Leder Midt i finanskrisen er det endnu engang lykkedes flere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leder Midt i finanskrisen er det endnu engang lykkedes flere"

Transkript

1 Finansrådets Nyhedsbrev nr. 1 januar 2009 INDHOLD 1 Tillid gør banker til de bedste arbejdspladser 3 Leder Kreditpakke sikrer en robust finansiel sektor 4 Ti skarpe om kreditpakken 5 Dårlige økonomiske konjukturer giver strammere kreditvilkår 6 Banker får anbefalinger om god selskabsledelse 7 Flere bankrøverier højere opklaringsprocent 7 Undgå netbankindbrud opdater din pc Tillid gør banker til de bedste arbejdspladser AF CHRISTIAN BLOMGREEN Midt i finanskrisen er det endnu engang lykkedes flere banker og sparekasser at markere sig på listen over Danmarks bedste arbejdspladser. Men hvad er det bankerne kan? Selvledelse, tillid og frihed i yderste potens er blandt nøgleordene, konkluderer en ny undersøgelse som særligt det offentlige kan lære af. Selv ikke en finanskrise kan fjerne smilet hos medarbejderne i banksektoren. Især ikke i Middelfart hvor den lokale sparekasse år efter år er en af Danmarks bedste arbejdspladser - og i år kåret til den bedste med en lang række andre banker og sparekasser i hælene. Stina Trojlsgaard er konsulent i virksomheden Living Value, der underviser virksomheder i ledelse. Hun har undersøgt, hvad det er, de bedste arbejdspladser i Danmark

2 gør så godt. Og konklusionen på undersøgelsen viser, at de bedste arbejdspladser viser tillid til deres medarbejdere. Dermed får de mere ud af dem og en bedre bundlinje. Tilliden kommer blandt andet til udtryk i afskaffelsen af kontroller, regler og forretningsgange. Enkelte virksomheder er endda gået så vidt som til at ophæve en fast arbejdstid for medarbejderne, så de selv kan tilrettelægge deres tid At netop bankerne er så gode arbejdspladser, skyldes ifølge både Stina Trojlsgaard og administrerende direktør i Middelfart Sparekasse Hans Erik Brønserud en blanding af tradition og nødvendighed. Der har været hård konkurrence om medarbejderne i mange år, og derfor har man fokuseret på, hvordan man får medarbejderne til at trives med deres arbejde. Og det har vist sig at give rigtig gode resultater, siger Hans Erik Brønserud. FAKTA: MIDDELFART SPAREKASSE Middelfart Sparekasse har de sidste syv år opnået Top10-placeringer som Danmarks Bedste Arbejdsplads og vandt konkurrencen i både 2005 og Banken er kåret som Europas bedste finansielle arbejdsplads i 2007 og Væk med kontrolsystemer Siden 1991 har Middelfart Sparekasse arbejdet ud fra et værdisæt, hvor medarbejderne er kernen i forretningen, og hvor tilliden til, at de træffer de rigtige valg, er stor. Således er alle kontrolsystemer fjernet, og medarbejderne kan i udstrakt grad selv træffe beslutninger om lån og rente uden at skulle spørge ledelsen. Det betyder, at den enkelte reelt er sin egen leder. Vi har vores medarbejderes fortrolighed, og vi stoler på, at vi kan indvi dem i virksomhedens planer, uden at det slipper ud. Da Middelfart Sparekasse i 1998 ville lancere en ny ejendomsmæglerkæde, var det ingen hemmelighed for medarbejderne i banken. Allerede i juni blev de informeret om planerne, og da de blev offentliggjort i efteråret, kom det som en bombe for omverdenen. Det giver et godt arbejdsmiljø, at vi ved, vi kan stole på hinanden, siger Hans Erik Brønserud. Også under den nuværende finanskrise har ledelsen i Middelfart Sparekasse orienteret medarbejderne om, hvordan deres arbejdsplads er påvirket af krisen, og det hjælper banken bedre gennem krisen, vurderer Brønserud. Og det er netop den form for gensidig tillid mellem medarbejderne og ledelse betaler sig. Det er svært at måle, hvor meget bundlinjen påvirkes af tillidsbaseret ledelse, men Middelfart Sparekasse har oplevet imponerende resultater, og så annoncerer de stort set aldrig efter nye medarbejdere. Og det er noget, der kan mærkes økonomisk. Det koster vel rundt regnet en halv million kroner, hver gang en medarbejder rejser og en ny skal læres op, konstaterer Hans Erik Brønserud. 40 procent mere effektive Regeringen har tidligere blæst til kamp mod sygefraværet i det offentlige, men resultaterne har hidtil været sparsomme. En opgørelse fra Arbejdernes Erhvervsråd i maj sidste år viste eksempelvis, at det gennemsnitlige sygefravær i Århus Kommune er steget støt og roligt de sidste mange år og nåede 21 fraværsdage per medarbejder i Det er fire gange så højt sygefravær som i Middelfart Sparekasse. Samtidig er medarbejderne langt mere effektive, når de er tilfredse med deres arbejde, så det offentlige burde begynde at kigge på, hvad de kan lære af bankerne, vurderer Stina Trojlsgaard. Det ville være oplagt, for det private erhvervsliv er langt bedre til at se, at det er lysten, der driver værket, hvorimod det offentlige halser langt efter. Der findes også gode eksempler i det offentlige, men typisk stiller en offentlig virksomhed langt flere krav til medarbejderne i form af nye regler og registrering. Det skaber mange frustrationer, dårlig trivsel og mindre engagement, siger hun. I Danske Bank har man dokumenteret, hvordan trivsel blandt medarbejderne betaler sig på bundlinjen. Vi er i dag i stand til at dokumentere sort på hvidt, at den tredjedel af medarbejdere, der er mest tilfredse, bidrager med op til 40 procent mere til vores indtjening end den tredjedel, der oplever mindst glæde ved at møde på arbejde, udtalte HR-direktør Lars Mørch, Danske Bank, til Børsen i maj måned. Generation Y finder sig ikke i noget Den generation, der er på vej ind på arbejdsmarkedet også kaldet generation Y vil stille langt flere krav til deres arbejde, end tidligere generationer har gjort. De unge kommer med et krav om, at ledelsen skal indrette sig efter dem. De vil have ansvar, udfordringer, frihed og medbestemmelse over deres arbejdsdag. Man kan som leder godt have den holdning, at de unge vil vænne sig til en traditionel ledelsesstil, når de først er på arbejdsmarkedet. Men de kommer med en masse ressourcer, og det handler om at få det bedste ud af dem - og det gør man kun gennem tillidsbaseret ledelse og ved at tilbyde dem ansvar og fleksibilitet, siger Stina Trojlsgaard. FAKTA: SEKS AFGØRENDE KRITERIER I TILLIDSBASERET LEDELSE > Tro på at medarbejderen gør sit bedste > tro på at medarbejderen har de rette kompetencer > Giv en klar briefing på opgaven > Giv frihed til at løse opgaven > Gør ledelsen tilgængelig > Husk at evaluere/følge op 2 KAPITAL NYHEDSBREV

3 leder Et bredt flertal i Folketinget har indgået forlig om en kreditpakke på 75 mia. kr. til danske banker og sparekasser samt 25 mia. kr. til realkreditinstitutterne. Kreditpakken skal sikre bankernes mulighed for at yde kredit til privatog erhvervskunder. Kreditpakke sikrer en robust finansiel sektor Finansrådet finder det fornuftigt, at partierne sikrer en meget robust finansiel sektor. Bankerne kan dermed koncentrere sig om lån og kreditter til sunde, veldrevne projekter og kreditværdige kunder. Og dermed kan kreditpakken være med til at skabe grundlag for sunde udlån og mindske risikoen for en kreditklemme. Finansrådet er tilfreds med, at der er fundet en hybrid kernekapital konstruktion, som vi har set i andre lande. (Hybrid kernekapital kan medregnes til pengeinstitutternes ansvarlige kapital. Hybrid kernekapital har karakter af et gældsinstrument, men pålagt strengere krav, herunder at løbetiden ikke må være fast, og at forrentning af gælden bortfalder, hvis pengeinstituttet ikke har frie reserver.) Det er bestemt ikke en billig facilitet, der er stillet til rådighed. Formålet er imidlertid, at der stilles kernekapital til rådighed, idet det jo netop er denne type kapital, bankerne har meget vanskeligt ved at skaffe andre steder. Finansrådet forventer, at mange af rådets medlemmer vil benytte de nye muligheder. Men det er naturligvis op til bestyrelserne og ejerne af bankerne på de kommende generalforsamlinger at afgøre, om de vil bruge kreditpakkens faciliteter. Forsidefoto: Stockxpert.com KAPITAL NYT Januar 2009 Nr årgang. Redaktion og abonnement Finansrådets Hus Amaliegade 7, 1256 København K Telefon Fax Udgiver Finansrådet Redaktionen Redaktør Mikael Winkler (ansvh.), Web-master Jan Lerbjerg Nielsen, Layout Maja Blarke, Udgivelse KAPITAL NYT udkommer ca. 10 gange årligt. ISSN NR.1 JANUAR

4 10 skarpe om kreditpakken KAPITAL NYT har bedt Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz om at svare på 10 ofte stillede spørgsmål om kreditpakkens indhold og konsekvenser: Hvordan vil I sikre, at pengene kommer ud at arbejde? Jørgen A. Horwitz: Vi kan ikke sikre, at alle virksomheder kan få lån, men vi kan med stor sikkerhed sige, at sunde og veldrevne virksomheder vil få lettere ved at opnå kredit. Bankerne har fået mulighed for at ruste sig frem for at være nødsaget til at trimme deres balancer. Vi tjener vores penge ved at låne penge ud, så naturligvis er vi også selv interesseret i, at pengene kommer ud at arbejde. - Hvor hurtigt får pakken effekt på markedet? Jørgen A. Horwitz: - Efter min vurdering har pakken allerede effekt. Med kreditpakken og dermed bevidstheden om, at bankerne kan opnå kapitalindskud, kan de nu koncentrere sig om at give udlån til kreditværdige virksomheder og kunder. Før kreditpakken skulle bankerne ganske vist ikke bruge kapital her og nu. Men de var i en situation, hvor de var nødsaget til at reducere deres udlån, for at imødegå de forventede store tab, der vil komme på grund af den dårlige økonomiske vejrudsigt. Nu er vi bedre rustet til at møde uvejret. - Hvad kommer pakken til at koste skatteyderne? Jørgen A. Horwitz: - Denne kreditpakke drejer sig ikke om statsstøtte. Den drejer sig om kapitalindskud, som bankerne skal tilbagebetale med en rente på mellem 9 og 11¼ procent. Dermed kan vi ikke forvente, at det vil komme til at koste skatteborgerne penge. Tværtimod. - Hvorfor en solvensprocent på 12? Det virker som et højt krav i forhold til de 8 procent, der er lovkrav..? Jørgen A. Horwitz: Jo, det er højt. Men vi går en svær økonomisk tid i møde, så jeg synes, det er positivt, at bankerne her ved indgangen til en økonomisk lavkonjunktur får mulighed for at ruste sig til de kommende år. Bliver det dyrere at være kunde? Jørgen A. Horwitz: Kreditpakken polstrer banker, så de bliver så solide, at de kan låne penge ud til sunde projekter. Selvom bankerne skal betale mellem 9 og 11¼ procent hos staten, så er det ikke ensbetydende med, at kunderne dermed skal betale den samme rente eller mere. Sådan fungerer det ikke. Når en bank får 100 kroner i kapitalindskud og dermed øger kernekapitalen med 100 kroner, kan den låne ca. 700 kroner ud. Banken skal betale en høj rente for de 100 kroner, men kan låne de resterende 600 kroner til en lavere rente. Renten over for kunden er sammensat af bankernes omkostninger ved at skaffe kapital samt den enkelte kundes kreditværdighed. 4 KAPITAL NYHEDSBREV

5 Hvor mange tror Finansrådet vil tilslutte sig pakken? Jørgen A. Horwitz: - Jeg forventer, at mange af Finansrådets medlemmer vil benytte de nye muligheder. Men det er naturligvis op til bestyrelserne og ejerne af bankerne på de kommende generalforsamlinger at afgøre, om de vil bruge kreditpakkens faciliteter. Hvad siger I til, at staten tjener på pakken? Er det en fair pris? Jørgen A. Horwitz: EU opstiller nogle klare betingelser for sådanne kreditpakker, blandt andet skal staten have et markedsmæssigt afkast. Hvornår skal vi have bankpakke III? Er pakken her blot endnu et plaster på et blødende sår? Jørgen A. Horwitz: Jeg mener, vi har et godt set-up. Banker kan ruste sig, og der er et Afviklingsselskab til at tage sig af de forhåbentlig få banker eller ingen, der ikke kan klare sig. Vi er også tilfredse med, at Afviklingsselskabet kan være med til at lette overtagelse af en nødlidende bank. Det er fortsat den bedste løsning. - Er det ikke urimeligt, at bankerne stilles over for forskellige priser? Jørgen A. Horwitz: Nej, det mener jeg ikke. Jo mere robust en bank er, jo mindre risiko præmie tages der. Sådan har det altid været. - Er det ikke farligt med afdragsfrie lån, der kan løbe uendeligt? Jørgen A. Horwitz: Der er ikke tale om lån, men om et kapitalindskud i form af hybrid kernekapital. Hybrid kernekapital, der kan medregnes til pengeinstitutternes ansvarlige kapital, har karakter af at være et gældsinstrument, men er pålagt strengere krav, herunder at løbetiden netop ikke må være fast. Det er hensigten, at kapitalindskuddet skal være midlertidigt. Bankerne har et incitament til at betale hurtigt tilbage, idet hovedstolen stiger efter de første fem år. lgh/lln Dårlige økonomiske konjunkturer giver strammere kreditvilkår AF MORTEN FREDERIKSEN, KONTORCHEF, FINANSRÅDET Uanset politiske indgreb og kapitaltilførsel vil bankerne fremover blive mere konservative i deres kreditpolitik Aktiviteten i verdensøkonomien er gået kraftigt ned i gear og den økonomiske vejrudsigt for de næste år peger på lav eller negativ økonomisk vækst i Danmark. Det vil føre til flere konkurser blandt virksomhederne og stigende ledighed. De dårlige økonomiske udsigter påvirker kreditgivningen i landets banker og det er helt naturligt. En helt central rolle for bankerne er at sikre en fornuftig kreditgivning således, at der bliver lånt penge ud på de rigtige vilkår. Bankerne har en forpligtigelse til i både i gode og dårlige tider at lånene går til de gode virksomheder og privatpersoner med god økonomi, mens dårlige virksomheder og privatpersoner med dårlig økonomi skal have nej til at låne. Det er både godt for den enkelte og sikrer samtidig en sund bankforretning, hvilket er fundamentalt for et velfungerende samfund med økonomisk vækst. Væsentlig stramning i udlån Nationalbanken har for nyligt offentliggjort en undersøgelse af bankernes udlån. Det er første gang, at en sådan undersøgelse udarbejdes i Danmark, og hovedkonklusionen i undersøgelsen er, at der i 4. kvartal 2008 er sket en væsentlig stramning i penge- og realkreditinstitutternes udlånspolitik, og at yderligere opstramninger må forudses i den kommende tid. Nationalbankens undersøgelse dokumenterer således effekterne af den finansielle krise og de dårlige konjunkturer. Undersøgelsen viser også, at kravene til udlån er strammet. Det gælder særligt for erhvervslivet, men også husholdningerne er påvirket. I undersøgelsen angiver bankerne, at baggrunden for stramningerne er forventningen om dårlige økonomiske udsigter, hvilket som nævnt må forventes at medføre flere konkurser og højere ledighed. Det vil fremadrettet give større tab på bankernes udlån. I en sådan situation er det nødven- digt for bankerne som ansvarlige virksomheder at se på vilkårene for udlån for eksempel ved at kræve mere sikkerhed for udlånet og hæve renterne for at tage højde for den forøgede risiko for tab (den såkaldte kreditrisiko). Nationalbankens undersøgelse viser netop, at der er blevet strammet op på disse to punkter. Yderligere har finanskrisen gjort det væsentligt dyrere og sværere for bankerne at få kapital dvs. bankernes finansieringsvilkår er blevet dårligere, hvilket også fremgår af Nationalbankens undersøgelse. Risiko for kreditklemme reduceret Samlet set må det derfor forventes, at bankerne fremadrettet vil udvise forsigtighed som følge af den forestående lavkonjunktur. I den forbindelse er det dog helt centralt ikke at ende i en såkaldt kreditklemme, hvor bankerne er nødt til at afvise gode låneansøgninger. Risikoen for en kreditklemme er dog blevet betydeligt reduceret som følge af regeringens og forligspartiernes enighed om en kreditpakke for dansk økonomi. mof NR.1 JANUAR

6 Banker får anbefalinger om god selskabsledelse AF KONTORCHEF RIKKE FRIBORG, FINANSRÅDET Finansrådet har udformet en række anbefalinger til medlemmerne om god selskabsledelse og krav til bankernes eksterne revisorer Finanskrisen har medført øget fokus på behovet for god selskabsledelse og effektive eksterne revisorer i banksektoren. Finansrådet har derfor udformet en række anbefalinger til medlemsvirksomhederne vedrørende god selskabsledelse og krav til bankernes eksterne revisorer. Finansrådet opfordrer medlemmerne til at følge de anerkendte anbefalinger fra Komitéen for God Selskabsledelse på områderne for bestyrelsens opgaver og ansvar, dens sammensætning og for direktionens vederlag. Finansrådets anbefalinger indeholder en bankspecifik vejledning til efterlevelse af Komitéens anbefalinger suppleret med nogle ekstra retningslinjer om incitamentsprogrammer. Kontrol med direktionen I anbefalingerne specificeres og eksemplificeres bestyrelsens ansvar i forhold til kontrol med direktionernes arbejde og kontrol med at direktionen besidder alle relevante kompetencer. Desuden omtales bestyrelsesformandens opgaver, og det understreges, at direktionen løbende skal informere bestyrelsen om dens arbejde, udarbejde en detaljeret arbejds- og opgavefordelinger for direktionen, udarbejde retningslinjer for alle væsentlige beslutninger samt løbende opdatere virksomhedens strategi. Anbefalingerne har også fokus på bestyrelsens sammensætning. Det er væsentligt, at den besidder alle relevante kompetencer i forhold til at lede en bank, sparekasse eller andelskasse. Som det sidste kerneområde opfordres medlemsvirksomhederne til at følge Komitéens vejledning for incitamentsaflønning (resultatafhængigt vederlag). Som et supplement til denne anbefaler Finansrådet sine medlemsvirksomheder, at incitamentsprogrammer også skal afhænge af flere parametre, som skal være specifikt angivet, samt at der skal være et loft for den potentielle udbetaling. Følg eller forklar Anbefalingerne skal følges efter complyog explain princippet. Hvis en medlemsvirksomhed ikke følger anbefalingerne, skal den forklare, hvorfor den ikke gør det. Redegørelsen om hvorvidt alle anbefalinger følges skal offentliggøres på medlemsvirksomhedens egen hjemmeside en gang årligt. Dette skal ske senest samtidig med indkaldelse til generalforsamling/repræsentantskabsmøde. Drøftelse af redegørelsen skal indgå som et fast dagsordenspunkt på generalforsamlingen/ repræsentantskabsmødet. Ved ekstern revision anbefales medlemsvirksomhederne at stille krav om, at den eksterne revisor har gennemgået efteruddannelse målrettet til bankområdet, og at revisor har erfaring med revision af bankregnskaber. Se mere om anbefalingerne på Danskerne: USA har ansvaret for krisen Mange danskere mener, at den amerikanske regering har hovedansvaret for finanskrisen. Det fremgår af en analyse foretaget af analysebureauet interreseach for tænketanken Cevea og offentliggjort i Berlingske Tidende den 8. januar. 35 procent af danskerne mener, at den amerikanske regering har hovedansvaret, 12 procent peger på danske banker, 11 procent på Verdensbanken og IMF, 4 procent lægger ansvaret på Finanstilsynet og 4 procent på den danske regering og kun 2 procent peger på EU som den hovedansvarlige. Finansrådets direktør har forståelse for analysen. Det er vigtigt at understrege, at det er en international krise, og at der ikke er én årsag til den situation, vi sidder i dag, siger Jørgen A. Horwitz bla. til Berlingske Tidende. Han understreger, at den gearing, der har været i den finansielle sektor, har også været med til at bære en fremgang. lln 6 KAPITAL NYHEDSBREV

7 Flere bankrøverier men højere opklaringsprocent Antallet af bankrøverier steg i 2008 med op mod 55 procent fra 71 i 2007 til 108 i 2008, viser Finansrådets årlige opgørelse. Finansrådet forstår ikke, at så mange kriminelle forsøger sig som bankrøvere. Dels er straffen for røveri minimum 1½-2 års fængsel, og dels er udbytterne i de fleste tilfælde af yderst begrænset størrelse, siger kontorchef i Finansrådet Niels Crone Lyngkjær. Dertil kommer, at politiet i det forløbne år har været ganske dygtige til hurtigt at opklare mere end halvdelen af røverierne. En opklaringsprocent på ca. 60 på nuværende tidspunkt er ganske flot, og sektoren er generelt meget tilfreds med politiets indsats i forbindelse med bankrøverier, fastslår Niels Crone Lyngkjær. Selv om der er markant flere røverier end sidste år, er tallet dog kun det halve af, hvad det var i årene Alligevel er det af hensyn til sektorens kassemedarbejdere trist, at disse hver dag skal gå på arbejdet i bevidstheden om, at et røveri kan ske. De menneskelige omkostninger ved de mange røverier er ganske store og det, der bekymrer sektoren mest. Finanssektoren ønsker uanset de mange røverier at fastholde de åbne ekspeditionsmiljøer. Det må dog forventes, at der i de kommende år vil blive færre filialer, ligesom antallet af rene rådgivningsfilialer vil stige. I røveriplagede filialer kan det forventes, at kontanter i større omfang vil blive lagt i såkaldte cash in/cash out-maskiner, der hindrer røverne adgang til kontanter. miw Undgå netbankindbrud opdater din pc 2008 bød på en stigning i antallet af netbankindbrud. I alt 156 gange overførte it-kriminelle penge fra intetanende danskeres netbankkonto mod 85 gange i Selv om der er tale om en stor procentvis stigning, er tallet ikke alarmerende, fastslår Finansrådet. Mere end 3,3 millioner danskere ordner deres banksager på nettet, så det er en forsvindende lille andel, der bliver ramt af netbankindbrud. Og skulle det ske, er det banken, der dækker tabet for privatkunderne, påpeger kontorchef i Finansrådet Birgitte Mikkelsen. Tabet på netbankindbrud blev i 2008 på i alt 9,1 millioner kroner mod 3,2 millioner kroner i Af skemaet fremgår, at netbankindbrudene ikke er jævnt fordelt over kvartalerne inden for de enkelte år. Tallene viser også, at der ikke er tale om en konstant stigning i antallet af netbankindbrud over året. Indbrud via spionprogrammer Alle netbankindbrud er uden undtagelse sket ved, at it-kriminelle lægger spionprogrammer på kundernes pc. Spionprogrammet giver de it-kriminelle adgang til alt på kundens pc, for eksempel adgangskoder, fotos og mailboks, og dermed også adgang til kundens netbank. En løbende opdatering af programmerne på computeren er det bedste værn mod netbankindbrud, siger Birgitte Mikkelsen. De fleste danskere har installeret antivirus og firewall og husker også at opdatere disse. Men opdatering af styresystemer og andet software som fx Adope, Java eller QuickTime er lige så vigtigt. De it-kriminelle udnytter sikkerhedshuller i uopdaterede systemer og software til at få spionprogrammet ind på kundens pc, forklarer Birgitte Mikkelsen. Netsikker nu! Opdatering af styresystemer og andet software er altså lige så væsentligt for it-sikkerheden som antivirusprogrammer. Det budskab skal gerne nå ud til alle danskere. Finansrådet deltog derfor i Netsikker nu! kampagnen, der blev afholdt i uge 41. Kampagnen, der har til formål at gøre danskerne mere fortrolige med it-sikkerhed, afvikles af Videnskabsministeriet i samarbejde med en lang række virksomheder og organisationer. Et af kampagnens fokusområder var netop opdatering af computeren. Her gik Finansrådet og TDC sammen om at lancere hjemmesiden På siden kan brugerne få hjælp til at gennemføre sikkerhedtjek af om pc en er opdateret og hente information om, hvad man kan gøre for at beskytte sin pc. Over danskere har besøgt hjemmesiden. Et stort antal har fået et håndgribeligt udbytte af besøget. Ca. 30 procent af de danskere, der har benyttet sig af sitets scanningsprogram, havde nemlig programmer, der ikke var opdateret. Derudover bidrog Finansrådet blandt andet til kampagnen ved, at bankerne sørgede for at udbrede kendskabet til Netsikker nu! via netbankerne og bankernes hjemmesider. miw STIGNING I NETBANKINDBRUD 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt NR.1 JANUAR

8 Blindevenlige pengeautomater Danske Bank installerer talefunktion i sine pengeautomater til gavn for blinde og svagtseende. Funktionen blev i december 2008 demonstreret for Dansk Blindesamfunds repræsentanter, som anerkendte, at den nye funktion var et fremskridt for blinde og svagtseende. Danske Bank har aftalt en testperiode af funktionen med Dansk Blindesamfund i første kvartal 2009 på udvalgte automater i landet. Herefter installeres funktionen på et større antal pengeautomater i den resterende del af 2009, og i løbet af en årrække vil samtlige af bankens automater blive forsynet med talefunktion. Talefunktionen aktiveres ved at tilslutte et sæt hovedtelefoner til automaten. Derpå guider talefunktionen kunden gennem transaktionen ved at fortælle om de muligheder, som hver menu tilbyder, med hvilke knapper de ønskede valg foretages og hvor knapperne er placeret på automaten. altså store potentialer i at fremme vilkårene for servicefag som design, rådgivning, finans, handel og forsikring. Serviceerhvervene rekrutterer typisk kandidater med en samfundsvidenskabelig, merkantil eller humanistisk baggrund, og her får universiteterne kroner om året til at undervise de studerende. Derimod får universitetet hele kroner om året eller mere end dobbelt så meget for at undervise en sundhedsvidenskabelig studerende. Det har store konsekvenser for uddannelseskvaliteten: en samfundsvidenskabelig studerende kan have helt ned til otte ugentlige timer, og hvor naturvidenskabelige forskere i gennemsnit skal undervise og vejlede fire studerende, skal forskere indenfor samfundsvidenskab undervise og vejlede 23 studerende. Det er ikke forskningsbaseret uddannelse. Det er selvstudier og derfor er der brug for at hæve uddannelsestaxameteret, fastslår Knud Henning Andersen. cmi Arbejdet har været undervejs i en årrække og er blandt andet blevet forsinket, fordi den gamle software i automaterne ikke understøttede en talefunktion. Men takket være en udskiftning af softwaren, er det nu muligt for Danske Bank at få funktionen installeret. Arbejdet med installationen af talefunktion i pengeautomaterne er en udløber af løbende drøftelser mellem en række danske handicaporganisationer og banksektoren i Handicapkontaktudvalget under Finansrådet. clb Brug for højere uddannelseskvalitet Der er brug for at hæve uddannelsestaxameteret for samfundsvidenskab og humaniora allerede fra efteråret 2009, mener Finansrådet. Mere og bedre undervisning vil skabe dygtigere kandidater, der kan anvende deres viden til at skabe vækst i virksomhederne. Og vi ved, at den vigtigste kilde til ny viden for servicevirksomheder er dimittender fra universiteterne, siger underdirektør i Finansrådet Knud Henning Andersen. Det er servicevirksomhederne, der har skabt væksten i Danmark i de seneste år. I de senere år har servicevirksomhederne stået for otte ud af ti nye jobs, der skabes i Danmark, og hele 60 procent af værdiskabelsen. Tilsvarende skaber service-erhvervene flere eksportarbejdspladser end de traditionelle erhverv. Der er Kursmanipulation straffes hårdt Børsmæglerforeningen advarer nu om, at der bliver slået hårdt ned på mod kursmanipulation i bankernes strakshandelssystem. De seneste års positive udvikling på aktiemarkederne har gjort aktiehandel meget udbredt blandt private investorer. Desværre har der også været en stigende tendens til, at flere og flere private investorer i strid med lovgivningen misbruger markedsmekanismen og den måde, som handelskurserne fastsættes på, fortæller underdirektør Søren Gade, Børsmæglerforeningen. Domstolene har gentagne gange takseret kursmanipulation til ubetinget fængsel. Det er for eksempel set i sager, hvor private investorer lægger en købs- eller salgsordre ud i markedet, for derefter at handle modsatrettet i sin netbank til de mere fordelagtige kurser som ordren i markedet har affødt. Forseelsen er også alvorlig uanset gevinstens størrelse. Misbrug svækker nemlig markedsaktørernes tillid til, at aktiemarkedet fungerer ordentligt og redeligt. Dette har naturligvis betydelige negative konsekvenser for aktiemarkedet som helhed både kapitalfremskaffelse og prisfastsættelse, fastslår Søren Gade. Han pointerer derfor, at Børsmæglerforeningen støtter op om den praksis, domstolene har skabt. Der er nu sendt et klart signal om, at misbrug ikke tolereres, siger Søren Gade. miw 8 KAPITAL NYHEDSBREV

9 Forbrugerrådet enig i ni ud af ti kendelser fra ankenævn Forbrugerrådet udtrykker i medierne utilfredshed med Pengeinstitutankenævnets arbejdsområde og afgørelser. Senest har begrundelsen været, at kunderne for sjældent får ret i deres klager. love som Folketinget har vedtaget. Afgørelserne træffes af et dommerpanel bestående af fem personer en højesterets- eller landsretsdommer og to repræsentanter udpeget af henholdsvis Finansrådet og Forbrugerrådet. Ankenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene. jeb Finansrådet står uforstående over for kritikken. De kolde fakta er: I 2008 har ankenævnets dommerpanel afsagt 221 afgørelser. En søgning på ankenævnets hjemmeside viser, at i 24 af disse afgørelser var de fem medlemmer af dommerpanelet ikke enige. I 16 af sagerne var det Finansrådets repræsentanter og dommeren, der udgjorde flertallet, og i otte af sagerne var det Forbrugerrådets repræsentanter og dommeren, der udgjorde flertallet. Det kan på den baggrund konkluderes, at Forbrugerrådets repræsentanter har været enige i ankenævnets afgørelse i 205 afgørelser ud af 221 afgørelser. Det svarer til en enighed på 93 procent. Måske mener Forbrugerrådet, at det er den lovgivning, som ankenævnet følger, der ikke i tilstrækkelig grad giver kunderne mulighed for at få erstatning. I så fald bør kritikken rettes mod lovgiverne. Finansrådet mener imidlertid, at vi har et velfungerende Pengeinstitutankenævn. Ankenævnet sikrer, at bankernes kunder på en hurtig og effektiv måde kan få afgjort deres klager. Har bankerne ikke fulgt reglerne, og har kunder som følge heraf lidt et tab, så får kunderne også medhold i deres klager. Pengeinstitutankenævnets formål er at behandle private kunders klager over danske banker, sparekasser og andelskasser. Afgørelserne træffes på baggrund af dansk ret det vil sige, de regler og Netværk skal lette udlændinges arbejdsophold i Danmark Regeringen vil skabe et samlet nationalt initiativ, der skal gøre det lettere for udenlandske videnarbejdere og deres familier at falde til i Danmark. Samtidig skal initiativet gøre danske virksomheder bedre til at fastholde udenlandske medarbejdere. Finansrådet er med i kapløbet om at få udbuddet om drift af et netværk for udenlandsk arbejdskraft. Sammen med de andre partnere i Expat in Denmark blev Finansrådet i midten af december således prækvalificeret til at drive netværket. Partnerne henholdsvis Copenhagen Post, Dansk Erhverv og Finansrådet er nu i fuld gang med at udarbejde det endelige bud, der skal afgives i begyndelsen af februar. Finansrådet indgår allerede som partner i det frivillige initiativ Expat in Denmark, der arbejder for integration af udenlandske medarbejdere i Danmark. Se mere på Initiativet tog form i sommer og har allerede et bredt netværk af samarbejdspartnere, en IT-platform, samt flere arrangementer bag sig. Der eksisterer således et solidt fundament, der skal styrkes og videreudvikles, og derfor har det været oplagt for parterne at byde ind på opgaven. vbc NR.1 JANUAR

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Anbefalinger for Finansrådets medlemsvirksomheder

Anbefalinger for Finansrådets medlemsvirksomheder Anbefalinger for Finansrådets medlemsvirksomheder Finansrådet 10. december 2008 Anbefalinger for Finansrådets medlemsvirksomheder Side 2 Det henstilles til alle Finansrådets medlemsvirksomheder at følge

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 1 Indledning: Denne redegørelse for Finansrådets ledelseskodeks vedrører regnskabsperioden 1. januar 2014-31. december 2014.

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Indledning Vores garanter, kunder og andre interesserede kan i det følgende læse mere om, hvorledes Dronninglund Sparekasse forholder

Læs mere

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge Mar. 11 Jun. 11 Sep. 11 Dec. 11 Mar. 12 Jun. 12 Sep. 12 Dec. 12 Mar. 13 Jun. 13 Sep. 13 Dec. 13 Mar. 14 Jun. 14 Sep. 14 Dec. 14 Mar. 15 Jun. 15 Sep. 15 Dec. 15 Mar. 16 Jun. 16 Sep. 16 Dec. 16 Mar. 17 Thorbjørn

Læs mere

Sparekassen Sjællands Ledelseskodeks 2014

Sparekassen Sjællands Ledelseskodeks 2014 Sparekassen Sjællands Ledelseskodeks 2014 1 Finansrådets anbefaling Sparekassen følger/følger ikke Kommentarer Medlemsvirksomhederne skal forholde sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen for god selskabsledelse.

Læs mere

Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014

Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Redegørelse vedrørende Ledelseskodeks 2014 Side 1 Medlemsvirksomhederne skal forholde sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2014. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2015

Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2015 Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2015 (22. februar 2016) Indledning Finansrådet udsendte den 22. november 2013 et ledelseskodeks med branchespecifikke anbefalinger vedrørende ledelsesmæssige

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Finansrådets ledelseskodeks 2014

Finansrådets ledelseskodeks 2014 Finansrådets ledelseskodeks 2014 1 Indledning: Nedenfor følger en oversigt over hvordan Sparekassen Balling forholder sig til Finansrådets Ledelseskodeks 2014. Ledelseskodekset blev udsendt den 22. november

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Nærværende redegørelse vedr. Finansrådets Ledelseskodeks er en del af Jyske Banks årsrapport 2015.

Nærværende redegørelse vedr. Finansrådets Ledelseskodeks er en del af Jyske Banks årsrapport 2015. Nærværende redegørelse vedr. Finansrådets Ledelseskodeks er en del af Jyske Banks årsrapport 2015. Finansrådets anbefalinger for god selskabsledelse Følger Den finansielle krise og følgevirkningerne af

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Ledelseskodeks i Lollands Bank

Ledelseskodeks i Lollands Bank Ledelseskodeks i Lollands Bank Anbefaling 1. Finansrådet anbefaler, at medlemsvirksomhederne forholder sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse. 2. Finansrådet anbefaler medlemsvirksomhederne

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november Januar 2017

Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november Januar 2017 Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 Januar 2017 1 Indledning: På sit møde den 13. december 2016 har bestyrelsen drøftet Finansrådets ledelseskodeks. Anbefaling

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Nye kapitalkrav efter finanskrisen

Nye kapitalkrav efter finanskrisen Nye kapitalkrav efter finanskrisen Her kan du læse om de konkrete stramninger i allerede vedtagne kapitalkrav, som er indført siden finanskrisen, og som har medført, at -koncernen skal forøge sin egentlige

Læs mere

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014 BORGER- PANEL Januar 014 Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje Der er bundlinje for virksomhederne i at arbejde med det gode liv. Langt de fleste i Region Syddanmark er godt tilfredse

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

Side 1 af 5. Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks af 22. november 2013

Side 1 af 5. Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks af 22. november 2013 Side 1 af 5 Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks af 22. november 2013 Indledning Nedenfor fremgår, hvorledes PFA Bank forholder sig til og efterlever Finansrådets Ledelseskodeks

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt NOTAT 24. juni 2009 09/03070-1 /lkl-dep Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om Roskilde Bank Spørgsmål AK Ministeren bedes redegøre for

Læs mere

Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2014

Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2014 Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2014 (16. februar 2015) Indledning Finansrådet udsendte den 22. november 2013 et ledelseskodeks med branchespecifikke anbefalinger vedrørende ledelsesmæssige

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

25. august 2011. 1. Baggrund

25. august 2011. 1. Baggrund 25. august 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en række konsolideringsinitiativer

Læs mere

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23%

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23% NR. 10 DECEMBER 2014 Milliardtab i land- og yderkommuner Selv om land- og yderkommuner står for 32 pct. af udlånsporteføljen, stammer hele 43 pct. af sektorens tab fra disse kommuner. Realkreditinstitutternes

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Bankunion kræver politisk lederskab

Bankunion kræver politisk lederskab NOTAT Bankunion kræver politisk lederskab Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Den danske befolkning er ved første øjekast kritisk over for dansk deltagelse i bankunionen.

Læs mere

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Dansk Industri 04. jun. 14 Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Tine Roed Direktør, Dansk Industri Kreditklemme definition? Direktør Jørgen A. Horwitz, Finansrådet: En kreditklemme

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Side 1 af 5. Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013

Side 1 af 5. Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 Side 1 af 5 Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 Indledning Nedenfor fremgår, hvorledes PFA Bank forholder sig til og efterlever Finansrådets ledelseskodeks

Læs mere

FINANSRÅDETS LEDELSESKODEKS DEN JYSKE SPAREKASSE

FINANSRÅDETS LEDELSESKODEKS DEN JYSKE SPAREKASSE FINANSRÅDETS LEDELSESKODEKS DEN JYSKE SPAREKASSE 2015 www.djs.dk Finansrådets ledelseskodeks i Den Jyske Sparekasse Introduktion Denne redegørelse for Finansrådets ledelseskodeks vedrører regnskabsperioden

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. 135 i Bekendtgørelse for finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne redegørelse

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Realkreditinstitutterne har siden finanskrisen hævet deres bidragssatser markant over for både

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Dansk økonomi er for alvor tilbage på vækstsporet. Det private forbrug

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

guide til it-sikkerhed

guide til it-sikkerhed Codans guide til it-sikkerhed Hvad du som virksomhed bør vide om it-kriminalitet og hvordan du kan forebygge det Indhold Side 3...Forord Side 4...Virksomhedernes tanker om it-kriminalitet Side 5...Sådan

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Dragsholm Sparekasse. Gældende for regnskabsåret 2015

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Dragsholm Sparekasse. Gældende for regnskabsåret 2015 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dragsholm Sparekasse Gældende for regnskabsåret 2015 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

O Guide til it-sikkerhed

O Guide til it-sikkerhed It-kriminalitet O Guide til it-sikkerhed Hvad din virksomhed bør vide om it-kriminalitet, og hvordan du kan forebygge det codan.dk 2 Forord 3 o Er I ordentligt sikret mod it-kriminalitet? Mange virksomheder

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage September Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage På kort sigt er det hårdt arbejde at få øget beskæftigelsen bare en smule. Men på lidt længere sigt så tror virksomhederne på, at det kan lade sig

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. EKKOfonden

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. EKKOfonden Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. EKKOfonden Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Hvad er det nu med PenSam?

Hvad er det nu med PenSam? Hvad er det nu med PenSam? Finanstilsynet, som er statens vagthund i den finansielle sektor, var fornylig på en såkaldt inspektion i PenSam Liv, der administrerer pensionsopsparing for FOAs medlemmer.

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER 5. april 2017 17/02708-6 ama-dep Samråd i ERU den 7. april

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Årsberetning for året 2008.

Årsberetning for året 2008. Årsberetning for året 2008. Så er det igen blevet tid til at se tilbage på endnu et år i NOCA, og jeg vil derfor her gøre status over foreningens aktiviteter i 2008. Som også vil være temaet for konferencen

Læs mere

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. Vedtaget 26. januar 2017

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. Vedtaget 26. januar 2017 s efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks Vedtaget 26. januar 2017 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder, hvor dette

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere