Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet."

Transkript

1 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101

2 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Offentlige formål Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde Tekniske anlæg 102

3 14. Rammer, Områdets nr. og betegnelse 2.B1 2.B2 2.B3 2.B4 Områdets status Landsbyområde. Landsbyområde. Landsbyområde. Boligområde. Fremtidig anvendelse I begrænset omfang erhverv med lokal betydning. I begrænset omfang erhverv med lokal betydning., landsbyen. I begrænset omfang erhverv med lokal betydning og butikker til lokal forsyning. (institutioner til betjening af kvarteret). Bebyggelsens art Åben lav boligbebyggelse. Administrationsbebyggelse. Lagerbebyggelse. Værkstedsbebyggelse. Åben lav eller tæt lav boligbebyggelse. Administrationsbebyggelse. Lagerbebyggelse. Værkstedsbebyggelse. Åben/tæt lav boligbebyggelse. Administrationsbebyggelse. Butiksbebyggelse. Lagerbebyggelse. Værkstedsbebyggelse. Åben lav boligbebyggelse. Bebyggelsens omfang og placering : Nybyggeri eller omdannelse af eksisterende byggeri til lager må tilsammen (incl. eksisterende administration, værksted, lager) ikke overstige et samlet bruttoetageareal på 250 m² pr. ejendom. : 25 i åben lav, 35 for tæt lav. Nybyggeri eller omdannelse af eksisterende byggeri til lager må tilsammen (incl. eksisterende administration, værksted, lager) ikke overstige et samlet bruttoetageareal på 250 m² pr. ejendom. : 25 i åben lav, 35 i tæt lav. Nybyggeri eller omdannelse af eksisterende byggeri til lager, butik må tilsammen (incl. eksisterende lager, butik) ikke overstige et samlet bruttoetageareal på 250 m² pr. ejendom. Bygningernes etageantal og højde Opholds- og friarealer Parkering 2 pr. bolig i åben lav bebyg. 1½ pr. bolig i tæt lav bebyg. Erhverv og butikker: 2 pr. bolig i åben lav bebyg. 1½ pr. bolig i tæt lav bebyg. Erhverv og butikker: 2 pr. bolig i åben lav bebyg. 1½ pr. bolig i tæt lav bebyg. Erhverv og butikker: 2 pr. bolig i åben lav bebyggelse. Særlige bestemmelser Der må ikke ske yderligere udstykning til boligbebyggelse eller erhvervsbebyggelse i området. Ved nybyggeri skal udformningen af nye landsbymiljøet i... For den nordlige del af rammeområdet gælder det, at ved nybyggeri skal udformningen af nye. Lokalplaner Ingen lokalplan. En del af rammeområdet er omfattet af lokalplan nr. 31. Ingen lokalplan. Ingen lokalplan Zoneforhold Delvis byzone, delvis Landzone. Skal overføres til byzone ved 103

4 14. Rammer, Områdets nr. og betegnelse 2.B5 og 2.B13 2.B6, 2.B9, 2.B10 2.B11 og 2.B12 2.B7 2.B8 Områdets status Boligområde. 2.B6: Boligområde. 2,B9, 2.B10, 2.B11 og 2.B12: Landbrug. Boligområde. Boligområde. Fremtidig anvendelse 2.B5 og 2.B13: 2.B5: (institutioner til betjening af kvarteret). institutioner (fx børnehave). kvarteret. kvarteret. Bebyggelsens art 2.B5: Åben lav eller tæt lav boligbebyggelse. 2.B13 Tæt lav boligbebyggelse Åben lav i 2.B6, 2.B9 og 2.B12. Tæt lav i 2.B10 og 2.B11. Institutions- og administratio nsbebyggelse. Tæt lav bebyggelse. Tæt lav bebyggelse. Bebyggelsens omfang og placering 25 for åben lav. 35 for tæt lav. 25 for åben lav. 35 for tæt lav Bygningernes etageantal og højde Max 2 etager. Dog må boligerne i rammeområde 2.B12 nord og øst for fordelingsvejen højst opføres i 1 etage. tagetage, eller to etager. Max højde: 10,0 m. Opholds- og friarealer Parkering 2.B5: 2 pr. bolig i åben lav bebyggelse, og 1½ pr. bolig i tæt lav bebyggelse. 2.B13: min. 1 pr. bolig. 2 pr. bolig i åben lav bebyggelse. 1½ pr. bolig i tæt lav bebyggelse. 1½ pr. bolig. 1½ pr. bolig. Særlige bestemmelser Rækkefølge: 1: 2.B9 og 2.B11, når 2.B11 er udbygget kan 2.B12 udbygges. 2: 2.B10. Lokalplaner 2.B5 er omfattet af lokalplan nr. 10, 17 og B13 er omfattet af lokalplan nr B6 er omfattet af lokalplan nr B9 er omfattet af lokalplan nr B11 og 2B12 er omfattet af forslag til lokalplan nr. 78 og 80. af lokalplan nr. 49 og af forslag til lokalplan nr. 64. af lokalplan nr. 49. Zoneforhold Byzone. Delvis byzone, delvis landzone, der skal Byzone. Byzone. I 2.B5 løber der et dige, som er beskyttet efter 2.B6: I området løber der et dige, som er beskyttet efter Jorddige i rammeområderne 2.B11 og 2.B12 s sydlige afgrænsning er beskyttet af museumsloven. I området løber der et dige, som er beskyttet efter 104

5 14. Rammer, 2.C1 2.D1 Kirke 2.D2 Korshøjskolen 2.D3 Amtsinstitution 2.D4 Korshøjcenteret, Ældrecenter, Centerområde. Offentligt område. Offentligt område. Offentligt område. Offentligt område. Butikker. kvarteret. Kirke. Kirkegård. Graverbygning. - skole - sportsanlæg - offentlige og private institutioner af almennyttig karakter - funktionærboliger. Institution til betjening af et større område. Offentlige og private institutioner af almennyttig karakter. Butiksbebyggelse. Erhvervsbebyggelse. Undervisningsbygninger. Institutionsbebyggelse. Funktionærboliger. Sportshaller. Lav institutionsbebyggelse. Lav boligbebyggelse. Institutionsbebyggelse. Ældreboliger. Funktionærboliger. 35 for boligformål. 50 for andre formål. 35. Max 2 etager Max højde: 12,0 m. 50% af boligarealet. 25% af erhvervsarealet. 50% af etagearealet. 2 pr. bolig i åben lav bebygg. 1½ pr. bolig i tæt lav bebygg. 1 pr. 50 m² erhvervsetageareal. 2 pr. bolig i åben lav bebygg. 1½ pr. bolig i tæt lav bebygg. For institutioner og bofællesskaber m.v. dækning af eget p-behov... En lille del af rammeområdet er omfattet af lokalplan nr. 33 A (p-pladsen v. Brugsen). Ingen lokalplaner af lokalplan nr. 42. af lokalplan nr. 19. Landzone (bortset fra p-pladsen ved Brugsen, der ligger i byzone). Hele rammeområdet skal Byzone. Delvis byzone, delvis landzone, der skal Den nordlige del af p- pladsen ved kirken er omfattet af fredning. Et areal i den sydlige del af rammeområdet er registreret som en forurenet grund. Rammeområdet rummer bevaringsværdigt kulturmiljø. 105

6 14. Rammer, Områdets nr. og betegnelse 2.D5 2.E1 2.F1 og 2.F2 2.F3 Områdets status Landbrugsbebyggelse. Erhvervsområde. 2.F1: Grønt område og p-plads. 2.F2: Grønt område. Grønt område. Fremtidig anvendelse Offentlige og private institutioner af almennyttig karakter. Erhvervsformål - værkstedsfunktioner - fremstillingsvirksomhed - salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler (maks. 200 m 2 ) - administration - udstilling og lager - boliger Butikker til særlig pladskrævende varegrupper (maks m 2 ). Miljøklasse F1: Offentlige formål, - parkeringsplads - ubebygget grønt område. 2.F2: Offentlige formål - grønt område, legeplads. Offentlige formål, - grønt rekreativt område. Bebyggelsens art Institutionsbebyggelse. Funktionærboliger. Erhvervsbygninger med driftsanlæg. Administrationsbygninger. 2.F2: Mindre legepladsanlæg. Mindre primitive bygninger og anlæg for spejdere. Bebyggelsens omfang og placering Max 2 m³ pr. m². Max bebygget areal: 35% af samlet grundareal. Bygningernes etageantal og højde Max 2 etager Max højde: 8,5 m, bortset fra enkelte bygningsdele såfremt særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør dette. 2.F2: Max højde: 3,0 m. Max højde: 3,0 m. Opholds- og friarealer 10% af erhvervsetagearealet. 80% af boligetagearealet. Parkering Særlige bestemmelser. 2.F1: Skal friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg. Lokalplaner Ingen lokalplaner. Ingen lokalplan. Zoneforhold lokalplanlægges og overføres til byzone. Landzone. Skal forblive i landzone. I området løber der et dige, som er beskyttet efter 2.F1: Værdifuld og bevaringsværdig indsigt til Kirke fra landevejen. 106

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

KAPITEL 5 MÅL OG RAMMER FOR DET ÅBNE LAND

KAPITEL 5 MÅL OG RAMMER FOR DET ÅBNE LAND KAPITEL 5 MÅL OG RAMMER FOR DET ÅBNE LAND 357 358 Generelle mål og rammer for landsbyerne og det åbne land Udover de byer, der er beskrevet på de foregående sider, findes der en række områder udenfor byerne,

Læs mere

Kommuneplan 2010-2022. Rammer for lokalplanlægning

Kommuneplan 2010-2022. Rammer for lokalplanlægning Kommuneplan 2010-2022 Rammer for lokalplanlægning Lolland Kommuneplan 2010-2022 Rapport 2 - Rammer for lokalplanlægning 2. udgave, 1. oplag 150 stk. Redaktion, layout & kort: Tryk: Foto: Kort: Planteam,

Læs mere

Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald

Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald Randers Kommune Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald Bekendtgjort 26.03.2010 Forord Kommuneplaner skal ifølge planloven revideres hvert fjerde år. Dette

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Nørhald kommune August 2003 Fremlagt i offentlig debat fra 17. september til 12. november 2003. Endeligt

Læs mere

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg

Læs mere

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010 Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN 10.03-05.05.2010 Forslag til kommuneplantillæg 3-2009 for Haderslev

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for to områder til centerformål i Søndervig

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for to områder til centerformål i Søndervig Revideret forslag til Tillæg nr. 34 til, for to områder til centerformål i Søndervig Ringkøbing-Skjern Kommune 12. maj 2014 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forudgående offentlig høring... 3 Redegørelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by

Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Udkast af 12. december 2013 Der er i forhold til lokalplanudkastet behandlet i Miljø og Teknikudvalget

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen

Læs mere

ROSKILDE 2017 RAMMEBESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLAN 4. VESTBYEN

ROSKILDE 2017 RAMMEBESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLAN 4. VESTBYEN ROSKILDE 2017 RAMMEBESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLAN 4. VESTBYEN Roskilde Kommune 2006 J. nr. 01.02.03P15 Sagsid. 200302332 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Tlf.: 46 31

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby Syrenvej Enghavevej Rønnevej Grønnegade Jernbane Østergade LOKALPLAN NR. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby April 2015 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere