Indledende bemærkninger til genreoversigten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledende bemærkninger til genreoversigten"

Transkript

1 Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk. De første fem genrer i denne tjekliste: brev, anmeldelse, artikel, læserbrev og dagbog vil være udgangspunktet for de opgaver, som bliver stillet i de vejledende opgaver, som Undervisningsministeriet udsender i løbet af skoleåret 2014/15. De sidste 3 genrer: interview, det personlige blogindlæg og , som står til sidst i dette papir, vil kunne inddrages i de andre genrer. Man vil i en artikel fx kunne forestille sig, at der er et interview, eller at en anmeldelse publiceres i en blog. Vi har derfor valgt at medtage disse genrer, da de med fordel vil kunne bruges i den daglige undervisning også i forbindelse med det mundtlige arbejde. Denne udgave er udarbejdet af arbejdsgruppen under Fransklærerforeningen i forbindelse med kurserne om Den kommende elektroniske skriftlige studentereksamen i sprogfagene fransk, spansk og italiensk med ny grammatisk skriftlighedstræning. Papiret er derfor ikke et ministerielt stykke papir. Formålet med dette stykke papir er udelukkende ment som en hjælp til eleverne til at komme i gang med at arbejde med genrerne. God arbejdslyst Susanne Galsøe

2 Hvordan skriver man en artikel? Du skal skrive en artikel, som på baggrund af et kildemateriale behandler et emne, skal informere en modtagergruppe. Artiklen skrives i en personlig stil. En artikel kan skrives til forskellige målgrupper og i forskellige sammenhænge. Derfor skal du være bevidst om afsender- og modtagerforhold, jf. Det retoriske pentagram Gør dig klart, hvilken avis artiklen skal trykkes i dvs. tænk på modtageren og afsenderen, samt hvilket sprog man kan forvente Vær opmærksom på, hvor lang artiklen må være (antal tegn) Rubrik En passende overskrift, der fænger Manchet Et ultrakort resumé af teksten: hvem, hvad, hvor, hvornår, hvordan Brødtekst Brødteksten består af: En tekst som uddyber, præciserer og sammenfatter budskabet Inddrager oplysninger fra baggrundsmaterialet Strukturerer indholdet logisk og passende Besvarer formuleringen fyldestgørende vær opmærksom på opgaveformuleringen En diskussion, hvor du overvejer emnet mere bredt ved at holde kildernes synspunkter op mod hinanden. I brødteksten kan indgå fx citater, illustrationer, grafer etc. med tilhørende forklaringer. Egne kilder fra fx internettet skal mærkes med en kildehenvisning som fodnote. Konklusion Artiklen afsluttes med en sammenfatning af synspunkter Layout Artiklen bør indeholde: En rubrik En manchet En byline En brødtekst En konklusion

3 Hvordan skriver man en anmeldelse? En anmeldelse kan have flere funktioner, men dens overordnede mål er at udtrykke afsenderes holdning til en given ting. Du skal følge opgaveformuleringens krav til, hvad anmeldelsen skal indeholde, samt hvem målgruppen for anmeldelsen er. Gør dig klart, hvilken avis/medie anmeldelsen skal trykkes i dvs. tænk på modtageren og afsenderen, samt hvilket sprog man kan forvente Vær opmærksom på, hvor lang anmeldelsen må være (antal tegn) En anmeldelse bør indeholde følgende: Overskrift som fungerer som blikfang og indeholder anmelderens centrale holdning til det anmeldte Introduktion: navn på film/bog, instruktør/forfatter + en kort introduktion til, hvad filmen/bogen handler om. Beskrivelse: fortæller om filmen/bogen/sangen i et neutralt sprog. Dvs. et resumé, hvor ens egen holdning ikke fremgår. Analyse: En analyse hvor man udvælger de punkter, man mener er vigtige for at give læseren et indblik i, hvad de kan forvente af filmen/bogen/sangen. FX o Hvad er filmens tema? o Er det et aktuelt tema osv. o Har filmen en historie, den vil fortælle? o Hvordan behandles det? o Hvordan er strukturen i filmen? o Hvordan spiller skuespillerne? o Hvem er instruktøren? o Er der gode/dårlige speciel effects? o Lever den op til genren? o Målgruppe: Hvem henvender filmen sig til? o Rammer filmen sin målgruppe? Vurdering: Ens personlige kvalificerede og begrundede mening om filmen. Ofte gives filmens stjerner alt efter, hvor god anmelderen synes den er. Faktabox: Anmeldelsen rummer nogle gange en faktabox med oplysninger om filmen/bogen Sproget i en anmeldelse er fyldt med adjektiver, beskrivelser, metaforer, faste udtryk mm. Gennem sproget skal læseren gerne have en klar idé om, hvad han/hun kan forvente at se/læse, og hvad anmelderen mener om det.

4 Hvordan skriver man et brev? (formelt/uformelt) Et brev kan både være formelt og uformelt. Vær opmærksom på genren, da ord, vendinger og hilsener varierer derefter. Du skal være opmærksom på, hvem afsender og modtager for brevet er. Tjek opgaveformuleringen Brevhoved: Dato Starthilsen. Lav en passende velkomsthilsen vær opmærksom på, hvem modtager er Indledninger Skriv, hvorfor du henvender dig / eller skriv, hvis du henviser til tidligere breve Hovedafsnit Inddrag oplysninger fra baggrundsmaterialet Opdel din tekst i klare logiske og passende afsnit Sørg for, at du besvarer/stiller de spørgsmål, som opgaveformuleringen kræver Afslutning Afslut på en passende måde fx o En sætning, der peger frem mod yderligere kommunikation o Markere, at du vil afslutte o Udtrykke, hvis du vil bede om svar o Udtrykke held og lykke o Hilsner til og fra andre o Afskedshilsen Efterskrift PS

5 Hvordan skriver man et læserbrev? Læserbreve skrives ikke af journalister, men af avisens læsere. De kan handle om alt: fra vigtige samfundsproblemer til personlige irritationer. Nogle læserbreve er både oplysende og fulde af gode argumenter, andre blot udtryk for helt personlige følelser. Sørg for at følge opgaveformuleringens krav. Et læserbrev vil også kunne publiceres på en blog Gør dig klart, hvilken avis læserbrevet skal trykkes i dvs. tænk på modtageren og hvilket sprog man kan forvente Vær opmærksom på, hvor langt læserbrevet må være (antal tegn) Opbygning: Lav en overskrift som fænger og samtidig opsummerer læserbrevets budskab Lav først en opsummering af sagen og dit budskab, evt. en personlig vinkling (tænk her på såvel afsender som modtager) Argumenter og analyser for din sag (her skal man behandle det generelle) Slut evt. af med at genoptage dit budskab på en anden måde end i begyndelsen Sprog: Brug forstærkende adverbier, fx først, dernæst, endelig Lav eksemplificering Lav henvisninger til andre kilder fx fra nettet (avisartikler, nyhedsudsendelser etc.) Lav modsætninger og kontraster Forklar (årsag/begrundelse) (følge/konsekvens) Sørg for at opsummere, sammenfatte og konkludere til sidst. Sørg for at afspejle avisens sprog (ordvalg + tone) Læserbrevet bør indeholde: En rubrik En byline En brødtekst, opsummering af sagen + diskussion En konklusion

6 Hvordan skriver man et dagbogsindlæg? En dagbog er en bog til at skrive uformelle kronologiske, daterede indlæg. En dagbog er for det meste privat, hvor man skriver til sig selv om sin hverdag, sine tanker, holdninger og ønsker. Men en dagbog kan også bruges mere offentlig i form af en webblog, og vil i den forbindelse lægge sig op ad beskrivelsen under overskriften Hvordan skriver man et personligt blogindlæg. Gør dig klart, hvem afsenderen er, og hvilket sprog man kan forvente Vær opmærksom på, hvor lang indlægget må være (antal tegn) Du skal forestille dig, at du skriver til dig selv i en reflekterende tone Skriv i et let læseligt sprog et sprog, der passer til indholdet Sørg for at lave mange afsnit så det ikke bliver for tungt at læse Lav en indledning som fænger den skal være interessant, men ikke love mere end den kan holde Stram din tekst op, så det ikke bliver til gentagelser. Dine refleksioner skal gerne munde ud i en form for erkendelse for personen, som skriver bagbogen. Lav originale tekster, der afspejler afsenderen. Brug gerne stilistiske figurer som fx retoriske spørgsmål, sammenligninger og metaforer. Sørg for at læseren kan fornemme personen, der skriver (i denne genre er det en opdigtet person) Sprogbrug: - adjektiver - menings- og ytringsverber - bruge af mange verbaltider (datid, førnutid, nutid, fremtid, konditionalis) - billedsprog og retoriske greb HUSK: Du skal i dagbogsindlægget ikke skrive om dig selv, men være den person, som opgaveformuleringen fremsætter, at du skal være. Summa summarum: Et dagbogsindlæg er et spejlbillede af afsenderen (jf. Opgaveformuleringen)

7 Hvordan skriver man et interview? Der er tre parter i et interview: jf. opgaveformuleringen Den der interviewer Den der interviewes Den der skal læse interviewet Sprog, ordvalg og vinkling Hvilken vinkel skal interviewet have. Tjek her opgaveformuleringen. Ordvalget skal være dækkende i forhold til emnet. Hvem er målgruppen for interviewet Intervieweren skal benytte sig af den stil, som den interviewede bruger Brug af interrogative pronomener (spørgeord) Vær bevidst om forskellen på åbne og lukkede spørgsmål Få evt. den interviewede til at forklare en problemstilling Intervieweren skal aldrig komme med gode råd og forslag kun udspørge med uddybende spørgsmål Husk at være høflig, brug høflighedsfraser og vær opmærksom på, om man skal tiltale personen med du eller De Opbygning: Lav en overskrift der fænger Lav en manchet, der kort præsenterer interviewet Indsæt et billede af den interviewede Skriv, hvem der interviewer Brødteksten - interviewet Typer af interview Læs opgaveformuleringen Erfaringsinterview: Er for eksempel et øjenvidnes fortælling om, hvad han eller hun så, hørte, tænkte og følte. Ekspertinterview: Skal præsentere eller underbygge de påstande, som journalisten præsenterer i sin fortælling Partsinterview: Er det kritiske interview, fordi journalisten typisk forholder sig kritisk til interviewpersonens argumentation ved at bede interviewpersonen om at forholde sig til journalistens researchmateriale og udtalelser fra øvrige interviewpersoner. Portræt- og stemningsinterview: Skal give indblik i en persons liv. Formålet er at underholde læseren. Meningsinterview: Skal dække flere forskellige personers holdninger for at skabe et bredt billede af begivenheden.

8 Hvordan skriver man et personligt blogindlæg? En blog er en åben webbaseret dagbog, hvor der er mulighed for at afsenderen kan dele sin viden og læseren kan kommentere det (besvare blogindlæg) Gør dig klart, hvem modtageren er og hvilket sprog man kan forvente Vær opmærksom på, hvor lang bloggen må være (antal tegn) Du skal forestille dig, at du skriver til en god ven, som er i den målgruppe, som du skriver til Skriv i et let læseligt sprog et sprog der passer til indholdet Sørg for at lave mange afsnit så det ikke bliver for tungt at læse Lav en overskrift som fænger den skal være interessant, men ikke love mere end den kan holde Stram din tekst op. Lav originale tekster, der afspejler afsenderen Sørg for at læseren kan fornemme personen, der skriver Vedlæg evt. et billede (i denne genre er det en opdigtet person) Lav evt. en side der hedder: Siden om mig Find evt. link, som du mener vil give læseren et helhedsbillede af dig(de skal selvfølgelig være på det sprog, som du skriver på) Indsæt billeder der understøtter teksten (husk kilder) Sprogbrug: - adjektiver - menings- og ytringsverber - bruge af mange verbaltider (datid, førnutid, nutid, fremtid, konditionalis) - HUSK: Du skal i blogindlægget ikke skrive om dig selv, men være den person, som opgaveformuleringen fremsætter, at du skal være. Summa summarum: En blog er et spejlbillede af afsenderen (jf. Opgaveformuleringen)

9 Hvordan skriver man en ? En kan være formel eller uformel afhængig af modtagerforhold og kontekst Gør dig klart, hvem modtageren er og hvilket sprog man kan forvente Vær opmærksom på, hvor langt brevet må være (antal tegn) En har normalt følgende opbygning Hoved: Emnelinje modtager- afsender Starthilsen Hovedafsnit/brødtekst Afslutning Hoved: Emnelinje: o Lav en kort, enkel og præcis emnelinje, som samtidig formår at samle budskabet i din mail Modtager o Tjek opgaveformuleringen Afsender o Tjek opgaveformuleringen Starthilsen Lav en passende velkomsthilsen vær opmærksom på, hvem modtager er Skriv, hvorfor du henvender dig / eller skriv, hvis du henviser til tidligere mails Hovedafsnit Inddrag oplysninger fra baggrundsmaterialet Opdel din tekst i klare logiske og passende afsnit Sørg for, at du besvarer/stiller de spørgsmål, som opgaveformuleringen kræver Afslutning Afslut på en passende måde fx o Markere, at du vil afslutte o Udtrykke, hvis du vil bede om svar o Udtrykke held og lykke o Hilsner til og fra andre o Afskedshilsen

Fransk begyndersprog A stx

Fransk begyndersprog A stx Lærerens hæfte Forsøg med ny skriftlig digital eksamensopgave 2014-2016 Fransk begyndersprog A stx Råd og vink til arbejdet med nye opgavetyper Januar 2015 1 Indhold Forord til lærerens hæfte 3 En kort

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

NIVEAU: 7.-8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

NIVEAU: 7.-8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-8. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Nyhedsartikel 1 i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

NIVEAU: 8.-10. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

NIVEAU: 8.-10. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 8.-10. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Debatindlæg i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb eleverne

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

PRØVEOPGAVER 10. KL. - PRØVEOPGAVE 1 FORLØBSVEJLEDNING

PRØVEOPGAVER 10. KL. - PRØVEOPGAVE 1 FORLØBSVEJLEDNING Om Prøveopgaver i modtagerrettet kommunikation Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner

Læs mere

Forfatterportræt Forløbsvejledning

Forfatterportræt Forløbsvejledning Forfatterportræt Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4.

Læs mere

White paper Kernen i god tekstforfatning

White paper Kernen i god tekstforfatning White paper Kernen i god tekstforfatning Skab et behov for det, du sælger få modtageren til at handle Kernen i god tekstforfatning Inden for e-mailmarkedsføring findes der en sand vrimmel af gode råd om

Læs mere

Klik på det fag, du vil se!

Klik på det fag, du vil se! Klik på det fag, du vil se! Fransk... 2 Biologi/Kemi/NV... 4 Matematik... 9 Engelsk B... 11 Dansk... 13 Dansk særligt for STX... 15 Samfundsfag... 17 Fysik... 19 Psykologi... 20 Historie... 21 Musik...

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Disposition til essay

Disposition til essay Disposition til essay Du skal være indstillet på et stort forarbejde, hvis du vælger essayet. Du SKAL også inddrage danskfaglig viden og danskfaglige begreber. Tekstlæsning Læs teksten igennem to-tre gange

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Navn: Klasse: Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Århus Akademi 2009 Redigeret af: Bjørn Christensen Kirsten Brink Lund Birte Schmidt Niels Teglskov Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Projektarbejdets

Læs mere

Hanne Wick, Wick Kommunikation Aps

Hanne Wick, Wick Kommunikation Aps Tekster til web Oplæg af Hanne Wick, Wick Kommunikation Aps Digital Markedsføring 2011 Hanne Wick, Wick Kommunikation Aps Har siden 1983 arbejdet med kommunikation, markedsføring og PR, siden 1999 med

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

BERETTE. NIVEAU: 7.-8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

BERETTE. NIVEAU: 7.-8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-8. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet personligt brev i iskriv til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

dr.dk Artikelmanual for Artikelmanual oktober 2013

dr.dk Artikelmanual for Artikelmanual oktober 2013 Artikelmanual oktober 2013 Artikelmanual for dr.dk I dr.dks design er det afgørende at brugerne møder en konsekvens i den måde, vi udformer vores nyheder og artikler på. Denne manual udstikker retningslinjer

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Sådan kommunikerer vi! Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Sådan kommunikerer vi! Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Om kommunikationspolitikken 5 Hvem skriver du til? 6 Tekstens struktur 7 Korrektur 8 Faldgruber

Læs mere

2.g-opgaven i dansk og/eller historie

2.g-opgaven i dansk og/eller historie 1 2.g-opgaven i dansk og/eller historie Indholdsfortegnelse 1. Formålet med 2.g-opgaven i dansk og/eller historie s.1 2. Tidsplan for opgaven s.2 3. Formalia s.2 4. Pligter og rettigheder for student og

Læs mere

PROJEKTLEDELSE UNDRAISINGPR & KOMMUNIKATION OPSTARTØKONOM- EN PUBLIKATION AF CENTER FOR ANVENDT KUNSTNERISK INNOVATION

PROJEKTLEDELSE UNDRAISINGPR & KOMMUNIKATION OPSTARTØKONOM- EN PUBLIKATION AF CENTER FOR ANVENDT KUNSTNERISK INNOVATION PROJEKTLEDELSE UNDRAISINGPR & KOMMUNIKATION OPSTARTØKONOM- EN PUBLIKATION AF CENTER FOR ANVENDT KUNSTNERISK INNOVATION INDHOLD Redaktør: Redaktion: Layout: Udgivet af: Copyright Pernille Skov Julie Hjort

Læs mere