Elevrådet har input til mobilpolitikken, hvorfor vi springer til dette punkt nu. a.) Formand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevrådet har input til mobilpolitikken, hvorfor vi springer til dette punkt nu. a.) Formand"

Transkript

1 Naur-Sir Skole & Børnehus Sirvej 3, 7500 Holstebro REFERAT Fællesbestyrelsesmøde, Naur-Sir Skole & Børnehus 28.janaur Mødeindkalder: Troels Lysgaard (TL) Referent: Jens Ottosen (JO) Deltagere: INT Tilstede Afbud Uffe Fink Skole, Formand X Claus Hansen Skole, Næstformand X Marianne Sørensen Skole MS X Karen Markussen Skole KM X Lise Bue Børnehus LB X Jesper Prang Børnehus JP X Stinne Obel Børnehus STO X Kristina Christensen Suppleant, Børnehus KC X Joan Neill Suppleant, Børnehus JN X Alan Hannibal Suppleant, skole AH x Katrine Sandholm Madsen Suppleant, skole KSM X Troels Lysgaard Leder LT X Jens Ottosen Viceleder JO X Gurli Bay Andersen medarb. rep., Børnehus AG X Lisa Dalgaard medarb. rep., Skole LD X Elevråd Anders X Elevråd Kasper X Godkendelse af referat fra forrige møde Udsendt i forvejen bestyrelsen godkendt Elevråd Elevrådet viser film de har lavet omkring toilethygiejne. Der gives forslag til hvordan filmen kan gøres endnu bedre. Humor er en god vinkel i forhold til at formidle hvordan man går rigtigt på toilet. Kasper Anders Elevrådet har lavet en ide-kasse, hvor de tirsdag i uge 6 kommer rundt i klasserne og modtager ideer fra de andre klasser. Både noget der kunne tages op i år, og måske også noget der kunne komme næste skoleår. Elevrådet har input til mobilpolitikken, hvorfor vi springer til dette punkt nu KORT orientering fra a.) Formand Sirvej 3, 7500 Holstebro Tlf: E-post: Sikker E-post: CVR

2 b) Ledelse Vi har ansat Mona Broeng Kynde som lærer pr. 1/ som lærer i indskolingen og læsevejleder. c) Skole Vi er ved at forberede emneuge i uge 15 Lærerne nyder nogle stille uger, hvor man kan få gang i sin undervisning. 7.klasse har haft trivselsseminar i samarbejde med SSP. d) Børnehus/SFH Børnehaven afleverer børn til førskolen 1.maj Der er forældremøde i børnehaven 19.feb. Der skal deltage et eller flere medlemmer fra bestyrelsen Børnehuset begynder så småt at forberede fastelavn. TL/JO LD AG SFH en er ved at lave en film omkring børnene der blev væk. Det er en gyser/spændingsfilm. De arbejder super godt. De er ved at være oppe på 20 minutter. Der er mange gode aktiviteter som konkurrencer og lege. Der er godt gang i KLUBBEN mandag aften. Børnene er meget aktive Synlighed og holdninger Åbning: Hvordan bliver vi som bestyrelse mere synlige? Hvordan kommer vi som bestyrelse ud med vores holdninger til flere forældre? Hvilken strategi benytter vi til at tegne den samlede bestyrelses holdninger? Debat omkring emnet: skal, når de starter i skole/børnehave, informeres omkring kostpolitikken. Bestyrelsen kunne være mere proaktiv omkring deres arbejde. Hvordan kommer vi ud til forældrene uden at spamme dem? Er der mulighed for at lave pop-up på opslagstavlen? Når AULA kommer bliver der mulighed for at danne grupper hvor alle på skolen og i børnehaven (forældre) kan være medlem. Her kunne bestyrelsen have sin egen gruppe /kanal hvor der kan laves opslag med info omkring arbejdet. AULA kommer 1/ for både skole og børnehave Indkomne punkter a. Skolens mobilpolitik for eleverne. Elevrådet: Elevrådet forslår at lærerne indsamler mobiltelefoner i starten af skoledagen. Elevrådet forslår tillige at mobiltelefonen bliver i taskerne, i løbet af skoledagen. Underspøgsmål: Er det overhovedet nødvendigt at have telefoner med i skole? elevrådet Kunne forældre bare ringe til kontoret, hvis de skal have fat i en elev i skoletiden? Elevrådet tænker, at mobiltelefoner kan tjekkes i pauserne. I dette tilfælde skal de udleveres til eleverne i pauserne og lægges i kassen efter pausen. Mobiltelefoner er en del af elevernes hverdag, men hvor stort er problemet? Der er nødvendigvis ikke behov for forbud, for det lærer eleverne ikke noget ved. Kan det være bedre at lære eleverne den god måde at håndtere deres mobiltelefoner? Kan vi blive endnu bedre til at danne eleverne til selv at kunne vurdere dette? Kunne vi lave en form for oplader-dock så eleverne tør slippe den, og på den måde opnår en gevinst? /

3 Mobiltelefonen er et super godt værktøj til undervisningen. Det er ikke nødvendigvis altid en dårlig ting. Mobiltelefonen er en markant del af elevernes livsstil. Hvordan sætter vi noget andet i stedet for således eleverne vælger noget andet end deres devices. Kunne det være op til hver enkelt klasse selv at definere nogle retningslinjer for deres klasse. Der kan være stor forskel på hvordan 3. og 7.klasse benytter IT/Mobil? UU-fag efter sommer i IT dannelse? Når personalet har behandlet punktet, skriver formanden et brev til alle forældre med fællesbestyrelsens beslutning. Det skal forsøges at lave en god politik omkring IT, Medier og Dannelse. b. Toilet forhold for eleverne. Passer antallet af toiletter til det antal børn vi har i hele huset? Hvilke regler er der omkring dette? Vi har haft folk fra kommunen ude og se på vores kapacitet. Her blev det også noteret at der er for få toiletter generelt. Dette både for personale og børn. Elevrådet bygger videre omkring god toilet-dannelse. c. Skolens beredskabsplaner i tilfælde af alvorlig ulykke eller dødsfald. Hvordan er husets beredskabsplan for akutte situationer? Ved personalet hvordan man håndterer en akut krise-situation? Hvad ville vi gøre, hvis et barn kom akut tilskade? Det bliver svært at personificere at akut-handleplan. personaler i børnehave/sfh er uddannet/opdateret i førstehjælp. Har andre skoler noget lignende omkring akutte og alvorlige ulykker? Kan der laves en kort procedure omkring alvorlige ulykker eller dødsfald? I dagtilbud er det et krav fra forvaltningen, mens det på skolen er valgfrit. Skolen sætter fokus på området. Ide: årlig tema-dag omkring førstehjælp, brand, redninger og ulykker mm. Note: for mange instrukser læses ikke. Sund fornuft er nogle gange bedre. d. Brugerundersøgelser blandt, elever, forældre og lærere. Det kunne være en ide at lave brugerundersøgelser, således skole/børnehus/sfh får tilbagemeldinger fra forældre/elever/personale? Gør vi det godt nok? Der bruger-undersøgelser i børnehuset. Rambøll har lige stået for en undersøgelse. I skolen er der også en årlig trivselsundersøgelse. Der ønskes mere formidling omkring trivselsmålingerne. Resultaterne er anonyme. De kan ikke offentliggøres. Er der et behov for yderlige tilfredshedsundersøgelser, ud over dem vi skal tage obligatorisk fra Børn&Unge? Giver spørgsmålet anledning til, at fællesbestyrelsen skal være mere synlig? Hvordan kommer vi i mere dialog med flere forældre omkring input til fællesbestyrelsen?

4 Kan det være en ide at lave et dialogmøde med fællesbestyrelsen? Hvad kan vi bruge bruger-undersøgelserne til? Brugerundersøgelser kan give det svar man ønsker, at efter hvordan undersøgelsen opbygges. Brugerundersøgelser kan designes efter behov. Når bruger/trivselsundersøgelsen kommer til foråret e. Sund kost se øvrige f. Trivsel se øvrige Budget 2019 (jan-dec) Økonomi, 2018 Budget til godkendelse 2019 (se bilag) JO/TL godkendt 21:00 5.Skoleår 19/20 til godkendelse Klasselærere 0.kl: IB 1.kl: XX 2.kl: KH 3.kl: Mona (MB) 4.kl: HH 5.kl: LD 6/7 kl.: LT JO 21:05 7.Dialog omkring den lokale brug af AULA, opstart. Grundprincipperne i AULA Hvad kan vi Hvad skal vi forholde os til GDPR JO Årsplaner? Elevplaner? Vi skal sikre at ting ikke ligger flere steder Punktet skal sætte jer ind i tankerne omkring AULA, og på næste møde tages punkt på igen til videre drøftelse Bordet rundt Årskalender: hvordan kan vi lave en bedre årskalender som alligevel giver mulighed for at personalet kan have en dagligdag med mulighed for pludselige indskydelser? 22-23/3: Internat Fjordgården, huset lukker kl Vi melder ud i god tid, at hele huset lukker kl.12 denne dag, da alle personaler skal på kursus.

5 Kommende møder: Tirsdag 26. februar (holddeling, timefordelingsplan på skolen, AULA, Principperne i PPR-systemet, ressourcetildeling ) Onsdag 27. marts Torsdag 25. april Mandag 22. maj Tirsdag 26. juni Tilgående: Follow up på trivselsundersøgelse fra skolen når den kommer til foråret Underskrifter: Referatet findes efter næste møde i underskrevet stand på skolen

Afbud: Stine Obel (STO), Karen Aaberg Markussen (KA), Lise Bang Bue (LB), Dorte Rytter (DR) Godkendelse af referat fra forrige møde UF

Afbud: Stine Obel (STO), Karen Aaberg Markussen (KA), Lise Bang Bue (LB), Dorte Rytter (DR) Godkendelse af referat fra forrige møde UF Naur-Sir Skole & Børnehus Sirvej 3, 7500 Holstebro REFERAT Fællesbestyrelsesmøde, Naur-Sir Skole & Børnehus 21 marts 2018 19.00-21.30 Mødeindkalder: Troels Lysgaard (TL) Referent: Jens Ottosen (JO) Deltagere:

Læs mere

Skolebestyrelsen for Slangerup Skole

Skolebestyrelsen for Slangerup Skole Skolebestyrelsen medlemmer: Forældre: Lasse Beck, Malene Bidstrup Pedersen, Michael Brandt, Mette Riisby, Christian Peschardt og Mark Thuun Suppleanter: Elever: Jonathan Frederik Rosted (9.C) og Amalie

Læs mere

5 min - Der har ikke været afholdt elevrådsmøde

5 min - Der har ikke været afholdt elevrådsmøde Tilstede: Afbud/fraværende: Forældre: Keld Hjortshøj, Rikke Hamberg Hesselø, John Robert Gjørup Kristensen, Ida Holmer, Jeanette Lundgren Jensen, Merete Aasbjerg Petersen, Lotte Bruhn Lokalt erhvervsliv:

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde nr. 13

Skolebestyrelsesmøde nr. 13 . Skolebestyrelsesmøde nr. 13 Mandag d. 30. oktober på afd. Undløse 18.30-20.30 De næste møder torsdag d. 23/11 Jyderup mandag d. 15/1 Knabstrup onsdag d. 28/2 Jernløse tirsdag d. 20/3 Kildebjerg torsdag

Læs mere

Børnehuset Fladhøj Skovbrynet 4 6230 Rødekro. Møde nr. 2. Forældrebestyrelsesmøde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 19 21.

Børnehuset Fladhøj Skovbrynet 4 6230 Rødekro. Møde nr. 2. Forældrebestyrelsesmøde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 19 21. Møde nr. 2 Forældrebestyrelsesmøde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 19 21. Referat Ordstyrer: Christian Referent: Michael Kage: Lise Fraværende med afbud: Britta, Helene Fraværende uden afbud: Ingen Pkt.

Læs mere

Skolebestyrelsen. Referat af møde i. Aalestrup Skole. Dagsorden oversigt:

Skolebestyrelsen. Referat af møde i. Aalestrup Skole. Dagsorden oversigt: Referat af møde i Skolebestyrelsen Aalestrup Skole Data om mødet: Dato: 20. juni 2019 Tid: 18.00 21.30 ordinært bestyrelsesmøde Sted: Personalerummet Forbered: Orienter dig i de vedlagte bilag Mødedeltagere:

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Kongsbjergskolen

Skolebestyrelsesmøde Kongsbjergskolen Kongsbjergskolen Dato 17.08.2017 Referent: Kirsten Hattens Skolebestyrelsesmøde Kongsbjergskolen Referat Skolebestyrelsesmøde Mødedato Mødested Møde start/slut 17.08.2017 Personalerummet 19:00/21.30 Deltagere

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde - onsdag den 31. august

Skolebestyrelsesmøde - onsdag den 31. august Mødet er fra kl. 19.00-21.30 Afbud: Sanne, Mette, Lisa Dagsorden: Tid 1. Godkendelse fra referat (19.00) 5 min 2. Velkomment til ny sekretær i bestyrelsen (Lone Diget) (19.05) 10 min Kort præsentationsrunde

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut Torsdag den 24. januar 2019

Mødedato Mødested Møde start/slut Torsdag den 24. januar 2019 Sdr. Vang Skole Dato 24. januar 2019 Referant Ebbe Weng Dagsorden Skolebestyrelsesmøde 1 Møde nr. Mødedato Mødested Møde start/slut Torsdag den 24. januar 2019 Deltagere Skolens kontor Kl. 16.30-18.30

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Kongsbjergskolen

Skolebestyrelsesmøde Kongsbjergskolen Kongsbjergskolen Dato 15.08.2019 Referent: Henrik Jørgensen Skolebestyrelsesmøde Kongsbjergskolen Referat Skolebestyrelsesmøde Mødedato Mødested Møde start/slut 15.08.2019 Kongsbjergskolens personalerum

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde. Referat fra: Medlemmer. Dato: torsdag den 7. januar 2015 Tidspunkt: Sted: Konferencerum

Skolebestyrelsesmøde. Referat fra: Medlemmer. Dato: torsdag den 7. januar 2015 Tidspunkt: Sted: Konferencerum Referat fra: Skolebestyrelsesmøde Dato: torsdag den 7. januar 2015 Tidspunkt: 17.30 20.30 Sted: Konferencerum Medlemmer Forældre: Ole Frimer, Allan Nørgaard, Carsten Bach, Jesper Sørensen, Anja Trælle

Læs mere

Indkaldelse og dagsorden til skolebestyrelsen på Kildevældsskolen 25. april 2018 kl :30

Indkaldelse og dagsorden til skolebestyrelsen på Kildevældsskolen 25. april 2018 kl :30 Indkaldelse og dagsorden til skolebestyrelsen på Kildevældsskolen 25. april 2018 kl. 17-19:30 Vejl. tid Emne Proces Ansvarlig Baggrund/ forudsætninger/forberedelse/ bilag 17:00 1. Formalia a. Valg af ordstyrer

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde. Torsdag den 1/ kl

Skolebestyrelsesmøde. Torsdag den 1/ kl Skolebestyrelsesmøde Torsdag den 1/2 2018 kl. 17.00 19.00 Ordstyrer: Tine Tilstede: Annette, Frank, Troels, Anders, Lars, Kim, Helle, Tine, Charlotte, Pia og Mette Elevrådet: Kardi, Linnea, Ali, Cecilie

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Amagerskolen 31. maj :30-20:30

Skolebestyrelsesmøde Amagerskolen 31. maj :30-20:30 31. maj 2016 17:30-20:30 (Spisning 17:30-18:00) Deltagere: Forældrerepræsentanter: John Myrup, Mette von Meyeren G. Hersbøll, Anne Marie Obbekær Thomsen, Dan Jelling Petersen, Bettina Lysgaard og Henriette

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Amagerskolen 22. februar :30-20:30 (Spisning 17:30-18:00)

Skolebestyrelsesmøde Amagerskolen 22. februar :30-20:30 (Spisning 17:30-18:00) 22. februar 2016 17:30-20:30 (Spisning 17:30-18:00) Deltagere: Forældrerepræsentanter: John Myrup, Mette von Meyeren G. Hersbøll, Anne Marie Obbekær Thomsen, Dan Jelling Petersen, Bettina Lysgaard og Henriette

Læs mere

REFERAT. 2. Fordybelses- & refleksionspunkt Skolestruktur

REFERAT. 2. Fordybelses- & refleksionspunkt Skolestruktur 1 Balleskolen Skolebestyrelsesmøde torsdag den 24. september 2015 Tid: 19.00-22.00 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand) Ordstyrer: (vælges på mødet) Dagsordensansvarlige:

Læs mere

Dagsorden og referat ØRUM SKOLE. Dato: Mødeleder: Charlotte Jensen

Dagsorden og referat ØRUM SKOLE. Dato: Mødeleder: Charlotte Jensen ØRUM SKOLE Dagsorden og referat Dato:30.11 2017 Tid: 18.00-21.00 Sted: Personalerummet Mødets titel: Skolebestyrelsesmøde Referent: Henrik Rydal Mødeleder: Charlotte Jensen Mødedeltagere: Charlotte Jensen

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Amagerskolen 19. april :30-20:30

Skolebestyrelsesmøde Amagerskolen 19. april :30-20:30 19. april 2017 17:30-20:30 (Spisning 17:30-18:00) Deltagere: Forældrerepræsentanter: John Myrup, Mette von Meyeren G. Hersbøll, Anne Marie Obbekær Thomsen, Dan Jelling Petersen, Bettina Lysgaard og Henriette

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde - tirsdag den 27. sept

Skolebestyrelsesmøde - tirsdag den 27. sept Mødet er fra kl. 19.00-21.30 Afbud: Annette Dagsorden: Tid 1. Musikværkstedet - besøg fra Musikværkstedet ved Max (19.00) 60 min Udfordringer flere undervisere og er det muligt? frivillig musikundervisning

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 3/ kl

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 3/ kl Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 3/10 2017 kl. 19.00-21.00 Afbud fra: JM, Sidsel Deltagere: Flemming, Monica, Karina, Bo, Birgitte, JAA, JH, PBL, MS, Elevrepræsentanter: ingen Elevrådet 10 min Nyt

Læs mere

Stauning Skole Stauning Børnehus Fællesbestyrelsen

Stauning Skole Stauning Børnehus Fællesbestyrelsen Stauning Skole Stauning Børnehus Fællesbestyrelsen Dagsorden Bestyrelsesmøde: mandag den 07/05 kl. 19.00 21.30 Mødeleder: Jette Kaffe: Anne Mette Afbud: 1. Tidspunkt 19.00 19.05 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Dagsorden og referat ØRUM SKOLE. Dato: Mødeleder: Charlotte Jensen

Dagsorden og referat ØRUM SKOLE. Dato: Mødeleder: Charlotte Jensen ØRUM SKOLE Dagsorden og referat Dato: 02.05 2018 Tid: 19.00-21.00 Sted: Personalerummet Mødets titel: Skolebestyrelsesmøde Referent: Dorthe Klitgaard Mødeleder: Charlotte Jensen Mødedeltagere: Charlotte

Læs mere

Mødereferat. Skolebestyrelsesmøde. Mødedato Mødested Møde start/slut Mandag den 2. oktober Skolens kontor Kl

Mødereferat. Skolebestyrelsesmøde. Mødedato Mødested Møde start/slut Mandag den 2. oktober Skolens kontor Kl Sdr. Vang Skole Mødereferat Dato 2. oktober 2017 Referent Bente Albrechtsen Møde Skolebestyrelsesmøde Møde nr. Mødedato Mødested Møde start/slut Mandag den 2. oktober 2017 Deltagere Skolens kontor Kl.

Læs mere

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV Dagsorden: Skolebestyrelsesmøde. Dato: 26-09-2017 Kl.: 19.00-21.30 Fraværende: Michael og Michael Mødeleder: Lise-Lotte Referent: Annika Emne og ansvarlig Hvad skal vi udrette? Proces Tid Konklusioner/bemærkninger

Læs mere

Mødedeltagere: Hanne, Tanja, Christian, Louise, Johnny, Christina, Gitte, Birte, Lisa og Anders. Afbud: Christina, Lisa Referent: Anders

Mødedeltagere: Hanne, Tanja, Christian, Louise, Johnny, Christina, Gitte, Birte, Lisa og Anders. Afbud: Christina, Lisa Referent: Anders Dagsorden og referat Emne: Skolebestyrelsesmøde Formål med mødet: Bestyrelsesmøde Dato: 04.10.2018 Tid: 16-18 Sted: Personalerummet Mødedeltagere: Hanne, Tanja, Christian, Louise, Johnny, Christina, Gitte,

Læs mere

Møde i skolebestyrelsen den kl Skolen er vært ved kage Afbud fra Dorte Lillelund og Anders Jørgensen

Møde i skolebestyrelsen den kl Skolen er vært ved kage Afbud fra Dorte Lillelund og Anders Jørgensen Møde i skolebestyrelsen den 22.08 2018 kl. 18.30-21.00 n er vært ved kage Afbud fra Dorte Lillelund og Anders Jørgensen 1. Godkendelse af referat Udsendt pr. mail Referat godkendt. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 14. august 2018 klokken 19.00-22.00 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand) Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal Dagsordensansvarlige:

Læs mere

Skolebestyrelsen for Slangerup Skole Afdelingerne Lindegård, Byvang og Kingo

Skolebestyrelsen for Slangerup Skole Afdelingerne Lindegård, Byvang og Kingo Dagsorden og referat Dato: 14. december 2016 Tidspunkt: 18.00 21.00 Sted: Afd. Lindegård på lærerværelset Mødeleder: HD Referent: SNL Dagsorden Orientering (O), drøftelse (D), beslutning (B) Vi tager mad

Læs mere

Referat. Skolebestyrelsesmøde. Tid 25. september 2018 kl Afd. Gistrup

Referat. Skolebestyrelsesmøde. Tid 25. september 2018 kl Afd. Gistrup #BREVFLET# Click here to enter text. REF Referat Møde Skolebestyrelsesmøde Gistrup Skole Skoleforvaltningen Hadsundvej 406 9260 Gistrup Tid 25. september 2018 kl. 17.00-19.30 Init.: DBJ Sted Deltagere

Læs mere

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Mandag den 5. februar 2018 klokken 19.00-22.00 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand) Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal Dagsordensansvarlige:

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde mandag d. 1. september 2014 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet

Skolebestyrelsesmøde mandag d. 1. september 2014 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Skolebestyrelsesmøde mandag d. 1. september 2014 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Fremmødte: Ole, Abia, Anders, Jacob, Thomas, Mette, Merete, Ulla, Hanne, Tine, Camilla og Diana Afbud: Bettina og Karl

Læs mere

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 22. august 2017 klokken 19.00-22.00 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Jacob Vestersager Engdal (næstformand). Ordstyrer: Lene Bahne Knudsen Dagsordensansvarlige:

Læs mere

Skolebestyrelsen for Slangerup Skole

Skolebestyrelsen for Slangerup Skole Skolebestyrelsen medlemmer: Forældre: Lasse Beck, Malene Bidstrup Pedersen, Tina Stadlmayer, Michael Brandt, Vanessa Futtrup, Mette Asgaard Suppleanter: Casper Larsen, Anette R. Poulsen, Malene Langkilde

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE Mødeindkaldelse

SKOLEBESTYRELSESMØDE Mødeindkaldelse SKOLEBESTYRELSESMØDE Mødeindkaldelse Deltagere Karsten Kloster, Rikke Toft Johnsen, Marianne Ravn, Torben Madsen, Anita Støve, Else Thoustrup, Bo Wolff, Kirsten Rübner, Kaastrup, Rikke Mosekjær, Bettina

Læs mere

Lokale 82 REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen. Mødedato og tid Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19.00-21.30. Møde nr.

Lokale 82 REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen. Mødedato og tid Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19.00-21.30. Møde nr. REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Mødedato og tid Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19.00-21.30 Møde nr. 11 Mødelokale Lokale 82 Åbne sager Lukkede sager Forplejning Kaffe/te med kage. Bestyrelsen

Læs mere

og 6. klasse har været i praktik en dag. Eleverne skal efterfølgende arbejde med den praktik, de har været i.

og 6. klasse har været i praktik en dag. Eleverne skal efterfølgende arbejde med den praktik, de har været i. Dagsorden Forum Fællesbestyrelsesmøde 25. april 2017 Tid Tirsdag 25. april 2017 kl. 17-20 Sted Verninge Skole Dagsorden 1. Velkommen 2. Elevråd 15. min. Elevrådet får deres egen opslagstavle, hvor de kan

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

BREDAGERSKOLEN Bredager Jelling Tlf Fax

BREDAGERSKOLEN Bredager Jelling Tlf Fax BREDAGERSKOLEN Bredager 26 7300 Jelling Tlf. 76 81 41 00 Fax 76 81 41 09 E-mail: bredagerskolen@vejle.dk www.bredagerskolen.dk REFERAT Mødedato Mandag 19/2-2018 Mødested/lokale Urds Brønd (ved siden af

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde - Valsgård Skole 29. august 2017

Skolebestyrelsesmøde - Valsgård Skole 29. august 2017 Referat - Skolebestyrelsen ved Valsgård Skole - tirsdag den 29. august kl. 17.00-19.00 Bestyrelsens sammensætning: Forældre: Helle Wolder Christiansen (formand), Ulrik Leth (næstformand), Louise Højer

Læs mere

Skolebestyrelse Stilling Skole

Skolebestyrelse Stilling Skole Skolebestyrelse Stilling Skole Afbud: Kenneth, Mogens. Pernille deltog fra kl. 17.15 Dato 1. juni 2017 Kl. 17-20 Ansvarlig Tid Referat 1 Godkendelse af dagsorden Alle (B) Bilag til punkt 4 har ikke været

Læs mere

Dagsorden og referat Skolebestyrelse

Dagsorden og referat Skolebestyrelse Dagsorden og referat Skolebestyrelse Dato: Tirsdag d. 29.8 2017 Tid: Kl. 19 21.30 Sted: Stensagerskolen Mødedeltagere: Jørgen Krøigaard, Gitta Catalina, Søren Kronvang, Lise Jacobsen, Lene Bro, Jesper

Læs mere

REFERAT. 1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering. 2. Orientering fra elevrådet

REFERAT. 1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering. 2. Orientering fra elevrådet Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 17. januar 2017 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand). Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal Dagsordensansvarlige: Susanne Gade

Læs mere

Skolebestyrelsen for Slangerup Skole

Skolebestyrelsen for Slangerup Skole Skolebestyrelsen medlemmer: Forældre: Lasse Beck, Malene Bidstrup Pedersen, Tina Stadlmayer, Michael Brandt, Vanessa Futtrup, Mette Asgaard Suppleanter: Casper Larsen, Anette R. Poulsen, Malene Langkilde

Læs mere

BREDAGERSKOLEN Bredager Jelling Tlf Fax

BREDAGERSKOLEN Bredager Jelling Tlf Fax 15 BREDAGERSKOLEN Bredager 26 7300 Jelling Tlf. 76 81 41 00 Fax 76 81 41 09 E-mail: bredagerskolen@vejle.dk www.bredagerskolen.dk Referat Mødedato Mandag 11. juni 2018 Mødested/lokale Urds Brønd (ved siden

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE ONSDAG D. 12. JUNI 2019, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE ONSDAG D. 12. JUNI 2019, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE ONSDAG D. 12. JUNI 2019, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Denise Robinson (forældrerepræsentant) Conni Elton Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering. 2. Princip for Fælles arrangementer i skoletiden I

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering. 2. Princip for Fælles arrangementer i skoletiden I Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 20. marts 2018 klokken 19.00-21.30 Ekstraordinært møde, indkaldt af formanden Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand) Ordstyrer:

Læs mere

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV Referat: Dato: 27-08-19 Kl.: 17.00-19.30 Fraværende: Inviterede: Mødeleder: Referent: Trine Emne og ansvarlig Hvad skal vi udrette? Proces Tid Konklusioner/bemærkninger 1. Godkendelse af dagsorden: 2 min.

Læs mere

Skolebestyrelsens møder på Gåsetårnskolen

Skolebestyrelsens møder på Gåsetårnskolen Skolebestyrelsens møder på Gåsetårnskolen DAGSORDEN/REFERAT Dato/tid: Onsdag den 27. februar 2019, kl. 18.00-20.45 obs udvidet mødetid Afdeling/lokale: Marienberg afd., personalerummet Deltagere: Mathias

Læs mere

Landskonference for danske skoleelever den 11. og 12. november i Randers. Nanna og Karoline fra 5. klasse deltager. Skolen betaler for transporten.

Landskonference for danske skoleelever den 11. og 12. november i Randers. Nanna og Karoline fra 5. klasse deltager. Skolen betaler for transporten. Referat Forum Fællesbestyrelsesmøde Tid d. 6. november 2017 kl. 17.00 21.00 Sted Verninge Skole Afbud fra: Lone, Rikke og Søren Dagsorden 1. Velkommen 2. Elevråd 15 min. Landskonference for danske skoleelever

Læs mere

Skolebestyrelsen for Slangerup Skole

Skolebestyrelsen for Slangerup Skole Skolebestyrelsen medlemmer: Forældre: Lasse Beck, Malene Bidstrup Pedersen, Michael Brandt, Mette Riisby, Christian Peschardt, Mark Thuun og Bo Christiansen Suppleanter: Elever: Jonathan Frederik Rosted

Læs mere

BREDAGERSKOLEN Bredager Jelling Tlf Fax

BREDAGERSKOLEN Bredager Jelling Tlf Fax BREDAGERSKOLEN Bredager 26 7300 Jelling Tlf. 76 81 41 00 Fax 76 81 41 09 E-mail: bredagerskolen@vejle.dk www.bredagerskolen.dk Referat Mødedato Mandag 10-4-2018 Mødested/lokale Urds Brønd (ved siden af

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Skolebestyrelsen for Slangerup Skole Afdelingerne Lindegård, Byvang og Kingo

Skolebestyrelsen for Slangerup Skole Afdelingerne Lindegård, Byvang og Kingo Dagsorden og referat Dato: 5. oktober 2016 Tidspunkt: 18.30 21.00 Sted: Afd. Kingo på lærerværelset Mødeleder: HD Referent: SNL Dagsorden Orientering (O), drøftelse (D), beslutning (B) 16/17.28 Formalia

Læs mere

BREDAGERSKOLEN Bredager Jelling Tlf Fax

BREDAGERSKOLEN Bredager Jelling Tlf Fax 15 BREDAGERSKOLEN Bredager 26 7300 Jelling Tlf. 76 81 41 00 Fax 76 81 41 09 E-mail: bredagerskolen@vejle.dk www.bredagerskolen.dk Referat Mødedato Mandag 16. maj 2018 Mødested/lokale Urds Brønd (ved siden

Læs mere

5 Godkendelse Godkendt

5 Godkendelse Godkendt Gelsted Børneunivers Børnehuset Koldinghave 3 5591 Gelsted Skolen Gelstedvej 29 5591 Gelsted www.gelstedskole.skoleintra.dk Telefon +45 8888 5540 gelsted-skole@middelfart.dk Gelsted 12. januar 2017 Bestyrelsesmøde

Læs mere

Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne. Formål & ønsket resultat. Referat (tekst) Aktion Deadline. Tid. Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne. Formål & ønsket resultat. Referat (tekst) Aktion Deadline. Tid. Skolebestyrelsesmøde Tid Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne Formål & ønsket resultat Referat (tekst) Aktion Deadline Dato: 2013-12-11 Ordstyrer: Birgitte Til stede:, Bo, Helene, Kasper, Pernille, Jytte, Mick(8A), Tanja,

Læs mere

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV Dagsorden: Dato: 23-01-2018 Kl.: 19.00-21.30 Fraværende: Lise-Lotte Mødeleder: Michael Referent: Annika Emne og ansvarlig Hvad skal vi udrette? Proces Tid Konklusioner/bemærkninger 1. Godkendelse af dagsorden:

Læs mere

Referat. Skolebestyrelsesmøde. onsdag d. 8. juni 2011 kl. 18:30. (de forældrevalgte mødtes til formøde kl. 18:00)

Referat. Skolebestyrelsesmøde. onsdag d. 8. juni 2011 kl. 18:30. (de forældrevalgte mødtes til formøde kl. 18:00) Bryndumvej 14-16. 6715 Esbjerg N Dato 23. februar 2011 Login E-mail dva dva@esbjergkommune.dk Referat Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 8. juni 2011 kl. 18:30 (de forældrevalgte mødtes til formøde kl. 18:00)

Læs mere

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. Dagsorden. TORSDAG DEN 17. august 2017 KL :30 på lærerværelset DAGSORDEN:

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. Dagsorden. TORSDAG DEN 17. august 2017 KL :30 på lærerværelset DAGSORDEN: ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Dagsorden TORSDAG DEN 17. august 2017 KL. 19.00-21:30 på lærerværelset DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Opfølgning fra sidste møde. 3.

Læs mere

REFERAT. Personalerummet, Ikær Torvegade 75, 7323 Give. Preben Skov Christensen. Referat: Dagsordenen er godkendt

REFERAT. Personalerummet, Ikær Torvegade 75, 7323 Give. Preben Skov Christensen. Referat: Dagsordenen er godkendt REFERAT Emne: Skolebestyrelsen Mødedato 19. december 2016 Deltagere Mødested/lokale Personalerummet, Ikær Torvegade 75, 7323 Give Forældrerepræsentanter: Pia Søndergaard Aagesen Merete Hviid Flensborg

Læs mere

Bestyrelsesmøde Afbud fra Svend (sygemeldt) og Joan. Derforuden ingen deltagelse fra elevrådet.

Bestyrelsesmøde Afbud fra Svend (sygemeldt) og Joan. Derforuden ingen deltagelse fra elevrådet. Bestyrelsesmøde 12.1.2017 Afbud fra Svend (sygemeldt) og Joan. Derforuden ingen deltagelse fra elevrådet. Godkendelse af dagsorden: Dagsordnen blev godkendt. Godkendelse af referat: Referat godkendt. Budget

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 19/2018 Arrild Privatskole Arbejdsdag. Sæt allerede nu kryds i kalenderen til årets næste arbejdsdag lørdag d.02.06. Vi glæder os til en hyggelig lørdag sammen med forældre fra både Børnehuset

Læs mere

REFERAT. 1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering. 2. Orientering fra elevrådet

REFERAT. 1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering. 2. Orientering fra elevrådet Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Mandag den 5. december 2016 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand). Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal Dagsordensansvarlige: Susanne Gade

Læs mere

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV Referat: Dato: 30-09-2019 Kl.: 17.00-19.30 Fraværende: Helle, Lise-Lotte, Mads Inviterede: Suppleant er indkaldt, men har desværre ikke mulighed for at deltage Mødeleder: Referent: Trine Emne og ansvarlig

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde nr. 12

Skolebestyrelsesmøde nr. 12 . Skolebestyrelsesmøde nr. 12 Tirsdag d. 19. september på afd. Kildebjerg Fra kl. 18.00-18.30 er der budgetopfølgning for dem der ønsker en særlig gennemgang De næste møder Mandag 30/10 Undløse torsdag

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Kl Møderum/Ny adm.

Skolebestyrelsesmøde Kl Møderum/Ny adm. Skolebestyrelsesmøde 22.08.2017 Kl. 19-21 Møderum/Ny adm. Koltvej 17-19 Fremmødte: B. Hatting, Kaja M. Madsen, Dorthe S. Rasmussen, Lise Grønbæk, Lene M. Kruse, Kristian Balle, Ulla Korsgaard, Roed, Karin

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

Dagsorden og referat ØRUM SKOLE. Dato: Mødeleder: Charlotte Jensen

Dagsorden og referat ØRUM SKOLE. Dato: Mødeleder: Charlotte Jensen ØRUM SKOLE Dagsorden og referat Dato: 14.06 2018 Tid: 18.00-21.00 Sted: Personalerummet Mødets titel: Skolebestyrelsesmøde Referent: Dorthe Klitgaard Mødeleder: Charlotte Jensen Mødedeltagere: Charlotte

Læs mere

Referat skolebestyrelsesmøde nr

Referat skolebestyrelsesmøde nr skolebestyrelsesmøde nr. 27-2019 Tirsdag d. 26/2 kl. 18.30 20.30 Jernløse Næste møder: onsdag d. 27/3 Jyderup, torsdag d. 11/4 Undløse, mandag d. 20/5 Knabstrup, tirsdag d. 18/6 Kildebjerg. DELTAGERE Forældre:

Læs mere

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Mandag den 30. april 2018 klokken 19.00-22.00 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand) Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal Dagsordensansvarlige:

Læs mere

Tikøb Dagtilbud og Skole

Tikøb Dagtilbud og Skole Tikøb Dagtilbud og Skole Referat af Bestyrelses møde For Tikøb Matrikel Den 03.08.2016. Deltager: Peter, Patrick, Kasper, Camilla, Ulla T, Jesper, Bodil, Anne Mette, Atija Fraværende: Jeanne, Maria, Morten

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Skolebestyrelsen Ølsted Skole Dagsorden og referat til møde den 12. marts 2009 kl. 19.00 til 21.30 i mødelokalet 1/6 Medlemmer: Klaus Jakobsen, formand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tolstrup Nielsen

Læs mere

Andst Børne- og Skolecenter. Referat af bestyrelsesmødet torsdag d. 1. juni 2017

Andst Børne- og Skolecenter. Referat af bestyrelsesmødet torsdag d. 1. juni 2017 BESTYRELSEN Andst Børne- og Skolecenter Referat af bestyrelsesmødet torsdag d. 1. juni 2017 Fraværende: Tage, Anita, Mette, Lise, Casper og Anker Referent: Henriette Ø. Thomsen 1 Godkendelse af referat

Læs mere

MØDEREFERAT. Emne: Referat fra skolebestyrelsesmøde Deltagere Personalerummet 19.00

MØDEREFERAT. Emne: Referat fra skolebestyrelsesmøde Deltagere Personalerummet 19.00 MØDEREFERAT Emne: Referat fra skolebestyrelsesmøde Mødedato Mødested/lokale Personalerummet 13.06.2013 Deltagere Henrik, Joan, Lars, Else, Torben, Lee, Uffe, Thomas Evt. afbud bedes meddelt til Henrik/Uffe

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Tirsdag den 25/ kl Ordstyrer: Tine

Referat af skolebestyrelsesmøde. Tirsdag den 25/ kl Ordstyrer: Tine Referat af skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 25/9 2018 kl. 17.00 19.00 Ordstyrer: Tine Tilstede: Anders, Ali, Cecilie, Charlotte, Stine, Kim, John, Tine, Thomas, Pia Fraværende: Frank, Troels, Louise, Jens

Læs mere

Alle medlemmerne fra elevrådet blev gennemgået. Katrine fra 6. kl. er formand, Cecilie fra 6. kl. er næstformand.

Alle medlemmerne fra elevrådet blev gennemgået. Katrine fra 6. kl. er formand, Cecilie fra 6. kl. er næstformand. Dagsorden Forum Fællesbestyrelsesmøde Tid Mandag d. 25. september 2018 kl. 17.00 20.00 Sted Verninge Skole Afbud Hanne Dagsorden 1. Velkommen 2. Elevråd Alle medlemmerne fra elevrådet blev gennemgået.

Læs mere

Møde i skolebestyrelsen den kl Skolen er værter ved kage

Møde i skolebestyrelsen den kl Skolen er værter ved kage Møde i skolebestyrelsen den 29.10 2018 kl. 18.30-21.00 Skolen er værter ved kage 1. Godkendelse af referater Udsendt pr. mail. Referater godkendt fællesmøde med Bjerregrav den 25.09.18 samt mødet den 22.08.18

Læs mere

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30 Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30 Til stede: Nina Alleslev, Signe Christensen, Thomas Pinndal, Jonas Alstrøm, Barabara Budtz Haller, Kim Paulsen, Pia Sandager, Lone

Læs mere

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV Dagsorden: Skolebestyrelsesmøde. Dato: 28-02-2017 Kl.: 17.00-20.00 Fraværende: Mødeleder: Mads Referent Annika Emne og ansvarlig Hvad skal vi udrette? Proces Tid Konklusioner/bemærkninger 1. Godkendelse

Læs mere

Referat Skolebestyrelsesmøde nr. 15

Referat Skolebestyrelsesmøde nr. 15 . Skolebestyrelsesmøde nr. 15 Mandag d. 15. januar på afd. Knabstrup 18.30-20.30 De næste møder onsdag d. 28/2 Jernløse tirsdag d. 20/3 Kildebjerg torsdag d. 12/4 Knabstrup mandag d. 14/5 Undløse tirsdag

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for, at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde på Bramsnæsvigskolen

Referat af skolebestyrelsesmøde på Bramsnæsvigskolen Referat af skolebestyrelsesmøde på Bramsnæsvigskolen Sted: Personalerummet Dato og tid: 29. januar 2019, 18.30-20.30 Deltagere: Afbud: Møderækken: 28. august 26. september 30. oktober 6. december 29. januar

Læs mere

NYT. Maj NYT maj 2016.

NYT. Maj NYT maj 2016. NYT Maj 2016 NYT maj 2016. Så var sommeren lige på besøg, og det endda i Himmelfartsferien, hvor vores 7. kl. blev konfirmeret. Jeg håber at alle har haft mulighed for at nyde de gode dage. Kommende 0.

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Torsdag-23-5-2013 kl. 19.00 21.00 i Vestermarie Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn David Hunt Morten Enni Repræsentant for:, rep. for Skole og

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Fladsåskolen

Skolebestyrelsesmøde Fladsåskolen Skolebestyrelsesmøde Fladsåskolen Dato: onsdag den 24. januar Tid: 19.00 21.00 Sted: afd. Korskilde Tilstede: Søren Blak Rasmussen, Heidi Nonbo, Camilla Nerup, Nina Lise, Karen Berner Skipper, Anakarina

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Glamsbjerg Fri og Efterskole den 9. september 2013

Referat af bestyrelsesmøde på Glamsbjerg Fri og Efterskole den 9. september 2013 267 Referat af bestyrelsesmøde på Glamsbjerg Fri og Efterskole den 9. september 2013 Tilstede: Morten, Malene, Carita, Lars, Søren, Jens Peder, Mariann, Mikael og Ejvind. Afbud fra: Gitte Pkt. 1 Pkt. 2

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Østskolen. Skolebestyrelsen ved Østskolen DAGSORDEN. 1. Valg af dette mødes tidstager/mødeleder og valg af dette mødes relevanstjekker (2 min.

Østskolen. Skolebestyrelsen ved Østskolen DAGSORDEN. 1. Valg af dette mødes tidstager/mødeleder og valg af dette mødes relevanstjekker (2 min. Kommende møder: Tirsdag 27.9. (Afd. Karise), tirsdag 25.10. (Afd. Hylleholt), torsdag 24.11. (Afd. Rollo), mandag 19.12. (Afd. Karise), tirsdag 17.1. (Temamøde Strøbyskolen), tirsdag 31.1. (Afd. Hylleholt),

Læs mere

Skolebestyrelses dagsorden

Skolebestyrelses dagsorden Skolebestyrelses dagsorden Emne: skolebestyrelsesmøde Ordstyrer:Ulla Brød: Kokken Referent: Kristine Dato: 9/11 2017 Tid: 18.30-21 Sted: mødelokalet Højvangskolen Mødedeltagere: Morten, Christian M,, Tina,

Læs mere

15/16. Referat til skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen. Mødelokalet på Tranbjergskolen, afdeling Grønløkke Allé. Møde nr.

15/16. Referat til skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen. Mødelokalet på Tranbjergskolen, afdeling Grønløkke Allé. Møde nr. Referat til skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen Mødelokalet på Tranbjergskolen, afdeling Grønløkke Allé Torsdag d. 14. marts 2016 18:00 21:00 Referent Sannie Ilona Leth SFO- forældrerådet og elevrådet

Læs mere

Referat. Deadline. Status. Ansvarlig. og beføjelser meget kort.

Referat. Deadline. Status. Ansvarlig. og beføjelser meget kort. Referat Mødedato: 3. oktober 2012 kl. 17.30 i Villa Villakulla Mødedeltagere: Personale: Mette og Betina Forældre: Casper, Louise, Kaisa, Lisbeth, Mona, Sofie, Marianne og Rikke Afbud: Nadja, Lars og Nina

Læs mere

Nyhedsbrev. Nyhedsbrev for

Nyhedsbrev. Nyhedsbrev for Nyhedsbrev Gårslev Skole Skoleåret 2015-2016 Udgave: Oktober Nyhedsbrev for Gårslev skole udsendes fem gange årligt: August: I forbindelse med skolestart Marts: Op til påskeferien Oktober: Op til efterårsferien

Læs mere

Godkendt. 69/14 Orientering fra: a) elevrådsrepræsentanter Lasse (næstformand) og Jacob (formand) er valgt. Begge er fra 9. årgang.

Godkendt. 69/14 Orientering fra: a) elevrådsrepræsentanter Lasse (næstformand) og Jacob (formand) er valgt. Begge er fra 9. årgang. Nr. 8-2014 Skolebestyrelsesmøde Hærvejsskolen tirsdag den 23. september 2014 kl. 18.30 på Skovbrynet Forventet slut tidspunkt 21.15-21.30 Afbud: Susanne Holst Afbud næste møde: Fraværende: Sang: Lis Sang

Læs mere

Sammen skaber vi en fantastisk skole Forventninger til skole-hjem samarbejdet

Sammen skaber vi en fantastisk skole Forventninger til skole-hjem samarbejdet Sammen skaber vi en fantastisk skole Forventninger til skole-hjem samarbejdet Faglighed og fællesskab Velkommen til Hellebækskolen Det er med stor glæde, at vi byder jer forældre og elever velkommen på

Læs mere

- Alle referater skal gøres til PDF - Udsende referatet uden kommentarer og rettelser

- Alle referater skal gøres til PDF - Udsende referatet uden kommentarer og rettelser Kratbjergskolen Skolebestyrelsesmøde Referat af SKB-møde d. 15. maj 2017 kl. 17:00-19:30 Afd. Engholm Mødeleder: Mette Thrane. Deltagere: Michael,, Sanne, Mette Thrane, Merethe, Maibritt, Michael, Mette,

Læs mere

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 16. maj 2018 klokken 19.00-22.00 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand) Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal Dagsordensansvarlige:

Læs mere

Mødeindkaldelse. Der indkaldes til møde om. Skolebestyrelsesmøde 1. Mødedato Mødested Møde start/slut Personalerummet 17:30/20:15.

Mødeindkaldelse. Der indkaldes til møde om. Skolebestyrelsesmøde 1. Mødedato Mødested Møde start/slut Personalerummet 17:30/20:15. Vester Nebel Skole Dato 19. juni 2015 Udsendt af Martin Bredthauer Mødeindkaldelse Afbud til Martin Bredthauer Direkte telefon 79 79 77 55 E-mail mabr@kolding.dk Der indkaldes til møde om Møde nr. Skolebestyrelsesmøde

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere