Allerød biblioteker. Handlingsplaner Endelig udgave 01/02/2012 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1"

Transkript

1 Allerød biblioteker Handlingsplaner Endelig udgave 01/02/2012 1

2 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration og læring s. 8 Handlingsplan for tema: Inspiration og læring s. 9 Tema: Danskernes digitale bibliotek s. 10 Handlingsplan for tema: Danskernes digitale bibliotek s. 11 Tema: Partnerskaber s. 12 Handlingsplan for tema: Partnerskaber s Tema: Professionel udvikling s. 15 Handlingsplan for tema: Professionel udvikling s. 16 Andre handlingsplaner s. 17 Endelig udgave 01/02/2012 2

3 Tema: Åbne Biblioteker Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet anbefaler: At biblioteksrummet ses som et selvstændigt medie, der udvikles At der udvikles en mere målrettet og offensiv formidling af materialer At der etableres partnerskaber om aktiviteter i biblioteksrummet At der skabes fælles koncepter for arrangementer At de fleksible betjeningsformer videreudvikles (Fra rapporten: Folkebibliotekerne i vidensamfundet, si. 13) Endelig udgave 01/02/2012 3

4 Tema: Åbne Biblioteker Det åbne selvbetjente bibliotek i Lynge Det åbne selvbetjente bibliotek skal være mere og andet end en udlåns- og afleveringscentral. Hvordan byder vi brugerne velkomne, når de ikke længere nødvendigvis bydes velkommen af os? Vi deltager i det faglige udviklingsfora Åbne biblioteker, hvor der skal arbejdes med hvordan det åbne bibliotek skal modtage publikum. Forløbet er udbudt af Gentofte Centralbibliotek Deltagere: Nina og Hanne Tidsplan Der skal nedsættes en arbejdsgruppe der skal arbejde med det selvbetjente bibliotek i Lynge. Ledelsen udarbejder et kommissorium for arbejdet Deltagere: Anette Aa, Anette G, Maria, Christine Ansvarlig: Ledelsen, arbejdsgruppen indgår som samarbejdspartner Tidsplan: Kommissorium udarbejdes primo 2012, øvrige opgaver afventer politiske beslutninger Endelig udgave 01/02/2012 4

5 Tema: Åbne Biblioteker Biblioteket er et sted hvor viden og oplevelser lever og ikke blot lagres Vi deltager i det faglige udviklingsfora Formidling der brænder igennem udbudt af Gentofte Centralbibliotek. Deltagere: Maria og Lise FH Tidsplan: Vi arbejder målrettet med at flytte personaleressourcer fra baglandsopgaver til øget møde med publikum. Vi ønsker at være mere til stede i udlånet Ansvarlig: Voksengruppen Tidsplan: 2012 Endelig udgave 01/02/2012 5

6 Tema: Åbne Biblioteker Arrangementer på biblioteket med bibliotekspersonalet som aktører Flere bogcafeer Ansvarlige: bogcafegruppen Tidsplan: Filmevents Ansvarlige: Børne/Unge-gruppen Tidsplan: Efterår 2012 Gamer-dag Ansvarlig: Mads Tidsplan: 2012 Endelig udgave 01/02/2012 6

7 Tema: Åbne Biblioteker Arrangementer på biblioteket med bibliotekspersonalet som aktører Intro for/med læsekredsene Ansvarlige: Rie og Ingerlise Tidsplan: 2012 Japan-uge Ansvarlige: Børn/unge-gruppen i samarbejde med hele huset Tidsplan 2013 Endelig udgave 01/02/2012 7

8 Tema: Inspiration og læring Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet anbefaler: At der etableres lokale partnerskaber med oplysningsforbundene At der sker en udbygning af den eksisterende indsats for at udvikle danskernes itfærdigheder At der etableres en indsats for i partnerskaber at fremme læsning blandt læsesvage befolkningsgrupper At der arbejdes målrettet med programsatte aktiviteter i biblioteket (Fra rapporten: Folkebibliotekerne i vidensamfundet, si. 13) Endelig udgave 01/02/2012 8

9 Tema: Inspiration og læring Udbygning af indsats for at udvikle danskernes IT-færdigheder Diverse præsentationer af digitale ydelser som E-reolen, Netlydbog o.l. IT-undervisningsforløb Ansvarlige: Rie og Henrik Tidsplan: Igangsættes forår 2012, evalueres efterår 2012 Udvikling af børns informationskompetencer 1 Nytænkning af biblioteksorientering for mindre skolebørn Ansvarlige: Børn og Unge gruppen nedsætter arbejdsgruppe og inddrager eksterne parter. Tidsplan: Opstart forår 2012, afholdelse af biblioteksorienteringer følger skoleåret 2012/2013 Udvikling af børns informationskompetencer 2 Biblioteksorientering for 8. klasser Ansvarlige: Undervisningsudvalget, børn/unge-gruppen, voksengruppen. Tidsplan: Opstart forår 2012(Projektmodning), afholdelse af biblioteksorienteringer sommer 2012 Endelig udgave 01/02/2012 9

10 Tema: Danskernes digitale bibliotek Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet anbefaler: At DDB hurtigst muligt etableres som fælles organisation for alle nationale biblioteksservices med udgangspunkt i et tæt samarbejde om fælles data, fælles arkitektur og koordineret formidling At de relevante interessenter aftaler de organisatoriske rammer for DDB At folkebibliotekerne skaber en endnu tættere koordinering af indkøbet af digitale materialer At formidling af digitaliseret kulturarv etableres som indsatsområde At folkebibliotekerne udvider lånesamarbejdet med forskningsbibliotekerne til også at omfatte de digitale materialer, hvor dette er muligt. At folkebibliotekerne styrker den frie adgang til information ved at understøtte creative commons og open access. (Fra rapporten: Folkebibliotekerne i vidensamfundet, si. 13) Endelig udgave 01/02/

11 Tema: Danskernes digitale bibliotek Palles Gavebod og Ramasjang Intensivering Evaluering Ansvarlige: Trine, Birgitte og Anette G. Tidsplan: 2012 Ny hjemmeside Ansvarlige: Webgruppen Tidsplan: 2012 Formidling af E-bøger E-bøger tilbydes pr. 1. januar ipad indkøbes til demonstration til afprøvning Pr og intern undervisning igangsættes Ansvarlige: Maria, Hanne Tidsplan: Forår 2012 Endelig udgave 01/02/

12 Tema: Partnerskaber Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet anbefaler: At bibliotekerne tilbyder sig som partner og indgår i partnerskaber med henblik på at styrke og udvikle biblioteket og dets tilbud til borgerne, herunder relationen mellem biblioteket, borgerne og det omgivende samfund At bibliotekerne tænker i partnerskaber på tværs af den offentlige sektor, den private sektor og civilsamfundet At bibliotekerne indgår i partnerskaber, der afsøger og udnytter nye digitale platforme i formidlingssammenhænge At Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturministeriet i fællesskab arbejder langsigtet på at styrke bibliotekernes motivation og evne til at indgå i partnerskaber (Fra rapporten: Folkebibliotekerne i vidensamfundet, si. 13) Endelig udgave 01/02/

13 Tema: Partnerskaber Øget samarbejde og indgåelse af evt. nyt partnerskab med Roskilde E-sport Ansvarlig: Mads Tidsplan: 2013 IT-undervisning Vi søger at etablere samarbejder og evt. forpligtende partnerskaber med Senior-IT, Allerød Førtidspensionister og LOF Ansvarlige: Undervisningsgruppen Tidsplan: Opstart 2012 Biblioteket ud til brugerne via nye partnerskaber Vi undersøger mulighed for et partnerskab mellem biblioteket og Allerød Nyt Ansvarlige: Ledelsen Tidsplan: Forår 2013 Endelig udgave 01/02/

14 Tema: Partnerskaber Biografen Øget samarbejde med Allerød Bio med henblik på at biblioteket kan afholde arrangementer i biografen Ansvarlig: Mads Tidsplan: Bibliotekets VIP-klub Der nedsættes projektgruppe til at arbejde med implementering og udvikling Ansvarlige: overordnet ansvarlig: Annette G., projektleder: Anne-Mette, projektdeltagere: Maria og Lise FH Tidsplan: Kommissorium januar 2012, åbning af VIP-klubben februar 2012, udvikling og undersøgelse af udviklingsmuligheder 2012 Endelig udgave 01/02/

15 Tema: Professionel udvikling Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet anbefaler: At de enkelte biblioteker lægger en plan for, hvordan de kan understøtte medarbejdernes kompetenceudvikling gennem en bred vifte af muligheder, f.eks. rekruttering, efteruddannelse, organisationsform og sidemandsoplæring At den fælles kompetenceudvikling, der i dag organiseres i centralbiblioteksregi, udvides og intensiveres At der som led i den offentlige lederuddannelse etableres skræddersyede moduler rettet mod ledere i kultursektoren (Fra rapporten: Folkebibliotekerne i vidensamfundet, si. 13) Endelig udgave 01/02/

16 Tema: Professionel udvikling KLAR-projekt Effektivisering af interne arbejdsgange ift. ikke-afleverede materialer Ansvarlig: Overordnet ansvarlig: Anette Aa., projektleder: Nina, Projektdeltagere: Rie og Lise Fr. Økonomistyring Arbejdsgange følges og analyseres i forhold til at bruge Prisme som økonomistyringsredskab i forbindelse med indkøb af materialer. Ansvarlig: Lise FH, projektdeltager: Anne Tidsplan: Kompetencebehov i fremtidens bibliotek Ansvarlig: Ledelsen i samarbejde med Med-udvalget Tidsplan: Efterår 2012 Endelig udgave 01/02/

17 Andre handlingsplaner Allerød Biblioteker Materialevalgsprofil Opfølgning på strategisk materialehåndtering Ansvarlige: Overordnet ansvarlig: Annette G., Projektdeltagere: Anne, Hanne, Christine Tidsplan: Marts-april 2012 Temadag om bibliotekernes udvikling og organisering Ansvarlige: Medudvalget og ledelsen Tidsplan: Temadag afholdes efterår 2012 Brugerundersøgelse Mindre brugerundersøgelse på hjemmesiden Ansvarlige: Lise Fr., ledelsen, Betina (webgruppen) Tidsplan: Sep Endelig udgave 01/02/

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk BIBLIOTEK OG MEDIER N R. 2 J U N I 2 0 1 0 Status på rapporten om folkebibliotekerne UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk CHARLOTTE SAHL-MADSEN Om bibliotekernes betydning i det digitale

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 Model for ny biblioteksstruktur Forsideillustration: Modellen for ny biblioteksstruktur illustreres som et hus, som udgør det fulde bibliotekstilbud i Fredensborg Kommune.

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Vordingborg Bibliotekerne Virksomhedsaftale 2014-15

Vordingborg Bibliotekerne Virksomhedsaftale 2014-15 Virksomhedsaftale 2014-15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 3 Virksomheden og ressourcer... 3 Udviklingstendenser... 3 Udviklingsmål... 3 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020 DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING DELSTRATEGI FOR D I G I T A L I S E R I N G 2014-2017 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IMAGINE VIA 2020 2 AMBITION DET VIL VI I FORHOLD TIL DIGITALISERING Ambitionen

Læs mere

Svendborg Bibliotek Svinget 1 5700 Svendborg. 62 23 50 00 bibliotek@svendborg.dk www.svendborgbibliotek.dk

Svendborg Bibliotek Svinget 1 5700 Svendborg. 62 23 50 00 bibliotek@svendborg.dk www.svendborgbibliotek.dk Svendborg Bibliotek Svinget 1 5700 Svendborg 62 23 50 00 bibliotek@svendborg.dk www.svendborgbibliotek.dk Meget mere end bøger Svendborg Bibliotek er en af Fyns mest besøgte kulturinstitutioner med mere

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål 1) Udmøntning af Frivillighedspolitikken 2) Øge tilgængelighed til Kultur-, fritids- og idrætstilbud

Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål 1) Udmøntning af Frivillighedspolitikken 2) Øge tilgængelighed til Kultur-, fritids- og idrætstilbud 1 Indhold: 1. Præsentation af Rudersdal Bibliotekerne Faktuelle oplysninger Organisation - Ledelse herunder ledergruppens opgaver - Faglige konsulenter/fagligt ansvarlige - BiblioteksMED - Fysiske rammer

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen Drejebog For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen 1. Værdier Nye aftaler og nytænkning I august 2014 skal skolerne organiseres efter hensigterne i en ny skoleaftale

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004 1 Beretning for Gentofte Centralbibliotek Gentofte Centralbiblioteks målsætning og ambition er, i et tæt samarbejde med brugerne, at fastholde centralbiblioteket

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år Kort sammenfatning og konklusioner med henvisning til bilag vedr. hvert effektmål. Byrådssekretariat

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING 01 INTET BIBLIOTEK UDEN PARTNERSKABER SIDE 5 Partnerskabelse i Aarhus og Roskilde 5 Hvad består Byg Partnerskaber af? 5 03 HVORFOR ER PARTNERSKABER

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Virksomhedsplan 2009 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 69 00 F 43 68 69 20 SIDE

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere