Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2012"

Transkript

1 Biblioteksbarometer for folkebiblioteker

2 Indledning Kulturstyrelsen har siden 2009 suppleret den traditionelle indsamling af statistikken med en spørgeskemaundersøgelse, under navnet Biblioteks Barometeret. Alle de tidligere undersøgelser ligger tilgængelige på styrelsens hjemmeside Alle folkebiblioteker har svaret på undersøgelsen Biblioteksbarometeret rummer en række spørgsmål om så forskellige emner som bibliotekernes arrangementer, læringstilbud, teknologi, udviklingsprojekter, partnerskaber, formidling og deltagelse i nationale kampagner. Der er tale om en ideel svarprocent på 100. Alle 97 biblioteksvæsener har besvaret de 38 spørgsmål, og undersøgelsen giver dermed et unikt, samlet indblik i folkebibliotekernes aktuelle virke og hverdag. Svarene er interessante for såvel bibliotekerne og kommunerne, samt for andre aktører på området. Biblioteks Barometeret kan give inspiration i forhold til nye tiltag til udvikling af bibliotekerne og deres virksomhed. Samtidig giver svarene det enkelte bibliotek mulighed for at foretage perspektiverende og måske endda øjenåbnende sammenligninger på tværs af kommunegrænser. Tendenser for 2012 Blandt de mere markante tendenser fra årets barometer er: Øget fokus på borgerservice: I 2009 var borgerservice en fast del af bibliotekets opgave hos 10 % af bibliotekerne. I 2012 er tallet steget til knap 39,2 %. Flere læseklubber: Antallet er 8 gange så stort i 2012, fra 108 i 2009 til 848 i Flere Lær mere om it-kurser: 89 biblioteker afholdt kurser f.eks. Nem ID, SKAT mv. med deltagere; 73 biblioteker afholdt kurser i generel it-anvendelse med deltagere mod deltagere i ,6 % af bibliotekerne oplyser, at de har en bredere profil end udelukkende at være et bibliotek. Som eksempel kan nævnes medborgerhus, kulturhus mv. 58 biblioteker lægger hus til andre tjenester/funktioner, såsom advokatvagt, turistinformation, sundhedsplejerske mv. Øget anvendelse af brug af chip/rfid-tags: 79 biblioteker angiver i 2012 at have taget RFID tags i brug og 11 biblioteker forventer i 2013 at gøre det. 92 % af de danske folkebiblioteker anvender således i 2013 RFID tags. I 2012 tilbyder 46 folkebiblioteker adgang til søgning, fornyelser mv. via mobil adgang, en stigning på 12 % fra biblioteker er på Face book, en stigning på 9% fra biblioteker oplyser at frivillige udfører arbejde, såsom lektiehjælp, IT-hjælp, lydavis mv. og 5 biblioteker har delvist selvbetjente filialer, som alene er bemandet med frivillige.. Kulturstyrelsen juli

3 Vidensamfundets folkebibliotek rykker Indholdsfortegnelse Generel information Indgår husleje mv. og lederløn som en del af bibliotekets budget? Angiv i hvilken(t) afdeling/område i kommunens organisation, biblioteket hører ind under (f.eks. Kultur og Fritid, Kultur og Sundhed mv.) Udfører frivillige arbejde på biblioteket? Har biblioteket delvis selvbetjente afdelinger, som alene bemandes af frivillige? Har biblioteket selvbetjente afdelinger, som er helt eller delvist selvbetjente (dvs. hvor låneren selv låser sig ind)? Har biblioteket en book-en-bogbus ordning? Kan biblioteket oplyse en procentdel af titler opstillet på ventehylde, som ikke bliver afhentet af lånerne? Modtager biblioteket afleveringer fra andre biblioteker(spørgsmål stilles kun i år): Har biblioteket materiale som alene udlånes til andre biblioteker, hvor benyttelsen kan ske på en overvåget læsesal? Har biblioteket en overvåget læsesal, så I kan modtage materiale som alene udlånes til andre biblioteker, hvor benyttelsen kan ske på en overvåget læsesal? Opkræves mellemkommunal betaling? Opkræves gebyrer for interurbanlån? Er bibliotekets gebyrtakster sat op i 2012? Har biblioteket eksterne samarbejdspartnere, som har givet økonomisk støtte til projekter (udover Kulturstyrelsen og kommunen)?... 9 Arrangementer Afholder biblioteket arrangementer? Angiv antal (omfatter ikke brugerundervisning)... 9 Partnerskaber og aktiviteter Har biblioteket udført brugerundersøgelser inden for det sidste år? (fokusgruppeinterview medregnes) Varetager biblioteket borgerserviceopgaver?: Deltog biblioteket i borger.dk-kampagneugen i 2012? Deltog biblioteket i Seniorsurf-kampagnen i 2012? Afholder biblioteket kurser i offentlig digital selvbetjening (fx borger.dk, NemID, skat)? Afholder biblioteket kurser i generel it-anvendelse (fx office-pakken, internettet, , billedbehandling)? Afholder biblioteket kurser i brugen af sociale medier (som Facebook, Twitter, LinkedIn, Skype)? Afholder biblioteket kurser i brugen af digitalt udstyr (som tablets, e-bogslæsere og smartphones)? Afholder biblioteket andre kurser? ( f.eks. i slægtsforskning mv.) Bidrog biblioteket i 2012 med aktiviteter, der knytter an til Tv-programmet Ramasjang LIVE? Har biblioteket en bredere profil end "bibliotek" (sæt gerne flere kryds)? Lægger biblioteket hus til andre tjenester/funktioner? (eks. turistbureau, posthus, sundhedsplejerske) Samarbejder biblioteket med skolebiblioteker i lokalområdet? Samarbejder biblioteket i lokalområdet med andre biblioteker(udover skolebiblioteker)? Har biblioteket etableret følgende: (Hvis ingen angives tallet 0) Nettjenester og Elektroniske ressourcer Hvor stor en del af bibliotekets materialeindkøb udgør indkøbet af elektroniske ressourcer? (Hvis tallet ikke kan oplyses, angiv da 0) - I procent af det samlede indkøb Hvor stor en del af bibliotekets materialeindkøb udgør indkøbet af elektroniske ressourcer? (Hvis tallet ikke kan oplyses, angiv da 0) - Anslået opgørelse, procenttal Deltager biblioteket i sociale netværk? (sæt kryds)

4 37. Tilbyder biblioteket alternative adgange til bibliotekets tjenester via en mobil adgang (f.eks. karrusel med forsider) Bidrager biblioteket aktivt som indholdsleverandør eller vagt til følgende nettjenester? (sæt kryds ved de tjenester, der bidrages til) Bruger biblioteket aktivt følgende nettjenester? Her menes om der linkes fra hjemmeside, om tjenesten markedsføres aktivt mm. (sæt kryds ved de tjenester, der aktivt bruges) Specifikke spørgsmål om pallesgavebod.dk (sæt kryds) IT-oplysninger Bibliotekssystem Har biblioteket selv driftafvikling af bibliotekssystem? Stilles der trådløst netværk til fri rådighed for brugerne? Tilbyder biblioteket mobil adgang (smartphone eller tablet) til søgning, fornyelser, reservering Spørgsmål vedrørende bibliotekets hjemmeside (sæt kryds) Angiv hvilket CMS som står for størstedelen af jeres hjemmeside (ikke OPAC). Hvis man skifter CMS inden for de næste 3-4 måneder, så angiv det fremtidige Har biblioteket et bookingsystem til reservering af PC'er, mødelokaler mm.? Har biblioteket taget RFID tags i anvendelse pr ? Hvis RFID anvendes, anvendes det da til andre formål end udlån, aflevering eller tyverisikring? Stiller biblioteket E-bogslæsere til rådighed eller til udlån for lånere? Anvender biblioteket sorteringsanlæg for afleverede materialer? Anvender biblioteket selvbetjeningsautomater til udlån og aflevering?

5 Generel information 4. Indgår husleje mv. som en del af bibliotekets budget? Husleje Ja 32 33,0% Nej 65 67,0% Hvis ja, angiv da procent af det samlede budget tal af samlet budget Ikke besvaret 6 18,8% Under 1 % 5 15,6% Mellem 1 % og 2 % 7 21,9% Mellem 3 % og 5 % 4 12,5% Mellem 6 % og 10 % 7 21,9% Over 10 % 3 9,4% I alt ,0% Indgår Lederløn som en del af bibliotekets budget? Ja 78 80,4% Nej 19 19,6% Hvis ja, angiv da procent af det samlede budget tal af samlet budget Ikke udfyldt % 19 24,4% Under 2 % 11 14,1% Mellem 2,1-3 % 10 12,8% Mellem 3,1 4 % 9 11,5% Mellem 4,1-6 % 18 23,1% Over 6,1 % 11 14,1% I alt ,0% 5. Angiv i hvilken(t) afdeling/område i kommunens organisation, biblioteket hører ind under (f.eks. Kultur og Fritid, Kultur og Sundhed mv.) Se tabel på hjemmesiden. 6. Udfører frivillige arbejde på biblioteket? Ja 59 60,8% 5

6 Nej 38 39,2% Hvis ja, angiv da hvilket arbejde de frivillige udfører? Lektiehjælp 28 IT-hjælp 20 Lydavis 7 Hjælper til med arrangementer 13 Diverse klubber (læseklubber, strikkeklubber) 9 Derudover udfører de frivillige arbejde som bogen kommer, udbringning af biblioteksmaterialer, Advokathjælp, Lokalhistorisk Arkiv, betjening af filialer 7. Har biblioteket delvis selvbetjente afdelinger, som alene bemandes af frivillige? Ja 5 5,2% Nej 92 94,8% Hvis ja, hvor mange? 1 afdeling 3 5,2% 2 afdelinger 2 94,8% I alt 5 100,0% 8. Har biblioteket selvbetjente afdelinger, som er helt eller delvist selvbetjente (dvs. hvor låneren selv låser sig ind)? Ja 59 60,8% Nej 38 39,2% Hvis ja, hvor mange? 1 afdeling 22 37,3% Mellem 2 og 3 afdelinger 22 37,3% Mellem 3 og 5 afdelinger 12 20,3% Over 5 afdelinger 3 5,1% I alt ,0% 6

7 9. Har biblioteket en book-en-bogbus ordning? Ja 8 8,2% Nej 89 91,8% Hvis ja, angiv da antal af bookninger af bogbus Antal Under 50 bookninger af bogbus 4 50% Mellem 51 og 150 bookninger 2 25% Over 150 bookinger 2 25% I alt 8 100,0% 10. Kan biblioteket oplyse en procentdel af titler opstillet på ventehylde, som ikke bliver afhentet af lånerne? Ja 36 37,1% Nej 61 62,9% Hvis ja, så oplyses procenttal og opgørelsesmetode - tal for antal titler - gennemsnit Fuldstændig optælling 10,4% 19 Repræsentativ stikprøve 11,5% 9 Anslået opgørelse 15,0% 8 I alt Modtager biblioteket afleveringer fra andre biblioteker(spørgsmål stilles kun i år): Ja 87 89,7% Nej 7 7,2% Ved ikke 3 3,1% Hvis ja, angiv da følgende: - Gives der en form for kvittering Ja 5 5,7% Nej 82 94,3% I alt ,0% Hvis ja, angiv da følgende: - Gives der denne vejledning: materialet sendes med kørselsordningen uden ansvar og låneren gøres opmærksom på, at aflevering først tæller i forhold til evt. for sen aflevering ved ankomst til ejer bibliotek Ja 84 96,6% 7

8 Nej 3 3,4% I alt ,0% Hvis ja, angiv da følgende: - Modtages en sådan aflevering på selve selvbetjeningsautomaten (ikke sorteringsrobot) Ja 11 12,6% Nej 76 87,4% I alt ,0% Hvis ja, angiv da følgende: - Modtages en sådan aflevering på sorteringsrobot Ja 1 1,1% Nej 86 98,9% I alt ,0% 12. Har biblioteket materiale som alene udlånes til andre biblioteker, hvor benyttelsen kan ske på en overvåget læsesal? Ja 6 6,2% Nej 89 91,8% Ved ikke 2 2,1% 13. Har biblioteket en overvåget læsesal, så I kan modtage materiale som alene udlånes til andre biblioteker, hvor benyttelsen kan ske på en overvåget læsesal? Ja 32 33,0% Nej 62 63,9% Ved ikke 3 3,1% 14. Opkræves mellemkommunal betaling? Ja 6 6,2% Nej 91 93,8% 15. Opkræves gebyrer for interurbanlån? Ja, fra alle kommuner 1 1,0% Ja, fra visse kommuner for specielle materialegrupper 2 2,1% Nej, opkræver ikke gebyrer 94 96,9% 8

9 16. Er bibliotekets gebyrtakster sat op i 2012? Ja 15 15,5% Nej 82 84,5% 17. Har biblioteket eksterne samarbejdspartnere, som har givet økonomisk støtte til projekter (udover Kulturstyrelsen og kommunen)? Ja 44 45,4% Nej 53 54,6% Ved ikke 0 0,0% Her anføres hvilke (sæt kryds) Kunstforeninger/gallerier/museer 5 11,4% Beboerforeninger 8 18,2% Musik-,teater- og filmskoler 8 18,2% Kirke- og menighedsråd 9 20,5% Lokale foreninger og højskoler 17 38,6% Uddannelses- og forskningsinstitutioner 7 15,9% Lokale erhvervsdrivende 8 18,2% Private virksomheder 11 25,0% Ministerier, råd og styrelser 8 18,2% Interesseorganisationer 6 13,6% Folkeoplysningsforbund 13 29,5% Forfattercentrum 20 45,5% Nationale medier (DR, DK4 mm) 2 4,5% Lokale medier 3 6,8% Biografer 2 4,5% Andre 17 38,6% Arrangementer 18. Afholder biblioteket arrangementer? Angiv antal (omfatter ikke brugerundervisning) Musikarrangementer, børn Afholder ikke musikarrangementer 17 17,5% 9

10 Mellem ,4% Mellem ,4% Over ,7% Musikarrangementer, voksne Afholder ikke musikarrangementer 27 27,8% Mellem ,0% Mellem ,5% Over ,6% I alt 732 arrangementer ,0% Forfatterarrangementer, børn Afholder ikke forfatterarrangementer 49 50,6% Mellem ,2% Mellem ,1% Over ,1% I alt 206 arrangementer ,0% Forfatterarrangementer, voksne Afholder ikke forfatterarrangementer 12 12,4% Mellem ,6% Mellem ,5% Over ,5% I alt 734 arrangementer ,0% Teaterarrangementer, børn Afholder ikke teaterarrangementer 9 9,3% Mellem ,1% Mellem ,7% Over ,9% I alt arrangementer ,0% Teaterarrangementer, voksne Afholder ikke teaterarrangementer 75 77,3% Mellem ,5% Mellem ,1% 10

11 Over ,1% I alt 119 arrangementer ,0% Filmforevisninger, børn Afholder ikke filmforevisninger 37 38,1% Mellem ,4% Mellem ,4% Over ,1% I alt arrangementer ,0% Filmforevisninger, voksne Afholder ikke filmforevisninger 70 72,2% Mellem ,3% Mellem ,2% Over ,3% I alt 455 arrangementer ,0% Debatarrangementer Afholder ikke debatarrangementer 60 61,9% Mellem ,7% Mellem ,9% Over ,2% I alt 270 arrangementer ,0% Foredrag Afholder ikke foredrag 12 12,3% Mellem ,7% Mellem ,7% Over ,3% I alt arrangementer ,0% Kunstudstillinger Afholder ikke kunstudstillinger 21 21,6% Mellem ,3% Mellem ,6% 11

12 Over ,5% I alt arrangementer ,0% Lokalhistoriske arrangementer Afholder ikke lokalhistoriske arrangementer 50 51,5% Mellem ,1% Mellem ,2% Over ,2% I alt 248 arrangementer ,0% Biblioteksorientering, børn Afholder ikke biblioteksorientering 11 11,3% Mellem ,3% Mellem ,6% Over ,7% I alt arrangementer ,0% Biblioteksorientering, voksne Afholder ikke biblioteksorientering 36 37,5% Mellem ,9% Mellem ,5% Over ,1% I alt 813 arrangementer ,0% Andre arrangementer, børn ,4% Mellem ,2% Mellem ,3% Over ,1% I alt 813 arrangementer ,0% Andre arrangementer, voksne ,3% Mellem ,6% Mellem ,8% 12

13 Over ,3% I alt arrangementer ,0% Partnerskaber og aktiviteter 19. Har biblioteket udført brugerundersøgelser inden for det sidste år? (fokusgruppeinterview medregnes) National brugerundersøgelse (Rambøll) Biblioteksbarometer v. Moos-Bjerre 14 Fælles brugerundersøgelse i kommunal regi Egen brugerundersøgelse 19 Nej, har ikke udført brugerundersøgelse sidste år Ved ikke 0 I alt 20. Varetager biblioteket borgerserviceopgaver?: Ja, borgerservice og bibliotek er samlet i en institution under en chef. Ja, en eller flere afdelinger af biblioteket varetager borgerservice opgaver ,2% 31 32,0% Andet 19 19,6% Nej, biblioteket varetager ikke borgerserviceopgaver 40 41,2% Andet: minus pas og kørekort Kontorpersonalet udfører borgerserviceopgaver (og borgerservice skrankeopgaver) i fælles skranke. kommunens borgerservice er til stede på hvert bibliotek (3) én gang om ugen Sæby Bibliotek har lokalefællesskab med Borgerservice Samarbejder med Borgerservice om udvalgte opgaver Udsteder NemID, vejleder borgerne i borgerserviceopgaver Bofællesskab, samarbejde Samlet under en chef, men ingen bs-opgaver i biblioteket samarbejder om undervisning i IT med borgerservice Udsteder Nem-ID Vi underviser sammen i digital selvbetjening og NemID Borgerservice light med vejledning i selvbetjeningsløsninger Nem-Id kurser Samarbejdsaftale med IT-service & Borgerservice i kommunen Udsteder bl.a. NemID undervisning og vejledning i selvbetjeningsløsninger BS LIGHT i lokalbibliotek 13

14 vejledninger Digital Borgerservice Borgerservice og bibliotek havde lokalefællesskab i 2 afdelinger sender post til rådhuset og printer blanketter 21. Deltog biblioteket i borger.dk-kampagneugen i 2012? Ja 95 97,9% Nej 2 2,1% 22. Deltog biblioteket i Seniorsurf-kampagnen i 2012? Ja 88 90,7% Nej 9 9,3% 23. Afholder biblioteket kurser i offentlig digital selvbetjening (fx borger.dk, NemID, skat)? Ja 89 91,8% Nej 8 8,2% Hvis ja, angiv da: - Antal kurser Mellem ,6% Mellem ,8% Over ,3% I alt kurser ,0% Hvis ja, angiv da: - Antal deltagere ,5% Mellem ,6% Mellem ,9% Mellem ,1% Over ,9% I alt deltagere ,0% 24. Afholder biblioteket kurser i generel it-anvendelse (fx office-pakken, internettet, e- mail, billedbehandling)? 14

15 Ja 73 76,8% Nej 22 23,2% I alt ,0% Hvis ja, angiv da: - Antal kurser Mellem ,9% Mellem ,6% Mellem 10 og ,0% Over ,5% I alt kurser ,0% Hvis ja, angiv da: - Antal deltagere ,5% Mellem ,1% Mellem ,8% Over ,6% I alt deltagere ,0% 25. Afholder biblioteket kurser i brugen af sociale medier (som Facebook, Twitter, LinkedIn, Skype)? Ja 36 37,1% Nej 61 62,9% Hvis ja, angiv da: - Antal kurser Mellem ,8% Mellem ,6% Over ,6% I alt 206 kurser ,0% Hvis ja, angiv da: - Antal deltagere ,3% Mellem ,3% Over % I alt deltagere ,0% 15

16 26. Afholder biblioteket kurser i brugen af digitalt udstyr (som tablets, e-bogslæsere og smartphones)? Ja 55 56,7% Nej 42 43,3% Hvis ja, angiv da: - Antal kurser Mellem ,9% Mellem ,6% Over ,5% I alt 402 kurser ,0% Hvis ja, angiv da: - Antal deltagere ,7% Mellem ,3% Mellem ,2% Over ,8% I alt deltagere ,0% 27. Afholder biblioteket andre kurser? ( f.eks. i slægtsforskning mv.) Ja 51 52,6% Nej 46 47,4% Hvis ja, angiv da: - Antal kurser Mellem ,4% Mellem ,3% Over ,3% I alt 615 kurser ,0% Hvis ja, angiv da: - Antal deltagere ,5% Mellem ,7% Mellem ,3% Over ,5% 16

17 I alt deltagere ,0% 28. Bidrog biblioteket i 2012 med aktiviteter, der knytter an til Tv-programmet Ramasjang LIVE? Ja 59 60,8% Nej 38 39,2% Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links Danmarksindsamlingen. Danmarksindsamlingen.(gode gerninger) Danmarksindsamlingen Ramasjangbussen Danmarksindsamlingen 1 direkte udsendelse Husker ikke Rummet (tema i Palles gavebod) Mode (tema i Palles gavebod) Arkitektud (tema I palles gavebod) / /artikler/ /2014 Pimp din T-shirt Danmarksindsamlingen Fællessang med Ramasjang Sommerbogen Live transmission af "Ramachancen" fra Børnebiblioteket Temaer og besøg af Ramachancen Danmarksindsamlingen, Orlaprisen, Sommerbogen MGP - og andre temaer i Palles gavebod Ramasjang live på hhv. Faaborg og Ringe biblioteker Udstillinger og aktiviteter i biblioteksrummet samt 2 besøg af bussen. Fællessang Danmarksindsamlingen Vis din madpakke Sommerbogen Ramasjang efterfest i Kibæk Ramasjangbussen på besøg i marts 2012 med direkte udsendelse af RamaChancen. Ramachancen DR-Ramasjangsen Danmarksindsamling 2012 Kun i forbindelse med nogle PG-temaer, bl.a. Bitshirt-konkurrencen, arrangementer i tilknytning til mode, mad og sommerbogen, konkurrence/quizzer Landsindsamlingen og Orlaprisen Biblioteket deltog i RamaChancen i december 2012: Besøg af Ramasjangbussen Ramasjang LIVE blev optaget på to af bibliotekets afdelinger i 2012 Danmarksinddsamlingen Februar 2012: besøg af Ramasjang-bussen. Deltagelse i diverse Danmarks-indsamlinger Danmarksindsamlingen Arrangement i juni; Bålmad i forbindelse med temaet mad på LIVE og i Pallesgavebod Arrangement i december; i forbindelse med temaet RUMMET på Live og i Pallesgavebod Ramachancen blev afholdt på Hovedbiblioteket, og vi var med til at planlægge indholdet til afvikling af Ramasjang Live i Næstved. Besøg af Ramasjang på biblioteket/danmarksindsamlingen Rum tema (reflekser) Ramasjang temadag Danmarksindsamlingen 2012 Besøg af Ramasjangbussen februar 2012 Vi var værtsbibliotek for Ramasjangsen den 28. november 2012 Ramasjangbussen besøgte biblioteket. Bussen / tv-holdet var forbi. Havde besøg af Ramasjang Palles Gavebod 17

18 Besøg af Ramasjangbussen (https://www.svendborgbibliotek.dk/forside/børn/temaer/ramasjang_live_p_brnebiblioteket) Spillet m/ på temaer fra PallesGavebod Ramachancen på Hornslet skole d , kl Besøg af Ramasjang-bussen Landsindsamlingen Besøg af Ramasjangbussen Danmarks indsamlingen diverse kampagner En enkelt live-udsendelse i foråret Vi havde besøg af Ramasjangbussen Klar parat svar 29. Har biblioteket en bredere profil end "bibliotek" (sæt gerne flere kryds)? Kulturhus 31 32,0% Medborgerhus 15 15,5% Borgerservice 28 28,9% Andet 17 17,5% Nej, bibliotekets profil er rent en biblioteksprofil 44 45,4% 30. Lægger biblioteket hus til andre tjenester/funktioner? (eks. turistbureau, posthus, sundhedsplejerske) Ja 58 59,8% Nej 39 40,2% Hvis ja, anfør da hvilke. Turistinformation 16 Advokatvagt 34 Sundhedsplejerske 18 Studievejledning 7 Familierådgivning 2 Andre former for rådgivning 11 Lokalhistorisk arkiv 23 Posthus 4 Biograf 4 Politi 7 Andet 16 I alt Andre former for rådgivning: Barselcafé gældsrådgivning Konfliktråd Anonym Rådgivning 18

19 Hørerådgivning, Diabetesrådgivning, konfliktrådgivning, Grøn Guide, Ventilen og ungerådgivning Kommunens borgerrådgiver Mødregrupper Dansk Kvindesamfund og social Samfocus Borgerrådgiver Borgerrådgiver Gældsrådgivning Hvis ja, anfør da hvilke. - Andet Grøn Guide Billetsalg Billetnetsalgsted Lektiecafé og foreningsguider Jobcenter Misbrugscenter, Kokkeskole, Radio Halsnæs Danskundervisning for indvandrere Borgerservice Lektiecafeer, Bydelsmødre Iværksættervagt Frivilligcenter, Kulturelt Samråd, Billetsalg for billetten.dk KVINDFO, Mælkebøtten Billetsalg eksterne arrangementer Borgerrådgiver, kommunale undervisningslokaler Handelsstandsforening, Turistforening, International service Legetek (udlån af specialpædagogisk legetøj) Stadsarkiv og Kastrup Bios administration Fjernbetjent borgerservice Musikskole Borgerservice 31. Samarbejder biblioteket med skolebiblioteker i lokalområdet? Ja 75 77,3% Nej 22 22,7% Hvis ja, angiv da om I har: - Fælles bibliotekssystem Ja 50 66,7% Nej 25 33,3% I alt ,0% Hvis ja, angiv da om I har: - Fælles bestand Ja 14 18,7% Nej 61 81,3% I alt ,0% Hvis ja, angiv da om I har: - Fælles udlån Ja 19 25,3% Nej 56 74,7% I alt ,0% Hvis ja, angiv da om I har: - Fælles åbningstid 19

20 Ja 12 16,0% Nej 63 84,0% I alt ,0% 32. Samarbejder biblioteket i lokalområdet med andre biblioteker(udover skolebiblioteker)? Gymnasiebiblioteker Ja 30 30,9% Ja med betjeningsoverenskomst 33 34,0% Nej 34 35,1% Forskningsbiblioteker (herunder andre uddannelsesbiblioteker end gymnasier) Ja 11 11,3% Ja med betjeningsoverenskomst 7 7,2 % Nej 79 81,4% 33. Har biblioteket etableret følgende: (Hvis ingen angives tallet 0) Børnehavebiblioteker Ikke besvaret spørgsmål 6 Ikke etableret børnehavebibliotek 36 39,6% Mellem ,8% Mellem ,3% Over ,3% I alt 365 børnehavebiblioteker ,0% Lektiecafeer Ikke besvaret spørgsmål 6 Ikke etableret lektiecafe 47 51,6% Mellem ,2% Over 5 2 2,2% I alt 87 lektiecafeer ,0% Læseklubber/læsekredse Ikke besvaret spørgsmål 3 Ikke etableret læseklubber ,0% Mellem ,5% Mellem ,9% Over ,6% 20

21 I alt 848 læseklubber ,0% Fagbogsklubber Ikke besvaret spørgsmål 12 Ikke etableret læseklubber ,7% 1 fagbogsklub 5 7,7% Over 2 3 4,6% I alt 13 fagbogsklubber ,0% Romanlæseklub (DR) Ikke besvaret spørgsmål 9 9,3% Ikke etableret roman læseklubber ,5% 1 romanlæseklub 16 16,5% 2 romanlæseklubber 12 12,4% Fra ,3% I alt 87 romanlæseklubber ,0% Lytteklubber (DR) Ikke besvaret spørgsmål 12 12,3% Ikke etableret lytteklubber ,9% 1 lytteklub 15 15,5% Mellem ,1% Over 4-5 5,2% I alt 53 lytteklubber ,0% 34. Faciliterer biblioteket andre netværks/klubaktiviteter? Ja 65 67,0% Nej 32 33,0% Hvis ja, anfør da hvilke Ageforce 4 6,2% Strikkeklubber 38 58,5% Skriveværksted 24 36,9% Læseklubber/læsekredse(brugerdrevn e) 51 78,5% 21

22 Studiekredse 6 9,2% Anmelderklub 9 13,8% Andet 26 40,0% I alt ,0% Nettjenester og Elektroniske ressourcer 35. Hvor stor en del af bibliotekets materialeindkøb udgør indkøbet af elektroniske ressourcer? (Hvis tallet ikke kan oplyses, angiv da 0): I procent af det samlede indkøb Ikke besvaret spørgsmålet 18 22,5% Mellem 6 og 10 % 17 21,3% Mellem 10,1% og 16 % 25 31,3% Mellem 16,1 % og 20 % 15 18,8% Over 20% 5 6,3% I alt ,0% Anslået opgørelse, procenttal: Mellem 6 og 10 % 8 47,2% Mellem 10,1% og 16 % 3 17,6% Mellem 16,1 % og 20 % 3 17,6% Over 20% 3 17,6% I alt ,0% 36. Deltager biblioteket i sociale netværk? (sæt kryds) Facebook 86 88,7% Twitter 11 11,3% YouTube 27 27,8% Flickr 15 15,5% Google + 1 1,0% Andre 5 5,2% Nej, biblioteket deltager ikke i sociale netværk 10 10,3% ,0% 22

23 37. Tilbyder biblioteket alternative adgange til bibliotekets tjenester via en mobil adgang (f.eks. karrusel med forsider) Har ikke besvaret spørgsmålet 3 3,1% Ja 43 44,3% Nej 51 52,3% 38. Bidrager biblioteket aktivt som indholdsleverandør eller vagt til følgende nettjenester? (sæt kryds ved de tjenester, der bidrages til) Har ikke besvaret spørgsmålet 2 Biblioteksvagten 58 69,9% nes Juraport 6 7,2% Litteratursiden.dk 53 63,9% Danskebilleder.dk 9 10,8% Skrivopgave.dk 1 1,2% E17 1 1,2% Bogbidder.dk 6 7,2% Kultunaut.dk 50 60,2% Pallesgavebod.dk 57 68,7% ereolen 9 10,8% BibZoom 12 14,5% Andre 6 7,2% Andre: emusik Historisk atlas kulturligt.dk, kunstportal fyn Boggnasker m.fl. Historisk Atlas emusik.dk 39. Bruger biblioteket aktivt følgende nettjenester? Her menes om der linkes fra hjemmeside, om tjenesten markedsføres aktivt mm. (sæt kryds ved de tjenester, der aktivt bruges) Har ikke besvaret spørgsmålet 2 Biblioteksvagten 85 89,5% BibZoom 65 68,4% nes Juraport 43 45,3% Engelsk for alle 22 23,2% Litteratursiden.dk 91 95,8% Filmstriben.dk 90 94,7% 23

24 Danskebilleder.dk 26 27,4% Spilogmedier.dk 54 56,8% Skrivopgave.dk 56 58,9% E ,4% Bogbidder.dk 33 34,7% Kultunaut.dk 55 57,9% Pallesgavebod.dk 91 95,8% Netlydbog.dk 89 93,7% E-reolen 91 95,8% Andre 25 26,3% 40. Specifikke spørgsmål om pallesgavebod.dk (sæt kryds) Har ikke besvaret spøgsmålet 3 Tilbyder biblioteket systematisk hjælp til oprettelse af profiler på pallesgavebod.dk Er der medarbejdere i børneafdelingen, der har særligt ansvar for formidlingen af pallesgavebod til målgruppen? Bruger I/bliver I inspireret af idékataloget, der udsendes i forbindelse med nye temaer på sitet Tager bibliotekets lokale aktiviteter i det fysiske børnebibliotek udgangspunkt i de aktuelle temaer på sitet? Er pallesgavebod.dk en fast del af jeres biblioteksorientering til de lokale skoler? Deltager (en gruppe af bibliotekets) medarbejdere aktivt i det redaktionelle arbejde på Pallesgavebod? Har Pallesgavebod været inddraget i nogle af bibliotekets projekter/biblioteksorientering? 32 36,4% 75 85,2% 73 83,0% 62 70,5% 66 75,0% 46 52,3% 58 65,9% I alt ,0% Evt. kommentarer Jeg har meget brug for at kunne komme til at gennemse spørgeskemaet, således at der kan laves det relevante forarbejde. Jeg savner et felt til oplysning om undervisning i bibliotekets netmedier: Antal kurser, antal deltagere. Været problematisk at bruge den i forhold til biblioteksorienteringer, fordi faglitteraturen har manglet. Vi glæder os til spørgetejenesten. Medudvikler på Sommerbogen Vi afholder ikke deciderede biblioteksorienteringer for børn, men satser i stedet på Læselyst for både små og store klasser og her indgår Palles Gavebod som en fast bestandel. 24

25 Adgang tilbiblioteksvagten, BibZoom, Litteratursiden.dk Skrivopgave.dk og Kultunaut.dk forsvandt i marts ifm overgang til nyt bibliotekssystem. De kommer på igen. 1. I forbindelse med sommerbogen, ellers kun på forespørgsel. 3. delvis, katalogerne kom for sent til at kunne bruges i planlægningen medarbejder har været med i en temagruppe i 2012 vi er ikke specielt imponerede over Pallesgavebog og overvejer kraftigt, om det er umagen værd - og pengene Pallesgavebod indgår i Bogsnak (biblioteksorientering) for 5. klasse. Én af bibliotekets medarbejdere deltager aktivt i det redaktionelle arbejde på Pallesgavebod Vi bruger ikke PG så megret, da vi som mindre bibliotek ikke altid har de aktuelle materialer hjemme. Vi vægter den personlige kontakt og at låner får materialer med hjem med det samme. Vi mener ikke, at redaktionen har forstået den målgruppe, de arbejder med (Pallesang og for barnlige figurer). Mht. spgsm. 31 samarbejder Silkeborg ne kun med et folkeskolebibliotek i kommunen (Kjellerup) og ikke alle skolebiblioteker i kommunen. Mht. Palles Gavebod har projektet Haps en Apps (app navn i Play/App store: Det Hemmelige bibliotek) været udviklet i løbende samarbejde med Palles Gavebod Jeg forstår ikke spm. 37 og 39, og synes at detaljeringsgraden af spm. 40 er voldsom. vi linker på vores børnehjemmeside til en række gode steder: lektier-online.dk, Naturkatapulten,KulturforUnge, Boggnasker, fortaellinger,dk, Ramasjang, Troldspejlet, Oline, Wikipedia for børn og unge, Danmarks Dyr, Verdens dyr, Vi deltog i danmarksindsamlingen Gode gerninger Ramasjang) IT-oplysninger 41. Bibliotekssystem DDELibra (Axiell) 80 82,5% Integra (DBC) 16 16,5% Aleph (Exlibris) 1 1,0% Andet 0 0,0% 43. Har biblioteket selv driftafvikling af bibliotekssystem? Ja 26 26,8% Nej 71 73,2% Hvis nej, hvorledes hostes bibliotekssystemet da (sæt kryds) Andet bibliotek som selvstændig base 40 56,3% Andet bibliotek som del af fælles base 10 14,1% Hos anden ekstern leverandør 10 14,1% Af kommunen 11 15,5% I alt ,0% Angiv hvem der hoster bibliotekssystemet? Axiell (CSC) 4 Ballerup kommune 1 DBC 6 Gentofte Centralbibliotek. 11 Gladsaxe ne 1 Guldborgsund ne 2 25

Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2012

Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2012 Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2012 1 Indledning Kulturstyrelsen har siden 2009 suppleret den traditionelle indsamling af statistikken med en spørgeskemaundersøgelse, under navnet Biblioteks

Læs mere

Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2013

Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2013 Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2013 1 Indledning Kulturstyrelsen har siden 2009 suppleret den traditionelle indsamling af statistikken med en spørgeskemaundersøgelse, under navnet BiblioteksBarometeret.

Læs mere

Biblioteksbarometer for folkebiblioteker

Biblioteksbarometer for folkebiblioteker Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2011 DELVIST SELVBETJENTE BIBLIOTEKER/ÅBNE BIBLIOTEKER...4 4. HAR BIBLIOTEKET AFDELINGER, SOM ER DELVIST SELVBETJENTE?...4 5. HAR BIBLIOTEKET SELVBETJENTE AFDELINGER,

Læs mere

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Digitalisering og borgernes IT - kompetencer A1 Aktive digitale borgere A.1.1 Central indsats. Styrke og vedligeholde det tværfaglige samarbejde med Borgerservice

Læs mere

Kursusprogram. Horsens kommunes biblioteker Forår 2015. Horsens Bibliotek Tobaksgården 12

Kursusprogram. Horsens kommunes biblioteker Forår 2015. Horsens Bibliotek Tobaksgården 12 Horsens Bibliotek Tobaksgården 12 8700 Horsens Telefon: 76 29 24 00 bibliotek@horsens.dk Åbningstid med betjening: Mandag torsdag kl. 10 19 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 13 Selvbetjent morgenbibliotek:

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra september 2016. Spørgeskemaet indeholdt 33

Læs mere

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale Dragør Bibliotekerne Resultataftale 2014-2015 Organisationsudvikling Dragør Bibliotekerne Bibliotekernes kerneområder og -opgaver har ændret sig over tid. Der stilles nye krav til kompetencer, roller,

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Arbejdsgruppen. Startet foråret 2011 7 biblioteker fra regionen med (samme) udfordrende geografi Inspirerende udviklende - netværksskabende

Arbejdsgruppen. Startet foråret 2011 7 biblioteker fra regionen med (samme) udfordrende geografi Inspirerende udviklende - netværksskabende Arbejdsgruppen Startet foråret 2011 7 biblioteker fra regionen med (samme) udfordrende geografi Inspirerende udviklende - netværksskabende Fleksible biblioteker - lokalsamfundets aktive arena Hvordan kan

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Biblioteket på din Smartphone

Biblioteket på din Smartphone Biblioteket på din Smartphone Esben Fjord, udviklingschef, Gladsaxe Bibliotekerne esbenf@gladsaxe.dk Agenda Gladsaxe Bibliotekernes Smartphone projekt Baggrund Processen Partnerskaber App'en Brugernes

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Biblioteket er dødt længe leve biblioteket! Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Medlem

Læs mere

Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014

Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014 Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014 hvorfor DDB? hvad er DDB? økonomi organisation centralbibliotekernes rolle licenser, netbiblioteker og apps CMS hvorfor DDB? fælles udviklingskraft og udviklingsmiljø

Læs mere

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune Det nye hovedbibliotek i Østergade er Herning

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI TAL OG TILGANG Fakta: Ca. 47.000 indbyggere Ingen hovedby, 3 lige store byer, alle med kulturhuse. Et mindre bibliotek. Ca. 21 årsværk biblioteker, ca. 2 kulturhuse

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Levende rum Konference om AV-pakken Tårnby Kommunebiblioteker 16. januar 2012. AV pakkens muligheder og begrænsninger

Levende rum Konference om AV-pakken Tårnby Kommunebiblioteker 16. januar 2012. AV pakkens muligheder og begrænsninger Levende rum Konference om AV-pakken Tårnby Kommunebiblioteker 16. januar 2012 AV pakkens muligheder og begrænsninger Hvorfor visuel kommunikation? De digitale resurser (web, E-Reolen, PallesGavebod, etc.)

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Digitale medier, læring og læsning Praksisundersøgelse blandt danske bibliotekschefer. Præsentation på workshop i Randers, den 13.

Digitale medier, læring og læsning Praksisundersøgelse blandt danske bibliotekschefer. Præsentation på workshop i Randers, den 13. Digitale medier, læring og læsning Praksisundersøgelse blandt danske bibliotekschefer Præsentation på workshop i Randers, den 13. maj 2014 1 Disposition 1. Praksisundersøgelsens metode 2. Digitale medier,

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Ældrerådet, den 25. marts 2015 Thomas Jakobsen // Direktør, Kultur- og Fritidsforvaltningen Borgerservice tilbud til ældre 16-04-2015 DUKA projekt for

Læs mere

Kontakt. Vi glæder os til at høre fra dig

Kontakt. Vi glæder os til at høre fra dig Kontakt Hvis du ønsker at booke et eller flere af tilbuddene i denne folder, eller hvis du har forslag, spørgsmål eller andre kommentarer, kan du rette henvendelse til de forskellige biblioteker. Hedensted

Læs mere

Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2014

Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2014 Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2014 1 Indledning Biblioteksbarometeret 1 er Kulturstyrelsens årlige spørgeskemaundersøgelse med fokus på en række emner, der supplerer den nationale biblioteksstatistik.

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015:

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: Galten Bibliotek Brug din iphone / ipad til Bibliotekets online tjenester Mandag d. 26. oktober kl. 11.00-12.30 Hørning Bibliotek Android tablet / smartphone

Læs mere

Ansøgningsskema til Digitalisering og Velfærdsteknologi

Ansøgningsskema til Digitalisering og Velfærdsteknologi Ansøgningsskema til Digitalisering og Velfærdsteknologi Ansøgningen sendes til: pijen@assens.dk 1. Projektnavn / betegnelse Angiv projektnavn/betegnelse: Det digitale Bibliotek (Danskernes digitale Bibliotek)

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Palles Gavebod på KøgeBibliotekerne 2014

Palles Gavebod på KøgeBibliotekerne 2014 Palles Gavebod på KøgeBibliotekerne 2014 Et tilbageblik på PallesGavebod som indsatsområde. Hvorfor lykkedes projektet? Hvad har vi kunnet fastholde? Efteråret 2010: Hvordan gør vi Palles Gavebod til en

Læs mere

Vordingborg Bibliotekerne

Vordingborg Bibliotekerne Vordingborg Bibliotekerne Virksomhedsbeskrivelse 2016 Indhold Indledning... 1 Besøgstal... 2 Materialebestand... 3 Udlån... 4 Aktiviteter... 7 Personalenormering... 8 Åbningstimer... 8 Budget... 9 ECO-Nøgletal...

Læs mere

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE 11. maj 2016 i Odense Lone de Lasson Lene K. Nielsen Aksel G. Mikkelsen Niels E. Hansen 1 DAGSORDEN - AXIELL Nyt fra Axiell DDElibra 9.11.50 Status Highlight RFID nyheder Pop

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi

Læs mere

IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016

IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016 IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016 Galten Bibliotek ipad / iphone for begyndere Torsdag d. 3. marts kl. 10.00 12.00 Android tablet /smartphone for begyndere Torsdag d. 17. marts kl. 10.00 12.00 Hørning

Læs mere

Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013

Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013 Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013 www.vardebib.dk Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Internetkurser forår 2013 Velkommen til en ny undervisningssæson på bibliotekerne i Varde Kommune.

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEK. - borgerens ønsker

FREMTIDENS BIBLIOTEK. - borgerens ønsker FREMTIDENS BIBLIOTEK - borgerens ønsker Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Overblik Side 4 Skab fremtidens bibliotek nu Side 5 Hvem besøger bibliotekerne? Side 6 Hvorfor går danskerne på biblioteket? Side

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013 Kurser for voksne Efterår 2013 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2015

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2015 Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra september. Spørgeskemaet indeholdt 32 spørgsmål

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger.

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger. Kontrakt 2015-16 Biblioteket Støvring, Skørping, Terndrup, Nørager og Bogbus Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

På den baggrund foreligger her tre forslag til fortsat biblioteksbetjening af landdistrikterne.

På den baggrund foreligger her tre forslag til fortsat biblioteksbetjening af landdistrikterne. 1 of 5 BILAG 1 Fremstilling for PUK-udvalget Syddjurs Biblioteks betjening af landdistrikter Ved byrådets beslutning af budget 2016, blev der udtrykt bekymring for en nedlukning af bogbussen, samtidig

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2014 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG DANMARKS STATISTIK

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2014 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG DANMARKS STATISTIK SEPTEMBER 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2014 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG DANMARKS STATISTIK INDHOLD Forord 01 02 03 04 05 06 07 Om Folkebiblioteker i tal 2014

Læs mere

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek Biblioteket i lommen Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobile tilbud fra dit bibliotek Vordingborg Bibliotekerne tilbyder diverse services tilpasset til mobiltelefoner der har adgang til Internet. Det betyder,

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Bibliotekspolitik 2011-2014 for Hjørring Kommune Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Når 1,3 mio. danskere har svage læse- og regnefærdigheder, og når ca. 2 mio. ikke har

Læs mere

BERETNING & STATISTIK 2015

BERETNING & STATISTIK 2015 NØGLETAL DET 3. STED BIBLIOTEKET SOM LÆRINGSSTED DIGITALE MULIGHEDER SOCIALE TJENESTER ØVRIGE TILBUD PERSPEKTIVER BERETNING & STATISTIK TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER www.taarnbybib.dk I fortsatte Tårnby Kommune

Læs mere

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER Bibliotekets stand ved Højskoledagen for ældre Forsidefoto: Carl nielsens fødseldag fejres med elever fra Musikskolen Horsens

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et

Læs mere

DDELIBRA GO. Kundebesøg og test: Tak til Ballerup, Roskilde, Odense, Næstved og Frederiksberg.

DDELIBRA GO. Kundebesøg og test: Tak til Ballerup, Roskilde, Odense, Næstved og Frederiksberg. DDELIBRA GO DDElibra GO er det nye alternativ til bibliotekernes trykte bestillings- og hyldekontrollister - præsenteret på en tablet eller smartphone. Kundebesøg og test: Tak til Ballerup, Roskilde, Odense,

Læs mere

Kassations- og magasineringspolitik for materialer i Københavns Biblioteker

Kassations- og magasineringspolitik for materialer i Københavns Biblioteker Kassations- og magasineringspolitik for materialer i Københavns Biblioteker Københavns Biblioteker har én fælles samling. Kassations- og magasineringspolitikken er gældende politik og skal efterleves for

Læs mere

- Folkebibliotekernes nye ebogsservice.

- Folkebibliotekernes nye ebogsservice. - Folkebibliotekernes nye ebogsservice. Indhold på ereolen.dk ca. 2000 skøn- og faglitterærere titler litteratur for både børn og voksne Gratis smagsprøver (svarende til 3% af hver titel) Mulighed for

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Fredericia Bibliotek - et mellemstort provinsbibliotek Dagsorden O Lovgrundlag

Læs mere

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211,9,8,8,8,8,7,8 Herning,9 Holstebro,8 Horsens,8 Randers Silkeborg,8,8 Skive,7 Viborg,8,,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, Tabellen og figuren viser,

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne Brug, kvalitetsudvikling og hed med bibliotekerne Brugerundersøgelsen af 0 biblioteker i oktober 00 Århus Kommunes Biblioteker januar 00 Indhold Undersøgelsen Hvem bruger bibliotekerne 4 Søndagsåbent 6

Læs mere

- det er så myndigt af følges ad

- det er så myndigt af følges ad Borgerservicesamarbejdet - det er så myndigt af følges ad Mandag d. 7. april Skanderborg Mikkel Hartvig Haaning - Områdeleder - Lokalbiblioteker Historik - når vi flytter sammen 2006 > Borgerservice og

Læs mere

Vejledning til. Mit Furesø

Vejledning til. Mit Furesø Vejledning til Mit Furesø Vejledning til Mit Furesø Furesø Kommune har fået en app - nemlig Mit Furesø. App en er baseret på arrangementer, som er indtastet i KultuNaut. i samarbejde med Baggrund Furesø

Læs mere

BIBZOOM 2014 & DET MODERNE MATERIALEVALG

BIBZOOM 2014 & DET MODERNE MATERIALEVALG BIBZOOM 2014 & DET MODERNE MATERIALEVALG Statsbiblioteket Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Aabenraa Bibliotekerne Biblioteket Sønderborg Silkeborg Bibliotekerne Frederiksberg Biblioteket DET

Læs mere

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om?

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? Projekt Sms-fix - din motivation til læsning 328 unge i 9. klasse og 1.g i Aalborg deltager De modtager 3 forskellige sms-noveller

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

KULTUR OG BORGERSERVICE AARHUS KOMMUNE

KULTUR OG BORGERSERVICE AARHUS KOMMUNE KULTUR OG BORGERSERVICE AARHUS KOMMUNE FORÅRET 2015 INDHOLD Lær mere om it foråret 2015 Aarhus Kommune ITK Design Møllegade 1 8000 Aarhus C Layout: Jan Thomassen Tryk: Bording A/S Oplag: 3.000 ISBN: 978-87-89860-09-1

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk Eniro Danmark // SMV-analyse 2015 Tabelrapport www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Tabel 1. Hvilken branche tilhører din?...1 Tabel 2. Hvilken gruppe af kunder kommer størstedelen af

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2014

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2014 Kurser for voksne Efterår 2014 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2013

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2013 Kurser for voksne Forår 2013 1 Velkommen til bibliotekets kurser Også denne sæson tilbyder Sønderborg en række kurser, der henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold

Læs mere

Resultataftale 2013 og resultatberetning 2012

Resultataftale 2013 og resultatberetning 2012 Resultataftale 2013 og resultatberetning 2012 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER Åbning af Bibliotekets Nethjælp Forsidefoto: Publikum til Thomas Sangberg koncert Byg med sten Indsatsområder i 2013: Den levende

Læs mere

Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger. Ikast-Brande kommune den 20. maj 2015

Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger. Ikast-Brande kommune den 20. maj 2015 Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger Ikast-Brande kommune den 20. maj 2015 1 Disposition 1. Analysens formål og bibliotekernes samfundsbidrag 2. Bibliotekets udgiftsniveau

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

Q1 Hvilken kommune bor du i?

Q1 Hvilken kommune bor du i? Q1 Hvilken kommune bor du i? Aabenraa Aalborg Aarhus Ærø Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Faaborg-Midtf yn Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Fredericia

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

Handlingsplan for 2012/13/14. Åbne Biblioteker. Tidsplan d. 30.10.12. Udgangspunkt i Folkebibliotekerne i vidensamfundet s 5 anbefalinger

Handlingsplan for 2012/13/14. Åbne Biblioteker. Tidsplan d. 30.10.12. Udgangspunkt i Folkebibliotekerne i vidensamfundet s 5 anbefalinger Handlingsplan for 2012/13/14 Udgangspunkt i Folkebibliotekerne i vidensamfundet s 5 anbefalinger Åbne Biblioteker Hvad: Etablering af selvbetjent bibliotek i Gudme i 2012. Tid: 2012 personale i Gudme,

Læs mere

Pengestrømsopgørelse for fælles digitalt bibliotek i Beta-regi, oktober 2010

Pengestrømsopgørelse for fælles digitalt bibliotek i Beta-regi, oktober 2010 Pengestrømsopgørelse for fælles digitalt bibliotek i Beta-regi, oktober 2010 Budgetår 20011 priser år 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 IT-investeringer: Interne ressourcer 1.800.000 Estimeret årsværk. Eksterne

Læs mere

» Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn«

» Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn« » Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn«bruger, Herning Bibliotekerne Velkommen til Herning Bibliotekerne 1 Bibliotekschef Pernille Schaltz byder dig velkommen til Herning

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SPØRGESKEMAER

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SPØRGESKEMAER SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2014

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2014 Kurser for voksne Forår 2014 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

Ballerup Bibliotekerne er en kommunal institution, hvor udlån af alle materialer er gratis.

Ballerup Bibliotekerne er en kommunal institution, hvor udlån af alle materialer er gratis. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger. Ikast-Brande kommune den 20. maj 2015

Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger. Ikast-Brande kommune den 20. maj 2015 Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger Ikast-Brande kommune den 20. maj 2015 1 Disposition 1. Analysens formål og bibliotekernes samfundsbidrag 2. Bibliotekets udgiftsniveau

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne Punkt 8. Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne 2015-058535 Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Bibliotekernes krise. Ole Münster

Bibliotekernes krise. Ole Münster Bibliotekernes krise Ole Münster Udlån CD er 2009-2015 Udlån DVD er 2009-2015 Udlån fysiske lydbøger 2009-2015 Udlån multimediematerialer 2009-2015 Bibliotekernes materiale krise Der i dag ikke grundlag

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE. 1. april 2014

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE. 1. april 2014 DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE 1. april 2014 1 DAGSORDEN - AXIELL Præsentation og orientering af den nye organisering af Axiell Danmark Status på DDElibra version 9.10 Orientering om DDElibra version 9.11 Orientering

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere