SPEED COMMANDER. FREKVENSOMFORMER Universal AC motor controller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPEED COMMANDER. FREKVENSOMFORMER Universal AC motor controller"

Transkript

1 FREKVENSOMFORMER Universal AC motor controller Denne vejledning skal altid følge frekvensomformeren, og skal efter ibrugtagning være placeret i umiddelbar nærhed af denne. SPEED-COMMANDER AC DRIVES CONTROL UNITS 1

2 Speed Commander frekvensomformere anvendes til hastighedsregulering af 3-fasede vekselstrømsmotorer. Denne generation af Speed Commander er udviklet til anvendelse i alle industriens applikationer. Speed Commanderen er en UNIVERSAL AC MOTOR CONTROL- LER, da den, udover den almindelige hastigheds-reguleringsfunktion, indeholder en lang række specialprogram-mer. Dissse specialprogrammer er anvendelige til såvel de enkle som de mere krævende applikationer, f.eks. trykregulering, positionering, seriel kommunikation, tidsintervalstyring, belastningsvagt mm. Specialprogrammerne kan opsættes via Speed Commanderens display. Denne vejledning dækker den komplette effektrække fra 0,75Kw til 22Kw. Vejledning til specialprogrammerne skal bestilles separat. Det er særdeles vigtigt, at vejledningen læses før montage og tilslutning p.g.a.: * personsikkerhed * levetid på apparatet * driftssikkerhed * optimal funktionsudnyttelse m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE: Fabriksindstilling...side 3 Indstillingsprocedure... side 3 Valg af special funktion...side 3 Inden idriftsættelse kontrolleres... side 3 Programmering...side 4 Bemærkninger til menuer Menu 1-2: Max./min. frekvens...side 5 Menu 3-4: Acceleration/deceleration...side 5 Menu 5: V/F kurver...side 6 Menu 6: BOOST...side 6 Menu : Stop/Hold funktion...side 7 Menu A: Referencesignal...side 7 Menu b: Programmerbart relæ...side 8 Menu C: Skaleringsfaktor...side 8 Menu d: Switchfrekvens...side 8 Menu E: Automatisk genstart efter tripfejl...side 8 Menu F: Valg af display-udlæsning...side 9 Menu G: NPN udgang eller bremse hold indgang...side 9 Menu H: Strømgrænse...side 9 Fejlmeddelelser (trips)...side 10 Belastningsindikering... side 10 Reset af TRIP...side 10 Effekttilslutning...side 11 Styreindgange...side 12 Mekanisk mål og montageanvisning...side 13 EMC korrekt installation af Speed Commander...side 14 Modeloversigt...side 15 Skema til notat af indstillinger og data...side 16 2

3 Fabriksindstilling: Ved leveringen er omformeren indstillet til de mest almindelige driftsforhold. Opsætningen bør dog altid kontrolleres og evt. ændres til den aktuelle opgave. For information om menupunkterne, se side 4 og efterfølgende sider. Indstillingsprocedure: 1) Tryk STEP/STORE og grøn display viser menu kode. 2) Tryk UP eller DOWN for at ændre værdien i den pågældende menu. 3) Tryk STEP/STORE for at gemme nye værdier. STEP STORE UP DOWN Bemærk Ved tryk på UP/DOWN samtidig, når displayet indikerer OFF, indlæses fabriksindstillingen i alle MENUerne. Ved tryk på UP/DOWN samtidig, når man er inde på en aktuel MENU, vil den pågældende MENUs fabriksindstilling blive indlæst. Valg af specialfunktion Speed Commanderen er forsynet med en række specialfunktioner, der kan vælges på følgende måde: 1 Hold de 3 knapper, STEP/STORE, UP og DOWN nede samtidig og tilslut forsyningsspændingen. Knapperne holdes nede i min. 2 sek. efter nettilslutningen. 2 Displayet vil vise et lille c for Choice of program (programvalg) og indikere et tal for angivelse af den opsatte funktion. Fabriksindstillingen indikeres ved 0, der er den almindelige frekvensomformerfunktion, hvortil denne vejledning passer. For de øvrige funktioner kan der bestilles en speciel vejledning, som omhandler funktion, tilslutning til styreklemmer og menuopsætninger. Effekttilslutning, indbygning,generelle funktioner o.l. er beskrevet i denne Installationsvejledning. 3 For valg af en specialfunktion: tryk UP eller DOWN indtil ønskede nummer vises og afslut med STEP/STORE. Herefter indlæses det nye program automatisk og styringen er klar. Advarsel! Livsfare Undgå berøring af elektronikken under drift, og i indtil 4 min. efter afbrydelse af netspændingen. Frekvensomformeren genstarter automatisk efter udkobling, såfremt automatisk reset er valgt. Inden idriftsættelse kontrolleres: Netspænding og frekvens (se modeloversigt) Motorens effektstørrelse, strøm og belastningsart Forbindelse til motor, herunder om viklingskoblingen er 3 230V eller 3 400V Menuopsætning til pågældende opgave 3

4 Programmeringsoversigt MENUpunkter 1 Funktion Max. frekvens Opsætningsmulighed og bemærkninger Hz Fabriksindstilling 50 Hz 2 Min. frekvens Hz 2,5 Hz 3 Acceleration 0,1-999 Hz pr. sekund 5,0 Hz/sek. 4 Deceleration 0,1-999 pr. sekund 5,0 Hz/sek V/F kurver Startkompensering (BOOST) Holdestrøm (Amp. DC) Frekvensen, hvor max. spænding opnås. Under 25 Hz indikerer displayet [Par] for FAN mode Se bemærkning til menuer Spændingstilskud % af max. spænding 0-25% 0-25% af max. spænding. (Spænding medfører en holdestrøm) Menu er sammenhængende Menuer, som anvendes ved brug af STOP/HOLD indgang klemme Hz 5% 0% 8 9 A B C D E F G H Holdetid Holdefrekvens Reference signal Relæfunktion Skaleringsfaktor Switchfrekvens Automatisk genstart Valg af udlæsning Valg af funktion på klemme 9 (Stop/Hold indgang eller NPN udgang) Strømgrænse sekunder Frekvens, hvor der skiftes fra decelerationsforløb til jævnstrømshold ved anvendelse af STOP/HOLD indgangen. Se bemærkning til menuer 1) 0-10V / potentiometer 2) 0-20 ma 3) 4-20 ma 4) RS-232 kommunikation TTL (option) 5) 0-20 ma, hvor 0-10V har første prioritet 6) 4-20 ma, hvor 0-10V har første prioritet 7) Rampegenerator 1) Trækker ved trip 2) Trækker ved max. frekvens 3) Trækker ved 0 Hz 4) Trækker ved drift 5) Trækker over 0 Hz 0,001-19,9 Anvendes hvis displayudlæsning skal vise andet end udgangsfrekvensen. F.eks. omdr./min., meter/min. 2,0-8,0 khz 0) Ingen genstart (udlæsning af sidste fejl) 1) Genstart efter 1 sekund 2) Genstart efter 10 sekunder 3) Genstart efter 30 sekunder 4) Ingen genstart Frekvensomformeren kan ikke resettes ved netafbrydelse, dog vil fejlrelæet blive reset ved netafbrydelse. 0) Udgangsfrekvens (skaleret med menu C) 1) Motorstrøm 2) Mellemkredsspænding DC (U net x 2) 0) Ingen funktion (STOP/HOLD indgang klemme 9 er aktiv) 1) Trækker ved trip 2) Trækker ved max. frekvens 3) Trækker ved 0 Hz % 6) Trækker over min.frekvens i menu 2 4) Trækker ved drift 5) Trækker over 0 Hz 6) Trækker over min. frekvens i menu 2 0 sek. 0 Hz 1 1 1,0 2,5 khz % Ingen indikation i grøn display Display udlæsning (efter opsætning i menu F) Grønt ciffer slukket Normal udlæsning efter programmering 4

5 Bemærkninger til menuer: Menu 1-2 Max. /min. frekvens Vælges f.eks. min. højere end max. frekvens, vil referencesignalet virke omvendt (øges signalet sænkes hastigheden). NB! Fra 2,5 Hz til ca. 50 Hz kan motoren reguleres med konstant drejningsmoment (ved korrekt BOOST indstilling) Fra 50Hz og opefter reguleres med konstant effekt. P/M 1,7 Max startmoment 1,5 1,0 mo- Normal ment Effekt BOOST 0, Hz Menu 3-4 Acceleration/deceleration Menu 3 og 4 opsættes med færrest mulige Hz pr. sekund, for at få et skånsomt forløb. For normale applikationer er mellem 5 og 30 Hz pr. sekund optimalt. Acceleration: For at forøge motorens hastighed, kræves accelerationsmoment foruden belastningsmomentet. Hvis motoren er hårdt belastet eller har en stor enertimasse kan en længere accelerationstid være påkrævet. Accelerationstiden skal være justeret så tilpas lang, at motoren når at følge med uden at overskride omformerens strømgrænse. Overskrides strømgrænsen vil displayet indikere OC3/OC1. Ved de opgaver, hvor man ønsker en speciel kort accelerationstid eller har meget store enertier, vil det være nødvendigt at vælge en større frekvensomformer. Deceleration: Når man decelererer sænkes motorfrekvensen og motoren vil køre oversynkront og fungere som generator. Det samme kan også forekomme ved drift som f.eks. nedadkørende krandrift med tung last. Den genererede energi vil blive tilført frekvensomformerens mellemkredskondensatorer og oplade disse til en højere spænding. Ved valg af for hurtig deceleration bliver returenergien større end den omformeren kan modtage og frekvensomformeren udkobler for overspænding. (Displayet indikerer: OU). Er opgaven f. eks. som krandrift, eller ønskes en ekstra hurtig deceleration, kan Speed Commanderen forbindes med en bremsechopper og en bremsemodstand. Rekvirer specialvejledning, for oplysninger om Speed Commander med bremsechopper og bremsemodstand. 5

6 Bemærkninger til menuer: Menu 5 V/F kurver (Spænding/frekvens forhold) Ved frekvensomformerdrift under 50 Hz sænkes spænding og frekvens proportionalt, hvilket er fabriksindstillet. Ved specielle opgaver (V/F) ændres MENU 5. V/F parabel kurve: Sænkes MENU 5 under 25 Hz skiftes til FAN-MODE, som er en optimal kurve for ventilatorer og centrifugalpumper, og displayet vil indikere [Par] i MENU 5. Ved anvendelse af FAN-mode sænkes støjniveauet, og der opnås betydelig strømbesparelse. Det er dog vigtigt, at motorens momentbelastning falder med kvadratet på omløbstallet. Kontroller pumpens/ ventilatorens momentkurve hos leverandøren. Ventilationsanlæg med remtræk vil normalt kunne anvendes i FAN-mode, dog med en vis startkompensering (BOOST) MENU 6. Ved centrifugalpumper og ventilationsopgaver, må man være varsom med at overskride 50 Hz, da effektforbruget stiger voldsomt over 50 Hz (P 3 ). V 25 MENU /400V FAN MODE MENU Hz OBS! MENU 5 kan kun indstilles når frekvensomformeren er stoppet (OFF). Menu 6 BOOST Indstillingsområde fra 0.0 til Ved behov for større startmoment kan man med menu 6 øge motorspændingen fra 0-25% af fuld spænding ved 0-25 Hz. Der bør ikke anvendes højere værdi end nødvendigt. Se modeloversigt for max. anbefalede BOOST-værdier. Ved anvendelse af BOOST-funktionen bør motorstrømmen kontrolleres. Strømmen må ikke efter acceleration eller deceleration overskride motorens normalstrøm eller frekvensomformerens kontinuerlige udgangsstrøm. Se strøm- og effektskema side 15. 6

7 Bemærkninger til menuer Menu Stop/hold funktion Disse menuer anvendes kun når STOP/HOLD indgangen - klemme 9 - ønskes anvendt, og menu G er opsat til 0. Ved anvendelse af STOP/HOLD indgangen på klemme 9 decelereres og bremses på kortest mulig tid. Under den frekvens, der er indstillet i menu 9, tilføres motoren en DC-strøm i den tid der er opsat i menu 8, og med den strøm der er opsat i menu 7. Menu 7 kan ikke indstilles med højere værdi end menu 6 (BOOST). Se modeloversigt for indstilling af værdier. Motorfrekvens Hz 50 Decelerationsforløb (MENU 4) MENU 9 25 (SE MODEL OVERSIGT) DC-Holdestrøm (MENU 7) 0 Sec. MENU 8 (0-120sec) Når motoren tilføres DC-holdestrøm, indikerer displayet [Hb] for Hold brake. Menu A: Referencesignal 01: 0-10 volt (klemme 2 og 4) eller 10 kohm potentiometer (klemme 1-2-4) 02: Strømindgang, 0-20 ma (klemme 3 og 4) 03: Strømindgang 4-20 ma (klemme 3 og 4) 04: RS232 TTL Seriel kommunikation (option, rekvirér special vejledning) 05: 0-20 ma med mulighed for omskiftning til 0-10VDC (potmeter) 06: 4-20 ma med mulighed for omskiftning til 0-10VDC (potmeter) For 05 og 06 gælder at 0-10VDC (potmeter) har første prioritet. Denne funktion kan evt. anvendes som automatisk drift ved strømsignal og manuel drift ved 0-10V (potmeter) 07: Rampegenerator (motorpotentiometer) på manøvreklemmer: Klemme 11: Oprampning af setpunkt (hastigheden) Klemme 12: Nedrampning af setpunkt (hastigheden) Frem, Bak, Stop er fortsat muligt. Den instillede hastighed huskes indtil netspændingen afbrydes. Op/ ned rampning sker med den hastighed der instillet i menu 3+4 Manuel-/tvangsregulering af motoromdrejninger i forhold til referencesignal Tryk UP eller DOWN og menu-displayet vil vise for frekvens over setpunkt og setpunkt. for frekvens under 7

8 Bemærkninger til menuer: Menu b: Programmerbart relæ (klemmerne ) 220VAC, 1 Amp. ved AC1 drift 01: Trækker ved tripfejl (OC1 - OH - OU o.s.v.) 02: Trækker ved max. frekvens, når motoren er nået op til max. indstillede frekvens. 03: Trækker ved 0 Hz, når motoren er kørt ned til 0 Hz. 04: Relæet er normalt trukket og falder fra når en fejl opstår. 05: Trækker når aktuel frekvens er større end 0 Hz. 06: Trækker når aktuel frekvens er større end menu 2 Grønt punktum til venstre på displayet indikerer, at relæet er trukket. Menu C: Menu d: Skaleringsfaktor Frekvensudlæsningen kan ganges med et valgfrit tal mellem 0,001 og 19,9, således at udlæsningen viser det ønskede f.eks. omdr./min., m/sek. el. lign. Menu C skalerer kun frekvensudlæsning, der vælges i menu F. Switchfrekvens Ved frekvensomformerdrift kan der være en hyletone i motoren, forårsaget af omformerens switchfrekvens. I tilfælde af resonans i motoren kan man ændre switchfrekvensen. Området er 2,0 khz til 8,0 khz (fabriksindstilling 2,5 khz) Ved switchfrekvens højere end 4kHz er det, p.g.a. større varmeudvikling i frekvensomformerens effektdel, nødvendigt at reducere den maksimale udgangsstrøm efter nedenstående skema. Valgte switchfrekvens 2,0-4,0 khz 5 khz 6kHz 7 khz 8 khz Max udgangsstrøm 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % Bemærk Højere switchfrekvens end ved fabriksindstillingen kan påvirke momentegenskaberne i motoren, afhængig af motorfabrikat/pol-tal m.v. og kan forøge varmetabet i frekvensomformeren. Menu E Automatisk genstart efter tripfejl (OU - OC1 o.s.v.) 0 Ingen genstart, udlæsning af sidst forekommende fejl 1 Genstart efter 1 sek. 2 Genstart efter 10 sek. 3 Genstart efter 30 sek. 4 Ingen genstart. Netafbrydelse vil ikke genstarte frekvensomformeren. Fejlrelæet (menu b 01) vil blive reaktiveret ved netafbrydelse Genindkobling sker ved aktivering af STEP/STORE NB Fejlrelæet (menu b 01 og 04) vil ved automatisk genstart ikke blive aktiveret før der opstår gentagne fejl inden for 5 minutter. Efter anden fejl indenfor 5 minutter vil omformeren forblive i TRIP. Advarsel! Personsikkerhed! Frekvensomformeren kan starte uden varsel! 8

9 Bemærkninger til menuer: Menu F Valg af displayudlæsning 0. Frekvensen (Hz). Den frekvens som Speed Commanderen tilfører motoren. 1. Motorstrøm (A). Den aktuelle motorstrøm udlæses med 1 decimal. 2. Mellemkredsspændinger (DC). Spændingen er udtryk for den ensrettede netforsyningspænding ( 2xVAC). Det er vigtigt at denne spænding er stabil for at motoren kan afgive sit max. moment. Spændingens variation er udtryk for høj impedans i forsyningsnettet. Menu G NPN udgang / bremse hold indgang Ved opsætning vælges, om klemme 9 skal anvendes som NPN udgang eller som alm. indgang for stop/hold funktion. NPN data: max. 36VDC 0,2 Amp VDC + 6 INTERNT STYREKORT f.eks. relæ INDGANG 10 0VDC NPN TRANSISTOR UDGANG Bemærk! Er klemme 9 valgt som udgang i menu G, må den ikke forbindes til +10VDC, da dette vil bevirke kortslutning og beskadigelse af apparatet. Klemme 9 må kun benyttes som indgang, når menu G er indstillet på 0. Menu H Strømgrænse Justerbar mellem 50 og 150% af frekvensomformerens mærkestrøm. Ved overskridelse af strømgrænse reguleres motoren ned i hastighed og displayet blinker. Ved acceleration af motoren forlænges rampetiden således at strømmen holdes under trip strømmen. Ved meget høj indstilling af menu 3 (mere end 100 Hz/sek) er der risiko for trip (OC3). 9

10 Fejlmeddelelser Ved trip vil display på Speed Commander vise en af følgende fejlmeddelelser: UNDERSPÆNDING Kontroller netforsyningen evt. overbelastning. DC-mellemkredspænding for lille. OVERSPÆNDING Overspænding på nettet. For hurtig nedbremsning. Overspænding på mellemkredsen. MOTOR ER VARM Indikering ind på klemme 7 v.h.a. termistorføler i motorvikling. OVERTEMPERATUR For høj temperatur på effektdelen. Kontroller blæser, indbygning og belastning. Ved for høj temperatur kan der ikke genstartes før temperaturen er faldet. MOMENTAN OVERSTRØM Momentan overstrøm fremkaldt af f.eks. stødbelastet motor eller transienter på netforsyningen. OVERSTRØM Vedvarende overbelastet motor (I 2 xt) OVERSTRØM under acceleration eller deceleration: Forlæng tiderne. Frekvensomformeren er evt. underdimensioneret til opgaven. (se bemærkninger til menu 3-4) Belastningsindikering Displayet blinker. Omformerens udgangsstrøm er større end den indstillede max. strøm i menu H. Blinker displayet vil der komme OC2" udkobling/trip efter at frekvensomformeren har beregnet overstrøm i forhold til tiden. For at afhjælpe OC2 trip kan følgende evt. gøres: Juster strømgrænsen op. Sænk max. hastighed. Frekvensomformeren er evt. underdimensioneret til opgaven, vælg en større model. Reset af TRIP: Reset af trip kan foretages på een af følgende måder: Afbryd netforsyningen. Tryk STEP/STORE. Aktivering af OFF (klemme 8). 10

11 Effekttilslutning 1-fase 1 x 230 / 3 x 230V / 50/60Hz 3-faset 3 x 400 / 3 x 400V 50/60Hz Type: SC750 og SC1500 Type: SC32200, SC34000, SC35500, SC37500, SC og SC U V W PE PE L N L1 L2 L3 PE PE U V W RFI RFI PTC Motor 3-faset PE L N L1 L2 L3 PE Motor 3-faset PTC M O - T O R 3X230V MOTOR 3X400V Bemærk! 1. For overholdelse af EMC direktivet skal der anvendes RFI-filter på nettilgangen, og motorkabler skal være skærmet. Se monteringsvejlednig side Der må ikke kobles mellem frekvensomformer og motor, når frekvensomformeren sender spænding ud, d.v.s. Speed Commanderen skal indikere OFF, eller være afbrudt fra nettet, før en kobling. 3. Ved kobling med f.eks. sikkerhedsafbryder kan OFF indgangen klemme 8 afbrydes samtidig med de 3 faser. 4. Frekvensomformeren må ikke genstarte før motoren er bragt til standsning, når der har været afbrydelse på netsiden eller efter afbrydelse af klemme Motoren beskyttes mod overbelastning ved opsætning af strømgrænse i menu H. 6. Motoren beskyttes mod overophedning med PTC termistor, (som kan tilsluttes klemme 7) eller med viklingstermostat i motorviklingerne. 7. Afhængig af motorhastighed og belastning m.m. anbefales fremmed ventilering af motoren. 8. Kobling på nettilgangen. Koblingshyppigheden må max. være 10 gange i min. 9. Kortslut/jordforbind aldrig U, V, W klemmerne. 10. Anvend aldrig megger på frekvensomformeren. 11 Installation med frekvensomformer skal udføres i.h.t. lokale regler og bestemmelser. Fejlstrømsafbryder kan kun anvendes som beskyttelse mod indirekte berøring ved følgende forhold: - HPFI/PFI relæ kan kun anvendes i forbindelse med 1 fasede frekvensomformere. - AC/DC fejlstrømsrelæer kan anvendes i forbindelse med både 1-og 3 fasede frekvensomformere. - Fejlstrømsrelæet skal være beregnet for kortvarig afledningsstrøm i indkoblingstidspunktet, og der skal påregnes vedvarende afledningsstrøm fra netstøjfilter og skærmen på motorkablet. I praksis vil det sige, at et fejlstrømsrelæ med udløsestrøm på mA ikke kan anvendes. 12. Stikket med net- og motorklemme må ikke udtages eller isættes Speed Commanderen før klemmerne er spændingsløse. 11

12 Styreindgange INDGANGSFUNKTION Relæ NO Relæ COM Relæ NC Klem nr Potentialfri relæ, max belastning 1A (AC1) 230VAC OV Kanal B/Nedrampe Kanal A/Oprampe 10VDC (samme som kl. 1) Incremental encoder anvendes til positionering 10VDC Incremental encoder anvendes til posiotionering NPN udg. el.stop/hold indg. 9 On/Off Stop signal (PTC) 8 7 PTC Bak signal 6 Frem signal 5 OV Analog 0-20mA el. 4-20mA Analog 0-10VDC 10VDC forsyn. max.100ma V mA eller 0-20mA Potentiometer 10kOhm Bemærkninger til styreklemrække: Indgang klemme 7 (STOP) kan serieforbindes med termistorer i motorviklingerne. Klemme 7 er forsynet med måleindgang for motorbeskyttelse ved hjælp af termistorer (PTC-modstande) monteret i motorviklinger. Termistorerne forbindes i serie med evt. STOP kontakt. Måles en modstand større end 3 kohm og mindre end 10 kohm tripper omformeren og displayet viser: POH Indgang er med hukommelse og kræver kun impulstryk i 30mS. Prioritering ved aktivering af flere funktioner samtidig: 1 OFF 2 STOP/HOLD 3 STOP 4 FREM 5 BAK Hjælperelæet på klemme skal forsynes med RC-led eller varistor, når relæet belastes med andet end AC1 drift. Forbind aldrig + 10VDC (klemmerne 1 og 10) til GND (klemme ) 12

13 Mekanisk mål og montage anvisning. Skitse set fra siden C Skitse set forfra B F STEP STORE UP DOWN UNIVERSAL AC MOTOR CONTROLLER A D H G E SC 750 SC 1500 SC SC SC SC SC SC A B C D E F G H Speed Commanderen skal monteres lodret af hensyn til kølelegemets funktion. Ved indbygning skal der være en afstand over og under apparatet. Afstanden skal minimum være 80mm for SC-750 til SC og 100mm for SC til SC Minimum afstand lodret Evt. blæser SPEED COMMANDER Tilslutning Bemærk! - For høj omgivelsestemperatur reducerer elektronikkens levetid betydelig. - Indbygges blæser i en kapsling eller tavle, bør den kontrolleres jævnligt for funktion. - Speed Commanderen må ikke udsættes for vibrationer, aggressive luftarter, fugt, kondens og støv. - Max altitude: 1000 meter over havets overflade. - Forureningsgrad 1 iht. EN Reduktionsfaktor: Ved omgivelsetemperatur højere end 40 o C er det nødvendigt at reducere den maksimale udgangsstrøm efter skemaet. Max. omgivelsestemperatur Max. udgangsstrøm (%) 40 o C 45 o C 50 o C 55 o C 100% 84% 67% 50% 13

14 EMC-korrekt installation af Speed Commander Speed Commanderen er testet iht. EU direktiv nr. EN /10-96 (IEC /06-96) herunder EN og EN og opfylder disse ved montering efter følgende vejledning. Der skal anvendes et netstøjfilter efter nedenstående filtertabel: Speed Commander type Schaffner filter type Mål: LxBxD, (mm) SC 750 SC 1500 SC SC SC FN FN FN FN ,5 x 105 x ,5 x 105 x ,5 x 115 x ,5 x 150 x 65 Vare nr. SC-FILTER8-1 SC-FILTER12-1 SC-FILTER8-3 SC-FILTER16-3 SC SC SC FN FN ,5 x 150 x 65 SC-FILTER ,5 x 150 x 65 SC-FILTER50-3 Speed Commanderen, netstøjfiltret og skærmen fra motor- og styrekabler skal monteres på en ledende og umalet montageplade. Kabelskærmene skal bøjles fast til montagepladen. Netstøjfiltret skal monteres så tæt på Speed Commanderen som muligt. Max. afstand 25 cm. Ved længere afstand mellem filter og Speed Commanderen skal anvendes skærmet kabel. De skærmede styrekabler skal kun forbindes ved frekvensomformeren. Motorkablets skærm skal forbindes både ved frekvensomformeren og til motorkappen. Motorkablet bør være så kort som muligt, max længde på 15 meter anbefales. Speed Commander, netstøjfiler og de fastbøjlede kabler skal monteres på ledende grundplade. Netstøjfilter STEP STORE UP DOWN UNIVERSAL AC MOTOR CONTROLLER Kablernes skærm skal have så lav HF-modstand som muligt, og skærmen må ikke brydes undervejs til motoren. HF modstanden ved forbindelsespunktet skal være så lille som muligt. Derfor skal skærmen forbindes med bøjle eller metalforskruning. Tilslutningspunktet skal være så tæt på Speed Commanderens effektklemmer som muligt. Gennemgangsklemmer bør undlades. Styre- og netkabler skal holdes adskilt fra motorkablet. Den indbyrdes afstand bør være minimum 20 cm og hvis motorkablet skal krydse øvrige kabler, bør dette ske i en vinkel på

15 Modeloversigt: Tilslutning 1 230V (+6/ 10%) 50/60 Hz motor 3 230V Type Max. motoreffekt Udgangsspænding Max. kontinuerlig udg. strøm ved omg. temperatur < 40 o C Overbelastning (under 25 Hz) max. effektbegrænsning Tripstrømgrænse (190%) Indgående strøm Max. forsikring Max. varmetab Mål: IP20 H B D Menu 6 Max anbefalet BOOST værdi SC 750 SC1500 0,75 kw 1,5 kw volt - dog max. tilslutningsspænding 3 4A 3 7A 150% overstrøm i 30 sekunder 3 7,6A 3 14A ca. 8A ca. 14A 16A 16A 50W 110W Menu 9 Højeste anbefalede frekvens (spring fra deceleration til HOLD) Max. anbefalede DC-holdeværdier (ca. fuldlast- Menu 7 strøm) Tilslutning: 3 400V (+10/ 10%) 50/60 Hz motor 3 400V Type Max. motoreffekt (2-4 polede) Udgangsspænding Max. kontinuerlig udg. strøm ved omg. temp. <40 o C Overbelastning (under 25 Hz) max. effekt begrænsning Tripstrømgrænse (190%) Indgående strøm Max. forsikring SC SC SC SC SC SC ,2 kw 4 kw 5,5 kw 7,5 kw 11 kw 22 kw volt - dog max. tilslutningsspænding 3 5,5A 3 9,5A 3 13A 3 18A 3 24A 3 44A 150% overstrøm i 30 sekunder 3 10,5A 3 18A 3 25A 3 34A 3 45A 3 66A ca. 3 5A ca. 3 10A ca. 3 14A ca. 3 20A ca. 3 28A ca. 3 45A 3 10A 3 10A 3 16A 3 20A 3 35A 3 50A Max. varmetab 160W 250W 350W 400W 500W 1000W Mål: IP20 H B D Menu 6 Max. anbefalede BOOST værdier Menu 9 Max. anbefalede frekvens (spring fra deceleration til HOLD) Menu 7 Max. anbefalede DCholdeværdier (ca. fuldlaststrøm)

16 Skema til aktuelle data og indstillinger. Speed Commander type SC: Serie nr.: Imax: A Menupunkter 1 Max. frekvens (Hz) 2 Min. frekvens (Hz) 3 Acceleration (Hz/sec.) 4 Decelaration (Hz/sec.) 5 V/F kurver (Hz) 6 Startkompensering 7 Holdestrøm (V) 8 Holdetid (sec.) 9 Holdefrekvens (Hz) A Referencesignal b Relæfunktion C Skaleringsfaktor d Switchfrekvens (khz) E Automatisk genstart 50,0 2,5 5,0 5,0 50,0 5,0 0,0 0,0 0, ,00 2,50 0 Fabriksindstilling Brugerindstilling F Valg af udlæsning 0 G NPN udgang eller 0 STOP/HOLD funktion på klemme 9 H Strømgrænse 150 Forhandler Lille Strandvej 19 DK-2900 Hellerup Tlf.: Fax:

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

MAC10 Konstanttrykregulator

MAC10 Konstanttrykregulator 3002970_2013_01_28.fm Produktvejledning MAC10 Konstanttrykregulator Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 22A,B,C og EKC 32A,B Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum i supermarkeder Styring af afrimning, ventilator,

Læs mere

Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008

Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008 Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008 1. Sikkerhed 3 1.1 Advarsler 3 1.2 Sikkerhedsinstruktioner 5 1.3 Jordforbindelse og jordfejlsbeskyttelse 5 1.4 Før motoren startes 6 2. Modtagelse af

Læs mere

Quick Guide - se bagsiden

Quick Guide - se bagsiden Vejledning for Ventilationsvagt VV53X med tryktransmitter, overvågning og alarm til procesventilation Indeholder trykmåling og tryktransmitter og overvågning med alarm i to trykområder: V530 Overvågning

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral SV 24V-24A / SV 24V-32A SV 24V-24A-ds / SV 24V-30A-ds / SV 24V-32A-ds SV 48V-24A / SV 48V-32A SV 48V-8A-ds / SV 48V-24A-ds / SV 48V-30A-ds / SV 48V-32A-ds

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services. Frekvensomformer for montage i styreskab SK 500E 0,25 til 160 kw Produktoversigt

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services. Frekvensomformer for montage i styreskab SK 500E 0,25 til 160 kw Produktoversigt Intelligent rivesystems, Worldwide Services K Frekvensomformer for montage i styreskab 500E 0,25 til 160 kw Produktoversigt NOR RIVESYSTEMS Intelligent rivesystems, Worldwide Services Én for alle Produktserie

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986890 Rev. 00 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 2 af 45 Indhold 1. GENEREL

Læs mere

Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter

Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter Driftssikkerhed & følsomme installationer Katalog 2007/08 (Danmark) Indhold SIDE 1. Uønsket udkobling og driftssikkerhed

Læs mere

lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte 1439.03

lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte 1439.03 lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte 439.03 Montagevejledning April 05 INDHOLDSFORTEGNELSE afsnit side. GENERELLE SIKKERHEDSBESTEMMELSER 3. TEKNSIKE SPECIFIKATIONER 3 3. MEKANISK SEKTION

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

AKO-1572. Elektronisk datalogger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 1572H101DK. Instruktion for : INDHOLD 1-INTRODUKTION

AKO-1572. Elektronisk datalogger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 1572H101DK. Instruktion for : INDHOLD 1-INTRODUKTION Instruktion for : AKO-1572 Elektronisk logger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 INSTRUKTION 1572H101DK Version 01 INDHOLD 1- INTRODUKTION 2- INSTALLATION 2.1- Tilbehør 2.2- Installation

Læs mere

V.A.V. 01 03/04/98 11:28 Side 1. Værd at vide om frekvensomformere

V.A.V. 01 03/04/98 11:28 Side 1. Værd at vide om frekvensomformere V.A.V. 01 03/04/98 11:28 Side 1 Værd at vide om frekvensomformere V.A.V. 01 03/04/98 11:28 Side 2»Værd at vide om frekvensomformere«danfoss A/S Gengivelse tilladt med kildeangivelse Tryk: New Century Schoolbook,

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING shop.genvex.dk Filtre købes online gratis fragt og levering i DK Optima 300 Design Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 ORIGINAL w w w.g

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere