-den Internationale Fieldbus Standard IEC Type 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-den Internationale Fieldbus Standard IEC 61158 Type 4."

Transkript

1 -den Internationale Fieldbus Standard IEC Type 4. Introduktion P-NET fieldbus er designet til sammenkobling af distribuerede proceskomponenter, så som procescomputere, intelligente sensorer, ventiler, aktuatorer, I/O-moduler, decentrale og centrale controllere, PLC er osv., via RS485, RS232, Ethernet samt lysleder. Der er router og gateway funktionalitet indbygget i P-NET moduler, der gør det muligt at kommunikere på tværs af medierne og netværk. P-NET anvendes til styring/regulering og monitorering af proces og produktionsanlæg. Dette omfatter skrivning og læsning af måleværdier, ventilstillinger mv. Desuden bruges P-NET også til dataopsamling, til konfiguration af noder/sensorer og til download af programmer. Figur 1. P-NET fieldbus med distribuerende proceskomponenter. Pt100/ Pt1000 Ventil Tryk Alarm On/Off rpm Foruden transport af almindelige måleresultater og statusdata tilbyder bussen udveksling af yderligere information om grænseværdier, aktuatorpositioner og tilbagemeldinger, sensorsignaler, fejlmeddelelser og interne systemdata. P-NET kan anvendes til download og upload af parametre og programmer til moduler, som så styrer processen. Brugen af intelligente P-NET-sensorer og aktuatorer giver derudover væsentlig bedre diagnosticeringsmuligheder end ved brug af traditionel analoge signaler 4-20 ma. Apparatfejl og kabelfejl kan endvidere detekteres automatisk af netværks-protokollen. En P-NET applikation er karakteriseret ved lav pris for et lille anlæg. Prisen stiger lineært med systemets størrelse. P-NET er velegnet til såvel små anlæg med få moduler, som til større anlæg med mange controllere, sensorer og interfacemoduler. Endvidere er ethvert anlæg klar til yderligere udvidelse. Anvendelsesområder P-NET fieldbussen er i dag installeret på mere end anlæg over hele verden. Anlæggene spænder fra simple installationer med nogle få I/O-punkter til meget store og komplekse installationer med mange tusinde I/O-punkter. De følgende eksempler er blot nogle af de steder, hvor der i øjeblikket findes kørende P-NET installationer: Mejerier, bryggerier, miljøkontrol indenfor landbruget, automatiske foderanlæg, ventilation, fiskeopdræt, asfalt-og betonproduktion, tekstilindustrien, tankbiler til mælk, vin, øl, olie og kunstgødning, kvalitetskontrolsystemer, kraftværker, solvarmeanlæg, plaststøbning, styring af skibsmotorer, tankstyrings- og alarmsystemer (godkendt af Germanisher Lloyd, BureauVeritas, Norske Veritas og Lloyds Register of Shipping), datafangst, vandforsyning, bygningsautomation, brændstofhåndteringssystemer, (godkendt til legal afregning af PTB, NMI, NWML,...). Endvidere kan nævnes, at det danske flaske-retursystem med over 2500 tilsluttede butikker spredt over hele Danmark, er baseret på P-NET

2 Figur 2. Eksempel på betonanlæg og mejeri. real, long real, og timer. Komplekse typer kan være array, string, record og buffer. Dataformatet er en del af P-NET standarden. Fordele ved P-NET protokollen. Den distribuerede processorkraft i et system kan forøges blot ved at forbinde yderligere mastere. Særlige procedurer er indbygget i P-NET standarden således, at det er muligt at ændre en nodes adresse på netværket ved hjælp af nodens unikke serienummer. Dette tillader, at man kan ændre en P-NET nodeadresse, imens systemet er i drift. Dip switches og anden mekanik kan undgås, og det er derfor muligt at bygge hermetisk lukkede P-NET noder (f.eks. IP-67). Principperne i P-NET P-NET er en meget effektiv fieldbusprotokol, idet den kan håndtere op til 300 bekræftede datatransaktioner pr. sekund fra uafhængige adresser i 300 forskellige moduler (P-NET RS485). Data kan overføres som færdigkalkulerede SI enheder (flydende tal med komma), som f.eks. temperatur, tryk, strøm, spænding osv., eller som blokke af 32 uafhængige, binære signaler, der angiver ventil-, switchposition eller lignende. Dette store antal af bekræftede datatransmissioner kan opnås, fordi P-NET slaverne håndterer interne data parallelt med modtagelse eller afsendelse af pakker. Behandling af en forespørgsel initieres, så snart de første byte ankommer. En analog måleværdi fra en slave præsenteres for en master i ingeniørenheder. Derfor behøver masterne ikke at anvende processorkraft på yderligere skalering eller konvertering. For eksempel vil slaven konvertere signalet fra en temperaturføler til en værdi i grader Celsius og på opfordring præsentere værdien for den enkelte master. Risikoen for at forskellige mastere fortolker en måling forskelligt er samtidig elimineret. Identifikation, der bruges til at adressere fysiske variable på netværket, mappes via en SOFTWIRE liste. Denne liste genereres, mens applikationsprogrammet kompileres og der er derfor ikke brug for nogen real time oversættelse, hvilket betyder meget hurtig data tilgang. For at sikre real-time datakommunikation er hver pakke, der sendes på nettet, begrænset til 56 databytes. Hvis den nødvendige datalængde overstiger 56 bytes, deles pakken automatisk i flere på hinanden følgende transmissioner. Det er på denne måde muligt at beregne worstcase adgangtid for en master. Data, der overføres på bussen, kan være af simpel eller kompleks type, afhængig af behovet for måling og styring. Simple typer kan være boolean, byte, char, word, integer, 92 93

3 Multi-net strukturer og nettyper P-NET understøtter multinetstrukturer og sammensætning af forskellige nettyper. Netværksarkitekturen på fig. 3 viser, hvordan et større system kan deles op i en række celler. I dag og i fremtiden tillader teknikken at distribuere intelligensen blandt cellecontrollere, interface moduler, sensorer, aktuatorer mv. På hvert niveau bliver data koncentreret og reguleringssløjfer bliver typisk afsluttet inden for det samme netværk. Behovet for udveksling af data mellem de enkelte celler mindskes, idet intelligens og databehandling decentraliseres. Figur 3. Viser hvordan et netværk kan deles i et antal celler og anvende forskellige medier. En installation kan til en hver tid udvides med flere netværks celler. I systemer med egentlig distribueret intelligens er det altid muligt at tilføje ekstra processorkraft i form af yderligere master controllere. Det er derfor muligt altid at lave udvidelser i et sådant system. Vha. multiport mastere, som har to eller flere kommunikationsporte, kan et system deles op i et antal celler. Disse celler kan bestå af et stort eller et lille antal mastere og interface moduler. Kommunikationen mellem modulerne i disse celler vil typisk være baseret på P-NET RS485 eller P-NET Light-Link. Multiport mastere har indbygget gateway funktionalitet og skaber forbindelse mellem P-NET RS485, P-NET Light-Link, P-NET RS232 samt P-NET Ethernet. Opdeling af et system i celler svarende til f.eks. en celle pr. sektion af et anlæg muliggør nedlukning af en enkelt sektion, uden at det har effekt på de resterende sektioner. Programafvikling kan distribueres i en eller flere uafhængige controllere pr. celle. En software- eller hardwarefejl i en celle vil således ikke påvirke de andre celler. Ethernet Internet Ethernet kan anvendes som højhastighedsbackbone netværk pga. den store båndbredde og give den fornødne adgang mellem PC er og de enkelte proces- eller produktionsafsnit. Multi-port Light-Link Multi-port Light-Link RS485 Multi-port RS232 Light-Link RS232 Modem Multi-port Ethernet Multi-port Light-Link Figur 4. Transperant adgang gennem multiport mastere til andet bussegment Multi-port Multi-port RS485 RS

4 Kommunikationen mellem de forskellige bussegmenter kan ske via noder med to eller flere P-NET porte. Dette betyder, at enhver master på en bus har direkte transparent adgang til enhver node på alle andre bussegmenter, uden at der kræves specielle programmer i multi-port masterne. Se fig.4. Segmenteringen muliggør også selvstændig lokal trafik på hvert bussegment, hvilket forøger opdateringshastigheden og ydelsen for det samlede system. Der er indlysende fordele ved at dele et system i mindre sektioner, fordi det formindsker konsekvenserne ved en fejl på et segment, hvilket giver en bedre systemsikkerhed. Endvidere giver multi-net funktionerne en naturlig redundans, som gør hele anlægget meget robust med hensyn til fejl. Se også fig.3. En vigtig fordel ved P-NET multi-net topologien er, at der ikke er brug for en hierarkisk strukturering af bussegmenterne. Dette er en stor fordel ved udvidelser på eksisterende P-NET installationer og ved sammenkobling med andre netværk. Hvis man bruger et traditionelt bussystem uden denne multi-net facilitet, kræver det et specielt program i noden, hvis man vil forbinde to segmenter i den samme node. Et sådant program skal samle alle data fra alle apparater i det ene segment for at gøre dem tilgængelige for det andet segment, altså at lave en slags spejlbillede af processen. Med det store antal data, der er tilgængeligt i vore dages intelligente noder, er det næsten umuligt at opdatere og vedligeholde et spejlbillede for et helt bussegment. En sådan procedure lægger beslag på en betragtelig procentdel af bussens kapacitet og stiller store krav til hukommelse. Endvidere er det dyrt at skrive og teste et dedikeret program til hver segmentforbindelse. Ved brug af P-NET er sådanne komplekse spejlbilleder ikke nødvendige. Redundant P-NET I visse applikationer kan der være krav eller ønske om redundans af netværket. Dette kan gøres ved anvendelse af Multi-net funktionerne, hvilket giver en naturlig redundans, eller ved anvendelse af et redundant kommunikationsmodul. Modulet vil kontinuerlig overvåge linien og skifte automatisk over på den alternative kommunikations linie, hvis der detekteres kommunikationsfejl. Intelligente P-NET moduler Typiske P-NET slave moduler giver systemintegratoren mere end blot input/output funktioner. De indeholder ofte yderligere procesorienterede funktioner spændende fra simpel overvågning af en grænseværdi til PID-regulator, som gør det muligt for systemintegratoren at konfigurere lokale reguleringssløjfer eller specificere de forskellige trin i en proces. Dør når endeposition Motor Opstarts strøm [A] Tid Start strøm 1.5 Output fjernes ved max. strøm Dør lukkes 1.0 Max. strøm 0.5 Min. strøm 0.0 Tid [s] Figur 5. Output flag Output Diagram Automatisk dør-kontrol. Output status Diagrammet i fig.5 viser, hvordan en standard-udgang i et I/O modul kan håndtere en funktion som f.eks. automatisk dør kontrol. En gearmotor anvendes til at åbne og lukke en dør. Motoren er forbundet til en udgang. Retningen bestemmes af en anden udgang. Hver gang motoren tændes, trækker den en strøm på 1,5A i max 0,5 sek. for at starte bevægelsen. Når døren kører trækker motoren 0,6A. Hvis døren møder en forhindring eller slutpositionen nås, stiger strømmer til mere end 0,6A og motoren stoppes. Såfremt at strømmen er mindre end 0,2A udløses en alarm motor i uorden. Et andet eksempel på et slavemodul kunne være en vægttransmitter, hvor det analoge signal fra en vejecelle konstant konverteres, skaleres og gemmes i slavens hukommelse. Når slaven modtager en forespørgsel fra en master, svarer den straks med det senest gemte resultat. Der udføres kontinuerligt fejlcheck i slaven, og hvis en fejl opstår, adviseres masteren med en kode i den følgende svarmeddelelse

5 P-NET kanalstruktur Et typisk P-NET fieldbus modul er en føler, ventil, aktuator eller et interfacemodul. Det kan relateres til et eller flere processignaler, f.eks. et digitalt output eller et analogt input. Til hvert processignal er der knyttet yderligere information udover tilstand eller værdi. Disse variable, som er relateret til processignalet, vedrører specielle funktioner for konfiguration, konvertering, skalering, filtrering, fejlmeddelelser osv. Figur 6. Kanalstrukturen i en digital I/O Kanalen indeholder også support for vedligeholdelse af den tekniske styring på anlægget. En kanal er struktureret som 16 registre, hver med sin relative, logiske adresse, kaldet SOFTWIRE nummere (SWNo). Disse 16 variable eller konstanter indenfor en kanal kan være af enhver type også kompleks og kan være placeret i forskellige typer hukommelse. For at give et specifikt eksempel på en standard interface kanal er der i fig. 6 vist en digital I/O kanal. En sådan kanal kan konfigureres til adskillige funktioner, inklusive automatiske funktioner. Disse funktioner er Input, Input Hold, Output, Follow Mode, Toggle Output, One Shot Output og Duty-Cycle Output. Så længe der er aktivt signal på I/O-klemmen, måler OperatingTime -registeret tiden, og en signalforkant på I/O-klemmen vil forøge Counter værdi med 1 og dermed registrere antal input eller output aktiveringer. Strømmen igennem belastningen på udgangen måles og kan læses på register x3. MinCurrent og MaxCurrent kan bruges som feedback signal til at vise, om belastningen er forbundet og til at beskytte udgangen og belastningen. Maintenance registeret kan indeholde information om, hvordan og hvornår der sidst blev udført vedligeholdelse på den tilsluttede enhed. ChType registeret skal findes i alle kanaler, og er en record bestående af et unikt nummer, som definerer kanaltypen samt en array af boolean som angiver, hvilke registre der er implementeret. En af de vigtige funktioner ved P-NET er behandlingen af fejlmeddelelser. Derfor har hver kanal et fejlkoderegister kaldet ChError. Dette register indeholder fejlinformation for kanalen og værdierne i dens registre. Eksempler på fejl kan være overbelastning, signal afbrudt eller lign. En kanal behøver ikke kun beskæftige sig med processignaler, men kan også være knyttet til andre datatyper som f.eks. interne funktionsblokke med dertil hørende parametre. Denne samling af sammenhørende variable og funktioner for hvert processignal regnes i P-NET terminologi for et procesobjekt og kaldes for en kanal. En kanal indeholder alle de data, der er nødvendige for at understøtte procesobjektets kontrolfunktioner. Dette betyder, at noder kan have forskellige I/O strukturer. En node kan f.eks have 6 digitale I/O, 4 analoge I/O eller en kombination af digital og analog I/O. Men hver enkelt I/O af samme type vil være ens set fra masteren, uanset hvilken slags node den er del af

6 Servicekanalen er en vigtig standardiseret kanaltype, som skal indgå i alle noder, hvad enten denne er en kompleks samling af forskellige kanaler, eller blot en simpel sensor. Denne kanal indeholder information om nodeadressen, serienummeret, producentens identitet, overordnet node data fejl og andre data, der vedrører noden. Denne kanal starter altid med SWNo O og adressering af servicekanalen er derfor ens for alle noder. Denne kanal bruges også til at identificere en ukendt node. Den resulterende fordel af denne filosofi om kanalstandardisering er, at set fra en P-NET masters synspunkt, kan alle kanaler betragtes og behandles ens, uanset hvem der har fremstillet apparatet, og uanset hvilken node, det er placeret i. P-NET Fieldbus net typer og medier P-NET RS485 Ved anvendelse af P-NET RS485 tillades kabellængder op til 1200 meter uden brug af repeatere. P-NET RS485 moduler er galvanisk isolerede, og der kan forbindes op til 125 apparater i et bussegment, takket være brugen af et specielt termineringskredsløb. P-NET RS485 er en multi-master bus, som tillader 32 mastere pr. bussegment. Al kommunikation er baseret på det princip, at en master sender en forespørgsel og den forespurgte slave returnerer et svar øjeblikkeligt. Retten til at tilgå bussen sendes fra en P-NET master til en anden ved hjælp af Token. P-NET anvender en metode, der kaldes virtual token passing, som ikke kræver meddelelser over bussen. Når en master ikke længere behøver adgang til bussen, får den næste master muligheden, baseret på en cyklisk, tidsstyret mekanisme. Den metode, som anvendes i P-NET, adskiller sig fra den, der anvendes i andre multi-master systemer, der bruger egentlige meddelelser, når adgangen til bussen sendes videre. Virtual token passingprincippet tillader, at en master mangler. Hvis det er tilfældet, vil alle apparater, også andre mastere, blot fortsætte med at arbejde normalt. Det omgående svar sammen med den parallelle operation og hurtig overgivelse af Token resulterer i en ydelse, som kan sammenlignes med andre bus systemer med meget højere transmissionshastighed (500 kbit/s). Hver P-NET slave skal svare på en forespørgsel inden 390 µs ( omgående svar ). Dette eliminerer behovet for flere forespørgsler til den samme variabel eller kontinuerlig polling, indtil resultatet er klart. Det omgående svar fjerner behovet for buffere i slave modulet til at indeholde en kø af forespørgsler fra forskellige mastere. P-NET RS485 adskiller sig fra dedikerede chipløsninger, som typisk først begynder behandlingen, når en hel pakke er modtaget. På denne måde bliver P-NET datahastigheden på 76,8 kbit/s ikke en begrænsende faktor for ydelsen. En af ulemperne ved at en forøge transmissionshastigheden er, at det giver en væsentlig reduktion af fieldbussens maksimale længde. For eksempel ved 76,8 kbit/s kan fieldbus længden være helt op til 1,2 Km men ved 500 kbit/s vil længden blive reduceret til blot 200 m. s P-NET RS232 Figur 7. Kanalstrukturen i en digital I/O s P-NET RS232 er at betragte som en punkt-til-punkt forbindelse mellem to netværksnoder. Kan anvendes til seriel kommunikation mellem PC og P-NET controller med seriel interface. Kan desuden anvendes i forbindelse med P-NET kommunikation via modem, tilslutning af seriel printer, stregkodelæser eller lign

7 P-NET Ethernet Kabling og elektriske specifikationer Ethernet har sin fortrinlighed ved den store båndbredde. For at sikre et optimalt system skal der anvendes switch teknologi. I forbindelse med PC monitorering/overvågning er denne kommunikationsform særdeles velegnet og giver enhver PC tilsluttet LAN netværket en simpel adgang til proces eller produktionsanlægget. Ved Ethernet anvendes der P-NET protokol og Ethernet fungerer som transportmedie for P-NET pakker. Elektrisk standard Bus struktur P-NET RS485 P-NET RS232 P-NET Ethernet P-NET Light-Link RS485 Fysisk ring uden terminering Multimaster bus Understøtter Multi-net struktur RS232 Punkt til Punkt forbindelse Ethernet Fysisk stjerne (Switch skal anvendes) IR Multimaster bus Understøtter Multinet struktør P-NET Light-Link P-NET Light-Link anvender samme topologi og konfigureres på samme måde som P-NET RS485. Understøtter yderligere kommunikationshastigheder på 76,8 kbit/s og 230,4 kbit/s (3x P-NET RS485 hastighed). P-NET Light-Link kan ved 230,4 kbit/s håndtere op til 900 bekræftede datatransaktioner pr. sekund, hvilket giver en svartid på maksimalt 130 µs. P-NET Light-Link er IR baseret og anvendes til kommunikation mellem moduler placeret i I/O klynge. Se fig. 9 og fig. 13. Medium Bus længde Antal af noder pr. Bus segment Parsnoet kabel med skærm (STP) Karakteristisk impedans ohm IBM TWINAX Max m (EIA RS485) Uden brug af repeater Op til 125 noder Op til 32 masters Parsnoet kabel med skærm (Cat 5. STP) Max. 12 m. 2 noder Punkt til Punkt Parsnoet kabel uden skærm (Cat 5. UTP) Max. 100 m. 100 noder Fiber optisk kabel Type: Plastic Optical Fibre, 1000 µm, Agilent ordre nr. HFBR- RUS 100 (100 m) 0,5 m. Op til 125 noder Op til 32 masters Kommunikations hastighed Determinisme 76.8 kbit/s 300 bekræftede transmissioner / sekund 390 µs 4,8-115,2 kbit/s 10/100 Mbit/s 1000 bekræftede transmissioner / s Ja, switch skal anvendes 76,8 kbit/s / 230,4 kbit/s 300/900 bekræftede transmissioner/s 390 µs µs Tilbehør Låse kilder, klippeværktøj Bøjning radius > 30 mm Figur

8 P-NET fieldbus komponenter M36 moduler i PD 600 serien består af P-NET interface moduler og programmerbare Controllere. Controllere i denne serie betegnes også som Distributed Process Intelligence (DPI). Filosofien bag denne nyskabende række af moduler er at give systemdesigneren en høj grad af fleksibilitet med hensyn til opbygning af lokale I/O klynger. P-NET Light-Link anvendes til Fieldbus kommunikation mellem de enkelte lokale interface moduler. Modulerne består af to dele, et Elektronik Modul og et Bund Modul. Bund Modulet monteres på DIN skinne og klemmerne anvendes til montering af ledninger til ventiler, sensorer, aktuatorer mv. En del af design konceptet gør, at der ikke er behov for ekstra klemrækker, da der en klemme pr. ledning til rådighed. Samtidig er kravet til mærkning af ledninger elimineret. I kraft af modulernes unikke opbygning placeres disse blot ved siden af hinanden på DIN skinnen. I forbindelse med kommunikation er der ikke behov for fortrådning mellem modulerne, idet dette foregår via P-NET Light-Link og anvender optiske fibre indbygget i Bund Modulet. Desuden kan forsyningen til hvert modul ske ved isætning af en fælles strømskinne, når det nødvendige antal moduler er monteret. Dette nedbringer yderligere behovet for fortrådning mellem modulerne. Modulerne understøtter Hot Swap, som gør det muligt at afmontere et modul, imens modulet er tilsluttet forsyningsspænding. De øvrige moduler berøres ikke. Elektronik modulet kan dermed udskiftes, selvom proces- eller produktionsanlægget er idrift. P-NET fieldbus komponent eksempler Figur 9. Figur 10. SPI: PD Simple P-NET Interface, RS485 DPI: PD P-NET Interface RS485 PD RS232 Interface PD Ethernet Interface Analog I/O: PD 640-0/4-20 ma 4 I/O kanaler PD Pt100/Pt kanaler PD mv 4 kanaler Digital I/O: PD Digital I/O 4 kanaler PD Digital I/O 6 kanaler PD Digital input 6 kanaler

9 Figur 11. Operatør interface: PD Tastatur og grafisk display GSM Modem I/O DPI RS-232 PD601 Digital I/O PD620 Digital I/O PD620 I/O Pt100 Figur 13. Figur 13 viser et eksempel, hvor der via GSM modem kan opkobles til et mobilt system. Der er adgang til samtlige proces variable i de tilstedeværende moduler. Dvs. flow, temperatur, I/O status mv. Desuden vil registreringer gemt i PD 600 og PD 601 kunne overføres via modemet og gemmes på PC med henblik på f.eks. afregning eller lign. Simple P-NET PD600 PD3221 UPI Automation med P-NET Fieldbus komponenter Figur 12 viser et netværkseksempel, hvor en PC via en switch og PD 602 DPI er forbundet til to I/O klynger via Ethernet og desuden har forbindelse til en tredje I/O klynge via P-NET RS485. P-NET RS485 forbindelsen mellem I/O klyngerne anvendes til kommunikation mellem DPI og interface modulerne i I/O klyngerne. Denne opbygning giver en stor båndbredde til/fra PC en. Kommunikation mellem I/O klyngerne er RS485 baseret og tillader kabellængder op til 1200 meter. Figur 12. PC Installation I kraft af den todelte opbygning af modulerne i M36 serien kan installationen deles op i to trin. Bundmoduler monteres i tavlen og den nødvendige fortrådning kan udføres. Isætning af elektronikmoduler og konfiguration kan udskydes til opstart af systemet. M36 moduler er meget lidt pladskrævende og er designet til at passe i en standard gruppetavle. Flere grupper af moduler kan forbindes med fiberoptisk kabel og betragtes som et netværk. Ligeledes kan forsyningen sløjfes fra række til række i tavlen. Dette giver sammenlagt et minimalt behov for intern fortrådning i tavlen. Switch DPI LAN PD602 I/O Digital I/O PD620 Figur 14. Simple P-NET PD660 DPI P-NET PD600 I/O Digital I/O PD620 DPI RS-485 PD600 DPI LAN PD602 I/O Digital I/O PD

10 Figur 15. soft Windows er uundværligt som operativsystem på de fleste PC er, er VIGO et uundværligt værktøj, som varetager en lang række forskellige opgaver i forbindelse med opbygning og drift af et fieldbus system. VIGO anvendes i forbindelse med proces-, fabriks-, automations- eller bygnings-kontrol-systemer, hvor individuelle styringsenheder er distribueret rundt på anlægget eller i bygningen. VIGO kan anvendes til at beskrive et fysisk anlæg med hensyn til data, relaterede datastrukturer og hvor data er placeret. Software til konfiguration, monitorering, programmering m.v. PC ere anvendes ofte i P-NET installationer som en af masterne. PC en kan forbindes direkte til P-NET via et RS485 PC/P-NET interface modul, via RS232 eller via Ethernet. En omfattende softwarepakke kaldet VIGO er blevet specielt udviklet til P-NET. VIGO er et Windows baseret Fieldbus Management System. På samme måde som Micro- Figur 16. VIGO indeholder værktøjer til konfiguration, vedligeholdelse og service samt udviklingsværktøjer. VIGO er en såkaldt OLE server. OLE automation er en Microsoft standard til generel anvendelse for tovejs kommunikation mellem to Windows applikationer. Programmer, som anvender OLE, kan skrives i Visual Basic, Delphi, C++, Excel, Access m.fl.. VIGO indeholder værktøjer til konfiguration, vedligeholdelse og service samt udviklingsværktøjer

11 Opgaver varetaget af VIGO: VIGO stiller en ensartet og veldefineret kommunikations grænseflade til rådighed for kommunikation mellem programmer på en standard PC og variable og konstanter i noder på P-NET. Kanalkonfiguration Programmet Channel Configuration er designet til at kunne genkende et antal standardiserede kanaler. Konfiguration af nodernes adresser på netværket Hver P-NET node inden for hvert enkelt segment skal konfigureres med en unik nodeadresse. P-NET noder er normalt sendt fra producenten med nodeadressen sat til O. Da denne nodeadresse ikke er tilladt ved normal kommunikation, vil tilslutningen af sådanne ikke forstyrre de allerede tilsluttede noder. Når en ny node er blevet forbundet til netværket, kan den ønskede nodeadresse sættes ved at anvende en speciel egenskab i P-NET. En broadcast meddelelse indeholdende nodeadressen og serienummeret på noden sendes til alle noder, sætter nodeadressen på noden. Figur 18. Kanalkonfigurationsvinduet er opdelt i tre sektioner. Den øvre del indeholder feltet [PhysId ], som viser identiteten på den pågældende kanal. [Write enable ]er fælles for en hel node og skal afkrydses for at tillade ændring af indholdet af konfigurationsregistrene. Dette giver brugeren en bekvem måde at konfigurere de forskellige kanaler, som giver et helt modul. Figur 17. Dette program er i stand til at sætte nodeadressen i den fysiske node ved anvendelse af serie nummeret. Bliver noden genkendt som en master, bliver et [Number of s ] felt også vist. Dette indikere det maksimale antal mastere, der må være tilsluttet det pågældende netværkssegment. Den midterste sektion består af et antal faner, hver indeholdende formateret visning af de forskellige konfigurationsregistre. Den nederste sektion giver en visning af realtidsværdier, som er specifikke for den valgte kanal

12 Programmering i Process-Pascal udviklingsmiljø P-NET master moduler fra PROCES-DATA programmeres i Process-Pascal, der er et højniveau programmeringssprog, som er specielt udviklet til anvendelse på P-NET fieldbussen. Process-Pascal er baseret på standard Pascal, men udvidet med en række faciliteter til bl.a. at afvikle flere programmer simultant i en computer. Dette kaldes for multitasking. Process-Pascal tillader automatisk rapportering af alarmer i tilfælde af fejl i en controller eller i et eller flere af interface modulerne. Yderligere er det muligt automatisk at teste alle komponenter i et helt anlæg ved opstart. Figur 19. Debuggeren kan anvendes som editor, og fra dette miljø kan applikationsprogrammet skrives, kompileres, downloades, startes/stoppes m.v. Debuggeren gør det muligt at debugge (fejlsøge) programmet i controlleren linie for line, hvilket er med til at give en væsentlig hurtigere udviklingstid på den samlede applikationsudvikling. Kompileren laver automatisk type check under kompileringen, hvilket gør programmer sikre og lettere at udvikle. SCADA systemer De fleste Visualiserings- og SCADA systemer, som er på markedet, supporterer anvendelse af VIGO via OLE grænsefladen og dermed adgang til P-NET. Visual VIGO Til visualisering af proces- og fabriksautomationsanlæg, bygningskontrolsystemer m.v er det enkleste og billigste at anvende Visual VIGO. Visual VIGO er inkluderet i VIGO installationspakken. PC en kan være tilsluttet lokalt, eller via LAN, modem eller en Internetforbindelse. Kommunikationen med modulerne på P-NET sker igennem VIGO Fieldbus Management Systemet. Figur

13 Dataopsamling Dataflow diagram Visual VIGO indeholder også nogle gode faciliteter til at logge real-time værdier og vise nuværende og historiske målinger. Det kan enten være i form af grafer eller i tabelform. Figur 22. Min. -> Timer Store Data Batch afvikling Ordre nedbrydning Batch afvikling Ordre nedbrydning Batch afvikling Ordre nedbrydning SQL Database Rapportering Historiske data Sporing 3 Figur 21. Real Time Data Data Opsamling Visualisering 2 msek. -> sek. Små & Store Data VIGO PDDE msek. Mange Små Data I / O Controller PPDB 1 Data kan enten logges og gemmes af PC en eller logges af en fjernt placeret datalogger tilsluttet P-NET. Denne virker som en databuffer og data gemmes i dennes interne hukommelse. Denne metode giver meget høj datasikkerhed, da logningen af data sker helt uafhængigt af PC en. Data kan overføres fra dataloggeren til PC en med et givet interval. Data gemmes med IDNr, Dato/Tid, Værdi samt Fejlkode. Data i dataloggeren slettes ikke men overskrives, når hukommelsen er fuld efter FIFO princippet. Yderligere findes en facilitet, som danner grundlag for interface til eksisterende MES og ERP systemer. 1) Den nederste del i dataflow diagrammet viser P-NET Proces Control systemet med P-NET mastere og I/O moduler, som styrer og overvåger processen. Process-Pascal Data-Buffer (PPDB) anvendes b.la. i dataloggeren men kan også være en integreret del af applikationsprogrammet. 2) Visualisering af den kørende proces med on-line data. Kommunikation mellem PC ere og P-NET foregår vha. VIGO. VIGO indeholder et standard interface byggende på OLE2 Automation. Loggede data gemmes i PROCES-DATA Data-Buffer Engine (PDDE) på PC ens harddisk. I modsætning til standard database formater kan loggede data ikke editeres eller manipuleres. 3) Visualisering og rapportering af historiske data. Batch afvikling til produktionsprocessen

14 Figur 23. Datalogger Test af installation PC I/O DPI LAN PD602 Digital I/O PD620 Ved opstart af en installation kan NetView anvendes til at sikre, at alle noder har fået tildelt en unik nodeadresse. Når samtlige noder har fået tildelt nodeadresser, kan der udføres et konsistenscheck for at sikre overensstemmelse mellem det beskrevne i VIGO og det, som PC en fysisk har kontakt til. Netview kan også anvendes ved fejlfinding, da det forventes at samtlige noder svarer tilbage på forespørgslen om tilstedeværelse. Se fig. 25. Figur 25. Overførslen af måleværdien fra master moduler, I/O moduler, flowmåler mv. sker gennem VIGO, og data lagres i PDDE. PP Data-Buffer: PD 60x DPI kan logge data fra P-NET master moduler, I/O er, flowmålere m.v. Loggede data gemmes internt i DPI ens Flash hukommelse. Sikkerhed for logning af data: Der mistes ingen data, selv om PC slukkes eller hvis denne bryder ned. Eksempel på loggede data. Figur 24. Datalogger ID Date/Time Value Status : , : ,34 0 Figur 26. Netscan er et universelt værktøj, som kan scanne P-NET for tilstedeværende noder i adresse området Dette kan f.eks. hjælpe en servicemontør til at få overblik over hvilke nodeadresser, der er i brug for uproblematisk at kunne tilslutte en service-pc eller andet serviceudstyr til et eksisterende system. PPDB

15 Figur 27. Figur 28. Monitor-programmet er et serviceværktøj til monitorering af P-NET variable og konfiguration af parametre. Monitoren kan anvendes til at vise og ændre værdier i variable. Drift og vedligeholdelse Node Backup/Restore er et backup og restore program til P-NET noder defineret i VIGO. Node Backup anvendes til at lave en backup kopi af de data, en node indeholder eller til at Restore data tilbage til noden. En node kan konfigureres til mange forskellige formål og situationer. Konfigurationsdata og brugerdata er gemt i et sæt variable og organiseret i en datastruktur i noden. Konfigurationsdata er information givet ved installationen af systemet og specificerer, hvordan noden skal virke. Det kan være funktioner for I/O-kanal, setpunkteralarmgrænser eller lign. Brugerdata er data genereret som et resultat af processen, f.eks. tællerværdier, drifts tider, måleværdier, vedligeholdelsesinformation m.v. Sikkerhed, diagnostik, fejlfinding Ved anvendelse af multi-net strukturen kan et stort system deles op i mange små sektioner (segmenter) og evt. fejl på en enkelt delsektion vil ikke direkte have indflydelse på de andre. Dette sikrer, at hvis der sker hardware fejl, kabelbrud eller lign., kan det resterende system køre videre upåvirket. Ligeledes er det muligt af frakoble delsektioner under f.eks. service, fejlfinding eller udvidelse. En sådan struktur giver en væsentlig simplere fejlfinding og muliggør tilslutning af nye sektioner uden problemer. Et evt. brud på kommunikationskablet, som forårsager at transmissioner fra en master til en slave udebliver, kan detekteres af I/O modulet ved hjælp af Watchdog funktionalitet. I/O modulet vil afbryde sine udgange, og via applikationssoftwaren kan denne funktion anvendes til at få systemet bragt i en sikker tilstand

16 Transmissionssikkerhed og diagnostik For hver transmission på P-NET forventes et svar tilbage til masteren, som foretog opkaldet. Hvert svartelegram indeholder en fejlkode, der entydigt indikerer, om der var nogen former for fejl ved den pågældende transmission. en kan fortolke fejlkoderne og anvende disse til at diagnosticere og detektere fejl på nettet, lokale fejl eller alarmer i den forespurgte node. Det giver den klare fordel, at man ikke behøver at overvåge det enkelte interface modul for at detektere, om der en lokal fejl eller alarm i denne. Udviklere og service medarbejdere anvender PC softwareværktøjer til konfigurering og programmering. VIGO, Visual VIGO og PC-konfigurationsværktøjer er tilgængelige til samtlige moduler. Projektering Projektplanlægningen starter med en specifikation af det nødvendige antal ind- og udgange i forhold til det fysiske anlæg. Det skal specificeres, hvilke signaltyper, der skal interfaces til, så som digital ind-/udgang, analog indgang Pt100, Pt1000, 0-20/4-20mA, 0-100mV, 0-10V eller analog udgang 4-20mA. En ind- eller udgang i et P-NET modul kan have flere funktioner (Input, input hold, follow mode, Toggle mode, One shut mode, etc.) og det skal også besluttes, hvilke funktioner I/O modulerne skal varetage, før kravene til Controller modulerne fastlægges. Valg af Controller moduler afhænger af applikationens omfang og kompleksitet. Det skal besluttes, hvorledes systemet skal opdeles i styringsenheder. Er det en centraliseret løsning med en stor styretavle eller er det en decentral løsning, med distribuerede controllere og I/O moduler, der ønskes. Fordelen ved den decentraliserede løsning er beskrevet i afsnittet Sikkerhed, diagnostik, fejlfinding. I forbindelse med valg af løsning og placering af moduler i anlægget, skal tæthedsklasserne (IP20 IP67) fastlægges for de enkelte moduler. Ved brug af M36 moduler med tilhørende bund moduler, er det muligt at foretage fortrådningen i anlægget samtidigt med at udviklingen af programmerne foregår mod de respektive Controller og I/O moduler på kontoret. Dette reducerer udviklingsomkostninger og udgifter til ekstra udstyr til udviklere og testere

17 Praktiske eksempler Betonanlæg Svinefodring /Ventilation Marine Bygningsautomation Mejeri /Bryggeri Returpant ASI Tankvogne Yachting Energi Fiskeopdræt Industristyring Detailhandel For yderligere information kontakt: PROCES-DATA A/S Navervej Silkeborg Tlf:

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000

WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000 WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000 Åbne Netværk? LonMark XML/SOAP... FTP HTTP TCP IP UDP EIA852 IEC709.1 (LonTalk ) Ethernet WiFi (wireless) TP/FT-10 PL-20 Prolon Data Logger Udvikling Teknologi

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

Flow Transmitter PD 340

Flow Transmitter PD 340 PROCES-DATA A/S 550 696 01 Flow Transmitter PD 340 Installationsguide DK PROCES-DATA A/S NAVERVEJ 8, DK-8600 SILKEBORG Tel. +45-87 200 300 Fax +45-87 200 301 info@proces-data.com www.proces-data.com Copyright

Læs mere

CPU, 702 702 702 15 6.22 MJK

CPU, 702 702 702 15 6.22 MJK ComTroller 702 er udviklet til styring og overvågning af mindre pumpestationer og boringer til vandforsyning. ComTroller 702 er en komplet enhed med ind- og udgange, CPU, datalogger, og kommunikationsporte

Læs mere

Motion Controller med integreret PLC

Motion Controller med integreret PLC Motion Controller med integreret PLC Aldrig mere scantids problemer... Styring af servoakser, hydraulikcylindre, pneumatiske ventiler samt frekvensomformere fra én og samme styring. Display-PLCen er hele

Læs mere

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE Oxix til måling af opløst ilt er et unikt system, hvor en avanceret solid-state optisk sensor kommunikerer

Læs mere

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy Produktpræsentation BA Systems Control made easy Produkthistorik 1995: SCADA system 1. generation frigivet 1997: BAS Series 1. generation frigivet 1999: BAS Series 2. generation frigivet - Frit programmerbar

Læs mere

Arduino Programmering

Arduino Programmering Microcontroller, Arduino I teknologi skal vi lære at lave programmer til uc for at have muligheden til eksamen at kunne lave intelligente el-produkter. I hvert fald skal vi have set mulighederne, og forstået

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Programmerbar elektronik. uc Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Forstå princippet i programmering af en uc og se mulighederne. Programmeringen

Læs mere

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Basic Modul 1 Software Kursus K120101 K120102 K120103 K120104 K120105 K120106 Dato 31.1-1.2.12 6.-7.3.12 8.-9.5.12 21.-22.8.12 2.-3.10.12 20.-21.11.12 Modul

Læs mere

Ethernets placering i OSI modellen

Ethernets placering i OSI modellen Ethernets placering i OSI modellen Lag 7 Applikation Giver netværks adgang for programmer uden for OSI modellen fx til fil overførsel, regneark, ETB og terminal emulering. Lag 6 Præsentation Kode konvertering

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

Adressering af ind- og ud gange på BCxxxx IEC1131 PLC uden TC system manager

Adressering af ind- og ud gange på BCxxxx IEC1131 PLC uden TC system manager APP-NOTE 600004 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Adressering af ind-

Læs mere

1.1 Indledning. Features: Højintensitet LED-display. Fleksibel forsyning (12-45V). Kan placeres op til 100m fra controlleren.

1.1 Indledning. Features: Højintensitet LED-display. Fleksibel forsyning (12-45V). Kan placeres op til 100m fra controlleren. Indhold. Indledning...3.2 Strømforsyning...4.3 Modul-interface...5.3 Modul-interface...6 2. Kommandooversigt...7 2.2 Register og flag-oversigt...8 2.3 Udlæsning til display...9 2.4 Registerbeskrivelser...

Læs mere

Ethernet teknologi. - hvordan fungerer det? Netteknik 1

Ethernet teknologi. - hvordan fungerer det? Netteknik 1 Ethernet teknologi - hvordan fungerer det? Netteknik 1 Ethernet & OSI modellen Lag 7 Applikation Giver netværks adgang for programmer uden for OSI modellen fx til fil overførsel, regneark, ETB og terminal

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 PÅLIDELIG FLOWMÅLING MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

Program Dokumentation PC Software Skrevet af. Gruppen. Version 1.0

Program Dokumentation PC Software Skrevet af. Gruppen. Version 1.0 Program Dokumentation PC Software Skrevet af Gruppen. Version 1.0 Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1. FORMÅL...3 1.2. REFERENCER...3 1.3. VERSIONSHISTORIE...3 1.4. DEFINITIONER...3 1.5. DOKUMENTATIONENS

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf.: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Overførsel af status og vægt for digitale vejeceller via simpel PC/PLC protokol

Læs mere

IP & GPRS IP (+ GPRS) transceivere

IP & GPRS IP (+ GPRS) transceivere IP & GPRS IP (+ GPRS) transceivere IP/GPRS serie IP ER FREMTIDEN FRA ANALOG TIL DIGITAL Den perfekte løsning i enhver situation Transmission af alarminformation via IP at slutbruger er nødt til at udskifte

Læs mere

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 H Ø J T E K N O L O G I S K S E N S O R M E D A V A N C E R E T O P T I K To funktioner i samme sensor Med SuSix sensorens 6

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på Alarms Manager er et system der overvåger, styrer og alarmerer fra alle tænkelige hændelser og fra et utal af forskellige systemer. Alarms Manager kan erstatte, eller supplere alle typer systemer og tekniske

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Updater KINO. Opsætning og installation

Updater KINO. Opsætning og installation Updater KINO Opsætning og installation Indholdsfortegnelse Kort updater... 3 Beskrivelse... 3 Hovedkomponenter i updateren... 4 Specifikationer:... 4 Tilslutninger... 5 Spænding til Updateren (CN12 og

Læs mere

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. GENERELT Kommunikationsenheden TBLZ-1/2-1-3-41 er beregnet til brug sammen med luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A og B. Enheden består af: 1. 4-modulers

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Infrastruktur i hjemmet og begreber

Infrastruktur i hjemmet og begreber Infrastruktur i hjemmet og begreber Indholdsfortegnelse Ordliste... 2 Accesspoint... 2 DHCP... 2 DSL... 2 Ethernet... 2 Firewall... 2 Flatrate... 2 Hub... 3 IP... 3 IP-adresse... 3 IP-filtrering... 3 IP-forwarding...

Læs mere

Opsætning af xcon og Logix Controller

Opsætning af xcon og Logix Controller Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsætning af MSEP... 3 Opsætning af MSEP Gateway... 3 Opsætning af akser... 5 Opsætning af PLC... 9 User-Defined Data Types... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Test

Læs mere

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet 6. marts 2012 Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet Til Produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 4 3.1 FREMFØRING AF SLUTKUNDENS DATATRAFIK...

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

VLAN - Virtual Local Area Network

VLAN - Virtual Local Area Network VLAN - Virtual Local Area Network - opdeling af LAN i mindre broadcast zoner Hvad er et VLAN? Virtuel switch, bestående af port 2, 5, 8 og 11 på fysisk switch VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller

Læs mere

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren APP-NOTE 600011 Beckhoff Application Note Date: 2/11/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Tildel fast IP adresse til

Læs mere

Innovation for system integration

Innovation for system integration Innovation for system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR backplane En brugervenlig og pålidelig monteringsløsning mellem DCS/PLC/SIS systemet og Ex barrierer /signalisolatorer TEMPERATUR EX BARRIERER

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Position Control via EtherCAT Quick Guide Denne Quick Guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de installerede servodrev, frekvensomformere og

Læs mere

IT og økonomi. Lektionens emner. Hvorfor netværk? Lektion: N: Netværk

IT og økonomi. Lektionens emner. Hvorfor netværk? Lektion: N: Netværk IT og økonomi Lektion: N: Netværk Lektionens emner Hvorfor netværk? Typer af netværk Fysisk opbygning Netværksoperativsystemer Protokoller Internet baggrundsteknologi Basistjenester Sikkerhed Hvorfor netværk?

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39

IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39 44164 INDHOLDSFORTEGNELSE IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39 2-39 Rekv. 7 Prod. 29-11-2005-14:07 Ordre 10723 EFU Indledning IHC Control Viewer giver

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual CLIMATIX TM GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual 1. Anvendelse 1.1. GBS Display til opsætning og overvågning Med GBS system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt

Læs mere

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 Indholdsfortegnelse 1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 2 Installation 5 2.1 Kontrol Enhed. 5 2.1.1 Tilslutning af forsyning... 5 2.1.2 Tilslutning af højttalere...

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e

E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e p å l i d e l i g f l o w m å l i n g MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow i alle

Læs mere

Deling i Windows. Netteknik 1

Deling i Windows. Netteknik 1 Deling i Windows - via Net eller Hjemmegruppe! Netteknik 1 Net historisk set Net - Network Basic Input Output System Giver - på en simpel og nem måde - mulighed for at dele ressourcer (filer, printere

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

SIKOM A/S SIKKERHED & KOMMUNIKATION Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Vandtårnsvej 77 DK-2860 Søborg Tel. +45 8764 6000 Fax. +45 8764 6001.

SIKOM A/S SIKKERHED & KOMMUNIKATION Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Vandtårnsvej 77 DK-2860 Søborg Tel. +45 8764 6000 Fax. +45 8764 6001. SIKOM A/S SIKKERHED & KOMMUNIKATION Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Vandtårnsvej 77 DK-2860 Søborg Tel. +45 8764 6000 Fax. +45 8764 6001 M100 Centraler Prisliste 2009 LBB 7112/00 SB-80 Central kr 43.500 SB-80

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS

LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS INDHOLDSFORTEGNELSE Lab øvelse Konfiguration af DHCP på router...2 Topologi...2 Adresse Tabel...2 Formål...2 Baggrund...2 Udstyrs specifikation:...2

Læs mere

Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended Kursusoversigt 2013 - Basic Modul 1 Software Kursus K130101 K130102 K130103 K130104 K130105 Dato 29.- 30.01.13 05.-06.03.13 07.-08.05.13 27.-28.08.13 22.-23.10.13

Læs mere

Objektsikring. Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997

Objektsikring. Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997 Objektsikring Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997 1 Piccolo anvendelse Museer, udstillinger og gallerier: Overvåger malerier skulpturer og montrer

Læs mere

Systemair Connect. Opsætning

Systemair Connect. Opsætning Systemair Connect Opsætning Opsætning af Systemair Connect Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig i gang med opsætningen af Systemair Connect. Du kan bl.a. læse om, hvordan du opbygger en understruktur

Læs mere

Vidensdeling og kontinuert uddannelse er nøglebegreber hos FH Automation A/S.

Vidensdeling og kontinuert uddannelse er nøglebegreber hos FH Automation A/S. FH Automation A/S Rådgivning og Automa-tion indenfor: Scada PLC Drives & Motion Robotteknologi El-Tavler Elektrisk & Mekanisk Service Hos FH Automation har vi mange års erfaring med automatisering, og

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange, 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang, 3+1 indgange 1 Infrarød Trådløs alarm Duplex 1988 8+1 udgange, 8+4 indgange, 60 trådløse Display Duplex 988 8+1 udgange,

Læs mere

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Styring af gadebelysning Så det passer dig! v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Årsmøde i KOGL april 2010 Thomas Kyhn Præsentation Produktionschef fi Profort a/s Ansat i firmaet gennem 13 år Rådgiver

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version February, 2009 SB168-ES og M7CL Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af M7CL med digital stagebox.

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA 2.6. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION AXIS KAMERAER Team Mobbis anbefaler AXIS som leverandør af

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer - proaktiv overvågning og fejlfinding Central overvågning af fjernvarmerørsystemer Generering af dynamiske tilstandsrapporter Nøjagtig lokalisering

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610 UniLock System 10 Manual til COM Server CV72 Projekt PRJ149 Version 1.0 Revision 020610 COM Server CV72 giver mulighed for at tilslutte RS485 direkte til et 10Mbps Ethernet. I stedet for at kommunikere

Læs mere

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger:

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger: Betjeningsanvisning til model Installationsanvisninger: Anvisninger til udtagelse af fedtfilter. Øverste udtagelige rude Nederste udtagelige rude 1) Faser til udtagning af øverste rude: NB: Gå frem på

Læs mere

Brugervenlig og kommunikativ!

Brugervenlig og kommunikativ! Brugervenlig og kommunikativ! Altivar 312 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,18 til 15kW tre-faset 200-600V Specielle funktioner til alle typer af maskiner

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 VLAN - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 Hvad er et VLAN? Virtual Local Area Network s er en logisk opdeling af enheder eller brugere og teknikken resulterer i et system der minder om IP adressering;

Læs mere

IAI Quick Start Guide

IAI Quick Start Guide IAI Quick Start Guide Opsætning: Manualen til controllerene ligger i: Produkter\IAI\Manual\RoboCylinder\Controller\ Her ligger den i en undermappe alt efter hvilken type controller det er. Installer RCPC

Læs mere

Installation og konfiguration

Installation og konfiguration Dometic Communication Unit Version 0.37 820 9505 18 - ed0110 Installation og konfiguration INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt 1.1. DCU som standardudstyr 4 1.2. DCU som eftermonteringssæt 4 1.3. Modeloversigt

Læs mere

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004 Side 1 Installationsvejledning for µ-pc systemet µ-pc Version 1 December 2004 Side 2 µ-pc systemet µ-pc systemet er opbygget af moduler som vist på figur 1. Hvert modul består af en kasse med stikforbindelser,

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Huset 2 overblik 4 Følgende kamera systemer kan linkes til DBM 6000 : Avermedia, Dallmeier, GeoVision, Milestone, Mirasys, Seetec, VisiMAX Kameraet kan tilgåes via installations vinduet, bygningstegningen

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Decentral adgang...

Læs mere