GRØN BOSÆTNING. Økosamfund 2.0 i Odder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØN BOSÆTNING. Økosamfund 2.0 i Odder"

Transkript

1 GRØN BOSÆTNING Økosamfund 2.0 i Odder Et forslag til Odder Kommunes udviklingsplan og til, hvordan der kan tiltrækkes flere tilflyttere til kommunen. Den 18. december 2014 Forslaget er udarbejdet af Steen Rågård, arkitekt MAA Rørthvej Odder Tlf Mail:

2 GRØN BOSÆTNING Den grønne omstilling, både miljømæssigt, økonomisk og socialt, er noget, som optager et stigende antal mennesker ikke mindst i storbyerne. Det at kunne leve mere bæredygtigt med en mindre CO2-udledning, et mindre ressourceforbrug og med større respekt for miljøet appellerer til mange. Men også ønsket om et nærmiljø og en livsform, som i højere grad giver mulighed for at stå lidt af ræset, og som lægger op til et fællesskab og et givende samspil mellem mennesker i forskellige aldre, er på manges ønskeliste. I den sammenhæng rummer en landkommune som Odder gode muligheder for at byde ind med egnede steder til realisering af sådanne bæredygtige lokalsamfund/økosamfund. Også en målgruppe I bestræbelserne på at tiltrække flere borgere til Odder Kommune er der sandsynligvis noget at hente ved også at rette markedsføringen mod ovennævnte målgruppe. Den vil i stort omfang bestå af veluddannede mennesker, hvoraf flere nok vil være selvstændige erhvervsdrivende/iværksættere i større eller mindre grad. Med en god projektidé under armen kan der indledningsvis inviteres til folkemøder i Aarhus og Horsens. På den måde kan man danne sig et konkret billede af interessen, inden man sætter et større forarbejde i gang. Økosamfund 2.0 For mange er billedet af et økosamfund ofte forskellige fantasifulde huse af meget blandet kvalitet både teknisk og arkitektonisk. I nogle tilfælde ligner det total stilforvirring, vedvarende byggepladser og næsten slum. Målet i disse økosamfund er forståeligt nok at realisere et personligt og bæredygtigt hus så billigt som muligt, men billedet skræmmer mange. Økosamfund kan heldigvis også være meget anderledes og bestå af moderne huse i både arkitektonisk og teknisk høj kvalitet placeret i velordnede omgivelser. Disse økosamfund 2.0 står væsentligt stærkere, når en bredere gruppe skal gøres interesseret, og når banker og kreditforeninger skal have lyst til at låne penge ud til formålet. Betegnelsen økosamfund skal i det efterfølgende knyttes til et sådan økosamfund 2.0, og projektet Karise Permatobia vil blive præsenteret som et eksempel. 2

3 Karise Permatobia Projektet Karise Permatopia placeres på en 29 hektar stor grund lige syd for den lille by Karise i Faxe Kommune. I Faxe Kommune på Sjælland (lidt over én time med toget fra København) ligger den lille stationsby Karise med ca indbyggere. Her er man lige syd for byen i gang med at realisere et økosamfund omkring en konkursramt gård med 29 hektar landbrugsjord/skov. Andelskassen JAK, som havde penge i klemme i gården, har taget initiativet, og Faxe Kommune er med på ideen. Målet er at bygge 80 moderne, bæredygtige og arkitekttegnede rækkehuse i op til 2 etager, grupperet i bo-klynger omkring gården. Gården vil blive totalrenoveret og komme til at danne rammen om en række fællesfaciliteter herunder også café og gårdbutik. Resten af arealet omkring gården skal bruges til et tæt på selvforsynende økologisk landbrug og til de løsninger, som skal gøre økosamfundet i stand til også at producere al den bæredygtige energi, det har behov for, samt til rensning af spildevand, recirkulering af organisk affald, opsamling af regnvand m.v. En nyplantet fredskov omkrandser grunden mod nord og vest. Den eksisterende gård på grunden renoveres og indrettes til diverse fællesfaciliteter. Landbrugsjorden skal bruges til et selvforsynende økologisk og fossilfrit landbrug, som skal drives af beboerne i fællesskab. Situationsplan over projektet Karise Permatopia. Der byggges 8 bo-klynger med hver 10 boliger. Disse huse arkitektegnes og skal opfylde kravene til gode bæredygtige huse, og skabes bl.a. ud fra Cradle-to- Cradle konceptet. Det tekniske anlæg til rensning af spildevand og energifremstilling placeres her (biogasanlæg, pilerensning m.v.). I tilknytning til dette anlæg etableres et stort væksthus, hvor der skal dyrkes varmekrævende frugter, og hvor der også etableres et basin til formering og opfodring af fisk. I udkanten af grunden mod syd opstilles desuden en vindmølle. 3

4 Der er tale om et projekt, som på bedste Cradle to Cradle-vis vil skabe sammenhængende og bæredygtige kredsløb. Det giver sig også udtryk i byggeriet, hvor husenes åndbarhed samt materialernes/konstruktionernes bæredygtighed og vugge til vugge-egenskaber er højt prioriteret. Karise Permatobia bliver et meningsfuldt fællesskab, hvor tanken er, at beboerne bidrager med et par timers arbejde hver uge i det fælles andelslandbrug og tekniske anlæg. Til gengæld vil udgifterne til mad blive ca. 25 % af normalprisen og udgifterne til energi og spildevandsrensning vil blive minimale for disse aktive beboere. Da husene desuden bliver relativt små og relativt prisbillige, vil det kunne betyde, at flere måske kan gå lidt ned i arbejdstid (lønarbejde). En arbejdstid, som for mange af de generelt veluddannede beboere, fortsat vil ligge primært i København hvis de ikke alternativt har mulighed for, i større eller mindre omfang, at løse deres arbejdsopgaver i økosamfundets kontorfællesskab. Her nogle indledende skitser til de 80 planlagte rækkehuse. 3 forskellige ejerformer og 5 boligstørrelser Boligselskabet Sjælland har sagt ja til at stå for halvdelen af husene, så disse kan få status som almennyttige boliger. For de øvrige boliger er planen, at 30 skal være ejerboliger og 10 skal være andelsboliger. Boligerne bliver forholdsvis små: 70, 82, 93, 103 og 115 m2. 4

5 ve for er Stier skal bl.a. forbinde de enkelte boliggrupper, bebyggelsens fælleshus og Økologiens Have. Det grønne anlæg omkring husene skabes efter de bedste økologiske referencer. Måske skal der også være frugttræer, bærbuske og en "blomsterflod"? Jordbrug og dyrehold, som skal gøre beboerne tæt på selvforsynende med fødevarer, etableres syd for boligområdet og på passende arealer i Økologiens Have. De her viste arealer er nok ikke store nok til selvforsyning, men det må række så langt det kan, hvis der ikke er andre muligheder. Hundelufterskoven havde været fin at få med. Det tekniske anlæg til spildevandsrensning og energiproduktion incl. et stort tilknyttet væksthus m.v., placeres længst mod syd på grunden. Interessen er stor Målet er, at der i Karise Permatopia skal bo ca. 115 voksne (både unge og ældre) samt ca. 45 børn. 1½ måned efter projektforslaget blev præsenteret, var der allerede folk på venteliste, så interessen er stor. De fleste på listen er bosiddende i København. De første indflytninger forventes juni Læs mere om Karise Permatobia på deres hjemmeside: Kan vi gøre det samme i Odder Kommune? Vi må forvente, at interessen for den livsform, som Karise Permatobia repræsentere, er lige så stor i Aarhus og i de andre byer omkring Odder. Den første kommune i Østjylland, som kan tilbyde overbevisende muligheder for et projekt a la Karise Permatopia, vil kunne tiltrække de første mange interesserede. Som den grønne baghave til Aarhus er det nærliggende, at Odder Kommune finder den rigtige beliggenhed. Og hvor er det? Økologiens Haveby Hundelufterskov Malteseje Boliggrupperne fra projektet Karise permatopia er her sat ind på et satelitkort over området omkring Økologiens Have i Odder. Og arealer omkring er indledningsvis disponeret til jordbrug, tekniske anlæg m.v. - både i Økologiens Have og på et areal syd for bebyggelsen. Et oplagt sted at placere et økosamfund 2.0 i stil med Karise Permatopia er i tilknytning til Økologiens Have. Dette sted er forholdsvis tæt på Odders mange servicefunktioner, letbanen til Aarhus samt byens kultur- og foreningsliv, og der er fra starten et økologisk, bæredygtigt og berigende miljø at knytte sig til. Ikke 5 Et lille erhvervsområde for tilknyttede microvirksomheder m.v. skal der nok også gøres plads til. 8 boliggrupper på hver 10 huse af forskellig størrelse. Multianvendeligt fælleshus i fx. 2 etager, hvor der kan blive plads til fælleskontor, fællesspisning, "børnehave", værksteder m.v. Man kan også vælge at tilknytte et lille fælleshus til hver boliggruppe eller til 2 boliggrupper sammen. Den nødvendige parkering samles skjult i et grønt bælte langs med den østlige tilkørselsvej. Op til husene kan der køres, men kun for af- og pålæsning. Området tænkes bilfrit.

6 mindst børnefamilier vil utvivlsomt se det som et meget stort plus at komme til at bo i sammenhæng med Økologiens Have. En sådan bebyggelse vil den anden vej rundt også berige Økologiens Have. Gøre denne til et spændende minisamfund, hvor Havens gæster kan se huse, jordbrug, dyr, tekniske anlæg, ressourcekredsløb m.v., som en levende del af et bæredygtigt bo- og produktionsfællesskab. Er den placering realistisk? Malteseje og jorden omkring har tidligere tilhørt Odder Kommune. I dag er Malteseje blevet solgt, men kommunen råder stadig over noget af jorden. Hvilke arealer, vi taler om, er i skrivende stund uklart. Noget tyder på, at jorden op langs Økologiens Have er en del af det, der er solgt. Ikke desto mindre er det en ideel placering for et sådan økosamfund 2.0. Så der skal nok handles/ byttes noget jord for at få det til at blive realistisk. Hvis det lykkes, skal der laves og godkendes en lokalplan, som tillader den påtænkte udnyttelse af arealet. Om det er realistisk er ligeledes uklart. Nærværende projekttanker skal derfor ses som et indledende oplæg til de fornødne undersøgelser og politiske drøftelser. Det kan i øvrigt nævnes, at den lokalplan, som Faxe Kommune har lavet i forbindelse med projektet, sandsynligvis i stort omfang kan overføres til en tilsvarende lokalplan i Odder Kommune. Projektet i Odder Projektet Karise Permatopia er med 80 boenheder nok i manges øjne forholdsvis stort i denne sammenhæng. Men størrelsen giver både sociale og økonomiske fordele. I en social sammenhæng giver det større lokal mangfoldighed og bedre grundlag for fx at integrere en form for børnehave og en vis ældrepleje som en del af projektet. Og økonomisk kan der fx bygnings- og installationsmæssigt lettere skabes besparelser gennem mængdefordelen. Desuden bliver det med den størrelse mere et lille selvbærende bysamfund. Dette skal på ingen måde forstås som et selvtilstrækkeligt samfund. Bebyggelsen skal være en aktiv og levende del af Odder, med et stor engagement i kommunens kultur- og foreningsliv og med dørene åbne for alle interesserede. Projektet skal både socialt og teknisk være med til at berige det øvrige samfund med forslag til alternative løsninger. Stedet vil derfor, i tilknytning til Økologiens Have, også være åbent for rundvisninger og mange andre arrangementer. I forbindelse med projektet Karise Permatopia er der blevet lavet en række økonomiske beregninger, skitser til bygninger og tekniske anlæg, brugerfeedback og meget andet. Ved her indledningsvis blot at overføre dette forarbejde til det påtænkte område i Odder, kan man ret konkret danne sig et foreløbigt overblik over et sådan projekts arealbehov, økonomi og miljøtekniske løsninger. De enkelte boliggrupper er derfor som en start blot kopieret fra projektet Karise Permatopia og sat ind på et satellitkort over om- 6

7 rådet ved Økologiens Have. I forbindelse med en mere konkret skitsering og arkitektmæssig behandling kan både bygninger og bebyggelsesplan komme til at se meget anderledes ud. Det, at Karise Permatobia er et par år længere fremme, giver i øvrigt et projekt i Odder den fordel, at de erfaringer, som Karise Permatobia opnår, kan overføres til Odder gennem et godt og konstruktivt samarbejde. Malteseje De enkelte boliggrupper er her som en start blot kopieret fra projektet Karise Permatopia og sat ind på et satellitkort over området ved Økologiens Have. I forbindelse med en mere konkret skitsering og arkitektmæssig behandling kan både bygninger og bebyggelsesplan komme til at se meget anderledes ud. Se i øvrigt side 5 for yderligere forklaring til planen. Hundelufterskov Erhvervsudvikling Projektet indeholder forskellige elementer, både teknisk og socialt, som man kan forvente, der vil blive større og større efterspørgsel på i fremtiden i takt med den nødvendige grønne omstilling af samfundet. For de virksomheder, som indgår i realiseringen af projektet, vil der derfor også være en vigtig erhvervsudvikling at hente. Flere virksomheder i Odder Kommune har en vis ekspertise og faglig kompetence på flere af projektets områder. Hvis projektet kan bidrage til at styrke denne viden og kompetence samt skabe lokalt samarbejde på området, er der også på det område en udvikling og gevinst at hente. 7

8 Finansiering Et økosamfund 2.0 vil appellere til et langt større publikum end de mere selvgroede og ofte meget eksperimenterende udgaver. Professionelle arkitekter, ingeniører m.v. vil stå bag løsningerne i et økosamfund 2.0, og selvom idealismen hos beboerne hen ad årene skulle svinde ind, vil bebyggelsen stadig stå med de kvaliteter, som kendetegner et godt boligområde. Derfor må man forvente, at de rette banker og kreditforeninger ikke vil mangle interesse i at udlåne penge til projektet. Ikke mindst Andelskassen Merkur, som er banken bag Økologiens Have, vil formodentlig opleve projektet lige til højrebenet. Denne andelskasse har i særlig grad efter finanskrisen fået mange nye kunder, som ønsker en mere etisk funderet bank, der ikke forsøger at tjene penge ved økonomisk spekulation og tvivlsomme bankforretninger. Så indlånskapitalen har hobet sig op i Merkur. Og efter sigende søger de gode og bæredygtige projekter, de kan låne penge ud til. Merkur er i øvrigt på samme grønne boldgade som Andelskassen JAK, som er primus motor i projektet Karise Permatopia. Så det er oplagt at få Merkur med på projektet sammen med fx Totalkredit, som er Merkurs samarbejdspartner på realkreditområdet. På ønskelisten i øvrigt: Spejdergården, som ligger midt i Økologiens Have, er det oplagt at gøre til en del af Haven på en sådan måde, at Økologiens Have kan istandsætte og indrette bygningerne til Havens forskellige behov for lokaler. Med andre ord købe gården af spejderne, hvis der kan findes en løsning, som tilfredsstiller begge parter. Måske skal der tegnes et helt nyt og særligt hus til spejderne, og hvor et sådan hus kan placeres er jo afgørende. Økologiens Have Hvordan skal en helhedsplan for grundens fremtidige bygninger og anlæg se ud? Hvis Spejdergården på et tidspunkt kan købes og der desuden etableres det omtalte økosamfund i tilknytning til Haven, vil det være nærliggende at tænke på etablering af et vandrehjem i Økologiens Have. Fx i sammenhæng med de eksisterende to små røde huse, som så kan anvendes til køkken og opholdsrum for vandrehjemmet. Eksisterende røde træhuse Spejdergården skal overtales til at sælge. Måske ved hjælp af et helt nyt hus med den rette "spejderånd". Havens eksisterende røde huse ved indgangen kan indgå i et evt. fremtidigt vandrehjem i Økologiens Have. 8

9 Odder som grøn kommune Også i markedsføringen af Odder Kommune vil projektet kunne markere sig positivt. Og ekstra borgere i kommunen, mere eller mindre på én gang, er jo også værd at gå efter. Det bliver spændende at se, om der også politisk og hos Malteseje er den fornødne interesse, som er forudsætningen for projektet. Malteseje Hundelufterskov Økologiens Haveby En grøn og bæredygtig bebyggelse med 80 rækkehuse i sammenhæng med Økologiens Have i Odder. er en g in n t æ s o b Grøn munes m o K r e d d O del af tilling. s m o e n n ø r g t OK Det er da re Der er mange gode grunde til at flytte til Odder. Ikke mindst de grønne. 9

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune 2 FORORD BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

19 års erfaringer med inklusion. Visioner for fremtiden. Projekter her og nu

19 års erfaringer med inklusion. Visioner for fremtiden. Projekter her og nu 19 års erfaringer med inklusion Visioner for fremtiden Projekter her og nu 2015 Indhold Indledning 3 Indledning 5 Hvem er vi? 6 Dengang 7 Nu 8 Boliger til individuelt liv i fællesskab 10 Relationer til

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Fællesskab genererer social kapital

Fællesskab genererer social kapital Fællesskab genererer social kapital Af Ditlev Nissen, Formand for LØS. Artiklen har været bragt i Økosamfund i Danmark #72, december 2012. Uanset forskellighed i værdier, struktur og historie, er fællesskabet

Læs mere

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan:

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan: Guide til forretningsplan for boligudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Plads til mennesker med almindelige job i København

Plads til mennesker med almindelige job i København Plads til mennesker med almindelige job i København København er en dejlig by. Vi elsker den. En af grundene til, at vi elsker den er, at her er plads til helt almindelige mennesker. Derfor må byen heller

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne

Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne Maj 2005 PROJEKTET FREMTIDENS FORSTÆDER: KVARTERLØFT MED

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Boliger og befolkning 2007-2018

Boliger og befolkning 2007-2018 Boliger og befolkning 2007-2018 Ny Roskilde Kommune - April 2006 1. OM BOLIGUDBYGNINGSPLANEN...3 2. RESUMÉ - FORSLAG TIL BESLUTNINGER...4 3. PORTRÆT AF ROSKILDE SOM BOSÆTNINGSKOMMUNE...6 4. UDBYGNINGSSTRATEGI...8

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup.

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014 Hvidbog For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Lokalplan 1135 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resume af henvendelser...

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

PENGEVIRKE. Nye Fællesskaber. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Udgives af Merkur og Cultura Bank

PENGEVIRKE. Nye Fællesskaber. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Udgives af Merkur og Cultura Bank PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Udgives af Merkur og Cultura Bank nr. 1 2013 Tema: Nye Fællesskaber Nye Fællesskaber Af Karl Johnsen, Pengevirke Uanset om man bor i byen eller på landet har vores

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Samarbejde mellem kommune og boligorganisationer Fire modeller til fremtidssikring med erfaringer fra Vejle, Herning, København og Herlev AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Kolofon Titel Udgave Samarbejde

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere