Phaser User Guide. Color Printer. English Français Italiano Deutsch Español Português. Magyar Русский Türkçe Ελληνικά

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Phaser 7500. User Guide. Color Printer. English Français Italiano Deutsch Español Português. Magyar Русский Türkçe Ελληνικά"

Transkript

1 Phaser 7500 Color Printer Phaser 7500 User Guide English Français Italiano Deutsch Español Português Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do usuário Nederlands Gebruikershandleiding Svenska Användarhandbok Dansk Čeština Uživatelská příručka Polski Przewodnik użytkownika Magyar Русский Türkçe Ελληνικά Felhasználói útmutató Руководство пользователя Kullanıcı Kılavuzu Εγχειρίδιο χρήστη

2 Copyright 2009 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder reserveres under copyright-lovgivningen i USA. Indhold i denne publikation må ikke gengives i nogen form uden tilladelse fra Xerox Corporation. Den påberåbte copyrightbeskyttelse omfatter alle former for materialer og information med copyright, der nu er tilladt af lovbestemt eller juridisk lovgivning eller herefter tildeles, inklusive uden begrænsning, materiale, der er genereret fra softwareprogrammer, der vises på skærmen, f.eks. typografi, skabeloner, ikoner, skærmvisninger, udseender osv. Xerox, CentreWare, Phaser, PrintingScout og Walk-Up er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/ eller andre lande. Adobe Reader, Adobe Type Manager, ATM, Flash, Macromedia, Photoshop og PostScript er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Apple, AppleTalk, Bonjour, EtherTalk, Macintosh, Mac OS og TrueType er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. i USA og/eller andre lande. HP-GL, HP-UX og PCL er varemærker tilhørende Hewlett-Packard Corporation ii USA og/eller andre lande. IBM og AIX er varemærker, der tilhører International Business Machines Corporation i USA og/eller andre lande. Microsoft, Windows Vista, Windows og Windows Server er varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Novell, NetWare, NDPS, NDS, Novell Directory Services, IPX og Novell Distributed Print Services er varemærker, der tilhører Novell, Incorporated i USA og/eller andre lande. SGI IRIX er et varemærke tilhørende Silicon Graphics, Inc. Sun SM, Sun Microsystems og Solaris er varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Incorporated i USA og/eller andre lande. UNIX er et varemærke i USA og andre lande, der er givet i eksklusiv licens gennem X/Open Company Limited. Som en ENERGY STAR -partner, har Xerox Corporation testet, at dette produkt imødekommer ENERGY STARs retningslinier for energibesparelse. ENERGY STAR-navnet og logoet er et registrereret varemærke i USA.

3 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed Elektrisk sikkerhed Netledning Sikkerhed ved brug Placering af printer Retningslinjer for brug Forbrugsstoffer til printer Sikkerhed i forbindelse med vedligeholdelse Symboler på printer Funktioner Printerens dele Set forfra Set bagfra Komponenter inde i maskinen Printerkonfigurationer Standardfunktioner Tilgængelige konfigurationer Tilbehør Betjeningspanel Betjeningspanelets layout Informationsark Flere oplysninger Xerox support center Basisnetværk Oversigt over netværksindstilling og konfiguration Valg af forbindelsesmetode Tilslutning via Ethernet (anbefales) Tilslutning via USB Konfiguration af netværksadresse TCP/IP- og IP-adresser Automatisk indstilling af printerens IP-adresse Dynamisk indstilling af printerens IP-adresse Manuel indstilling af printerens IP-adresse Software til printeradministration CentreWare Internet Services CentreWare web Tilgængelige printerdrivere

4 Indholdsfortegnelse Windows 2000 eller senere versioner Forudgående punkter Fremgangsmåde for hurtig cd-installation Andre installationsmetoder Windows 64-bit server til 32-bit klientinstallation Fejlfinding for Windows 2000 eller senere versioner Macintosh OS X, version 10.3 eller senere versioner Macintosh OS X, version Macintosh OS X, version 10.4 eller senere versioner Macintosh fejlfinding (Mac OS X, version 10.3 eller senere versioner) UNIX (Linux) Fremgangsmåde til hurtig installation IPv Aktivering af IPv Indstilling af Interface-ID Automatisk adressetildeling DHCPv Manuel adressetildeling Adresseprioritering Udskrivning Oversigt over udskrivning Understøttede medier Anbefalede medier Generelle retningslinjer for ilægning af medier Medier, der kan beskadige printeren Retningslinjer for opbevaring af papir Ilægning af papir Ilægning af papir i magasin 1 (MPT) Brug af manuel fremføring i magasin 1 (MPT) Ilægning af papir i magasin Udskrivning på specialmedier Udskrivning på transparenter Udskrivning på konvolutter Udskrivning på etiketter Udskrivning på glossy papir Anvendelse af brugerdefinerede papirtyper Anvendelse af brugerdefineret papirformat Valg af udskrivningsindstillinger Udskrivningsindstillinger til Windows Indstilling af standardindstillinger til udskrivning i Windows Valg af udskrivningsindstillinger til individuelle opgaver i Windows Gem et sæt med ofte anvendte udskrivningsindstillinger i Windows Udskrivningsindstillinger til Macintosh Valg af indstillinger til en individuel opgave (Macintosh) Gem et sæt med ofte anvendte udskrivningsindstillinger i Macintosh

5 Indholdsfortegnelse Udskrivning på begge sider af papiret Retningslinjer for 2-sidet udskrivning Udskrivning af et 2-sidet dokument Flere sidelayoutindstillinger Valg af papirtype Valg af papirtype, der skal bruges i en understøttet driver Udskrivning af flere sider på hvert ark (N sider pr. ark) Udskrivning af flere sider pr. ark ved hjælp af en understøttet driver Udskrivning af pjecer Valg af pjeceudskrivning på en understøttet driver Anvendelse af farvekorrigeringer Farve efter tekst Valg af farvekorrigering i en understøttet driver Foretag farvekorrigering i en understøttet driver Valg af brugerdefineret farvejustering Justering af automatisk farvekorrigering i en understøttet driver Udskrivning i sort/hvid Udskrivning af sort/hvid ved hjælp af en understøttet driver Udskrivning af skilleark Udskrivning af indsæt i en understøttet driver Udskrivning af omslag Udskrivning af omslag i en understøttet driver Udskrivning af vandmærker Vælge, oprette og redigere vandmærker i en understøttet driver Udskrivning af spejlbilleder Valg af spejlbillede i en understøttet driver Udskrivning af specielle opgavetyper Afsendelse af personlige opgaver, personlige gemte opgaver, fortrolige opgaver eller gemte udskrivningsopgaver Afsendelse af Udskriv med-opgaver Udskrivning eller sletning af fortrolige udskrivningsopgaver Udskrivning eller sletning af personlige udskrivningsopgaver Udskrivning eller sletning af prøve- og gemte udskrivningsopgaver Udskrivning eller sletning af personlige, gemte opgaver Vedligeholdelse Vedligeholdelse og rengøring Almindelige forholdsregler Serienummerets placering Tællere Rengøring af printeren Udvendig rengøring Rengøring af LED'er

6 Indholdsfortegnelse Bestilling af forbrugsstoffer Forbrugsstoffer Rutinevedligeholdelse Brugerudskiftelige dele Hvornår skal der bestilles forbrugsstoffer Genbrug af forbrugsstoffer Flytning af printeren Fejlfinding Generel fejlfinding Printeren tænder ikke Udskrivning tager for lang tid Printeren nulstilles eller slukkes ofte Printeren udsender usædvanlige lyde Dato og klokkeslæt er forkert Duplexproblemer Frontlågen vil ikke lukke Problemer med papirfremføring Udredning af papirstop Minimering af papirstop Problemer med papirfremføring - Fejlfinding Problemer med udskrivningskvalitet Brug af indbyggede værktøjer til fejlfinding Løsning af problemer med udskriftskvalitet Få hjælp Meddelelser på betjeningspanel Online Support Assistant (Hjælp til online support) Teknisk support for PhaserSMART Nyttige websteder A Specifikationer for printer Fysiske specifikationer Basisenhed Magasin 3, 4 og 5 (tilbehør) Pladskrav Miljømæssige specifikationer Temperatur Relativ luftfugtighed Elektriske specifikationer Specifikationer for ydeevne Opløsning Udskrivningshastighed Specifikationer for controller Hukommelse Interfaces

7 Indholdsfortegnelse B Lovgivningsmæssige oplysninger Lovgivning USA (FCC-regler) Canada (regler) EU Frigivelse af ozon Sikkerhedsdata C Genbrug og bortskaffelse af produkt Retningslinier og information Alle lande Nordamerika EU Andre lande Indeks 7

8 Indholdsfortegnelse 8

9 Sikkerhed 1 Dette kapitel indeholder: Elektrisk sikkerhed på side 10 Sikkerhed ved brug på side 11 Sikkerhed i forbindelse med vedligeholdelse på side 12 Symboler på printer på side 13 Printeren og de anbefalede forbrugsstoffer er designet og testet til at overholde de strengeste sikkerhedskrav. Når du er opmærksom på følgende oplysninger, hjælper det dig med at sikre en fortsat, sikker betjening af printeren. 9

10 Sikkerhed Elektrisk sikkerhed Advarsel: Skub ikke genstande (inklusive papirclips eller hæfteklammer) ind i sprækker eller åbninger på printeren. Hvis der er kontakt med et spændingspunkt, eller der opstår kortslutning i en del, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Advarsel: Fjern ikke låger eller afskærmninger, der er fastgjort med skruer, medmindre du installerer tilbehør og specifikt bliver bedt om det. Der skal være SLUKKET for strømmen, når du udfører disse installationer. Tag netledningen ud af stikket, før låger og afskærmninger afmonteres for at installere tilbehør. Med undtagelse af tilbehør, der kan installeres af brugeren, er der ingen dele, som du kan vedligeholde bag disse skærme. Følgende kan reducere din sikkerhed: Netledningen er ødelagt eller trævlet. Der er spildt væske på printeren. Printeren er udsat for vand. Hvis et af disse forhold forekommer, skal du gøre følgende: 1. Straks slukke printeren. 2. Tage netledningen ud af stikkontakten. 3. Tilkalde en autoriseret servicerepræsentant. Netledning Brug netledningen, der fulgte med printeren. Sæt netledningen direkte i en stikkontakt med jordforbindelse. Kontroller, at hver ende af ledningen er sat sikkert i. Få en elektriker til at kontrollere stikkontakten, hvis du ikke ved, om den har jordforbindelse. Brug ikke et adapterstik med jordforbindelse til at slutte printeren til en stikkontakt, der ikke har jordforbindelse. Advarsel: Undgå risiko for elektrisk stød ved at sikre, at printeren er korrekt jordet. Elektriske produkter kan være farlige, hvis de bruges forkert. Brug ikke en forlængerledning, stikdåse eller transientbeskyttelse. Kontroller, at printeren er tilsluttet en stikkontakt med den korrekte spænding og styrke. Kontroller evt. printerens elektriske specifikation sammen med en elektriker. Placer ikke printeren i et område, hvor personer kan komme til at træde på netledningen. Placer ikke genstande på netledningen. Netledningen er sat i printeren som en plug-in-enhed på siden af printeren. Hvis det er nødvendigt at fjerne al strøm fra printeren, skal du tage netledningen ud af stikkontakten. 10

11 Sikkerhed Sikkerhed ved brug Printeren og dens forbrugsstoffer er designet og testet til at overholde de strengeste sikkerhedskrav. Dette omfatter et sikkerhedsagenturs undersøgelse, godkendelse og overholdelse af eksisterende miljøstandarder. Når du er opmærksom på følgende sikkerhedsretningslinjer, hjælper det dig med at sikre en fortsat, sikker betjening af printeren. Placering af printer Bloker eller tildæk ikke sprækker eller åbninger på printeren. Disse åbninger yder ventilation og forhindrer, at printeren overophedes. Placer printeren i et område, hvor der er tilstrækkelig plads til brug og servicering. Placer printeren i et støvfrit område. Opbevar eller betjen ikke printeren et sted, der er meget varmt, koldt eller fugtigt. Se Miljømæssige specifikationer på side 149 for at se miljømæssige specifikationer til optimal ydeevne. Placer printeren på et vandret, robust underlag, som ikke vibrerer, og som kan bære printerens vægt. Basisprinteren uden emballeringsmateriale vejer ca. 66 kg. Placer ikke printeren tæt på en varmekilde. Placer ikke printeren i direkte sollys, da det vil skade de lysfølsomme komponenter. Placer ikke printeren et sted, hvor den udsættes direkte for kold luft fra klimaanlæg. Retningslinjer for brug Åbn ikke det papirmagasin, som du har valgt i enten printerdriveren eller på betjeningspanelet. Åbn ikke lågerne under udskrivning. Flyt ikke printeren, når den er i gang med at udskrive. Hold hænder, hår, tørklæder osv. væk fra udfalds- og fremføringsruller. Forbrugsstoffer til printer Brug forbrugsstoffer, der er specifikt designet til printeren. Brug af uegnet materiale kan forringe ydeevnen og kan skabe farlige situationer. Følg alle advarsler og instruktioner, der er markeret på eller leveres sammen med printeren, tilbehør og forbrugsstoffer. Forsigtig: Brug aldrig ikke-xerox forbrugsstoffer. Xerox-garantien, serviceaftalen og Total Satisfaction Guarantee (fuld tilfredshedsgaranti) dækker ikke skader, fejl eller forringelser som skyldes anvendelse af forbrugsstoffer, der ikke er specificeret for denne printer. Total Satisfaction Guarantee (fuld tilfredshedsgaranti) er kun tilgængelig i USA og Canada. Garantiens dækning kan variere i andre lande, så du bør kontakte din lokale Xerox-repræsentant for at få flere oplysninger. 11

12 Sikkerhed Sikkerhed i forbindelse med vedligeholdelse Foretag ikke en vedligeholdelsesprocedure, der ikke specifikt er beskrevet i den dokumentation, der fulgte med printeren. Brug ikke rengøringsmidler i sprayform. Rengør kun printeren med en tør, fnugfri klud. Brænd ikke forbrugsstoffer eller rutinevedligeholdelsesdele. Gå til for flere oplysninger om Xerox-genbrugsprogrammer for forbrugsstoffer. 12

13 Sikkerhed Symboler på printer Symbol Beskrivelse Advarsel: eller Forsigtig: Hvis denne advarsel ignoreres, kan det medføre alvorlig personskade eller endog dødsfald. Hvis denne instruktion om at udvise forsigtighed ignoreres, kan det medføre person- eller tingskade. Varm overflade på eller i printeren. Vær forsigtig for at undgå personskade. Forsigtig: Enheder, der er elektrostatisk følsomme Kontroller, at du har korrekt jordforbindelse inden kontakt med printeren. Hvis denne instruktion om at udvise forsigtighed ignoreres, kan det medføre tingskade. Rør ikke ved komponenter med dette symbol. Det kan medføre personskade. Brænd ikke denne enhed. Det tager 40 minutter for fuseren at køle ned. 13

14 Sikkerhed 14

15 Funktioner 2 Dette kapitel indeholder: Printerens dele på side 16 Printerkonfigurationer på side 18 Betjeningspanel på side 20 Flere oplysninger på side 22 15

16 Funktioner Printerens dele Dette afsnit indeholder: Set forfra på side 16 Set bagfra på side 17 Komponenter inde i maskinen på side 17 Set forfra Topbakke Strømafbryder 3. Betjeningspanel 4. Frontlåge 5. Magasin 2 6. Magasin 3, 4, & 5 (tilbehør) 7. Låge A 8. Låge B 9. Magasin 1 (MPT) 10. Låge C 16

17 Funktioner Set bagfra Konfigurationskort 3. Ethernet-forbindelse 2. USB-tilslutning 4. Elektrisk ledning Komponenter inde i maskinen Håndtag i låg til trykbilledenhed 5. Låg til trykbilledenhed 2. Tonerpatroner 6. Afbildningsenheder 3. Bælterenser 7. Overføringsrulle 4. Spildpatron 8. Fuser 17

18 Funktioner Printerkonfigurationer Standardfunktioner på side 18 Tilgængelige konfigurationer på side 18 Tilbehør på side 19 Standardfunktioner har mange funktioner, så den kan indstilles til at imødekomme dine specifikke udskrivningskrav: Maksimal udskrivningshastighed på 35 sider i minuttet til sort/hvid udskrivning og 35 sider i minuttet til farveudskrivning (på almindeligt papir i letter-format) 1 GHz-processor 1200 x 600 dpi (standard), 1200 x 1200 dpi (udvidet) og 1200 x 1200 dpi (Foto) Magasin 1 (MPT), der indeholder op til 100 ark Magasin 2, der indeholder op til 500 ark 512 MB RAM hukommelse, kan udvides til 2 GB PostScript- og PCL-fonte USB- og Ethernet 10/100/1000Base-TX-forbindelser Format på op til 12 x 18" (SRA3) Op til 280-grams papir RAM-sortering Tilgængelige konfigurationer Phaser 7500-printer fås i fire konfigurationer. Funktioner Konfigurationer 7500N 7500DN 7500DT 7500DX Duplexmodul Tilbehør Ja Ja Ja 500-arksfremfører Tilbehør Tilbehør Ja Nej arks fremfører Tilbehør Tilbehør Tilbehør Ja Produktivitetssæt (harddisk) Tilbehør Tilbehør Tilbehør Ja Bemærk: Printeren understøtter enten 500-arks fremføreren (tilbehør) eller 1500-arks fremføreren, men ikke begge på samme tid. 18

19 Funktioner Tilbehør Der findes følgende tilbehør til Phaser 7500-printer: Duplexenhed: En duplexenhed kan føjes til printeren for at give automatisk 2-sidet udskrivning. Duplexmodulet leveres som standard på Phaser 7500DN, 7500DT og 7500DX. 500-arks fremfører: Indeholder magasin 3 til at give yderligere papirkapacitet arks fremfører: Giver magasin 3, 4 og 5 ekstra kapacitet. Produktivitetspakke: Inkluderer en intern harddisk og understøtter disksortering. Bruges til at aktivere følgende funktioner til udskrivning: Personlige udskrivningsopgaver Personlige, gemte udskrivningsopgaver Fortrolige udskrivningsopgaver Prøveudskrivningsopgaver Gemte udskrivningsopgaver Udskriv med-opgaver Trådløs netværksadapter: Gør det muligt at slutte printeren til et trådløst netværk. Stand: Opbevaringsplads til forbrugsstoffer. Med hjul og kabinet bringes printeren og betjeningspanelet op i en behagelig betjeningshøjde. Gå til for at få flere oplysninger om tilbehør. 19

20 Funktioner Betjeningspanel Dette afsnit indeholder: Betjeningspanelets layout på side 20 Informationsark på side 21 Betjeningspanelets layout C OK? Indikator Blinker, når printeren modtager og udskriver en opgave. 2. Grafisk display Viser statusmeddelelser og menuer. 3. Knappen Annuller Annullerer den aktuelle udskrivningsopgave. 4. Knappen Tilbage Går tilbage til forrige menu. 5. Knappen Pil op Ruller op gennem menuer. 6. Knappen Pil ned Ruller ned gennem menuer. 7. Knappen OK Vælger den aktuelle indstilling. 8. Knappen Hjælp (?) Viser en hjælpemeddelelse med oplysninger om printeren, f.eks. printerstatus, fejlmeddelelser og oplysninger om vedligeholdelse. 20

21 Funktioner Informationsark Der findes et sæt udskrivningsklare informationsark på printeren. Informationsarkene indeholder referenceoplysninger om printeren og dens aktuelle konfiguration. Sådan udskriver du et informationsark: 1. Tryk på pil ned på betjeningspanelet for at vælge Information > Informationsark. 2. Vælg informationsarket, og tryk på OK. Bemærk: Du kan også udskrive informationsark fra CentreWare Internet Services (CentreWare IS). Menuoversigt Informationsarkene i menuoversigten viser, hvordan du navigerer rundt i printerens funktioner. Det er nyttigt, når du skal lære at kende printerens navne til funktioner og indstillinger. Konfigurationsark Konfigurationsarket indeholder oplysninger om den aktuelle printerkonfiguration og er nyttet til netværksanalyse og generel fejlfinding. 21

22 Funktioner Flere oplysninger Følgende link giver flere oplysninger om printeren og den muligheder. Oplysninger Installationsvejledning Hurtig betjeningsvejledning (PDF) Øvelser til hurtig start Videoøvelser Recommended Media List (Oversigt over anbefalede medier) Printerstyringsværktøjer Online Support Assistant (Hjælp til online support) PhaserSMART Teknisk support Oplysninger om menuer og fejlmeddelelser Informationsark System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning) Kilde Fulgte med printeren Fulgte med printeren Software and Documentation CD-ROM (CD-ROM med software og dokumentation) (USA) (Europa) Betjeningspanel, knappen Hjælp Udskriv fra betjeningspanelet 22

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

Manual abstract:...... 7 Understøttede printerservere......... 8 Understøttede netværksprotokoller...... 9 Sikkerhedsprotokoller......

Manual abstract:...... 7 Understøttede printerservere......... 8 Understøttede netværksprotokoller...... 9 Sikkerhedsprotokoller...... Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning PT-E550W PT-E550W Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om konfiguration af trådløse netværk og Wireless Direct-indstillinger med din Brother-printer. Du kan

Læs mere

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Syst strat HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGSANVISNING HL-2150N HL-2170W Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren.

Læs mere

SmartSolutions Brugervejledning

SmartSolutions Brugervejledning SmartSolutions Brugervejledning 2009 www.lexmark.com Indhold Om SmartSolutions...4 Hvad er SmartSolutions?...4 Anbefalede systemkrav...5 Om Løsningscenter...7 Om Løsningscenter...7 Brug af løsningsbiblioteket...7

Læs mere

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt.

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Copyright 2005. Den krævede ophavsretslige beskyttelse omfatter alle former for og indhold i ophavsretlig

Læs mere

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COLOR LASERJET CM1312 MFP i brugermanualen (information,

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA.

Læs mere

COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520

COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520 COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520 -SERIEPRINTER Brugervejledning CP4025n CP4025dn CP4525n CP4525dn CP4525xh HP Color LaserJet Enterprise CP4020-CP4520- serien-printer Brugervejledning Copyright

Læs mere

Vejledning for trådløs installation

Vejledning for trådløs installation Vejledning for trådløs installation 2008 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bekendtgørelse om version September 2008 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Læs mere

Optra S. February 1998. www.lexmark.com

Optra S. February 1998. www.lexmark.com Optra S February 1998 www.lexmark.com Første udgave (Februar 1998) De følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med dette lands lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN-printere Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 1999 Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE

Læs mere

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING Brother laserprinter HL-1230 HL-1440 HL-1450 HL-1470N BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan til enhver tid udskrive eller læse denne manual fra cd-rom en. Opbevar altid

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3

Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3 Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA August 2010 208-10665-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærker

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910 OFFICEJET PRO 8500A Brugervejledning A910 HP Officejet Pro 8500A (A910) e-all-in-one series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning for netværksbrugere

Brugervejledning for netværksbrugere Printerserver til flere protokoller Brugervejledning for netværksbrugere Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen fra cd-rom'en.

Læs mere

Vaše uživatelský manuál LEXMARK PLATINUM PRO900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5180083

Vaše uživatelský manuál LEXMARK PLATINUM PRO900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5180083 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro LEXMARK PLATINUM PRO900. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Læs mere