SPEED COMMANDER. FREKVENSOMFORMER Universal AC motor controller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPEED COMMANDER. FREKVENSOMFORMER Universal AC motor controller"

Transkript

1 FREKVENSOMFORMER Universal AC motor controller Denne vejledning skal altid følge frekvensomformeren, og skal efter ibrugtagning være placeret i umiddelbar nærhed af denne. SPEED-COMMANDER AC DRIVES CONTROL UNITS 1

2 Speed Commander frekvensomformere anvendes til hastighedsregulering af 3-fasede vekselstrømsmotorer. Denne generation af Speed Commander er udviklet til anvendelse i alle industriens applikationer. Speed Commanderen er en UNIVERSAL AC MOTOR CONTROL- LER, da den, udover den almindelige hastigheds-reguleringsfunktion, indeholder en lang række specialprogram-mer. Dissse specialprogrammer er anvendelige til såvel de enkle som de mere krævende applikationer, f.eks. trykregulering, positionering, seriel kommunikation, tidsintervalstyring, belastningsvagt mm. Specialprogrammerne kan opsættes via Speed Commanderens display. Denne vejledning dækker den komplette effektrække fra 0,75Kw til 22Kw. Vejledning til specialprogrammerne skal bestilles separat. Det er særdeles vigtigt, at vejledningen læses før montage og tilslutning p.g.a.: * personsikkerhed * levetid på apparatet * driftssikkerhed * optimal funktionsudnyttelse m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE: Fabriksindstilling...side 3 Indstillingsprocedure... side 3 Valg af special funktion...side 3 Inden idriftsættelse kontrolleres... side 3 Programmering...side 4 Bemærkninger til menuer Menu 1-2: Max./min. frekvens...side 5 Menu 3-4: Acceleration/deceleration...side 5 Menu 5: V/F kurver...side 6 Menu 6: BOOST...side 6 Menu : Stop/Hold funktion...side 7 Menu A: Referencesignal...side 7 Menu b: Programmerbart relæ...side 8 Menu C: Skaleringsfaktor...side 8 Menu d: Switchfrekvens...side 8 Menu E: Automatisk genstart efter tripfejl...side 8 Menu F: Valg af display-udlæsning...side 9 Menu G: NPN udgang eller bremse hold indgang...side 9 Menu H: Strømgrænse...side 9 Fejlmeddelelser (trips)...side 10 Belastningsindikering... side 10 Reset af TRIP...side 10 Effekttilslutning...side 11 Styreindgange...side 12 Mekanisk mål og montageanvisning...side 13 EMC korrekt installation af Speed Commander...side 14 Modeloversigt...side 15 Skema til notat af indstillinger og data...side 16 2

3 Fabriksindstilling: Ved leveringen er omformeren indstillet til de mest almindelige driftsforhold. Opsætningen bør dog altid kontrolleres og evt. ændres til den aktuelle opgave. For information om menupunkterne, se side 4 og efterfølgende sider. Indstillingsprocedure: 1) Tryk STEP/STORE og grøn display viser menu kode. 2) Tryk UP eller DOWN for at ændre værdien i den pågældende menu. 3) Tryk STEP/STORE for at gemme nye værdier. STEP STORE UP DOWN Bemærk Ved tryk på UP/DOWN samtidig, når displayet indikerer OFF, indlæses fabriksindstillingen i alle MENUerne. Ved tryk på UP/DOWN samtidig, når man er inde på en aktuel MENU, vil den pågældende MENUs fabriksindstilling blive indlæst. Valg af specialfunktion Speed Commanderen er forsynet med en række specialfunktioner, der kan vælges på følgende måde: 1 Hold de 3 knapper, STEP/STORE, UP og DOWN nede samtidig og tilslut forsyningsspændingen. Knapperne holdes nede i min. 2 sek. efter nettilslutningen. 2 Displayet vil vise et lille c for Choice of program (programvalg) og indikere et tal for angivelse af den opsatte funktion. Fabriksindstillingen indikeres ved 0, der er den almindelige frekvensomformerfunktion, hvortil denne vejledning passer. For de øvrige funktioner kan der bestilles en speciel vejledning, som omhandler funktion, tilslutning til styreklemmer og menuopsætninger. Effekttilslutning, indbygning,generelle funktioner o.l. er beskrevet i denne Installationsvejledning. 3 For valg af en specialfunktion: tryk UP eller DOWN indtil ønskede nummer vises og afslut med STEP/STORE. Herefter indlæses det nye program automatisk og styringen er klar. Advarsel! Livsfare Undgå berøring af elektronikken under drift, og i indtil 4 min. efter afbrydelse af netspændingen. Frekvensomformeren genstarter automatisk efter udkobling, såfremt automatisk reset er valgt. Inden idriftsættelse kontrolleres: Netspænding og frekvens (se modeloversigt) Motorens effektstørrelse, strøm og belastningsart Forbindelse til motor, herunder om viklingskoblingen er 3 230V eller 3 400V Menuopsætning til pågældende opgave 3

4 Programmeringsoversigt MENUpunkter 1 Funktion Max. frekvens Opsætningsmulighed og bemærkninger Hz Fabriksindstilling 50 Hz 2 Min. frekvens Hz 2,5 Hz 3 Acceleration 0,1-999 Hz pr. sekund 5,0 Hz/sek. 4 Deceleration 0,1-999 pr. sekund 5,0 Hz/sek V/F kurver Startkompensering (BOOST) Holdestrøm (Amp. DC) Frekvensen, hvor max. spænding opnås. Under 25 Hz indikerer displayet [Par] for FAN mode Se bemærkning til menuer Spændingstilskud % af max. spænding 0-25% 0-25% af max. spænding. (Spænding medfører en holdestrøm) Menu er sammenhængende Menuer, som anvendes ved brug af STOP/HOLD indgang klemme Hz 5% 0% 8 9 A B C D E F G H Holdetid Holdefrekvens Reference signal Relæfunktion Skaleringsfaktor Switchfrekvens Automatisk genstart Valg af udlæsning Valg af funktion på klemme 9 (Stop/Hold indgang eller NPN udgang) Strømgrænse sekunder Frekvens, hvor der skiftes fra decelerationsforløb til jævnstrømshold ved anvendelse af STOP/HOLD indgangen. Se bemærkning til menuer 1) 0-10V / potentiometer 2) 0-20 ma 3) 4-20 ma 4) RS-232 kommunikation TTL (option) 5) 0-20 ma, hvor 0-10V har første prioritet 6) 4-20 ma, hvor 0-10V har første prioritet 7) Rampegenerator 1) Trækker ved trip 2) Trækker ved max. frekvens 3) Trækker ved 0 Hz 4) Trækker ved drift 5) Trækker over 0 Hz 0,001-19,9 Anvendes hvis displayudlæsning skal vise andet end udgangsfrekvensen. F.eks. omdr./min., meter/min. 2,0-8,0 khz 0) Ingen genstart (udlæsning af sidste fejl) 1) Genstart efter 1 sekund 2) Genstart efter 10 sekunder 3) Genstart efter 30 sekunder 4) Ingen genstart Frekvensomformeren kan ikke resettes ved netafbrydelse, dog vil fejlrelæet blive reset ved netafbrydelse. 0) Udgangsfrekvens (skaleret med menu C) 1) Motorstrøm 2) Mellemkredsspænding DC (U net x 2) 0) Ingen funktion (STOP/HOLD indgang klemme 9 er aktiv) 1) Trækker ved trip 2) Trækker ved max. frekvens 3) Trækker ved 0 Hz % 6) Trækker over min.frekvens i menu 2 4) Trækker ved drift 5) Trækker over 0 Hz 6) Trækker over min. frekvens i menu 2 0 sek. 0 Hz 1 1 1,0 2,5 khz % Ingen indikation i grøn display Display udlæsning (efter opsætning i menu F) Grønt ciffer slukket Normal udlæsning efter programmering 4

5 Bemærkninger til menuer: Menu 1-2 Max. /min. frekvens Vælges f.eks. min. højere end max. frekvens, vil referencesignalet virke omvendt (øges signalet sænkes hastigheden). NB! Fra 2,5 Hz til ca. 50 Hz kan motoren reguleres med konstant drejningsmoment (ved korrekt BOOST indstilling) Fra 50Hz og opefter reguleres med konstant effekt. P/M 1,7 Max startmoment 1,5 1,0 mo- Normal ment Effekt BOOST 0, Hz Menu 3-4 Acceleration/deceleration Menu 3 og 4 opsættes med færrest mulige Hz pr. sekund, for at få et skånsomt forløb. For normale applikationer er mellem 5 og 30 Hz pr. sekund optimalt. Acceleration: For at forøge motorens hastighed, kræves accelerationsmoment foruden belastningsmomentet. Hvis motoren er hårdt belastet eller har en stor enertimasse kan en længere accelerationstid være påkrævet. Accelerationstiden skal være justeret så tilpas lang, at motoren når at følge med uden at overskride omformerens strømgrænse. Overskrides strømgrænsen vil displayet indikere OC3/OC1. Ved de opgaver, hvor man ønsker en speciel kort accelerationstid eller har meget store enertier, vil det være nødvendigt at vælge en større frekvensomformer. Deceleration: Når man decelererer sænkes motorfrekvensen og motoren vil køre oversynkront og fungere som generator. Det samme kan også forekomme ved drift som f.eks. nedadkørende krandrift med tung last. Den genererede energi vil blive tilført frekvensomformerens mellemkredskondensatorer og oplade disse til en højere spænding. Ved valg af for hurtig deceleration bliver returenergien større end den omformeren kan modtage og frekvensomformeren udkobler for overspænding. (Displayet indikerer: OU). Er opgaven f. eks. som krandrift, eller ønskes en ekstra hurtig deceleration, kan Speed Commanderen forbindes med en bremsechopper og en bremsemodstand. Rekvirer specialvejledning, for oplysninger om Speed Commander med bremsechopper og bremsemodstand. 5

6 Bemærkninger til menuer: Menu 5 V/F kurver (Spænding/frekvens forhold) Ved frekvensomformerdrift under 50 Hz sænkes spænding og frekvens proportionalt, hvilket er fabriksindstillet. Ved specielle opgaver (V/F) ændres MENU 5. V/F parabel kurve: Sænkes MENU 5 under 25 Hz skiftes til FAN-MODE, som er en optimal kurve for ventilatorer og centrifugalpumper, og displayet vil indikere [Par] i MENU 5. Ved anvendelse af FAN-mode sænkes støjniveauet, og der opnås betydelig strømbesparelse. Det er dog vigtigt, at motorens momentbelastning falder med kvadratet på omløbstallet. Kontroller pumpens/ ventilatorens momentkurve hos leverandøren. Ventilationsanlæg med remtræk vil normalt kunne anvendes i FAN-mode, dog med en vis startkompensering (BOOST) MENU 6. Ved centrifugalpumper og ventilationsopgaver, må man være varsom med at overskride 50 Hz, da effektforbruget stiger voldsomt over 50 Hz (P 3 ). V 25 MENU /400V FAN MODE MENU Hz OBS! MENU 5 kan kun indstilles når frekvensomformeren er stoppet (OFF). Menu 6 BOOST Indstillingsområde fra 0.0 til Ved behov for større startmoment kan man med menu 6 øge motorspændingen fra 0-25% af fuld spænding ved 0-25 Hz. Der bør ikke anvendes højere værdi end nødvendigt. Se modeloversigt for max. anbefalede BOOST-værdier. Ved anvendelse af BOOST-funktionen bør motorstrømmen kontrolleres. Strømmen må ikke efter acceleration eller deceleration overskride motorens normalstrøm eller frekvensomformerens kontinuerlige udgangsstrøm. Se strøm- og effektskema side 15. 6

7 Bemærkninger til menuer Menu Stop/hold funktion Disse menuer anvendes kun når STOP/HOLD indgangen - klemme 9 - ønskes anvendt, og menu G er opsat til 0. Ved anvendelse af STOP/HOLD indgangen på klemme 9 decelereres og bremses på kortest mulig tid. Under den frekvens, der er indstillet i menu 9, tilføres motoren en DC-strøm i den tid der er opsat i menu 8, og med den strøm der er opsat i menu 7. Menu 7 kan ikke indstilles med højere værdi end menu 6 (BOOST). Se modeloversigt for indstilling af værdier. Motorfrekvens Hz 50 Decelerationsforløb (MENU 4) MENU 9 25 (SE MODEL OVERSIGT) DC-Holdestrøm (MENU 7) 0 Sec. MENU 8 (0-120sec) Når motoren tilføres DC-holdestrøm, indikerer displayet [Hb] for Hold brake. Menu A: Referencesignal 01: 0-10 volt (klemme 2 og 4) eller 10 kohm potentiometer (klemme 1-2-4) 02: Strømindgang, 0-20 ma (klemme 3 og 4) 03: Strømindgang 4-20 ma (klemme 3 og 4) 04: RS232 TTL Seriel kommunikation (option, rekvirér special vejledning) 05: 0-20 ma med mulighed for omskiftning til 0-10VDC (potmeter) 06: 4-20 ma med mulighed for omskiftning til 0-10VDC (potmeter) For 05 og 06 gælder at 0-10VDC (potmeter) har første prioritet. Denne funktion kan evt. anvendes som automatisk drift ved strømsignal og manuel drift ved 0-10V (potmeter) 07: Rampegenerator (motorpotentiometer) på manøvreklemmer: Klemme 11: Oprampning af setpunkt (hastigheden) Klemme 12: Nedrampning af setpunkt (hastigheden) Frem, Bak, Stop er fortsat muligt. Den instillede hastighed huskes indtil netspændingen afbrydes. Op/ ned rampning sker med den hastighed der instillet i menu 3+4 Manuel-/tvangsregulering af motoromdrejninger i forhold til referencesignal Tryk UP eller DOWN og menu-displayet vil vise for frekvens over setpunkt og setpunkt. for frekvens under 7

8 Bemærkninger til menuer: Menu b: Programmerbart relæ (klemmerne ) 220VAC, 1 Amp. ved AC1 drift 01: Trækker ved tripfejl (OC1 - OH - OU o.s.v.) 02: Trækker ved max. frekvens, når motoren er nået op til max. indstillede frekvens. 03: Trækker ved 0 Hz, når motoren er kørt ned til 0 Hz. 04: Relæet er normalt trukket og falder fra når en fejl opstår. 05: Trækker når aktuel frekvens er større end 0 Hz. 06: Trækker når aktuel frekvens er større end menu 2 Grønt punktum til venstre på displayet indikerer, at relæet er trukket. Menu C: Menu d: Skaleringsfaktor Frekvensudlæsningen kan ganges med et valgfrit tal mellem 0,001 og 19,9, således at udlæsningen viser det ønskede f.eks. omdr./min., m/sek. el. lign. Menu C skalerer kun frekvensudlæsning, der vælges i menu F. Switchfrekvens Ved frekvensomformerdrift kan der være en hyletone i motoren, forårsaget af omformerens switchfrekvens. I tilfælde af resonans i motoren kan man ændre switchfrekvensen. Området er 2,0 khz til 8,0 khz (fabriksindstilling 2,5 khz) Ved switchfrekvens højere end 4kHz er det, p.g.a. større varmeudvikling i frekvensomformerens effektdel, nødvendigt at reducere den maksimale udgangsstrøm efter nedenstående skema. Valgte switchfrekvens 2,0-4,0 khz 5 khz 6kHz 7 khz 8 khz Max udgangsstrøm 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % Bemærk Højere switchfrekvens end ved fabriksindstillingen kan påvirke momentegenskaberne i motoren, afhængig af motorfabrikat/pol-tal m.v. og kan forøge varmetabet i frekvensomformeren. Menu E Automatisk genstart efter tripfejl (OU - OC1 o.s.v.) 0 Ingen genstart, udlæsning af sidst forekommende fejl 1 Genstart efter 1 sek. 2 Genstart efter 10 sek. 3 Genstart efter 30 sek. 4 Ingen genstart. Netafbrydelse vil ikke genstarte frekvensomformeren. Fejlrelæet (menu b 01) vil blive reaktiveret ved netafbrydelse Genindkobling sker ved aktivering af STEP/STORE NB Fejlrelæet (menu b 01 og 04) vil ved automatisk genstart ikke blive aktiveret før der opstår gentagne fejl inden for 5 minutter. Efter anden fejl indenfor 5 minutter vil omformeren forblive i TRIP. Advarsel! Personsikkerhed! Frekvensomformeren kan starte uden varsel! 8

9 Bemærkninger til menuer: Menu F Valg af displayudlæsning 0. Frekvensen (Hz). Den frekvens som Speed Commanderen tilfører motoren. 1. Motorstrøm (A). Den aktuelle motorstrøm udlæses med 1 decimal. 2. Mellemkredsspændinger (DC). Spændingen er udtryk for den ensrettede netforsyningspænding ( 2xVAC). Det er vigtigt at denne spænding er stabil for at motoren kan afgive sit max. moment. Spændingens variation er udtryk for høj impedans i forsyningsnettet. Menu G NPN udgang / bremse hold indgang Ved opsætning vælges, om klemme 9 skal anvendes som NPN udgang eller som alm. indgang for stop/hold funktion. NPN data: max. 36VDC 0,2 Amp VDC + 6 INTERNT STYREKORT f.eks. relæ INDGANG 10 0VDC NPN TRANSISTOR UDGANG Bemærk! Er klemme 9 valgt som udgang i menu G, må den ikke forbindes til +10VDC, da dette vil bevirke kortslutning og beskadigelse af apparatet. Klemme 9 må kun benyttes som indgang, når menu G er indstillet på 0. Menu H Strømgrænse Justerbar mellem 50 og 150% af frekvensomformerens mærkestrøm. Ved overskridelse af strømgrænse reguleres motoren ned i hastighed og displayet blinker. Ved acceleration af motoren forlænges rampetiden således at strømmen holdes under trip strømmen. Ved meget høj indstilling af menu 3 (mere end 100 Hz/sek) er der risiko for trip (OC3). 9

10 Fejlmeddelelser Ved trip vil display på Speed Commander vise en af følgende fejlmeddelelser: UNDERSPÆNDING Kontroller netforsyningen evt. overbelastning. DC-mellemkredspænding for lille. OVERSPÆNDING Overspænding på nettet. For hurtig nedbremsning. Overspænding på mellemkredsen. MOTOR ER VARM Indikering ind på klemme 7 v.h.a. termistorføler i motorvikling. OVERTEMPERATUR For høj temperatur på effektdelen. Kontroller blæser, indbygning og belastning. Ved for høj temperatur kan der ikke genstartes før temperaturen er faldet. MOMENTAN OVERSTRØM Momentan overstrøm fremkaldt af f.eks. stødbelastet motor eller transienter på netforsyningen. OVERSTRØM Vedvarende overbelastet motor (I 2 xt) OVERSTRØM under acceleration eller deceleration: Forlæng tiderne. Frekvensomformeren er evt. underdimensioneret til opgaven. (se bemærkninger til menu 3-4) Belastningsindikering Displayet blinker. Omformerens udgangsstrøm er større end den indstillede max. strøm i menu H. Blinker displayet vil der komme OC2" udkobling/trip efter at frekvensomformeren har beregnet overstrøm i forhold til tiden. For at afhjælpe OC2 trip kan følgende evt. gøres: Juster strømgrænsen op. Sænk max. hastighed. Frekvensomformeren er evt. underdimensioneret til opgaven, vælg en større model. Reset af TRIP: Reset af trip kan foretages på een af følgende måder: Afbryd netforsyningen. Tryk STEP/STORE. Aktivering af OFF (klemme 8). 10

11 Effekttilslutning 1-fase 1 x 230 / 3 x 230V / 50/60Hz 3-faset 3 x 400 / 3 x 400V 50/60Hz Type: SC750 og SC1500 Type: SC32200, SC34000, SC35500, SC37500, SC og SC U V W PE PE L N L1 L2 L3 PE PE U V W RFI RFI PTC Motor 3-faset PE L N L1 L2 L3 PE Motor 3-faset PTC M O - T O R 3X230V MOTOR 3X400V Bemærk! 1. For overholdelse af EMC direktivet skal der anvendes RFI-filter på nettilgangen, og motorkabler skal være skærmet. Se monteringsvejlednig side Der må ikke kobles mellem frekvensomformer og motor, når frekvensomformeren sender spænding ud, d.v.s. Speed Commanderen skal indikere OFF, eller være afbrudt fra nettet, før en kobling. 3. Ved kobling med f.eks. sikkerhedsafbryder kan OFF indgangen klemme 8 afbrydes samtidig med de 3 faser. 4. Frekvensomformeren må ikke genstarte før motoren er bragt til standsning, når der har været afbrydelse på netsiden eller efter afbrydelse af klemme Motoren beskyttes mod overbelastning ved opsætning af strømgrænse i menu H. 6. Motoren beskyttes mod overophedning med PTC termistor, (som kan tilsluttes klemme 7) eller med viklingstermostat i motorviklingerne. 7. Afhængig af motorhastighed og belastning m.m. anbefales fremmed ventilering af motoren. 8. Kobling på nettilgangen. Koblingshyppigheden må max. være 10 gange i min. 9. Kortslut/jordforbind aldrig U, V, W klemmerne. 10. Anvend aldrig megger på frekvensomformeren. 11 Installation med frekvensomformer skal udføres i.h.t. lokale regler og bestemmelser. Fejlstrømsafbryder kan kun anvendes som beskyttelse mod indirekte berøring ved følgende forhold: - HPFI/PFI relæ kan kun anvendes i forbindelse med 1 fasede frekvensomformere. - AC/DC fejlstrømsrelæer kan anvendes i forbindelse med både 1-og 3 fasede frekvensomformere. - Fejlstrømsrelæet skal være beregnet for kortvarig afledningsstrøm i indkoblingstidspunktet, og der skal påregnes vedvarende afledningsstrøm fra netstøjfilter og skærmen på motorkablet. I praksis vil det sige, at et fejlstrømsrelæ med udløsestrøm på mA ikke kan anvendes. 12. Stikket med net- og motorklemme må ikke udtages eller isættes Speed Commanderen før klemmerne er spændingsløse. 11

12 Styreindgange INDGANGSFUNKTION Relæ NO Relæ COM Relæ NC Klem nr Potentialfri relæ, max belastning 1A (AC1) 230VAC OV Kanal B/Nedrampe Kanal A/Oprampe 10VDC (samme som kl. 1) Incremental encoder anvendes til positionering 10VDC Incremental encoder anvendes til posiotionering NPN udg. el.stop/hold indg. 9 On/Off Stop signal (PTC) 8 7 PTC Bak signal 6 Frem signal 5 OV Analog 0-20mA el. 4-20mA Analog 0-10VDC 10VDC forsyn. max.100ma V mA eller 0-20mA Potentiometer 10kOhm Bemærkninger til styreklemrække: Indgang klemme 7 (STOP) kan serieforbindes med termistorer i motorviklingerne. Klemme 7 er forsynet med måleindgang for motorbeskyttelse ved hjælp af termistorer (PTC-modstande) monteret i motorviklinger. Termistorerne forbindes i serie med evt. STOP kontakt. Måles en modstand større end 3 kohm og mindre end 10 kohm tripper omformeren og displayet viser: POH Indgang er med hukommelse og kræver kun impulstryk i 30mS. Prioritering ved aktivering af flere funktioner samtidig: 1 OFF 2 STOP/HOLD 3 STOP 4 FREM 5 BAK Hjælperelæet på klemme skal forsynes med RC-led eller varistor, når relæet belastes med andet end AC1 drift. Forbind aldrig + 10VDC (klemmerne 1 og 10) til GND (klemme ) 12

13 Mekanisk mål og montage anvisning. Skitse set fra siden C Skitse set forfra B F STEP STORE UP DOWN UNIVERSAL AC MOTOR CONTROLLER A D H G E SC 750 SC 1500 SC SC SC SC SC SC A B C D E F G H Speed Commanderen skal monteres lodret af hensyn til kølelegemets funktion. Ved indbygning skal der være en afstand over og under apparatet. Afstanden skal minimum være 80mm for SC-750 til SC og 100mm for SC til SC Minimum afstand lodret Evt. blæser SPEED COMMANDER Tilslutning Bemærk! - For høj omgivelsestemperatur reducerer elektronikkens levetid betydelig. - Indbygges blæser i en kapsling eller tavle, bør den kontrolleres jævnligt for funktion. - Speed Commanderen må ikke udsættes for vibrationer, aggressive luftarter, fugt, kondens og støv. - Max altitude: 1000 meter over havets overflade. - Forureningsgrad 1 iht. EN Reduktionsfaktor: Ved omgivelsetemperatur højere end 40 o C er det nødvendigt at reducere den maksimale udgangsstrøm efter skemaet. Max. omgivelsestemperatur Max. udgangsstrøm (%) 40 o C 45 o C 50 o C 55 o C 100% 84% 67% 50% 13

14 EMC-korrekt installation af Speed Commander Speed Commanderen er testet iht. EU direktiv nr. EN /10-96 (IEC /06-96) herunder EN og EN og opfylder disse ved montering efter følgende vejledning. Der skal anvendes et netstøjfilter efter nedenstående filtertabel: Speed Commander type Schaffner filter type Mål: LxBxD, (mm) SC 750 SC 1500 SC SC SC FN FN FN FN ,5 x 105 x ,5 x 105 x ,5 x 115 x ,5 x 150 x 65 Vare nr. SC-FILTER8-1 SC-FILTER12-1 SC-FILTER8-3 SC-FILTER16-3 SC SC SC FN FN ,5 x 150 x 65 SC-FILTER ,5 x 150 x 65 SC-FILTER50-3 Speed Commanderen, netstøjfiltret og skærmen fra motor- og styrekabler skal monteres på en ledende og umalet montageplade. Kabelskærmene skal bøjles fast til montagepladen. Netstøjfiltret skal monteres så tæt på Speed Commanderen som muligt. Max. afstand 25 cm. Ved længere afstand mellem filter og Speed Commanderen skal anvendes skærmet kabel. De skærmede styrekabler skal kun forbindes ved frekvensomformeren. Motorkablets skærm skal forbindes både ved frekvensomformeren og til motorkappen. Motorkablet bør være så kort som muligt, max længde på 15 meter anbefales. Speed Commander, netstøjfiler og de fastbøjlede kabler skal monteres på ledende grundplade. Netstøjfilter STEP STORE UP DOWN UNIVERSAL AC MOTOR CONTROLLER Kablernes skærm skal have så lav HF-modstand som muligt, og skærmen må ikke brydes undervejs til motoren. HF modstanden ved forbindelsespunktet skal være så lille som muligt. Derfor skal skærmen forbindes med bøjle eller metalforskruning. Tilslutningspunktet skal være så tæt på Speed Commanderens effektklemmer som muligt. Gennemgangsklemmer bør undlades. Styre- og netkabler skal holdes adskilt fra motorkablet. Den indbyrdes afstand bør være minimum 20 cm og hvis motorkablet skal krydse øvrige kabler, bør dette ske i en vinkel på

15 Modeloversigt: Tilslutning 1 230V (+6/ 10%) 50/60 Hz motor 3 230V Type Max. motoreffekt Udgangsspænding Max. kontinuerlig udg. strøm ved omg. temperatur < 40 o C Overbelastning (under 25 Hz) max. effektbegrænsning Tripstrømgrænse (190%) Indgående strøm Max. forsikring Max. varmetab Mål: IP20 H B D Menu 6 Max anbefalet BOOST værdi SC 750 SC1500 0,75 kw 1,5 kw volt - dog max. tilslutningsspænding 3 4A 3 7A 150% overstrøm i 30 sekunder 3 7,6A 3 14A ca. 8A ca. 14A 16A 16A 50W 110W Menu 9 Højeste anbefalede frekvens (spring fra deceleration til HOLD) Max. anbefalede DC-holdeværdier (ca. fuldlast- Menu 7 strøm) Tilslutning: 3 400V (+10/ 10%) 50/60 Hz motor 3 400V Type Max. motoreffekt (2-4 polede) Udgangsspænding Max. kontinuerlig udg. strøm ved omg. temp. <40 o C Overbelastning (under 25 Hz) max. effekt begrænsning Tripstrømgrænse (190%) Indgående strøm Max. forsikring SC SC SC SC SC SC ,2 kw 4 kw 5,5 kw 7,5 kw 11 kw 22 kw volt - dog max. tilslutningsspænding 3 5,5A 3 9,5A 3 13A 3 18A 3 24A 3 44A 150% overstrøm i 30 sekunder 3 10,5A 3 18A 3 25A 3 34A 3 45A 3 66A ca. 3 5A ca. 3 10A ca. 3 14A ca. 3 20A ca. 3 28A ca. 3 45A 3 10A 3 10A 3 16A 3 20A 3 35A 3 50A Max. varmetab 160W 250W 350W 400W 500W 1000W Mål: IP20 H B D Menu 6 Max. anbefalede BOOST værdier Menu 9 Max. anbefalede frekvens (spring fra deceleration til HOLD) Menu 7 Max. anbefalede DCholdeværdier (ca. fuldlaststrøm)

16 Skema til aktuelle data og indstillinger. Speed Commander type SC: Serie nr.: Imax: A Menupunkter 1 Max. frekvens (Hz) 2 Min. frekvens (Hz) 3 Acceleration (Hz/sec.) 4 Decelaration (Hz/sec.) 5 V/F kurver (Hz) 6 Startkompensering 7 Holdestrøm (V) 8 Holdetid (sec.) 9 Holdefrekvens (Hz) A Referencesignal b Relæfunktion C Skaleringsfaktor d Switchfrekvens (khz) E Automatisk genstart 50,0 2,5 5,0 5,0 50,0 5,0 0,0 0,0 0, ,00 2,50 0 Fabriksindstilling Brugerindstilling F Valg af udlæsning 0 G NPN udgang eller 0 STOP/HOLD funktion på klemme 9 H Strømgrænse 150 Forhandler Lille Strandvej 19 DK-2900 Hellerup Tlf.: Fax:

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Lenze Global Drive 8200 vector / motec vector

Lenze Global Drive 8200 vector / motec vector vector 1 System oversigt 8200 vector Parametrerings og idriftsættelsessoftware Funktionsmodul (kan integreres): Standard-I/O Applikations-I/O LECOM-B (RS485) INTERBUS PROFIBUS Systembus (CAN) DeviceNet

Læs mere

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag?

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? nem at tilpasse Vacon 10 er en ekstremt kompakt frekvensomformer til brug inden for maskinkonstruktion i effektområdet 0,25 kw til 5,5 kw. Vacon 10 er

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Harmonisk- forvrængning Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Faldgrupper med frekvensomformer Højfrekvent støj EMC-filter (øger lækstrøm) Skærmetkabel (øger lækstrøm) Switch frekvens (Akustisk

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Vejledning til motorstyring, ventilator SILVER C

Vejledning til motorstyring, ventilator SILVER C Vejledning til motorstyring, ventilator SILVER C 1. Generelt Motorstyringen benyttes til at styre ventilatormotorer af EC-typen, 0,41-10 kw, i SILVER C. Motorstyringen er monteret på den pågældende ventilatorindsats.

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori 1 Hvad skal Frekvens konverter bruges til Hastigheds regulering af en asynkron AC motor => Energibesparelser Mindre slidtage og vedligehold Bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

RVS-AX Analog Softstarter 8-170A, 220-600V Brugervejledning

RVS-AX Analog Softstarter 8-170A, 220-600V Brugervejledning RVS-AX Analog Softstarter 8-170A, 220-600V Brugervejledning Ver. 3.2.04 1 Indholdsfortegnelse Side Emne 3 Valg af softstarter 4 Installations notater 5 Forbindelser 6 Indstillinger 7 Motorbeskyttelse 8

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

65.00 ELEKTRONISK MOTORSTYRING! SOFTSTARTERE OG FREKVENSOMFORMERE SOFTSTARTERE OG FREKVENSOMFORMERE. 65.00 Elektronisk motorstyring

65.00 ELEKTRONISK MOTORSTYRING! SOFTSTARTERE OG FREKVENSOMFORMERE SOFTSTARTERE OG FREKVENSOMFORMERE. 65.00 Elektronisk motorstyring 65.00 ELEKTRONISK MOTORSTYRING! SOFTSTARTERE OG FREKVENSOMFORMERE SOFTSTARTERE OG FREKVENSOMFORMERE 65.00 Elektronisk motorstyring 1 SOFTSTARTERE Fairford softstartere 2-faset indbygget bypass, TYPE: PFE

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. VLT Micro Drive. Lille frekvensomformer maksimal styrke og driftssikkerhed

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. VLT Micro Drive. Lille frekvensomformer maksimal styrke og driftssikkerhed MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Nyt billede VLT Micro Drive Lille frekvensomformer maksimal styrke og driftssikkerhed Klar - parat - start! Tilslut motor- og effektkabler, drej på reguleringsknappen, og

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Lysbue relæ system NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO LYSBUERELÆ FOR DC 601D0100. Januar 2003

Lysbue relæ system NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO LYSBUERELÆ FOR DC 601D0100. Januar 2003 NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO På basis af erfaringer med lysbuebeskyttelse siden 1962 er der udviklet et nyt. Systemets enheder er indbygget i kasser, som alle passer til en 35mm DIN- skinne. Alle forpladerne

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Drive IT Lavspændingsdrev. Brugermanual for type ACS50 AC drev fra 0,18 til 2,2 kw

Drive IT Lavspændingsdrev. Brugermanual for type ACS50 AC drev fra 0,18 til 2,2 kw Drive IT Lavspændingsdrev Brugermanual for type ACS50 AC drev fra 0,18 til 2,2 kw ACS50 Brugermanualer på andre sprog og ACS50 Teknisk Reference kan findes på internetsiden: http://www.abb.com. Indtast

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

TAKEX. Comadan a/s tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - www.comadan.dk. Takex fiberoptik. side 14-6

TAKEX. Comadan a/s tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - www.comadan.dk. Takex fiberoptik. side 14-6 Takex fiberoptik Fiberforstærker serie F1 med statisk udgang Kort reaktionstid 4-trins følsomhedsomskifter med indikering Lys / mørk omkobling PNP- eller NPN-udgang, kortslutningssikret Mulighed for at

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

VENTILATIONSAUTOMATIK

VENTILATIONSAUTOMATIK VENTILATIONSAUTOMATIK GEOVENT tilbyder et stort udvalg indenfor ventilationsautomatik Lovpligtig alarmgiver lever op til Arbejdstilsynets krav og gør brugeren opmærksom ved fejl på ventilationsanlægget.

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Dr.Gemini /med strømforsyning DG3

Dr.Gemini /med strømforsyning DG3 Dr.Gemini /med strømforsyning DG3 KLIMA - STYRING * 2 1.1 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Temperaturføler-, kommunikations- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst 10 cm

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG FOR COMPUTER-MIX P200

INSTRUKTIONSBOG FOR COMPUTER-MIX P200 251104 CE/asn 70086DK INSTRUKTIONSBOG FOR COMPUTER-MIX P200 Type Nummer 1400534-1 - 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE...2 2.0 ADVARSEL...2 3.0 MONTAGE...3 3.1 Montage af styreboks...3 3.2

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

Brugsvejledning MicroProgel TC 323

Brugsvejledning MicroProgel TC 323 Brugsvejledning MicroProgel TC KONTAKTINFORMATION 9 fix og 9 brugerprogram med segmenter CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen S-8 5 VINTRIE Tel +6 0-67 77 60 Fax +6 0-67 77 6 Stockholm Hammarby

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 5 Instruktion CEBOCON5 Dansk CEBOCON5 er en elektronisk konstanttrykregulator, som primært

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

CARD1 - KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL

CARD1 - KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL Bøvlingbjerg Elautomatik A/S CARD1 KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL Sys ID. Automat nr. Dato Program version 1.0.14 / 03042006 Forsyning Brørupvænget 10. DK7650 Bøvlingbjerg. Tlf.: 9788 5222. Fax: 9788 5434.

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere