Mere af det gode børneliv! MDI s uddannelsespakke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mere af det gode børneliv! MDI s uddannelsespakke 2012-13"

Transkript

1 Mere af det gode børneliv! MDI s uddannelsespakke

2 Det handler om søstjerner, strandkanten og et godt børneliv For nogen år siden gik jeg en morgen på stranden med mine små døtre Maria og Filippa. Der havde været en vældig storm om natten, og der var blæst i tusindvis af små søstjerner op på strandkanten, der nu bare lå og døde. Maria og Filippa gik fluks i gang med den helt store redningsaktion, og kastede søstjerne efter søstjerne ud i vandet. Jeg sagde til dem, at jeg syntes, det var et ret håbløst projekt. De svarede samstemmende, at for de her søstjerner, som de havde i hænderne, betød det nu rigtig meget at komme ud i vandet igen Vores uddannelse som vi nu går i gang med handler også om en slags søstjerner, der er på vej til at blive skyllet op på strandbredden, hvis ikke vi foretager os noget. Omdrejningspunktet er kernen i det gode børnliv, vi rammesætter på vores daginstitutioner. Hvor der fra mange sider med rette eller urette i øjeblikket jævnligt rettes voldsomme anklager mod de danske daginstitutioner for om børnelivet på daginstitutionen nu er godt nok? Er søstjernerne ved at dø i strandkanten? For MDI er det helt centralt, at den partnerskabsmodel vi netop nu udvikler, som en ny og bedre model at være selvejende på, som har opbakning fra mange sider, også sætter fokus på dette meget centrale emne. Hvor det er et rimeligt men også afgørende krav fra politisk hold, at hvis vores selvejende daginstitutioner ønsker at være en attraktiv samarbejdspart, så skal der fokuseres på vores værdier, faglighed og evnen til at mobilisere og inddrage civilsamfundet. Det har været kernen i vores eksistensberettigelse som selvejende daginstitutionen fra starten af, men der stilles i dag helt andre krav end tidligere til at arbejde med denne dimension og kunne dokumentere den i forhold til sin omverden. Og skal det siges ganske kort: Gør vi en forskel her giver det mening for et velfærdssamfund at selvejende daginstitutioner driver daginstitutioner. Gør vi ikke en forskel her, giver det ingen mening. Derfor gør vi også fra MDI s side noget helt særligt ud af at understøtte denne dimension, sådan at vores I på et veldokumenteret grundlag kan tage en dialog om, hvor veldrevne I er både i forhold til økonomi, HR og interessenttilfredshed og at der er særlig fokus på vores værdier/faglighed og civilsamfund. Sådan at selvejende institutioner både for kommuner, forældre og civilsamfund opfattes som progressive medspiller i forhold til at skabe de bedste rammer om det gode børneliv. Hvor der i det ligger at have en stærk bevidsthed om sin pædagogik, kunne reflektere over egen praksis og kunne begrunde og kommunikere valg af arbejdsadfærd. Derfor glæder vi os i MDI utroligt til at søsætte denne uddannelse sammen med jer. For ingen af os kan udvikle det gode børneliv på daginstitutionsområdet alene. Men sammen kan vi skabe et helt enestående projekt. Søstjernerne er ikke ved at dø i strandkanten. Søens stjerner er på vej mod åbent hav for at kaste nyt stjernestøv... Charlotte Biil, Generalsekretær MDI 2

3 Indhold Oversigt over uddannelsesprogrammet... 4 Fælles koordineret Kick Off... 4 Fra Search-in til Reach-out en kvalitetskonference... 5 Progression fra modul til modul... 5 Uddannelsesprogrammets didaktik... 6 Forankring og kvalitetssikring ved UCC... 6 Økonomi... 6 SVU voksenundervisningsstøtte... 7 Tilmelding og kontaktpersoner... 7 Modulet: Børn og unges læreprocesser... 8 Modulet: Innovation og Civilsamfund Studietur Pistoia Modulet: Facilitering Sæt jer store mål. Sæt jer tydelige spor. Det skal kunne ses at I har været her. Vi skød med slangebøsse engang. De store drenge skød efter tomme flasker. Hvor er de flaskeskår i dag? Jeg skød til måls efter månen. Mærkerne ses tydeligt den dag i dag. Benny Andersen,

4 Oversigt over uddannelsesprogrammet Uddannelsen består af 3 moduler, en studietur og tre konferencer undervejs en konference der skyder uddannelsen i gang, en konference midtvejs i forløbet og en konference der runder uddannelsen af. Modul 1: Børn og unges læreprocesser For pædagoger Modul 2: Innovation og Civilsamfund For ledere Studietur Pistoia. For ledere og pædagoger Modul 3: Facilitering. For ledere og pædagoger Kick-off KicKikKi Search-in Fra searchin til til reach-out reach-out Kick-out 2012 aug. / sept. / okt. / nov. / dec. / jan. / feb. / mar. / apr. / maj 2013 Fælles Kick Off Torsdag d. 16. august (Århus/Svendborg) og torsdag d. 23. august (København) bliver du introduceret til den uddannelsespakke som MDI søsætter til efteråret 2012 for både pædagoger og ledere. Du vil få en kort introduktion til, hvad modulerne går ud på, hvad det er for nogle emner vi vil udforske, og hvordan vi vil arbejde med temaerne. Du vil ligeledes få en forståelse af, hvorledes modulerne Børn og unges læreprocesser samt Innovation og Civilsamfund indbyrdes skaber samklang og bygger op til det efterfølgende fælles Faciliteringsmodul. Ligeledes vil du høre mere om, hvordan studieturen til Pistoia kan understøtte den indlæring, der er foregået, og gøre de tre moduler til en symfoni over Det Gode Børneliv. Alle uddannelsesmoduler er bygget op omkring aktionslæring. Kick-off arrangementet vil skyde den proces i gang, således at refleksioner modnes og praksis afprøves/udfordres allerede inden undervisningen går i gang. Det handler konkret om at: - Pædagogerne får en opgave i deres feltarbejde forud for Børn og Unges læreprocesser: Du skal i feltarbejdet lave en undersøgelse af børn og unges læringsrum i institutionen. Gerne gennem billededokumentation og narrativer. Der bliver udarbejdet en skabelon til støtte for undersøgelsen. Brug gerne de netop afsluttede kvalitetsmålinger. Sammen med en makker i netværket afdækker du hvad særligt der er ved din institution, og drøftelsen tages op i personalegruppen med sikring af opbakning hertil. Makkerskabet du etablerer, vil understøtte din aktionslæring gennem hele modulet. - Lederne får en opgave forud for Innovation og Civilsamfundsmodulets start: Afdæk dit institutionsbrand: Hvad vil du gerne være kendt for, hvad er I særlig gode til? Brug gerne de netop afsluttede kvalitetsmålinger og forhør dig rundt omkring i institutionen og i dit 4

5 lokalsamfund. Til hjælp får du udleveret materiale der kan understøtte afdækningen af dit brand og du har ligeledes mulighed for at bringe det brandingmateriale, du er blevet præsenteret for på netværksuddannelsen, i spil. Sammen med en makker afdækker du, hvad der er særligt ved DIN institution og drøftelsen tages også op i forhold til personalegruppen, og der sikres opbakning hertil. Det makkerskab, du starter op her, vil skulle understøtte din aktionslæring igennem hele modulet. Refleksionerne vil i løbet af efteråret understøttes af en løbende vejledning. Fra Search-in til Reach-out en kvalitetskonference Ud af den aktionslæring som pædagogerne bedriver i efterårets modul omhandlende Børn og Unges læreprocesser, vil der komme unikke svar på hvordan udviklingen af pædagogisk praksis, kan gøre en forskel for Det Gode Børneliv. Dette arbejde skal præsenteres og den viden og de erkendelser der herigennem er fremkommet skal overbringes til lederne. Lederne har således et konkret afsæt for at visualisere og sætte ord på, hvad der er institutionens kerneydelser og pædagogiske særkende til brug for deres egen brandingafklaringsproces. Konferencen vil blive afholdt d. 26. november 2012 i København. Progression fra modul til modul Det ene modul bygger op til det næste: Modulerne er tilrettelagt sådan, at den studerende guides gennem et sammenhængende forløb, hvor dokumentation af pædagogisk praksis af børn og unges læreprocesser fra det første modul bliver oplægget til studietur og sidenhen til det næste modul, nemlig faciliteringsmodulet. Faciliteringsmodulet vil samle trådene og fokusere på, hvordan den indhentede viden og indsigt kan omsættes til konkrete handlinger i praksis blandt de mange forskellige aktører lokalt i netværk og institutioner. Først hver for sig og så sammen: Det samlede uddannelsesprogram er tilrettelagt således, at når pædagogerne har gennemført deres pædagogiske diplommodul i efteråret 2012, og lederne har gennemført deres lederdiplommodul om Innovationsprocesser og Civilsamfund umiddelbart efter nytår 2013, så mødes ledere og pædagoger sidenhen på integrerede hold - først på studierejser til Pistoia for dem som vælger den til, og derefter på det afsluttende modul om facilitering. Det er en forudsætning for deltagelse i Faciliteringsmodulet og i Pistoia-turen, at man har deltaget på henholdsvis Børn og Unges læreprocesser og Innovation og Civilsamfund. Det er tanken, at ledere og pædagoger i fællesskab afprøver nye veje til udvikling af institutionernes pædagogiske praksis. Forløbet bliver understøttet af et kick-off arrangement og en kvalitetskonference for alle tilmeldte. Og hele forløbet afsluttes med et kickout på MDI s årsmøde 3. maj Titel Dato Sted Deltagere ECTS Kick-off 16. august Svendborg Pædagoger og august København ledere Modul 1: Børn og Start uge 38 45, Århus Pædagoger 10 Unges læreprocesser 2012 Eksamen uge 46 København Fra search-in til reach-out en kvalitetskonference 26. november København Pædagoger og ledere 0 5

6 Modul 2: Innovation Uge 2-5, 2013 Århus Ledere 5 og Civilsamfund Eksamen uge 6 København Studietur til Pistoia Uge 8, 2013 Pistoia, Italien Pædagoger og 0 ledere Modul 3: Facilitering Uge Eksamen uge 18 Århus og København Pædagoger og ledere 5 Uddannelsesprogrammets didaktik MDIs uddannelsesprogram bygger grundlæggende på en antagelse om, at den der arbejder, er den der lærer. Derfor tilrettelægges alle undervisningsaktiviteter på grundlag af aktionslæring som metode, dvs. deltagernes egne studier af praksis i egen organisation, og helt konkret vil det ske gennem de studerendes studium af prøvehandlinger i egen organisation, der skal bringe praksis tættere på ønsket om at skabe rammer for Det Gode Børneliv. Prøvehandlinger og praksisformer i øvrigt vil blive iagttaget og dokumenteret gennem logbøger og fotos, som vil være grundlaget for modulernes eksamensformer. Undervisningens videnskabsteoretiske afsæt vil principielt være eklektisk (er en stil eller tankegang der opstår ved at forene forskellige ideer, også selvom de måske kan virke uforenelige), hvorfor videnskabsteoretisk overblik vil indgå i alle moduler. Men herefter vil hovedparten af de valgte teorier og metoder bygge på en socialkonstruktionistisk tilgang. Forankring og kvalitetssikring ved UCC MDI s uddannelsesprogram udbydes gennem UCC, og der vil være undervisere fra UCC på alle moduler. Optagelse på modulerne og eksamensadministration sker således gennem UCC, ligesom de generelle standarder for undervisningsevaluering undervejs og efter undervisningen vil gælde modulerne på MDI s uddannelsesprogram. Økonomi Priser på modul 1 og 2 er pakkepriser, der også indeholder deltagelse i kick-off konferencen og kvalitetskonferencen. Priserne er incl. moms. Der vil således være mulighed for at få afløftet moms ved kontering af regningen. For de institutioner der er omfattet af København Kommunes rammeaftale vil der være mulighed for at få refunderet størstedelen af udgiften til ledelsesdiplommodulerne, det vil sige til modul 2 og 3. I priserne er inkluderet: - Undervisning - Fuld forplejning på undervisningsdagene - Grundbøger til de enkelte moduler - Materiale forbundet med undervisningen så som logbøger m.m. - Togtransport til og fra kursusstedet (for kursister udenfor København og Århus) 6

7 I prisen er ikke inkluderet: - Supplerende litteratur - Transport til og fra konferencerne Modul 1 om Børn og Unges læreprocesser, incl. kick-off og kvalitetskonference Modul 2 om Innovation og Civilsamfund, incl. kick-off og kvalitetskonference Pistoia studietur, incl. transport, overnatning, fortæring og studiebesøg Modul 3 om Facilitering kr kr kr kr. SVU voksenundervisningsstøtte Alle moduler i MDI s uddannelsesprogram betales af institutionerne selv, men alle moduler er samtidig tilrettelagt, så det er muligt for de studerende at søge SVU. Studieturen til Pistoia er ikke SVU-berettiget. Tilmelding og kontaktpersoner For yderligere information kan du kontakte MDI: Ulla Engholm tlf: /mail: eller Kirsten Birk Olsen tlf.: / mail: Tilmeldingsfrist er lørdag d. 30 juni. Tilmeldingen sker på Er du omfattet af rammeaftalen for Københavns Kommune vil du efter tilmeldingsfristen blive kontaktet, med henblik på, at din tilmelding skal videreformidles til BUF-akademi. 7

8 Modulet: Børn og unges læreprocesser Målgruppe: Pædagoger Målet er at uddanne 2 pædagoger fra hver institution i netværket, således der samtidig dannes pædagogiske praksisudviklingsnetværk i netværkene. Modulets formål Formålet er at styrke den pædagogiske faglighed gennem udforskning af praksis, gennem forståelse for hvad der rører sig i barneperspektivet, og gennem studiet af forskellige forestillinger om hvad børn skal i en daginstitution. Formålet er endvidere, at pædagogen bliver medskaber af Det Gode Barneliv. Med afsæt i en anerkendende og socialkonstruktionistisk tilgang og med aktionslæring som metode vil MDI skabe grobund for et daginstitutionsmiljø, der kan udvikle og forandre sig. Indhold og aktiviteter Den studerende vil i forhold til sin egen pædagogiske praksis, få viden om aktuel børne-og ungekultur. Og vil arbejde med etik og værdier i det pædagogiske arbejde i det relationelle paradigme. Med det formål, at få en generel opdatering på de nyeste begreber og teorier om dannelse, opdragelse, læring og socialisering i et positivt psykologisk perspektiv. Der skabes en professionsforståelse samt positioner og perspektiver i det pædagogiske relationsarbejde. Forløbet vil stille skarpt på barnets/ den unges eget perspektiv, og hvad Det Gode Unge/Børneliv er, ved at afdække unge/børns egne perspektiver, meninger og oplevelser i forhold til deres eget liv. Den studerende vil arbejde med storyline i pædagogisk praksis og som refleksiv pædagogik, hvor iagttagelser, fokuseret opmærksomhed, anerkendende tilgang til den unge/barnet og narrativer bliver omdrejningspunkt for Det Gode Unge/ Barneliv. Den studerende vil arbejde med de unges/børnenes læring og lave iscenesættelse af læringsprocessen, hvor den unge/barnet ses som den aktive lærende. Den studerende vil endvidere udforske begrebet æstetik og dets udviklingshistorie for derigennem at opnå en forståelse af, hvad det betyder at arbejde med æstetiske læreprocesser. Den studerende vil arbejde med de fysiske æstetiske læringsrum, fordi omgivelserne, farver, former osv. taler til os og stimulerer læreprocessen. Det handler om den sansende krop og om den følelsesmæssige erkendelse - ikke som noget separat og eksklusivt, men som et meget vigtigt fundament for den unges/barnets videre udvikling. Studiestøttende aktiviteter: Vejledning, skriveværksted m.m. Under uddannelsen vil der være mulighed for, at MDI rykkede skurvognen ud i de pædagogiske netværk. 8

9 Der vil være vejledning i forbindelse med et skriveværksted, inden opgaven afleveres. Undervisere Undervisningen vil blive varetaget af en hovedunderviser samt gæsteundervisere, der underviser i begrebet æstetik, æstetiske læreprocesser og børne/ungekultur. Desuden vil Ulla Engholm, pædagogisk konsulent i MDI, fungere som klasselærer, vejleder og facilitator. Omfang og eksamensform Modulet indeholder 44 lektioner fordelt på 8 ½ uge, svarende til 10 ECTS point. Datoer for undervisning og eksamen: Undervisning en gang ugentligt fra uge 38 uge 45 i Eksamen uge 46: Skriftligt oplæg på baggrund af logbogen, med mundtlig eksamen. Modulet refererer til det modul i studieordningen for Pædagogisk Diplom der hedder Børn og unges læreprocesser 9

10 Modulet: Innovation og Civilsamfund Målgruppe: Ledere Målet er at uddanne alle ledere. Hensigten er at der i netværkene kan skabe fælles afsæt for en civilsamfundsstrategi. Modulets formål Formålet er at skabe forudsætninger for, at alle MDI-institutioner skaber de bedste rammer for Det Gode Børneliv og gør det i interaktion med lokalsamfundet, og at MDI-institutionerne åbner sig op for omverdenen og med sin ekspertise og kompetence er en synlig aktør for Det Gode Børneliv i lokalsamfundet. Indhold og aktiviteter Børn skal indføres i at blive samfundsborgere den bedste læring for børnene er at se forældre eller andre vigtige voksne være hjælpsomme samfundsborgere. På modulet stilles følgende spørgsmål: Ser lokalområdet din institution som noget helt særligt og et aktiv i nærmiljøet? Hvad er det helt særlige ved Det Gode Børneliv, som din institution kan bidrage med lokalt? Og er det noget lokalsamfundet er bekendt med? For at engagere frivillige og lokalmiljøet i de aktiviteter, der folder sig ud i daginstitutionen eller fritidshjemmet, skal de kende til værdien af det arbejde, institutionen laver. Lokalsamfundet og de frivillige aktører skal vide, at de ved at engagere sig kan gøre en betydningsfuld forskel. Modulet om civilsamfundsengagement giver den studerende viden om og konkrete redskaber til at kunne engagere institutionen i lokalsamfundet. Den studerende bliver klædt på til at vide, hvordan man skal gå til opgaven, hvordan man strategisk opnår det engagement, der matcher de aktiviteter, som institutionen er optaget af, og hvor der er faldgruber, som man skal navigere udenom. Ligeledes hvordan man håndterer et personale, der som de professionelle skal møde ikke fagprofessionelle samarbejdspartnere, og hvordan man siger pænt nej tak til en frivillig, der ikke kan tilbyde den hjælp, der er behov for i institutionen. Kan man få øje på det gode arbejde, er der masser af vilje til at give en hjælpende hånd, yde et ekstra bidrag, gøre det muligt at lave nogle ting, der er lidt sjovere og kommer lidt bredere ud i lokalsamfundet end ellers. Og kommer der en dag, hvor institutionen er presset på sin eksistens eller har brug for lokale stemmer, der kan tale institutionens sag så har man en opbakning, der rækker langt ud over den forældrerøst, man kan mobilisere. Den studerende opfordres til gennem modulets aktiviteter og forskellige prøvehandlinger at engagere lokalsamfundet i egen institution for at opnå nye og mere kraftfulde talerør på institutionens vegne. Den studerende udfordres på at forholde sig aktivt til, hvad det er for en institution, som han/hun er leder af, og hvordan der professionelt arbejdes med at inddrage civilsamfundet i skabe rammer for Det Gode Børneliv. Studiestøttende aktiviteter: Vejledning, skriveværksted m.m. Der vil være vejledning i forbindelse med et skriveværksted, inden opgaven afleveres. 10

11 Undervisere Undervisningen vil blive varetaget af 2 undervisere, henholdsvis Kirsten Birk Olsen fra MDI og Malene Ringvad fra UCC. Omfang og eksamensform Modulet indeholder 22 lektioner fordelt på 4,2 uge og afsluttes med skriftlig eksamen på max. 9 sider. Omfanget svarer til 5 ECTS. Undervisning en gang ugentligt fra uge 2 til uge 5 i 2013 Uge 5 og 6: skriveværksted Uge 6: Skriftlig eksamen, max. 9 sider Modulet refererer til det modul i studieordningen for Diplomuddannelse i Ledelse, der hedder Videns- og Innovationsledelse 11

12 Studietur Pistoia Målgruppe: Pædagoger og ledere, som tidligere har deltaget i modulerne; Børn og Unges læreprocesser og Innovation og Civilsamfundet. Studieturens formål Formålet er at skabe ny refleksion og understøtte pædagoger og ledere i hvorledes der tænkes pædagogik i Italien, for løbende at skabe det bedst mulige barneliv. Det gælder både i forholds til hvordan der arbejdes med struktur og organisering og hvordan der arbejdes med den pædagogiske kvalitet i praksis. Indhold og aktiviteter Pistoia har meget at berige den pædagogiske tænkning og praksis med både i forhold til ledelse, struktur og organisering af det pædagogiske arbejde. Det er en af forudsætningerne for, at kvaliteten i det pædagogiske arbejde kan udfolde sig. På en 6 dages studietur skal vi udforske og reflektere over hvorledes de strukturelle og fysiske rammer kan være medskaber af det gode børneliv. På turen vil vi bl.a. afdække: Pædagogikken og rummets indretning - Hvordan er det muligt at indrette rummene så børnene inspireres, og så deres nysgerrighed og kreativitet stimuleres og således inviterer til at børnene udvikler sig. Hvordan er et soverum indrettet, så små børn ligger i smukke rolige rum og falder i søvn til stille klassisk musik osv. De voksnes betydning - som de der sætter rammerne for børnenes aktiviteter og stiller de nøglespørgsmål til børnene, der stimulerer børnenes egen refleksion i stedet for at give børnene svar. Den voksne sikrer, at børnene bliver medskaber af egne demokratiske læreprocesser. Viden om og evnen til at stille de rigtige spørgsmål er centrale. Samarbejdet med forældrene som vigtige spillere i refleksionen over den pædagogik, der sikrer det gode børneliv. Og samarbejde med lokalsamfundet, ikke bare institutionen men også lokalsamfundet er medaktør i at forme et godt børneliv for byens børn. Indføring af børnene i byens kultur og kunst. Hvordan løverne i byens rum og skulpturerne og billederne af Pistoias lokale kunstner bliver en del af børnenes kendskab. Hvordan børnene i atelier bliver inspireret til egen kunstnerisk udfoldelse. Hvordan fortælleværkstedet bliver stedet hvor børn hører bedsteforældres og forældres fortællinger og omsætter dem til egne skuespil og hvor en pædagog fortæller et eventyr og efterfølgende er det børnene der dramatiserer det. Studieturen til Pistoia skal sætte tydelige spor i de deltagende og tydeliggøre hvorledes den læring de hver især har været igennem, kan oversættes til konkrete handlinger i egen praksis. Studiegruppens deltagere skal med turen få en mere tilbundsgående indsigt i den strukturelle og pædagogiske virkelighed, til gavn for de beslutninger der træffes i egen institution. Rejsetidspunkt Studierejsen vil ligge i uge 8, med afrejse mandag og retur lørdag. 12

13 Modulet: Facilitering Målgruppe: Ledere og pædagoger Målet på den længere bane, er at uddanne 1 leder og 2 pædagoger fra hver institution i netværket, således der samtidig dannes faciliterende netværk i netværkene. Holdende vil blive sammensat således at ledere og pædagoger fra samme institution går på samme hold. Modulets formål Formålet er at ledere og pædagoger i fællesskab undersøger de organisatoriske betingelser for at skabe de bedste rammer for Det Gode Børneliv, og herunder hvordan man blandt professionelle og i samarbejde med civilsamfundet kan facilitere gode og meningsfulde processer i institutionens liv. Indhold og aktiviteter Den studerende vil arbejde med det lærende perspektiv i alle udviklingsorienterede processer i organisationens liv. Kompetencebegrebet vil blive undersøgt i bredeste forstand, og teorier om voksnes og organisationers læring vil blive inddraget. Modulet vil balancere mellem de klassiske og 'hårde' projektledelsesteknologier og de 'bløde' læringsorienterede procesledelsesværktøjer. Den studerende vil således blive introduceret for både metoder til dokumentation og evaluering og for metoder til fremme samarbejde, kommunikation og organisatorisk læring indadtil såvel som udadtil i forhold til institutionens omgivelser. Undervisningen vil bygge på aktionsforskning som undersøgelsesdesign, og undervisningen tager derfor udgangspunkt i den studerendes arbejde med konkrete udviklingsprojekter lokalt i institutionerne foranlediget af de forudgående moduler. Den studerende vil gennem 1-2 prøvehandlinger undersøge forskellige principper for understøttelse af de professionelles læring og for synliggørelse af de mere målbare resultater set fra brugernes perspektiv. Pædagoger og ledere fra samme institution vil samarbejde om de samme udviklingsprojekter og prøvehandlinger i egen organisation, sådan at pædagogerne først og fremmest fokuserer på voksne og børns læreprocesser, mens lederne først og fremmest fokuserer på mulighederne for at inddrage civilsamfundet og frivillige i institutionens udviklingsprojekter. Studiestøttende aktiviteter: Vejledning, skriveværksted m.m. Der vil være vejledning i forbindelse med et skriveværksted, inden opgaven afleveres. Undervisere Undervisningen vil blive varetaget af en hovedunderviser, Malene Ringvad fra UCC og af en klasselærer og vejleder, Ulla Engholm fra MDI. Omfang og eksamensform Modulet indeholder 22 lektioner fordelt på 4,2 uge og afsluttes med mundtlig eksamen på baggrund af læringslogbog med fotos. Omfanget svarer til 5 ECTS. Undervisning en gang ugentligt fra uge 14 til uge 17 i 2013 Mundtlig eksamen uge 18 Modulet refererer til det modul i studieordningen for Diplomuddannelse i Ledelse, der hedder Ledelse af kompetenceudvikling 13

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgfagspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Ekstra Nyhedsbrev fra MidtLab Januar 2014

Ekstra Nyhedsbrev fra MidtLab Januar 2014 Ekstra Nyhedsbrev fra Januar 2014 Diplomforløb i innovation, værktøjskasse og blive-klogere-sammen arrangementer Velkommen til denne ekstraudgave af s nyhedsbrev! Grunden til at vi beder om din opmærksomhed

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

M e n t o r. Diplomuddannelsen

M e n t o r. Diplomuddannelsen M e n t o r N e t v æ r k - u d d a n n e l s e Diplomuddannelsen Diplom uddannelse tonet til Mentordiplom uddannelse Målgruppen for en mentordiplomuddannelse er: Alle der har interesse i at kvalificere

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

Fællesskaber for Alle, Aarhusmodellen

Fællesskaber for Alle, Aarhusmodellen Stine Clasen, Konsulent, Århus Fællesskaber for Alle, Aarhusmodellen Udgangspunkt På det helt store lærred er der på en lang række områder brug for nye paradigmer og nye handlinger. På sundhedsområdet,

Læs mere

Stentevang Børnehave 2013

Stentevang Børnehave 2013 Stentevang Børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens

Læs mere

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune Børn unge og læring 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Mål og formål med Masterplan for kvalitet og læringsmiljøer i Fremtidens

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2015 Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende Daginstitution Dagnæs Vision I Daginstitution Dagnæs udvikler det enkelte individ selvværd, livsglæde og handlekraft. Med anerkendende kommunikation

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi.

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi. Anita Monnerup Pedersen Studiekoordinator for Ledelse og organisation 05-04- 2013 Dato og forløbsplan MDI efterår 2013 Ledelse og organisation Professionsinstituttet KLEO ledelse og organisationsudvikling

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs.

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. -nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. Den Professionelle Fællesskaber er en 1-årig uddannelse, der giver dig en helt ny faglighed. Du har måske allerede kendskab til, hvad det vil sige at facilitere.

Læs mere

UDDANNELSES- KATALOG

UDDANNELSES- KATALOG 2016 Gode arbejds- og løftevaner Leg med sprog Marte-meo Førstehjælp Samspil og relationer Hvordan bidrager jeg til vi følelsen i samarbejdet Sans og motorik UDDANNELSES- KATALOG FOR DAGPLEJENS PERSONALE

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Generelle oplysninger. Projektoplysninger

Generelle oplysninger. Projektoplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes og sendes pr. mail til Socialstyrelsen på: tidligindsats@socialstyrelsen.dk Projektets titel Skriv titel

Læs mere

Dit personlige lederskab

Dit personlige lederskab Dit personlige lederskab Fokus på din person og dit lederskab Nøglen til god ledelse ligger i dig selv. Du er dit eget vigtigste ledelsesværktøj, og derfor er det afgørende, at du lærer dig selv, dine

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Campus Bindslevs Plads. - en fortælling på vej...

Campus Bindslevs Plads. - en fortælling på vej... Campus Bindslevs Plads - en fortælling på vej... Campus Bindslevs Plads er en fortælling på vej om... At booste læringsglæden hos børn og unge - blandt andet ved inddrage kultur og kreativitet. At lære

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet At lede samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige i velfærdsinstitutionerne

Læs mere

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK.

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. UNDERVISERE PÅ FORLØBET Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. De to undervisere har sammen skrevet bogen Ledelse i kompleksitet - en introduktion

Læs mere

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER HOLD 4 - FORÅRET 2016 TRAC S INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FOR LEDERE AF PROFESSIONEL KREATIVITET 2 HVOR MEGET SKAL DU STYRE? HVAD SKAL DU STYRE? HVEM SKAL DU STYRE? LÆR

Læs mere

Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner

Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner Punkt 1, Ansøgere: Kulturskibet (Tidl. Kerteminde Musikskole) Tyrebakken 11, 5300 Kerteminde Kulturskoleleder: Morten

Læs mere

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Projektarbejdsformen og skabende processer som udgangspunkt for inkluderende fællesskaber i dagtilbud Udviklingsprojekt i Aalborg Kommune 2012 Indledning Hvorfor

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Etisk forventningskatalog

Etisk forventningskatalog LOS De private sociale tilbud Etisk forventningskatalog Gældende for samtlige af LOS medlemmer LOS 24-02-2015 Indhold Indledning... 3 Formål med LOS etiske forventningskatalog... 3 Værdigrundlag... 3 Professionalisme...

Læs mere

Forumteater Kursus hos Prisme i at lave forumteater.

Forumteater Kursus hos Prisme i at lave forumteater. Forumteater Kursus hos Prisme i at lave forumteater. TID: Kurset varer 2 dage: 16 og 17. Maj 2013 KL: 9,30-16 Et kursus på 2 dage for Centerets undervisere i forumteaterets muligheder/ facilitator greb.

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud Børne og Ungeforvaltningen 2014-15 På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud 1 En strategi for inklusion i dagtilbud Dette hæfte beskriver en strategi for inklusion i dagtilbud i Køge Kommune. Strategien

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Æblehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Æblehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Æblehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

Personalemøde i Bulderby den 30. oktober 2014

Personalemøde i Bulderby den 30. oktober 2014 Personalemøde i Bulderby den 30. oktober 2014 Dagens program - Børnemiljø 17.00-17.30 Oplæg Arbejdsgruppe vedrørende sociale arrangementer Strategi, strukturer og modeller Bulderbys fundament Efterårets

Læs mere

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution Idræt og sundhed Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution I 2009 fik Tovværkets Børnegård bevis på at være Idræts- og sundhedsinstitution. Tovværkets Børnegård har gennem et kursusforløb skabt

Læs mere

Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau

Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau en styrke i dit barns hverdag 2 Kultur og særkende: Professionsteam 13.16 består ud af skoler beliggende i Odder kommune. I Odder kommune

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 40, Aarhus, Januar 2015 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

LINJEdans, RUMlerier, FORM og ARKITEKTURfornemmelser

LINJEdans, RUMlerier, FORM og ARKITEKTURfornemmelser LINJEdans, RUMlerier, FORM og ARKITEKTURfornemmelser - Et GRATIS forløb for, af og med førskolebørn i Lolland og Guldborgsund kommuner. - Et Lolland Billedskole-projekt ved billedkunstner Mini Blume med

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Innovation og læring. Steen Elsborg LDI - Læringsdrevet Innovation Mobil: 22362919 E-mail: se@ldi.dk Hj side: www.ldi.dk

Innovation og læring. Steen Elsborg LDI - Læringsdrevet Innovation Mobil: 22362919 E-mail: se@ldi.dk Hj side: www.ldi.dk Innovation og læring Steen Elsborg LDI - Læringsdrevet Innovation Mobil: 22362919 E-mail: se@ldi.dk Hj side: www.ldi.dk Innovation og læring - vores fælles projekt til udforskning! Hvordan skaber vi læring

Læs mere

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner INDLEDNING I forbindelse med Kvalitetsrapporten 2014 er SMTTE-modellen 1 blevet valgt som værktøj til

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen den 28/4-15 Præsentation af Mælkevejen Mælkevejen er en daginstitution i Frederikshavn Kommune for børn mellem 0 6 år. Vi ønsker først og fremmest, at

Læs mere

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Beskrivelse af DEN ERHVERVSPÆDAGOGISKE LÆRERUDDANNELSE PÅ UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO

Læs mere

giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning

giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning Professionelt overblik og fagligt overskud i arbejdet Formel og reel kompetence som praktiklærer

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser forår 2016

Pædagogiske AMU-kurser forår 2016 Pædagogiske AMU-kurser forår 2016 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse og til at tackle dagligdagens jobmæssige udfordringer. Uanset om du har

Læs mere

Overordnet pædagogisk grundlag

Overordnet pædagogisk grundlag BALLERUP KOMMUNE Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 4. april 2016 Overordnet pædagogisk grundlag For nybygning og modernisering af daginstitutioner til børn i alderen

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2015 2016

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2015 2016 VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2015 2016 Rødovre Skole HENDRIKSHOLM SKOLE Valgfag i Ungdomsskolen Alle, der går i 7., 8. og 9. kl., skal ifølge folkeskolereformen have et obligatorisk valgfag. Folkeskolerne

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE OBS!!!!!! Når du får praktiskplads ved Ung i Rudersdal, besluttes det efter forsamtalen i hvilken afdeling din praktik skal finde sted. Dette gøres for at sikre det bedst mulige match

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Vuggestuen Manegen Adresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Vuggestuen Manegen Adresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

2. praktikperiode - Dagtilbudspædagogik

2. praktikperiode - Dagtilbudspædagogik Plan for og udtalelse om arbejdet med 2. praktiks kompetencemål Den studerendes plan for arbejdet med praktikkens kompetencemål. Studerendes navn: 2. praktikperiode - Dagtilbudspædagogik Kompetenceområde:

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune

Frivillighed i Faxe Kommune Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Faxe Kommune Indhold Indledning... 3 Baggrund... 5 Fokus på frivillighed gennem ligeværdighed... 7 De tre indsatsområder... 9 Indsatsområde 1... 10 Indsatsområde

Læs mere

Uddannelsesplan for 1. og 2. årgang

Uddannelsesplan for 1. og 2. årgang Uddannelsesplan for 1. og 2. årgang 1 Indhold Vigtige oplysninger... 3 Velkomst... 4 Beskrivelse af Virupskolen... 4 Virupskolens vision... 5 Psykisk arbejdsmiljø... 5 It... 6 Studerende på Virupskolen...

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Indstilling. Borgersamarbejde version 2.0. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. rgmesterens Afdeling Den 15.

Indstilling. Borgersamarbejde version 2.0. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. rgmesterens Afdeling Den 15. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten rgmesterens Afdeling Den 15. marts 2013 1. Resume På byrådskonferencen april 2012 drøftede Byrådet styrket innovation. Der var bred opbakning til at arbejde

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse udbydes nu i Jylland

Spædbarnsterapeut uddannelse udbydes nu i Jylland Spædbarnsterapeut uddannelse udbydes nu i Jylland Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 26.-27. september 2011. Kolding Vandrerhjem,

Læs mere

DGI Nordsjælland og UCC. Diplom modul i bevægelse og dannelse. Efteruddannelse for pædagoger

DGI Nordsjælland og UCC. Diplom modul i bevægelse og dannelse. Efteruddannelse for pædagoger DGI Nordsjælland og UCC Diplom modul i bevægelse og dannelse Efteruddannelse for pædagoger 2 Bevægelse skaber liv og glæde Bevægelse og dannelse 3 Som noget helt nyt har DGI Nordsjælland indgået et samarbejde

Læs mere

De pædagogiske pejlemærker

De pædagogiske pejlemærker De pædagogiske pejlemærker Sorø Kommune De pædagogiske pejlemærker På de næste sider præsenteres 10 pejlemærker for det pædagogiske arbejde i skoler og daginstitutioner i Sorø Kommune. Med pejlemærkerne

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: - DIPLOMMODULET - DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER 10 ECTS POINT - skræddersyet til EUD-reformen BLIV EN DEL AF DETTE UNIKKE

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Smag på kulturen! - appetitvækker for Børneområdet

Smag på kulturen! - appetitvækker for Børneområdet Smag på kulturen! - appetitvækker for Børneområdet Smag på kulturen I Kultur har vi et ønske om, at børn får smag for kunst og kultur i deres hverdag. Smag på kulturen er tænkt som en appetitvækker til

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Forberedelse - Husk inden:

Forberedelse - Husk inden: Kære Underviser Nærværende undervisningsmateriale kan bruges som efterbearbejdelse af alle Superreals forestillinger. Det overordnede formål er at guide eleverne til at åbne op for selve teateroplevelsen

Læs mere

Viden strategi. for Esbjerg Kommune. Naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder

Viden strategi. for Esbjerg Kommune. Naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder Viden strategi for Esbjerg Kommune Naturskab og naturskabelige arbejdsmetoder Videnstrategi for naturskab og naturskabelige arbejdsmetoder Energi Miljø Innovation Naturskab Videnstrategien for naturskab

Læs mere

MDI Akademi. Forår og sommer 2014. MDI Akademiets opbygning. Aktiviteter i 2014. Når måling og kvalitet går hånd i hånd

MDI Akademi. Forår og sommer 2014. MDI Akademiets opbygning. Aktiviteter i 2014. Når måling og kvalitet går hånd i hånd MDI Akademi Forår og sommer 2014 For dig der vil: Modvirke aflæring - Udvikle og udfordre - Forny og innovere MDI Akademi er et tiltag målrettet institutionsledere og medarbejdere. Her bliver du udfordret

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Vejledere Greve Skolevæsen

Vejledere Greve Skolevæsen Vejledere Greve Skolevæsen Hold 3 Mosede, Strand, Holmeager, Tune Om vejledningskompetence 2 18. januar 2016 https://ucc.dk/konsulentydelser/ledelse/skoleledelse/ materialer-til-forloeb/greve-kommune Den

Læs mere

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Børneterapien Odense Team A Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Platanvej 15 6375 4100 platanhaven@odense.dk www.platanvej.dk Kontakt oplysninger Leder af Børneterapien: Malene

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere