FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT RELIGIONSMATERIALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT RELIGIONSMATERIALE"

Transkript

1 FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT RELIGIONSMATERIALE Af Anne Bang, Svendborg Gymnasium ARBEJDSSPØRGSMÅL TIL KAPITEL 1 SIDE 19: CICEROS PENTAGRAM Skriv en kort tekst til skolens hjemmeside om religion på B-niveau. Teksten skal både være henvendt til kommende elever og deres forældre. Forud for skriveprocessen skal du læse bekendtgørelsen for faget. Overvej, hvad hensigten med teksten er, og hvilke funktioner teksten skal have. Tag eller find to illustrerende fotos. Lav en overskrift til teksten. Omskriv derefter teksten, så den kun henvender sig til kommende elever. Hvilken betydning får ændringen af modtagergruppen for ordvalg, illustrationer og eventuelt også for tekstens layout? ARBEJDSSPØRGSMÅL TIL KAPITEL 2 SIDE 20: TRANSFORMATIONSSKRIVNING Find på nettet Wikipedia-opslaget om koranen. Omskriv dele af teksten til en reklametekst for en nyoversættelse af koranen. Hvem er tekstens målgruppe, og hvilken indflydelse har målgruppen for sprogvalget? SIDE 25: FORMGIVENDE SKRIVNING Du skal lave en kort beskrivelse af begrebet ritual. Beskrivelsen skal laves ud fra et benspænd. Hver elev i klassen skriver et bespænd på en gul post-it til dagens skriveøvelse. Det må gerne være skævt, men det er en betingelse, at man selv har lyst til at arbejde med benspændet. Træk hver især et benspænd fra puljen, og brug det til skriveøvelsen. Diskutér kvaliteten og effekten af jeres benspænd i grupper. 1

2 SIDE 28-29: SKRIVEPROCESSENS FASER Skriv en prædiken, som du forestiller dig, at en præst i den danske folkekirke kunne have holdt den til den danske befolkning i dagene efter terrorattentatet i Norge i juli Prædikenen skal inddrage mindst én tekstpassage fra Bibelen. Den udforskende skrivning: Gå på nettet, og find eksempler på prædikener, og find eventuelt eksempler på danske eller norske præster, som omtaler tragedien. Brug eventuelt reaktionsskrivning i forhold til de tekster/ klip, du læser/hører. Lav op til flere hurtigskrivninger, hvor du udvikler ideer til prædikenen med henblik på at finde dens hovedsynspunkt og argumenter. ARBEJDSSPØRGSMÅL TIL KAPITEL 3 SIDE 42: FAGLIG SKRIVNING Lav et opslag om Etik på Wikipedia. Prøv at omskrive leksikonartiklen om etik med en anden udvælgelse, vægtning og sprogbrug. Du kan fx starte med:»første gang jeg stiftede bekendtskab med etikbegrebet, var I aviserne taler man om etik, når Etik bliver problematisk, når Abort, dødsstraf, forvisning, bøde, genetik, trafik, rødt kort «Hvad sker der med teksten? Diskutér I klassen, hvornår I læser tekster, der kan sammenlignes med leksikonartiklen. Hvor finder I den type tekster? Diskutér to og to, hvordan de tekster, I skriver i fagene, ligner og ikke ligner leksikonartiklen. Er der dele af opgaverne, hvor I skal det samme, som man skal i et leksikon? Nogle fag, hvor det er mere almindeligt end andre? SIDE 46: UNDERSØGELSE AF ARGUMENTATION. FAGLIG FORMIDLING Find en tekst på nettet, som formidler forskning omkring fundamentalisme. Analysér, hvad forskerne har gjort med stoffet, og hvilke fagbegreber og sætninger de har brugt. Skriv en kort tekst, hvor du bruger samme sprog. Sæt din tekst ind i Ciceros pentagram. 2

3 SIDE 48 Lav et tjek af de kilder, du bruger til at finde viden om et emne, fx viden om religiøs praksis i Islam. Følger afsenderne de normer, der er for faglige undersøgelser? Hvilken genre anvender du oftest viden fra? Hvorfor? ØVELSERNE SIDE 50 OG SIDE 53 KAN ANVENDES DIREKTE I RELIGION. SIDE 54: FAGLIG ARGUMENTATION Gå ind på Etisk Råds hjemmeside (www.etiskraad.dk), og vælg et dilemma ud. Opstil argumenterne i diskussionen. Vurdér, om der argumenteres ud fra et nytte- eller pligtetisk synspunkt. Opstil argumenterne fra den modsatte position. SIDE 55 Gå på nettet, og søg efter en vidnesbyrdberetning. Undersøg, hvordan den religiøse oplevelse beskrives. Undersøg argumentationen. Diskutér parvis, hvilke faglige begreber I kan bruge til at analysere teksten med. Gå ind på Kirkeministeriets hjemmeside, Undersøg kriterierne for optagelse som anerkendt trossamfund. Skriv herefter en ansøgning til Kirkeministeriet om optagelse som anerkendt trossamfund. Lad den øvrige del af klassen forholde sig til styrker og svagheder i argumentationen på baggrund af vejledningen på KM. ØVELSEN SIDE 56 KAN ANVENDES DIREKTE PÅ RELIGIONSFAGET. 3

4 ARBEJDSSPØRGSMÅL TIL KAPITEL 4 ARTIKELSKRIVNING De mange arbejdsspørgsmål i forhold til nyhedsartikler og baggrundsartikler kan overføres direkte til religionsfaget. KREATIV SKRIVNING PORTRÆTTET En måde at arbejde med den kreative skriveproces på i religion er portrættet, hvor man gennem udforskning af roller arbejder sig frem mod indholdserkendelse. En måde at gøre dette på kunne være at lade eleverne læse teoritekster om forskellige fortolkninger af en given religion fx forskellige former for islam, som de fremstilles hos Forman. Efterfølgende kan eleverne læse/lytte/se konkrete udtryk for disse positioner. Herefter sættes eleverne til at lave deres egne profiler, som man så efterfølgende læser op og prøver at gætte i klassen. DAGBOGEN Man kan også arbejde med erkendelsesskrivning efter den gode gamle dagbogsmetode, hvor ethvert ungt menneske på et eller andet tidspunkt har nærmet sig en form for selverkendelse. Prøv i stedet at sætte eleverne til at skygge en religionsstifter på baggrund af de hellige skrifter. Sætter man eksempelvis eleverne til at skygge Jesus i de sidste dage af hans gang her på jorden, så får vi en fin fremstilling af hans relation til omverdenen, som efterfølgende kan bearbejdes i forhold til både syndebuksteorier og karisma. BAGSIDETEKSTER Man kunne også efter læsning af klassiske tekster bede eleverne lave bagsideteksten til filmen Muhammeds himmelfart eller Den barmhjertige samaritaner gode øvelser, som får eleverne til at finde frem til essensen af teksterne og få dem omsat til deres eget sprog. Endelig bliver de fleste elever svært fornøjede over at skulle omsætte teoritekster til både spil og quizzer, og som lærer bliver man duperet over deres evner til at kombinere viden og kreativitet. 4

5 ARBEJDSSPØRGSMÅL TIL KAPITEL 5 SIDE 92: HOLDNINGSTEKSTEN Emner som fjendebilleder og etik er oplagte at arbejde med i relation til holdningstekster. Lad fx eleverne eksperimentere med en blog i wordpress (www.wordpress.com), som egner sig glimrende til diskussion af forskellige synspunkter. Her kan eleverne fx blogge om et etisk emne, hvor de bliver bedt om at antage forskellige positioner. En anden mulighed kunne være at blogge om den danske folkekirkes adskillelse fra staten osv. ARBEJDSSPØRGSMÅL TIL KAPITEL 6 AT FORKLARE BEGREBER MED EGNE ORD Lad eleverne arbejde med faglige begreber, som de skal forklare med egne ord. Disse begreber kan nu blive udgivet på en hjemmeside, en wiki (www.wikispaces.com), en wallwisher (www.wallwisher.com) eller lignende. Det helt centrale er, at andre elever fx brobygningselever skal gøre brug af materialet efterfølgende. UDSTILLING Lav en udstilling om forskellige religioners religiøse praksis i forbindelse med et udvalgt overgangsritual (bryllup, fødsel, begravelse, manddomsprøve osv.). Udstillingen skal bestå af billeder, genstande og tekst. Teksten skal være elevernes egen forklaring af tingene/begivenhederne. Udstillingen kan fint være virtuel i nogle af de mange præsentationsværktøjer. Lad efterfølgende de øvrige religionshold guide hinanden rundt på udstillingen, hvorved skriftligheden mundtliggøres. SIDE 107 Forestil dig en ekspert, en politiker og en religiøs person diskutere emnet sekularisering/homovielser/kirkeskat/moskébyggeri/religionsfrihed osv. Hvordan taler de om emnet? Forestil dig, at de hver især udtaler sig til DR Nyhederne. Nedskriv deres udtalelser under hensyntagen til vinkling af det emne, de udtaler sig om, appelformer, ordvalg og sætningslængde. Du må gerne søge information på nettet. 5

6 ARBEJDSSPØRGSMÅL TIL KAPITEL 7 FAGLIG FORMIDLING I SAMSPIL MELLEM DET SKRIFTLIGE, MUNDTLIGE, ORD, BILLEDE OG LYD SIDE 114: UNDERSØGELSE AF HJEMMESIDER Find en hjemmeside fra et religiøst trossamfund. Undersøg, hvordan kombinationen af billede og tekst udfoldes. Hvad står mest centralt, og hvad er sidens primære hensigt? Overvej eventuelt, hvilken samfundstype siden repræsenterer? PRODUKTION AF EGEN HJEMMESIDE Vil man arbejde med faglig formidling af viden om et emne, fungerer værktøjet wiki godt (www.wikispaces.com). Lad eleverne lave et forløb med forskellige kristne menigheder i lokalområdet. Produktkravet kan her være en wiki, som fungerer som en slags hjemmeside, hvor eleverne kan præsentere de forskellige menigheder, de har været i kontakt med. For at afgrænse projektet skal eleverne naturligvis have et fokus, de vil drøfte med menighederne, fx forholdet til dåben. SIDE 122 Gå ind på religionsportalen, og se nogle af optagelserne af religiøse rum. Læg mærke til, hvordan en faglig undersøgelse kan formidles. Prøv skitseagtigt at lave det storyboard, som kunne ligge til grund for udsendelsen. Gå ned i byen, og find et religiøst rum eller et religiøst kultsted, det kan fx være en kirke eller en kirkegård. Du skal nu lave en undersøgelse af rummet/stedet, som du vil formidle i lyd og billeder. Lav et storyboard, hvor du kombinerer dine billeder med de ord, du vil sige, i den rækkefølge, der passer til den hensigt, du har. SIDE 128 Forestil dig, at du skal lave en hjemmeside om en religiøs bevægelse. Lav forsiden. Du skal bruge tekst og billede eller lyd. Lav på hjemmesiden et link til en side, hvor du forklarer om dine valg af vinkling, teksttype, layout osv. i forhold til de modtagere, du har. 6

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen Læseplan for faget dansk Indledning Faget dansk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Undervisningen

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Kritisk it-læsning på internettet

Kritisk it-læsning på internettet Kritisk it-læsning på internettet Trin: Fag: Tid: 8.-9. klasse Kristendomskundskab Samfundsfag Projektopgaven 4 lektioner Dette forløb er tænkt som et kort input, der viser eleverne, hvor meget det kan

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Udviklingen af den skriftlige diskurs i mediefag

Udviklingen af den skriftlige diskurs i mediefag Medielærerforeningen for de gymnasiale uddannelser Udviklingsprojektet: Udviklingen af den skriftlige diskurs i mediefag Opgavekatalog v. Mimi Olsen - Mette Wolfhagen Linnebjerg - Hans Oluf Schou - Henning

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

PRØVEOPGAVER 10. KL. - PRØVEOPGAVE 1 FORLØBSVEJLEDNING

PRØVEOPGAVER 10. KL. - PRØVEOPGAVE 1 FORLØBSVEJLEDNING Om Prøveopgaver i modtagerrettet kommunikation Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner

Læs mere

Skriv i din hverdag. - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling

Skriv i din hverdag. - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling Skriv i din hverdag - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling Udarbejdet for Undervisningsministeriet af Ina Borstrøm og Elisabeth Arnbak februar 2004 Indhold 1. Hvilken tv-udsendelse vil du gerne

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Til alle fag i. gymnasiet

Til alle fag i. gymnasiet Samtidskunst & Nyskriftlighed Til alle fag i gymnasiet KOLOFON Sorø Kunstmuseum / www.sorokunstmuseum.dk Museet for Samtidskunst / www.samtidskunst.dk Forfattere: Peter Rydberg Larsen, Gymnasielærer i

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Vejledning til brug af Skriv i din hverdag. - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling

Vejledning til brug af Skriv i din hverdag. - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling Vejledning til brug af Skriv i din hverdag - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling Udarbejdet for Undervisningsministeriet af Ina Borstrøm og Elisabeth Arnbak februar 2004 Indhold Indledning..s.

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER 1 INTRODUKTION: Dengang Vi Blev Væk er en fysisk og poetisk teaterforestilling der handler om at blive voksen før tid. Det

Læs mere

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT Af Henning Bøtner Hansen, Merete Dejgaard og Per Høberg Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus Gruppen har gennemført

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere