-den Internationale Fieldbus Standard IEC Type 4.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-den Internationale Fieldbus Standard IEC 61158 Type 4."

Transkript

1 -den Internationale Fieldbus Standard IEC Type 4. Introduktion P-NET fieldbus er designet til sammenkobling af distribuerede proceskomponenter, så som procescomputere, intelligente sensorer, ventiler, aktuatorer, I/O-moduler, decentrale og centrale controllere, PLC er osv., via RS485, RS232, Ethernet samt lysleder. Der er router og gateway funktionalitet indbygget i P-NET moduler, der gør det muligt at kommunikere på tværs af medierne og netværk. P-NET anvendes til styring/regulering og monitorering af proces og produktionsanlæg. Dette omfatter skrivning og læsning af måleværdier, ventilstillinger mv. Desuden bruges P-NET også til dataopsamling, til konfiguration af noder/sensorer og til download af programmer. Figur 1. P-NET fieldbus med distribuerende proceskomponenter. Pt100/ Pt1000 Ventil Tryk Alarm On/Off rpm Foruden transport af almindelige måleresultater og statusdata tilbyder bussen udveksling af yderligere information om grænseværdier, aktuatorpositioner og tilbagemeldinger, sensorsignaler, fejlmeddelelser og interne systemdata. P-NET kan anvendes til download og upload af parametre og programmer til moduler, som så styrer processen. Brugen af intelligente P-NET-sensorer og aktuatorer giver derudover væsentlig bedre diagnosticeringsmuligheder end ved brug af traditionel analoge signaler 4-20 ma. Apparatfejl og kabelfejl kan endvidere detekteres automatisk af netværks-protokollen. En P-NET applikation er karakteriseret ved lav pris for et lille anlæg. Prisen stiger lineært med systemets størrelse. P-NET er velegnet til såvel små anlæg med få moduler, som til større anlæg med mange controllere, sensorer og interfacemoduler. Endvidere er ethvert anlæg klar til yderligere udvidelse. Anvendelsesområder P-NET fieldbussen er i dag installeret på mere end anlæg over hele verden. Anlæggene spænder fra simple installationer med nogle få I/O-punkter til meget store og komplekse installationer med mange tusinde I/O-punkter. De følgende eksempler er blot nogle af de steder, hvor der i øjeblikket findes kørende P-NET installationer: Mejerier, bryggerier, miljøkontrol indenfor landbruget, automatiske foderanlæg, ventilation, fiskeopdræt, asfalt-og betonproduktion, tekstilindustrien, tankbiler til mælk, vin, øl, olie og kunstgødning, kvalitetskontrolsystemer, kraftværker, solvarmeanlæg, plaststøbning, styring af skibsmotorer, tankstyrings- og alarmsystemer (godkendt af Germanisher Lloyd, BureauVeritas, Norske Veritas og Lloyds Register of Shipping), datafangst, vandforsyning, bygningsautomation, brændstofhåndteringssystemer, (godkendt til legal afregning af PTB, NMI, NWML,...). Endvidere kan nævnes, at det danske flaske-retursystem med over 2500 tilsluttede butikker spredt over hele Danmark, er baseret på P-NET

2 Figur 2. Eksempel på betonanlæg og mejeri. real, long real, og timer. Komplekse typer kan være array, string, record og buffer. Dataformatet er en del af P-NET standarden. Fordele ved P-NET protokollen. Den distribuerede processorkraft i et system kan forøges blot ved at forbinde yderligere mastere. Særlige procedurer er indbygget i P-NET standarden således, at det er muligt at ændre en nodes adresse på netværket ved hjælp af nodens unikke serienummer. Dette tillader, at man kan ændre en P-NET nodeadresse, imens systemet er i drift. Dip switches og anden mekanik kan undgås, og det er derfor muligt at bygge hermetisk lukkede P-NET noder (f.eks. IP-67). Principperne i P-NET P-NET er en meget effektiv fieldbusprotokol, idet den kan håndtere op til 300 bekræftede datatransaktioner pr. sekund fra uafhængige adresser i 300 forskellige moduler (P-NET RS485). Data kan overføres som færdigkalkulerede SI enheder (flydende tal med komma), som f.eks. temperatur, tryk, strøm, spænding osv., eller som blokke af 32 uafhængige, binære signaler, der angiver ventil-, switchposition eller lignende. Dette store antal af bekræftede datatransmissioner kan opnås, fordi P-NET slaverne håndterer interne data parallelt med modtagelse eller afsendelse af pakker. Behandling af en forespørgsel initieres, så snart de første byte ankommer. En analog måleværdi fra en slave præsenteres for en master i ingeniørenheder. Derfor behøver masterne ikke at anvende processorkraft på yderligere skalering eller konvertering. For eksempel vil slaven konvertere signalet fra en temperaturføler til en værdi i grader Celsius og på opfordring præsentere værdien for den enkelte master. Risikoen for at forskellige mastere fortolker en måling forskelligt er samtidig elimineret. Identifikation, der bruges til at adressere fysiske variable på netværket, mappes via en SOFTWIRE liste. Denne liste genereres, mens applikationsprogrammet kompileres og der er derfor ikke brug for nogen real time oversættelse, hvilket betyder meget hurtig data tilgang. For at sikre real-time datakommunikation er hver pakke, der sendes på nettet, begrænset til 56 databytes. Hvis den nødvendige datalængde overstiger 56 bytes, deles pakken automatisk i flere på hinanden følgende transmissioner. Det er på denne måde muligt at beregne worstcase adgangtid for en master. Data, der overføres på bussen, kan være af simpel eller kompleks type, afhængig af behovet for måling og styring. Simple typer kan være boolean, byte, char, word, integer, 92 93

3 Multi-net strukturer og nettyper P-NET understøtter multinetstrukturer og sammensætning af forskellige nettyper. Netværksarkitekturen på fig. 3 viser, hvordan et større system kan deles op i en række celler. I dag og i fremtiden tillader teknikken at distribuere intelligensen blandt cellecontrollere, interface moduler, sensorer, aktuatorer mv. På hvert niveau bliver data koncentreret og reguleringssløjfer bliver typisk afsluttet inden for det samme netværk. Behovet for udveksling af data mellem de enkelte celler mindskes, idet intelligens og databehandling decentraliseres. Figur 3. Viser hvordan et netværk kan deles i et antal celler og anvende forskellige medier. En installation kan til en hver tid udvides med flere netværks celler. I systemer med egentlig distribueret intelligens er det altid muligt at tilføje ekstra processorkraft i form af yderligere master controllere. Det er derfor muligt altid at lave udvidelser i et sådant system. Vha. multiport mastere, som har to eller flere kommunikationsporte, kan et system deles op i et antal celler. Disse celler kan bestå af et stort eller et lille antal mastere og interface moduler. Kommunikationen mellem modulerne i disse celler vil typisk være baseret på P-NET RS485 eller P-NET Light-Link. Multiport mastere har indbygget gateway funktionalitet og skaber forbindelse mellem P-NET RS485, P-NET Light-Link, P-NET RS232 samt P-NET Ethernet. Opdeling af et system i celler svarende til f.eks. en celle pr. sektion af et anlæg muliggør nedlukning af en enkelt sektion, uden at det har effekt på de resterende sektioner. Programafvikling kan distribueres i en eller flere uafhængige controllere pr. celle. En software- eller hardwarefejl i en celle vil således ikke påvirke de andre celler. Ethernet Internet Ethernet kan anvendes som højhastighedsbackbone netværk pga. den store båndbredde og give den fornødne adgang mellem PC er og de enkelte proces- eller produktionsafsnit. Multi-port Light-Link Multi-port Light-Link RS485 Multi-port RS232 Light-Link RS232 Modem Multi-port Ethernet Multi-port Light-Link Figur 4. Transperant adgang gennem multiport mastere til andet bussegment Multi-port Multi-port RS485 RS

4 Kommunikationen mellem de forskellige bussegmenter kan ske via noder med to eller flere P-NET porte. Dette betyder, at enhver master på en bus har direkte transparent adgang til enhver node på alle andre bussegmenter, uden at der kræves specielle programmer i multi-port masterne. Se fig.4. Segmenteringen muliggør også selvstændig lokal trafik på hvert bussegment, hvilket forøger opdateringshastigheden og ydelsen for det samlede system. Der er indlysende fordele ved at dele et system i mindre sektioner, fordi det formindsker konsekvenserne ved en fejl på et segment, hvilket giver en bedre systemsikkerhed. Endvidere giver multi-net funktionerne en naturlig redundans, som gør hele anlægget meget robust med hensyn til fejl. Se også fig.3. En vigtig fordel ved P-NET multi-net topologien er, at der ikke er brug for en hierarkisk strukturering af bussegmenterne. Dette er en stor fordel ved udvidelser på eksisterende P-NET installationer og ved sammenkobling med andre netværk. Hvis man bruger et traditionelt bussystem uden denne multi-net facilitet, kræver det et specielt program i noden, hvis man vil forbinde to segmenter i den samme node. Et sådant program skal samle alle data fra alle apparater i det ene segment for at gøre dem tilgængelige for det andet segment, altså at lave en slags spejlbillede af processen. Med det store antal data, der er tilgængeligt i vore dages intelligente noder, er det næsten umuligt at opdatere og vedligeholde et spejlbillede for et helt bussegment. En sådan procedure lægger beslag på en betragtelig procentdel af bussens kapacitet og stiller store krav til hukommelse. Endvidere er det dyrt at skrive og teste et dedikeret program til hver segmentforbindelse. Ved brug af P-NET er sådanne komplekse spejlbilleder ikke nødvendige. Redundant P-NET I visse applikationer kan der være krav eller ønske om redundans af netværket. Dette kan gøres ved anvendelse af Multi-net funktionerne, hvilket giver en naturlig redundans, eller ved anvendelse af et redundant kommunikationsmodul. Modulet vil kontinuerlig overvåge linien og skifte automatisk over på den alternative kommunikations linie, hvis der detekteres kommunikationsfejl. Intelligente P-NET moduler Typiske P-NET slave moduler giver systemintegratoren mere end blot input/output funktioner. De indeholder ofte yderligere procesorienterede funktioner spændende fra simpel overvågning af en grænseværdi til PID-regulator, som gør det muligt for systemintegratoren at konfigurere lokale reguleringssløjfer eller specificere de forskellige trin i en proces. Dør når endeposition Motor Opstarts strøm [A] Tid Start strøm 1.5 Output fjernes ved max. strøm Dør lukkes 1.0 Max. strøm 0.5 Min. strøm 0.0 Tid [s] Figur 5. Output flag Output Diagram Automatisk dør-kontrol. Output status Diagrammet i fig.5 viser, hvordan en standard-udgang i et I/O modul kan håndtere en funktion som f.eks. automatisk dør kontrol. En gearmotor anvendes til at åbne og lukke en dør. Motoren er forbundet til en udgang. Retningen bestemmes af en anden udgang. Hver gang motoren tændes, trækker den en strøm på 1,5A i max 0,5 sek. for at starte bevægelsen. Når døren kører trækker motoren 0,6A. Hvis døren møder en forhindring eller slutpositionen nås, stiger strømmer til mere end 0,6A og motoren stoppes. Såfremt at strømmen er mindre end 0,2A udløses en alarm motor i uorden. Et andet eksempel på et slavemodul kunne være en vægttransmitter, hvor det analoge signal fra en vejecelle konstant konverteres, skaleres og gemmes i slavens hukommelse. Når slaven modtager en forespørgsel fra en master, svarer den straks med det senest gemte resultat. Der udføres kontinuerligt fejlcheck i slaven, og hvis en fejl opstår, adviseres masteren med en kode i den følgende svarmeddelelse

5 P-NET kanalstruktur Et typisk P-NET fieldbus modul er en føler, ventil, aktuator eller et interfacemodul. Det kan relateres til et eller flere processignaler, f.eks. et digitalt output eller et analogt input. Til hvert processignal er der knyttet yderligere information udover tilstand eller værdi. Disse variable, som er relateret til processignalet, vedrører specielle funktioner for konfiguration, konvertering, skalering, filtrering, fejlmeddelelser osv. Figur 6. Kanalstrukturen i en digital I/O Kanalen indeholder også support for vedligeholdelse af den tekniske styring på anlægget. En kanal er struktureret som 16 registre, hver med sin relative, logiske adresse, kaldet SOFTWIRE nummere (SWNo). Disse 16 variable eller konstanter indenfor en kanal kan være af enhver type også kompleks og kan være placeret i forskellige typer hukommelse. For at give et specifikt eksempel på en standard interface kanal er der i fig. 6 vist en digital I/O kanal. En sådan kanal kan konfigureres til adskillige funktioner, inklusive automatiske funktioner. Disse funktioner er Input, Input Hold, Output, Follow Mode, Toggle Output, One Shot Output og Duty-Cycle Output. Så længe der er aktivt signal på I/O-klemmen, måler OperatingTime -registeret tiden, og en signalforkant på I/O-klemmen vil forøge Counter værdi med 1 og dermed registrere antal input eller output aktiveringer. Strømmen igennem belastningen på udgangen måles og kan læses på register x3. MinCurrent og MaxCurrent kan bruges som feedback signal til at vise, om belastningen er forbundet og til at beskytte udgangen og belastningen. Maintenance registeret kan indeholde information om, hvordan og hvornår der sidst blev udført vedligeholdelse på den tilsluttede enhed. ChType registeret skal findes i alle kanaler, og er en record bestående af et unikt nummer, som definerer kanaltypen samt en array af boolean som angiver, hvilke registre der er implementeret. En af de vigtige funktioner ved P-NET er behandlingen af fejlmeddelelser. Derfor har hver kanal et fejlkoderegister kaldet ChError. Dette register indeholder fejlinformation for kanalen og værdierne i dens registre. Eksempler på fejl kan være overbelastning, signal afbrudt eller lign. En kanal behøver ikke kun beskæftige sig med processignaler, men kan også være knyttet til andre datatyper som f.eks. interne funktionsblokke med dertil hørende parametre. Denne samling af sammenhørende variable og funktioner for hvert processignal regnes i P-NET terminologi for et procesobjekt og kaldes for en kanal. En kanal indeholder alle de data, der er nødvendige for at understøtte procesobjektets kontrolfunktioner. Dette betyder, at noder kan have forskellige I/O strukturer. En node kan f.eks have 6 digitale I/O, 4 analoge I/O eller en kombination af digital og analog I/O. Men hver enkelt I/O af samme type vil være ens set fra masteren, uanset hvilken slags node den er del af

6 Servicekanalen er en vigtig standardiseret kanaltype, som skal indgå i alle noder, hvad enten denne er en kompleks samling af forskellige kanaler, eller blot en simpel sensor. Denne kanal indeholder information om nodeadressen, serienummeret, producentens identitet, overordnet node data fejl og andre data, der vedrører noden. Denne kanal starter altid med SWNo O og adressering af servicekanalen er derfor ens for alle noder. Denne kanal bruges også til at identificere en ukendt node. Den resulterende fordel af denne filosofi om kanalstandardisering er, at set fra en P-NET masters synspunkt, kan alle kanaler betragtes og behandles ens, uanset hvem der har fremstillet apparatet, og uanset hvilken node, det er placeret i. P-NET Fieldbus net typer og medier P-NET RS485 Ved anvendelse af P-NET RS485 tillades kabellængder op til 1200 meter uden brug af repeatere. P-NET RS485 moduler er galvanisk isolerede, og der kan forbindes op til 125 apparater i et bussegment, takket være brugen af et specielt termineringskredsløb. P-NET RS485 er en multi-master bus, som tillader 32 mastere pr. bussegment. Al kommunikation er baseret på det princip, at en master sender en forespørgsel og den forespurgte slave returnerer et svar øjeblikkeligt. Retten til at tilgå bussen sendes fra en P-NET master til en anden ved hjælp af Token. P-NET anvender en metode, der kaldes virtual token passing, som ikke kræver meddelelser over bussen. Når en master ikke længere behøver adgang til bussen, får den næste master muligheden, baseret på en cyklisk, tidsstyret mekanisme. Den metode, som anvendes i P-NET, adskiller sig fra den, der anvendes i andre multi-master systemer, der bruger egentlige meddelelser, når adgangen til bussen sendes videre. Virtual token passingprincippet tillader, at en master mangler. Hvis det er tilfældet, vil alle apparater, også andre mastere, blot fortsætte med at arbejde normalt. Det omgående svar sammen med den parallelle operation og hurtig overgivelse af Token resulterer i en ydelse, som kan sammenlignes med andre bus systemer med meget højere transmissionshastighed (500 kbit/s). Hver P-NET slave skal svare på en forespørgsel inden 390 µs ( omgående svar ). Dette eliminerer behovet for flere forespørgsler til den samme variabel eller kontinuerlig polling, indtil resultatet er klart. Det omgående svar fjerner behovet for buffere i slave modulet til at indeholde en kø af forespørgsler fra forskellige mastere. P-NET RS485 adskiller sig fra dedikerede chipløsninger, som typisk først begynder behandlingen, når en hel pakke er modtaget. På denne måde bliver P-NET datahastigheden på 76,8 kbit/s ikke en begrænsende faktor for ydelsen. En af ulemperne ved at en forøge transmissionshastigheden er, at det giver en væsentlig reduktion af fieldbussens maksimale længde. For eksempel ved 76,8 kbit/s kan fieldbus længden være helt op til 1,2 Km men ved 500 kbit/s vil længden blive reduceret til blot 200 m. s P-NET RS232 Figur 7. Kanalstrukturen i en digital I/O s P-NET RS232 er at betragte som en punkt-til-punkt forbindelse mellem to netværksnoder. Kan anvendes til seriel kommunikation mellem PC og P-NET controller med seriel interface. Kan desuden anvendes i forbindelse med P-NET kommunikation via modem, tilslutning af seriel printer, stregkodelæser eller lign

7 P-NET Ethernet Kabling og elektriske specifikationer Ethernet har sin fortrinlighed ved den store båndbredde. For at sikre et optimalt system skal der anvendes switch teknologi. I forbindelse med PC monitorering/overvågning er denne kommunikationsform særdeles velegnet og giver enhver PC tilsluttet LAN netværket en simpel adgang til proces eller produktionsanlægget. Ved Ethernet anvendes der P-NET protokol og Ethernet fungerer som transportmedie for P-NET pakker. Elektrisk standard Bus struktur P-NET RS485 P-NET RS232 P-NET Ethernet P-NET Light-Link RS485 Fysisk ring uden terminering Multimaster bus Understøtter Multi-net struktur RS232 Punkt til Punkt forbindelse Ethernet Fysisk stjerne (Switch skal anvendes) IR Multimaster bus Understøtter Multinet struktør P-NET Light-Link P-NET Light-Link anvender samme topologi og konfigureres på samme måde som P-NET RS485. Understøtter yderligere kommunikationshastigheder på 76,8 kbit/s og 230,4 kbit/s (3x P-NET RS485 hastighed). P-NET Light-Link kan ved 230,4 kbit/s håndtere op til 900 bekræftede datatransaktioner pr. sekund, hvilket giver en svartid på maksimalt 130 µs. P-NET Light-Link er IR baseret og anvendes til kommunikation mellem moduler placeret i I/O klynge. Se fig. 9 og fig. 13. Medium Bus længde Antal af noder pr. Bus segment Parsnoet kabel med skærm (STP) Karakteristisk impedans ohm IBM TWINAX Max m (EIA RS485) Uden brug af repeater Op til 125 noder Op til 32 masters Parsnoet kabel med skærm (Cat 5. STP) Max. 12 m. 2 noder Punkt til Punkt Parsnoet kabel uden skærm (Cat 5. UTP) Max. 100 m. 100 noder Fiber optisk kabel Type: Plastic Optical Fibre, 1000 µm, Agilent ordre nr. HFBR- RUS 100 (100 m) 0,5 m. Op til 125 noder Op til 32 masters Kommunikations hastighed Determinisme 76.8 kbit/s 300 bekræftede transmissioner / sekund 390 µs 4,8-115,2 kbit/s 10/100 Mbit/s 1000 bekræftede transmissioner / s Ja, switch skal anvendes 76,8 kbit/s / 230,4 kbit/s 300/900 bekræftede transmissioner/s 390 µs µs Tilbehør Låse kilder, klippeværktøj Bøjning radius > 30 mm Figur

8 P-NET fieldbus komponenter M36 moduler i PD 600 serien består af P-NET interface moduler og programmerbare Controllere. Controllere i denne serie betegnes også som Distributed Process Intelligence (DPI). Filosofien bag denne nyskabende række af moduler er at give systemdesigneren en høj grad af fleksibilitet med hensyn til opbygning af lokale I/O klynger. P-NET Light-Link anvendes til Fieldbus kommunikation mellem de enkelte lokale interface moduler. Modulerne består af to dele, et Elektronik Modul og et Bund Modul. Bund Modulet monteres på DIN skinne og klemmerne anvendes til montering af ledninger til ventiler, sensorer, aktuatorer mv. En del af design konceptet gør, at der ikke er behov for ekstra klemrækker, da der en klemme pr. ledning til rådighed. Samtidig er kravet til mærkning af ledninger elimineret. I kraft af modulernes unikke opbygning placeres disse blot ved siden af hinanden på DIN skinnen. I forbindelse med kommunikation er der ikke behov for fortrådning mellem modulerne, idet dette foregår via P-NET Light-Link og anvender optiske fibre indbygget i Bund Modulet. Desuden kan forsyningen til hvert modul ske ved isætning af en fælles strømskinne, når det nødvendige antal moduler er monteret. Dette nedbringer yderligere behovet for fortrådning mellem modulerne. Modulerne understøtter Hot Swap, som gør det muligt at afmontere et modul, imens modulet er tilsluttet forsyningsspænding. De øvrige moduler berøres ikke. Elektronik modulet kan dermed udskiftes, selvom proces- eller produktionsanlægget er idrift. P-NET fieldbus komponent eksempler Figur 9. Figur 10. SPI: PD Simple P-NET Interface, RS485 DPI: PD P-NET Interface RS485 PD RS232 Interface PD Ethernet Interface Analog I/O: PD 640-0/4-20 ma 4 I/O kanaler PD Pt100/Pt kanaler PD mv 4 kanaler Digital I/O: PD Digital I/O 4 kanaler PD Digital I/O 6 kanaler PD Digital input 6 kanaler

9 Figur 11. Operatør interface: PD Tastatur og grafisk display GSM Modem I/O DPI RS-232 PD601 Digital I/O PD620 Digital I/O PD620 I/O Pt100 Figur 13. Figur 13 viser et eksempel, hvor der via GSM modem kan opkobles til et mobilt system. Der er adgang til samtlige proces variable i de tilstedeværende moduler. Dvs. flow, temperatur, I/O status mv. Desuden vil registreringer gemt i PD 600 og PD 601 kunne overføres via modemet og gemmes på PC med henblik på f.eks. afregning eller lign. Simple P-NET PD600 PD3221 UPI Automation med P-NET Fieldbus komponenter Figur 12 viser et netværkseksempel, hvor en PC via en switch og PD 602 DPI er forbundet til to I/O klynger via Ethernet og desuden har forbindelse til en tredje I/O klynge via P-NET RS485. P-NET RS485 forbindelsen mellem I/O klyngerne anvendes til kommunikation mellem DPI og interface modulerne i I/O klyngerne. Denne opbygning giver en stor båndbredde til/fra PC en. Kommunikation mellem I/O klyngerne er RS485 baseret og tillader kabellængder op til 1200 meter. Figur 12. PC Installation I kraft af den todelte opbygning af modulerne i M36 serien kan installationen deles op i to trin. Bundmoduler monteres i tavlen og den nødvendige fortrådning kan udføres. Isætning af elektronikmoduler og konfiguration kan udskydes til opstart af systemet. M36 moduler er meget lidt pladskrævende og er designet til at passe i en standard gruppetavle. Flere grupper af moduler kan forbindes med fiberoptisk kabel og betragtes som et netværk. Ligeledes kan forsyningen sløjfes fra række til række i tavlen. Dette giver sammenlagt et minimalt behov for intern fortrådning i tavlen. Switch DPI LAN PD602 I/O Digital I/O PD620 Figur 14. Simple P-NET PD660 DPI P-NET PD600 I/O Digital I/O PD620 DPI RS-485 PD600 DPI LAN PD602 I/O Digital I/O PD

10 Figur 15. soft Windows er uundværligt som operativsystem på de fleste PC er, er VIGO et uundværligt værktøj, som varetager en lang række forskellige opgaver i forbindelse med opbygning og drift af et fieldbus system. VIGO anvendes i forbindelse med proces-, fabriks-, automations- eller bygnings-kontrol-systemer, hvor individuelle styringsenheder er distribueret rundt på anlægget eller i bygningen. VIGO kan anvendes til at beskrive et fysisk anlæg med hensyn til data, relaterede datastrukturer og hvor data er placeret. Software til konfiguration, monitorering, programmering m.v. PC ere anvendes ofte i P-NET installationer som en af masterne. PC en kan forbindes direkte til P-NET via et RS485 PC/P-NET interface modul, via RS232 eller via Ethernet. En omfattende softwarepakke kaldet VIGO er blevet specielt udviklet til P-NET. VIGO er et Windows baseret Fieldbus Management System. På samme måde som Micro- Figur 16. VIGO indeholder værktøjer til konfiguration, vedligeholdelse og service samt udviklingsværktøjer. VIGO er en såkaldt OLE server. OLE automation er en Microsoft standard til generel anvendelse for tovejs kommunikation mellem to Windows applikationer. Programmer, som anvender OLE, kan skrives i Visual Basic, Delphi, C++, Excel, Access m.fl.. VIGO indeholder værktøjer til konfiguration, vedligeholdelse og service samt udviklingsværktøjer

11 Opgaver varetaget af VIGO: VIGO stiller en ensartet og veldefineret kommunikations grænseflade til rådighed for kommunikation mellem programmer på en standard PC og variable og konstanter i noder på P-NET. Kanalkonfiguration Programmet Channel Configuration er designet til at kunne genkende et antal standardiserede kanaler. Konfiguration af nodernes adresser på netværket Hver P-NET node inden for hvert enkelt segment skal konfigureres med en unik nodeadresse. P-NET noder er normalt sendt fra producenten med nodeadressen sat til O. Da denne nodeadresse ikke er tilladt ved normal kommunikation, vil tilslutningen af sådanne ikke forstyrre de allerede tilsluttede noder. Når en ny node er blevet forbundet til netværket, kan den ønskede nodeadresse sættes ved at anvende en speciel egenskab i P-NET. En broadcast meddelelse indeholdende nodeadressen og serienummeret på noden sendes til alle noder, sætter nodeadressen på noden. Figur 18. Kanalkonfigurationsvinduet er opdelt i tre sektioner. Den øvre del indeholder feltet [PhysId ], som viser identiteten på den pågældende kanal. [Write enable ]er fælles for en hel node og skal afkrydses for at tillade ændring af indholdet af konfigurationsregistrene. Dette giver brugeren en bekvem måde at konfigurere de forskellige kanaler, som giver et helt modul. Figur 17. Dette program er i stand til at sætte nodeadressen i den fysiske node ved anvendelse af serie nummeret. Bliver noden genkendt som en master, bliver et [Number of s ] felt også vist. Dette indikere det maksimale antal mastere, der må være tilsluttet det pågældende netværkssegment. Den midterste sektion består af et antal faner, hver indeholdende formateret visning af de forskellige konfigurationsregistre. Den nederste sektion giver en visning af realtidsværdier, som er specifikke for den valgte kanal

12 Programmering i Process-Pascal udviklingsmiljø P-NET master moduler fra PROCES-DATA programmeres i Process-Pascal, der er et højniveau programmeringssprog, som er specielt udviklet til anvendelse på P-NET fieldbussen. Process-Pascal er baseret på standard Pascal, men udvidet med en række faciliteter til bl.a. at afvikle flere programmer simultant i en computer. Dette kaldes for multitasking. Process-Pascal tillader automatisk rapportering af alarmer i tilfælde af fejl i en controller eller i et eller flere af interface modulerne. Yderligere er det muligt automatisk at teste alle komponenter i et helt anlæg ved opstart. Figur 19. Debuggeren kan anvendes som editor, og fra dette miljø kan applikationsprogrammet skrives, kompileres, downloades, startes/stoppes m.v. Debuggeren gør det muligt at debugge (fejlsøge) programmet i controlleren linie for line, hvilket er med til at give en væsentlig hurtigere udviklingstid på den samlede applikationsudvikling. Kompileren laver automatisk type check under kompileringen, hvilket gør programmer sikre og lettere at udvikle. SCADA systemer De fleste Visualiserings- og SCADA systemer, som er på markedet, supporterer anvendelse af VIGO via OLE grænsefladen og dermed adgang til P-NET. Visual VIGO Til visualisering af proces- og fabriksautomationsanlæg, bygningskontrolsystemer m.v er det enkleste og billigste at anvende Visual VIGO. Visual VIGO er inkluderet i VIGO installationspakken. PC en kan være tilsluttet lokalt, eller via LAN, modem eller en Internetforbindelse. Kommunikationen med modulerne på P-NET sker igennem VIGO Fieldbus Management Systemet. Figur

13 Dataopsamling Dataflow diagram Visual VIGO indeholder også nogle gode faciliteter til at logge real-time værdier og vise nuværende og historiske målinger. Det kan enten være i form af grafer eller i tabelform. Figur 22. Min. -> Timer Store Data Batch afvikling Ordre nedbrydning Batch afvikling Ordre nedbrydning Batch afvikling Ordre nedbrydning SQL Database Rapportering Historiske data Sporing 3 Figur 21. Real Time Data Data Opsamling Visualisering 2 msek. -> sek. Små & Store Data VIGO PDDE msek. Mange Små Data I / O Controller PPDB 1 Data kan enten logges og gemmes af PC en eller logges af en fjernt placeret datalogger tilsluttet P-NET. Denne virker som en databuffer og data gemmes i dennes interne hukommelse. Denne metode giver meget høj datasikkerhed, da logningen af data sker helt uafhængigt af PC en. Data kan overføres fra dataloggeren til PC en med et givet interval. Data gemmes med IDNr, Dato/Tid, Værdi samt Fejlkode. Data i dataloggeren slettes ikke men overskrives, når hukommelsen er fuld efter FIFO princippet. Yderligere findes en facilitet, som danner grundlag for interface til eksisterende MES og ERP systemer. 1) Den nederste del i dataflow diagrammet viser P-NET Proces Control systemet med P-NET mastere og I/O moduler, som styrer og overvåger processen. Process-Pascal Data-Buffer (PPDB) anvendes b.la. i dataloggeren men kan også være en integreret del af applikationsprogrammet. 2) Visualisering af den kørende proces med on-line data. Kommunikation mellem PC ere og P-NET foregår vha. VIGO. VIGO indeholder et standard interface byggende på OLE2 Automation. Loggede data gemmes i PROCES-DATA Data-Buffer Engine (PDDE) på PC ens harddisk. I modsætning til standard database formater kan loggede data ikke editeres eller manipuleres. 3) Visualisering og rapportering af historiske data. Batch afvikling til produktionsprocessen

14 Figur 23. Datalogger Test af installation PC I/O DPI LAN PD602 Digital I/O PD620 Ved opstart af en installation kan NetView anvendes til at sikre, at alle noder har fået tildelt en unik nodeadresse. Når samtlige noder har fået tildelt nodeadresser, kan der udføres et konsistenscheck for at sikre overensstemmelse mellem det beskrevne i VIGO og det, som PC en fysisk har kontakt til. Netview kan også anvendes ved fejlfinding, da det forventes at samtlige noder svarer tilbage på forespørgslen om tilstedeværelse. Se fig. 25. Figur 25. Overførslen af måleværdien fra master moduler, I/O moduler, flowmåler mv. sker gennem VIGO, og data lagres i PDDE. PP Data-Buffer: PD 60x DPI kan logge data fra P-NET master moduler, I/O er, flowmålere m.v. Loggede data gemmes internt i DPI ens Flash hukommelse. Sikkerhed for logning af data: Der mistes ingen data, selv om PC slukkes eller hvis denne bryder ned. Eksempel på loggede data. Figur 24. Datalogger ID Date/Time Value Status : , : ,34 0 Figur 26. Netscan er et universelt værktøj, som kan scanne P-NET for tilstedeværende noder i adresse området Dette kan f.eks. hjælpe en servicemontør til at få overblik over hvilke nodeadresser, der er i brug for uproblematisk at kunne tilslutte en service-pc eller andet serviceudstyr til et eksisterende system. PPDB

15 Figur 27. Figur 28. Monitor-programmet er et serviceværktøj til monitorering af P-NET variable og konfiguration af parametre. Monitoren kan anvendes til at vise og ændre værdier i variable. Drift og vedligeholdelse Node Backup/Restore er et backup og restore program til P-NET noder defineret i VIGO. Node Backup anvendes til at lave en backup kopi af de data, en node indeholder eller til at Restore data tilbage til noden. En node kan konfigureres til mange forskellige formål og situationer. Konfigurationsdata og brugerdata er gemt i et sæt variable og organiseret i en datastruktur i noden. Konfigurationsdata er information givet ved installationen af systemet og specificerer, hvordan noden skal virke. Det kan være funktioner for I/O-kanal, setpunkteralarmgrænser eller lign. Brugerdata er data genereret som et resultat af processen, f.eks. tællerværdier, drifts tider, måleværdier, vedligeholdelsesinformation m.v. Sikkerhed, diagnostik, fejlfinding Ved anvendelse af multi-net strukturen kan et stort system deles op i mange små sektioner (segmenter) og evt. fejl på en enkelt delsektion vil ikke direkte have indflydelse på de andre. Dette sikrer, at hvis der sker hardware fejl, kabelbrud eller lign., kan det resterende system køre videre upåvirket. Ligeledes er det muligt af frakoble delsektioner under f.eks. service, fejlfinding eller udvidelse. En sådan struktur giver en væsentlig simplere fejlfinding og muliggør tilslutning af nye sektioner uden problemer. Et evt. brud på kommunikationskablet, som forårsager at transmissioner fra en master til en slave udebliver, kan detekteres af I/O modulet ved hjælp af Watchdog funktionalitet. I/O modulet vil afbryde sine udgange, og via applikationssoftwaren kan denne funktion anvendes til at få systemet bragt i en sikker tilstand

16 Transmissionssikkerhed og diagnostik For hver transmission på P-NET forventes et svar tilbage til masteren, som foretog opkaldet. Hvert svartelegram indeholder en fejlkode, der entydigt indikerer, om der var nogen former for fejl ved den pågældende transmission. en kan fortolke fejlkoderne og anvende disse til at diagnosticere og detektere fejl på nettet, lokale fejl eller alarmer i den forespurgte node. Det giver den klare fordel, at man ikke behøver at overvåge det enkelte interface modul for at detektere, om der en lokal fejl eller alarm i denne. Udviklere og service medarbejdere anvender PC softwareværktøjer til konfigurering og programmering. VIGO, Visual VIGO og PC-konfigurationsværktøjer er tilgængelige til samtlige moduler. Projektering Projektplanlægningen starter med en specifikation af det nødvendige antal ind- og udgange i forhold til det fysiske anlæg. Det skal specificeres, hvilke signaltyper, der skal interfaces til, så som digital ind-/udgang, analog indgang Pt100, Pt1000, 0-20/4-20mA, 0-100mV, 0-10V eller analog udgang 4-20mA. En ind- eller udgang i et P-NET modul kan have flere funktioner (Input, input hold, follow mode, Toggle mode, One shut mode, etc.) og det skal også besluttes, hvilke funktioner I/O modulerne skal varetage, før kravene til Controller modulerne fastlægges. Valg af Controller moduler afhænger af applikationens omfang og kompleksitet. Det skal besluttes, hvorledes systemet skal opdeles i styringsenheder. Er det en centraliseret løsning med en stor styretavle eller er det en decentral løsning, med distribuerede controllere og I/O moduler, der ønskes. Fordelen ved den decentraliserede løsning er beskrevet i afsnittet Sikkerhed, diagnostik, fejlfinding. I forbindelse med valg af løsning og placering af moduler i anlægget, skal tæthedsklasserne (IP20 IP67) fastlægges for de enkelte moduler. Ved brug af M36 moduler med tilhørende bund moduler, er det muligt at foretage fortrådningen i anlægget samtidigt med at udviklingen af programmerne foregår mod de respektive Controller og I/O moduler på kontoret. Dette reducerer udviklingsomkostninger og udgifter til ekstra udstyr til udviklere og testere

17 Praktiske eksempler Betonanlæg Svinefodring /Ventilation Marine Bygningsautomation Mejeri /Bryggeri Returpant ASI Tankvogne Yachting Energi Fiskeopdræt Industristyring Detailhandel For yderligere information kontakt: PROCES-DATA A/S Navervej Silkeborg Tlf:

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000

WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000 WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000 Åbne Netværk? LonMark XML/SOAP... FTP HTTP TCP IP UDP EIA852 IEC709.1 (LonTalk ) Ethernet WiFi (wireless) TP/FT-10 PL-20 Prolon Data Logger Udvikling Teknologi

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy Produktpræsentation BA Systems Control made easy Produkthistorik 1995: SCADA system 1. generation frigivet 1997: BAS Series 1. generation frigivet 1999: BAS Series 2. generation frigivet - Frit programmerbar

Læs mere

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Basic Modul 1 Software Kursus K120101 K120102 K120103 K120104 K120105 K120106 Dato 31.1-1.2.12 6.-7.3.12 8.-9.5.12 21.-22.8.12 2.-3.10.12 20.-21.11.12 Modul

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

AS-i Safety. Innovations in safety

AS-i Safety. Innovations in safety AS-i Safety Innovations in safety AS-i Safety nu er sikkerhed nemt! Alle følere, I/O-enheder og PLC forbindes til en valgfri plads på samme kabel og de kan let flyttes efter behov. Enhedernes funktion

Læs mere

Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended Kursusoversigt 2013 - Basic Modul 1 Software Kursus K130101 K130102 K130103 K130104 K130105 Dato 29.- 30.01.13 05.-06.03.13 07.-08.05.13 27.-28.08.13 22.-23.10.13

Læs mere

3. Computerens opbygning.

3. Computerens opbygning. 3. Computerens opbygning. Computere er konstrueret med henblik på at skulle kunne behandle og opbevare data og det er de som nævnt i noterne om Bits og Bytes vældig gode til. Som overordnet model for computere

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien -produktserien Fjernkontrolleret styring og måling Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier 100% dansk udviklet og produceret Serien af -produkter er tilpasset ethvert

Læs mere

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren APP-NOTE 600011 Beckhoff Application Note Date: 2/11/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Tildel fast IP adresse til

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

IT og økonomi. Lektionens emner. Hvorfor netværk? Lektion: N: Netværk

IT og økonomi. Lektionens emner. Hvorfor netværk? Lektion: N: Netværk IT og økonomi Lektion: N: Netværk Lektionens emner Hvorfor netværk? Typer af netværk Fysisk opbygning Netværksoperativsystemer Protokoller Internet baggrundsteknologi Basistjenester Sikkerhed Hvorfor netværk?

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

Introduktion. IQ3xCite systemet

Introduktion. IQ3xCite systemet IQ3xcite systemet Introduktion til IQ3xcite systemet Moderne bygninger bliver mere og mere komplicerede, og det stiller store krav til styring af, og kontrol med, driften. En bygnings CTS-anlæg (CTS =

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

Objektsikring. Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997

Objektsikring. Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997 Objektsikring Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997 1 Piccolo anvendelse Museer, udstillinger og gallerier: Overvåger malerier skulpturer og montrer

Læs mere

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund AVR MP3 29-05-08 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...2 2 Udviklingsmiljø...2 3 Beskrivelse af systemet...3 3.1 VS1001k...3 3.2 MP3 file formatet...6 4 Konklusion...6 5 Litteratur liste...6 6 Illustrations

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm multiguard Light 4 udgange, 8+2 indgange multiguard micro 1 udgang, 3+1 indgange 1 Infrarød Trådløs alarm multiguard Max 8+1 udgange, 8+4 indgange, 60 trådløse Display multiguard

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Styring af gadebelysning Så det passer dig! v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Årsmøde i KOGL april 2010 Thomas Kyhn Præsentation Produktionschef fi Profort a/s Ansat i firmaet gennem 13 år Rådgiver

Læs mere

Piccolo overfaldsalarm

Piccolo overfaldsalarm Piccolo overfaldsalarm Giver tryghed for: Rådhuse: personalet i f. eks. borgerservice og socialforvaltning. Retsbygninger: dommere, advokater og vidner i forbindelse med retssager Fængsler: fængselspersonale

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 Lonbox PCM2001 betjeningsenhed Bruger vejledning Oktober 2002 Denne manual beskriver installation

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Ondisplay - Digitalt informationssystem

Ondisplay - Digitalt informationssystem Ondisplay - Digitalt informationssystem Instore TV, Infoskærme eller digital skitning Instore TV blev fra den spæde begyndelse i USA introduceret som en ny mediekanal primært i detailforretninger. Et faktum

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer - proaktiv overvågning og fejlfinding Central overvågning af fjernvarmerørsystemer Generering af dynamiske tilstandsrapporter Nøjagtig lokalisering

Læs mere

Nem og effektiv asset management i processen

Nem og effektiv asset management i processen Nem og effektiv asset management i processen PERFORMANCE MADE SMARTER Få nem adgang til Udlæsning af procesværdier Diagnosticering Programmering af enheder Simulering af procesværdier TEMPERATUR EX-BARRIERER

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] Entry serien H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-1610E 16 kanaler, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

PAXNET. - Den tekniske implementering - Offentlig netværks ydelser - Det fysiske netværk - Drift af netværket

PAXNET. - Den tekniske implementering - Offentlig netværks ydelser - Det fysiske netværk - Drift af netværket PAXNET - Den tekniske implementering - Offentlig netværks ydelser - Det fysiske netværk - Drift af netværket Detaljeret indhold PAXNET og standarder Data transport (X.25 baseret) Tilkoblingsmuligheder

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

Adressering af ind- og ud gange på CXxxxx IEC1131 PLC uden TC system manager

Adressering af ind- og ud gange på CXxxxx IEC1131 PLC uden TC system manager APP-NOTE 610003 Beckhoff Application Note Date: 11/13/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Adressering af ind-

Læs mere

Huset 2 overblik 4 Følgende kamera systemer kan linkes til DBM 6000 : Avermedia, Dallmeier, GeoVision, Milestone, Mirasys, Seetec, VisiMAX Kameraet kan tilgåes via installations vinduet, bygningstegningen

Læs mere

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 B A N E B R Y D E N D E T E K N O L O G I Chatter er udviklet til overvågning og måling af bl.a. niveau, hvor der ikke er

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Spørgsmål til OE Kabel TV

Spørgsmål til OE Kabel TV Spørgsmål til OE Kabel TV spørgsmål 1: Hvordan forbruges 12-fiber linierne? Hvordan er de fordelt på telefoni, intranet og TV fordelingsnettet? svar 1: intranet og telefoni kører på samme kabel. Der vil

Læs mere

Heatime. SMS Remote Control

Heatime. SMS Remote Control Heatime SMS Remote Control Brugervejledning V252E 02.07.2008 Al information indeholdt i dette dokument kan ændres uden meddelelse herom, og uden at Milkline kan drages til ansvar herfor. www.milkline.com

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

6.22. Datablad. www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3 9755 1529

6.22. Datablad. www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3 9755 1529 Datablad ComTroller 702 er udviklet til styring og overvågning af mindre pumpestationer og boringer til vandforsyning. ComTroller 702 er en komplet enhed med ind- og udgange, CPU, datalogger, og kommunikationsporte

Læs mere

Kursuskatalog 2015 TwinCAT2 TwinCAT3

Kursuskatalog 2015 TwinCAT2 TwinCAT3 Kursuskatalog 2015 TwinCAT2 TwinCAT3 Kursusoversigt 2015 Modul 30 - Basic Kursus K153001 K153002 K153003 K153004 Dato 24.-25.02.15 12.-13.05.15 01.-02.09.15 10.-11.11.15 Modul 32 - OOP programmering Kursus

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper.

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations S7-1200 Standard Pumpestyringen, er en fleksibel PLC-styring til pumpestationer med forskellig hardware-konfiguration.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

200 og 400 serien. Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien. Udgave 2

200 og 400 serien. Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien. Udgave 2 200 og 400 serien Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien Udgave 2 Indhold Indhold... 2 Oversigt... 3 Forberedelse... 5 Medfølgende tilbehør... 5 Hardware... 6 IRIS 200 kabinet... 6 IRIS 200 serien

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network (C) EC MID 2005 VLAN, runk & VP 2003 EC MID, Heh 1 VLAN: Virtual Local Area Network VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller brugere VLAN s fungerer på OI lag 2 ( og 3 ) Opbygget af witche ( og Routere

Læs mere

Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M221 PLC er

Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M221 PLC er Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten Modicon M221 Få det maksimale ud af dine maskiners ydeevne med MachineStruxure Den NÆSTE generation af MachineStruxure er en komplet automationsløsning,

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Dataudveksling med SIMEAS SAFIR ETS-52-01-04 Rev. 1 teknisk standard Dokument nr. 60386/10, sag 10/5371 - ETS-52-01-04 v. 0 1/10 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer:

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 VoIP Voice over IP & IP-Telefoni Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 Oversigt over foredrag VoIP I Dag Hvordan står tingene i dag? Netværksstrukturen for VoIP Benyttede VoIP-standarder/protokoller

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv.

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv. Michael Halfter Ingerslevsgade 108, st tv 1705 V København d. 19. December 2003 Tilbud, Kabelfri lokalnetværk Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet

Læs mere

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden TruPortal 1.5 leverer brugervenlighed og flere funktioner, så den imødekommer behovene til løsningen af forskellige opgaver TruPortal 1.5 Effektiv,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere