Nyhedsbrev fra MhS. MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering side 2. Historisk Køretøjsdag side 2. Bestyrelsesansvar side 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra MhS. www.motorhistorisk.dk. MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering side 2. Historisk Køretøjsdag side 2. Bestyrelsesansvar side 3"

Transkript

1 Nyhedsbrev fra MhS Nr. 1 / februar 2009 Indholdsfortegnelse: MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering side 2 Historisk Køretøjsdag side 2 Bestyrelsesansvar side 3 FIVA s definition af et historisk køretøj side 4 Hvad betyder FIVA s definition af historiske køretøjer? side 4 1

2 MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering På årsmødet den 15. november 2008 blev Erik Mieth, Knud Degnbol, Niels Jonassen, og Mads Thyregod genvalgt. Henning Thomsen, Lars Genild og Lisa Mikkelsen var ikke på valg. På bestyrelsesmødet den 12. januar konstituerede bestyrelsen sig med Mads Thyregod som formand, Knud Degnbol som kasserer og Lisa Mikkelsen som sekretær. For yderligere oplysninger om bestyrelsesmedlemmerne henvises til Motorhistorisk Samråds hjemmeside www. Motorhistorisk. dk. Lisa Mikkelsen Historisk Køretøjsdag Grundlovsdag den 5. juni er som bekendt også Danmarks National Historiske Køretøjsdag, og derfor dagen hvor ejere af historiske køretøjer skal have deres kulturskatte ud på de danske veje og stræder. En lang række klubber har de sidste år valgt at lave arrangementer på dagen. Der har været arrangementer over hele landet fra Nordjylland til Sønderjylland, på Fyn, Sjælland og i Storkøbenhavn, og de har været godt besøgt af en masse interesserede, og der har været fin dækning i pressen. MhS opfordre klubberne til også i år at lave arrangementer, så vi atter en gang kan vise vores kulturskatte frem. Lisa Mikkelsen 2

3 Bestyrelsesansvar Ikke helt sjældent opstår navnlig i relation til anparts- og aktieselskaber spørgsmålet om ledelsesansvar, altså de tilfælde, hvor ledelsen personligt bliver gjort ansvarlig for de dispositioner, ledelsen har foretaget på selskabets vegne. Det kan både dreje som om ansvar i forhold til ejerkredsen (aktionærerne) og i forhold til det, man kalder 3. mand, f.eks. i forhold til virksomhedens kreditorer. I f.eks. Roskilde Bank og IT- Factory sagerne, har dette spørgsmål været bragt på bane. I forhold til klub- og foreningsaktiviteter gælder der også regler om bestyrelsesmedlemmers personlige ansvar for de dispositioner, der træffes på klubben/foreningens vegne. Indgår en forening på et tidspunkt hvor bestyrelsen ved at økonomien er dårlig, eller står foreningen ligefrem på svage fødder, f. eks aftaler med væsentlige økonomiske forpligtelser, kan bestyrelsen, såfremt foreningen ikke kan overholde aftalen, blive personligt erstatningsansvarlig overfor den, der er indgået aftale med. Det er vanskeligt generelt at fastlægge grænserne for dette ansvar, da det må vurderes konkret fra sag til sag. Men i bestyrelserne bør man være sig dette ansvar bevidst. I den professionelle verden er det ikke usædvanligt, at der for bestyrelsesmedlemmer tegnes en ansvarsforsikring. På MhS seneste bestyrelsesmøde i januar måned 2009, har vi besluttet at undersøge, om en samlet forsikring for alle de tilknyttede klubbers bestyrelsesmedlemmer kan tegnes. Det vides på nuværende tidspunkt ikke, om dette er muligt. Under alle omstændigheder opfordres hver klub til at overveje, om der er behov for en sådan forsikring for bestyrelsesmedlemmerne, måske kombineret med en underslæbsforsikring (ikke for at mistænkeliggøre kassererne, men for sikkerhedens skyld). Mads Thyregod 3

4 FIVA har vedtaget en definition af et historisk køretøj For at lette arbejdet med at sikre at historiske motorkøretøjer også i fremtiden kan køre på offentlig vej, har FIVA vedtaget en definition af, hvad man forstår ved et historisk motorkøretøj. Det betyder at FIVA og dermed også Motorhistorisk Samråd for fremtiden vil arbejde for køretøjer, der falder indenfor denne definition. Niels Jonassen FIVA definerer et historisk motorkøretøj Som et mekanisk drevet vejkøretøj som er mindst 30 år gammelt Som er bevaret og vedligeholdt i en historisk korrekt stand Som ikke bruges til daglig transport Som derfor er en del af vor tekniske og kulturelle arv Hvad betyder FIVA s definition af historiske køretøjer? Forskellige interesser For nogle år siden diskuterede man om det kun var særligt udvalgte køretøjer eller alle gamle køretøjer som var værd at bevare. I Italien har man f.eks. opereret med en særlig liste over bevaringsværdige køretøjer. Nogle få herhjemme har indtaget samme holdning, men de fleste har ment at alt som var over en vis alder godt eller skidt - var bevaringsværdigt som en repræsentant for motorhistorien. Der har været uenighed om alderen; de fleste klubber mener at 25 år er passende, mens myndighederne har lagt sig fast på 35 år. I forbindelse med Motorhistorisk Samråds årsmøde kom en anden problemstilling tydeligt frem: Spørgsmålet om kopier og ombygninger. En gruppe medlemmer af amerikanerbilklubber havde set sig gale på et nyhedsbrev fra MhS hvor formanden redegjorde for de juridiske forhold, og hvor han samtidig indtog den position som en formand for MhS nødvendigvis skal indtage. Nemlig at MhS interesseområde er motorkøretøjer som er mere end 25 år gamle. Organisationens vedtægter 2 siger: Som medlem af Motorhistorisk Samråd kan optages danske motorhistoriske foreninger, hvis medlemmers køretøjer fremtræder i historisk korrekt stand. Begrebet historisk korrekt stand kan imidlertid forstås på flere måder. I den motorhistoriske bevægelse er det traditionelt blevet forstået som enten et køretøj der fremstår som da det forlod fabrikken med slid og eventuelle reparationer eller et køretøj som er ombygget for senest 25 år siden. I sidstnævnte tilfælde skal det dateres til ombygningsåret. 4

5 I nogle klubber har man en tradition for at ombygge biler, og man står uforstående overfor MhS opfattelse. Den forskel i opfattelsen har slået en del gnister på det sidste, bl.a. fordi det berører områder som veteranbilstatus med ret til syn hvert ottende år, nedsat vægtafgift samt muligheden for at få historiske nummerplader. Der findes nemlig et begreb som hedder teknisk årgangsfastsættelse, hvor myndighederne kan fastsætte et køretøjs årgang som en vægtning af de forskellige komponenters årgang. Dette støder sammen med MhS bestemmelse om at et køretøj dateres til ombygningsåret. Reglen om at et ombygget køretøj eller en kopi skal dateres til ombygningsåret eller det år kopien blev bygget er ikke frit opfundet af MhS. Det er en regel som den motorhistoriske bevægelse har benyttet i mange år, og som er nedfældet i de tekniske regler som den internationale paraplyorganisation for motorhistorie, FIVA, har nedfældet. Så MhS skal som FIVA-medlem holde sig til den. Det er også med udgangspunkt i denne opfattelse at alle forhandlinger med myndigheder om lempelser og særregler er foregået, både i gamle dage da det var Dansk Veteranbil klub som forhandlede og i nyere tid hvor forhandleren hedder Motorhistorisk Samråd. Mhs status i forhold til myndighederne kan også ses i det forhold at man har overladt det til MhS at tildele historiske nummerplader. Det er temmelig enestående at en offentlig myndighed på denne måde overlader et administrationsområde til en privat organisation. Et omfattende galleri Betegnelsen historisk korrekt er let at skrive i en regeltekst, men den er ikke let at håndtere i praksis. Lad os tage det lette først. En Ford B fra 1932 som har fået uafhængig forhjulsaffjedring og hydrauliske bremser er ikke historisk korrekt som årgang I 1930 erne var det imidlertid ikke ualmindeligt at entusiaster byggede deres biler om, og vores Ford kan sagtens være bygget om i f.eks Efter de internationale regler er det dermed en ombygning årgang 1938, man kan også kalde den 1932/1938. Den er unægtelig langt mere end 25 år gammel eller de 35 år som danske myndigheder forlanger. Så som historisk køretøj er den i orden. Er ombygningen foretaget i 2003 må ejeren vente til 2028/2038. Nøjagtig det samme gør sig gældende for en kopi. Det kommer an på hvornår den er bygget. Under alle omstændigheder bliver dateringen ombygningsåret eller fremstillingsåret. Når man begynder at gå de køretøjer efter som falder indenfor reglerne opstår der imidlertid en del vanskeligheder. Der kører mange ældre biler omkring med skærme af glasfiberarmeret polyester. Mange har monteret radialdæk i stedet for diagonaldæk. Lakken er ikke længere cellulose men vandbaseret. En del har lygter med halogenpærer. Ledningsnettene er med plasticisolering og ikke gummi og vokslærred. Listen kan fortsættes meget længe. 5

6 En anden liste kunne indeholde følgende: Morris 1000 med 5-trins gearkasse og skivebremser, Ford A med nyere motor, biler med teleskopstøddæmpere i stedet for friktionsdæmpere, bredere fælge, vekselstrømsgenerator i stedet for jævnstrømsdynamo, nyere bagtøj. Denne liste over mere væsentlige ændringer kan også fortsættes meget længe. Biler som passer ind i den sidste liste er betænkelige som historiske fordi de er ændret på nogle punkter som forandrer deres egenskaber, faktisk gør dem mere moderne. De er ikke længere en repræsentant for fortidens bilteknik. Man vil også kunne diskutere biler fra den første liste, men ændringerne der er ikke så dybtgående og forandrer ikke køretøjet så meget. Nogle af ændringer er begrundet med at man ikke kan få andet. Nogle biler er bygget om fra at være et til noget helt andet. Et eklatant eksempel er de utallige Bentley med åbent tourer-karrosseri. Mange af dem har været lukkede biler, men det åbne karrosseri er smartere og minder om sejrene på Le Mans. En lukket Bentley fra dengang er en sjældenhed i dag, men det er uhyre svært at afgøre hvilke af de åbne der er ægte og hvilke der er nye kopier. Åbne biler er efterspurgte, så det kan betale sig at bygge dem på grundlag af en lukket. Andre opfinder deres eget karrosseri, nogle gange bygget som man gjorde dengang men meget ofte af plastic. Det er meget billige og lettere, og så kan det laves i serie. Der findes kopibiler som ligner originalen til sidste skrue, mens andre - det er de fleste har en nyere mekanik under skallen. Svært men nødvendigt Der kører mange ombygninger og kopier rundt ved diverse klubarrangementer. Og det er uden tvivl meget svært for de enkelte klubber at holde styr på det. Man vil også nødigt fornærme et andet klubmedlem. Myndighederne er ikke bedre stillet. I Grækenland kræves der et FIVA-Identity Card udstedt af den græske parallel til MhS for at køretøjer må køre på offentlig vej. I Schweiz har synsstederne fået besked på at kræve dokumentation for at der er tale om et historisk køretøj. Begrundelsen fra myndighederne er at historiske køretøjer har fået en række dispensationer og særregler, og så vil man være sikker på at køretøjer rent faktisk er historisk. I myndighedernes holdning ligger en væsentlig del af problemstillingen gemt. Det myldrer i disse år frem med forsøg på at begrænse forurening og udledning af især kultveilte. Senest har statsminister Anders Fogh Rasmussen lanceret tanker om en grøn revolution og grøn energi. Oppositionen har længe talt om det samme, så vi kan godt indstille os på at det bliver et politisk hovedtema de næste mange år. Biltrafikken er en del af denne problemstilling, og der vil komme flere og flere begrænsninger på hvad biler må og kan. Flere europæiske lande har oprettet miljøzoner i en række byer. Her må man kun køre hvis en køretøj udleder under en given mængde. I praksis vil det sige at der kun er adgang for nyere køretøjer med katalysator. Samtidig med reglerne om udblæsning 6

7 findes der regler om sikkerhed, f.eks. seler, airbag og kollisionszoner. Det er lykkedes MhS og FIVA både her i landet og i resten af Europa at få indført undtagelser for historiske motorkøretøjer. Den væsentligste begrundelse er at de historiske køretøjer kører så lidt at de kun udgør 0,07 % af de samlede kørte kilometer. Argumentet for overhovedet at forsøge at få undtagelser gennemført har været at køretøjerne udgør en kulturhistorisk arv. Man bevarer gamle bygninger, gamle malerier, skulpturer og bøger. Myndighederne har accepteret at gamle motorkøretøjer også er en del af kulturarven, men forståelsen er baseret på at det netop drejer sig om gamle køretøjer, ikke nye kopier eller ombygninger. Derfor holder MhS fast i sine holdninger. Hensigt og god vilje Som nævnt ovenfor er det svært at skære igennem og fastslå præcist hvornår et gammelt køretøj er rigtigt. Der vil altid være gråzoner, og der vil altid et sted være nogle der slipper igennem med noget som bliver afvist et andet sted. Allerede de gamle romere sagde: Errare humanum est, det er menneskeligt at fejle. På trods af alle fejlmuligheder fastholder MhS og dermed den motorhistoriske bevægelse sine synspunkter. Målsætningen er at leve op til kravet om at køretøjerne er som de var for et antal år siden, og ikke som enkelte medlemmer synes kunne være sjovt. Hvis nogen har lyst til at lege med biler på en anden måde er det op til dem. Det er ikke MhS bord. Niels Jonassen 7

Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk

Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nr. 4 / december 2007 Indholdsfortegnelse: Miljøbeskyttelsesloven side 2 Miljøzoner / FIVA side 2 Historiske nummerplader side 3 Stadfæstelse af praksis i Landsskatteretten

Læs mere

Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk

Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nr. 1 / januar 2007 Indholdsfortegnelse: MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering side 2 Historisk korrekte sorte 2-bogstavsnummerplader side 2 Veteranforsikring

Læs mere

Årsmøde i Motorhistorisk Samråd

Årsmøde i Motorhistorisk Samråd Referat Hotel Comwell i Middelfart den 29. november 2014 Årsmøde i Motorhistorisk Samråd Side: 1/18 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Bestyrelsen foreslog Ole Willumsen som dirigent og foreningens

Læs mere

Så ruller vi igen - velkommen til sæson 2009!

Så ruller vi igen - velkommen til sæson 2009! Nr. 251, 32. årg. april 2009 Så ruller vi igen - velkommen til sæson 2009! INFO - SIDEN BESTYRELSEN: Formand: Næstformand: Løbsleder Turudvalg Registrering Bestyrelsesmedlem: Klubmester: Klublokale Løbsudvalg

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Bestyrelsens opgaver og pligter

Bestyrelsens opgaver og pligter Kendt dit bestyrelses ansvar. Uanset om du er medlem af bestyrelsen i en lille forening eller en større, eller en virksomhed er det vigtigt, at du er bekendt med dit ansvar, som bestyrelsesmedlem. Du har

Læs mere

Karting information til nye kørere

Karting information til nye kørere Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3 2. På banen første gang... 4 Træning og træningstid... 4 Klart til at køre... 4 Sikkerhedsudstyr... 5 Kart og motor... 6 Klasser og alder... 6 3. Adfærd på kartbanen...

Læs mere

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTWAREPATENTER 1 ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTAWAREPATENTER Fredag den 6. juni 2005,

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre 16. årgang december 2014 NYHEDSBREV 4, 2014 Finanslov med fokus på ældre Finansloven tredjebehandles d. 18. december, og vi forventer en vedtagelse. Vi har op til og under de første behandlinger - forsøgt

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013

SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013 SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv maj 2013 Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4 Lukket på grund af succes? Læs side 7 SE Magasinet - maj 2013 Side 3 Leder Side 5 Danmark skal

Læs mere

ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00

ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET DEN 29. NOVEMBER 2006 ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00 René Skau

Læs mere

Ren besked. Biler. køb, salg og reparationer. Nr. 3 august 2003

Ren besked. Biler. køb, salg og reparationer. Nr. 3 august 2003 Ren besked Nr. 3 august 2003 Biler køb, salg og reparationer Forord Omkring 440.000 danske familier købte i år 2002 en bil. Det er for de fleste en stor investering, kun overgået af huskøb. Størstedelen

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Tidligere formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Preben Rudiengaard, har anmodet Rådet om at forholde sig til emnet gentest og forsikringer

Læs mere

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger Maj 2001 Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl.

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1 47. møde Fredag den 23. januar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 93: Forslag til lov om fremtidsfuldmagter. Af justitsministeren (Mette Frederiksen).

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere