Overvejelser omkring STU Forløb for XX cpr. XX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overvejelser omkring STU Forløb for XX cpr. XX"

Transkript

1 Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole d Overvejelser omkring STU Forløb for XX cpr. XX Overordnet mål: XX ønsker at blive afklaret omkring sin fremtid. Dette dels i forhold til hvilket arbejde / beskæftigelse XX kan se sig selv i. XX vil gerne være som andre unge mennesker og hun ønsker sig en større social omgangskreds. Med STU vil XX gerne have tilegnet mere selvværd og blive mere moden og lære hvad XX kan og ikke kan. XX har brug for strategier til at mestre sit ungdomsliv og på sigt sit kommende voksenliv. XX skal vokse via krav, tydelighed, gentagne anvisninger og forventninger, kravene skal sættes så lavt at XX kan honorere dem, men samtidig så højt, at der sker en udvikling og selvindsigt. XX personlige hovedmål er at kunne klare at bo selv. Fagligt: XX vil gerne tilegne sig mere viden, indsigt og færdigheder omkring køkken, husholdning, smådyr og landbrug samt det grønne med fokus på gartnerområdet. XX skal have strategier til, hvorledes XX kan fastholde sin koncentration om de opgaver hun er i gang med, når det handler om praktiske opgaver. Lære at spørge, når hun har forskellige overvejelser i forhold til opgavens art. I forhold til botræning, økonomi, madlavning, hygiejne såvel personligt som bomæssigt, rengøring og dagligdagens gøremål og pligter, er det indlæringsområder som er motiverende for XX. Her er målet konkrete færdigheder og strategier til at blive så selvhjulpen som muligt og hun skal lære at tage et ansvar for eget ve og vel Udgangspunktet skal være mesterlæreprincippet, hvor en gennemgående figur er tovholder for XX, hun skal lære ved at spejle sig i en person, som hun kan søge konkret råd, vejledning og anvisninger hos, da grundmetoden er at mange strategier skal indlæres via konkret handling, der skal tænkes højt sammen med XX. Hun vokser og modnes ved ydre struktur med genkendelighed og faste rytmer. XX skal vokse via gode relationer, indlærte systemer som på sigt skal blive indlærte strategier og en del af hendes hverdag både nu og på sigt. Socialt: XX ønsker at have et godt socialt netværk. XX skal have redskaber / strategier til hvorledes hun kan skabe dette. XX har gavn af social træning generelt. XX skal have bedre strategier til hvorledes hun kommunikerer og konfliktløser med andre mennesker, samt hvorledes hun får skabt forståelse for andres kommunikation.

2 XX skal også lære at styre og beherske sit temperament, sit sprog og få værktøjer til at håndtere både den gode og dårlige stemning. XX skal have indlært konkrete metoder til at håndtere hverdagen, når hun bliver bange, utryg og ikke kan overskue situationen. Personligt: Gode oplevelser i sin STU, så succes og motivation er bærende i forløbet Få erfaring med kommunikation, blive bedre til at udtrykke sig og få en bedre selvindsigt. Magte at leve i virkeligheden og ikke flygte / drømme sig ind i en drømmeverden. Løsrivelse med sigte på et selvstændigt voksenliv. Hun skal vokse og modnes i trygge og omsorgsfulde rammer. Få strategier, metoder og kompetencer til at få styr på sin hverdag både arbejdsmæssigt, fritidsmæssigt og bomæssigt. Tilegne egen kompetencer i forhold til hvorledes det er at blive voksen. Samtidig skal XX støttes i at have lov til at være ung og lære at leve med den lille pigen som er en del af hende. Tilegne og lære situationsfornemmelse i forhold til kropslig kontakt Skabe en realistisk arbejdsidentitet Via snakke med XX d og d har hun ytret ønske om følgende indhold i sin uddannelsesplan på nuværende tidspunkt: Madlavning - lave egen kogebog Bomæssigt at nå ud i en af Tinnetgaards lejligheder før hun flytter tilbage til XX, hun ønsker at bo i egen bolig med den støtte som hun vil have behov for. Meget hjælp til økonomi lære om mine penge Kæreste kursus - pigeliv Folkedans / dans Førstehjælp Flytte på Vongegaard i overskuelig fremtid inden jeg prøver en af Tinnetgaards lejligheder. Ridning både på Tinnetgaard og på rideskole Krammekursus hvem giver man en krammer Lære at handle når jeg bliver bange Dansk, matematik og regning på Tinnetgaard Læsekursus på Tinnetgaard Lære hovedregning jeg er bedst til plus stykker men det er svært Lære at navigerer blandt kammeraterne, lære at sige fra på den gode måde. Lære at sætte grænser for begge køn og for sig selv. Konflikthåndtering Lære noget om samfundet Lære at tage af sted til noget i min fritid alene Turde at være ude i mørket Lære rutiner i forhold til køleskab, rengøring, indkøb basal botræning Sovsekursus

3 bagekursus Færdselslære knallertbevis Med til arbejdsmarkedskendskab på Tinnetgaard Gå til fitness Svømning, gå, løbe og cykle Med til ud i det blå på Tinnetgaard Hundekursus med hunden Laika på Tinnetgaard strigle, snakke, gå faste turer, passe Laika m.m. kreative og hobbybetonede aktiviteter i kreatex på Vongegaard vil gerne arbejde med noget, hvor jeg bruger mine hænder edb undervisning lære at lave en rejseplan vil gerne lave en julestue havetraktorkursus Praktikker væk fra Tinnetgaard: Der er talt om følgende ideer: biodynamiks gartner som Tinnetgaard samarbejder med i forhold til intern skånepraktik kirkegårdsgartner frilandsgartner med grøntsager gartneri hundepension hestepension i Tinnet Der vil i STU`en blive taget udgangspunkt i de forskellige værksteder og muligheder, som der er på Tinnetgaard. Der er følgende værksteder på Tinnetgaard: Landbrugsværksted med markdrift, 70 ha. Skov- og naturværksted, 37 ha. Traktor smedje og metalværksted Æg og kartoffelproduktion med eget pakkeri Dyrevæksted med bl.a. kreaturer, 3000 høns, heste, hunde og katte Knallert og mekanikerværksted Byggeri og anlæsgsværksted Pedel og grønsagsværksted Køkken og botræningsværksted Skole og edbværksted Der vil i forløbet være mulighed for praktikker internt via mesterlæreprincippet og skånepraktik i Tinnetgaard regi samt ekstern praktik hos det lokale og offentlige erhverv.

4 Der vil i forløbet blive udfærdiget beviser for de færdigheder og kompetencer som XX tilegner sig. Målet er, at XX ligeledes bor i botilbuddet tilknyttet Tinnetgaard. Da hun har brug for et helhedsorienteret tilbud. Med venlig hilsen Lone Kaiser Forstander Tinnetgaard GENNEMGÅET MED XX d

5 Udkast til indhold for XX STU - Forløb: gennemgået med XX d Modul fra Almen botræning Bo i bostationen nr. 29 frem til jul Konflikthåndtering Sociale spilleregler at være kærester, at være venner, at være gæst m.m. Økonomi og budget Madlavning starte en kogebog op Kokkeskole på Tinnetgaard Hygiejnekursus køkken og mad læsekursus regning med plusstykker svømning, idræt fitness lave et juleværksted kreative og hobbybetonede aktiviteter starte op hos UFL Vejle igen starte en biografklub op på Tinnetgaard stimulere arbejdsidentiteten Hundekursus Praktik hos biodynamisk gartner arbejdstræning i køkkenet og i landbruget på Tinnetgaard Hesteværkstedet på TG Arbejdsmarkedskendskab TG 2. Modul fra Flytte på Vongegaard Sovsekursus Starte udarbejdelse af manualer til indkøb, rengøring af køleskab, faste daglige rutiner på værelset og fælles arealerne Madlavning og udbygge kogebogen Økonomi og budget Konflikthåndtering Kærestekursus Selvstændighedstræning Stimulere arbejdsidentiten Dansk, matematik og regning på Vongegaard Rejseplaner Kost motion og sundhed, samt fitnes Papirjunglen i dagens Danmark Kreative og hobbybetonede aktiviteter Færdselslære, scooter trafik kursus. Havetraktorkursus Praktik hos biodynamisk gartner Arbejdstræning i køkkenet, landbruget og hesteværkstedet på TG Arbejdsmarkedeskendskab TG 3. Modul fra Bo på Vongegaard Bagekursus Konflikthåndtering Sociale spilleregler at være kærester, at være venner, at være gæst m.m. kærestekursus med udarbejdelse af 4. Modul fra Flytte i en af lejlighederne hos TG enten i Vonge eller i Thyregod Almen botræning i lejligheden fortsætte udarbejdelse af manualer til indkøb, rengøring af køleskab, faste daglige rutiner der overføres fra VG til lejligheden

6 skabeloner til kontrakter Økonomi og budget Madlavning udbygge kogebogen Konkret træning i forhold til mørke Økonomi og budget Konflikthåndtering Pigeliv selvstændighedstræning Fitness alene to gange om ugen Lave en hallowen fest på TG Kreative og hobbybetonede aktiviteter Dansk, matematik og regning på VG Papirjunglen og henvendelse til offentlige myndigheder Lære brugen af edb i hverdagen Krammekursus Stimulere arbejdsidentiteten førstehjælp Hundepleje og træning på TG så meget som muligt selv Praktik på hundepension Slå græsarealer på TG arbejdstræning i køkkenet og i landbruget på Tinnetgaard Hesteværkstedet på TG Arbejdsmarkedskendskab TG 5. Modul fra Bo i en lejlighed i Vonge eller i Thyregod Lære struktur i forhold til weekender og ferier Konflikthåndtering Sociale spilleregler at være kærester, at være venner, at være gæst m.m. Økonomi og budget Madlavning udbygge kogebogen Konkret træning i forhold til mørke en fritidsaktivitet hvor XX skal af sted alene. Træning i forhold til det offentlige Dansk, matematik og købmandsregning på Vongegaard Pigeliv Kost motion og sundhed Papirjunglen i dagens Danmark Kreative og hobbybetonede aktiviteter Samfundsfagligundervisning på VG ret og pligt som borger i Danmark Fritidstræning i lejligheden invitere, lave en festmiddag Edb Stimulere arbejdsidentiteten Praktik hos hestepensionen i Tinnet Arbejdstræning i køkkenet, landbruget og hesteværkstedet på TG Arbejdsmarkedeskendskab TG Finde vej på sin scooter ud fra en GPS. 6. Modul fra Lejlighed enten i Vonge eller i Thyregod Almen botræning i lejligheden fortsætte udarbejdelse af manualer til indkøb, rengøring af køleskab, faste daglige rutiner der overføres fra VG til lejligheden Økonomi og budget Konflikthåndtering Pigeliv med dreng pige - seksualitet Selvstændighedstræning Den gode udslusning til egnet bolig i Ribe

7 Udarbejde manualer til fritidsdelen som bl.a. kan indeholder fitness, hundetræning, ridning, hendes kat m.m. så selvstændigheden er i fokus. Være med til at lave en hallowen fest på TG Kreative og hobbybetonede aktiviteter Dansk, matematik og regning på VG Papirjunglen og henvendelse til offentlige myndigheder Lære brugen af edb i hverdagen Arbejde med situationsfornemmelse Naturlære i forhold til skov og jagt Invitere til pigeaften i sin lejlighed Praktik på kirkegård Slå græsarealer på TG Stå for blomsterkrukkerne på TG arbejdstræning i køkkenet, i landbruget og havedrift på TG Hesteværkstedet på TG Arbejdsmarkedskendskab TG Dansk, matematik og købmandsregning på Vongegaard Være med til at planlægge en fastelavnsfest Afholde en fødselsdagsfest i sin lejlighed Kost motion og sundhed Papirjunglen i dagens Danmark Kreative og hobbybetonede aktiviteter Samfundsfagligundervisning på VG ret og pligt som borger i Danmark Fritidstræning i lejligheden Edb Praktik på kirkegård Arbejdstræning i køkkenet, landbruget og havedrift på TG hesteværkstedet på TG Arbejdsmarkedeskendskab TG Finde vej på sin scooter via en GPS Udsluse til rette beskæftigelse i Ribe.

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

HKI STU. Uddannelse, arbejdsliv og nye venner. HKI Uddannelsen

HKI STU. Uddannelse, arbejdsliv og nye venner. HKI Uddannelsen HKI STU Uddannelse, arbejdsliv og nye venner HKI Uddannelsen HKI-uddannelsen For unge med generelle indlæringsvanskeligheder og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, fx autisme eller ADHD HKI

Læs mere

HKI STU. stup. stup HKI STU i samarbejde med Psykiatrifonden

HKI STU. stup. stup HKI STU i samarbejde med Psykiatrifonden HKI STU Uddannelse, arbejdsliv og nye venner stup stup HKI STU i samarbejde med Psykiatrifonden For unge med psykiske vanskeligheder, psykisk syge eller psykisk sårbare, borderline el. lign. HKI STU 2014

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

SØBÆK KOLLEGIET. Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012

SØBÆK KOLLEGIET. Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012 Redigeret 7 Februar 2011 SØBÆK KOLLEGIET Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450 JYDERUP

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

SKA DU PÅ EFTERSKOLE?

SKA DU PÅ EFTERSKOLE? SKA DU PÅ EFTERSKOLE? GASTRONOMI MUSIK TØJDESIGN TEATER SKOLEN FOR GASTRONOMI, MUSIK & DESIGN Introduktion Kære Kommende elev I denne brochure finder du en oversigt over alle skolens hold og du kan her

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Servicebeskrivelse 2011

Servicebeskrivelse 2011 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Velkommen til vores boselv-projekt for udsatte unge: Far, mor og andres børn.

Velkommen til vores boselv-projekt for udsatte unge: Far, mor og andres børn. Velkommen til vores boselv-projekt for udsatte unge: Far, mor og andres børn. Alle unge har ret til en god fremtid For langt de fleste unge i Danmark er det at flytte hjemmefra en positiv begivenhed, som

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013

#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013 #cpr# Opholdsstedet Golå Att.: Ledelsen 29. maj 2013 Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 27.2.2013 Afholdt i tidsrummet fra kl. 13.00 17.00 Deltagere: Fra Golå, Leder Anette Luther og Palle Lau, 2 medarbejdere.

Læs mere

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede elever? Af Lars Jensen, Lars Kjær, Jacob Svarre og Mie Hersted, lærere og pædagoger på Ådalsskolen i Ringsted. Flere klasser på specialskolen Ådalskolen i Ringsted

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Center for Bostøtte i eget Hjem Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Indsatsbeskrivelse 2013 Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Ønsker du flere oplysninger, kan du kontakte Lars Sveistrup Hansen, ergoterapeut, leder af DSI NETTET I, lsh@dsinettet.dk, se også www.dsinettet.dk.

Ønsker du flere oplysninger, kan du kontakte Lars Sveistrup Hansen, ergoterapeut, leder af DSI NETTET I, lsh@dsinettet.dk, se også www.dsinettet.dk. Casebeskrivelse: Ergoterapeutisk behandling af soldater på PTSD I et år har ergoterapeuterne i DSI NETTETs bofællesskab Danmarksvej i Kgs. Lyngby arbejdet med målrettet rehabilitering af en soldaterveteran

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere