Værd at vide om fluor i tandplejen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide om fluor i tandplejen"

Transkript

1 Værd at vide om fluor i tandplejen Jørn Døi Aut. Tandplejer, MIL

2 Fluor Fluor har, siden midten af 1950 erne, været brugt som middel i forbindelse med cariesprofylakse, og på trods af jævnlige og vedholdende angreb fra forskellige sider, må det konstateres, at der ikke er megen tvivl om, at fluor er vigtig både i forebyggelsen og behandlingen af caries. Fluor er således bredt, men ikke universelt, accepteret af tandlæger, tandplejere og andet sundhedspersonale, som værende nyttig i det cariesforebyggende arbejde. Som cariesforebyggende- og behandlende middel, er fluor nok et af de bedst dokumenterede midler (evidensniveau 1) vi, som behandlere, har til rådighed, og det er derfor forståeligt, at terapeutisk anvendelse af fluor gennemføres i vid udstrækning. Mange forskellige typer af fluoridbehandlinger findes og spænder vidt, fra brug af fluor tandpasta, skyllemidler mv. hjemme, til professionelt administrerede fluorider på tandklinikker og igen til offentligt iværksatte fluorideringsprogrammer af drikkevand eller andre almindeligt indtagne fødevarer som for eksempel salt. Hensigten med dette skrift er, i oversigtsform, at belyse brugen af de mest forekommende fluorider, primært de, som findes på detailmarkedet, deres anvendelse samt relevante faktorer forbundet med deres brug. 2

3 Kemi Fluor er et grundstof i det periodiske system med symbolet F og atomnummer 9. Et fluoratom har dermed ni protoner og ni elektroner, hvor elektronerne i den ydre skal er adskilt fra hinanden. Det er den letteste af halogenerne, og ved standard tryk og temperatur, er fluor en bleggul gas sammensat af toatomige molekyler, F 2. Fluor er det mest elektronegative element i spændingsrækken. Det er også det mest reaktive af alle elementer og elementært er fluor en stærk oxidant, og der kræves dermed stor omhu i håndteringen af fri fluor. Fluor reagerer hurtigt og kraftigt med de fleste stoffer, og dermed findes frit fluor ikke længe i naturen, men i stedet bundet til andre stoffer. Disse fluorforbindelser kaldes fluorider, som kendes fx fra saltene Natriumfluorid, Natriummonofluorfosfat, Calciumfluorid, samt Stannofluorid. Fluors kemi er domineret af dets stærke tendens til at optage en elektron. Fluor er meget lidt tilbøjeligt til at ionisere til en kation, men viser i stedet en meget stærk præference for at optage en ekstra elektron, for at opnå den meget stabile neon-lignende elektronkonfiguration. Fluors ioniseringsenergi (den energi, der kræves for at fjerne en elektron for at danne F + ) er højere end for ethvert element, undtagen neon og helium. Fjernelse af en elektron fra et fluoratom kræver altså så meget energi, at ingen reagenser oxiderer fluor til en positiv oxidationstilstand. Fluor ses derfor altid som den monovalente anion F -. Mens et individuelt fluoratom har en uparret elektron, har molekylært fluor alle elektroner parret. Fluor-fluor bindingen i difluormolekylet er relativt svag, og brydes derved let. Virkningsmekanisme Fluorid og forebyggelse af caries Fluor er, som ovenfor nævnt, det mest reaktive element i det periodiske system og dets tilstedeværelse i saliva og biofilmen er vigtig i forhold til at begrænse demineralisering og stimulere remineralisering af emaljens apatitkrystaller. Emaljen består hovedsageligt af krystaller, hvor hydroxylapatit udgør den største del, og carboneret hydroxylapatit og fluorapatit indgår i mindre omfang. De carbonerede hydroxylapatitkrystaller går gradvist i opløsning når ph i plakvæsken er omkring 5,5, hydroxylapatitkrystallerne gør det ved lidt lavere ph ca. ph 5,3, mens fluorapatitkrystallerne først går i opløsning ved ph omkring 4,5. Fluorapatitkrystallerne er således de mest tungtopløselige. Da den cariogene plaque indeholder mælkesyre, og har et ph-niveau på 6-4,2, vil fluorapatitkrystallerne kun opløses langsomt og i begrænset omfang. 3

4 Fluoridionerne reagerer med de delvist opløste emaljekrystaller og tiltrækker calcium- og fosfationer i saliva til den demineraliserede tandemalje. Dette øger remineraliseringen af hydroxylapatitkrystallerne, og derudover begunstiger tilstedeværelsen af fluorid dannelsen af emalje fluorapatit ved substitution af hydroxylmolekyler med fluor i de delvist opløste hydroxylapatitkrystaller. Saliva fungerer som mediet, der leverer tilgængelige fluoridioner til den demineraliserede emalje og de delvist opløste krystaller. De fremherskende emalje / fluorid reaktionsprodukter er Calciumfluorid (CaF 2 ) og Calciumhydrogenfosfat (CaHPO 4 ). Uden spyt, til langsomt at opløse CaF 2 og til at levere fluoridioner til den demineraliserede emalje, vil remineraliseringsprocessen ikke forekomme. Opløsning af emaljens hydroxylapatitkrystaller ved ph-fald: Ca 5 (PO 4 )3OH (s) + H + (aq) Ca 5 (PO 4 )3+ (aq) + H 2 O (l) Nedbrydningen af hydroxylapatit ved tab af OH - forårsager at emaljen opløses. Processen er reversibel, idet saliva leverer OH - tilbage, så apatit gendannes. Hvis fluoridioner er til stede i saliva, vil fluorapatit, Ca 5 (PO 4 ) 3 F, også dannes. Ca 5 (PO 4 ) 3 + (aq) + F (aq) Ca 5 (PO 4 ) 3 F (s) Tandemalje Saliva Fluorid Initial caries Calciumfosfater 4

5 Ved høje koncentrationer af fluorid i saliva dannes calciumfluorid i porøsiteterne i carieslæsionen. Calciumfluorid udgør således et depot, som i forbindelse med demineralisering af emalje og dentin, opløses, og indgår som ovenfor beskrevet. Hyppig eksponering af tænderne for lave koncentrationer af fluorid, menes at frembringe den bedste virkning af fluorider, og dermed også mulighed for de optimale remineraliseringsbetingelser. Dette opnås visse steder i verden ved fluoridering af drikkevandet eller fødeemner, som fx salt, som dermed giver en daglig tilførsel af fluorid. Der er meget få videnskabeligt gode kliniske forsøg omhandlende brugen af systemisk indtag af fluor, og dem, der kan betragtes som metodisk tilstrækkelige, tyder på, at bidraget fra fluoridindtag til cariesforebyggelse er svag. Det synes, fra en gennemgang af litteraturen, at det udbytte ved systemisk indtag, der kan forventes i dag i befolkninger i lavfluorid områder, er lille. I Danmark har vandfluorideringen ikke været brugt, fordi en systematisk tilsætning af stoffer til drikkevandet er forbudt. I 1960 erne og 1970 erne anvendtes fluortabletter til mindre børn. Tabletterne blev bl.a. indtaget med det formål at påvirke selve tanddannelsen, således at der udvikledes en mere cariesmodstandsdygtig tandemalje. Pga. usikkerhed omkring doseringen forekom der lejlighedsvis tanddannelsesforstyrrelser, og der er betydelige beviser på, at systemisk indtagelse af fluorider forårsager dental fluorose. Men ikke mindst foranlediget af en dansk forskningsindsats, er opfattelsen af fluorids virkningsmåde nu ændret, og anvendelse af fluortabletter er forladt herhjemme. Desuden har den individuelle fluorbehandling i mange lande formindsket betydningen af den generelle vandfluoridering. Vigtigst synes det at være, at der er en vis koncentration af fluorid i det fugtige miljø omkring den færdigdannede tand. Fluorid fra fx tandpasta forhindrer den opløsning Sukrose Saliva Buffere Plak H + Tandemalje H 2 O OH HPO 4 2 PO 4 3 Ca 2+ Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 Ca 10 (PO 4 ) 6 F 2 F Tandsten Tandkød 5

6 og afkalkning af tanden, som ellers ville finde sted, når en cariogen plaque dannes på tandoverfladen. Det er således værd at bemærke, at effekten af generelt systemisk fluoridindtag er tvivlsom. Ligeledes har man opgivet tanken om, at Fluorids tilstedeværelse i væskefasen i plakken skulle hæmme mikroorganismernes metabolisme, hvilket ellers tidligere har været en accepteret forklaringsmodel i forhold til Fluorids carieshæmmende effekt dertil er fluoridkoncentrationen i plakken, under normale omstændigheder, for lille. Den carieshæmmede effekt tilskrives altovervejende den lokale virkning i mundhulen. Man kan således ikke én gang for alle forstærke tanden ved at indtage fluorid fluorid skal tilføres livslangt til det orale miljø for at virke carieshæmmende. Den absolut mest betydende tilførsel af fluorid til det orale miljø, opnås gennem den daglige brug af fluorholdig tandpasta, og der er høj evidens for, at tandbørstning med fluortandpasta to gange dagligt, er den mest kost-effektive måde at forebygge caries og begrænse cariesprogression. På markedet findes et utal af tandpastatyper, med mange forskellige stoffer tilsat for, blandt andet, at kunne forebygge og behandle misfarvning, hypersensitivitet, mindske dannelsen af calculus dentalis samt forebygge erosion og gingivitis. Ligeledes findes flere forskellige fluoridforbindelser som tilsættes tandpasta i varierende koncentration. I Danmark er det primært fluoridforbindelserne Natriumfluorid (NaF), Natriummonofluorfosfat(Na 2 PO 3 F) (forkortet SMFP eller bare MFP) samt tinfluorid/stannofluorid (SnF 2 ) og Aminfluorid, som findes i tandpasta. Monofluorfosfat var i en årrække det foretrukne valg, idet Monofluorfosfat har den fordel, at det er foreneligt med en bred vifte af slibemidler, men på grund af udviklingen af kompatible slibemidler, ses de øvrige fluoridforbindelser nu brugt i mindst lige så høj grad. Senest ses der markedsføring af tandpastaer indeholdende Titaniumtetrafluorid (TiF 4 ) i dele af verden, som dermed må forventes, med tiden, at dukke op i Danmark. De forskellige fluoridforbindelsers effektivitet i forhold til cariesforebyggelse, når de findes tilsat tandpasta, har været diskuteret meget gennem tiden, og der er også i nyere tid publiceret komparative studier omkring forskellige fluoriders ca- Dental fluorose 6

7 rieshæmmende effekt. Selvom visse af disse studier i forskellig grad peger på en lidt større carieshæmmende effekt af Natriumfluorid end Natriummonofluorfosfat, ligesom Aminfluorid og Stannofluorid i nogle undersøgelser demonstrerer en lidt bedre carieshæmmende effekt, er konklusionen, at evidensen for at hævde, at en fluoridforbindelse skulle være de øvrige overlegen i forhold til cariostatisk effekt, ikke er til stede. Der er således ringe eller ingen forskel i effektiviteten blandt tandpastaer indeholdende forskellige fluoridforbindelser, eller kombination af flere fluoridforbindelser. Derimod er der klar sammenhæng mellem fluoridkoncentration i tandpasta og den carieshæmmende effekt, hvor øget fluoridkoncentrationen styrker den carieshæmmende effekt (i den permanente dentition). Den relative cariesforebyggende virkning af fluoridholdig tandpasta i forskellige koncentrationer øges med højere fluoridkoncentration. Denne sammenhæng er dog bedst dokumenteret i det permanente tandsæt, og effekten er kun signifikant for tandpastaer med fluoridindhold på 1000 ppm (parts per million) og derover. Der er således målbar forskel i effekt mellem fluoridholdig tandpasta med henholdsvis 1000 ppm og 1500 ppm, ligesom markant højere effekt igen ses ved brug af højfluoridtandpastaer med 5000 ppm fluoridindhold, på både remineralisering af emalje og dentin. Der findes få studier, som i denne sammenhæng beskæftiger sig med det primære tandsæt, men disse synes at pege på samme dosis-respons sammenhæng. Grundet risiko for udvikling af dental fluorose, bør beslutningen om, hvad fluoridindholdet i tandpasta til brug for børn under 6 år være afstemt med cariesrisikoen og risiko for dental fluorose. Beskyttende faktorer Spytflow og komponenter i spyttet Proteiner, antobakterielle komponenter og egenskaber Fluorid, calcium og phosfat Kostrelaterede komponenter: forebyggende Sygdomsfremkaldende faktorer Nedsat spytfunktion Bakterier: streptokokko Mutans og laktobaciller Kostrelaterede komponenter: hyppigt indtag af sukkerholdige fødevarer Caries fri Caries Caries balancen: et skematisk diagram der viser balancen mellem sygdomsfremkaldende og beskyttende faktorer i cariesprocesssen. 7

8 Fluoridholdige skyllevæsker Et alternativ til fluortandpasta, eller supplement, kunne synes at være mundskyllevæske tilsat fluorid, og det kunne også umiddelbart synes som en god ide, at skylle med en fluoridholdig mundskyllevæske, evt. som supplement til tandbørstningen, og dermed få en eller måske to ekstra tilførsler af fluorid til det orale miljø. Mundskyllevæsker vil i givet fald være en enkel metode, hvormed patienter selvstændigt vil kunne tilføje ekstra fluorid. En række undersøgelser, der vurderer hvorvidt der kan dokumenteres en yderligere effekt af fluoridholdige mundskyllemidler, når de anvendes i kombination med fluortandpasta, giver ikke nogen entydig konklusion. Nogle studier viser fordele i form af reduktion af caries, mens andre studier ikke viser samme reduktion. En metaanalyse af effekten af fluoridholdige mundskyllevæsker anvendt i kombination med fluortandpasta producerede data til fordel for den kombinerede anvendelse, men forskellen var ikke statistisk signifikant. Visse studier peger på, at hyppigheden af eksponering af fluorid er af betydning for effektiviteten af den carieshæmmende virkning, og ved brug af mundskyllevæske vil man relativt let kunne øge frekvensen af eksponering af fluorid henover døgnet. Såfremt mundskyllevæsker anbefales som supplement til fluortandpasta i forbindelse med cariesforebyggelse, peger en række undersøgelser på, at de bør have en fluoridkoncentration på 226 ppm (svarende til 0,05% NaF) eller højere. Fluorid og Erosion Tanderosioner som følge af hyppig eksponering af lav ph synes at være en stadigt stigende problemstilling, og både nationalt og internationalt, bruges der store ressourcer på at fastslå problemets omfang, ætiologi og forebyggelse. Ligeledes er det nok også de fleste klinikeres oplevelse, at prævalensen af erosioner er stigende, ligesom alvorlighedsgraden i forhold til alder, i mange tilfælde opleves som et stigende problem. Den letteste, og mest indlysende løsning, der ville give en væsentlig reduktion af antallet af erosioner, ville unægtelig være, at folk minimerede indtagelsen af læskedrikke med lav ph, og i øvrigt undlod overdreven indtagelse af sure fødeemner, men desværre er dette nok ikke et sandsynligt scenarium i nærmere fremtid. Sunde fortænder, hvor emaljen har bevaret sin fine overflade Tanderosion, hvor noget af emaljen er ætset væk 8

9 Fluorider Mens effekten af fluorid er veldokumenteret i forbindelse med cariesforebyggelse og behandling, er sammenhængen mellem fluorider og forebyggelse og behandling af tanderosion mindre godt belyst. Der har været, og bliver fortsat, diskuteret om fluorider har en effekt i forhold til at hæmme udviklingen af tanderosioner, og der har været fremsat en antagelse om, at fluorider ikke yder nogen beskyttelse i denne sammenhæng. Det vil dog næppe være korrekt, helt at fraskrive fluorid en effekt på tanderosioner. Effekten i denne sammenhæng er ikke den samme som i forbindelse med caries, idet syremængden i det orale miljø er mange gange større end ved caries og syrekoncentrationen i forbindelse med dentale erosioner ofte er over 1000 gange større end i cariesprocessen. Dermed vil en relativt lille forøgelse af fluoridindholdet i saliva på nogle få ppm ikke have nogen større virkning på disse tilstande. For at fluorider skal have en hæmmende virkning på substanstabet i forbindelse med tanderosioner, ser det ud til, at fluorid skal være bundet i større mængder til tandoverfladen, inden ph-faldet indtræder. For at denne binding kan ske, kræves det, at fluorid i relativt høje koncentrationer kommer i kontakt med tændernes overflader, hvilket kan ske ved brug af tandpasta med en fluoridkoncentration på de maksimalt tilladte 1500 ppm, højfluorid tandpasta med 5000 ppm fluorid eller professionel applicering af fluorider, i form af pensling, lakering eller lignende. En sådan tilførsel af fluorid vil inducere dannelsen af et beskyttende lag på de dentale hårde væv, oftest bestående af CaF 2, i de tilfælde hvor konventionelle fluorider såsom aminfluorid eller natriumfluorid anvendes. Vigtigt er dog at bemærke, at uanset hvordan udfældningen er opnået, kræves det at fluorudfældningen gentages hyppigt, fordi det udfældede calciumfluoridlag vil reduceres hver gang tandoverfladen udsættes for syrepåvirkning, og det tyder dermed på, at der sandsynligvis skal en næsten daglig eksponering af fluorid til for at opnå lang tids beskyttelse mod jævnlig indtagelse af fx læskedrikke med lav ph. I de senere år er tandpasta med metal-fluoridforbindelser, som for eksempel stannofluorid og titaniumtetrafluorid, blevet markedsført og testet i forbindelse med dental erosion. En af hypoteserne bag brugen af disse fluorider i forbindelse med dental erosion er, at forbindelsernes metalioner, som for eksempel tin, også bindes til tandoverfladerne, og dermed er med til at danne et beskyttende lag, som nedsætter påvirkningen af syre. Det er da også bevist, at blandt andet tinioner binder sig til tændernes overflade, hvilket i nogle tilfælde har givet anledning til rapporter om misfarvning af tænderne på grund af denne udfældning, men en række studier viser, at denne type fluoridforbindelser giver en god beskyttelse mod tanderosion. 9

10 Der er dog også studier, som ikke har kunnet påvise samme signifikant større effekt af stannofluorid, end for eksempel natriumfluorid, og nogle undersøgelser har givet samme beskyttende effekt af natriumfluorid, når det blev påført ved samme lave ph, som stannofluorid har, hvilket kunne tyde på at effekten kan skyldes en øget udfældning af calciumfluorid ved lavere ph. Det skal dog fremhæves, at der fortsat kommer modstridende rapporter vedrørende effekten af de fleste fluorider i forbindelse med tanderosion, og man kan dermed ikke konkludere endegyldigt på området. Meget tyder dog på, at natriummonofluorfosfat ikke har helt samme beskyttende virkning som de øvrige fluorider, hvilket ser ud til at kunne tilskrives at fluorid i denne forbindelse er bundet til fosfat i tandpastaens væskefase. Virkningen af fluorider i forbindelse med tanderosion synes at være mest effektiv på emalje. I dentin, er den beskyttende effekt af fluorider stærkt afhængig af tilstedeværelsen af den organiske matrix, og en række undersøgelser har vist en højere beskyttende effekt af fluor i emalje sammenlignet med dentin, sandsynligvis fordi den organiske matrix påvirkes af enzymatisk og kemisk nedbrydning samt af slibende påvirkninger ved tygning, tandbørstning mv. I forbindelse med brugen af fluorider som beskyttelse mod tanderosioner, tyder visse undersøgelser på, at brugen af skummemidlet natriumlaurylsulfat (SLS) i tandpasta kan hæmme udfældningen af flouridforbindelser på tændernes overflade, hvorfor det i denne forbindelse kunne synes vigtigt at undgå dette skummemiddel. Ydermere ser det ud til, at negativt ladede detergenter som natriumlaurylsulfat kan påvirke bindingen af proteiner på tandoverfladen, og dermed dannelsen af pellikel, hvilket kan være uheldigt, da meget tyder på, at en tyk proteinfilm giver bedre beskyttelse mod syrepåvirkning, hvilket kunne argumentere for brugen af proteiner i for eksempel tandpasta. Nogle af de mest anvendte proteiner er overvejende mælkeproteiner, der ligesom glykoproteinerne i saliva, også kan bindes til tændernes overflader, og dermed give en beskyttende effekt mod tanderosion. Sådanne proteinforbindelser findes i visse typer tandpasta, og det er således muligt at opnå en ekstra beskyttelse mod syrepåvirkning. Det bedste resultat opnås når tandpastaen således har tilsat proteiner, er fri for natriumlaurylsulfat og indeholder den maksimalt tilladte fluorid i en forbindelse, hvor fluorid ikke er bundet i tandpastaens væskefase. Samtidig er det vigtigt, at tandpastaen er lavt slibende, idet tandpastaens slibeeffekt har betydning, i de tilfælde hvor tænderne mod anbefaling børstes efter at de har været udsat for en syrepåvirkning, og en kraftigt slibende tandpasta vil kunne fjerne større dele af den delvist opløste tandsubstans. Da der er stor forskel på de enkelte tandpastaers slibende effekt, kan det være gavnligt at have viden herom, således at denne type skade kan minimeres. 10

11 Hypersensitivitet Dentinhypersensibilitet er en almindeligt forekommende, smertefuld tilstand med en multi-faktoriel ætiologi. Den såkaldte hydrodynamiske teori, som overvejende anvendes til at forklare dentinhypersensibilitet, synes at være en plausibel model, idet dentinoverfladerne på ramte tænder, udviser et stort antal åbne dentinkanaler ved overfladen med kontakt til pulpa. Pr. definition kan dentinhypersensibilitet kun ske, når blottet dentin bliver udsat for en lokaliseret læsion og tubuli åbnes, hvilket tillader forøget væskestrøm i tubuli ved stimulering. Erosion, især fra syreholdige fødevarer og drikkevarer, synes at spille en dominerende rolle i processen, idet indgangen til tubuli afkalkes, og dermed holdes åbne, men også dårlig mundhygiejne kan have indvirkning. På denne dentinoverflade ses mange åbne dentintubuli. Tænder med symptomer har i gennemsnit flere åbne dentintubili med større diameter end tænder uden symptomer. 11

12 Behandling af dentinhypersensibilitet kan overordnet deles op i to grupper: Desensibilisering af nervefibre, typisk ved brug af kaliumsalte (kaliumnitrat, kaliumcitrat og kaliumklorid) som findes tilsat tandpasta, og har en depolariserende virkning på nerveenderne i tubuli, og dermed mindsker smerten. Disse forbindelser har i en lang række undersøgelser vist, at langtidsbrug reducerer følsomheden, men det er værd at bemærke, at ikke alle studier viser en signifikant effekt, og nogle studier viser ikke bedre effekt af kaliumsalte, end af almindelig fluortandpasta. Okklusion af dentintubuli, som bygger på principper om blokering af åbningerne i de eksponerede dentintubuli, hvorved væskestrømme reduceres og smerten mindskes. Der findes en lang række forskellige produkter på markedet til dette formål, som bygger på forskellige principper, som for eksempel resinbaserede desensitizers, glutaraldehyd-hema, strontiomsalte, kaliumoxalater og bioglas, for blot at nævne nogle (listen er ikke komplet). I samme kategori findes fluorider, som i en række studier også har vist sig effektive i forbindelse med behandling af dentinhypersensibilitet. Fluortandpasta har i nogle studier vist en effekt, men årsagen til effekten er ikke veldokumenteret. Effekten kan skyldes udfældning af calciumfluorid og fluoridholdige calciumfosfater i dentintubuli, men en væsentlig confounder i visse studier kan være forbedret mundhygiejne. Det anbefales at instruere patienter i, ikke at skylle munden med vand efter endt børstning, ligesom tandpasta kan appliceres på de følsomme områder efter endt børstning, og derved måske forøge virkningen. Tandpasta indeholdende både kaliumsalte og højt fluoridindhold har i nogle studier demonstreret en god effekt, ligesom tandpasta indeholdende stannofluorid i nogle undersøgelser kommer ud med en god effekt, men det er igen værd at bemærke, at der er modstridende resultater. Pensling i klinikken med 2% natriumfluoridopløsning ser ud til at have en vis effekt, omend forbigående, ligesom lakering med højfluorid lakker indeholdende natriumfluorid og natriumfluorid kombineret med calciumfluorid, i en række studier, giver både hurtig og langvarig lindring. Principperne bag virkningen af disse højfluoridprodukter bygger overvejende på udfældning af calciumfluorid på tandoverfladen, og i tubuli. Ingen af de nævnte metoder ser ud til at være ubetinget effektiv, og det kan være nødvendigt, i nogle tilfælde, at forsøge med en kombination af flere typer behandlinger inden et tilfredsstillende resultat opnås. 12

13 Toksikologi Farmakokinetik Mængden af fluorid i mundhulen, mundhulens anatomi, salivasekretion samt fødeindtag bestemmer hastigheden hvormed fluorid elimineres fra mundhulen. Sunket fluorid absorberes næsten 100% fra mave-tarmkanalen. Fluoridionens halveringstid i plasma ligger i intervallet 4-10 timer. Udskillelsen sker renalt, og basisk ph og høj urinsekretion fremmer fluoridudskillelsen. I høje koncentrationer er opløselige fluoridsalte giftige og hud eller øjenkontakt med høje koncentrationer af mange fluoridsalte er farlig. Historisk set er de fleste tilfælde af akut fluoridforgiftning set som følge af utilsigtet indtagelse af natriumfluoridbaserede insekticider eller rodenticider. Indenfor odontologien er det dog primært ved langvarig indtagelse, at man har registreret skadevirkninger, men meget sjældent akutte forgiftninger, og de fleste tilfælde af skadevirkning som følge af eksponering af fluor, på grund af indtagelse af fluoridholdige dentalprodukter, ses i form af dental fluorose efter for høj fluoridindtagelse i tanddannelsesperioden. Forbrug af fluor på niveauer over dem, der anvendes i fluoriseret vand i en lang periode forårsager skeletal fluorose. På nogle områder, især asiatiske subkontinenter, er skeletal fluorose endemisk. Det er kendt for at forårsage irritabel-tarm symptomer og ledsmerter. Tidlige faser er ikke klinisk indlysende og kan være fejldiagnosticeret som (seronegative) reumatoid arthritis eller ankyloserende spondylitis. Akutte forgiftningssymptomer er blandt andet mavesmerter og opkastning, idet fluorid reagerer med saltsyren i ventriklen, hvorved der dannes flussyre, som er stærkt ætsende. Man kan opstille følgende vejledende sikkerhedsgrænser ved fluoridindtagelse hos mennesker: 0,04-0,1 mg F - /kg/dag kan ved længere tids indtag i tændernes mineraliseringsperiode medføre Dental Fluorose 0,2-0,4 mg F - /kg/dag kan ved meget lang tids indtagelse medføre kronisk skeletal fluorose Ca. 5 mg F - /kg kan medføre akut forgiftning, hvor en del vil få symptomer, primært i form af gastrointestinale symptomer. >30 mg F - /kg anses som letal dosis 13

14 Omregningsfaktorer Indeholder et tandplejeprodukt fluorid, skal type og mængde være deklareret på produktets indpakning eller beholder. Det er dog sådan, at fluoridindholdet enten kan opgives som den rene fluoridmængde, eller som mængden af en given fluoridforbindelse, som for eksempel natriumfluorid, og man har dermed ikke automatisk den egentlige fluor koncentration. Ydermere ses koncentration typisk opgivet i parts per million (ppm), eller milligram per liter (mg/l), og i andre tilfælde opgives mængden i procent. Det kan derfor nogle gange være en opgave, at gennemskue den egentlige fluoridkoncentration i et givent produkt. Nedenfor er de relevante atomvægte listet, og det er skitseret hvordan der regnes mellem enhederne. I nogle tilfælde opgives koncentrationen af fluoridforbindelsen i stedet, og man må så til at regne, såfremt man har brug for at kende koncentrationen af fluor. Relevante atomvægte Fluor (F): 19 Natrium (Na): 23 Fosfor (P): 31 Ilt (O): 16 Tin (Sn): 119 Calcium (Ca): 40 Dermed vil molekylevægten af de mest almindelige fluoridforbindelser være NaF: = 42 Na 2 PO 3 F: 2 x x = 144 SnF 2 : x 19 = 157 CaF 2 : x 19 = 78 14

15 Parts per million svarer til milligram per liter. Indeholder en tandpasta således 1000 mg F - per liter svarer det til 1000 ppm, som igen svarer til 0,1%. En tandpasta med 1450ppm F - har således et procentuelt indhold af F - på 0,145 %. I nogle tilfælde opgives koncentrationen af fluoridforbindelsen i stedet, og man må så til at regne, såfremt man har brug for at kende koncentrationen af fluor. Indeholder et produkt for eksempel 0,2% NaF, ser regnestykket således ud: 19 / 42 x 0,2% = 0,09% F - => 900 ppm Indeholder et produkt derimod 1,5 mg MFP per milliliter, ser regnestykket således ud: 1,5mg/ml => 1500 mg/l => 1500 ppm => 0,15% MFP 19 / 144 x 0,15% = 0,02% F - => 200 ppm F - 15

16 Referenceliste Addy M, West NX. The role of toothpaste in the aetiology and treatment of dentine hypersensitivity. Monogr Oral Sci. 2013;23: doi: / Epub 2013 Jun 28. Addy M. Tooth brushing, tooth wear and dentine hypersensitivity--are they associated? Int Dent J. 2005;55(4 Suppl 1): Austin RS, Stenhagen KS, Hove LH, Dunne S, Moazzez R, Bartlett DW, Tveit AB. A qualitative and quantitative investigation into the effect of fluoride formulations on enamel erosion and erosion-abrasion in vitro. J Dent Oct;39(10): doi: /j.jdent Epub 2011 Jul 28. Barlow AP, Sufi F, Mason SC. Evaluation of different fluoridated dentifrice formulations using an in situ erosion remineralization model. J Clin Dent. 2009;20(6): Beiswanger BB, Lehnhoff RW, Mallatt ME, Mau MS, Stookey GK. A clinical evaluation of the relative cariostatic effect of dentifrices containing sodium fluoride or sodium monofluorophosphate. ASDC J Dent Child Jul- Aug;56(4): Camilotti V, Zilly J, Busato Pdo M, Nassar CA, Nassar PO. Desensitizing treatments for dentin hypersensitivity: a randomized, split-mouth clinical trial. Braz Oral Res May-Jun;26(3): Comar LP, Gomes MF, Ito N, Salomão PA, Grizzo LT, Magalhães AC. Effect of NaF, SnF(2), and TiF(4) Toothpastes on Bovine Enamel and Dentin Erosion- Abrasion In Vitro. Int J Dent. 2012;2012: doi: /2012/ Epub 2012 Nov 8. Correia, Daniela Cavalcante SouzaI; Lina Naomi HashizumeI; Morjana EidelweinII; Marisa MaltzI Effect of different frequencies of fluoride dentifrice and mouthrinse administration: an in situ study Braz. oral res. vol.24 no.4 São Paulo Oct./ Dec. 2010http://dx.doi.org/ /S Dawes C, Weatherell JA. Kinetics of fluoride in the oral fluids. J Dent Res Feb;69 Spec No:638-44; discussion Duckworth RM, Maguire A, Omid N, Steen IN, McCracken GI, Zohoori FV. Effect of rinsing with mouthwashes after brushing with a fluoridated toothpaste on salivary fluoride concentration. Caries Res. 2009;43(5): doi: / Epub 2009 Sep 16. Einwag J, Hellwig E, Hotz P, Städtler P. The relative caries-inhibiting efficacy of amine fluoride and sodium fluoride in compatible dentifrices--results of a consensus conference. Quintessence Int Oct;26(10): Ekstrand J. Fluoride in plaque fluid and saliva after NaF or MFP rinses. Eur J Oral Sci Oct;105(5 Pt 2):

17 Ekstrand KR, Poulsen JE, Hede B, Twetman S, Qvist V, Ellwood RP. A Randomized Clinical Trial of the Anti- Caries Efficacy of 5,000 Compared to 1,450 ppm Fluoridated Toothpaste on Root Caries Lesions in Elderly Disabled Nursing Home Residents. Caries Res Apr 9;47(5): Epub ahead of print Faller RV, Eversole SL. Enamel protection from acid challenge- -benefits of marketed fluoride dentifrices. J Clin Dent. 2013;24(1): Ganss C, Lussi A, Grunau O, Klimek J, Schlueter N. Conventional and anti-erosion fluoride toothpastes: effect on enamel erosion and erosion-abrasion. Caries Res. 2011;45(6): doi: / Epub 2011 Dec 8. Ganss C, Schulze K, Schlueter N. Toothpaste and erosion. Monogr Oral Sci. 2013;23: doi: / Epub 2013 Jun 28. Isabel C. C. M. Porto, Ana K. M. Andrade and Marcos A. J. R. Montes Diagnosis and treatment of dentinal hypersensitivity a Review Journal of Oral Science, Vol. 51, No. 3, , 2009 Johnson MF. Comparative efficacy of NaF and SMFP dentifrices in caries prevention: a metaanalytic overview. Caries Res. 1993;27(4): Lee YE, Baek HJ, Choi YH, Jeong SH, Park YD, Song KB. Comparison of remineralization effect of three topical fluoride regimens on enamel initial carious lesions. J Dent Feb;38(2): doi: /j.jdent Epub 2009 Oct 9. Lussi A, Megert B, Eggenberger D, Jaeggi T Impact of different toothpastes on the prevention of erosion Caries Res. 2008;42,62-67 Magalhães AC, Wiegand A, Rios D, Buzalaf MA, Lussi A.Monogr Fluoride in dental erosion. Oral Sci. 2011;22: doi: / Epub 2011 Jun 23. Maggio B, Guibert RG, Mason SC, Karwal R, Rees GD, Kelly S, Zero DT. Evaluation of mouthrinse and dentifrice regimens in an in situ erosion remineralisation model. J Dent Nov;38 Suppl 3:S doi: /S (11) Marinho VC, Higgins JP, Sheiham A, Logan S. Combinations of topical fluoride (toothpastes, mouthrinses, gels, varnishes) versus single topical fluoride for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(1):CD Marinho VC, Higgins JP, Logan S, Sheiham A. Fluoride mouthrinses for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2003;(3):CD Marinho VC, Higgins JP, Logan S, Sheiham A. Topical fluoride (toothpastes, mouthrinses, gels or varnishes) for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2003;(4):CD Mohammed A, Dusara K. What is the role of topical fluoride application in preventing dental erosion? Evid Based Dent. 2013;14(2): doi: /sj.ebd

18 Moron BM, Miyazaki SS, Ito N, Wiegand A, Vilhena F, Buzalaf MA, Magalhães AC. Impact of different fluoride concentrations and ph of dentifrices on tooth erosion/ abrasion in vitro. Aust Dent J Mar;58(1): doi: /adj Epub 2013 Jan 30. Mystikos C, Yoshino T, Ramberg P, Birkhed D. Effect of post-brushing mouthrinse solutions on salivary fluoride retention. Swed Dent J. 2011;35(1): Naumova EA, Niemann N, Aretz L, Arnold WH. Effects of different amine fluoride concentrations on enamel remineralization. J Dent Sep;40(9): doi: /j.jdent Epub 2012 Jun 5. Oganessian E, Lencová E, Broukal Z. Is systemic fluoride supplementation for dental caries prevention in children still justifiable? Prague Med Rep. 2007;108(4): Review Paraskevas S, van der Weijden GA. A review of the effects of stannous fluoride on gingivitis. J Clin Periodontol Jan;33(1):1-13. Petersson LG, Twetman S, Dahlgren H, Norlund A, Holm AK, Nordenram G, Lagerlöf F, Söder B, Källestål C, Mejàre I, Axelsson S, Lingström P Professional fluoride varnish treatment for caries control: a systematic review of clinical trials. Acta Odontol Scand Jun;62(3): Rakhmatullina E, Beyeler B, Lussi A. Inhibition of enamel erosion by stannous fluoride containing rinsing solutions. Schweiz Monatsschr Zahnmed. 2013;123(4): Riordan PJ. The place of fluoride supplements in caries prevention today. Aust Dent J Oct;41(5): Rios D, Magalhães AC, Polo RO, Wiegand A, Attin T, Buzalaf MA. The efficacy of a highly concentrated fluoride dentifrice on bovine enamel subjected to erosion and abrasion. J Am Dent Assoc Dec;139(12): Ripa LW. Clinical studies of high-potency fluoride dentifrices: a review. J Am Dent Assoc Jan;118(1):85-91 Rölla G, Jonski G, Saxegaard E. On inhibition of dental erosion. Acta Odontol Scand Jul 8. [Epub ahead of print] Scaramucci T, Borges AB, Lippert F, Frank NE, Hara AT. Sodium fluoride effect on erosion-abrasion under hyposalivatory simulating conditions. Arch Oral Biol Jul 3. pii: S (13) doi: /j.archoralbio Epub ahead of print Sh P, Raghu R, Shetty A, Gautham P, Reddy S, Srinivasan R. Effect of organic versus inorganic fluoride on enamel microhardness: An in vitro study. J Conserv Dent May;16(3): doi: / Stenhagen KR, Hove LH, Holme B, Tveit AB. The effect of daily fluoride mouth rinsing on enamel erosive/abrasive wear in situ. Caries Res. 2013;47(1):2-8. doi: / Epub 2012 Sep

19 Stookey GK, DePaola PF, Featherstone JD, Fejerskov O, Möller IJ, Rotberg S, Stephen KW, Wefel JS. A critical review of the relative anticaries efficacy of sodium fluoride and sodium monofluorophosphate dentifrices. Caries Res. 1993;27(4): ten Cate JM. Review on fluoride, with special emphasis on calcium fluoride mechanisms in caries prevention. Eur J Oral Sci Oct;105(5 Pt 2): Twetman S, Axelsson S, Dahlgren H, Holm AK, Källestål C, Lagerlöf F, Lingström P, Mejàre I, Nordenram G, Norlund A, Petersson LG, Söder B. Caries-preventive effect of fluoride toothpaste: a systematic review. Acta Odontol Scand Dec;61(6): Twetman S, Ekstrand K, Qvist V. Dental caries in an ecological perspective. Ugeskrift for Læger Nov 1;172(44): Topping G, Assaf A. Strong evidence that daily use of fluoride toothpaste prevents caries. Evid Based Dent. 2005;6(2):32. Volpe AR, Petrone ME, Davies R, Proskin HM. Clinical anticaries efficacy of NaF and SMFP dentifrices: overview and resolution of the scientific controversy. J Clin Dent. 1995;6 Spec No:1-28. Walsh T, Worthington HV, Glenny AM, Appelbe P, Marinho VC, Shi X.Fluoride toothpastes of different concentrations for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev Jan 20;(1):CD doi: / CD pub2. White AJ, Gracia LH, Barbour ME. Inhibition of dental erosion by casein and casein-derived proteins. Caries Res. 2011;45(1): doi: / Epub 2010 Dec 11. Wiegand A, Attin T. Influence of fluoride on the prevention of erosive lesions--a review. Oral Health Prev Dent. 2003;1(4): Wiegand A, Magalhães AC, Attin T. Is titanium tetrafluoride (TiF4) effective to prevent carious and erosive lesions? A review of the literature. Oral Health Prev Dent. 2010;8(2): Yu H, Attin T, Wiegand A, Buchalla W. Effects of various fluoride solutions on enamel erosion in vitro. Caries Res. 2010;44(4): doi: / Epub 2010 Aug 10. Zero DT, Lussi A. Erosion--chemical and biological factors of importance to the dental practitioner. Int Dent J. 2005;55(4 Suppl 1): Zimmer S, Jahn KR, Barthel CR. Recommendations for the use of fluoride in caries prevention. Oral Health Prev Dent. 2003;1(1): Zini A, Krivoroutski Y, Vered Y. Primary prevention of dental erosion by calcium and fluoride: a systematic review. Int J Dent Hyg Jul 29. doi: / idh Epub ahead of print Billeder er venligst udlånt af: Caroline Hørsted, Bo Danielsen, Ulla Pallesen og Jørn Døi, Aarhus Universitet og Københavns Universitet. 19

20 Yderligere information kan findes på Tekniske spørgsmål rettes til Careline: Tlf.: , kl Produkter, publikationer og patientpjecer bestilles via dentalgrossister

Klinisk vejledning i brug af fluorid

Klinisk vejledning i brug af fluorid AARHUS UNIVERSITET Institut for Odontologi og Oral Sundhed Juni 2017 Klinisk vejledning i brug af fluorid Følgende fluoridbehandlinger gennemgås i vejledningen Fluortandpasta 1.000-1.450 ppm fluorid Duraphat

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2010 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGISK GRUNDKURSUS FLUORID OG CARIES

Cariologi og Endodonti September 2010 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGISK GRUNDKURSUS FLUORID OG CARIES Cariologi og Endodonti September 2010 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 1 FLUORID OG CARIES BAGGRUND Emaljen består hovedsageligt af krystaller af hydroxylapatit,

Læs mere

Om brugen af fluorider i cariesforebyggelsen

Om brugen af fluorider i cariesforebyggelsen videnskab Artiklen er udarbejdet i samarbejde mellem TNT og Tandlægebladet og bringes i julinummeret af Tandlægebladet Om brugen af fluorider i cariesforebyggelsen Sven Poulsen, professor, dr.odont., Afdeling

Læs mere

VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE

VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE Fluor Pro-Argin TM teknologi Fluor Op til 20 % større reduktion i antal nye huller i tænderne efter 2 år 1,2 COLGATE, DEDIKERET TIL EN CARIESFRI

Læs mere

Værd at vide om tandslid

Værd at vide om tandslid Værd at vide om tandslid www.colgate.dk Hvad er tandslid? Tandslid er en samlet betegnelse for tab af de hårde tandvæv, som består af emalje og dentin. Emaljen er den hårde ydre skal, som dækker hele tandkronen.

Læs mere

Undervisning i det biologiske grundlag for anvendelsen af

Undervisning i det biologiske grundlag for anvendelsen af 622 VIDENSKAB & KLINIK oversigtsartikel Abstract Om brugen af fluorider i cariesforebyggelsen Anvendelse af fluorider i carieskontrollen giver til stadighed anledning til usikkerhed og diskussioner på

Læs mere

Fluorids virkningsmekanisme

Fluorids virkningsmekanisme KØBENHAVNS UNIVERSITET Fluorids virkningsmekanisme Herunder et forsøg på at visualisere CaF 2 Bachelorprojekt 2014 Odontologi Skrevet af: Christina Cecilia Rohde Dalia Taher Saber Erle Marie Ringvold Vejleder:

Læs mere

Okklusion Tændernes anatomi Bevægelses- og synkemønster Etnicitet Køn-alder Hormonelle forhold

Okklusion Tændernes anatomi Bevægelses- og synkemønster Etnicitet Køn-alder Hormonelle forhold EROSIONER Birthe Krabbe Afd.tandlæge Århus kommunale tandpleje Definition: Tab af tandsubstans som følge af kemisk påvirkning, der ikke stammer fra bakterielle aktiviteter Kemiske faktorer ph -emaljeopløseligheden

Læs mere

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries?

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? NR. 20 Caries forebyggelse og behandling Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? Caries forebyggelse og behandling Caries også kendt som huller i tænderne

Læs mere

Tandpasta nye indholdsstoffer?

Tandpasta nye indholdsstoffer? Tandpasta nye indholdsstoffer? alan richards I lighed med i de andre skandinaviske lande er tandpastamarkedet i Danmark domineret af nogle få internationale producenter. Nye produkter kommer på markedet

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Erosioner Tæt på Grænsen

Erosioner Tæt på Grænsen Erosioner Tæt på Grænsen Forekomst og behandling i Tønder Kommune Tandlæge Mette Lyngs Tønder kommunale tandpleje 2013 Vejleder Lene Esmark Overtandlæge Emeritus 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 3

Læs mere

1, 2, 3 SMIIIIL! Vidste du at. hver sjette af alle unge har syreskader i tænderne? man godt kan have syreskader uden at have huller?

1, 2, 3 SMIIIIL! Vidste du at. hver sjette af alle unge har syreskader i tænderne? man godt kan have syreskader uden at have huller? 1, 2, 3 SMIIIIL! Nye undersøgelser viser, at hver sjette ung har syreskader på tænderne. Syre ætser tændernes emalje og medfører ekstra stor følsomhed overfor kulde og varme blandt andet når man spiser

Læs mere

Fluorid er det vigtigste medikament til at kontrollere

Fluorid er det vigtigste medikament til at kontrollere videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Fluoridprodukter i hjemmet og i tandlægepraksis Fluorid har en veldokumenteret positiv effekt på caries. Fluorid nedsætter cariesprogressionshastigheden. Formålet

Læs mere

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne N r. 1 2 Erosioner syreskader på tænderne Erosioner syreskader på tænderne Syre fra drikkevarer, mad eller maven kan skade dine tænder og populært sagt få dem til at ætse væk. Når tandemaljen udsættes

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 6 12 ÅR Information fra Tandplejen Brøndby Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Tandbørstning Brug en blød børste - og en lille klat fluortandpasta. Fluor styrker tændernes

Læs mere

AMELOGENESIS IMPERFECTA

AMELOGENESIS IMPERFECTA Aarhus Universitetshospital Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Odontologisk Landsdels- og Videncenter Tlf. 784 62885 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C AMELOGENESIS IMPERFECTA Patientinformation Odontologisk

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Kigutileriffeqarfiit Grønlandstandplejen

Kalaallit Nunaanni Kigutileriffeqarfiit Grønlandstandplejen Rød procedure Cariesstrategi Grønland 2008-2018 Gælder for Fremgangsmåde Hele Grønlandstandplejen Den overordnede strategiplan for tandplejen i Grønland er: Tandplejen i Grønland Indsatsområder 2006-2012

Læs mere

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Sønderborg Kommune Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Hvordan opstår syreskader? Syreskader der i fagsprog kaldes erosioner kommer som følge af,

Læs mere

Når tandlæger i deres daglige virke ufortrødent anbefaler

Når tandlæger i deres daglige virke ufortrødent anbefaler En oversigt Carsten Bruun - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Den daglige plakfjernelse med tandbørsten er vort vigtigste

Læs mere

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluoride in toothpaste - A Health Risk Assessment Gruppe 12 Johannes Holm, Signe Ravn Andersen, Lise Brix, Thomas Hass Augustsen, Tina Jensen Vejleder: Jette Rank

Læs mere

Sukkeralkoholers rolle i cariesforebyggelsen hvad er den kliniske evidens?

Sukkeralkoholers rolle i cariesforebyggelsen hvad er den kliniske evidens? Sukkeralkoholers rolle i cariesforebyggelsen hvad er den kliniske evidens? bente nyvad Tandplejemidler beregnet til hjemmebrug (tandpasta, geler, skyllevæsker, tyggegummi) indeholder ofte sukkeralkoholerne

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Vejledning nr. 1 STRATEGIER TIL BEHANDLING AF VOKSNE PATIENTER MED HØJ CARIESAKTIVITET / HØJ CARIESRISIKO

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 13-18 ÅR Ide og layout: Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Brøndby Kommunale Tandpleje 1 2 Tandens opbygning 3 Brug fluortandpasta Tandplejen anbefaler at du bruger en tandpasta

Læs mere

Grundvandskemi 2: kemisk ligevægt syre base reaktioner Eksempler på grundvand og vandkemi i vores hverdag

Grundvandskemi 2: kemisk ligevægt syre base reaktioner Eksempler på grundvand og vandkemi i vores hverdag Grundvandskemi 2: kemisk ligevægt syre base reaktioner Eksempler på grundvand og vandkemi i vores hverdag Søren Munch Kristiansen smk@geo.au.dk G02 2 Regnen Opløst ilt Opløst kuldioxid Opløst kvælstof

Læs mere

En kærlig hilsen fra tandplejen

En kærlig hilsen fra tandplejen En kærlig hilsen fra tandplejen Kære forældre Jeres barn bliver født med sunde tænder. Det er derefter jeres opgave at sørge for, at jeres barns tænder bliver ved med at være sunde. I har som forældre

Læs mere

Tandsundhed. Gode kostvaner og grundig, flourtandpasta beskytter tænderne t mod karies og erosionsskader

Tandsundhed. Gode kostvaner og grundig, flourtandpasta beskytter tænderne t mod karies og erosionsskader Gode kostvaner og grundig, regelmæssig tandbørstning med flourtandpasta beskytter tænderne t mod karies og erosionsskader Ilinniarfissuaq 19. juni 2008. HBH. 1 Fotoet af sunde tænder og de følgende foto

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 1 - CLEARINGHOUSE Bilag 1 - Resume Titel: Klinisk retningslinje mundhygiejne til voksne borgere og patienter Forfattergruppe! Frølund, Jannie Christina, Klinisk

Læs mere

Parodontitis de løse tænders sygdom

Parodontitis de løse tænders sygdom Parodontitis de løse tænders sygdom Hvad er parodontitis? Parodontitis er infektion i den knogle, som tænderne sidder fast i. Parodontitis opstår ved ubehandlet betændelse i tandkødet i en længere periode.

Læs mere

Udviklingen af metoder til fluorpensling blev introduceret

Udviklingen af metoder til fluorpensling blev introduceret Lak med ekstra fluorid Et bedre middel mod caries? Alan Richards, Mogens Joost Larsen og Sven Poulsen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Fluorid har spillet, og spiller stadig, en stor rolle i den globale

Fluorid har spillet, og spiller stadig, en stor rolle i den globale videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Cariesforebyggelse og kontrol med fluorider Formålet med denne artikel er at sammenfatte fluoriders vigtigste virkningsmekanismer i forbindelse med caries samt

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 13 18 ÅR Information fra Tandplejen Brøndby Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Tandbørstning Brug en blød børste - og en lille klat fluortandpasta. Fluor styrker tændernes

Læs mere

Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet

Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet Forsker-alarm: Flere og flere får alvorlige syreskader på tænderne. Fejlagtig tandbørstning gør problemet værre, advarer førende forsker Af Torben Bagge,

Læs mere

Definition af base (Brøndsted): En base er et molekyle eller en jon, der kan optage en hydron. En hydron er en H +

Definition af base (Brøndsted): En base er et molekyle eller en jon, der kan optage en hydron. En hydron er en H + Definition af base (Brøndsted): En base er et molekyle eller en jon, der kan optage en hydron En hydron er en H + Ved en syrebasereaktion overføres der en hydron fra en syre til en base En syre indeholder

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Hvordan fremlægges behandlingsplanen for patient og forældre, så det fremgår at white spot lesions også er en risiko ved ortodontisk behandling?

Hvordan fremlægges behandlingsplanen for patient og forældre, så det fremgår at white spot lesions også er en risiko ved ortodontisk behandling? Anne Cathrine Bonefeld 1 Hvordan fremlægges behandlingsplanen for patient og forældre, så det fremgår at white spot lesions også er en risiko ved ortodontisk behandling? Anne Cathrine Bonefeld, studienr.

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Konference for klinikassistenter 31. oktober Helle Hornhaver

Konference for klinikassistenter 31. oktober Helle Hornhaver Konference for klinikassistenter 31. oktober 2008 Dansk Tandlægeforening Bella Center, København ÆSTETIK, KVALITET OG ETIK Blegning Helle Hornhaver Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

London, 1850-erne Snow og smittespredning af kolera. www.hst.aau.dk INSTITUT FOR MEDICIN OG SUNDHEDSTEKNOLOGI

London, 1850-erne Snow og smittespredning af kolera. www.hst.aau.dk INSTITUT FOR MEDICIN OG SUNDHEDSTEKNOLOGI Flourid i drikkevand og tandskader - muligheder for forskning i danske registre om miljø og sundhed Henrik Bøggild Ledende embedslæge, phd, lektor Embedslægerne Nordjylland og Aalborg Universitet ATV møde,

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

NR. 12. Erosioner. syreskader på tænderne. Hvordan opstår syreskader? Kan du se eller mærke syreskader? Hvordan kan du nedsætte. syreskader?

NR. 12. Erosioner. syreskader på tænderne. Hvordan opstår syreskader? Kan du se eller mærke syreskader? Hvordan kan du nedsætte. syreskader? NR. 12 Erosioner syreskader på tænderne Hvordan opstår syreskader? Kan du se eller mærke syreskader? Hvordan kan du nedsætte risikoen for syreskader? Erosioner syreskader på tænderne Tandlæger oplever

Læs mere

En aktiv NY fluorformel i Danmark

En aktiv NY fluorformel i Danmark En ktiv NY fluorformel i Dnmrk Fordeler målrettet fluorid på tndoverflderne Giver øget fluoridkonentrtion i og omkring tnden Fremmer reminerlisering f egyndende riesngre Øger tændernes modstndskrft over

Læs mere

Aminfluoridtandpastas. virkningsmekanismer og effekt på caries. En oversigt

Aminfluoridtandpastas. virkningsmekanismer og effekt på caries. En oversigt I dag er det almindeligt accepteret at fluorids effekt på caries helt overvejende er posteruptiv (1). Fluorid har potentiale til at påvirke cariesprocessen på mindst fem måder (a-e). Emaljen demineraliserer

Læs mere

ph-værdier og mælkesyrekoncentration i saliva efter indtag af Castus

ph-værdier og mælkesyrekoncentration i saliva efter indtag af Castus ph-værdier og mælkesyrekoncentration i saliva efter indtag af Castus frugtstænger og frisk frugt Projektleder: Lisa Twetman, Stud. Med. Clinical Research Center, Malmö University Hospital, Malmö, Sweden

Læs mere

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand Tandbørstning Tandbørstning Der går ikke hul i en ren tand Start tandbørstningen når den første tand kommer frem. Børn skal have hjælp til tandbørstning indtil de er ca. 10 år. Det er vigtigt at børste

Læs mere

PROCEDURE (Mundpleje)

PROCEDURE (Mundpleje) Hospice Sønderjylland Oprettet d. 20/2 2012 af: Kig 2 Sidst revideret d. 23.04.2014 af:hle Mundpleje. Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/ IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG 2 Formål: Sikre at sygeplejersker

Læs mere

Sunde tænder hele livet

Sunde tænder hele livet Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt Sunde tænder hele livet Ældres tand- & mundsundhed inspiration til ældre borgere Daglig tandpleje fremmer helbred og forebygger

Læs mere

Tandinformation til 12-18 årige

Tandinformation til 12-18 årige Odense Tandpleje Tandinformation til 12-18 årige Denne folder indeholder information fra Odense Tandpleje til unge på 12-18 år. Vi håber med denne folder at give alle unge og deres forældre viden om tænder

Læs mere

Nr. 14. Kost, tænder og mund. Hvad skal du spise og drikke for at begrænse din risiko for at udvikle tandsygdomme?

Nr. 14. Kost, tænder og mund. Hvad skal du spise og drikke for at begrænse din risiko for at udvikle tandsygdomme? Nr. 14 Kost, tænder og mund Hvad skal du spise og drikke for at begrænse din risiko for at udvikle tandsygdomme? Kost, tænder og mund Hvad spiser danskerne? Undersøgelser viser, at relativt få følger de

Læs mere

Klinisk retningslinje Mundhygiejne til voksne borgere og patienter

Klinisk retningslinje Mundhygiejne til voksne borgere og patienter Klinisk retningslinje Mundhygiejne til voksne borgere og patienter CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Dato: Godkendt dato: HØRINGSVERSION Revisionsdato: Udløbsdato: Titel Klinisk retningslinje Mundhygiejne

Læs mere

Mundpleje. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen

Mundpleje. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen Mundpleje - en kvikguide til plejepersonale Omsorgstandplejen Mundpleje er vigtig Mundhulen er et følsomt og intimt område. Derfor kan det være vanskeligt for plejepersonale at få lov til at hjælpe med

Læs mere

FISSURFORSEGLING SOM KARIES- FOREBYGGELSE OG -BEHANDLING AF TASJA VILLÉGAS, DISTRIKTSTANDLÆGE, HØJE TAASTRUP KOMMUNALE TANDPLEJE

FISSURFORSEGLING SOM KARIES- FOREBYGGELSE OG -BEHANDLING AF TASJA VILLÉGAS, DISTRIKTSTANDLÆGE, HØJE TAASTRUP KOMMUNALE TANDPLEJE AF TASJA VILLÉGAS, DISTRIKTSTANDLÆGE, HØJE TAASTRUP KOMMUNALE TANDPLEJE VEJLEDER: METTE BORUM, OVERTANDLÆGE, PHD, MASTER PP DKTE 2012-2013 FISSURFORSEGLING SOM KARIES- FOREBYGGELSE OG -BEHANDLING Indholdsfortegnelse

Læs mere

show mening til kende i forhold til TNL s fremtid. Medlemsmøderne er resultaterne af medlemsundersøgelsen

show mening til kende i forhold til TNL s fremtid. Medlemsmøderne er resultaterne af medlemsundersøgelsen Road show 2010 EA NIELSEN, redaktør, MICHELLE CARLSLUND, fotograf Under overskriften TNL i fremtiden startede TNL s hovedbestyrelse i slutningen af februar en tur rundt i Danmark for at mødes med medlemmerne.

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

Hold rent mellem tænderne

Hold rent mellem tænderne N r. 2 1 Hold rent mellem tænderne Der er brug for hjælpemidler, når man skal holde rent mellem tænderne Hold rent mellem tænderne Når bakterier fra blandt andet madrester får lov til at samle sig i munden,

Læs mere

Lykken er en sund mund - for både mor og barn

Lykken er en sund mund - for både mor og barn Lykken er en sund mund - for både mor og barn Forord Denne lille opslagsbog er lavet som en hjælp til selvhjælp. Den giver gode råd om tænder og mund under graviditeten og mindre børns tandsundhed I kan

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Erosion og andet tandslid ajourført viden og forebyggelse

Erosion og andet tandslid ajourført viden og forebyggelse Erosion og andet tandslid ajourført viden og forebyggelse Allan Bardow, Ulla Pallesen & Merete Bakke Slid af tænderne Ved tandslid forstås fysisk og kemisk betinget tab af hård tandsubstans, der ikke er

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 0-5 ÅR Ide og layout: Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Brøndby Kommunale Tandpleje 1 Nej - du blev ikke downloaded, du blev født! 2 Mælketænder Ved fødslen er mælketænderne

Læs mere

Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program

Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program Indledning I Horsens kommunale Tandpleje bliver der hvert år lavet opgørelser over cariesudviklingen ud fra vores OCR-statistikker. Vi bruger

Læs mere

Effekten af fluorid som carieshæmmende faktor i tandpasta

Effekten af fluorid som carieshæmmende faktor i tandpasta videnskab & klinik Originalartikel Abstract Lever koncentrationen af aktivt fluorid i fluortandpastaer op til deklarationen? Aktivt fluorid i fluortandpastaer på det danske marked Maksimumsgrænsen for

Læs mere

NR. 12. Erosioner. syreskader på tænderne

NR. 12. Erosioner. syreskader på tænderne NR. 12 Erosioner syreskader på tænderne Erosioner syreskader på tænderne Syre fra drikkevarer, mad eller maven kan skade dine tænder og populært sagt få dem til at ætse væk. Når tandemaljen udsættes for

Læs mere

10. juni 2016 Kemi C 325

10. juni 2016 Kemi C 325 Grundstoffer og Det Periodiske System Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Forklar hvad der forstås med begrebet grundstoffer kontra kemiske forbindelser. Atomer er placeret

Læs mere

Cariesstrategi Grønland

Cariesstrategi Grønland Rød procedure Cariesstrategi Grønland 2008-2018 Gælder for Hele Grønlandstandplejen Fremgangsmåde Den overordnede strategiplan for tandplejen i Grønland er Tandplejen i Grønland Indsatsområder 2006-2012

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Tand- og Mundpleje af ældre borgere

Tand- og Mundpleje af ældre borgere Tand- og Mundpleje af ældre borgere Varde Kommunes Ældreområde Kick-off 13APR2016 Det Store Tandplejeprojekt Varde Kommunale Tandpleje og Tandplejeinformation 2 Diskussionen i dag Først lidt om seniorer

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 6 RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT INDIKATIONSOMRÅDE Glasionomer binder

Læs mere

Kollektiv eller individuel profylakse?

Kollektiv eller individuel profylakse? Kollektiv eller individuel profylakse? sven poulsen Forebyggelsen er til stadig diskussion som følge af en lang række forhold. Men ét af de hyppigst stillede spørgsmål er: Skal vi fortsætte med den brede

Læs mere

Hvorfor og hvordan. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen

Hvorfor og hvordan. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen Mundpleje Hvorfor og hvordan - en kvikguide til plejepersonale Omsorgstandplejen Hvorfor mundpleje? Mundhulen er et følsomt og intimt område. Derfor kan det være vanskeligt for plejepersonale at få lov

Læs mere

Fissurforsegling år 2006

Fissurforsegling år 2006 Fissurforsegling år 2006 sven poulsen, göran koch og lill-kari wendt Metoder til forebyggelse af caries i okklusale fissurer har eksisteret længe. De tidligste metoder var de såkaldte profylaktiske fissurrensninger

Læs mere

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon TANDPLEJEN Næstved Kommune Tandplejen Parkvej Parkvej 48 4700 Næstved Telefon 55881500 Tandplejen Karrebækvej Karrebækvej 80 4700 Næstved Telefon 55881580 VI BEVARER SMILET... VI BEVARER SMILET... Tandplejen

Læs mere

Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse:

Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse: Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Den kemiske formel for køkkensalt er NaCl. Her er en række udsagn om køkkensalt. Sæt kryds ved sandt

Læs mere

Ved. Formand Hans Henrik Lund, Mejeribrugets ForskningsFond

Ved. Formand Hans Henrik Lund, Mejeribrugets ForskningsFond Ved Formand Hans Henrik Lund, Mejeribrugets ForskningsFond Indsatsområder MFF fokuserer sin indsats indenfor 3 hovedområder som har særlig betydning for udvikling i mejerierhvervet: Fødevaresikkerhed og

Læs mere

Pas på dine tænder. ved kemoterapi

Pas på dine tænder. ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Bevar din tandsundhed Forebyggelse og tandeftersyn Pleje af tandkød Huller i tænderne Slimhinder i mund og svælg Protese Tør i munden

Læs mere

HER ER FREMTIDENS VEJ TIL BEDRE MUNDHYGIEJNE!

HER ER FREMTIDENS VEJ TIL BEDRE MUNDHYGIEJNE! HER ER FREMTIDENS VEJ TIL BEDRE MUNDHYGIEJNE! DEN PATENTEREDE PHILIPS SONICARE-TEKNOLOGI TIL EN PERFEKT, REN FORNEMMELSE SÅDAN FUNGERER DEN SONISKE TEKNOLOGI Den patenterede, soniske teknologi renser grundigt,

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

Ved peroral indtagelse omsættes fluorid i ventriklens

Ved peroral indtagelse omsættes fluorid i ventriklens Fluorids farmakologi, toksikologi og virkninger Mogens Joost Larsen og Alan Richards - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Subject: Andragende 0210/2007 af Robert Pocock, irsk statsborger, for organisationen Voice of Irish Concern for

Læs mere

BUCADOG. Mundhygiejne til hund BUCACAT. Mundhygiejne til kat

BUCADOG. Mundhygiejne til hund BUCACAT. Mundhygiejne til kat BUCADOG Mundhygiejne til hund BUCACAT Mundhygiejne til kat Mundhygiejne HAR HUNDEN ELLER KATTEN DÅRLIG ÅNDE? Hvis din hund eller kat lugter dårligt ud af munden, kan det have flere årsager, f.eks infektioner

Læs mere

Information om tandblegning legning

Information om tandblegning legning Information om tandblegning Metode: Hjemme blegning med skinner. Før blegningen kan begynde, tages aftryk til 2 gips modeller. Med hjælp af disse fremstilles der to skinner. Skinnerne er individuelle og

Læs mere

Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv

Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv T EMA: ORAL HELSE Nor Tannlegeforen Tid 8; 8: 9 9 Kim Rud Ekstrand og Mauri Erik Christian Christiansen Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv Nexø-metoden er et non-operativt cariesbehandlingsprogram,

Læs mere

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Martin Rygaard Hans-Jørgen Albrechtsen November 2015 Forord I forbindelse med HOFORs ansøgning om tilladelse til at blødgøre drikkevand, udarbejdede

Læs mere

Tanderosion - en folkesygdom

Tanderosion - en folkesygdom Odontologisk Institut HK-Fagkonferece for klinikassistenter, Nyborg Strand, 6.-7. okt. 2017 Tanderosion - en folkesygdom Ulla Pallesen Odontologisk Institut HK-Fagkonferece for klinikassistenter, Nyborg

Læs mere

FLUORID I DRIKKEVAND VIDUNDERMIDDEL ELLER GIFT?

FLUORID I DRIKKEVAND VIDUNDERMIDDEL ELLER GIFT? FLUORID I DRIKKEVAND VIDUNDERMIDDEL ELLER GIFT? Af Ihsan Elboayadi Daniel Lindbjerg Christiansen Emran Malikshahi Ved vejleder: Professor Svante Henrik Agardh Twetman Afdelingen for cariologi og endodonti

Læs mere

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden Arbejdsnotat Tendens til stigende social ulighed i levetiden Udarbejdet af: Mikkel Baadsgaard, AErådet i samarbejde med Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed Februar 2007 2 Indhold og

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

Gingivitis og parodontitis. Systemiske sygdomme Livsstilsfaktorer (rygning)

Gingivitis og parodontitis. Systemiske sygdomme Livsstilsfaktorer (rygning) Gingivitis og parodontitis etiologi i Mikrobiel flora Værtsrespons Mængde Sammensætning Bakterieprodukter Immun forsvar Spytsekretion Risikofaktorer Systemiske sygdomme Livsstilsfaktorer (rygning) Gingivitis

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Kosmetisk tandbehandling

Kosmetisk tandbehandling N r. 1 6 Kosmetisk tandbehandling Denne brochure er et supplement til de oplysninger, som din tandlæge har givet dig. Tandlæge: Information fra Tandlægeforeningen Tlf. 70 25 77 11 Denne patientvejledning

Læs mere

Tandlægen som sundhedsplanlægger

Tandlægen som sundhedsplanlægger uddannelse - Tandlægen som Tandlægen som sundhedsplanlægger Hanne Mohr 2011 Dagsorden: Ønskeminutter Behandlingsstrategier Målstyring Tilrettelæggelse af indsatsen et eksempel fra Horsens Profylakseplaner

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vilocare, premix til foderlægemiddel

PRODUKTRESUMÉ. for. Vilocare, premix til foderlægemiddel 11. januar 2016 PRODUKTRESUMÉ for Vilocare, premix til foderlægemiddel 0. D.SP.NR. 29440 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Vilocare 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Zinkoxid 1000 mg/g.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 4: Resume Titel: Injektion af insulin til voksne med diabetes Arbejdsgruppe Heidi Nissen, MKS, klinisk sygeplejespecialist, Endokrinologisk afdeling M, Diabetesklinikken, Odense Universitetshospital

Læs mere

Januar 2014 FOREBYGGENDE TANDPLEJE FOR BØRN OG UNGE I NORDEN

Januar 2014 FOREBYGGENDE TANDPLEJE FOR BØRN OG UNGE I NORDEN TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse.... Januar 2014 FOREBYGGENDE TANDPLEJE FOR BØRN OG UNGE I NORDEN Indledning

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Den videnskabelige evidens bag kostrådene. Vibeke Kildegaard Knudsen Afdeling for Ernæring

Den videnskabelige evidens bag kostrådene. Vibeke Kildegaard Knudsen Afdeling for Ernæring Den videnskabelige evidens bag kostrådene Vibeke Kildegaard Knudsen Afdeling for Ernæring Definition af officielle kostråd Kostråd er videnskabeligt baserede retningslinjer fra myndighederne om en sund

Læs mere