Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere"

Transkript

1 Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere juli 2008

2 Indholdsfortegnelse. Fortrådningsdiagram...3 Stærkstrøm....3 Svagstrøm...4 Digitale indgange...4 Analoge indgange...4 Potentiometer....4 Digitale udgange...4 Analog udgang....4 Betjeningspanel....5 Eksempel på indtastning af parameter...6 Indstilling af parametre....7 Control Mode (C22)...7 V/f-karakteristik (F07)...7 Motor mærkedata...8 Kontrol af omløbsretning....9 Valg af start/stop (F04)...9 Valg af stop metode (F10)...9 Valg af hastighed (F05)...9 Skift mellem faste hastigheder....9 Øvre grænse for frekvens (F08) Nedre grænse for frekvens (F09) Accelerationstid (F01) Decelerationstid (F02)...10 Switchfrekvens (F38)...10 Udlæsning af aktuel motorstrøm og motorspænding (F11) Overbelastningsbeskyttelse (F29)...11 Termistor i motor Retur til fabriksindstilling (F43) Memory modul (F44)...11 Parameterliste...12 Denne manual er blot tænkt som et supplement til den engelske manual, der er mere udførlig med hensyn til de enkelte parametre i omformeren. Har du behov for yderligere informationer, kan du kontakte din lokale forhandler eller: Brd. Klee A/S Gadagervej Albertslund Tlf: Vores hjemmeside har flere informationer vedr omformere, motorer og gear. Se under Varekatalog Brd. Klee A/S Side 2 DK_GUIDE_EV_3_0.doc.pdf

3 Fortrådningsdiagram. Bremse enhed + _ Indgangsspænding 3 x 400 VAC + J ( 1 x 230 VAC + J ) L1 L2 L3 PE (L) (N) T1 T2 T3 PE M 24V Jordklemme i tavle Start/stop forlæns S1 Start/stop baglæns S2 Jog hastighed F34 Nødstop S3 S4 Ra(1) Rb(2) Relæ udgang 1 "I DRIFT" 0-10V / (0-20mA) 10 kohm 10V AIN COM FM+ Analog udgang 0-10V + - Base Blok "b.b." Reset S5 S6 I/O Optionskort T+ T- Transistor udgang "Trip" Stærkstrøm. Bemærk at der er 3 klemmer til forsyningen, uanset der er tale om en 1-faset eller 3-faset udgave af frekvensomformeren. Benyt L1 og L3 hvis omformeren skal forsynes med 230V. Der er også stærkstrøm på klemmerne + og -. Brd. Klee A/S Side 3 DK_GUIDE_EV_3_0.doc.pdf

4 Svagstrøm. Digitale indgange. Ved modtagelse af omformeren, står DIP SWITCH 1 (SW1) normalt i stilling PNP, hvilket betyder at de digitale indgange aktiveres, når 24V klemmen har forbindelse til S1 S4 som vist på diagrammet. Hvis man ønsker NPN indgange i stedet for PNP, skal SW1 flyttes til stilling NPN, og der skal fortrådes mellem COM klemmen og S1-S4. Det er muligt at udvide de 4 digitale indgange med 2 ekstra ved køb af I/O optionskort. Optionskortet skal tilsluttes COM og 24V, og digital indgang S5 og S6 vil så befinde sig på dette kort. Parameter F11 til F14 bestemmer hvad de digitale indgange skal bruges til, og diagrammet viser hvad de som standard er sat op til. Se også afsnittet om faste hastigheder. Analoge indgange. Der er 1 analog indgang: AIN. AIN benyttes til analog indgang for setpunkt til hastigheden, og kan bruges til feedback signal til PID-regulering. Setpunkt for PID-regulatoren kan kun være en fast værdi som stilles med betjeningspanelet. Parameter F15 bestemmer hvad den analoge indgang AIN skal bruges til. Forbind det analoge signal for setpunkt til hastigheden mellem AIN (+) og COM (-). AIN står normalt ved modtagelsen til 0-10V. Ønsker man at ændre dette til 0-20 ma, skal man ændre DIP SWITCH 2 (SW2) til stilling I. Kører man med 4-20 ma, skal man ændre offset for den analoge indgang til 20% (Parameter F16). Potentiometer. Fortrådningsdiagrammet viser hvordan et eksternt potentiometer tilsluttes. Bemærk at potentiometret skal have værdien 10 kohm. Det indbyggede potentiometer (på betjeningspanelet) er i forvejen tilsluttet og kan aktiveres i parameter F-05 ( som stilles til 001 ). Som standard er hastigheden sat til at køre fra betjeningspanelet. Digitale udgange. Relæudgangens funktion ved modtagelsen af omformeren er som beskrevet i diagrammet. Relæudgangen kan maksimalt belastes med 250 VAC eller 30VDC og maksimum 1 A. Parameter F21 bestemmer hvad relæudgangen skal bruges til. Ved tilslutning af I/O optionskort får man en ekstra digital udgang (transistor). Analog udgang. Den analoge udgang kan kun give 0-10V output. Parameter F26 og F27 bestemmer hvad den skal udlæse og hvor meget forstærkning man kan trimme den analoge udgang med. Brd. Klee A/S Side 4 DK_GUIDE_EV_3_0.doc.pdf

5 Betjeningspanel. Skift mellem programmering og udlæsning Start/Stop-knap Skifter ciffer op Skifter ciffer ned, men bruges også til RESET Potentiometer ENTER tast til bekræftelse af valgt værdi Betjeningen af omformeren er yderst enkel. For at ændre parametre i omformeren, skal man trykke på DSP/FUN tasten. For at vælge hvilken parameter man skal indstille, benyttes pile tasterne, der skifter ciffer op og skifter ciffer ned. Når man har valgt den ønskede parameter der skal indstilles, trykker man på DATA/ENTER-tasten. For at indstille den ønskede værdi, benyttes pile tasterne, og når cifrene er indstillet som ønsket, trykker man igen på DATA/ENTER-tasten. Herved skifter displayet tilbage til den parameter, man lige har indstillet. Er man nu færdig med at indstille parametre og er klar til at køre, trykker man igen på DSP/FUN-tasten, så man kommer tilbage til udlæsning af ønsket frekvens. Hvis man i parameter F10 har valgt at udlæse status (F10= 001 ), vil man ved at trykke på DSP/FUN-tasten skifte mellem: Ønsket frekvens [xx.x] Parameterindstilling [Fxx] Aktuel udgangsspænding [UoP] DC spænding [dcu] Aktuel udgangsstrøm [AoP] PID feedback [PiD] og herefter forfra med Ønsket frekvens [xx.x] Ønsker man at udlæse f.eks. aktuel udgangsstrøm, trykkes på DATA/ENTER tasten, når displayet viser [AoP]. Man kommer tilbage igen når man taster DATA/ENTER én gang til. Brd. Klee A/S Side 5 DK_GUIDE_EV_3_0.doc.pdf

6 Eksempel på indtastning af parameter. I dette tilfælde ønsker vi at potentiometeret på betjeningspanelet skal bestemme hastigheden på motoren Display blinker med ønsket frekvens 5 Hz DSP FUN Tryk på DSP/FUN-tasten for at indstille parameter F00 Parameter F00 (HP omformer) Tryk på PIL OP - tasten indtil display viser "F05" F05 Parameter F05: Valg af hastighed DATA ENTER Tryk på DATA/ENTER-tasten for at indstille parameter F05 Parameter F05's værdi: "" = Betjeningspanel bestemmer hastighed Tryk på PIL OP - tasten så højre ciffer står på "1" 001 Parameter F05's værdi: "001" = Potentiometer på betj.panel bestemmer hastigheden DATA ENTER Tryk på DATA/ENTER-tasten for at bekræfte valget end Displayet viser "end" som tegn på omformer har accepteret valget F05 Displayet skifter til valg af parameter DSP FUN Tryk på DSP/FUN-tasten for at skifte til udlæsning af ønsket hastighed 05.0 Display blinker med ønsket frekvens 5 Hz Brd. Klee A/S Side 6 DK_GUIDE_EV_3_0.doc.pdf

7 Indstilling af parametre. Sidst i guiden er der en oversigt over parametrene i frekvensomformeren. De parametre der er markeret med grå baggrund bør kontrolleres. Parametrene er inddelt i 2 grupper: F og C, hvor F er de mest almindelige og C er mere avancerede parametre. Parameter F51 skal have værdien 001 for at kunne læse og skrive i de avancerede parametre. Control Mode (C14). Denne parameter bestemmer efter hvilket princip motoren skal reguleres. Der er 2 reguleringstyper: 1) Flux-Vektor (generelt brug) 2) Standard V/f-karakteristik (PWM regulering) Som standard indstilling er parameter C14 sat til Flux-Vektor (C14 = ). Hvis man er i tvivl om hvilken type moment der er på motoren, kan man enten vælge at beholde standard indstillingen og indlæse motorens mærkedata (Parameter F43 til F47), eller vælge C14 = 001 (V/f-karakteristik.). V/f-karakteristik (C15). Denne parameter er kun tilgængelig hvis parameter C14 = 001. Der kan vælges mellem 7 værdier. De første 6 værdier giver en fast opsætning af forholdet mellem spænding og frekvens. Vælges værdien 007 i parameter C15, kan man selv indlægge sin karakteristik som ønsket. For 50 Hz motorer skal man vælge efter nedenstående: C15 = 001 [V] Konstant moment, generelt brug C15 = 002 Kraftigt startmoment C18 C15 = 003 Variabelt moment (centrifugalblæser/pumpe) C20 C15 = 007 Sæt selv V/f-karakteristik Pas på forholdet mellem spænding og frekvens ikke bliver for højt, da motoren risikerer at brænde af C22 C21 C19 C [Hz] Hvis man har en speciel motor der ikke passer til omformeren eller kører med flere motorer på samme omformer, skal man vælge C14 = 001 og C15 = 007. Der kan herefter fintrimmes på V/f-karakteristikken i parameter C16 til C22 Brd. Klee A/S Side 7 DK_GUIDE_EV_3_0.doc.pdf

8 Eksempel på tilpasning: C14 = 001 (V/f-karakteristik) C15 = 007 (Fri tilpasning af V/F) C16 = 230 (eller 400V hvis det er en 3-faset 3x400V omformer) C17 = 50 (Frekvens hvor spænding bliver fast 230V eller 400V) C18 = 100 (Antal % af max spænding ved max frekvens) C19 = 25 (Middel frekvens) C20 = 50 (Antal % af max spænding ved middel frekvens) C21 = 0.1 (Min frekvens) C22 = 1.0 (Antal % af max spænding ved minimum frekvens) Motor mærkedata. Det er uhyre vigtigt at man får indlæst motorens mærkedata korrekt, da man ellers kan risikere at få uønskede trip. Specielt motor mærkeomløbstal skal aflæses fra mærkepladen. Indstil flg parametre: C43: Motor mærkestrøm [A] C44: Motor mærkespænding [V] C45: Motor mærkefrekvens [Hz] C46: Motor mærkeeffekt [kw] C47: Motor mærkeomløbstal [RPM] Motorens mærkefrekvens i parameter C45 vil blive påvirket, hvis man vælger V/fkarakteristik og ændrer parameter C15. Når C15 er indstillet skal man tilbage og ændre C45. Brd. Klee A/S Side 8 DK_GUIDE_EV_3_0.doc.pdf

9 Kontrol af omløbsretning. Inden man kører høj hastighed med motoren kan det anbefales at man kontrollerer at motoren kører den rigtige vej. Tryk på RUN/STOP-tasten og lad motoren køre med ca. 5 Hz. Hvis retningen er forkert, bør man bytte to af faserne på udgangen i stedet for blot at skifte retning på betjeningspanelet, specielt i de tilfælde hvor betjeningspanelets RUN/STOP-knap bestemmer start/stop. Når omformeren slukkes og tændes igen, vil betjeningspanelet altid starte med forlæns retning. Valg af start/stop (F04). Som standard er omformeren sat til at starte og stoppe ved brug af betjeningspanelet. Nedenstående muligheder kan benyttes til valg af start/stop: F04 = Betjeningspanel F04 = 001 Digitale indgange (se parameter 1-01 og fortrådningsdiagram) F04 = 002 Kommunikation (PROFIBUS / MODBUS) Valg af stop metode (F09). Som standard er parameter F09 sat til rampe ned til stop: (F09 = ). Hvis man ønsker at motoren kører friløb til stop (udgang på omformer afbrydes), skiftes til F09 = 001. Valg af hastighed (F05). Som standard er betjeningspanelet (men ikke potentiometeret på betjeningspanelet) sat til at styre hastigheden. Benyt pile tasterne til at indstille ønsket frekvens, og tryk DATA/ENTER-tast når den nye hastighed skal bekræftes. Nedenstående muligheder kan benyttes til valg af hastighed: F05 = 0 Betjeningspanel F05 = 1 Potentiometer på betjeningspanel F05 = 2 Eksternt analogt signal på AIN eller eksternt potentiometer F05 = 3 Motorpotentiometer på digitale indgange F05 = 4 Kommunikation (PROFIBUS / MODBUS) Skift mellem faste hastigheder. Som det fremgår af fortrådningsdiagrammet, er omformerens digitale indgange S3 sat til skift mellem normal hastighed(betjeningspanel) og JOG hastighed. Når S3 aktiveres bestemmer parameter F36 hastigheden. F36 er som standard sat til 5 Hz. Det er muligt at skifte mellem 8 hastigheder ved at kombinere en binær kode på 3 digitale indgange. Det forudsætter dog at de digitale indgange er programmeret til det. S5 er en ekstra digital indgang, og forudsætter der er monteret I/O optionskort. S3 = F13 = 002 ( Preset Speed Command 1 ) S4 = F17 = 003 ( Preset Speed Command 2 ) S5 = C15 = 004 ( Preset Speed Command 3 ) Brd. Klee A/S Side 9 DK_GUIDE_EV_3_0.doc.pdf

10 S3 S4 S5 Parameter der bestemmer hastighed Hastighed som standard F28 Betjeningspanel F29 5 Hz F30 10 Hz F31 20 Hz F32 30 Hz F33 40 Hz F34 50 Hz F35 60 Hz Hvis man ønsker en JOG hastighed, der giver en fast hastighed uanset hvordan de andre indgange står, skal man vælge værdien 005 til den parameter der styrer den pågældende indgang. Sætter man f.eks. parameter S4 til 005, vil S4 være JOG kommandoen. Parameter F36 bestemmer JOG hastigheden. Før omformeren vil køre med JOG hastighed, skal den stadig have start signal den ene eller anden retning på S1 eller S2. Øvre grænse for frekvens (F08). Parameter F08 bestemmer hvad man maksimalt må have af udgangsfrekvens til motoren. Som standard er den sat til 50 Hz. Nedre grænse for frekvens (F09). Parameter F09 bestemmer hvad den mindste frekvens må være til motoren. Pas på med at stille denne for højt, da man ellers risikerer ikke at kunne starte motoren. Ønsker man en høj opløsning på reguleringsområdet, kan man i stedet indstille F19 og F20, hvor det analoge signal for hastigheden kan fintrimmes. Accelerationstid (F01). Denne parameter bestemmer hvor lang tid motoren er om at accelerere fra 0 til maksimum frekvens (F08). Som standard er tiden sat til 10 sekunder, hvilket mange oftest finder for langsomt. Pas på med at sætte denne for lavt, da omformeren ellers enten vil trippe eller af sig selv forlænge rampen, så der ikke kommer trip. Decelerationstid (F02). Som standard er decelerationstiden sat til 10 sekunder fra maksimum frekvens til 0 Hz. Sættes tiden for lavt, risikerer man et trip på overspænding, eller omformeren forlænger rampen af sig selv for ikke at trippe. Switchfrekvens (F38). Som standard er switchfrekvensen sat til 10 khz. Denne kan øges til 16 khz hvis man oplever støj på motoren. Med lange ledningsstræk (>30 m) kan det dog være en fordel at sænke switchfrekvensen. Udlæsning af aktuel motorstrøm og motorspænding (F11). Som standard er omformeren ikke sat til udlæsning af disse værdier. Det er en fordel at kontrollere om strømmen til motoren overskrider motorens mærkestrøm, når man har startet omformeren. Sæt parameter F11 = 001 hvis man ønsker at udlæse motorstrømmen mm. Brd. Klee A/S Side 10 DK_GUIDE_EV_3_0.doc.pdf

11 Overbelastningsbeskyttelse (F29). Som standard er omformeren sat til at overbelastningsbeskytte motoren. Dette fungerer efter hensigten hvis man husker at indlæse motorens mærkestrøm i parameter C50. Hvis overbelastningsbeskyttelsen træder i kraft, vil displayet vise OL1 Derudover er omformeren som standard sat til at begrænse udgangsfrekvensen, hvis den mærker at motoren bliver overbelastet. Dette kan man opleve, hvis man ser at motoren ikke kan nå op på den ønskede frekvens, eller hvis man ser at motoren er længe om at rampe ned til 0 Hz. Termistor i motor. Det er ikke muligt at tilslutte termistor fra motoren til frekvensomformeren. Man kan lade frekvensomformeren beskytte motoren uden tilslutning af termistor. Forudsætter dog at parametre er sat korrekt op. Retur til fabriksindstilling (F43). Alle parametre, med undtagelse af motor mærkedata sættes retur til fabriksindstilling, når parameter F43 sættes til 010. Memory modul (F44). Memory modulet (option) sætter man i stikket på omformeren under låget i højre side. Hermed kan man gemme opsætningen for omformeren, og flytte modulet over til den næste omformer, for at downloade opsætningen til denne. Dog er omformerne nødt til at have samme spænding og effektstørrelse. Se parameterlisten værdier for up/download. Bemærk: Efter download af data til den nye omformer, skal man slukke og tænde for omformeren igen, før de nye data huskes! Brd. Klee A/S Side 11 DK_GUIDE_EV_3_0.doc.pdf

12 Parameterliste. Bemærk: De markerede parametre (grå) bør kontrolleres og indlæses. F Beskrivelse Område Fab.indstil. Bruger Side 00 Omformer kw størrelse 01 Accelerationstid s Decelerationstid s Omdrejnings retning : Forlæns 001: Baglæns 04 Start/Stop : Betjeningspanel 001: Eksterne klemmer 9 002: Kommunikation 05 Valg af frekvensreference : Op/Ned knapper betj.panel 001: Potmeter på betj.panel 002: AIN på klemrække TM : OP/NED kommandoer på digitale indgange 06 Eksterne klemmer funktion : Forlæns/Stop - Baglæns/Stop 001: Start/stop - Forlæns/baglæns 3 002: 3-wire start/stop 07 Max frekvens Hz 50.0 / Min frekvens Hz Valg af stop måde : Rampe til stop 001: Friløb til stop 9 10 Status display : Ingen visning af status 001: Visning af status 5 11 Klemme S1 funktion : Forlæns 001: Baglæns 4 002: Fast hastighed kommando 1 12 Klemme S2 funktion 003: Fast hastighed kommando 2 004: Fast hastighed kommando 3 005: Jog frekvens : Nødstop ("E.S") 13 Klemme S3 funktion 007: Base Block ("b.b.") 008: Skift ml. rampesæt 1 og 2 009: Reset : OP kommando 14 Klemme S4 funktion 011: NED kommando 012: Lokal/fjernbetjening 013: Kommunikation/lokal betjening 014: Forhindring acc/dec 15 Klemme AIN funktion 015: Skift ml. potmeter / AIN 016: PID-funktion deaktivering 017: Frekvensreference på AIN : PID feedback signal på AIN 16 Analogt signal : 0-10V 001: 4-20 ma 4 17 Forstærkning AIN % AIN Offset (%) % 4 19 AIN Offset retning : Positiv 001: Negativ 4 20 AIN signalretning : 0 = min hast, 10V/20mA = max : 10V/20mA = min hast, 0 = max 4 Brd. Klee A/S Side 12 DK_GUIDE_EV_3_0.doc.pdf

13 F Beskrivelse Område Fab.indstil. Bruger Side : I drift 001: Udgangsfrekvens = reference frekvens ± F23 002: Udgangsfrekvens indenfor F22 ± F23 003: Udgangsfrekvens > F22 004: Udgangsfrekvens < F22 21 Multifunktion udgang RY1 005: Omformer trippet med fejl 006: Autoreset og genstart 4 007: Momentant strømudfald 008: Nødstop ("E.S.") aktiveret 009: Baseblok ("b.b.") aktiveret 010: Motor overbelastet 011: Omformer overbelastet 012: PID feedback mangler 013: Omformer har spænding 22 Setpunkt for RY Hz Område for RY Hz Motorstrøm niveau aktivering 100 % 25 Motorstrøm aktivering tid sek 00.0 : Udgangsfrekvens 001: Reference frekvens 26 Analog udgang valg 002: Udgangsspænding 003: DC spænding 4 004: Udgangsstrøm 005: PID feedback signal 27 Forstærkning analog udgang % Fast hastighed Hz Fast hastighed Hz Fast hastighed Hz Fast hastighed Hz Fast hastighed Hz Fast hastighed Hz Fast hastighed Hz Fast hastighed Hz Jog hastighed Hz DC bremsning tid s DC bremsning start frekvens Hz DC bremsning niveau 0-20 % Switchfrekvens 4-16 khz Auto genstart : Aktiveret 001: Deaktiveret 42 Auto reset, forsinkelse 0-5 s 43 Motor tomgangsstrøm (Afhænger af motorstørrelse) 44 Motor mærkespænding 45 Motor mærkefrekvens 46 Motor mærkeeffekt 47 Motor mærkeomløbstal 48 Moment boost (Vektor mode) % 49 Slip kompensering Brd. Klee A/S Side 13 DK_GUIDE_EV_3_0.doc.pdf

14 F Beskrivelse Område Fab.indstil. Bruger Side 50 Lav Hz spænding kompens C parametre display : Vis avancerede parametre 001: Vis ikke avancerede parametre 52 Fabriksindstilling 010: Retur til fabriksindstilling 50 Hz 020: Retur til fabriksindstilling 60 Hz Software version CPU version 54 Sidste 3 fejl Avancerede funktioner Bemærk: nedenstående parametre er først tilgængelige når F42 = 001. C Beskrivelse Område Fab.indstil. Bruger Side 00 Baglæns kørsel : Baglæns kørsel tilladt 001: Baglæns kørsel ej tilladt 01 Acceleration tripforhindring : Tripforhindring aktiveret 001: Tripforhindring deaktiveret 02 Acceleration Trip Niveau % Deceleration Tripforhindring : Tripforhindring aktiveret 001: Tripforhindring deaktiveret 04 Deceleration Trip Niveau % Drift Tripforhindring : Tripforhindring aktiveret 001: Tripforhindring deaktiveret 06 Drift Trip Niveau % Decelerationstid v. Trip valg : Tid bestemt af F02 001: Tid bestemt af C08 08 Decelerationstid v. Trip s Direkte start v. indkobling : Direkte start tilladt 001: Direkte start ikke tilladt Reset : Reset registreres først når omformer ikke er i drift 001: Reset registreres uanset omformer er i drift eller ej 11 Accelerationstid s Decelerationstid s Køleblæser : Aut. I forhold til omformer temp. 001: I drift når omformer i drift 002: Kør altid 003: Stop 14 Styringsmåde : Flux-Vektor 001: V/f - karakteristik 15 V/f karakteristik Nominel udg. spænding V / V 220/ V/f: Max Hz Hz V/f: Max V % V/f: Middel Hz Hz V/f: Middel V % V/f: Min Hz Hz V/f: Min V % V/f : Moment forstærkning % V/f : Slip kompensering % 00.0 Brd. Klee A/S Side 14 DK_GUIDE_EV_3_0.doc.pdf

15 C Beskrivelse Område Fab.indstil. Bruger Side 25 Motor tomgangsstrøm 26 Motor overlastbeskyttelse : Aktivér beskyttelse (OL1) 001: Deaktivér beskyttelse 27 Skip frekvens 1 (Hz) Skip frekvens 2 (Hz) Skip område (± Hz) PID virkemåde : Ingen PID regulering 001: Bias D (brug denne) 002: Feedback D 003: Bias D reversed (eller denne) 004: Feedback D reversed 31 Forstærkning feedbacksignal P (forstærkning) I (Integraltid) s D (Differentialtid) PID Offset retning : Positiv 001: Negativ 36 PID offset justering 109 % 001: Negativ retning 37 PID output forsinkelse s 38 PID sleep start niveau Hz 39 PID sleep forsinkelse s 40 OP/NED på digitale indgange : Reference til hastighed huskes når omformer stoppes 001: Reference sættes til 0 Hz når omformer stoppes 4 002: Reference huskes når omformer stoppes. Ref. Kan ændres med stoppet omformer 41 Lokal frekvensreference : OP/NED knap på betj. panel 001: Potmeter på betj. panel : Forlæns 001: Baglæns 002: Fast hastigheds kommando 1 003: Fast hastigheds kommando 2 42 S5 funktion (option) 004: Fast hastigheds kommando : Jog hastighed 006: Nødstop E.S. 007: Base blok b.b. 008: Rampeskift sæt ½ 43 S6 funktion (option) 009: Reset 010: OP kommando 011: NED kommando 012: Lokal/Fjernbetjening 013: Lokal/Kommunikation : Forhindring af acc/dec 015: Potmeter/AIN skift 016: Deaktivering af PID 44 S1-S7 scan tid ( x8 msek) AIN scan tid ( x8 msek) 050 Brd. Klee A/S Side 15 DK_GUIDE_EV_3_0.doc.pdf

16 C Beskrivelse Område Fab.indstil. Bruger Side : I drift 001: Udgangsfrekvens = reference frekvens ± F23 002: Udgangsfrekvens indenfor F22 ± F23 003: Udgangsfrekvens > F22 004: Udgangsfrekvens < F22 46 Digital udgang T (Option) 005: Omformer trippet med fejl 006: Autoreset og genstart : Momentant strømudfald 008: Nødstop ("E.S.") aktiveret 009: Baseblok ("b.b.") aktiveret 010: Motor overbelastet 011: Omformer overbelastet 012: PID feedback mangler 013: Omformer har spænding 47 Eksternt betjeningspanel : Deaktiveret 001: Aktiveret Ved ledningsbrud køres som valgt i F10 002: Aktiveret Ved ledningsbrud køres med sidst kommanderet hastighed Standser som valgt i F04 eller Stopknap på betj. Panel 48 Hukommelsesmodul : Ingen kopiering 001: Kopier fra omformer til modul 002: Kopier fra modul til omformer : Test om parametre er ens 49 Kommunikations adresse Baud Rate (bps) : : : : Stop bit : 1 stop bit 001: 2 stop bit 52 Paritets bit : Ingen 001: Even 002: Odd 53 Data bit : 8 bit data 001: 7 bit data 4 54 Data bits : 8 bit data 001: 7 bit data 55 Komm. fejl driftmåde : Dec til stop (m. F02 dec. tid) 001: Friløb til stop 002: Dec til stop (m. C12 dec. tid) 003: Fortsæt driften m. sidte hast. Gadagervej 11 DK 2620 Albertslund Tlf Fax Brd. Klee A/S Side 16 DK_GUIDE_EV_3_0.doc.pdf

Guide til idriftsættelse Teco 7300EV frekvensomformere

Guide til idriftsættelse Teco 7300EV frekvensomformere Guide til idriftsættelse Teco 7300EV frekvensomformere Sep 2011 Indholdsfortegnelse. Fortrådningsdiagram.... 3 Stærkstrøm.... 3 Svagstrøm.... 4 Digitale indgange.... 4 Analoge indgange.... 4 Potentiometer....

Læs mere

Guide til idriftsættelse Vectron SYNPLUS frekvensomformere

Guide til idriftsættelse Vectron SYNPLUS frekvensomformere Guide til idriftsættelse Vectron SYNPLUS frekvensomformere Januar 2010 Indholdsfortegnelse. Sådan idriftsætter du omformeren.... 3 Fortrådningsdiagram.... 4 Stærkstrøm.... 4 Svagstrøm.... 5 Digitale indgange....

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

MX2 Applikationsguide

MX2 Applikationsguide Applikationsguide v1.0 Applikationsguide Indholdsfortegnelse 1. PID REGULERING PÅ VENTILATION OG REN VANDSPUMPE... 4 1.1. VALG AF REGULERINGSMETODE (PARAMETERA044)...4 1.2. AKTIVERING AF PID REGULERING

Læs mere

Cat. No. Z-DA021E-01. 3G3MV Compact inverter SYSDRIVE 3G3MV. Quick guide PNSPO!

Cat. No. Z-DA021E-01. 3G3MV Compact inverter SYSDRIVE 3G3MV. Quick guide PNSPO! Cat. No. Z-DA021E-01 Compact inverter SYSDRIVE Quick guide PNSPO! 1. Indholdsfortegnelse 2. FORTRÅDNING...3 2.1. FORTRÅDNING...4 3. BRUG AF BETJENINGSPANEL...5 3.1. MONITOR FUNKTION...6 4. OPSÆTNINGS EKS...7

Læs mere

Cat. No. Z-DA026E-01. CIMR-J7Z Compact inverter VARISPEED CIMR-J7Z. Quick guide

Cat. No. Z-DA026E-01. CIMR-J7Z Compact inverter VARISPEED CIMR-J7Z. Quick guide Cat. No. Z-DA026E-01 Compact inverter VARISPEED Quick guide! 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...2 2. FORTRÅDNING...3 2.1. FORTRÅDNING...4 3. BRUG AF BETJENINGSPANEL...5 3.1. MONITOR FUNKTION...6

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer...3 2-20 Rekv. 0 Prod. 28-06-2006-08:33 Ordre 000 EFU Opgave 1 1 stk. VLT 2800 1 stk.

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

Din brugermanual OMRON SYSDRIVE 3G3MV http://da.yourpdfguides.com/dref/2889999

Din brugermanual OMRON SYSDRIVE 3G3MV http://da.yourpdfguides.com/dref/2889999 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i OMRON SYSDRIVE 3G3MV i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

CIMR-V7 quick guide Rev1.0. CIMR-V7 Compact inverter SYSDRIVE CIMR-V7. Quick guide PNSPO!

CIMR-V7 quick guide Rev1.0. CIMR-V7 Compact inverter SYSDRIVE CIMR-V7. Quick guide PNSPO! quick guide Rev1. Compact inverter SYSDRIVE Quick guide PNSPO! 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...2 2. FORTRÅDNING...3 2.1. FORTRÅDNING...4 DIGITAL INDGANGE POLARITET...4 ANALOG INDGANGE STRØM/SPÆNDING....4

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

MX2 Quick Guide v1.0 MX2. Quick Guide

MX2 Quick Guide v1.0 MX2. Quick Guide Quick Guide v1.0 Quick Guide Indholdsfortegnelse 1. SPECIFIKATIONER...3 2. FORTRÅDNING...4 2.1. PNP / NPN...5 2.2. DIP SWITCHE...5 3. BRUG AF BETJENINGSPANEL...6 3.1. PARAMETERGRUPPER...7 3.2. INITIALISERING

Læs mere

JX Quick Guide v1.0. Quick Guide

JX Quick Guide v1.0. Quick Guide Quick Guide v1.0 Quick Guide Indholdsfortegnelse 1. SPECIFIKATIONER...3 2. FORTRÅDNING...4 2.1. 2.2. PNP/NPN...5 DIP SWITCHE...5 3. BRUG AF BETJENINGSPANEL...6 3.1. PARAMETERGRUPPER...7 3.2. INITIALISERING

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

HURTIG HJÆLP TIL VACON NX

HURTIG HJÆLP TIL VACON NX HURTIG HJÆLP TIL VACON NX Start op-guide Start op-guiden aktiveres, når der tændes for strømmen til motoren for første gang, eller hvis Start op-guiden aktiveres fra Systemmenuen (S6.5.3) OG der slukkes

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Start/stop

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

PID tilslutning og programmerings eksempler

PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC Drive FC100 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC drive FC100 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Cat. No. I528-DA2-01. Sysdrive 3G3JV Frekvensomformer USERS MANUAL

Cat. No. I528-DA2-01. Sysdrive 3G3JV Frekvensomformer USERS MANUAL Cat. No. I528-DA2-01 Sysdrive 3G3JV Frekvensomformer USERS MANUAL Advarsel!!! 1. Der må ikke flyttes ledninger på hverken analoge eller digitale signaler samt hovedkredsen, mens der går strøm i dem. 2.

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Lavspændingsfrekvensomformere. ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog

Lavspændingsfrekvensomformere. ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog Lavspændingsfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog ABB komponentfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere opfylder

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Cat. No. Z-DA022E-01 E7 HVAC VARISPEED CIMR-E7Z. Quick guide

Cat. No. Z-DA022E-01 E7 HVAC VARISPEED CIMR-E7Z. Quick guide Cat. No. Z-DA022E-01 E7 HVAC VARISPEED Z Quick guide 1. Indholdsfortegnelse 2. FORTRÅDNING...3 2.1. FORTRÅDNING...4 3. PARAMETER STRUKTUR...5 3.1. PARAMETER STRUKTUR...6 4. HURTIG OPSTART...7 5. BRUG AF

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

SX Quick Guide v1.0. Quick Guide

SX Quick Guide v1.0. Quick Guide Quick Guide v1.0 Quick Guide Indholdsfortegnelse 1. SPECIFIKATIONER... 3 2. FORTRÅDNING... 4 2.1. POTENTIOMETER... 5 2.2. FORTRÅDNING AF DIGITALE INDGANGE... 5 2.3. DIP SWITCHE... 5 3. BRUG AF BETJENINGSPANEL...

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK. AC Motor Controller 370W. Brugermanual

Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK. AC Motor Controller 370W. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK AC Motor Controller 370W Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Marts

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Position Control via EtherCAT Quick Guide Denne Quick Guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de installerede servodrev, frekvensomformere og

Læs mere

Dansk manual. Vectron Active frekvensomformere

Dansk manual. Vectron Active frekvensomformere Dansk manual Vectron Active frekvensomformere Indholdsfortegnelse. 1. Advarsel: inden du installerer frekvensomformeren 2. Guide til installering og idriftsættelse 3 Valg af konfiguration 3.1 Konfiguration

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00. CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol. Quick Guide

CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00. CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol. Quick Guide CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00 CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol Quick Guide Denne quick guide er ment som supplement til de respektive manualer for CP1 PLCen og de monterede servodrev.

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7 KATSPIL 7.5 kw AC SIDE 1/7 MOTOR TEGNING SIDE 2/7 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC KATSPIL FUNKTIONSBESKRIVELSE AF KATSPIL Katspillet er drevet af en kortslutningsmotor monteret med bremse. Fra frekvensomformer

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel:

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel: Elektronisk timer TT 34 Frontpanel: SET CNT TT 34 28.58 4 3 U P TT 34 er en programmerbar timer med en eller to udgange. Instrumentet kan programmeres med op til 3 forskellige setpunkt-tider, 5 funktionsmuligheder

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugervenlig og kommunikativ!

Brugervenlig og kommunikativ! Brugervenlig og kommunikativ! Altivar 312 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,18 til 15kW tre-faset 200-600V Specielle funktioner til alle typer af maskiner

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

SPEED COMMANDER. FREKVENSOMFORMER Universal AC motor controller

SPEED COMMANDER. FREKVENSOMFORMER Universal AC motor controller www.speed-tech.dk FREKVENSOMFORMER Universal AC motor controller Denne vejledning skal altid følge frekvensomformeren, og skal efter ibrugtagning være placeret i umiddelbar nærhed af denne. SPEED-COMMANDER

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

AUTOMATIK G9000 INDSTILLINGER DK C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A

AUTOMATIK G9000 INDSTILLINGER DK C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A AUTOMATIK G9000 INDSTILLINGER DK Indholdsfortegnelse 1. Indstillinger........................................b 1.1 Indstilling af kode, sprog og reset af hukommelse........1 1.2 Indstilling af ovntype..............................1

Læs mere

Lenze Global Drive 8200 vector / motec vector

Lenze Global Drive 8200 vector / motec vector vector 1 System oversigt 8200 vector Parametrerings og idriftsættelsessoftware Funktionsmodul (kan integreres): Standard-I/O Applikations-I/O LECOM-B (RS485) INTERBUS PROFIBUS Systembus (CAN) DeviceNet

Læs mere

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC.

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC. Hurtig opstart af Infranor CD1 p og pm: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af CD 1 p og pm driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere opkobling

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

ACS 600 Frekvensomformere udstyret med standardapplikationsprogrammet 5.x

ACS 600 Frekvensomformere udstyret med standardapplikationsprogrammet 5.x ACS 600 Opstartsmanual Denne manual omfatter: Initialisering af ACS 600 med brug af styrepanelet Første start Kontrol af omløbsretning Start via digital indgang Hastighedskontrol med brug af styrepanelet

Læs mere

3G3RX Quick Guide v1.1 3G3RX. Quick Guide

3G3RX Quick Guide v1.1 3G3RX. Quick Guide Quick Guide v1.1 Quick Guide Indholdsfortegnelse 1. SPECIFIKATIONER... 3 2. FORTRÅDNING... 4 2.1. PNP / NPN... 5 3. BRUG AF BETJENINGSPANEL... 6 3.1. PARAMETERGRUPPER... 8 3.2. INITIALISERING AF FREKVENSOMFORMEREN...

Læs mere

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4 T1 E T5 V T4 N T3 T2 P Generel beskrivelse DTC2200 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer. Styringen kan benyttes til anlæg med brugsvand og rumvarme i følgende kombinationer: 1: Brugsvands styring

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag?

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? nem at tilpasse Vacon 10 er en ekstremt kompakt frekvensomformer til brug inden for maskinkonstruktion i effektområdet 0,25 kw til 5,5 kw. Vacon 10 er

Læs mere

ErgoSafe 2005. Beskrivelse af stik og indikatorer

ErgoSafe 2005. Beskrivelse af stik og indikatorer ErgoSafe 005 Beskrivelse af stik og indikatorer Printtavlen er forsynet med en række stik og indikatorer. Denne vejledning indeholder en beskrivelse af hvert enkelt element. Den kvadratisk formede pude

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Mechatrolink-II Position Control Unit Quick Guide Denne quick guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de monterede servodrev. Guiden beskriver

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

Frontpanelet: = Start & Enter = Stop, Esc & Afstil alarm

Frontpanelet: = Start & Enter = Stop, Esc & Afstil alarm 1 Frontpanelet: Display: 4x20 tegn som viser status oplysninger og parametre. Pil Op/Ned: Ved status sider: Bladre side op eller ned. Ved parametre: Flytter markøren op eller ned. Hvis der ved en parameter

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

... AFFINITY. Bygningsautomation HVAC/R drev Kom godt i gang 0474-0001-03DK. www.controltechniques.dk

... AFFINITY. Bygningsautomation HVAC/R drev Kom godt i gang 0474-0001-03DK. www.controltechniques.dk 474-1-3DK AFFINITY Bygningsautomation HVAC/R drev Kom godt i gang wwwcontroltechniquesdk! ADVARSEL: Dette er blot en kortfattet vejledning Den indeholder ikke information om sikkerhed Fejlagtig installation

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

X88MV. Manual Version 1.26

X88MV. Manual Version 1.26 X88MV Manual Version 1.26 X88MV er udviklet til styring/fjernstyring af markvanding. Hurtig montering. Fleksibel. Hurtig. Kompakt. Billig. Intet abonnement. Indbygget timetæller. Kan køre på taletidskort.

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X

Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X 11/2014 Generel information: LeanVent CEE stikdåser har flere fordele, blandt andet er det nemt at kalibrere og det er muligt at starte

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 2.0 Indstillinger... 2 2.1 Reguleringsparametre, cirkulationspumpe(r)................. 2 2.2 Pumpekontrol...................................................... 6 3.0 Blandet...

Læs mere