REJSEFORSIKRING Forsikringsbetingelser version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REJSEFORSIKRING Forsikringsbetingelser version 50-15-01"

Transkript

1 REJSEFORSIKRING Forsikringsbetingelser version ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: Web: prosam.dk COVER UNDERWRITTEN 100% BY Qudos Insurance A/S, Finanstilsyns nr Betingelser // Verdensrejseforsikring // version // side 1-14

2 VIGTIG INFORMATION FORTRYDELSESRET Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. FORTRYDELSESFRISTEN Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, du skriftligt har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du f.eks. har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningen senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. HVORDAN FORTRYDER DU Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette ProSam Forsikring om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt, skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. UNDERRETNING OM, AT DU HAR FORTRUDT AFTALEN, SKAL GIVES TIL: ProSam Forsikring Vestervænget 6, 8381 Tilst // Såfremt du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse eventuelt policenummer samt gerne returnere eventuel police og opkrævning. TIL FORSIKRINGSTAGEREN Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med forsikringen. Er du i tvivl om, hvordan forsikringsbetingelserne skal forstås, er du altid velkommen til at kontakte ProSam Forsikring Vi håber, du bliver tilfreds med din forsikring. Venlig hilsen ProSam Forsikring Agentur A/S Betingelser // Verdensrejseforsikring // version // side 2-13

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KORT DÆKNINGSOVERSIGT INDLEDENDE BESTEMMELSER GENERELLE BETINGELSER FOR FORSIKRINGEN Geografisk dækningsområde Hvem er dækket af forsikringen Hvilke typer rejser er dækket Hvornår dækker forsikringen Forlængelse af rejseperiode Dækning træder i kraft Dækning ophører Udbetaling af erstatning Forsikring i andet selskab Internationale bestemmelser GENERELLE UNDTAGELSER FOR FORSIKRINGEN Forsikringen dækker ikke URIGTIGE OPLYSNINGER I TILFÆLDE AF SKADE Sygdom, tilskadekomst, dødsfald og hjemtransport Hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse Tandbehandling Krisehjælp, evakuering, tilbageholdelse, redning & eftersøgning Bagageforsinkelse Sikkerhedsstillelse Bagage Generelt og øvrige skader Anmeldelse af skade FORSIKRINGSBETINGELSER Hvilke udgifter dækker årsrejseforsikringen i verden Undtagelser (EU & verden) Hjemtransport (EU & verden Hvilke udgifter dækker årsrejseforsikringen Undtagelser Sygeledsagelse Tilkaldelse Hjemkaldelse Forsinket fremmøde Forsinket hjemrejse Bagageforsinkelse Krisehjælp Evakuering Tilbageholdelse Redning & Eftersøgning EU-pakkerejsedækning Før afrejsetab Under rejsentab Efter rejsentab Feriekompensation TILVALGSDÆKNINGER Skirejser Afbestillingsdækning Hvilke udgifter dækker forsikringen? Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker ikke ORDFORKLARING Hvilke udgifter dækker årsrejseforsikringen i EU... 7 Betingelser // Verdensrejseforsikring // version // side 3-13

4 FORSIKRINGSBETINGELSER Forsikringen tegnes med en grunddækning og 2 yderligere dækninger kan tilvælges. I din police kan du se, hvilke dækninger din forsikring omfatter. 1. KORT DÆKNINGSOVERSIGT DÆKNINGER Sygdom/Hjemtransport ERSTATNINGSSUMMER Ubegrænset Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med ProSam Rejseforsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsvilkårene. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed. Yderligere oplysninger På Forsikring og Pensions hjemmeside, og Ankenævnet for Forsikrings hjemmeside, er der redegjort for praksis på områder, der erfaringsmæssigt giver anledning til spørgsmål. Ved indgivelse af klage skal der udfyldes et særligt klageskema, der kan rekvireres ved henvendelse til ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen på tlf.nr. (45) På vores hjemmeside, findes yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring. Tak fordi du valgte rejseforsikring som din rejsefælle. Vi vil sammen med vores servicepartner Falck Global Assistance gøre vores bedste for at hjælpe sig såfremt du kommer ud for noget uforudset under din rejse. I disse vilkår kan du læse forudsætningerne for køb af denne forsikring, de generelle betingelser for forsikringen og hvordan du er dækket af din rejseforsikring og hvilke undtagelser der gælder samt hvad du skal gøre såfremt du får brug for din forsikring. Vi har i vilkårene bestræbt os på at tydeliggøre, hvad der er dækket, og hvad der ikke er dækket. En række ord/udtryk er, første gang du støder på dem, markeret med *, hvilket betyder, at disse ord/udtryk er forklaret bagerst i vilkårene. Vi ønsker dig en god og sikker rejse. Falck Global Assistance(herefter benævnt FGA) Alarmcentral: Tlf.: ProSam Rejseforsikring (herefter benævnt ProSam) Tlf.: Bemærk: Der gælder særlige regler for personer med kroniske/ eksisterende lidelser. Læs mere om, hvordan du søger forhåndstilsagn på Er du fyldt 60 år, skal du før hver rejse indsende og have godkendt en helbredserklæring. Dette gælder ikke for rejser i Norge, Sverige, Finland og Island. Læs mere om helbredserklæring for rejsende over 60 år på Fysioterapi Tandbehandling (EU/verden) 3.000/5.000 Sygeledsagelse Tilkaldelse 2 personer 2 personer Hjemkaldelse Forsinket fremmøde Forsinket hjemrejse Rejsens pris 1.000/5 døgn Bagageforsinkelse 500 pr døgn/max Krisehjælp Ubegrænset Evakuering Tilbageholdelse /3 måneder* Redning/eftersøgning / Feriekompensation EU-PAKKEDÆKNING Før afrejse Formuetab Under rejsen Formuetab Efter rejsen Økonomisk tab TILVALG Afbestillingsforsikring / Skirejser 2. INDLEDENDE BESTEMMELSER Det er en forudsætning for dækning under denne forsikring, at forsikrede*, når denne påbegynder rejsen, er berettiget til ydelser i henhold til Sundhedsloven, herunder den offentlige sygesikring. Det er ligeledes en forudsætning for dækning under forsikringen, at forsikrede har det blå EU* - Sygesikringskort og at forsikrede medbringer dette på rejsen. For forsikringen gælder dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed og Lov om forsikringsaftaler i det omfang, sidstnævnte ikke er fraveget. 3. GENERELLE BETINGELSER FOR FORSIKRINGEN 3.1 Geografisk dækningsområde Årsrejseforsikring tegnes med dækning i hele verden. Rejser i Danmark er ikke omfattet af forsikringen. 3.2 Hvem er dækket af forsikringen Forsikringen dækker forsikringstageren og dennes husstand, som omfatter ægtefælle/samlever og hjemme- Betingelser // Verdensrejseforsikring // version // side 4-13

5 boende børn. Ovennævnte skal være registreret i Folkeregisteret med bopæl hos forsikringstageren. Desuden dækkes egne medrejsende børn, indtil disse fylder 18 år. 3.3 Hvilke typer rejser er dækket Forsikringen dækker ferierejser(uden nogen form for erhvervsmæssig aktivitet) og deltagelse i alle former for sportsaktiviteter*, dog ikke deltagelse i skisport (tilvalg), ekspeditioner, bjergbestigning og professionel sport* eller flyvning som pilot/anden flybesætning. 3.4 Hvornår dækker forsikringen Årsrejseforsikring tegnes for et år ad gangen og dækker rejser med en maksimal varighed på 60 rejsedage. Det er en forudsætning at forsikringen er købt og betalt inden afrejse. 3.5 Forlængelse af rejseperiode Rejseperioden kan, efter aftale med ProSam, forlænges til at vare op til 24 måneder i alt fra den oprindelige afrejsedato. ProSam træffer, bl.a. på baggrund af skadeforløb, beslutning om hvorvidt forsikringen kan forlænges eller ej. Det er en forudsætning for forlængelse, at denne foretages inden afrejse og inden forsikringen er udløbet. 3.6 Dækning træder i kraft På det tidspunkt, hvor forsikrede forlader sin bopæl/sit opholdssted for at påbegynde udlandsrejsen. 3.7 Dækning ophører Når forsikrede kommer tilbage til sin bopæl/sit opholdssted i Danmark, dog senest efter 60 dages rejse. Hvis hjemkomsten forsinkes uden egen skyld eller på grund af en dækningsberettiget skade, forlænges dækningsperioden automatisk indtil hjemkomsten finder sted dog max. 5 dage. 3.8 Udbetaling af erstatning En erstatning udbetales, når ProSam har modtaget og vurderet de oplysninger, som ProSam anser for nødvendige for at afgøre, om erstatningen skal udbetales og i givet fald, erstatningens størrelse. I tilfælde af en udbetaling indtræder ProSam i forsikredes rettigheder. 3.9 Forsikring i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme skade i andet forsikringsselskab, foreligger der dobbeltforsikring, og skaden skal også anmeldes dertil. Hvis andet forsikringsselskab undtager eller indskrænker erstatningspligten i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder de samme undtagelser og indskrænkninger også denne forsikring. Dette medfører, at ProSam og det andet forsikringsselskab skal yde forholdsmæssig erstatning Internationale bestemmelser: Insurance in other companies (Coinsurance) If, at the time the loss or damage insured by this certificate shall occur, there is any other insurance against such loss or damage or any part thereof, the underwriter shall be liable under this certificate for its proportionate share of loss or damage only. The insured cannot, without consent from the underwriter, pledge or assign any rights according to the travel insurance. Rights of Subrogation The underwriter shall be fully and completely subrogated to the rights of the Insured against parties who may be liable to provide an indemnity or make a contribution with respect to any matter which is the subject of a claim under this certificate. The underwriter may at his own expense take over the Insured s rights against third parties to the extent of his payment made. The Insured shall cooperate with the underwriter and provide such information and documentation reasonably required by the underwriter in order to collect and enforce his rights of subrogation. The underwriter may institute any proceedings at his own expense against such third parties in the name of the Insured. 4. GENERELLE UNDTAGELSER FOR FORSIKRINGEN 4.1 Forsikringen dækker ikke: a) Udgifter til advokatbistand og anden rådgivning b) Indirekte tab c) Nogen form for udgifter efter hjemkomst til Danmark Skade, uanset forsikredes sindstilstand eller tilregnelighed, der direkte eller indirekte skyldes: a) Forsætlige, strafbare eller groft uagtsomme handlinger eller undladelser b) Deltagelse i slagsmål, selvforskyldt beruselse, selvforskyldt påvirkning af narkotika og andre rusmidler eller selvmordsforsøg. Desuden dækker forsikringen ikke skade/tab som direkte eller indirekte følge af: a) Krig, krigslignende tilstande, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder Årsrejseforsikringen dækker dog sådanne skader, indtil førstgivne lejlighed for evakuering foreligger, medmindre der allerede på tidspunktet for forsikredes indrejse til det pågældende område var anbefalet eller foretaget evakuering på grund af de aktuelle uroligheder. Det forudsættes dog, at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne b) Strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse eller andre indgreb foretaget af en offentlig myndighed c) Atomkernereaktioner og radioaktivt affald, uanset om skaden sker i krigstid eller i fredstid 5. URIGTIGE OPLYSNINGER Det er vigtigt, at alle oplysninger, herunder helbredsoplysninger og i forbindelse med medicinsk forhåndstilsagn*, afgivet til ProSam er korrekte, idet urigtige oplysninger kan medføre, at retten til erstatning fortabes. 6. I TILFÆLDE AF SKADE Anvisningerne indeholdt i dette afsnit indgår som en del af forsikringsbetingelserne. Det er derfor vigtigt, at forsikrede følger anvisningerne, da det kan have betydning for om forsikrede, kan opnå dækning for sin skade eller ej. Betingelser // Verdensrejseforsikring // version // side 5-13

6 Har forsikrede behov for råd eller vejledning før, under eller efter rejsen, er forsikrede altid velkommen til at henvende sig til ProSam Rejseforsikring eller FGA. 6.1 Sygdom, tilskadekomst, dødsfald og hjemtransport Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal hurtigst muligt anmeldes til FGA. Ved indlæggelse og/eller ekstraordinær hjemtransport på grund af sygdom eller tilskadekomst, eller hvis hjemrejsen forsinkes, vil FGA s læge kontakte hospitalet/den behandlende læge* og aftale den videre behandling, overførsel, hjemtransport mv. Hvis sygdommen eller tilskadekomsten ikke kræver indlæggelse, sendes lægeerklæring, kopi af recepter, en liste over udgifterne, vedlagt de originale regninger og skadeanmeldelsen til FGA efter hjemkomsten. FGA kan stille garanti eller sende betaling til hospitalet/den behandlende læge. 6.2 Hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse Hvis forsikrede på grund af akut* opstået alvorlig sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie ønsker, at rejse hjem før tid, skal forsikrede omgående kontakte FGA. FGA vil så vurdere, om der er grundlag for dækning af hjemrejsen. I bekræftende fald vil FGA arrangere en ekstraordinær hjemrejse. Hvis forsikrede selv efter aftale med FGA arrangerer hjemrejsen eller i øvrigt har andre dækningsberettigede udlæg, skal forsikrede indsende skadeanmeldelse snarest muligt. Ønsker forsikrede tilkaldelse eller ledsagelse, skal forsikrede omgående kontakte FGA. Det er vigtigt for sagens afgørelse, at forsikrede fremskaffer den nøjagtige diagnose fra den behandlende læge, samt at FGA s læge får adgang til alle relevante sygejournaler. Efter hjemkomsten sendes de originale regninger, herunder for ekstra transportudgifter, lægeerklæringen, dødsattesten eller politianmeldelsen til FGA samt anden dokumentation. 6.3 Tandbehandling Efter hjemkomsten sendes dokumentationen/erklæringen fra tandlægen til FGA. 6.4 Krisehjælp, evakuering, tilbageholdelse, redning & eftersøgning Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående anmeldes til FGA. Evakuering og ufrivilligt ophold FGA kan være behjælpelig med at arrangere transport*, ophold* mv. Transportmulighed kan være begrænset i lande, der er i krig eller er i krigslignende tilstande. Pro- Sam er ikke ansvarlig for, i hvilket omfang en transport kan foregå, men vil i de tilfælde, hvor hjælp er nødvendig, samarbejde med Det Danske Udenrigsministerium, rejseselskabet eller lignende. Eftersøgning og redning Dokumentation for anmeldelse til lokal offentlig myndighed sendes til FGA. Krisehjælp Ved behov for psykologisk krisehjælp vil FGA være behjælpelig med kontakt til psykolog og med at arrangere transport, ophold mv. for tilkaldte personer. 6.5 Bagageforsinkelse Efter hjemkomsten sendes dokumentation for forsinkelsen fra transportselskabet (P.I.R. Property Irregularity Report), flybillet, bagagebevis og dokumentation for, hvornår bagagen* er modtaget retur, til FGA. 6.6 Sikkerhedsstillelse Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående anmeldes til FGA. Dokumentation sendes til FGA. 6.7 Bagage Dokumentation i form af anmeldelse til politi eller transportselskab og dokumentation for alder og værdi af de stjålne/beskadigede ting sendes til FGA. 6.8 Generelt og øvrige skader Forsikrede er forpligtet til at fremskaffe og afgive de oplysninger, der er nødvendige for, at FGA kan afgøre, om skaden er dækningsberettiget og i hvilket omfang. Det vil f.eks. være originale politirapporter, tredjepartserklæringer fra f.eks. rejseleder, hotelpersonale eller andre relevante personer. FGA s læge har ret til at søge oplysninger om forsikredes helbredstilstand og behandling hos forsikredes egen læge såvel som andre læger eller hospitaler, der har behandlet skadelidte, og om nødvendigt drøfte oplyste forhold med disse. FGA garanterer fuld diskretion med sådanne oplysninger. FGA har ret til at kræve, at forsikrede lader sig undersøge (herunder afgivelse af blodprøve) af FGA s læge eller af en læge udpeget af FGA. Ved dødsfald har FGA ret til at kræve obduktion. FGA vil i givet fald betale alle omkostninger til ovennævnte. Foretages der ikke obduktion, på trods af FGA s anmodning derom, kan retten til erstatning bortfalde. Forsikrede er forpligtet til at fremsende original dokumentation for udgifter eller skader, der søges erstattet, herunder originale kvitteringer for køb, garantibeviser, politirapport, rapport fra transportselskabet mv. Foranstaltninger med hensyn til transport kan være begrænsede i lande, der er i krig eller lignende. FGA er ikke ansvarlig for, i hvilket omfang transport kan foregå, men vil i sådanne tilfælde, hvor hjælp er nødvendig, samarbejde med udenrigsministeriet. 6.9 Anmeldelse af skade ProSams servicepartner FGA har 24 timers alarmcentral 365 dage om året hvortil forsikrede altid kan rette henvendelse. Når forsikrede kontakter alarmcentralen er det hensigtsmæssigt at have følgende informationer parat: policenummer, cpr-nummer, navn og telefonnummer på læge/hospital på opholdsstedet, diagnose, navn på din egen læge samt eventuel kontaktoplysninger til pårørende. Dette gør, at vi hurtigere kan hjælpe. Efter hjemkomst kan forsikrede anmelde en skade ved at indsende en skadeanmeldelse til FGA. Skadeanmeldelsen findes på vores hjemmeside dk/rejseforsikring. Betingelser // Verdensrejseforsikring // version // side 6-13

7 7. FORSIKRINGSBETINGELSER Årsrejseforsikringen dækker en hel række af de situationer, forsikrede, kan komme ud for på rejsen, men betingelserne må nødvendigvis også bestå af både undtagelser og begrænsninger. Bemærk at: Indledende bestemmelser, generelle betingelser og undtagelser og anvisningerne indeholdt I tilfælde af skade og ordforklaringer udgør en integreret del af betingelserne. SYGDOM Ved rejser i EU* Hvilke udgifter dækker årsrejseforsikringen i EU Ved rejser i EU/EØS lande skal du fremvise det blå EU-sygesikringskort på behandlingsstedet. Ved behov for hospitalsindlæggelse skal FGA altid kontaktes I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst, opstået på rejsen, dækker årsrejseforsikringen, i henhold til reglerne for borgerne i skadelandet: a) egen betaling for behandling hos læge med autorisation i det land, hvor forsikrede bliver behandlet, b) egen betaling for lægeordineret medicin, c) egen betaling for lægeordineret behandling hos registreret fysioterapeut eller kiropraktor med maks kr. d) egen betaling for behandling hos tandlæge med autorisation i det land, hvor forsikrede bliver behandlet med maks kr. e) egen betaling i forbindelse med ophold og behandling, herunder operationer, på almindeligt (offentligt) hospital. f) egen betaling i forbindelse med fødsel eller behandling af et ufødt barn eller et barn, der er født for tidligt, indtil 4 uger før forventet fødselstidspunkt. g) taxitransport til og fra behandlingsstedet med maks. 1000kr. i alt. h) ambulancetransport fra sygdoms-/ulykkesstedet til behandlingsstedet. i) telefonopkald til nærmeste pårørende under hospitalsindlæggelse med op til kr. Har forsikrede, som følge af et dækningsberettiget skadetilfælde, ikke været i stand til at følge den før afrejsen planlagte og dokumenterede rejserute eller hjemrejse som planlagt, og er forsikrede ikke blevet hjemtransporteret for ProSams regning, dækker årsrejseforsikringen ekstraudgifter* til: j) enten indhentning af fastlagt rejserute maksimalt på økonomiklasse, til det sted, forsikrede i henhold til den fastlagte rejserute skulle befinde sig eller k) hjemrejse til bopæl i Danmark, maksimalt på økonomiklasse. Vurderer FGA s læge, at forsikrede skal opholde sig på hotel efter endt behandling for at afvente hjemrejse eller indhentning af rejserute, dækker årsrejseforsikringen ophold på hotel med maks kr. per døgn samt fortæring med maks. 500 kr. per døgn. REJSER UDENFOR EU (VERDEN) 7.2 Hvilke udgifter dækker årsrejseforsikringen i verden I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst, opstået på rejsen, dækker årsrejseforsikringen rimelige og nødvendige udgifter til: a) behandling hos læge med autorisation i det land, hvor forsikrede bliver behandlet, b) medicin ordineret af behandlende læge, c) hospitalsophold på tosengsstue (semiprivate) og lægeordineret behandling på hospital, herunder operationer, d) levering af screenet blod samt overvågning på stedet af, at forsikrede modtager det screenede blod. Det er en forudsætning for dækning, at FGA s læge vurderer, at forsikrede opholder sig i et risikoområde, e) graviditetskomplikationer, fødsel, behandling af et ufødt barn eller et barn, der er født for tidligt, indtil 4 uger før forventet fødselstidspunkt. Udgifterne til behandling af ufødt eller for tidligt født barn skal være omfattet af årsrejseforsikringens vilkår for sygdom, og årsrejseforsikringen dækker sådan behandling i op til 1 måned, f) lægeordineret behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor med maks kr. g) akut smertestillende tandlægebehandling med maks kr. h) telefonopkald under hospitalsindlæggelse med op til kr. i) taxitransport for forsikrede til og fra behandlingsstedet med op til kr. j) ambulancetransport fra sygdoms-/ulykkesstedet til behandlingsstedet. k) overflytning, som følge af behandlingssvigt, til andet behandlingssted. Det er FGA s læge der afgør, om en sådan overflytning er nødvendig og forsvarlig, l) ophold på hotel samt fortæring med op til kr., i tilfælde af, at FGA s læge vurderer, at forsikrede kan behandles ambulant i stedet for på hospital. Har forsikrede som følge af et dækningsberettiget skadetilfælde ikke været i stand til at følge den før afrejsen planlagte og dokumenterede rejserute eller hjemrejse som planlagt, og er forsikrede ikke blevet hjemtransporteret for ProSams regning, dækker årsrejseforsikringen ekstraudgifter til: m) enten indhentning af fastlagt rejserute maksimalt på økonomiklasse, til det sted, forsikrede i henhold til den fastlagte rejserute skulle befinde sig eller n) hjemrejse til bopæl i Danmark, maksimalt på økonomiklasse. Betingelser // Verdensrejseforsikring // version // side 7-13

8 Vurderer FGA s læge, at forsikrede skal opholde sig på hotel efter endt behandling for at afvente hjemrejse eller indhentning af rejserute, dækker årsrejseforsikringen ophold på hotel med maks kr. per døgn samt fortæring med maks. 500 kr. per døgn. 7.3 Undtagelser (EU & verden) Årsrejseforsikringen dækker ikke udgifter til: a) behandling eller ophold efter hjemkomst til Danmark, b) vurdering/behandling af lidelser/sygdomme, der inden for de sidste 2 måneder før afrejsen har medført enten: a. ændret medicinering b. hospitalsindlæggelse c. vurdering/behandling hos læge eller anden behandler, som ikke er et led i kontrol c) behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, hvis forsikrede: a. ikke har søgt læge eller har afslået/opgivet behandling for sygdommen b. er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling c. er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til, vurdering/undersøgelse/behandling d. er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de sidste 2 måneder eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg d) behandling af sygdomme, der er eller har været under udredning forud for afrejsen, også selvom der ikke er blevet stillet en diagnose e) kontrol og behandling, herunder medicin, til at holde en kronisk eller eksisterende sygdom stabil og velreguleret f) et før afrejsen kendt behandlingsbehov g) behandling af følger efter kirurgiske indgreb og medicinsk behandling, som forsikrede har planlagt at få gennemført i udlandet h) fortsat behandling eller ophold, såfremt forsikrede afviser at lade sig hjemtransportere, når FGA s læge har besluttet, at hjemtransport skal finde sted, i) behandling eller ophold i det tilfælde, hvor FGA s læge har besluttet, at behandlingen kan afvente hjemkomst til Danmark j) transport som følge af forsikredes frygt for smittefare, k) behandling som ikke er godkendt af FGA s læge eller udgifter som følge af, at forsikrede ikke følger FGA s læges anvisninger l) specialbehandling, krone og rodbehandling hos tandlæge m) graviditetsundersøgelser, graviditetstest, provokeret abort, sterilisation og sterilitetsundersøgelser eller sterilitetsbehandling n) fødsel eller følger af graviditet, som opstår efter 4 uger før forventet fødselstidspunkt o) behandling eller følgesygdomme af aids, herunder også undersøgelser af symptomer p) at erstatte, udskifte eller reparere proteser*, briller, kontaktlinser, høreapparater, tandproteser eller andre hjælpemidler, q) rekreations- eller kurophold, r) behandling eller ophold efter forsikringsperiodens* udløb. Dog dækker Årsrejseforsikringen behandling og ophold indtil forsikrede, efter vurdering fra FGA s læge, kan hjemrejse til Danmark 7.4 Hjemtransport (EU & verden) For rejser i EU er denne dækning subsidiær i forhold til evt. dækning under Sundhedsloven, herunder den offentlige sygesikring. (gult sygesikringskort og blåt EU-sygesikringskort) Hvilke udgifter dækker årsrejseforsikringen I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst, omfattet af dækning Sygdom, dækker Årsrejseforsikringen rimelige og nødvendige a) Ekstraudgifter til hjemtransport til bopæl/hospital i Danmark. FGA s læge vurderer efter kontakt til behandlende læge om en hjemtransport er nødvendig og forsvarlig samt hvilket transportmiddel, der i bekræftende fald skal benyttes. FGA afgør, hvornår hjemtransporten skal finde sted b) udgifter til enten hjemtransport til bedemand/krematorium i Danmark ved dødsfald inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger f.eks. balsamering og zinkkiste eller c) udgifter til kremering og/eller begravelse på stedet, hvis de pårørende ønsker dette Årsrejseforsikringen dækker maksimalt, hvad en hjemtransport ville koste d) ekstraudgifter til hjemsendelse af vigtige personlige ejendele, som forsikrede, må efterlade som følge af en hjemtransport godkendt af FGA e) udgifter til taxa eller lægeordineret ambulance fra hospital eller lufthavn til forsikredes bopæl i Danmark, efter at FGA har hjemtransporteret forsikrede til Danmark f) udgifter til returrejse til udgangspunktet for hjemtransporten maks. økonomiklasse. Det er en betingelse for dækning, at der på tidspunktet for hjemtransporten var mindst 31 dage tilbage af rejse- og forsikringsperioden. Returrejse må først ske, efter at en skriftlig raskmelding fra egen læge eller hospital er godkendt af FGA. Returrejsen skal senest foretages 90 dage efter raskmeldingen Undtagelser Årsrejseforsikringen dækker ikke: a) udgifter til hjemtransport arrangeret af forsikrede, som ProSam ikke ville have haft, hvis FGA havde arrangeret transporten, b) hjemtransport som følge af forsikredes frygt for smittefare. 7.5 Sygeledsagelse Forsikringen dækker i tilfælde af, at forsikrede: Betingelser // Verdensrejseforsikring // version // side 8-13

9 a) rammes af akut sygdom eller tilskadekomst, der forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst 2 døgn, b) rammes af akut livstruende sygdom eller tilskadekomst, der medfører hospitalsindlæggelse, c) skal hjemtransporteres som følge af sygdom, tilskadekomst eller dødsfald. Forsikringen dækker 2 sygeledsageres nødvendige ekstraudgifter til: d) transport, sammen med forsikrede, i tilfælde af, at forsikrede skal overflyttes til andet behandlingssted eller hjemtransporteres e) transport til bopælen eller til indhentning af oprindelige rejserute, når sygeledsagelsen afsluttes ved udskrivelse fra hospital på opholdsstedet eller efter hjemkomst til Danmark f) hotelophold med kr. pr. døgn og fortæring med 300 kr. pr. person pr. døgn indtil forsikrede udskrives fra hospital eller er hjemtransporteret til Danmark g) køb af ProSam rejseforsikring 7.6 Tilkaldelse Forsikringen dækker i tilfælde af, at forsikrede: a) rammes af akut sygdom eller tilskadekomst, der forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst 2 døgn, efter tilkaldtes ankomst til behandlingsstedet b) rammes af akut livstruende sygdom eller tilskadekomst, der medfører hospitalsindlæggelse Forsikringen dækker 2 tilkaldtes udgifter til: c) transport fra Danmark og retur maks. økonomiklasse på fly, d) transport, sammen med forsikrede, i tilfælde af, at denne skal overflyttes til andet behandlingssted eller hjemtransporteres e) hotelophold med kr. pr. døgn og fortæring med 300 kr. pr. person pr. døgn indtil forsikrede udskrives fra hospital eller er hjemtransporteret til Danmark f) køb af ProSam rejseforsikring 7.7 Hjemkaldelse Årsrejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstra transportudgifter, med op til kr., for forsikrede og én rejseledsager*, i tilfælde af at forsikrede: a) Hjemkaldes til Danmark som følge af alvorlig sygdom/tilskadekomst, der medfører hospitalsindlæggelse eller dødsfald hos forsikredes ægtefælle, samlever*, børn, børnebørn, svigerbørn, forældre, bedsteforældre, svigerforældre, søskende, svogre, svigerinder, papbørn*, papbørnebørn*, papforældre*, papsøskende* og papbedsteforældre* under forudsætning af, at papforholdet udspringer af et aktuelt ægteskab/samlivsforhold på fælles adresse. b) informeres om væsentlig skade, som følge af brand, vandskade eller indbrudstyveri i forsikredes private bolig i Danmark Hvis der på tidspunktet for hjemkaldelsen er mere end 31 dage tilbage af forsikringsperioden, dækkes returrejse til udgangspunktet for hjemkaldelsen. Returrejse skal ske senest 90 dage efter hjemkomst til Danmark. Det er en forudsætning for dækning, at hjemkaldelsen vil medføre et hjemkomst tidspunkt, der ligger mere end 24 timer forud for det oprindeligt planlagte hjemkomst tidspunkt. 7.8 Forsinket fremmøde Årsrejseforsikringen dækker i tilfælde hvor forsikrede skal indhente den planlagte rejserute som følge af, at forsikrede, a) uden egen skyld og indflydelse, møder for sent frem til en fly/båd/bus/togafgang b) har været udsat for tyveri af sine billetter eller pas/ visum og af denne grund møder for sent frem til en fly/ båd/busafgang Årsrejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter* til: a) transport til indhentning af den fastlagte rejserute med op til den oprindelige billets pris b) hotelophold med op til kr. pr. døgn c) fortæring med op til 300 kr. pr. døgn Det er en betingelse for dækning, at billetten/billetterne er bestilt og betalt 24 timer før afgang og at der ved fly skift er indlagt den for lufthavnen officielle mindste transfertid. 7.9 Forsinket hjemrejse Årsrejseforsikringen dækker i tilfælde af, at forsikredes hjemrejse til Danmark, med fly/båd/bus/tog, bliver forsinket med mere end 5 timer. Forsinkelsen beregnes i forhold til det på rejsebeviset anførte hjemrejsetidspunkt og sted, og eventuelle ændringer hertil, der er meddelt inden rejsens begyndelse. Dokumentation fra transportselskabet for forsinkelsen, varigheden og årsagen skal foreligge. Det er en betingelse for at opnå erstatning, at forsinkelsen skyldes klimatiske forhold eller mekanisk fejl på det transportmiddel, som skal bringe forsikrede til Danmark. Det er endvidere en forudsætning, at der ikke er ret til erstatning fra anden side. Årsrejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold og fortæring med op til 1000 kr. pr. påbegyndt døgn forsinkelsen varer - dog maksimalt kr. Forsinkelse ved flyvning til og fra Færøerne eller Grønland samt inden for Grønland erstattes ikke Bagageforsinkelse Årsrejseforsikringen dækker rimelige, nødvendige og dokumenterede ekstraudgifter til erstatningskøb eller erstatningsleje svarende til det savnede, i tilfælde af, at forsikredes indskrevne bagage er forsinket mere end 5 timer i forhold til forsikredes ankomst til et bestemmelsessted uden for Danmark. Erstatning ydes med 500 kr. pr. døgn pr. person, dog maks kr. Betingelser // Verdensrejseforsikring // version // side 9-13

10 Årsrejseforsikringen dækker ikke erstatningskøb og/eller leje, der foretages, efter at bagagen er kommet frem Krisehjælp Årsrejseforsikringen dækker krisehjælp til forsikrede og dennes nærmeste pårørende i tilfælde af, at forsikrede har været udsat for: a. en større ulykke eller en voldsom traumatisk hændelse herunder livstruende sygdom, dødsfald, røveri og overfald* b. en naturkatastrofe eller epidemier c. en terroraktion*, krig eller krigslignende tilstand d. en gidseltagning e. en eftersøgnings- og redningsaktion FGA s læge eller psykolog vurderer, om og hvordan krisehjælp ydes. Årsrejseforsikringen dækker udgifter til krisepsykologisk behandling efter hjemkomst, hvor FGA s psykolog skønner det er relevant Evakuering Årsrejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til transport, hotelophold, fortæring, tøj og lokal transport med op til kr. i forbindelse med evakuering til nærmeste sikre destination eller til Danmark, i tilfælde af, at: a. udenrigsministeriet anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af krig eller krigslignende tilstande eller overhængende fare for udbrud af krig eller krigslignende tilstande i det land, hvor forsikrede opholder sig b. udenrigsministeriet anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af en terroraktion eller overhængende fare for en terroraktion c. udenrigsministeriet eller lokale myndigheder anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af naturkatastrofe eller overhængende fare for naturkatastrofe i det område, hvor forsikrede opholder sig d. Statens Serum Institut anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af livstruende epidemier i det område, hvor forsikrede opholder sig Evakuering skal finde sted ved først givne lejlighed. Afviser forsikrede at lade sig evakuere når muligheden foreligger, bortfalder dækningen. Årsrejseforsikringen dækker ikke, hvis udenrigsministeriet, Statens Serum Institut eller lokale myndigheder, allerede på tidspunktet for forsikredes indrejse i et område havde anbefalet eller foretaget evakuering Tilbageholdelse Bliver forsikrede tilbageholdt af myndighederne i et land som følge af krig eller risiko for krig, dækker årsrejseforsikringen i op til 3 måneder, nødvendige ekstraudgifter, dog maks kr., til ophold og indenrigstransport. Indenfor den anførte maks. sum dækkes fortæring med op til 500 kr. pr. døgn Redning & Eftersøgning Årsrejseforsikringen dækker nødvendige udgifter, op til maks kr., til eftersøgning og/eller redning. Det er en forudsætning for dækning, at hændelsen er anmeldt til det lokale politi/de lokale myndigheder, og at eftersøgningen/redningen er iværksat af disse eller af udenrigsministeriet og at FGA hurtigst muligt kontaktes, hvis en eftersøgning eller redning bliver nødvendig. Uanset antallet af tegnede forsikringer og forsikringstagere er den maksimale erstatning, der kan udbetales ved ét skadetilfælde, begrænset til ovennævnte kr. Det betragtes ikke som eftersøgnings grund, at forsikrede har undladt at fortælle pårørende, hvor denne befinder sig eller rejser rundt, og familien gerne vil have kontakt uanset årsagen til ønsket om kontakt. Årsrejseforsikringen dækker ikke: a. vederlag til organisationer/myndigheder, som normalt arbejder frivilligt/vederlagsfrit med eftersøgningsopgaver, b. eftersøgning nord for 75. breddegrad eller på Sydpolen, c. eftersøgningsbehov som følge af, at forsikrede har udvist grov uagtsomhed, d. eftersøgning af forsikrede, såfremt denne er kendt med en psykisk lidelse, der må formodes at være årsag til bortkomsten, e. eftersøgning af forsikrede, såfremt denne har fået stillet en terminal diagnose, f. eftersøgning af kidnappede personer, eller personer der forsvinder, mens de er på en ekspedition* (kontakt ProSam Rejseforsikring og forhør om en aktivitet af denne karakter kan forsikres) 7.15 EU-pakkerejsedækning Forsikringen dækker tab, jf , som følge af pludseligt opståede, ukendte og uforudsete mangler ved den rejse forsikrede selv har sammensat/arrangeret. Som forbruger kan man ved køb direkte hos et flyselskab eller biludlejningsfirma, der er tilmeldt rejsegarantifonden, købe en konkurs dækning der sikrer ens flybillet eller bil leje såfremt flyselskabet eller biludlejningsfirmaet går konkurs. Køb af denne forsikring er en forudsætning for dækning under EU-pakkerejsedækningen. Der gælder en selvrisiko på kr. pr. person af enhver skade under denne dækning Før afrejse Tab Forsikringen dækker med op til kr. pr. person: Tilbagebetaling af rejsens pris, hvis der på destinationen, indenfor et tidsrum på 14 dage inden afrejsen, forekommer: a. Krigshandlinger, og hvor Udenrigsministeriet fraråder indrejse/foretager evakuering b. Naturkatastrofer c. Epidemi med livsfarlige smitsomme sygdomme Merudgifter såfremt en leverandør går konkurs og; a. Rejsen ikke kan påbegyndes (Flybillet ud af Danmark forudsættes omfattet af Rejsegarantifondens konkursdækning) b. Ferieboligen ikke er til rådighed c. Udlejningsbilen ikke er til rådighed (Bil leje bestilt fra Danmark forudsættes omfattet af Rejsegarantifondens konkursdækning) Betingelser // Verdensrejseforsikring // version // side 10-13

11 Afhjælpning vil være i form af køb af alternativ transport, feriebolig eller udlejningsbil indenfor maksimalt den oprindelige udgift/forsikringssummen Under rejsen Tab Forsikringen dækker med op til kr. pr. person. Merudgifter til afhjælpning, af uforudsete forhindringer i form af: a. Manglende transportmulighed pga. konkurs, b. Vejrforhold c. Brand d. Uroligheder/krig Afhjælpning vil være i form af køb af alternativ transport, udgifter i forbindelse med ændringer i rejseplan og alternativ indlogering. Erstatning for mistede rejsedage, såfremt rejsen må afbrydes pga.: a. At afhjælpning af ovenstående ikke kan finde sted indenfor 3 dage. Der ydes ikke erstatning for de første 3 dage efter den forhindring, der giver anledning til rejseafbrydelsens opståen. Forsinkelser, der medfører ekstraudgifter til kost, logi med op til 1.000,- kr. pr. person pr. døgn, på grund af: a. Manglende transportmulighed pga. konkurs, b. Vejrforhold c. Brand d. Uroligheder/krig 7.18 Efter rejsen Tab Forsikringen dækker med op til kr. pr. person: Tabt arbejdsfortjeneste, når ankomst til DK er forsinket pga.: a. Transportørs konkurs b. At afhjælpning ikke kan finde sted indenfor 3 dage UNDTAGELSER Forsikringen dækker ikke skade eller tab, som følge af: a. Forsikredes egne økonomiske forhold, b. fejl begået af forsikrede eller forhold som forsikrede, var eller burde være vidende om, herunder, men ikke begrænset til, varslede strejker/lockouts eller krig mv. i lande hvor det danske udenrigsministerium allerede fraråder indrejse til c. indgåelse af aftale med eller bestilling hos leverandører i åbenbare økonomiske vanskeligheder d. forhold som ville være omfattet af Rejsegarantifondens konkursdækning såfremt denne var købt e. bagageforsinkelse, uanset årsag til denne f. at forsikrede ikke har indlagt, minimum den officielle transfer tid ved sammenhængende billetter eller samme, dog minimum 3 timer, når der er udstedt/købt flere, ikke sammenhængende billetter 7.19 Feriekompensation Dækningen gælder alene for rejser af op til 1 måneds varighed og dækker udelukkende i forsikringsperioden. Rejseforsikringen dækker skadetilfælde omfattet af dækningen for Sygdom, Hjemtransport eller Hjemkaldelse, hvor forsikrede; a) hjemkaldes, b) hospitalsindlægges, c) hjemtransporteres, d) afgår ved døden, e) bliver akut syg/kommer til skade og ikke kan udøve den aktivitet, som var rejsens primære formål. Rejseforsikringen dækker rejsens pris, for feriedage, der ikke kan udnyttes på grund af én eller flere af skadetilfældene nævnt ovenfor pkt. a) e). Der ydes tidligst erstatning for ødelagte feriedage fra dagen efter at forsikrede bliver hospitalsindlagt, hjemkaldt, hjemtransporteret eller søger læge. Hjemrejsedagen indgår ikke i erstatningsberegningen. Der ydes erstatning til forsikrede, dennes medrejsende ægtefælle/samlever og børn op til 21 år, eller forsikrede og op til 2 rejseledsagere. Det er en forudsætning for at modtage erstatning, at alle erstatningsberettigede har tegnet ProSam Rejseforsikring. Foreligger der ikke tilstrækkelig dokumentation fra behandlende læge, som bekræfter, at forsikrede har været ude af stand til at udøve den planlagte aktivitet, vurderer FTC s læge på baggrund af den stillede diagnose, om forsikrede, er berettiget til erstatning og i givet fald for hvor mange dage. Den samlede erstatning kan ikke overstige kr. 8 TILVALGSDÆKNINGER Det fremgår af policen om disse dækninger er valgt. 8.1 Skirejser Er denne tilvalgsdækning valgt, dækker forsikringen også skirejser jf. ovenstående betingelser dog ikke off-pist aktiviteter, men alene aktiviteter på preparerede pister. 8.2 Afbestillingsdækning Hvis det er påført policen, at du har købt tillæg for afbestillingsdækning, ydes erstatning jf. nedenstående kr. pr. forsikringsår pr. person i husstanden dog maks Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker den del af rejsens pris, der vedrører den enkelte forsikrede og som rejsearrangøren ifølge de almindelige rejsebetingelser har krav på, når der indtræder en begivenhed, der er omfattet af forsikringen. Er rejsen individuelt arrangeret dækker forsikringen forud- Betingelser // Verdensrejseforsikring // version // side 11-13

12 betalte, ikke refunderbare udgifter til transport, ophold og andre turistmæssige ydelser. Uanset ovenstående dækker forsikringen maksimalt op til ovenstående forsikringssummer. ProSam Rejseforsikrings erstatningspligt, som følge af én skadebegivenhed kan aldrig overstige 1 mio. kr., uanset hvor mange policer der dækker samme skadebegivenhed Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker, når forsikrede ikke kan påbegynde rejsen eller gennemføre hovedformålet med rejsen som følge af: a) død eller akut sygdom/tilskadekomst hos forsikrede selv eller medrejsende familie b) død eller akut sygdom/tilskadekomst, der medfører hospitalsindlæggelse hos forsikredes ikke medrejsende familie, der er bosiddende i Danmark c) graviditet opstået efter køb af forsikringen, når graviditeten ifølge lægelig vurdering bevirker, at rejsen ikke kan gennemføres d) brand, oversvømmelse, indbrud eller stormskade i/på forsikredes private bolig eller egen virksomhed e) overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i egen virksomhed i Danmark eller bedragerisk handling af en eller flere ansatte personer i egen virksomhed i Danmark umiddelbart inden afrejsen f) at forsikrede ikke består eller på grund af akut sygdom, må melde afbud til en eksamen på et tilmeldt SU-berettiget fuldtidsstudie, og forsikrede derfor skal til reeksamen. Det er en forudsætning, at rejsen er købt forud for tidspunktet for eksamen, og at reeksamen holdes i rejseperioden eller op til to uger efter planlagt hjemkomst g) at forsikrede af medicinske grunde ikke er i stand til at få en vaccination, som bliver indført i forsikringsperioden og er et krav for indrejse i det land, som forsikrede skal rejse til h) arbejdsgivers uventede opsigelse eller lock-out af forsikrede. Opsigelse eller lockout skal ske i forsikringsperioden og senere end 3 måneder inden afrejsen i) forsikrede starter nyt job i forbindelse med uventet opsigelse, og det betyder, at forsikrede ikke har mulighed for at holde ferie i rejsens varighed. Det er en forudsætning, at opsigelsen sker i forsikringsperioden og at forsikrede er begyndt i det nye job senere end 1 måned inden afrejsen j) skilsmisse/separation eller ophør af samliv indenfor de sidste 3 måneder før afrejsen. Ved ophør af samliv er det en betingelse, at forsikrede og samleveren har fået forskellig folkeregisteradresse, og at de har boet sammen (haft samme folkeregisteradresse) i minimum 12 måneder forud for samlivets ophør k) forsikrede bliver indkaldt til aftjening af værnepligt eller som vidne i en retssag. Det er en forudsætning for dækning, at indkaldelsen er fremkommet efter bestilling af rejsen og køb af forsikringen l) at forsikrede på grund af akut sygdom, opstået efter køb af rejsen og afbestillingsforsikringen, ikke vil være dækket af ProSam Rejseforsikring på rejsen og ikke kan opnå forhåndstilsagn om dækning på grund af sygdommen Rejseledsagere Op til 3 rejseledsagere, der har købt afbestillingsforsikring hos ProSam Rejseforsikring, kan afbestille som følge af en forsikringsbegivenhed hos én forsikret. Forsikringen dækker endvidere afbestilling for én rejseledsager, der har købt afbestillingsforsikring hos ProSam Rejseforsikring, såfremt en afbestilling i henhold til punkt a-l medfører, at denne rejseledsager skal rejse alene. Medrejsende familie Hvis forsikrede er berettiget til erstatning i henhold til pkt b-l, dækker forsikringen endvidere afbestilling for medrejsende familie, såfremt disse har købt afbestillingsforsikring hos ProSam Rejseforsikring Forsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke i tilfælde af: a) Sygdom/tilskadekomst eller graviditet, der er årsag til afbestillingen, var til stede ved køb af rejsen. Denne undtagelse gælder også selvom der ikke er stillet en endelig diagnose, men sygdommen/tilskadekomsten eller graviditeten alene har udvist symptomer eller er under udredning. Dog ydes der dækning, såfremt sygdommen/tilskadekomsten, der er årsag til afbestillingen, ikke indenfor 3 måneder før køb af rejsen har 1) udvist symptomer 2) givet anledning til lægebesøg, udover almindelig kontrol 3) medført ændring i medicinering eller 4) medført hospitalsindlæggelse b) Afbestillingen skyldes en psykisk lidelse, der ikke har medført lægeordineret behandling hos psykolog eller psykiater, hospitalsindlæggelse eller medicinering. c) Afbestilling overfor rejsebureau eller flyselskab sker senere end afrejsetidspunktet. d) Forsikrede godt kan påbegynde rejsen, men afbestiller, fordi forsikrede som følge af sygdom ikke vil være dækket af den offentlige rejsesygesikring eller en forsikring købt i et andet selskab. 9. ORDFORKLARING Nedenfor følger ProSam definition på de ord/udtryk der i vilkårene er med markeret med * Akut sygdom En nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom. Ekstraudgifter/Merudgifter Udgifter, som forsikrede udelukkende får som følge af et skadetilfælde, der er dækningsberettiget. Egen læge Er den læge som du benytter som din faste læge i Danmark Ekspeditioner Herved forstås rejser med aktiviteter i områder, som ligger udenfor den almindelige civilisation, som kan betyde at det ikke er muligt at nå frem med redningspersonel. Betingelser // Verdensrejseforsikring // version // side 12-13

13 Epidemi Herved forstås et pludseligt udbrud af et stort antal tilfælde af samme smitsomme sygdom i et land eller et område. EU/EØS Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, Kanariske Øer, Kanaløerne, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Monaco, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. Fastlagt rejserute Rejserute, der kan dokumenteres ved hjælp af rejsebeskrivelse fra rejsebureau, købte fly-, tog- eller busbilletter eller bookede overnatninger. Forsikrede Er den/de personer der er omfattet af forsikringen og anført på policen. Forsikringsperioden/Rejseperioden Forsikringsperioden fremgår af policen. Forsikringsdækningen træder i kraft på det tidspunkt, hvor forsikrede forlader sin bopæl eller opholdssted i Danmark for at påbegynde udlandsrejsen, og ophører ved hjemkomsten til bopælen, forudsat at disse tidspunkter ligger inden for den periode, der fremgår af policen. Læge Herved forstås en uddannet og af myndighederne i opholdslandet autoriseret læge, som ikke selv er den forsikrede, i familie med forsikrede eller rejser sammen med forsikrede. Medicinsk forhåndstilsagn Er en vurdering af din helbredssituation foretaget af Pro- Sam/Falck Global Assistance, med henblik på afklaring af om du kan blive forsikret på almindelige vilkår under din rejse. Måned Herved forstås kalendermåneder, hvilket kan medføre forskellige antal dage. Eksempelvis 4. februar til 3. marts (28 dage) og 26. maj til 25. juni (31 dage). Nødvendige udgifter Herved forstås udgifter, der ikke med rimelighed kan undgås. I tilfælde hvor både behandling lokalt og hjemtransport til videre behandling i hjemlandet er mulige løsninger, dækker årsrejseforsikringen den løsning, der indebærer færrest omkostninger for ProSam. Opholdsudgifter Herved forstås de samlede udgifter til hotel, fortæring og offentlig transport eller lignende. Overfald Herved forstås påviselig personskade tilføjet ved forsætlig strafbar handling. Papbørn Herved forstås børn, som ikke er dine biologiske børn, hvor forsikrede er gift eller samlever med en af barnets biologiske forældre, og som forsikrede, har boet sammen med i et familielignende forhold i minimum ét år. Papforældre Herved forstås personer, som ikke er dine biologiske forældre, men som er gift eller samlever med en af de biologiske forældre, og som forsikrede, har boet sammen med i et familielignende forhold i minimum ét år, eller som har boet sammen med en af dine biologiske forældre i mindst 2 år. Papsøskende Herved forstås personer, som ikke er dine biologiske søskende, men som forsikrede lever eller har levet sammen med i et søskendelignende forhold i en periode på minimum ét år indtil dit 21. leveår. Plejebørn Et plejebarn har altid folkeregisteradresse hos forsikrede, og denne er godkendt af kommunen som barnets forsørger. Plejeforældre Personer, som ikke er dine biologiske forældre eller papforældre, men som er godkendt af kommunen som dine forsørgere. Professionel sport Herved forstås sportsudøvelse med kontraktlige forpligtelser over for klub, sponsor eller lignende, hvor der modtages vederlag eller stilles præmier til rådighed. Man betragtes som professionel sportsudøver, hvis man i ét af de forgangne 5 år før forsikringsperioden har haft en årsindtægt på min. kr ,- i vederlag, sponsorat eller præmie. Proteser Kunstige led og lemmer samt kunstige tandsæt og tænder. Rejseledsager Herved forstås én eller flere personer, der har købt samme rejse som forsikrede, og som er dækket af en ProSam årsrejseforsikring. Rejseperiode/ Forsikringsperiode Rejseperioden fremgår af policen. Forsikringsdækningen træder i kraft på det tidspunkt, hvor forsikrede forlader sin bopæl eller opholdssted i Danmark for at påbegynde udlandsrejsen, og ophører ved hjemkomsten til bopælen, forudsat at disse tidspunkter ligger inden for den periode, der fremgår af policen. Samlever Herved forstås en person, med hvem forsikrede lever i et ægteskabslignende forhold, og som har samme folkeregisteradresse som forsikrede ved forsikringens oprettelse. Skade En skade er et udtryk for en situation, hvor forsikrede vil gøre et krav gældende over for ProSam. Terror Herved forstås en organiseret voldshandling eller truslen derom, der ved at skabe frygt blandt civilbefolkningen søger at presse myndighederne til at efterkomme religiøse eller politiske mål. Tvist Herved forstås en konkret og aktuel konflikt, som med rimelighed kan danne grundlag for et civilt søgsmål. Betingelser // Verdensrejseforsikring // version // side 13-13

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 INDHOLDSFORTEGNELSE I VÆR OPMÆRKSOM PÅ... 2 II HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN FORSIKRING... 2 III FORSIKRINGSBETINGELSER... 3 1. HVORDAN ER DU FORSIKRET?...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN SPIES SUPPLEMENT SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN SPIES SUPPLEMENT SIDE 2 SPIES SUPPLEMENT BETINGELSER NR. 891 KÆRE KUNDE Disse forsikringsbetingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din SPIES SUPPLEMENT. Derefter de betingelser,

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Seniorrejseforsikring

Forsikringsvilkår. For. Seniorrejseforsikring Forsikringsvilkår For Seniorrejseforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk 100%

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSREJSEFORSIKRING. hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HJEMTRANSPORT (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER 145 Gyldig

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Rejseforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Rejseforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Rejseforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Årsafbestillingsforsikring /

Årsafbestillingsforsikring / Årsafbestillingsforsikring 30.000 / 200.000 Årsafbestillingsforsikring 30.000 / 200.000 Årsafbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 Indledende

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Ungdomsrejseforsikring

Forsikringsvilkår. For. Ungdomsrejseforsikring Forsikringsvilkår For Ungdomsrejseforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0804

Forsikringsbetingelser nr. 0804 Forsikringsbetingelser nr. 0804 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Årsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 814 A

Årsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 814 A Årsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 814 A 1 Indholdsfortegnelse 1. Vær opmærksom på... 2 2.»Hvad gør jeg, hvis...«- når du får brug for din rejseforsikring... 2 3. Forsikringsbetingelser... 6

Læs mere

Selandia Ungdomsrejseforsikring Vilkår 100-2013

Selandia Ungdomsrejseforsikring Vilkår 100-2013 Selandia Ungdomsrejseforsikring Vilkår 100-2013 Tak fordi du valgte Selandia Ungdomsrejseforsikring som din rejsefælle. Vi vil sammen med vores servicepartner Falck TravelCare gøre vores bedste for at

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Årsrejseforsikring Hjemtransport (EU/EØS) For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest

Årsrejseforsikring Hjemtransport (EU/EØS) For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest Årsrejseforsikring Hjemtransport (EU/EØS) For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest ÅRSREJSEFORSIKRING hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER 145 ÅRSREJSEFORSIKRING

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIT TILLÆG TIL REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIT TILLÆG TIL REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING TILLÆG BETINGELSER NR. 900 KÆRE KUNDE Disse forsikringsbetingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for dit tillæg til rejseforsikring. Derefter

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN - 0110 I SAMARBEJDE MED GOUDA REJSEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN - 0110 I SAMARBEJDE MED GOUDA REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN - 0110 I SAMARBEJDE MED GOUDA REJSEFORSIKRING ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN UANSET HVOR DU REJSER HEN Betingelser TILLÆG TIL familieforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bemærk. 23.1 Nogle praktiske oplysninger. 23. Ferierejseforsikring

Bemærk. 23.1 Nogle praktiske oplysninger. 23. Ferierejseforsikring Bemærk Dette er forsikringsvilkårene for rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Det er ikke sikkert, at rejseforsikringen i de trykte forsikringsvilkår du har, har samme nummerrækkefølge, som svarer

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Verdensrejse - version

FORSIKRINGSBETINGELSER Verdensrejse - version FORSIKRINGSBETINGELSER Verdensrejse - version 50-15-01 PROSAMFORSIKRING AGENTUR A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

Årsafbestillingsforsikring Europa

Årsafbestillingsforsikring Europa Årsafbestillingsforsikring Europa ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Europa FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 4108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1.1 Hvilke dækninger indeholder

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Årsrejseforsikring - Verden. Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. Version 10-702

Årsrejseforsikring - Verden. Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. Version 10-702 Forsikringsbetingelser Årsrejseforsikring - Verden Afbestillingsforsikring Version 10-702 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Flex business. Forsikringsbetingelser 870

Flex business. Forsikringsbetingelser 870 Flex business Forsikringsbetingelser 870 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse A Fællesbetingelser 3 B Forhold i skadetilfælde 5 C Grunddækning og tillægsdækninger 7 Grunddækning 7 2. Sygdom 7 3. Syge-

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 1 Dette er en forsikring lavet i Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup cvr.nr. 78416114 i tilknytning

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825

ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825 ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

Skole- og ungdomsrejseforsikring

Skole- og ungdomsrejseforsikring Skole- og ungdomsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 808 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 III. Forsikringsbetingelser 6 1. Sygdom 6 2. Hjemtransport 7

Læs mere

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde Årsrejseforsikring Generelt IDL Forsikring Assurance Agentur A/S samarbejder med Falck TravelCare for at sikre dig en effektiv skadehjælp på din ferierejse. Hvis du har brug for akut hjælp på din ferierejse

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske ERV Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216302 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse Del 1 Hvem,

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

Årsafbestillingsforsikring Europa

Årsafbestillingsforsikring Europa Årsafbestillingsforsikring Europa Årsafbestillingsforsikring Europa Betingelser Nr. 4108 Årsafbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 4108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Gyldig

Læs mere

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 30202B Gyldig fra 1. januar 2015 Når du læser betingelserne skal du huske at: 1. Alle ord markeret med

Læs mere

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING 010415.RF_Single_Årsrejse SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 812 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 811 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1.

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1 Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. 1. Hjælp på stedet 2. Rejsedokumenter 3. Selvrisikodækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr : 62940514 Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS OMFANG 1. Sikrede personer

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

SENIORREJSEFORSIKRING

SENIORREJSEFORSIKRING SENIORREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 761 Til rejser i hele verden for rejsende, der er fyldt 70 år Forhåndstilsagn er en forudsætning for dækning Denne forsikring dækker kun, når du har fået

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 6439-5 Maj 2012 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen.

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen. Gældende fra den 01.08.2014 Storstrøms Forsikring G/S Disse forsikringsbetingelser er tillæg til forsikringsbetingelser for Familieforsikring 6101-1 og Indboforsikring 7101-2011 og gælder kun hvis der

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

01-2007-ÅRS Side 1 af 10

01-2007-ÅRS Side 1 af 10 Årsrejseforsikring Tilvalg til Familiens Basisforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede?...2 2. Hvad gælder dækningen?...2 2.1 Er der valgt Europadækning...2 2.2 Er der valgt Verdensdækning....2

Læs mere

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret)

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret) 6695-1 Indhold 1. Forsikringen er tegnet i:... 6 2. Hvem er dækket af forsikringen?... 6 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?... 6 4. Tilkøb af flere rejsedage eller højere dækningssummer...

Læs mere

Reseförsäkring PLUS. Rejseforsikring

Reseförsäkring PLUS. Rejseforsikring Rejseforsikring Reseförsäkring PLUS En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder og være sammen med familie og venner. Desværre kan der ske ting som forstyrrer roen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

TILLÆGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 170

TILLÆGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 170 Tillægsforsikring TILLÆGSFORSIKRING 1 BAGAGE 1.0 Forsikringssum DKK 10.000,- pr. person. 1.1 Hvem dækkes udgifter for? 1.2 Hvilke genstande er omfattet af rejseforsikringen? Rejseforsikringen omfatter

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

UNGDOMSREJSEFORSIKRING

UNGDOMSREJSEFORSIKRING UNGDOMSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 741 Til rejser i hele verden For rejsende under 35 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ÅRSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 721 Til ferierejser i Europa af maksimalt 1 måneds varighed For rejsende, der er dækket af det gule kort Denne forsikring er en tillægsforsikring til rejsende

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring fra Bupa Global Travel er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis

Læs mere

En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder. premier. Premie Day 1 Rest

En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder. premier. Premie Day 1 Rest rejseforsikring En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder og være sammen med familie og venner. En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere