SPEED COMMANDER. FREKVENSOMFORMER Universal AC motor controller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPEED COMMANDER. FREKVENSOMFORMER Universal AC motor controller"

Transkript

1 FREKVENSOMFORMER Universal AC motor controller Denne vejledning skal altid følge frekvensomformeren, og skal efter ibrugtagning være placeret i umiddelbar nærhed af denne. SPEED-COMMANDER AC DRIVES CONTROL UNITS 1

2 Speed Commander frekvensomformere anvendes til hastighedsregulering af 3-fasede vekselstrømsmotorer. Denne generation af Speed Commander er udviklet til anvendelse i alle industriens applikationer. Speed Commanderen er en UNIVERSAL AC MOTOR CONTROL- LER, da den, udover den almindelige hastigheds-reguleringsfunktion, indeholder en lang række specialprogram-mer. Dissse specialprogrammer er anvendelige til såvel de enkle som de mere krævende applikationer, f.eks. trykregulering, positionering, seriel kommunikation, tidsintervalstyring, belastningsvagt mm. Specialprogrammerne kan opsættes via Speed Commanderens display. Denne vejledning dækker den komplette effektrække fra 0,75Kw til 22Kw. Vejledning til specialprogrammerne skal bestilles separat. Det er særdeles vigtigt, at vejledningen læses før montage og tilslutning p.g.a.: * personsikkerhed * levetid på apparatet * driftssikkerhed * optimal funktionsudnyttelse m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE: Fabriksindstilling...side 3 Indstillingsprocedure... side 3 Valg af special funktion...side 3 Inden idriftsættelse kontrolleres... side 3 Programmering...side 4 Bemærkninger til menuer Menu 1-2: Max./min. frekvens...side 5 Menu 3-4: Acceleration/deceleration...side 5 Menu 5: V/F kurver...side 6 Menu 6: BOOST...side 6 Menu : Stop/Hold funktion...side 7 Menu A: Referencesignal...side 7 Menu b: Programmerbart relæ...side 8 Menu C: Skaleringsfaktor...side 8 Menu d: Switchfrekvens...side 8 Menu E: Automatisk genstart efter tripfejl...side 8 Menu F: Valg af display-udlæsning...side 9 Menu G: NPN udgang eller bremse hold indgang...side 9 Menu H: Strømgrænse...side 9 Fejlmeddelelser (trips)...side 10 Belastningsindikering... side 10 Reset af TRIP...side 10 Effekttilslutning...side 11 Styreindgange...side 12 Mekanisk mål og montageanvisning...side 13 EMC korrekt installation af Speed Commander...side 14 Modeloversigt...side 15 Skema til notat af indstillinger og data...side 16 2

3 Fabriksindstilling: Ved leveringen er omformeren indstillet til de mest almindelige driftsforhold. Opsætningen bør dog altid kontrolleres og evt. ændres til den aktuelle opgave. For information om menupunkterne, se side 4 og efterfølgende sider. Indstillingsprocedure: 1) Tryk STEP/STORE og grøn display viser menu kode. 2) Tryk UP eller DOWN for at ændre værdien i den pågældende menu. 3) Tryk STEP/STORE for at gemme nye værdier. STEP STORE UP DOWN Bemærk Ved tryk på UP/DOWN samtidig, når displayet indikerer OFF, indlæses fabriksindstillingen i alle MENUerne. Ved tryk på UP/DOWN samtidig, når man er inde på en aktuel MENU, vil den pågældende MENUs fabriksindstilling blive indlæst. Valg af specialfunktion Speed Commanderen er forsynet med en række specialfunktioner, der kan vælges på følgende måde: 1 Hold de 3 knapper, STEP/STORE, UP og DOWN nede samtidig og tilslut forsyningsspændingen. Knapperne holdes nede i min. 2 sek. efter nettilslutningen. 2 Displayet vil vise et lille c for Choice of program (programvalg) og indikere et tal for angivelse af den opsatte funktion. Fabriksindstillingen indikeres ved 0, der er den almindelige frekvensomformerfunktion, hvortil denne vejledning passer. For de øvrige funktioner kan der bestilles en speciel vejledning, som omhandler funktion, tilslutning til styreklemmer og menuopsætninger. Effekttilslutning, indbygning,generelle funktioner o.l. er beskrevet i denne Installationsvejledning. 3 For valg af en specialfunktion: tryk UP eller DOWN indtil ønskede nummer vises og afslut med STEP/STORE. Herefter indlæses det nye program automatisk og styringen er klar. Advarsel! Livsfare Undgå berøring af elektronikken under drift, og i indtil 4 min. efter afbrydelse af netspændingen. Frekvensomformeren genstarter automatisk efter udkobling, såfremt automatisk reset er valgt. Inden idriftsættelse kontrolleres: Netspænding og frekvens (se modeloversigt) Motorens effektstørrelse, strøm og belastningsart Forbindelse til motor, herunder om viklingskoblingen er 3 230V eller 3 400V Menuopsætning til pågældende opgave 3

4 Programmeringsoversigt MENUpunkter 1 Funktion Max. frekvens Opsætningsmulighed og bemærkninger Hz Fabriksindstilling 50 Hz 2 Min. frekvens Hz 2,5 Hz 3 Acceleration 0,1-999 Hz pr. sekund 5,0 Hz/sek. 4 Deceleration 0,1-999 pr. sekund 5,0 Hz/sek V/F kurver Startkompensering (BOOST) Holdestrøm (Amp. DC) Frekvensen, hvor max. spænding opnås. Under 25 Hz indikerer displayet [Par] for FAN mode Se bemærkning til menuer Spændingstilskud % af max. spænding 0-25% 0-25% af max. spænding. (Spænding medfører en holdestrøm) Menu er sammenhængende Menuer, som anvendes ved brug af STOP/HOLD indgang klemme Hz 5% 0% 8 9 A B C D E F G H Holdetid Holdefrekvens Reference signal Relæfunktion Skaleringsfaktor Switchfrekvens Automatisk genstart Valg af udlæsning Valg af funktion på klemme 9 (Stop/Hold indgang eller NPN udgang) Strømgrænse sekunder Frekvens, hvor der skiftes fra decelerationsforløb til jævnstrømshold ved anvendelse af STOP/HOLD indgangen. Se bemærkning til menuer 1) 0-10V / potentiometer 2) 0-20 ma 3) 4-20 ma 4) RS-232 kommunikation TTL (option) 5) 0-20 ma, hvor 0-10V har første prioritet 6) 4-20 ma, hvor 0-10V har første prioritet 7) Rampegenerator 1) Trækker ved trip 2) Trækker ved max. frekvens 3) Trækker ved 0 Hz 4) Trækker ved drift 5) Trækker over 0 Hz 0,001-19,9 Anvendes hvis displayudlæsning skal vise andet end udgangsfrekvensen. F.eks. omdr./min., meter/min. 2,0-8,0 khz 0) Ingen genstart (udlæsning af sidste fejl) 1) Genstart efter 1 sekund 2) Genstart efter 10 sekunder 3) Genstart efter 30 sekunder 4) Ingen genstart Frekvensomformeren kan ikke resettes ved netafbrydelse, dog vil fejlrelæet blive reset ved netafbrydelse. 0) Udgangsfrekvens (skaleret med menu C) 1) Motorstrøm 2) Mellemkredsspænding DC (U net x 2) 0) Ingen funktion (STOP/HOLD indgang klemme 9 er aktiv) 1) Trækker ved trip 2) Trækker ved max. frekvens 3) Trækker ved 0 Hz % 6) Trækker over min.frekvens i menu 2 4) Trækker ved drift 5) Trækker over 0 Hz 6) Trækker over min. frekvens i menu 2 0 sek. 0 Hz 1 1 1,0 2,5 khz % Ingen indikation i grøn display Display udlæsning (efter opsætning i menu F) Grønt ciffer slukket Normal udlæsning efter programmering 4

5 Bemærkninger til menuer: Menu 1-2 Max. /min. frekvens Vælges f.eks. min. højere end max. frekvens, vil referencesignalet virke omvendt (øges signalet sænkes hastigheden). NB! Fra 2,5 Hz til ca. 50 Hz kan motoren reguleres med konstant drejningsmoment (ved korrekt BOOST indstilling) Fra 50Hz og opefter reguleres med konstant effekt. P/M 1,7 Max startmoment 1,5 1,0 mo- Normal ment Effekt BOOST 0, Hz Menu 3-4 Acceleration/deceleration Menu 3 og 4 opsættes med færrest mulige Hz pr. sekund, for at få et skånsomt forløb. For normale applikationer er mellem 5 og 30 Hz pr. sekund optimalt. Acceleration: For at forøge motorens hastighed, kræves accelerationsmoment foruden belastningsmomentet. Hvis motoren er hårdt belastet eller har en stor enertimasse kan en længere accelerationstid være påkrævet. Accelerationstiden skal være justeret så tilpas lang, at motoren når at følge med uden at overskride omformerens strømgrænse. Overskrides strømgrænsen vil displayet indikere OC3/OC1. Ved de opgaver, hvor man ønsker en speciel kort accelerationstid eller har meget store enertier, vil det være nødvendigt at vælge en større frekvensomformer. Deceleration: Når man decelererer sænkes motorfrekvensen og motoren vil køre oversynkront og fungere som generator. Det samme kan også forekomme ved drift som f.eks. nedadkørende krandrift med tung last. Den genererede energi vil blive tilført frekvensomformerens mellemkredskondensatorer og oplade disse til en højere spænding. Ved valg af for hurtig deceleration bliver returenergien større end den omformeren kan modtage og frekvensomformeren udkobler for overspænding. (Displayet indikerer: OU). Er opgaven f. eks. som krandrift, eller ønskes en ekstra hurtig deceleration, kan Speed Commanderen forbindes med en bremsechopper og en bremsemodstand. Rekvirer specialvejledning, for oplysninger om Speed Commander med bremsechopper og bremsemodstand. 5

6 Bemærkninger til menuer: Menu 5 V/F kurver (Spænding/frekvens forhold) Ved frekvensomformerdrift under 50 Hz sænkes spænding og frekvens proportionalt, hvilket er fabriksindstillet. Ved specielle opgaver (V/F) ændres MENU 5. V/F parabel kurve: Sænkes MENU 5 under 25 Hz skiftes til FAN-MODE, som er en optimal kurve for ventilatorer og centrifugalpumper, og displayet vil indikere [Par] i MENU 5. Ved anvendelse af FAN-mode sænkes støjniveauet, og der opnås betydelig strømbesparelse. Det er dog vigtigt, at motorens momentbelastning falder med kvadratet på omløbstallet. Kontroller pumpens/ ventilatorens momentkurve hos leverandøren. Ventilationsanlæg med remtræk vil normalt kunne anvendes i FAN-mode, dog med en vis startkompensering (BOOST) MENU 6. Ved centrifugalpumper og ventilationsopgaver, må man være varsom med at overskride 50 Hz, da effektforbruget stiger voldsomt over 50 Hz (P 3 ). V 25 MENU /400V FAN MODE MENU Hz OBS! MENU 5 kan kun indstilles når frekvensomformeren er stoppet (OFF). Menu 6 BOOST Indstillingsområde fra 0.0 til Ved behov for større startmoment kan man med menu 6 øge motorspændingen fra 0-25% af fuld spænding ved 0-25 Hz. Der bør ikke anvendes højere værdi end nødvendigt. Se modeloversigt for max. anbefalede BOOST-værdier. Ved anvendelse af BOOST-funktionen bør motorstrømmen kontrolleres. Strømmen må ikke efter acceleration eller deceleration overskride motorens normalstrøm eller frekvensomformerens kontinuerlige udgangsstrøm. Se strøm- og effektskema side 15. 6

7 Bemærkninger til menuer Menu Stop/hold funktion Disse menuer anvendes kun når STOP/HOLD indgangen - klemme 9 - ønskes anvendt, og menu G er opsat til 0. Ved anvendelse af STOP/HOLD indgangen på klemme 9 decelereres og bremses på kortest mulig tid. Under den frekvens, der er indstillet i menu 9, tilføres motoren en DC-strøm i den tid der er opsat i menu 8, og med den strøm der er opsat i menu 7. Menu 7 kan ikke indstilles med højere værdi end menu 6 (BOOST). Se modeloversigt for indstilling af værdier. Motorfrekvens Hz 50 Decelerationsforløb (MENU 4) MENU 9 25 (SE MODEL OVERSIGT) DC-Holdestrøm (MENU 7) 0 Sec. MENU 8 (0-120sec) Når motoren tilføres DC-holdestrøm, indikerer displayet [Hb] for Hold brake. Menu A: Referencesignal 01: 0-10 volt (klemme 2 og 4) eller 10 kohm potentiometer (klemme 1-2-4) 02: Strømindgang, 0-20 ma (klemme 3 og 4) 03: Strømindgang 4-20 ma (klemme 3 og 4) 04: RS232 TTL Seriel kommunikation (option, rekvirér special vejledning) 05: 0-20 ma med mulighed for omskiftning til 0-10VDC (potmeter) 06: 4-20 ma med mulighed for omskiftning til 0-10VDC (potmeter) For 05 og 06 gælder at 0-10VDC (potmeter) har første prioritet. Denne funktion kan evt. anvendes som automatisk drift ved strømsignal og manuel drift ved 0-10V (potmeter) 07: Rampegenerator (motorpotentiometer) på manøvreklemmer: Klemme 11: Oprampning af setpunkt (hastigheden) Klemme 12: Nedrampning af setpunkt (hastigheden) Frem, Bak, Stop er fortsat muligt. Den instillede hastighed huskes indtil netspændingen afbrydes. Op/ ned rampning sker med den hastighed der instillet i menu 3+4 Manuel-/tvangsregulering af motoromdrejninger i forhold til referencesignal Tryk UP eller DOWN og menu-displayet vil vise for frekvens over setpunkt og setpunkt. for frekvens under 7

8 Bemærkninger til menuer: Menu b: Programmerbart relæ (klemmerne ) 220VAC, 1 Amp. ved AC1 drift 01: Trækker ved tripfejl (OC1 - OH - OU o.s.v.) 02: Trækker ved max. frekvens, når motoren er nået op til max. indstillede frekvens. 03: Trækker ved 0 Hz, når motoren er kørt ned til 0 Hz. 04: Relæet er normalt trukket og falder fra når en fejl opstår. 05: Trækker når aktuel frekvens er større end 0 Hz. 06: Trækker når aktuel frekvens er større end menu 2 Grønt punktum til venstre på displayet indikerer, at relæet er trukket. Menu C: Menu d: Skaleringsfaktor Frekvensudlæsningen kan ganges med et valgfrit tal mellem 0,001 og 19,9, således at udlæsningen viser det ønskede f.eks. omdr./min., m/sek. el. lign. Menu C skalerer kun frekvensudlæsning, der vælges i menu F. Switchfrekvens Ved frekvensomformerdrift kan der være en hyletone i motoren, forårsaget af omformerens switchfrekvens. I tilfælde af resonans i motoren kan man ændre switchfrekvensen. Området er 2,0 khz til 8,0 khz (fabriksindstilling 2,5 khz) Ved switchfrekvens højere end 4kHz er det, p.g.a. større varmeudvikling i frekvensomformerens effektdel, nødvendigt at reducere den maksimale udgangsstrøm efter nedenstående skema. Valgte switchfrekvens 2,0-4,0 khz 5 khz 6kHz 7 khz 8 khz Max udgangsstrøm 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % Bemærk Højere switchfrekvens end ved fabriksindstillingen kan påvirke momentegenskaberne i motoren, afhængig af motorfabrikat/pol-tal m.v. og kan forøge varmetabet i frekvensomformeren. Menu E Automatisk genstart efter tripfejl (OU - OC1 o.s.v.) 0 Ingen genstart, udlæsning af sidst forekommende fejl 1 Genstart efter 1 sek. 2 Genstart efter 10 sek. 3 Genstart efter 30 sek. 4 Ingen genstart. Netafbrydelse vil ikke genstarte frekvensomformeren. Fejlrelæet (menu b 01) vil blive reaktiveret ved netafbrydelse Genindkobling sker ved aktivering af STEP/STORE NB Fejlrelæet (menu b 01 og 04) vil ved automatisk genstart ikke blive aktiveret før der opstår gentagne fejl inden for 5 minutter. Efter anden fejl indenfor 5 minutter vil omformeren forblive i TRIP. Advarsel! Personsikkerhed! Frekvensomformeren kan starte uden varsel! 8

9 Bemærkninger til menuer: Menu F Valg af displayudlæsning 0. Frekvensen (Hz). Den frekvens som Speed Commanderen tilfører motoren. 1. Motorstrøm (A). Den aktuelle motorstrøm udlæses med 1 decimal. 2. Mellemkredsspændinger (DC). Spændingen er udtryk for den ensrettede netforsyningspænding ( 2xVAC). Det er vigtigt at denne spænding er stabil for at motoren kan afgive sit max. moment. Spændingens variation er udtryk for høj impedans i forsyningsnettet. Menu G NPN udgang / bremse hold indgang Ved opsætning vælges, om klemme 9 skal anvendes som NPN udgang eller som alm. indgang for stop/hold funktion. NPN data: max. 36VDC 0,2 Amp VDC + 6 INTERNT STYREKORT f.eks. relæ INDGANG 10 0VDC NPN TRANSISTOR UDGANG Bemærk! Er klemme 9 valgt som udgang i menu G, må den ikke forbindes til +10VDC, da dette vil bevirke kortslutning og beskadigelse af apparatet. Klemme 9 må kun benyttes som indgang, når menu G er indstillet på 0. Menu H Strømgrænse Justerbar mellem 50 og 150% af frekvensomformerens mærkestrøm. Ved overskridelse af strømgrænse reguleres motoren ned i hastighed og displayet blinker. Ved acceleration af motoren forlænges rampetiden således at strømmen holdes under trip strømmen. Ved meget høj indstilling af menu 3 (mere end 100 Hz/sek) er der risiko for trip (OC3). 9

10 Fejlmeddelelser Ved trip vil display på Speed Commander vise en af følgende fejlmeddelelser: UNDERSPÆNDING Kontroller netforsyningen evt. overbelastning. DC-mellemkredspænding for lille. OVERSPÆNDING Overspænding på nettet. For hurtig nedbremsning. Overspænding på mellemkredsen. MOTOR ER VARM Indikering ind på klemme 7 v.h.a. termistorføler i motorvikling. OVERTEMPERATUR For høj temperatur på effektdelen. Kontroller blæser, indbygning og belastning. Ved for høj temperatur kan der ikke genstartes før temperaturen er faldet. MOMENTAN OVERSTRØM Momentan overstrøm fremkaldt af f.eks. stødbelastet motor eller transienter på netforsyningen. OVERSTRØM Vedvarende overbelastet motor (I 2 xt) OVERSTRØM under acceleration eller deceleration: Forlæng tiderne. Frekvensomformeren er evt. underdimensioneret til opgaven. (se bemærkninger til menu 3-4) Belastningsindikering Displayet blinker. Omformerens udgangsstrøm er større end den indstillede max. strøm i menu H. Blinker displayet vil der komme OC2" udkobling/trip efter at frekvensomformeren har beregnet overstrøm i forhold til tiden. For at afhjælpe OC2 trip kan følgende evt. gøres: Juster strømgrænsen op. Sænk max. hastighed. Frekvensomformeren er evt. underdimensioneret til opgaven, vælg en større model. Reset af TRIP: Reset af trip kan foretages på een af følgende måder: Afbryd netforsyningen. Tryk STEP/STORE. Aktivering af OFF (klemme 8). 10

11 Effekttilslutning 1-fase 1 x 230 / 3 x 230V / 50/60Hz 3-faset 3 x 400 / 3 x 400V 50/60Hz Type: SC750 og SC1500 Type: SC32200, SC34000, SC35500, SC37500, SC og SC U V W PE PE L N L1 L2 L3 PE PE U V W RFI RFI PTC Motor 3-faset PE L N L1 L2 L3 PE Motor 3-faset PTC M O - T O R 3X230V MOTOR 3X400V Bemærk! 1. For overholdelse af EMC direktivet skal der anvendes RFI-filter på nettilgangen, og motorkabler skal være skærmet. Se monteringsvejlednig side Der må ikke kobles mellem frekvensomformer og motor, når frekvensomformeren sender spænding ud, d.v.s. Speed Commanderen skal indikere OFF, eller være afbrudt fra nettet, før en kobling. 3. Ved kobling med f.eks. sikkerhedsafbryder kan OFF indgangen klemme 8 afbrydes samtidig med de 3 faser. 4. Frekvensomformeren må ikke genstarte før motoren er bragt til standsning, når der har været afbrydelse på netsiden eller efter afbrydelse af klemme Motoren beskyttes mod overbelastning ved opsætning af strømgrænse i menu H. 6. Motoren beskyttes mod overophedning med PTC termistor, (som kan tilsluttes klemme 7) eller med viklingstermostat i motorviklingerne. 7. Afhængig af motorhastighed og belastning m.m. anbefales fremmed ventilering af motoren. 8. Kobling på nettilgangen. Koblingshyppigheden må max. være 10 gange i min. 9. Kortslut/jordforbind aldrig U, V, W klemmerne. 10. Anvend aldrig megger på frekvensomformeren. 11 Installation med frekvensomformer skal udføres i.h.t. lokale regler og bestemmelser. Fejlstrømsafbryder kan kun anvendes som beskyttelse mod indirekte berøring ved følgende forhold: - HPFI/PFI relæ kan kun anvendes i forbindelse med 1 fasede frekvensomformere. - AC/DC fejlstrømsrelæer kan anvendes i forbindelse med både 1-og 3 fasede frekvensomformere. - Fejlstrømsrelæet skal være beregnet for kortvarig afledningsstrøm i indkoblingstidspunktet, og der skal påregnes vedvarende afledningsstrøm fra netstøjfilter og skærmen på motorkablet. I praksis vil det sige, at et fejlstrømsrelæ med udløsestrøm på mA ikke kan anvendes. 12. Stikket med net- og motorklemme må ikke udtages eller isættes Speed Commanderen før klemmerne er spændingsløse. 11

12 Styreindgange INDGANGSFUNKTION Relæ NO Relæ COM Relæ NC Klem nr Potentialfri relæ, max belastning 1A (AC1) 230VAC OV Kanal B/Nedrampe Kanal A/Oprampe 10VDC (samme som kl. 1) Incremental encoder anvendes til positionering 10VDC Incremental encoder anvendes til posiotionering NPN udg. el.stop/hold indg. 9 On/Off Stop signal (PTC) 8 7 PTC Bak signal 6 Frem signal 5 OV Analog 0-20mA el. 4-20mA Analog 0-10VDC 10VDC forsyn. max.100ma V mA eller 0-20mA Potentiometer 10kOhm Bemærkninger til styreklemrække: Indgang klemme 7 (STOP) kan serieforbindes med termistorer i motorviklingerne. Klemme 7 er forsynet med måleindgang for motorbeskyttelse ved hjælp af termistorer (PTC-modstande) monteret i motorviklinger. Termistorerne forbindes i serie med evt. STOP kontakt. Måles en modstand større end 3 kohm og mindre end 10 kohm tripper omformeren og displayet viser: POH Indgang er med hukommelse og kræver kun impulstryk i 30mS. Prioritering ved aktivering af flere funktioner samtidig: 1 OFF 2 STOP/HOLD 3 STOP 4 FREM 5 BAK Hjælperelæet på klemme skal forsynes med RC-led eller varistor, når relæet belastes med andet end AC1 drift. Forbind aldrig + 10VDC (klemmerne 1 og 10) til GND (klemme ) 12

13 Mekanisk mål og montage anvisning. Skitse set fra siden C Skitse set forfra B F STEP STORE UP DOWN UNIVERSAL AC MOTOR CONTROLLER A D H G E SC 750 SC 1500 SC SC SC SC SC SC A B C D E F G H Speed Commanderen skal monteres lodret af hensyn til kølelegemets funktion. Ved indbygning skal der være en afstand over og under apparatet. Afstanden skal minimum være 80mm for SC-750 til SC og 100mm for SC til SC Minimum afstand lodret Evt. blæser SPEED COMMANDER Tilslutning Bemærk! - For høj omgivelsestemperatur reducerer elektronikkens levetid betydelig. - Indbygges blæser i en kapsling eller tavle, bør den kontrolleres jævnligt for funktion. - Speed Commanderen må ikke udsættes for vibrationer, aggressive luftarter, fugt, kondens og støv. - Max altitude: 1000 meter over havets overflade. - Forureningsgrad 1 iht. EN Reduktionsfaktor: Ved omgivelsetemperatur højere end 40 o C er det nødvendigt at reducere den maksimale udgangsstrøm efter skemaet. Max. omgivelsestemperatur Max. udgangsstrøm (%) 40 o C 45 o C 50 o C 55 o C 100% 84% 67% 50% 13

14 EMC-korrekt installation af Speed Commander Speed Commanderen er testet iht. EU direktiv nr. EN /10-96 (IEC /06-96) herunder EN og EN og opfylder disse ved montering efter følgende vejledning. Der skal anvendes et netstøjfilter efter nedenstående filtertabel: Speed Commander type Schaffner filter type Mål: LxBxD, (mm) SC 750 SC 1500 SC SC SC FN FN FN FN ,5 x 105 x ,5 x 105 x ,5 x 115 x ,5 x 150 x 65 Vare nr. SC-FILTER8-1 SC-FILTER12-1 SC-FILTER8-3 SC-FILTER16-3 SC SC SC FN FN ,5 x 150 x 65 SC-FILTER ,5 x 150 x 65 SC-FILTER50-3 Speed Commanderen, netstøjfiltret og skærmen fra motor- og styrekabler skal monteres på en ledende og umalet montageplade. Kabelskærmene skal bøjles fast til montagepladen. Netstøjfiltret skal monteres så tæt på Speed Commanderen som muligt. Max. afstand 25 cm. Ved længere afstand mellem filter og Speed Commanderen skal anvendes skærmet kabel. De skærmede styrekabler skal kun forbindes ved frekvensomformeren. Motorkablets skærm skal forbindes både ved frekvensomformeren og til motorkappen. Motorkablet bør være så kort som muligt, max længde på 15 meter anbefales. Speed Commander, netstøjfiler og de fastbøjlede kabler skal monteres på ledende grundplade. Netstøjfilter STEP STORE UP DOWN UNIVERSAL AC MOTOR CONTROLLER Kablernes skærm skal have så lav HF-modstand som muligt, og skærmen må ikke brydes undervejs til motoren. HF modstanden ved forbindelsespunktet skal være så lille som muligt. Derfor skal skærmen forbindes med bøjle eller metalforskruning. Tilslutningspunktet skal være så tæt på Speed Commanderens effektklemmer som muligt. Gennemgangsklemmer bør undlades. Styre- og netkabler skal holdes adskilt fra motorkablet. Den indbyrdes afstand bør være minimum 20 cm og hvis motorkablet skal krydse øvrige kabler, bør dette ske i en vinkel på

15 Modeloversigt: Tilslutning 1 230V (+6/ 10%) 50/60 Hz motor 3 230V Type Max. motoreffekt Udgangsspænding Max. kontinuerlig udg. strøm ved omg. temperatur < 40 o C Overbelastning (under 25 Hz) max. effektbegrænsning Tripstrømgrænse (190%) Indgående strøm Max. forsikring Max. varmetab Mål: IP20 H B D Menu 6 Max anbefalet BOOST værdi SC 750 SC1500 0,75 kw 1,5 kw volt - dog max. tilslutningsspænding 3 4A 3 7A 150% overstrøm i 30 sekunder 3 7,6A 3 14A ca. 8A ca. 14A 16A 16A 50W 110W Menu 9 Højeste anbefalede frekvens (spring fra deceleration til HOLD) Max. anbefalede DC-holdeværdier (ca. fuldlast- Menu 7 strøm) Tilslutning: 3 400V (+10/ 10%) 50/60 Hz motor 3 400V Type Max. motoreffekt (2-4 polede) Udgangsspænding Max. kontinuerlig udg. strøm ved omg. temp. <40 o C Overbelastning (under 25 Hz) max. effekt begrænsning Tripstrømgrænse (190%) Indgående strøm Max. forsikring SC SC SC SC SC SC ,2 kw 4 kw 5,5 kw 7,5 kw 11 kw 22 kw volt - dog max. tilslutningsspænding 3 5,5A 3 9,5A 3 13A 3 18A 3 24A 3 44A 150% overstrøm i 30 sekunder 3 10,5A 3 18A 3 25A 3 34A 3 45A 3 66A ca. 3 5A ca. 3 10A ca. 3 14A ca. 3 20A ca. 3 28A ca. 3 45A 3 10A 3 10A 3 16A 3 20A 3 35A 3 50A Max. varmetab 160W 250W 350W 400W 500W 1000W Mål: IP20 H B D Menu 6 Max. anbefalede BOOST værdier Menu 9 Max. anbefalede frekvens (spring fra deceleration til HOLD) Menu 7 Max. anbefalede DCholdeværdier (ca. fuldlaststrøm)

16 Skema til aktuelle data og indstillinger. Speed Commander type SC: Serie nr.: Imax: A Menupunkter 1 Max. frekvens (Hz) 2 Min. frekvens (Hz) 3 Acceleration (Hz/sec.) 4 Decelaration (Hz/sec.) 5 V/F kurver (Hz) 6 Startkompensering 7 Holdestrøm (V) 8 Holdetid (sec.) 9 Holdefrekvens (Hz) A Referencesignal b Relæfunktion C Skaleringsfaktor d Switchfrekvens (khz) E Automatisk genstart 50,0 2,5 5,0 5,0 50,0 5,0 0,0 0,0 0, ,00 2,50 0 Fabriksindstilling Brugerindstilling F Valg af udlæsning 0 G NPN udgang eller 0 STOP/HOLD funktion på klemme 9 H Strømgrænse 150 Forhandler Lille Strandvej 19 DK-2900 Hellerup Tlf.: Fax:

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

SPEED-Commander Universal frekvensomformer. Standard brugsanvisning

SPEED-Commander Universal frekvensomformer. Standard brugsanvisning SPEED-Commander Universal frekvensomformer Standard brugsanvisning Version 5.x.x Universal AC-Motor-Controller Hastighedsregulering PI-regulering Positionering Synkronkontrol Momentbegrænsning SPEED TECH

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere

Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere juli 2008 Indholdsfortegnelse. Fortrådningsdiagram...3 Stærkstrøm....3 Svagstrøm...4 Digitale indgange...4 Analoge indgange...4 Potentiometer....4 Digitale

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer...3 2-20 Rekv. 0 Prod. 28-06-2006-08:33 Ordre 000 EFU Opgave 1 1 stk. VLT 2800 1 stk.

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Start/stop

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

MX2 Applikationsguide

MX2 Applikationsguide Applikationsguide v1.0 Applikationsguide Indholdsfortegnelse 1. PID REGULERING PÅ VENTILATION OG REN VANDSPUMPE... 4 1.1. VALG AF REGULERINGSMETODE (PARAMETERA044)...4 1.2. AKTIVERING AF PID REGULERING

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

PID tilslutning og programmerings eksempler

PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC Drive FC100 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC drive FC100 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

CI-tronic Softstarter med bremse Type MCI 25B

CI-tronic Softstarter med bremse Type MCI 25B CI-tronic Softstarter med bremse Type MCI 25B Egenskaber Justerbar accelerationstid, 0-10 s Justerbart startmoment fra 0-85%, med eller uden kickstart Justerbart bremsemoment (bremsestrøm 0-50 A d.c.)

Læs mere

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7 KATSPIL 7.5 kw AC SIDE 1/7 MOTOR TEGNING SIDE 2/7 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC KATSPIL FUNKTIONSBESKRIVELSE AF KATSPIL Katspillet er drevet af en kortslutningsmotor monteret med bremse. Fra frekvensomformer

Læs mere

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg 92/31 EØF og 93/68/EØF Producent Produkt Typebetegnelse EG-direktiv

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Datablad. CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type MCI 15C/ MCI 25C. Marts 2002 DKACT.PD.C50.C B0950

Datablad. CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type MCI 15C/ MCI 25C. Marts 2002 DKACT.PD.C50.C B0950 CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type / MCI 25C Marts 2002 DKACT.PD.C50.C1.01 520B0950 Introduktion "MCI kompressor Starter" er konstrueret for reguleret start af 3-fasede kompressorer.

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Cat. No. Z-DA026E-01. CIMR-J7Z Compact inverter VARISPEED CIMR-J7Z. Quick guide

Cat. No. Z-DA026E-01. CIMR-J7Z Compact inverter VARISPEED CIMR-J7Z. Quick guide Cat. No. Z-DA026E-01 Compact inverter VARISPEED Quick guide! 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...2 2. FORTRÅDNING...3 2.1. FORTRÅDNING...4 3. BRUG AF BETJENINGSPANEL...5 3.1. MONITOR FUNKTION...6

Læs mere

Lavspændingsfrekvensomformere. ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog

Lavspændingsfrekvensomformere. ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog Lavspændingsfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog ABB komponentfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere opfylder

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Seriel kommunikation RS232 / RS485

Seriel kommunikation RS232 / RS485 Program nr. 22 (program 2 fra version 4) Læs standard installationsvejledningen til Speed Commander før montage og -opsætning af denne version. Beskrivelse af program: Dette program er beregnet til de

Læs mere

Brugermanual til System 2000

Brugermanual til System 2000 Brugermanual til System 2000 Vigtigt Læs hele denne manual før komponenten tages i brug, den indeholder vigtig information for brugeren. 5/9 2007 L:\Vejledninger\Nye vejledninger\vejledning_system2000.pdf

Læs mere

VIAC II. Frekvensomformer. ES 905 0,37 kw og 1,1 kw

VIAC II. Frekvensomformer. ES 905 0,37 kw og 1,1 kw VIAC II Frekvensomformer ES 905 0,37 kw og 1,1 kw Version 0.6 JEH Industrivej 12, Gelsted DK-4160 Herlufmagle Tlf. 5550 5550 Fax 5550 2265 www.lscontrol.dk lsc@lscontrol.dk Indhold Indhold... 2 1 Beskrivelse...

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

CI-tronic Softstartere for kommerciel kompressoranvendelser Type MCI 15C, MCI 25C, MCI 50CM-3 I-O

CI-tronic Softstartere for kommerciel kompressoranvendelser Type MCI 15C, MCI 25C, MCI 50CM-3 I-O CI-tronic Softstartere for kommerciel kompressoranvendelser Type,, MCI 50CM-3 I-O Universel styrespænding: 24-480 V a.c./d.c. Automatisk detektering af fasebrud LED statusindikering Universel 50/60 Hz

Læs mere

MX2 Quick Guide v1.0 MX2. Quick Guide

MX2 Quick Guide v1.0 MX2. Quick Guide Quick Guide v1.0 Quick Guide Indholdsfortegnelse 1. SPECIFIKATIONER...3 2. FORTRÅDNING...4 2.1. PNP / NPN...5 2.2. DIP SWITCHE...5 3. BRUG AF BETJENINGSPANEL...6 3.1. PARAMETERGRUPPER...7 3.2. INITIALISERING

Læs mere

Din brugermanual OMRON SYSDRIVE 3G3MV http://da.yourpdfguides.com/dref/2889999

Din brugermanual OMRON SYSDRIVE 3G3MV http://da.yourpdfguides.com/dref/2889999 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i OMRON SYSDRIVE 3G3MV i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Guide til idriftsættelse Teco 7300EV frekvensomformere

Guide til idriftsættelse Teco 7300EV frekvensomformere Guide til idriftsættelse Teco 7300EV frekvensomformere Sep 2011 Indholdsfortegnelse. Fortrådningsdiagram.... 3 Stærkstrøm.... 3 Svagstrøm.... 4 Digitale indgange.... 4 Analoge indgange.... 4 Potentiometer....

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line B (DK) Med spændingssammenligning

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line B (DK) Med spændingssammenligning Installations- og idriftsættelsesvejledning Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line Synkronisering af generator til samleskinne Med spændingssammenligning Statisk synkronisering Indikation af status

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-115DG uni-line H (DK) Med spændingssammenligning

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-115DG uni-line H (DK) Med spændingssammenligning Installations- og idriftsættelsesvejledning Synkroniseringsrelæ type FAS-115DG uni-line Synkronisering af generator til samleskinne Med spændingssammenligning Kompensation for bryderlukketid Indikation

Læs mere

Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X

Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X 11/2014 Generel information: LeanVent CEE stikdåser har flere fordele, blandt andet er det nemt at kalibrere og det er muligt at starte

Læs mere

JX Quick Guide v1.0. Quick Guide

JX Quick Guide v1.0. Quick Guide Quick Guide v1.0 Quick Guide Indholdsfortegnelse 1. SPECIFIKATIONER...3 2. FORTRÅDNING...4 2.1. 2.2. PNP/NPN...5 DIP SWITCHE...5 3. BRUG AF BETJENINGSPANEL...6 3.1. PARAMETERGRUPPER...7 3.2. INITIALISERING

Læs mere

Skydedør / Branddør. SCDmini vejledning. TSm01.3. Til installation af skydedøre. Program Nr. 20

Skydedør / Branddør. SCDmini vejledning. TSm01.3. Til installation af skydedøre. Program Nr. 20 Skydedør / Branddør SCDmini vejledning TSm01.3 Til installation af skydedøre. Program Nr. 20 Bemærk at denne vejledning forudsætter at der er installeret speciel software til skydedøre og at program 20

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass

www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass Softstarter for 3-faset motorer med indbygget by-pass Nominel driftspænding 200...480VAC Strøm: 30A / 50A / 100A (rms) (op til 173A inside delta)

Læs mere

KT-M14AD Frostsikringstermostat

KT-M14AD Frostsikringstermostat Installationsvejledning KT-M14AD Frostsikringstermostat Revision 1.0 Indhold Beskrivelse af KT-M14AD... 2 Indikatorer... 2 Kompensering af kabelmodstand... 3 Tilslutning... 4 Specifikationer... 5 1 Beskrivelse

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. CI-tronic Softstarter. Type MCI 3, MCI 15, MCI 25, MCI 30 I-O, MCI 40-3D og MCI 50-3 I-O.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. CI-tronic Softstarter. Type MCI 3, MCI 15, MCI 25, MCI 30 I-O, MCI 40-3D og MCI 50-3 I-O. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE CI-tronic Softstarter Type MCI 3, MCI 15, MCI 25, MCI 30 I-O, MCI 40-3D og MCI 50-3 I-O Teknisk brochure Indhold Side Soft start motor controller, MCI 3, MCI 15, MCI 25, MCI

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Cat. No. Z-DA021E-01. 3G3MV Compact inverter SYSDRIVE 3G3MV. Quick guide PNSPO!

Cat. No. Z-DA021E-01. 3G3MV Compact inverter SYSDRIVE 3G3MV. Quick guide PNSPO! Cat. No. Z-DA021E-01 Compact inverter SYSDRIVE Quick guide PNSPO! 1. Indholdsfortegnelse 2. FORTRÅDNING...3 2.1. FORTRÅDNING...4 3. BRUG AF BETJENINGSPANEL...5 3.1. MONITOR FUNKTION...6 4. OPSÆTNINGS EKS...7

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Harmonisk- forvrængning Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Faldgrupper med frekvensomformer Højfrekvent støj EMC-filter (øger lækstrøm) Skærmetkabel (øger lækstrøm) Switch frekvens (Akustisk

Læs mere

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag?

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? nem at tilpasse Vacon 10 er en ekstremt kompakt frekvensomformer til brug inden for maskinkonstruktion i effektområdet 0,25 kw til 5,5 kw. Vacon 10 er

Læs mere

Lenze Global Drive 8200 vector / motec vector

Lenze Global Drive 8200 vector / motec vector vector 1 System oversigt 8200 vector Parametrerings og idriftsættelsessoftware Funktionsmodul (kan integreres): Standard-I/O Applikations-I/O LECOM-B (RS485) INTERBUS PROFIBUS Systembus (CAN) DeviceNet

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW

AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW effekt størrelser - programmerbar I/O Opsætning af to forskellige motors parameter PI / PID funktion for pumper og ventilation Optil 15

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK. AC Motor Controller 370W. Brugermanual

Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK. AC Motor Controller 370W. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK AC Motor Controller 370W Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Marts

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

www.ic-electronic.com

www.ic-electronic.com www.ic-electronic.com Soft starter med indbygget motorbeskyttelse, strøm og spændingskontrol 3 faset kontrolleret med indbygget by-pass Nominel driftspænding 400VAC Frekvens 45... 65Hz selvindstilling

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Indstilleligt check-synkroniseringsrelæ type HAS-111DG uni-line G (DK)

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Indstilleligt check-synkroniseringsrelæ type HAS-111DG uni-line G (DK) Installations- og idriftsættelsesvejledning Indstilleligt check-synkroniseringsrelæ type HAS-111DG uni-line 4189340146G (DK) Synkronisering af generator til samleskinne Indstillelig fasevinkelforskel Indstillelig

Læs mere

Installations- og idriftsættelsesvejledning. G59 Netfejlsovervågningspakke uni-line C (DK) Detektion af vektorspring

Installations- og idriftsættelsesvejledning. G59 Netfejlsovervågningspakke uni-line C (DK) Detektion af vektorspring Installations- og idriftsættelsesvejledning G59 Netfejlsovervågningspakke uni-line 4189340236C (DK) Detektion af df/dt (rate of change of frequency, R.O.C.O.F.) Detektion af vektorspring Detektion af over-

Læs mere