DEN RIGTIGE GUIDESKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN RIGTIGE GUIDESKOLE"

Transkript

1 DN RIGTIG GUIDSKOL RUN Bøg o ogå på: SPANIN 5 UGRS GUIDSKOL I S I ØSTN DRJSLDRUDDANNL DN JOBGARANTI I HL VR DNING UNIK RFUNDRINGSOR OG KARRIR PRSONLIG UDVIKLING VNNR FOR LIVT SUS D! SPORTSGUIDKUR NYH

2 LAD DIG UDFORDR MR ND T JOB N HLT NY LIVSSTIL BLIV GUID MD HL VRDN SOM DIN ARBJDSPLADS Nå u g bluig om kif i i Dmk u m bj i ul, blu u ig ogå fo y oplvl, mø pæ kulu og fo ufo ig lv på hl y må. Guijobb å, foi giv ig muligh fo foyb ig i l og kulu, u bj i. Du ikk b på fi ll på gmj, u lv, bo og bj fo pio y og ipi. Di job bliv lig klig, og u få hl v om i lgpl. Hvi i øm bliv f mg millio mk, bj i uibch på vpl, å guiul go og ikk vlg. Som gui h u li ø vikomh bg ig. Du kl ikk æk å mg ov fomli v bo og lv i ul, u kl b y i gæ b vic og ll y muligh i i y l. FOKUS PÅ DIG u ov 18 å og l glk, å h vi pl il ig ho Svic & Co. Vi ikk lic, m ul, om h foku på hv kl lv. All j fokllig, fo kl gui ikk væ. Ho o mgfoligh plu, og i jbch vil u oplv, foklligh gø o æk. Vi på i poligh og ly il uviklig lg m på, hv u h lv fø. CHRIS KARLSN Am. ikø i Svic & Co. Vlkomm il jbch. Du h bil klog f Skivi ø guikol. Ov gui h gm i 17 å hvv ig iplom f o, og øl f gui, u mø u på lv iio, u ho Svic & Co. D og ki mo og y og l. I g å æk i fmibill, foi og på guikol. Jg håb u få mm oplvl. JØRGN SLOTH Dikø fo Rokil Hlkol I løb f ul få u iig i, hv jobb om gui ibæ. Du fi u f, om u il job, om ogå livil. Som guikol i Skivi Svic & Co. kooll vi mbj m Rokil Hlkol. D i gi fo, u bliv uvi på bch høj ivu, m fl f i fg giv mi, hvi u gg øk u ig hjmm i Dmk. Nå lv j u i v i fobil m ul, få ufoig, om vi ikk k giv m i k kllokl. D vok fglig og polig, og ilm få yk pogv og vi om fmm kulu. D giv m moh il f.k. gå i gg m vigå ul, å v hjm ig. Rokil Hlkol hv å lv il ul fo u og h i mbj m m 20 hlkol i Dmk fl m Svic & Co. D fl ibæ bl.. ålig guikuu fo HG-lv. S2

3 HILSNR FRA DN STOR VRDN M hb y, T f A l Sol, v y k i m D b op, høj muik og k if k v o g u m i m il æ ligg l g go f. H v v i. i k ug ilb i k um f il h y b, v. K på k lu v i og li uli b, å uc c k. Ty k u ik k bli v m, k l b i j i, f ø g k o h o l. Ku g li lu, go go f. m l ikpu m l S, gy f Hu gh og o ol, h v, u l g o I f, ig g l K i, å o o å g il Cio, Lux k. D ø i, m flug k f gæ i k o u f å. P m og m uligh bj h ik m g m if om o o, y k k c ogå f ig kl jg kl il f å æ, og v. fæig gø g y p u k o f u i ful g g m bøk og h m lub, ug, å kl il k jg. D æ o h væ hl vil jov, fo hv g h væ lg. Tæk få lø fo løb u u i ol, b m bø og g jov l g. Sk fu... Lig h i Sp i! Hol f Mlloc, Spi f S w h uk, f P u Jækl,G K f og i g k gæ., ig vi Mio l fo Ski, å 5 må m i f i ø k l o på K gu g Vi h b i i u g h v og gø vi ogå! I m mi K, m u ig bjg og i h i v jlu. Af gæ m ligg o k, u m cilikløf på kl p i få lo lg ø f m f f, å v gæk uhygglig go å p å mg uifom.. D ø o f g u b Tchü f Wof, Øig huig hil i piviig fo y gæ. S go, gæ gl og humø høj. Lig om li å på picic i, hvo vi ækk op m ll mulig lækki. På ll må mg lg f klig gå hvg i Dmk. T h il 1 / 5 l f f v h b f o l lli g f o c k i g. y, v f, h i m y ik o l i o o g g l m h v f h b u i g i g. H o l gæ g m, u m T h il p å l f. o m b I f m i m uk k y g g o p å v o ig bug f i o g g b å i C h v i lo g m ik k b jlu. Så j o b. S3

4 HDVIG RNRUP-SUNDQUIST Jobkoul Vi h ogå job il ig! Ho o få u jobgi. D by, hv kvlific lv ilby k uljob i jbch lig f jl il cpioi. D huvi f jobmuligh, om v på ig. All på guikol komm u il jobml ho koul f vo jobc, å u k komm i bj ik f ku. Som guikol k Svic & Co. ilby u gui job i m é fim. D muligh fo kif f olgui il kigui ll omv. Vi u bhjælplig m y jobmuligh fo gui, om ll h væ u æo. T JOBCNTRVIHJÆLPR DIG UD I VRDN VI HAR KONTAKTRN Diplom f guikol og polig ml på kol øgl il mg gui- og vicjob, vo mg p ilby. Som gok lv f kol lov vi ig k job i ul i ygg mm m go lø- og bjfohol. Søl f ll k gui u i g ho Svic & Co. Dil kl g o l vk, omæ, fæig og ilæig. Al f pcifikk øk og fpøgl på pol i bch, h lv jobkok i fo fø må f guikolfoløb. D j i g mllm k. og k. f k, og om lvfølg få ll gui bl bolig, foikig, po, uifom m l måli. Du få go gui koglig bhlig på iio i fom f iviio il mig, b og fygo. KVALIFICRT TIL JOB Svic & Co. g æl il ll kvlific lv. M 80 % f lv i g kvlific og få ffølg jobgi. Du kl vi b f ig lv i ll iuio. Svic & Co. iukø og jobkoul fgø, om lv h vi i og kiv lgl gm hl ku. Du vu puk om moh, ocil og kulul foål m.m., m ul f fokllig guipøv. GNNMSNIT AF ANSÆTTLSSPROCNTN I RJSBRANCHN FTR NDT GUIDUDDANNLS Kl S4 il ob v

5 UNIK RFUNDRINGSORDNING ARBJDR DU I DT SAMM FIRMA I 12 MÅNDR LLR FIR FULD SÆSONR, KAN DU FÅ RFUNDRT OP TIL KR AF DIN GUIDSKOLPRIS Mg f vo Kyp m i fuigoig, ik ig klækklig bou, å u h bj i mm vikomh i mi å ll vi l æo. D fokllig f p il p hvo mg fu, m gl k u g m mllm k og k HVM VIL DU ARBJD FO f hv væ gui fo Bvo Tou i m 12 må h jg op få fu hl bløb, jg i i i gv fo mi guikol ho Svic & Co. Jg h lv lg pg u, jg på kol, m foi jg f mi kvlificig il job fik bj ho P g på koo! Bvo Tou, og h væ ho m i ov å, å h jg fkik gå på guikol gi. Guiliv kø, og jg k vm bfl il ll, ovvj! Sff Fk, Bvo Tou IKK NOGT MN LLR MÅSK Vo gui mg kiv i bch, og hovp få job umilb f guikol. Vo lv h iv i og pg i iø guikol, fo y vi ikk b jobgi vi k ogå ik ig, u få pg u f 12 må ll 4 æo i job ho mm Kyp. Svic & Co. fomil ilbgblig il ig, å lig foløb om fl. Oig gæl fo guiul i Spi. R? HR FÅR DU JOB KYPARTNR: H lkb, om m i fuigoig. PARTNR: Di lkb æ ligl Svic & Co. gui. DANMARKS DYGTIGST RJSLDR ko pig og ilog m Svic & Co. h giv o b fouæig fo æ ygig jl, om Bvo Tou vmæk. Som Dmk j ø uby f chj æk mbjp omkig ul og kuig øvig. Vi bøg uligvi guikol i Spi og vi glæ o il æff ig. CARSTN ANDRSN, BRAVO TOURS, ANSVARLIG FOR UDLANDSPRSONAL S5

6 GUIDUDDANNLSN MIT LIVS FDST OPL VLS! SAVNR D T SÅ GR ÆNS LØST! TA OS TILBAG! Vic o Wibo, Fcboo Spig u Di k om m i k ci.!? uig HR R DIT NY HJM: D A N M O R P L AQUA HOT 5 UGRS OPHOLD I SPANIN NYT ATTRAKTIVT 4-STJRNT HOTL Nå m vil læ, bj hå og uvikl ig lv, vigig bo go, pi go og ov go. Mi i kø omgivl f hv og byliv ligg Aqu Hol Pom****, hvo u kl bo og koc ig 100 % om bliv gui. Guikol ligg på Co Bv i Spi ku 55 kilom f cum f Bclo. Holl ligg æm på og ku 100 m f cum f by Pi M. 4-STJRND FACILITTR På Aqu Hol Pom bo u på obblvæl mm m lv (væl mulig mo illæg). Holl væl h blko og ll uy m bl.. lli-v, ikkhbok og klimlæg. Øk u hvuig k book mo mi illæg. Du få uligvi g b og oil, og gøig fl gg om ug, m glmæig ukifig f håklæ og gøj. V holl poolomå k u læ på guiopgv, m u y ol og kop pk kff. H ol, b og cfé. Du muligh fo fi, p og mg. S6 Tålø i fi i fællomå og k bug mo gby. Uviig på kol fogå pimæ i holl kofclokl og fælll. Svic og Co. ill høj kv il fcili, og Aqu Hol Pom h bl.. l i mo AV-uy il uviig. Mg f i ykk vi uviig ufo, foi l kivi fogå v poolomå, på og i omå omkig holl. MMMM...MAD U m og ikk u hl ikk. Dfo vigig, u få go og oli måli, å u h gi il læ. M i i ophol iklu impo mog- og fbuff m mg fokllig kol og vm. Afm bå f lækk mu m l f lokl klk il pk iol m f iiol køkk. Vlbkomm. Læ m om holl på

7 GUIDUDDANNLSN BILLT TIL PARADIS A BRAVA PINDA D MAR COST LOKALT NÅR DT R BDST Vo guikolhol ligg i vlbl fiomå i Pi M, om ibgb f hygglig fiby. D ikk ø, lokl chm ik, og u omkig i gbill fi u hygglig må cf og u, lokk m klk pcili. By k fo i fik og ligg æ fiby Clll, S Su og Llo M, om h m f fimig, ilækk gæ f hl uop. Hvi u vil yk moio, k u pill i, quh, bmio, cykl ll g ig løbu lg læk pom v Milhv. Pi M h hygglig gmml bymi m mll g og lokl, billig cfé og u. H li liv, fo h, lokl lv bo. D fl buikk h åb hl å, og u k få m il lv pi i Dmk. N TUR TIL LLORT D MAR H u vlfoj fif, ll h u ly il byu, å ligg Llo M ikk lg f Pi M. Nå guiku i gg i yæo, lv liv ful u i wk ligom i Dmk. D lokl ibygg imøkomm, å u k g fipu i pk glo bå m holl pol og lokl. Pi M VIL GRN TAKK JR FOR AT I ÅBNR DNN DJLIG GUID VRDN FOR SÅ MANG MNNSKR, JG VIL ALDRIG FORTRYD, AT JG VALGT LIG PRÆCIS JRS GUIDSKOL! 1000 TAK! ØNSKR ALL NY LVR N FD OPLVLS. NYD HVRT MINUT. Jp W. Ki, Fcbook ci. BARCLONA OG KA TALONIN:» L Sg Fmili ki» Gåg Rmbl gu io L C hmp mp Nou på C Pi M k» Cmp Nou io*» Gui uikk byg igvæk» D olympik om å» Dlímu i Figu» Nuoplvl i Py æ» Miipu Ao *) F.C. Bclo hj mmb, hvo ll S vic & Co. lv k komm il fo bolkmp og oplv j LIV! S7

8 GUIDUDDANNLSN 250 TIMRS UNDRVISNING ALT DTT ANKOMST TIL GUIDSKOLN Nå u komm il guikol, få u ulv ufølig km. Hl kuupio pæ, å u f h ovblik ov, hv kl k. SKOLNS VÆRDIGRUNDLAG Vi foku på, u uvikl ig polig og bliv m i ælg ig lv. D y oi om føllmæig illig pæg hl kolfoløb. D hl om k ig lv, b hk fokllig iuio og om bliv b il olk mk igl. FØLG DN RØD TRÅD Foløb opbygg om på fi m gui og gæ. Du læ vælig ig om jbch, og pkik og iiviull opgv, u LÆRR DU T KURSUS MD POWR DU R KONSTANT I OVRHALINGSBANN k u i, ik l il guijobb. D hl illg, å u k kl guijob, å ku gmfø. N TYPISK DAG PÅ SKOLN Uviig of kl om mog. f fomig ufoig hol i f kl il 15.00, hvo u k likk ol v pool ll g kølig ukk. Afim bug il l uviig m ik lio il vikligh jbch. Pogmm pæ og fvkl m folæig, guppbj, iiviull opgv og cbj. Uviig fogå i k mpo m foku på lig by oig. V ku fluig ovækk iiol iplom il ll. FØLG MD OG LÆR...» Akivi- og imiolæ» Av og bluig i pki» Cb og ckik» Dkoio og img» DiSC-polighpofil» Føhjælpkuu» Gæbyig i pki» Guijobb i mg fc» Kommuikio og billpog» Koukiv fbck» Kivi, flkibili og yækig» Koppog» Kululæ og ilpig i ul» LIV filmopgl f gui på job» Luff» Mmo-kik» Mk og polighkkb» NLP (Nuo Liguiik Pogmmig)» Poblmløig» Pæiokik» Rjfoikig v uopæik» Slgkik» Sviciuio» Svickik» Sikkh, bkbpl og kihåig» Tmbuilig i pki» Tmwok» Uholig» Vilj, poiivi og vimli KSMPL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FRDAG LØRDAG SØNDAG Akom/fj i pki Svic og pykologi Cb og ckik Akom/fj i bu Mmo - Læ huk Akom/fj i bu - km 1/2 FRIDAG Hv vic? Si NLP Svickik Sviciuio Slgholig Cb og ckik Gui om kivivæ Akom/fj i bu Tmwok i ciopk Jobb om gui Kulu og ivl i ul Akom/fj i bu - km Vlkommø i pki m/ koppog 1/2 FRIDAG Rjhioi NLP Afpjlig og o Slgmoll og lg i pki Akivigui i pki Tmwok i ciopk Kulu og ivl i ul Tæig i vlkommø Rjklog AFTN PÅ HOTLLT lvgm FRI Showim lvcb Sikkhøvl i kiiuio FRI D o klf koik jfog S8

9 GUIDUDDANNLSN MØD VORS DYGTIG INSTRUKTØRR SRVIC & CO. S UNDRVISR STÅR KLAR TIL AT LÆR DIG OM DIG SLV OG RJSBRANCHN PALL HØJSHOLT Sif f Svic & Co. F bgyl h væ l f viio, ll kl ku lg, foi ll k bliv gui, og ll k få jobgi! Vi foku på mklig kvli. I Svic & Co. o vi på gui-g, om ogå u bi. D kl b lipp fi. Mi uviig g uggpuk i i holig il ig lv og il liv gl. Di moivio og vilj fgø fo i v il gø fokl. FARSHAD KHOLGHI Dbø, fof, kupill og foghol Mi fog ho Svic & Co. g uggpuk i, hvo u k uvikl ig polig. Jg bug mi g oplvl f mø m Dmk og kulufokll, jg h mø på go og o. Hvo æff u igig vlg, og hvo pioi u poiiv oplvl. Al mm g m mil på læb og m humo i højæ. KIM LKJÆR Føhjælpiukø u Dk Føhjælp Rå Vi k liv, og guig føhjælpuviig bø væ obligoik, hvi m kl bj i fj g m figæ i ll l. Vi få i imllm ilbgmlig om, hvo gui h væ m il gø fokl i livu iuio. D gø mi bj på guikol k migfyl. MICHAL JUHL FDDRS Mj f Im og JobKpul Guiul hl om mg m iioll fæigh. D hl i lig å høj g om mklig foål og lio. I mi uviig komm jg u hu på lv og ipi il ø bvih om polig kb, komp vækb kæv. D lg kompc, om i øvig fgø fko fo ucc i ll lg bkæfigl. ODDBJØRN BY Fof og ok m i hukomml Som gui kl u ku huk l og læ y of huig. All k læ huk b, og jg k giv ig ogl kikk, om u k bug f i liv, liggylig hv u bj m. Mmo h ym, om jg bj m. D kobl i lgihukomml il y ig, om u kl huk. D m og ligil. TOBIAS KARLSSON HNRIK GROV OLSN MICHAL GRAHN RANDI LYNGGAARD Kuuvlig f mg å bj i jbch bå om gui og om lgog vickoul h k jg vigigh i, u om gui ikk blo kl hv jk på fglig ihol, om guijobb ilby ig. D ogå y vigig u k ig lv go ok il lv ku hå y og uk. Nop i polig kompc æ i foku u i guiul ho Svic & Co. D og pfom Vi h jg oplv o l f v, og jg h oplv, hv vil ig væ k ig bå på go og o. D mg pllll il guijobb. Du kl væ foggm, hv mo il ill ig op fo ø fomlig, og u kl pfom mkiml hv gg. Al k jg hjælp ig m bliv b il. Og j, vi kl lvfølglig ogå! Buikchf i Tli Slg o l f gui hvg. Mi uviig gå i yb m mkim, giv gæ ly il køb, og gø miig gui i il hå lg på pkful må. Gæ få li k oplvl på jmål, og fohåblig m il gø fi hl pfk. I mi uviig komm u il oplv lg på y og ipi må. Slgchf i Ski Bvkig I ko ubul v, hvo o foku på uhlig oplvl, u i k på lv jmål, y vigig, komm gui olig u il ku g hå om gæ, kollg og ikk mi m lv. A ku y vigig kihjælp, m vi, hvo m kl ckl plulig opå kiik iuio, k giv o ikkh il yu gui. KASPR D CHON Pkoul i Pivikig Nå m bj om gui, øvig, m foå vigigh f go mbj. Jg m il læ ig, hvilk mkim, få m il fug opiml, og hvo må fokll i i væmå k gø o ulg i i m ivl og pæio. Jg bj m mbj, m ogå m i polig må fmå på ovfo og jg giv ig ogl vækøj, om u k g m ig u i jobb. CHRISTOFFR KAMRONN MAGNUS WILSTRUP Koul og polæ ho Im D gkb, om m ilg ig u i v, k m ikk læ ig il. D kl læ på hå må, og v polvlig hjmm i No. Dfo gui-ul ik vj il polig uviklig. Jg øg fo, u på guikol gm i fæ få iig i guppymik og oll folig. D ul i uccfyl mbj. SIDSL NDRBY Cific DiSC-uvi Igm guikol bliv lv pæ fo fokllig vækøj om bå k bug i jobb om jl ll polig. f vækøj, om jg pæ m fo DiSC PoPofil f Dicov. D pofil giv lv o og mg ylig iig i g fæ og ivkæf og ikk mi f go gui bvi om i yk og ufoig, og bliv i g i mi uviig. Ulchf A væ vi il polig og fglig uviklig vo lv gå igm på 5 ug, kb o glæ og ovkl hv gg. F vi mog lv i lufhv, il vi m vi u i hl v, foøjl vjl komm gui vi kiv og kiv uviig. Vi polig kompc, fig og vilj, kb på væ f l, bggu og ioli væk f ocil kvli k væ fæll om f liv. S9

10 RUNDRJSLDRUDDANNLS GUID PÅ DIN GN RUNDRJS R D L S J R D N BLIV RU MÅLRTTT RJSLDRUDDANNLS TIL RUNDRJSR I HL VRDN I SAMARBJD MD D SKANDINAVISK RJSARRANGØRR THAILAND, VITNAM, LAOS OG CAMBODJA - 4 LAND PÅ 7 UGR! Huvi f oplvl, mål ulfoløb, ikk fi i Skivi, iiol iplom og uik jobgi ho f vo mg p i jbch! Svic & Co. h kb y og l ul fo ug mk, vil læ og og om g vil lg u i v i lkb m ug. Guikol i Thil fo ig, h øm om komm il bj om ujl, foi u lk koik l og h i fo fj kulu ll fo ig om b go ku æk ig g i guiul i Ø. UDVIKLING FRA START TIL SLUT Ul på Svic & Co. ujlkol kill ig l f guikolophol i Spi. D foløb m bgæ l lg, om h foku på iiviull opgv, om ujl kl ku hå. Ul uku giv ig muligh fo læ oi bg jobb, fø u lv få lov il pøv kæf m i g uj. D gjo pl il, u k oplv og uvikl ig f il lu, miig m, u ufok Ø m ygig og b ujiukø om i uvi. S10 UDDANNLSSFORLØB Guul i Thil Ruj l 1 i Thil, Lo og Vim Polig guiæig o locio i Vim Ruj l 2 i Vim, Cmboj og Thil Afluig og vluig i Thil Jobgi i jbch Thil 2. Lo 3. Vim 4. Cmboj 1 4 T ig m p l

11 RUNDRJSLDRUDDANNLS Fø og fmm, å gå på guiko l f m fi k og viulig oplv l. Nå m å få lov il hv oplvl omm på i f jo, å jo ikk mi lokk. Syøi i 7 ug, m y iy k, kuluopgl og hl y lvmå: Hvi ikk ly fi, å m jg og gl. Jcob, lv på uj lul NORD, VST ØSTN R BDST Ø mm om ogl f ø vijcuzzi Jugl jmål fo Skivik gæ. H fi hl pkk m kihvi og kl blå mikofo i hå og kigg u f v, bfolkig, li mø ig mil og o fou i bu, m om y hjælpom. H koik m, uf f u fomil, l u h læ, ø blig f ciogæ og ky i mg fv, bk k u ikk ugå muk, m ml hæ bukk ig i mø og gyl mæk u i mv. buh, om ivi ig i mfu, hvo øjom liv ggbvi il b fv. MULIGHDRN R DIN Vi flu uj i Thil, hvo i ug pg fm H fi iio m o ubø iolpk, mo jobb om ujl, og hvo vo jobc hjælp hvo lf lv i om i m ik mioi, og kvlific lv vi. Vo ujlv i høj ku i hvo høj bjg kb kuli i i liv vy. Hioi bch og f i kuu v ll kvlific lv i lg og mik, myik og ovo l f gligg, pæ job ll 3 ug f ul fluig. oby om v fo ig og ko ovl fopl ig yb i. Ikk ulig, fl uj gå il Ø, og fo k vi hll ikk fi b plc vo ujlul. GUID PÅ DIN GN RUNDRJS f 3 ug guul i Hu Hi i Thil, hvo u læ lmilig jlkukb, j u f på fø l f uj. H oplv u, hvo uj g og ufø i pki. Du j gm Thil, vi Lo og i i Vim. H få u vækøj, om u kl bug, å u på ku l lv kl væ m il g u mm m i kollg. D lig by oig, å b! I Vim kl u fo fø gg lv u og gui. H æ u lv mm, fo i fø uflug, om u mm m i kollg f hol ufø og få bøm. Vim by ogå på hv f oplvl. Du komm il oplv ufoglmmlig mpl og pgo og få, hvo gø imk å i v, m lokl lmæ plj hø. Du få chm by, m ogå kø, iby il oklig ll yog u plm. F Vim foæ uj i i Cmboj og u il Thil. På u gm Cmboj bliv u ufo i i v i guiig i bu. H ovg u guiæ v i f chuffø og l gupp. Fø gg u i m FAKTA OM RUND RJS OG RUNDRJS LDR uj læg v u flug på op il p ug, hv o gæ b ylig l f fmm l og fov, u jl v m om jmål, lv gø i fo vj. Wil Rujl li f gui gæ ougu u på kio i og vi m i fm og å må og mi k om gæ ikk å, om lv vill h v fu fm il. Rujl k l lv æig ku u. Slvf ølg l i g upp lig m hjælp f lok lgui D kæ v æ og lok l. k poligh. Rujl h gæ æ på og m og vig ig ig hl i lv op il gæ, fo v k l l å væ ig. M ocil m iig m, m y lk b. Duo i g v o mæg m m k l væ il, om go il fo mi l på ui ik må. Rujl k l væ v bv i g b lu og h v ly il ig. På u j op å i u io, hv o i imllm m ø il huig fi mi ki løig på, hv o ø v ig ku h mm. l m S11

12 SPORTSGUIDKURSUS i mi Sk b f L lo M BLIV SPORTSGUIDCIAL DAN FORLÆNG DIN GUIDUD NLS MD T SP f hl o fol v g i guiul vi Svic & Co., mg jobmuligh ffølg. Ov 60 fokllig lkb m ilkyig il jbch å kl il æ ig, å guiul lu. Nogl f i lkb uby pcil j il gæ og fo kl bug, om h ælig foål fo, hv op gæ h f bhov. A om h ly il uppl guiul, m ovbygig, gø m ælig komp il bj ifo pcilfl. To gg om å, f okob og pilul bliv f gufoløb fluig ilbu k poku. D kuu ik f guiul lu i Pi M og k ilkøb p. S12 - l p Kl g! Sm ll lik mpi i!

13 SPORTSGUIDKURSUS NÅR DIT AKTIV LIV GÅR HÅND I HÅND Lv u kiv liv, og g u go kombi guijobb m bj m po og kivi, å h u u uik muligh fo, kombi b f bgg v. M Spo og Liukuu giv u ig lv muligh fo, bj på ogl f ø og b poo i v. D fl og fl chlkb om uby kiv fi, å muligh fo kombi jobb om gui m m f kivi oplg. Du bhøv ikk væ pofiol pouøv, vigig, u ygig vicgiv og u y kiv livil. f flu guul og ffølg kuu æ vo p kvlific mbj, om kl bug il Tm. Du ikk foplig il, øg bj ho pæci m, foi u lg i ku. MD DIT GUIDJOB KURST OMHAND LR BLANDT AND T:» Ogiig f p o bgivh» Al om ckoc p» Akiv gæ vic» Ko og kop» Akivi fo ll l» Tg æig m gupp på fi» Jobb på po o» Gui, iukø ll i?» Aflu ml Svic & Co. mbj m lg ækk o u om i v, å bjgiv ogå muligh. Ligl k Svic & Co. væ bhjælplig m fi Spo og kiv job, hvi å lkb ikk øk ilby ig æl. Xxxxx Sp ig u i! S13

14 ALPINKURSUS BLIV SKI- OG SNOWBOARDGUID ANDORRA DT R HR, DT SNR! ALPIN-MODULT R T TILBUD I DIRKT FORLÆNGLS AF NOVMBR/ DCMBR GUIDUDDANNLSN Offpi Vl Tho LILL LAND - STOR BJRG Alpi-moul fogå i Pyæ i mii Ao må fi im køl f guikol på Co Bv. Ao h uop lv x-f pi og kpoc æ på ul, og l by på å uoplvl m mukk bjg og fik luf. Si, m bm ikk mi, go kifohol m up lækk æ fo kiløb på ll ivu. SYV DAG PÅ PISTRN Alpi-moul bå f yv hl g på pi, ikluiv lifko m pofioll kilæ. Lommpg bhøv u ikk mg f, fo h ig billig. D uviig ll ug g, og mål giv ig upplm il i op ovå guikol. D uligvi ilg fiim, hvo i l k ufo på ki ll på owbo. HNRIK DUUS Iukø, Svic & Co. Kl il piuviig Skimoul fo ll. Bå go kiløb, m ogå, om lig h å på ki, k få m u f moul i Ao. Uviig illg, å m få iblik i, hvo kigui bj, miig m m æ i kifæigh. S14

15 N GUIDUDDANNLS HOS SRVIC & CO. R N S C C U S T R T N DOKUM RING LLR SKRIV TIL N TIDLIGR LV ALLRD I DAG f hv kuufoløb pøg vi lv, om h få ful vlu fo pg. Spøgkm, om ulv il hv kl lv i fluigf, ufyl oym. Spøgmål bv på kl f 1-5, hvo 5 høj kk. Df bbj lv v iik. D ml bømml f kol iukø, lv uviig m ku om hlh opco hv gg m gmilig ul på m 4,5. m lfoum og -mil på ilig lv, om å kl il v på i pøgmål. På vo Fcbooki k u ogå læ ilæg f ilig lv og kiv m vkomm. FÅ N VALURING FRA N TIDLIGR LV Rig ll -mil lv il ilig lv og hø, hv u k fov. og, u vil hv uyb, h vi lg li LIVSVARIGT MDLMSKAB På vo b jobb fo lv og mbjp fi u joboc fo ogl f m kiv job i fo bch. D h, b- ch fi ig. Vi giv ig æk muligh fo foæ i ki i jbch. Di køb f ku iklu livvig mlmkb ho Svic & Co. HLL KATHRIN RASMUSSN Rjkoul ANRKNDT KURSUSBVIS D flu iplom k f jbch. D i polig bvi på, u h gmfø ku og kl il ufoig, v ig i viklig jv. Bå u og f i i om gui i ul k u få hjælp ho Svic & Co. U hl i ælfoløb i ul fug vi om fgfoig m å og polig vjlig. LVRNS TILFRDSHD MD SKOLFORLØBT SOM HLHD 5: 4: 3: 2: 1: Sæl ilf M ilf Tilf Mi ilf Ikk ilf m Døm f kolfoløb ufyl ll lv ilfhkm. H u ul. jobb Kl il i g v

16 ! i mi liv må D b k fou, jg h ik fo ALL bfl ll g! m v ø. K åb om u f! lig mg m m ko k u SÅ lm g Ho i G i k A m D b å jg v p å i o i l o k D i & Co. gu ik og S vic f v bb.. Skol Spi il ømmjo æ 4 æ o pigb, hf ll ækl lvi G Jg h o h æ h i j ki. Mi og y T og b g o hil ui Hi i T u... Øig, T Hu m com h io i D l. i g mig vil glæ j l A Ho Kl il mo g l Alig h j g u å mg på å ko i. A lig h jg mg fo b æ å og og føl mig i mi på guiko, om l og i gui bch. Si Dmg R G IN L A F B N A T S D B VORS VORS GUIDR RJSR UD PÅ KSOTISK DSTINATIONR OVR HL KLODN. HR SS T UDPLUK AF TILSNDT TAMFOTOS TRUSTPILOT Gl lv b mbø. Vi ol ov l vo lv bømm o, og gø o l på Tupilo, om ufhægig pol fo kumll. Nå vi bliv bøm h, h lv bv kiik og h lv g illig il, hvilk ifomio vil big vi. Vi k i æ ll ilkiv. Dfo m vi ikk, fi m l fom fo mkføig. Af ll jlkb i Dmk ligg Svic & Co. i kiv u umm i kgoi j på Tupilo. Gå lv i og læ mll på S16 Tk og k. Fo fik guikol og ikk mi fo hjælp mig u i v f job. Nogl gg foå jg ikk lv, hvo o poiiv æig k i mi liv i jg pkk k og og på guikol. Hvi u ovvj øjblik, kom f! Sø Fii Ohø j!

17 DIN GUIDUDDANNLS N INVSTRING I FRMTIDN HNRIK FUTTRUP Dikø ho Sp Pofil A/S u vil! Du k hv Hik Fuup h lg hvvki bg ig, om l f øv ll i o vikomh om k OK og kivik SAPA. I g h lg ikø i Dfo R A/S og fug i fl vikomhbyl. På Svic & Co. ul i Spi vg Hik hl uik u viig i jobøgig. Smm m hvvl fækk æk i og u vikligomå iiviul ho hv kl lv, og ubj i mbj m DiSC hligpl, åb og ælig bygg på kl lv æg væi. DT R SUND FORNUFT AT LV I NUT, MNS DU TÆNKR LANGSIGTT Få lø fo j og oplv, og muligh fo få l f blig f guiul u Du læ f b. Top pofioll uvi og hvvl bliv fløj fo uvi ig i lig pæci pcil Blåmpl uviigmbj m Rokil Hlkol. D guikol m migiv fg u kool f Uviigmiii Du ikk bu f é bm jlkb m få ul, gggiv il ll yp f guijob Følg i hj og bug i hov i i vlg f jobvj. Rjbch h hl: ch-, ki, kivi-, cmpig-, uj-, bø-, og kyoggui Auomik og gi mlmkb f Dmk jobc fo gui vi giv ig jobgi og å v, å læg u vi vilj Vi vjl, p og giv ig fbck hl vj. Di guiul 100 % hvvoi og i gvj il jbch og væk f kollg i hl v Mål ulfig f viklig liv. fg og fgø på flll f vigå ul og i hl hvvliv gl. DiSC DiSC PoPofil åb fo iiv æig i foå i ypik fæ, å u k ælg ig lv og i yk b mulig. Svic & Co. mo hvvul, foku på hlig. Du kl mæk ul på i g kop. Fm i ly m om vik go, m ogå ufo og om kl ku på. Vi bug DiSC Clic PoPofil il fækk i og i mu ypik fæ, og v m om vækøj og foålmm i fobil m vo uviig i lg, vic, ll, mwok og polig uviklig. DiSC PoPofil iklu i i guiul og komm ogå i pil, å u på og f guikol kl øg bj. D DiSC bug v ov, vil fl HR-flig i jbch æ o pi på, u k fmvi i DiSC PoPofil. Smm m hvvl fækk æk i og uvikligomå iiviul ho hv kl lv. H g lv DiSC PoPofil ogå m i bgig og ubj hligpl, åb og ælig bygg på kl po æg væi, ufoig og bhov. S17

18 DT NÆST LILL SKRIDT KAN BLIV DIT STØRST S VRDN OG FÅ LØN FOR DT - MD JOBGARANTI! ARBJD T ÅR OG FÅ DIN PNG RTUR HAR DU SPØRGSMÅL? Vi håb, bochu h giv ig v på ækk f i pøgmål. H u fl, i vi kl v lfo og -mil fo hjælp ig. Du k ogå ch m o ik på hjmmi. Mø o på Fcbook og læ ll y ilæg f bå ilig og komm lv. Vo b klm, vo ilig lv giv o, å øg f Svic & Co. DNN BROCHUR D ml ulovig m pi fi u på p løbl, vlg i bochu m ku, hvi u h få bochu il. H u fu bochu på ul, bibliok ll lig fi ifomio på vo hjmmi. ll ig il o, å vi ulovig il ig. Vo pi olpi m kmlg ulpkk, iklu l uviig og uviigmil m fly og holophol m mog- og fm. VIL DU VID MR? Bøg o på hvo u ogå k ilml ig vo yhbv, å u li op. MJØLNRSVJ ÅBYHØJ TLF: FAX: Svic & Co. A/S (CVR-umm: ) illu jgifo Svic & Co. ill AAA f Solii kivuigkl. Svic & Co. f mi m ig gil ilbu il ll, vil pøv ig lv f og om mg væ, å m hjmm i mm. På guikol k u på fi k og ufo ig lv f il lu og é yk k! Rmm, om bå mm og ygg, giv muligh fo k ig u i og, m l ig hv o, m u og å h ll m iig ki jov. Hvi S vic & Co. hv ki, jg v ug, å hv jg ok væ f o gg. Lo Hi Foghol jpc.k BSTIL DIN GUIDSKOL

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/ Kulumiljø Kolæi o ii f bvivæi Nv N. Do 5 To io fo bo æ boliomå m mmby hu æy på Fæø o i Tóhv. 9 2 6 21 22 23 25 9 18 19 4 26 27 11 5 28 9 8 2 1 Ii á G Mi i 195 blv opf æhubbyl f.. i øby v Bóbi o l Jó Puo;

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 17 Guø Du Læ o på b B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: yhå H h bå bu på u j øhå H bu å u, o u v oå yhå H bu h ø o bå b h bu hå H bu o bå v h ø bu på T p på h Foæ, hv h! 1 17 Guø Hvo? Du æ 17 Guø Hv? S bo Læ

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

KÆRE DU :-) Tusind tak for, at du nu sidder på Bådteatret og skal se vores lille forestilling Nyhavns Roser.

KÆRE DU :-) Tusind tak for, at du nu sidder på Bådteatret og skal se vores lille forestilling Nyhavns Roser. 1 KÆRE DU :-) Tu k fo u u på Bå o k vo fo Nyv Ro. Fo o må bv j op f T Bouo o PoA o bv pu om j v væ ukø. Ko f S T o M m køkk m æ o åb j jæ. J v kk vv. J må væ m pojk. Smm om p o m m æ ø Juu oå på bø. O

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid 2015/16 D U B U L C V FR f FR w h FR hw på N R N O K å y m vp L T F R FRØBJ j p p f f m - fmv hw f u f T - Kuuhu A www.. Tf. 64 71 20 31 Kæ V Cu mm D u v hu v v m f, m u på m hvvp på T. Fmv V Cu f på f.

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af M M B J NIVEAU: 8.-10. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 2 Sv. l vby. Vjl må yb fløb, lv

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

Retshistorie, retslære og retssociologi

Retshistorie, retslære og retssociologi R, æ c V 2001/02 1 Lu Hb: Iuk Nu Fk-R Kukb (Kb 1716; 5 u, 1751), Cp XI [Sp ] Ffy [f æ] k å, f æ,,, å, å é kk B å æ, u bf fæ bå pf p L fæ f b f H å k b u [ f u f ækb] Sæ k kk å b, kk fæ å k På k fk på ff

Læs mere

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. s y n es g od t om. Forår 2016. tid. Tilmelding. Kontakt. Kursuscentret euc nordvest

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. s y n es g od t om. Forår 2016. tid. Tilmelding. Kontakt. Kursuscentret euc nordvest pkk g i kursus l s s -k A r g i rvs l m Jbc r på EUC N sc su ur K Du k fr f m r, s fkus. S pkk m jbr brchur. ilbyr, i s 7, sm flvr blk AR 23 l fy u u i l sk lgls skl Jbcr lig kursus r I smrbj m Fø. s v

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk MIDDELALDEREN Tj bj C B W på wb www.g. Sgg : : g : gægg : g Ð : ø D ø Eg Ly H j Ð Ag, K. S ø Ab b bp HbgB H Håå b g S y g Vbg D g æg Jy S ø j æ D å bæ Hby H Håå py Å O (Hg) ø S ø y j E p p Hbg yg bp Ab

Læs mere

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg G G ol by j, y h l o h ø, o D D? h o D. o l l o, h o l h h o p l o b å øj u å l h, på bu hu h,, h bu,. ø b 2 G D Røl Op J p op o o l ol l h bo: Cl Vlh. D ocll oo ho øl Cl, h l æ på u u o øl bo o ob, o

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal:

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal: Af M M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 1 Sv l vby. Vjl må yb fløb, lv mø.

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT POJKT V f t å g y H H y f Jægp POJKT pjktpæg - Fmt Lk - Tmg- 29. p 205 Fku Kmmu t yg H H Fku ygg: 44.343 : 248,63 km2 H H ygg: c. 6.200 (u ) : c. 5 km2 y: 6 æg y zy yzy Lkkktmt Kytæhz Pv z zt mugh v. gæg

Læs mere

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06 L K ILBU BÆI P 4 KL. 24 K 30 KU I VIKL 3 V. OB30 // B. 06 69 KU I L K 74 V. K4 // B. 69 KU BILLI BLIV IKK!!! BÆK 6 K! OV 100 FØ L IL Ø IF K BØ O V KØB P d 2-3 6 J BOBØ 175 V. OB6 // B. 35 99 KU IKK KVLIFYVÆKI

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk December 2015. sådan!

MuligHeden. www.ikast-brande.dk December 2015. sådan! MuliH wwwi-b Dcb 2015 å! Så! T å å 12 i ui M ié bl l Du i u i u f u i MuliH i hå Ku l bløb, MuliH iå l f bl D by i, i hl æ ii yb l i D by hll i, i hl fæll l i Vi fæ f ful ublæi T il ll h ill il iiw l ié,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 7. november Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Faaborg.

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 7. november Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Faaborg. 2014-17 Rf Kmmuby : 7. vmb 2016 Tpuk: 17:00.: S: D: Fb Ik C T y A A - k k L b T b S m S v S K Å P m K m A C B P E m B c p V b k c k O u F k K N S S u k b m C u B S c j A m P A Fvæ: Afbu: Kmmuby 2014-17,

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

VISION Inden for specialiserede sektorer, vil Frode Laursen være industirens klare valg - som Nordens bedste logistikpartner.

VISION Inden for specialiserede sektorer, vil Frode Laursen være industirens klare valg - som Nordens bedste logistikpartner. 60 Å JBÆ 1948-2008 V fo pcili ko, vil o u væ iui kl vlg - om o b logiikp. Vi vil opbygg ffkiv og kompl kuløig om c om vo lgholl. Vi kl gm pciliig, lgigh og åb pæiooiig å vo mål. Å Vi kl uø vikomhkulu om

Læs mere

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste OCCO f! l l OCCO f! l p l fyl ml / / / / / / / / / / / / / / fyl f fyl (p) p l Æ / mx l II ( ) ( ) l Æ l ml () m /m,,,,,,7,,,,,,7 / / y G / /,,,7, /,,, 7,,,,,,,,7,7,,,,,,,,7,7,,,,, 7,,,,,,,,,,,,7,,,,7,,,,,

Læs mere

MODE KARLA SUPERMODEL. Helt privat. Stor modereportage fra Hummels sommerkollektion 2010. biografpremiere. Klæd stjernene på til den røde løber

MODE KARLA SUPERMODEL. Helt privat. Stor modereportage fra Hummels sommerkollektion 2010. biografpremiere. Klæd stjernene på til den røde løber MODE So opo f H ooo 2010 M A G A Z I N E #2 KARLA SUPERMODEL K j på b A RLA OG JON AS H pv bofp 25 MARTS 2010 WWWKARLA-UNIVERSDK 1 I K o Jo K på y Jo v of, K v K p o å på, K o bv v Jo på bj B bv y, fo

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015 LkALT Lklrupphåb 2015 HVORFOR ARBEJDER YFC MED LOKALGRUPPER? YFC økr ø lkl iiiir, m rbjr h im hr u mk får mulih fr føl Ju Kriu blir l f lkl kirk. HVEM KAN VÆRE EN YFC-LOKALGRUPPE? E lklrupp r rupp f YFC

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE ANSK RAA IRÆT SAFUNSFAG K A E R AT E R I UNERVISNINGSATERIALE FRA 6. KLASSE T A V l, L p T S c A f Cl L Kj c lb Kl A l T P f K T O P j ù ù KAERATER ER PROUCERET AF TEATER O OG BLACK BOX TEATRE Kpl l p@.

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

DEN GODE FORTÆLLING K APITEL HANDLINGEN. Fag: dansk. I dette kapitel skal I lære om: Hvordan man opbygger handlingen i film.

DEN GODE FORTÆLLING K APITEL HANDLINGEN. Fag: dansk. I dette kapitel skal I lære om: Hvordan man opbygger handlingen i film. K APITEL 3 HANDLINGEN DEN GODE FORTÆLLING Tyi L Rx I pil l I læ H pby hli i fil. Kll bll. H b pæ il hli. G. F 46 D lø f. Vi på hl æl, f yl y p. Hli, i på h. På b f å h cp l fili. H il?, pø h ø. D j i hl.

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune

Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune F æ pp - f u f, pup pæ f N H T f æ f H æ f INDHOLDFOTGNL. INDLDNING.... LNLÆGNINGFOHOLD.... pæ.... ppæ..... pp -..... F f.... LOFOHOLD.... p- fæy.... y.... MILØMÆIG ONN.... ØONOMI FOHOLD.... TIDLN....

Læs mere

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos Lokalavis H OS KV IC K LY & S U P E R B E S T 11 ias4you.k PIGERNES AFTEN TORSDAG DEN 5. MARTS... sup go ilbu og fokælls il pig hl fm il kl. 21.00 hos A L mo, Buik Chalo, Ca4you, C Pøls, Ckiosk/Skjol Bu,

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S SOMMER KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S D Tj Ty Ø S U H K S I Scwz F R j S 474 C Sw C ø y B f f y f B f S f Sw E C f f y Cc By ø y C y R BLU C**** G S& j j Njy P D H*** I Pø w I y M D f Njy: Bø S G Rj

Læs mere

Tilbageblik og fremsyn. Indhold. 16 Dagligvarer når det passer. 10 Udnyt hullet i markedet

Tilbageblik og fremsyn. Indhold. 16 Dagligvarer når det passer. 10 Udnyt hullet i markedet 4 6 10 14 16 20 Ihl 4 DLF åæf 2015 Scb k il f ilæ, å il Åæf 2015, h l ku l å Tili Hl & C C. Fcifikk bku, kull læ, lb iækkl. Tilbblik fy 14 Fkuå 2015 Ekki f DLF il 2015-2018 ll i ful. Få k æi f l f å,.

Læs mere

Vaskemaskiner. Pris v. mere end 1 stk.: 44. Vaskemaskine F1492TD. Kapacitet: 8 kg. Centrifugering: 1400 o/min.

Vaskemaskiner. Pris v. mere end 1 stk.: 44. Vaskemaskine F1492TD. Kapacitet: 8 kg. Centrifugering: 1400 o/min. G A UD y-g... b V å Bgæ! Kc: 7 kg Dy Bgæ! Boch ovkmk P v. m 1 k.: 39 Kffmk Aom xc o Boch vkmk Vkmk WA28361N Kc: 7 kg Cfgg: 1400 o/m. Uk Hg 15 m., U/håvk, Fvk/k 10 ko 1150 w Uvg vmå 2 vmgm M kffmk 288,P

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl F v Up f hlpl Hlvåpp 12 v Mål f v j Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v j ål fll l fll v F fhl l vvlå Hlpl S Fællc S Rl 12 K jpl fpll l Sj I 17 h v 18 vh Mål Væh 11 Njyll jpl p

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler I y G æ E æøj bj Hh å h Ih O G æ 3 Pæ æføb 6 T 1: Væ å 7 T 2: F æå 8 T 3: Afæ c 10 T 4: O 11 T 5: Pæ 12 T 6: T æjø 14 T 7: Må ff 14 Sb æjø 15 Væ y b 15 K 16 S h ff 16 Sb 18 Pæ h 18 Pæ 19 B b øb f 19 Af

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

Familiekalender 2015. Kerteminde Kommune. Plus 2016 kalender

Familiekalender 2015. Kerteminde Kommune. Plus 2016 kalender milildr rmid mm Pls ldr IGIC G B B YG G irpri r mg ffiv, sir g såsm bhdligsfrm f smrr, gr g fisbgræsig i bvægppr Bsøg mi hjmmsid lii-lgsvd fr mr ifrmi 0 lrm U Plii v: yårsdg 0 llig gr Pris Vic / Prisss

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal!

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal! V ch lv * Nu ch ll Sku-bukk lv, u k f. I lbuv g f UNDER lv! Vkk IWB51251C ECO Kc: 5 kg Vfbug: 43 l/vk Mål: H:85 B:59,5 D:53 c Søgåb: Bgæ l! Ovkk KD12WC 12 kuv Øv kuv juéb Lyvu: 49 B(A) Mål: H:82 B:59,5

Læs mere

Eleverne præsenteres for forløbets læringsmål og får en kort præsentation af genren. Her er læringsmålene, som eleverne møder dem:

Eleverne præsenteres for forløbets læringsmål og får en kort præsentation af genren. Her er læringsmålene, som eleverne møder dem: Af Mi M B J TRIN: 7.-9. kl VARIGHED: 6-8 lki FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, hvilk fæih- viål fløb fyl h. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S vi v læiål kl å å læi h. D vjli iuki il fløb Øjvibi i iskiv.k il vbyi.

Læs mere

Kerneprocesser Familieydelser

Kerneprocesser Familieydelser c Filil Filil øi 5.1 M øi filil 5.1.1 Ol ll filil øi 5.1.2 Afø filil øi 5.1.3 Aø i Ol ll Ol ll Ol ll øi øi øi hli øil ø l 5.1.2.1 5.1.2.2 5.1.2.3 F høi f ilii 5.1.3.1 Filil øi 5.2 Filil hå lø æi 5.5 M

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk Vlkommn til Ptr Jul i Rib Jul om i gaml dag... S hl programmt for uln 0 på www.ptrulirib.dk Jg glædr mig i dnn tid... Dt r indldningn til bogn Ptr Jul, om handlr om familin Krohn ul og traditionr i 0 rn.

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere...

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere... å J.P. Jcobn Cn i k G nd Gi Sluh Ic du H d ø l i o ly, K yllin u å f Sko il in? i d l fød Tnkonku n c å ko o væ d il in od, fd o lød, o ø idi n knon hndl, ll fl... BØRNEEVENT: Bø kon o flv din nin (kl

Læs mere

Indberetning om jordforurening. ISBN-nummer 978-87-92026-67-5. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer. Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland.

Indberetning om jordforurening. ISBN-nummer 978-87-92026-67-5. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer. Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland. INDBERETNING OM JORDFORURENING 2013 Til: Ibig om jofouig ISBN-umm 978-87-92026-67-5 Ugiv f: Rgio Sjæll, Miljø & Rssouc Ugivlsså: 2014 Allé 15 4180 Soø www.giosjll.k Fosifoo: Afgvig f fou jo v Røvig, Svs

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet Muu 2.0 Kcpuvkg f upuk F2009, IT-Uv Gupp 8 K Eckbg, kc@u.k Eb M Øu, @u.k J Df, j@u.k Th Eck, h@u.k K Svg, kv@u.k Vj E Nøkjæ Afvg 15. j 2009 u u j J på vø T g Jh på u F g å, g. F M g, å g g P på øg fu.

Læs mere

Fra silo til helhed @jtm_hedensted HEDENSTEDERNE

Fra silo til helhed @jtm_hedensted HEDENSTEDERNE F hh @j_h HEDENSTEDERNE Bfu Ku fæb A æ, å bv jb u Bu f p hjæp M v ø 46.000 fæb 4 Kpv Sc O Læ Bæf F & Fæb Chf y pv: pf fp v v b Af A T, c.pych. u., EhvvPh, UKON Muvh fchf p p p u f h c f h c, p M. æ v

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 44 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 47

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 44 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 47 Si 4 D i å ikk kpi Glæ & Bø v/li Ti Ihlfl O ff 6 F 7 Piiv pykli yk 7 Mil ål 8 D 24 yk 8 Hvf bj yk? 11 Så b il 13 Læ ll 15 Iki il fløb 17 Øvl 1: D 24 yk 18 Øvl 2: Sykpill 20 Øvl 3: Sykl 21 Øvl 4: Sykhii

Læs mere

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget.

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget. 1 Tk: Tk Ac Hm m b H kk u h k pmu kk kk p b Tk M L Ek cb kku-æ Tk E Fø Tk A Kch kku b E pc k kb m m A k ub P u m m b! ET SENDEBUD E y bm U Wök k p by Nø m Du S ypk æk by m æk b købmæ pk m k hæk: ømæk m

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

En fælles kommunal rammearkitektur

En fælles kommunal rammearkitektur E fæ kmmu mmkku Kkuc,, kk f P Eu CIO/Pjkkø CEDI væku, 8. fbu 2012 13.02.2012 KOMBIT / Rmmkku 1 Bhv f fæ mmkku D fm kmmu kkumå D, um mmhæ Ufhæh f vø / mbu Dfkkh å væ (å ) f f vø Hu y vv Ikk b f f mm bu

Læs mere

Nyt fra SSWUngdomMaj 2011

Nyt fra SSWUngdomMaj 2011 Ny f SSWUgdmMj 2011 Gæ u - ymb på fjdb g d Sg Fbg - h m, hd g b f Fjdby P - på d? - uddp på d fppd måd Ug Sg byåd - hd d mød c-, ug- g pudg Ahd udg: SSWUgdm Ldy Rdg f J Kf Bd f L B Mx A bd g jdm f SSWUgdm

Læs mere

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. Af Mi M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 8-10 li FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅ: S, il fæi- iål fløb fyl. ÆRINGSMÅ OG TEGN PÅ ÆRING: S i læiål l å å læi. D jli ii il fløb Bifi i isi. il byi. Vjli å yb fløb, l ø i

Læs mere

Sagsnr : sal

Sagsnr : sal 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S sps A sss b 44,Kus,3700 K p s Ss 15121 u m 1 2 D 12 04 201 Bs s umm mu 1½ p s m b m s us by I E émp 1s b F sb æ smb us V s um I s s umu Smm s u K m æ 1 s F um m Væ

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

RED BARNET NR. 5 DECEMBER 2011. Det nytter at give - vi fortæller historierne

RED BARNET NR. 5 DECEMBER 2011. Det nytter at give - vi fortæller historierne RED BARNET NR. 5 DECEMBER 2011 D y a giv - vi æll hioi A giv gav - Ma il g hl kopp å a ka a hjælp. O ko fa Mahila o å o lig væ u a løb oioløb il l R Ba abj. Hu f g uag løb å lag a fø æ fal af. M va hl

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE d Sæt fart d, år du mødr adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE Sæt fart d, år du mør adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace 3 4x 4 p 2 2x 4 AA y q 2 u b Luc b < h u> V 22 V 2 V 3 V 2 1 4 V Y 3 4 P_Ub P_Kb P_å 33 h 3 c y b 12h y 2 y uyp F y F Fubyå F bå. ub 1 1 3 c 4 1 L 14 h b 33 RAAR å Ch Rå.-å uc Råå Råå F 4 Ch b KK 4 L 12

Læs mere