Evaluering af hjemmehjælpen 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af hjemmehjælpen 2011"

Transkript

1 Evaluering af hjemmehjælpen 2011 Ishøj Kommune har igen i 2011 spurgt modtagere af hjemmehjælp i Ishøj om deres tilfredshed med de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp og de private er på hjemmehjælpsområdet. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i perioden 20. oktober 2011 til 14. november Der er udsendt 598 spørgeskemaer til borgere, der modtager kommunal hjemmehjælp og borgere, der modtager hjemmehjælp udført af privat. Alt i alt er der modtaget 288 spørgeskemaer og 283 af disse kan bruges i evalueringen, hvilket giver en svarprocent på 47. Det svarer til svarprocenten fra evalueringen i Der er sket et fald i antallet af hjemmehjælpsmodtagere i Ishøj. Det vurderes, at dette blandt anden er et resultat af, at Ishøj Kommunes Byråd i efteråret 2010 besluttede at sætte øget fokus på princippet om hjælp til selvhjælp, samt at indsatsen rettet mod kronikere er skærpet. Ishøj Kommune ønsker at hjælpe kommunens borgere til at klare sig længere i eget hjem. Det bygger på princippet om, at hjælp til selvhjælp giver de ældre borgere en større fleksibilitet i deres hverdag, og at du som selvstyrende i eget liv vil opleve den bedst mulige livskvalitet. Fysisk aktivitet øger velvære, overskud og trivsel og bidrager til generel større livskvalitet. I 2011 opstartede Ishøj Kommune et rehabiliteringsprojekt, og formålet med projektet er netop at give borgerne hjælp og vejledning til at kunne klare sig på egen hånd i hverdagen. Det drejer sig bl.a. om at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Denne holdningsændring er vel modtaget både af borgere i Ishøj og af kommunens medarbejdere. Ydermere er indsatsen rettet mod kronikere skærpet, hvilket kan betyde, at antallet af senkomplikationer falder og dermed også behovet for hjemmehjælp. Spørgeskemaet omhandler borgernes tilfredshed med hjemmehjælpen, og Ishøj Kommune spørger ind til, hvem der leverer hjælpen, hvilken hjælp der modtages, borgernes behovstilfredsstillelse, borgernes overordnede tilfredshed med personlig pleje og praktisk hjælp samt hvor mange hjemmehjælpere, der kommer i hjemmet. Borgerne har i spørgeskemaet mulighed for at oplyse, hvilken privat de benytter sig af, men grundet svarprocenten er det ikke muligt at opdele svarene herefter. I evalueringen vil hjemmehjælpen være inddelt i kommunal eller privat. Evalueringens overordnede resultater pct af borgerne er tilfredse eller meget tilfredse med hjemmehjælpen i Ishøj Kommune 78pct af borgerne mener, at de får den hjælp, de har behov for 84pct er tilfredse eller meget tilfredse med hjælp til den personlige pleje 85pct er tilfredse eller meget tilfredse med den praktiske hjælp, de modtager 84pct er tilfredse eller meget tilfredse med antallet af hjemmehjælpere, der kommer i hjemmet 1

2 Borgerne er ifølge spørgeskemaundersøgelsen overordnet tilfredse med hjemmehjælpen, både når en er kommunal og privat. Sammenligner vi resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i 2011 med tallene fra 2010 viser de mere eller mindre det samme. Især spørgeskemaresultaterne fra de borgere, der modtager hjemmehjælp fra den kommunale er i 2011 næsten lig de fra Der er dog betydeligt flere af de borgere, der modtager hjælp fra privat, der i 2011 mener, at de modtager den hjælp, de har behov for. Behovstilfredsstillelsen blandt borgere der modtager hjælp fra privat er steget fra 68pct i 2010 til 82pct i Der er sket et fald fra 2010 til 2011 i tilfredsheden med hjemmehjælpen, både blandt de borgere der modtager kommunal hjemmehjælp og de borgere der modtager hjælp fra privat. Som det kan ses nedenfor skyldes dette fald en stigning i de borgere, der ikke har besvaret spørgsmålet og dermed er utilfredsheden med hjemmehjælpen uændret i Resultater af spørgeskemaundersøgelsen af hjemmehjælpen i Ishøj Kommune 2011 Kommunal Privat Modtager den hjælp jeg har behov for 81pct 82pct Generel tilfredshed med hjemmehjælpen 81pct 78pct hed med den praktiske hjælp 82pct 93pct hed med antallet af hjemmehjælpere 81pct 88pct Resultater af spørgeskemaundersøgelsen i Ishøj Kommune 2010 Kommunal Privat Modtager den hjælp jeg har behov for 82pct 68pct Generel tilfredshed med hjemmehjælpen 86pct 89pct hed med den praktiske hjælp 82pct 98pct hed med antallet af hjemmehjælpere 79pct 90pct Procentandelen af borgere der i 2011 er tilfredse med hjemmehjælpen, er tilsvarende det antal af borgere der mener, at de modtager den hjælp, de har behov for. 1. Generel tilfredshed 1 Hvor tilfreds er du med den hjemmehjælp, du får? Den generelle tilfredshed med hjemmehjælpen i Ishøj Kommune har ændret sig fra 85pct i 2010 til 78pct i 2011 (se næste side). På nedenstående diagrammer ses det dog, at de 7pct der er forskellen på tilfredsheden i 2011 og 2010 har flyttet sig til Ikke besvaret. Årsagen til at flere borgere i 2011 har undladt, at besvaret spørgsmålet om den generelle tilfredshed er ikke kendt. Spørgeskemaet fra 2011 er magen til det fra 2010, så manglende besvarelser skyldes ikke spørgeskemaets udformning. 1 Svarkategorierne Meget tilfreds og er lagt sammen under. Svarkategorierne Meget utilfreds og er lagt sammen under. 2

3 Generel tilfredshed Generel tilfredshed % 12% 6% 3% 5% 8% 78% Ikke besvaret 85% Ikke besvaret Hvis vi sammenligner den generelle tilfredshed med den kommunale hjemmehjælp med den generelle tilfredshed med hjemmehjælp leveret af privat ses det, at 81pct af borgerne er generelt tilfredse med den kommunale hjemmehjælp. Samtidig er 78pct tilfredse med hjemmehjælp leveret af privat. Generel tilfredshed % 4% 14% 6% 4% 4% 81% 78% Kommunal Privat Ikke besvaret 4pct af de borgere der modtager kommunal hjemmehjælp er utilfredse med hjemmehjælpen, det tilsvarende tal fra 2010 var 3pct. I 2010 var 0pct af de borgere, der modtog hjemmehjælp fra privat utilfredse, mens resultatet er 5pct i Antallet af borgere der har besvaret spørgeskemaet og modtager hjælp fra privat er begrænset, dermed skyldes stigningen i utilfredsheden fra 0 til 5pct, at et lille antal borgere har ændret mening fra 2010 til Generel tilfredshed % 2% 8% 9% 0% 3% 86% 89% Kommunal Privat Ikke besvaret 3

4 2. Fordeling af ydelser Hvilken hjælp får du? Fordelingen af ydelser blandt de borgere der har besvaret spørgeskemaet fordeler sig som følger: 93pct modtager hjælp til rengøring, 21pct får hjælp til bad, 19pct får hjælp til tøjvask, 18pct modtager hjælp til personlig pleje, 10pct modtager madservice og 8pct får hjælp til indkøb. Nedenstående diagram sammenligner resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen med sidste års resultat. 100% 93% 91% 50% 0% 21% 23% 31% 20% 12% 19% 18% 7% 10% 8% I 2011 er der udelukkende gennemført en evaluering af hjemmehjælp i Ishøj, og dermed ikke af madserviceordningen. Det skyldes, at der i efteråret 2011 er sket ændringer med madserviceordningen i Ishøj Kommune. De borgere, der modtager madservice, skal have mulighed for at afprøve den nye ordning. Madserviceordningen vil blive evalueret igen i efteråret Tildeling af hjælp Mener du, at du får den hjælp, du har brug for? Af spørgeskemabesvarelserne fremgår det, at 78pct af borgerne oplever, at de modtager den hjemmehjælp, de har behov for. I 2010 svarede 77pct, at de modtog den hjælp, de havde behov for. Billedet er dermed uændret, og resultatet viser, at de borgere der modtager hjemmehjælp overordnet mener, at de får den hjælp, de har behov for. Behovstilfredshed Behovstilfredshed % 60% 40% 20% 0% 78% 11% 11% Ja Nej Ikke besvaret 80% 60% 40% 20% 0% 77% 12% 11% Ja Nej Ikke besvaret 4

5 80pct af de borgere der modtager kommunal hjemmehjælp mener, at de modtager den hjemmehjælp, de har behov for. 82pct af de borgere der modtager hjemmehjælp fra privat mener, at de modtager den hjælp, de har behov for. At behovstilfredsstillelsen er højere, når den er inddelt på kommunal og privat, må skyldes, at nogen borgere ikke har angivet i spørgeskemabesvarelsen. Behovstilfredsstillelse % 8% 12% 10% 80% 82% Ikke besvaret Nej Ja Kommunal Privat 4. Personlig pleje Hvor tilfreds er du med den hjælp, du får til personlig pleje? heden med den personlige pleje er overordnet god. Hele 84pct er Meget tilfredse eller e med den personlige pleje. Sammenligner vi med resultatet fra spørgeskemaundersøgelsen fra 2010 er der sket et fald på 12pct i tilfredsheden med den personlige pleje. Det skal dog nævnes, at hele 11pct i 2011 svarer til spørgsmålet om tilfredsheden med den personlige pleje, mens dette blot var 3pct i De borgere der svarer kan fx være borgere, der ikke modtager personlig pleje, men alligevel har besvaret spørgsmålet, og borgere der modtager personlig pleje, men ikke har noget at påpege i forhold til kvaliteten. hed med personlig pleje % 2% 11% Meget tilfreds 42% 42% Meget utilfreds 5

6 5. Praktisk hjælp Hvor tilfreds er du med den praktiske hjælp, du får? Blandt de borgere der modtager praktisk hjælp (rengøring, tøjvask og indkøb) er 85pct Meget tilfredse eller e. Det svarer til resultatet fra spørgeskemaundersøgelsen i pct er Meget utilfredse eller e med den praktiske hjælp, hvilket er et fald i utilfredsheden på 1pct i Dermed er der i tilfredsheden med den praktiske hjælp et uændret billede i forhold til resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen fra Overordnet er tilfredsheden med den praktiske hjælp positiv. hed med praktisk hjælp % 41% 3% 1% 44% Meget tilfreds Meget utilfreds 6. Antal hjemmehjælpere Hvor tilfreds er du med antallet af hjemmehjælpere, der kommer i dit hjem? I kommentarerne til spørgeskemaundersøgelsen giver flere borgere udtryk for, at de er glade, når det er en hjemmehjælper de kender, der kommer i deres hjem. I spørgeskemaundersøgelsen fra 2011 giver 84pct udtryk for, at de er Meget tilfredse eller e med det antal af hjemmehjælpere, der kommer i deres hjem. Det er en stigning i tilfredsheden på 4pct i forhold til resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i pct er Meget utilfredse eller e med det antal hjemmehjælpere, der kommer i deres hjem, der er dermed sket et fald i utilfredsheden på 4pct fra 2010 til Det viser en positiv fremgang i borgernes oplevelse, af det antal hjemmehjælpere, der kommer i deres hjem. hed med antallet af hjemmehjælpere i hjemmet % 5% 2% Meget tilfreds 45% 39% Meget utilfreds 6

7 Den generelle stigning i tilfredsheden med antal hjemmehjælpere i hjemmet viser sig naturligvis, når vi ser på fordelingen mellem kommunal og privat. I 2011 er 81pct af de borgere, der modtager kommunal hjemmehjælp Meget tilfredse eller e med antallet af hjemmehjælpere, der kommer i deres hjem. Blandt de borgere der modtager hjemmehjælp fra en privat er 88pct Meget tilfredse eller e med antallet af hjemmehjælpere. Der er også sket et fald i antallet af utilfredse borgere. Hos de borgere, der modtager kommunal hjemmehjælp, er 9pct utilfredse med antallet af hjemmehjælpere, det tilsvarende tal fra 2010 var 12pct. For de borgere der modtager privat hjemmehjælp var 7pct i utilfredse i 2010 mens blot 4pct er utilfredse i Undersøgelsen af antallet af hjemmehjælpere i hjemmet i 2011 viser en fremgang i borgernes tilfredshed. Antal hjemmehjælpere % 4% 8% 10% 29% 42% 39% Kommunal 59% Privat Meget tilfreds 7. Kommentarer Kvalitet Hjælpsomme, søde, rare, flinke. Altid god hjælp som jeg er meget glad for. Ønsker godnat. Helt fint. Det er fint. Jeg syntes, at det er udmærket. Kvaliteten er super. Kvaliteten er meget forskellig. Passende kvalitet - alt udføres tilfredsstillende. Ikke grundigt nok. Har intet at udsætte på kvaliteten. Fungerer godt som det er. Passer perfekt til mig. Altid været yderst tilfreds, indtil den nye leder for 6mdr siden lavede en masse om, som har resulteret i meget dårligere behandling af borgerne og alt for mange forskellige hjælpere hver dag. Efter ny ledelse er hjælpen blevet meget utilfredsstillende. Tak, alt er i orden. Den er helt ok. Søde og rare mennesker! Er meget forskelligt. Er meget forskelligt fra person til person (helst en fast hjælp). Elendig. 7

8 Søde og venlige. Glad og tilfreds. Flinke og søde. God. Flot. Det er helt ok. Nogen gange svigter det helt. Meget tilfreds med den faste hjælp, men ikke med afløserne. Ikke ok. Meget svingende Generelt søde og rare hjemmehjælpere, som hjælper med at få løst dagens opgaver. Har fået hjemmehjælp fra 2009 til jeg har fået hjælp til bad og personlig hygiejne, fået hjælp til støttestrømper, jeg har været meget tilfreds. Jeg får bad 1 gang om ugen, fredag. Der er altid ballede fordi jeg ikke selv kan vaske mit hår, men det kan jeg altså ikke, for jeg kan kun bruge min højre hånd. Jeg kan vaske mig selv og tage bad, men ikke vaske mit hår. Hvis der er så meget vrøvl så lad mig få vasket det hver 14. dag. Mere opsyn i løbet af dagen evt. nat også. Er meget utilfreds med (...) hjælp. Hun er grov og voldsom. Jeg har omtalt det for hende, hun svarede 'det var nødvendigt', men hvorfor skal det være ekstra smertefuldt for mig? Hun er en meget ubehagelig person, som jeg helst vil være fri for. Jeg er meget tilfreds med alle, der har været her. Utrolig forringelse og meget dårligere hjælp efter den nye leder er kommet til, savner min gamle yderst professionelle hjælper, har i stedet fået utallige forskellige andre. Nu er det ikke længere et smertefrit bad, får opstrammende creme i håret i stedet for balsam og en ellers fin rehabilitering er gået i vasken. Det er blevet for dårligt. Klager man, får man bare at vide, at så kan jeg da bare få privat hjælp. Dårlig løsning. Stort ledelsesproblem. Før var hjælpen yderst tilfredsstillende nu mangler man ord for at beskrive, hvor dårlig den er blevet. Der er tiden før 1. maj og tiden efter. Uudholdeligt. Der må gøres noget hurtigst muligt. Alle snakker om det ude i byen. Jeg vil gerne rose alle dem, der kommer hos mig og alle oppe på kontorerne. Rengøring: Kommer meget an på hvem, der gør rent. Tøjvask: Kommer meget an på, hvem der vasker tøj. Toiletbesøg: Lang ventetid. Vi har ikke alle samme behov, det er der nogle af hjælperne, der har svært ved at forstå. Jeg mangler en tilbagemelding fra lederen af hjemmeplejen i anledning af et anmeldt muligt tyveri. Glad for den hjælp jeg får. Kvalitet ok. Jeg synes Ishøj Kommune gør en stor indsats for, at vi ældre skal trives og have det godt. Tak for det. Det er søde, rare, flinke damer, men jeg tror, de går på kursus for at lære ikke at kunne vride en klud. Deres arbejde er meget nemmere end da jeg var ung, men så skal de jo nok heller ikke have hjælp på et senere tidspunkt i deres liv. De bliver ikke overbebyrdet og kommer nemt til deres arbejde. Bliver nødt til at fremhæve en enkelt hjælper der simpelthen får 10 stjerner for sit professionelle arbejde - kender kun hendes fornavn (...) - Tak. Der er problemer med, at de river bare ledningen ud af væggen uden at slukke kontakten. Faste hjælp god, men mange af vikarerne, kommer lidt let gennem tilværelsen. Der er især en, som jeg helst ikke vil have mere (...) hun har mere travlt med at fortælle, at hun nærmest styrer hjemmeplejen i England, hvor hendes forældre er. Jeg kan ikke li' sygehjælper (...). Hun skælder altid ud og er fræk i sin mund. Jeg kunne godt tænke mig, at de var bedre til at slukke lyset efter sig, især på toilettet. Savner at kunne komme i kontakt med hjemmeplejen. Ishøj er bare god. Jeg er meget tilfreds. Ishøj Kommune kan være stolte af deres hjemmehjælpere, Sosu osv. Ingen grund til andet tværtimod de er altid smilende. Jeg havde personlig pleje og hjælp til bad i ca. 1½ måned efter en rygoperation. Af hjemmehjælpere på Kærbo og kan kun rose dem. Jeg gør rent, og vasker selv mit tøj, når pigerne er færdige i kælderen. Jeg er glad for min bolig, og tilfreds med maden, i det store og hele har jeg ikke noget at udsætte. Ishøj Kommune er en god kommune. Jeg kommer fra Hvidovre. Jeg kan kun sige, at jeg er glad for at bo her og har fået for nogle gode venner. Tak. Det er godt nok. 8

9 Rengøring Meget tilfreds med rengøring AL-Rengøring er meget effektiv og jeg tror de gør alt, hvad de kan for at hjælpe ældre og handicappede. Jeg betaler mere end det dobbelte for, at det kan blive gjort 100% - men det kan man vel heller ikke forvente at kommunen skal levere. De glemmer at tørre støv af. Arbejdet går lidt for hurtigt, vil gerne have støvsuget lidt grundigere. Alt for overfladisk til at holde mit hjem, som jeg ønsker det. Oplever at skraldespanden er fyldt, aviser og affald ikke bliver ryddet ud. Når hun er gået, er her stadig beskidt. At de ikke vasker gulvene de tørrer dem bare over med en svaber og ikke bag dørene og paneler. Jeg går selv og gør plads, så de kan komme til, men nej det bliver ikke bedre. Jeg mener, der er forskel på at vaske og tørre gulve. Håber det kan blive bedre. Bedre rengøring af badeværelse. Med gigt i skuldre/nakke/ryg og fingre kan der være behov for mere rengøring men også kommunerne fattes penge så ok. Mere hjælp for rengøring, især hygiejne i badeværelset. Helst hver dag. Tak. AL-rengøring er meget reel og gør meget for, at jeg skal være tilfreds. Jeg er ikke utilfreds med min personlige hjemmehjælper, men jeg er utilfreds med de få rengøringsmidler de må bruge og hvis man skal have støvsuget i hjørnerne og under sofaen osv. kan man få det 1 gang om året ved hovedrengøring (hvis man får den) og at man heller ikke kan få fliserne på badeværelset kalket af. Men derudover er jeg meget tilfreds med den/de hjemmehjælpere, jeg har haft. Vi har tidligere fået gjort hovedrent en gang om året - det har vi ikke fået i år, selv om vi har spurgt flere gange. AL-Rengøring er alletiders super service. Hun er meget ustabil (aflyser 2 ud af 4 gange). Støvsuger ikke over alt, selvom det står i papirerne. Mit badeværelse er "loddent" pga. sjusket rengøring. Gør ikke rent bag dørene. Hun er næsten altid smilende. "Glemmer" hovedrengøring. Hvad med hovedrengøring? Jeg har ikke fået det gjort i 3 år, og har søgt mange gange, man kunne jo give et bidrag, hvis det er det. Så det er et stort minus. Det er ikke tilfredsstillende, at de redskaber der skal bruges til rengøring (teleskopstænger til gulvvask, støvsuger o.l.) ikke kan leveres af kommunen, efter de standarter der kræves. Fejlkøb kan opstå, da der ikke er udleveret en vejledning fra kommunen. Kunne opkræves over pensionen. Svært for ældre som ikke selv kan tage ud at handle og skal have andre til det. "Krav til redskaber og artikler" vil være godt at få udleveret, så den ældre kan vise det til pårørende, der kan hjælpe. Mundtlig overlevering fra en ellers sød assistent, glemmes eller forstås måske ikke af den ældre. Mener, at en gang pr. 14. dag over 45 minutter er dårligt rengøring. Vedr. rengøringsmidler: Det er blevet rigtig irriterende, at jeg igen og igen - når der er afløsere - skal diskutere mit valg af toiletrens. Der er ikke noget parfumefrit alternativ til det mærke, afløserne nævner! Der skal da være et parfumefrit alternativ, for de vil heller ikke bruge kalkfjerner!!! Min faste hjælp ved godt, at jeg altid køber det, der har alle de dér miljørigtige mærkninger, så hun klager ikke! Jeg mangler hjælp til at støvsuge mine møbler og til at skifte sengetøj, uden det går ud over det andet. Der er lang tid mellem rengøring (to uger). Der er aldrig tid til ordentlig støvsugning, vask af baderum mv. Ønsker hjælp til støvsugning under sofa og seng. Ønsker hjælp til at lægge rent på sengen. Rengøringen er under al kritik. Ind ad døren og ud igen ca minutter minimum er ok. Indtil nu ok, men kunne godt bruge hjælp til at få støvet af, fordi det er blevet en større belastning for min ryg. Jeg har brug for at få tørret støv af, da jeg mister vejret. Jeg har kun 80pct lungekapacitet. Vil gerne have pudset vinduer indvendig. Skal hjemmehjælpen ikke støvsuge møbler? Da jeg lider af allergi mod husstøvmider, pollen samt nogle krydsallergier ville det være godt for mit helbred at få støvsuget mit hjem hver uge. Bedre rengøring og hovedrengøring oftere. Bedre rengøring er påkrævet. Hovedrengøring. 9

10 Behov Næsten. Jeg køber selv mange ekstra timer, hvilket jeg dog respekterer. Får ikke bad og årlig rengøring. Nej, den hjælp jeg har, er jeg godt tilfreds med, dog savner jeg hovedrengøring. Det er mere end 2 år siden sidst. Jeg kan ikke selv tage udetøj på. I perioder kan jeg mærke, at det kunne være rart med mere hjælp, da helbredet svigter. Jeg vil meget gerne have hjælp til bad. Havde en aftale om en samtale i juni måned til skift af sengetøj, men har intet hørt. Vi har meget hårdt brug for hjælp til skift på vores senge. Det er for lidt kun at få gjort rent hver 14. dag, det burde være hver uge. Den hovedrengøring man får 1 gang om året, kalder jeg almindelig daglig rengøring, resten af året er det, så som så, og jeg føler ikke her er rent. Jeg har fået hjælp, når jeg har haft brug for det. Hun kunne komme lidt oftere (kommer hver 2. uge). Hun kommer efter 14 dage. Hun burde komme 1 gang om ugen. Optimalt ville være rengøring hver uge. Ville være dejligt med ugentlig hjælp. Ja, jeg ville gerne have tørret støv af da min arm er gået af led 5 gange så det er besværligt. Tømning af pose urin. Hver 14. dag er for lidt. Akut hjælp somme tider, ville være rart. Min hustru skal have mere hjælp. Hvis det skal være perfekt slår tiden ikke til - men det er en god hjælp, som jeg har meget glæde af, men jeg må betale mere end det dobbelte for, at det kan virke - men generelt tak for hjælpen. Hvor dårlig skal man være for at komme på Kærbo? Da det har været besværligt at komme op til damefrisøren eller fodlæge. Der vil man nok heller ikke føle sig alene. Jeg kan ikke vaske gulve. Det gør ondt i min ryg. Efter en lidt kaotisk opstart er det nu i "faste rammer". Jeg har endnu ikke haft den samme hjemmehjælper 2 gange, hvilket har givet mulighed for at se diverse forskelligheder. Det har ikke været muligt at få at vide hvor lang tid, der er afsat til hjælpen. Dette har jeg fået oplyst, at man ikke har lov til. En hjemmehjælper hastede hjælpen igennem på minutter. En anden var noget mere grundig og brugte minutter, hvor der så var rent og velduftende. En tredje oplyste, at såfremt hun skulle flytte nogle små tæpper for at vaske gulv, skulle det først op på et møde (måler 49x60 og 90x48cm). En fjerde ville have viskestykker for at kunne gøre rent osv. osv. Jeg ønsker ekstra hjælp: bad og personlig pleje. Ønsker at fast hjemmehjælper hedder (...) da vi kan forstå hinanden. Madservice Det er lang tid i forvejen, der skal besluttes, hvilken mad der spises fremadrettet. Ikke den bedste løsning. Kvaliteten og kvantiteten af madordningen er stærkt kritisabelt. Forståelse for at det er sparetider, men prisen kunne vel forhøjes? Det er alt for ringe i så rød en kommune, som Ishøj er. Ved årskiftet bør et skema som dette udsendes vedr. maden. Aktivitetscentermøde den 5/ var ringe tilrettelagt uden dagsorden udsendt. 75% af tiden gik med 'madforedrag' og alkoholpolitik, som de færreste fremmødte fik noget ud af. Lad os få det spørgeskema. Tid tidspunkt. Vil helst have hjælp om formiddagen. Ok. Der mangler lidt fleksibilitet i forhold til at komme i seng. Det er helt fint, undtagen weekend, får først morgenmad kl. 11. Kun kort tid. 10

11 For det meste, der mangler tid til tilberedning af morgenmad, når mine aktiviteter ligger tidligt. Mange gange kommer hjemmeplejen alt for sent! Aftalen er fra 7.00 til Tak. Manglende oplysning om hvornår personalet kommer ang. piller og rengøring. De kommer helt uanmeldt. Ved aldrig, hvad tid de kommer, så det er ikke ok. Tiden er meget knap ved rengøring. Gerne tidligere morgenbesøg - ind i mellem bliver kl eller mere. Står op ca. kl. 8. Jeg vil gerne ringes op eller få brev, når der ikke overholdes de tidspunkter der er givet, lige så kan jeg ikke klare alle de fremmede mennesker, der kommer, da jeg lider af angst. Hvor henvender jeg mig når hjælperen ødelægger ting, man ringer og ingen svar og ikke alle har pc. Overhold hvad I lover. Kommunikationen vagtholdende imellem er for dårlig. Hvis man aflyser om morgenen til om aftenen - kommer hjælperen alligevel og omvendt - aflysning aften til næste dag. Ældre kan også pludselig blive inviteret ud. Synd hjemmehjælperen skal komme forgæves. Det er ønskeligt, at man adviserer telefonisk i god tid, hvis der afholder ferie eller indtræffer sygdom. Selvfølgelig kan sygdom først varslet, når kommunen modtager underretning herom. Tidspunkt til morgenhygiejne senest kl Mere fleksibelt tidspunkt for at kunne vælge tidspunktet. Hun kommer (når hun kommer) på et perfekt tidspunkt. Jeg er meget glad for formiddag. Passer fint. Tidspunkt ok, jeg har "næsten" selv valgt det. Jeg får hjælp efter 12-13, det er meget dårlig timing. Ja, vil meget gerne have et fast tidspunkt. Det er frustrerende at vente på hjælpen til kl eller der omkring, når man er vant til at få hjælp kl Hvis de vil ringe til mig (...) inden de kommer - jeg kan være hos tandlæge eller læge. Dårligt tidspunkt og ikke samme dame. Har bedt om rengøringsselskab. Tak, det er fint. Nej, det passer mig fint. Kommer på forskelligt tidspunkter. Ja, svingende aftaler ved morgenbadningen. Jeg synes, at gulvvasken er lidt 'overfladisk' - kommer ikke rigtig ind i krogene. Jeg vil gerne have, at de kommer til tiden (den aftalte tid). Ville gerne, at vi vidste, om man kom før eller efter Ja, mangler et fast tidspunkt. Ville være rart med faste tidspunkter. Savner fast tidsramme og personale. Vil gerne have lidt mere fast tid. Ville gerne, at de kom mellem 9 og 12. De prøver altid at få det til at passe med borgeren. Hun kommer nogle gange lidt sendt. Jeg sidder jo og venter. Vil bare have en fast tid. Sidde og vente er ikke ok. Tidsrum: 1 time er for lidt, det er ikke en slave jeg ønsker. Nogle gange kommer de først kl og Det er uacceptabelt. Tak. Nej. Kommer ca Tiden for kort. Hvad kan nås på 45 minutter Hun ringer ikke og hun kom ikke i tirsdags. I weekenden meget forskelligt. Antal Meget fin: altid samme person (8år), altid præcis og altid sød og positiv. Når min nuværende har afspadsering, kunne der godt komme en sms. Jeg er meget tilfreds med, at det er faste hjemmehjælpere der kommer, det giver en god tryghed. Hvorfor kan jeg ikke få den samme til rengøring? Altid forskellige, det var kun i den første tid, at det var den samme. Hjælperne er generelt, meget søde og flinke. Ville gerne have samme hjemmehjælper om muligt? 11

12 For mange forskellige hjælpere, som ikke forstår sig på sygdom og smerter og ikke kan følge en rehabiliteringsplan for dårlig hjælp. Men jeg ønsker, at der er en fast. Oplever mange forskellige. Personale har alt for travlt. Er inde før de er ude igen. Jeg har i næsten 4 år haft hjælp af en perfekt og professionel hjælp, der ikke kunne sættes en finger på. Jeg var overordentlig meget tilfreds, men så blev (...) leder for 6mdr. siden og så skulle alt laves om, og herefter har jeg haft så mange forskellige hjælpere, at jeg ikke har tal på dem, og ingen af dem har kunnet give mig et smertefrit bad og overholde rehabiliteringsplanen. Meget utilfredsstillende. Jeg synes, at det er for dårligt, at fordi der er kommet ny ledelse, der skal lave om på det hele, så får jeg en meget dårlig behandling, når jeg ellers altid har været yderst tilfreds med hjælpen. Hjemmehjælpen fungerer meget tilfredsstillende, men det ville naturligvis være rart, hvis der kun var en 3-4 stykker på skift. Jeg er utilfreds med at modtage en fremmed hjemmehjælp. Mangler min faste gamle hjælper, alt er i de sidste 6mdr lavet om, så det er blevet meget dårligere og alt for mange hjælpere. Man ved aldrig, hvem der kommer eller hvornår. Meget utilfredsstillende behandling. Jeg er døv og ønsker faste hjemmehjælpere, der kender døv-kommunikation. Jeg var meget tilfreds, da jeg havde fast hjemmehjælper (...) men har ikke haft en fast siden. Nu har jeg fået en fast, og er glad. Er skuffet over, ikke at få hovedrengøring i meget lang tid. (...) fik andet arbejde. Helst en fast. Der kommer mange forskellige på forskellige tider. En ting jeg er meget ked af, det er at få 9 forskellige piger i træk i en ferie. Det er godt nok for meget for en gammel kone, ellers er jeg godt tilfreds med pigerne. Det er en stor tilfredsstillelse, at hjemmeplejen tilsyneladende sender den/de samme personer, så man ikke hver gang skal "opfinde den dybe tallerken". Jeg kunne godt tænke mig, at kontoret ringer når der kommer afløser ang. tid og navn på hjælperen, så man ved besked, det er jo ikke til at vide, om man tør åbne døren! Min sygdom gør, at jeg bliver nervøs og ryster ukontrolleret, når aftaler ikke overholdes. Tænk på det i jeres planlægning. Vi har valgt AL-rengøring - først og fremmest fordi vi har hund - og gerne vil have samme hjemmehjælper hver gang - vi er meget glad for den hjemmehjælper vi har, men der er problemer med koordinering af tid og dag ind i mellem. Det jeg er utilfreds med er, at jeg ikke ved hvem der kommer og hvornår. Jeg er kun utilfreds med, at man har taget den faste hjemmehjælp fra mig, som jeg har haft i omkring 3 år, hvor jeg har fået et specielt forhold til, fordi vi kender hinanden så godt. 12

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave 1. Om boenheden Boenhed Plejecentret Krogstenshave Adresse Krogstenshave Alle 47, Karise Alle 29 og 31. Tilsynsdato 26.november 2012 Antal pladser

Læs mere

Køge Kommune Filter: Filtrer på spørgsmål: 9. Hvilket dagtilbud går dit barn i? [ answer:troldehøjen ]

Køge Kommune Filter: Filtrer på spørgsmål: 9. Hvilket dagtilbud går dit barn i? [ answer:troldehøjen ] Køge Kommune Filter: Filtrer på spørgsmål: 9. Hvilket dagtilbud går dit barn i? [ answer:troldehøjen ] Udførelsestidspunkt: 15-03-2012 17:15:22 Antal besvarelser: 34 2 3 4 5 6 7 8 13 12. Hjælp os med at

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

Samtaleark om undervisningsmiljø - til forældre og børn i grundskolen

Samtaleark om undervisningsmiljø - til forældre og børn i grundskolen Samtaleark om undervisningsmiljø - til forældre og børn i grundskolen D a n s k C e n t er for Undervisningsmiljø Køn Glad og tilfreds Midt imellem Sur og ked Ved ikke Der er i alt indkommet 140 besvarelser,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave 1. Om boenheden Boenhed Plejehjemmet Strandmarkshave Inkl. Bofællesskabet Torndalshave Adresse Tavlekærsvej 164 Tilsynsdato 15.november

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 9.november 2012 Antal pladser 5 plejeboliger (og 11

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Dybenskærhave Adresse Byvej 201 Tilsynsdato 10. december 2013 Antal pladser 72 plejeboliger. Antal beboere besøgt

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Kvalitetsstandard for

Kvalitetsstandard for 2011/2012 Kvalitetsstandard for Hverdagsrehabilitering Vi bruger dine ressourcer aktivt Informationsfolder om Rehabiliteringskoordinatorfunktionen Ishøj Kommune 1 Vi tror på, at det giver livskvalitet

Læs mere

Fredensborg gæstelokale

Fredensborg gæstelokale Fredensborg gæstelokale Dagplejens karakteristika bibeholdes i det daglige Fra projektets start ønskede dagplejerne, at gæstelokalet skulle ligge i deres legestue, hvilket blev imødekommet. Det kan konstateres,

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Hej Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvem er vi? Hvem er du? Har du søskende? Ved du hvorfor du er her?

Hej Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvem er vi? Hvem er du? Har du søskende? Ved du hvorfor du er her? Hej Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvem er vi? Hvem er du? Har du søskende? Ved du hvorfor du er her? Du er her i dette hus, fordi dine voksne har problemer, og det hjælper vi med at løse. Her i dette

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Strandmarkshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Strandmarkshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Strandmarkshave 1. Fakta om boenheden Boenhed Plejecenter Strandmarkshave Inkl. Bofællesskabet Torndalshave Adresse Tavlekærsvej 164 Tilsynsdato 28.oktober 2014

Læs mere

Bilag: Borgerkommentarer

Bilag: Borgerkommentarer Behovstilfredshed Mener du, at du får den hjælp du har brug for? Hvis nej, hvorfor ikke: Det ville være dejligt hvis man fik pudset vinduer Ikke ok at sofaerne ikke støvsuges. Det er ikke tilstrækkeligt.

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Vi er nu færdige med spørgeskemaundersøgelsen og Ungdomsklubbens personale har behandlet materialet, som nu kan læses på vores hjemmeside.

Vi er nu færdige med spørgeskemaundersøgelsen og Ungdomsklubbens personale har behandlet materialet, som nu kan læses på vores hjemmeside. Hvordan har du det I TK s Ungdomsklub børnemiljøvurdering 2010 Samlet svar: Drenge & Piger Skema udleveret til: 80 medlemmer. Modtaget svar: 31 stk. svarende til 39 % Den videre proces. På baggrund af

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

Folk sætter pris på mig, fordi jeg forstår at nedtone følelsesmæssigt vanskelige situationer

Folk sætter pris på mig, fordi jeg forstår at nedtone følelsesmæssigt vanskelige situationer side 1 Ja Nej? 1 Jeg har bemærket, at når jeg er sammen med en meget følelsesbetonet person, er jeg overraskende rolig og upåvirket Somme tider oplever jeg følelser, der bringer mig ud af ligevægt og forvirrer

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen Evalueringsrapport Fleksible åbningstider i dagplejen Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning og baggrund... 3 Metodisk tilgang... 3 Resultater... 3 Kendskab til ordningen om fleksible åbningstider

Læs mere

Under 1 år 0 0,0% 1 år 0 0,0% 2 år 1 11,1% 3 år 3 33,3% 4 år 2 22,2% 5 år 3 33,3% 6 år 0 0,0% 7 år 0 0,0% I alt 9 100,0%

Under 1 år 0 0,0% 1 år 0 0,0% 2 år 1 11,1% 3 år 3 33,3% 4 år 2 22,2% 5 år 3 33,3% 6 år 0 0,0% 7 år 0 0,0% I alt 9 100,0% Wiemosen Hvad er dit barns alder? Under 1 år 0 0,0% 1 år 0 0,0% 2 år 1 11,1% 3 år 3 33,3% 4 år 2 22,2% 5 år 3 33,3% 6 år 0 0,0% 7 år 0 0,0% Hvad er dit barns køn? Dreng 6 66,7% Pige 3 33,3% Hvor længe

Læs mere

Side 1 af 11. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012

Side 1 af 11. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012 Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i fritidshjemmet, Drilleri og mobning, Uddybende om drilleri/mobning, Uddybende

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Side 1 af 11. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012

Side 1 af 11. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012 Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i fritidshjemmet, Drilleri og mobning, Uddybende om drilleri/mobning, Uddybende

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bocenter Høvejen

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bocenter Høvejen De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 15. november 2013

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 15. november 2013 Resultatudtrækket er foretaget 15. november 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning

Læs mere

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Generelle informationer om praktikstedet kan findes i mit 1. rejsebrev. Den pædagogiske opgave Min opgave i praktikken består som regel af at lave aktiviteter

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmehjælpsområdet 2009

Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmehjælpsområdet 2009 Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmehjælpsområdet 2009 I perioden fra 15. oktober til 13. november 2009 gennemførte Sundhed og Ældre en brugertilfredshedsundersøgelse af de ydelser, der leveres af

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Artikel fra Muskelkraft nr. 3, 2004 Sproget er en hæmsko Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Af

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Min blomst En blomst ved ikke, at den er en blomst, den folder sig bare ud.

Min blomst En blomst ved ikke, at den er en blomst, den folder sig bare ud. Af Henrik Krog Nielsen Forlaget X www.forlagetx.dk Aftendigt Aften efter aften ligner aften. Dag efter dag ligner dag. Genkendelighedens kraft ligger bag. Aften efter aften skærer fra. Dag efter dag lægger

Læs mere

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 4. november 2013

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 4. november 2013 Resultatudtrækket er foretaget 4. november 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 10 Er du glad for at gå i skole? 42 / 84%, ikke rigtigt Hvordan

Læs mere

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 31. marts 2011

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 31. marts 2011 Resultatudtrækket er foretaget 31. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

Vurdering af undervisningsmiljøet på Langå Skole i skoleåret 2010/2011.

Vurdering af undervisningsmiljøet på Langå Skole i skoleåret 2010/2011. Vurdering af undervisningsmiljøet på Langå Skole i skoleåret 2010/2011. 1. Kortlægning af skolens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Langå Skole er en kommunal folkeskole med 587 elever.

Læs mere

Side 1 af 10. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 13. oktober 2011

Side 1 af 10. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 13. oktober 2011 Resultatudtrækket er foretaget 13. oktober 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen

Det danske sundhedsvæsen Det danske sundhedsvæsen Undervisningsmateriale til sprogskoler Kapitel 3: Den praktiserende læge 3 Den praktiserende læge Hvad passer på praktiserende læge? Hvad passer på en praktiserende læge? Hvorfor

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Projekt Spiseven. Hvad gør vi? Boulstrup d. 06-04-2014. Mange tanker og undersøgelser omkring ensomhed blandt ældre var startskuddet for projektet.

Projekt Spiseven. Hvad gør vi? Boulstrup d. 06-04-2014. Mange tanker og undersøgelser omkring ensomhed blandt ældre var startskuddet for projektet. Boulstrup d. 06-04-2014. Projekt Spiseven Hvad gør vi? Mange tanker og undersøgelser omkring ensomhed blandt ældre var startskuddet for projektet. Ældrerådet i Odder Kommune havde gennem længere tid diskuteret:

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Side 1 af 10. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 3. februar 2012

Side 1 af 10. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 3. februar 2012 Resultatudtrækket er foretaget 3. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning

Læs mere

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam Køge Kommune 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om Huset og dets brugere... 4 Konklusion...

Læs mere

Arbejdet med børnemiljø hos. Børnehaven Kornblomsten. Marts 2015

Arbejdet med børnemiljø hos. Børnehaven Kornblomsten. Marts 2015 Børnemiljø Sådan! Arbejdet med børnemiljø hos Børnehaven Kornblomsten Marts 2015 Følgende dokumenterer vores arbejde med at undersøge børnemiljøet og udvikle det ved hjælp af bestemte indsatser. Trin 1:

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Bøgelunden 17. november 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet Bøgelunden Sophie Magdalenesvej 9 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus.

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus. Side 1 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus Side 2 Personer: Nicolaus Side 3 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus 1 Nicolaus 4 2 Naboen 6 3 Tre poser guld 8 4 Mere guld 10 5 Gaden er tom 12 6

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Endokrinologisk Klinik - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skelerose Ambulatorium, Viborg Neurologisk Afdeling N Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit M3 Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Red Hill Special School

Red Hill Special School Red Hill Special School 72 Waterworks Road Red Hill QLD 4059 Email: admin@redhillspecs.eq.edu.au Område: Børn og unge med nedsat funktionsevne 1. Rejsebrev fra Brisbane, Australien Så er der allerede gået

Læs mere

Tik Tak, Tik Tak, Tik Tak. Jeg synes tiden går alt for hurtigt herovre i Dublin. Dette rejsebrev er bare endnu en påmindelse om at jeg nærmer mig

Tik Tak, Tik Tak, Tik Tak. Jeg synes tiden går alt for hurtigt herovre i Dublin. Dette rejsebrev er bare endnu en påmindelse om at jeg nærmer mig Tik Tak, Tik Tak, Tik Tak. Jeg synes tiden går alt for hurtigt herovre i Dublin. Dette rejsebrev er bare endnu en påmindelse om at jeg nærmer mig slutningen på dette eventyr. Det har været så fantastisk,

Læs mere

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 En undersøgelse af overlevelsesevnen blandt de iværksættere, som Erhvervssekretariatet i Gladsaxe kommune, har været i kontakt med i 2007 Kort om undersøgelsen

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted (navn/adresse) Bülowsvej - for børn og familier Bülowsvej 22 1870 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Fredag d. 8. marts

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder:

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Din kontaktperson hedder. Vi har aftalt at du og dine forældre kommer på besøg dag den / klokken. Det vil være

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Lillemyr Adresse: Kannikegårdsvej 17. Povlsker 3730 Nexø Telefon: 56 48 98 28 Leder: Birgit Dam Tilsynsdato: 6. november 2012 Tidligere

Læs mere

Interview med chefgreenkeeper Adam Evans

Interview med chefgreenkeeper Adam Evans Interview med chefgreenkeeper Adam Evans v/mogens Damm Dette interview blev lavet d. 21.januar, 2016, nogle dage før Adam tiltræder sit nye arbejde som chefgreenkeeper i Frederikshavn Golf Klub. Adam Evans

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 30. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Holmegården Plejecenter

Holmegården Plejecenter Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2012 Holmegården Plejecenter Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben 2 Indhold Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn...

Læs mere

Meta Mariehjemmet Friplejehjem

Meta Mariehjemmet Friplejehjem Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2015 Meta Mariehjemmet Friplejehjem Tilsynsrapport udarbejdet af Velfærdsstaben Ved Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow 2 Indhold Tilsynets Konklusion... 3

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 0.kl., 1.kl., 2.kl., 3.kl. M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 57 / 65.52%

Læs mere

Resultater i antal og procent. Generel tilfredshed. Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008. Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c.

Resultater i antal og procent. Generel tilfredshed. Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008. Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c. Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 Hold: 0.c, 1.a, 1.b, 2.a, 3.a, 3.b, 3.c Køn: M, K Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 0kl, 1kl, 2kl, 3kl M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 27 / 65.85% 13 / 31.71%,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2010 Børnehaveklasse 2010, 1. klasse 2010, 2. klasse 2010, 3. klasse 2010, 4. klasse 2010 M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2A, 2C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 39 / 82.98% 7 / 14.89%, ikke rigtigt

Læs mere

Elevernes evaluering af valgfagsugen - 2013. Indhold:

Elevernes evaluering af valgfagsugen - 2013. Indhold: 1 Elevernes evaluering af valgfagsugen - 2013 Indhold: Side Samlet evaluering 2-5 Generelle bemærkninger fra eleverne 6-10 Evaluering af de enkelte valgfag 11 24 Tilfredshed med valgfagsugen pr. afdeling

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 Indskolingen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole?, ikke rigtigt Hvordan har

Læs mere

Samlet status. Månedsopdeling. Angiv dit køn. Distribueret. Nogen svar. Gennemført 100% Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100% Oktober 2013.

Samlet status. Månedsopdeling. Angiv dit køn. Distribueret. Nogen svar. Gennemført 100% Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100% Oktober 2013. Samlet status Ny % Distribueret % Nogen svar % Gennemført % 7 Frafaldet % Månedsopdeling % % % 7% % Oktober % November % December % nuar % Februar % Marts % April % Maj 9% Juni 7% 8 Juli August % September

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere