lærervejledning Til prøve a B C KNALLERT sikkert af sted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lærervejledning Til prøve a B C KNALLERT sikkert af sted"

Transkript

1 lærervejledning Til prøve a KNLLERT sikkert af sted

2 Vejledning Ifølge Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 653 af 9. august 1993, 5, skal læreren i den obligatoriske knallertundervisning bruge tre r, som laves af Rådet for Større Færdselssikkerhed med en tilhørende vejleding i bedømmelsen af prøverne. Formålet med prøverne De r skal give et grundlag for at afgøre, om en elev har deltaget i undervisningen med tilfredsstillende resultat. De giver også læreren mulighed for at skønne, om et eller flere emner skal behandles grundigere i undervisningen. Prøvematerialet Rådets prøvemateriale består af tre prøver, og på papirark, som med billeder og tegninger viser en række situationer i trafikken, som eleven skal tage stilling til. Prøverne er delt op efter læseplanens emner på følgende måde: : Indledende manøvrer m.v. 1: Risikoen ved knallertkørsel. 2: Enemanøvrer. 3: De første manøvrer på vej. : Manøvrer i vejkryds 4: Krydsning (ligeudkørsel i kryds). 5: Højresving. 6: Venstresving. : fsluttende manøvrer på vej 7: Møde og overhaling. 8: Kørsel i tæt og blandet trafik. 9: Inden du selv kører. Samt enkelte spørgsmål inden for kursusemnerne. Spørgsmålene besvares ved at sætte en ring omkring det rigtige svar, men et kryds over det rigtige svar er også i orden. Et forkert svar i en af underspørgsmålet under hvert hovedspørgsmål betyder at hele hovedspørgsmålet bliver regnet som forkert. Det vil sige uanset om der er en eller flere fejl inden for hvert hovedspørgsmål, så tæller det kun som en fejl i den samlede bedømmelse. Elever der har særlige vanskeligheder bør hjælpes særskilt ved en mundtlig overhøring. Skønner læreren, at eleverne har svært ved at læse spørgsmålene i de tre prøver, kan han vælge at læse de enkelte spørgsmål og svarmuligheder op. Gennemførslen af prøverne Eleverne skal igennem i alt tre prøver undervejs i det samlede kursusforløb. Eleverne skal gennemføre alle tre prøver. Prøve afholdes efter afslutningen af teoriundervisningen i emnerne under afsnit. Prøve efter undervisningen i afsnit og prøve efter undervisningen i afsnit. De tre prøver er sat til at vare 10 minutter hver. Til hvert spørgsmål er der et eller flere underspørgsmål, hvor eleven skal sætte en ring om det rigtige svar. Men et kryds over vil også blive accepteret som det rigtige svar. Spørgeskemaerne indsamles efter prøven og rettes af læreren. I den efterfølgende undervisningstime uddeles de rettede spørgeskemaer på ny til eleverne med henblik på lærerens gennemgang af rigtige svar, påtale af fejl og eventuelt uddybende forklaringer. Herefter skal spørgeskemaerne samles ind igen og opbevares på skolen indtil eleverne har afsluttet undervisningen.

3 edømmelse af prøveresultaterne Der lægges vægt på, at alle elever på holdet får et sådant udbytte af undervisningen, at de kan gennemføre prøverne med et tilfredsstillende resultatet. Prøverne skal opfattes som et led i undervisningen. Det betyder, at alle fejl så vidt muligt skal påtales. Hvis nogle bestemte fejl går igen hos mange af eleverne, er det en god idé at repetere emnet for hele holdet og på den måde give dem forståelse for et område, der måske er vanskeligt at forstå. Hvis en elev har mange fejl i prøven, må læreren søge at bibringe eleven bedre forståelse af stoffet. Dette kan f.eks. ske ved, at læren uddyber vanskelige afsnit og lader eleven repetere stoffet. Efterfølgende kontrol af elevens viden kan ske ved mundtlig overhøring. En elev har gennemført undervisningen med et tilfredsstillende resultat, medmindre eleven ved prøverne har vist en yderst mangelfuld forståelse af helt centrale områder i stoffet, og ikke i løbet af den efterfølgende del af kurset har indhentet denne viden. Kravet til eleven: Eleven skal som minimum svare rigtigt på halvdelen af spørgsmålene i hver prøve. Eleven skal mindst deltage i 21 lektioner ud af de 24 og gennemføre alle tre prøver. Har eleven været borte fra undervisningen mere end tre timer, må de emner, eleven mangler at gennemgå, indhentes ved at deltage i et sideløbende eller senere kursus. Eleven behøver ikke at begynde på et nyt 24 timers forløb. Der skal ikke gennemføres andre former for prøver, som kan medføre, at elever, der har gennemført undervisningen med et tilfredsstillende resultat, ikke kan få udstedt knallertbevis. Praktiske råd før prøverne afholdes Udskriv prøveskemaerne fra dvd en. Del et skema ud til hver elev. Sørg for, at eleverne udfylder rubrikken med navn, skole og dato. Sørge for, at der er ro i lokalet, og at eleverne er klar. Fortæl eleverne, hvordan prøverne skal gennemføres, og at det er vigtigt, de er opmærksomme, når prøven starter. 2. udgave, revideret 1. juli 2005 Evaluerende prøve knallert - sikkert af sted

4 S p ø r g s m å l 1 Hvad er kravet for at få et knallertkørekort? 1: Når jeg fylder 16 år, har jeg automatisk krav på at få et knallertkørekort, uanset om jeg har deltaget i undervisning eller ej. 2: For at få et knallertkørekort skal jeg have deltaget i ungdomsskolens knallertkursus på 24 timer, og jeg skal have deltaget i mindst 21 timer med et tilfredsstillende resultat. 3: For at få et knallertkørekort skal jeg have deltaget i ungdomsskolens knallertkursus på 30 timer, og jeg skal have deltaget i mindst 28 timer. Spørgsmålet vedrører 1-3 i talebillederne Reglen står i trafikministeriets bekendtgørelse. nr. 653 af 9. august 1993 om obligatorisk knallertundervisning. Undervisningen tilrettelægges med en varighed på 24 timer. ( 2, stk. 2) Eleven skal have deltaget i mindst 21 lektioner og på tilfredsstillende måde have besvaret tre prøver udfærdiget af Rådet for Større Færdselssikkerhed. ( 5) Øvelseskørsel kan finde sted, når eleven er fyldt 15 år. ( 4, stk. 1) S p ø r g s m å l 2 Hvilken hjelm skal du bruge? 1: Den styrthjelm, du skal bruge, kan godt være en ridehjelm eller en anden god hjelm, du har liggende derhjemme. 2: Du finder en af din fars gamle styrthjelme derhjemme uden godkendelsesmærke i, men den ser god ud. Må du bruge den? 3: Der skal være et godkendelsesmærke i hjelmen; det er garantien for, at hjelmen er tilstrækkeligt sikker. Spørgsmålet vedrører 5-8 i talebillederne Færdselslovens 81. ekendtgørelse om styrthjelme nr. 518 af 3/ og 2. Under kørslen skal der bruges en fastspændt styrthjelm. Styrthjelmen skal være godkendt til kørsel på knallert og motorcykel, og der skal være godkendelsesmærke i hjelmen. En styrthjelm må ikke bemales eller påføres udsmykning, herunder refleksmateriale. Dette gælder dog ikke bemaling og påklæbning med materialer, der er godkendt af fabrikanten.

5 S p ø r g s m å l 3 Hvad er tydelig påklædning? 1: Er det en trafiksikker påklædning? Spørgsmålet vedrører 9-10 i talebillederne Knallertkøreren bør være klædt i lyse farver eller i trafiksikre farver som rød, orange og neongrøn. S p ø r g s m å l 4 Ejeren af denne knallert har lånt den ud til en kammerat, der nu er blevet standset af politiet. Knallertens forlygte er i stykker. Hvem har ansvaret for, at der ikke er fejl og mangler på knallerten? 1: Det er kun den person, der kører på den. 2: Det er kun ejeren, der har ansvaret. 3: åde ejeren og føreren har ansvar for, at knallerten er i lovlig og forsvarlig stand. Spørgsmålet vedrører 12 i talebillederne Færdselslovens 67, stk. 1, 2 og 3. Et køretøj skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at det kan benyttes uden fare og ulempe for andre samt uden skade for vejene. Stk. 2. Ejeren eller den person (brugeren), som har varig rådighed over køretøjet, er ansvarlig for, at køretøjet er i lovlig stand. Stk. 3. Føreren af et køretøj skal til enhver tid være opmærksom på, at køretøjet og eventuelt påhængskøretøj er i forsvarlig stand, særlig at styre-, bremse-, signal- og tegngivningsapparater samt lygter virker forskriftsmæssigt og sikkert, og at tilkoblingen til eventuelt påhængskøretøj er forsvarlig.

6 S p ø r g S m å l 5 a Hvad sker der med din bremselængde, når du øger din fart fra 15 km i timen til 30 km i timen? 1: remselængden bliver dobbelt så lang. 2: remselængden bliver 4 gange så lang. 3: remselængden bliver 3 gange så lang. Spørgsmålet vedrører i talebillederne remselængden vokser med kvadratet af hastigheden. Det vil sige: Fordobler man hastigheden, stiger bremselængden 2 x 2 = 4 gange. Tredobler man hastigheden, stiger bremselængden 3 x 3 = 9 gange. Firedobler man hastigheden, stiger bremselængden 4 x 4 = 16 gange. Reaktionslængden derimod vokser ligefrem proportionalt med hastigheden. Det vil sige: Fordobler man hastigheden, fordobles reaktionslængden Firedobles hastigheden, firedobles reaktionslængden. Vi regner normalt med en reaktionslængde på 1,5 sekund. Reaktionslængden ved 30 km i timen bliver herefter ca. 12,5 m. S p ø r g S m å l 6 a Du er på vej mod et vejarbejde, hvad vil du gøre? 1: Sætte farten ned og passe ekstra på, der kan være glat, huller, ujævn vej og vejarbejdere på tværs. 2: Holde farten og se, hvad der sker. Spørgsmålet vedrører i talebillederne Færdselslovens 41, stk. 1. Et køretøjs hastighed skal til enhver tid være afpasset efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed. Den kørende skal herved tage vej, vejr og sigtforholdene, køretøjets tilstand og belæsning samt færdselsforholdene i øvrigt i betragtning. Hastigheden må aldrig blive større, end at føreren bevarer fuldt herredømme over køretøjet. Der skal kunne standses på den strækning af kørebanen foran køretøjet, som føreren har udsyn over, og foran enhver hindring, der kan påregnes. fortsætter næste side 6

7 ...Spørgsmål 6 fortsat Stk. 2 foreskriver et antal steder, hvor der skal holdes en efter forholdene passende lav hastighed, og her finder vi blandt andet vejarbejdssituationen. 1) i tættere bebygget område 2) når sigtbarheden er nedsat på grund af lys- eller vejrforholdene 3) ved vejkryds og i vejsving 4) foran fodgængerfelt 5) foran bakketop eller på andre steder, hvor oversigten er begrænset 6) ved risiko for blænding 7) ved møde med andet køretøj på smal vej 8) i vådt, glat eller fedtet føre 9) hvor køretøjet nærmer sig bus, der holder for at optage eller afsætte passagerer 10) hvor køretøjet nærmer sig børn på eller ved vejen 11) hvor køretøjet nærmer sig heste eller kreaturer på vejen 12) hvor der foretages arbejde på vejen 13) forbi uheldssted på vejen. Ved vejarbejde risikerer man, at der kommer vejarbejdere på tværs, at vejen er ujævn, eller at der er nedsat friktion på grund af jord på vejen. Endvidere kan der være gravet farlige huller, som man risikerer at styrte i. S p ø r g s m å l 7 Hvordan skal du placere dig på denne vej? 1: Helt ude til højre, 5 cm fra kanten af asfalten. 2: I højre side af vejen, men med god afstand til kanten, da det er farligt at komme ud i gruset. Spørgsmålet vedrører i talebillederne Færdselslovens 15, stk. 1 Kørende skal under hensyntagen til anden færdsel og forholdene i øvrigt holde så langt til højre som muligt. Men pas på ikke at holde så langt til højre, at der er risiko for, at knallerten i et ubevogtet øjeblik kører ud over asfaltkanten, da man herved risikerer at vælte. Hvis man herved vælter, vil man altid vælte ud mod kørebanen, hvorved man risikerer at blive kørt over af forbikørende biler.

8 S p ø r g s m å l 8 Hvor må du køre? 1: Må du fortsætte denne vej med din knallert? 2: Må du trække din knallert denne vej? Spørgsmålet vedrører i talebillederne Vejafmærkningsbekendtgørelsen. Forbudstavle Tavlen forbyder kørsel med cykler og registreringspligtige knallerter. Det kan angives med undertavle, at det også er forbudt at trække cykel eller knallert. 25,2 Ikke-registreringspligtig knallert forbudt. Det kan angives med undertavle, at det også er forbudt at trække knallert. 22,1 Motorkøretøj, registreringspligtig knallert, traktor og motorredskab forbudt. Det kan angives med undertavle, at kørsel med ikke-registreringspligtig knallert også er forbudt S p ø r g s m å l 9 Se godt på lygteføringen på denne knallert. 1: Er der korrekt lygteføring på denne knallert? 2:, knallerten skal have lys på hele døgnet også i dagslys. Spørgsmålet vedrører 38 i talebillederne Færdselslovens 33a. Ved kørsel uden for lygtetændingstiden skal nærlys (kort lys) anvendes på motordrevne køretøjer. Ved kørsel med motorredskab gælder dette dog kun, såfremt motorredskabet er forsynet med nærlyslygter. I stedet for nærlys kan anvendes tågeforlygter eller særligt kørelys. Undervisningsplanen 5.3.2

9 S p ø r g s m å l 1 0 Hvad skal du være særlig opmærksom på her? 1: Drengen der leger på fortovet. 2: Den modkørende bil. 3: ilen, du er ved at overhale, måske bliver døren åbnet. Spørgsmålet vedrører 39 i talebillederne Undervisningsplanen Ved kørsel på vej skal man kunne skelne imellem de forhold, der har betydning for kørslen og de forhold, som man observerer, men som ikke umiddelbart kan udgøre et faremoment. Den modkørende og drengen er ikke umiddelbart en faresituation, men om et øjeblik åbnes den parkerede bils dør umiddelbart foran knallertkøreren, og så kan uheldet være en realitet. Der sker faktisk en del uheld med bildøre, der åbnes foran cyklister og knallertkørere. Skab afstand til siden, og udvis forsigtighed. S p ø r g s m å l 1 1 Du er lige bag ved denne bus, der holder ved stoppestedet. Hvad vil du gøre? 1: Fortsætte overhalingen af bussen. ussen holder stille, så jeg kan roligt overhale. 2: live bag ved bussen. Den giver tegn til at starte og dreje ud, og så skal jeg blive bag ved den. Spørgsmålet vedrører i talebillederne Undervisningsplanen Færdselslovens 19. Kørende, som i tættere bebygget område nærmer sig et stoppested, hvor en bus er standset, skal, hvis føreren af bussen giver tegn til igangsætning, nedsætte hastigheden og om nødvendigt standse, således at bussen kan forlade stoppestedet. Føreren af bussen fritages dog ikke herved for at udvise særlig forsigtighed for at undgå fare. Stk. 2. Kørende, som nærmer sig en skolebus, der er standset for at optage eller afsætte passagerer, skal udvise særlig agtpågivenhed. Det samme gælder, når en skolebus forlader et sådant sted. Føreren skal specielt være opmærksom på, om børn befinder sig på kørebanen eller er på vej ud på denne.

10 S p ø r g s m å l 1 Krydset ser ud til at være let at overskue. Hvor sikkert er et sådant kryds? 1: Krydset er sikkert, fordi jeg på lang afstand kan se, om der kommer nogen. 2: Selvom krydset er let at overskue, skaber det falsk tryghed og er ikke så sikkert, som det ser ud. Spørgsmålet vedrører i talebillederne Undervisningsplanen Statistikken viser, at der sker uforholdsmæssig mange uheld i kryds med gode oversigtsforhold. Disse kryds giver altså en falsk tryghed; en falsk fornemmelse af, at alle har overblik over krydset. Risikoen for at overse en modpart er derfor stor, selv om krydset ser ufarligt ud. Kryds med mindre gode oversigtsforhold er mindre farlige end kryds med gode oversigtsforhold, da de mindre gode oversigtsforhold maner til opmærksomhed. Men i disse kryds sker der også en del uheld, da de kørende ofte tror, at oversigtsforholdene er bedre, end de er. Kryds med dårlige oversigtsforhold og som virker farlige er faktisk de mindst farlige. Det er nemlig tydeligt for enhver, at denne situation kræver skærpet opmærksomhed og nedsat hastighed. S p ø r g s m å l 2 Du skal lige ud i krydset, hvor skal du placere dig? 1: Er knallert lovligt placeret? 2: Er knallert lovligt placeret? 3: Er knallert lovligt placeret? 4: Er knallert D lovligt placeret? 5: Er knallert E lovligt placeret? Spørgsmålet vedrører i talebillederne Undervisningsplanen Færdselslovens 16, 49, stk. 3 og 51, stk. 2. Knallertkører, der skal lige igennem krydset, kan altid placere sig til højre i den højre vognbane, uanset om denne er forbeholdt højresvingende færdsel. Knallertkøreren kan også placere sig ved vognbanelinien/spærrelinien/kantlinien, der adskiller den første vognbane, der ikke er en ren svingbane fra øvrige vognbaner. Knallertkøreren må derimod ikke placere sig midt i vognbanen, der ikke er forbeholdt højresvingende, og han/hun må heller ikke placere sig i venstresvingsbanen, medmindre vognbanen til højre er en ren svingbane. 10

11 S p ø r g s m å l 3 Hvad skal du være særlig opmærksom på her? 1: Lastbilen skal dreje til højre, og chaufføren skal holde tilbage, så jeg kan roligt fortsætte ligeud. 2: Lastbilen skal dreje til højre, så jeg skal holde tilbage og må ikke være til ulempe for chaufføren. 3: Lastbilen skal dreje til højre. haufføren skal holde tilbage. Men han har dårlige muligheder for at overskue trafikken, så jeg må regne med, at chaufføren måske har overset mig. Jeg bliver bag lastbilen, og lader den dreje først. Spørgsmålet vedrører i talebillederne Undervisningsplanen Der er ingen tvivl om, at den højresvingende lastbil skal holde tilbage for knallertkøreren, men den absolut største risikofaktor for cyklister og knallertkørere i trafikken er de højresvingende lastbiler. Orienteringsmulighederne for lastbilens chauffør er yderst begrænsede, og selv om han har 3 spejle, der burde dække alle vinkler, viser erfaringerne, at chaufførerne overser cyklisterne og knallertkørerne. haufførerne skal nemlig kikke skiftevis i 3 spejle, og risikoen for, at knallertkøreren eller cyklisten dukker op i et spejl, der netop er afsøgt, mens chaufføren kikker i et andet spejl, er stor. Endvidere viser erfaringen fra ulykker og politikontrol, at spejlene ofte er indstillet dårligt, så chaufføren ikke har det fornødne udsyn. S p ø r g s m å l 4 Hvem skal holde tilbage her? 1: ilisten skal holde tilbage, for der er højrevigepligt. 2: Knallertkøreren skal holde tilbage, for der er ubetinget vigepligt. Spørgsmålet vedrører i talebillederne Undervisningsplanen Færdselslovens 26. Der er ubetinget vigepligt ved udkørsel: fra vigelinie fra vigepligtstavle Trekant på spids fra vigepligtstavle STOP fra parkeringsplads, tankstation, ejendom, grundstykke og lignende område uden for vej fra markvej eller lignende over fortov, cykelsti og når udkørslen er anlagt over niveau fra gågade yklist eller knallertkører, som fra en cykelsti, der ikke er anlagt i forbindelse med en vej, kører ind på eller over en vej, samt cyklist eller knallertkører, der svinger fra en cykelsti ud på kørebanen, har ligeledes ubetinget vigepligt. 11

12 S p ø r g s m å l 5 Hvem skal holde tilbage her? 1: Her er det knallertkøreren, der skal holde tilbage. 2. ilisten skal holde tilbage, så knallertkøreren kan roligt køre frem. 3: ilisten skal holde tilbage. Men inden knallertkøreren kører frem, skal han sikre sig, at bilisten kan og vil holde tilbage. Spørgsmålet vedrører i talebillederne Færdselslovens 26. Undervisningsplanen Der er ubetinget vigepligt ved udkørsel fra: Vigelinie Vigepligtstavle Trekant på spids Vigepligtstavle STOP Ved udkørsel fra parkeringsplads, tankstation, ejendom, grundstykke og lignende område udenfor vej Ved udkørsel fra markvej eller lignende Ved udkørsel over fortov, cykelsti og når udkørslen er anlagt over niveau Ved udkørsel fra gågade yklist eller knallertkører, som fra en cykelsti, der ikke er anlagt i forbindelse med en vej, kører ind på eller over en vej, samt cyklist eller knallertkører, der svinger fra en cykelsti ud på kørebanen, har ligeledes ubetinget vigepligt Remsen er udtømmende, og alle andre steder er der højre vigepligt. I dette kryds er der højrevigepligt, og derfor skal knallertkøreren holde tilbage. Undersøgelser viser, at ca. halvdelen af de kørende har glemt højrevigepligten særlig i T-kryds og derfor skal knallertkøreren altid udvise særlig forsigtighed og sikre sig, at bilisten overholder sin vigepligt. S p ø r g s m å l 6 Hvad er farligst for denne knallertkører? 1: Fodgængeren. 2: ilen der kører foran knallertkøreren. 3: ilen, der er ved at dreje til venstre. Spørgsmålet vedrører i talebillederne Færdselslovens 26. Undervisningsplanen Området vigepligt er dette et af de rigtig farlige områder for knallertkørerne, og derfor er området også vægtet kraftigt i den evaluerende prøve. Der er ingen tvivl om, at den svingende modkørende skal holde tilbage for knallertkøreren, men erfaringen viser, at knallertkøreren ofte overses og derfor kommer til skade. Man kan sige, at en god trafikant har sin opmærksomhed mod alt i trafikken, men man kan kun have særlig opmærksomhed rettet imod de elementer, der inden for en overskuelig tid har direkte betydning for knallertkøreren. I dette tilfælde er fodgængeren og den forankørende uden nævneværdig færdselsmæssig betydning for knallertkøreren i øjeblikket. Derimod udgør den venstresvingende bil en direkte fare for knallertkøreren. ilisten skal ikke holde tilbage, for den modkørende har vigepligt, men han skal skærpe sin opmærksomhed og tilpasse sin hastighed, således at han kan reagere korrekt, hvis den modkørende bilist ikke overholder sin vigepligt. 12

13 S p ø r g s m å l 7 Hvad skal knallertkøreren være særlig opmærksom på her? 1: Teenagerne, der er på fortovet til venstre for knallertkøreren. 2: Den modkørende bil. 3: Den ældre mand med den hvide stok, der er på vej over kørebanen. 4: De to drenge, der spiller fodbold på fortovet. 5: Den voksne mand, der er på vej over vejen fra venstre side. Spørgsmålet vedrører i talebillederne Undervisningsplanen Færdselslovens 3 og 41. Ligesom i spørgsmål 6 gælder det for den kørende om at selektere de færdselselementer, der har betydning i forhold til den videre kørsel, fra det, der skal ageres imod. Den store teenager på fortovet har ingen umiddelbar betydning for knallertkøreren. Den modkørende bil har heller ingen umiddelbar betydning for knallertkøreren. Den ældre mand/kvinde med hvid stok kan derimod hurtigt få betydning, for vedkommende er tydeligvis handicappet med dårligt syn/hørelse. Knallertkøreren skal derfor ikke tage for givet, at fodgængeren afventer fri passage, selv om han/hun skal dette ifølge færdselsloven. De to drenge, der spiller fodbold, udgør også en umiddelbar risiko. Når børn leger, glemmer de ofte alt omkring sig, og faren, for at bolden pludselig ruller ud på kørebanen, er her nærliggende. Sker det, kan knallertkøreren risikere at vælte over bolden, og hvis drengene uden at tænke sig om løber efter den, risikerer knallertkøreren at køre dem ned. S p ø r g s m å l 8 Du skal til højre i dette kryds - hvad vil du gøre? 1: Jeg kører frem til krydset og drejer til højre. De andre trafikanter opdager nok, hvad jeg vil, mens jeg drejer. 2: Jeg kigger bagud, herefter giver jeg tegn til højre, så de andre trafikanter tydeligt kan se, hvad jeg vil. Når der er fri bane, drejer jeg. Spørgsmålet vedrører i talebillederne Undervisningsplanen 5.5.l. Færdselslovens 16, stk. 2, 32 og 26. Knallertkøreren skal i god tid før krydset orientere sig bagud for at sikre sig, at manøvren kan udføres uden fare eller ulempe for ham selv eller andre. Herefter giver han tegn med blinklyset, hvis dette er monteret på knallerten, eller ved at række armen ud til højre. Knallertkøreren skal være opmærksom på at holde tilbage for fodgængere, der er ved at krydse den vej, som han vil fortsætte kørslen ad. 13

14 S p ø r g s m å l 9 Du skal dreje til venstre. Hvordan gør du? 1 1: Er dette venstresving korrekt og sikkert? 1 2: Er dette venstresving korrekt og sikkert? 2 2 Spørgsmålet vedrører i talebillederne Undervisningsplanen og Færdselslovens 16, stk. 2, 49, stk. 3 og 51, stk. 2. Man kan sige, at der principielt ikke er noget, der hedder venstresvingning for knallerter og cyklister. Knallertkøreren skal fortsætte frem mod krydsets modsatte højre hjørne og her afvente fri passage for færdslen, således at fortsat kørsel i den nye retning kan ske uden fare eller ulempe for færdslen. 14

15 S p ø r g s m å l 1 0 Hvordan skal du opføre dig i et lyskryds? 1: Må knallertkøreren følge lysreguleringen og dreje til venstre nu? Spørgsmålet vedrører i talebillederne Vejafmærkningsbekendtgørelsen pkt., X12, pilsignal. Grøn pil. Pilsignaler gælder for trafikanter, der vil køre i den retning, pilen viser. Venstresvingende cyklister og førere af ikke-registreringspligtige knallerter, der i henhold til færdselslovens 49, stk. 3, skal fortsætte gennem krydset til dets modsatte side, skal dog rette sig efter de signaler, der gælder for kørsel ligeud. 15

16 S p ø r g s m å l 1 Du kører 30 km i timen, hvad vil du gøre? 1: Jeg vil give tegn med hornet eller klokken og fortsætte med samme fart. 2: Jeg vil sætte farten ned og give de gående tid til at komme til siden. Spørgsmålet vedrører i talebillederne Undervisningsplanen Færdselslovens 32, stk. 1, 27, stk. 1, 3, stk. 1 og 2. Kørende skal give tegn med lys eller lydsignal, når det er nødvendigt for at afværge fare. I andre tilfælde er det ikke lovligt at give nævnte tegn. Kørende skal give de gående tid til at vige til side og give plads for køretøjer. Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres. Der skal også vises hensyn over for dem, der bor eller opholder sig ved vejen. Særligt hensyn skal vises over for børn, skolepatruljer, ældre mennesker samt personer, der ifølge særligt af trafikministeren fastsat kendetegn (dette er ikke til at forstå!!! Der må mangle nogle ord) eller i øvrigt, efter hvad der fremgår af omstændighederne, lider af svækket syn eller hørelse eller anden legemlig mangel eller sygdom, som er til ulempe for dem i færdslen. S p ø r g s m å l 2 Der er ikke plads til bilen og dig samtidig. Hvad vil du gøre? 1: Jeg vil holde ind til højre. Og vente til bilen er kørt forbi, fordi jeg skal give plads, når kørebanen er spærret i min side. 2: Jeg vil fortsætte, fordi jeg er længere fremme end bilen, og derfor skal bilen holde tilbage. Spørgsmålet vedrører i talebillederne Undervisningsplanen og Færdselslovens 20. Kørende, som møder hinanden, skal holde til højre. De skal holde tilstrækkelig afstand til siden mellem køretøjerne og samtidig udvise særlig agtpågivenhed over for trafikanter, der færdes i kørebanens højre side. Er vejen delvist spærret, skal det køretøj, i hvis side af kørebanen spærringen er, om nødvendigt standse og lade det mødende køretøj passere. Hvis der er spærring på midten, må de kørende af i sagens natur passere under gensidig hensyntagen (først fremme eller mest fornuftige). Færdselsloven tager egentlig ikke dette emne op, så her er det meningen, at man skal satse på trafikanternes fornuft, og derved tvinges begge parter til at sætte hastigheden ned. 16

17 S p ø r g s m å l 3 Du skal denne vej. Hvad vil du gøre? 1: Jeg fortsætter kørslen, tavlen betyder ikke noget for mig. 2: Jeg stiger af knallerten og trækker resten af vejen. 3: Jeg kan køre uden om bygningerne og kører ind i gaden fra den anden side. Spørgsmålet vedrører i talebillederne Skiltet 21 forbudstavle Kørsel i begge retninger forbudt forbyder kørsel imod skiltet. Det er tilladt at stige af knallerten og trække den, såfremt dette ikke ved undertavle forbydes. Det nytter ikke at forsøge at finde en anden vej ind, for skiltet betyder, at der enten ikke er nogen anden vej ind, eller at der også er kørsel i begge retninger forbudt i den anden ende af vejen. S p ø r g s m å l 4 Du har et ærinde i gaden. Hvad vil du gøre? 1: Jeg fortsætter. Tavlen betyder ikke noget for mig. 2: Jeg stiger af knallerten og trækker resten af vejen. 3: Jeg kan køre uden om husene og køre ind i gaden fra den anden side. Spørgsmålet vedrører i talebillederne Forbudstavle 19, Indkørsel Forbudt. Det er tilladt at trække knallerten, såfremt dette ikke forbydes ved undertavle eller anden afmærkning. Knallertkøreren kan vælge at køre rundt om bygningen og ind i gaden fra den anden side, for skiltet indikerer, at gaden er ensrettet fra den anden side. 17

18 S p ø r g s m å l 5 Du har et ærinde i gaden. Hvad vil du gøre? 1: Jeg vil fortsætte. Tavlen har ikke betydning for mig. 2: Jeg må ikke køre ind i gaden, for tavlen betyder, at 30-knallerter heller ikke må køre ind her. Spørgsmålet vedrører i talebillederne Forbudstavle Tavlen betyder motorkøretøj, registreringspligtig knallert, traktor og motorredskab forbudt. Den har ikke betydning for den uindregistrerede knallert, medmindre dette er tilkendegivet ved undertavle. S p ø r g s m å l 6 Under kørsel er du ved at passere denne tavle. Hvad vil du gøre? 1: Tavlen betyder, at de modkørende skal holde tilbage, men jeg vil være forsigtig, for mange kørende overholder ikke deres vigepligt. 2: Tavlen betyder, at jeg skal holde tilbage, så det gør jeg. Spørgsmålet vedrører i talebillederne Vigepligtstavle 18 (oprindelig oplysningstavle) betyder, at de modkørende skal holde tilbage. I den anden ende af forhindringen er opsat vigepligtstavle 19 (oprindelig forbudstavle), der betyder Hold tilbage for modkørende. Erfaringen viser dog, at vejarbejderne ofte opsætter tavlerne forkert og derved forvansker deres betydning. I bedste fald opnår man total forvirring og i værste fald direkte faresituation. Vær derfor forsigtig med at stole på, at de modkørende overholder deres vigepligt. 18

19 S p ø r g s m å l 7 I mørket møder du en modkørende bilist. Hvad vil du gøre? 1: Jeg fortsætter med samme hastighed, da jeg ikke kan se noget på min højre side af bilen. 2: Jeg sætter farten ned, da lyset blænder, og jeg derfor ikke kan se igennem lysets skær. Spørgsmålet vedrører i talebillederne Undervisningsplanen På grund af de blændende diffuse stråler (skæret omkring lygten) kan det være vanskeligt at se igennem den modkørendes lys. Derfor kan der nemt skjule sig genstande eller medtrafikanter i blændingsområdet. S p ø r g s m å l 8 ilen foran kører meget langsomt. Derfor ønsker du at overhale den. Hvad vil du gøre? 1: Jeg må kun overhale biler højre om. 2: Jeg må kun overhale biler venstre om. 3: Jeg kan selv vælge, om jeg vil overhale biler højre eller venstre om, alt efter hvad der er mest praktisk. Spørgsmålet vedrører i talebillederne Undervisningsplanen Færdselslovens 21 og 22. Hovedreglen er, at køretøjer skal overhales til venstre, medmindre det overhalede køretøj tydeligvis forbereder venstresvingning. Så skal overhaling foretages til højre. Men cyklister og knallertkørere kan overhale køretøjer af andre arter til højre, såfremt dette skønnes mest hensigtsmæssigt under de givne forhold. 19

20 S p ø r g s m å l 9 Du kører bag cyklisten, der kører langsomt, og derfor vil du snart overhale ham. Hvad vil du gøre? 1: Jeg må kun overhale højre om. 2: Jeg må kun overhale venstre om. 3: Jeg må selv vælge, om jeg vil overhale højre eller venstre om, alt efter hvad der er mest praktisk. Spørgsmålet vedrører i talebillederne Undervisningsplanen Færdselslovens 21 og 22. Hovedreglen er, at køretøjer skal overhales til venstre, medmindre det overhalede køretøj tydeligvis forbereder venstresvingning. Så skal overhaling foretages til højre. Men cyklister og knallertkørere kan overhale køretøjer af andre arter til højre, såfremt dette skønnes mest hensigtsmæssigt under de givne forhold. I dette tilfælde skal overhalingen ske til venstre, fordi cyklister og knallerter i dette regi regnes for køretøjer af samme art. S p ø r g s m å l 1 0 Hvad vil du gøre her? 1: Jeg vil standse og lade passagererne fra bussen krydse cykelstien, for det skal jeg. 2: Jeg vil fortsætte, for passagererne fra bussen må ikke gå ud på cykelstien, når der kommer cykler og knallerter. 3: Passagererne fra bussen må ikke gå ud på cykelstien, når der kommer cykler og knallerter. Derfor ringer jeg med klokken og giver passagerne tid til at springe til side. Spørgsmålet vedrører i talebillederne Undervisningsplanen Færdselslovens 27, stk. 4. Ved busstoppested beliggende ved kanten af cykelsti, hvor passagererne ikke optages fra eller afsættes på et areal, der er særligt indrettet for dem, skal de kørende på cykelstien holde tilbage og om fornødent standse for på- eller afstigende passagerer. 20

21 S p ø r g s m å l 1 1 En kammerat spørger om han må låne din knallert. 1: Du ved ikke, om han har knallertbevis, men det er hans eget ansvar. 2: Du ved ikke, om han har knallertbevis, så du låner ikke knallerten ud til ham, før du har set hans bevis. 3: Hvis han ikke har knallertbevis og bliver standset af politiet, får I begge en bøde. Spørgsmålet vedrører i talebillederne Undervisningsplanen og Færdselslovens 63 og 65, stk. 2. Ikke-registreringspligtig knallert må kun føres af personer, som er fyldt 16 år. Personer under 18 år skal endvidere have erhvervet bevis for med et tilfredsstillende resultat at have modtaget undervisning i færdselsreglerne og kørsel med ikke-registreringspligtig knallert. Dette gælder dog ikke for personer, der har erhvervet kørekort til traktor. Ejeren (brugeren), føreren og den, der i øvrigt har rådighed over et motordrevet køretøj, må ikke overlade føringen til en person, der ikke lovligt kan føre køretøjet. Det vil altså både være den person, der kører på knallerten, og den person, der som ansvarlig for knallerten udlåner den, der vil være strafferetlig ansvarlig. 21

22 knallert - sikkert af sted 22

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune XX.XX 2010 (UDKAST) Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Teknik og Miljø Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk.

Læs mere

Lærervejledning til filmen

Lærervejledning til filmen Drengen der ikke kunne blive bange Lærervejledning til filmen Drengen der ikke kunne blive bange Indhold I. Filmens handling II. Om det gamle folkeeventyr III. De tre prøver i trafikken IV. Fakta om cykelulykker

Læs mere

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille)

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille) BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategri AM(lille) Elevens navn: Persnnummer: Underviser: Censr: Ungdmsskle: Prøvedat: Tid: Hldnummer: Prøverute: Du har i dag været til praktisk prøve på lille knallert.

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

10 gode råd om færdsel

10 gode råd om færdsel 10 gode råd om færdsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Træn skolevejen med jeres barn både før og efter skolestart Vælg den skolevej der er sikrest ikke kortest Opstil få og enkle regler for færdsel i trafikken Lær

Læs mere

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Kære forældre Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Scan koden og hent app en GRATIS! Eller læs mere på www.odense.dk/skolevej Er du klar

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 11. juni 1996 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej.

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 43 Motortrafikvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Værd at vide. om skolepatruljen. Indhold:

Værd at vide. om skolepatruljen. Indhold: Værd at vide om skolepatruljen Indhold: Introduktion, 2 Belønning, 2 Bevis, 2 Blinde vinkler, 2 Diplom, 3 Farlig opførsel, 3 Forsikring, 3 Forældremøder, 3 Forældres accept, 3 Hastighed, 4 Hensigt, 4 Hvor

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN De følgende sider er udarbejdet for at give dig nogle af de vigtigste regler at huske før din teoriprøve. Det første indskud du har til at svare er 80 % korrekt og hvis du er

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. Dias 1 Cyklistprøve Rute Ulrikkenborg Engelsborgskolen, Billum Private Skole, Lyngby Private Skole Sankt Knud Lavard Skole og Lyngby Friskole Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 30. november 1995 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Man kan dog også straffes ved kørsel med en promille under 0,5, hvis man kører usikkert.

Man kan dog også straffes ved kørsel med en promille under 0,5, hvis man kører usikkert. Den lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t indenfor tættere bebygget område 80 km/t udenfor tættere bebygget område 80 km/t motortrafikvej 130 km/t motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål er med

Læs mere

Kør sikkert I KCK. Kørsel i felt Tegngivning Køreregler

Kør sikkert I KCK. Kørsel i felt Tegngivning Køreregler Kør sikkert I KCK Kørsel i felt Tegngivning Køreregler Færdselsetiske retningslinier Lovlydig 1. Jeg er en lovlydig cykelrytter, som kender og efterlever Færselsloven 2. Jeg er særlig hjemme i Færselslovens

Læs mere

FEJLKATALOG Praktisk prøve

FEJLKATALOG Praktisk prøve 2. udgave FEJLKATALOG Praktisk prøve Kategori AM (lille) Bedømmelse af fejl Formålet med den praktiske prøve er, at den censor skal bedømme, om den enkelte elev har tilegnet sig de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (01/06) 1 BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Vigtige færdselsregler

Vigtige færdselsregler Vigtige færdselsregler 45 5 Vigtige færdselsregler Bilister har pligt til at kende færdselsreglerne og vise hensyn, når de færdes i trafikken. Dette kapitel kommer ind på udvalgte regler og forhold i trafikken.

Læs mere

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013 HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 201 FORORD Denne håndbog omhandler færdselsregulering af offentlige veje og private fællesveje ved afmærkning med færdselstavler. Vejreglen er en del

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselsloven

Bekendtgørelse af færdselsloven 8. oktober 2014 Henrik Bjerring Poulsen Vej og ejendodm Uddrag af LBK nr 1386 af 11/12/2013 Vej og ejendom har indsat de ændringer der følger af lov nr. 169 af 26/02/2014, hvor de tidligere bestemmelser

Læs mere

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon.

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Denne guide vil orientere dig om de praktiske forhold i forbindelse med afholdelsen af stævnet uanset, om du deltager som individuel atlet eller som deltager

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. Dias 1 Dyssegårdsskolen, Kildegård Privatskole, Munkegårdsskolen og Rygårds Skole Cyklistprøve Rute 1 Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten kan gennemgås med eleverne og reglerne

Læs mere

KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte

KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte A Risiko og konsekvens Side 4 Fra cykel til knallert dit nye ansvar B Knallertens udstyr Side 12 At køre på knallert giver dig nogle nye muligheder. Du kan nemmere komme omkring,

Læs mere

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 OM VEJDIREKTORATET Film om Vejdirektoratet Link: http://www.vejdirektoratet.dk/da/trafik/webtv/sider/default.aspx Aktuelt om nye bekendtgørelser

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9 juni 2010 11 juni 2010/NIHE På workshoppen blev gennemgået en række principper for de kommende cykelpendlerruter

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

På cykeltur med klassen. Lærervejledning

På cykeltur med klassen. Lærervejledning På cykeltur med klassen Lærervejledning 1 På cykeltur med klassen Lærervejledning På cykeltur med klassen er et elevhæfte til færdselsundervisning i 2. eller 3. klasse. Tanken er, at eleverne løser opgaverne

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag 19-01-2017 i Hillerød Cyklistregler Svend Erik Petersen, fhv. konsulent Rigspolitiet Nationalt, Færdselscenter Lov- og regelgrundlag: Færdselsloven,

Læs mere

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011.

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. PÅ

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1086 af 25. november 2012 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Der er sket en ulykke Lærervejledning

Der er sket en ulykke Lærervejledning Der er sket en ulykke Lærervejledning www.faerdselssikkerhed.dk Indhold Tanker bag materialet s. 3 Trafikken ind i klassen Læsning af stor bog lille bog Om formbogen Om forældrebrev Aktiviteter s. 5 Min

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 27 Offentligt Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål 2. Lovforslagets indhold 3. Forbud mod visse

Læs mere

Sådan cykler vi ikke i ACK

Sådan cykler vi ikke i ACK Sådan cykler vi ikke i ACK Teoriprøve for håbløse cyklister Eksemplerne i prøven bygger desværre delvist på virkelige begivenheder, som tidligere er oplevet i klubben. Formålet med prøven er derfor, på

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. 1 Bernadotteskolen, Hellerup Skole, Maglegårdsskolen og Tranegårdskolen Cyklistprøve Rute 3 Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten kan gennemgås med eleverne og reglerne rundt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C)

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C) LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C) Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1310 af 28. november 2014 om undervisningsplan for

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Højresvingskampagne 2015

Højresvingskampagne 2015 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Højresvingskampagne 2015 Udviklingen i højresvingsulykker Helt overordnet er udviklingen

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. 1 Ordrup Skole, Skovgårdsskolen, Sankt Joseph Søstrenes Skole og Munkegårdsskolen Cyklistprøve Rute 4 Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten kan gennemgås med eleverne og reglerne

Læs mere

C - Forbudstavler. Højresving forbudt. Venstresving forbudt. Vending forbudt. Indkørsel forbudt. Kørsel i begge retninger forbudt

C - Forbudstavler. Højresving forbudt. Venstresving forbudt. Vending forbudt. Indkørsel forbudt. Kørsel i begge retninger forbudt C 11.1 1)) Højresving forbudt 2)) ) 5) I C 11.2 Venstresving forbudt I Opsættes normalt i venstre side. Bør placeres før krydset. Kan placeres over kørebanen C 12 Vending forbudt I Opsættes normalt i venstre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon.

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Denne guide vil orientere dig om de praktiske forhold i forbindelse med afholdelsen af stævnet uanset, om du deltager som individuel atlet eller som deltager

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

Hellerup Skoles trafikpolitik

Hellerup Skoles trafikpolitik Hellerup Skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

På vej til skole På vej til skole Side 1

På vej til skole På vej til skole Side 1 Side 1 Skoledagen starter allerede på vej til skole En god tommelfingerregel siger, at omkring 10-12-års alderen kan børn selv overskue trafikken. Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk

Læs mere

Jens Erik Thinggaard 1

Jens Erik Thinggaard 1 Evaluerende 1 Dette program, er en introduktion til evaluerende prøver, hvor prøvernes opbygning, spørgeformer og begreber gennemgås. 2 Der er højre vigepligt i krydset.... Jeg har ubetinget vigepligt...

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 9 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer.

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 10 Færge for gående og cyklende M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 12 Lufthavn Angiver flyveplads, der også må beflyves af taxifly. M 13 Jernbanestation Angiver station for persontog.

Læs mere

PAS PÅ DE SMÅ I TRAFIKKEN. Opgaver til dig og dine forældre

PAS PÅ DE SMÅ I TRAFIKKEN. Opgaver til dig og dine forældre PAS PÅ DE SMÅ I TRAFIKKEN Opgaver til dig og dine forældre Det her er Arthur. Han er 6 år og lige begyndt i skole. Han har trænet skolevejen sammen med sin mor og far. Men der er stadig meget, han ikke

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Hjælp os på vej! Færdselssikkerhedsrådet for Bornholm

Hjælp os på vej! Færdselssikkerhedsrådet for Bornholm Hjælp os på vej! Er dit barn klar til at færdes på egen hånd i trafikken? Nu skal dit barn til at gå i skole og det glæder I jer sikkert begge til. Men er dit barn klar til at færdes på egen hånd i trafikken?

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen Skoledagen starter allerede på vej til skole Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk med sig, og vejen til skolen er ingen undtagelse. Det er vigtigt, at dit barn allerede i en tidlig alder

Læs mere

LEGE OG AKTIVITETER I NATUREN

LEGE OG AKTIVITETER I NATUREN LEGE OG AKTIVITETER I NATUREN Rid og løb To ryttere og én hest/pony udgør et hold. Hesten er udstyret med grime under trensen. En afmærket strækning er inddelt i 4, 6 eller 8 nogenlunde lige lange etaper.

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Mål for trafikpolitikken

Mål for trafikpolitikken Side 1 af 6 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Rødding Skole ved: at så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning 1. I bekendtgørelse nr. 802 af 4. juli 2012 foretages følgende ændringer: 1. I indledningen ændres lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 BEKENDTGØRELSE OM AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER MV. I medfør af 95, stk. 3, 118, stk. 8 og 10, i færdselsloven,

Læs mere

15-03-2016. Indholdsfortegnelse

15-03-2016. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Holmegaardhøj - Asfalt mellem vej og cykelsti... 2 Sølunden - Bedre udsigtforhold ved udkørsel på Næstvedvej... 3 Sølunden - Fortov langs Næstvedvej til begge sider... 4 Pinjevej -

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen Små passagerer på cyklen Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne, på små og store cykler, og små børn som passagerer på voksnes cykler

Læs mere

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Bræd Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Skolebestyrelsen har vedtaget en trafikpolitik og forslag til handlinger - for at fremme viden om trafiksikker adfærd for skolens elever. Vores ambition

Læs mere

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.)

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 3. august 2006 EM 2006/47 Dok.: MKO40577 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven for Grønland (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 1 I færdselslov for Grønland

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 19. juli 2012. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning. 4. juli 2012. Nr. 801.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 19. juli 2012. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning. 4. juli 2012. Nr. 801. Lovtidende A 2012 Udgivet den 19. juli 2012 4. juli 2012. Nr. 801. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning I medfør af 95, stk. 3, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011,

Læs mere

Den fulde tekst. Bekendtgørelse om vejafmærkning

Den fulde tekst. Bekendtgørelse om vejafmærkning DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 10/01937 Bent Lund Nielsen bln@vd.dk 7244 3129 Den fulde tekst Bekendtgørelse om vejafmærkning I medfør af 87, stk. 3, 90, stk. 2, 95, stk. 1, og

Læs mere

SIKKER CYKLIST digitalt undervisningsmateriale

SIKKER CYKLIST digitalt undervisningsmateriale Lærervejledning til Cyklistprøven Cyklistprøven er en læreproces, der styrker elevernes viden om færdselsreglerne, kompetence til at omsætte teori til praksis, samt øge elevernes risikoforståelse gennem

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 198 af 26. februar 2014 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselslov

Bekendtgørelse af færdselslov Bekendtgørelse af færdselslov Herved bekendtgøres færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 26. juli 2000, med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 1316 af 20. december 2000, lov nr. 1318 af 20.

Læs mere

Læseplan for emnet færdselslære

Læseplan for emnet færdselslære Læseplan for emnet færdselslære Indledning Færdselslære er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til 9.klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1 3. kl., 4-6. kl. og7-9. kl.

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg. Vinderslev og Omegns Lokalråd Dato : 31.05.2012 Til Silkeborg Kommune HUSKESEDDEL Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.com 1 Vinderslev og Omegns Lokalråd ønsker følgende emner

Læs mere

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Trafiksikkerhedskoordinator Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune E-mail: anneri@tmf.kk.dk Introduktion

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven for Grønland 2007/2 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., 2005-801-0002 Fremsat den 12. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag til

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER 8. OKTOBER 2013 NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER Men i relation til det skadeforvoldende motorkøretøjs ansvarsforsikring bevarer skadelidte som

Læs mere

Erfarne bilisters gode vaner

Erfarne bilisters gode vaner Erfarne bilisters gode vaner 25 3 Erfarne bilisters gode vaner De fleste ældre bilister er meget erfarne bilister. De mange års erfaring med at køre i trafik ken har givet dem indblik i, hvordan man skal

Læs mere

Højboskolens trafikpolitik

Højboskolens trafikpolitik Højboskolens trafikpolitik Skolebestyrelsen og skolens ledelse på Højboskolen har i 2013 udarbejdet nærværende Trafikpolitik for at bevidstgøre forældrekredsen, skolens elever og skolens ansatte om vigtigheden

Læs mere

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen.

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen. TRAFIKPOLITIKejsskolens trafikpolitik Baggrunden for en trafikpolitik på Hærvejsskolen er: I forbindelse med etableringen af Hærvejsskolen på to matrikler kan vi konstatere, at der er kommet mere trafik

Læs mere

De 10 bud Leveregler for Vejen cykelmotion

De 10 bud Leveregler for Vejen cykelmotion De 10 bud Leveregler for Vejen cykelmotion - Tag altid dit affald med hjem, eneste undtagelse er bananskrald - Tis hvor det ikke generer omgivelserne - Overhold færdselsreglerne, også selv om det går stærkt

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler

Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Lene Herrstedt 8. april 2011 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Trafikantforståelse af symboler og færdselstavler Indhold Sammenfatning

Læs mere

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse for 3 skoler i Brøndby Kommune Brøndby Strand Skole Udarbejdet af Brøndby Kommune i samarbejde

Læs mere