Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107. 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning."

Transkript

1 Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning. September 1999 købte Michael Kaiser Tinnetgaard med det formål sammen med Lone Kaiser at lave et helhedsorienteret arbejds- og uddannelsestilbud med kombineret bo og erhvervstræning for unge med særlige behov fra 18 år og opefter af begge køn. I forbindelse med vores tidligere arbejde på specialefterskoler og opholdssteder oplevede vi, at gruppen af bogligt svage og sent udviklede unge kom i klemme, når de blev 18 år i forhold til det etablerede system. De unge manglede kombinationen af bosted, uddannelse og jobtræning på samme adresse. Vi besluttede, at starte et sådant bo - og uddannelsessted til gruppen af følelsesmæssigt ramte eller sent udviklede unge, der ikke kan følge med til de krav, som samfundet stiller uden at få støtte og omsorg i et godt, udfordrende og meningsfyldt tilbud. Vi ønskede sammen med et personale og en elevgruppe at arbejde ud fra en holistisk tankegang med motivations og relationspædagogikken. Vi startede Tinnetgaard, da vores drøm om at udleve en vision på det pædagogiske, undervisningsmæssige og menneskeligplan var stærk. Sommeren 2000 flyttede de tre første elever ind på Tinnetgaard. I 2002 blev det muligt og pædagogiks en fordel at benytte den tidligere fodermesterboligen Hammervej 29. Boligen er placeret 200 m. fra Tinnetgaard. I huset kunne vi lave en naturlig progression i bodelen tæt på de fysiske rammer på Tinnetgaard. I fodermesterboligen er der plads til 5 elever. August 2005 etablerede vi næste skridt i bodels progressionen, i kræft af en bygård i Vonge Bygaden 84, der ligger 5 km. Fra Tinnetgaard. På bygården Vongegaard er der plads til 7 elever. Sommeren 2006 havde nogle af vores elever behov for, at afprøve at bo i egen lejlighed i Vonge. Vi lejede 3 selvstændige lejligheder på Skovborgvej nr. 1, 2 og 9. Boligerne er placeret ved Øster Nykirke Skole. Lejlighederne er en satellit og bodelen kan afklare det behov, den enkelte elev har i forhold til den videre udslusning væk fra Tinnetgaard. I 2007 startede vi et botiltag i Thyregod, hvor vi råder over tre selvstændige lejligheder på Søndergade 7.

2 Sommeren 2008 blev der etableret en ny lejlighed i en længe på bygården Vongegaard. Målet er at etablere lejlighed nr. to i løbet af Dette botiltag er at betragte som en boenhed med særlig tilknytningsmulighed til Vongegaard. I dag har vi mulighed for at afprøve forskellige boformer inden for vores eget koncept. Vi kan sikre den unge den bedst mulig erfaring og bevidsthed om, hvilken boform og hjælp eleven har brug for, i sit fremtidige voksenliv udenfor Tinnetgaards rammer. På Tinnetgaard er der på nuværende tidspunkt plads til i alt 28 elever fordelt på alle vores bostationer: Tinnetgaard Fodermesterboligen Vongegaard Lejligheder Vonge Lejligheder Thyregod Beskyttet lejlighed Vongegaard Samlet antal pladser: 8 elever 5 elever 7 elever 3 elever 3 elever 2 elever 28 elever Vores primære samarbejdspartnere er de anbringende kommuner, vores beliggenhedskommune Vejle, Landsforeningen Ligeværd, Landsforeningen for opholdssteder LOS og de lokale erhvervsdrivende. 2. Beskrivelse af forstanderparret Lone og Michael Kaiser Lone er seminarieuddannet lærer og har gennem mere end 20 år arbejdet med unge i den grå zone, heriblandt sent udviklede på efterskoler og et socialpædagogiks opholdssted med hovedansvaret for den interne skole og udvikling af det pædagogiske koncept. Lone har i en årrække arbejdet med botræning og erhvervsvejledning for unge, som ikke kan honorere de krav som det almindelige uddannelsessystemkræver. Hun har gennemført de første moduler af landmandsuddannelsen på den økologiske Landbrugsskole. I sin tid som forstander på Tinnetgaard har hun taget lederuddannelse. Michael er uddannet smed, driftsleder fra den Økologiske Landbrugsskole, social pædagog og har taget første år af gestaltterapeutuddannelsen. Han har gennem årerne arbejdet både som smed og landmand samt været lærer på en efterskole for sent udviklede unge. Arbejdet med netværksskabende klubaktiviteter for sårbare unge. Arbejdet på et socialpædagogisk opholdssted for anbragte unge, der er voldsomt udadreagerende. Har været tillidsmand og arbejdet på

3 asylcenter for uledsagede børn. I alt har Michael igennem mere end 15 år arbejdet med sårbare unge. I sin tid som forstander på Tinnetgaard har han taget lederuddannelse. 3. Værdigrundlag: På Tinnetgaard tager vi udgangspunkt i den enkeltes drømme, ønsker og ressourcer og møder mennesket, der hvor de er! Vi ønsker et sted, hvor mennesker kan trække vejret, finde sig selv, få perspektiv på livet og opdage, at der er en verden, der venter på at give dem oplevelser, muligheder og erfaringer. Vi ønsker, at arbejde i et gensidigt forpligtende fællesskab, der hviler på tolerance, tillid, ansvarlighed, engagement, respekt og gensidige krav til hinanden. Vi er alle, såvel elever som personale bidragsydere til dette fællesskab, med de ressourcer vi hver især råder over. Tinnetgaard vægter uddannelse og arbejde, som udvikler evnen til at bedømme sig selv, evnen til at træffe et valg under hensynstagende til andre og opleve vigtigheden af et fællesskab. Vi ønsker at danne mennesker, så de ved, at der er brug for dem, at de er til nytte og har personlig værdi. I dagligdagen lægger vi vægt på en inspirerende arbejdskultur, hvor undervisning, arbejde og fritid bliver til en meningsfyldt helhed, som giver mulighed for personlig og faglig udvikling. Tinnetgaards medarbejdere skal være omsorgsfulde og gode rollemodeller, som eleverne ønsker et samspil med. Eleven skal støttes i at udvikle robusthed, gå på mod, arbejdsidentitet, udholdenhed, faglighed gennem arbejde, strukturering og ansvar. Eleven skal opleve og erfarer nytten ved at holde ud og samtidig erfarer glæden ved, at modgang kan overvindes. 4. Menneskesyn: Tinnetgaards menneskesyn er, at ethvert menneske er unikt og rummer talenter og udviklingsmuligheder. Vi vil ikke kun se på begrænsninger, men derimod se på ressourcerne og udvikle disse. Vi udvikler os livet igennem og er dybt afhængige af det fællesskab, vi er en del af. Det er i samspillet mellem den enkelte og fællesskabet, at dannelsen kan udfolde / udvikle sig. Derfor skal Tinnetgaard være et frirum med krav, hvor eleven kan få mere mod på livet, styrke selvværdet, opbygge styrke og selvtillid samt indsigt og forståelse. Tinnetgaard arbejder for, at alle mennesker har retten til at tilegne sig faglige, sociale og personlige kompetencer og lære at kunne træffe kvalificerede valg. Alle mennesker har retten til at opleve, at de er unikke og alle mennesker har krav på at få kærlighed, omsorg, kontakt, sociale kompetencer / opdragelse, stabilitet, uddannelse og udvikling. Tinnetgaard er et bo og uddannelsestilbud, som kæmper for at fremme ligeværdighed i alle livets forhold for borgere med særlige behov. Alle mennesker har ret til respektfuldhed og værdig behandling og ret til støtte, vejledning, undervisning.

4 5. Tinnetgaards formål: At unge med indlæringsvanskeligheder skal have gode muligheder for uddannelse og et selvstændigt voksenliv At sætte kravene så lavt, at de unge kan honorere dem, men samtidig så højt, at der sker en udvikling At de unge efter opholdet på Tinnetgaard i så høj grad som muligt er i stand til at tage ansvaret for deres bolig, arbejds og fritidsliv At de unge bomæssigt kan håndtere at bo i egen bolig eller bo sammen med andre ligestillede. At give sent udviklede unge en almendannende og erhvervsrettet uddannelse At tilbyde et helhedsorienteret tilbud indeholdende arbejde og uddannelse med kombineret bo og erhvervstræning. At tilbyde bogligt svage elever en god begyndelse på voksenlivet. At eleverne får afprøvet sine praktiske, sociale og faglige kompetencer i forhold til arbejde, boform og fritid. 6. Tinnetgaards arbejdsmetoder og pædagogiske overvejelser: Udgangspunktet er, at eleven skal opleve succes i hverdagen og ud fra elevens ønsker, udarbejdes der i tæt samarbejde en individuel tilrettelagt handleplan, som løbende tilpasses elevens behov og de muligheder som Tinnetgaard har. Motivation og relationspædagogik er de bærende elementer i dagligdagen. I tilslutning til det uddannelsesmæssige er brugen af mesterlærer -begrebet centralt. Både i arbejdssituationen og i botilbuddets pædagogik, hvor medarbejderne træder i karakter som rollemodel og spejlingsfigur. 7. Målgruppebeskrivelse: Unge som er bogligt svage, følelsesmæssigt ramte, omsorgssvigtede eller sent udviklede. Unge som ikke på nuværende tidspunkt kan honorere arbejdsmarkedets og uddannelsestilbuddenes almindelige kompetencekrav. De unge har typisk været på specialefterskole og har ikke haft fuldt udbytte af Folkeskolen. Generelt karakteriseres de som unge med særlige behov. Disse særlige behov skyldes oftest en eller anden form for følelsesmæssig og / eller organisk skade. Konkret betyder det, at vores unge har problemer med opmærksomhed, koncentration, aktivitetsniveau, følelsesmæssige relationer, impulsivitet, abstraktionsniveau, årsag virkning og konsekvenstænkning samt det at vælge til og planlægge. Det er unge med indlæringsvanskeligheder, adfærdsvanskeligheder, lav selvfølelse og psykisk sårbarhed. Der har brug for at blive guidet og støtte for at kunne indlære nye rutiner.

5 Typisk har vores elever gået i almindelig folkeskole med specialundervisning eller har modtaget særlig tilrettelagt undervisning. Det vil sige, at de fleste har haft deres gang sammen med normale børn i normale tilbud. Folkeskolen er oftest afsluttet med 1 til 3 år på en specialefterskole. Eleverne har ofte været på overarbejde, for at klare sig, og de har meget ofte oplevet, at være den langsomste, den svageste og den mest anderledes til mange ting og i mange sammenhænge. Ofte har de været ofre for mobning. De fleste af vores unge er ikke alderssvarende og har bl.a. et væsentligt ringere ordforråd, end andre unge på samme alder samt ringe eller slet intet kendskab til den omverden, de lever i. Oven i de boglige vanskeligheder har de desuden andre personlige og sociale problemstillinger. Bl.a. lader de sig let overtale til at være medløbere og de indgår ofte bytte købsaftaler, som er helt urealistiske. Alt i alt må de karakteriseres som lette ofre. En stor del af eleverne på Tinnetgaard har oplevet, at blive svigtet gennem barndommen. De har aldrig lært og magter ikke at skaffe sig det overblik, der skal til for at klare egen personlig hygiejne, rengøring og madlavning. De har ved indskrivningen derfor meget svært ved at bo i en selvstændig bolig, da de har meget svært ved at begå sig og klare de fornødne og almindelige praktiske færdigheder og gøremål. Det er kendetegnende for mange af eleverne, at de ved deres start på Tinnetgaard er dårlig afdækket og beskrevet ved deres start. Derfor er der i opholdet på Tinnetgaard indeholdt en psykologisk udredning eller Pass test. Denne afdækning foretages af faste eksterne samarbejdspartnere. 8. Målgruppe: Sårbare unge fra 18 år og opefter af begge køn Unge som er bogligt svage, følelsesmæssigt ramte eller sent udviklede og som har brug for et kombineret bo og jobtræningstilbud Unge med skolemæssige problemer, herunder faglige indlæringsvanskeligheder og tilpasningsproblemer. Unge som af sociale eller faglige grunde ikke kan udnytte de eksisterende uddannelses og arbejdstilbud Unge der behøver længere tid, støtte og omhyggelig vejledning Unge der befinder sig i den grå zone. Det vil sige unge, som lige netop ikke hører til i særforsorgsgruppen, men som heller ikke uden støtte vil kunne honorere samfundets krav. Unge med lettere ADHD, Aspergers og Tourette. 9. Målgruppen omfatter ikke: Unge som er meget behandlingskrævende Unge med vidtgående fysiske / psykiske handicaps

6 Unge som er misbrugere Unge som skal anbringes på grund af kriminalitet eller vold. Der kan optages elever fra alle landets kommuner og der kan optages elever hele året. 10. Bevillingsgrundlag: Elevens hjemkommune betaler uddannelsesudgiften, elevens kontanthjælp, revalideringsydelse eller pension. Den unge betaler kr. 1000,- i husleje og kr. 1500,- til kost om måneden. Det forudsættes jf. Retsikkerhedsloven 9 stk. 6, at økonomi og opfølgnings forpligtigelserne fortsætter fra elevens hjemkommune i den periode optrænings og - revalideringsforløbet finder sted. Med mindre andet taler meget kraftigt for at ændre dette. Takster pr. måned gældende fra januar 2009 Jobtræning Vejledning 107 Vejledning i egen bolig Vejledning på timebasis kr. 480,- kr. Pris for opholdet: For opholdet betales en månedlig grundydelse. Der betales ekstra for særlig indsats. Hvis en ung har psykosociale vanskeligheder, der ligger ud over det, der ressourcemæssigt kan rummes inden for standardtaksten, indgås der en særlige aftaler om indsatsen med betalings kommune, den unge og Tinnetgaard. Som det fremgår, er et ophold på Tinnetgaard et helhedspædagogisk tilbud, der består af såvel botræningsforløb som særlig tilrettelagte uddannelses og arbejdsforløb. Den personlige social støtte og træning vedrører botræningsforløbet er omfattet af Serviceloven og dermed af godkendelsesproceduren i henhold til 107 og tilbudsportalen. Arbejds og uddannelsesdelen hører under aktivloven som revalideringsinitiativer. Elevernes forsørgelsesgrundlag er personlige ydelse efter gældende regler. 11. Betaling: Der fremsendes faktura til handle - og betalings kommune hver måned. Fakturaen er delt op på beløb efter Serviceloven og Lov om Aktiv beskæftigelsespolitik, for at kommunen kan hjemtage

7 refusion. Betalingen er forud. Betalingsfrist er senest d. 23. måneden forud. Der tilskrives rykkergebyr og renter efter gældende regler. Hvis en ung ophører på Tinnetgaard i utide, betales for løbende og efterfølgende måned. 12. Samarbejdsaftale: Det er en forudsætning, at der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem Tinnetgaard og henvisningskommunen, der underskrives af begge parter. 13. Forsikringer: Tinnetgaard betaler de lovpligtige forsikringer. Herudover betaler Tinnetgaard for den unges ansvarsforsikring der dækker den unge i al den tid den unge er tilknyttet Tinnetgaard, også når den unge er hjemme. Det samme gør sig gældende for fritids og ulykkeforsikring. Den betales også af Tinnetgaard, og dækker også den unge, når denne er hjemme. Det eneste der ikke er dækket kollektivt, er tyveri af cykel og knallert. Den unge anbefales selv, at søge dette forsikret, hvis relevant. DER REGULERES HVER d med tilbagevirkende kræft til d Tinnetgaards fysiske rammer og beliggenhed: Hovedadressen er Tinnetgaard, Hammervej 28, 7173 Vonge, Vejle kommune. Tinnetgaard er en gård med en del driftsbygninger. Jorden er på 70 hektar som er omlagt til økologisk produktion i I gårdens stuehus bor forstanderparret sammen med deres to børn på 13 og 15 år ( 2009 ). Stedets administration er ligeledes placeret i stuehuset. Tinnetgaard er centrum for bedriften og tilbuddet, øvrige boliger er i cykel eller knallertafstand fra Tinnetgaard. Hver elev har sit eget værelse, med egne møbler og egen systemnøgle. Køkken, bad, stue og øvrige rum er fælles, ligesom haven og de grønne arealer omkring boligerne. På alle bostationer er der de nødvendige hvidevarer, rum til hobbyaktiviteter, depoter og opbevaringsplads samt garager til cykler, knallert eller biler. Der er TV i fællesstuen og edb rum med bredbåndsforbindelse til internettet. På alle værelser er der mulighed for eget TV og trådløs internet. Der er telefon på fællesområdet. Med den kan eleverne altid gratis komme i kontakt med vagtlæren.

8 Det er helt centralt at alle bostationer har en hjemlig atmosfære, da det er elevernes hjem, hvilket betyder, at her er åben alle årets 365 dage. Tinnetgaard har ingen lukkedage, da vi mener det ikke er rimeligt eller værdigt at lukke elevernes hjem. I botræningshusene er der solid støtte og undervisning. Især det første skoleår er der behov for undervisning i de praktiske gøremål og derfor kommer huslæreren hver dag. For hovedparten af eleverne vil der efter to- tre år i botræningshusene på Hammervej 28, Hammervej 29 og Bygaden 84 i Vonge stadig mangle det sidste stykke før de er klar til at stå på egne ben. Det vil være naturligt, at de efter botræningshusene flytter ind i vores lejligheder enten i Vonge eller Thyregod. De elever der ikke magter en selvstændig lejlighed, fået mulighed for at afprøve boformen med egne lejlighed i rammerne sammen med bofællesskabet i Vonge. Fordelen ved denne boprogression ser vi i den oplagte mulighed der er i at eleverne på egen krop oplever hvad de magter og trives med. Vi kan i sikre rammer afdække, hvad eleven magter af det selvstændige liv med job, uddannelse, hjemlige gøremål og et udadvendt fritidsliv. Der er to former for personlig træning og afklaring for eleverne mens de er på Tinnetgaard. Den der omhandler den personlige hygiejne og almindelige dannelse Den der er, direkte træning i hvad der er vigtigt, når man bor selv og skal føre egen husholdning og bolig. I boafklaringstilbuddene er der ligeledes mulighed for at flytte baglæns. Hvis det viser sig, at elevens boudfordring er blevet for selvstændig og stor. Det at kunne flytte baglæns giver eleven tryghed til at turde prøve nye selvstændige boformer. Fordi de ved, at hvis det ikke går, kan de flytte tilbage til deres gamle boformer. Eleverne der er flyttet baglæns i vores botilbud, oplever det ikke som et nederlag men som en personlig afklaring. Det betyder, at Tinnetgaard sammen med eleven kan pege på den rette boform ved udslusningen væk fra Tinnetgaard, da det bygger på oplevelser og erfaringer og ikke på tolkninger og fornemmelser. Vi på Tinnetgaard ser vores botilbud som helt unikt, da vi i samme tilbud har samlet alle de boformer, som eleverne kan tilbydes rundt om i landet efter endt opholdet på Tinnetgaard. Når det skønnes, at eleven har tilegnet sig tilstrækkelige færdigheder, begynder en egentlig udslusning, som sigter målrettet mod job og bolig. Inden afslutningen på Tinnetgaard forsøges elven tilknyttet arbejdsmarkedet, og der søges en egent bolig. Efter særlige aftale kan Tinnetgaard tilbyde opfølgning hos eleven i en aftalt periode efter endt ophold på Tinnetgaard. Der kan for nogle få elever undertiden være behov for fortsat vejledning fra Tinnetgaards side.

9 15. Tinnetgaards boprogression: Fælleshuset på Hammervej 28, på Tinnetgaard med plads til 8 elever Fodermesterboligen Hammervej 29, med plads til 5 elever Vongegaard Bygaden 84, 5 km. Fra Tinnetgaard med plads til 7 elever Boenhed i selvstændige lejligheder med særlig tilknytningsmulighed til Vongegaard til 2 elever Selvstændige satellit lejligheder på m2 i Vonge på adressen Skovborgvej 1, 3 og 9 til 3 elever Selvstændige satellit lejligheder på m2 i Thyregod på adressen Søndergade 7 til 3 elever Fleksibel elevtal mellem elever: Tinnetgaard har p.t. indskrevet 24 elever og elev nr. 25 flytter ind marts Tinnetgaard ønsker, at have et åbent elevtal som varierer mellem elever, da det altid har været en målsætning, at have ledig kapacitet værelsesmæssigt. I de forskellige botiltag, da det giver mulighed for at afprøve den maksimale boudfordring, som eleven kan rumme og magter. Denne fleksibilitet betyder, at eleven i sin udvikling og proces tør at være modig og parat under opholdet på Tinnetgaard, fordi der altid er et sikkerhedsnet, i forhold til at eleven kan flytte tilbage til det botiltag i Tinnetgaardregi, som eleven magter. Denne afklaring er et pædagogisk princip og et varemærke for Tinnetgaard, da vi er af den klare overbevisning af vores elever skal mærke på egen krop, hvad de magter og føler sig tryg ved. Vores elever er ikke i stand til at tænke sig den rigtige løsning bomæssigt. De har brug for konkret at mærke og føle, hvad de magter personligt. Der for har vi altid vægtet og prioriteret det højt, at have denne fleksibilitet i botilbuddet. Det betyder, at når eleven skal udsluses fra Tinnetgaard, kan der i samarbejde med den anbringende kommune og den unge findes det rette botilbud. Dette fleksible værelsesprincip giver os ligeledes mulighed for at have en glidende indskrivning over hele året. Dette er en særdeles stor fordel i vores koncept, da hovedparten af vores elever kommer fra efterskoler og specialskoler, hvilket betyder at årsrytmen på Tinnetgaard er styret af et skoleår og ikke af et kalenderår. Tinnetgaard har altid og ønsker fortsat at have et fleksibelt elevtal, der svinger mellem elever. Vi har i det nuværende bokoncept plads til 27 elever og får plads til 28 elever, når boenheden med særlig tilknytningsmulighed bliver færdig på Vongegaard. Formålet med botræningen på Tinnetgaard er, at den unge bliver afdækket og klar til den størst mulige selvstændighed og optimale boløsning væk fra Tinnetgaard.

10 Da Tinnetgaard er et beskæftigelses og uddannelsessted, arbejdes der ud fra et skoleår og ikke et kalenderår. I ind - og udskrivningen på Tinnetgaard betyder det, at ind og udslusning for langt de fleste elever, finder sted omkring juli og august. Det åbne elevtal betyder ligeledes, at vi har mulighed for at have glidende og åben indskrivning hele året som giver os mulighed for at indskrive elever som tilhører målgruppen, uden at de nødvendigvis har været på specialefterskole. Ligeledes oplever vi at UU vejlederne i stigende omfang kontakter os for indskrivning af elever på andre tidspunkter end i juli og august. Bemanding / personaledækning i botilbuddet Bostationer Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tinnetgaard Person nr. 1 møder ind Person nr. 2 møder ind 1 person møder ind person møder ind + Person nr. 2 møder ind Nr Person møder ind Vongegaard 1 Person møder ind Støtte Lejligheder Lejligheder i Vonge og Thyregod se lejligheder Se Lejligheder Se lejligheder Se lejlig-heder Se lejlig-heder 1 Person møder ind + Person nr. 2. møder ind

11 Weekendbemanding: fredag: Lørdag: Søndag: 7 timer 7 timer En medarbejder er fysisk tilstede i ovennævnte timer. Ud over de fastlagte timer er vagten telefonisk. Der er dog altid mulighed for støtte, konkret vejledning eller at medarbejderen møder op, hvis der er behov for akut hjælp. Der er en medarbejder på vagt i weekenden. Vagten skal i løbet af weekenden hver dag personlig forbi alle bostationer. Den overskydende tid bruges primært på Tinnetgaard. Vagten kan altid døgnet rundt træffes på vagttelefonen. Forstanderparret bor i stuehuset på Tinnetgaard. Der er ikke konkret fysiks døgnbemanding, men der er altid alle årets 365 dage en åben telefonlinje til vagtlæreren, som står til rådighed døgnets 24 timer. Der er daglig undervisning og arbejdstræning mandag - torsdag fra og fredag fra Hver fredag er undervisningen og træningen henlagt til alle bostationerne. Undervisnings og arbejdstræningstilbud er under LAB eller STU lovgivningen. 16. Medarbejdergruppens sammensætning: Tinnetgaard arbejder og underviser ud fra en helhedsorienteret indsats. Vi ser det som den bedste metoden til at støtte de svagt stillede unge på. Personalegruppen er bredt sammensat og det tilstræbes, at personalet har et bredt og alsidigt erfaringsgrundlag indenfor det pædagogiske og det håndværksfaglige område, da Tinnetgaards kerneydelse er erhvervstræning og uddannelsestræning, som er en revalideringsforanstaltning, er alle ansat med titel og funktion som værkstedsmedarbejder. Da der arbejdes ud fra en filosofi om helhed og gennemgående rollemodeller er de fleste medarbejdere ansat til både at varetage uddannelsesformål og botræningsformål. Dagligdagen på Tinnetgaard er således en blanding af uddannelse retter direkte mod at komme i arbejde og botræning som gør elverne i stand til at klare sig selv. Efteruddannelse af personalet foregår løbende, eksempelvis via kurser i Landsforeningen Ligeværd eller i LOS regi eller andre relevante kurser. Ligeledes laves der erfaringsudveksling med andre uddannelsessteder, efterskoler og specialskoler som arbejder med samme målgruppe som på

12 Tinnetgaard. Endvidere er der fast planlagt faglig supervision, intern undervisning og uddannelse samt mulighed for personlig supervision af psykolog Ina Bekke. Den nuværende og samlede personalegruppe på Tinnetgaard til bodel og uddannelsesdel ser således ud: Udgangspunktet for alle værkstedmedarbejderne er 37 timer / uge. Nogle medarbejdere har merarbejde som ikke endeligt kan opgøres før årets udløb. Merudgiften hertil udgør i gennemsnit XX så og så meget og er med en gennemsnitlig beregning indregnet i de enkelte medarbejderes løn. Personale oversigt vedlægges. Ud over disse ansættelser skal der i nærmeste fremtid ansættes en socialrådgiver og to værkstedsmedarbejder og en underviser til STU tilbuddet. 18. Oversigt: Takst pr. døgn i kr. ( 1/ 365 ) x Kommentar til tekst: Ydelse: Ydelser: bo + beskæftigelse + egenbetaling Afklaringsforløb socialpædagogisk støtte Afklaringsforløb Job på særlige vilkår Funktionsnedsættelse: Udviklingshæmning Kommunikationsnedsættelse Sent udviklede 19. Organisatoriske forhold Navn: Privat bo og uddannelsessted Tinnetgaard Se. Nr Adresse Kontaktperson: Hammervej 28, 7173 Vonge, Vejle Kommune Lone Kaiser

13 kontor telefon: kontor Hjemmeside: Etableringsår: 2000 Antal pladser i alt: Døgntilbudspladser: Lone Kaiser Tinnetgaard Bo- og Erhvervstræning er privat drevet virksomhed med Lone Kaiser som ejer. Tinnetgaard landbrug og bygninger ejes af Michael Kaiser og udlejes til Tinnetgaard Bo- og Erhvervstræning. Ud over botilbuddets tilbydes 3-årig STU (særlig tilrettelagt undervisning ) lov 564 af 06/06/2007 ). Tinnetgaard har et udbygget netværk af praktikpladser i nærområdet. Der indgås individuelle kontrakter og laves løbende opfølgning og statusbeskrivelse. Ud over STU tilbydes et revalideringstilbud efter LAB loven. 20. Brugerråd / elevmøder: For at træne eleverne i at drøfte og forholde sig til emner, der er vigtige for dem i hverdagen og for at øve dem i de vilkår, der er for at deltage i et demokrati holdes der fællesmøde 1. Mandag i hver måned. På fællesmødet deltager alle elver på Tinnetgaard og 2 medarbejdere. Før fællesmødet er der opsat dagsorden med faste punkter og mulighed for at alle, der ønsker det, kan tilføje punkter eller emner der ønskes til debat. Målet er at lære vores elever, at de kan komme med forslag og få indflydelse på deres hverdag. Lære dem at hvis de forholder sig til konkrete problemstillinger og er konstruktive, så får de indflydelse. Mødet varer cirka 1 1½ time. Denne mødekultur har bl.a. betydet, at flere af vores elever, har fået mod til at være aktive i Unge for Ligeværds bestyrelsesarbejdet i Vejle.

14 Der er fyraftensmøde med erfaringsudveksling hver 2. Tirsdag i hver måned fra for alle elever, som er i praktik. Mødet holdes i vores klublokaler ved lejlighederne på Skovborgvej i Vonge. Fyraftensmøderne består af samtaler og erfaringsudveksling omkring arbejdsforhold, sikkerhed på arbejdspladsen, ferieregler m.m. Eleverne er sammen med stedets job - og praktikkoordinator med til at definerer indhold og de emner som ønskes drøftet den pågældende aften. 21. Evaluering, udvikling og opfølgning: Vi finder det vigtigt at der internt sker en løbende evaluering og opfølgning, så eleven får mest muligt ud af sit ophold på Tinnetgaard. Med eleverne afholdes der løbende personlige opfølgningssamtaler med huslærerne og job og praktikordinatoren. Herudover har ledelsen samtaler med den enkelte elev cirka 3 gange om året. I det daglige udviklings og evalueringsarbejde er der udarbejdet skemaer og faste standarder for at sikre kvalitet og styring. Det er for os en målbar og systematisk måde at synliggøre både fremskridt og punkter, hvor der fortsat skal gøres en ekstra indsats og det er med til at tydeliggøre elevens selvforståelse og styrker selvindsigten. For eleven giver det stor tilfredshed og ro. Denne proces er i øjeblikket under vider udvikling på Tinnetgaard, da vi er meget optaget af, at optimere vores nuværende system. Vi ønsker at udvikle en bedre skriftlig struktur, der er med til yderlig at kvalitetssikre indholdet, da vores elever ikke kan vurderes ud fra gængse karaktersystem. Vi gør meget ud af at evalueringen ikke sætter vores elever under pres, men at evaluering derimod bliver brugt som motivation og succesfaktor så den enkelte elev får gå på mod og lyst til at yde sit bedste. Vi tror på at eleverne vokser på det personlige plan, når der fra omgivelserne er forventninger, krav og anerkendelse samtidig med, at der målrettet arbejdes på at styrke den personlige udvikling og livskvalitet. 22. Personaleudvikling: Der vægtes en fortsat opkvalificering og udvikling af personalet. I den forbindelse bruger Tinnetgaard eksterne fagfolk til undervisning, supervision og kursusvirksomhed. Kurserne afvikles både som interne og eksterne kurser. Der ydes støtte til kursusdeltagelse i form af tjenestefrihed med løn og betaling af kursus. Initiativet til deltagelse i relevant uddannelse kan ske fra den enkelte medarbejder eller ledelsen. En pædagogisk dag kan være en dag, hvor der indsættes vikarer og dagligdagen omstruktureres for eleverne. Hele det faste personale tager på kursus i et relevant emne, eller der er hvor den samlede personalegruppe drage på turne i Danmark for at besøg sammenlignelige steder som Tinnetgaard. En sådan dag vægtes meget højt af personalet, da man i denne form får rig mulighed for at lave erfaringsudveksling med kollegaer, der arbejder med samme målgruppe. En sådan dag

15 sætter fokus på egn pædagogisk praksis og skærper bevidstheden om hvorfor vi gør tingene som vi gør her på Tinnetgaard og samtidig giver det mulighed for refleksion og eftertanke i hele personalegruppen. En sådan pædagogisk dag afsluttes med en god middag. Alle fuldtidsansatte på Tinnetgaard skal modtage og deltage i supervision i personalegruppen med psykolog Ina Bekke som er fast tilknyttet Tinnetgaard. Psykolog Ina Bekke har mange års erfaring og et indgående kendskab til målgruppen på Tinnetgaard. Ud over fællessupervision vægtes det, at personalet har mulighed for at få individuel supervision, enten ved den tilknyttede psykolog eller anden psykolog, som ikke har sin faste gang på Tinnetgaard, her bruges psykolog Pia Mamsen. Der afholdes personaleudviklingssamtaler efter behov, dog mindst en gang om året. Formålet med samtalen er, at give ledelsen og medarbejderne lejlighed til i fællesskab at gennemgå forhold af betydning for det daglige arbejde og fastsætte fremadrettede mål, herunder gensidig vurdering medarbejder / leder i mellem. Fremtidig udvikling og uddannelse samt eventuelle ændringer i medarbejdernes funktioner. 23. Skoletilbud og STU: I denne ansøgning er beskæftigelses og uddannelsestilbuddet samt STU en ikke beskrevet, da disse tilbud er omfattet af anden lovgivning. Her gives en kort beskrivelse af de undervisningsværksteder som Tinnetgaard råder over. Landbrugsværksted med markdrift og maskiner Traktor smedje og metalværksted Æg og kartoffelproduktion med enge pakkerier Dyreværksted med bl.a. kreaturer, 3000 høns, heste, hunde og katte. Knallert og mekanikerværksted Byggeri og anlægsværksted Pedel og grønværksted Køkken og botræningsværksted Skole og edbværksted STU Lov nr. 564 af 06/06/ Fritid: I fritidstræningen vægter vi, at hjælpe den unge til at få interesser og gå på mod i forhold til det at deltage aktivt i foreningslivet. Lokalområdet er rigt på forskellige fritidstilbud og der er mange foreninger, som de unge har mulighed for at benytte. Vi arbejder på, at alle unge skal deltage i et fritidstilbud, hvor de kommer ud og møder andre mennesker, end dem de kender fra netværket omkring Tinnetgaard. Ved en målrettet indsats lykkes det for en del af vores unge, men det kræver lang tids træning at lære, da mange af vores unge er bange og utrygge i forhold til nye

16 sammenhænge. Vi har derfor prioriteret, at det er muligt for personalet i opstarten af en fritidsaktivitet at tage sammen med den unge til aktiviteten. På Tinnetgaard oprettes der efter behov interne klubber, som er elevstyret. En medarbejder fra Tinnetgaard er med som støtte i oprettelsen, planlægningsfasen og som kontaktperson. Eleverne får mange selvstændige aktiviteter op at stå, som styrker selvstændigheden, giver fritidslivet indhold, lyst og initiativ til at udfordre og prøve nye aktiviteter. Disse aktiviteter foregår især om vinteren og foråret. Disse to perioder passer godt med livet på landet og et landbrug. Eksempler på elevklubber kan være: Bowling, fiskeri, madklub, dart, hundeklub og mange flere. Vi kombinerer gerne fritidstilbud væk fra Tinnetgaard med inddragelse og undervisning på stedet her. Et eksempel kan være jagt. En del af vores elever deltager i undervisning til erhvervelse af jagttegn i den lokale jagtklub. I undervisningen i dagligdagen tilbydes supplerende jagtteori. I nogle weekender er der mulighed for at eleverne kan deltage i jagt og naturoplevelser. I sådanne sammenhænge oplever vi, at de unge der ikke er interesseret i at få jagttegn har interesse i at deltage som driver / klapper. Disse elever har ofte lyst til at deltage i undervisningen om vildt og naturkendskab og sætter derfor pris på oplevelser og samvær i naturen. I fritiden er det også vigtigt at lære at slappe af og nyde tiden med sig selv. Magte at få indhold i sin fritid i hjemmet, indhold der giver fylder og som højner livskvaliteten. Der er ofte nødvendig med individuel planlægning sammen med den unge for at få struktur på fritiden såvel i hverdagen som i weekend og ferierne. 25. Min knallert min frihed: På Tinnetgaard får alle elever stillet en knallert eller scooter til rådighed under opholdet. Tinnetgaard ser knallerten som et pædagogiskværktøj til selvstændighedstræning og som en nøgle til friheden. Mange af vores unge vil aldrig få egen bil og er derfor afhængig af andre eller offentlige transportmidler. Knallerten er i den grad med til at højne den enkelte unges selvstændighed, livskvalitet og ansvarlighed. Det at alle elever får stillet en knallert til rådighed, har givet os helt nye muligheder for at opdage fællestræk omkring elevernes personlige og faglige udvikling ved brugen af knallerten. Normalt vil det kun være de unge, med særlig interesse for knallerter der får en sådan. Ved et bevidst valg af knallerten som et pædagogiskværktøj har vi erfaring for følgende udvikling: Udvikling af selvstændighed Mulighed for arbejde og praktik langt fra Tinnetgaard Mulighed for at blive selvhjulpen og selvbestemmende Ansvarlighed overfor andre og sig selv Identitetsfølelse Ligeværdighedsfølelse

17 Oplevelse af at kunne magte verden Bevægelsesfrihed langt ud over cykelafstand uddannelses og jobmuligheder. F.eks. er cykel og knallertmekaniker en godkendt uddannelse følelsen af uafhængighed af andre og deres transportmidler knallerten er kommet for at blive på Tinnetgaard, da det giver livskvalitet, gå på mod, ligeværdighed, ansvar for eget liv og stor frihed. Knallerten er en god og ligeværdig erstatning for bilen, som mange af vores unge aldrig får, på grund af økonomi og manglende evner til at erhverve kørekort. Når de unge oplever at have et transportmiddel, som de magter og som kan bringe dem hurtigt frem. Lærer de at være ansvarlige for at komme op på arbejde / i skole / til fritidstilbud til tiden. Det vil forøge deres muligheder for at få job og blive fastholdt i beskæftigelse væsentligt. Samtidig vil det øge muligheden for et aktivt fritidsliv og begrænse risikoen for social isolation. Knallerten på Tinnetgaard giver ekstra muligheder for oplevelser, den er med til at holde de unge aktive. 26. Visitation: Tinnetgaard lægger vægt på en grundig visitation, af hensyn til den unge og stedet. Et vigtigt princip er frivilligheden. Den unge skal vælge at være tilknyttet Tinnetgaard og opleve det meningsfyldt at være her. Den unge skal kunne sig ja til at indgå i et gensidigt samarbejde. Vi har forståelse for, at unge i vores målgruppe / aldersgruppe kan have svært ved at formulerer egne behov. Inden aftalen indgås, skal eleven derfor i mindst en uges praktik på Tinnetgaard. Eleven skal på egen krop mærke og opleve, at der er sammenhæng mellem det vi sige og det vi gør. Der optages elever hele året fra hele landet. Der er altid mulighed for et uforpligtigende og afklarende besøg på Tinnetgaard. Der returneres fra henvisnings kommunen til Tinnetgaard et udfyldt visitationsskema og relevante sagsakter. Før indskrivning afholdes der altid visitationsmøde hvor elev, eventuelle pårørende / kontaktperson og henvisnende kommune deltager. En forudsætning for at der kan ske en endelig optagelse er, at der foreligger en godkendelse fra henvisningskommunen og en underskrevet indskrivningskontrakt. At eleven ved indskrivningen medbringer nødvendigt udstyr og beklædning.

18 27. Udslusning: I forbindelse med udslusningen af de elever, som vælger at blive i Vejle Kommune, skal dette sker glidende og i det tempo som eleven magter. På Tinnetgaard ønsker vi i samarbejde med Vejle Kommune, at finde en model i forhold til udslusning / efterværn, som giver de unge der vælge at blive i Vejle Kommune en god overgang væk fra Tinnetgaard. Målet er at få lavet en langsigtet og glidende overgang til Vejle Kommunens støttekorps og hjemmevejledere eller anden støtte. Det har stor interesse at fastholde den positive personlige udvikling der er sket for den unge i forhold til det at bo og at magte et arbejde. Målgruppen på Tinnetgaard er sårbare og vil med stor sandsynlighed altid være det. Derfor er tryghed og kendte rammer og personer en hel central del i deres succes og trivsel. Normering og elevstøtte: Der skal ud over den faste normering på elever i Tinnetgaardregi være mulighed for at komme i egen udslusningsbolig. Der skal være tale om et åbent elevantal, da det vil svinge fra år til år. De elever fra Tinnetgaard, der typisk kommer i fleksjob, kan normalt kun fastholdes på arbejdsmarkedet med individuel bostøtte. Efter træningen i Tinnetgaards lejligheder er de normalt ikke parate til at bo alene, hvis der kun tilknyttes en nye relationsmedarbejder. De har brug for en periode på ½ - 2 år med kendt personale, så de bliver klar til at bo og klare sig selv ude i byen. Målet er, at eleverne kommer til at bo så selvhjulpne og virkelighedsnært som muligt. Støttepersonerne skal arbejder med: Personlig og direkte støtte i lejligheden via anvisninger og konkret hjælp Hjælp til planlægning af indkøb, madlavning m.v. Hjælp til budgetstyring, økonomi og den papirjungle, som hverdagen er præget af. Støtte til deltagelse i fritidsaktiviteter Hjælp til planlægning af ferie og rejseforhold Sikre at løn, arbejdstid, arbejdsmiljø og ansættelsesforhold m.m. forbliver som aftalt En åben telefonlinje 24 timer i døgnet 365 dage om året og personligt fremmøde ved akut opståede problemer At være bindeled og mentor til arbejdsstedet Deltagelse i statusopfølgning og skriftlighed i henhold til aftaler Være rådgiver og vejleder i forhold til læge, tandlæge, boligudlejer, knallertmekanikker m.m. At være medspiller og sparringspartner til tilknyttet jobkonsulent i forhold til fastholdelse af etableret beskæftigelse på særlige vilkår. At være koordinator og bindeled mellem den unge og øvrige samarbejdspartnere.

19 Hjælpe med at fastholde og motivere til et aktivt fritidsliv og netværk. 28. Tinnetgaards efterværn kan tilbyde: Der vil ud over socialpædagogisk støtte i lejlighederne være fælleslokaler, der vil blive brugt til kontakt og støtte. Alle har mulighed for at vælge fællesskabet til og fra, det giver mulighed for at lave klubaktiviteter og fælles madklub. Lokalerne vil sandsynligvis blive i fælleslejligheden på Skovborgvej. Tinnetgaards støtteperson kan tilbyde: Personlig og direkte støtte i lejligheden via anvisninger og konkret hjælp Hjælp til planlægning af indkøb, madlavning m.v. Hjælp til budgetstyring, økonomi og den papirjungle, som hverdagen er præget af. Støtte til deltagelse i fritidsaktiviteter Hjælp til planlægning af ferie og rejseforhold Sikre at løn, arbejdstid, arbejdsmiljø og ansættelsesforhold m.m. forbliver som aftalt En åben telefonlinje 24 timer i døgnet 365 dage om året og personligt fremmøde ved akut opståede problemer At være bindeled og mentor til arbejdsstedet Deltagelse i statusopfølgning og skriftlighed i henhold til aftaler Være rådgiver og vejleder i forhold til læge, tandlæge, boligudlejer, knallertmekanikker m.m. At være medspiller og sparringspartner til tilknyttet jobkonsulent i forhold til fastholdelse af etableret beskæftigelse på særlige vilkår. At være koordinator og bindeled mellem den unge og øvrige samarbejdspartnere. Hjælpe med at fastholde og motivere til et aktivt fritidsliv og netværk. Mulighed for deltagelse i netværket og aktiviteterne omkring Tinnetgaard Deltage i de årlige traditioner på Tinnetgaard som bl.a. er sommerfest, høstfest og julemiddag. Ud over anvisninger og råd yder Tinnetgaard konkret praktisk hjælp ved særlige behov og akut opståede problemer. 29. Tanker for fremtiden: På Tinnetgaard er målet i 2009 at etablere endnu en lejlighed på Vongegaard som er en boenhed med særlig tilknytningsmulighed til Vongegaard.

20 Bygge et nyt stuehus til Forstanderparret Lone og Michael og derefter inddrage det gamle stuehus til administration med mødefaciliteter, fritidslokaler og eventuel værelser eller en til to boenheder med mulighed for særlig tilknytning til Tinnetgaard Hammervej 28. Med venlig hilsen Lone og Michael Kaiser Tinnetgaard

Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole. Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk

Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole. Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole: Tinnetgaard er et helhedsorienteret Bo og erhvervstrænings

Læs mere

Undervisningsplan for STU

Undervisningsplan for STU Undervisningsplan for STU Navn: Cpr nr.: Periode : XX Vejleder: Adresse: Postnr.: Tlf.nr : Mail- adresse: Sagsbehandler jobdelen: Overordnet mål: XX ønsker at blive afklaret omkring sin fremtid. Han ønsker

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Undervisningsplan for STU

Undervisningsplan for STU Undervisningsplan for STU Navn: Cpr nr.: Periode : XX Vejleder: Adresse: Postnr.: Tlf.nr : Mail- adresse: Sagsbehandler jobdelen: Overordnet mål: XX ønsker at blive afklaret omkring sin fremtid. Han ønsker

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Overvejelser omkring STU Forløb for XX cpr. XX

Overvejelser omkring STU Forløb for XX cpr. XX Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole d. 15.10.09 Overvejelser omkring STU Forløb for XX cpr. XX Overordnet mål: XX ønsker at blive afklaret omkring sin fremtid. Dette dels i forhold til hvilket arbejde / beskæftigelse

Læs mere

Botilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til voksne med særlige behov Kollegiet Axeltorv Lejligheder og kollegieværelser for voksne udviklingshæmmede og sent udviklede med pædagogisk støtte, vejledning og beskæftigelse. I henhold til lov om social service 85 Adresse Kollegiet

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

> Opholdssted > Botilbud > 107 > STU > Intern skole > Efterværn.

> Opholdssted > Botilbud > 107 > STU > Intern skole > Efterværn. > Opholdssted > Botilbud > 107 > STU > Intern skole > Efterværn www.skroebelevhus.dk SKRØBELEVHUS SOM SAMARBEJDSPARTNER Hvordan kunne vi se os selv som jeres samarbejdspartner? I en tid hvor der er stor

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård.

YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård. YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård. Lovgrundlag: Opholdssteder for børn og unge, Servicelovens 49 Opholdsstedets navn: Søndertoftegård. Adresse: Toftevej 33, Postnr. og by: 3250 Gilleleje.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Skema 1 1. Målgruppe Personer med en psykiatrisk diagnose af en karakter, der bevirker at den pågældende har brug for et døgndækket botilbud. Aldersgruppen

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Jernbanegade. Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap

Jernbanegade. Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap Page 1 of 6 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap Jernbanegade Kvalitetsstandard/Servicedeklaration for : BOFÆLLESSKABET

Læs mere

Etablering af STU-kollegium i Norddjurs Kommune

Etablering af STU-kollegium i Norddjurs Kommune Socialområdet Januar 2013 Etablering af STU-kollegium i Norddjurs Kommune Baggrund Norddjurs Kommune har siden august 2007 haft et ungdomsuddannelsestilbud til unge med særlige behov. Dette på grundlag

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 Thorvaldsensvej 14 9700 Brønderslev Telefon: 41 73 67 39 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E mail: rikke.j.pedersen@99454545.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud indenfor socialpsykiatrien i Thisted

Kvalitetsstandard for tilbud indenfor socialpsykiatrien i Thisted Skema 1 Navn og adresse: Team Vestertorv, platanvej 14, 7700 Thisted 1. Lovgrundlag 85 i Serviceloven 2. Tilbuddets placering i kommunens organisation 3. Hvem kan modtage ydelsen, visitationsprocedure

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Bjerget, godkendt til 7 unge piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

OPHOLDSSTEDET BROAGER

OPHOLDSSTEDET BROAGER OPHOLDSSTEDET BROAGER VELKOMMEN TIL BROAGER Det kræver mange års erfaring at arbejde professionelt med børn og unge med autisme - det har vi. Vores personale er alle uddannede socialpædagoger med specifikke

Læs mere

Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom

Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom Midtfyns Gymnasium tilbyder unge med autisme/aspergers Syndrom et særligt tilrettelagt forløb, som fører til studentereksamen. Der er for tilflyttere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE DAGTILBUD H C Ørsteds Vej 1 7800 Skive Tlf: 9915 7225 DØGNTILBUD Bilstrupvej 28 7800 Skive Tlf: 9915 7200 AutismeCenter Skive tilbyder aktivitets-

Læs mere

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang Handicap Bo og Beskæftigelse 2 Hvorfor værdier? I det notat der ligger til grund for den administrative organisering i Varde Kommune er der beskrevet 6 hovedelementer.

Læs mere

Forslag til ramme for et privilegeret samarbejdet omkring Fleksuddannelsen (FUD) i Esbjerg Kommune.

Forslag til ramme for et privilegeret samarbejdet omkring Fleksuddannelsen (FUD) i Esbjerg Kommune. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 114 Offentligt Forslag til ramme for et privilegeret samarbejdet omkring Fleksuddannelsen (FUD) i Esbjerg Kommune. Idé: At samle alle interessenter

Læs mere

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold.

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. HOLMEGÅRDSPARKEN MÅL & VÆRDIER Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. Forudsætningen for Det gode plejehjemsophold er at alle arbejder for målsætningen

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

STA for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA)

STA for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA) STA for fagpersoner Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA) Forløbet er fleksibelt, aftales individuelt og kan strække sig fra 13 uger og fremefter. I forløbet indgår følgende: Vejleder Intern praktik

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

4. At give eleverne et rum for fri samtale om venskab og relation

4. At give eleverne et rum for fri samtale om venskab og relation Beskrivelse af den vidtgående specialundervisning på Rudehøj Efterskole Rudehøj Efterskole (RE) arbejder med et undervisningstilbud til normaltbegavede unge med handicap. Af skolens ca. 100 elever er der

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 - LÆNGEREVARENDE BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Beskrivelse af Aalborg for Døve: Aalborg for Døve er en del af Ældre- og handicapforvaltningen i Aalborg

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Notat vedr. analyse af Værestedet.

Notat vedr. analyse af Værestedet. HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDL. Dato: 20.07.2009 Notat vedr. analyse af Værestedet. Værestedet flytter pr. 1.9.2009 til nye lokaler i Humlehuset på Bryggerivej. Efter aftale med direktør Ulla Andersen er der

Læs mere

Projektbeskrivelse af Bo- og aktivitetstilbud Basballe

Projektbeskrivelse af Bo- og aktivitetstilbud Basballe Projektbeskrivelse af Bo- og aktivitetstilbud Basballe Relevant lovgivning på området Lov om socialservice 83, 85 samt 104 Bekendtgørelse om social tilsyn af 19. december 2013 Mål- og aldersgruppe Tilbuddet

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: at genskabe troen, selvværdet og selvtilliden, så de over tid kan få en uddannelse eller arbejde. at de unge lærer at

Læs mere

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid?

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Gladiatorerne Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Mål Vi har uofficielt afprøvet en selvlavet metode på 4 Gladiatorer, hvor

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

UU LOGO. 1. Personlig præsentation FIKTIV TIL ILLUSTRATION. UU... Adresse... tlf...e-mail... www...dk 1

UU LOGO. 1. Personlig præsentation FIKTIV TIL ILLUSTRATION. UU... Adresse... tlf...e-mail... www...dk 1 UDDANNELSESPLAN Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov APRIL 2009 1. Personlig præsentation FIKTIV TIL ILLUSTRATION Emne Fornavn Efternavn Cpr. nr. Gadenavn og nr. Postnr. By Tlf. Mobilnr. Mail Forældre/værge:

Læs mere

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN?

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? Konference på Christiansborg Onsdag den 25. september 2013 HVORDAN SER VI BØRNENE, ERFARINGER OG MULIGHEDER Geert Jørgensen,

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD ER EN SELVEJENDE INSTITUTION UNDER LANDSFORENINGEN LIVSVÆRK Med udgangspunkt i et stærkt, fagligt og ligeværdigt fællesskab

Læs mere

VI ER MERE VÆRD. Lidt baggrund.

VI ER MERE VÆRD. Lidt baggrund. VI ER MERE VÆRD En march fra Hornslet til Christiansborg for unge med særlige behov. Marchens tema er de unges ret til en respektfuld og ligeværdig behandling i det danske samfund. Det drejer sig også

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning Center for Specialundervisning Skovledet 14, 3400 Hillerød Lov om Social Service 36 og 104 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Takster... 2 Visitering... 3 Fritidsordningens rammer...

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere