VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER"

Transkript

1 KAPITEL 1: VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER 16

2 GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse 17

3 Kapitel 1: Indhold I kapitlet følger vi tobakken fra plante til færdige cigaretter. Vi ved, at det er skadeligt at ryge, men de færreste ved, at det faktisk også er miljøbelastende at dyrke tobak. Endvidere er tobaksdyrkningen meget arbejdskrævende, og oftest udføres arbejdet af tobaksbønder fra fattigere lande. En forsvindende lille andel af cigaretters udsalgspris havner hos tobaksbønderne, hvorimod cigaretproducenterne, med House of Prince som eksempel, tjener enorme summer på de danske rygere. Nogle tror også, at den danske stat tjener mange penge på tobaksafgifterne, men det er bestemt ikke tilfældet tværtimod. Kapitlets formål Formålet med kapitlet er, at eleverne reflekterer over problematikker som de lave lønninger til tobaksbønderne, tobaksproduktionens miljøbelastning og den store økonomiske belastning, som rygere er for den danske stat. Formålet er derudover, at eleverne gennem opgaveløsning får en forståelse for, hvor pengene fra cigaretsalget i Danmark havner. Dette kapitel skal træne eleverne i at: Forholde sig til aktuelle miljøproblemer Vælge hensigtsmæssige regningsarter til given opgave Læse og anvende statistik Få en forståelse for afgifter Regne med valutakurser, tidsenheder og længdemål Anvende Internet og forholde sig kritisk til information Vælge og udarbejde diagrammer og grafer i Excel Fag Kapitlet henvender sig især til fagene matematik og biologi. 18

4 GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse Kommentarer til forsøg og opgaver Vejen fra tobaksplante til færdige cigaretter Opgave biologi Hvad betyder det for dig og naturen, at planter er forædlede? Opgaven handler om forædling med udgangspunkt i tobaksfrø. Opgaven fokuserer på viden om emnet, men også i høj grad på de etiske spørgsmål der er i forhold til disciplinen forædling. Eleverne vil træne færdigheder i at argumentere for og imod et emne ud fra en faglig viden om emnet. En del af den viden om emnet, der skal bruges til opgaven, skal de finde på nettet. Det er her hensigten, at eleverne skal forholde sig kritisk til den information, de finder på nettet, en færdighed der er stor brug for i deres hverdag. Forsøg biologi Mål forskellen på vækst af tobak, der får næringsstoffer, og vækst af tobak der ikke får næringsstoffer Eleverne skal gennem et forsøg med såning og gødning af tobaksplanter iagttage forskellige virkninger af gødning, idet der gødes på fire forskellige måder: Ingen gødning, kunstgødning, overdosering af kunstgødning og naturgødning. Eleverne får en forståelse for fordele og ulemper ved gødning med henholdsvis kunst- og naturgødning. Forsøget ligger op til en snak om økologisk kontra konventionelt landbrug, hvor der i økologisk landbrug ikke må anvendes kunstgødning. Hent eventuel inspiration og informationer på dk. Her findes også skolematerialer til undervisning i økologi, under "økologi i skolen". Tobaksplanten skal sås indenfor i det tidlige forår og er afblomstret omkring september. Tobaksplanter er giftige, og de skal derfor ikke plantes et sted, som de yngre elever har adgang til. Da der hverken er bær eller bælger på tobaksplanterne, er de ikke umiddelbart attraktive at putte i munden, så vi vurderer, at det er sikkert at lade de ældre elever arbejde med planterne. Der kan læses om og købes tobak her: tobaksfrø: tobaksplanter: Alternativ kan man anvende græs til forsøget. Opgave 1.2 biologi, matematik Hvad har tørring af tobak at gøre med CO 2 -udslip og drivhusgas? I opgaven bruges afbrænding af træ ved tobakstørring som eksempel på udslip af CO 2. Opgaven giver eleverne en forståelse for CO 2 -udslip og drivhuseffekten. I opgaven forklares og gennemgås CO 2 -udslip, fotosyntesen og drivhuseffekten. Gennem opgaveløsning får eleverne et indtryk af, hvor stort et CO 2 - udslip der er ved tobakstørring, og derudover en forståelse for hvor meget CO 2, de selv udleder i deres dagligdag. 19

5 Kapitel 1: Opgave matematik Bliver Bucho, der er tobaksbonde i Argentina, rig af at dyrke tobak? Ved hjælp af et eksempel på en tobaksbondes tobaksproduktion er det opgavens formål, at eleverne opnår en forståelse for de forskellige omkostninger, der er i forbindelse med den produktion, der skal dækkes af indtjeningen fra tobakken. Opgaven er illustrativ for produktionen af mange andre varer end cigaretter, hvor der typisk er mange fordyrende led undervejs. Endvidere er opgaven tænkt som en øjenåbner for, hvor forsvindende lille en andel af prisen på varer i vesten der ender hos producenterne i de ofte fattigere lande. Det er i dag meget almindeligt, at produktionen af varer bliver flyttet til lande, hvor lønningerne og leveomkostningerne er væsentlig lavere end i den vestlige verden. Opgaven kan bruges som en øvelse i kursberegning, hvor der regnes frem og tilbage mellem Pesos, USD og d.kr., og der kan suppleres med en øvelse i at finde aktuelle dagskurser på nettet: Opgaven kræver, at eleven har et godt overblik og kan holde styr på mange tal og informationer undervejs i opgaven. Opgave matematik Hvor lang tid tager det at producere cigaretter til alle 14-årige i Danmark? Opgaven træner eleverne i at regne og omregne mellem tidsenhederne minutter, timer, dage og år, samt mellem længdemålene centimeter og kilometer. Opgaven træner også eleverne i at håndtere meget store tal. Gennem opgaven vil eleverne opnå en indsigt i, hvor ufatteligt store mængder cigaretter det er, der dagligt produceres på House of Prince. Vil I gå i dybden med emnet og arbejde mere med statistik, kan der suppleres med nedenstående opgaver, hvor der arbejdes med data fra Danmarks Statistik. Opgaven kan gøres aktuel ved at finde nye tal på, hvor mange 14-årige der er i Danmark. Gå ind på Danmarks Statistiks hjemmeside på: under: 1) Statistikbanken 2) Befolkning og valg 3) Folketal 4) BEF5: Folketal pr. 1. januar efter køn, alder og fødeland ( ) På ovenstående hjemmeside under kan der laves mange spændende supplerende øvelser, hvor eleverne lærer at læse og bruge statistiske data og præsentere dem i tabeller, diagrammer med mere. Eksempler på opgaver: Lav opgave 2, men med antal 14-årige i jeres egen by/landsdel, ved at gå ind under BEF1A07: Folketal pr. 1. januar efter kommune/region, civilstand, alder og køn ( ) Lav tabel, cirkeldiagram, søjlediagram og landkort, der viser andelen af 14-årige i alle kommunerne i jeres region. Find kommunerne i jeres region under: og gå ind på Danmarks statistik under: BEF607: Middelfolketallet (Folketal 1. juli) efter kommune/region, civilstand, alder og køn (2007) 20

6 GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse Endvidere kan andelen af 14-årige rygere udskiftes med tal fra jeres egen skole, hvis I har lavet spørgeskemaundersøgelsen om unges rygning i kapitel 1 i Tobak, mennesker, medier og samfund. Opgave matematik Find ud af om staten får dækket sine udgifter fra rygere ved tobaksafgifterne Tobak er en af de varer, der har de højeste afgifter. Man kan sige, at staten får dækket nogle af sundhedsudgifterne til rygerne gennem afgifterne. Eleverne kan med opgaven få en forståelse for, at rygere koster staten rigtig mange penge, fordi de er langt mere syge end ikkerygere, og fordi statens indtjening på cigaretsalget via tobaksafgifterne kun dækker en mindre andel af de samlede udgifter til rygerne. Endvidere bliver eleverne opmærksomme på, at tobaksafgifter indirekte bliver brugt til at dække omkostninger, der er forbundet med rygning og ikke bare ender på bunden af statens pengekasse, men at der er en mening med afgifterne. I opgaven antages det, at tobaksafgifterne bliver anvendt direkte til sundhedsvæsenet og herunder rygernes ekstra sundhedsomkostninger. Det har vi gjort for overskuelighedens skyld. Derfor har vi valgt ikke at komme ind på, at der egentlig er tale om to forskellige statskasser, og vi betragter i stedet staten, som havende en stor pengekasse, hvorfra alle penge går ind og ud. Opgaven giver eleverne træning i procentregning, og opgaven indeholder flere informationer og data, som eleverne skal inddrage. Opgave matematik Tjener staten virkelig mere end cigaretproducenterne, når der bliver købt en cigaret? Og hvor meget får tobaksbonden? Hvor opgave 1.5 tager udgangspunkt i, hvor meget staten tjener ved tobaksafgifter, er udgangspunktet i denne opgave, hvor stor en andel af cigarettens pris der udgøres af afgifter, hvor stor en del der udgøres af moms, og hvad fortjenesten til de forskellige forhandlings- og produktionsled er. Andele af fortjeneste skal eleven visualisere ved udformning af diagrammer, hvor det tydeligt fremgår, at stort set hele cigarettens pris går til staten og tobaksindustrien. Det er en god øvelse i procentregning og brug af Excel-ark til blandt andet grafiske illustrationer, hvor eleven skal vurdere, hvilket diagram der bedst illustrerer opgavens data. I stedet for at anvende Excel kan andelene tegnes ind i et cirkeldiagram på papir. Det giver eleverne træning i regning med grader og procenter. Opgave matematik Hvad koster det Julie at ryge nu og gennem hele livet? Opgaven giver eleverne et indblik i hvor mange penge det koster at ryge. Med udgangspunkt i Julie, som starter med at ryge som 15-årig, beregnes det hvor meget det koster at ryge gennem et helt liv. Her får eleverne trænet renteregning. 21

7 Kapitel 1: Uddybende emner Kapitlet kan rundes af med en afsluttende diskussion, hvor der samles op på den viden eleverne har fået gennem arbejdet med kapitlet, og hvor de får mulighed for at forholde sig til problemstillinger ved tobaksproduktionen. Diskussionsemnerne kan også inddrages løbende under de enkelte opgaver og afsnit i kapitlet. Lavtlønnede tobaksarbejdere Skal tobaksindustrien, for eksempel House of Prince, give de tobaksarbejdere, som er en forudsætning for hele tobaksproduktionen, en bedre løn, eller er det okay, at industrien tjener klart mest på tobakssalget? Tobaksarbejderne i mange lande er afhængige af tobakssalget til tobaksindustrien, og deres skæbne og økonomi er i høj grad bestemt af den pris, de får for deres tobak. Har tobaksindustrien nogen etiske forpligtigelser overfor tobaksarbejderne i forhold til løn, arbejdsforhold med mere? Eller skal det frie markeds spilleregler prioriteres højst? Miljøproblemer Hvem er ansvarlige for miljøproblemerne, der opstår i forbindelse med tobaksdyrkning og tobakshøst? Er det rygerne, tobaksindustrien, tobaksbonden, de enkelte tobaksproducerende lande eller helt andre? Kan rygerne gøre en forskel ved at stoppe med at ryge? Skal der udvikles Max Havelaar / økologiske cigaretter, eller er det et forkert signal at sende om en vare, der som udgangspunkt er meget skadelig? Skal tobaksindustrien betale en del af deres overskud fra cigaretsalget til sikring af bedre miljø? Skal miljøproblemerne minimeres ved hjælp af penge fra højere tobaksafgifter? Er det tobaksbøndernes ansvar, og dem der skal garantere, at deres produktion tager mest mulig hensyn til miljøet? Skal alle lande betale en vis sum penge til de tobaksproducerende lande, hvor andelen af rygere i hvert land afgør, hvor mange penge landet skal betale? Hent eventuel inspiration på der blandt andet behandler emnet miljøproblemer ved tobaksproduktion. Statens udgifter til rygere Rygerne koster samfundet rigtig mange penge, særligt på grund af de store omkostninger til sundhedssystemet. Man kan sige, at en del af disse udgifter betaler rygerne selv tilbage til staten ved afgifterne, der er på cigaretter men langt fra alle udgifterne. Er det rimeligt, at ikkerygere skal være med til at betale for alle rygernes omkostninger, når nu det er rygernes eget valg at ryge? Er det nu også rygernes helt eget valg, at de er begyndt at ryge? Eller er samfundet også en medskyldig? Og hvad med overvægtige og alkoholikere, der også er omkostningsfulde for sundhedssystemet, skal de betragtes på lige fod med rygerne i denne debat? 22

8 GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse 23

GÅ OP I RØG. Lærervejledning: Tobak, natur og menneske. Fakta og dilemmaer i biologi, fysik/kemi og matematik i 7.-9. klasse

GÅ OP I RØG. Lærervejledning: Tobak, natur og menneske. Fakta og dilemmaer i biologi, fysik/kemi og matematik i 7.-9. klasse Fakta og dilemmaer i, fysik/kemi og matematik i 7.-9.klasse Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning: GÅ OP I RØG Tobak, natur og menneske Fakta og dilemmaer i, fysik/kemi og matematik i 7.-9. klasse GÅ OP

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Lærervejledning LÆRERVEJLEDNING Gå op i Røg er Kræftens Bekæmpelses undervisningstilbud om tobak og rygning

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN 62 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 7: BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN hvordan tobak påvirker børn i ulande www.op-i-røg.dk 63 Kapitel 7: Børn i tobaksproduktionen Meget tobak

Læs mere

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK Køb og salg i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Køb og salg i skolehaven INTRODUKTION

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ Lærervejledning Forord Dette undervisningsmateriale er udarbejdet til faget samfundsfag i 9. og 10. klasse. Det stiller skarpt på valg og dilemmaer, som vi stilles overfor, når vi skal vælge fødevarer.

Læs mere

Control Your Money-universet

Control Your Money-universet 1 Control Your Money-universet Lærervejledning Et undervisningsmateriale i finansiel forståelse til matematik eller tværfaglige forløb i folkeskolen på 4.-10. klassetrin. 2 Indhold Indledning... 3 Oversigt...

Læs mere

talknuser TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

talknuser TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN talknuser Oversigt over forløbet Forløbet kan variere alt efter, om du vælger, at eleverne skal arbejde med et eller to emner, og om du vælger innovations-delen til eller fra. Nedenfor skitseres et forløb

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen Rapport Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S Det optimale mobilabonnement Gitte Iversen Jørgen Lerchedahl Petersen Jan de la Motte Olsen CPH West Htx afdelingen,

Læs mere

GÅ OP I RØG Tobak, menneske, medier og samfund

GÅ OP I RØG Tobak, menneske, medier og samfund Fakta og dilemmaer i dansk, samfundsfag, geografi og sundhedskundskab i 7.-9.klasse Kræftens Bekæmpelse GÅ OP I RØG Tobak, menneske, medier og samfund Fakta og dilemmaer i dansk, samfundsfag, geografi,

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

9 Statistik og sandsynlighed

9 Statistik og sandsynlighed Side til side-vejledning 9 Statistik og sandsynlighed Faglige mål Kapitlet Statistik og sandsynlighed tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Deskriptorer: kunne gennemføre og beskrive en statistisk

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Marts 2012. Overemne PROJEKTOPGAVE. Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D. Underemne [1]

Marts 2012. Overemne PROJEKTOPGAVE. Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D. Underemne [1] Marts 2012 PROJEKTOPGAVE Overemne Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D Underemne Ø [1] Indledning...Side 2 Problemstilling, problemformulering og arbejdsbeskrivelse... Side 3 Hvad er økologi?... Side 4 Hvad

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere

Mobiltelefoner og matematik

Mobiltelefoner og matematik Mobiltelefoner og matematik Forord og lærervejledning Mobiltelefonen er blevet et meget vigtigt kommunikationsredskab i de sidste år. Mange af skolens elever har i dag en mobiltelefon, som de ofte bruger.

Læs mere

På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012

På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012 På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012 Side 1 af 26 Markante resultater for de borgere vi har hjulpet 80 % af borgerne bor til leje. 77 % er enlige og 42 % har børn under 18 år. Størstedelen

Læs mere

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Modelfoto Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Alle de andre gør det! 2. udgave juni 2006 Indhold Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere