Bemærk Nogle praktiske oplysninger. 23. Ferierejseforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærk. 23.1 Nogle praktiske oplysninger. 23. Ferierejseforsikring"

Transkript

1 Bemærk Dette er forsikringsvilkårene for rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Det er ikke sikkert, at rejseforsikringen i de trykte forsikringsvilkår du har, har samme nummerrækkefølge, som svarer til numrene i disse vilkår for rejseforsikringen. Imidlertid ændrer det ikke noget i forhold til rejseforsikringsvilkårenes dækningsindhold 23. Ferierejseforsikring Ferierejseforsikringen er en tillægsforsikring til indboforsikringen. Den private ferierejseforsikring er en tillægsforsikring til indboforsikringen og oprettes hos Gouda Rejseforsikring i samarbejde med Købstædernes Forsikring. Bagagedækningen, jf. punkt er oprettet hos Købstædernes Forsikring og gælder, når en indboforsikring er oprettet, selvom der ikke er oprettet en ferierejseforsikring. Den private ferierejseforsikring omfatter personer, som er omtalt i de generelle vilkårs punkt 1 og som også er omfattet af indboforsikringen. Ferierejseforsikringen gælder ved private rejser overalt i verden af op til 30 dages varighed, men i de områder og lande, hvor den offentlige rejsesygesikring gælder (EU- og EØS-lande), dækker forsikringen ikke ved sygdom, jf. vilkårenes punkt 23.2, fordi den offentlige sygesikring gælder i disse områder og lande. Bagagedækningen, jf. punkt gælder dog ved rejser overalt i verden af op til 3 måneders varighed. Ferierejseforsikringen kan suppleres med en skirejsedækning, jf. punkt 23.17, ligesom der kan oprettes en rejseafbestillingsforsikring, jf. punkt 24, som også gælder ved rejser, der skulle have fundet sted overalt i verden. De beløb, som er nævnt under ferierejseforsikringen indeksreguleres ikke, medmindre andet er anført. Beløbene under rejseafbestillingsforsikringen, hvis en sådan er oprettet - indeksreguleres. Dækningerne træder i kraft ved udrejse fra Danmark og ophører ved indrejse i Danmark, medmindre andet følger af vilkårene. Disse forsikringsvilkår er beskrevet så enkelt som muligt. Det betyder, at skadesituationer og hændelser, som ikke er nævnt eller som direkte er nævnt som undtaget, ikke er dækket Nogle praktiske oplysninger I tilfælde af skader Skader skal anmeldes til Gouda Rejseforsikring. Skader på bagage samt private ansvarsskader og skader under den personlig ulykkesforsikring, skal dog anmeldes til Købstædernes Forsikring. Sker der skade på bagage udenfor Købstædernes Forsikrings normale kontortid, kan der rettes henvendelse til Goudas alarmcentral. Vær opmærksom på At det er et krav, at du har et gult sygesikringskort, der er gyldigt i rejseperioden. Du skal være berettiget til ydelser i henhold til Lov om offentlig sygesikring, herunder den offentlige rejsesygesikring. At der gælder særlige regler for personer med kroniske/eksisterende lidelser. Er du fyldt 70 år på afrejsetidspunktet, skal du udfylde en helbredserklæring, som skal sendes til Gouda. Først når du har modtaget forhåndstilsagn fra Gouda, gælder forsikringen. Der er dog ikke noget krav om en helbredserklæring, hvis den forsikrede rejser i de lande og områder i Europa (EU/EØS-lande), som er omfattet af den offentlige rejsesygesikring. At du selv er ansvarlig for at kende forsikringsvilkårene, der ligger til grund for Goudas eventuelle erstatning. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din rejseforsikring Det er vigtigt, at du følger disse retningslinjer nøje, da det kan have betydning for Goudas erstatningspligt. Har du spørgsmål eller brug for vejledning Søger du almindelig råd eller vejledning før, under eller efter rejsen, er du altid velkommen til at henvende dig til Gouda Rejseforsikring eller Købstædernes Forsikring. Hvordan anmelder du en skade Du kan - over hele verden - benytte Gouda Alarmcentral i København. Alarmcentralen er åben 24 timer i døgnet Købstædernes Forsikring - vilkår 1

2 dage om året. Kontaktoplysninger finder du på bagsiden af forsikringskortet telefon Hos Gouda Alarmcentral kommer du i kontakt med en medarbejder, som assisterer dig. Hvis det drejer sig om sygdom eller ulykke, står læger parat til at træde ind i sagen og indlede en dialog med den behandlende læge. Det er vigtigt at følge de anvisninger, som Goudas læge eller Gouda Alarmcentral giver dig. Inden du ringer til Gouda Alarmcentral, bør du bruge nogle minutter på at finde alle relevante oplysninger frem. Det er for eksempel policenummer, personnummer, navn og telefonnummer på læge/hospital på opholdsstedet, diagnose, navn på din egen læge samt eventuel adresse til pårørende. Dette gør, at vi hurtigere kan hjælpe dig. Anmeldelse af skade efter hjemkomst Du anmelder en skade ved at indsende en skadeanmeldelse til Gouda. Skadeanmeldelsen finder du på vor hjemmeside under linket»hent blanket«. Anmeldelsen skal sendes til: Gouda Rejseforsikring, Sejrøgade 7, 2100 København Ø. Drejer det sig om skade på bagage, ansvarsskader eller skader under den personlige ulykkesforsikring, skal du dog rette henvendelse til Købstædernes Forsikring, hvor du også kan anmelde skaden elektronisk eller rekvirere en skadeanmeldelse. Hvis du bliver syg, bestjålet eller I dette afsnit kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du får brug for din rejseforsikring. Bagageforsinkelse Bliver din bagage forsinket, skal du melde forsinkelsen til flyselskabet og sørge for at få en skriftlig bekræftelse i form af en PIR (Property Irregularity Report). Derudover skal du gemme kvitteringer for de erstatningskøb, du foretager på destinationen, samt om muligt få dokumentation for, hvornår du modtager din bagage fra flyselskabet. Endelig skal du sende en skadeanmeldelse til Gouda sammen med ovennævnte originale bilag og flybilletten samt bagagemærker, når du er kommet hjem. Bemærk. Drejer det sig om en skirejse, kan du kun få erstatning, hvis du har oprettet skirejsedækningen. Dødsfald Ved dødsfald skal Gouda Alarmcentral hurtigst muligt kontaktes. Vores medarbejdere vil derefter sørge for det fornødne - i tæt samråd med de pårørende og de relevante myndigheder. Eftersøgning og redning Er eftersøgning eller redningsaktion nødvendig, kontaktes de lokale myndigheder først. Gouda Alarmcentral kontaktes herefter hurtigst muligt. Gouda Alarmcentral vil foretage det fornødne - eventuelt i samarbejde med lokale og offentlige myndigheder. Evakuering Befinder du dig i et område, hvorfra evakuering er nødvendig, skal du kontakte Gouda Alarmcentral, som vil forestå evakueringen - eventuelt i samarbejde med offentlige myndigheder. Du er også velkommen til at kontakte Gouda Alarmcentral, hvis du er i tvivl om, hvorvidt evakuering er nødvendig. Feriekompensation Hvis du ønsker feriekompensation på grund af sygdom, tilskadekomst eller hjemkaldelse, skal du sørge for at få dokumentation for sygdommens varighed og art fra den behandlende læge. Når du er kommet hjem, skal du sende en skadeanmeldelse til Gouda sammen med original lægeerklæring og dokumentation for rejsens pris. Bemærk. Drejer det sig om en skirejse, kan du kun få feriekompensation, hvis du har oprettet skirejsedækningen. Forsinket fremmøde Kan du ikke nå det planlagte transportmiddel, skal du hurtigst muligt kontakte Gouda Alarmcentral og oplyse, hvor du har købt billetten. Gouda Alarmcentral vil herefter i samarbejde med rejsebureauet/flyselskabet rådgive dig og hjælpe dig med at finde alternativ transport. Hjemkaldelse Hvis du på grund af akut opstået alvorlig sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie ønsker at rejse hjem før tid, skal du omgående kontakte Gouda Alarmcentral. Gouda Alarmcentral vil så vurdere, om der er grundlag for dækning af hjemrejsen. I bekræftende fald vil Gouda Alarmcentral arrangere en ekstraordinær hjemrejse. Hvis du selv efter aftale med Gouda Alarmcentral arrangerer hjemrejsen eller i øvrigt har andre dækningsberettigede udlæg, skal du indsende skadeanmeldelse snarest muligt. Hjemtransport I alle tilfælde hvor hjemtransport kan komme på tale, skal du hurtigst muligt kontakte Gouda Alarmcentral. Goudas læge vil herefter i samråd med behandlende læge/hospital vurdere, om en hjemtransport er nødvendig og forsvarlig. Hospitalsindlæggelse Bliver du hospitalsindlagt, skal du kontakte Gouda Alarmcentral hurtigst muligt og senest ét døgn efter indlæggelsen. Gouda Alarmcentral sikrer dig korrekt behandling og en ordentlig standard. Hvis det er nødvendigt, stiller Gouda 2 Købstædernes Forsikring - vilkår

3 Alarmcentral betalingsgaranti over for det aktuelle hospital. Ved skadestuebesøg - se venligst nedenfor. Indhentning af fastlagt rejserute I tilfælde hvor indhentning af rejserute kan komme på tale, skal du hurtigst muligt kontakte Gouda Alarmcentral. Ledsagelse Ønsker du ledsagelse, skal du hurtigst muligt kontakte Gouda Alarmcentral. Det er vigtigt for sagens afgørelse, at du fremskaffer den nøjagtige diagnose fra den behandlende læge, samt at Goudas læge får adgang til alle relevante sygejournaler. Lægebehandling Hvis du har været under behandling hos en praktiserende læge, kan du bede lægen kontakte Gouda med hensyn til betaling, eller du kan vælge selv at betale for behandlingen og derefter sende skadeanmeldelse og originalbilag til Gouda for refusion. Skadeanmeldelsen skal uanset om du eller Gouda har betalt indsendes snarest muligt. Husk under alle omstændigheder at få den nødvendige dokumentation for din sygdom det vil sige en lægeerklæring med diagnose og oplysning om eventuelt ordineret medicin samt originalbilag for betaling af lægebehandling og medicin. Hvis prisen på behandlingen forventes at overstige kr., skal Gouda Alarmcentral kontaktes. Skadestuebesøg Skal du på skadestuen, skal du hurtigst muligt kontakte Gouda Alarmcentral. Ved betaling kan du anmode skadestuen om at kontakte Gouda, eller du kan vælge selv at betale for behandlingen og efterfølgende sende skadeanmeldelse og originalbilag til Gouda for refusion. Skadeanmeldelsen skal uanset om du eller Gouda har betalt indsendes snarest muligt. Husk at få den nødvendige dokumentation for din sygdom det vil sige en lægeerklæring med diagnose, oplysning om eventuelt ordineret medicin samt originalbilag for betaling af lægebehandling og medicin. Ved hospitalsindlæggelse - se venligst ovenfor. Sygdom eller tilskadekomst Du skal hurtigst muligt kontakte Gouda Alarmcentral, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Det er en betingelse for Goudas erstatningspligt, at du fremskaffer den nøjagtige diagnose fra den behandlende læge, samt at Goudas læge får adgang til alle relevante sygejournaler. Når du er kommet hjem, skal du indsende dokumentation for udgifterne, hvorefter eventuel refundering vil finde sted. Hvilke skadehændelser er omfattet af rejseforsikringen Dette fremgår efterfølgende under de forskellige dækningsområder. Det forudsætter naturligvis, at din forsikring er oprettet således, at den omfatter de nævnte dækninger for eksempel er oprettet med skirejsedækning, afbestillingsforsikring, dækker overalt i verden, mv. se policen Sygdom forsikringssummen er ubegrænset For rejser i Europa (i EU- og EØS-lande) gælder denne dækning ikke, da sygdomsudgifter er dækket af Den Offentlige Rejsesygesikring Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst, opstået på rejsen, dækker rejseforsikringen rimelige og nødvendige udgifter til a) behandling hos læge med autorisation i det land, hvor forsikrede bliver behandlet (behandlende læge), b) medicin ordineret af behandlende læge eller Goudas læge, c) hospitalsophold på tosengsstue (semiprivate) og lægeordineret behandling på hospital, herunder operationer, d) levering af screenet blod samt overvågning på stedet af, at du modtager det screenede blod. Det er en forudsætning for dækning, at Goudas læge vurderer, at du opholder dig i et risikoområde, e) fødsel, behandling af et ufødt barn eller et barn, der er født for tidligt, indtil 4 uger før forventet fødselstidspunkt. Udgifterne er dækket under moderens rejseforsikring. Udgifterne til behandling af ufødt eller for tidligt født barn skal være omfattet af indeværende sygdomsdækning, f) telefonopkald under hospitalsindlæggelse med op til kr., g) taxitransport til og fra behandlingsstedet med op til kr., h) ambulancetransport fra sygdoms og eller ulykkessted til behandlingsstedet. Ambulancefly skal forinden godkendes af Gouda, i) sygetransport, som følge af behandlingssvigt, til nærmest egnede behandlingssted. Det er en betingelse for dækning, at Goudas læge - efter kontakt med behandlende læge - vurderer, at en sådan sygetransport er nødvendig og forsvarlig. Købstædernes Forsikring - vilkår 3

4 j) Har forsikrede som følge af et dækningsberettiget skadetilfælde ikke været i stand til at følge den før afrejsen planlagte og dokumenterede rejserute og er forsikrede ikke blevet hjemtransporteret for Goudas regning, dækker rejseforsikringen ekstraudgifter til indhentning af fastlagt rejserute maksimalt på økonomiklasse - til det sted, forsikrede i henhold til den fastlagte rejserute skulle befinde sig. k) Vurderer Goudas læge, at forsikrede kan behandles ambulant i stedet for på hospital, eller at forsikrede kan opholde sig på hotel efter endt behandling for at afvente hjemrejse eller indhentning af rejserute, dækker rejseforsikringen ophold på hotel samt fortæring med op til kr. pr. døgn. m) Kan forsikrede ikke rejse hjem som planlagt, dækker forsikringen endvidere forlængelse af din Gouda rejseforsikring, indtil hjemrejse kan finde sted Begrænsninger Rejseforsikringen dækker ikke udgifter a) til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, der inden for de sidste 2 måneder før afrejsen har medført - hospitalsindlæggelse - vurdering/behandling hos læge - som ikke er et led i kontrol - ændret medicinering, b) til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, hvis forsikrede - ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selv om du burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret, - er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling, - er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling, d) til kontrol og behandling, herunder medicin, til at holde en kronisk eller eksisterende sygdom stabil og velreguleret, e) til et før afrejsen kendt behandlingsbehov, f) til behandling eller ophold efter hjemkomst til Danmark, g) til fortsat behandling eller ophold, såfremt forsikrede afviser at lade sig hjemtransportere, når Goudas læge har besluttet, at hjemtransport skal finde sted, h) til behandling eller ophold i det tilfælde, hvor Goudas læge har besluttet, at behandlingen kan afvente hjemkomst til Danmark, i) i forbindelse med en hjemtransport arrangeret af forsikrede selv, som Gouda ikke ville være blevet påført, hvis Gouda havde formidlet hjemtransporten, j) til transport som følge af forsikredes frygt for smittefare, k) der påløber som følge af, at forsikrede ikke følger Goudas læges anvisninger, l) til tandlægebehandling - se dækningen under punkt 23.5, Tandlæge og fysioterapi m.m. m) til fysioterapi, kiropraktor eller anden ikke-lægelig behandling - se punkt 23.5 Tandlæge og Fysioterapi m.m.. n) til provokeret abort, o) til behandling eller følgesygdomme af aids, herunder også undersøgelser af symptomer. Denne undtagelse gælder uden hensyn til punkt a-c, p) til at erstatte, udskifte eller reparere proteser, briller, kontaktlinser, høreapparater, tandproteser eller andre hjælpemidler, q) til rekreations- eller kurophold. - er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de sidste 2 måneder, eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg, c) til behandling af sygdomme, der er eller har været under udredning og/eller har været under udredning forud for afrejsen, også selvom der ikke er blevet stillet en diagnose, 4 Købstædernes Forsikring - vilkår

5 23.3 Hjemtransport forsikringssummen er ubegrænset Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst, omfattet af punkt 23.2 Sygdom eller den offentlige rejsesygesikring, dækker rejseforsikringen rimelige og nødvendige a) ekstraudgifter til hjemtransport til bopæl eller hospital i Danmark. Goudas læge vurderer efter kontakt til behandlende læge om en hjemtransport er nødvendig og forsvarlig samt hvilket transportmiddel, der i bekræftende fald skal benyttes. Gouda afgør, hvornår hjemtransporten skal finde sted, b) udgifter til enten hjemtransport til bedemand/krematorium i Danmark ved dødsfald inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger f.eks. balsamering og zinkkiste eller c) udgifter til kremering og/eller begravelse på stedet, hvis de pårørende ønsker dette rejseforsikringen dækker maksimalt, hvad en hjemtransport ville koste, d) ekstraudgifter til hjemsendelse af vigtige personlige ejendele, som forsikrede, må efterlade som følge af en hjemtransport godkendt af Gouda, e) udgifter til taxa eller lægeordineret ambulance fra hospital eller lufthavn til forsikredes bopæl i Danmark, efter at Gouda har hjemtransporteret forsikrede til Danmark, f) ekstraudgifter (maksimal økonomiklasse) til hjemrejse til Danmark efter færdigbehandling og udskrivelse fra hospital i udlandet, når det planmæssige hjemrejsetidspunkt som følge af hospitalsindlæggelse er forpasset Begrænsninger Rejseforsikringen dækker ikke udgifter til a) hjemtransport på grund af kroniske eller eksisterende sygdomme, der inden for de sidste 2 måneder før afrejsen har medført - hospitalsindlæggelse - vurdering/behandling hos læge - som ikke er et led i kontrol - ændret medicinering, b) hjemtransport i forbindelse med kroniske eller eksisterende sygdomme, hvis forsikrede - ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selv om forsikrede burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret, - er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling, - er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling, - er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de sidste 2 måneder, eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg, c) hjemtransport arrangeret af forsikrede selv, som Gouda ikke ville have haft, hvis Gouda havde formidlet transporten, d) ambulancefly i tilfælde, hvor transporten kan finde sted på en anden lægelig forsvarlig måde efter Goudas læges vurdering, e) hjemtransport som følge af forsikredes frygt for smittefare Hjælp på stedet 24 timers lægevagt Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Under rejsen har forsikrede adgang til Goudas 24 timers danske lægevagt ved både lettere og alvorlig sygdom. Forsikrede kan få råd og vejledning om lægebehandling, om medicin ordineret af behandlende læge samt om egnede læger og tandlæger i udlandet Rejseforsikringen dækker ikke Rejseforsikringen dækker ikke forsikredes udgifter ved henvendelse til Goudas 24 timers lægevagt Tandlæge og fysioterapi m.m. forsikringssum ved tandlægebehandling kr. og ved fysioterapi m.m kr Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst omfattet af dækningen i punkt 23.2 Sygdom, den offentlige rejsesygesikring eller i forbindelse med akut tandpine/-skade, dækker rejseforsikringen rimelige og nødvendige udgifter til a) lægeordineret behandling hos offentligt registreret fysioterapeut, kiropraktor eller anden ikke-lægelig behandler. Der gælder en begrænsning på maksimalt 15 behandlinger, Købstædernes Forsikring - vilkår 5

6 b) uopsættelig og akut tandlægebehandling Begrænsninger Rejseforsikringen dækker ikke udgifter til a) behandling efter hjemkomst til Danmark, b) behandling eller ophold efter det tidspunkt, hvor forsikrede undlader at lade sig hjemtransportere, når Goudas læge har besluttet, at hjemtransport skal finde sted, c) behandling eller ophold i det tilfælde, hvor Goudas læge har besluttet, at behandlingen kan afvente hjemkomst til Danmark, d) tandlægebehandling, hvis forsikrede ikke har fulgt en normal tandpleje med mindst 1 årligt eftersyn og eventuelt nødvendig behandling, e) at erstatte, reparere eller udskifte proteser Personlig sikkerhed Krisehjælp på stedet Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker forsikredes udgifter til krisehjælp på uheldsstedet i tilfælde af, at forsikrede har været udsat for a) en større ulykke, b) en voldsom traumatisk hændelse, der involverer flere personer, c) en naturkatastrofe, d) en terroraktion, krig eller krigslignende tilstand eller e) en gidseltagning. Det er en forudsætning for dækning, at Goudas læge eller psykolog vurderer, at krisehjælp er nødvendig Telefonisk krisehjælp til pårørende Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Er forsikrede berettiget til krisehjælp i henhold til dækning Krisehjælp på stedet, dækker rejseforsikringen udgifter til telefonisk krisehjælp til forsikredes pårørende. Det er en forudsætning for dækning, at Goudas læge eller psykolog vurderer, at krisehjælp til disse pårørende er nødvendig Krisehjælp efter hjemkomst Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker forsikredes udgifter op til kr. til krisepsykologisk behandling efter hjemkomst i tilfælde, hvor forsikrede har været udsat for en a) naturkatastrofe, b) terroraktion, krig eller en krigslignende tilstand, c) gidseltagning eller d) livstruende epidemi. Det er en forudsætning for dækning, at forsikredes egen læge henviser til psykologisk behandling Evakuering Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter op til kr. til transport, hotelophold, fortæring, tøj og lokal transport i forbindelse med evakuering til nærmeste sikre destination eller til Danmark. Rejseforsikringen dækker i tilfælde af, at a) udenrigsministeriet anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af krig eller krigslignende tilstande eller overhængende fare for udbrud af krig eller krigslignende tilstande i det land, hvor forsikrede opholder sig, b) udenrigsministeriet anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af en terroraktion eller overhængende fare for en terroraktion, c) udenrigsministeriet eller lokale myndigheder anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af naturkatastrofe eller overhængende fare for naturkatastrofe i det område, hvor forsikrede opholder sig, d) Statens Serum Institut anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af livstruende epidemier i det område, hvor forsikrede opholder sig. Gouda lægger udenrigsministeriets, Statens Serum Instituts og lokale myndigheders anbefalinger til grund ved afgørelse af, om evakuering kan dækkes og ved dækning af evakuering, hvor nærmeste sikre destination er. Evakuering skal finde sted ved først givne lejlighed. Ønsker forsikrede på dette tidspunkt ikke at tage imod tilbuddet om evakuering, bortfalder dækningen. Hvis udenrigsministeriet, Statens Serum Institut eller lokale myndigheder på tidspunktet for forsikredes indrejse i et område har anbefalet eller foretaget evakuering, dækker rejseforsikringen ikke. 6 Købstædernes Forsikring - vilkår

7 Eftersøgning og redning Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker nødvendige udgifter op til kr. til eftersøgning og/eller redning. Det er en forudsætning for dækning, at a) hændelsen er anmeldt til det lokale politi/de lokale myndigheder, og at eftersøgningen eller redningen er iværksat af disse eller af Udenrigsministeriet, og at b) Gouda Alarmcentral kontaktes hurtigst muligt, hvis en eftersøgning eller redning bliver nødvendig, og at alarmcentralen godkender de selskaber, der skal forestå eftersøgningen samt omfanget heraf Begrænsninger a) Uanset antallet af tegnede forsikringer og forsikringstagere er den maksimale erstatning, der kan udbetales ved ét skadetilfælde, begrænset til kr. b) Det er en forudsætning for dækning, at den eftersøgte er forsikret hos Gouda. Efterlyses flere personer som en gruppe, fordeles eftersøgningsudgifterne ligeligt på antallet af eftersøgte. c) Det betragtes ikke som en eftersøgning, hvis forsikrede har undladt at fortælle pårørende, hvor han/hun befinder sig eller rejser rundt, og familien gerne vil have kontakt uanset årsagen til ønsket om kontakt. d) Der er på alle skadetilfælde under dette punkt en selvrisiko på 10 % - dog minimum kr. pr. skadetilfælde. Rejseforsikringen dækker ikke a) vederlag til organisationer/myndigheder, som normalt arbejder frivilligt/vederlagsfrit med eftersøgningsopgaver, b) eftersøgning nord for 75. breddegrad eller på Sydpolen, c) eftersøgningsbehov forårsaget af, at forsikrede har udvist grov uagtsomhed, d) eftersøgning af forsikret med eksisterende psykiske lidelser, der formodes at være årsag til bortkomsten, e) eftersøgning af forsikret, der har fået stillet en terminal diagnose, f) eftersøgning af personer, der forsvinder, mens de udøver eller træner til professionel sport eller er på en videnskabelig ekspedition, g) omkostninger til eftersøgning/redning i tilfælde af kidnapning eller kapring Terror Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen a) I tilfælde af at forsikrede direkte rammes af terror, der medfører personskade, dækker rejseforsikringen nødvendige ekstraudgifter til tidligere hjemrejse/hjemtransport til Danmark, herunder om nødvendigt med ambulancefly. Det er en forudsætning, at Goudas læge skønner hjemtransport nødvendig, og at transporten er arrangeret ifølge aftale med Gouda. b) I tilfælde af at forsikrede indirekte rammes af terror, der medfører personskade hos andre end forsikrede, dækker rejseforsikringen nødvendige ekstraudgifter til tidligere hjemrejse. Rejseforsikringen dækker med op til halvdelen at det beløb, forsikrede oprindeligt har betalt for sin transport. Det er dog en forudsætning for dækningen, at en tidligere hjemrejse og/ eller hjemtransport medfører ankomst til Danmark tidligere end 72 timer før oprindeligt planlagt Rejseforsikringen dækker ikke En af rejsearrangøren eller af andre, herunder offentlige myndigheder, iværksat hjemtransport Gidseltagning Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen I tilfælde hvor forsikrede har været holdt som gidsel, dækker rejseforsikringen a) nødvendige ekstraudgifter til hjemtransport til Danmark, herunder om nødvendigt med ambulancefly. Det er en forudsætning, at Goudas læge skønner hjemtransport nødvendig, og at transporten er arrangeret ifølge aftale med Gouda, b) ekstraudgifter til ophold på hotel, lokal transport og fortæring, c) forlængelse af forsikringsperioden, i tilfælde hvor forsikringsperioden udløber, mens forsikrede bliver holdt som gidsel. Forlængelsen træder i kraft ved udløb af den gældende forsikringsperiode og varer indtil forsikredes hjemkomst til Danmark dog maksimalt 14 dage efter, at forsikrede er blevet frigivet. Købstædernes Forsikring - vilkår 7

8 Begrænsninger Rejseforsikringen dækker ikke a) udgifter til efterforskning af en gidseltagning, b) udgifter til løsesum, c) enhver skade opstået som følge af begivenheder, der finder sted i områder med krig, krigslignende tilstand, oprør eller borgerlige uroligheder Tilbageholdelse i forbindelse med krig Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Bliver forsikrede tilbageholdt af myndighederne i et land som følge af krig eller risiko for krig, dækker forsikringen med op til kr. a) nødvendige ekstraudgifter til ophold og indenrigstransport, b) nødvendige ekstraudgifter til fortæring med op til 500 kr. pr. døgn. Dækningen ophører 3 måneder efter, at forsikrede første gang bliver tilbageholdt Lægelig fejlbehandling forsikringssum 1 mio. kr Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker varigt mén som følge af dokumenteret lægelig fejlbehandling i direkte forbindelse med en skade, der er dækningsberettiget i henhold til dækningen under punkt 23.2, Sygdom og punkt 23.3 Hjemtransport eller er omfattet af den offentlige rejsesygesikring. Erstatningsansvaret fastlægges efter Lov om patientforsikring 2 8, og erstatningens størrelse fastlægges efter Lov om erstatningsansvar Hjemkaldelse forsikringssum men udgør de rimelige og nødvendige udgifter Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstra transportudgifter - maksimalt økonomiklasse - for forsikrede og én rejseledsager, i tilfælde af at forsikrede a) hjemkaldes til Danmark som følge af alvorlig akut sygdom/tilskadekomst, der medfører hospitalsindlæggelse eller dødsfald hos forsikredes ægtefælle eller samlever, børn, papbørn, plejebørn, forældre, papforældre, plejeforældre, bedsteforældre, søskende, papsøskende, svigerforældre og svogre/svigerinder, b) informeres om væsentlig skade som følge af brand, oversvømmelse eller indbrudstyveri i forsikredes private bolig i Danmark eller egen virksomhed, eller hvis der foreligger overenskomststridig arbejdsnedlæggelse eller bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed, og hændelsen kræver forsikredes personlige og øjeblikkelige tilstedeværelse. Det er en betingelse for Goudas erstatningspligt, at hjemkaldelsen er aftalt med Gouda. Rejseforsikringen giver alene ret til én hjemkaldelse pr. forsikringsperiode til den person, der giver anledning til hjemkaldelsen Rejseforsikringen dækker ikke a) hjemkaldelse, der vil medføre et hjemkomsttidspunkt, der ligger mindre end 12 timer forud for den oprindeligt planlagte ankomst, b) i tilfælde, hvor det familiemedlem, der giver anledning til hjemkaldelsen, er med på samme rejse og er blevet transporteret hjem under dækningen Hjemtransport, jf. punkt Tilkaldelse og sygeledsagelse for højst 2 personer Tilkaldelse Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker i tilfælde af, at forsikrede a) rammes af akut sygdom eller akut tilskadekomst, omfattet af den offentlige rejsesygesikring eller dækningen Sygdom, jf. punkt 23.2, når det af den behandlende læge og Goudas læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst 2 døgn efter tilkaldtes ankomst til behandlingsstedet, b) rammes af akut livstruende sygdom eller tilskadekomst, omfattet af den offentlige rejsesygesikring eller dækningen under punkt 23.2, Sygdom Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker tilkaldtes udgifter til a) transport fra bopælen i Danmark og retur maksimalt økonomiklasse, b) transport, i tilfælde af at forsikrede skal overflyttes til andet behandlingssted eller hjemtransporteres - maksimalt samme transportklasse som forsikrede, c) køb af en Gouda rejseforsikring af samme type som forsikredes for ledsagelsens varighed. Det er en forudsætning, at tilkaldte opfylder kriterierne for at kunne købe 8 Købstædernes Forsikring - vilkår

9 en Gouda rejseforsikring, d) indlogering på hospital eller hotel maksimalt kr. pr. person pr. dag, e) dokumenterede udgifter til fortæring og lokal transport maksimalt 250 kr. pr. person pr. dag. Forsikringen dækker dog ikke tilkaldelse, såfremt forsikrede skal hjemtransporteres inden for 2 døgn fra den tilkaldtes ankomst til behandlingsstedet. Sygeledsagelse Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker i tilfælde af, at forsikrede a) rammes af en akut sygdom eller akut tilskadekomst omfattet af den offentlige rejsesygesikring eller dækningen Sygdom, jf. punkt 23.2, når den behandlende læge og Goudas læge forventer, at hændelsen vil medføre hospitalsindlæggelse i mindst 2 døgn, b) rammes af en akut livstruende sygdom eller tilskadekomst, omfattet af den offentlige rejsesygesikring eller dækningen Sygdom, jf. punkt c) skal hjemtransporteres som følge af sygdom, tilskadekomst eller dødsfald Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker sygeledsagers nødvendige ekstraudgifter til a) transport maksimalt samme transportklasse som den forsikrede - i tilfælde hvor forsikrede skal transporteres til egnet behandlingssted eller hjemtransporteres, b) transport til bopælen eller til indhentning af fastlagt rejserute maksimalt økonomiklasse når sygeledsagelsen afsluttes enten ved forsikredes udskrivelse fra hospital på opholdsstedet eller ved hjemkomst til bopælen/ hospital i Danmark, c) forlængelse af eksisterende rejseforsikring hos Gouda eller køb af en Gouda rejseforsikring af samme type som skadelidte for sygeledsagelsens varighed. Det er en forudsætning, at sygeledsager opfylder kriterierne for at kunne købe en Gouda rejseforsikring, Begrænsninger a) I tilfælde hvor forsikrede hjemtransporteres på bedre transportklasse end økonomiklasse, dækker forsikringen maksimalt en enkelt tilkaldt/sygeledsager på samme transportklasse. I tilfælde hvor forsikrede transporteres hjem med medicinsk ledsagelse (læge eller sygeplejerske), herunder ambulancefly, har eventuelt tilkaldte/sygeledsagere ikke krav på transport på samme transportklasse som forsikrede. b) Opholdsudgifter for tilkaldte og/eller sygeledsagere dækkes maksimalt i 3 uger. c) Dækning af ophold- og fortæringsudgifter for tilkaldte og sygeledsager ophører, når ledsagelsen afsluttes ved udskrivelse fra hospital på opholdsstedet eller hjemkomst til bopæl eller hospital i Danmark Forsinket fremmøde forsikringssummen er ubegrænset Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen I tilfælde hvor forsikrede skal indhente den planlagte rejserute som følge af, at forsikrede uden egen skyld og uden at kunne forudse det, møder for sent frem til et offentligt eller til et af rejsearrangøren arrangeret transportmiddel Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til a) transport til indhentning af den fastlagte rejserute - maksimalt samme klasse som den oprindelige udrejse, b) hotelophold - maksimalt kr. pr. dag, c) fortæring samt lokal transport - maksimalt 250 kr. pr. dag. Det er en betingelse for dækning, at billetten/billetterne samt rejseforsikringen er bestilt og betalt 24 timer før afgang. Forsikringen dækker ikke ved forsinket fremmøde, der sker i forbindelse med flyskift, hvor der ikke minimum har været indlagt den officielle mindste transittid (minimum connecting time) eller forsinket fremmøde på udrejsen op til 24 timer efter afrejsen, hvis forsikringen først er købt på afrejsedagen. d) indlogering på hospital eller hotel maksimalt kr. pr. person pr. dag, e) dokumenterede udgifter til fortæring og lokal transport maksimalt 250 kr. pr. person pr. dag. Købstædernes Forsikring - vilkår 9

10 23.11 Bagageforsinkelse forsikringssum kr. pr døgn, maksimalt kr Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker rimelige, nødvendige og dokumenterede ekstraudgifter til erstatningskøb eller erstatningsleje svarende til det savnede, i tilfælde af at forsikredes indskrevne bagage er forsinket mere end 5 timer i forhold til forsikredes ankomst til et bestemmelsessted uden for Danmark. Forsikringen dækker dog ikke erstatningskøb og/eller -leje der foretages, efter at bagagen er kommet frem til bestemmelsesstedet eller bagageforsinkelse hvis ferierejsen er en skirejse, medmindre tilvalgsdækningen - skirejsedækning, jf. punkt er oprettet Bagagedækning forsikringssummen er 10 % af forsikringssummen for indboet på forsikringsstedet Skader henhørende under denne forsikring skal anmeldes til Købstædernes Forsikring, men uden for Købstædernes Forsikrings normale kontortid, kan skader anmeldes til Goudas alarmcentral. Denne dækning er en del af indboforsikringen og gælder, selvom der ikke er oprettet en ferierejseforsikring. Dog forudsættes det, at der er oprettet en indboforsikring for helårsadressen hos Købstædernes Forsikring. Ved tyveri fra biler, campingvogne, telte og private både dækkes med højst kr. De indboeffekter, der er nævnt i felterne D og E i dækningsskemaet for indboforsikringen, jf. punkt 19, dækkes ikke ved tyveri fra de nævnte steder. Ligeledes er våben undtaget. Den private ferierejseforsikring omfatter og dækker de samme ting, som fremgår af dækningsskemaet for indboforsikringen, når tingene medbringes eller sendes som rejsegods. Der er dog følgende begrænsninger a) Rede penge, rejsechecks, værdipapirer og andre pengerepræsentativer erstattes med højst kr. I tilfælde af røveriske overfald dækkes rede penge med indtil kr. b) Smykker, foto- og videoudstyr og mobiltelefoner dækkes maksimalt i alt med kr. Rejsegods, der sendes med flyt eller tog, er desuden dækket ved bortkomst eller beskadigelse. Bagagedækningen gælder ved rejser overalt i verden i op til 3 måneders varighed Feriekompensation forsikringssum kr Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker skadetilfælde omfattet af den offentlige rejsesygesikring, af dækningen i punkt 23.2 Sygdom, dækningen i punkt 23.3 Hjemtransport eller af dækningen i punkt 23.8 Hjemkaldelse, hvor forsikrede a) hjemkaldes, b) hospitalsindlægges, c) lægeordineres sengeleje eller indendørs ophold d) hjemtransporteres, e) afgår ved døden Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker rejsens pris pr. dag for feriedage, der ikke kan udnyttes på grund af én eller flere af skadebegivenhederne nævnt i punkt Hvilke personer er omfattet af dækningen Følgende persongrupper er omfattet af dækningen a) skadelidte (den forsikrede) samt op til 2 rejseledsagere, der er anført på samme faktura/salgsbevis som skadelidte, eller som har købt rejsen for at foretage den sammen med skadelidte, b) forældre, der rejser med egne børn, som er hjemmeboende eller under 24 år. Bliver et eller flere af familiens medlemmer berettiget til erstatning jf. punkt , dækker rejseforsikringen for hele familien (forældre samt egne børn, som er hjemmeboende eller under 24 år). Det er en forudsætning for dækning af feriekompensation, at den enkelte person er omfattet af en rejseforsikring hos Gouda, der dækker feriekompensation Begrænsninger a) Der ydes ikke feriekompensation for den dag, forsikrede, bliver hospitalsindlagt, hjemkaldt, hjemtransporteret eller går til lægen. b) Dækningen ophører efter hjemkomst til Danmark dog ydes der feriekompensation for hjemkomstdagen. c) Feriekompensation ud over forsikringsperioden er ikke dækket. For bagagedækningen gælder i øvrigt de samme erstatningsregler, som gælder for indboforsikringen, jf. punkt Købstædernes Forsikring - vilkår

11 d) Feriekompensation ydes ikke, hvis ferierejsen er en skirejse, medmindre tilvalgsdækningen skirejsedækning er oprettet Særlige bestemmelser a) Foreligger der ikke tilstrækkelig dokumentation fra behandlende læge, som bekræfter, at den forsikrede har været ude af stand til at udøve den planlagte aktivitet, vurderer Goudas læge på baggrund af den stillede diagnose, om forsikrede jf. punkt er berettiget til kompensation, og i bekræftende fald for hvor mange dage. b) For personerne angivet i punkt ydes erstatning for samme periode som for skadelidte/den forsikrede Ferieboligforsikring forsikringssum kr Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen Forsikringen dækker ekstraudgifter til leje af tilsvarende feriebolig, campingvogn, båd eller telt, hvis det viser sig, at den bestilte og betalte feriebolig ikke kan benyttes som følge af brand- eller vandskade, tyveriskade, oversvømmelse, jordskælv eller lignende naturkatastrofer Kaution/sikkerhedsstillelse Ferierejseforsikringen omfatter en kaution, herunder betaling af eventuelle advokatomkostninger, i tilfælde af, at den forsikrede eller dennes bagage tilbageholdes af lokale myndigheder. Dækningen er begrænset til maksimalt kr. Hvis kautionen frigives, skal den betales tilbage til Gouda Rejseforsikring. Det er dog en forudsætning, at tilbageholdelsen ikke skyldes forhold af erhvervsmæssig karakter, herunder kontraktforhold, eller straffesager. Dog kautioneres ved færdselssager, hvis den forsikrede ikke var påvirket af narkotiske stoffer Personlig ulykkesforsikring forsikringssum kr. ved 100 % varigt mén og kr. ved død pr. forsikret person Skader henhørende under denne forsikring skal anmeldes til Købstædernes Forsikring. Den private ferierejseforsikring dækker varige mén som følge af et ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager varige mén. Ulykkestilfælde, der skyldes besvimelse eller ildebefindende, er tillige dækket. Ved varige mén skal méngraden mindst være 15 %. Det er Arbejdsskadestyrelsens méntabel, som ligger til grund. Forsikringen dækker ikke sygdomme, som er årsag til ménet eller døden. Heller ikke selv om et ulykkestilfælde måtte have forværret en i forvejen eksisterende sygdom. Dog dækkes varigt mén som følge af tropesygdom eller som følge af lægelig fejlbehandling i forbindelse med ulykkestilfældet. Forsikringen dækker ikke ulykkestilfælde i forbindelse med alpint skiløb, medmindre den varige méngrad er over 10 %. Et bestående mén kan ikke bevirke, at méngraden fastsættes højere, end hvis et sådant mén ikke havde været til stede. Ménerstatningen udgør den procent af forsikringssummen, der svarer til den varige méngrad. En eventuel dødserstatning udbetales til nærmeste pårørende. Der kan ikke ved samme ulykkestilfælde opnås erstatning både for mén og for død. Erstatning for mén fradrages derfor ved en eventuel erstatning for død, hvis dødserstatningen er større end er større end ménerstatningen. Er den forsikrede person under 18 år, er der ingen dødserstatning, men alene en begravelseshjælp på kr. Tilvalgsdækning Skirejsedækning Hvis denne dækning er oprettet, fremgår det af policen. Skirejsedækningen er en tilvalgsdækning til ferierejseforsikringen Formålsbestemt feriekompensation den maksimale dækning er ubegrænset Forsikringen dækker Økonomisk kompensation i form af rejsens pris pr. dag minimum 250 kr. pr. dag for ødelagte feriedage, i tilfælde hvor forsikrede a) hospitalsindlægges, b) hjemtransporteres af Gouda, c) hjemkaldes, Købstædernes Forsikring - vilkår 11

12 d) bliver akut syg/kommer til skade og ikke kan udøve den aktivitet, som var rejsens primære formål. Sygdommen eller tilskadekomsten skal dokumenteres af en lokal læge, og dokumentationen ligger til grund for Goudas vurdering af, i hvilket omfang rejsens primære formål ikke kunne udøves Refundering af udgifter til ikke refunderbare planlagte aktiviteter og lejede effekter, der kan kræves betalt eller er betalt, i tilfælde hvor forsikrede forhindres i at benytte disse eller deltage i disse. Den maksimale dækning er kr., idet der kun refunderes udgifter for skadelidte selv i tilfælde af skade under dette punkt Den økonomiske kompensation for ødelagte feriedage godtgøres tidligst fra dagen efter, at en af situationerne under ovennævnte punkt indtræffer. Der ydes alene erstatning for de dage, hvor situationen består Det er en forudsætning for dækning, at den sygdom, tilskadekomst eller hjemkaldelse der er årsagen til ønsket om feriekompensation, er dækket af denne rejseforsikring eller den offentlige rejsesygeforsikring Forsikringen omfatter én af følgende persongrupper a) forsikrede selv, samt op til 2 sygeledsagere jf. punktet om sygeledsagelse i de øvrige rejseforsikringsvilkår. Dette gælder ikke ledsagere, der bliver tilkaldt. b) forældre, der rejser med egne børn, som er hjemmeboende eller under 24 år. c) forsikrede samt en rejseledsager, der er anført på samme faktura/deltagerbevis som forsikrede, eller som har købt rejsen for at foretage den sammen med forsikrede. Det er en betingelse for dækning under feriekompensation, at hver enkelt person er dækket af en Gouda rejseforsikring med dækning for formålsbestemt feriekompensation. Dækningen omfatter ikke økonomisk kompensation for hjemrejsedagen eller ud over forsikringsperioden Særlige bestemmelser Foreligger der ikke tilstrækkelig dokumentation fra behandlende læge, vurderer Goudas læge på baggrund af diagnosen, om forsikrede jf. ovenstående er berettiget til kompensation og i bekræftende fald, for hvor mange dage. For personer nævnt under punkt ydes erstatning for samme periode som for den skadelidte Bagageforsinkelse den maksimale er statning er kr. og maksimalt 500 kr. pr. døgn Forsikringen dækker Rimelige, nødvendige og dokumenterede ekstraudgifter til erstatningskøb eller erstatningsleje svarende til det savnede, i tilfælde af at forsikredes indskrevne bagage er forsinket mere end 5 timer i forhold til forsikredes ankomst til et bestemmelsessted uden for Danmark. Det er en betingelse for erstatning, at original dokumentation for forsinkelse samt kopi af billetter og indtegningsbeviser fra rejsebureau og/eller flyselskabet foreligger. Forsikringen dækker ikke erstatningskøb, der foretages, efter at bagagen er kommet frem til bestemmelsesstedet Fællesvilkår for rejseforsikringen Forudsætning for dækning a) Er forsikrede fyldt 70 år på afrejsetidspunktet, skal der udfyldes en helbredserklæring, som skal sendes til Gouda. Først når forsikrede har modtaget forhåndstilsagn fra Gouda, gælder forsikringen. b) Forsikrede skal ved starten af forsikringsperioden være berettiget til ydelser i henhold til Lov om Sygesikring, herunder den offentlige rejsesygesikring. c) Rejseforsikringen, som er en tilvalgsdækning til indboforsikringen hos Købstædernes Forsikring, skal være oprettet og trådt i kraft inden afrejsen fra Danmark. d) Rejseforsikringen dækker alene i det geografiske område, der er anført på policen. Er der ikke anført noget område, dækker rejseforsikringen overalt i verden ved private ferierejser af højst 30 dages varighed Generelle undtagelser Rejseforsikringen dækker ikke a) krav fremkaldt af forsikrede ved forsæt eller grov uagtsomhed, under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika, medicin eller andre euforiserende midler, medmindre det godtgøres, at skaden ikke har forbindelse hermed, b) krav opstået i forbindelse med forsikredes deltagelse i videnskabelige ekspeditioner, under udøvelse af eller træning til professionel sport, c) indirekte tab, d) piloter og co-piloter under flyvning, 12 Købstædernes Forsikring - vilkår

13 e) krav, der opstår som en direkte eller indirekte følge af: strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse eller andre indgreb foretaget af en offentlig myndighed, f) enhver udgift efter hjemkomst til Danmark, g) skade opstået direkte eller indirekte som følge af brug af radioaktivt materiale, h) skade opstået direkte eller indirekte som følge af krig eller krigslignende aktioner, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog sådanne skader, indtil førstgivne lejlighed for evakuering foreligger, medmindre der allerede på tidspunktet for forsikredes indrejse til det pågældende område var anbefalet eller foretaget evakuering på grund af de aktuelle uroligheder, i) aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende, j) udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald, k) force majeure af enhver art Urigtige oplysninger Det er vigtigt, at oplysninger, herunder helbredsoplysninger, afgivet til Gouda er præcise og korrekte. Forties oplysninger eller afgives forkerte svar, der kan have en betydning for Goudas bedømmelse, kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde Dobbeltforsikring Rejseforsikringen omfatter ikke erstatningskrav, der er dækket af anden forsikring. Ved anmeldelse af skade, skal det altid oplyses, om der er forsikring i andet selskab, herunder via et kreditkort. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres ved dansk ret.) A Insurance in other companies If, at the time the loss or damage insured by this certificate shall occur, there is any other insurance against such loss or damage or any part thereof, the underwriter shall be liable under this certificate for its proportionate share of loss or damage only. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret.) Overdragelse af erstatningskrav Den forsikrede kan ikke uden Goudas samtykke pantsætte eller overdrage sine rettigheder ifølge rejseforsikringen A You cannot, without consent from Gouda, pledge or assign your rights according to the travel insurance Regres I tilfælde af udbetalinger i medfør af denne rejseforsikring indtræder Gouda i alle forsikredes rettigheder desangående. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter dansk ret) A Rights of subrogation The underwriter shall be fully and completely subrogated to the rights of the Insured against parties who may be liable to provide an indemnity or make a contribution with respect to any matter which is the subject of a claim under this certificate. The underwriter may at his own expense take over the Insured s rights against third parties to the extent of his payment made. The Insured shall cooperate with the underwriter and provide such information and documentation reasonably required by the underwriter in order to collect and enforce his rights of subrogation. The underwriter may institute any proceedings at his own expense against such third parties in the name of the Insured. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret) I tilfælde af skade krav til dokumentation a) Den forsikrede er forpligtet til at fremskaffe og afgive de oplysninger, der er nødvendige for, at Gouda kan afgøre, om skaden er dækningsberettiget og i hvilket omfang. Det vil f.eks. være originale politirapporter, tredjepartserklæringer fra for eksempel. rejseleder, hotelpersonale eller andre relevante personer. b) Goudas læge har ret til at søge oplysninger om forsikredes helbredstilstand og behandling hos forsikredes egen læge såvel som andre læger eller hospitaler, der har behandlet forsikrede, og om nødvendigt drøfte oplyste forhold med disse. Gouda garanterer fuld diskretion med sådanne oplysninger. c) Gouda har ret til at kræve, at forsikrede lader sig undersøge (herunder afgivelse af blodprøve) af Goudas læge eller af en læge udpeget af Gouda. Ved dødsfald har Gouda ret til at kræve obduktion. Gouda vil i givet fald betale alle omkostninger til ovennævnte. Foretages der ikke obduktion, på trods af Goudas anmodning derom, kan retten til erstatning bortfalde. d) Den forsikrede er forpligtet til at fremsende original dokumentation for udgifter eller skader, der søges erstattet, herunder originale købskvitteringer, garantibeviser, politirapport, rapport fra transportselskabet mv. e) Foranstaltninger med hensyn til transport kan være begrænset i lande, der er i krig eller lignende. Gouda er ikke ansvarlig for, i hvilket omfang transport kan foregå, men vil i sådanne tilfælde, hvor hjælp er nødvendig, samarbejde med udenrigsministeriet. Købstædernes Forsikring - vilkår 13

14 f) Udgifter til transport, der ikke er arrangeret af Gouda, dækkes maksimalt med de omkostninger, Gouda ville have haft ved at arrangere den tilsvarende transport, dog betales maksimalt et beløb svarende til billetprisen for rutefly - maksimalt økonomiklasse. Se dog punkt 9.2 a. g) Erstatning udbetales umiddelbart efter, at Gouda har modtaget de oplysninger, der anses for nødvendige for at fastslå Goudas erstatningsforpligtelse. h) Efter enhver anmeldt skade kan Gouda opsige rejseforsikringen med 14 dages varsel. Dette skal i givet fald ske i tidsrummet fra skadens anmeldelse og indtil 14 dage efter betaling eller afvisning af skaden. Forsikringstageren kan i henhold til de generelle regler i forsikringsvilkårene for privatforsikringen, opsige forsikringen skriftligt fra dag til dag Ankenævnet for Forsikring Opstår der uenighed mellem forsikringstageren og Gouda om rejseforsikringen, og fører en fornyet henvendelse til Gouda ikke til andet resultat, har forsikringstageren mulighed for at klage til Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaardsgade København V hverdage mellem og Ved indgivelse af klage benyttes et særligt klageskema, der kan rekvireres hos enten Gouda, Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen, Amaliegade 10, 1256 København K, tlf.: For så vidt angår uenigheder mellem forsikringstageren og Købstædernes Forsikring, henvises til de generelle vilkår under privatforsikringen. I så fald kan der også klages til Ankenævnet for Forsikring Værneting Sagsanlæg mod Gouda skal anlægges ved Københavns Byret eller Østre Landsret i København. 24. Rejseafbestillingsforsikring forsikringssummen er enten kr. eller kr. pr. sikret person afhængig af, hvilken sum forsikringstageren har valgt (forsikringssummen indeksreguleres) Rejseafbestillingsforsikringen er en tillægsforsikring til indboforsikringen Hvis denne forsikring er oprettet, fremgår det af policen. Forsikringen vedrører alle private ferierejser, som personer, der er omfattet af indboforsikringen, skulle have foretaget, uanset hvortil i verden rejsen skulle have fundet sted. Rejseafbestillingsforsikringen yder erstatning, når det kan dokumenteres i form af lægeerklæringer med videre, at rejsen ikke kan påbegyndes på grund af død eller akut og uventet sygdom/tilskadekomst hos en forsikret, hos medrejsende familie eller hos rejseledsagere. Erstatning ydes også til den forsikrede, hvis ikke-medrejsende familie bliver hospitalsindlagt. Ved familie forstås, ægtefælle/samlever, registreret partner, børn, samlevers børn, svigerbørn elller børnebørn, forældre, svigerforældre eller bedsteforældre og søskende. Forsikringen dækker ikke i tilfælde af, at a) sygdom/tilskadekomst eller graviditet, der er årsag til afbestillingen, var til stede ved køb af forsikringen. Denne undtagelse gælder også selvom der ikke er stillet en endelig diagnose, men sygdommen/tilskadekomsten eller graviditeten alene har udvist symptomer eller er under udredning. Dog ydes der dækning, såfremt sygdommen/tilskadekomsten, der er årsag til afbestillingen, ikke indenfor 3 måneder før køb af rejsen/afbestillingsforsikringen har; 1) udvist symptomer, 2) givet anledning til lægebesøg, udover almindelig kontrol, 3) medført ændring i medicinering eller 4) medført hospitalsindlæggelse. b) Afbestillingen skyldes en psykisk lidelse, der ikke har medført lægeordineret behandling hos psykolog eller psykiater, hospitalsindlæggelse eller medicinering. Ligeledes ydes erstatning, når det kan dokumenteres, at rejsen ikke kan påbegyndes, fordi der er sket væsentlig skade som følge af brand eller indbrudstyveri i forsikredes private bolig eller egen virksomhed, eller hvis der foreligger overenskomststridige arbejdsnedlæggelse eller bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed, når disse hændelser indtræder umiddelbart inden afrejsen. Rejseafbestillingsforsikringen erstatter den del af rejsens pris, som rejsearrangøren kan kræve betalt, eller som rejsearrangøren ikke har pligt til at refundere. Ved individuelt arrangerede udlandsrejser erstatter forsikringen udgifter til billetter og andre rejseomkostninger, der er betalt og ikke kan kræves refunderet. Rejseafbestillingsforsikringen erstatter tillige forudbetalt leje af feriebolig, campingvogn, båd eller telt, som ikke kan kræves refunderet. Ved ferierejser som skulle have fundet 14 Købstædernes Forsikring - vilkår

15 sted i Danmark er det dog en forudsætning for at opnå erstatning, at der foreligger dokumentation for, at ferieopholdet/rejsen mindst skulle have varet i 6 døgn. Købstædernes Forsikring - vilkår 15

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN SPIES SUPPLEMENT SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN SPIES SUPPLEMENT SIDE 2 SPIES SUPPLEMENT BETINGELSER NR. 891 KÆRE KUNDE Disse forsikringsbetingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din SPIES SUPPLEMENT. Derefter de betingelser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Årsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 814 A

Årsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 814 A Årsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 814 A 1 Indholdsfortegnelse 1. Vær opmærksom på... 2 2.»Hvad gør jeg, hvis...«- når du får brug for din rejseforsikring... 2 3. Forsikringsbetingelser... 6

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN - 0110 I SAMARBEJDE MED GOUDA REJSEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN - 0110 I SAMARBEJDE MED GOUDA REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN - 0110 I SAMARBEJDE MED GOUDA REJSEFORSIKRING ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN UANSET HVOR DU REJSER HEN Betingelser TILLÆG TIL familieforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde Årsrejseforsikring Generelt IDL Forsikring Assurance Agentur A/S samarbejder med Falck TravelCare for at sikre dig en effektiv skadehjælp på din ferierejse. Hvis du har brug for akut hjælp på din ferierejse

Læs mere

SENIORREJSEFORSIKRING

SENIORREJSEFORSIKRING SENIORREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 761 Til rejser i hele verden for rejsende, der er fyldt 70 år Forhåndstilsagn er en forudsætning for dækning Denne forsikring dækker kun, når du har fået

Læs mere

Årsrejseforsikring - Verden. Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. Version 10-702

Årsrejseforsikring - Verden. Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. Version 10-702 Forsikringsbetingelser Årsrejseforsikring - Verden Afbestillingsforsikring Version 10-702 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825

ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825 ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 811 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Skole- og ungdomsrejseforsikring

Skole- og ungdomsrejseforsikring Skole- og ungdomsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 808 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 III. Forsikringsbetingelser 6 1. Sygdom 6 2. Hjemtransport 7

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 812 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

UNGDOMSREJSEFORSIKRING

UNGDOMSREJSEFORSIKRING UNGDOMSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 741 Til rejser i hele verden For rejsende under 35 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Flex business. Forsikringsbetingelser 870

Flex business. Forsikringsbetingelser 870 Flex business Forsikringsbetingelser 870 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse A Fællesbetingelser 3 B Forhold i skadetilfælde 5 C Grunddækning og tillægsdækninger 7 Grunddækning 7 2. Sygdom 7 3. Syge-

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser,

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807. Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807. Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed skole- og ungdomsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807 Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER REJSEFORSIKRING

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ÅRSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 721 Til ferierejser i Europa af maksimalt 1 måneds varighed For rejsende, der er dækket af det gule kort Denne forsikring er en tillægsforsikring til rejsende

Læs mere

Til rejser i Europa i bus Maksimalt 1 måned

Til rejser i Europa i bus Maksimalt 1 måned BUSRE jseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 759 Til rejser i Europa i bus Maksimalt 1 måned s i k k e r h e d u d o v e r a l l e g r æ n s e r Betingelser nr. 759 Kære Gouda-kunde Dette hæfte består

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr : 62940514 Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 INDHOLDSFORTEGNELSE I VÆR OPMÆRKSOM PÅ... 2 II HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN FORSIKRING... 2 III FORSIKRINGSBETINGELSER... 3 1. HVORDAN ER DU FORSIKRET?...

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Rejseforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Rejseforsikring Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Gouda Rejseforsikring,

Læs mere

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 INDHOLDSFORTEGNELSE A FÆLLESBETINGELSER... 3 B FORHOLD I SKADETILFÆLDE... 5 C DÆKNING... 8 2. SYGDOM... 8 3. SYGE- OG HJEMTRANSPORT... 9 4. LÆGELIG FEJLBEHANDLING...

Læs mere

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Flex Business erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Indholdsfortegnelse: Afsnit A - Fællesbetingelser Side 3 Afsnit

Læs mere

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565 Rejseforsikring Forsikringsbetingelser 565 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Limpopo/Diana -kunde 3 Afsnit A: forsikringssummer for rejser i EU/EØS 4 Afsnit B: forsikringssummer for rejser i

Læs mere

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser,

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSREJSEFORSIKRING. hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HJEMTRANSPORT (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER 145 Gyldig

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1.

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1 Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. 1. Hjælp på stedet 2. Rejsedokumenter 3. Selvrisikodækning

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER 1 Indledende betingelser Hvem kan købe rejseforsikringen? Rejseforsikringen kan tegnes af ferie- og studierejsende, som rejser med Lisa Sprogrejser. Rejsende kan

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIT TILLÆG TIL REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIT TILLÆG TIL REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING TILLÆG BETINGELSER NR. 900 KÆRE KUNDE Disse forsikringsbetingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for dit tillæg til rejseforsikring. Derefter

Læs mere

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX Business Erhvervsrejseforsikring Betingelser nr. 770 Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 770 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Indledende bestemmelser

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Forsikringsbetingelser ÅRSREJSEFORSIKRING - VERDEN

Forsikringsbetingelser ÅRSREJSEFORSIKRING - VERDEN Forsikringsbetingelser ÅRSREJSEFORSIKRING - VERDEN VERSION 10-702 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

Forsikringsbetingelser ÅRSREJSEFORSIKRING - VERDEN

Forsikringsbetingelser ÅRSREJSEFORSIKRING - VERDEN Forsikringsbetingelser ÅRSREJSEFORSIKRING - VERDEN VERSION 10-702 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

Årsrejseforsikring Hjemtransport (EU/EØS) For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest

Årsrejseforsikring Hjemtransport (EU/EØS) For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest Årsrejseforsikring Hjemtransport (EU/EØS) For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest ÅRSREJSEFORSIKRING hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER 145 ÅRSREJSEFORSIKRING

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Kære Limpopo/Diana -kunde

Kære Limpopo/Diana -kunde Kære Limpopo/Diana -kunde Denne rejseforsikring er specielt udviklet til de forsikringsbehov, du har på din jagtrejse. Rejseforsikringen er et resultat af et samarbejde mellem Limpopo/Diana og Gouda. Rejseforsikringen

Læs mere

Reseförsäkring PLUS. Rejseforsikring

Reseförsäkring PLUS. Rejseforsikring Rejseforsikring Reseförsäkring PLUS En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder og være sammen med familie og venner. Desværre kan der ske ting som forstyrrer roen

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 DK 1790 Copenhagen V CVR No. : 62940514 Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Phone: +45 33 25 25 25 www.erv.dk Kapitel 1 Indledende betingelser Hvem

Læs mere

En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder. premier. Premie Day 1 Rest

En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder. premier. Premie Day 1 Rest rejseforsikring En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder og være sammen med familie og venner. En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt Rejseforsikring 100% tryghed året rundt 100% tryghed med Gouda rejseforsikring Med en Gouda Rejseforsikring får du 100% tryghed, når du rejser på korte eller længere rejser. Bliver du syg på din rejse,

Læs mere

TILLÆGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 170

TILLÆGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 170 Tillægsforsikring TILLÆGSFORSIKRING 1 BAGAGE 1.0 Forsikringssum DKK 10.000,- pr. person. 1.1 Hvem dækkes udgifter for? 1.2 Hvilke genstande er omfattet af rejseforsikringen? Rejseforsikringen omfatter

Læs mere

Senior rejseforsikring

Senior rejseforsikring Senior rejseforsikring Forsikringsbetingelser 820 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 812 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

REJSEFORSIKRING Forsikringsbetingelser version 50-15-01

REJSEFORSIKRING Forsikringsbetingelser version 50-15-01 REJSEFORSIKRING Forsikringsbetingelser version 50-15-01 ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk COVER UNDERWRITTEN 100% BY Qudos

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 30202B Gyldig fra 1. januar 2015 Når du læser betingelserne skal du huske at: 1. Alle ord markeret med

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske ERV Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216302 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse Del 1 Hvem,

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Seniorrejseforsikring

Forsikringsvilkår. For. Seniorrejseforsikring Forsikringsvilkår For Seniorrejseforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk 100%

Læs mere

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING 010415.RF_Single_Årsrejse SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen.

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen. Gældende fra den 01.08.2014 Storstrøms Forsikring G/S Disse forsikringsbetingelser er tillæg til forsikringsbetingelser for Familieforsikring 6101-1 og Indboforsikring 7101-2011 og gælder kun hvis der

Læs mere

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor

Læs mere

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Sygdom, tilskadekomst, ulykke, hjemtransport, personassistance Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Firmanavn CVR-nr. Firmaadresse Postnr. By Firma e-mail Firmatelefon

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS OMFANG 1. Sikrede personer

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

Udstationering. Forsikringsbetingelser nr. 231

Udstationering. Forsikringsbetingelser nr. 231 Udstationering Forsikringsbetingelser nr. 231 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor man får brug

Læs mere

Udstationeringsforsikring

Udstationeringsforsikring Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser 775 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Afsnit A Fællesbetingelser 3 Afsnit B Forhold i skadetilfælde 5 Afsnit C Generelle forsikringsbetingelser 7

Læs mere