Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundbegreber om bæredygtig udvikling"

Transkript

1 Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu og for vore børnebørn og andres børnebørn i fremtiden. Der er mange løse ender i disse tanker, men alligevel kan man have glæde af nogle gode begreber. I modsætning til begreber om for eksempel naturens økologi, så er begreber til bæredygtig udvikling ikke fra et bestemt fagområde. Derfor er det heller ikke så sikkert, hvilke begreber man skal tage med, og hvilke begreber der ikke er så vigtige. Du kan sikkert selv finde flere begreber, som du synes, hjælper dig med at blive klog på bæredygtig udvikling. Her kommer en liste over begreber, som i hvert fald kan være nyttige ved arbejde med bæredygtig udvikling. Begreberne er: Udvikling Bæredygtig udvikling Bæredygtig udnyttelse af hver resurse Naturresurser Overudnyttelse / rovdrift Ønsker, behov og luksus Interesser og interessekonflikter Rig og fattig Menneskerettigheder Viden og meninger Demokrati Erosion Ændringer: uoprettelige, og ændringer, der kan laves om Købekraft Onde cirkler Livskvalitet Udvikling Vi bruger ordet udvikling om ting, der ændrer sig. For eksempel taler man om børns udvikling. Men i sammenhæng med bæredygtig udvikling tænker man på udvikling i samfundet. Forskellige samfund har ændret sig gennem tiderne overalt i verden. Til tider er det gået langsomt, så det var svært at se nogle ændringer overhovedet. Til andre tider er ændringerne sket hurtigt. Der er en tendens til, at ændringer i verden går hurtigere og hurtigere. Det kan man få indtryk af ved at se på billeder fra det samme sted, der er 30 år gamle, og sammenligne dem med situationen nu. Nogle mennesker vil mene, at udvikling betyder det samme som en god udvikling. Men ofte vil man få forskellige meninger, hvis man spørger forskellige mennesker om deres mening om en bestemt udvikling. Det passer til, at ikke alle ændringer er lige gode for alle mennesker. Modul 6 Side1

2 Bæredygtig udvikling Begrebet bæredygtig udvikling er blevet defineret som Bæredygtig udvikling er en udvikling, hvor behovene for dagens mennesker bliver tilfredsstillet uden at det ødelægger mulighederne for at fremtidige generationer får tilfredsstillet sine behov Denne definition blev lavet af FN s kommission for miljø og udvikling i 1987, den såkaldte Brundtland-kommission. Der er gjort mange andre forsøg på at definere begrebet bæredygtig udvikling, men denne formulering er god at arbejde ud fra. Lad os forkorte bæredygtig udvikling som BU. BU kan forstås som, at det er en udvikling, hvor folk både har det godt nu, og hvor kommende generationer også kan have det godt, fordi vi i dag tager hensyn til de kommende generationers behov. Men hvad vil det sige, at folk i dag skal have tilfredsstillet deres behov? Og hvordan skal vi kunne tænke på mennesker på hele Jorden og på mennesker, der slet ikke er født endnu? Så tankerne om bæredygtig udvikling rummer mange spørgsmål, der er svære at svare på. Og det er nok endnu sværere at blive enige om, hvordan man skal svare. Bæredygtig udvikling har både noget at gøre med, hvordan vi bruger naturens resurser, hvordan vi undgår at forurene, og hvordan vi behandler mennesker i det hele taget. Dermed har BU også noget at gøre med retfærdighed og lighed i verden. I den sammenhæng bliver demokrati en vigtig del. Demokrati giver mulighed for, at alle voksne får mulighed for at give deres mening til kende og få indflydelse. Det er oftest lettere at se, at en bestemt del af udviklingen ikke er bæredygtig, end at hele udviklingen er bæredygtig. Hvis udviklingen er bæredygtig vil det sige, at den kan fortsætte uendeligt uden at give problemer. Se opgaverne til modul 6 om, hvad, du synes, passer bedst med bæredygtig udvikling efter din mening. Bæredygtig udnyttelse af hver resurse Bæredygtig udnyttelse af hver resurse må indgå i bæredygtig udvikling. At udnyttelsen af resursen er bæredygtig betyder, at man kan fortsætte evigt med at udnytte resursen. Tænker vi på resursen landbrugsjord, så skal man altså kunne dyrke den til al tid, for at vi kan sige, at landbrugsjorden dyrkes bæredygtigt. Noget jord i Danmark har været dyrket siden bondestenalderen, for næsten år siden, så det tyder jo på, at dyrkningen har været bæredygtig. For at man kan sige, at udnyttelsen af den ene resurse har været bæredygtig, bør man også se på, om udnyttelsen ødelægger andre resurser for, om de kan blive udnyttet bæredygtigt. Naturresurser Vi lever ved at udnytte resurser i naturen. Vi bruger jorden til at dyrke planter på, vi fisker efter fisk i havene, og vi henter metaller og andre mineraler op fra bjerge. Energi skaffer vi os i vid udstrækning ved at bruge af de lagre af olie, kul og naturgas, der findes i naturen. Nogle resurser fornyer sig selv, som træer der vokser op igen, og vinden, der bliver ved med at blæse, selv om vi bruger dens energi til vindmøller. Disse kaldes fornyelige resurser det er blandt andet vedvarende energi. Modul 6 Side2

3 Andre resurser er der begrænsede mængder af. Disse lagerresurser må man regne med slipper op på et tidspunkt, eller de bliver for vanskelige og dyre at få fat i. Overudnyttelse / rovdrift Man bruger udtrykket at overudnytte eller drive rovdrift på en resurse, hvis man tager for meget af den. Hvis man for eksempel fisker alt for meget, så en bestand af fisk ikke kan holde antallet af fisk oppe, men der bliver færre og færre, er det en overudnyttelse. I dette tilfælde med fisk eller skaldyr kalder man det for overfiskning. Ønsker, behov og luksus Hvilke ting og andet har man virkelig brug for, så man kan opretholde livet, og hvilke ting er blot ting, man kunne ønske sig? Det er vigtige spørgsmål, når man ser på bæredygtig udvikling, og hvordan folk har det. Interesser og interessekonflikter Som forældre med børn har man en interesse i, at ens børn går i en god skole, de er glade for, og at forældre ikke skal betale for deres børns skolegang. Hvis en skole er ved at blive nedlagt, vil man derfor se, at mange forældre vil være imod det, for de fleste vil gerne beholde deres skole. Andre mennesker kan have en anden interesse i, at skolen bliver nedlagt. Måske vil det spare kommunen penge, hvis skolen bliver nedlagt, så man ikke skal bruge så mange penge fra skatten til at betale for skolerne. Forskellige mennesker har forskellige interesser i, hvordan udviklingen former sig. Hvem skal betale for hvad, er et af de store spørgsmål, der går igen og igen. Men der kan være andre grunde til, at folk har forskellige interesser i, hvordan udviklingen bliver. Vi kalder ofte ting og andet for luksus, hvis det ikke opfattes som strengt nødvendigt. I forskellige steder i verden er der forskel på, hvad der betragtes som luksus. For eksempel rent vand. Foto: Chili Foto I samme øjeblik, vi har et problem i samfundet, så vil der være forskellige interesser i, hvordan det løses. Hvis man får øje på, at vores grundvand bliver forurenet med gift fra de dyrkede marker, så vil der være forskellige interesser i, hvordan det bliver behandlet. Folk, der sælger vand på flaske, vil måske synes, det er fint, for så er der et godt argument for at få solgt noget mere vand på flaske. Landmænd, der sprøjter på markerne, vil måske også synes, at folk kan da bare købe drikkevand på flaske, for de mener, de er nødt til at fortsætte med at sprøjte deres marker. Men nogle folk, der er optaget af bæredygtig udvikling, synes måske, at det er uklogt at forurene Modul 6 Side3

4 Rig og fattig Rig og fattig siger noget om forskellen på, hvor meget man har til at sikre sig sine behov og ønsker. Er man rig, kan man få alt, hvad man har brug for, og også få mange unødvendige ønsker opfyldt. Er man rigtig fattig kan man måske ikke engang få dækket sine mest grundlæggende behov som mad og et sted at bo sikkert. Menneskerettigheder Man har lavet nogle regler for, hvilke rettigheder alle mennesker på jorden skal have. De siger noget om retfærdighed, ret til at få dækket de grundlæggende behov og retten til skolegang og uddannelse. I mange lande er man ikke gode til at overholde disse menneskerettigheder. Når syge skal betale for behandling på sygehusene, tjener ejerne penge på de syge. Er det mon i de fattiges interesse? (Stud Med, Maj 82, årg. 47) vores grundvand, for grundvandet er vores vigtigste resurse til vores drikkevand, som skal holde mange, mange generationer ud i fremtiden. Når forskellige interesser i et problem går i modsat retning har man en interessekonflikt. Det behøver ikke at være en åben konflikt, hvor folk åbent fortæller om, hvordan de har interesser. Ofte kan vi bare forstå, at bag ved det, folk siger, har de nogle interesser, som betyder noget for dem i deres meninger. I en interessekonflikt kan ikke alle få ret, fordi interesserne kan gå i modsat retning, og man kan nu engang ikke samtidig gå i modsatte retninger. Læs mere om menneskerettigheder på Wikipedia her Viden og meninger Viden er en slags facts, som man i princippet kan blive enige om. Viden om naturens økologi er eksempler på sådanne facts. Videnskaben arbejder hele tiden på at kunne forstå naturen bedre og bedre, så denne viden bliver hele tiden udvidet og revideret. Men i princippet kan man finde frem til den rigtige viden og forståelse. Meninger er nogle opfattelser, vi har af, hvad vi synes er rigtigt og forkert, eller hvad der er godt og skidt. Jeg har lige læst, at der nu er overfiskning af torsk i Nordsøen. Jeg synes, det er dumt, at man ikke passer bedre på bestanden af torsk, for nu får man jo ikke så meget ud af det, som man kunne få. Modul 6 Side4

5 Her ser vi en kombination af viden, nemlig om at der er overfiskning, og så en mening om at det ikke er særligt godt på grund af, hvad det betyder. Når man arbejder med udvikling af samfundet, så vil man være nødt til både at bruge den viden, man kan få fat i, og koble den til, hvad man selv og andre synes er godt og mindre godt. Selve tanken om bæredygtig udvikling bygger på en mening om, at nogle typer udvikling er bedre end andre typer udvikling. Demokrati I et demokrati har man en ide om, at alle skal have lige indflydelse med hensyn til at sige sin mening og stemme om vigtige ting i landet. Dertil kommer, at man har en ide om, at man skal respektere forskellige meninger og lytte til begrundelser for at have andre meninger. I Danmark og de andre nordiske lande har vi stor opmærksomhed på demokrati, både til hverdag og i forbindelse med valg. Erosion Erosion betyder, at jorden forsvinder et bestemt sted, eller at bjerge bliver nedbrudt. Erosion finder sted naturligt, for det er den måde, at bjerge bliver nedbrudt og dermed bliver til løst materiale og jord andre steder. Men de steder, hvor man dyrker jorden på skrånende bjergsider, er erosion meget ødelæggende. For erosionen vil fjerne den jord, man skal bruge til planternes vækst. Erosion er også et problem i naturen, hvis man starter erosion, hvor den var stoppet naturligt. Ofte sker der erosion, når man fælder skoven over større områder. Det er vandet og vinden, der giver erosion, når jorden bliver lagt fri. Ændringer: uoprettelige, og ændringer, der kan laves om Hver gang mennesker gør noget, har det lidt betydning for omgivelserne. De fleste ændringer er dog helt små og betyder kun noget for os selv. Vi tager sko på, vi tager bussen et sted hen, vi laver en aftale om at mødes med nogle kammerater. Men mennesker laver også ting, som får stor indflydelse på vore omgivelser og på mange andre menneskers liv. Nogle af disse ændringer kan føres tilbage igen. I en dansk skov kan man for eksempel fælde træerne i et område og lade skoven passe sig selv bagefter. Så vil der vokse nye træer op og efter 100 år kan man ikke se, at skoven blev fældet. Hvis man derimod fælder alle træerne på en bjergskråning, så kan det godt være, at der ikke kommer træer igen. Hvis jorden bliver fjernet af regnvand, så kan nye træer have svært ved at komme igen. Måske kommer der til at gå flere tusinde år, før der igen kan komme skov. Sådan en ændring er nærmest uoprettelig. Hvis vi gerne vil have bæredygtig udvikling, så er det vigtigt at undgå uoprettelige ændringer mest muligt, for ellers får man ikke så mange muligheder i fremtiden. Købekraft Købekraft siger noget om, hvad man kan få for sine penge. Det antal kroner man har, betyder ikke så meget, det er den købekraft, de kroner har, som betyder noget for, hvor meget man får ud af sine penge. Selv i de fattigste lande er der folk, der har købekraft nok til at få alt, hvad de har behov for og Modul 6 Side5

6 ønsker sig, selv om landet for eksempel lider af hungersnød. Onde cirkler Man siger, at en udvikling kan være i en ond cirkel, hvis de mennesker, som det angår, ikke selv kan slippe ud af situationen, uanset hvor meget de gør for det. være at hjælpe med til at give andre mennesker selvværd ved at respektere dem og deres meninger. Mange i verden er ramt af en ond cirkel af fattigdom: De kæmper for at sikre sig bare et minimum af mad, så der er ikke kræfter til eller mulighed for at få en uddannelse. Derfor tjener de næsten ingen penge og bliver derfor ved med at leve i fattigdom. Når de bliver syge, har de ikke råd til medicin og hjælp fra lægen, så de bliver kun mindre i stand til at arbejde for en bedre tilværelse. Samtidig har de ikke nogen indflydelse, for de mere rige med de rigtige jobs vil bestemme hen over hovedet på dem. I det hele taget bliver der ikke regnet med dem. For at bryde deres onde cirkel kræver det, at der kommer hjælp til det udefra. Livskvalitet Ens livskvalitet siger noget om, hvordan man selv synes, man har det. Livskvalitet siger både noget om, hvordan man har det med sit helbred, hvordan man har det med sine omgivelser, og hvordan man har det med andre mennesker. Nogle mennesker med et handicap kan synes, at deres livskvalitet er helt OK, mens andre med et godt helbred uden den slags problemer kan føle, at deres livskvalitet er dårlig, for eksempel fordi andre mennesker ikke synes om dem. Når man taler om bæredygtig udvikling, har man en forestilling om, at vi sammen skal prøve på at give hinanden og kommende generationer den bedst mulige livskvalitet. En vigtig del af det kan Modul 6 Side6

7 Opgaver til modul 6 OPGAVE: Hvad synes I bedst fremmer eller passer til en mere bæredygtig udvikling (sæt kryds): 1. a) Styringen af udviklingen er blevet overgivet til en ekspertgruppe, som på vegne af hele samfundet finder frem til, hvordan samfundet skal indrettes, så det bliver bæredygtigt. b) Styringen af udviklingen foregår i de demokratiske organer (folketing, lokale råd osv.), som overvejer, hvordan samfundet skal indrettes, så det bliver bæredygtigt. 2. a) Befolkningen lever spredt i landet med henblik på, at de bor tæt på deres arbejde. b) Befolkningen samles i nogle delvist overdækkede centre, hvor man kan styre udledningen af CO 2, og med smarte hurtigtog og skinnebiler kan man komme ud til landets fjerneste dele på kort tid, så man derved kan bo langt fra, hvor man arbejder. 3. a) Der bliver lagt vægt på, at folk skal have lov til at blive lige så rige som de kan, og at deres rigdomme så ubeskåret som muligt skal kunne arves af den næste generation. Ellers er det ikke retfærdigt. b) Der bliver lagt vægt på, at der i samfundet først og fremmest ikke skal være nogen, der mangler de grundlæggende livsfornødenheder som mad, tøj, bolig og lægehjælp. Modul 6 Side7

8 4. a) Der sørges for, at alle kan få en uddannelse, så langt som de formår og har interesse i, i forlængelse af deres skolegang. b) Folkeskolen skal være gratis, men derefter må folk selv betale for den uddannelse, de har lyst til. Ellers er der alt for mange, der bare tager en uddannelse, uden at samfundet har brug for det. 5. a) Man begynder at regulere fiskeriet i havene meget mere hårdhændet med henblik på, at man kan fortsætte med at fiske alle typer fisk i fremtiden. b) Man udvikler nye måder at dyrke fisk på som opdræt, så man ikke bliver afhængig af, at man får fisket havene halvtomme for fisk. 6. a) Man forsker i nye kornsorter og andre afgrøder, som kan udnytte mere kunstgødning, og som kan klare flere sprøjtegifte, for at skaffe mad til verdens voksende befolkning. b) Man udvikler dyrkning af økologiske fødevarer, selv om produktionen ikke bliver så stor det enkelte år som med kunstgødning og sprøjtegifte. Man kan blive nødt til at spise mindre kød og flere planter for at få mættet jordens befolkning. 7. a) Man sætter alt ind på at bevare det danske grundvand rent, uden giftrester og næringssalte fra landbruget, selv om det betyder begrænsninger i dyrkningen af landbrugsjorden. b) Man flytter pengene til beskyttelse af grundvandet over til udvikling af billige måder at gøre havvand til drikkevand, så man kan købe vandet på flaske og ikke behøver at tænke på grundvandet. Modul 6 Side8

9 8. a) Man klarer CO 2 problemet med kerneenergi (atomkraftværker), som hverken giver CO 2 eller tærer på reserverne af olie. b) Man sætter alt ind på udvikling af alternative energikilder som vind, jordvarme, solenergi, bølgeenergi m.v. og laver skatteregler, så energien herfra bliver konkurrencedygtig. 9. a) Den hastigt voksende befolkning i nogle dele af verden gør, at man sørger for at holde priserne på medicin så høje, at mange i ulandene ikke har råd til den, og dermed vil der være færre som vokser op og selv får børn. b) Man sætter alt ind på at give selv de fattigste så godt et liv, at de af sig selv bestemmer sig for ikke at få ret mange børn. 10. a) Det er vigtigt at sørge for, at så få arter af dyr, planter og mikroorganismer uddør, for vi ved ikke, hvad vi får brug for i fremtiden. b) Det er vigtigt, at vi får opdyrket al jord, der kan udnyttes, så vi får produceret mere mad, og også udnytter mulighederne for at producere biobrændsel, som kan tilsættes benzinen. F.eks. kan der laves mange flere plantager af oliepalmer og sukkerrør, hvor der nu er regnskov. Modul 6 Side9

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

MINDRE PLADS - MERE MAD

MINDRE PLADS - MERE MAD LEKTION 5B MINDRE PLADS - MERE MAD DET SKAL I BRUGE Teksten: Det effektive landbrug Tegneredskaber Papir LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Sundhed og levevilkår. I kan beskrive jeres egen liv og kost i forhold

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN 62 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 7: BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN hvordan tobak påvirker børn i ulande www.op-i-røg.dk 63 Kapitel 7: Børn i tobaksproduktionen Meget tobak

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Selvom det er svært at komme med et endegyldigt svar på jordens tilstand er én ting sikkert: vi har kun én jord.

Selvom det er svært at komme med et endegyldigt svar på jordens tilstand er én ting sikkert: vi har kun én jord. 1. Én jord I miljødiskussionens første år talte man meget om de synlige miljøproblemer. Aviserne fortalte om virksomheder, der udledte gift til søer og åer eller sendte sort røg ud over deres naboer. En

Læs mere

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE [TEMA] VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE 14 Tekst: Søren Breiting, lektor, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik, DPU, Aarhus Universitet skal huske på, at I er dem, som

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja Af: Jacob, Lucas & Peter Vejleder: Thanja Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemformulering... 2 Vores problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt dette emne?... 3 Afgrænsning... 3 Definition...

Læs mere

SPØRGEKORT ENIG / UENIG

SPØRGEKORT ENIG / UENIG I min familie afleverer vi tomme flasker og dåser i returautomaten i supermarkedet. Hvorfor er det en god idé? Så kan de blive brugt igen og igen, og det er godt for miljøet. Man kalder det closed loop

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G3

Folkeskolens afgangsprøve December 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G3 Folkeskolens afgangsprøve December 2013 G3 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G3 Folkeskolens afgangsprøve 2013 Indledning Marked i Goa, Indien. Ditte

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Håndbog for træambassadører. Træ gavner klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet og økonomien

Håndbog for træambassadører. Træ gavner klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet og økonomien Håndbog for træambassadører Træ gavner klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet og økonomien Indhold 1. Træ er verdens mest miljøvenlige råstof Træ er fornyeligt Træ fjerner CO 2 fra luften

Læs mere

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP glostrup.enhedslisten.dk Din garanti, for et rødt Glostrup Glostrup er en fantastisk by, en by hvor der skal være plads til alle - høj som lav, unge som gamle, danskere

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G4 Indledning Norden De nordiske lande Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark - er små lande sammenlignet med andre lande i verden. Sverige er det største land

Læs mere

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret Oplysninger Kvælstof er en gas (luftart). Kvælstof kaldes også nitrogen. Kvælstof er i stand til at danne kemiske forbindelser med andre

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G2

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G2 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013 G2 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G2 Indledning Sukkerrør transporteres fra mark til sukkerfabrik, Fiji. Kaare

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Coca, 2. August 2005. Señor Calapucha, Leonardo.

Coca, 2. August 2005. Señor Calapucha, Leonardo. Coca, 2. August 2005 Señor Calapucha, Leonardo. Señor, Det er med stor beklagelse at vi må meddele at den planlagte tur for Coca Rainforest Tourist rejsebureau fra mandag d. 10. fredag d. 15. august er

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Teknologisk Institut har med seniorforsker, ph.d. Anne-Belinda Bjerre i spidsen fået lidt over 20 millioner kroner til at omdanne de to algearter

Læs mere

Kære Dig. Tillykke med fødselsdagen.

Kære Dig. Tillykke med fødselsdagen. Kære Dig Tillykke med fødselsdagen. Du får talen på papir, da jeg jo ikke er som den pinlige onkel, der bare rejser sig og tager ordet til din fødselsdagsfest. Det er kun godt og så har det også den fordel

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

TÆND LYS I AFRIKA. Skift til Lys i Afrika-strøm fra danske vindmøller, og støt uddelingen af solcellelamper i Uganda. Et gennemsnitsforbrug

TÆND LYS I AFRIKA. Skift til Lys i Afrika-strøm fra danske vindmøller, og støt uddelingen af solcellelamper i Uganda. Et gennemsnitsforbrug TÆND LYS I AFRIKA Skift til Lys i Afrika-strøm fra danske vindmøller, og støt uddelingen af solcellelamper i Uganda Et gennemsnitsforbrug hjælper to familier om året HJÆLP TIL SELVHJÆLP Lys i Afrika har

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

En T-shirts livscyklus

En T-shirts livscyklus En T-shirts livscyklus Når du køber en ny bomulds T-shirt, har den allerede været på en lang rejse og krævet en masse ressourcer. Måske er bomulden, som T-shirten er lavet af, dyrket i Afrika, spundet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 1/25 B4 Indledning Fødevareproduktion De fleste af vores fødevarer kommer fra landbruget. Nogle landmænd har kun planteproduktion, mens andre også producerer grise, æg

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER

VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER KAPITEL 1: VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER 16 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 17 Kapitel 1: Indhold I kapitlet følger vi tobakken fra plante til færdige

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11.

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11. Spilguide Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. -. Lav en eller to grupper spillere - højest 5 spillere i hver. Fortæl spillerne at de skal arbejde sammen om at vælge, hvad en landsby i

Læs mere

Velkommen til spillet Fremtidens Landbrug

Velkommen til spillet Fremtidens Landbrug Velkommen til spillet Fremtidens Landbrug Tillykke. Du er blevet udpeget til at sidde i et udvalg, som skal rådgive politikerne om, hvilken landbrugspolitik, de skal føre. I første omgang frem til 2030,

Læs mere

Indgang til Verdensborgerforløb

Indgang til Verdensborgerforløb Indgang til Verdensborgerforløb Indgangens opbygning Indgangen til forløbet omfatter først et læreroplæg der skal introducere emnet, hvorefter eleverne selv skal arbejde med IT-værktøjet Dit globale fodaftryk.

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Med lov skal man land bygge

Med lov skal man land bygge Med lov skal man land bygge 03020 Manifest 1/3 DANMARK SKAL HAVE EN NY, GRØN GRUNDLOV Verdenssamfundet og herunder Danmark står over for en økonomisk, økologisk og politisk krise. Det er ikke tale om en

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Agenda Centeret skal med udgangspunkt i Det bæredygtige Albertslund : - Opmuntre, rådgive og praktisk støtte især borgere og boligområder, men også foreninger,

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Forbrugertendenser på fødevareområdet - svinekød. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk

Forbrugertendenser på fødevareområdet - svinekød. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk Forbrugertendenser på fødevareområdet - svinekød Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske) Middelklassen vokser

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 1/25 B1 Indledning Maden vi spiser De fleste af vores fødevarer kommer fra landbruget. Nogle landmænd har kun planteproduktion, mens andre også producerer grise, æg eller

Læs mere

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder.

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. En ny tendens truer mangfoldigheden i det åbne land, når kilometervis af hegn forvandles til hække. Der er grund til at råbe vagt i gevær når

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Madens historier. Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST

Madens historier. Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST Madens historier Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST Mælk og ost Mmmmm, jeg ELSKER mælk, siger Rasmus. Derhjemme får jeg kærnemælk. Ved du så, at mælk kommer fra koen? Og at man kan lave mælk

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Smag for naturvidenskab

Smag for naturvidenskab Smag for naturvidenskab Når grønt bliver brunt Silje Sofie Sloth Langhave, Estrid Rose Schou Haugen og Cathrine Harbo Christiansen 4. klasse Sct. Mariæ Skole Vinteren 2015 1 Æbler bliver brune Hvorfor?

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Lærervejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes, når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Konferencens anbefalinger kan læses her: De præsenteres i tre grupper:

Konferencens anbefalinger kan læses her: De præsenteres i tre grupper: Konferencens anbefalinger kan læses her: De præsenteres i tre grupper: Konferencens favoritter. De forslag, som fik flest stemmer Anbefalinger fra indlægsholderne Alle deltagernes øvrige input til anbefalinger

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G3 Indledning Norden De nordiske lande er Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De nordiske lande er industrialiserede, og befolkningerne har høje indkomster

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Biologi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Biologi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve August 2007 1/23 B5 Indledning Den danske skov Ca. 12 % af Danmarks areal er dækket af skov. Det mest almindelige skovtræ er rødgran. Det skyldes, at de danske skove er produktionsskove,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Kolding

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Runde 2 1. Hvilket af de nedennævnte problemer vil normalt være det mindste for landsbykvinder i mange u-lande? A) Der er for langt til indkøbsmuligheder.

Læs mere

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale

Læs mere

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Den Europæiske forbrugerorganisation BEUC gennemførte i juli 2012 en undersøgelse af forbrugernes holdning mm. til oprindelsesmærkning i Østrig, Sverige,

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø?

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Sorø Bibliotek 21. september 2011 Idemager: Anne Grete Rasmussen, www.frugrøn.dk Tidligere lektor og pæd. IT-koordinator på Ankerhus 1 Disposition Præsentation FruGrøn

Læs mere

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder.

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. En ny tendens truer mangfoldigheden i det åbne land, når kilometervis af hegn forvandles til hække. Der er grund til at råbe vagt i gevær når

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab Landmandsvejledning En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab & Dorte Ruge Af Søren Breiting & Dorte Ruge Vejledning til landmand Forord Denne

Læs mere