DEN RIGTIGE GUIDESKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN RIGTIGE GUIDESKOLE"

Transkript

1 DN RIGTIG GUIDSKOL RUN Bøg o ogå på: SPANIN 5 UGRS GUIDSKOL I S I ØSTN DRJSLDRUDDANNL DN JOBGARANTI I HL VR DNING UNIK RFUNDRINGSOR OG KARRIR PRSONLIG UDVIKLING VNNR FOR LIVT SUS D! SPORTSGUIDKUR NYH

2 LAD DIG UDFORDR MR ND T JOB N HLT NY LIVSSTIL BLIV GUID MD HL VRDN SOM DIN ARBJDSPLADS Nå u g bluig om kif i i Dmk u m bj i ul, blu u ig ogå fo y oplvl, mø pæ kulu og fo ufo ig lv på hl y må. Guijobb å, foi giv ig muligh fo foyb ig i l og kulu, u bj i. Du ikk b på fi ll på gmj, u lv, bo og bj fo pio y og ipi. Di job bliv lig klig, og u få hl v om i lgpl. Hvi i øm bliv f mg millio mk, bj i uibch på vpl, å guiul go og ikk vlg. Som gui h u li ø vikomh bg ig. Du kl ikk æk å mg ov fomli v bo og lv i ul, u kl b y i gæ b vic og ll y muligh i i y l. FOKUS PÅ DIG u ov 18 å og l glk, å h vi pl il ig ho Svic & Co. Vi ikk lic, m ul, om h foku på hv kl lv. All j fokllig, fo kl gui ikk væ. Ho o mgfoligh plu, og i jbch vil u oplv, foklligh gø o æk. Vi på i poligh og ly il uviklig lg m på, hv u h lv fø. CHRIS KARLSN Am. ikø i Svic & Co. Vlkomm il jbch. Du h bil klog f Skivi ø guikol. Ov gui h gm i 17 å hvv ig iplom f o, og øl f gui, u mø u på lv iio, u ho Svic & Co. D og ki mo og y og l. I g å æk i fmibill, foi og på guikol. Jg håb u få mm oplvl. JØRGN SLOTH Dikø fo Rokil Hlkol I løb f ul få u iig i, hv jobb om gui ibæ. Du fi u f, om u il job, om ogå livil. Som guikol i Skivi Svic & Co. kooll vi mbj m Rokil Hlkol. D i gi fo, u bliv uvi på bch høj ivu, m fl f i fg giv mi, hvi u gg øk u ig hjmm i Dmk. Nå lv j u i v i fobil m ul, få ufoig, om vi ikk k giv m i k kllokl. D vok fglig og polig, og ilm få yk pogv og vi om fmm kulu. D giv m moh il f.k. gå i gg m vigå ul, å v hjm ig. Rokil Hlkol hv å lv il ul fo u og h i mbj m m 20 hlkol i Dmk fl m Svic & Co. D fl ibæ bl.. ålig guikuu fo HG-lv. S2

3 HILSNR FRA DN STOR VRDN M hb y, T f A l Sol, v y k i m D b op, høj muik og k if k v o g u m i m il æ ligg l g go f. H v v i. i k ug ilb i k um f il h y b, v. K på k lu v i og li uli b, å uc c k. Ty k u ik k bli v m, k l b i j i, f ø g k o h o l. Ku g li lu, go go f. m l ikpu m l S, gy f Hu gh og o ol, h v, u l g o I f, ig g l K i, å o o å g il Cio, Lux k. D ø i, m flug k f gæ i k o u f å. P m og m uligh bj h ik m g m if om o o, y k k c ogå f ig kl jg kl il f å æ, og v. fæig gø g y p u k o f u i ful g g m bøk og h m lub, ug, å kl il k jg. D æ o h væ hl vil jov, fo hv g h væ lg. Tæk få lø fo løb u u i ol, b m bø og g jov l g. Sk fu... Lig h i Sp i! Hol f Mlloc, Spi f S w h uk, f P u Jækl,G K f og i g k gæ., ig vi Mio l fo Ski, å 5 må m i f i ø k l o på K gu g Vi h b i i u g h v og gø vi ogå! I m mi K, m u ig bjg og i h i v jlu. Af gæ m ligg o k, u m cilikløf på kl p i få lo lg ø f m f f, å v gæk uhygglig go å p å mg uifom.. D ø o f g u b Tchü f Wof, Øig huig hil i piviig fo y gæ. S go, gæ gl og humø høj. Lig om li å på picic i, hvo vi ækk op m ll mulig lækki. På ll må mg lg f klig gå hvg i Dmk. T h il 1 / 5 l f f v h b f o l lli g f o c k i g. y, v f, h i m y ik o l i o o g g l m h v f h b u i g i g. H o l gæ g m, u m T h il p å l f. o m b I f m i m uk k y g g o p å v o ig bug f i o g g b å i C h v i lo g m ik k b jlu. Så j o b. S3

4 HDVIG RNRUP-SUNDQUIST Jobkoul Vi h ogå job il ig! Ho o få u jobgi. D by, hv kvlific lv ilby k uljob i jbch lig f jl il cpioi. D huvi f jobmuligh, om v på ig. All på guikol komm u il jobml ho koul f vo jobc, å u k komm i bj ik f ku. Som guikol k Svic & Co. ilby u gui job i m é fim. D muligh fo kif f olgui il kigui ll omv. Vi u bhjælplig m y jobmuligh fo gui, om ll h væ u æo. T JOBCNTRVIHJÆLPR DIG UD I VRDN VI HAR KONTAKTRN Diplom f guikol og polig ml på kol øgl il mg gui- og vicjob, vo mg p ilby. Som gok lv f kol lov vi ig k job i ul i ygg mm m go lø- og bjfohol. Søl f ll k gui u i g ho Svic & Co. Dil kl g o l vk, omæ, fæig og ilæig. Al f pcifikk øk og fpøgl på pol i bch, h lv jobkok i fo fø må f guikolfoløb. D j i g mllm k. og k. f k, og om lvfølg få ll gui bl bolig, foikig, po, uifom m l måli. Du få go gui koglig bhlig på iio i fom f iviio il mig, b og fygo. KVALIFICRT TIL JOB Svic & Co. g æl il ll kvlific lv. M 80 % f lv i g kvlific og få ffølg jobgi. Du kl vi b f ig lv i ll iuio. Svic & Co. iukø og jobkoul fgø, om lv h vi i og kiv lgl gm hl ku. Du vu puk om moh, ocil og kulul foål m.m., m ul f fokllig guipøv. GNNMSNIT AF ANSÆTTLSSPROCNTN I RJSBRANCHN FTR NDT GUIDUDDANNLS Kl S4 il ob v

5 UNIK RFUNDRINGSORDNING ARBJDR DU I DT SAMM FIRMA I 12 MÅNDR LLR FIR FULD SÆSONR, KAN DU FÅ RFUNDRT OP TIL KR AF DIN GUIDSKOLPRIS Mg f vo Kyp m i fuigoig, ik ig klækklig bou, å u h bj i mm vikomh i mi å ll vi l æo. D fokllig f p il p hvo mg fu, m gl k u g m mllm k og k HVM VIL DU ARBJD FO f hv væ gui fo Bvo Tou i m 12 må h jg op få fu hl bløb, jg i i i gv fo mi guikol ho Svic & Co. Jg h lv lg pg u, jg på kol, m foi jg f mi kvlificig il job fik bj ho P g på koo! Bvo Tou, og h væ ho m i ov å, å h jg fkik gå på guikol gi. Guiliv kø, og jg k vm bfl il ll, ovvj! Sff Fk, Bvo Tou IKK NOGT MN LLR MÅSK Vo gui mg kiv i bch, og hovp få job umilb f guikol. Vo lv h iv i og pg i iø guikol, fo y vi ikk b jobgi vi k ogå ik ig, u få pg u f 12 må ll 4 æo i job ho mm Kyp. Svic & Co. fomil ilbgblig il ig, å lig foløb om fl. Oig gæl fo guiul i Spi. R? HR FÅR DU JOB KYPARTNR: H lkb, om m i fuigoig. PARTNR: Di lkb æ ligl Svic & Co. gui. DANMARKS DYGTIGST RJSLDR ko pig og ilog m Svic & Co. h giv o b fouæig fo æ ygig jl, om Bvo Tou vmæk. Som Dmk j ø uby f chj æk mbjp omkig ul og kuig øvig. Vi bøg uligvi guikol i Spi og vi glæ o il æff ig. CARSTN ANDRSN, BRAVO TOURS, ANSVARLIG FOR UDLANDSPRSONAL S5

6 GUIDUDDANNLSN MIT LIVS FDST OPL VLS! SAVNR D T SÅ GR ÆNS LØST! TA OS TILBAG! Vic o Wibo, Fcboo Spig u Di k om m i k ci.!? uig HR R DIT NY HJM: D A N M O R P L AQUA HOT 5 UGRS OPHOLD I SPANIN NYT ATTRAKTIVT 4-STJRNT HOTL Nå m vil læ, bj hå og uvikl ig lv, vigig bo go, pi go og ov go. Mi i kø omgivl f hv og byliv ligg Aqu Hol Pom****, hvo u kl bo og koc ig 100 % om bliv gui. Guikol ligg på Co Bv i Spi ku 55 kilom f cum f Bclo. Holl ligg æm på og ku 100 m f cum f by Pi M. 4-STJRND FACILITTR På Aqu Hol Pom bo u på obblvæl mm m lv (væl mulig mo illæg). Holl væl h blko og ll uy m bl.. lli-v, ikkhbok og klimlæg. Øk u hvuig k book mo mi illæg. Du få uligvi g b og oil, og gøig fl gg om ug, m glmæig ukifig f håklæ og gøj. V holl poolomå k u læ på guiopgv, m u y ol og kop pk kff. H ol, b og cfé. Du muligh fo fi, p og mg. S6 Tålø i fi i fællomå og k bug mo gby. Uviig på kol fogå pimæ i holl kofclokl og fælll. Svic og Co. ill høj kv il fcili, og Aqu Hol Pom h bl.. l i mo AV-uy il uviig. Mg f i ykk vi uviig ufo, foi l kivi fogå v poolomå, på og i omå omkig holl. MMMM...MAD U m og ikk u hl ikk. Dfo vigig, u få go og oli måli, å u h gi il læ. M i i ophol iklu impo mog- og fbuff m mg fokllig kol og vm. Afm bå f lækk mu m l f lokl klk il pk iol m f iiol køkk. Vlbkomm. Læ m om holl på

7 GUIDUDDANNLSN BILLT TIL PARADIS A BRAVA PINDA D MAR COST LOKALT NÅR DT R BDST Vo guikolhol ligg i vlbl fiomå i Pi M, om ibgb f hygglig fiby. D ikk ø, lokl chm ik, og u omkig i gbill fi u hygglig må cf og u, lokk m klk pcili. By k fo i fik og ligg æ fiby Clll, S Su og Llo M, om h m f fimig, ilækk gæ f hl uop. Hvi u vil yk moio, k u pill i, quh, bmio, cykl ll g ig løbu lg læk pom v Milhv. Pi M h hygglig gmml bymi m mll g og lokl, billig cfé og u. H li liv, fo h, lokl lv bo. D fl buikk h åb hl å, og u k få m il lv pi i Dmk. N TUR TIL LLORT D MAR H u vlfoj fif, ll h u ly il byu, å ligg Llo M ikk lg f Pi M. Nå guiku i gg i yæo, lv liv ful u i wk ligom i Dmk. D lokl ibygg imøkomm, å u k g fipu i pk glo bå m holl pol og lokl. Pi M VIL GRN TAKK JR FOR AT I ÅBNR DNN DJLIG GUID VRDN FOR SÅ MANG MNNSKR, JG VIL ALDRIG FORTRYD, AT JG VALGT LIG PRÆCIS JRS GUIDSKOL! 1000 TAK! ØNSKR ALL NY LVR N FD OPLVLS. NYD HVRT MINUT. Jp W. Ki, Fcbook ci. BARCLONA OG KA TALONIN:» L Sg Fmili ki» Gåg Rmbl gu io L C hmp mp Nou på C Pi M k» Cmp Nou io*» Gui uikk byg igvæk» D olympik om å» Dlímu i Figu» Nuoplvl i Py æ» Miipu Ao *) F.C. Bclo hj mmb, hvo ll S vic & Co. lv k komm il fo bolkmp og oplv j LIV! S7

8 GUIDUDDANNLSN 250 TIMRS UNDRVISNING ALT DTT ANKOMST TIL GUIDSKOLN Nå u komm il guikol, få u ulv ufølig km. Hl kuupio pæ, å u f h ovblik ov, hv kl k. SKOLNS VÆRDIGRUNDLAG Vi foku på, u uvikl ig polig og bliv m i ælg ig lv. D y oi om føllmæig illig pæg hl kolfoløb. D hl om k ig lv, b hk fokllig iuio og om bliv b il olk mk igl. FØLG DN RØD TRÅD Foløb opbygg om på fi m gui og gæ. Du læ vælig ig om jbch, og pkik og iiviull opgv, u LÆRR DU T KURSUS MD POWR DU R KONSTANT I OVRHALINGSBANN k u i, ik l il guijobb. D hl illg, å u k kl guijob, å ku gmfø. N TYPISK DAG PÅ SKOLN Uviig of kl om mog. f fomig ufoig hol i f kl il 15.00, hvo u k likk ol v pool ll g kølig ukk. Afim bug il l uviig m ik lio il vikligh jbch. Pogmm pæ og fvkl m folæig, guppbj, iiviull opgv og cbj. Uviig fogå i k mpo m foku på lig by oig. V ku fluig ovækk iiol iplom il ll. FØLG MD OG LÆR...» Akivi- og imiolæ» Av og bluig i pki» Cb og ckik» Dkoio og img» DiSC-polighpofil» Føhjælpkuu» Gæbyig i pki» Guijobb i mg fc» Kommuikio og billpog» Koukiv fbck» Kivi, flkibili og yækig» Koppog» Kululæ og ilpig i ul» LIV filmopgl f gui på job» Luff» Mmo-kik» Mk og polighkkb» NLP (Nuo Liguiik Pogmmig)» Poblmløig» Pæiokik» Rjfoikig v uopæik» Slgkik» Sviciuio» Svickik» Sikkh, bkbpl og kihåig» Tmbuilig i pki» Tmwok» Uholig» Vilj, poiivi og vimli KSMPL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FRDAG LØRDAG SØNDAG Akom/fj i pki Svic og pykologi Cb og ckik Akom/fj i bu Mmo - Læ huk Akom/fj i bu - km 1/2 FRIDAG Hv vic? Si NLP Svickik Sviciuio Slgholig Cb og ckik Gui om kivivæ Akom/fj i bu Tmwok i ciopk Jobb om gui Kulu og ivl i ul Akom/fj i bu - km Vlkommø i pki m/ koppog 1/2 FRIDAG Rjhioi NLP Afpjlig og o Slgmoll og lg i pki Akivigui i pki Tmwok i ciopk Kulu og ivl i ul Tæig i vlkommø Rjklog AFTN PÅ HOTLLT lvgm FRI Showim lvcb Sikkhøvl i kiiuio FRI D o klf koik jfog S8

9 GUIDUDDANNLSN MØD VORS DYGTIG INSTRUKTØRR SRVIC & CO. S UNDRVISR STÅR KLAR TIL AT LÆR DIG OM DIG SLV OG RJSBRANCHN PALL HØJSHOLT Sif f Svic & Co. F bgyl h væ l f viio, ll kl ku lg, foi ll k bliv gui, og ll k få jobgi! Vi foku på mklig kvli. I Svic & Co. o vi på gui-g, om ogå u bi. D kl b lipp fi. Mi uviig g uggpuk i i holig il ig lv og il liv gl. Di moivio og vilj fgø fo i v il gø fokl. FARSHAD KHOLGHI Dbø, fof, kupill og foghol Mi fog ho Svic & Co. g uggpuk i, hvo u k uvikl ig polig. Jg bug mi g oplvl f mø m Dmk og kulufokll, jg h mø på go og o. Hvo æff u igig vlg, og hvo pioi u poiiv oplvl. Al mm g m mil på læb og m humo i højæ. KIM LKJÆR Føhjælpiukø u Dk Føhjælp Rå Vi k liv, og guig føhjælpuviig bø væ obligoik, hvi m kl bj i fj g m figæ i ll l. Vi få i imllm ilbgmlig om, hvo gui h væ m il gø fokl i livu iuio. D gø mi bj på guikol k migfyl. MICHAL JUHL FDDRS Mj f Im og JobKpul Guiul hl om mg m iioll fæigh. D hl i lig å høj g om mklig foål og lio. I mi uviig komm jg u hu på lv og ipi il ø bvih om polig kb, komp vækb kæv. D lg kompc, om i øvig fgø fko fo ucc i ll lg bkæfigl. ODDBJØRN BY Fof og ok m i hukomml Som gui kl u ku huk l og læ y of huig. All k læ huk b, og jg k giv ig ogl kikk, om u k bug f i liv, liggylig hv u bj m. Mmo h ym, om jg bj m. D kobl i lgihukomml il y ig, om u kl huk. D m og ligil. TOBIAS KARLSSON HNRIK GROV OLSN MICHAL GRAHN RANDI LYNGGAARD Kuuvlig f mg å bj i jbch bå om gui og om lgog vickoul h k jg vigigh i, u om gui ikk blo kl hv jk på fglig ihol, om guijobb ilby ig. D ogå y vigig u k ig lv go ok il lv ku hå y og uk. Nop i polig kompc æ i foku u i guiul ho Svic & Co. D og pfom Vi h jg oplv o l f v, og jg h oplv, hv vil ig væ k ig bå på go og o. D mg pllll il guijobb. Du kl væ foggm, hv mo il ill ig op fo ø fomlig, og u kl pfom mkiml hv gg. Al k jg hjælp ig m bliv b il. Og j, vi kl lvfølglig ogå! Buikchf i Tli Slg o l f gui hvg. Mi uviig gå i yb m mkim, giv gæ ly il køb, og gø miig gui i il hå lg på pkful må. Gæ få li k oplvl på jmål, og fohåblig m il gø fi hl pfk. I mi uviig komm u il oplv lg på y og ipi må. Slgchf i Ski Bvkig I ko ubul v, hvo o foku på uhlig oplvl, u i k på lv jmål, y vigig, komm gui olig u il ku g hå om gæ, kollg og ikk mi m lv. A ku y vigig kihjælp, m vi, hvo m kl ckl plulig opå kiik iuio, k giv o ikkh il yu gui. KASPR D CHON Pkoul i Pivikig Nå m bj om gui, øvig, m foå vigigh f go mbj. Jg m il læ ig, hvilk mkim, få m il fug opiml, og hvo må fokll i i væmå k gø o ulg i i m ivl og pæio. Jg bj m mbj, m ogå m i polig må fmå på ovfo og jg giv ig ogl vækøj, om u k g m ig u i jobb. CHRISTOFFR KAMRONN MAGNUS WILSTRUP Koul og polæ ho Im D gkb, om m ilg ig u i v, k m ikk læ ig il. D kl læ på hå må, og v polvlig hjmm i No. Dfo gui-ul ik vj il polig uviklig. Jg øg fo, u på guikol gm i fæ få iig i guppymik og oll folig. D ul i uccfyl mbj. SIDSL NDRBY Cific DiSC-uvi Igm guikol bliv lv pæ fo fokllig vækøj om bå k bug i jobb om jl ll polig. f vækøj, om jg pæ m fo DiSC PoPofil f Dicov. D pofil giv lv o og mg ylig iig i g fæ og ivkæf og ikk mi f go gui bvi om i yk og ufoig, og bliv i g i mi uviig. Ulchf A væ vi il polig og fglig uviklig vo lv gå igm på 5 ug, kb o glæ og ovkl hv gg. F vi mog lv i lufhv, il vi m vi u i hl v, foøjl vjl komm gui vi kiv og kiv uviig. Vi polig kompc, fig og vilj, kb på væ f l, bggu og ioli væk f ocil kvli k væ fæll om f liv. S9

10 RUNDRJSLDRUDDANNLS GUID PÅ DIN GN RUNDRJS R D L S J R D N BLIV RU MÅLRTTT RJSLDRUDDANNLS TIL RUNDRJSR I HL VRDN I SAMARBJD MD D SKANDINAVISK RJSARRANGØRR THAILAND, VITNAM, LAOS OG CAMBODJA - 4 LAND PÅ 7 UGR! Huvi f oplvl, mål ulfoløb, ikk fi i Skivi, iiol iplom og uik jobgi ho f vo mg p i jbch! Svic & Co. h kb y og l ul fo ug mk, vil læ og og om g vil lg u i v i lkb m ug. Guikol i Thil fo ig, h øm om komm il bj om ujl, foi u lk koik l og h i fo fj kulu ll fo ig om b go ku æk ig g i guiul i Ø. UDVIKLING FRA START TIL SLUT Ul på Svic & Co. ujlkol kill ig l f guikolophol i Spi. D foløb m bgæ l lg, om h foku på iiviull opgv, om ujl kl ku hå. Ul uku giv ig muligh fo læ oi bg jobb, fø u lv få lov il pøv kæf m i g uj. D gjo pl il, u k oplv og uvikl ig f il lu, miig m, u ufok Ø m ygig og b ujiukø om i uvi. S10 UDDANNLSSFORLØB Guul i Thil Ruj l 1 i Thil, Lo og Vim Polig guiæig o locio i Vim Ruj l 2 i Vim, Cmboj og Thil Afluig og vluig i Thil Jobgi i jbch Thil 2. Lo 3. Vim 4. Cmboj 1 4 T ig m p l

11 RUNDRJSLDRUDDANNLS Fø og fmm, å gå på guiko l f m fi k og viulig oplv l. Nå m å få lov il hv oplvl omm på i f jo, å jo ikk mi lokk. Syøi i 7 ug, m y iy k, kuluopgl og hl y lvmå: Hvi ikk ly fi, å m jg og gl. Jcob, lv på uj lul NORD, VST ØSTN R BDST Ø mm om ogl f ø vijcuzzi Jugl jmål fo Skivik gæ. H fi hl pkk m kihvi og kl blå mikofo i hå og kigg u f v, bfolkig, li mø ig mil og o fou i bu, m om y hjælpom. H koik m, uf f u fomil, l u h læ, ø blig f ciogæ og ky i mg fv, bk k u ikk ugå muk, m ml hæ bukk ig i mø og gyl mæk u i mv. buh, om ivi ig i mfu, hvo øjom liv ggbvi il b fv. MULIGHDRN R DIN Vi flu uj i Thil, hvo i ug pg fm H fi iio m o ubø iolpk, mo jobb om ujl, og hvo vo jobc hjælp hvo lf lv i om i m ik mioi, og kvlific lv vi. Vo ujlv i høj ku i hvo høj bjg kb kuli i i liv vy. Hioi bch og f i kuu v ll kvlific lv i lg og mik, myik og ovo l f gligg, pæ job ll 3 ug f ul fluig. oby om v fo ig og ko ovl fopl ig yb i. Ikk ulig, fl uj gå il Ø, og fo k vi hll ikk fi b plc vo ujlul. GUID PÅ DIN GN RUNDRJS f 3 ug guul i Hu Hi i Thil, hvo u læ lmilig jlkukb, j u f på fø l f uj. H oplv u, hvo uj g og ufø i pki. Du j gm Thil, vi Lo og i i Vim. H få u vækøj, om u kl bug, å u på ku l lv kl væ m il g u mm m i kollg. D lig by oig, å b! I Vim kl u fo fø gg lv u og gui. H æ u lv mm, fo i fø uflug, om u mm m i kollg f hol ufø og få bøm. Vim by ogå på hv f oplvl. Du komm il oplv ufoglmmlig mpl og pgo og få, hvo gø imk å i v, m lokl lmæ plj hø. Du få chm by, m ogå kø, iby il oklig ll yog u plm. F Vim foæ uj i i Cmboj og u il Thil. På u gm Cmboj bliv u ufo i i v i guiig i bu. H ovg u guiæ v i f chuffø og l gupp. Fø gg u i m FAKTA OM RUND RJS OG RUNDRJS LDR uj læg v u flug på op il p ug, hv o gæ b ylig l f fmm l og fov, u jl v m om jmål, lv gø i fo vj. Wil Rujl li f gui gæ ougu u på kio i og vi m i fm og å må og mi k om gæ ikk å, om lv vill h v fu fm il. Rujl k l lv æig ku u. Slvf ølg l i g upp lig m hjælp f lok lgui D kæ v æ og lok l. k poligh. Rujl h gæ æ på og m og vig ig ig hl i lv op il gæ, fo v k l l å væ ig. M ocil m iig m, m y lk b. Duo i g v o mæg m m k l væ il, om go il fo mi l på ui ik må. Rujl k l væ v bv i g b lu og h v ly il ig. På u j op å i u io, hv o i imllm m ø il huig fi mi ki løig på, hv o ø v ig ku h mm. l m S11

12 SPORTSGUIDKURSUS i mi Sk b f L lo M BLIV SPORTSGUIDCIAL DAN FORLÆNG DIN GUIDUD NLS MD T SP f hl o fol v g i guiul vi Svic & Co., mg jobmuligh ffølg. Ov 60 fokllig lkb m ilkyig il jbch å kl il æ ig, å guiul lu. Nogl f i lkb uby pcil j il gæ og fo kl bug, om h ælig foål fo, hv op gæ h f bhov. A om h ly il uppl guiul, m ovbygig, gø m ælig komp il bj ifo pcilfl. To gg om å, f okob og pilul bliv f gufoløb fluig ilbu k poku. D kuu ik f guiul lu i Pi M og k ilkøb p. S12 - l p Kl g! Sm ll lik mpi i!

13 SPORTSGUIDKURSUS NÅR DIT AKTIV LIV GÅR HÅND I HÅND Lv u kiv liv, og g u go kombi guijobb m bj m po og kivi, å h u u uik muligh fo, kombi b f bgg v. M Spo og Liukuu giv u ig lv muligh fo, bj på ogl f ø og b poo i v. D fl og fl chlkb om uby kiv fi, å muligh fo kombi jobb om gui m m f kivi oplg. Du bhøv ikk væ pofiol pouøv, vigig, u ygig vicgiv og u y kiv livil. f flu guul og ffølg kuu æ vo p kvlific mbj, om kl bug il Tm. Du ikk foplig il, øg bj ho pæci m, foi u lg i ku. MD DIT GUIDJOB KURST OMHAND LR BLANDT AND T:» Ogiig f p o bgivh» Al om ckoc p» Akiv gæ vic» Ko og kop» Akivi fo ll l» Tg æig m gupp på fi» Jobb på po o» Gui, iukø ll i?» Aflu ml Svic & Co. mbj m lg ækk o u om i v, å bjgiv ogå muligh. Ligl k Svic & Co. væ bhjælplig m fi Spo og kiv job, hvi å lkb ikk øk ilby ig æl. Xxxxx Sp ig u i! S13

14 ALPINKURSUS BLIV SKI- OG SNOWBOARDGUID ANDORRA DT R HR, DT SNR! ALPIN-MODULT R T TILBUD I DIRKT FORLÆNGLS AF NOVMBR/ DCMBR GUIDUDDANNLSN Offpi Vl Tho LILL LAND - STOR BJRG Alpi-moul fogå i Pyæ i mii Ao må fi im køl f guikol på Co Bv. Ao h uop lv x-f pi og kpoc æ på ul, og l by på å uoplvl m mukk bjg og fik luf. Si, m bm ikk mi, go kifohol m up lækk æ fo kiløb på ll ivu. SYV DAG PÅ PISTRN Alpi-moul bå f yv hl g på pi, ikluiv lifko m pofioll kilæ. Lommpg bhøv u ikk mg f, fo h ig billig. D uviig ll ug g, og mål giv ig upplm il i op ovå guikol. D uligvi ilg fiim, hvo i l k ufo på ki ll på owbo. HNRIK DUUS Iukø, Svic & Co. Kl il piuviig Skimoul fo ll. Bå go kiløb, m ogå, om lig h å på ki, k få m u f moul i Ao. Uviig illg, å m få iblik i, hvo kigui bj, miig m m æ i kifæigh. S14

15 N GUIDUDDANNLS HOS SRVIC & CO. R N S C C U S T R T N DOKUM RING LLR SKRIV TIL N TIDLIGR LV ALLRD I DAG f hv kuufoløb pøg vi lv, om h få ful vlu fo pg. Spøgkm, om ulv il hv kl lv i fluigf, ufyl oym. Spøgmål bv på kl f 1-5, hvo 5 høj kk. Df bbj lv v iik. D ml bømml f kol iukø, lv uviig m ku om hlh opco hv gg m gmilig ul på m 4,5. m lfoum og -mil på ilig lv, om å kl il v på i pøgmål. På vo Fcbooki k u ogå læ ilæg f ilig lv og kiv m vkomm. FÅ N VALURING FRA N TIDLIGR LV Rig ll -mil lv il ilig lv og hø, hv u k fov. og, u vil hv uyb, h vi lg li LIVSVARIGT MDLMSKAB På vo b jobb fo lv og mbjp fi u joboc fo ogl f m kiv job i fo bch. D h, b- ch fi ig. Vi giv ig æk muligh fo foæ i ki i jbch. Di køb f ku iklu livvig mlmkb ho Svic & Co. HLL KATHRIN RASMUSSN Rjkoul ANRKNDT KURSUSBVIS D flu iplom k f jbch. D i polig bvi på, u h gmfø ku og kl il ufoig, v ig i viklig jv. Bå u og f i i om gui i ul k u få hjælp ho Svic & Co. U hl i ælfoløb i ul fug vi om fgfoig m å og polig vjlig. LVRNS TILFRDSHD MD SKOLFORLØBT SOM HLHD 5: 4: 3: 2: 1: Sæl ilf M ilf Tilf Mi ilf Ikk ilf m Døm f kolfoløb ufyl ll lv ilfhkm. H u ul. jobb Kl il i g v

16 ! i mi liv må D b k fou, jg h ik fo ALL bfl ll g! m v ø. K åb om u f! lig mg m m ko k u SÅ lm g Ho i G i k A m D b å jg v p å i o i l o k D i & Co. gu ik og S vic f v bb.. Skol Spi il ømmjo æ 4 æ o pigb, hf ll ækl lvi G Jg h o h æ h i j ki. Mi og y T og b g o hil ui Hi i T u... Øig, T Hu m com h io i D l. i g mig vil glæ j l A Ho Kl il mo g l Alig h j g u å mg på å ko i. A lig h jg mg fo b æ å og og føl mig i mi på guiko, om l og i gui bch. Si Dmg R G IN L A F B N A T S D B VORS VORS GUIDR RJSR UD PÅ KSOTISK DSTINATIONR OVR HL KLODN. HR SS T UDPLUK AF TILSNDT TAMFOTOS TRUSTPILOT Gl lv b mbø. Vi ol ov l vo lv bømm o, og gø o l på Tupilo, om ufhægig pol fo kumll. Nå vi bliv bøm h, h lv bv kiik og h lv g illig il, hvilk ifomio vil big vi. Vi k i æ ll ilkiv. Dfo m vi ikk, fi m l fom fo mkføig. Af ll jlkb i Dmk ligg Svic & Co. i kiv u umm i kgoi j på Tupilo. Gå lv i og læ mll på S16 Tk og k. Fo fik guikol og ikk mi fo hjælp mig u i v f job. Nogl gg foå jg ikk lv, hvo o poiiv æig k i mi liv i jg pkk k og og på guikol. Hvi u ovvj øjblik, kom f! Sø Fii Ohø j!

17 DIN GUIDUDDANNLS N INVSTRING I FRMTIDN HNRIK FUTTRUP Dikø ho Sp Pofil A/S u vil! Du k hv Hik Fuup h lg hvvki bg ig, om l f øv ll i o vikomh om k OK og kivik SAPA. I g h lg ikø i Dfo R A/S og fug i fl vikomhbyl. På Svic & Co. ul i Spi vg Hik hl uik u viig i jobøgig. Smm m hvvl fækk æk i og u vikligomå iiviul ho hv kl lv, og ubj i mbj m DiSC hligpl, åb og ælig bygg på kl lv æg væi. DT R SUND FORNUFT AT LV I NUT, MNS DU TÆNKR LANGSIGTT Få lø fo j og oplv, og muligh fo få l f blig f guiul u Du læ f b. Top pofioll uvi og hvvl bliv fløj fo uvi ig i lig pæci pcil Blåmpl uviigmbj m Rokil Hlkol. D guikol m migiv fg u kool f Uviigmiii Du ikk bu f é bm jlkb m få ul, gggiv il ll yp f guijob Følg i hj og bug i hov i i vlg f jobvj. Rjbch h hl: ch-, ki, kivi-, cmpig-, uj-, bø-, og kyoggui Auomik og gi mlmkb f Dmk jobc fo gui vi giv ig jobgi og å v, å læg u vi vilj Vi vjl, p og giv ig fbck hl vj. Di guiul 100 % hvvoi og i gvj il jbch og væk f kollg i hl v Mål ulfig f viklig liv. fg og fgø på flll f vigå ul og i hl hvvliv gl. DiSC DiSC PoPofil åb fo iiv æig i foå i ypik fæ, å u k ælg ig lv og i yk b mulig. Svic & Co. mo hvvul, foku på hlig. Du kl mæk ul på i g kop. Fm i ly m om vik go, m ogå ufo og om kl ku på. Vi bug DiSC Clic PoPofil il fækk i og i mu ypik fæ, og v m om vækøj og foålmm i fobil m vo uviig i lg, vic, ll, mwok og polig uviklig. DiSC PoPofil iklu i i guiul og komm ogå i pil, å u på og f guikol kl øg bj. D DiSC bug v ov, vil fl HR-flig i jbch æ o pi på, u k fmvi i DiSC PoPofil. Smm m hvvl fækk æk i og uvikligomå iiviul ho hv kl lv. H g lv DiSC PoPofil ogå m i bgig og ubj hligpl, åb og ælig bygg på kl po æg væi, ufoig og bhov. S17

18 DT NÆST LILL SKRIDT KAN BLIV DIT STØRST S VRDN OG FÅ LØN FOR DT - MD JOBGARANTI! ARBJD T ÅR OG FÅ DIN PNG RTUR HAR DU SPØRGSMÅL? Vi håb, bochu h giv ig v på ækk f i pøgmål. H u fl, i vi kl v lfo og -mil fo hjælp ig. Du k ogå ch m o ik på hjmmi. Mø o på Fcbook og læ ll y ilæg f bå ilig og komm lv. Vo b klm, vo ilig lv giv o, å øg f Svic & Co. DNN BROCHUR D ml ulovig m pi fi u på p løbl, vlg i bochu m ku, hvi u h få bochu il. H u fu bochu på ul, bibliok ll lig fi ifomio på vo hjmmi. ll ig il o, å vi ulovig il ig. Vo pi olpi m kmlg ulpkk, iklu l uviig og uviigmil m fly og holophol m mog- og fm. VIL DU VID MR? Bøg o på hvo u ogå k ilml ig vo yhbv, å u li op. MJØLNRSVJ ÅBYHØJ TLF: FAX: Svic & Co. A/S (CVR-umm: ) illu jgifo Svic & Co. ill AAA f Solii kivuigkl. Svic & Co. f mi m ig gil ilbu il ll, vil pøv ig lv f og om mg væ, å m hjmm i mm. På guikol k u på fi k og ufo ig lv f il lu og é yk k! Rmm, om bå mm og ygg, giv muligh fo k ig u i og, m l ig hv o, m u og å h ll m iig ki jov. Hvi S vic & Co. hv ki, jg v ug, å hv jg ok væ f o gg. Lo Hi Foghol jpc.k BSTIL DIN GUIDSKOL

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

MC Hansen. Se side 19

MC Hansen. Se side 19 faxbug NR. - ONSDAG DEN 2. JANUAR 203 - ÅRGANG WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgav: www.faxbug.dk Billig D jæld a oplv a og bliv billig, di va fald i pi i å - hvi du få d fa Fax Fjva...

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle

Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle VEJVI SER T L E S R A ADV m ligh n Enhv gh vikli j g i hø t tiligt on n v h, m o in Et tmmg t på bå v li k i v å l p globl hn g hlvkugl li y g o g n noli SPIL SPIL SPIL FOR FOR FOR IL DIT L IV DIT L IV

Læs mere

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse!

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse! CSI Kiilkik uøl ici D blv bå fbyl! Bviføl fø... Vi kl fi ly p, k pkl fbyl! Hv h bå fbyl hv få? Sæ flih på fi! Bliv ipi f kiil v-kii, læ i uvii kl ll fiki viklih i pæ pklibj. D hæf ihl ipii il ækk pæ fø

Læs mere

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L P R O F I L MAGASIN Kultu- o byliv Ehvv Tm Gstoomi Pofil MAJ 2011 tis msi til syfy Hé t æt Svbo J k t i, t u vil op hlt y si f Svbo, som u måsk ikk ksist o så måsk li ut hjøt i it t loklomå! Læs oså om:

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK SVENDEPRØVE MARTS 2012 GRAFISK DESIGN PORTFOLIO LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK GRAFISK DESIGN OPLYSNINGER

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

Familieforetagende i Harboøre Harboøre Hotel er et travlt sted med mange muligheder

Familieforetagende i Harboøre Harboøre Hotel er et travlt sted med mange muligheder Erhvrv Erhvrv Fmiliford i Hrboør Hrboør Hol r rvl d md m mulihdr D li Hrboør Bdhol omkri åbi i 1899 Hrboør Hol omkri okobr 2010 fk Hrboør Bdhol åbd i 1899. Kocrr md mr Alx o Jy Ol i hvu. Bvæ hørr il d

Læs mere

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur 2014 - Nr. 3-50. årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo 26252 1077 www.g-w.dk Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo 6253

Læs mere

Når monsterregnen kommer

Når monsterregnen kommer ISBN 978-87-991224-8-6 Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli

Læs mere

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK Annoncø: SKAT Rklambuau: Suns Mdbuau: IUM A/S AEA-casn udabjd af: Suns Rklambuau A/S, Jpp Bo Ebsup jb@sunsdk / 26373339 Sn Fmann Hasslsn sfh@sunsdk / 21215887

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere