inspiration Idéer - til liv og vækst i menighedens diakoni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "inspiration Idéer - til liv og vækst i menighedens diakoni"

Transkript

1 Tilmeld sognet som medlem af Ring og hør nærmere hos konsulenterne, eller kontakt Fælleskontoret i Valby på tlf Bliv personligt støttemedlem Støtte fra enkeltpersoner giver organisationen nye muligheder og større handlefrihed. Personligt medlemskab koster 300 kr. om året Som personligt støttemedlem modtager bl.a. man bladet Sammen om menighedspleje fire gange årligt. inspiration & Idéer - til liv og vækst i menighedens diakoni Foredrag, undervisning, debatoplæg, workshops samt særlige medlemstilbud fra Samvirkende Menighedsplejer et folkekirkeligt socialt arbejde Valby Tingsted 7, 2500 Valby tlf ma.-to , fr giro netbank Send sms til 1277, skriv kollekt og giv dermed en gave på 50 kr. (+sms-takst) Udbyder: FKOF c/o Kirkefondet Peter Bangsvej 1F, 2000 Frb.,

2 Oplæg ved generalsekretær, cand.theol. Kirsten R. Laursen bistår gerne med konsulentbistand ved oprettelse af nye diakonale aktiviteter i hele landet Henvendelse kan ske, såfremt man i sognet har planer om: Kærligheden og håbet - troens livsholdning og energi Med basis i en tolkning af den kristne trosbekendelse og med inddragelse af aktuelle indsatsområder belyses sognediakoniens forskellige aspekter. Er åndelighed hverdagskost? Sammenhængen mellem diakoni og spiritualitet er uløselig. Hvordan kan man finde liturgiske udtryksformer for dette, og hvordan bliver kirkens sociale arbejde til en hverdagens gudstjeneste? Til kamp mod ensomheden Hvorledes forklare den ensomhed, som den kendetegner udsatte grupper i det danske samfund, hvordan kan frivilligt sognearbejde skabe lyspunkter og fællesskaber for ensomme? Kirken er politisk Hvilken andel har kirken i opkomsten af det danske velfærdssamfund? Hvordan gik det, og hvordan er kirkens rolle aktuelt som social aktør? Hvordan skal den være? Oplæg til debat. Er det nok at være sig selv nok? Individualismen beskrives på godt og ondt, og der gives bud på, hvorledes man kan genoplive fællesskaber af kød og blod i en verden præget af IT-kom munikation. Hvilken rolle kan kirken og dens sociale arbejde spille for fællesskaberne? Frivillighed og kirkelighed Hvori adskiller den frivillige sig fra en lønnet medarbejder og fra et familiemedlem, og hvad særligt kan man forvente af kirkens frivillige, sociale indsats? Kirke kend din krop Foredraget handler om, hvor vigtigt det er, at kirken er livsnær, i sin liturgi, i sin forkyndelse og i det kristne menneskes hverdagsliv i og uden for menigheden. Har diakoni noget at gøre på landet? Hvilke forhold i den danske landbefolkning begrunder, at der er brug for menighedspleje også i landområderne, og hvordan gribes opgaven an? Varighed ca. 1 time. Hele landet Kirsten R. Laursen, tlf eller , Oprettelse af aflastningstjeneste når opgaven med at passe en alvorligt syg, døende eller demensramt pårørende bliver for tung at løfte alene, kan en frivillig aflaster gøre underværker Oprettelse af besøgstjeneste når netværk fra familie og venner er smuldret, kan en besøgsven være aktiv livshjælp, i eget hjem eller på plejecentret Oprettelse af ældrenetværk når sognet har brug for ny inspiration til aktiviteter for de ældre, så opret f.eks. en oplevelsesklub, en samtalegruppe eller en samværsgruppe Oprettelse af værested når ensomhed gør mennesker triste, kan sognets værested (café, dagligstue) være stedet at mødes Oprettelse af netværk for udsatte børnefamilier Når børnefamilier har det svært med at klare hverdagen på grund af dårlige vilkår og social isolation, kan et netværk i sognet være et holdepunkt i tilværelsen Oprettelse af sognets ferietilbud når børnefamilier ikke selv har råd og overskud til at tage på sommerferie, kan sognet gå ind og arrangere ferie for nogle få familier med hjælp fra Samvirkende Menighedsplejers tilbud Folkekirkens Feriehjælp Oprettelse af sorggrupper for børn og unge når børn og unge har oplevet en nær slægtnings død, eller har oplevet forældrenes skilsmisse, kan det være en stor hjælp for dem at komme med i en sorggruppe Oprettelse af sorggrupper for voksne i en tabssituation når man er blevet alene, fordi ægtefællen eller ens barn er død, eller fordi ægtefællen er kommet på plejehjem/blevet dement, kan det være en lettelse at få lov at tale ud om dette i en sorggruppe Oprettelse af tværkulturelle netværk Når sognet vil hjælpe vore nydanskere, kan det være godt at oprette kontaktklubber, middage på tværs, lektiehjælp m.m. Ring til vore konsulenter og hør om mulighederne for at få hjælp til at gribe opgaven an. 2 11

3 Takster ved henvendelse til s konsulenter og generalsekretær om foredrag, undervisning og rådgivning Der afregnes efterfølgende via tilsendelse af faktura. Priserne er eksklusiv priser for kørsel (se nedenfor) Foredrag og undervisning ved udviklingskonsulent, lærer og demenskoordinator Lise-Lotte Nielsen Timepriser 2010 Første time Pr. time derefter Dertil moms? Foredrag og undervisning for medlemssogne Foredrag og undervisning for ikkemedlemssogne og andre Rådgivning af medlemssogne (om vedtægter, fundraising, sognediakonale opgaver m.m.) Rådgivning af ikkemedlemssogne og andre Kørsel Ved kørsel i bil er der normalt tale om statens højeste takst (for ,56 kr. pr. km) eller refundering af billetter for kollektiv transport kr 750 kr Nej kr kr Ja 500 kr. 375 kr. Nej kr. 500 kr Ja Visioner for kirke og menighed Inspiration til målsætningsdebat og handleplaner hvordan får vi diakonien på dagsordenen? Halter den danske Folkekirke? Vi har en kirke og vi er en kirke - I foredraget lægges hovedvægten at være kirke, at være kirke i diakoni. Folkekirken må lære at gå på to ben, både forkyndelse og diakoni. I foredraget lægges op til, at alle menigheder tager den diakonale forpligtelse på sig, og der gives konkrete eksempler på hvordan. Tænd et lys for andre - Diakoni og menighedspleje I Danmark har vi traditionelt haft to typer diakoni, institutionsdiakoni og sognediakoni og der er brug for begge dele. Der er brug for både professionelle og frivillige. Som frivillige kan vi tænde et lys for andre ved at møde dem med varme og nærvær. Lad os komme i gang. Hvervning, fastholdelse og pleje af frivillige Kurset giver inspiration til bestyrelser og koordinatorer om hvervning af frivillige hvordan vi får dem til at blomstre og udvikle sig i tjenesten De fem kærlighedssprog - vitaminer til parforholdet Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? Hvorfor forstår han/hun mig pludselig ikke? Taler du og din ægtefælle samme sprog? Giv dig tid til at lære din ægtefælles primære kærlighedssprog og oplev glæden ved at få kommunikationen og forholdet til at lykkes. Udgangspunkt i Gary Chapmans bog De fem kærlighedssprog. Lev vel på trods af en demenssygdom Et oplæg om at møde mit medmenneske, når hun/han er ramt af en demenssygdom. Om at se muligheder trods tab. En vifte af kommunikationsredskaber, som med fordel kan bruges i relation til demensramte: reminiscens, humor, musik mm. Oplægget henvender sig til såvel pårørende som frivillige i besøgsog aflastningstjenester. Den gode samtale Individuelle kommunikationskurser for frivillige i besøgstjenester, aflastningstjenester, væresteder og genbrugsbutikker mm. Ring og lad os få en snak om jeres ønsker. Varighed ca. 2 timer eller efter aftale. Fortrinsvis Jylland. Lise-Lotte Nielsen, Sct. Leonis Stræde 1 B, 8800 Viborg. tlf ,

4 Oplæg og undervisning ved ældrekonsulent, sygeplejerske og demenskoordinator Nina Baun Husker du vor skoletid? At være besøgsven på et plejehjem kan godt være en tung og udfordrende opgave. Hvis man er to eller flere om den fælles opgave, kan der skabes liv, glæde og aktivitet for både plejehjemsbeboere og besøgsvenner. Få inspiration til at opstarte erindringsgrupper på plejehjem. At høre de ældres livshistorie er utroligt berigende og giver den fortællende ældre en oplevelse af værdi, respekt og identitet. Varighed 1 time Kontakt på den 2. Frekvens en ny måde at betragte demens på? Demensramte stiller store menneskelige krav til omgivelserne og udfordrer os på vor evne til nærhed, opmærksomhed og respekt. Usikkerhed, manglende viden og forståelse ligger ofte til grund for et misforstået og afstandstagende forhold til demensramte mennesker. På den 2. frekvens kan man mindske pres; fra den demente og os selv, og gøre os lidt bedre til at være sammen med en anden tilstand. Og måske gøre os bedre til at være her lige nu. Varighed 2 timer Kollegial vejledning - reflekterende samtaler Hjælp andre gennem problematiske og udfordrende oplevelser ved at tilbyde en reflekterende samtale. Reflekterende samtaler kan støtte bl.a. frivillige, som har kontakt med sårbare og syge mennesker. Undervisningen er målrettet koordinatorer og frivillige, som gerne vil støtte og vejlede andre. Veksler mellem øvelser og oplæg og forudsætter aktiv deltagelse. Varighed 3 timer Lad latteren lette livet En seriøs fortælling om latterens sundhedsfremmende og helbredende virkning. Latter har været kilde til stor undren og forestillinger gennem evolutionshistorien nyere studier kan fortælle os, hvad humor og latter egentlig er og kan. Bliv inspireret til mere målrettet at bruge humor og latter i kontakt og kommunikationen, også med demensramte. Varighed 2 timer Fortrinsvis København/Sjælland og Øerne Nina Baun, tlf eller , Om er en folkekirkelig organisation, hvis formål er at udvikle og støtte det sognediakonale arbejde, ofte kaldet menighedspleje. Konkret sker dette gennem inspiration og faglig støtte til sognene ved etablering af netværk for udsatte grupper: børn og unge, familier, ældre, syge og ensomme samt nydanskere. blev stiftet i 1902, da 19 københavnske sogne gik sammen for at give ældre, syge og fattige bedre vilkår. I 2010 har organisationen på landsplan ca. 360 sogne som medlemmer, og ca. 130 personlige medlemmer. administrerer en række pleje- og ældreboliger og yder gennem forskellige Hjemmeside, blad m.m. På s hjemmeside og i kvartalsbladet Sammen om menighedspleje kan man finde organisationens enkelte arbejdsgrene nærmere beskrevet. Se på hjemmesiden databasen over vore medlemssogne og deres forskellige aktiviteter. Sognene skal selv hjælpe med at ajourføre databasen. har udgivet en række hefter og hjælpemidler til brug for opstart af menighedsplejeaktiviteter. De findes alle omtalt på hjemmesiden. legater hjælp til dårligt stillede familier. Organisationens økonomi bygger bl.a. på tilskud fra Velfærdsministeriet, forskellige fonde samt arv og gaver. Herunder hører indtægter fra genbrugsbutikkerne Kirkens Genbrug. Det er muligt at få skattefradrag for kontante gaver til efter gældende regler. Også gaver til den lokale menighedspleje skal indbetales via medlemsorganisationen Samvirkende Menighedsplejer, hvis man ønsker fradrag. Girokort eller lignende skal giveren selv forsyne med oplysning om CPR-nummer, hvis man vil have mulighed for skattefradrag. Gaven indberettes af. Organisationens kontorer Fælleskontoret i Valby: Valby Tingsted 7, 2500 Valby Tlf Regionskontor Jylland: Sct. Leonis Stræde 1 B, 8800 Viborg Tlf

5 Tre tilbud til sognene fra :Forud for kursus eller visionsdag aftales det med, hvilke emner man lokalt ønsker at lægge vægt på ved arrangementet. En mulighed kan være, at flere sogne går sammen om arrangementet, eventuelt med henblik på et fremtidigt samarbejde om menighedspleje. Mere om kursernes indhold og om mulighederne: ring på tlf (Sjælland, Fyn, Øerne) eller på tlf (Jylland) Nyt kursus på vej: Liv og vækst-dag om diakoni i sognet Målgruppe: Alle med interesse for sognediakoni (menighedsråd, menighedsplejebestyrelse og øvrige frivillige ressourcepersoner, præster, sognemedhjælpere). Varighed: ca. 5 timer. Program: Kursusdag med oplæg, refleksioner og diskussioner af diakoni i sognet. bibelsk-teologisk begrundelse historisk-social Visionsdag for menighedsråd og menighedsplejebestyrelser Vi tilbyder endvidere et arrangement, hvor ovennævnte emner gennemgås i plenum sammen Bliv en del af Folkekirkens Ældrenetværk arrangerer i samarbejde med sogne og provstier kurser for seniorer om livsanskuelse, med en mindre kreds: Varighed: 3 timer (med indlagt pause) Dagens program vil primært bestå i oplæg, diskussion. etik og kristendom med mulighed for samtidig at indgå i et aktivt diakonalt netværk. I kurset indgår også kursusinstitutionen L earn. begrundelse menighedsforståelsen i vort sogn/vore sogne visioner for diakoni i vort sogn/vore sogne målsætning for diakoni eksempler på sognets diakoni handlingsplan m.m. efter sognets/ sognenes ønske Dagens program vil veksle mellem oplæg, diskussion, videoklip, summemøde og gruppearbejde. Priser ved medvirken af 1 konsulent fra Samvirkende Menighedsplejer For medlemssogne: kr., ingen moms For ikke-medlemssogne: kr. + moms Priser ved medvirken af 2 konsulenter fra Samvirkende Menighedsplejer Pris for medlemssogne: kr., ingen moms Pris for ikke-medlemssogne: kr. + moms Dertil kørsel. Pris for medlemssogne: kr., ingen moms Pris for ikke-medlemssogne: kr. + moms. Dertil kørsel. Særligt fordelagtige priser. Ring og hør nærmere på tlf eller , eller bestil program Ensomhedens masker Velfærd og trivsel handler både om at have gode fysiske rammer og modtage den hjælp, man har brug for. Men inderst inde handler vores trivsel også om vores relationer til andre mennesker. At blive set og anerkendt som det menneske, man er. Varighed ca.1 time. Hæfter Et anderledes venskab Hæftet om besøgstjeneste er et hæfte fra 2008, og det fortæller enkelt og konkret om alle udfordringerne ved opstart og drift af en besøgstjeneste. Oplæg ved besøgstjenesteleder og ældrekonsulent, sygeplejerske Helle Engelsborg Olsen Med livsglæden som ledsager Dette hæfte fra 2007 handler om kommunikation med demensramte og giver idéer til samvær med dem. Kan eventuelt udbygges med workshop, varer så ca. 2 timer. Fortrinsvis København/Sjælland Helle Engelsborg Olsen, tlf , , Hæfterne er udkommet i en serie af inspirationshæfter, som Samvirkende Menighedsplejer står bag. Øvrige hæfter er: Længe leve livet (inspiration til dåbsforældre ) Børn og ældre kommer hinanden ved (om aktiviteter på tværs af generationer ) Pris pr hæfte: 25 kr. + porto. 8 5

6 Oplæg ved udviklingskonsulent, bach. theol Bitten Petersen Ingen skal gå sulten i seng blev stiftet 29.maj 1902 i København, en by som på få år havde forvandlet sig til en hurtigt voksende industriby. I dag er der menighedsplejer i hele landet, samfundet har ændret sig, og menighedsplejens opgaver er nogle andre end i Og dog? I takt med, at en ny fattigdom er dukket op igen, har genoptaget nogle af de nedlagte arbejdsgrene. En fortælling om diakoni før og nu, historien om Samvirkende menighedsplejers mere end 100- årige indsats, sammen med lokale menighedsplejer og andre sociale organisationer. Ikke mindst en fortælling om: diakonisser - sommerudflugter for gamle - børneplejestationer - sommerlejr for trætte husmødre - lagkagebord i Forum - barnevognsoptog - plejehjem - omsorgstjeneste - sognemedhjælpere - Folkekirkens Feriehjælp - Social- og Sundhedstjenesten og meget mere. Menighedsplejen og nyfattigdom Væksten i Danmark er stoppet, men det gælder desværre ikke væksten i antallet af vanskeligt stillede familier. Det store flertal i befolkningen har aldrig haft det så godt, samtidig med at kløften mellem rige og fattige danskere bliver større. Det kan menighedsplejen ikke ændre. Men måske kan vi mildne nogle af fattigdommens virkninger for udsatte familier og deres børn. Hvad kan vi sammen gøre i de lokale menighedsplejer? Et oplæg til debat. Varighed 1-1½ time Fortrinsvis København/Sjælland, Øerne og Fyn Bitten Petersen, tlf eller , Folkekirkens Feriehjælp sender i 2010 i samarbejde med Folkekirkens Feriehjælp i 240 udsatte børnefamilier på sommerferie: Med i alt 80 sognekvoter og incl. de frivillige rejseledere tager ca mennesker fra medlemssogne i hele landet på sommerferie i et af Folkeferies feriecentre. Folkekirkens Feriehjælp er oprettet i 2006 på initiativ af i samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond og Folkeferie. Formålet med Folkekirkens feriehjælp er at give s medlemssogne mulighed for at sende Social- og Sundhedstjenesten er s netværksstøtte til udsatte børnefamilier Mange sogne, der har haft familier på ferie med s tilbud Folkekirkens Feriehjælp, har et stort ønske om at holde kontakt til familierne i et familienetværk, som skal foregå i kirkens lokaler. Vi vil gerne støtte dette ved at sende sognene et tilskud til disse samværsarrangementer. udsatte familier på en uges sommerferie i højsæsonen Folkekirkens Feriehjælp stiller sommerhuse til rådighed og yder feriepenge til de sogne, der deltager. Sognene er selv ansvarlige for ferieafholdelsen. I tilknytning dertil vil vi yde familierne menneskelig og faglig hjælp på den måde, at der i samværet ind imellem medvirker en socialrådgiver eller en sundhedsplejerske på Samvirkende Menighedsplejers regning. Det kan være forhold f.eks. vedrørende familiernes økonomi eller deres madvaner, de kan og give vejledning om. Vi kalder dette tiltag Menighedsplejernes Social- og Sundhedstjeneste. Samvirkende Menighedsplejer vil foruden at støtte familierne også gerne give sognets ansatte og frivillige medarbejdere gode råd om, hvordan de hjælper familierne. På den måde kan familierne få lidt større overskud, mod og kræfter, således at de styrkes i deres daglige tilværelse. Disse familier er i høj grad også kirkens forpligtelse. Støt initiativet gennem et bidrag på giro eller på netbank

Idéer og inspiration. til liv og vækst. i menighedens diakoni

Idéer og inspiration. til liv og vækst. i menighedens diakoni Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni Kurser, undervisning, samt særlige medlemstilbud Samvirkende Menighedsplejer 2 Indhold: s. 3: Om Samvirkende Menighedsplejer og organisationen

Læs mere

Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni

Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni 34 tilbud om foredrag og debatoplæg fra Samvirkende Menighedsplejer 1 Foredrag ved generalsekretær Kirsten R. Laursen HVAD ER DIAKONI? Hvad er

Læs mere

Konsulenterne hjælper gerne med oprettelse af diakonale aktiviteter i hele landet

Konsulenterne hjælper gerne med oprettelse af diakonale aktiviteter i hele landet Konsulenterne hjælper gerne med oprettelse af diakonale aktiviteter i hele landet Henvendelse kan ske til nærmeste kontor, såfremt man i sognet påtænker: Oprettelse af aflastningstjeneste når opgaven med

Læs mere

Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2012

Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2012 Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2012 For frivillige fra aflastnings- og vågetjenester samt fra besøgstjenester, som også har aflastningsopgaver målrettet demente, alvorligt syge og døende onsdag

Læs mere

Kirkens Liv & Vækst. Diakoni i sognet. Lørdag den 7. marts på Diakonhøjskolen i Århus

Kirkens Liv & Vækst. Diakoni i sognet. Lørdag den 7. marts på Diakonhøjskolen i Århus Kirkens Liv & Vækst Diakoni i sognet Lørdag den 7. marts 2009 på Diakonhøjskolen i Århus et stiftsarrangement til inspiration for menighedsråd, præster, ansatte og frivillige i Århus Stift første lejlighed

Læs mere

Menighedspleje og sognediakoni. Start-tips. Samvirkende Menighedsplejer

Menighedspleje og sognediakoni. Start-tips. Samvirkende Menighedsplejer Menighedspleje og sognediakoni Start-tips < Samvirkende Menighedsplejer Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Hvad er diakoni? side 3 Kapitel 2: Hvad er en menighedspleje side 4 Forslag til fremgangsmåde ved

Læs mere

Menighedspleje og sognediakoni. Start-tips < Samvirkende Menighedsplejer

Menighedspleje og sognediakoni. Start-tips < Samvirkende Menighedsplejer Menighedspleje og sognediakoni Start-tips < Samvirkende Menighedsplejer Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Hvad er diakoni? side 3 Kapitel 2: Hvad er en menighedspleje side 4 Forslag til fremgangsmåde ved

Læs mere

Isumassuineq Uummarinnarpoq

Isumassuineq Uummarinnarpoq Der er i omsorgen Isumassuineq Uummarinnarpoq Ilagiit akornanni pisariaqartitsisunut isumassuisunut katuffeqatigiit pillugu 2 VÆRESTEDER Væresteder eller sognets dagligstue bliver ofte stedet, hvor voksne

Læs mere

Menighedspleje og sogne-diakoni. Samvirkende Menighedsplejer. Start tips

Menighedspleje og sogne-diakoni. Samvirkende Menighedsplejer. Start tips Menighedspleje og sogne-diakoni Samvirkende Menighedsplejer Start tips Indholdsfortegnelse Hvad er diakoni?... side 3 Kapitel 1: Hvad er en menighedspleje?... side 4 Kapitel 2: Idéer til sognets diakonale

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2014

Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2014 Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2014 For frivillige fra aflastnings- og vågetjenester samt fra besøgstjenester, som også har aflastningsopgaver målrettet demente, alvorligt syge og døende onsdag

Læs mere

KURSER Samvirkende Menighedsplejer

KURSER Samvirkende Menighedsplejer Samvirkende Menighedsplejer KURSER 2012 Indhold Side Velkommen! 2 Om Samvirkende Menighedsplejer 3 Besøgstjeneste 1 4 Besøgstjeneste 2 5 Besøgstjeneste 3 6 Kirkens liv og vækst diakoni i sognet 7 Frivillighed

Læs mere

B E S Ø G S TJ E N E S T E N 1

B E S Ø G S TJ E N E S T E N 1 BESØGSTJENESTEN 1 Jeg føler virkelig, at jeg gør et andet menneske glad, og at jeg kan være noget for hende. Jeg får ligeså meget ud af det! som hende, og vi hygger os sammen. Hun bliver så glad hver gang

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Inspirationskurser: Diakoni og menighedspleje

Indholdsfortegnelse: Inspirationskurser: Diakoni og menighedspleje Indholdsfortegnelse: Side 2 Velkommen til en ny kursussæson Side 2 Hovedtemaer 2012 Side 3 Praktiske oplysninger Side 4 Temakursus 1, Besøgstjenestekursus i Kolding Side 5 Temakursus 2, Besøgstjenestekursus

Læs mere

KURSER 2016. Samvirkende Menighedsplejer. Temakurser

KURSER 2016. Samvirkende Menighedsplejer. Temakurser KURSER 2016 Temakurser Kursus 1, Frederiksberg: 4 Egenomsorg i frivilligt socialt arbejde Kursus 2, Odense: 5 Egenomsorg i frivilligt socialt arbejde Kursus 3, Hillerød: 6 Egenomsorg i frivilligt socialt

Læs mere

KURSER 2015. Samvirkende Menighedsplejer. Temakurser

KURSER 2015. Samvirkende Menighedsplejer. Temakurser KURSER 2015 Temakurser Kursus 1, Frivillig i menigheden, Herning 4 Kursus 2, Frivilligi menigheden, Frederiksberg 5 Kursus 3, Frivillig i menigheden, Esbjerg 6 Kursus 4, Menneskelivet i magt og afmagt

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

1. Koordinator funktionen i Kolding Provstis Menighedspleje:

1. Koordinator funktionen i Kolding Provstis Menighedspleje: 1. Koordinator funktionen i : Koordinator funktionen: Funktionsområder: Varetagelse af besøgstjeneste for, herunder oprettelse af samt koordinering af besøgstjeneste i private hjem, plejehjem, aflastningstjeneste

Læs mere

Forslag: Handlingsplan for Samvirkende Menighedsplejer (SMP) i perioden 2010-2014. Resumé

Forslag: Handlingsplan for Samvirkende Menighedsplejer (SMP) i perioden 2010-2014. Resumé Forslag: Handlingsplan for Samvirkende Menighedsplejer (SMP) i perioden 2010-2014. Resumé Se handlingsplanen i fuldt omgang på www.menighedsplejer.dk, under Organisationen/Handlingsplan. 1. SMPs mission,

Læs mere

KURSER 2014. Samvirkende Menighedsplejer. Temakurser

KURSER 2014. Samvirkende Menighedsplejer. Temakurser Samvirkende Menighedsplejer KURSER 2014 Temakurser Kursus 1, Ledelse af frivillige, Viborg 4 Kursus 2, Ledelse af frivillige, Esbjerg. 5 Kursus 3, Ledelse af frivillige, Helsingør 6 Kursus 4 Kirkernes

Læs mere

Starttips. Menighedspleje og sognediakoni. Samvirkende Menighedsplejer

Starttips. Menighedspleje og sognediakoni. Samvirkende Menighedsplejer Starttips Menighedspleje og sognediakoni Samvirkende Menighedsplejer Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Hvad er diakoni side 3 Kapitel 2: Hvad er menighedspleje side 4 Forslag til fremgangsmåde ved start side

Læs mere

RODFÆSTET OG RELEVANT - SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER FØR OG NU

RODFÆSTET OG RELEVANT - SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER FØR OG NU RODFÆSTET OG RELEVANT - SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER FØR OG NU 2 Indhold: s. 1: Forside s. 2: Indhold s. 3: Der er liv i omsorgen: Samfundsrelevans i et historisk perspektiv s. 4: Plejecentre og Botilbud

Læs mere

For menighedsråd og ansatte i Hjørring Nordre Provsti

For menighedsråd og ansatte i Hjørring Nordre Provsti For menighedsråd og ansatte i Hjørring Nordre Provsti Aftenens program Kl.19 Velkomst og sang ved provsten Kl.19.15 Kom godt i gang - 1 Kl.20 Kaffe Kl.20.30 Kom godt i gang - 2 Kl.21.15 Afslutning og sang

Læs mere

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE Oplæg til samtale v. Samvirkende Menighedsplejers Årsmøde På Hotel Nyborg Strand Lørdag, den 10. april 2010 Mogens S. Mogensen Intercultural.dk MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE 1 Kirken

Læs mere

Vil I være med. Folkekirken tager medansvar og drager omsorg for udsatte! Folkekirken er mere end højmesse, perlegrus og kirkekoncerter!

Vil I være med. Folkekirken tager medansvar og drager omsorg for udsatte! Folkekirken er mere end højmesse, perlegrus og kirkekoncerter! Vil I være med til at arbejde for samfundets udsatte og dermed understrege, at folkekirken er en handlende kirke i forhold til aktuelle, sociale problemer? Folkekirken tager medansvar og drager omsorg

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Samarbejde, Vidensdeling, Inddragelse af sognenes erfaringer

Samarbejde, Vidensdeling, Inddragelse af sognenes erfaringer Samarbejde, Vidensdeling, Inddragelse af sognenes erfaringer At få viden om sognenes erfaringer for at fremme en dialog i stiftet om diakoni Indledende brev med opfordring til samarbejde og vidensdeling

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation

Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation Økonomi Ans Nr. Dok. nr. Ansøger Projekttitel Ansøgt beløb Tildelt beløb Bemærkninger 4 95929/11 Flemming Chr.

Læs mere

KURSER Samvirkende Menighedsplejer. Temakurser

KURSER Samvirkende Menighedsplejer. Temakurser KURSER 2013 Temakurser Kursus 1, Kirkens støtte til sorgramte, Aalborg 4 Kursus 2, Kirkens støtte til sorgramte, Nykøbing F. 5 Kursus 3, Kirkens støtte til sorgramte, Glostrup 6 Kursus 4, Ledelse og koordinering

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt når livet gør ondt hvem er vi? Foreningen Agape er en folkekirkelig forening, der arbejder med diakoni, sjælesorg, terapi, kurser, retræter og foredrag. Vores fundament er det kristne livs- og menneskesyn.

Læs mere

KURSER Samvirkende Menighedsplejer. Temakurser

KURSER Samvirkende Menighedsplejer. Temakurser Samvirkende Menighedsplejer KURSER 2017 Temakurser Kursus 1, Vejle 4 Menighedspleje i lyset af Luther Kursus 2, Ringsted 5 Menighedspleje i lyset af Luther Kursus 3, Helsingør 6 Menighedspleje i lyset

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere

KURSER Samvirkende Menighedsplejer. Temakurser

KURSER Samvirkende Menighedsplejer. Temakurser KURSER 2013 Temakurser Kursus 1, Kirkens støtte til sorgramte, Aalborg 4 Kursus 2, Kirkens støtte til sorgramte, Nykøbing F. 5 Kursus 3, Kirkens støtte til sorgramte, Glostrup 6 Kursus 4, Ledelse og koordinering

Læs mere

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE?

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? Hvis du gerne vil deltage i kirkens sociale fællesskab, er der gode muligheder for at blive frivillig i Karlslunde Kirke. GRUNDLAGET FOR FRIVILLIGT ARBEJDE I KARLSLUNDE

Læs mere

Leg med tro - Inspiration til debatter

Leg med tro - Inspiration til debatter Leg med tro - Inspiration til debatter Hvornår havde I i menighedsrådet, på ledermødet eller personalemødet sidst tro på dagsordenen? Altså ikke rammerne for andres tro, men jeres egen tro? Hvornår satte

Læs mere

Medarbejderskabsmappe for frivillige

Medarbejderskabsmappe for frivillige Frivilligt medarbejderskab i Abildgård Kirke Medarbejderskabsmappe for frivillige Abildgård Kirke en kirke med liv Indhold Abildgård Kirke o Abildgård kirke og frivillighed o Kommissorium for frivillighedsudvalget

Læs mere

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk)

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk) Når børn mister Børn viser sorg på forskellige måder. Nogle reagerer med vrede, andre vender sorgen indad og bliver stille. Børns sorgproces er på flere måder længere og sejere end voksnes. (Kilde til

Læs mere

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre Demens Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen Sundhed og Ældre Randers kommune arbejder på, at give borgere med demens og deres pårørende, en vifte af tilbud, som kan sættes sammen efter

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Sammen1. Tema: Menighedspleje anno 2010 og 2011 20 år med aflastningstjenesten Side 10 Den nye bisiddertjeneste Side 12 Årsmøde 2011 Side 19

Sammen1. Tema: Menighedspleje anno 2010 og 2011 20 år med aflastningstjenesten Side 10 Den nye bisiddertjeneste Side 12 Årsmøde 2011 Side 19 Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Marts [01] 2011 Tema: Menighedspleje anno 2010 og 2011 20 år med aflastningstjenesten Side 10 Den nye bisiddertjeneste Side 12 Årsmøde 2011

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Særligt fokus på børn og udsatte familier. I Haderslev Stift indsats på Als og i Vejle. Kirke på landet. Mobil varmestue.

Særligt fokus på børn og udsatte familier. I Haderslev Stift indsats på Als og i Vejle. Kirke på landet. Mobil varmestue. 3. november 2016 Dialogmøde med de diakonale organisationer Deltagere: Lone Kofod Nielsen, Kirkens Korshær Kenneth Kamp Bitzbach og Birthe Juel Christensen, Folkekirkens Nødhjælp Kirsten Laursen, Samvirkende

Læs mere

Hvad så med kirkernes sociale ansvar?

Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konference og høring på Christiansborg Tirsdag d. 22. oktober 2013 Der er mange sociale udfordringer at tage fat på i dagens, og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

Diakoni i Århus Vestre Provsti. En undersøgelse i 16 sogne

Diakoni i Århus Vestre Provsti. En undersøgelse i 16 sogne Diakoni i Århus Vestre Provsti En undersøgelse i 16 sogne 1 Baggrund I efteråret 2012 fremsætter provstiudvalget i Århus Vestre Provsti et ønske om at sætte fokus på diakoni i Århus Vestre. På temadag

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Lukas Fællesskabet. en unik landsby i storbyen

Lukas Fællesskabet. en unik landsby i storbyen Lukas Fællesskabet en unik landsby i storbyen Vi vil skabe en form for landsby i storbyen, hvor vi tør bevæge os lidt langsommere, fordi vi tror på værdien i at tænke i et vi frem for et jeg. Vi vil skabe

Læs mere

Workshop på årsmøde 2017: Gudstjenesteliturgi v. Karen Stubkjær

Workshop på årsmøde 2017: Gudstjenesteliturgi v. Karen Stubkjær Workshop på årsmøde 2017: Gudstjenesteliturgi v. Karen Stubkjær Oplæg: Gudstjenester, der er folkekirkens vigtigste kerneydelse, er en fælles opgave for præster og menighed. Hvordan skal vi udvikle gudstjenestelivet

Læs mere

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk KORT OM BLÅ KORS blaakors.dk Alle mennesker har lige høj værdi Behovet for hjælp er stort Vi hjælper mennesker i nød Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som har eksisteret i Danmark siden

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

med nyresygdom Af Steffie Jørgensen og Karina Suhr

med nyresygdom Af Steffie Jørgensen og Karina Suhr med nyresygdom Af Steffie Jørgensen og Karina Suhr Vi kommer ind på Ungdommen baggrund og resultater fra Nyreforeningens ungeprojekt De unges ønsker til sundhedspersonalet Steffie fortæller om hendes erfaringer

Læs mere

Årsberetning 2009-2010 for Samvirkende Menighedsplejer

Årsberetning 2009-2010 for Samvirkende Menighedsplejer Årsberetning 2009-2010 for Samvirkende Menighedsplejer Af formand Ole Foldberg og generalsekretær Kirsten R. Laursen INDLEDENDE I Samvirkende Menighedsplejer (SMP) har vi i det forløbne år i på forskellig

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Diakoni som kultur. Fyraftensmøde Diakoniudvalget Kbh. Stift Onsdag d. 29. oktober 2014 cyj@filadelfia.dk

Diakoni som kultur. Fyraftensmøde Diakoniudvalget Kbh. Stift Onsdag d. 29. oktober 2014 cyj@filadelfia.dk Diakoni som kultur Fyraftensmøde Diakoniudvalget Kbh. Stift Onsdag d. 29. oktober 2014 cyj@filadelfia.dk Mine to vigtigste budskaber Diakoni er mere end aktiviteter det er også værdier og kultur i hele

Læs mere

TILBUD TIL PÅRØRENDE OG DEMENTE

TILBUD TIL PÅRØRENDE OG DEMENTE TILBUD TIL PÅRØRENDE OG DEMENTE UDBYDER ESBJERG KOMMUNE TITEL Visiteret Dagtilbud SUNDHED & OMSORG Alle tilbuddene skal visiteres, og der foretages altid en individuel vurdering af behov. Midlertidig døgnophold

Læs mere

KOM OPSPORING OG OMHU I SENIORNETVÆRKET MED. Demensvenner i seniorklubber og foreninger

KOM OPSPORING OG OMHU I SENIORNETVÆRKET MED. Demensvenner i seniorklubber og foreninger OPSPORING OG OMHU I SENIORNETVÆRKET KOM MED Demensvenner i seniorklubber og foreninger Demens er en sygdom, der kommer os alle ved. Vi møder den blandt de mennesker vi omgiver os med i hverdagen - 90.000

Læs mere

Besøg værktøjskassen: www.inspiration.diakonforbund.dk

Besøg værktøjskassen: www.inspiration.diakonforbund.dk extra JUNI 2015 52. ÅRGANG DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND DIAKONI I SOGNE EN VÆRKTØJSKASSE 2014-2015 DIA IAKONbl bladet DIAKONbladet Juni 2015 extra Af Birthe Fredsgaard, bestyrelsesformand i Diakonhøjskolens

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Diakoni aktivisme eller følgagtighed?

Diakoni aktivisme eller følgagtighed? Diakoni aktivisme eller følgagtighed? Indlæg ved indvielsen af Videncenter for Diakoni og Pædagogik den 13. februar 2008 ved diakon, cand.scient.soc. Finn Pilgaard Beyer. En mand gik ned fra Jerusalem

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Aktivitetens titel Pusterummet - et projekt for pårørende

Aktivitetens titel Pusterummet - et projekt for pårørende Aktivitetens titel Pusterummet - et projekt for pårørende Når et menneske får kræft rammes ikke kun familien men alle i den kræftramtes omgangskreds. Sygdommen påvirker ofte andres liv både praktisk, socialt

Læs mere

Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Marts [01] 2013

Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Marts [01] 2013 Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Marts [01] 2013 Tema: Sognediakoni i vækst Om erindringsgrupper side 6 Om bisiddertjenester side 12 Om ledelse og koordinering af frivillige

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Forord I Ældre Sagen har vi talt med ældre mennesker, der modtager hjælp, om, hvad et værdigt liv er for dem. Vi har blandt andet

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi sætter vores fingeraftryk Spastikerforeningen er en huma nitær medlems organisation, som arbejder

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014.

Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014. Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014. Ole bød velkommen Orientering fra menighedsrådet Menighedsarbejdet består mest af orientering fra præsterne om de aktiviteter der

Læs mere

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG den 8. 9. og 10. oktober 2014 GENBRUG I ØST & VEST Samvirkende Menighedsplejer har i år fornøjelsen af at indbyde til inspirationskursus rettet mod frivillige i Kirkens Genbrug.

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

LANDSBYKIRKEN SOM HELE

LANDSBYKIRKEN SOM HELE LANDSBYKIRKEN SOM HELE SOGNETS AKTIV Oplæg til inspiration fra Ole Kamp www.kirkeriet.dk www.relationspsykologerne.dk ole@olekamp.dk 3070 1655 5. Marts 2017 LANDSBYKIRKEN SOM HELE SOGNETS AKTIV 5. Marts

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT 1 REPRÆSENTATIONER I BESTYRELSER M.V. Y s Men er repræsenteret i en række bestyrelser og beklæder mange tillidsposter. Det kan være på såvel regionalt, som distrikts og klubplan. Denne fortegnelse søger

Læs mere

Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde

Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Marts [01] 2009 Tema: Frivillighed og sognediakoni er tæt forbundet Frivillig i Houlkær Frivillig rejseleder Frivillig og ung Sammen OM MENIGHEDSPLEJE

Læs mere

Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde

Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde September [03] 2008 Tema: Ældreomsorg - en menighedsplejeopgave Plejecentret som kulturelt mødested Aflastningstjenesten Plejecenter på kristent

Læs mere

Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Marts [01] 2010

Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Marts [01] 2010 Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Marts [01] 2010 Tema: Synlighed og nærvær i menighedsplejernes arbejde: Plejecentret som kulturelt mødested Familiearbejdet Pårørende til

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi Værdighedspolitik Værdighedspolitik Værdighedspolitikken for ældreplejen beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Værdighedspolitikken danner rammen for hvilke konkrete

Læs mere

Kirke på vej. Roskilde Stift

Kirke på vej. Roskilde Stift Kirke på vej Roskilde Stift Kirke på vej men hvorhen? det enkle svar på det spørgsmål er: ud blandt mennesker dér, hvor de er. Det er visionen og drivkraften bag Kirke på vej. Det er en spændende og udfordrende

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere