inspiration Idéer - til liv og vækst i menighedens diakoni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "inspiration Idéer - til liv og vækst i menighedens diakoni"

Transkript

1 Tilmeld sognet som medlem af Ring og hør nærmere hos konsulenterne, eller kontakt Fælleskontoret i Valby på tlf Bliv personligt støttemedlem Støtte fra enkeltpersoner giver organisationen nye muligheder og større handlefrihed. Personligt medlemskab koster 300 kr. om året Som personligt støttemedlem modtager bl.a. man bladet Sammen om menighedspleje fire gange årligt. inspiration & Idéer - til liv og vækst i menighedens diakoni Foredrag, undervisning, debatoplæg, workshops samt særlige medlemstilbud fra Samvirkende Menighedsplejer et folkekirkeligt socialt arbejde Valby Tingsted 7, 2500 Valby tlf ma.-to , fr giro netbank Send sms til 1277, skriv kollekt og giv dermed en gave på 50 kr. (+sms-takst) Udbyder: FKOF c/o Kirkefondet Peter Bangsvej 1F, 2000 Frb.,

2 Oplæg ved generalsekretær, cand.theol. Kirsten R. Laursen bistår gerne med konsulentbistand ved oprettelse af nye diakonale aktiviteter i hele landet Henvendelse kan ske, såfremt man i sognet har planer om: Kærligheden og håbet - troens livsholdning og energi Med basis i en tolkning af den kristne trosbekendelse og med inddragelse af aktuelle indsatsområder belyses sognediakoniens forskellige aspekter. Er åndelighed hverdagskost? Sammenhængen mellem diakoni og spiritualitet er uløselig. Hvordan kan man finde liturgiske udtryksformer for dette, og hvordan bliver kirkens sociale arbejde til en hverdagens gudstjeneste? Til kamp mod ensomheden Hvorledes forklare den ensomhed, som den kendetegner udsatte grupper i det danske samfund, hvordan kan frivilligt sognearbejde skabe lyspunkter og fællesskaber for ensomme? Kirken er politisk Hvilken andel har kirken i opkomsten af det danske velfærdssamfund? Hvordan gik det, og hvordan er kirkens rolle aktuelt som social aktør? Hvordan skal den være? Oplæg til debat. Er det nok at være sig selv nok? Individualismen beskrives på godt og ondt, og der gives bud på, hvorledes man kan genoplive fællesskaber af kød og blod i en verden præget af IT-kom munikation. Hvilken rolle kan kirken og dens sociale arbejde spille for fællesskaberne? Frivillighed og kirkelighed Hvori adskiller den frivillige sig fra en lønnet medarbejder og fra et familiemedlem, og hvad særligt kan man forvente af kirkens frivillige, sociale indsats? Kirke kend din krop Foredraget handler om, hvor vigtigt det er, at kirken er livsnær, i sin liturgi, i sin forkyndelse og i det kristne menneskes hverdagsliv i og uden for menigheden. Har diakoni noget at gøre på landet? Hvilke forhold i den danske landbefolkning begrunder, at der er brug for menighedspleje også i landområderne, og hvordan gribes opgaven an? Varighed ca. 1 time. Hele landet Kirsten R. Laursen, tlf eller , Oprettelse af aflastningstjeneste når opgaven med at passe en alvorligt syg, døende eller demensramt pårørende bliver for tung at løfte alene, kan en frivillig aflaster gøre underværker Oprettelse af besøgstjeneste når netværk fra familie og venner er smuldret, kan en besøgsven være aktiv livshjælp, i eget hjem eller på plejecentret Oprettelse af ældrenetværk når sognet har brug for ny inspiration til aktiviteter for de ældre, så opret f.eks. en oplevelsesklub, en samtalegruppe eller en samværsgruppe Oprettelse af værested når ensomhed gør mennesker triste, kan sognets værested (café, dagligstue) være stedet at mødes Oprettelse af netværk for udsatte børnefamilier Når børnefamilier har det svært med at klare hverdagen på grund af dårlige vilkår og social isolation, kan et netværk i sognet være et holdepunkt i tilværelsen Oprettelse af sognets ferietilbud når børnefamilier ikke selv har råd og overskud til at tage på sommerferie, kan sognet gå ind og arrangere ferie for nogle få familier med hjælp fra Samvirkende Menighedsplejers tilbud Folkekirkens Feriehjælp Oprettelse af sorggrupper for børn og unge når børn og unge har oplevet en nær slægtnings død, eller har oplevet forældrenes skilsmisse, kan det være en stor hjælp for dem at komme med i en sorggruppe Oprettelse af sorggrupper for voksne i en tabssituation når man er blevet alene, fordi ægtefællen eller ens barn er død, eller fordi ægtefællen er kommet på plejehjem/blevet dement, kan det være en lettelse at få lov at tale ud om dette i en sorggruppe Oprettelse af tværkulturelle netværk Når sognet vil hjælpe vore nydanskere, kan det være godt at oprette kontaktklubber, middage på tværs, lektiehjælp m.m. Ring til vore konsulenter og hør om mulighederne for at få hjælp til at gribe opgaven an. 2 11

3 Takster ved henvendelse til s konsulenter og generalsekretær om foredrag, undervisning og rådgivning Der afregnes efterfølgende via tilsendelse af faktura. Priserne er eksklusiv priser for kørsel (se nedenfor) Foredrag og undervisning ved udviklingskonsulent, lærer og demenskoordinator Lise-Lotte Nielsen Timepriser 2010 Første time Pr. time derefter Dertil moms? Foredrag og undervisning for medlemssogne Foredrag og undervisning for ikkemedlemssogne og andre Rådgivning af medlemssogne (om vedtægter, fundraising, sognediakonale opgaver m.m.) Rådgivning af ikkemedlemssogne og andre Kørsel Ved kørsel i bil er der normalt tale om statens højeste takst (for ,56 kr. pr. km) eller refundering af billetter for kollektiv transport kr 750 kr Nej kr kr Ja 500 kr. 375 kr. Nej kr. 500 kr Ja Visioner for kirke og menighed Inspiration til målsætningsdebat og handleplaner hvordan får vi diakonien på dagsordenen? Halter den danske Folkekirke? Vi har en kirke og vi er en kirke - I foredraget lægges hovedvægten at være kirke, at være kirke i diakoni. Folkekirken må lære at gå på to ben, både forkyndelse og diakoni. I foredraget lægges op til, at alle menigheder tager den diakonale forpligtelse på sig, og der gives konkrete eksempler på hvordan. Tænd et lys for andre - Diakoni og menighedspleje I Danmark har vi traditionelt haft to typer diakoni, institutionsdiakoni og sognediakoni og der er brug for begge dele. Der er brug for både professionelle og frivillige. Som frivillige kan vi tænde et lys for andre ved at møde dem med varme og nærvær. Lad os komme i gang. Hvervning, fastholdelse og pleje af frivillige Kurset giver inspiration til bestyrelser og koordinatorer om hvervning af frivillige hvordan vi får dem til at blomstre og udvikle sig i tjenesten De fem kærlighedssprog - vitaminer til parforholdet Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? Hvorfor forstår han/hun mig pludselig ikke? Taler du og din ægtefælle samme sprog? Giv dig tid til at lære din ægtefælles primære kærlighedssprog og oplev glæden ved at få kommunikationen og forholdet til at lykkes. Udgangspunkt i Gary Chapmans bog De fem kærlighedssprog. Lev vel på trods af en demenssygdom Et oplæg om at møde mit medmenneske, når hun/han er ramt af en demenssygdom. Om at se muligheder trods tab. En vifte af kommunikationsredskaber, som med fordel kan bruges i relation til demensramte: reminiscens, humor, musik mm. Oplægget henvender sig til såvel pårørende som frivillige i besøgsog aflastningstjenester. Den gode samtale Individuelle kommunikationskurser for frivillige i besøgstjenester, aflastningstjenester, væresteder og genbrugsbutikker mm. Ring og lad os få en snak om jeres ønsker. Varighed ca. 2 timer eller efter aftale. Fortrinsvis Jylland. Lise-Lotte Nielsen, Sct. Leonis Stræde 1 B, 8800 Viborg. tlf ,

4 Oplæg og undervisning ved ældrekonsulent, sygeplejerske og demenskoordinator Nina Baun Husker du vor skoletid? At være besøgsven på et plejehjem kan godt være en tung og udfordrende opgave. Hvis man er to eller flere om den fælles opgave, kan der skabes liv, glæde og aktivitet for både plejehjemsbeboere og besøgsvenner. Få inspiration til at opstarte erindringsgrupper på plejehjem. At høre de ældres livshistorie er utroligt berigende og giver den fortællende ældre en oplevelse af værdi, respekt og identitet. Varighed 1 time Kontakt på den 2. Frekvens en ny måde at betragte demens på? Demensramte stiller store menneskelige krav til omgivelserne og udfordrer os på vor evne til nærhed, opmærksomhed og respekt. Usikkerhed, manglende viden og forståelse ligger ofte til grund for et misforstået og afstandstagende forhold til demensramte mennesker. På den 2. frekvens kan man mindske pres; fra den demente og os selv, og gøre os lidt bedre til at være sammen med en anden tilstand. Og måske gøre os bedre til at være her lige nu. Varighed 2 timer Kollegial vejledning - reflekterende samtaler Hjælp andre gennem problematiske og udfordrende oplevelser ved at tilbyde en reflekterende samtale. Reflekterende samtaler kan støtte bl.a. frivillige, som har kontakt med sårbare og syge mennesker. Undervisningen er målrettet koordinatorer og frivillige, som gerne vil støtte og vejlede andre. Veksler mellem øvelser og oplæg og forudsætter aktiv deltagelse. Varighed 3 timer Lad latteren lette livet En seriøs fortælling om latterens sundhedsfremmende og helbredende virkning. Latter har været kilde til stor undren og forestillinger gennem evolutionshistorien nyere studier kan fortælle os, hvad humor og latter egentlig er og kan. Bliv inspireret til mere målrettet at bruge humor og latter i kontakt og kommunikationen, også med demensramte. Varighed 2 timer Fortrinsvis København/Sjælland og Øerne Nina Baun, tlf eller , Om er en folkekirkelig organisation, hvis formål er at udvikle og støtte det sognediakonale arbejde, ofte kaldet menighedspleje. Konkret sker dette gennem inspiration og faglig støtte til sognene ved etablering af netværk for udsatte grupper: børn og unge, familier, ældre, syge og ensomme samt nydanskere. blev stiftet i 1902, da 19 københavnske sogne gik sammen for at give ældre, syge og fattige bedre vilkår. I 2010 har organisationen på landsplan ca. 360 sogne som medlemmer, og ca. 130 personlige medlemmer. administrerer en række pleje- og ældreboliger og yder gennem forskellige Hjemmeside, blad m.m. På s hjemmeside og i kvartalsbladet Sammen om menighedspleje kan man finde organisationens enkelte arbejdsgrene nærmere beskrevet. Se på hjemmesiden databasen over vore medlemssogne og deres forskellige aktiviteter. Sognene skal selv hjælpe med at ajourføre databasen. har udgivet en række hefter og hjælpemidler til brug for opstart af menighedsplejeaktiviteter. De findes alle omtalt på hjemmesiden. legater hjælp til dårligt stillede familier. Organisationens økonomi bygger bl.a. på tilskud fra Velfærdsministeriet, forskellige fonde samt arv og gaver. Herunder hører indtægter fra genbrugsbutikkerne Kirkens Genbrug. Det er muligt at få skattefradrag for kontante gaver til efter gældende regler. Også gaver til den lokale menighedspleje skal indbetales via medlemsorganisationen Samvirkende Menighedsplejer, hvis man ønsker fradrag. Girokort eller lignende skal giveren selv forsyne med oplysning om CPR-nummer, hvis man vil have mulighed for skattefradrag. Gaven indberettes af. Organisationens kontorer Fælleskontoret i Valby: Valby Tingsted 7, 2500 Valby Tlf Regionskontor Jylland: Sct. Leonis Stræde 1 B, 8800 Viborg Tlf

5 Tre tilbud til sognene fra :Forud for kursus eller visionsdag aftales det med, hvilke emner man lokalt ønsker at lægge vægt på ved arrangementet. En mulighed kan være, at flere sogne går sammen om arrangementet, eventuelt med henblik på et fremtidigt samarbejde om menighedspleje. Mere om kursernes indhold og om mulighederne: ring på tlf (Sjælland, Fyn, Øerne) eller på tlf (Jylland) Nyt kursus på vej: Liv og vækst-dag om diakoni i sognet Målgruppe: Alle med interesse for sognediakoni (menighedsråd, menighedsplejebestyrelse og øvrige frivillige ressourcepersoner, præster, sognemedhjælpere). Varighed: ca. 5 timer. Program: Kursusdag med oplæg, refleksioner og diskussioner af diakoni i sognet. bibelsk-teologisk begrundelse historisk-social Visionsdag for menighedsråd og menighedsplejebestyrelser Vi tilbyder endvidere et arrangement, hvor ovennævnte emner gennemgås i plenum sammen Bliv en del af Folkekirkens Ældrenetværk arrangerer i samarbejde med sogne og provstier kurser for seniorer om livsanskuelse, med en mindre kreds: Varighed: 3 timer (med indlagt pause) Dagens program vil primært bestå i oplæg, diskussion. etik og kristendom med mulighed for samtidig at indgå i et aktivt diakonalt netværk. I kurset indgår også kursusinstitutionen L earn. begrundelse menighedsforståelsen i vort sogn/vore sogne visioner for diakoni i vort sogn/vore sogne målsætning for diakoni eksempler på sognets diakoni handlingsplan m.m. efter sognets/ sognenes ønske Dagens program vil veksle mellem oplæg, diskussion, videoklip, summemøde og gruppearbejde. Priser ved medvirken af 1 konsulent fra Samvirkende Menighedsplejer For medlemssogne: kr., ingen moms For ikke-medlemssogne: kr. + moms Priser ved medvirken af 2 konsulenter fra Samvirkende Menighedsplejer Pris for medlemssogne: kr., ingen moms Pris for ikke-medlemssogne: kr. + moms Dertil kørsel. Pris for medlemssogne: kr., ingen moms Pris for ikke-medlemssogne: kr. + moms. Dertil kørsel. Særligt fordelagtige priser. Ring og hør nærmere på tlf eller , eller bestil program Ensomhedens masker Velfærd og trivsel handler både om at have gode fysiske rammer og modtage den hjælp, man har brug for. Men inderst inde handler vores trivsel også om vores relationer til andre mennesker. At blive set og anerkendt som det menneske, man er. Varighed ca.1 time. Hæfter Et anderledes venskab Hæftet om besøgstjeneste er et hæfte fra 2008, og det fortæller enkelt og konkret om alle udfordringerne ved opstart og drift af en besøgstjeneste. Oplæg ved besøgstjenesteleder og ældrekonsulent, sygeplejerske Helle Engelsborg Olsen Med livsglæden som ledsager Dette hæfte fra 2007 handler om kommunikation med demensramte og giver idéer til samvær med dem. Kan eventuelt udbygges med workshop, varer så ca. 2 timer. Fortrinsvis København/Sjælland Helle Engelsborg Olsen, tlf , , Hæfterne er udkommet i en serie af inspirationshæfter, som Samvirkende Menighedsplejer står bag. Øvrige hæfter er: Længe leve livet (inspiration til dåbsforældre ) Børn og ældre kommer hinanden ved (om aktiviteter på tværs af generationer ) Pris pr hæfte: 25 kr. + porto. 8 5

6 Oplæg ved udviklingskonsulent, bach. theol Bitten Petersen Ingen skal gå sulten i seng blev stiftet 29.maj 1902 i København, en by som på få år havde forvandlet sig til en hurtigt voksende industriby. I dag er der menighedsplejer i hele landet, samfundet har ændret sig, og menighedsplejens opgaver er nogle andre end i Og dog? I takt med, at en ny fattigdom er dukket op igen, har genoptaget nogle af de nedlagte arbejdsgrene. En fortælling om diakoni før og nu, historien om Samvirkende menighedsplejers mere end 100- årige indsats, sammen med lokale menighedsplejer og andre sociale organisationer. Ikke mindst en fortælling om: diakonisser - sommerudflugter for gamle - børneplejestationer - sommerlejr for trætte husmødre - lagkagebord i Forum - barnevognsoptog - plejehjem - omsorgstjeneste - sognemedhjælpere - Folkekirkens Feriehjælp - Social- og Sundhedstjenesten og meget mere. Menighedsplejen og nyfattigdom Væksten i Danmark er stoppet, men det gælder desværre ikke væksten i antallet af vanskeligt stillede familier. Det store flertal i befolkningen har aldrig haft det så godt, samtidig med at kløften mellem rige og fattige danskere bliver større. Det kan menighedsplejen ikke ændre. Men måske kan vi mildne nogle af fattigdommens virkninger for udsatte familier og deres børn. Hvad kan vi sammen gøre i de lokale menighedsplejer? Et oplæg til debat. Varighed 1-1½ time Fortrinsvis København/Sjælland, Øerne og Fyn Bitten Petersen, tlf eller , Folkekirkens Feriehjælp sender i 2010 i samarbejde med Folkekirkens Feriehjælp i 240 udsatte børnefamilier på sommerferie: Med i alt 80 sognekvoter og incl. de frivillige rejseledere tager ca mennesker fra medlemssogne i hele landet på sommerferie i et af Folkeferies feriecentre. Folkekirkens Feriehjælp er oprettet i 2006 på initiativ af i samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond og Folkeferie. Formålet med Folkekirkens feriehjælp er at give s medlemssogne mulighed for at sende Social- og Sundhedstjenesten er s netværksstøtte til udsatte børnefamilier Mange sogne, der har haft familier på ferie med s tilbud Folkekirkens Feriehjælp, har et stort ønske om at holde kontakt til familierne i et familienetværk, som skal foregå i kirkens lokaler. Vi vil gerne støtte dette ved at sende sognene et tilskud til disse samværsarrangementer. udsatte familier på en uges sommerferie i højsæsonen Folkekirkens Feriehjælp stiller sommerhuse til rådighed og yder feriepenge til de sogne, der deltager. Sognene er selv ansvarlige for ferieafholdelsen. I tilknytning dertil vil vi yde familierne menneskelig og faglig hjælp på den måde, at der i samværet ind imellem medvirker en socialrådgiver eller en sundhedsplejerske på Samvirkende Menighedsplejers regning. Det kan være forhold f.eks. vedrørende familiernes økonomi eller deres madvaner, de kan og give vejledning om. Vi kalder dette tiltag Menighedsplejernes Social- og Sundhedstjeneste. Samvirkende Menighedsplejer vil foruden at støtte familierne også gerne give sognets ansatte og frivillige medarbejdere gode råd om, hvordan de hjælper familierne. På den måde kan familierne få lidt større overskud, mod og kræfter, således at de styrkes i deres daglige tilværelse. Disse familier er i høj grad også kirkens forpligtelse. Støt initiativet gennem et bidrag på giro eller på netbank

Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni

Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni 34 tilbud om foredrag og debatoplæg fra Samvirkende Menighedsplejer 1 Foredrag ved generalsekretær Kirsten R. Laursen HVAD ER DIAKONI? Hvad er

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Læs i dette nummer På folkekirkens grundlag... - hvad betyder det? Menighedspleje på landet - ni sogne i flok og

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Analyse af kirkers sociale ansvar

Analyse af kirkers sociale ansvar Analyse af kirkers sociale ansvar Oktober 2013 Indhold Indledning... 1 Analysedesign... 1 Definition... 2 Analyse... 3 1) Hvilke sociale indsatser har kirkerne for ikke-faste kirkegængere, der samtidig

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden - et folkekirkeligt, socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Jubilæumsnummer Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden Hilsen fra kirkeministeren og socialministeren Anmeldelser: Ingen

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Home-Start Familiekontakt

Home-Start Familiekontakt Home-Start Familiekontakt Vær med i Folkebevægelsen mod Ensomhed og gør en indsats for at halvere antallet af ensomme inden 2020! Flere end 35 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder

Læs mere

KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp

KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp 15. maj 2012 på Hotel Nyborg Strand Tak for en spændende konference i Nyborg! Med konferencen satte DANSKE ÆLDRERÅD fokus på, hvad

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

En del af hinandens verden

En del af hinandens verden SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND En del af hinandens verden tre frivillige forebyggelsestilbud til børn og unge Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse FORORD: En del af hinandens verden side 3 SIND UNGDOM:

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist April Introduktionskursus for nye kasserere

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube Suzette Munksgaard. Center for Ungdomsstudier

Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube Suzette Munksgaard. Center for Ungdomsstudier Hvis jeg skulle bruge en præst, skulle han være mere som et menneske end en præst med en titel - at bygge bro mellem kirkens budskab og unges virkelighed Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube

Læs mere