FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 14. maj kl. 17:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 14. maj kl. 17:00"

Transkript

1 Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 14. maj kl. 17:00 på Fjelsted Skov Kro, St. Landevej 92, 5592 Ejby Referat Følgende deltog i mødet Henrik Raae Andersen (HRA) DMK formand Anton Dahl (AD) AD DGSK næstformand Hans Martin Christensen (HMC) KH Anders Mortensen (AM) DVK Morten Hougaard (MH) DWK Johanna Jongstra (JJ) DDPH Torben Mørup (TM) DRK Robert Trane (RT) GDH Flemming Fugled Jørgensen (FFJ) PK Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ) DBK Erik Rimmen (ER) DISK Erling Clausen (EC) ESK Minna Clausen (MC) kasserer Flemming Østergaard (FØ) redaktør Jagthunden Kim Geisler Kristensen (KGK) KJS gæst Rune Riishøj (RR) Fremtidsudvalget Jette Veggerby (JV) sekretær Bent Olsen (BO) afgående sekretær Torben Andreasen (TA) FJD Udstillingen formand Afbud fra Carsten Lundhøj, som sendte suppleant Just Mikkelsen Allan Høyer Fremtidsudvalget Thomas Stenbæk Fremtidsudvalget Fastlæggelse af dagsorden Ingen ændring Underskrivelse af referat Er underskrevet

2 Beretninger Fremtidsudvalget med RR i spidsen fremlagde et flotte stykke arbejde RR beklagede forsinkelsen af fremlæggelsen, men det var vigtig materialet var gennemarbejdet. Nyt layout blev fremvist, som samlet skal markedsføre de stående racer. Hver klub vil skulle investere ca kr. om året ved 16 klubber, 1. år vil det være ca kr. pr. klub. Forventet ramme for år 1 for FJD: kr. Fra alle kanter var stor ros til Fremtidsudvalget og der var enighed om, at der må både arbejdes og investeres for at få vendt udviklingen. Der var også enighed om, at der ikke skal sættes begrænsninger inden projektet er kommet i gang. RR bad om at få en melding fra FJD om dette var vejen, og det blev besluttet, at der skal være en workshop fredag den 15. august med tovholdere fra hver klub, således projektet kan komme videre. Udstillingskomiteen Formand Torben Andreasen TA har ikke så meget at berette, da der bliver sendt referat ud til formændene efter hvert møde, således disse kan være opdateret. TA meddelte, at komiteen har kr. stående og det er blevet besluttet, at komiteen skal have kr. i kassen. De 3 års prøveperiode er nu gået og komiteen henstiller til at pengene kommer tilbage til klubberne ca. 170 kr. pr. hund TA opfordrede alle til at gøre en større indsats ude i klubberne inden udstillingen, dette havde hans egen klub gjort, hvilket resulterede i, at der var flest Bretons på sidste udstilling. Udstillingen vil fortsætte som den hidtil har gjort, med mindre der kommer nye tiltag fra FJD Herefter var der debat, bl.a. omkring foder på udstillingen og HMC fik svar på det spørgsmål han rejste på sidste møde, nemlig at der er en årsag til, at der ikke kan være foderpræmier fra andre firmaer en Iversen, som er udstillingens hovedsponsor, der giver foder til alle racer og betaler kr. til kataloget. Dog må man gerne have bannere mv. Komiteen hører gerne om klubbernes ønsker og er fleksibel, dette kræver blot, at komitee medlemmerne er i kontakt med bestyrelsen, så gør vi hvad der er muligt. Der blev rejst spørgsmål omkring parkering og TA oplyste at komiteen vil forsøge at finde 50 pladser på den anden side af hallen, hvor hjælpere mv. kan parkere, så der er plads til kunderne på de nemme pladser. Det blev besluttet, at hensætte kr., mens der overvejes om pengene skal bruges til Fremtidsudvalgets forslag eller skal tilbage til specialklubberne i forhold til antal stillede hunde fra de enkelte klubber de sidste 3 år.

3 MC havde et forslag fra økonomiudvalget, der lød på at FJD udstillingen bliver oprettet som en markprøve og afregningen kommer til at foregå til FJD og ikke specialklubberne. HR forslog, at udstillingen måske kunne flyttes til Egeskov Slot fremover. Der blev debateret kort herom, men intet besluttet. Markvildtudvalget Flemming Østergaard FØ berettede, at projekt med korthårsklubben ved Give er rigtig godt og god PR værdi. Der vil blive afhold markvandringer i flere af forvaltningsområderne de fleste steder i samarbejde med lokale landboforeninger og jagtforeninger alle interesserede bliver inviteret også naturfredningsforeningen. Siden materialet er sendt ud, så er markvildtudvalget inviteret i et samarbejde med Heden og Fjordens Landboforening, for at deres egne konsulenter kan blive klædt bedre på Nyt udsætningsforlig i 2017, det er spændende arbejde. Danmarks Jægerforbund har inviteret alle interessenter til en møderække, der kan danne grundlag for DJs politik på området. Vigtigt, at vi kender jer i FJDS holdning, vi er klar til at give køb på udsætningen om foråret, der er ikke nogle gode argumenter for at gøre det. Fuglene bliver taget af rovfugle og laver forstyrrelser på arealerne. Måske kan vi bruge dette i en forhandling kan organisationerne få forhandlet igennem, at man kan sætte fugle ud i jagtsæsonen i forbindelse med afholdelse af prøver, hvor der fældes fugl i stedet. Til efteråret nyt møde. Derefter var der debat, hvor HRA fortalte, at man på det første møde var blevet enige om, at ordet hundesport ikke måtte forekomme i det fremadrettede arbejde. Det erstattes med afprøvning af jagthunde. HRA opfordrede alle til at møde næste gang, så vi kan vise fælles front. TM tog afstand fra, at starte med at give køb på noget på forhånd. Der var enighed om, at landbruget skal være en samarbejdspartner, men det er svært at overbevise DJ om at pengene skal ud i landbruget. FØ 2 projekter indstillet til Markvildtprisen 2014 Ærø som nr. 1, meget stort for hele øen, både landmænd, hundefolk, landbo foreninger mv. Dette var der opbakning om og Agerhønen tilbage til Ærø blev valgt og får markvildtprisen Jagthunden bilag FØ udsendt rapport til jer med budget. Vi gør alt hvad vi kan for at lave et spændende blad. Fået samlet en god stribe af skribenter. Vi mangler fotografer og skribenter på sjælland, så hjælp med at finde nogle. KGK vil se om han kender nogle og vende tilbage til FØ.

4 Hjemmeside FØ prøver hele tiden at få den mere brugervenlig og opdateret. Der må højest være 3 klik ellers falder folk ud. JJ efterlyster ikoner for hver klub. Ikke venlig over for tablets og mobil. Dette vil FØ få lavet. (Der er skabt direkte links til specialklubbernes hjemmesider på FJDs forside). Der blev også efterlyst en mere komplet oversigt over prøver evt. en PDF udgave, der kan udprintes. FØ forklarede, at der er en komplet oversigt. Vil gerne se nærmere på tingene, men vil helst undgå PDF filer, da man ikke kan rette i dem, og derfor er det vanskeligt at opdatere oversigten, når der sker ændringer. Økonomiudvalget Minna Clausen MC forslag om at sætte begrænsing på kørels udgifter pr. person. Ikke at det har været overskrevet. Dette blev forkastet, da der ikke er noget behov. Jagthunden når det revideres, så passer det ikke. Hver år skal der laves en aftale, der henviser, så det er til at finde ud af. Der er for meget der ikke stemmer. Budgettet skal gennem økonomiudvalget, så aftalen bliver tilpasset. Det er fra 2008 det som ligger nu. MC og økonomiudvalget laver et udkast på, hvad et nyt system vil koste kontra en opdatering af det nuværende. Udstillingen de er der ikke taget stilling til. Fremover ønskes der, at udstillingen laves som en markprøve af hensyn til regnskabet. Dette ønskes besluttet og det blev vedtaget. Glasregnskabet MC ønsker at lave det nemmere. Har regnet på, hvad det vil koste at ændre dette. Ved en stigning på 5 kr. pr. medlem, så kan det blive FJD som står for det og hver klub skal ikke have en regning. Alle udentaget Drente har penge tilgode, så kan vi udbetale de kr. til klubberne. Det blev besluttet, at 2014 kører som hidtil og fra 2015 stiger medlemskontingentet med 5 kr. pr. medlem og pengene udbetales til klubberne. Kasseren Minna Clausen Overskud på ca Restancer på kr. er indbetalt. En tidligere prøveleder er sendt til advokat pga. manglende afregning af prøver, og er nu i fogedretten. Dette bliver nok afskrevet som tab i Sekretæren Jette Veggerby Jv kunne berette, at der havde været 89 flere hunde på forårsmarkprøverne, dette på trods af 2 prøver mindre og tillagde det dels det rigtig gode forårsvejr og arbejde ude i klubberne for at få hundene markprøvet. Forslag fra Carsten Lundhøj aktivitetsudvalg til messer mv.

5 Der var forslag fra CL om at oprette et aktivitetsudvalg. FØ gjorde opmærksom på, at alle ting lander på det forkerte bord, derfor skal det ikke udskydes, det er svært at finde ud af kommandovejen for dem, der har arrangementer. Det blev besluttet, at BO er tovholder på Gram Slot, men han kan ikke være der på dagene. Klubberne skal sende en mail til BO på den person, som skal hjælpe med Gram Slot, så koordinere han den. Mail til BO er: Resten af årets aktiviteter udskydes til næste møde. Forslag fra Anton Dahl Økonomisk støtte til VM 2016 se bilag DKK vil satste kr. men skal selvfølgelig hente nogle penge hjem. I 2006 gav FJD og specialklubberne ca kr. Der er søgt tilskud hos banker, kommuner, landbruget mv. Vil FJD være med til dette. Eller skal det være på klub basis. Det blev vedtaget, at FJD støtter med kr. Der bliver lavet et forhåndstilsag og penge skal først falde, når arrangementet er oppe at køre. Der bliver en hjemmeside, der kommer til at køre i 2 år, hvor klubberne bliver promoveret under FJD. Formandskabet Kort gensidig orientering fra gruppemøderne Engelske: Henstiller til at køre igennem hele dage blot hundene er afprøvet i et vist stykke tid. Vil støtte op om markeringsdækken til hunde (orange), som skal prøves af i en periode. EC både eng og kon er enige om at køre en prøveperiode på 2 år. Måske er det tid til at fjerne halsbånd på prøverne, da alle politistationer har en scanner. FØ en hund bliver væk på en markprøve, bliver sat på et internat og vacineret det koster mange 1000 kr. for ejeren. Kontintale: Dommerelever 4 bliver formentlig godkendt på næste DJU møde, det var unge mennesker, så det er positivt. DKK Søren Hetch stopper snart, et udvalg laver en profil for at finde kandidater. Rejst kandiatur til schweissudvalg. Samarbejdsrelationer: DJU, DKK og DJ Fremtidens FJD oplæg til diskussion v. AD og HRA Oplæg fra AD om fremtiden. Formandskabet havde tidligere lovet at komme med et debatoplæg på hvordan fremtidens FJD kunne se. Dette oplæg blev der gjort rede for. Der forventes at pågå debat over længere tid.

6 AD fremsender diskussionsoplægget til bestyrelsen via mail en af de nærmeste dage. Evt. SSJ oplyser, at han er i gang med at skrive et officielt brev til DKK, pga. hundeweb er lukket land, med mindre man er medlem. Dette ønskes ændret, når man er medlem af en specialklub, bør man have adgang til hundeweb. Dette var alle enige i bør laves om, og SSJ trækker gerne brevet og vil gå til sin bestyrelse, så FJD fælles kan lavet brevet. Næste møde 12. november 2014 kl. 17:00.

FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 12. november kl. 17:00 på Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby

FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 12. november kl. 17:00 på Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 12. november kl. 17:00 på Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby Referat Følgende deltog i mødet Henrik

Læs mere

Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle

Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Christian Johansen

Læs mere

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul Dagsorden i henhold til 12 Referat af DISK s generalforsamlingen den 30. marts 2012. 1. Valg af dirigent Valgt: Ole Søager ole@soeager.dk Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Nummer 6 december 2010 Jagthunden

Nummer 6 december 2010 Jagthunden Nummer 6 december 2010 Jagthunden Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark 2 INDHOLD 5 Redaktørens spalte 5 Nytårsfestival 5 FJD,s vintermøde 6 Oktoberfest ved Vordingborg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Nummer 4 august 2010 Jagthunden

Nummer 4 august 2010 Jagthunden Nummer 4 august 2010 Jagthunden Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark 2 INDHOLD 5 Redaktørens spalte 5 Schweisshunden 6 FJD i nye klæder 8 De hyggede sig på Fyn 10 Sådan

Læs mere

Udgivet af de de stående jagthundeklubber i Danmark. Nummer 2 april 2013. Jagthunden

Udgivet af de de stående jagthundeklubber i Danmark. Nummer 2 april 2013. Jagthunden Udgivet af de de stående jagthundeklubber i Danmark Nummer 2 april 2013 Jagthunden Jagthunden Jagthunden er medlemsblad for specialklubber tilsluttet FJD. Bladet udkommer i d. 15. i månederne: februar,

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 37. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2012 www.dmk-online.dk

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 37. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2012 www.dmk-online.dk Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 37. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2012 www.dmk-online.dk FORSIDEBILLEDET DMK afholdt forårsmarkprøve ved Ringsted den 24/25 marts. Forsidebilledet i dette nummer

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere

LYNGE-BROBY JAGTFORENING Generalforsamling 2012 Referat

LYNGE-BROBY JAGTFORENING Generalforsamling 2012 Referat Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 4. Indkomne

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt 13.12.2011

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt 13.12.2011 Til stede: Erling Post Kirsten Thabasz Zaluski Vibeke Kahl Helge Poulsen Peter Brostrøm Dagmar Brendstrup Jakob Vedsted Mette Foged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Aude Peter Gjelstrup Susanne Bødker Formand

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere