Værd at vide. om skolepatruljen. Indhold:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide. om skolepatruljen. Indhold:"

Transkript

1 Værd at vide om skolepatruljen Indhold: Introduktion, 2 Belønning, 2 Bevis, 2 Blinde vinkler, 2 Diplom, 3 Farlig opførsel, 3 Forsikring, 3 Forældremøder, 3 Forældres accept, 3 Hastighed, 4 Hensigt, 4 Hvor står skolepatruljen, 5 Hvordan står skolepatruljen i trafikken, 5 ID-kort, 7 Opgave hvem må skolepatruljen dirigere, 7 Oprettelse, 7 Mobiltelefon, 8 Møde til tiden, 8 Nedlæggelse, 8 Reaktionstid, 8 Sigtbarhed, 8 Udrykningskøretøjer, 9 Udstyr, 9 Ulykke, 9 Undervisning, 10 Øjenkontakt, 10

2 Introduktion Belønning Værd at vide om skolepatruljen er et A-Z opslagsværk med svar på spørgsmål, som du kunne have om skolepatruljerne. Emnerne er listet i alfabetisk rækkefølge. Se evt. indholdsfortegnelsen for at se en oversigt over emnerne. Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os. Nogle steder arrangeres ture for skolepatruljen. Det giver både eleverne en gulerod, anerkendelse og skaber sammenhold gennem fælles oplevelser. Det er en god ide at vise sin anerkendelse både over for de andre trafikanter, skolens elever og særligt over for eleverne i skolepatruljen. I forhold til eleverne i skolepatruljen kan det være alt fra mundtlig ros, en is på en varm sommerdag og en kop kakao på en regn- eller snevejrsdag til ture i biografen eller udflugter. Eller måske en tur i Legoland eller Tivoli, når Rådet for Sikker Trafik hvert år inviterer til skolepatruljedag. Nogle steder er der lokale sponsorer, der gerne vil hjælpe med udgiften til belønningen. En anden måde at styrke sammenholdet er at lave følordninger. Dvs. at lade erfarne skolepatruljer stå sammen med de nye. Det gør både de nye tryggere ved opgaven og styrker de erfarne elevers selvtillid ved at give dem ansvar og anerkendelse. Skolepatruljens indsats er vigtig En af de stærkeste måder at vise eleverne vigtigheden af deres arbejde som skolepatrulje er via det lokale politis deltagelse. Dels i undervisningsforløbet, men særligt ved at politiet kigger forbi om morgenen, mens skolepatruljen er på vagt. Bevis Blinde vinkler Når eleverne er færdige med at stå skolepatrulje, kan du udlevere et bevis på deres deltagelse i skolepatruljen. Beviset kan de med fordel bruge fx i forbindelse med jobsøgning. Det kan være svært for skolepatruljen at sætte sig ind i, hvad de andre trafikanter kan se fra deres synsvinkel. Eleverne kan få en bedre forståelse for trafikanternes blinde vinkler, hvis de selv prøver at sidde i forskellige køretøjer. Lad dem fx sidde i både en personbil og en varebil/lastbil og placer dem forskellige steder omkring stedet, hvor de skal stå patrulje. På den måde erfarer eleverne, hvor bilisterne kan have vanskeligheder med at se både patruljen og de øvrige trafikanter omkring posten. Udsynet fra en lastbil er meget begrænset, og chaufføren er helt afhængig af bilens spejle. Men selvom spejlene er helt korrekt indstillet, er der områder, som er vanskelige for chaufføren at få overblik over - altså områder som man hverken kan se gennem vinduerne eller via spejlene. Fx vil cyklisten på højre side af lastbilen ud for førerhuset hverken være til at se fra ruden eller ved hjælp af spejlet. På grund af lastbilens højde er der områder lige omkring bilen, som også er blinde for chaufføren. 2

3 Diplom Eleverne i skolepatruljen får et diplom, når de har gennemført teoriforløbet, den praktiske prøve, og forældrene har skrevet under på deres accept af elevens deltagelse. Alle elever bør bestå den praktiske prøve. Er der elever, der klarer sig meget dårligt, eller er der andet, der volder eleverne problemer, er det vigtigt at gentage de praktiske øvelser. Enten i forbindelse med den praktiske prøve eller i de første dage, eleven eller holdet skal stå skolepatrulje. Husk at minde eleverne om, at de nu er rollemodeller for de andre elever og har et stort ansvar, de skal leve op til, hvor både elever og deres forældre, lærerne og politiet regner med dem. Farlig opførsel Skolepatruljen kan komme ud for, at der er trafikanter, som ignorerer dem. Hvis der er tale om en grov forseelse, kan skolepatruljen tage bilistens nummer og give det videre til dig. Skolen kan så gå til politiet, hvis det skønnes, at hændelsen er alvorlig. Det er meget forskelligt, hvordan man løser den slags sager rundt om i landet. Skolen eller den ansvarlige for skolepatruljen kan fx træffe en aftale med det lokale politi om det. Vigtigst er det, at skolepatruljen tages alvorligt: De skal vide, at der bliver gjort noget, og de skal have en tilbagemelding på, hvordan sagen ender. Mange sager kan løses med en enkelt telefonopringning til den trafikant, som har opført sig tåbeligt. Andre sager ender med en anmeldelse. Husk at minde dine elever om, at de skal forholde sig roligt og forsøge at undgå en konflikt. Som skolepatrulje har de kun lov til at holde tilbage på skolens egne elever. De andre fodgængere må i princippet passere skolepatruljen, selv om de spærrer for fodgængerne. Eleverne kan dog stille og roligt forklare de utålmodige voksne eller ældre elever, at de er der for at hjælpe skolens mindste elever. Ved at træde ud på vejen uden at respektere skolepatruljen sender de et uheldigt signal til skolens mindste elever - de kunne jo finde på at følge efter. Forsikring Under udførelse af deres patruljearbejde er skolepatruljerne omfattet af reglerne i arbejdsskadesikringsloven jf. 2 og 5-7. Forældremøder Du kan invitere skolepatruljen med på et forældremøde i indskolingen, særligt 0. og 1. klasse. Det giver skolepatruljen synlighed og styrker deres ansvar over for de mindre elevers forældre. Forældrene møder nogle af de elever, som er med til at hjælpe deres børn sikkert til skole. Og for de forældre, der afleverer deres børn i bil, øger mødet deres respekt over for skolepatruljen. 3 Forældres accept Det er vigtigt at orientere og inddrage forældrene af to årsager; de skal dels godkende barnets deltagelse i skolepatruljen, og dels spiller de også en rolle, når det kommer til at motivere barnet og støtte det i at møde til tiden. Sidst i forældrebrevet er der to ark, som de skal underskrive og aflevere til skolen og politiet, hvis politiet efterspørger det. Forældrenes skriftlige accept er vigtig og en betingelse for, at eleven kan være med i skolepatruljen og få sit diplom for gennemført uddannelse.

4 Hastighed Hensigt Det kan være svært at vurdere, hvor hurtigt en bil kører. Ikke desto mindre er det vigtigt at kunne vurdere, når skolepatruljen står ved vejen og skal bedømme, om der er så langt til den nærmeste trafikant, at det er muligt for ham/hende at standse uden problemer. Denne vurderingsevne skal skolepatruljen bruge, når de skal give tegn til bilisten om at få lov til at sende nogle elever over vejen. Derfor er det vigtigt, at skolepatruljen øver sig i at vurdere fart og afstand. Og de kan fx forsøge at komme med nogle bud på, hvilke faktorer der har indflydelse på vurderingen. Det kan være køretøjets størrelse, udseende, motorlyd og omdrejningstal, der påvirker vurderingen. Man kan kun være opmærksom på nogle få ting ad gangen og i én bestemt retning. I trafikken orienterer vi os først og fremmest ved hjælp af synet. Derfor kan vi bedømme andre trafikanters opmærksomhed ved at se på deres synsretning. Hvis man er så tæt på en trafikant, at man kan få øjenkontakt med vedkommende, kan man også på denne måde registrere, om der er kontakt og en gensidig forståelse for, hvem der holder for hvem m.m. Bilens placering på vejen kan være med til at give et praj om, om trafikanten fx vil svinge til højre, til venstre eller fortsætte ligeud. Også hjulenes stilling indikerer trafikantens hensigt. Vær opmærksom på hjulstil- lingen på biler, der gør klar til sving. Hjulretning = svingretning. Knallerter og motorcykler, der skal til at svinge, vil ofte lægge sig ned i svinget. På den måde vil deres hældning kunne fortælle noget om hensigten. Sammenholder man trafikantens alder med opmærksomheden, bevægelsesretningen og situationen som helhed, har man et rimeligt værktøj til at bedømme andres hensigter. Alderen har betydning for ens færdes i trafikken Små børn (under 5-6 år) mangler erfaring. Det betyder, at de har sværere ved at afstands- og fartbedømme de andre trafikanter. De er spontane i deres reaktioner. Ser de fx noget på den anden side af vejen, er deres opmærksomhed ofte kun rettet mod det, og de glemmer trafikken. Små børn er usikre i deres bevægelser og kan let snuble eller falde til fare for sig selv og andre. Børn i flok kan være mere optaget af hinanden end trafikken. Og alle tror, at de andre har tjek på trafikken, når de krydser vejen. De lidt ældre børn (6-10 år) er rimeligt gode til at forudse farer og kan godt krydse vejen, hvis forholdene er enkle og overskuelige. Men de bruger lang tid til at orientere sig. Og har de besluttet sig til at gå over, holder de sjældent øje med trafikken, mens de er på vej. Børn på cykel skal både håndtere den øvrige trafik og samtidig beherske deres cykel. Det kræver meget træning at blive en sikker cyklist. Unge knallertkørere og bilister kræver også ekstra opmærksomhed. De har tit svært ved at tilpasse farten til forholdene. De overvurderer sig selv og undervurderer risikoen. De bevæger sig hurtigere, end de har været vant til, og de har ikke erfaring med at vurdere færdslen i det nye tempo. 4

5 Ældre trafikanter kan opfatte og reagere langsomt, og de kan have nedsat syn og hørelse. De kan være dårligt gående og bange for at falde. Derfor kan de som fodgængere være mindre opmærksomme på den øvrige trafik. Hvor står skolepatruljen Skolepatruljens arbejdssted er fortrinsvis fodgængerfeltet, hvis det findes inden for rimelig afstand fra skolen. Der kan også være en skolepatrulje ved en lysreguleret overgang. Specielt i lysregulerede kryds kan det være svært for skolens yngste elever at overskue trafikken. Mange små elever er meget optaget af det, de har lært: At rødt lys betyder, at de skal vente, og grønt lys betyder, at de må gå. Men de glemmer, at der f.eks. også er grønt for de svingende biler, som kan overse barnet. Derfor står skolepatruljen også i lysregulerede kryds for at sikre, at elever ikke overses af fx svingende bilister. Hvordan står skolepatruljen i trafikken Udgangspunktet for skolepatruljens arbejde er fortovskanten eller vejkanten. Så længe eleverne skal vente, spærrer skolepatruljen for dem med armene. Skolepatruljen tager armene ned, når der er grønt lys, eller når de vurderer, at der er fri bane for de ventende elever. Skolepatruljen kan følge med ud på vejen for at dække elevernes overgang. Skolepatruljen skal da stå med fronten mod bilerne med håndskiltet i den hånd, som vender ud mod midten af kørebanen. Armene skal strækkes så håndskiltets runde plade er cirka i skulderhøjde Mange steder er trafikken omkring skolen meget tæt. Disse steder kan det være vanskeligt at få afviklet skoleelevernes overgang tilstrækkeligt sikkert ved, at skolepatruljen kun venter på fri bane. Det kan derfor være nødvendigt, at skolepatruljen giver tegn til den kørende trafik om, at den gerne vil have lov til at sende de ventende elever over vejen. På meget trafikerede steder er det fornuftigt at lade skolepatruljen bestå af flere elever i hver side af vejen. Det kræver samarbejde: Alle i patruljen skal vide præcis, hvem der gør hvad. Det kan derfor være en fordel at udnævne en patruljefører. Det er så denne patruljefører, som har det overordnede ansvar for kommunikationen tværs over vejen. Hvem der skal være patruljefører aftales inden, eleverne kommer til posten, og eleverne kan skiftes til at have 5

6 det ansvar. Patruljeføreren bør udvælges blandt de ældste elever, der tidligere har fungeret som skolepatrulje. Står skolepatruljen andre steder end i lysreguleret overgang, fodgængerfelt eller T-kryds, må eleverne ikke træde ud på kørebanen som på illustrationerne på forrige side. Skolepatruljen må i stedet blive på fortovskanten eller i vejkanten. Her er deres funktion at spærre for eleverne, mens de afventer fri bane, således at eleverne ikke kommer til at træde ud foran den kørende trafik. Når der er fri bane, lader skolepatruljen de ventende elever passere vejen. Når der igen kommer kørende trafik, spærrer skolepatruljen atter for skolens øvrige elever. Lyskryds Når eleverne skal stå i et lyskryds, skal de naturligvis følge lysreguleringen. Men det er væsentligt at fortælle dem, at de ikke skal træde direkte ud på vejen, fordi der er grønt lys. Der vil nemlig også være grønt lys for de svingende bilister, og de kan komme til at overse enten eleverne i skolepatruljen eller nogle af de andre krydsende cyklister eller fodgængere. Eleverne må heller ikke tage det for givet, at alle andre trafikanter holder tilbage for rødt lys. Bilister kan køre over for gult eller forsøge at nå med over, på trods af at der er skiftet til rødt. Det betyder, at de kan køre gennem fodgængerfeltet, hvor skolepatruljen skal træde ud, når der er blevet grønt for skolepatruljen. Især cyklister kan have tendens til at tage chancen og køre over for rødt lys og endda vælge ikke at respektere skolepatruljen. Så eleverne skal hele tiden være opmærksomme på al trafik på trods af lysregulering. Fodgængerfelt Når skolepatruljen står ved et fodgængerfelt uden lysregulering, er det vigtigt, at de også hjælper trafikken med at glide bedst muligt. Eleverne skal altså lede efter et hul i trafikken, hvor de kan kan lade de ventende elever passere vejen. Ligesom de bør træde tilbage på fortovet eller vejkanten, så snart alle elever har passeret vejen, så trafikken igen kan glide. Hvis der er meget trafik Ved at vifte op og ned med håndskiltet inde fra fortovskanten kan skolepatruljen sende et signal til nær- meste trafikant om, at der nu er nogle elever, som gerne vil over. Det er ikke sikkert, at trafikanterne ser dette signal eller kender det. Derfor er det vigtigt, at eleverne lærer, at de først må gå ud på vejen for at dække af, når trafikken er helt standset. Er der flere vognbaner og flere skolepatruljer i hver side, må de ventende elever ikke følge den første skolepatrulje i første vognbane, men skal vente til begge elever i skolepatruljen er på plads foran vognbanerne. Det er en god idé, at de helt nye elever går over med grundig vejledning de første gange. Vigepligt Selv om den krydsende trafikant har vigepligt for skolepatruljen og de andre gående, skal dine elever være opmærksomme på, at vedkommende kan have overset skolepatruljen eller andre trafikanter. De skal derfor hele tiden være opmærksomme på dels den krydsende/svingende trafik og dels de elever, de skal hjælpe over vejen. 6

7 ID-kort ID-kort udleveres til alle elever, når de har været igennem hele uddannelsesforløbet og udleveres fx sammen med diplomet. Eleverne har mulighed for at indsætte et pasfoto på deres ID-kort. Det er en fordel at laminere det efterfølgende. Eleverne skal bruge ID-kortet som bevis for, at de er med i skolepatruljen og har gennemført uddannelsen. De bør have det på sig, når de står skolepatrulje. Det er primært politiet, der på deres besøg vil spørge efter ID-kort. For eleverne kan det også have den fordel, at det kan bruges ifm. lokale aftaler med fx biografer eller cafeer, hvor eleven kan få rabat eller endda noget gratis. Opgave hvem må skolepatruljen dirigere Skolepatruljen må kun udøve sin myndighed over for skolens elever og har ikke hjemmel til at standse eller på anden måde at regulere den øvrige trafik jf. Færdselslovens 89. En skolepatrulje må altså kun dirigere skolens elever. I forhold til trafikken er skolepatruljens rolle tilbageholdende og må udelukkende appellere til trafikken om at standse, så det bliver muligt at sende ventende elever over vejen. Trafikanterne skal i henhold til Færdselslovens 3 stk. 2 vise særligt hensyn over for skolepatruljen. Når skolepatruljen står på sin post, er det vigtigt, at eleverne udelukkende har deres opmærksomhed rettet mod arbejdet. De skal ikke lige tjekke mobilen, snakke med deres kammerater, som kommer forbi etc. De små elever skal føle sig trygge, når de skal over vejen. Det gør de kun, hvis de oplever, at skolepatruljerne tager deres opgave alvorligt og seriøst. Det er også på denne måde, at skolepatruljen får skabt respekt om sig. Oprettelse I henhold til Færdselslovens 3, stk. 3, påhviler det politi og vejmyndigheder efter samråd med skolerne at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod farerne fra den kørende trafik på deres vej til og fra skolen. Såvel kommunalbestyrelsen og den enkelte skoleleder som det stedlige politi kan tage initiativet til oprettelse af en skolepatrulje. Den endelige beslutning om oprettelse af en skolepatrulje træffes af kommunalbe-styrelsen for kommunale skolers vedkommende og bestyrelsen for de frie grundskolers vedkommende efter samråd med skolens ledelse og politiet. De nærmere retningslinjer for den praktiske udførelse fastlægges efter forhandling med politiet. Ved oprettelse af en skolepatrulje har hhv. politi, vejbestyrelse og skole følgende ansvarsområder: - Politiet skal i samarbejde med vejbestyrelsen besigtige de stedlige forhold, og de nødvendige færdselstekniske foranstaltninger skal klarlægges. - Vejbestyrelsen står for opsætning af de fornødne vejtekniske foranstaltninger. - Skolens leder kan udpege en skolepatruljeinstruktør (normalt skolens færdselskontaktlærer), der fremadrettet er kontaktperson til det videre samarbejde med politiet om skolepatruljens virke. 7

8 Mobiltelefon Møde til tiden Nedlæggelse Reaktionstid Sigtbarhed Mobiltelefonen kan selvfølgelig bruges i situationer med uheld med behov for tilkald af ambulance, hvorfor den gerne må tages med på skolepatruljestederne. Mobiltelefonen skal være i lommen eller i en taske og må ikke bruges på vagten. Det gælder både til opkald og til SMS, , kalender, internetopkobling, høre musik eller lytte til radiokanaler. Alle andre former for it- og musikudstyr med eller uden tilkoblet headsæt må ikke bæres under skolepatruljens virke. Alle regner med at skolepatruljen er på sin plads, når det er aftalt. Men det kan være svært for nogle at møde til tiden, specielt om morgenen. På den baggrund kan det være en god idé at tale med eleverne om, hvordan deres morgen ser ud. Har de deres eget vækkeur, og skal de selv stå op? Er der søskende, som de har ansvaret for også kommer ud ad døren? Er de alene om morgenen, eller kan forældrene eventuelt hjælpe dem? Hvad gør man, hvis alt glipper en morgen? Når en skolepatrulje ønskes nedlagt, bør både skole, kommune og politi inddrages i eller meddeles om beslutningen. Eleverne skal have forståelse for, at det tager tid for en bilist at reagere på en fare. Og at man på den tid kan nå at køre mange meter. Det kan være, at bilisten slet ikke ser faren. Det kan være, at bilisten er ved at give sut til babyen i bilen, skrue op for en god melodi eller spiser den morgenmad, han/hun ikke nåede at spise hjemme. Det er vigtigt at kunne forudse, hvad de andre har tænkt sig i trafikken, når eleverne i skolepatruljen står ude i morgenmylderet. Man kan fx vende følgende spørgsmål: 1. Har bilisten set, at skolepatruljen har givet tegn til, at nogle elever vil krydse vejen? Har eleverne tænkt sig at blive på fortovet, eller skal skolepatruljen gribe ind? 2. Hvad med knallertføreren? Stopper han op, når han kan se, at skolepatruljen står og dækker for elevernes overgang? Årstid Lavtstående morgensol, tåge og dis samt regn, sne og is er alle sammen noget, som en skolepatrulje skal være særdeles vågen overfor. En lavtstående morgensol kan være medvirkende til, at en trafikant kan overse en skolepatrulje, mens regn, sne og is nedsætter førernes udsyn, køretøjernes manøvredygtighed og evne til at bremse. Tåge og dis og den mørke årstid nedsætter skolepatruljens synlighed. Det er derfor vigtigt, at skolepatruljen også under disse forhold optræder forsigtigt på skolepatruljestederne og altid anvender skolepatruljeudstyret korrekt. 8

9 Lys og mørke Det er som regel først, når man selv begynder at køre bil, at man bliver bevidst om, hvor svært det er at se i fx tåge eller tusmørke. Forklar derfor eleverne om, at selv om det ser lyst ud, når de står i de halvmørke morgentimer, så kan det faktisk være ganske mørkt og svært for bilisten at se trafikanter uden lys på - som fx skolepatruljen og fodgængere. Måske kender eleverne det, at de har været udendørs og egentlig følt, at det var lyst - når de så kommer indenfor, er det tydeligt, at det faktisk er mørkt udenfor. Men vores øjne kan vænne sig til henholdsvis meget lys og mørke - men det gør sig ikke gældende på samme måde for fx en bilist. Forholdene omkring skolen Der kan være mange forskellige faktorer, som den enkelte skolepatrulje skal indrette sig efter. Det kan være vejens indretning med antal vognbaner, heller, sideveje, vejkryds, busstoppesteder, oversigtsforhold og lyssignalanlæg i skolepatruljestedets nærhed samt omstændigheder som en lav eller høj trafikmængde. Udrykningskøretøjer Det er vigtigt at tydeliggøre over for eleverne, at når der kommer køretøjer med udrykning, skal de med det samme træde tilbage på fortovet eller vejkanten og samtidig sørge for, at alle fodgængere når med dem ind. Står de inde på fortovet eller vejkanten, skal de blive der, indtil udrykningskøretøjet har passeret skolepatruljen. Udstyr Ulykke Skolepatruljen skal være iført den selvlysende gule refleksvest, og ifølge færdselsloven skal trafikanter udvise særligt hensyn over for skolepatruljer. Derfor er det vigtigt, at skolepatruljens udstyr er ens i hele landet og påført skolepatruljens logo. Det er en god ide at anvende håndskilte, da de giver skolepatruljen øget synlighed samt mulighed for at sende et tydeligt signal til trafikanterne. Står eleverne ude på vejen, bør de bruge håndskiltet. Eleverne skal vide, hvordan de skal forholde sig, hvis ulykken sker. På den måde undgår de bedst at gå i panik. De skal ikke yde førstehjælp. Den bedste hjælp, de kan yde, er at holde nysgerrige elever væk fra ulykkesstedet og eventuelt gøre trafikken opmærksom på, at der er sket en ulykke. Det kan de gøre ved at holde skiltet oppe på samme måde, som de vil gøre, hvis de gerne vil have lov til at hjælpe nogle elever over vejen. Altså vifte op og ned med håndskiltet ud mod trafikken. De skal også vide, hvordan de tilkalder hjælp. Så har de mulighed for at bede en anden om det. Hvis skolepatruljen oplever en ulykke, mens de står på posten, så skal du være opmærksom på, at det kan være en voldsom oplevelse. Eleverne har måske brug for at snakke om det, og her er det vigtigt at lytte. Skolepsykologen kan eventuelt inddrages. 9

10 Undervisning Skolepatruljematerialet er gratis og består af tre moduler, der skal afvikles i følgende rækkefølge og afsluttes med en diplomoverrækkelse: Forældre Forældrene får tilsendt forældrebrevet og orienteres om den opgave, deres barn står over for, inkl. praktiske oplysninger. Forældrene skal give deres skriftlige accept til, at deres barn må være med i skolepatruljen. Teori,2 lektioner Skolepatruljematerialet er et digitalt teoriforløb til dialogbaseret klasseundervisning. Her gennemgår eleverne den teori, der skal klæde dem på til at klare det praktiske forløb og varetage opgaven som skolepatrulje. Praktisk øvelse og prøve, 2 lektioner Teorien trænes i praksis på det sted, skolepatruljen skal stå. Den praktiske prøve afvikles på stedet. Diplom, id-kort og bevis Printes af den ansvarlige for skolepatruljen og uddeles til skolepatruljen efter endt uddannelse og tjeneste. Øjenkontakt Det er vigtigt at fortælle eleverne, at de skal sørge for at få øjenkontakt med de andre trafikanter - det er den bedste indikation på, at de har set dem. Først herefter kan skolepatruljen træde ud på vejen. 10

Vejledning om skolepatruljers oprettelse, placering og funktion

Vejledning om skolepatruljers oprettelse, placering og funktion Vejledning om skolepatruljers oprettelse, placering og funktion Oprettelse, Placering og færdselsmæssige foranstaltinger, Skolepatruljesystemet, Skolepatruljeinstruktøren, 3 Udvælgelse af elever til skolepatruljen,

Læs mere

10 gode råd om færdsel

10 gode råd om færdsel 10 gode råd om færdsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Træn skolevejen med jeres barn både før og efter skolestart Vælg den skolevej der er sikrest ikke kortest Opstil få og enkle regler for færdsel i trafikken Lær

Læs mere

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Kære forældre Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Scan koden og hent app en GRATIS! Eller læs mere på www.odense.dk/skolevej Er du klar

Læs mere

Lærervejledning til filmen

Lærervejledning til filmen Drengen der ikke kunne blive bange Lærervejledning til filmen Drengen der ikke kunne blive bange Indhold I. Filmens handling II. Om det gamle folkeeventyr III. De tre prøver i trafikken IV. Fakta om cykelulykker

Læs mere

SKOLEPATRULJE TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

SKOLEPATRULJE TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN SKOLEPATRULJE TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Skolepatruljematerialet er gratis og består af tre moduler, der skal afvikles i følgende rækkefølge, og som kan afsluttes med, at du giver

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen.

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen. TRAFIKPOLITIKejsskolens trafikpolitik Baggrunden for en trafikpolitik på Hærvejsskolen er: I forbindelse med etableringen af Hærvejsskolen på to matrikler kan vi konstatere, at der er kommet mere trafik

Læs mere

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon.

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Denne guide vil orientere dig om de praktiske forhold i forbindelse med afholdelsen af stævnet uanset, om du deltager som individuel atlet eller som deltager

Læs mere

-UDDANNELSE NAVN: SKOLE:

-UDDANNELSE NAVN: SKOLE: -UANNELSE NAVN: SKOLE: 1. FØR U BESLUTTER IG Kære kommende SP er et er en stor opgave at arbejde i skolepatruljen. Og det er en meget vigtig og nødvendig opgave. Hvis du beslutter dig for at gå ind i arbejdet,

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011.

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. PÅ

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

lærervejledning Til prøve a B C KNALLERT sikkert af sted

lærervejledning Til prøve a B C KNALLERT sikkert af sted lærervejledning Til prøve a KNLLERT sikkert af sted Vejledning Ifølge Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 653 af 9. august 1993, 5, skal læreren i den obligatoriske knallertundervisning bruge tre r,

Læs mere

Mål for trafikpolitikken

Mål for trafikpolitikken Side 1 af 6 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Rødding Skole ved: at så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi

Læs mere

Der er sket en ulykke Lærervejledning

Der er sket en ulykke Lærervejledning Der er sket en ulykke Lærervejledning www.faerdselssikkerhed.dk Indhold Tanker bag materialet s. 3 Trafikken ind i klassen Læsning af stor bog lille bog Om formbogen Om forældrebrev Aktiviteter s. 5 Min

Læs mere

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon.

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Denne guide vil orientere dig om de praktiske forhold i forbindelse med afholdelsen af stævnet uanset, om du deltager som individuel atlet eller som deltager

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Læseplan for emnet færdselslære

Læseplan for emnet færdselslære Læseplan for emnet færdselslære Indledning Færdselslære er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til 9.klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1 3. kl., 4-6. kl. og7-9. kl.

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille)

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille) BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategri AM(lille) Elevens navn: Persnnummer: Underviser: Censr: Ungdmsskle: Prøvedat: Tid: Hldnummer: Prøverute: Du har i dag været til praktisk prøve på lille knallert.

Læs mere

Jelling. Oktober-november 2013

Jelling. Oktober-november 2013 Jelling Oktober-november 2013 Program Dag 1 Onsdag den 30. oktober Hvorfor undervise i færdsel? Børn og unge i trafikken -hvad skal de lære? Materialer til undervisningen Dag 2 Onsdag den 6. november qplanlægge

Læs mere

De 10 bud Leveregler for Vejen cykelmotion

De 10 bud Leveregler for Vejen cykelmotion De 10 bud Leveregler for Vejen cykelmotion - Tag altid dit affald med hjem, eneste undtagelse er bananskrald - Tis hvor det ikke generer omgivelserne - Overhold færdselsreglerne, også selv om det går stærkt

Læs mere

Trafikpolitik for Humlebien

Trafikpolitik for Humlebien Trafikpolitik for Humlebien Med denne politik sætter Humlebien trafiksikkerhed på dagsordenen og lægger op til en mere målrettet indsats både i dagligdagen og for en forbedret trafiksikkerhed ved institutionens

Læs mere

SIKKER CYKLIST digitalt undervisningsmateriale

SIKKER CYKLIST digitalt undervisningsmateriale Lærervejledning til Cyklistprøven Cyklistprøven er en læreproces, der styrker elevernes viden om færdselsreglerne, kompetence til at omsætte teori til praksis, samt øge elevernes risikoforståelse gennem

Læs mere

Højboskolens trafikpolitik

Højboskolens trafikpolitik Højboskolens trafikpolitik Skolebestyrelsen og skolens ledelse på Højboskolen har i 2013 udarbejdet nærværende Trafikpolitik for at bevidstgøre forældrekredsen, skolens elever og skolens ansatte om vigtigheden

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Aktiv transport. Dialogbaseret forældremøde. Til læreren

Aktiv transport. Dialogbaseret forældremøde. Til læreren Aktiv transport Dialogbaseret forældremøde Til læreren 1 Indholdsfortegnelse Aktiv transport til forældremøde i udvalgte klasser... 3 Aktiv transport... 4 Introduktion til emnet aktiv transport til forældremødet...

Læs mere

Østskolen, Afd. Rollo trafikpolitik

Østskolen, Afd. Rollo trafikpolitik Østskolen, Afd. Rollo trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og personale kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Østkolen,

Læs mere

Sådan cykler vi ikke i ACK

Sådan cykler vi ikke i ACK Sådan cykler vi ikke i ACK Teoriprøve for håbløse cyklister Eksemplerne i prøven bygger desværre delvist på virkelige begivenheder, som tidligere er oplevet i klubben. Formålet med prøven er derfor, på

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Bræd Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Skolebestyrelsen har vedtaget en trafikpolitik og forslag til handlinger - for at fremme viden om trafiksikker adfærd for skolens elever. Vores ambition

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 11. juni 1996 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Tvis Skoles trafikpolitik

Tvis Skoles trafikpolitik Tvis Skole har vedtaget følgende overordnede trafikpolitik, der er udgangspunkt for skolens samlede arbejde med trafiksikkerhed: Tvis Skoles trafikpolitik Skolen vil på enhver måde medvirke til at forebygge

Læs mere

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN Samspillet 9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde.

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

GÅPRØVEN TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

GÅPRØVEN TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN GÅPRØVEN TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Gåprøven består af tre moduler, der med fordel kan afvikles i følgende rækkefølge, og afsluttes med, at du giver diplomer til eleverne. 1 2 3 4

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole

Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole På vej Voldumegnens Friskole vil på alle måder medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme gælder ved arrangementer og ekskursioner

Læs mere

Hellerup Skoles trafikpolitik

Hellerup Skoles trafikpolitik Hellerup Skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Indhold: 1. Forord hvorfor har Nørrebro Park Skole en trafikpolitik og hvad vil vi med den 2. På vej til og fra skole hvordan skaber vi en sikker trafikvej for eleverne

Læs mere

LEGE OG AKTIVITETER I NATUREN

LEGE OG AKTIVITETER I NATUREN LEGE OG AKTIVITETER I NATUREN Rid og løb To ryttere og én hest/pony udgør et hold. Hesten er udstyret med grime under trensen. En afmærket strækning er inddelt i 4, 6 eller 8 nogenlunde lige lange etaper.

Læs mere

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Vigtige færdselsregler

Vigtige færdselsregler Vigtige færdselsregler 45 5 Vigtige færdselsregler Bilister har pligt til at kende færdselsreglerne og vise hensyn, når de færdes i trafikken. Dette kapitel kommer ind på udvalgte regler og forhold i trafikken.

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 30. november 1995 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren 1 Hej Alle børn og voksne på fritidshjemmet, vil hermed ønske dig velkommen til fritidshjemmet. På fritteren er vi 30 skolebørn og 20 førskolebørn. De

Læs mere

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Trafiksikkerhedskoordinator Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune E-mail: anneri@tmf.kk.dk Introduktion

Læs mere

Højresvingskampagne 2015

Højresvingskampagne 2015 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Højresvingskampagne 2015 Udviklingen i højresvingsulykker Helt overordnet er udviklingen

Læs mere

Trafikpolitik Hals Skole

Trafikpolitik Hals Skole Trafikpolitik Hals Skole Indholdsfortegnelse Hals Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 14 Rollemodel.. 18 Samarbejde

Læs mere

Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 2

Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 2 128 Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 2 Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 3 Titel: Højresvingsulykker med

Læs mere

Kør sikkert I KCK. Kørsel i felt Tegngivning Køreregler

Kør sikkert I KCK. Kørsel i felt Tegngivning Køreregler Kør sikkert I KCK Kørsel i felt Tegngivning Køreregler Færdselsetiske retningslinier Lovlydig 1. Jeg er en lovlydig cykelrytter, som kender og efterlever Færselsloven 2. Jeg er særlig hjemme i Færselslovens

Læs mere

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen i Troldehøj... 4 Hverdagen i Troldehøj... 5 Kort om Troldehøj... 6 Åbningstid... 7 Indkøring af nye børn...

Læs mere

FEJLKATALOG Praktisk prøve

FEJLKATALOG Praktisk prøve 2. udgave FEJLKATALOG Praktisk prøve Kategori AM (lille) Bedømmelse af fejl Formålet med den praktiske prøve er, at den censor skal bedømme, om den enkelte elev har tilegnet sig de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen Skoledagen starter allerede på vej til skole Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk med sig, og vejen til skolen er ingen undtagelse. Det er vigtigt, at dit barn allerede i en tidlig alder

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Erfarne bilisters gode vaner

Erfarne bilisters gode vaner Erfarne bilisters gode vaner 25 3 Erfarne bilisters gode vaner De fleste ældre bilister er meget erfarne bilister. De mange års erfaring med at køre i trafik ken har givet dem indblik i, hvordan man skal

Læs mere

Gør dit barns skolevej sikker - til fods eller på cykel. Tegn skolevejen Træn ruten Kend reglerne

Gør dit barns skolevej sikker - til fods eller på cykel. Tegn skolevejen Træn ruten Kend reglerne Gør dit barns skolevej sikker - til fods eller på cykel Tegn skolevejen Træn ruten Kend reglerne 2 Kære forældre Mange forældre vælger i stigende grad at køre deres barn til skole. Faktisk er antallet

Læs mere

Omdeling af aviser og tryksager Sikkerhed Lov og ret Gode råd

Omdeling af aviser og tryksager Sikkerhed Lov og ret Gode råd Omdeling af aviser og tryksager Sikkerhed Lov og ret Gode råd Læs pjecen sammen med dine forældre Pas godt på dig selv! Husk - der findes ikke dårligt vejr, kun dårlig påklædning Undgå at blive våd af

Læs mere

På vej til skole På vej til skole Side 1

På vej til skole På vej til skole Side 1 Side 1 Skoledagen starter allerede på vej til skole En god tommelfingerregel siger, at omkring 10-12-års alderen kan børn selv overskue trafikken. Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk

Læs mere

Smørhullet. Skolevej 5, Frørup Tlf. 6333 7094. Velkommen til Smørhullet:

Smørhullet. Skolevej 5, Frørup Tlf. 6333 7094. Velkommen til Smørhullet: Smørhullet Skolevej 5, Frørup Tlf. 6333 7094 Velkommen til Smørhullet: Denne folder er tænkt som en introduktion til nye forældre og andre interesserede, dels for at give nogle vigtige oplysninger, men

Læs mere

Typiske ulykker med ældre bilister

Typiske ulykker med ældre bilister Typiske ulykker med ældre bilister 15 2 Typiske ulykker med ældre bilister De almindeligste ulykkesårsager i trafikken er kørsel med høj hastighed og kørsel med sprit eller narkotika i blodet. Ældre bilister

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Indholdsfortegnelse Sct. Mariæ Skole Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 13 Rollemodeller... 17 Samarbejde...

Læs mere

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg. Vinderslev og Omegns Lokalråd Dato : 31.05.2012 Til Silkeborg Kommune HUSKESEDDEL Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.com 1 Vinderslev og Omegns Lokalråd ønsker følgende emner

Læs mere

Indhold. God fornøjelse! Børneulykkesfonden og Høst & Søn

Indhold. God fornøjelse! Børneulykkesfonden og Høst & Søn Vejledning til Indhold At færdes i trafikken er noget, man skal øve sig på. Der er mange ting at holde øje med og være opmærksom på og mange regler, man skal kende. For små begyndere i trafikken er det

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

PAS PÅ DE SMÅ I TRAFIKKEN. Opgaver til dig og dine forældre

PAS PÅ DE SMÅ I TRAFIKKEN. Opgaver til dig og dine forældre PAS PÅ DE SMÅ I TRAFIKKEN Opgaver til dig og dine forældre Det her er Arthur. Han er 6 år og lige begyndt i skole. Han har trænet skolevejen sammen med sin mor og far. Men der er stadig meget, han ikke

Læs mere

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Banedanmark Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Trafiksikkerhedsrevision trin 2 version 2 Udgivelsesdato : September 2013 Projekt : 22.4008.01 Udarbejdet : Thomas Rud, trafiksikkerhedsrevisor

Læs mere

Bryndum Skoles antimobbestrategi

Bryndum Skoles antimobbestrategi Bryndum Skoles antimobbestrategi God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling Skolens overordnede mobbepolitik er klar: Vi vil overhovedet ikke tolerere mobning på Bryndum Skole Bryndum

Læs mere

Trafik politik for Børnegården

Trafik politik for Børnegården Trafik politik for Børnegården Formål Trafikpolitikken sætter fokus på, at alle har et ansvar for, at trafikken bliver afviklet sikkert og trygt. I trafikpolitikken er alle relevante parter blevet inddraget.

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Nr. Afsender Datofor modtagelse

Nr. Afsender Datofor modtagelse Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. 1 Ordrup Skole, Skovgårdsskolen, Sankt Joseph Søstrenes Skole og Munkegårdsskolen Cyklistprøve Rute 4 Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten kan gennemgås med eleverne og reglerne

Læs mere

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet Personlige Kompetencer Sætte ord på følelser, eller det der er svært. Bidrage med egen fantasi i legen, komme med små input. Udtrykke sig via sprog og gå i dialog. Vælge til og fra. Drage omsorg for andre

Læs mere

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren 1 Hej Alle børn og voksne på fritidshjemmet, vil hermed ønske dig velkommen til fritidshjemmet. På fritteren er vi 30 skolebørn og 20 førskolebørn. De

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN

SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN Indholdsfortegnelse. side Forord 3 Når et barn mister et nært familiemedlem 4 Ventet dødsfald 4 Rådgivning til forældre 4 Pludselig dødsfald 5 Begravelse 5 Tiden efter

Læs mere

Generelle Strategier

Generelle Strategier Generelle Strategier Hjælper Dit Barn at Lære mere Effektivt Tips til at beholde Høreapparater (eller Implant) På Nu hvor dit barn har høreapparater, vil udfordringen kunne være at beholde dem på. Det

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Skovparken!

Velkommen til Børnehaven Skovparken! Velkommen til Børnehaven Skovparken! Med disse sider vil vi gerne give jer nogle praktiske oplysninger og give jer et indtryk af, hvordan det er at gå i vores børnehave. Der er specielt to forhold, der

Læs mere

Frørup September 2015

Frørup September 2015 Smørhullet Skolen Mandag 31 Kampagne: Alle børn cykler 7.45-8.00: uddeling af flyers 8.00: indvielse af cykelbane Tirsdag 1 17.00-18.30: 3F forældremøde Onsdag 2 8.00-15.00: 4F ud i det blå Torsdag 3 Fredag

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Trafikpolitik for Højby Friskole

Trafikpolitik for Højby Friskole Trafikpolitik for Højby Friskole Undervisning Formålet med undervisningen er, at eleverne lærer at færdes i trafikken uden risiko for sig selv eller andre. De skal kende til de relevante færdselsregler

Læs mere

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 1 Alarmberedskab ved ulykker... 1 Instruktion

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Sådan giver vi vejledning i verdensklasse Ca. 2 timer

Sådan giver vi vejledning i verdensklasse Ca. 2 timer Vejledning i verdensklasse Sådan giver vi vejledning i verdensklasse Ca. timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi bliver endnu bedre til at vejlede. Undervejs kommer der øvelser og eksempler

Læs mere

Hvilke initiativer vil ministrene tage for at implementere Trafikudvalgets. ansvarsområde, og at afsnit 2 og 3 hører under transportministerens

Hvilke initiativer vil ministrene tage for at implementere Trafikudvalgets. ansvarsområde, og at afsnit 2 og 3 hører under transportministerens Trafikudvalget (2. samling) B 115 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Justitsministeriet Dato: 27. august 2008 Dok.: LST41056 Sagnr.: 2008-154-0141 Udkast til tale til ministeren til brug for samråd A i Folketingets

Læs mere

Trafiksikkerhed. En fælles opgave for skole og forældre. 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen

Trafiksikkerhed. En fælles opgave for skole og forældre. 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen Trafiksikkerhed En fælles opgave for skole og forældre 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen Indholdsfortegnelse Læs om Hvad er en trafikpolitik?..................................................................................

Læs mere

Velkommen til Asgård

Velkommen til Asgård Velkommen til Asgård Kære forældre! Åbningstider Velkommen til SFO ASGÅRD. Formålet med denne lille skrivelse er at give børn og forældre en række praktiske oplysninger om fritidsordningens dagligdag.

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Selvhjulpenhed i Vuggestuen i Børnehuset ved Glyptoteket

Selvhjulpenhed i Vuggestuen i Børnehuset ved Glyptoteket Selvhjulpenhed i Vuggestuen i Børnehuset ved Glyptoteket Baggrund: Hele personalegruppen har på en personalelørdag i november 2015 arbejdet med emnet Selvhjulpenhed i vuggestuen. Vi har arbejdet ud fra

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt.

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Hvem er vi? Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Mange - ikke kun forældre til skoleelever - synes at trafiksituationen

Læs mere

I disse krav og formuleringer ligger der en del informationer om, hvad det er vi vægter i det pædagogiske arbejde.

I disse krav og formuleringer ligger der en del informationer om, hvad det er vi vægter i det pædagogiske arbejde. Indledning: I forbindelse med Espebo Børnecenters ansøgning om at blive privatiseret under De Frie Børnehaver og Fritidshjem, ønsker vi at benytte lejligheden til at orientere om de forhold, som vi finder

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. Dias 1 Dyssegårdsskolen, Kildegård Privatskole, Munkegårdsskolen og Rygårds Skole Cyklistprøve Rute 1 Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten kan gennemgås med eleverne og reglerne

Læs mere