Størrelsessortering af rejer med sorteringsrist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Størrelsessortering af rejer med sorteringsrist"

Transkript

1 Størrelsessortering af rejer med sorteringsrist Projekt med formål at forøge værdien af fangsten ombord på rejetrawlere Tórshavn Februar 21 Kristian Zachariassen Jógvan P. S. Olsen HAVSTOVAN NR.: 1-4 SMÁRIT

2 Størrelsessortering af rejer med sorteringsrist. Projekt med formål at forøge værdien af fangsten ombord på rejetrawlere.

3 Størrelsessortering af rejer med sorteringsrist. Projekt med formål at forøge værdien af fangsten ombord på rejetrawlere. Rapport skrevet af: Kristian Zachariassen, Havstovan, Færøerne Jógvan P. S. Olsen, Vónin Ltd, Færøerne Projekt udført i samarbejde mellem: Vónin Ltd, Færøerne Havstovan, Færøerne Qalut Vónin, Grønland Polar Seafood, Grønland Clearwater Ltd, Canada Vónin Canada Ltd, Canada Fisheries and Oceans Canada Projektet blev finianceret af: NORA, Færøerne (nordisk fond) Fiskivinnuroyndir, Færøerne Polar Seafood, Grønland Deep Sea Trawlers, Canada Vonin Ltd, Færøerne For mere information, kontakt: Kristian Zachariassen, Havstovan, Jógvan P. S. Olsen, Vonin Ltd, 2

4 Inholdsfortegnelse 1. Sammendrag.. side 4 2. Baggrund for projektet... side 4 3. Materiale og metoder. side 3.1 Ristkoncept side 3.2 Fremstilling og testning. side 3.2 Forsøg side 4. Resultater side 4.1 Prøvetank side 4.2 Forsøg 1 (Atlantic Enterprise) side 4.3 Forsøg 2 (Polar Nattoralik). side Forsøg 3 (Polar Nattoralik). side. Konklusion. side 9. Tak side 9 Bilag side 1 I. Bilag 1 Kort sammendrag om arbejdet hidtil med projektet (juli 2)... side 1 II. Bilag 2 Rapport fra eksperimenter ombord på Polar Nattoralik i des. 2 side 14 III. Bilag 3 Sammendrag fra forsøg ombord på Polar Nattoralik I april 27.. side 23 3

5 1. Sammendrag Med et ristkoncept, som er udviklet af Fiskirannsóknarstovan og vodbinderiet Vónin Ltd er det muligt at sortere op til procent af de små rejer ud af trawlen i fangst processen. Ristanordningen er endnu lidt for besværlig at håndtere på dækket og der mangler at finde den helt rigtige afstand mellem tremmerne da der gik lidt for mange middelstore rejer ud sammen med de små.. Planen var, at videre forsøg i 29 skulle løse det problem, men af specielle grunde blev disse forsøg ikke til noget. Konceptet blev først testet i en prøvetank i Canada hvor væsentlige fejl blev udbedret. Siden blev den testet ombord på den Canadiske rejetrawler M/V Atlantic Enterprise. Det viste sig at der var problemer med at ristene blev tilstoppet af rejer i løbet af slæbet. Når risten var tilstoppet sorterede den ikke. Siden blev nye riste udviklet, hvor der var mindre mulighed for tilstopning. Disse riste er hidtil blevet testet to ture ombord på den grønlandske rejetrawler M/V Polar Nattoralik. De viser sig at fungere efter planen, men er lidt besværlige at håndtere på grund af størrelsen. Planen var at teste en modificeret type af disse riste. Tabellen nedenfor (fig.1) viser antallet af rejer pr kilo med og uden ristanordning forsøget i december 2. Antal rejer pr kilo bliver meget brugt for at få en indikation af størrelsen på rejerne. Mindre antal pr kilo, større er de enkelte rejer og dermed er gennemsnitprisen højere. Slæb nummer Forskel Fig. 1: Resultater fra forsøg i december Baggrund for projektet Indhandlingspris for rejer er meget afhængig af deres størrelse. Med en givet kvota er der derfor stor interesse i at fiske mest muligt af de store rejer således at værdien på en kvota er størst mulig. Der er to muligheder at sortere de små rejer fra, på dækket i produktionsprocessen eller i selve trawlen i fangstprocessen. Så langt har der ikke været nogen anordning, som kan sortere de små rejer ud i fangst processen og sortering på dæk er ulovlig. Årsagen er nok at sandsynligheden for overlevelse af rejer, som har været på dæk er nær, uanset hvor kort tid det tager. Med en anordning/sorteringsrist, som sorterer de mindste rejer fra under selve fangstprocessen, vil overlevelsen af rejerne være nær 1 %. Med at udvikle sådan en rist opnås således to væsentlige ting. De små rejer overlever og anordningen bidrager derfor til et mere bæredygtigt fiskeri, og fiskerne får en mere værdifuld fangst. Det økonomiske motiv for dette projekt kan bedst vises med tabellen nedenunder (fig. 2), hvor vi har taget 1 tons rejer fisket ved Østgrønland. Hvis det bare var muligt at sortere en del af de små rejer fra med fx en ristanordning, ville det betyde omkring kr. 4. i værdiforøgelse. Uden ristanordning Med ristanordning Sort. % Tons Kr/kg Værdi Sort. % Tons Kr/kg Værdi 1+ 12, 12, , 12, 9, , , 12, H 12, 12, H , 12, , 12, , 12, 2, , , 12, Værdi samlet kr ,- kr ,- Fig. 2:Værdiforøgelse af 1 tons rejer med relativt dårlige priser på de store rejer. 4

6 3. Materiale og metoder. 3.1 Ristkoncept. Ristkonceptet, som består af 2 riste, fig. 3, er blevet udviklet i samarbejde mellem Fiskerilaboratoriet og vodbinderiet PF Vónin. Konceptet består af to sorteringsriste. Den ene rist er fæstet i undernettet, mens den anden er fæstet i overnettet. Formålet er at alle rejerne, som kommer i trawlet, kommer i kontakt med sorteringsristene. De små rejer, som passer mellem ristspilene går ud og bliver således sorteret ud af trawlen. De større rejer, som ikke passer mellem, går ikke ud, men forsætter bag i posen. Afstanden mellem ristspilene afgør hvor store rejer bliver sorteret ud af trawlen. Codend - big shrimps Small Shrimps Size Sorting Grid Size Sorting Grid Small Shrimps Fig. 3: Konceptet til at sortere små rejer fra i trawlen 3.2 Fremstilling og testning De første riste blev produceret af firmaet Wink AS i Randers, Danmark. De andre riste blev produceret i Canada. Før de blev afprøvet ombord på en rejetrawler første gang, blev de testet i en prøvetank hos Fisheries and Oceans i Canada, fig. 4. De blev nogle fejl udbedret og kugler til opdrift sat på, således at de blev neutrale i søen. Materialet, sorterings ristene er lavet af, er PA i det første forsøg og HDPE (High-density polyethylene) i de efterfølgende forsøg Fig. 4: Ristkonceptet i prøvetanken i Canada

7 3.3 Forsøg. 3. maj til 1. juni 2 var ristene testet ombord på den Canadiske rejetrawler M/V Atlantic Enterprice, fig.. Atlantic Enterprise er en moderne rejetrawler fra 23, som fisker med både enkelt og dobbelt trawl. Ristene blev monteret i det ene trawl, mens det andet trawl blev brugt som reference trawl. Denne metode bliver indenfor forskningen kaldt alternate trawl-haul method. Mellem 2 og 3 rejer blev målt fra hvert slæb med sorteringsristen og også det samme antal fra slæbene før og efter med referancetrawlet. På grund af is og dårligt vejr blev ikke så mange slæb lavet, som planlagt. Fig. : Den canadiske rejetrawler Atlantic Enterprise Fra 12. til 17. december 2 blev de nye sorteringsriste testet ombord på den grønlandske rejetrawler M/V Polar Nattoralik, fig.. Polar Nattoralik er en moderne rejetrawler fra 2, som fisker med dobbelt trawl. Ristene blev monteret i det ene trawl, mens det andet trawl blev brugt som reference trawl. Denne metode bliver indenfor forskningen kaldt Twin trawlhaul method. Mellem 2 og 3 rejer blev målt fra hvert slæb med sorteringsristen og også det samme antal fra referencetrawlet. I alt blev slæb lavet med størrelsessorteringsristen. Trawl og rigging var ens på begge trawl. Den eneste forskel var at det ene trawl denne specielle rist monteret. Fig. : Den Grøndlandske rejetrawler Polar Nattoralik Fra 2. til 27. april 27 ristkonceptet igen testet ombord på den samme grønlandske rejetrawler M/V Polar Nattoralik. Denne gang mellemrummet mellem spilene på ristene 7 mm i forhold til 1 mm i de andre forsøg. Samme fremgangsmåde var brugt, som sidst. En anden forandring i forhold til forsøgene i december 2 var at den øverste rist var fjernet, således at det nu kun var en lang sorteringsrist. Denne forandring var gjort for at forenkle systemet og dermed gøre det lettere at håndtere på dækket af skibet. 4 Resultater 4.1 Prøvetank Testerne i april 2 I prøvetanken i Canada var meget nyttige. De viste at det var nødvendigt at montere 7 kg opdrift på systemet for at det skulle fungere efter hensigten. I teorien skulle systemet næsten være neutralt i vand. 4.2 Forsøg 1 (Atlantic Enterprice) Det same system, som var testet i prøvetanken blev 3. maj 1. juni testet ombord på den Canadiske rejetrawler Atlantic Enterprise. Undervandsoptagelser viste, at systemet stod åbent, som det skulle, men at rejer satte sig fast på risten efter en tid. Årsagen var at nogle tværstivere på ristene, som var til at gøre den stærk nok, var i vejen for at rejerne kunne glide uforhindret over hele længden på risten. Se fig. 7 og.

8 Mellemrummet mellem spilene på ristene var 1 mm. Fig. 7: I starten af slæbet. Fig. : Slutningen af slæbet, risten er tilstoppet af rejer. Resultaterne viste dog at en vis størrelsessortering var, men at man mistede for mange af de store rejer med sorteringssystemet. Dog var det ikke muligt at sige om årsagen var problemer med sorteringen eller om afstanden mellem spilene var for stor. Figur 9 viser resultaterne fra det forsøg. I dette forsøg var problemer både med isforhold og vejrforhold. % , 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 1 1, 1 1, 17 17, 1 1, Length 19 19, 2 2, 21 21, 22 22, 23 23, 24 24, 2 2, Without s.s. Grid With s.s. Grid Coll. Bag Without s.s. Grid 2 2, 27 27, 2 2, 29 29, 3 Fig. 9: størrelsen af rejer med og uden sorteringsrist. I tillæg blev små opsamlingsposer fæstet bag risten enkelte steder. 4.3 Forsøg 2 (Polar Nattoralik) Nye sorteringsriste til systemet blev fremstillet i Canada. Disse sidste havde nedsænkede tværstivere, således at rejerne kunne glide uhindret hele længden af spilene. Se fig.1. Systemet med de nye riste blev testet ombord på den grønlandske rejetrawler Polar Nattoralik i december 2. Disse sorteringsriste viste sig at fungere meget bedre og undervands observationer viste at der ikke var problemer med at rejer satte sig fast på risten. Se fig. 11 og 12. Afstanden mellem spilene var dog for stor, 1 mm, således at for mange af de større rejer gik ud sammen med de små. Se fig.13. 7

9 Fig. 1: Skitse af rist med nedsænkede tværstivere Fig. 11: De nye riste i starten af slæbet Fig. 12: De nye riste i slutningen af slæbet 7 Slæb 1 - % Længde Fig. 13: Størrelsen af rejer med og uden de nye sorteringsriste 4.4 Forsøg 3 (Polar Nattoralik) Det samme system blev igen testet i april 27. For at gøre systemet mere brugervenligt, var den ene af sorteringsristene, den øverste fjernet. Optagelser havde vist at få rejer kom i kontakt med den rist. Afstanden mellem spilene var reduceret til 7 mm for at beholde en større del af rejerne. Det viste sig at 7 mm var for lille afstand mellem spilene, men ellers fungerede ristanordningen, som den skulle. Fig. 14 viser størrelsesfordelingen med 7 mm spileafstand.

10 % Alle slæb, 9, Lenght Fig. 14: Størrelsesfordeling af rejer med de nye sorteringsriste med 7mm spileafstand. Konklusion Forsøgene hidtil har vist at det er muligt at sortere de mindste rejer fra med en sorteringsrist. Man har løst flere problemer. Den første udfodring, var at få en god gennemstrømning (flow) gennem sorteringsristen, således at de små rejer havde mulighed at svømme eller blive ført gennem risten. Den næste udfodring var at rejerne satte sig fast på sorteringsristen (clogging). Disse problemer er helt løst ved hjælp af forandringer i design og materialevalg. Den tredje udfodring var at finde den helt rigtige afstand mellem ribbene, således at kun de små rejer går ud mens de store skulle i trawlposen. Der er vi nået så langt at vi ved at 1 mm er for stor afstand og at 7 mm er for lille afstand. Til forsøgene i 2 vil vi bruge, mm mellem ribbene. Vi regner med at det er en passende afstand, lidt afhængigt af om rejerne har rogn eller ikke. Hvis de har rogn skal afstanden mellem spilene være lidt større end hvis de ikke har. Det vil dog aldrig være således at der vil være en skarp grænse mellem størrelsen af de rejer, som går ud og dem der kommer i trawlposen (selection range).. Tak Vi vil gerne takke rederi, skipper og mandskab ombord på M/V Atlantic Enterprise og M/V Polar Nattoralik for god hjælp og mulighed at komme ombord og gøre forsøgene. Projektet blev økonomisk støttet af NORA, Fiskivinnuroyndir og Vónin Ltd. Clearwater Ltd og Polar Seafood bidrog med gratis skibstid til udførelse af forsøgene. 9

11 Bilag 1 Kort sammendrag om arbejdet hidtil med projektet (juli 2) Størrelssortering af rejer med sorteringsrist Skrevet af: Jógvan P. S. Olsen, Vónin Canada, Port de Grave, Canada Kristian Zachariassen, Fiskirannsóknarstovan, Torshavn, Færøerne Indledning: Efter en lidt sløj start blandt andet på grund af at daværende projektleder fik et andet arbejde, kører projektet for fuld kraft nu, Sorteringsrister blev lavet hos et firma i Danmark, som hedder Wink A/S. Disse riste var ikke, som oprindelig planlagt. Årsagen var at det ikke var muligt at lave den oprindelige version stærk nok. Vi fik dog sammen designet nogle andre riste, som opfyldte vores krav. Ristene var leveret i Canada i marts og man gik straks i gang med at gøre dem klare. Codend - big shrimps Small Shrimps Size Sorting Grid Size Sorting Grid Small Shrimps Ristkoncept 1

12 Test i Flumetank. Først i april var ristene testet i en forsøgstank hos Fisheries and Oceans i Canada. En forsøgstank, også kaldet en flumetank, er en tank, som er fyldt op med vand. Dette vand bliver sat i bevægelse, så at man får den samme vandstrøm, som da trawlet bliver slæbt gennem vandet. Der blev der lavet en del forandringer af ristene og nettet rundt om dem. Testene i forsøgstanken fik løst flere problemer, som man ikke var klar over før man så ristene i tanken. De vigtigste ting, som vi fik rettet op på var at få sorteringsristene neutrale i vandet og formen af nettet, hvor de små rejer skal ud. Dette blev gjort ved at montere kugler og lave små forandringer i nettet. Billederne viser det endelige resultat efter to dage med forsøg og forandringer. 11

13 Forsøg ombord på M/V Atlantic Enterprice 3. maj til 1. juni var ristene testet ombord på den Canadiske rejetrawler M/V Atlantic Enterprice. Atlantic Enterprise er en moderne rejetrawler fra 23, som fisker med både enkelt og dobbelt trawl. Ristene blev monteret i det ene trawl, mens det andet trawl blev brugt som reference trawl, også kaldet alternate trawl-haul method. Mellem 2 og 3 rejer blev målt fra hvert slæb med sorteringsristen og også det samme antal fra slæbene før og efter med referancetrawlet. M/V Atlantic Enterprise Resultater. Ristene viste sig at fungere, men problemet var at de blev tilstoppet af rejer i løbet af slæbet. Årsagen var at denne type sorteringsriste har horisontale tværstivere, som spilene går igennem. Rejer, som følger spilene er meget udsatte at blive faste imod disse tværstivere. Det viser sig at når den første har sat sig fast lægger den næste sig på den første. På denne måde bygger det sig op til risten er helt belagt af rejer. I starten af slæbet. I slutningen af slæbet. Forskellige forsøg blev gjort ombord på at få rettet op på dette problem, men det viste sig at en helt ny rist skal laves for at løse dette problem. På den næste sorteringsrist vi prøver, skal de horisontale tværstivere være et stykke fra spilene på risten. 12

14 Billedet viser et oplæg til de nye størrelssorteringsriste. Forsøgene har vist at vi er kommet længere med at nå målet med at sortere de små rejer ud i trawlet og kun beholde de større. Flere problemer er løst, blandt andet at rejerne kommer i kontakt med ristene. Det største problem, som er tilbage at få løst er at rejer sætter sig fast på risten på grund af tværstiverene. Med de nye riste regner vi med at det problem er løst. Da er der kun tilbage at få finjusteret afstanden mellem tremmerne, således at man får den størrelse bag i posen, som man ønsker. Dog vil man aldrig kunne sortere så godt at man får en skarp selektionskurve. Der vil altid være nogle af de små rejer blandet med de store. % , 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 1 1, 1 1, 17 17, 1 1, Length Figuren viser rejestørrelsen med og uden sorteringsrist et experiment. Tak Til sidst vil vi takke skipper, William Hansen, mandskab og rederi for et godt ophold ombord på M/V Atlantic Enterprise. Vi fik al hjælp vi bad, om samt gode råd og ideer til den videre udvikling af denne sorteringsrist , 2 2, 21 21, 22 22, 23 23, 24 24, 2 2, Without s.s. Grid With s.s. Grid Coll. Bag Without s.s. Grid 2 2, 27 27, 2 2, 29 29, 3 13

15 Bilag 2 Rapport fra eksperimenter ombord på Polar Nattoralik i des. 2 med Størrelssortering af rejer med sorteringsrist Skrevet af: Jógvan P. S. Olsen, Vónin Canada, Port de Grave, Canada Kristian Zachariassen, Fiskirannsóknarstovan, Torshavn, Færøerne Baggrund: Indhandlingspris for rejer er meget afhængig af deres størrelse. Med en givet kvota er der således et stort incitament hos fiskerne til at sortere fangsten, efter at den er kommet på dækket og hive de mindste på havet igen. Sandsynligheden for overlevelse af rejer, som har været på dæk er nær, uanset hvor kort tid det tager. Med en anordning/sorteringsrist, som sorterer de mindste rejer fra under selve fangstprocessen, vil overlevelsen af rejerne være nær 1 %. Med at udvikle sådan en rist opnås således to væsentlige ting. De små rejer overlever og anordningen bidrager derfor til et mere bæredygtigt fiskeri, og fiskerne får en mere værdifuld fangst. Indledning: De første forsøg i dette projekt blev udført ombord på den Canadiske trawler Atlantic Enterprise. Disse forsøg gav visse resultater, men det viste sig at der var problemer med at rejerne satte sig fast på risten og dermed blokerede den efter en stund. Af den grund fungerede ristene kun i begyndelsen af slæbet. Resultaterne viste dog, at oplægget var værd at videreudvikle. Derfor måtte man i gang med at designe nogle nye riste, hvor rejerne ikke havde mulighed at sætte sig fast. Nogle nye riste blev udviklet af Vónin Canada og blev derefter produceret af et firma i Canada. Disse nye riste blev siden afprøvet ombord på den Grønlandske rejetrawler Polar Nattoralik. Disse forsøg viste at det nye design fungerede meget bedre og omkring % af de små rejer blev sorteret ud. Dog var afstanden mellem spilene på risten lidt for stor, så det gik også store rejer ud sammen med de små. Dette problem går man nu i gang med at løse ved at lave en ny sorteringsrist med mindre afstand mellem spilene. 14

16 Forsøg ombord på M/V Polar Nattoralik Fra 12. til 17. december blev de nye ristene testet ombord på den grønlandske rejetrawler M/V Polar Nattoralik. Polar Nattoralik er en moderne rejetrawler fra 2, som fisker med dobbelt trawl. Ristene blev monteret i det ene trawl, mens det andet trawl blev brugt som reference trawl, også kaldet Twin trawl-haul method. Mellem 2 og 3 rejer blev målt fra hvert slæb med sorteringsristen og også det samme antal fra reference trawlet. I alt blev slæb lavet med størrelsessorteringsristen. Trawl og rigging var ens på begge trawl. Den eneste forskel var at det ene trawl denne specielle rist monteret. Figur 1: Princippet med sorteringsristene Codend - big shrimps Small Shrimps Size Sorting Grid Size Sorting Grid Small Shrimps Figur 2: Selve sorteringsristene 1

17 Resultater. De nye riste viste sig at fungere meget bedre end ristene, som blev afprøvet i juni ombord på M/V Atlantic Enterprise. Størrelsen på ristene var den samme, som dem der blev afprøvet ombord på Atlantic Enterprise. Observationer med undervandskamera viste at den nye rist ikke blev tilstoppet af rejer i løbet af slæbet. Af den grund fungerede ristene efter hensigten hele slæbeperioden. Billede 2: De nye riste i slutningen af slæbet Billede 1: De nye riste i starten af slæbet Billede 4: De første riste i slutningen af slæbet Billede 3: De første riste i starten af slæbet En metode, som skibene bruger for at få et hurtigt overblik over størrelsen på rejerne er at vide hvor mange rejer går på et kilo. Dette bliver gjort hvert slæb, lige efter at trawlposen er kommet på dækket, så skipperen ved værdien af fangsten. Under forsøgene blev trawlposerne tømt separat ned i hver sin tank. Tabellen nedenfor viser antal rejer per slæb med og uden forsøgsristen. Slæb nummer Forskel Figur 3: Antal rejer pr. kilo med og uden sorteringsrist. 1

18 Der var også forskel på størrelsen på rejerne med og uden sorteringsrist. Dog var afstanden mellem tremmerne, 1 mm, lidt for stor, således at en del af de større rejer gik ud sammen med de små. Dette problem er men i gang med at løse ved at lave en ny rist med mindre afstand mellem tremmerne. Figuren nedenfor viser rejestørrelsen med og uden sorteringsrist. Slæb 1-7 % Længde Figur 4: Figuren viser rejestørrelsen med og uden sorteringsrist et eksperiment. Tak Til sidst vil vi takke skipper, Kristin Højgård, mandskab, rederi og ikke mindst Jens Kleist for at gøre disse forsøg mulige, og for et godt ophold ombord på M/V Polar Nattoralik. Vi fik al hjælp vi bad om, samt gode råd og ideer til den videre udvikling af den endelig sorteringsrist til at sortere de små rejer ud med. Projektet har fået økonomisk støtte fra den nordiske fond NORA samt fra den Færøske fond Fiskivinnuroyndir. Rederierne Polar Seafood i Grønland og Deep Sea Trawlers i Canada har bidraget med gratis skibstid, som har været altafgørende i dette projekt. 17

19 Slæb 1 1, 9, 11 12, 14 1, 17 1, 2 21, 23 24, 2 27, 29, 9, 11 12, 14 Længde Slæb 2 % 1, 17 1, 2 21, 23 24, 2 27, 29 Længde % Slæb 3, 9, 11 12, 14 1, 17 1, 2 21, 23 24, 2 27, 29, 9, 11 12, 14 Længde Slæb 4 % 1, 17 1, 2 21, 23 24, 2 27, 29 Rejestørrelsen med og uden sorteringsrist Længde %

20 Rejestørrelsen med og uden sorteringsrist 12 1 Slæb % 4 2, 9, 11 12, 14 1, 17 1, 2 21, 23 24, 2 27, 29 Længde 7 Slæb 1 - % Længde 19

21 Production (nogle kogte størrelser sammen) Slæb Slæb 2 Kg 2 Kg Japan H Japan T Kogte 7-9 Kogte 9-1 Kogte 1+ Industri A Japan H Japan T Kogte 7-9 Kogte 9-1 Kogte 1+ Industri A 2 Slæb Slæb Kg Kg 4 2 Japan H Japan T Kogte 7-9 Kogte 9-1 Kogte 1+ Industri A Japan H Japan T Kogte 7-9 Kogte 9-1 Kogte 1+ Industri A 2

22 Production (nogle kogte størrelser sammen) 9 7 Slæb 7 Slæb 1-4 Kg 4 Kg Japan H Japan T Kogte 7-9 Kogte 9-1 Kogte 1+ Industri A Japan H Japan T Kogte 7-9 Kogte 9-1 Kogte 1+ Industri A 21

23

24 Bilag 3 Notater fra forsøg ombord på MV Polar Nattoralik, april Upplegg. Ristin í St.troli m long 1,7m breið við 7mm millumrúmi. Sett í sum vit endaðu seinast, men eingin hjáveiðurist. Royndarristin situr millum bellin og posan. Byrjanarvinkulin liggur um. 21 gradir og legði seg so niður á 17 gradir tá tað vóru uml. 4 tons í. Kameraðið var sett uml. 1, m frammanfyri ristina undir y.netið, fyrsta upptøkan bleiv ikki so góð, ov nógv niður á so tann upplýsta flatan bleiv ov lítil, so tað var torført at fáa eina góða mynd av hvussu rækjurnar ferðaðust upp við ristini. Seinna upptøkan var góð, men hinar báðar riggaðu ikki. Royndin. Tvey trol vóru brúkt ísenn, BB. Uttan rist og STB. Við skiljirist. 4 royndartóv blivu gjørd. Royndirnar vístu at í fyrsta tóvinum varð tangatalið í STB. hægri enn í BB. Uttan rist. Tað vóru nakrar heilt fáar rækjur undir 7mm breiðar og tær vóru í BB. Tó at tangatalið varð hægri í STB, tað varð av tilvild, tí at í BB vóru nógvar rækjur undir 7mm meðan í STB vóru næstan ongar undir 7mm. Næstu 3 royndartóvini varð tangatalið hægri í BB trolinum uttan rist, men støddin lagaði seg soleiðis, at tað vóru sera fáar rækjur undir 7mm. Niðurstøða: Ristin riggaði til fulnar, men støddin á rækjunum varð soleiðis, at tað vóru so fáar rækjur at skilja frá. Rækjurnar á hesum túrinum vóru breiðari enn á seinasta túrinum í desembur 2, og tað varð við tí grundarlagið vit gjørdu ristina 7mm, men hendan túrin høvdu næstan allar rogn, allarhelst hevur hetta gjørt sina ávirkan. Møguliga til næstu ferð skal millumrúmið verða millum -, mm fyri at fáa eitt gott úrslit við núverandi stødd. Næsta stig. Tað burdi ikki verði tørført at brúkt núverandi rist, bara taka pinnarnir úr, slípa teir ½ mm á hvørjari síðu, so blívur millumrúmið jú mm. Skiparin Kristin Højgaard og reiðarin Jens Kleist siga seg verða sinnaðar at gera eina roynd afturat. Vit skulu bara broyta ristina og so royna teir hana, við ella uttan okkum. 23

25 P.O. Box 31 Nóatún 1 FO-11 Tórshavn Faroe Islands Tel

Størrelsessortering af rejer med sorteringsrist. Project med formål at forøge værdien af fangsten ombord på rejetrawlere.

Størrelsessortering af rejer med sorteringsrist. Project med formål at forøge værdien af fangsten ombord på rejetrawlere. Størrelsessortering af rejer med sorteringsrist. Project med formål at forøge værdien af fangsten ombord på rejetrawlere. Rapport skrevet af: Kristian Zachariassen, Fiskirannsóknarstovan Jógvan P. S. Olsen,

Læs mere

Størrelsessortering af rejer med sorteringsrist

Størrelsessortering af rejer med sorteringsrist Størrelsessortering af rejer med sorteringsrist Project udført af: Nordic Atlantic Co-operation Bryggjubakki 12, P.O. Box 9, FO-1 Tórshavn Faroe Islands Tel. +8 3 - Fax: +8 3459 nora@nora.fo M.V. Osprey

Læs mere

Sorteringsriste reducerer bifangsten af fisk i rejefiskeriet

Sorteringsriste reducerer bifangsten af fisk i rejefiskeriet Niels Madsen Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Havfiskeri Kurt Hansen SINTEF Fiskeri og havbruk Sorteringsriste reducerer bifangsten af fisk i rejefiskeriet Rejer er små. Derfor er man nødt til

Læs mere

FORHOLD MELLEM VÆGTEN AF LEVENDE OG FORARBEJDEDE DYBHAVSREJER (Pandalus borealis)

FORHOLD MELLEM VÆGTEN AF LEVENDE OG FORARBEJDEDE DYBHAVSREJER (Pandalus borealis) FORHOLD MELLEM VÆGTEN AF LEVENDE OG FORARBEJDEDE DYBHAVSREJER (Pandalus borealis) Udført i samarbejde mellem: DIFTA Dansk Institut for FiskeriTeknologi og Akvakultur GFLK Grønlands Fiskeri Licens Kontrol

Læs mere

forbindelse med både ansættelse, ændring i ansættelsesforhold og ved afslutning af ansættelsen.

forbindelse med både ansættelse, ændring i ansættelsesforhold og ved afslutning af ansættelsen. Retningslinie Uppgávu- og ábyrgdarbýtið ímillum og eindir/leiðarar á LS, tá ið byrjar í starvi, broytir starv innanhýsis ella fer úr starvi / Opgave og ansvarsfordeling mellem medarbejdere og afdelinger

Læs mere

Tryggingartreytir fyri Bólkalívstrygging

Tryggingartreytir fyri Bólkalívstrygging Tryggingartreytir fyri Bólkalívstrygging Galdandi frá 1. januar 2016 1. Tryggingaravtalan Stk. 1. Tryggingaravtalan fevnir um bólkalívsavtaluna og niðanfyristandandi tryggingartreytir. Stk. 2. Frávik til

Læs mere

ARB-Vegleiðing Vegleiðing í nýtslu av kanningarblaðið Dykkermedisinsk undersøgelse 2010/01 Arbeiðseftirlitið

ARB-Vegleiðing Vegleiðing í nýtslu av kanningarblaðið Dykkermedisinsk undersøgelse 2010/01 Arbeiðseftirlitið ARB-Vegleiðing Vegleiðing í nýtslu av kanningarblaðið Dykkermedisinsk undersøgelse 2010/01 Arbeiðseftirlitið Hvat er ein ARB-Vegleiðing? ARB-vegleiðingar vegleiða um hvussu reglurnar í arbeiðsumhvørvislógini

Læs mere

Søgan um "Vesturhavið Blíða"

Søgan um Vesturhavið Blíða Síða 28 Nr. 284 Hósdagur 9. januar 2003 10,- Føroysk kirkjufólk á Filippinunum Grønlandstíðindi frá Kára við Stein Síða 23 Gamlar Havnarmyndir Carolina Heinesen greiðir m.a. frá, tá gamli Rubek, f. 1816,

Læs mere

1. Bekendtgørelsen gælder for Grønlands fiskeriterritorium. Definitioner

1. Bekendtgørelsen gælder for Grønlands fiskeriterritorium. Definitioner Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 17. november 2011 om tekniske bevaringsforanstaltninger i fiskeriet I medfør af 10 a, 23, stk. 1, 33, stk. 2 og stk. 3 og stk. 4 og 34 i landstingslov nr. 18 af 31.

Læs mere

Quiz og byt Spættet Sæl

Quiz og byt Spættet Sæl Quiz og byt Spættet Sæl Formål: En aktivitet som er god til at træne elevernes ordforråd, viden og færdigheder. Metoden er her eksemplificeret med Spættet Sæl, men kan bruges med alle andre arter. Antal

Læs mere

304 12 Sisimiut havn. Figur 12.1.1 Indhandling af fisk og skaldyr i forskellige havne, 2004-2008.

304 12 Sisimiut havn. Figur 12.1.1 Indhandling af fisk og skaldyr i forskellige havne, 2004-2008. 304 12 Sisimiut havn 12 Sisimiut havn Havnen i Sisimiut består af en række kajanlæg, som tjener forskellige formål, herunder bl.a. en fiskerikaj (60 m), en atlantkaj (60 m), en lossekaj (50 m), en forsyningskaj

Læs mere

Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger

Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger Seniorforsker Hans Bendtsen Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Guldalderen 12, P.O. Box 235, 2640 Hedehusene, Denmark Telefon: 4630 7000, www.vd.dk, E-mail:

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster I medfør af 10 a, 23, stk. l, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som bl.a. ændret

Læs mere

Tabte redskaber og affald på færøsk sokkel. Karina Nattestad Nolsøe

Tabte redskaber og affald på færøsk sokkel. Karina Nattestad Nolsøe Tabte redskaber og affald på færøsk sokkel Karina Nattestad Nolsøe Tabte redskaber og affald på færøsk sokkel Tabte redskaber og affald. En interview undersøgelse. (2002). Hjalti í Jákupsstovu, Kristian

Læs mere

ATLANTIC AIRWAYS KAPPINGIN H71 - NEISTIN. Sunnudagin 28. september kl. 16.00 Hoyvíkshøllin

ATLANTIC AIRWAYS KAPPINGIN H71 - NEISTIN. Sunnudagin 28. september kl. 16.00 Hoyvíkshøllin KAPPINGARÁRIÐ 2014-15 HEIMA Í HOYVÍK ATLANTIC AIRWAYS KAPPINGIN H71 - NEISTIN Sunnudagin 28. september kl. 16.00 Hoyvíkshøllin Pensjón Betri at hava gott í væntu 1. januar 2014 kemur nýggja pensjónslógin

Læs mere

Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6. Figur 1 Figur 2 Figur 3

Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6. Figur 1 Figur 2 Figur 3 NVN: Prøveopgave esvarelsestid for hele opgavesættet (5 sider): 30 minutter Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6.

Læs mere

Dansk Suffolk. www.suffolk.dk. Nyhedsbrev dec.2012

Dansk Suffolk. www.suffolk.dk. Nyhedsbrev dec.2012 Nyhedsbrev dec.2012 Index: 1. Formandens ord. 2. Referat fra generalforsamlingen. 3. Indlæg Lars Elgaard 4. Gammelt udklip og et par vitser. 5. Aktive væddere. Skiltning i Sverige Ved formanden. Et travlt

Læs mere

Den biologiske rådgivning for 2015 fra NAFO.

Den biologiske rådgivning for 2015 fra NAFO. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 7 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+99) 3 FAX (+99) 3 www.natur.gl Sammendrag af den biologiske rådgivning for fra

Læs mere

Enok maðurin, sum gekk við Gudi

Enok maðurin, sum gekk við Gudi Enok maðurin, sum gekk við Gudi Les ið: 1. Mós. 5,21-23; Hebr. 11,5-6 og Judas v. 1-1 UMSKIFTIÐ. Bíbliulesarar kenna helst Enok sum mannin, sum gekk saman við Gudi. Eitt umskifti kom í lívi Enoks, tá ið

Læs mere

Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12

Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12 Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12 Mennesket er en del af, og er afhængig af naturen. Det sker at nogle glemmer dette, da en stor del af mange moderne menneskers

Læs mere

Fulnaður fyri ávísar bráðsjúkur til børn sum ískoyti til bólkalívsavtalur og tryggingartreytir hjá NordikLív

Fulnaður fyri ávísar bráðsjúkur til børn sum ískoyti til bólkalívsavtalur og tryggingartreytir hjá NordikLív Fulnaður fyri ávísar bráðsjúkur til børn sum ískoyti til bólkalívsavtalur og tryggingartreytir hjá NordikLív Galdandi frá 1. oktober 2015 1. Tryggingin fevnir um tær sjúkur/sjúkuavgerðir, ið eru nevndar

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Oktober 2015 5. info Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Hvordan sorterer din nabo? Kære beboer i Lærkeparken Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er stadig godt i

Læs mere

Når du har afleveret skælprøver kan du forvente, at få en mail med følgende indhold:

Når du har afleveret skælprøver kan du forvente, at få en mail med følgende indhold: Orientering fra skæludvalget Sæsonen er så småt ved at komme i gang. Vi fortsætter i år med at analysere skæl fra Vejle og Rhoden Å. Men vi skal jo have nogle skæl først! Derfor: Forsyn dig med en prøvepose

Læs mere

Boksforsøg nr. 76. Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG. Kort udgave

Boksforsøg nr. 76. Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG. Kort udgave Boksforsøg nr. 76 Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG Kort udgave December 2003 Udført for Dansk Slagtefjerkræ af Landscentret, Fjerkræ Jette Søholm Petersen Sammendrag Formålet

Læs mere

Undervisningsmateriale - Rapport

Undervisningsmateriale - Rapport Kom/IT Undervisningsmateriale - Rapport Klasse 1.7 Mathias Saxe H. Jensen 10-05-2011 Side 1 af 10 Indhold Forside... 1 Indledning... 3 Problemstilling... 3 Målgruppe... 3 Problemformulering... 4 Kommunikationsplan...

Læs mere

Stamps Færøerne. Nr. 13. September 2012

Stamps Færøerne. Nr. 13. September 2012 Stamps Færøerne Nr. 13 September 2012 ISSN 1603-0036 Fem dage i paradis Julen 2012 Nye posttakster 1. oktober 2012 Fotos: Wang Jiayi Fem dage i paradis Hvert år har vi en afstemning om årets smukkeste

Læs mere

Sukker. Matematik trin 2. avu. Almen voksenuddannelse Onsdag den 20. maj 2009 kl. 9.00 13.00

Sukker. Matematik trin 2. avu. Almen voksenuddannelse Onsdag den 20. maj 2009 kl. 9.00 13.00 Sukker Matematik trin 2 avu Almen voksenuddannelse Onsdag den 20. maj 2009 kl. 9.00 13.00 Sukker Matematik trin 2 Skriftlig matematik Opgavesættet består af: Opgavehæfte Svarark Hæftet indeholder følgende

Læs mere

Fig. 1 Billede af de 60 terninger på mit skrivebord

Fig. 1 Billede af de 60 terninger på mit skrivebord Simulation af χ 2 - fordeling John Andersen Introduktion En dag kastede jeg 60 terninger Fig. 1 Billede af de 60 terninger på mit skrivebord For at danne mig et billede af hyppighederne flyttede jeg rundt

Læs mere

Historiske lav pris- og lønudvikling.

Historiske lav pris- og lønudvikling. 13-0542 - poul - 27.08.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Historiske lav pris- og lønudvikling. Nu har Danmarks Statistik også offentliggjort lønudviklingen i den private sektor

Læs mere

Fangst- og redskabsovervågning

Fangst- og redskabsovervågning Kapitel 12 side 72 Fangst- og redskabsovervågning Udstyret til fangst- og redskabsovervågning giver fiskeren oplysninger om trawlet og fangsten. Oplysningerne bliver samlet på en skærm. Det kan være et

Læs mere

Se en verden fra oven

Se en verden fra oven Se en verden fra oven En helt speciel oplevelse! Den bog, du nu holder i hænderne, har et budskab: personen, som forærede den til dig, ønsker at give dig en speciel gave - en oplevelse. Hvilken oplevelse

Læs mere

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede 22.-25. marts 2012: Flotte havørreder fra Møn Det er ved at være en tradition, at vi tager på en forårstur for at fiske efter havørred i fremmed vand. I år var valget faldet på Møn, der i mange artikler

Læs mere

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal Stråmosen naturgenopretning i Ølstykke i Egedal 18. april 2016 extern Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oversigt, placering, og ejerskab... 4 3. Tidligere initiativer og status...

Læs mere

Hønsereder. ejlskov Hønsereder. Mejlskov Hønsereder Mejlskov Hønsereder

Hønsereder. ejlskov Hønsereder. Mejlskov Hønsereder Mejlskov Hønsereder ov ejlskov Kaninbur ov og dag Kaninbur med 2 rum i 2 etager l. 78 cm - b. 55 cm - h. 120 cm vare nr. 430 l. 103 cm - b. 55 cm - h. 120 cm vare nr. 431 ejlskov Kaninbure Kaninbur Taget på kaninburene er

Læs mere

Leif Jensen Grenaa ApS Notus manual - Side 1 af 25

Leif Jensen Grenaa ApS Notus manual - Side 1 af 25 Leif Jensen Grenaa ApS Notus manual - Side 1 af 25 Forord. Denne Notus manual er fremstillet for at give et bredere overblik over de muligheder som Notus Trawlmaster tilbyder. Vi anbefaler at der altid

Læs mere

Oplysningerne vurderes så som baggrund for en udvælgelse af den type af anlæg (kølemiddel og størrelse), der senere arbejdes videre med.

Oplysningerne vurderes så som baggrund for en udvælgelse af den type af anlæg (kølemiddel og størrelse), der senere arbejdes videre med. Kortlægning af fiskeindustriens køleanlæg Projektets primære målgruppe er den del af fiskeindustrien, og bådene, der bruger de kunstige kølemidler. Med fiskeindustrier menes i dette projekt fiskeindustrien,

Læs mere

SCAN WINCHES FORSIDE. www.scan-winches.dk. Alt i dæksudstyr til garn- og trawlfiskeri

SCAN WINCHES FORSIDE. www.scan-winches.dk. Alt i dæksudstyr til garn- og trawlfiskeri SCAN WINCHES Alt i dæksudstyr til garn- og trawlfiskeri FORSIDE www.scan-winches.dk HLT nethalemaskiner kan leveres i flere varianter: - med bred tromle - med bredt bånd - med vippefod til visse shelterdeck

Læs mere

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/1 Rådgivning om krabbefiskeriet for 15 1 samt status for krabbebestanden. Opdatering Den grønlandske vestkyst er i forhold til krabbeforvaltningen inddelt i seks

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Vikubræv. Tíðindi og viðmerkingar - Vika 28. Innihald. Farna vikan

Vikubræv. Tíðindi og viðmerkingar - Vika 28. Innihald. Farna vikan Vikubræv Tíðindi og viðmerkingar - Vika 28 Innihald Farna vikan... 1 Føroysku partabrøvini... 2 Komandi vikan... 2 Partabrævatilmæli... 3 Marknaðarhagtøl - vísitøl... 4 - toppur og botnur farnu vikuna...

Læs mere

Det sorte danmarkskort:

Det sorte danmarkskort: Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 37 Det sorte danmarkskort: Geografisk variation i danskernes sorte deltagelsesfrekvens Peer Ebbesen Skov, Kristian Hedeager Bentsen og Camilla Hvidtfeldt København

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

Råderetsregler 2014. Afd. 30. Stenbjergparken

Råderetsregler 2014. Afd. 30. Stenbjergparken Råderetsregler 2014 Afd. 30 Stenbjergparken Arbejder inde i boligen Inde i boligen må du udføre enhver form for forbedringer og forandringer. Arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige og de må ikke

Læs mere

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Den 12. september 2015 blev der sendt en undersøgelse ud på tre af de største Facebook grupper. Alle tre grupper fokuserer på undervandsjagt

Læs mere

Blað Føroysku Sjúkrarøktarfrøðinga nr. 3 2005

Blað Føroysku Sjúkrarøktarfrøðinga nr. 3 2005 Blað Føroysku Sjúkrarøktarfrøðinga nr. 3 2005 Úr innihaldinum: ICN og -ráðstevnan 2005, Altjóða sjúkrarøkt, í Taipei Fá3 havt norðurlendskan fund í Føroyum 2 år på Grønland 1950-1952 Frásøgn frá sálarsjúkum

Læs mere

Stamps Færøerne. Nr. 5 September 2010. photo by imagea.org ISSN 1603-0036

Stamps Færøerne. Nr. 5 September 2010. photo by imagea.org ISSN 1603-0036 Stamps Færøerne Nr. 5 September 2010 ISSN 1603-0036 photo by imagea.org 13 posthuse lukker Årets smukkeste frimærke 2009 Vind 6.000 Julen 2010 Disse posthuse lukker 30.12.2010: 1. Eiði 2. Fuglafjørður

Læs mere

Balance i hverdagen. Af: Annette Aggerbeck, journalist

Balance i hverdagen. Af: Annette Aggerbeck, journalist Denne artikel er fremstillet for Sygeforsikringen Danmark. Den indgår i det andet nummer af deres elektroniske nyhedsbrev Nyt & Sundt, som er produceret i samarbejde med Netdoktor. Balance i hverdagen

Læs mere

Indledning Formål... s. 3. Apperaturer... s. 3. Fremgangsmåde... s. 3. Forberedelse før observationer... s. 4. Nyttig viden om fotosyntesen... s.

Indledning Formål... s. 3. Apperaturer... s. 3. Fremgangsmåde... s. 3. Forberedelse før observationer... s. 4. Nyttig viden om fotosyntesen... s. 1 Indhold Indledning Formål... s. 3 Apperaturer... s. 3 Fremgangsmåde... s. 3 Forberedelse før observationer... s. 4 Nyttig viden om fotosyntesen... s. 4-5 Observationer... s. 6 Konklusion... s. 7 2 Indledning

Læs mere

PRÓVTØKA Í examination in. FISKALÍVFRØÐI Fishbiology 3523.08 19. OKTOBER 2010 KL. 9-12. UTTAN HJÁLPIAMBOÐ No auxiliary material allowed

PRÓVTØKA Í examination in. FISKALÍVFRØÐI Fishbiology 3523.08 19. OKTOBER 2010 KL. 9-12. UTTAN HJÁLPIAMBOÐ No auxiliary material allowed Faculty of Science and Technology University of the Faroe Islands PRÓVTØKA Í examination in FISKALÍVFRØÐI Fishbiology 3523.08 19. OKTOBER 2010 KL. 9-12 UTTAN HJÁLPIAMBOÐ No auxiliary material allowed SKRIVLIGA

Læs mere

I skoven er vi alle lige naturen som social løftestang

I skoven er vi alle lige naturen som social løftestang I skoven er vi alle lige naturen som social løftestang Af Iben Haugaard, Public Relations, Bikubenfonden Hvordan kan naturen bruges i arbejdet med socialt udsatte grupper, og hvilken effekt har det? Det

Læs mere

Bjarne Vest. COO Axzon A/S

Bjarne Vest. COO Axzon A/S Herning Svinekongres : Bjarne Vest Oktober 2015 1 Introduktion 51 år, polsk gift, har 2 børn på 7 og 13 år. Bjarne Vest COO Axzon A/S Har det grønne bevis fra Nordisk Landbrugsskole i Odense. Har boet

Læs mere

DANSK LYS: Lys i byens rum Lyspunkter Light Spots 02.12.2013

DANSK LYS: Lys i byens rum Lyspunkter Light Spots 02.12.2013 DANSK LYS: Lys i byens rum Lyspunkter Light Spots 02.12.2013 Projektleder: Arkitektskolen Aarhus, Kätte Bønløkke og Jan Fugl Partnere: Kollision A/S, out-sider a/s, Martin Professional, Århus Kommune,

Læs mere

Navn Skole By. Når datofristen er passeret, får læreren besked om, hvilke hold, der kan komme med til Flensborg.

Navn Skole By. Når datofristen er passeret, får læreren besked om, hvilke hold, der kan komme med til Flensborg. Side 1 af 8 Navn Skole By 55. matematik-olympiade skoleåret 2015/16 Første runde 4. klasse Mest for læreren og evt. forældrene Organisering første runde på skolerne, i klassen Hver skole eller lærer organiserer

Læs mere

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik

Læs mere

Opgaver om koordinater

Opgaver om koordinater Opgaver om koordinater Formålet med disse opgaver er dels at træne noget matematik, dels at give oplysninger om og træning i brug af Mathcad: Matematik: Øge grundlæggende indsigt vedrørende koordinater

Læs mere

AEU-2 MATEMATIK PROBLEMREGNING JANUAR 2015 SYGEEKSAMEN. Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: Individuel besvarelse 9.00 11.30

AEU-2 MATEMATIK PROBLEMREGNING JANUAR 2015 SYGEEKSAMEN. Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: Individuel besvarelse 9.00 11.30 AEU-2 MATEMATIK PROBLEMREGNING JANUAR 2015 SYGEEKSAMEN Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: Individuel besvarelse 9.00 11.30 Ulloq misilitsiffik/dato: 15. januar 2015 Ikiuutitut atorneqarsinnaasut / Hjælpemidler:

Læs mere

Redningsflåden skal virke

Redningsflåden skal virke Tema om redningsflåder Redningsflåden skal virke Det kan få katastrofale følger, hvis redningsflåden ikke virker. Det kan ske, hvis den er pakket eller monteret forkert, eller hvis udløser-relæet er sat

Læs mere

Undervisning og AV Synlighed og Information

Undervisning og AV Synlighed og Information Undervisning og AV Synlighed og Information LYDREGULERING Opslagstavle Classic DecoDemp-Classic er en effektiv løsning når det gælder lydisolering. Med en hvid, grå, sort eller alu-ramme er dette en neutral

Læs mere

HB Cafe TR tema 2016

HB Cafe TR tema 2016 HB Cafe TR tema 2016 Velkommen til cafeen: Et ulighedsskabende og sorterende uddannelsessystem. Cafeen vil lægge op til diskussion om flg: Antallet af unge uden uddannelse og job er stigende. De mange

Læs mere

Knap hver femte dansker bruger mindre end en halv time dagligt på spisning, som hovedaktivitet

Knap hver femte dansker bruger mindre end en halv time dagligt på spisning, som hovedaktivitet marts 2016 Nyt fra rff TISFORBRUG OG ARBEJSTIMER Knap hver femte dansker bruger mindre end en halv time dagligt på spisning, som hovedaktivitet Andel, der spiser forskellige måltider som hovedaktivitet

Læs mere

Redskabstyper. Fritidsfiskere må fiske med nedgarn, kasteruser og pæleruser.

Redskabstyper. Fritidsfiskere må fiske med nedgarn, kasteruser og pæleruser. Redskabstyper Fritidsfiskere må fiske med nedgarn, kasteruser og pæleruser. Ruser adskiller sig fra nedgarn ved, at fiskene ikke sidder fast i maskerne som de gør i nedgarn, men at de derimod ved hjælp

Læs mere

Rapport. Sammendrag. Afprøvning af NIR online udstyr til måling af oksekøds spisekvalitet. Chris Claudi-Magnussen

Rapport. Sammendrag. Afprøvning af NIR online udstyr til måling af oksekøds spisekvalitet. Chris Claudi-Magnussen Rapport Afprøvning af NIR online udstyr til måling af oksekøds spisekvalitet Afprøvning af mørhedsmåling med LabSpec Portable Spectrometer og VideometerLab 2. august 2010 Proj.nr. 1378902 Version 1 Chris

Læs mere

Lov om Køb, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 40 frá 6. mai 2015

Lov om Køb, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 40 frá 6. mai 2015 Nr. 102 6. apríl 1906 Lov om Køb, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 40 frá 6. mai 2015 Almindelige Bestemmelser 1. Denne Lovs Bestemmelser komme kun til Anvendelse, for saa vidt ikke andet er udtrykkelig

Læs mere

Dit haveaffald sådan gør du!

Dit haveaffald sådan gør du! Dit haveaffald sådan gør du! Din have og dit affald Som haveejer er du selv ansvarlig for at komme af med dit haveaffald. I denne folder kan du se, hvordan du kan komme af med det. Du kan også læse om,

Læs mere

TYSKERTRÆK PART 1 ANALYSE OG BAGGRUND. Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. Version 20040218

TYSKERTRÆK PART 1 ANALYSE OG BAGGRUND. Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. Version 20040218 Fiskeriets Arbejdsmiljøråd TYSKERTRÆK PART 1 ANALYSE OG BAGGRUND Version 20040218 Udarbejdet for : Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, Kongensgade 33, DK-6700 Esbjerg. Tel + 45 75 18 05 66 Udarbejdet af : OC Consult

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

Haveforeningen. Og bag mig sol og blød mig regn! Jeg plukker mine nødder og trasker langs et brombær hegn med plovmuld under fødder.

Haveforeningen. Og bag mig sol og blød mig regn! Jeg plukker mine nødder og trasker langs et brombær hegn med plovmuld under fødder. Haveforeningen Anno 1982 27. årgang September 2010 Og bag mig sol og blød mig regn! Jeg plukker mine nødder og trasker langs et brombær hegn med plovmuld under fødder. Og det er al den jord, jeg har, og

Læs mere

Sådan bygges en International One Metre

Sådan bygges en International One Metre Sådan bygges en International One Metre En artikel af Robert Bruun Mariager Oprindelig var jeg Seawindsejler Seawind er et færdigfabrikat fra Modelfirmaet Kyosho. I denne klasse er alle bådene fuldstændig

Læs mere

Fiskeriets samfundsøkonomiske

Fiskeriets samfundsøkonomiske 2 April 2014 FISKERIKONFERENCE 2. og 3. april 2014 Dagsorden Fiskeriets for økonomien Hvordan øges fiskeriets for økonomien? Fiskeriets for økonomien Fiskeriets for økonomien Fiskeriet bidrager med 13%

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

Fiskeri og miljø i Limfjorden

Fiskeri og miljø i Limfjorden Fiskeri og miljø i Limfjorden Ideoplæg fra Centralforeningen for Limfjorden og Foreningen Muslingeerhvervet, december 2007. I snart 100 år, har fiskeriet af blåmuslinger og østers været en betydelig aktivitet

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden Indholdsfortegnelse Gældende program - del 1 1. Egenkontrol for rejekoger 2. Egenkontrol for frysefartøjer Vejledende program - del 2 1. Egenkontrol

Læs mere

LIST KUNST ART NORÐURLANDAHÚSIÐ. www.nlh.fo

LIST KUNST ART NORÐURLANDAHÚSIÐ. www.nlh.fo LIST KUNST ART NORÐURLANDAHÚSIÐ Nordens hus The Nordic House www.nlh.fo Forord / Preface listaverk / kunstværker / art works For Nordens Hus spiller billedkunsten en central rolle. Igennem skiftende udstillinger

Læs mere

Fangstbehandling af krebs- og bløddyr

Fangstbehandling af krebs- og bløddyr Kapitel 6 side 53 Fangstbehandling af krebs- og bløddyr Fangst af krebs- og bløddyr til konsum foregår i specielle fiskerier. De skal på køl hurtigt og opbevares koldt for at holde sig bedst muligt. Muslinger

Læs mere

Bilag 1 - Magni. Transskribering af interview med Magni Dalsgaard, ejer af Albatros Seafood, d. 25.03.2010

Bilag 1 - Magni. Transskribering af interview med Magni Dalsgaard, ejer af Albatros Seafood, d. 25.03.2010 Bilag 1 - Magni Transskribering af interview med Magni Dalsgaard, ejer af Albatros Seafood, d. 25.03.2010 magni@albatrosseafood.dk 5 I: mhhh, så er vi vist ved at være klar Det jeg gerne vil undersøge

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Social adfærd hos hanner af husmus

Social adfærd hos hanner af husmus Social adfærd hos hanner af husmus Social organisering, rangorden og territorialitet I tætte populationer kan husmus leve sammen i flokke. Flokkene kan være territoriale, og deres medlemmer kan være organiseret

Læs mere

Sundhedsberetning for Færøerne 2008

Sundhedsberetning for Færøerne 2008 ISSN 0903-7772 Sundhedsberetning for Færøerne 2008 Heilsulýsing Landslæknans 2008 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Medical Report 2008 from the Chief Medical Officer in the Faroes

Læs mere

Generelle Strategier

Generelle Strategier Generelle Strategier Hjælper Dit Barn at Lære mere Effektivt Tips til at beholde Høreapparater (eller Implant) På Nu hvor dit barn har høreapparater, vil udfordringen kunne være at beholde dem på. Det

Læs mere

1. Hvilket navn får han, da han blev døbt? Hvilket navn bruger han hele livet?

1. Hvilket navn får han, da han blev døbt? Hvilket navn bruger han hele livet? 1. På hjemmesiden http://jensvaever.skive.dk under punktet s historie kan du finde nogle vigtige oplysninger og link. Find noget om Jens s navn i filmklip x. Link finder du. (følger senere) og på hjemmesiden.

Læs mere

Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel

Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel Trekantshandlen var en handelsrute mellem Europa, Afrika og Amerika. Danmark tog del i handlen ved hjælp af sine kolonibesiddelser på den afrikanske vestkyst

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Institut for Akvatiske Ressourcer

Institut for Akvatiske Ressourcer Bilag C 1 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Akvatiske Ressourcer Dato: 18.09.2008 Ref.: JGS/CRS 01 J.nr.: 2002-31-0020 Notat vedrørende beregning af rusefiskeres fangstindsats og mulighed for

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

Havnar Bridgefelag. Veitsla á Hotel Hafnia. 1. september 2012. Menu: Forrættur:

Havnar Bridgefelag. Veitsla á Hotel Hafnia. 1. september 2012. Menu: Forrættur: Havnar Bridgefelag 75 Veitsla á Hotel Hafnia Menu: 1. september 2012 Forrættur: Haddock, steamed in white wine with sugar peas, carrot chips and truffle/ cauliflower foam Høvuðsrættur: Leg of lamb roasted

Læs mere

Sundhedsberetning for Færøerne 2009 Heilsulýsing Landslæknans 2009

Sundhedsberetning for Færøerne 2009 Heilsulýsing Landslæknans 2009 ISSN 0903-7772 Sundhedsberetning for Færøerne 2009 Heilsulýsing Landslæknans 2009 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Medical Report 2009 from the Chief Medical Officer in the Faroes

Læs mere

Kunstner: Jorge Rodriguez Gerada:

Kunstner: Jorge Rodriguez Gerada: Værket Wish til Belfast. 4,5 hektar stort værk på industrigrund ved Belfasts havnearealer. Hovedværk under LAND-SHAPE, Land Art North Denmark Kunstner: Jorge Rodriguez Gerada: Dette værk vil blive selve

Læs mere

Specielfremstillede hjælpemidler

Specielfremstillede hjælpemidler Specielfremstillede hjælpemidler - ALT kan lade sig gøre Side 2 Det sker ofte at man som terapeut står i en situation, hvor man bare har lyst til at give op. Man har prøvet alle de hjælpemidler man har

Læs mere

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden Historien bag FIA-metoden Baggrund: Drivkræfter i den videnskabelige proces Opfindermyten holder den? Det er stadig en udbredt opfattelse, at opfindere som typer er geniale og nogle gange sære og ensomme

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

Den Selvstyrelov, som vi vedtog i løbet af efteråret 2008 i Grønland og foråret 2009 her i folketinget, er og bliver en historisk milepæl.

Den Selvstyrelov, som vi vedtog i løbet af efteråret 2008 i Grønland og foråret 2009 her i folketinget, er og bliver en historisk milepæl. Doris Jakobsen SIUMUT Åbningstale 2009 Den. 8. oktober Folketinget FRIVILLIGT FÆLLESSKAB Den Selvstyrelov, som vi vedtog i løbet af efteråret 2008 i Grønland og foråret 2009 her i folketinget, er og bliver

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Endelave, den 11. januar 2014. Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen

Endelave, den 11. januar 2014. Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen Endelave, den 11. januar 2014 Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen Kort før jul fik bestyrelsen i Endelave Beboerforening en henvendelse fra Anders Pedersen som ejer Hjarnø Havbrug, som

Læs mere

Evaluering og erfaringsopsamling af indsatsen "Små skridt".

Evaluering og erfaringsopsamling af indsatsen Små skridt. Punkt 4. Evaluering og erfaringsopsamling af indsatsen "Små skridt". 2008-24040. Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling godkender at at rapporten, som omfatter evaluerings-

Læs mere

Simon Jensen Mille Maris Tristan Viberg-Holde

Simon Jensen Mille Maris Tristan Viberg-Holde Indholdsfortegnelse Forskning side 1 Introduktion side 1 Problemformulering side 1 Hypotese side 1 Resultater og perspektivering side 2 Konklusion side 3 Kildehenvisning side 4 Forskning Affaldsplast fra

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Montagevejledning for TofKo Litho- og Grafikpresse

Montagevejledning for TofKo Litho- og Grafikpresse Montagevejledning for TofKo Litho- og Grafikpresse TofKo - P. O. Box 101 - Nørremarksvej 27-9270 Klarup - Denmark Tel: +45 98317711 - Fax: +45 98 317755 - E-mail: tofko@tofko.dk - www.tofko.com Tillykke

Læs mere

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande.

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande. PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Afdelingen for Fangst og Jagt Kopi til: Departementet

Læs mere