Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark"

Transkript

1 Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer Dokument offentliggjort Mindre korrekturændringer samt navneændring af services i afsnit Mindre korrekturændringer samt navneændring af services i afsnit Ændringslog tilføjet. Mindre korrekturændringer samt tilføjelse til afsnit 4 og Mindre korrekturændringer i afsnit 4.0 (Dataoverførsel skal ske over Ludomaniregisteret (LUR) er nu ændret til Register over frivilligt udelukkede spillere (ROFUS). Ændring i afsnit 6. Tilladelsesindehaver skal ikke længere kunne oprette en spiller i Register over frivilligt udelukkede spillere (ROFUS), hvorfor services GamblerCreate også bortfalder Mindre rettelser i procesdiagram vedr. konto-opret Rettelser vedr. kontrol af personnummer ved kontoopret. Tilføjelse af ip-adresser for tilgang til SAFE. Tilføjelse af certifikater i forbindelse med FTPS adgang til SAFE Afsnit 4.1 tilføjes nyt punkt 14 om konfigurering af FTPS forbindelsen til SAFE, herunder ændring af porten fra port 22 som tidligere specificeret. Ændringen af port er gjort for at være konsistent med almindelige internetstandarder for FTPS Liste over IP adresser i afsnit 4.1 er opdateret Afsnit 8.0: Vejledning om tilslutningsforløb kan ses på hjemmesiden VeriSign er fjernet fra punkt 12 i listen over tekniske krav til SAFE (afsnit 4.1)

2 Indhold 1.0 Indledning Introduktion til det samlede systemkompleks Overordnede krav SAFE - Tilladelsesindehavers datalager Tekniske krav til SAFE Use case og proces til Hent data fra SAFE Grænseflade til sikkerhedssystem Tamper Token Tekniske krav i forhold til Tamper Token Grænseflade til ROFUS Tekniske krav i forhold til Register over frivilligt udelukkede spillere Forespørgsel i ROFUS ved Konto-oprettelse og konto-login Tekniske oplysninger på ansøgningsblanketten Tilslutningsforløb

3 1.0 Indledning Formålet med dette dokument er at beskrive de tekniske krav, der bliver stillet til Tilladelsesindehaver, forud for udstedelse af en tilladelse. Kravene er beskrevet i forhold til de systemer, der skal anvendes i forbindelse med Spillemyndighedens kontrol af Tilladelsesindehaver. Dvs. Tilladelsesindehavers datalager SAFE, sikkerhedssystemet Tamper Token og Register over frivilligt udelukkede spillere (ROFUS). I de enkelte afsnit, er det beskrevet hvilke krav, der stilles til Tilladelsesindehaver i forhold til data, processer og grænseflader i forbindelse med spil og spilkontrol. Efterfølgende er det skitseret, hvilke krav der er til tekniske oplysninger i forbindelse med ansøgningsprocessen. De beskrevne krav der skal oplyses i ansøgningsprocessen kan for nuværende ikke anses som udtømmende. Det må derfor forventes, at der kan komme yderligere krav til spiludbydere i forbindelse med ansøgning om tilladelse, herunder en proces i forhold til godkendelse af spilsystem. Dokumentet vil ligeledes blive opdateret med information om, hvordan tilslutningsforløb i forbindelse med godkendelse vil komme til at forløbe. 3

4 2.0 Introduktion til det samlede systemkompleks Det samlede systemkompleks til brug for spilkontrol er vist i nedenstående illustration. Oversigt over komponenter i det samlede spil- og kontrolsystem Det samlede systemkompleks består af Tilladelsesindehavers spilsystem, Tilladelsesindehavers datalager (SAFE), et sikkerhedssystem (Tamper Token), og et Register over frivilligt udelukkede spillere (ROFUS). 1. SAFE er Tilladelsesindehavers eget datalager (en filserver), hvor Tilladelsesindehaver skal opbevare data i henhold til Standard Records - for alle spil, der er udført hos Til- 4

5 ladelsesindehaver. Alle Tilladelsesindehavere skal etablere et datalager (SAFE). Spillemyndigheden skal kunne få online adgang til datalagret hos Tilladelsesindehaver. 2. Tamper Token er et sikkerhedssystem, der har til formål at sikre at de data, som Tilladelsesindehaver lægger i deres SAFE datalager ikke ændres mens de opbevares hos Tilladelsesindehaver. Tamper Token implementeres hos Spillemyndigheden og håndterer: Skabelse af nøgler (tokens), der anvendes ved beregning af identifikationskoder. Opbevaringen af identifikationskoder til senere kontrol. Løbende kontrol af at tidsperiode for afslutning af tokens overholdes. Verifikation af at en hentet serie af data ikke er ændret ifht. den modtagne identifikationskode. 3. Register over frivilligt udelukkede spillere (ROFUS) er et register over alle spillere i Danmark, der frivilligt har ønsket at udelukke sig midlertidigt eller endeligt fra at kunne spille online spil i Danmark. Registret er placeret hos Spillemyndigheden, der har ansvaret for at føre registret. Alle spillere skal kunne registrere sig i registret enten via et link på Tilladelsesindehavers hjemmeside eller via Spillemyndigheden. Registret skal opbevare oplysninger om alle udelukkede spillere i Danmark. Tilladelsesindehaver skal forud for oprettelse af en konto til en ny spiller, tjekke at spilleren ikke er registreret i registret. Tilladelsesindehaver har ansvaret for, at spillere der er registreret i registret ikke kan spille. De tre systemer vil tilsammen udgøre grundlaget for: At spillere kan spille online spil hos godkendte Tilladelsesindehavere. At Tilladelsesindehavere lovligt kan udbyde online spil i Danmark og kunne dokumentere, at de lever op til lovens krav. At Spillemyndigheden har mulighed for at kontrollere, at online spil foregår i overensstemmelse med den gældende lovgivning. 3.0 Overordnede krav Som skitseret ovenfor udvikler Spillemyndigheden systemer til brug for kontrol af online spil og Tilladelsesindehaver skal sørge for at udvikle deres spilsystem, således at det kan anvende grænseflader til Spillemyndighedens systemer. På denne måde kan Spillemyndigheden behandle data og kontrollere at online spil foregår i overensstemmelse med lovgivningen. Det er et krav, at Tilladelsesindehaver anvender de specificerede grænseflader til Spillemyndighedens systemer, som Spillemyndigheden udvikler til formålet og at Tilladelsesindehaver etablerer en SAFE, som de giver Spillemyndigheden adgang til. 5

6 For at kunne leve op til reglerne i forhold til den nye lovgivning, er der en række tekniske krav i forhold til de tre systemer, som Tilladelsesindehavere skal leve op til. I de næste afsnit vil de tekniske krav blive beskrevet nærmere. Kravene er grupperet i forhold til, hvilket system de tilhører. 4.0 SAFE - Tilladelsesindehavers datalager Tilladelsesindehaver skal etablere et datalager (SAFE) til opbevaring af spildata. Tilladelsesindehaver skal overføre og gemme spildata i henhold til Standard Records på datalagret. Tilladelsesindehaver skal opbevare spildata på SAFE i 12 på hinanden følgende måneder, og data fra yderligere 48 måneder skal opbevares på et digitalt læsbart medie. Dataoverførsel skal ske over internettet med FTPS. Tilladelsesindehaver skal etablere passende forbindelse, der sikrer en uproblematisk overførsel af data. 4.1 Tekniske krav til SAFE 1. SAFE skal etableres på en separat server, der er fysisk adskilt fra Tilladelsesindehavers spilsystem. 2. Data på SAFE skal være adskilt logisk og forsvarligt fra eventuelle andre data. 3. Tilladelsesindehaver skal sørge for nødvendig backup af alle data. SAFE og backup af SA- FE skal være geografisk adskilt, ligeledes skal dataopbevaring på digitalt læsbart medie være geografisk adskilt fra backup af samme. 4. SAFE skal opfylde samme sikkerhedskrav som spilsystemet. Kravene vil blive fastlagt i ansøgningsproceduren. 5. Tilladelsesindehaver skal sikre, at Spillemyndigheden har online adgang til at hente spildata fra SAFE. Tilladelsesindehaver skal etablere adgang til SAFE via en sikker adgang, som defineret i servicebeskrivelsen. 6. Mappestrukturen på SAFE skal opbygges efter den struktur Spillemyndigheden har specificeret. Mappestrukturen kan findes på 7. Data på SAFE skal være gemt i henhold til de specificerede Standard Records. Specifikationen på Standard Records kan ses på 8. Data på SAFE skal zippes i henhold til Vejledning til anvendelse af services. Vejledningen kan ses på 9. Tilladelsesindehaver skal dokumentere, at deres respektive SAFE overholder de opstillede krav. 10. SAFE skal være tilgængelig 24/7 365 dage og der skal være en garanteret oppetid på minimum 98,5 %. 11. Tilladelsesindehaver er selv ansvarlig for drift af deres SAFE. 12. For at Spillemyndigheden kan tilgå SAFE med FTPS skal Tilladelsesindehaver placere et certifikat på FTPS forbindelsen. Certifikatet skal være udstedt af en af følgende Certificate Authorities: Thawte, Geotrust, GoDaddy, Comodo 13. Spillemyndigheden tilgår SAFE fra følgende ip-adresser: , , , , , , , Tilladelsesindehaver skal åbne SAFE for adgang fra disse ip-adresser. 14. Tilladelsesindehaver skal konfigurere SAFE så følgende forbindelse er mulig: Spillemyndigheden skal kunne tilgå SAFE med implicit FTPS (FTP-SSL) i passiv mode på port 990 (kontrol). Som dataporte skal anvendes et port spænd mellem og Tilladelsesindehaver kan anvende et mindre port spænd, så længe det ligger inden for de to grænser. 6

7 4.2 Use case og proces til Hent data fra SAFE Tilladelsesindehaver skal udvikle en grænseflade til deres SAFE, således at det er muligt for Spillemyndigheden at tilgå SAFE for at hente data. Den påkrævede funktionalitet for denne grænseflade er beskrevet i nedenstående use case. Use casen kan anvendes i forhold til udviklingen af grænsefladen. 7

8 UC 2.1 Hent Standard Records fra SAFE Formål Baseret på standardrecords skal Spillemyndigheden foretage periodiske kontroller af afsluttede og igangværende spil. Standard records er placeret i den struktur, der er specificeret af Spillemyndigheden. For at hente Standard Records skal Spillemyndigheden være logget ind på SAFE. Når overførslen af data er afsluttet, skal Spillemyndigheden logge ud fra SAFE. Frekvens Efter behov. Aktører Spillemyndigheden Startbetingelser Spillemyndigheden er en kendt bruger (brugernavn/password) på SAFE. Hovedvej Aktør Løsning Service/Service operationer Trin 1: Logon til SAFE Aktøren forespørger adgang til data på SAFE ved at åbne en FTPSforbindelse. Trin 2: Adgang til SAFE er givet Aktøren afgiver korrekt brugernavn og password. Trin 3: Hent Standard Records fra SAFE I filstrukturen lokaliserer aktøren de Standard Records, som er nødvendige for kontrollen og vælger at downloade dem. Trin 4: Gentag trin 3 Aktøren gentager trin 3, hvis det er nødvendigt. Trin 5: Log ud fra SAFE Aktøren vælger at logge ud fra FTPS-forbindelsen. Løsningen beder aktøren om brugernavn og password. Adgang til SAFE er givet. SAFE påbegynder download og overfører de ønskede data. Løsningen logger aktøren ud og afbryder forbindelsen. Slutbetingelser Spillemyndigheden har adgang til SAFE, har modtaget de overførte data, og er logget ud efter afslutning af overførslen. Noter Servicebeskrivelse 8

9 Den proces Spillemyndigheden skal anvende, når der skal hentes data fra SAFE, er illustreret og beskrevet nedenfor. Hent standardrecords fra SAFE Tilladelsesindehaver 3. Valid brugernavn / password? Nej Ja 4. Adgang til SAFE er ikke givet 5. Adgang til SAFE er givet 8. Løsningen logger aktøren af og afbryder forbindelsen Ja Spillemyndigheden 1.Forespørger adgang til SAFE 2. Afgiver brugernavn/ Password 6. Database 7. FTPSforbindelsen afbrydes Procesdiagram hent Standard Records Proceskort Procesnavn: Procesejer: Procesinteressenter UC 2.3 Hent Standard Records fra SAFE Spillemyndigheden Tilladelsesindehavere og Spillemyndigheden Formålet med processen Processens grænseflader Input (start) Output (slut) Formålet med processen er at sikre, at Spillemyndigheden kan hente data fra Tilladelsesindehavers SAFE. Processen skal anvendes når Spillemyndigheden vil hente data fra SAFE til brug for kontrol af online spil. FTPS-adgang Processen starter med at Spillemyndigheden forespørger om adgang til SAFE med brugernavn og password. SAFE er af Tilladelsesindehaver sat op til at give Spillemyndigheden adgang. Processen afsluttes med at Spillemyndigheden har modtaget de ønskede data og er logget af SAFE. Beskrivelse af procesflow (aktiviteter) Nr. 1. Beskrivelse Spillemyndigheden anmoder om adgang til SAFE. 9

10 2. Spillemyndigheden udfylder brugernavn og password. 3. Systemet validerer brugernavn og password Hvis brugernavn og password er valid, gives adgang til at se data på SAFE og download kan påbegyndes Hvis brugernavn og password ikke er valid, nægtes adgang til SAFE 6. Data overføres til Spillemyndighedens database Spillemyndigheden logger af SAFE FTPS SAFE logger Spillemyndigheden af. 5.0 Grænseflade til sikkerhedssystem Tamper Token Spillemyndigheden implementerer et sikkerhedssystem Tamper Token. Tamper Token har til formål at sikre, at data i form af Standard Records, ikke ændres mens de opbevares på SAFE hos Tilladelsesindehaver. Tamper Token håndterer følgende: Skabelse af nøgler (tokens), der anvendes ved beregning af MAC (Message Authentication Code) Opbevaringen af MACs til senere kontrol Løbende kontrol af at tidsperiode for afslutning af tokens overholdes Verifikation af at en hentet serie af Standard Records ikke er ændret ift. den modtagne MAC Frekvensen for udstedelse af Tamper Tokenet bliver aftalt i ansøgningsforløbet. Den aftalte frekvens kan løbende reguleres efter en konkret vurdering i forhold til de enkelte Tilladelsesindehavere. 5.1 Tekniske krav i forhold til Tamper Token Tilladelsesindehaver skal ved den aftalte frekvens (fx én gang i døgnet) hente et token, der skal anvendes i forhold til at gemme spildata i henhold til Standard Records på SAFE. Til det formål udvikler Spillemyndigheden én service TamperTokenAnvend, som har to operationer: 1. TamperTokenHent. Operationen der skal anvendes, når Tilladelsesindehaver skal hente et token. 2. TamperTokenLuk. Operationen der skal anvendes, når Tilladelsesindehaver skal afslutte et token. Det er et krav til Tilladelsesindehaver, at et token bliver afsluttet inden for det fastsatte tidsrum. Beskrivelserne af de enkelte operationer er offentliggjort på Spillemyndighedens hjemmeside (www.spillemyndigheden.dk). 10

11 6.0 Grænseflade til ROFUS I forbindelse med indførelse af den nye spillelov, er der lovkrav om, at det skal være muligt for en spiller at udelukke sig midlertidigt eller endeligt fra at kunne spille online spil i Danmark. Spillemyndigheden er registeransvarlig. Spillere skal kunne registrere sig i registret både via Spillemyndigheden og via link på Tilladelsesindehavers hjemmeside. Registret skal indeholde oplysninger om alle spillere i Danmark, der ønsker at udelukke sig fra at kunne spille online spil i Danmark. Oplysningerne i registret er: a. Tilladelsesindehavers navn (hvorfra spiller midlertidigt eller endeligt har udelukket sig selv). b. Spillers personnummer. c. Dato og tidspunkt for udelukkelsen. d. Slutdato for ophør af den midlertidige udelukkelse (kun ved midlertidig udelukkelse). En spiller, der er optaget i registret som endeligt udelukket, kan til enhver tid, dog tidligst et år efter optagelsen i registret, anmode Spillemyndigheden om at blive slettet fra registret. I forbindelse med Register over frivilligt udelukkede spillere er der en række krav til funktioner, som Tilladelsesindehaver skal stille til rådighed for spilleren. Tilladelsesindehaver skal sørge for at gøre det muligt at: En spiller kan udelukke sig ved oprettelse i Register over frivilligt udelukkede spillere via et link på Tilladelsesindehavers hjemmeside. En spillers status bliver tjekket i Register over frivilligt udelukkede spillere ved kontooprettelse og ved alle kontologin. En spillers personnummer bliver tjekket forud for kontooprettelse. 6.1 Tekniske krav i forhold til Register over frivilligt udelukkede spillere Spillemyndigheden udvikler følgende services, der skal anvendes i forhold til Register over frivilligt udelukkede spillere. 1. GamblerCheck service der skal anvendes, når en spiller ønsker at oprette en konto, og ved hvert login. 2. GamblerCSRPValidation service der skal anvendes til at tjekke en spillers alder forud for kontooprettelse. Servicen returnerer også svar på hvorvidt spillerens CPR-nummer eksisterer. Dette svar skal der dog ses bort fra, da spillerens identitet valideres med NemID. Beskrivelserne af de enkelte services er offentliggjort på Spillemyndighedens hjemmeside Processerne, der skal anvendes ved kontooprettelse og ved login, er illustreret og beskrevet nedenfor i hhv. et procesdiagram og et proceskort, for at give præcis information om, hvad der skal udvikles hos Tilladelsesindehaver, for at processen kan udføres. Tilladelsesindehaver har pligt til at stille denne mulighed til rådighed. 11

12 6.2 Forespørgsel i ROFUS ved Konto-oprettelse og konto-login For at spillere kan spille på en Tilladelsesindehavers hjemmeside, skal de have en konto. Nye spillere skal oprette en ny spilkonto, og eksisterende spillere skal logge sig ind på deres spilkonto, før de kan begynde at spille Forespørgsel i ROFUS ved konto-oprettelse I dette afsnit vil processen for en forespørgsel i Register over frivilligt udelukkede spillere ved en ny spillers konto-oprettelse blive beskrevet. Processen er illustreret med et procesdiagram og efterfølgende beskrevet trinvist i et proceskort. Formålet er at give en præcis information om, hvad Tilladelsesindehaver skal udvikle, for at denne proces kan udføres. Når en ny spiller vil åbne en konto på Tilladelsesindehavers hjemmeside, skal Tilladelsesindehaver, inden kontooprettelsen er gennemført, kontrollere spillerens identitet gennem NemID, kontrollere spillerens alder, og kontrollere om spilleren er registreret i Register over frivilligt udelukkede spillere (ROFUS). Hvis spilleren ikke kan logge ind via NemId, spilleren er under 18 år eller hvis personen er registreret i ROFUS, kan spilleren ikke oprette en konto. Processen ved forespørgsel i Register over frivilligt udelukkede spillere ved kontooprettelse er illustreret og beskrevet nedenfor. Forespørgsel i ROFUS spiller åbner ny konto Spillemyndigheden Tilladelsesindehaver 1. Spiller åbner ny konto. Forespørgsel sendes til ROFUS for kontrol af spillers alder. 2. Kontrol af spillers alder mod CSRP. 4a. Spiller kan ikke oprette konto 4b. Forespørgsel sendes til ROFUS for kontrol af, om spiller er registreret som udelukket. 6a. Afvis oprettelse af ny konto Nej Ja Ja 3. Er spillers over 18 år? er registreret som udelukket i ROFUS 6. Udelukket? 6b. Åben ny konto. Procesdiagram konto-oprettelse Proceskort Procesnavn: Procesejer: Procesinteressenter UC 1.3 Forespørg på person i ROFUS Spillemyndigheden Tilladelsesindehavere og Spillemyndigheden Formålet med processen Formålet med processen er at sikre, at Tilladelsesindehaver kan forespørge i 12

13 Register over frivilligt udelukkede spillere, når en spiller åbner en ny spilkonto. Hvis spilleren ikke kan logge ind via NemId, spilleren er under 18 år eller hvis spilleren er registreret i Register over frivilligt udelukkede spillere, kan en ny konto ikke oprettes. Input (start) Output (slut) Processen skal anvendes hver gang en spiller vil oprette en konto hos Tilladelsesindehaver. Processen starter med at spiller via link på Tilladelsesindehaverens hjemmeside vælger at åbne en ny konto. Spiller er logget ind via NemId Hvis spilleren kunne logge ind via NemId, spilleren ikke er under 18 år og spilleren ikke er registreret i Register over frivilligt udelukkede spillere, afsluttes processen med, at spilleren har fået oprettet en (midlertidig) konto, og kan spille på Tilladelsesindehavers hjemmeside. Hvis spilleren ikke kan logge ind via NemId, spilleren er under 18 år eller spilleren er registreret i Register over frivilligt udelukkede spillere, afsluttes processen med, at kontooprettelse afvises. Beskrivelse af procesflow (aktiviteter) Nr a. 4b. 5. Beskrivelse Spilleren indtaster nødvendige oplysninger, og vælger ok. Det kontrolleres i CSRP om spilleren er under 18 år. CSRP behandler forespørgslen. Hvis spilleren er under 18 år, sendes information herom til Tilladelsesindehaver/spiller. Kontooprettelsen afvises. Hvis spilleren ikke er under 18 år, sender Tilladelsesindehaver forespørgsel til Register over frivilligt udelukkede spillere for at kontrollere, om spiller er registreret som udelukket. Register over frivilligt udelukkede spillere behandler forespørgslen. Hvis Register over frivilligt udelukkede spillere ikke svarer, har det ikke opsættende virkning. Det manglende svar kan derfor betragtes som om, at spiller ikke er udelukket, og processen fortsætter med punkt 6b. 6a. Hvis spilleren er udelukket, afvises det på Tilladelsesindehavers hjemmeside af oprette en konto. 6b. Hvis spilleren ikke er udelukket, bliver en midlertidig konto oprettet Procesbeskrivelse - forespørgsel i ROFUS ved konto-login I dette afsnit vil processen for en forespørgsel i Register over frivilligt udelukkede spillere ved en spillers konto-login blive beskrevet. Processen er illustreret med et procesdiagram og efterfølgende beskrevet trinvist i et proceskort. Formålet er at give en præcis information om, hvad Tilladelsesindehaver skal udvikle, for at denne proces kan udføres. Når en eksisterende spiller vil logge ind på sin spilkonto på Tilladelsesindehavers hjemmeside, skal Tilladelsesindehaver, inden login er gennemført, kontrollere om spiller er blevet registreret i Regi- 13

14 ster over frivilligt udelukkede spillere siden sidste login. Hvis dette er tilfældet, kan spiller ikke logge sig ind på sin konto, idet kontoen enten er deaktiveret eller lukket. Processen ved forespørgsel i Register over frivilligt udelukkede spillere ved konto-login er illustreret og beskrevet nedenfor. Forespørgsel i ROFUS spiller-login på konto Spillemyndigheden Tilladelsesindehaver 2. Tjek af, om spiller har registreret afkølingsperiode eller udelukkelse fra tilladelsesindehav er 4b. Forespørgsel sendes til ROFUS for kontrol af, om spiller er registreret som udelukket. Procesdiagram konto-login Proceskort Procesnavn: Procesejer: Procesinteressenter UC 1.3 Forespørg på person i ROFUS Spillemyndigheden Tilladelsesindehavere og Spillemyndigheden Formålet med processen Input (start) Output (slut) Formålet med processen er at sikre, at Tilladelsesindehaver kan forespørge i Register over frivilligt udelukkede spillere, når en spiller logger ind på sin spilkonto. Hvis spilleren er registreret i Register over frivilligt udelukkede spillere, skal spilkontoen deaktiveres eller lukkes og spiller kan ikke logge sig ind. Processen skal anvendes hver gang en spiller vil logge sig ind på sin konto hos Tilladelsesindehaver. Processen starter med at spiller logger ind på eksisterende konto hos Tilladelsesindehaver. Hvis spilleren ikke er registreret i Register over frivilligt udelukkede spillere, afsluttes processen med at spiller er logget ind på sin konto og kan spille på Tilladelsesindehavers hjemmeside. Hvis spilleren er registreret, afvises login og spil på Tilladelsesindehavers hjemmeside og kontoen deaktiveres eller lukkes. 14

15 Beskrivelse af procesflow (aktiviteter) Nr Beskrivelse Spilleren foretager login på sin konto hos Tilladelsesindehaver. Der foretages kontrol i Tilladelsesindehavers system af, hvorvidt spilleren er registreret med en nedkølingsperiode eller er udelukket hos Tilladelsesindehaver. Tilladelsesindehavers system behandler forespørgslen. 4a. Hvis spilleren er udelukket lokalt hos den pågældende Tilladelsesindehaver, afvises login på konto. 4b. 5. 5a. 5b. Hvis spilleren ikke er udelukket lokalt hos Tilladelsesindehaver, kontrolleres det i Register over frivilligt udelukkede spillere, om spilleren er midlertidigt eller endeligt udelukket (her kontrolleres personnummeret ikke, da denne kontrol er foretaget ved konto-oprettelsen). Register over frivilligt udelukkede spillere behandler forespørgslen. Hvis Register over frivilligt udelukkede spillere ikke svarer, har det ikke opsættende virkning. Det manglende svar kan derfor betragtes som om, at spiller ikke er udelukket, og processen fortsætter med punkt 5b. Hvis spilleren er udelukket, afvises spilleren fra at logge på kontoen og kontoen deaktiveres eller lukkes. Hvis spilleren ikke er udelukket, logges spilleren ind på sin konto. 7.0 Tekniske oplysninger på ansøgningsblanketten I forbindelse med ansøgning om tilladelse vil der forekomme en række krav om tekniske oplysninger. Dette vil blandt andet inkludere oplysninger om: 1. Domænenavn 2. IP adresse 3. Adresse på placering af spilsystem og SAFE 4. Adresse på placering af backupsystem 5. Teknisk beskrivelse af spilsystem med illustration 6. Information om eventuelle Licenser i andre lande - Identifikation på RNG (er) - Spilsoftware - information om anvendelse af en netværksudbyder - beskrivelse af backup systemer, herunder forretningsregler for hvordan fejl mv. håndteres 7. Eventuelle certificeringer på hardware, software, sikkerhed 8. Teknisk kontaktperson Som det indledningsvist er nævnt, kan listen ikke betragtes som udtømmende og yderligere krav til Tilladelsesindehaver vil derfor kunne forekomme. 15

16 8.0 Tilslutningsforløb I ansøgningsprocessen vil der være et forløb for tilslutning til Spillemyndighedens systemer, herunder testforløb, udveksling af password mv. Vejledning til tilslutningsforløbet kan findes på Spillemyndighedens hjemmeside (www.spillemyndigheden.dk). 16

Bilag 1 Tekniske krav til kontrolsystem

Bilag 1 Tekniske krav til kontrolsystem Bilag 1 Tekniske krav til kontrolsystem A. Indledning Dette dokument præsenterer de tekniske krav for at udbyde spil i Danmark, som en tilladelsesindehaver skal opfylde. B. Forkortelser og definitioner

Læs mere

Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark

Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark Vejledning til teknisk tilslutningsforløb 1.7.2015 Version 1.2 Historik for dokumentet: Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.0 2011.06.30

Læs mere

Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/12 Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Informationer om spiludbud (se vejledningen) Ansøger Her skrives navnet på den ansøger, som dette tillæg er knyttet

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 4 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 5 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.1.1 Væddemål... 5 4.1.2

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN DANSKE BEDEMÆND september 2014 v.1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overblik... 3 Sortering af ordrer... 3 Status... 4 Afventer fuldmagt...

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Forskellen på Chained root og Single root certifikater Denne vejledning vil prøve på at beskrive forskellen på et Chained root og et Single root udstedt certifikat. Derudover vil vi også forsøge at beskrive

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0 SCP.01.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med teststandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens... 3 2.1.1 Første certificering...

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Myndighed... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Version... 4 1.5 Henvendelser... 4 2 Certificering... 5 2.1 Rammer for certificering...

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010

Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010 Automat-guide Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010 Indhold Automat-guide... 1 1 Indledning... 3 2 Automat interfacet... 3 3 Det findes i Automat... 3 3.1 Hovedmenuen... 3 4 Brugerhåndtering... 3 4.1

Læs mere

Adgang til internettet Manuel login: http://login.kollegienet.dk Automatisk login: http://login.kollegienet.dk/jws Benyttelse af router:

Adgang til internettet Manuel login: http://login.kollegienet.dk Automatisk login: http://login.kollegienet.dk/jws Benyttelse af router: Velkommen til Foreningen Kollegienet Odense (FKO). Ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten bagerst i denne folder har du mulighed for at benytte internet og internt netværk med FKO som din professionelle

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen.

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen. Kære løber, Denne vejledning har til formål at hjælpe dig hele vejen igennem vores tilmeldingsprocedure. Det kan være en god idé, at printe denne vejledning ud og have liggende ved siden af computeren,

Læs mere

De Studerendes Idræt Odense

De Studerendes Idræt Odense Vejledning til Danske spil. DSIO Håndbold har gennem FHF og DHF et samarbejde med Danske spil, dette går ud på følgende: Danske spil støtter klubben med et kontant beløb til klubben for hver oprettet konto,

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning til rapportering

Spillemyndighedens vejledning til rapportering Spillemyndighedens vejledning til rapportering af spil Dato Version Beskrivelse 1.7.2015 1.0 Dette dokument samler kravene direkte relateret til rapportering af spil data ved brug af standard records.

Læs mere

Termer og begreber i NemID

Termer og begreber i NemID Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Termer og begreber i NemID DanID A/S 26. maj 2014 Side 1-11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 3 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 4 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.2 Spil, der ikke kan søges

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

On-line Software Delivery af Simatic software

On-line Software Delivery af Simatic software On-line Software Delivery af Simatic software Det er nu blevet muligt at bestille sin Simatic software via nettet og On-line Software Delivery OSD. Bestillingen kan ske via de normale kanaler fx Industry

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Rapport dannet den: 14. oktober 2011 1 Begrebsmodel Standard Records

Rapport dannet den: 14. oktober 2011 1 Begrebsmodel Standard Records 1 Begrebsmodel Standard Records SpilCertifikat SpillerInformation - Identifikation er registreret hos 1..* har et - Identifikation - Tilladelsestype - GyldigFra - GyldigTil Jackpot - Identifikation - Gevinst

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement.

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Velkommen til PLAY PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Se om du kan få PLAY under Vilkår på tdc.dk/musik

Læs mere

Trimble Access Service (Sync)

Trimble Access Service (Sync) Vejledning i opsætning af Trimble AccessSync Trimble har ved Dimensions November 2012 ændret deres forretningsmodel med hensyn til deres AccessSync funktionalitet. Tidligere har det krævet et særskilt

Læs mere

GE SERVICE Rottehullet

GE SERVICE Rottehullet til GeoEnviron Service RotteHullet Service til integration mellem GeoEnviron og Rottehullet Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og den fællesoffentlige rottedatabase

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ny Bruger... 2 1.1 Allerede oprettet... 2 1.2 Stamoplysninger... 3 1.3 Aktivér din bruger... 3 2. Opret konti eller aktivér dit barns kort... 4 2.1 Tilføje en ny bruger til din konto...

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Kaminsky DNS exploit

Kaminsky DNS exploit Syddansk Universitet DM829 Kaminsky DNS exploit Jan Christensen - 241189 Anders Knudsen 150885 12. maj 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Introduktion til DNS 2 2.1 Cache............................... 3 2.2

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW)

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) - en security domain gateway Version 1.2 1/8 Indledning Region Syddanmark er udvalgt som pilotregion for projektet Det Fælles Medicingrundlag, og i den forbindelse arbejdes

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 22. oktober 2008 (J.nr. 2007-0014728). Modeller til spilsystem indebærer en sådan mulighed for tilbageførsel af indskudte midler, at det må betragtes som indlån, jf. 7, stk. 1 i lov om finansiel

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Ledelsessystem for informationssikkerhed SCP.03.00.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Ledelsessystem for informationssikkerhed SCP.03.00.DK.1.0 SCP.03.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med ledelsessystem for informationssikkerhed... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Gatetrade Complete Tender Management

Gatetrade Complete Tender Management Gatetrade Complete Tender Management Leverandør Bruger Guide Marts 2007 Gatetrade Tender Management leverandør guide Side 1 Version Control Version Date Amendment 0.1 7. januar 2003 Updated Version 0.2

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S 11. april

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

Vejledning til teknisk serviceleder

Vejledning til teknisk serviceleder Indholdsfortegnelse Vejledning til teknisk serviceleder Indledning.. side 2 Login.. side 3 Mine anlæg... side 4 Søg ledig tid enkeltbooking side 6 Søg ny sæsontid.. side 11 Side 1 Indledning Det er vigtigt,

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Dit personlige login gælder af sikkerhedshensyn 90 dage ad gangen og skal derefter fornys.

Dit personlige login gælder af sikkerhedshensyn 90 dage ad gangen og skal derefter fornys. SÅDAN LOGGER DU PÅ FINANSNET.DK For at kunne logge på Finansnet.dk skal du: være registreret med mindst et aktivt tillidshverv i Finansforbundets medlemssystem have oprettet et personligt login (brugernavn

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Miljøportalsekretariatet Ref.: jejnb Den 22. november 2007 Baggrund I forbindelse med strukturreformen

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Vejledning til Aktivfuresoe.dk

Vejledning til Aktivfuresoe.dk Vejledning til Aktivfuresoe.dk Aktivfuresoe.dk er Furesøs nye portal, som er borgernes vindue ind til Furesøs aktive foreningsliv. Portalen er målrettet borgerne, mens det er foreningerne, som skal levere

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank NemID

Kom godt i gang med Netbank NemID Kom godt i gang med Netbank NemID Med dit NemId er du klar til at komme på Netbank. NemID består af et bruger-id, en adgangskode og et nøglekort. Første gang du logger på Netbank med NemID, skal du bruge

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] Opret din virksomhed på Jobnet For at oprette din virksomhed på Jobnet, kræver det en Digital signatur eller en NemId medarbejdersignatur, som findes

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

e-conomic modul til Magento

e-conomic modul til Magento Opsætningsguide til e-conomic modul til Magento Version 4.0.6 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Opsætning af modulet kræver at du har adgang til

Læs mere

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Opstart af Næsgaard Mark online Generelt Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Data på fælles server Data på server program på lokal pc Ingen

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk

Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk Author: JS.30.06.2013 SaniProLogic / Easy 3000/4000 Kom godt i gang - beboer Side 2/7 Brugerfladen på Internettet Saniva.dk

Læs mere

Inspektionsstandarder for landbaseret væddemål

Inspektionsstandarder for landbaseret væddemål SCP.02.02.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med inspektionsstandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens... 4 2.1.1 Første

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

Hvis du har en BEC mobiltelefon, har du mulighed for at logge på via MobilePass, i stedet for en etoken.

Hvis du har en BEC mobiltelefon, har du mulighed for at logge på via MobilePass, i stedet for en etoken. MobilePass BEC Hvis du har en BEC mobiltelefon, har du mulighed for at logge på via MobilePass, i stedet for en etoken. Du skal selv sørge for at installere MobilePass samt returnere din etoken til BEC

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Velkommen til e-services

Velkommen til e-services Velkommen til e-services E-services giver patienterne mulighed for at kommunikere med sin læge via internettet - en mulighed som mange læger og patienter er glade for. Det giver en dejlig fleksibilitet

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere