Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012"

Transkript

1 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

2 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret tesen om, at cyklister ikke bidrager i samme grad til butikkernes omsætning som bilister, og at det derfor er vigtigere for forretningsdrivende at fokusere på forholdene for bilister. Undersøgelserne har vist, at cyklister bruger færre penge pr. besøg, men til gengæld kommer oftere. Og at cyklister samlet set lægger lige så mange penge som kunder, der kommer i bil. Dette peger i retning af, at det er relevant for forretningsdrivende at sikre bl.a. gode parkeringsforhold for alle målgrupper. Sammenhænget mellem transportform og indkøb er uafklaret i et dansk perspektiv. Københavns Kommune har derfor bedt Incentive Partners om at klarlægge sammenhængene mellem transportform og butikkernes omsætning. Fotograf: Troels Heien

3 Spørgeskemaundersøgelsen 3 Data Undersøgelsen omfatter ca respondenter i Storkøbenhavn* fra et internetpanel (Userneeds). Heraf havde godt personer handlet i København eller på Frederiksberg** indenfor de seneste 7 dage. Disse personer indgår i spørgeskemaundersøgelsen. Undersøgelsen dækker indkøb foretaget i marts måned 2012, hvor dagsgennemsnitstemperaturen lå mellem ca. 2 og 12 grader. Der var kun nævneværdig regn 2 dage. De som ikke havde handlet i København indenfor de seneste 7 dage, havde i gennemsnit handlet 1,6 gange i København indenfor den seneste måned. Udover denne præsentation, findes der også et tilhørende dokument ( Transportformer og indkøb v1.0.xlsx ) med frekvenstabeller og data. * Storkøbenhavn er i undersøgelsen defineret som følgende kommuner: København, Frederiksberg, Albertslund, Gladsaxe, Ballerup, Rudersdal, Brøndby, Gentofte, Dragør, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Lyngby- Taarbæk, Rødovre, Vallensbæk, Tårnby. ** Der er i undersøgelsen spurgt til København og Frederiksberg samlet set, da mange mennesker ikke præcis ved hvor kommunegrænserne går. I figurerne på de følgende slides refererer København til København og Frederiksberg under et. Spørgeskemaet - overblik Respondenterne skulle angive hvor mange indkøb de, i den seneste uge, havde foretaget på cykel, til fods, med kollektiv og i bil. Herefter blev der spurgt ind til den seneste indkøbstur med hvert transportmiddel, bl.a. omkring: Penge brugt på forskellige varer i forskellige slags butikker. Bevæggrunde for at vælge det konkrete transportmiddel. Etc. Da spørgsmålene stillede relativt store krav til respondenterne, blev der anvendt mange ressourcer på at gøre spørgeskemaet nemt at udfylde. For at opnå viden om parkeringsforhold blev der spurgt mere specifikt til det første køb på indkøbsturen. Bl.a. omkring : Parkeringsforhold Lokalitet Til sidst i spørgeskemaet blev der stillet mere generelle spørgsmål om at købe ind i København på cykel.

4 Indkøb i København 4 Hovedparten af de interviewede bor i København Bopæl Antal interviews Andel interviews København K 112 4% København N 210 7% København S % København V 134 4% København Ø % Øvrige København % Frederiksberg % Andre % Note: Summen kan afvige fra 100% pga. afrunding. Ca. 53% af respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen bor i København og 14% bor på Frederiksberg. De resterende respondenterne bor i Storkøbenhavn men uden for København og Frederiksberg. Geografisk fordeling af indkøb i København Fordelingen af besvarelserne repræsenterer i høj grad befolkningstallet. Selv på de enkelte bydele er andelen af besvarelser meget tæt på andelen af befolkningen i Storkøbenhavn. Respondenternes alder fordeler sig relativt jævnt mellem 18 og 70 år, med flest i alderen år. Kilde: Data fra Transportvaneundersøgelsen, der er en stikprøveundersøgelse styret af DTU. I nærværende spørgeskemaundersøgelsen blev der ikke spurgt detaljeret til butikkens adresse. Note: Figuren viser fordelingen af indkøb i København. En blå markør betyder at kunden bor i København eller Frederiksberg (TU-definition), mens en rød markør betyder, at kunden bor udenfor kommunerne.

5 De cyklende er vigtige for Københavns forretninger 5 35% af indkøbsturene i København er på cykel Tilsammen udgør gang og cykling 2/3 af alle indkøbsture i København. Bilen bruges på ca. 1/5 af alle indkøbsturene i København. Der foretages i gennemsnit 1,8 indkøb pr. indkøbstur. Kollektivt rejsende foretager flest indkøb pr. tur (2,1), mens gående foretager færrest (1,6). Cyklister og bilister foretager henholdsvis 1,8 og 1,9 indkøb pr. indkøbstur. Cykel Antal indkøbsture i København fordelt på transportform (35%) Cyklister køber i gennemsnit for 234 kr., når de køber ind i et supermarked. Bilister handler i gennemsnit for 400 kr. Kunder på cykel handler i gennemsnit for et lavere beløb end bilister. Dette gælder for alle butikstyper, men er især gældende i butikscentre, hvor en kunde i bil i gennemsnit handler for mere end det dobbelte af en cyklist. Omsætning pr. indkøb (kr.) Cykel Gang Kollektiv (12%) Bil (20%) Kilde: Spørgeskemaundersøgelsen (33%) Cykel Gang Kollektiv Bil Gang Kollektiv Bil Supermarkeder Øvrige butikker Butikscentre Note: Tallet ud for barrerne angiver det samlede beløb brugt i hver type af butik givet man har handlet i denne butikstype.

6 De cyklende er vigtige for Københavns forretninger 6 I gennemsnit besøger kunderne 1,8 butikker pr. indkøbstur. Afhængig af transportform besøger kunderne i gennemsnit mellem 1,6 og 2,1 butikker på en indkøbstur. Kollektive kunder handler i flest butikker, hvilket især skyldes, at de handler i mange øvrige butikker. Antal indkøb pr. indkøbstur Cyklister køber i gennemsnit for ca. 450 kr. på en indkøbstur. Bilister køber for ca. 950 kr. pr. indkøbstur I gennemsnit handler kunder på cykel for et lavere beløb end fx bilister. Hvis der ses bort fra butikscentre, handler cyklister for ca. 380 kr. pr. indkøbstur, mens bilister handler for 670 kr. pr. indkøbstur. Omsætning pr. indkøbstur i gennemsnit (kr.) Cykel 0,2 0,9 0,7 1,8 Cykel Supermarkeder Gang Kollektiv 0,1 0,3 0,5 0,5 0,9 1,6 1,2 2,1 Supermarked Øvrige Butikscenter Gang Kollektiv Øvrige butikker Butikscentre 0,8 Bil 0,7 0,4 Kilde: Spørgeskemaundersøgelsen 1,9 Bil Note: Tallet ud for barrerne angiver det gennemsnitlige beløb brugt i hver type af butik på en gennemsnitlig indkøbstur.

7 De cyklende er vigtige for Københavns forretninger 7 Kunder på cykel står for ca. 29% af omsætningen i københavnske butikker Gående og cyklende står tilsammen for 50% af omsætningen i københavnske butikker. Bilister står for 36%. For supermarkeder og øvrige butikker i gadebilledet, udgør både cyklende og billister ca. 25% af omsætningen i København. Fordeling af omsætningen i København En gennemsnitlig person i Storkøbenhavn køber for kr. om ugen i København I gennemsnit har dem, der har købt ind i København indenfor den seneste uge, købt for ca kr. i alt. 38% af de adspurgte havde ikke handlet i København. En person i alderen år i surveyområdet (Storkøbenhavn) handler derfor i gennemsnit for ca kr. om ugen i København. Omsætning pr. uge i København for en gns. person i Storkøbenhavn (kr.) Cykel 13% 12% 4% 29% Cykel Gang Kollektiv 11% 3% 8% 7% 4% 2% 20% 15% Supermarkeder Øvrige butikker Butikscentre Gang Kollektiv Supermarkeder Øvrige butikker Butikscentre Bil 12% 13% 11% 36% Note: Tallet ud for barrerne angiver den totale andel af omsætningen for hver transportform. Bil

8 De cyklende er vigtige for Københavns forretninger 8 Kunder på cykel køber årligt for mere end 18 mia. kr. i København. I Storkøbenhavn bor der ca personer i alderen år. Sammenlagt omsætter de for ca. 62 mia. kr. årligt i København. Tilsammen køber cyklende og gående kunder for over 30 mia. kr. årligt i København. Cykel Årlig omsætning i København (mia. kr.) 8,0 7,4 2,6 18,1 For supermarkeder og øvrige butikker i gadeplan, udgør cyklerne 32% af omsætningen. For butikker på gadeniveau (supermarkeder og øvrige butikker) står cyklister (15,4 mia. kr.) og bilister (15,3 mia. kr.) for næsten samme årlige omsætning. Cyklende og gående kunder køber tilsammen for ca. 15 mia. kr. årligt i supermarkeder og 12 mia. kr. årligt i øvrige butikker. Cykel Årlig omsætning i København (mia. kr.) (Ekskl. butikscentre) 8,0 7,4 15,4 Gang Kollektiv 1,6 6,8 5,3 4,2 2,7 1,4 9,5 12,4 Supermarkeder Øvrige butikker Butikscentre Gang Kollektiv 1,6 6,8 5,3 6,8 4,2 11,0 Supermarkeder Øvrige butikker Bil 7,4 7,9 6,8 22,1 Bil 7,4 7,9 15,3 Note: Omsætning omfatter alene personer mellem 18 og 70 år. Tallet ud for barrerne angiver den samlede omsætning. Note: Omsætningen omfatter alene personer mellem 18 og 70 år. Tallet ud for barrerne angiver den samlede omsætning.

9 Mio. indkøbsture årligt Københavnerne og indkøb 9 Københavnere foretager mere end 3 ud af 4 indkøbsture i København til fods eller på cykel Københavnere foretager i alt ca. 91 mio. indkøbsture i København om året. Heraf foretager de ca. 35 mio. på cykel og ca. 35 mio. til fods. Københavnere bruger kun bilen på hver 7. indkøbstur. Næsten halvdelen af indkøbsturene i bil i København foretages af personer bosiddende udenfor København. Indkøbsture i København Københavnere Cykel Gang Kollektiv Bil Andre Fotograf: Troels Heien

10 Mio. kr. årligt Mio. kr. årligt Københavnerne og indkøb 10 Københavnere på cykel køber for mest Årligt køber københavnerne for ca. 16 mia. kr. på cykel og 11 mia. kr. til fods svarende til 62% af de 43 mia. kr., som københavnere årligt køber for i København. For personer bosiddende udenfor København, udgør gang og cykling tilsammen under 1/5 af de 18 mia. kr., der årligt købes for i København. Bilister står for 11 mia. kr. svarende til ca. 60% Omsætningen i København Københavnere Andre Cykel Gang Kollektiv Bil Note: Omsætningen omfatter alene personer mellem 18 og 70 år. specielt hvis der ses bort fra butikscentre Ses der bort fra butikscentre køber københavnere på cykel og til fods for næsten 24 mia. kr. årligt i København svarende til næsten halvdelen af den samlede omsætning i København (48 mia. kr. ekskl. centre). Kunder bosiddende udenfor København køber sammenlagt for ca. samme beløb som københavnere på cykel henholdsvis 13,2 mia. kr. og 13,5 mia. kr Omsætningen i København ekskl. butikscentre Københavnere Andre Cykel Gang Kollektiv Bil Note: Omsætningen omfatter alene personer mellem 18 og 70 år.

11 Københavnere Andre Københavnere Andre Københavnere Andre Københavnerne og indkøb 11 Specielt københavnerne overvejer at tage cyklen i stedet Næsten hver 3. københavner, der tager den kollektive trafik, når de skal købe ind, overvejer at tage cyklen i stedet. Sammenlagt overvejer 26% af alle kunder med kollektiv at tage cyklen i stedet. Andel der overvejede at tage cyklen på indkøbsturen kler/spred-god-cykelkarma-i-indreby 16% 9% 31% 21% 10% 10% Foto: Københavns Kommune Gående Kollektiv Bilister

12 Der er specielt potentiale for at flytte kunder med kollektiv transport til cykel 12 At handle på vej hjem fra et sted, hvor man ikke er på cykel, er den hyppigste årsag til at bilister ikke cykler på indkøbsturen Af alle adspurgte der handlede i bil, svarede 35% at det, at de handlede på vejen hjem fra et sted, hvor de ikke var på cykel, var en af årsagerne til at de ikke tog cyklen. Derudover er varens vægt eller omfang samt afstanden til butikkerne vigtige grunde til at tage bilen. De 5 vigtigste grunde til at kunder i bil ikke tager cyklen Jeg handlede på vej hjem fra et sted, hvor jeg ikke var på cykel 35% 27% af de kunder, der tager kollekiv trafik på indkøb, tager ikke cyklen, fordi de ikke gider 6% af de adspurgte, der tog kollektiv trafik svarede, at der ikke var nogen speciel årsag til at de ikke tog cyklen. Heraf svarede halvdelen, at de godt kunne forestille sig at tage cyklen. 27% svarede at de ikke gad cykle. Dette antyder, at der er et potentiale for at overflytte kollektive kunder til cykel. De 5 vigtigste grunde til at kunder med koll. ikke tager cyklen Jeg handlede på vej hjem fra et sted, hvor jeg ikke var på cykel 29% Jeg skulle købe noget tungt 28% Jeg gad ikke 27% Butikken var for langt væk til at cykle 25% Vejret var for dårligt 11% Der er for lidt plads på cyklen 20% Butik var for langt væk til at cykle 10% Jeg skulle handle i flere butikker 11% Note: Stort potentiale er defineret som kunder der svarede Ja til spørgsmålet: Kunne du forestille dig at have taget cyklen på denne indkøbstur? Respondenter havde mulighed for at vælge op til 3 grunde til at de ikke cyklede, hvorfor procenterne godt kan summe til over 100%. Ikke nogen speciel årsag Note: Stort potentiale er defineret som kunder der svarede Ja til spørgsmålet: Kunne du forestille dig at have taget cyklen på denne indkøbstur? Respondenter havde mulighed for at vælge op til 3 grunde til at de ikke cyklede, hvorfor procenterne kan summe til over 100%. 6%

13 Andel af cyklisterne Andel af de respondenter Vigtigheden af cykelparkering for cyklisterne 13 Kunder på cykel er generelt tilfredse med cykelparkeringen Af de adspurgte var 67% af de cyklende tilfredse med cykelparkeringen. 14% var utilfreds eller meget utilfredse. Blandt mænd var 71% tilfredse eller meget tilfredse, mens det samme gjaldt for 65% af kvinderne. Hvor tilfreds var du med mulighederne for at parkere din cykel? men for mange af de, der fravalgte cyklen, indgik cykelparkering i deres fravalg Af dem, der kunne forestille sig at benytte cyklen til indkøbet, var dårlige cykelparkeringsmuligheder i 19% af tilfældene i nogen eller høj grad årsag til fravalget af cyklen. 20% I hvor høj grad skyldes det cykelparkeringen, at du ikke cyklede? 39% 15% 28% 19% 10% 11% 5% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds 3% Meget utilfreds 0% Høj grad Nogen grad Note: Kun indkøbsture der ikke blev foretaget på cykel blev spurgt. Kunder der forestille sig at benytte cyklen til indkøbet blev spurgt I hvor høj grad indgik cykelparkering i din beslutning? Kunder der ikke kunne forestille sig at benytte cyklen til indkøbet blev spurgt I hvor høj grad skyldes det manglende cykelparkering?

14 Potentiale, cykelture pr. dag Cykelparkering har betydning for valg af transportform 14 Mange bilister, kollektivt rejsende og gående overvejer faktisk at tage cyklen i stedet Især kollektivt rejsende kunne forestille sig at cykle på indkøb. Ca. 26% af de kollektivt rejsende kunne forestille sig at tage cyklen. Af de 26% svarede over ¼, at cykelparkering indgik i deres beslutning om at benytte kollektiv transport til deres indkøb. Andel af respondenter, der overvejede at tage cyklen på deres seneste indkøbstur Potentiale i bedre cykelparkeringsforhold Ca. 1,4% af bilisterne kunne både forestille sig at tage cyklen i stedet og svarede at cykelparkering i høj eller nogen grad indgik i deres beslutning om at tage bilen. Hvis bedre cykelparkering kan få bilisterne til at vælge cyklen, vil det flytte ca. 900 indkøbsture fra bil til cykel om dagen, svarende til ca. 199 tons CO2 om året. I hvor høj grad indgik cykelparkering i din beslutning, da du valgte at benytte bil/kollektiv? Gang 15% I nogen grad Kolle ktiv 26% I høj grad Bil 10% 0 Kollektiv Note: Der foretages ca indkøbsture dagligt i bil i København. Hvis 1,4% af disse overflyttes til cykel, svarer det til ca. 900 ture dagligt. Jf. Transportvaneundersøgelsen er en gns. indkøbstur på cykel ca. 3,2 km lang t/r. Hvis de overflyttede bilture har samme længde svarer det til ca km dagligt. En bil udleder ca. 0,2 kg. CO2 pr. km. Bil

15 Cyklister er generelt trofaste kunder 15 Cyklister handler oftere i samme supermarked end bilister Ca. 75% af de cyklende kunder handler en gang om ugen eller oftere i samme supermarked. Det samme gælder for ca. 65% af kunderne i bil og hele 88% af kunderne til fods. hvilket også gør sig gældende i øvrige butikker og butikscentre Cyklister og fodgængere er også mere trofaste kunder i andre butikker. Ca. 30% af kunderne på cykel og 49% af kunderne til fods handler mindst en gang om ugen i samme butik. For kunder i bil er det tilsvarende tal 27% og for kunder med kollektiv blot 15%. 60% Supermarkeder 60% Øvrige butikker og butikscentre 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% Flere gange om Hver uge Hver måned Sjældnere ugen Cykel Gang Kollektiv Bil Hvor ofte handler du i denne butik? 0% Flere gange om Hver uge Hver måned Sjældnere ugen Cykel Gang Kollektiv Bil Hvor ofte handler du i denne butik?

16 Cyklister er generelt trofaste kunder Kun københavnere 16 60% 50% 40% 30% 20% 10% Cyklister fra København handler oftere i samme supermarked end bilister Ca. 77% af de cyklende kunder der bor i København handler en gang om ugen eller oftere i samme supermarked. Det samme gælder for ca. 71% af kunderne i bil og hele 89% af kunderne til fods. Supermarkeder 50% 40% 30% 20% 10% hvilket også gør sig gældende i øvrige butikker og butikscentre Cyklister og fodgængere bosiddende i København er også mere trofaste kunder i andre butikker. Ca. 31% af kunderne på cykel og 53% af kunderne til fods handler mindst en gang om ugen i samme butik. For kunder i bil er det tilsvarende tal 35% og for kunder med kollektiv blot 19%. Øvrige butikker og butikscentre (kun københavnere) 60% 0% Flere gange om Hver uge Hver måned Sjældnere ugen Cykel Gang Kollektiv Bil Hvor ofte handler du i denne butik? 0% Flere gange om Hver uge Hver måned Sjældnere ugen Cykel Gang Kollektiv Bil Hvor ofte handler du i denne butik?

17 Andel af kunder, der blev generet af parkerede cykler. Cykelparkering er også vigtigt for andre handlende 17 Rodet cykelparkering generer kundernes adgang til butikken Specielt kunder til fods kan føle sig generet af dårlige cykelparkeringsforhold ved butikkerne. Ved supermarkeder føler 1 ud af 5 kunder sig generet af parkerede cykler. og bl.a. nedenstående blev ofte nævnt blandt generne Indgangen er ofte blokeret af parkerede cykler. Både stillet op ad husmur og op ad lygtepæl så man måtte ud på gaden for at komme forbi 25% Cykler alle steder og ingen steder at parkere min cykel. 20% 20% 19% Cykler stilles på fortorvet og spærrer for fodgængere. 15% 15% 10% 5% 0% Supermarkeder Øvrige butikker Butikscentre Note: Grafen viser andel af alle kunder, der har svaret Ja, i nogen grad eller Ja, i høj grad til spørgsmålet Var parkerede cykler til gene for din adgang til butikken?

18 I hvor høj grad lever København op til dette? Potentiale i forbedret cykelinfrastruktur 18 Hvor er potentialet? 1 = ringe grad, 9 = høj grad 8 Stort potentiale for flere cyklister Lavere porentiale for nye cyklister 7 Specielt indenfor infrastrukturforbedringer er der potentiale for at få flere cyklister. Vedligeholdelse af cykelstier, brede cykelstier, cykelparkering og vedligeholdelse af veje uden cykelstier er de punkter, respondenterne fandt vigtige, men som de kun i mindre grad fandt opfyldt. 6 5 Cyklister værdsættes Kombinere med kollektiv Brede cykelstier Vedl. veje Vedligeholdelse af cykelstier Cykelparkering Dette antyder, at det specielt er investeringer i cykelinfrastrukturen, der kan skabe mere vækst i cykeltrafikken i København. 4 Let at vedligeholde cykel Ikke for mange cyklister Hvor vigtigt er det for dig? Note: Figuren viser hvor vigtig cyklisterne synes de enkelte emner er, og i hvor høj de er opfyldt i København i dag. 1. aksen viser hvor vigtigt folk finder de forskellige emner, og 2. aksen viser i hvor høj grad folk finder dem opfyldt.

19 Fokus på udvalgte strækninger/steder 19 Udvalgte strækning er i fokus Antal respondenter I undersøgelsen blev der også spurgt til, hvorvidt respondentens seneste indkøb var på eller indenfor 100 meter af en række konkrete strækninger. Resultatet for hver af de konkrete strækninger præsenteres i det følgende. Bemærk at enkelte strækninger er udeladt i forhold til undersøgelsen på grund af for få observationer. Af samme grund er Istedgade og Gasværksvej lagt sammen i præsentationen. Som det ses af figuren til højre, er antallet af respondenter for hver strækning stadig lavt specielt når der opdeles på transportformer. Derfor er tallene meget usikre, og skal alene ses som en indikation af virkeligheden. Frederiksborggade Østerbrogade Nordre Frihavnsgade Vesterbrogade Istedgade + Gasværksvej Fields Valby Torvegade Jernbane Allé Amagerbrogade Købmagergade Strøget Nørrebrogade Frederikssundsvej Fisketorvet Cykel Gang Kollektiv Bil

20 Fokus på udvalgte strækninger/steder 20 På Istedgade + Gasværksvej er 85% af kunderne enten cyklende eller gående. Der er stor forskel på andelen af kunder fordelt på transportform, på de forskellige strækninger. På Istedgade + Gasværksvej er 40% af kunderne cyklister, 45% gående, 9% kollektivt rejsende og 7% bilister. Omvendt ser det ud i Fields. Her er 14% af kunderne cyklister eller gående, 18% kollektivt rejsende og 74 % bilister. For de fleste gader udgør andelen af handlende til fods og på cykel dog sammenlagt mere end 50% af kunderne. Eneste undtagelser er Frederiksborggade, Købmagergade og Strøget, hvor kollektivt rejsende udgør en relativt stor andel. Andel af indkøbsturene Frederiksborggade Østerbrogade Nordre Frihavnsgade Vesterbrogade Istedgade + Gasværksvej Fields Valby Torvegade Jernbane Allé Amagerbrogade Købmagergade Strøget Nørrebrogade Note: Bemærk at antallet af respondenter for hver strækning er lavt specielt når der opdeles på transportformer. Derfor er tallene meget usikre, og skal alene ses som en indikation af virkeligheden. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Cykel Gang Kollektiv Bil

21 Fokus på udvalgte strækninger/steder 21 Cyklister udgør en større andel af indkøbsturene, men køber generelt for mindre end bilisterne på hver enkelt indkøbstur. På Jernbane Allé er det gennemsnitlige indkøb af en bilist 675 kr., mens en cyklist køber for ca. 400 kr. På Frederiksborggade er det gennemsnitlige indkøb af en bilist ca kr., mens en cyklist køber for ca. 575 kr. Mønstret er det samme for samtlige strækninger. Beløb pr. indkøbstur (kr.) Frederiksborggade Østerbrogade Nordre Frihavnsgade Vesterbrogade Istedgade + Gasværksvej Fields Valby Torvegade Jernbane Allé Amagerbrogade Købmagergade Strøget Nørrebrogade Note: Bemærk at antallet af respondenter for hver strækning er lavt specielt når der opdeles på transportformer. Derfor er tallene meget usikre, og skal alene ses som en indikation af virkeligheden Cykel Gang Kollektiv Bil

22 Fokus på udvalgte strækninger/steder 22 Det samme billede ses ved de forskellige kunders andel af omsætningen På Istedgade + Gasværksvej står cyklister for 41% af omsætningen, gående for 38%, kollektivt rejsende for 8% og bilister for 13%. I Fields står cyklister og gående kun for 6% af omsætningen, mens kollektivt rejsende står for 20% og bilister står for 74%. Cyklister og gående står for mere end 50% af omsætningen på halvdelen af de udvalgte strækninger. Frederiksborggade Østerbrogade Nordre Frihavnsgade Vesterbrogade Istedgade + Gasværksvej Fields Valby Torvegade Jernbane Allé Amagerbrogade Købmagergade Strøget Nørrebrogade Andel af omsætningen Note: Bemærk at antallet af respondenter for hver strækning er lavt specielt når der opdeles på transportformer. Derfor er tallene meget usikre, og skal alene ses som en indikation af virkeligheden. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Cykel Gang Kollektiv Bil

23 Fokus på udvalgte strækninger/steder 23 Bilister parkerer mere end 6 gange så langt væk fra butikken som cyklisterne. Cyklister parkerede i gennemsnit under 10 m fra butikken mens bilister i gennemsnit parkerede næsten 60 meter fra butikken. På halvdelen af strækningerne parkerer bilisterne over 5 gange så langt væk fra butikken som cyklisterne. For Strøget og Købmagergade er forskellen størst. Bilister parkerer i gennemsnit over 100 meter fra butikken, mens cyklister parkerer ca. 5 meter fra butikken (alle cyklende kunder på Købmagergade og Strøget rapporterede, at de parkerede indenfor 10 meter fra den første butik, de handlede i). Note: I undersøgelsen blev der spurgt til intervaller fx meter fra butikken. Den gennemsnitlige afstand er baseret på midten af intervallet altså 17,5 meter ved meter. For det sidste interval (>100 meter) er der valgt 150 meter som beregningsgrundlag. Note: Bemærk at antallet af respondenter for hver strækning er lavt specielt når der opdeles på transportformer. Derfor er tallene meget usikre, og skal alene ses som en indikation af virkeligheden. Frederiksborggade Østerbrogade Nordre Frihavnsgade Vesterbrogade Istedgade + Gasværksvej Fields Valby Torvegade Jernbane Allé Amagerbrogade Købmagergade Strøget Nørrebrogade Frederikssundsvej Fisketorvet Afstand fra parkering til butik Gns. afstand i meter Bil Cykel

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Transportvaner Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune I denne folder findes sammenfatningen af Middelfart

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

Alm. Brand Stop cykeltyven

Alm. Brand Stop cykeltyven Alm. Brand Stop cykeltyven Userneeds - Marts 2016 Agenda Målgruppe Metode Konklusion Kontrolgruppe Overordnet Kontrolgruppe Stjålne cykler Eksperimentgruppe 2 Kontrolgruppe - Målgruppe og Metode Målgruppe:

Læs mere

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 INTRODUKTION 2 Baggrund og formål Frederiksberg Kommune ønsker at udnytte parkeringsmulighederne bedst muligt til glæde for borgere og besøgende. Derfor har Frederiksberg

Læs mere

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indhold Baggrund Side 3 De 13 teser Side 6 Metode Side 8 Resultater Side 10 Beregninger

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Session: Trafik og miljø i byer CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Af Lektor Harry Lahrmann og Lektor Anker Lohmann-Hansen Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet 200 århusianske

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Indledning. Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab

Indledning. Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab Cykelregnskab 2012 2 Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab 03 Status på cykeltrafik 2012 på Frederiksberg 04 Nøgletal for cykeltrafikken på Frederiksberg 06 Cykelforhold på Frederiksberg 08 Cyklisterne

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Det Økologiske Råd har netop udført en af de hidtil største undersøgelser af el-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper. Undersøgelsen

Læs mere

174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE

174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE 174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE Sådan transporteres danskerne Af Data- og Modelcenter, DTU Transport SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE 175 For at kunne træffe hensigtsmæssige beslutninger om landets trafik

Læs mere

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen... 1 Indledning Gate 21 har udarbejdet en projektskitse: Smart mobilitet i Ringbyen, til et tværgående

Læs mere

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes?

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Af Per Thost RAMBØLL NYVIG a/s RAMBØLL er en rådgivende koncern med ca. 2.000 ansatte, hvoraf ca. 1.0 arbejder på 4 adresser i Hovedstadsområdet:

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21. Om Test en Elcykel

Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21. Om Test en Elcykel OG FÅ EN FLYVENDE START PÅ EN SUNDERE HVERDAG Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21 1 Om Test en Elcykel Projekt

Læs mere

Det er sundt at cykle

Det er sundt at cykle Cykelregnskab Indholdsfortegnelse 5 Forord 6-7 Vi cykler mere 8-9 Sund på cykel 10 Hvem cykler? 12-13 Cyklen hjælper klimaet 14-15 Borgernes holdning til cykling 16-17 Potentiale for mere cykling i Favrskov

Læs mere

Skivholme Herskind cykelstien

Skivholme Herskind cykelstien Skivholme Herskind cykelstien Skal vi køre i bil, eller cykle hvis vi tør En brugerundersøgelse med henblik på at klarlægge behovet for en cykelsti mellem Skivholme og Herskindskolen. Udarbejdet af Flemming

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Cykelsuperstier. Styregruppemøde 24. september 2013

Cykelsuperstier. Styregruppemøde 24. september 2013 Cykelsuperstier Styregruppemøde 24. september 2013 Dagsorden 1.Velkommen 2.Projektplan 2014-2015 Leverancer, set-up og økonomi 3.Vejdirektoratets deltagelse v. Ivan Christensen 4.Underskriftsceremoni v.

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Transport Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark?

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Forfatter: Per Thost, RAMBØLL NYVIG Baggrund og formål RAMBØLL NYVIG har med assistance fra COWI for Miljøstyrelsen gennemført et udredningsprojekt

Læs mere

CYKLING OG DETAILHANDEL

CYKLING OG DETAILHANDEL ANSØGNING TIL "PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK" 2014 CYKLING OG DETAILHANDEL BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 5 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Overordnet

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009. Forord. Indhold:

Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009. Forord. Indhold: Cykelregnskab 2009 Forord Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009 Vi er ambitiøse i Helsingør Kommune! I 2012 skal vi have 25% flere cyklister i kommunen. Ambitiøse mål kræver seriøse initiativer.

Læs mere

Cykeltrafik - En beskrivelse ud fra transportvaneundersøgelsen

Cykeltrafik - En beskrivelse ud fra transportvaneundersøgelsen Cykeltrafik - En beskrivelse ud fra transportvaneundersøgelsen Juni 2002 Johan Nielsen Transportrådet Arbejdsnotat nr. 02-02 Transportrådet, Chr. IX's Gade 7, 4., 1111 Købehavn K. Tlf. 33 93 37 38 Fax

Læs mere

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 Rapporten er én ud af fire rapporter om børns skoleveje, belyst fra hhv. forældrenes, skoleledernes

Læs mere

Cykeltrafik - noget for sig?

Cykeltrafik - noget for sig? Indhold 1. 2. Kommunikation Cykeltrafik - noget for sig? 3. Lyngby 4. Nogle betragtninger Thomas Krag Mobility Advice Lyngby-Taarbæk Kommune 28. november 2005 Grundkursus i trafik kens mængde er nogenlunde

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Cykelparkering ved Esbjerg Banegård og i Esbjerg

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Transportvaner i Odense Kommune

Transportvaner i Odense Kommune Transportvaner i Odense Kommune Arbejdsnotat 2001 Søren Underlien Jensen Transportvaner i Odense Kommune Arbejdsnotat 2001 Søren Underlien Jensen Transportvaner i Odense Kommune Arbejdsnotat 2001 Af Søren

Læs mere

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Indhold Formål og baggrund. 3 Metode. 4 Fremstilling af resultater.. 5 Tendenser i årets undersøgelse.. 6 Tilfredshed

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU Godkendt af

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Vækstbarometer. Elever og lærlinge. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Elever og lærlinge. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Elever og lærlinge Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Cykelparkeringsplan for Århus

Cykelparkeringsplan for Århus Forfattere: Pablo Celis, Civilingeniør, Århus Kommune pace@aarhusdk Kresten Madsen, Trafikplanlægger, COWI A/S krma@cowidk Århus Kommune har i samarbejde med COWI A/S udarbejdet en Cykelparkeringsplan

Læs mere

Nuværende. Fremtidige

Nuværende. Fremtidige Nuværende Transport over 20 dage* 194 1145 871 7278 112 9600 Frekvens 0,02 0,12 0,09 0,76 0,01 1 Dagligt pres* 13,6 80,5 61,2 511,7 7,9 675 *Regnet fra en population på 675 Transport over 20 dage* 165

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

Cykelpolitik 2013-18

Cykelpolitik 2013-18 Cykelpolitik 2013-18 2 02 Forord 03 Status for cykeltrafikken i Frederiksberg Kommune 2012 06 Vision, mål og indsatsområder 07 Indsatsområde 1: Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 09 Indsatsområde

Læs mere

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1 SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN Operate A/S Side 1 METODE Stikprøve og dataindsamling Målgruppe: 18-74 årige mænd og kvinder i Region Hovedstaden (minus Bornholm Kommune). Metode: Web-survey.

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ 152 CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ Cyklen - redskabet til sundhed og bedre miljø Af seniorforsker Thomas Alexander Sick Nielsen, seniorforsker Linda Christensen og seniorrådgiver Thomas

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 RANDERS KOMMUNE UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT 1 Baggrund Hvert år foretager DTU en transportvaneundersøgelse.

Læs mere

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere

Du kan læse mere på supercykelstier.dk eller følge os på facebook.com/supercykelstier

Du kan læse mere på supercykelstier.dk eller følge os på facebook.com/supercykelstier ni nye supercykelstier på vej Supercykelstier 17 kommuner og står sammen bag ni nye Supercykelstier. Der bliver investeret 208 mio. kr. i de nye ruter. Staten og kommunerne dækker hver halvdelen. De 53

Læs mere

Evaluering af miljøtrafikuge 2000

Evaluering af miljøtrafikuge 2000 Evaluering af miljøtrafikuge 2000 Civilingeniør Henrik Paag, TetraPlan A/S (hp@tetraplan.dk) Baggrunden I uge 38 fra den 18. til 24. september 2000 var det miljøtrafikuge. Miljøtrafikugen var det danske

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Skoletransportvaner i Odense Kommune 2014

Skoletransportvaner i Odense Kommune 2014 Notat Skoletransportvaner i Odense Kommune 2014 Baggrund Børns transport til skole er meget vigtig flere skal gå og cykle til skole, da det er godt i forhold til trafikken, sundheden og evnen til indlæring.

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Tibberup Skole HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU

Læs mere

INTRODUKTION CYKELPOLITIK INDEHOLDER 8 INDSATSOMRÅDER:

INTRODUKTION CYKELPOLITIK INDEHOLDER 8 INDSATSOMRÅDER: CYKELREGNSKAB2016 INDHOLDSOVERSIGT 3 Introduktion 4 Overordnede målsætninger 6 Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 8 Cyklistadfærd 10 Børn på cykel 12 Ældre på cykel 13 Cykelparkering ved trafikale

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

INDHOLD. Hvad er ITS ITS - konkurrencen i København Fra Cyklist til Supercyklist Fra Cykelsti til Supercykelsti Fra Supercykelsti til Cykel-

INDHOLD. Hvad er ITS ITS - konkurrencen i København Fra Cyklist til Supercyklist Fra Cykelsti til Supercykelsti Fra Supercykelsti til Cykel- ITS MERE POWER TIL PEDALERNE SUPERCYKELSTI HVEM ER VI? 2 INDHOLD Hvad er ITS ITS - konkurrencen i København Fra Cyklist til Supercyklist Fra Cykelsti til Supercykelsti Fra Supercykelsti til Cykel- Supersti

Læs mere

Indledning...2. Formålet med undersøgelsen...2. Metode...3 Fejlkilder...3 Respondenterne...3

Indledning...2. Formålet med undersøgelsen...2. Metode...3 Fejlkilder...3 Respondenterne...3 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Formålet med undersøgelsen...2 Metode...3 Fejlkilder...3 Respondenterne...3 Resultater...5 Træneren og træningen...5 Turneringen...7 Holdsporten - den sociale dimension...7

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud

Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. august 2011 Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud En opinionsundersøgelse gennemført i perioden 23-29. august viser, at hver fjerde dansker

Læs mere

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Ishøjruten. NOTAT 11. december 2014 IH/MKK

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Ishøjruten. NOTAT 11. december 2014 IH/MKK UDKAST Sekretariatet for Supercykelstier Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for NOTAT 11. december 2014 IH/MKK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 3 Metode... 5 3.1

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Det elektroniske spørgeskema blev i januar 2012 oploadet på Kulturskolens hjemmeside og sendt via mail til samtlige elever. I alt

Læs mere

Sikkerhed på elcykel: Trafikantfaktorer og trafiksituationer. Sonja Haustein, sonh@transport.dtu.dk Mette Møller, sonh@transport.dtu.

Sikkerhed på elcykel: Trafikantfaktorer og trafiksituationer. Sonja Haustein, sonh@transport.dtu.dk Mette Møller, sonh@transport.dtu. Sikkerhed på elcykel: Trafikantfaktorer og trafiksituationer Sonja Haustein, sonh@transport.dtu.dk Mette Møller, sonh@transport.dtu.dk Baggrund Elcykler bliver mere og mere udbredt og dermed også ulykker

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Rudersdal Lyngby-Taarbæk Gentofte. øbenhavn. cykelsuperstier Økonomi kr og potentiale 60.000. kr 460.000. kr 3.800.000. kr 160.000. kr 13.680.

Rudersdal Lyngby-Taarbæk Gentofte. øbenhavn. cykelsuperstier Økonomi kr og potentiale 60.000. kr 460.000. kr 3.800.000. kr 160.000. kr 13.680. 120.000 r 15.740.000 r 8.720.000 r 2.930.000 r 8.010.000 r 35.400.000 lbertslund lostrup røndby ødovre øbenhavn rederiksberg otal 15.860.000 3.440.000 18.740.000 38.160.000 kr 25.390.000 kr 12.490.000

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

Cykelparkering ved Metrostationer

Cykelparkering ved Metrostationer Cykelparkering ved Metrostationer Indledning Rundt omkring på de københavnske metrostationer er der i dag en del problemer med parkerede cykler. Cyklerne er placeret uden for cykelstativerne enten fordi

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere