Spillemyndighedens tekniske standarder. Version af 1. juli 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spillemyndighedens tekniske standarder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012"

Transkript

1 Version af 1. juli 2012

2 Indhold 1 Indledning Myndighed Formål Målgruppe Version Henvendelser Dokumentets opbygning Spilkonti Styring Registrering Kundeidentifikationsprocessen Kundeadgang Ændringer i kundeinformation ktivering og deaktivering Midler Valutaer Indbetalinger Udbetalinger Spil Justeringer, bonusser mv Rapporter Spilfunktioner Generelt Deltagelse Spil for sjov Fairness Spil Logge, registre og rapporter Visuel fremstilling Spil Spilhandlinger Resultater Spilleautomater Symboler Kortspil Roulette Terninger Videopoker lack jack accarat og Punto anco Styring ktivering og deaktivering af spil Uafsluttede spil Fejlhåndtering Spilforløb Optegnelser, logge og datafastholdelse Rapporter Version af 1. juli 2012 Side 2 af 30

3 4.4 nsvarlig adfærd Suspendering Kundeselvbegrænsning Spillerinformation Jackpots Fairness og gennemsigtighed Regler Jackpot-opsætning Jackpot-advisering Jackpot-udløsning Jackpot-redegørelse Jackpot-lukning Regler, vilkår, instruktioner og spilleregler Regler og vilkår Instruktioner, information og spilleregler Tilbagebetalingsprocent Væddemål Generelt Peer-to-peer-spil Generelt Regler og information Overvågning Udledning af spilsymboler og hændelser RNG-egnethed Grader af frihed og kortlægning Fejlovervågning Seeding Ydelse Sikkerhed Live-kasinospilfunktioner Live-kasinospil Spil Kundegrænseflade Overvågning dgangskontrol Ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) Personalestyring fslutning eller ændring af ansættelsesforhold Kommunikations- og driftsstyring Procedure og ansvar for drift Ressourceplanlægning eskyttelse mod ondartet og mobil programkode ackup Netværkssikkerhedsstyring E-handelsfunktioner Overvågning dgangskontrol Generelt Personaleadgangsstyring Netværksadgangskontrol- og sikkerhed Version af 1. juli 2012 Side 3 af 30

4 6.3.4 Styresystemsadgangskontrol- og sikkerhed pplikation- og informationsadgangskontrol- og sikkerhed nskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af informationssystemer Korrekt databehandling i applikationer Kryptografisk kontrol Tilladelse og tilsyn Generelt Robusthed Sårbarheder Generelt Version af 1. juli 2012 Side 4 af 30

5 1 Indledning 1.1 Myndighed Dette dokument Spillemyndighedens tekniske standarder er udstedt af Spillemyndigheden i henhold til spilleloven (nr. 848 af 1. juli 2010 med senere ændringer) og bekendtgørelserne om onlinekasino, online væddemål og landbaserede væddemål, og er en del af det samlede certificeringsprogram, som består af dokumenterne Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder, Spillemyndighedens program for styring af systemændringer og Spillemyndighedens tekniske standarder. 1.2 Formål Dokumentet fastsætter de minimumskrav, der stilles for indretningen af spilsystemet og processerne omkring dette. 1.3 Målgruppe Dokumentet er rettet mod tilladelsesindehaver, leverandører, akkrediteringsorganer og testvirksomheder. 1.4 Version Dette dokument er Version af 1. juli Spillemyndigheden vil løbende revidere certificeringsprogrammet og seneste version samt versionshistorik er tilgængelig på spillemyndighedens hjemmeside: Ved ændringer i certificeringsprogrammet vil certificeringer som udgangspunkt fortsat være gyldige i den periode, de er udstedt for. Det skal fremhæves, at det er den danske version, der er bindende og den engelske version udelukkede stilles til rådighed som vejledning. 1.5 Henvendelser lle henvendelser, der vedrører dette dokument, bør stilles skriftligt til denne adresse: eller Spillemyndigheden Helgeshøj llé Taastrup Version af 1. juli 2012 Side 5 af 30

6 2 Dokumentets opbygning lle kravene er opstillet således, at de har en unik numerisk kode, en beskrivelse af kravet og en oplistning af hvilken certificeringskategori/hvilke certificeringskategorier jf. Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder det enkelte krav falder ind under. 3 Spilkonti 3.1 Styring Registrering 1 Spilsystemet skal kunne gemme dokumentation for kundeidentifikationsprocessen (kundedetaljer). Vejledning: Efter kunderegistreringen kan systemet oprette en midlertidig spilkonto. 2 Spilsystemet skal under registreringsprocessen indsamle og gemme følgende information om kunden: C C fulde navn adresse CPR-nummer bopælsland tilsigtede spilomfang Vejledning: Denne information hænger ikke nødvendigvis sammen med bekræftede kundedata som følger af afsnit Vejledning: Hvis kunden ikke har et CPR-nummer, bør spilsystemet få et ID-nummer fra et dokument udstedt af kundens hjemland, der kan fungere som identifikation (fx kørekort, pas el.). Vejledning: Hvis kunden ikke har et CPR-nummer, skal kundens fødselsdato registreres og gemmes. 3 Spilsystemet skal sikre, at kunden er 18 år gammel eller ældre. Vejledning: Spilsystemet må ikke bruge tidsdata fra kundens enhed til udregning af alderen. 4 Spilsystemet skal registrere tidspunktet for modtagelse af identifikationsoplysningerne. Denne information skal kun være tilgængelig for autoriserede brugere. 5 Spilsystemet skal bekræfte, at kunden ikke er registreret i Spillemyndighedens register over frivilligt udelukkede spillere. 6 Spilsystemet skal gemme oplysninger om kundens status hentet fra register over frivilligt udelukkede spillere. C C C C Vejledning: Hvis registret er utilgængeligt, skal spilsystemet gemme oplysninger om Version af 1. juli 2012 Side 6 af 30

7 forsøget på at få bekræftet kundens status inklusiv dato og tidspunkt for forsøget. 7 Spilsystemet skal stille en krypteret forbindelse (fx SSL) til rådighed for overførslen af kundens registreringsoplysninger Kundeidentifikationsprocessen 1 Spilsystemet skal kunne gemme dokumentation for kundeidentifikation. C 2 Dokumentationen nævnt i skal omfatte: C fulde navn adresse CPR-nummer bopælsland Vejledning: Hvis kunden ikke har et CPR-nummer, skal spilsystemet opbevare en kopi af et dokument, udstedt af den pågældendes hjemland, der kan fungere som legitimation (fx kørekort, pas el.). 3 Hvis tredjemand udfører kundeidentifikationen skal dokumentationen gemmes, så der er et tydeligt revisionsspor til den dokumentation tredjemand har anvendt til kundeidentifikationen. 4 Spilsystemet skal dokumentere at kundeinformationen, fra kunder med fast bopæl udenfor Danmark, er blevet holdt op imod en liste over politisk udsatte personer (PEP). Kunder skal markeres som enten PEP eller ikke-pep. 5 Spilsystemet skal dokumentere hvem i ledelsen, der har godkendt en given PEP til spil hos tilladelsesindehaver. 6 Hvis kundeidentifikationsprocessen ikke har fundet sted indenfor en måned fra oprettelsen, skal den midlertidige spilkonto lukkes. 7 Spilsystemet skal stille en krypteret forbindelse (fx SSL) til rådighed for overførslen af kundeidentifikationsoplysninger Kundeadgang 1 Kundens adgang til spilkontoen autoriseres gennem en digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til OCES-standarden eller højere. Tilladelsesindehaver skal kontrollere at den anvendte digitale signatur tilhører kunden. C C C C Kundens adgang til spilkontoen på en teknisk platform, der ikke understøtter en digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til OCES-standarden eller højere, skal autoriseres gennem en af Spillemyndigheden godkendt login-løsning. Kundens adgang til spilkontoen skal tidligere have været autoriseret gennem en digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til OCES-standarden eller højere på en understøttet teknisk platform. Kundens adgang til spilkontoen fra Grønland, kan autoriseres gennem en af Spillemyndigheden godkendt login-løsning. Kunder uden CPR-nummers adgang til spilkonti autoriseres gennem et sikkert login. Vejledning: Digital signatur kan ikke anvendes i forbindelse med midlertidige spilkonti. 2 Spilsystemet skal, ved hvert login, bekræfte at kunden ikke er registreret i Spille- Version af 1. juli 2012 Side 7 af 30

8 myndighedens register over frivilligt udelukkede spillere, før der gives mulighed for spil. 3 Spilsystemet skal gemme oplysninger om kundens status hentet fra register over frivilligt udelukkede spillere. Vejledning: Hvis registeret er utilgængeligt skal systemet gemme oplysninger om forsøget på at få bekræftet kundens status inklusiv dato og tidspunkt for forsøget. 4 Spilsystemet skal som minimum give kunden adgang til oplysninger om spilkontoens saldo, spilhistorik (herunder indsatser, gevinster og tab), ind- og udbetalinger og øvrige transaktioner i tilknytning hertil. Oplysningerne skal være tilgængelige for spilleren på spilkontoen i mindst 90 dage. På anmodning fra kunden skal tilladelsesindehaver kunne udlevere kontoudtog for alle transaktioner på spilkontoen de seneste 12 måneder Ændringer i kundeinformation 1 Spilsystemet skal begrænse de måder, hvorpå en kunde uden CPR-nummer kan genskabe og ændre adgangskoden til sin spilkonto, til: C autoriseret personale og gennem kendte kommunikationskanaler som kundens registrerede adresse, telefonnummer eller lignende. 2 Spilsystemet skal registrere og gemme oplysninger om ændringer af adgangskoder, C som beskrevet i Spilsystemet skal gemme ændringer af kundedetaljer i en revisionsegnet log. C 4 Spilsystemet skal kunne gemme dokumentation for at ændringer i kundeidentifikationsoplysninger er korrekte. C 5 Spilsystemet skal stille en krypteret forbindelse (fx SSL) til rådighed for ændringer af kundeidentifikationsoplysninger ktivering og deaktivering 1 Spilsystemet skal gøre det muligt for autoriseret personale at aktivere og deaktivere spilkonti. 2 Spilsystemet skal registrere i en log hver gang en spilkonto deaktiveres, herunder saldo på spilkontoen, begrundelsen for deaktiveringen og medarbejderen, der foretager deaktiveringen. 3 Spilsystemet skal kunne danne rapporter, der oplister spilkonti grupperet efter "aktiveret" og "deaktiveret", saldo, begrundelser og medarbejder. 4 Spilsystemet skal deaktivere spilkonti, hvor kundeidentifikationsprocessen ikke har fundet sted indenfor en måned. 3.2 Midler Valutaer 1 Spilsystemet skal håndtere valutakurser på en utvetydig, automatisk og systematisk måde. 2 Kunden skal have adgang til oplysninger om, hvilke valutaer spilsystemet accepterer samt proceduren for omregning mellem valutaer. Version af 1. juli 2012 Side 8 af 30

9 3.2.2 Indbetalinger 1 Spilsystemet skal give besked eller danne en rapport, når en kunde foretager en indbetaling eller transaktion på DKK eller derover (eller det tilsvarende i en anden valuta eller valutaer). 2 Spilsystemet skal klart og tydeligt informere kunden om alle restriktioner for indbetalinger og adgang til midler i forbindelse med indbetaling af midler. Vejledning: Hvis der er nogen forskydning mellem indbetaling af og rådighed over midler, der medfører forsinkelse i kundernes adgang til disse midler, skal kunden have klar information om dette før indbetalingen. 3 Spilsystemet skal, i forbindelse med indbetaling af midler, give kunden entydig information om alle gebyrer. Vejledning: Hvis der er noget gebyr forbundet med en indbetaling eller en tilknyttet udbetaling og/eller frigivelse af midler, skal kunden utvetydigt informeres om dette før indbetaling til kontoen sker. 4 Spilsystemet skal have en revisionsegnet log over alle indbetalte midler. Loggen skal som minimum indeholde oplysninger om: C dato og klokkeslæt betalingskanal kunde beløb transaktionstype (dvs. "indbetaling") 5 Spilsystemet skal kunne danne rapporter som nøjagtigt viser indbetalte midler. 6 Spilsystemet skal kunne danne rapporter, som præcist angiver alle indbetalte midler på kundernes konti grupperet efter betalingskanal. 7 Spilsystemer skal kunne danne rapporter, som præcist angiver alle afviste indbetalingsforsøg. 8 Spilsystemet skal kun acceptere indbetalinger på op til DKK (eller tilsvarende C i anden valuta) for en midlertidig spilkonto. Vejledning: Denne grænse er en kumulativ sum af alle indskud fra kunden. 9 Spilsystemet må alene kunne modtage indbetalinger til en spilkonto fra en udbyder af betalingstjenester, der udbydes lovlig i Danmark. 10 Spilsystemet skal kreditere spilkontoen umiddelbart efter at kundens indbetaling er modtaget Udbetalinger 1 Spilsystemet skal kun kunne udbetale fra spilkonti, hvor kundeidentifikation har fundet sted. C C C Vejledning: Der kan ikke foretages udbetaling fra en midlertidig spilkonto, men resterende indbetalte midler kan tilbageføres. 2 Spilsystemet må ikke tillade en udbetaling, der vil resultere i, at kundes saldo bliver negativ. 3 Spilsystemet skal give kunderne mulighed for at udbetale alle frigivne midler. Version af 1. juli 2012 Side 9 af 30

10 Vejledning: Dette begrænser ikke tilladelsesindehavers mulighed for at foretage kontrol af udbetalingsfrekvens og identitet mv. 4 Spilsystemet skal klart og tydeligt informere kunden om alle restriktioner for udbetalinger og adgang til midler i forbindelse med udbetaling af midler. Vejledning: Hvis der er nogen forskydning mellem udbetaling af og rådighed over midler, der medfører forsinkelse i kundernes adgang til disse midler, skal kunden have klar information om dette før udbetalingen. 5 Spilsystemet skal, i forbindelse med udbetaling af midler, give kunden klar og tydelig information om alle gebyrer. Vejledning: Hvis der er noget gebyr forbundet med en indbetaling eller en tilknyttet udbetaling og/eller frigivelse af midler, skal kunden utvetydigt informeres om dette før anmodningen om udbetaling finder sted. 6 Spilsystemet skal have en revisionsegnet log over alle udbetalte midler. Loggen skal som minimum indeholde oplysninger om: dato og klokkeslæt betalingskanal kunde beløb transaktionstype (dvs. "udbetaling") 7 Spilsystemet skal kunne danne rapporter som nøjagtigt viser udbetalte midler. 8 Spilsystemet skal kunne danne rapporter, som præcist angiver alle udbetalte midler på kundernes konti grupperet efter betalingskanal Spil 1 Spilsystemet skal debitere kundens spilkonto umiddelbart efter indsats er foretaget i et spil. 2 Spilsystemet må ikke tillade indsats i et spil, der kan resultere i, at kundes saldo bliver negativ. 3 Spilsystemet skal kreditere vundne gevinster til spilkontoen umiddelbart. Vejledning: Gevinster kan tilbageholdes med henblik på yderligere undersøgelser af resultater mv. 4 Spilsystemet skal føre en log over alle overførsler mellem spilkonti og de enkelte spil. 5 Spilsystemet skal kunne danne rapporter som nøjagtigt viser overførslen af midler til og fra spil Justeringer, bonusser mv. 1 Spilsystemet skal give klar og tydelig information til kunderne om årsagen til eventuelle justeringer, bonusser osv. Ind på eller ud af spilkonti. Vejledning: Denne beskrivelse kan være "på anmodning". 2 Spilsystemet skal give klar og tydelig information til kunderne om de vilkår, betingelser og begrænsninger, der forekommer i forbindelse med eventuelle justeringer, bonusser osv. ind på eller ud af spilkonti. 3 Spilsystemet skal have en revisionsegnet log over alle justeringer, bonusser osv. ind Version af 1. juli 2012 Side 10 af 30

11 på og ud af spilkonti. 4 Spilsystemet skal kunne danne rapporter som nøjagtigt viser alle justeringer, bonusser osv. ind på og ud af spilkonti. 5 Spilsystemet må ikke tillade overførsler af midler mv. mellem spilkonti Rapporter 1 Spilsystemet skal give kunden mulighed for at anmode om kontoudtog som beskrevet i Rapporterne beskrevet i ,.4,.5, og.6; og.8; ; og skal tilsammen kunne danne et fuldstændigt billede af alle finansielle transaktioner og kundetilgodehavender. 3 Spilsystemet skal kunne analysere mistænkelige transaktioner og på den baggrund danne rapporter til brug for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. 4 Spilsystemet skal kunne analysere ændringer i kundens spilomfang og spilmønstre og på den baggrund danne rapporter. 5 Spilsystemet skal kunne analysere passive spilkonti og på den baggrund danne rapporter. 6 Spilsystemet skal kunne analysere inaktive spilkonti og på den baggrund danne rapporter. 7 Spilsystemet skal kunne danne rapporter, der identificerer spilkonti, som har været lukket i mere end 5 arbejdsdage, med en positiv saldo. C C C C C 4 Spilfunktioner 4.1 Generelt Deltagelse 1 Spilsystemet skal kun tillade kunder, som er over 18 år gamle, at deltage i spil. 2 Spilsystemet skal kun tillade spil på godkendte spil og begivenheder. Vejledning: "Godkendte" kan udledes af loven og tilhørende bekendtgørelser. 3 Spilsystemet skal kun tillade spil fra en spilkonto, når kundeidentifikationsprocessen er gennemført korrekt. Vejledning: Dette udelukker ikke spil på midlertidige spilkonti. 4 Spilsystemet skal kun tillade spil efter, at den første indbetaling har fundet sted. Vejledning: Dette forhindrer ikke spil uden egen indsats (bonusser mv.), spil for sjov og/eller generel adgang til hjemmeside 5 I spil med interaktive spilmuligheder (fx roulette, black jack, osv.), skal illustrationerne utvetydigt vise hver enkelt kunde typen og værdien af alle indsatser og give mulighed for at ændre og nulstille disse indsatser Spil for sjov 1 Spil uden indsats (gratisspil, spil for sjov osv.) skal fremstille gevinstchancen på en korrekt og balanceret måde således, at der ikke skabes et indtryk af, at gevinstchancen er større, end den i realiteten er i spil med indsats. Version af 1. juli 2012 Side 11 af 30

12 4.1.3 Fairness 1 Spil skal give kunderne retvisende forventninger til vinderchancer ved at præsentere alle udfald og/eller begivenheder, på hvilke spillene er baseret, korrekt. Vejledning: Koncepter som fx "near-miss" anses ikke som retvisende i denne sammenhæng. 2 Spil skal give et retvisende indtryk af, hvorvidt en kunde kan påvirke resultatet. Vejledning: Spil, der giver kunden den opfattelse, at de har kontrol over spillets udfald, når de ikke har (dvs. at resultatet er fuldstændigt tilfældigt), er ikke tilladt. 3 lle spil skal have tilhørende regler og anvisninger for alle aspekter af spillet. 4 Spillereglerne (se ) skal være retvisende og utvetydige. 5 Spillereglerne skal være til rådighed for kunden gennem det samme medie og på den samme enhed som bruges til afviklingen af spillet. 6 Spillereglerne må ikke ændre sig under afviklingen af spillet. 7 Spil skal til en hver tid afvikles i overensstemmelse med de gældende spilleregler Spil 1 Spilsystemet skal sikre, at der går mindst 3 sekunder mellem hver afvikling af et givent spil. Vejledning: fvikling skal forstås som hele forløbet fra spillet sættes i gang til og med resultatet er præsenteret for kunden fx i poker fra kortene er delt ud til vinderen af hånden er fundet. Vejledning: Ved brug af auto play -funktionalitet skal der gå 3 sekunder mellem hver præsentation af resultatet. 2 Spilsystemet skal sikre, at alle spil der bliver fremstillet som værende baseret på tilfældige udfald også har lige stor sandsynlighed for at producere en given kombination hver gang et spil bliver spillet. Vejledning: Tilbagebetalingsprocenten må ikke manipuleres af systemet eller ved manuel indgriben for at opretholde en konstant tilbagebetalingsprocent til spilleren. Spillene må ikke tilpasse sig spillerens adfærd. 3 Spilsystemet skal sikre, at deltagelse i alle spil sker ved informeret samtykke. Vejledning: Kunder må ikke være tvunget til at spille et spil bare ved at vælge det (der må ikke tvinges til spil). 4 Spilsystemet skal sikre, at alle instruktioner, der er afledt af kundens handlinger, sker ved informeret samtykke. Vejledning: En handling hvor kunden "trykker på handlingsbilleder; såsom "play", "hold", "træk", "dobbelt", osv. er først gældende når kunden har haft rimelig tid til at orientere sig om konsekvenserne af hans eller hendes handling (dvs. gentagne klik på en handlingsknap kan ikke sættes i kø og afvikles efterfølgende). Vejledning: Dette udelukker ikke autospil og lignende funktioner. 5 Spil skal afvikles uafhængigt af kundens udstyr og/eller kommunikationskanal. Version af 1. juli 2012 Side 12 af 30

13 6 Spil der indebærer simulering af en fysisk enhed (terning, roulettehjul, osv.) skal give retvisende resultater i overensstemmelse med forventningen til denne fysiske enhed. Vejledning: Hvis et spil præsenteres som en direkte eller indirekte simulation af en fysisk enhed, skal simuleringen være identisk med den forventede opførsel af den fysiske enhed Logge, registre og rapporter 1 Spilsystemet skal kunne danne rapporter over alle kunderegistreringer (fuldstændige eller ufuldstændige). 2 Spilsystemet skal kunne danne rapporter over alle registrerede kunder, deres kontooplysninger (herunder også inaktive og deaktiverede spilkonti), og dato for registrering. 3 Spilsystemet skal kunne danne rapporter over alle suspenderede og/eller selvudelukkede kunder. 4 Spilsystemet skal kunne danne rapporter over alle kunder med et selvvalgt begrænset spilforbrug. 5 Spilsystemet skal kunne danne rapporter over alle lukkede spilkonti indenfor et givent regnskabsår (inklusiv begrundelsen for lukningen). 4.2 Visuel fremstilling Spil 1 Spilsystemet skal sikre, at reglerne og instruktionerne (herunder restriktioner for spil og hvordan kunden spiller) er lettilgængelige fra alle spillesider, der er relateret til spillet. 2 Spilsystemet skal sikre, at spillets navn vises på alle spillesider, der er relateret til spillet. 3 Spilsystemet skal sikre, at spilkontoens saldo vises eller er lettilgængelig fra alle spillesider. 4 Spilsystemet skal vise kunden, hvad denne indskyder, herunder spilindsatsenheden og den samlede spilindsats, fra alle spillesider. 5 Hvis resultatet kan blive påvirket, eller hvis en anden deltagende kunde bruger tilføjelsesprogrammer til automatisering, skal spilsystemet oplyse (eller give et link, der oplyser) kunden om dette. 6 Spilsystemet skal have et ur, der giver kunden mulighed for at orientere sig om tidsforbrug. Uret skal være synligt for kunden hele tiden og må ikke være baseret på kundens udstyr Spilhandlinger 1 Spilsystemet skal tydeligt vise spilindsatsenheden eller valutaen for spillet. 2 Spilsystemet skal tydeligt vise kundens mulige indsats, faktiske indsats og eventuel omregning fra valuta til spilindsatsenheder (således at omregningskurs nemt kan udledes). 3 Spilsystemet skal grafisk vise alle muligheder for gevinst og alle mulige gevinstkombinationer. 4 Spilsystemet skal klart vise spillets maksimale indsats. 5 Spilsystemet skal klart vise spillets minimumsindsats. Version af 1. juli 2012 Side 13 af 30

14 4.2.3 Resultater 1 Spilsystemet resultatvisning skal være klar og tydelig. 2 Spilsystemet skal vise spillets resultat i et passende tidsrum. 3 Spilsystemet skal vise spillets resultat på en klar og tydelig måde. 4 Spilsystemet skal vise gevinster på en klar og tydelig måde. 5 Spilsystemet må kun vise gevinster som kunden har mulighed for at vinde med den valgte indsats Spilleautomater 1 Spilsystemet skal vise alle spil på en klar og tydelig måde. Gevinster for hvert symbol eller symbolkombination skal placeres i et område, der visuelt hører til symbolet. Endvidere skal antallet af symboler, der udløser en gevinst, angives. Vejledning: Hvis nogle symboler har den samme gevinstskala bør de anbringes i et område, der visuelt hører til denne gevinstskala Symboler Vejledning: Hvis gevinster kan vindes for forskellige symbolkombinationer, skal illustrationen tydeligt angive kombinationen. 2 Spilsystemet skal grafisk vise den maksimale indsats, antallet af spilindsatsenheder, der kan satses per valgte linje og antallet af mulige linjer til rådighed. 1 Et symbol skal konsekvent have samme form og farve i det enkelte spil, medmindre animation anvendes Kortspil 1 Spillekorts forside skal klart vise værdi og farve. 2 Spilsystemet skal grafisk vise antallet af kortspil i brug, hvis der anvendes mere end ét spil kort. 3 Det skal fremgå af kortspillets regler, hvor ofte de anvendte kortspil blandes Roulette 1 Udbydes et spil med "roulette" som en del af navnet, skal drejeskiven have 36 felter med tallene fra 1 til 36, samt ét felt med angivelsen 0 (37 felter i alt) og eventuelt ét felt med angivelsen 00 (38 felter i alt). Fordelingen af numrene skal være identisk med en standard-roulette-drejeskive Terninger Vejledning: De tilladte roulettespil omtales ofte som europæisk roulette (37 felter i alt) og amerikansk roulette (38 felter i alt). 1 Terninger, der vises som traditionelle terninger, skal være med 6 sider, hvor der er 1-6 prikker pr. side og summen af modstående sider er 7. Er der ikke tale om traditionelle terninger, skal dette være klart og tydeligt for kunden og terningens udformning være beskrevet, fx i spillereglerne. 2 Det skal være tydeligt, hvilken side af terningen, der afgør spillet. Version af 1. juli 2012 Side 14 af 30

15 4.2.9 Videopoker 1 lle versioner af videopoker skal have særskilte regler for alle tænkelige hændelser og udfald lack jack 1 lle versioner af black jack skal have særskilte regler for alle tænkelige hændelser og udfald accarat og Punto anco 1 lle versioner af baccarat og punto banco skal have særskilte regler for alle tænkelige hændelser og udfald. 4.3 Styring ktivering og deaktivering af spil 1 Spilsystemet skal have en funktion, som kan aktivere og deaktivere det enkelte spil øjeblikkeligt. 2 Spilsystemet skal have en funktion, som kan aktivere og deaktivere alle spil øjeblikkeligt. 3 Spilsystemet skal have en funktion, som kan aktivere og deaktivere den enkelte kundes spilaktivitet øjeblikkeligt. 4 Oplysninger om aktivering og deaktivering skal gemmes i en log. 5 Når et spil er deaktiveret, skal det ikke fremgå på hjemmesiden, og det skal forblive utilgængelig i deaktiveringsperioden. 6 Når et spil deaktiveres, skal kunden kunne færdiggøre igangværende spil. 7 Når et multi-state spil (dvs. et spil, der består af flere handlingstrin) er deaktiveret, skal kunderne kunne færdiggøre et igangværende spil ved næste login. Hvis dette ikke er praktisk muligt, skal kunderne oplyses herom af spilsystemet Uafsluttede spil 1 Spilsystemet skal give kunden mulighed for at færdiggøre uafsluttede spil. Vejledning: Uafsluttede spil omfatter: (a) tab af kommunikation, (b) genstart af systemer, (c) spil deaktiveret / aktiveret, (d) kunde genstarter, (e) unormal afslutning af klientprogram, osv. Efter genetablering skal systemerne vise kunden de uafsluttede spil. Vejledning: En situation, hvor en kunde falder ud af et peer-to-peer-spil på grund af forhold, der ikke kan tilskrives spilsystemet, betragtes ikke som et uafsluttet spil for den pågældende kunde. 2 Spilsystemet skal sikre, at der er redegjort for uafsluttede spil og at kunden er klar over status for disse spil og kundens indsats. Vejledning: Indsatser, der er fastlåst i uafsluttede spil, der kan afsluttes, skal holdes på en særskilt konto, indtil spillet er afsluttet. Uafsluttede spil skal fremgå særskilt af kundens spilkonto. 3 Der skal inden 90 dage være taget stilling til uafsluttede spil. Det skal være anført i spilleregler og/eller vilkår, hvad der sker med kundens indsats. Version af 1. juli 2012 Side 15 af 30

16 4 Hvis spilsystemet er ude af stand til at afslutte et uafsluttet spil, skal spilsystemet være i stand til at opgøre kundens tilgodehavender Fejlhåndtering 1 Proceduren for håndtering af fejl i spilsystemet skal klart og tydeligt fremgå af spillereglerne. 2 Spilsystemet skal registrere alle fejl ved systemet, herunder årsag og løsning. 3 Hvis et spil på grund af fejl ikke kan færdiggøres, henvises der til Spilsystemet skal kunne danne en rapport på baggrund af data indsamlet i henhold til Spilforløb 1 Spilsystemet skal sikre, at en kunde ikke kan starte et nyt spil, før det igangværende spil er færdigt, og alle logge og saldi er opdateret. Vejledning: Dette forhindrer ikke, at en kunde kan spille flere forskellige spil på en gang. 2 Kundens spil og/eller økonomi må ikke påvirkes negativt i tilfælde af nedbrud eller genstart af spilsystemet eller dele heraf Optegnelser, logge og datafastholdelse 1 Kundehandlinger skal registreres i en log gennem en session (fra en kunde logger ind til denne logger af igen) som sessioninformation. Vejledning: Kundens spil og/eller økonomi må ikke påvirkes negativt i tilfælde af at spilsystemet foranlediger en afbrydelse af en session. Vejledning: egrebet "session" og "sessioninformation" skal i denne kontekst forstås uafhængigt af bekendtgørelsernes bilag 1 Tekniske krav til tilladelsesindehaver. 2 Spilsystemet skal opbevare oplysninger om sessionen ( ). Sessioninformation skal omfatte: kunde-id, sessionens start-og sluttidspunkt, detaljer om kundens udstyr, samlet beløb indskudt ved sessionen, samlet beløb vundet på sessionen, det samlede beløb, der er indbetalt på spilkonto under sessionen (tidstemplet), det samlede beløb, der er udbetalt fra spilkonto under sessionen (tidstemplet), tidspunkt for sidste bekræftelse af sessionen, årsagen til afslutningen af sessionen, og Information om spillet under sessionen. 3 Spilsystemet skal opbevare kundeoplysninger. Kundeoplysninger skal omfatte: Kundeidentifikationsoplysninger, Spilkontooplysninger og saldo, Version af 1. juli 2012 Side 16 af 30

17 Suspenderings- og selvudelukkelsestatus, Tidligere spilkonti og årsagen til deaktivering, og Sessionsinformation ( ) 4 Spilsystemet skal registrere information om spil. Spilleinformation skal omfatte: Kunde-ID, Identificering af spil og version, og Information om alle spil, kunden har deltaget i. 5 Spilsystemet skal vedligeholde spilinformation. Spilinformation skal omfatte: kunde-id, spillets starttidspunkt baseret på spilsystemet, saldo ved spillets start, indsats (tidsstemplet), bidrag til Jackpotpuljer, spilstatus (igangværende, komplet, osv.), spillets resultat (tidsstemplet), jackpot-gevinst (hvis relevant), spillets sluttidspunkt baseret på spilsystemet, gevinster, spilkontosaldo i slutningen af spillet, og alle spil, der ikke bliver færdiggjort og grunden dertil. 6 Spilsystemet skal registrere oplysninger om væsentlige hændelser. Oplysninger om væsentlige hændelser skal omfatte: store gevinster (fastsættes af tilladelsesindehaver), store overførsler af midler (enkelte og samlede overførsler over en fastlagt tidsperiode), ændringer af spilparametre, ændringer af jackpotparametre, nyoprettet jackpots, kunders jackpotdeltagelse, udløsning af jackpot, nedlægning af jackpot og kundeselvudelukkelser og -suspenderinger (herunder anmodninger om ophævelse af suspendering/udelukkelse, samt selve ophævelsen af en suspendering/udelukkelse). 7 Spilsystemet skal registrere hændelser, herunder: kundeoprettelse/oprettelse af spilkonto og deaktivering/lukning af spilkonto, ændringer i kundeoplysninger, ændringer i spilleparametre og jackpot, skabelse eller nedlæggelse af jackpot, store gevinster eller gevinster på jackpot, overførsel af store pengebeløb, og tab af kommunikation med en kundes udstyr eller en time-out. 8 Spilsystemet skal opbevare kundeidentitets- og kontroloplysninger om kunden i mindst fem år efter at kundeforholdet er ophørt. Version af 1. juli 2012 Side 17 af 30

18 4.3.6 Rapporter 1 Spilsystemet skal kunne danne rapporter for hver spilkonto, hvis dette er påkrævet: Vejledning: Rapporterne kan genereres ved at give oplysninger om: indbetalinger, indskud, gevinster, udbetalinger, og midler, der har været inaktive i mere end 90 dage. 4.4 nsvarlig adfærd Suspendering 1 Spilsystemet skal have en funktion, hvormed autoriseret personale kan suspendere kunders adgang til spil. 2 Spilsystemet skal føre fortegnelse over suspenderede kunder og årsagen til deres suspendering. 3 Umiddelbart efter suspenderingen som nævnt i , må spilsystemet ikke kunne modtage nye indsatser eller indbetalinger fra kunderne. 4 En suspendering skal medføre, at kunden ikke kan overføre midler til og fra spilkontoen Kundeselvbegrænsning 1 Spilsystemet skal stille funktioner til rådighed for kunderne, hvormed disse nemt kan begrænse deres spil. 2 Spilsystemet skal give kunden nem adgang til at fastsætte indbetalingsgrænser. Kunden skal som minimum have mulighed for at fastsætte følgende indbetalingsgrænser: a. beløbsgrænse for samlede daglige indbetalinger på spilkontoen, b. beløbsgrænse for samlede ugentlige indbetalinger på spilkontoen, og c. beløbsgrænse for samlede månedlige indbetalinger på spilkontoen. Vejledning: Varighed afpasses efter den danske kalender. 3 Så snart anmodning fra en kunde om en indbetalingsgrænse (se ) modtages, skal grænsen implementeres for alle fremtidige spilleaktiviteter. Vejledning: Kan implementeres ved kundens næste login såfremt kunden logges af spilsystemet i forbindelse med fastsættelsen af indbetalingsgrænsen. 4 Spilsystemet skal sikre, at der går mindst 24 timer fra en anmodning om en mindre restriktiv indbetalingsgrænse, til denne bliver implementeret af spilsystemet. 5 Spilsystemet skal stille en funktion til rådighed for kunden, der giver denne mulighed for at udelukke sig fra spil. Kunden skal som minimum have mulighed for: a. kortvarige spilpauser (afkølingsperioder)på 24 timer, b. udelukkelse i mindst en kalendermåned, og c. udelukkelse for en ubegrænset periode. Version af 1. juli 2012 Side 18 af 30

19 Vejledning: Varighed afpasses efter den danske kalender. 6 Straks efter modtagelsen af anmodning om selvudelukkelse må spilsystemet ikke acceptere nye indsatser eller indbetalinger fra kunden (ufærdige spil kan afsluttes inden for spillereglerne). Kunden skal samtidigt informeres om rådgivnings- og behandlingstilbud for ludomani på et dansk behandlingscenter. 7 Selvvalgte restriktioner kan ikke i sig selv forhindre kunden i at udbetale midler fra spilkontoen (adgangen til midlerne kan dog være begrænset af andre grunde, fx hvis en undersøgelse er i gang). 8 Hvis kunden endeligt udelukker sig fra spil (dvs. uden at begrænse varigheden), skal kundens spilkonto lukkes, og en spilkonto for den samme kunde må ikke oprettes i minimum 1 år. 9 Straks efter modtagelsen af en anmodning om endelig udelukkelse skal spilsystemet meddele kunden, at alle frigivne midler bliver udbetalt fra spilkontoen. 10 lle funktioner i spilsystemet der vedrører selvudelukkelse (midlertidig og endelig) skal informere kunderne om muligheden for at registrere sig i Spillemyndighedens register over frivilligt udelukkede spillere og linke til registret Spillerinformation 1 Spilsystemet skal give kunden adgang til "spillerinformation". 2 Spillerinformationen skal indeholde oplysninger om at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spil, samt information om ansvarligt spil og de potentielle skadevirkninger ved spil, der er udarbejdet i samarbejde med et behandlingscenter, herunder links til en selvtest for ludomani, der er enkel og anerkendt af branchen, og som kan bedømme den potentielle risiko for, at kunden har et spilleproblem. 3 Spillerinformationen skal formidle information om og give kontaktadresser på danske behandlingscentre. 4 Spillerinformationen skal linke til et anerkendt filtreringsprogram eller øvrige programmer, der giver kunderne mulighed for at konfigurere deres computere for at forhindre adgang til spillesteder på internettet. 5 Spillerinformationen skal indeholde eller linke til, oplysninger om foranstaltninger, der kan benyttes af kunden til at begrænse eget spil (se 4.4.2). 6 Spillerinformationen skal indeholde eller linke til de for kunden gældende regler og vilkår. 7 Spillerinformationen skal indeholde eller linke til vejledende tekst om transaktioner på kundens spilkonto. 8 Spillerinformationen skal indeholde eller linke til oplysninger om vigtigheden af, at kunden holder spilkontooplysninger og loginoplysninger hemmelige. 9 Spillerinformationen skal indeholde eller linke til oplysninger om, hvordan kunden kan opdage uautoriseret brug af sin spilkonto. 10 Spilsystemet skal i forbindelse med kundens login vise dato og klokkeslæt for det foregående login. 11 Spillerinformation skal have en fremtrædende placering på tilladelsesindehavers hjemmeside og skal kunne tilgås fra alle sider. 4.5 Jackpots Fairness og gennemsigtighed 1 Spilsystemet skal sikre, at de faktiske midler, overført til en jackpotpulje, stemmer Version af 1. juli 2012 Side 19 af 30

20 overens med hvad der angivet i reglerne for den pågældende jackpot. Vejledning: Hvis der er et loft på en jackpot, skal alle yderligere bidrag, når loftet er nået, krediteres i en anden pulje (beskrives i detaljer nedenfor). 2 Spilsystemet skal sikre, at tilbagebetalingsprocenten stemmer overens med, hvad kunden er blevet stillet i udsigt, upåagtet spilindsatsenheden. 3 Hvis der er en minimumsindsats, for at en kunde kan udløse en jackpot, skal grundspillet (ekskl. Jackpot) have den opgivne tilbagebetalingsprocent. 4 Spilsystemet skal sikre, at alle kunder, der bidrager til en jackpot-pulje, har muligheden for at vinde jackpotten, mens de spiller det pågældende spil. 5 Spilsystemet skal sikre, at sandsynligheden for at vinde jackpotten er lineært proportionel med kundens bidrag til puljen Regler 1 Reglerne for en given jackpot skal beskrive, hvordan kunden kan vinde den. 2 Reglerne for en given jackpot skal beskrive, hvordan den er finansieret og præcisere, hvordan bidragene til den foretages. 3 Reglerne for en given jackpot skal beskrive, hvordan præmierne bestemmes og tildeles. Vejledning: En given jackpot kan konfigureres med "opdelte puljer". Opdelingspuljer henviser til ordninger, hvor en del af bidragene til den store jackpot omdirigeres til en anden pulje, så når jackpotten er vundet, bliver denne pulje grundlaget for den næste jackpotpulje. 4 Reglerne for en given jackpot skal beskrive eller linke til en beskrivelse af konsekvenserne ved ufuldkommen kommunikation og andre aspekter af spillet, der kan påvirke kundens deltagelse, herunder kundens opfattelse af vedkommendes deltagelse. 5 Reglerne for en given jackpot skal beskrive, hvordan tilladelsesindehaveren vil behandle og løse situationer hvor en eller flere kunder tror de har vundet samme jackpot. 6 Reglerne for en given jackpot skal beskrive, hvordan tilladelsesindehaveren kan afbryde eller opsige en jackpotordning Jackpot-opsætning 1 Spilsystemet skal håndhæve en streng adgangskontrol for ændring af jackpotkonfigurationer (jackpot-parametre). Især ændringer efter opstart skal begrænses. 2 Spilsystemet skal sikre, at default-funktionaliteten fastholder konfigurationsstatus for eksisterende jackpot-ordninger, hvis konfigurationen er ændret, før de eksisterende præmier er uddelt. Vejledning: Når en jackpot er startet, skal ændringerne i parametre ikke træde i kraft med det samme, de skal i stedet gemmes til anvendelse efter, at jackpotten er vundet. Disse benævnes "afventende" parametre. 3 Jackpot-parametre må ikke blive berørt af funktionerne til at deaktivere / aktivere jackpotten Jackpot-advisering 1 Spilsystemet skal sikre, at det aktuelle beløb på jackpotten vises på alle deltagende Version af 1. juli 2012 Side 20 af 30

Inspektionsstandarder for landbaseret væddemål

Inspektionsstandarder for landbaseret væddemål SCP.02.02.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med inspektionsstandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens... 4 2.1.1 Første

Læs mere

Inspektionsstandarder for online væddemål

Inspektionsstandarder for online væddemål SCP.02.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med inspektionsstandarderne... 4 1.1 Overblik over dette dokument... 4 1.2 Version... 4 2 Certificering... 5 2.1 Certificeringsfrekvens... 5 2.1.1 Første

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for onlinekasino SCP DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for onlinekasino SCP DK.1.0 SCP.01.03.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med teststandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens... 4 2.1.1 Første certificering...

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0 SCP.01.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med teststandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens... 3 2.1.1 Første certificering...

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft

Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft Registrering m.v. af spillere 1. For at deltage i onlinekasino skal en spiller registreres som kunde hos

Læs mere

Inspektionsstandarder for onlinekasino

Inspektionsstandarder for onlinekasino SCP.02.03.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med inspektionsstandarderne... 4 1.1 Overblik over dette dokument... 4 1.2 Version... 4 2 Certificering... 5 2.1 Certificeringsfrekvens... 5 2.1.1 Første

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/12 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug udarbejde en rapport, der

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Inspektionsstandarder for online væddemål

Spillemyndighedens certificeringsprogram Inspektionsstandarder for online væddemål SCP.02.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 4 1.1 Spillemyndighedens certificeringsprogram... 4 1.2 Formålet med inspektionsstandarderne... 4 1.3 Overblik over dette dokument... 5 1.4 Definitioner...

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Generelle krav SCP DK.1.1

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Generelle krav SCP DK.1.1 SCP.00.00.DK.1.1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 1.1 Spillemyndighedens certificeringsprogram... 3 1.2 Definitioner... 3 1.3 Lovmæssigt grundlag for certificeringsprogrammet... 4 1.4 Version...

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Ledelsessystem for informationssikkerhed SCP.03.00.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Ledelsessystem for informationssikkerhed SCP.03.00.DK.1.0 SCP.03.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med ledelsessystem for informationssikkerhed... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Spillemyndighedens program for styring af systemændringer. Version af 1. juli 2012

Spillemyndighedens program for styring af systemændringer. Version af 1. juli 2012 Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Myndighed... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Version... 3 1.5 Henvendelser... 3 2. Rammen for styring af systemændringer... 4 2.1 Ansvar

Læs mere

Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/12 Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Informationer om spiludbud (se vejledningen) Ansøger Her skrives navnet på den ansøger, som dette tillæg er knyttet

Læs mere

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Myndighed... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Version... 4 1.5 Henvendelser... 4 2 Certificering... 5 2.1 Rammer for certificering...

Læs mere

Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Informationer om spiludbud (se vejledningen) Ansøger Her skrives navnet på den ansøger, som dette tillæg er knyttet

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde online væddemål og/eller

Læs mere

Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil

Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil Indhold 1 Indledning... 2 2 Spiludbyders købsbetingede spil... 3 2.1 Eksempler på købsbetingede spil... 3 2.2 Jackpots og puljer... 3 2.2.1

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Bilag 1 Tekniske krav til kontrolsystem

Bilag 1 Tekniske krav til kontrolsystem Bilag 1 Tekniske krav til kontrolsystem A. Indledning Dette dokument præsenterer de tekniske krav for at udbyde spil i Danmark, som en tilladelsesindehaver skal opfylde. B. Forkortelser og definitioner

Læs mere

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol 1 Spil kontrol kan vindes af 1 Jackpot - Identifikation - Gevinst - TotalGevinst - DatoTid - KommissionRake Spil - Identifikation - KøbDatoTid - Salgskanal - ForventetSlutDatoTid - FaktiskSlutDatoTid -

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning til rapportering

Spillemyndighedens vejledning til rapportering Spillemyndighedens vejledning til rapportering af spil Dato Version Beskrivelse 1.7.2015 1.0 Dette dokument samler kravene direkte relateret til rapportering af spil data ved brug af standard records.

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Ledelsessystem for informationssikkerhed

Spillemyndighedens certificeringsprogram Ledelsessystem for informationssikkerhed SCP.03.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 1.1 Spillemyndighedens certificeringsprogram... 3 1.2 Formålet med ledelsessystem for informationssikkerhed... 3 1.3 Overblik over dette dokument...

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Retningslinjer for sårbarhedsscanning

Spillemyndighedens certificeringsprogram Retningslinjer for sårbarhedsscanning SCP.05.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 1.1 Spillemyndighedens certificeringsprogram... 3 1.2 Formålet med retningslinjer for sårbarhedsscanning... 3 1.3 Overblik over dette dokument...

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1)

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1) BEK nr 555 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 121-0006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for sårbarhedsscanning SCP.05.00.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for sårbarhedsscanning SCP.05.00.DK.1.0 SCP.05.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med retningslinjer for sårbarhedsscanning... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark. Version 1.11

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark. Version 1.11 Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.11 1 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE

BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE Dato: 7. januar 2015 Version: 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 A. Administrationsportal...3 2. Kom godt i gang...4 A. Minimumskrav...4 B.

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for indtrængningsefterprøvning SCP DK.1.1

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for indtrængningsefterprøvning SCP DK.1.1 SCP.04.00.DK.1.1 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med retningslinjer for indtrængningsefterprøvning... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 1.3 Anvendelsesområde... 3 2 Certificering...

Læs mere

Rapport dannet den: 9. marts 2011 1 Begrebsmodel Standard Records

Rapport dannet den: 9. marts 2011 1 Begrebsmodel Standard Records 1 Begrebsmodel Standard Records SpilCertifikat SpillerInformation - Identifikation - Tilladelsestype - Identifikation 1..* er registreret hos har et Jackpot - Identifikation - Gevinst - TotalGevinst -

Læs mere

NY PERSONDATALOV (GDPR) HVAD BETYDER DET FOR DIN VIRKSOMHED?

NY PERSONDATALOV (GDPR) HVAD BETYDER DET FOR DIN VIRKSOMHED? NY PERSONDATALOV (GDPR) HVAD BETYDER DET FOR DIN VIRKSOMHED? WEBCRM, SEPTEMBER 2017 Indholdsfortegnelse Overblik 3 Hvad indebærer GDPR? 4 Hvorfor er GDPR så vigtigt for alle virksomheder? 7 Hvordan skal

Læs mere

Spilleregler for. Find & Vind

Spilleregler for. Find & Vind Spilleregler for Find & Vind gældende fra 3. marts 2016 1 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Find & Vind spil i henhold til de nedenstående regler. 2. Find & Vind er en spiltype,

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2 Indhold BullGuard Premium Protection... 2 Installation af BullGuard Premium Protection... 2 Ny BullGuard-bruger... 2 Hvis du allerede har produktet Internet Security 2013 installeret... 3 Aktiver Premium-tjenester...

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Teststandarder for onlinekasino

Spillemyndighedens certificeringsprogram Teststandarder for onlinekasino SCP.01.03.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 1.1 Spillemyndighedens certificeringsprogram... 3 1.2 Formålet med teststandarderne... 3 1.3 Overblik over dette dokument... 4 1.4 Definitioner...

Læs mere

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26 Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 61 Offentligt Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12 1) Som stk. 2 indsættes: Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvist med skatteministeren godkendelse

Læs mere

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger Gældende fra 27. juni 2017 Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger MDL ApS ( MDL vi, os, vores ) ved, hvor vigtig fortrolighed er i forhold til vores kunder, og vi bestræber os på

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger WAVINS ERKLÆRING OM PERSONOPLYSNINGER OG COOKIES Vi beskytter dine oplysninger og giver dig fuld gennemsigtighed og kontrol over dem Dette er erklæringen om personoplysninger og cookies for webstedet http://dk.wavin.com/

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk.

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk. September 2017 Privatlivspolitik Aktion Børnehjælp indsamler oplysninger om vores brugere og deres besøg ved hjælp af såkaldte cookies eller ved at brugeren selv afgiver oplysningerne på aktionboernehjaelp.dk

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.9 Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN TILKNYTTER DU EN RELATION TIL DIN KONTO (ADMINISTRER FLERE

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST8

It-sikkerhedstekst ST8 It-sikkerhedstekst ST8 Logning til brug ved efterforskning af autoriserede brugeres anvendelser af data Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST8 Version 1 Maj 2015 Logning

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Spilleregler for. Bingo

Spilleregler for. Bingo Spilleregler for Bingo gældende fra 15. maj 2014 Generelt 1. Bingo er betegnelsen på et talspil bestående af 75-90 numre, hvoraf der i hvert spil udtrækkes et givent antal numre. 2. Bingo kan spilles via

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Rapport dannet den: 14. oktober 2011 1 Begrebsmodel Standard Records

Rapport dannet den: 14. oktober 2011 1 Begrebsmodel Standard Records 1 Begrebsmodel Standard Records SpilCertifikat SpillerInformation - Identifikation er registreret hos 1..* har et - Identifikation - Tilladelsestype - GyldigFra - GyldigTil Jackpot - Identifikation - Gevinst

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ EN KANTINECHIP... 4

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Plus500 Ltd Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Plus500's erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

Bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet BEK nr 155 af 10/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0016 Senere ændringer

Læs mere

cpos Online Quickguide Version NKT https://nkt.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version NKT https://nkt.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.3 NKT https://nkt.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN SKIFTER DU ADGANGSKODE... 4 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 5 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

Udeblivelse.dk Introduktion

Udeblivelse.dk Introduktion Udeblivelse.dk Introduktion 26 JANUAR 2015 Copyright 2014-2015, Udeblivelse Aps, Web: www.udeblivelse.dk, Email: info@udeblivelse.dk Indledning:... 2 Login... 3 Opret Klinik... 4 1. Administrator... 4

Læs mere

DS 484:2005. Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484

DS 484:2005. Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484 DS 484:2005 Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484 Informationssikkerhedsstrategi Ledelsen skal godkende en skriftlig informationssikkerhedspolitik, som skal offentliggøres og kommunikeres

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

Faglig indsigt menneskeligt fokus. Guide til. e-bevillingssystemet

Faglig indsigt menneskeligt fokus. Guide til. e-bevillingssystemet Faglig indsigt menneskeligt fokus Guide til e-bevillingssystemet >> 3 brugerprofil niveauer I OneMeds e-bevillingssystem kan kommunens brugere have 3 forskellige brugerprofiler. Brugere af systemet tildeles

Læs mere

Spilleregler for. BingoBoxen

Spilleregler for. BingoBoxen Spilleregler for BingoBoxen gældende fra 05. marts 2014 1 Generelt 1. BingoBoxen er betegnelsen på et talspil, hvor de vindende kombinationer fremkommer ved udtrækningen af en talrække. Trækningen eller

Læs mere

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Indhold Indhold... 2 Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Kontraktlig forhold... 3 2.1 Godkendelse... 3 2.2 Afdeling for kredit registrering... 3 2.3 Yderligere

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder

Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder 1. Dataansvarlig - register over personoplysninger Tikkurila Danmark A/S (herefter benævnt Tikkurila) CVR nr. 5496 3416 Geljhavegård 13 A 6000 Kolding

Læs mere

Bekendtgørelse om onlinekasino 1)2)

Bekendtgørelse om onlinekasino 1)2) BEK nr 67 af 25/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-236511 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1357 af 12/12/2014 BEK

Læs mere