ASYLBARN et temamateriale om to animationsfilm OM UNDERVISNINGSMATERIALET. Af Susanne Gjessing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASYLBARN et temamateriale om to animationsfilm OM UNDERVISNINGSMATERIALET. Af Susanne Gjessing"

Transkript

1 ASYLBARN et temamateriale om to animationsfilm Af Susanne Gjessing OM UNDERVISNINGSMATERIALET Dette undervisningsmateriale er målrettet indskolingen fra børnehaveklassen til 2. klasse, men kan også anvendes i 3. klasse. Materialet sætter fokus på asylbørns hverdag på asylcentre i Danmark og knytter sig til to korte animationsfilm: "Asylbarn - Jamila, Gid jeg kunne flyve" og "Asylbarn - Solén, Jeg altid husker far". Indhold Om undervisningsmaterialet Om filmene Asylbarn - Jamila, Gid jeg kunne flyve Asylbarn - Solén, Jeg altid husker far Links Du kan downloade stillbilleder og spørgeark ved at klikke på links på undervisningsmaterialets side på dfi.dk/filmiskolen. De konkrete undervisningsforslag er udarbejdet med henblik på, at eleverne skal arbejde med hver film for sig. Hovedvægten er lagt på arbejdet med filmens handling og filmens hovedperson, da det netop er hensigten at give børn i indskolingen indblik i asylbørns levevilkår. Men begge undervisningsforslag lægger også op til arbejdet med filmens genre og fortælleforløb. Her er fokus bl.a. på den konstante vekslen i fortællingen mellem et realplan og et drømme- og erindringsplan. Desuden fokuseres der på filmens lydside. Her er opgaver, der vedrører de forskellige lydkilder og deres samlede udtryk. I børnehaveklassen vedrører undervisningsforslaget især arbejdet med temaerne "Sprog og udtryksformer" og "Det praktiske/musiske" med fokus på følgende trinmål: deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig samtale om indholdet i tekster fortælle om egne oplevelser i sammenhængende form lytte til oplæsning og fortalte historier og genfortælle tekstens indhold fortælle situationsuafhængige historier ud fra billeder eller hørte historier benytte forskellige materialer, redskaber og teknikker

2 Side 2 / 15 I 1. og 2. klasse er hovedvægten lagt på danskundervisningen, hvor arbejdet med film og andre udtryksformer især vedrører hovedområdet "Sprog, litteratur og kommunikation". Helt konkret bliver der lagt op til arbejdet med følgende trinmål: forstå at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra deres umiddelbare oplevelse og forståelse kende forskellen mellem fiktion og ikke-fiktion tale med om hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer udtrykke sig i billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form De konkrete undervisningsforslag lægger desuden op til, at eleverne benytter stillbilleder/framegrabs fra filmene i både produktive og analytiske aktiviteter. Billederne ligger under Ressourcer i højre side af skærmen og kan gratis downloades og bruges på skolens computere, ipads eller lignende. Materialet integrerer dermed elevernes arbejde med it og omfatter temaerne "Produktion og formidling" samt "Analyse" fra Faghæfte 48 om "It- og mediekompetencer i folkeskolen". Materialet eller dele af materialet kan desuden anvendes i flere faglige og tværfaglige sammenhænge i indskolingen, fx i arbejdet med faglige områder og temaer, der vedrører elevernes alsidige udvikling (Faghæfte 47), natur/teknik, kristendomskundskab samt emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Foto: "Asylbarn - Solén, Jeg altid husker far", Dansk Tegnefilm 2 ApS

3 Side 3 / 15 OM FILMENE Begge film baserer sig på samtaler og lydoptagelser med især to asylbørn, der fortæller om deres liv på to asylcentre i Danmark. Børnene kommer ind på hverdagens små og store begivenheder set fra deres synsvinkel. De fortæller bl.a. om at savne familiemedlemmer og frygte for deres skæbne. De fortæller også om uvished, om hele tiden at få og miste venner og om at være rodløs. Men de kommer også ind på drømme og håb for fremtiden. På billedsiden blander fotograferede naturalistiske baggrunde sig med naive farvestrålende personer. Animationsteknikken er en særlig form for flytteteknik, der hedder cut out, og som vi bl.a. kender fra filmene om Cirkeline. Genremæssigt er de to film ikke helt ens. I "Jamila, Gid jeg kunne flyve" danner samtaler med den 8-årige pige Lorin grundlaget for hovedpersonen Jamilas oplevelser og historie. Hendes udtalelser er efterfølgende bearbejdet og indtalt på lydsiden af andre børn. Filmen kan derfor betegnes som en form for realistisk animeret børnefilm. I "Solén, Jeg altid husker far" indeholder lydsiden autentiske lydoptagelser med pigen Solén, der er en syrisk pige på 10 år. Genremæssigt kan filmen derfor betegnes som en animeret dokumentarfilm. Foto: "Asylbarn - Jamila, Gid jeg kunne flyve", Dansk Tegnefilm 2 ApS

4 Side 4 / 15 ASYLBARN JAMILA, GID JEG KUNNE FLYVE Instruktion: Jannik Hastrup Land: Danmark År: 2013 Længde: 10 minutter HANDLINGSREFERAT Filmen handler om Jamila, der er en pige på 8 år. Hun bor i asylcentret Kongelunden sammen med sin mor og far. Før hun blev født flygtede hendes familie fra Irak til Danmark, så Jamila er født i Danmark og har boet hele sit liv i Kongelunden. Hun går i 1. klasse og i SFO. Jamila har flere gange mistet gode veninder, fordi de måtte forlade asylcentret. De havde enten fået ophold eller var blevet udvist af Danmark. Lige nu hedder Jamilas bedste veninde Cecilie. De leger sammen på asylcentrets område, lærer at danse mavedans i klubben og flirter med drengene. Men Cecilie og hendes familie har ikke fået ophold. En dag bliver de hentet af politiet og må forlade asylcentret. Jamila mister dermed endnu en veninde. Men måske bliver hun veninde med den nye pige på asylcentret. Foto: "Asylbarn Jamila, Gid jeg kunne flyve", Dansk Tegnefilm 2 ApS

5 Side 5 / 15 FORSLAG TIL ARBEJDSGANG FØR FILMEN VISES Forbered eleverne på, at de nu skal arbejde med en animationsfilm, der handler om en pige, der bor på et asylcenter i Danmark. Kom ind på områder og spørgsmål, der vedrører: At bo på et asylcenter i Danmark Hvad er et asylcenter? Hvor ligger Kongelunden? Ligger der et asylcenter i nærheden af skolen? Hvad vil det sige at være flygtning? Er der elever fra klassen eller skolen, der bor på et asylcenter? Eller er der elever, der kender nogle flygtninge? Landet Irak Hvor ligger Irak? I hvilken verdensdel? Hvor stort er landet? Hvilke sprog taler man i Irak? Hvorfor flygter nogle mennesker fra Irak? Er der elever i klassen med irakiske rødder? Er der elever på skolen? Animationsfilm Hvad er en animationsfilm? Hvilke animationsfilm kender eleverne? Hvordan laver man animationsfilm? Kom desuden ind på, at denne animationsfilm adskiller sig fra de fleste andre animationsfilm målrettet børn ved IKKE at foregå i et eventyrligt/fantastisk univers, hvor ALT kan ske. At eleverne skal arbejde med film i skolen Eleverne skal være forberedte på, at de skal se filmen og dele af filmen flere gange. Når eleverne er i skole skal de ikke blot se filmen de skal også arbejde med den. VIS FILMEN 1. GANG Tal med eleverne om deres oplevelse umiddelbart efter første visning. Kom i den forbindelse ind på, hvad der især optog dem eller undrede dem. Kom ind på deres følelser og erfaringer med at opbygge venskaber, miste og savne venner. Kom også ind på, hvad der gør dem glade og kede af det. Fortæl desuden, at det er pigen Lorin og hendes far, der optræder til sidst i filmen, og at det er Lorins historie, der især danner baggrund for filmens handling. VIS FILMEN 2. GANG Forbered eleverne på, at de ved andet gennemsyn især skal lægge mærke til filmens handling og finde frem til, hvad de synes, der er de vigtigste hændelser i filmen.

6 Side 6 / 15 Filmens handling Eleverne skal nu arbejde med at genfortælle det vigtigste i filmens handling. Det kan fx gøres ved, at inddele klassen i makkerpar eller evt. i 3-mandsgrupper. Print pdf med stillbilleder fra filmen "Jamila, Gid jeg kunne flyve" ud, så hvert makkerpar har en udskrift af alle stillbilleder (se undervisningsmaterialets side på dfi.dk/filmiskolen). Bed derefter eleverne om at udvælge fx 9 stillbilleder, som de til sammen synes bedst dækker det vigtigste i filmens handling. Eleverne skal begrunde deres valg for hinanden i makkerparrene. De udvalgte billeder klippes ud og klistres i den rigtige rækkefølge på en aflang papirstrimmel, som derefter hænges op på klassens opslagstavle. Lad evt. eleverne eller nogle af eleverne gense filmen eller dele af filmen, hvis de har svært ved at finde frem til den rigtige rækkefølge. Eleverne genfortæller nu på tur de vigtigste hændelser i filmens handling, mens de støtter sig til billederne på deres billedstrimmel. Kom i løbet af fremlæggelserne ind på ligheder og forskelle i de forskellige makkerpars valg. Foto: "Asylbarn - Jamila, Gid jeg kunne flyve", Dansk Tegnefilm 2 ApS VIS FILMEN 3. GANG Forbered eleverne på, at de under 3. gennemsyn især skal holde øje med personen Jamila og lægge mærke til, hvad de får at vide om hende i filmen. Bed dem desuden om lægge mærke til, hvornår filmen fortæller om Jamilas virkelighed, og hvornår den skildrer hendes drømme eller

7 Side 7 / 15 fantasier. Bed dem evt. om at sige "stop", hvis/når de lægger mærke til et skifte. Stop filmen, da Jamila fantaserer om at kunne flyve som en sommerfugl og tal med eleverne om, hvordan filmen fremstiller hendes fantasi. Stop filmen, da Jamila fantaserer om Garvins ulykke og Cecilies kys. Vis indstilling for indstilling, hvordan filmen overtoner fra realplanet til fantasiplanet og tilbage igen. Fortæl eleverne at overtoning er en måde at vise et skift mellem fx realplan og drømmeplan, men også mellem fx realplan og erindring. Om Jamila Bed derefter eleverne om at sætte ord på Jamila. Hvordan ser hun ud? Hvordan er hun? Hvad kan hun lide? Hvad gør hende glad? Hvad drømmer hun om? Hvad bliver hun ked af? Hvad frygter hun? De kan sammenligne hende med sig selv og diskutere om der er nogle sammenfald. Print pdf med overskrift "Hvad kan du sige om hovedpersonen Jamila?" ud til eleverne (se link på undervisningsmaterialets side på dfi.dk/filmiskolen). Bed eleverne om at udveksle deres refleksioner i makkerpar eller i små grupper, hvor de især lægger vægt på at beskrive Jamilas følelser og sammenligne dem med deres egne. VIS FILMEN ELLER DELE AF FILMEN 4. GANG Filmens lydside Vis evt. filmen eller dele af filmen endnu engang og bed eleverne om at fokusere på filmens lydside. Det er en god idé at introducere begreberne dialog, reallyd (den lyd, der passer til en scenes billeder og er gengivet i et realistisk lydniveau), effektlyd (en forstærket eller overdreven lyd) samt underlægningsmusik. Gør evt. billedsiden sort og lad eleverne lytte til de forskellige musikstykker. Tal om hvilken betydning underlægningsmusikken har for filmens stemning. Produktion af billede/lydfortælling Lad derefter makkerparrene lave en billede/lydfortælling fx en PhotoStory (et billed/lyd-program til pc, der gratis kan downloades fra Microsofts hjemmeside og som rummer en form for videoeffekt) eller lad dem lave en billed/lydfortælling i et lignende program fx Moviecut (indgår i SkoleTubes programpakke) eller i fx Animoto til ipad. Eleverne skal benytte stillbillederne fra filmen "Jamila, Gid jeg kunne flyve" i den digitale udgave (se link på undervisningsmaterialets side på dfi.dk/filmiskolen). De kan bruge deres billedstrimmel som kladde på billedsiden og efterfølgende skabe en lydside, der kombinerer dialog, effektlyd og

8 Side 8 / 15 underlægningsmusik. Eleverne kan fx i musikværkstedet i PhotoStory komponere en underlægningsmusik, som udtrykker den ønskede stemning. Det anbefales, at eleverne kun arbejder med helt simpel lydproduktionen, så de selv kan styre hele produktionsprocessen. Link til en simpel guide i PhotoStory Eleverne fremlægger til sidst deres fortællinger for resten af klassen. Tal om produktionerne og kom evt. ind på: Hvilke forskelle og ligheder er der i billedfortællingerne? Hvordan fremstiller fortællingerne Jamila? Hvad fungerer godt/ikke så godt? Hvad var svært/let? Hvordan har samarbejdet været? Foto: "Asylbarn - Jamila, Gid jeg kunne flyve", Dansk Tegnefilm 2 ApS

9 Side 9 / 15 ASYLBARN SOLÉN, JEG ALTID HUSKER FAR Instruktion: Jannik Hastrup Land: Danmark År: 2013 Længde: 10 minutter HANDLINGSREFERAT Solen er ti år og bor med sin mor og to store søstre i Avnstrup Asylcenter. Hun har mange tøjdyr, men bamsen Susu er den bedste. Familien holder fødselsdag for far med en stor lagkage, som den ældste søster har lavet. Solén tænker tit på far. Han er fængslet i Syrien. Hun tænker tilbage på familien, der boede samlet i Syren. Men hun tænker også på den dag, hvor politiet anholdt hendes far og satte ham i fængsel. Solén drømmer om at rejse til Syrien og hente far ud af fængslet. Men hun drømmer også om en dag at flytte fra Avnstrup og få et andet sted at bo. Foto: "Asylbarn - Solén, jeg altid husker far", Dansk Tegnefilm 2 ApS

10 Side 10 / 15 FORSLAG TIL ARBEJDSGANG FØR FILMEN VISES Forbered eleverne på, at de nu skal arbejde med en animationsfilm, der handler om en pige, der bor på et asylcenter i Danmark. Kom ind på områder og spørgsmål, der vedrører: At bo på et asylcenter i Danmark Hvad er et asylcenter? Hvor ligger Avnstrup? Ligger der et asylcenter i nærheden af skolen? Hvad vil det sige at være flygtning? Er der elever fra klassen eller skolen, der bor på et asylcenter? Eller er der elever, der kender nogle flygtninge? Landet Syrien Hvor ligger Syrien? I hvilken Verdensdel? Hvor stort er landet? Hvilke sprog taler man i Syrien? Hvorfor flygter nogle mennesker fra Syrien? Er der elever i klassen med irakiske rødder? Er der elever på skolen? Animationsfilm Hvad er en animationsfilm? Hvilke animationsfilm kender eleverne? Hvordan laver man animationsfilm? Kom desuden ind på, at denne animationsfilm adskiller sig fra de fleste andre animationsfilm målrettet børn ved genremæssigt at være en form for animeret dokumentarfilm, hvor lydsiden bygger på autentiske lydoptagelser med pigen Solén. Gør noget ud af, at filmen dermed bygger på virkeligheden og IKKE foregår i et eventyrligt/fantastisk univers, hvor ALT kan ske. At eleverne skal arbejde med film i skolen Eleverne skal være forberedte på, at de skal se filmen og dele af filmen flere gange. Når eleverne er i skole skal de ikke blot se filmen de skal også arbejde med den. At filmen nogle steder kan være lidt uhyggelig Nogle elever i 0. og 1. klasse vil nok opleve nogle af sekvenserne i filmen som lidt uhyggelige. Det kan derfor være en god idé på forhånd at tale med eleverne om, hvordan man kan holde uhyggen lidt på afstand. Det kan fx gøres ved at være forberedt på, at der pludselig kan ske noget uhyggeligt og være klar til at holde sig lidt for ørerne, for øjnene, gemme hovedet eller måske holde en kammerat hånden.

11 Side 11 / 15 VIS FILMEN 1. GANG Tal med eleverne om deres oplevelse umiddelbart efter første visning. Kom i den forbindelse ind på: Hvad der især optog dem eller undrede dem. Hvad de især syntes var uhyggeligt. Deres erfaringer med at savne eller være urolig for en forælder eller et andet mennesker, der står dem nær. Bamsen Susu, dens betydning for Solén. Kom også ind på om eleverne har tøjdyr, og hvornår de elsker dem mest. Fortæl desuden, at det er pigen Solén, der optræder til sidst i filmen, og at det er hende, der fortæller om sit liv på filmens lydside. VIS FILMEN 2. GANG Forbered eleverne på, at de ved andet gennemsyn især skal lægge mærke til, hvornår filmen fortæller om Soléns virkelighed, og hvornår den skildrer hendes tanker og drømme. Fortæl eleverne, at skiftet mellem de to planer er fremstillet på forskellige måder: Afspil fra tællertal 5:38 5:45. Dette skift mellem Soléns virkelighed og hendes tanker er fremstillet ved, at kameraet langsomt zoomer ind på Soléns ansigt, og at billedet langsomt overtoner fra realplanet til Soléns erindring. Afspil fra tællertal 1:55-2:10. Dette skift er fremstillet som et almindeligt klip. Filmens handling Inddel klassen i makkerpar og print pdf med stillbilleder fra filmen "Solén, Jeg altid husker far" med 28 stillbilleder fra filmen til hvert makkerpar (se link på undervisningsmaterialets side på dfi.dk/filmiskolen). Billederne er nummererede og ligger i rækkefølge i forhold til filmens handlingsgang. Nogle af stillbillederne viser Soléns virkelighed, andre skildrer hendes tanker og drømme. Bed makkerparrene om at markere de stillbilleder, der skildrer Soléns tanker og drømme. Bed derefter makkerparrene om med støtte i billederne at genfortælle filmens handling for hinanden. Hvis eleverne ikke har arbejdet med filmen "Jamila, gid jeg kunne flyve", kan det være en god idé at lade eleverne genskabe det vigtigste i filmens handling ved hjælp af stillbillederne på dokumentet. Se

12 Side 12 / 15 undervisningsforslaget "Filmens handling" til "Jamila, Gid jeg kunne flyve" på side 6 i dette materiale. Eleverne skal til denne opgave benytte stillbillederne fra filmen "Solén jeg altid husker far" i en digital udgave (se link på undervisningsmaterialets side på dfi.dk/filmiskolen). Med støtte i billederne kan man også lade nogle af makkerparrene genfortælle de vigtigste hændelser i filmens handling for resten af klassen. Kom i løbet af fremlæggelserne ind på ligheder og forskelle i makkerparrenes valg og prioriteringer. Foto: "Aylbarn - Solén, jeg altid husker far", Dansk Tegnefilm 2 ApS VIS FILMEN 3. GANG Forbered eleverne på, at de under tredie gennemsyn især skal holde øje med personen Solén og lægge mærke til, hvad de får at vide om hende i filmen. Om Solén Bed eleverne om at sætte ord på Solén. Hvordan ser hun ud? Hvordan er hun? Hvad kan hun lide? Hvad er hun god til? Hvad tænker hun på? Hvad gør hende glad? Hvad drømmer hun om? Hvad bliver hun ked af? Hvad frygter hun? De kan sammenligne hende med sig selv og diskutere, om der er nogle sammenfald.

13 Side 13 / 15 Print pdf med overskrift "Hvad kan du sige om hovedpersonen? - Solén" ud til eleverne (se link på undervisningsmaterialets side på dfi.dk/filmiskolen). Bed eleverne om at udveksle deres refleksioner i makkerpar eller i små grupper, hvor de især lægger vægt på at beskrive Soléns følelser og sammenligne dem med deres egne. VIS FILMEN ELLER DELE AF FILMEN 4. GANG Forbered eleverne på, at de under fjerde gennemsyn især skal koncentrere sig om filmens lydside. Det er en god idé at introducere begreberne dialog, reallyd (den lyd, der passer til en scenes billeder og er gengivet i et realistisk lydniveau), effektlyd (en forstærket eller overdreven lyd) samt underlægningsmusik. Filmens lydside Tal efterfølgende om de forskellige lydkilder i filmen og om deres betydning for oplevelsen. Gør evt. billedsiden sort og lad eleverne lytte til de forskellige musikstykker. Tal om hvilken betydning underlægningsmusikken har for filmens stemning. Kom i den forbindelse ind på musikkens meget store betydning for den uhyggelige stemning under nogle af Soléns tanker. Produktion af billede/lydfortælling Lad derefter makkerparrene lave en billed- og lydfortælling i fx PhotoStory, der er en form for dias/lyd-program til pc, der gratis kan downloades fra Microsofts hjemmeside eller i MovieCut, der er et af værktøjsprogrammerne i SkoleTube. Eleverne kan også arbejde med fx Animoto til ipad. Eleverne kan fx udvælge de 7-9 billeder, som de synes bedst beskriver det vigtigste i filmen handling og efterfølgende skabe en lydside, der kombinerer dialog, effektlyd og underlægningsmusik. Eleverne kan fx i musikværkstedet i PhotoStory komponere en underlægningsmusik, som udtrykker den ønskede stemning. Det skal anbefales, at eleverne kun arbejder med helt simpel lydproduktionen, så de selv kan styre hele produktionsprocessen. Link til en simpel guide i PhotoStory Eleverne fremlægger til sidst deres fortællinger for resten af klassen Tal om produktionerne og kom evt. ind på: Hvilke forskelle og ligheder er der i billedfortællingerne?

14 Side 14 / 15 Hvordan fortællingerne fremstiller Solén? Hvordan spiller billede- og lydsiden sammen? Hvad fungerer godt/ikke så godt? Hvad var svært/let? Hvordan har samarbejdet været? Foto: "Asylbarn - Solén, Jeg altid husker far", Dansk Tegnefilm 2 ApS

15 Side 15 / 15 LINKS Røde kors Red Barnet Dansk Flygtningehjælp Amnesty International Guide til PhotoStory Undervisningsmateriale til "Animation i skolen" Film-X "Lav animationsfilm online" Foto: "Asylbarn - Jamila, Gid jeg kunne flyve", Dansk Tegnefilm 2 ApS

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU 2013 Rejsen til NU Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE indholdsfortegnelse Introduktion til læreren... Om forestillingen... Workshops... 3 4 5 At åbne for kunstnerisk oplevelse... 6 Filosofisk samtale, til

Læs mere

LITTERATURGUIDE. til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse KAREN LISE SØNDERGAARD BRANDT

LITTERATURGUIDE. til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse KAREN LISE SØNDERGAARD BRANDT LITTERATURGUIDE til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse KAREN LISE SØNDERGAARD BRANDT Litteraturguide til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse Karen Lise Søndergaard Brandt og

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

HOLD OM MIG - FILMFAGLIGE VINKLER

HOLD OM MIG - FILMFAGLIGE VINKLER HOLD OM MIG - FILMFAGLIGE VINKLER Niveau: fra 8. klasse Fag: dansk, mediefag/filmkundskab INDHOLD: Indledning... 2 Filmens handling... 3 Instruktør Kaspar Munks kommentarer... 4 Filmens visuelle stil...

Læs mere

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Metodehæfte Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Center for Udsatte Flygtninge August 2011 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Center for Udsatte Flygtninge Borgergade 10, 3. 1300 København

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER 1 INTRODUKTION: Dengang Vi Blev Væk er en fysisk og poetisk teaterforestilling der handler om at blive voksen før tid. Det

Læs mere

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie 1 What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie Nøgleord: Identitet, LGBT, ligebehandling, normer Indhold Øvelsen handler om identitet, normer og multidiskrimination. Den tager udgangspunkt

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde

mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde lærersider 77 mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde 78 lærersider Fokus Serhat arbejder som frivillig på Asylcenter Kongelunden, hvor han selv har boet som barn og flygtning sammen

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Motivation og læring i det digitale rum

Motivation og læring i det digitale rum Motivation og læring i det digitale rum - gennem det potentielle rum og et æstetisk udtryk AF: ELSE MARIE OKKELS OG VINNIE LERCHE CHRISTENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Legen er et forbindelsesled

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til HIP HURRA for ASTRID Lærervejledning Jonna Byskov og Marianne Keinicke På vej til Indhold Intentionerne med bogen......................................... 3 Et værdifuldt forfatterskab.....................................

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Torben Blankholm. NÅR ULYKKEN ER SKET Lærervejledning. Førstehjælp for børn fra 7-9 år

Torben Blankholm. NÅR ULYKKEN ER SKET Lærervejledning. Førstehjælp for børn fra 7-9 år Torben Blankholm NÅR ULYKKEN ER SKET Lærervejledning Førstehjælp for børn fra 7-9 år 1 Når ulykken er sket Undervisningsmaterialet består af denne lærervejledning, et elevhæfte og websitet www.drk.dk/skole.

Læs mere

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde lærersider 59 hvad vil du være, OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 60 lærersider Fokus Filmen om Bülent har fokus på, hvad man drømmer om. Om forældres forestillinger og forventninger til deres børn, og om deres

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion A 2 Dansk september 2002 Formålet for undervisningen i dansk (Jf. 9 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for

Læs mere

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem:

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse Forfattere: Helena Sofía í Byrgi & Kristian Lund mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: - og skoler landet over

Læs mere

Ideer til IT og ipad i dagtilbud

Ideer til IT og ipad i dagtilbud Ideer til IT og ipad i dagtilbud Konkrete forløb sorteret efter læreplanstemaer Samlet og redigeret af Lone Adamsen, ITleg.dk Indhold Forord hvordan bruges denne publikation... 9 Del I Læreplanstemaerne...11

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere