Nyhedsbrev fra MhS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk"

Transkript

1 Nyhedsbrev fra MhS Nr. 4 / december 2007 Indholdsfortegnelse: Miljøbeskyttelsesloven side 2 Miljøzoner / FIVA side 2 Historiske nummerplader side 3 Stadfæstelse af praksis i Landsskatteretten side 4 Nordisk Møde side 5 FIVA s generalforsamling i København side 7 Referat fra MhS s Årsmøde 2007 på Fangel Kro side 8 Bestyrelsens konstituering side 11 1

2 Miljøbeskyttelsesloven I et forsøg på at kunne overholde de i EU fastlagte mål for udledning er der sket ændringer i den danske miljølovgivning (Miljøbeskyttelsesloven). Folketinget vedtog en lov, der giver kommunalbestyrelserne i København, Frederiksberg, Århus, Aalborg og Odense mulighed for at etablere miljøzoner gældende for dieseldrevne køretøjer over 3500 kg. Alle lastbiler og busser med dieselmotor skal ved kørsel i en miljøzone være forsynet med miljøzonemærke. Lastbiler og busser skal være forsynet med partikelfilter for at kunne opnå denne mærkning: Fra den kommunalt fastsatte ikrafttrædelsesdato, medmindre bilen opfylder Euro 3 eller bedre, og Efter 1. juli 2010, medmindre bilen opfylder Euro 4 eller bedre. Kravene vil være de samme i alle miljøzoner, og miljøzonemærket giver adgang til alle miljøzoner. Undtaget er foruden forsvarets køretøjer danske køretøjer indregistreret til veterankørsel og udenlandske køretøjer mere end 30 år gamle. Da vores undtagelse er direkte skrevet ind i selve lovteksten, er det ikke et forhold, der administrativt kan tilsidesættes, hvilket naturligvis stiller os ganske pænt i den forbindelse. På lignende vis har man i Tyskland midt i november vedtaget en lignende undtagelse fra mærkningskrav om emission, og i Tyskland har man også valgt at ligestille Oldtimers uanset EU registreringsland. FIVA arbejder for tiden på at sikre, at de historiske køretøjer i EU sikres imod urimelig forskelsbehandling i forbindelse med kommende tiltag til begrænsning af udledning. Der arbejdes såvel på national som på internationalt plan med denne opgave. Læs hele den danske miljøbeskyttelseslov på: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=13072 det er 15 der er interessant for os. Lars Genild Miljøzoner / FIVA En sag der arbejdes med for tiden er Miljølovgivningen og etableringen af Miljøzoner (også kaldet Lav-emmissions zoner eller slet og ret LeZ s). Der er ingen tvivl om at mange at de restriktioner vi fremover kan imødese som trafikkant har sit udspring i de luftkvalitetsmål de enkelte EU lande har sat som fremtidsmål. 2

3 Fra FIVA s side arbejdes der for tiden på mere end et punkt i forbindelse hermed. Noget af det nye ved disse mål er at man ikke fra central side har stillet krav om metoden for at opnå målene. I sig selv ganske fornuftigt og appellerende til kreativiteten, men set med rent Europæiske fællesskabsøjne virker det ikke dybt genialt, at man mere eller mindre har åbnet op for, at de forskellige lokalpolitikere frit kan vælge at indføre deres egne restriktioner. Umiddelbart vil det nok heller ikke ligefrem virke befordrende for den frie bevægelighed eller konkurrenceevnen, at man vil kunne imødese en række vidt forskellige regler og eventuelt vignetordninger gældende helt ned på by niveau. Nu er det gudskelov ikke vores eller FIVA s problem at løse Europas emissionsudfordringer men alene sikre at de historiske køretøjer ikke bliver glemt eller uforholdsmæssigt ramt at sådanne regler. Af rent logistiske årsager er der naturligvis også for FIVA en vis interesse i at sådanne forbehold for historiske køretøjer om muligt bliver skrevet ind i det fælleseuropæiske eller mindst nationale love. FIVA har derfor indledt en form for tre-trins raket, hvor man først på nationalt lokalniveau vil forsøge at identificere de regler der allerede nu er etableret eller som ligger lige for implementering. Næste trin på raketten bliver samling af en række gode eksempler der tilgodeser eller sikrer, at de historiske køretøjer ikke rammes uforholdsmæssigt. Der hvor reglerne er at betragte som rene bompenge, kan vi af naturlige årsager ikke påkalde os særlige forhold det vil simpelthen ikke være logisk og arbejde direkte imod hvor egne påstande om disse køretøjers meget begrænsede kørsel. Vi stilles typisk heller ikke anderledes end alle andre ved disse bompengeløsninger. Disse gode eksempler, hvoriblandt den danske miljølovgivnings friholdelse af historiske køretøjer fra de nye mærkningsordninger i de fire største byer og tysklands ditto vil være at finde, vil så blive brugt til nationalt at påvirke politikerne imod rimelige løsninger. Endeligt vil tredje trin være en tilsvarende påvirkning på EU-plan via vores FIVA lobbyist og de enkelte landes påvirkning af deres egne MEP ere. Dette skulle derved også gerne ende med at være en sag, der ikke nåede at blive til En sag inden den blev behandler og vores rettigheder blev sikret. Lars Genild, MhS Historiske nummerplader Centralregisteret for Motorkøretøjer nedlægges pr og opgaven med indregistrering af motorkøretøjer overtages af Skat. Samtidigt er der et ændret nummerpladesystem under udarbejdelse, og her er MhS høringsberettiget, og det er en ret, vi selvfølgeligt benytter os af vedrørende de historisk korrekte nummerplader. 3

4 Den 25. august 2007 var MhS inviteret til møde med Skat, hvor Mads Thyregod og undertegnede havde lejlighed til at fremføre vore synspunkter. Mødet blev holdt i en meget positiv ånd, og vore ønsker om at måtte udvide ordningen til at sorte nummerplader må udstedes til det tidspunkt, hvor de ophørte, blev meget velvilligt modtaget. Der arbejdes frem mod en løsning, hvor der reserveres et antal numre indenfor de bogstavskombinationer, der har været anvendt. Hvor mange numre i hver serie vil senere blive meddelt. Skat satser på at udstedelsen af to-bogstavs nummerlader kan ske fra april Man har desværre ikke mulighed for at imødekomme MhS s ønske om at biler, der er fyldt 35 år kunne få pladerne nu. Det skyldes ikke uvilje, men at der ikke må ændres i det EDB-system. der er defineret, før systemet er i drift og virker. Erik Mieth Stadfæstelse af praksis i Landsskatteretten Den 1. november blev resultatet af en skattesag fra landsskatteretten offentliggjort. Sagen går i korte træk ud på, at sagsøger har udskiftet karossen på sit gamle køretøj fra 1966 til et lignende fra samme periode under en gennemgribende renovering af køretøjet. Sagsøger har herefter søgt om tilladelse til at udskifte karossen uden ny betaling af registreringsafgift med henvisning til, at køretøjet er mere end 35 år gammelt, og fremtræder som da det var nyfremstillet, medens skatteregionens svar går på, at der skal betales ny afgift, da køretøjet har mistet sin første identitet. Sagen gik sagsøger imod efter følgende meddelelse fra landsskatteretten: Det er Landsskatterettens opfattelse, at klageren ikke kan støtte ret på ordlyden af punktafgiftsvejledningen. Der er herved lagt vægt på, at selv om det fremgår af vejledningen, at køretøjer, som er mere end 35 år gamle, ikke er omfattet af reglerne om betaling af afgift efter reparation og ombygning, fremgår det samtidig, at det er et krav, at køretøjet har bevaret dens afgiftsmæssige identitet. Se domsafskriften i sin fulde udgave på: Umiddelbart virker sagens resultat ikke dybt overraskende på Motorhistorisk Samråd, da den i almindelighed følger den praksis, der i mange år har hersket på området. Vi har derfor valgt at informere om den for herved at henlede medlemmernes opmærksomhed på de definitioner, der håndhæves i forbindelse med renovering af også de historiske køretøjer. Lars Genild 4

5 Nordisk Møde Igen i år har der været afholdt møde imellem de fire nordiske landes federationer, og som det tidligere er blevet aftalt koordineres disse møde nu, så man sikrer en mulighed for i fællesskab at vende de emner og punkter, der kommer på FIVA s generalforsamling. Da de fire lande uanset eventuelle nationale stoltheder ligner hinanden ganske meget (Ja! Det kan jo ligefrem virke skræmmende, selvom vi kan bryste os af at være den lykkeligste befolkning på kloden) er der naturligvis også stadig et ganske stort incitament for at mødes og udveksle synspunkter og problemer. Selve mødet blev i år afholdt i Sverige og blev på allerbedste vis afholdt på Volvos Bilmuseum i Gøteborg samt på et af de nye hoteller placeret på skønneste vis i den bydel, der er blevet skabt på det gamle værftsområde i Gøteborg. Fra Danmark deltog undertegnede sammen med MhS s anden repræsentant i det nordiske Niels Jonassen. Alle fire lande var i øvrigt repræsenteret, hvilket der også er tradition for. I de fire lande arbejder man for tiden med følgende opgaver: Norge: Fiva Motorcycle World Rally 2009 Et norsk kulturår hvor man arbejder sammen med alle de andre husflidsorg. Forsøger at få stablet en embedskonference a la den i Sverige på benene. Forsøger at få lempet personskadeafgiften på forsikringerne Hjælper myndighederne med bestemmelse af importerede gamle køretøjer Arbejder på at få historiske nummerplader a la i Danmark Sverige: Organisationsudvikling i MHRF Kompetanceudvikling i selve bestyrelsen med definerede områder Med at få skaffet nye lokaliteter denne gang ved Arlanda Arbejder på en egentlig etablering af periodesyn for ældre køretøjer Har i år haft en kulturkonference med myndighederne med succes Arbejder på at få skabt en reel definition på historiske køretøjer Finland: Myndighederne Her kæmper man stadig med indtægtstabet som følge af årstalsændring Organisationen Har svært ved at aktivere og engagere unge mennesker i hobbyen Tænker på at lave en køretøjsdag a la den i DK Hobbyen Snakker her om restaurering kontra konservering Påtænker at lave et rally i anledning af 75 året for en Ford A s sprittur 5

6 Endelig meddelte vi at man i Danmark koncentrerede sig om følgende emner: Centralregister Historisk Køretøjsdag Miljølovgivningen En generel god myndighedskommunikation Det omtalte køretøjsregister Fælles Nordisk: Man diskuterede derefter som planlagt aktiviteter, hvor vi med fordel vil kunne arbejde sammen i de fire nordiske lande: FIVA Generalforsamling og valgkandidater Indkomne forslag til FIVA Generalforsamlingen De enkelte landes planer og ønsker på længere sigt i FIVA Miljølovgivningen Den ønskede fællesnordiske arrangementskalender på web. FIVA hvor de forskellige opstillede kandidater blev vendt, de indkomne forslag ligeledes blev gennemgået for om muligt at skabe en fælles holdning eller i hvert fald kende vores nordiske brødres holdning samt ikke mindre vigtigt, hvor vi i Norden ønsker FIVA bevæger sig hen i fremtiden. Med en kommende præsident fra Sverige er det naturligvis muligt for de nordiske lande ganske konkret og på højeste niveau i FIVA. Dette er ikke ensbetydende med, at vi fremover får patent på FIVA s fremtid i Norden, men det er naturligvis en uovertruffen mulighed for os, at vi stille og roligt kan vende disse ønsker og mål i vort nordiske forum. Miljølovgivningen blev også vendt mest i regi af den kommende aktivitet i FIVA på dette område, men ikke mindre vigtigt kunne man direkte udveksle den nye danske miljølov, hvor der er taget særskilt hensyn til de historiske køretøjer af såvel national som international herkomst, samt få førstehåndsviden om den nye Miljøzonelovgivning som lige er blevet permanent i Stockholm (den rammer nu ikke de historiske køretøjer, da det alene er bompenge og kun afkræves i myldretiden). Slutteligt blev der forelagt en ny internetbaseret arrangementskalender, der længe har været på tegnebordet. Det fremlagte svarer tilsyneladende på bedste vis til de ønsker, der har været nationalt til en sådan fællesnordisk kalender, og vi har i Danmark på årsmødet endeligt besluttet at gå videre med denne sag. Arrangementskalenderen vil grundet sin opbygning kunne anvendes såvel nordisk som rent nationalt, og det er de enkelte medlemsklubber, der selv direkte lægger deres arrangementer ind på Kalenderen. Da de forskellige arrangementer ikke nødvendigvis er for alle (selvom man ofte meget gerne ser venner med fællesinteresser fra andre lande ), vil der helt naturligt kunne lægges begrænsninger ind for deltagelse i teksten. Af hensyn til vores typiske åbenlyst manglende geografiske lokalkendskab i de andre nordiske lande, vil kalenderen i sine sorteringskriterier også benytte sig af billeder af de enkelte lande. 6

7 En nærmere beskrivelse af denne kommende fælleskalender vil blive lagt ud på foreningens hjemside. Lars Genild FIVA s generalforsamling i København Som det fremgik af formandens beretning til Motorhistorisk Samråds årsmøde, foregik FIVA s årlige generalforsamling i år i København, og den forløb umiddelbart til alles tilfredshed. Motorhistorisk Samråd havde en lidt mærkelig rolle som vært ved et arrangement, der ikke var vores, og vi var på én eller anden måde alene ansvarlige for de ting, der vel egentlig ikke havde noget med generalforsamlingen at gøre, men som alligevel i allerhøjeste grad er med til at give deltagerne et samlet indtryk. Vores rolle var derfor alene orienteret omkring selve den fysiske indkvartering, diverse spisninger i løbet af dagene, en festmiddag på generalforsamlingens sidste dag og ikke at forglemme sideordnede arrangementer for eventuelle påhæng til generalforsamlingsdeltagerne, hvor der var fint planlagte heldagsture på to af dagene. Selve generalforsamlingen var i høj grad præget af selve etableringen af den fremtidige ledelse i FIVA. Fra Sverige var Horst Brüning opstillet til præsidentposten uden andre kandidater, og man skulle derudover skifte flere poster i den øverste bestyrelse. Udskiftningen blev foruden en egentlig foryngelseskur en kursændring imod en mere nordeuropæisk organisationsform, hvor folk sidder på poster mere af gavn end af navn (uvist af hvilken grund vægter vi underligt nok arbejde frem for festivitas i det nordlige), og hvor medlemmerne af bestyrelsen betræder poster, fordi de specifikt har nogle kvalifikationer, man ønsker at gøre brug af. Kigger man på de fire hovedkommissioner og deres størrelser, er der heller ikke nogen tvivl om, at FIVA nu meget mere målrettet går efter myndighedskontakten og de rent tekniske elementer af vores interesser. I øvrigt er lille Danmark faktisk ganske tungt repræsenteret i netop disse to store kommissioner, da vi fremover leverer sekretæren i den tekniske kommission og en viceformand i Legislation kommissionen, der tager sig af myndighedsbehandlingen. Umiddelbart arbejdes der på flere interessante elementer for øjeblikket. Nogle vil måske sige, at der (gudskelov) ikke er de store sager for tiden, hvilket vel også kan være rigtigt. Dette skyldes ikke nødvendigvis rent held, men det væsentlige faktum, at hvis sager kan håndteres før, de bliver til sager, er det meget mere effektivt og skader os ofte meget mindre. FIVA vil i den nærmeste fremtid også arbejde for at få skabt en fælles definition på et historisk køretøj. 7

8 I arbejdet med myndighederne har det vist sig mere og mere vigtigt at få skabt en enkelt og forståelig definition kommer vi ikke med denne definition, sker der det, at de enkelte politikere laver deres egne definitioner, som ikke nødvendigvis svarer til vores egne opfattelser. Denne opgave kommer til at blive udført som et tværkommissionsprojekt, hvor de enkelte kommissioner hver især skal fremkomme med deres mål og ideer med en sådan definition. Det er så meningen, at man bagefter i samlet flok én gang for alle får skabt denne definition. Det var et ønske på MhS s Årsmøde, at dette emne også blev vendt nationalt, så vi om muligt kunne gå videre med et forslag, som klubberne i Danmark direkte stod bag. Et oplæg vil blive rundsendt snarest. Lars Genild, MhS Man kan nu frit registrere sig som modtager af FIVA s nyhedsbrev på: Referat fra MhS s Årsmøde 2007 på Fangel Kro Som annonceret blev der afholdt årsmøde i Motorhistorisk Samråd den 17. november. Der var samlet i alt 55 personer fra de 59 tilsluttede klubber, der skønnet repræsenterer samlet medlemmer i klubberne. Tallet er i år skønnet, da nogle få klubber har undladt at indberette det rette medlemstal. Til dirigent blev valgt den af bestyrelsen opstillede Erik Kristoffersen, ligesom referatet også i år blev skrevet af Torben Vitting Jespersen årsmødet blev konstateret lovligt og rettidigt indvarslet. I år ønskede yderligere to klubber at træde ind i MhS, Buick Club of Scandinavia med 120 medlemmer samt Copenhagen Wings med 67 medlemmer. Sidstnævnte er en klub for VW med luftkølede motorer. Begge klubber blev hilst velkommen i foreningen. Formanden aflagde herefter sin beretning, der efter ønske fra salen er gengivet i sin fulde tekst her: Beretning fra formanden. Mads Thyregod gjorde status for året, hvor der har været afholdt 6,5 bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har fordelt arbejdet imellem sig. Lars Genild og Henning Thomsen har arbejdet med de internationale relationer sammen med Peter Løvstrøm Sørensen, der på MhS s vegne er repræsenteret i FIVA s tekniske komite. Lars Genild og Niels Jonassen har arbejdet med de nordiske relationer. I årets løb var MhS vært for FIVA s generalforsamling i København. Der er blevet udsendt 3 nyhedsbreve i 2007, men i 2008 burde der komme 4 nyhedsbreve. (Nyhedsbreve kan læses på MhS hjemmeside: MhS modtager løbende henvendelser fra klubmedlemmer. Nu skal MhS ikke være en brevkasse, så vi opfordrer til, at henvendelser går via klubben, og at det ikke bare er en enkelt konkret sag men mere generelle forhold, der bringes videre til MhS. 8

9 Der er f.eks. nogle medlemmer, der misbruger reglerne for veterankøretøjer og bruger dem til daglig. Det bør vi alle tage klart afstand fra af hensyn til de aftaler, der er med myndighederne. Kan vi slå ned på det, så bør man tage det op i klubberne. Der er spørgsmålet med små børn og veterankøretøjer og i den forbindelse de nye generelle regler for motorcykler. Små børn kan ikke bare bære styrthjelm eller sidde ordentligt på en motorcykel. I forbindelse med denne lovændring er MhS dog ikke blevet hørt, hvilket andre interesseorganisationer tilsyneladende heller ikke er blevet. Slutteligt er der lige kommet henvendelse om venstrehængt sidevogne, som vi vil følge op på. Med hensyn til de sorte to bogstavs nummerplader, har vi haft et møde med Skatteministeriet. Pladerne vil først være tilgængelige fra 2011, og det kan der ikke røres ved af hensyn til andre opgaver i Skat. De har mange opgaver i øjeblikket. Der er tilsagn om, at der kan reserveres visse nummerkombinationer. Man kan derfor ikke være sikker på, at få eksakt det løbenummer køretøjet har haft på et tidligere tidspunkt. Administrationen af de nye nummerplader vil MhS stå for. Vi har spurgt, om vi kunne få dækket nogle omkostninger i den forbindelse, og det ser det ud til, at vi vil få. Erik Mieth har jobbet med pladerne og støttes af Svend Draaby som konsulent. Der blev introduceret en historisk køretøjsdag i 2007, og det var en succes. Derfor gentager vi det i Der vil blive arbejdet med pressemeddelelser, og vi skal være lidt hurtigere ude i 2008 af hensyn til klubblade. Der er blevet nedsat en arkivgruppe, som vi talte om på sidste årsmøde, og det er omtalt i Nyhedsbrev Svend Aage Tholstrup omtalte sidste år den store FIVA undersøgelse. Det har givet stor omtale i pressen, og det har været en positiv oplevelse, at interessen har været så stor. Sidste år omtalte vi Logbogen. Den er ikke kommet forrest i arbejdsopgaverne i år af hensyn til andre opgaver. Vi er i bestyrelsen stadig opmærksom på områder, der kunne true eller gøre vores kørsel restriktiv. Her har Lars Genild fulgt op på, hvad der sker i EU rent lovgivningsmæssigt. I FIVA er der ansat en person, der holder øje med det samme emne. I øjeblikket er det spørgsmålet om miljøzoner, der er aktuelt både her i Danmark og i resten af EU. Miljøbeskyttelseslovens miljøzoner i Danmark undtager nu veterankøretøjer, og det samme gør den tyske lov på området. I år var Danmark vært for FIVA s årlige generalforsamling. Mødet blev afholdt i København på Clarion Hotel Copenhagen, og der blev afholdt en festmiddag i Ole Sommers museum i Nærum. Prins Joakim deltog i middagen som gæst, og det var en fornøjelig aften med omkring 145 deltagende. FIVA har stor betydning, og det er godt, at vi er med. Nye love i Danmark udspringer ofte af EU beslutninger. Nye regler kan både tilsigtet og utilsigtet ramme os. Der var f.eks. et ændringsforslag om sidespejle på lastbiler. Lars Genild er valgt ind i Legislation Committee til erstatning for Svend Aage Tholstrup. Det er godt, at vi kunne beholde den stilling. Ny præsident er Horst Brüning fra Sverige, der også er formand for Motorhistorisk Riksforbund. De nordiske lande får mere og mere at skulle have sagt i FIVA. 9

10 Det var et udpluk af årets begivenheder. Der har været nogle store mærkesager førhen, men der er ikke nogle store sager i øjeblikket. Vi skal kunne køre på offentlig vej med vores køretøjer, men vi skal modsat ikke være til gene for trafikken. Derfor bør man altid se retten til at færdes på offentlig vej som en ret, men ikke en pligt. Man bør derfor også overveje meget nøje, om man nødvendigvis skal holde på sin ret og bevæge sig ud på f.eks. motorvejen midt i myldretrafikken det er absolut ikke befordrende for vores omdømme i befolkningen. Det kunne godt være tiltrængt, at der blev justeret i MhS vedtægter, der på nogle områder, ikke er helt klare. Vi kunne godt trænge til nogen, der proaktivt holder øje med, om der dukker noget op i lovgivningen, der berører os. Tak til bestyrelsen der udfører et godt arbejde. Det er rart at mødes med den. Der blev stillet spørgsmål til formandens beretning, som blev godkendt uden bemærkninger. En del af snakken og spørgsmålene gik herefter på sikkerhedsforholdene for børn, der påvirker såvel motorcyklister som bilejere med køretøjer uden seler. Der var en del snak omkring forholdet til godkendelser, hvor spørgsmålet især går på accept af eftermonterede seler. I almindelighed er de jo ikke forbudte, da der for mange af disse køretøjer ikke er selekrav. Man kan sagtens skaffe godkendte seler til eftermontering, men skal selve befæstelsen også specifikt godkendes, og skal det være godkendt af fabrikanten? Da mange fabrikanter ikke længere eksisterer, er dette et punkt, hvor de historiske køretøjer kan blive urimeligt ramt. Carsten Justesen fra Rootes lovede at undersøge dette nærmere ligesom forhold omkring sidevogne til motorcykler. Et andet emne der blev bragt på banen også foranlediget af de i formandens beretning nævnte henvendelser, var ombyggede køretøjer og deres årgangsbestemmelse. I såvel MhS som i FIVA betragter man ombyggede køretøjer som historisk hidhørende til det år, hvor ombygningen er foretaget, medens der i forbindelse med indførsel og betaling af registreringsafgift for ombyggede køretøjer er skabt en rent administrativ årgangsbestemmelse ud fra årstal for 13 forskellige underkomponenter. Det der ofte skurer i øjnene på folk er stærkt ombyggede køretøjer på historiske nummerplader, og her har vi alle et ansvar for at sådanne forhold så vidt muligt undgås. Knud Degnbol kunne herefter fremlægge regnskabet, der blev godkendt uden anden bemærkning, end at man burde sikre en bedre forrentning af den beskedne formue det har Knud allerede af egen drift taget initiativ til. Da budget ligeledes blev godkendt, kunne man også godkende et uforandret kontingent på 7½ krone per medlem inklusiv medlemskab af FIVA samt arrangements- og arbejdsgiveransvarsforsikring for alle tilsluttede klubber. Da der ikke var nogle indkomne forslag, kunne man gå direkte videre til valg, hvor alle på valg var villige til genvalg. Da der ikke var stillet nogen modkandidater til nogen af posterne, blev alle genvalgt. 10

11 Der blev herefter informeret mere indgående fra det nordiske møde og FIVA møderne dette er mere detaljeret beskrevet andetsteds og vil derfor ikke blive gentaget her. Der blev spurgt fra salen til såvel konklusioner som de enkelte punkter. Disse blev besvaret efter bedste evne. Der blev også spurgt fra salen, om det kunne være hensigtsmæssigt med en form for FIVA mærkning af historiske køretøjer dette findes allerede i forbindelse med FIVA passet. Den kommende nordiske arrangementskalender blev herefter gennemgået for forsamlingen, og der blev talt lidt om, hvorvidt den ville blive tilgængelig for alle eller alene eksklusivt for klubberne det er tanken, at der skal være almen adgang, og at man i arrangementsbeskrivelsen noterer eventuelle deltagelsesbegrænsninger. NJ fortalte om Logbogen, som er en detaljeret lille bog om ens køretøj. Meningen med den er, at det er en lille bog, der fortæller køretøjets historie, som dog alene beskriver ejerens opfattelse af forholdene. Logbogen vil blive sendt rundt til alle klubberne til vurdering, og man vil i den forbindelse kunne notere sig for en større eller mindre bestilling til klubben. Som meddelt sidste år vil man alene starte produktionen op på basis af bindende bestillinger og derefter vurdere genbestillinger fra gang til gang. Et spørgsmål fra salen gik på den nye ejerafgiftsberegning baseret på forbrug. Her var MhS ikke opført på høringslisten. MhS har nu flere gange meddelt de respektive instanser, at man tilsyneladende til tider glider ud af deres høringslister. I den pågældende sag gælder loven dog kun for køretøjer med et EU ratificeret forbrug, medens køretøjer fra før disse opgørelser beregnes efter det gamle regelsæt fra før 1997 også kendt som vægtafgiften. Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var mere til emnet eventuelt. Formanden takkede for de gode ideer og for Årsmødet. Mødet sluttede kl Lars Genild Bestyrelsens konstituering Efter Årsmødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand: Mads Thyregod. Kasserer: Knud Degnbol. Sekretær Lisa Mikkelsen. 11

Nyhedsbrev fra MhS. www.motorhistorisk.dk. MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering side 2. Historisk Køretøjsdag side 2. Bestyrelsesansvar side 3

Nyhedsbrev fra MhS. www.motorhistorisk.dk. MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering side 2. Historisk Køretøjsdag side 2. Bestyrelsesansvar side 3 Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nr. 1 / februar 2009 Indholdsfortegnelse: MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering side 2 Historisk Køretøjsdag side 2 Bestyrelsesansvar side 3 FIVA s definition

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

25 år. I 1990 hed statsministeren Poul Schlüter. Årets bil var Renault 19. En liter benzin kostede 5,84 kr. MhS blev stiftet

25 år. I 1990 hed statsministeren Poul Schlüter. Årets bil var Renault 19. En liter benzin kostede 5,84 kr. MhS blev stiftet Beretning 2015 25 år I 1990 hed statsministeren Poul Schlüter Årets bil var Renault 19 En liter benzin kostede 5,84 kr. MhS blev stiftet Intro Hvordan har det motorhistoriske område det? 1. Det motorhistoriske

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB Vedtægter for KjS. 23-11-2008 Rev. 10.12.2012 VEDTÆGTER FOR: Kjøge Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Kjøge Sejlklub i daglig tale KjS. Dens hjemsted er

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen har haft svært ved at konstituere sig i 2014-15, primært på grund af formandens sygdom. Nuværende bestyrelse består af:

Bestyrelsen har haft svært ved at konstituere sig i 2014-15, primært på grund af formandens sygdom. Nuværende bestyrelse består af: Referat fra generalforsamling i Netpa Danmark, 10 november 2015 Generalforsamlingen finder sted på Hotel Årslev Kro i umiddelbar forlængelse af NET-dagen 2015. 1. Valg af dirigent: Poul Erik Rasmussen

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat af generalforsamling i VIDA

Referat af generalforsamling i VIDA Referat af generalforsamling i VIDA Dato: Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.45 på Hotel Frederiksdal Dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og årets arrangementer

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre.

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre. Referat fra Generalforsamlingen 2008 Afholdt onsdag den 18. februar på Bakkenbro Skole. 36 fremmødte udover bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Otto Østergaard blev valg med applaus. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program.

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program. Foreningen af sommerhusgrundejere i Haurvig Referat af ordinær generalforsamling 2010 Den 14. maj 2010 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen af sommerhusejerere i Haurvig på lejeskolen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Miljøzonekontrol ved syn

Miljøzonekontrol ved syn Miljøzonekontrol ved syn Niels-Anders Nielsen Hvordan får man et miljøzonemærke? Principgodkendelse af partikelfiltre Vedligeholdelse af partikelfiltre Status for miljøzonemærket Reglerne Loven vedtaget

Læs mere

Dansk Metal - KLUB 107. Love og bestemmelser

Dansk Metal - KLUB 107. Love og bestemmelser Dansk Metal - KLUB 107 Love og bestemmelser Vedtaget d. 31. maj 2013 Love og bestemmelser for klub 107. Stiftet den 1. januar 2007 under Dansk Metal. Klubbens formål: 1 At værne om de lokale interesser

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 1. Navn. Foreningens navn er: Ikast og omegns Motor Klub. Forkortet til IMK 2. Formål. Foreningens formål er at samle alle sportsinteresserede i en forening

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Årsmøde 2012. Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg

Årsmøde 2012. Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg Motorhistorisk Samråd lørdag den 24. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden: Årsmøde 2012 Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg 1. Valg af dirigent og referent 2. Kontrol og regulering af de

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Nyhedsbrev fra MhS. Indholdsfortegnelse: Registreringsafgift - veterankøretøjer side 2. Intelligente Transport Systemer side 5.

Nyhedsbrev fra MhS. Indholdsfortegnelse: Registreringsafgift - veterankøretøjer side 2. Intelligente Transport Systemer side 5. Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nr. 2 / april 2009 Indholdsfortegnelse: Registreringsafgift - veterankøretøjer side 2 Intelligente Transport Systemer side 5 1 Registreringsafgift veterankøretøjer

Læs mere

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Fremmødte: 28 parceller repræsenteret, 27 personer, 1 gæst og 7 fra bestyrelsen. Punkt 1 - Valg af ordstyrer

Læs mere

Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk

Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nr. 2 / april 2006 Indholdsfortegnelse: Tilbagebetaling af vægtafgift af veterankøretøjer side 2 Nye regler om selebrug side 2 Tekniske krav til gamle motorkøretøjer

Læs mere

Appaloosa horse club Danmark

Appaloosa horse club Danmark I det følgende dokument vil du til alle tider kunne finder Appaloosa Horse Club Danmarks referater fra. Hhv. Generalforsamlingerne, samt bestyrelsens møder i de respektive år. 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt Udkast MINISTEREN Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato 6. januar 2009 Dok.id J. nr. 004-u18-778 Frederiksholms Kanal

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Johannes Fraas (JF), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF)

Johannes Fraas (JF), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF) Referat: Deltagere: 01-2013 RU møde d. 12. januar på Fangel Kro Johannes Fraas (), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF) Referent Lars

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/ Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede

Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/ Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/3-2016 Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede 1. Valg af dirigent Søren H 2. Valg af referent Niels Verner 3. Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2016

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2016 VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2016 Sidst justeret ved en ordinær generalforsamling 21. januar 2016. Side 1 af 5 1. Navn. Foreningens navn er: Ikast og omegns Motor Klub. Forkortet til IMK 2.

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

International Association of Y s Men s Club. Ringkøbing. Love og vedtægter

International Association of Y s Men s Club. Ringkøbing. Love og vedtægter International Association of Y s Men s Club Ringkøbing Love og vedtægter Vedtægter for Ringkøbing Y s Men s club 1 Lederens opgaver Stk.1 Præsidenten Leder alle klub- og præsidiemøder Nedsætter alle faste

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Årsmøde Motorhistorisk Samråd

Årsmøde Motorhistorisk Samråd Referat Hotel Comwell i Middelfart - 23. november 2013 Side: 1/12 Årsmøde Motorhistorisk Samråd Dagsorden Punkt 1 - Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Ole Willumsen (Dansk Militærhistorisk

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Referat generalforsamling 21. juni 2017

Referat generalforsamling 21. juni 2017 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Henrik Fenger som dirigent. Der var ingen modkandidater Henrik Fenger blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet har været i ugeavisen den

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Ad 1. Valg af dirigent Valgt er Irene Lorenzen Ad. 2 Valg af referent. Valgt er Frans Bach afholdt lørdag den 4. oktober 2014 i Nyborg Hallen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere