PowerPoint Kursusmateriale til FHF s kursister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister"

Transkript

1 PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret animation... 5 Opgave 5 Opret mindmap... 7 Opgave 6 Formatering og design... 8 Opgave 7 Personligt design med Diasmaster... 9 Opgave 8 - Diasovergange mv Opsamling Vejledning: Inden kursisterne arbejder med opgaverne bør læreren gennemgå præsentationen Introduktion til PowerPoint hvor de væsentligste funktioner i PowerPoint demonstreres. Det er vigtigt at kursisterne arbejder med opgaverne fra start til slut, og følger instruktionen i opgaverne. Man bør måske nok vælge et fælles emne for den præsentation som kursisterne skal arbejde med i opgaverne. I tilfælde af tidsnød i værkstedstimerne kan opgave 4 og 7 udskydes til senere eller til hjemmearbejde. Opgaverne her + eksempel på løsning + Præsentationen Intro til Power- Point ligger på -> Kursister + Lectio m.v.h. Otto jan 09 Af Otto Leholt 6. januar 2009 Side 1 af 10

2 Opgave 1 Hvad er en Præsentation? Præsentationer anvendes ofte i forbindelse med foredrag, kursusvirksomhed, undervisning og præsentation af opgaver mv. Præsentationer vil sjældent stå alene men anvendes som noter / illustration mv i forbindelse med en mundtlig fremlæggelse / foredrag. Præsentationer laves ofte med programmet PowerPoint som er en del af Microsofts Officepakke. I materialet her anvendes Office 2003 og dermed PowerPoint En præsentation består af et antal dias (skærmbilleder). De enkelte Dias vil normalt indeholde en overskrift og derudover en punktopstilling og evt figurer / billeder Opgave 1 1. Åbn Microsofts Power- Point 2. Bemærk nu hvad PowerPoints skærmbillede indeholder. 3. I venstre side en oversigt over de dias som præsentationen indeholder her kun ét. 4. I midten vises det aktuelle dias her er det forsiden til vores præsentation. Bemærk er der her er to tekstbokse, h.h.v. til titel og undertitel. 5. Nederst vises værktøjslinjen Tegning som vi kommer til at arbejde med om lidt. 6. Endelig vises i højreside af skærmbilledet opgave ruden som her viser forskellige Diaslayouts. Vis ikke opgaveruden Diaslayout er valgt så klik på dropdown - / listemenuen øverst i opgaveruden. Vælg Diaslayout 7. Hvor findes værktøjslinjerne? a. gå ind under menuen Vis -> Værktøjslinjer og check at følgende værktøjslinjer er markeret: Standard, Formatering, Tegning og Opgaverude under menuen Vis. b. Prøv at klikke oversigten i venstre side væk. Det er ikke en værktøjslinje men du får den tilbage ved at klikke på Menuen Vis -> Normal (gendan ruder) 8. Dit arbejdsvindue i Powerpoint skal ligne ovenstående inden du går videre til opgave 2 Af Otto Leholt 6. januar 2009 Side 2 af 10

3 Opgave 2 vælg emne + opret dias 1. Hvad skal din præsentation handle om? Her et par forslag: a. Din 2. års opgave hovedpunkter og konklusioner b. En person f.eks. en kulturperson / forfatter / musiker / skuespiller c. Din klasse på FHF ( brug klasse billedet fra d. Et aktuelt emne i arbejder med i Kulturfagspakken e. Du kan også bare gengive opgaven her altså de enkelte dias får som title opgave nr,. Og så skriver du ellers hvad det er du gør under vejs. 2. Opret dit titel dias klik i feltet Titel og skriv titlen for din præsentation. Bemærk at når du klikker i titelfeltet så markeres hele tekstboksen med en ramme omkring det aktive felt. 3. Som undertitel kan du angive dit navn + klasse 4. I opgaveruden diaslayout er nu det valgte diaslayout markeret 5. Indsæt herefter et nyt dias Det kan gøres på flere måder: a. enten ved i oversigten i venstre side at højreklikke og vælge Nyt Dias, eller b. fra menuen øverst at vælge Indsæt -> Nyt dias 6. Hvilket diaslayout vælges nu automatisk af PowerPoint? (se opgaveruden - diaslayout) 7. Indsæt en overskrift 8. Klik derefter i det store tekst felt under titlen og skriv et antal linjers med tekst. 9. Hvilken skriftstørrelse og skrifttype anvendes som default / standard af Powerpoint i de to tekstfelter? Se værktøjslinjen Formatering 10. Gem nu hvis du ikke allerede har gjort det din præsentation på dit personlige netværksdrev ( Denne Computer -> P-drev eller lign..?) eller på dit personlige memory-stik. Af Otto Leholt 6. januar 2009 Side 3 af 10

4 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder Objekter Alt hvad du indsætter i dine dias er objekter. Objekter kan frit trækkes rundt på dit dias, slettes og formateres mv. Det skal du prøve nu. 1. Indsæt nyt dias og angiv en titel for dias. Hvilket Diaslayout vælger PowerPoint..? 2. Træk i tekstboksens højre side så den kun fylder halvdelen af dit dias 3. I første omgang lader vi tekstfeltet være tomt. 4. Find nu noget grafik eller et billede som illustration til din tekst. 5. Indsæt herefter et grafik objekt f.eks. et billede eller et Clipart, som har relation til emnet for din præsentation. Du kan enten gemme billedet på din Computer og derefter indsætte det i dit dias, eller kopiere det direkte f.eks fra internettet - og indsætte det i dit dias 6. Tilpas størrelsen på dit billede ved at trække i en af cirklerne i hjørnet af billedet / objektet. Prøv også samtidigt at flytte rundt på billedet. 7. Skriv nu noget tekst som forklaring til det indsatte billede 8. Fra værktøjslinjen Tegning vælger du nu ikonet Pil og indsætter nogle pile fra din tekst til forskellige elementer eller dele af dit billede som vist herover. Figur 1 -Værktøjslinjen 'Tegninger' 9. Prøv nu at formatere de indsatte pile (= objekter). a. Marker en af pilene og klik herefter på ikonet Stregtype i værktøjslinjen tegninger, og vælg f.eks tykkelsen 2 ¼ b. Prøv at vælge en anden stregtype fra ikonet Stiplede linjer c. Prøv også at ændre stregfarven på dine pile Af Otto Leholt 6. januar 2009 Side 4 af 10

5 Opgave 4 Brugerdefineret animation Du skal nu lære at anvende brugerdefinerede animationer på dine dias. Som udgangspunkt anvender vi dit dias fra opgave Åbn dias 3 2. Fra Opgaveruden i højre side af skærmen vælger du øverst i listemenuen opgaveruden Brugerdefineret animation. 3. Marker derefter din tegning (du klikker én gang på tegningen) og Klik så Tilføj effekt fra opgave ruden. Vælg Indgang -> og effekten Boks. Samtidigt vises effekten på dit dias. Se effekten igen ved at klikke på Afspil nederst i Opgaveruden Brugerdefineret animation. 4. Vi skal nu animere din tekst i punktopstillingen. a. Sæt nu markøren i den første linje i tekstopstillingen og vælg igen : Tilføj effekt -> indgang -> boks 5. Afspil diasshow. For at se hvordan animationen vil virke i din præsentation så skal du lige prøve at vise dit diasshow. a. Marker det aktuelle dias i oversigten i venstre side. b. Klik derefter på det lille skærm ikon i nederste venstre hjørne af skærmen. 6. Bemærk nu at du i opgaveruden Brugerdefineret animation får vist rækkefølgen af de objekter som er blevet animeret. Hvis du ikke kan se alle trin i animationen skal du åbne listen på den lille pil Men som du så i afspilningen af dit diasshow, mangler vi at animere pilene fra teksten til billedet. Det gør vi på næste side. -> Af Otto Leholt 6. januar 2009 Side 5 af 10

6 7. Marker den første pil i dit dias og vælg a. Indsæt effekt -> indgang -> Boks ind Gør det samme med de øvrige pile. 8. Animationen af dine pile skal nu sættes ind i den rigtige rækkefølge. Pilene skal jo gerne komme på i takt med, at teksten vises i dit diasshow. 9. Marker nu objektet streg i opgaveruden og træk objektet op på den rette plads i listen Gør det samme med de øvrige pile. 10.Afspil nu diasshow og check at dine animationer forløber i den rigtige rækkefølge. Af Otto Leholt 6. januar 2009 Side 6 af 10

7 Opgave 5 Opret mindmap Vi skal her arbejde lidt mere med animationer, og samtidigt anvende værktøjslinjen Tegninger til at oprette et mindmap. 1. Opret et nyt dias indtast en titel.. f.esk opgave 5 elller Mindmap 2. Du skal nu starte med at slette den tomme tekstboks som er under dit titelfelt. Det gør du sådan her: a. Klik på den skraverede ramme rundt om tekstboksen, således at den får et ternet /prikket mønster som vist her. b. Klik tasten Delete og tekstboksen er slettet. 3. Fra værktøjslinjen tegning vælger du nu ikonet Ellipse og tegner nu en cirkel mit på dit dias. 4. Indsæt tekst i cirklen ved at højreklikke i cirklen og vælg Tilføj tekst Skriv en tekst for det som dit Mindmap skal handle om. 5. Vælg baggrundfarve for cirklen. Højreklik på din cirkel og vælg Formater autofigur vælg fyldfarve og stregtykkelse og sæt evt dine valg som standard for andre cirkler mv 6. Indsæt nu en 4-5 punkter til dit mindmap punkterne laves ved hjælp af Ikonet Tekstboks i værktøjslinjen Tegning 7. Indsæt streger eller pile fra de enkelte punkter til cirklen i midten se figur t.h. 8. du skal nu lave brugerdefinerede animationer (jvnf opgave 4) af alle objekterne i dit mindmap således at de enkelte punkter i dit mindmap kan vises en efter en. 9. Start med cirklen / dit emne for mindmappet. Marker objektet og i opgaveruden vælges Brugerdefineret animation. Klik tilføj effekt etc 10. Marker nu den første tekstboks som skal vises og hold CTRL-tasten nede mens du også markerer den tilhørende pil/streg. Tilføj så effekten : Indgang - > Boks ind. Gør det samme med de øvrige tekstbokse og pile. 11. Afspil dit dias og check at det virker rigtigt - Gem præsentationen. Af Otto Leholt 6. januar 2009 Side 7 af 10

8 Opgave 6 Formatering og design Der er regler og ikke kun smag og behag, når det gælder lauout og design af dine præsentation. Reglerne er til gengæld meget enkle: Skriv kort i form af stikord. Husk en præsentation skal sjældent stå alene men ledsages normalt af en mundtlig præsentation Skriftstørrelsen bør afpasses til at din præsentation vises på skærm eller storskærm en skiftstørrelse mellem er almindeligvis bedst. Kontrast mellem tekstfarve og baggrund. Jo større kontrast jo bedre. Sort skrift på lys baggrund er lettest at læse. Brug aldrig rød og gul som skriftfarve uanset baggrunds farve. Giv dine dias et ensartet layout og design. Det gøres bedst med anvendelse af PowerPoints Farveskemaer, Designskabeloner eller ved manuel design i Diasmaster. Begge ting skal vi afprøve i det følgende. Som du sikkert allerede har opdaget kan alle objekter ( tekstbokse, titelfelter, figurer mv) i dine dias formateres manuelt. Dels via værktøjslinjen Formatering og dels ved at højreklikke på objektet kan man vælge Formater. Men det er alt for omstændigt og det samlede resultat vil ikke blive godt. Anvend Farve- og designskabeloner. Med Powerpoints Designskabeloner kan du give alle dias i præsentationen et ensartet og flot udseende med et enkelt museklik eller to. Men husk: når du først har anvendt en Powerpoints designskabeloner kan du ikke fjerne skabelonen igen!! 1. Gem nu som det første din præsentation med et nyt navn, f.eks ved at tilføje - med designskabelon, til filnavnet. Vi vil altså bevare den originale præsentation og arbejde videre med præsentationen under et andet navn. 2. Vælg nu fra opgaverudens liste opgaveruden Diasdesign Du får nu vist de mange forskellige designskabeloner som du kan vælge imellem. Bemærk nu at du her også får adgang til Farveskemaer og Animationsskemaer det vender vi tilbage til. Se t.h. Klik nu på Designskabeloner og prøv de forskellige designskabeloner - 3. Når du har fundet en designskabelon du kan li, så vælg nu farveskemaer, og prøv dig frem med forskellige farveskemaer til din præsentation. Bemærk at designskabelonen bevares selvom du vælger forskellige farver. 4. Gem nu din præsentation 5. Bemærk i øvrigt at når du vælger farveskabelon, designskabelon mv kan du angive om det valgte skal anvendes på alle eller kun det aktuelle dias. Af Otto Leholt 6. januar 2009 Side 8 af 10

9 Opgave 7 Personligt design med Diasmaster Du har nu prøvet at lave design og layout ved hjælp af PowerPoints indbyggede skabeloner. Det var nemt ikke sandt og effekten ganske overbevisende. Husk her at det mest enkle design ofte vil være det flotteste, og det der fungerer bedst. Formen skal jo nødigt tage al opmærksomhed fra indholdet, som jo altså er det primære her. Du kan skabe et mere personligt udtryk i dine præsentationer ved selv at redigere den skabelon som ligger til grund for dine dias design. Det gøres med Diasmaster. I Diasmasteren kan du indsætte baggrundsbillede eller et grafisk logo, formatere titelfelter og tekstbokse oprette et sidehoeved m.v. Alt hvad du laver i diasmaster vil blive vist på alle sider i din præsentation. 1. Åbn nu den 1. version af din præsentation altså den uden formatering og design. 2. Åbn menuen Vis -> Master -> Diasmaster. Du får nu vist diasmaster som ses her t.h. bemærk også dialogboksen diasmastervisning her lukkes diasmasteren 3. Start f.eks med at formatere titeltypografien Klik i feltet og vælg skrifttype, skriftsstørrelse.herefter Prøv at højreklikke i titelfeltet og vælg: Formater Pladsholder. Nu kan du vælge en baggrundsfarve for titelfeltet. 4. Formater på samme måde skrifttype og størrelse for punktopstillingen hvis du ikke har brugt flere niveauer i punktopstilling formateres blot det første niveau. 5. Luk Diasmaster og se resultat på dine dias 6. Åbn igen Diasmaster. Indsæt en tekstboks ( fra værktøjslinjen Tegninger nederst i diasmaster her kan du skrive dit navn + emnet for præsentationen. Det er altså din sidefod som vil blive vist på alle præsentationens dias. 7. Prøv også at indsætte noget grafik et symbol eller et billede som et gennemgående logo for dine dias. Du kan også indsætte et billede som baggrund i diasmaster men pas på! Har du først indsat billede kan du IKKE fjerne det igen. Kun erstatte med andre billeder. Af Otto Leholt 6. januar 2009 Side 9 af 10

10 Opgave 8 - Diasovergange mv 1. I opgaveruden vælger du nu diasovergange fra listemenuen - se fig t.h. 2. Her kan du nu vælge mellem forskellige effekter til at skifte fra dias til dias under afspilningen af din præsentation. 3. Prøv dig frem sæt samtidig den rigtige hastighed på diasovergangen mellem er nok bedst. 4. Bemærk også at du kan vælge hvordan der skiftes mellem de enkelte dias automatisk eller ved klik med musen (eller piletaster) kal din præsentation følges af et mundtlig oplæg skal du vælge Ved klik med mus 5. Gem din præsentation når du har valgt overgangseffekt og checket at alt virker rigtigt. Opsamling Du har nu siftet bekendtskab med følgende følgende i PowerPoint: Powerpoints brugerflade Anvendelse af diaslayout Indsættelse af objekter ved hjælp af værktøjslinjen Tegninger tekstbokse, ellipser, pile-figurer mv Brugerdefinerede animationer f.eks i forbindelse med Mindmap Anvendelse af designskabeloner og farveskemaer Personligt layout med Diasmaster Indsættelse af diasovergange. Jeg håber du har fundet det sjovt.., men også at du har fået indtryk af de muligheder som der er med PowerPoint og ikke mindst, at det faktisk ikke er svært at lave en præsentation, også en flot præsentation! Men husk igen - Det gælder her som i andre sammenhænge; form er godt, men indhold er dog det vigtigste. Brug ikke PowerPoint hvis du i stedet kunne vise det du ønsker med en tegning og lidt noter på en A4 side. Se eksempler til opgaverne her på skolens intranet www-frberg-hf.dk/intranet under Kursister Mvh Otto Af Otto Leholt 6. januar 2009 Side 10 af 10

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Vejledning i Powerpoint

Vejledning i Powerpoint Indholdsfortegnelse Startdias Startdias... 1 Indsætte nyt dias... 1 Tekst... 1 Links til web... 2 Indsæt et billede... 2 Lyd... 3 Baggrund... 3 Animation... 3 Handlingsknapper... 4 Redigering... 6 Overgange...

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

Microsoft Visio 2010 DK

Microsoft Visio 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio 2010... 10 Quick Access

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet PowerPoint & Outlook 2000 for alle 1. udgave, 1. oplag 2000 Copyright 2000 IDG Danmark A/S Copyright 1999 IDG Books Norge A/S Originaltitel: Boken om Office 2000 Forfatter: Per Arlov Forlagsredaktion:

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

OpenOffice Præsentation en introduktion med eksempler

OpenOffice Præsentation en introduktion med eksempler OpenOffice Præsentation en introduktion med eksempler - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: Januar 2008 Opdateret til OpenOffice 3 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...4

Læs mere

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer Nærværende vejledning vil omfatte hints til forfædretræ (vifte, standard & vertikalt), efterkommertræ (vifte & standard), timeglastræ (vifte & standard) og alle-i-et træ. Da mange af tingene er identiske

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

K I M K R A R U P A N D E R S E N

K I M K R A R U P A N D E R S E N K I M K R A R U P A N D E R S E N PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV Bliv fortrolig med den helt nye brugerflade Lær at bruge programmet og dets værktøjer Skab flotte publikationer

Læs mere

T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint

T a r g e t G r u p p e n  Microsoft SharePoint T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Microsoft SharePoint...1 Versioner...1 SharePoints opbygning... 3 Site...3 Indholdselementer...4 Sider...4 Biblioteker...4

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Prezi Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Prezi?...4 Hvordan finder jeg Prezi?...5 Skoletube og Prezi...5 Lav din første Prezi-præsentation...5 Indtast

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39 Tabulex Hjemmeside Manual Side 1 af 39 Indholdsfortegnelse 0. Begreber... 3 1. Sådan logger du ind... 5 2. Opret sider og kolonner... 6 2.1 Opsætning... 6 2.2 Opret side og rediger egenskaber... 8 2.3

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere