DEN RIGTIGE GUIDESKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN RIGTIGE GUIDESKOLE"

Transkript

1 DN RIGTIG GUIDSKOL RUN Bøg o ogå på: SPANIN 5 UGRS GUIDSKOL I S I ØSTN DRJSLDRUDDANNL DN JOBGARANTI I HL VR DNING UNIK RFUNDRINGSOR OG KARRIR PRSONLIG UDVIKLING VNNR FOR LIVT SUS D! SPORTSGUIDKUR NYH

2 LAD DIG UDFORDR MR ND T JOB N HLT NY LIVSSTIL BLIV GUID MD HL VRDN SOM DIN ARBJDSPLADS Nå u g bluig om kif i i Dmk u m bj i ul, blu u ig ogå fo y oplvl, mø pæ kulu og fo ufo ig lv på hl y må. Guijobb å, foi giv ig muligh fo foyb ig i l og kulu, u bj i. Du ikk b på fi ll på gmj, u lv, bo og bj fo pio y og ipi. Di job bliv lig klig, og u få hl v om i lgpl. Hvi i øm bliv f mg millio mk, bj i uibch på vpl, å guiul go og ikk vlg. Som gui h u li ø vikomh bg ig. Du kl ikk æk å mg ov fomli v bo og lv i ul, u kl b y i gæ b vic og ll y muligh i i y l. FOKUS PÅ DIG u ov 18 å og l glk, å h vi pl il ig ho Svic & Co. Vi ikk lic, m ul, om h foku på hv kl lv. All j fokllig, fo kl gui ikk væ. Ho o mgfoligh plu, og i jbch vil u oplv, foklligh gø o æk. Vi på i poligh og ly il uviklig lg m på, hv u h lv fø. CHRIS KARLSN Am. ikø i Svic & Co. Vlkomm il jbch. Du h bil klog f Skivi ø guikol. Ov gui h gm i 17 å hvv ig iplom f o, og øl f gui, u mø u på lv iio, u ho Svic & Co. D og ki mo og y og l. I g å æk i fmibill, foi og på guikol. Jg håb u få mm oplvl. JØRGN SLOTH Dikø fo Rokil Hlkol I løb f ul få u iig i, hv jobb om gui ibæ. Du fi u f, om u il job, om ogå livil. Som guikol i Skivi Svic & Co. kooll vi mbj m Rokil Hlkol. D i gi fo, u bliv uvi på bch høj ivu, m fl f i fg giv mi, hvi u gg øk u ig hjmm i Dmk. Nå lv j u i v i fobil m ul, få ufoig, om vi ikk k giv m i k kllokl. D vok fglig og polig, og ilm få yk pogv og vi om fmm kulu. D giv m moh il f.k. gå i gg m vigå ul, å v hjm ig. Rokil Hlkol hv å lv il ul fo u og h i mbj m m 20 hlkol i Dmk fl m Svic & Co. D fl ibæ bl.. ålig guikuu fo HG-lv. S2

3 HILSNR FRA DN STOR VRDN M hb y, T f A l Sol, v y k i m D b op, høj muik og k if k v o g u m i m il æ ligg l g go f. H v v i. i k ug ilb i k um f il h y b, v. K på k lu v i og li uli b, å uc c k. Ty k u ik k bli v m, k l b i j i, f ø g k o h o l. Ku g li lu, go go f. m l ikpu m l S, gy f Hu gh og o ol, h v, u l g o I f, ig g l K i, å o o å g il Cio, Lux k. D ø i, m flug k f gæ i k o u f å. P m og m uligh bj h ik m g m if om o o, y k k c ogå f ig kl jg kl il f å æ, og v. fæig gø g y p u k o f u i ful g g m bøk og h m lub, ug, å kl il k jg. D æ o h væ hl vil jov, fo hv g h væ lg. Tæk få lø fo løb u u i ol, b m bø og g jov l g. Sk fu... Lig h i Sp i! Hol f Mlloc, Spi f S w h uk, f P u Jækl,G K f og i g k gæ., ig vi Mio l fo Ski, å 5 må m i f i ø k l o på K gu g Vi h b i i u g h v og gø vi ogå! I m mi K, m u ig bjg og i h i v jlu. Af gæ m ligg o k, u m cilikløf på kl p i få lo lg ø f m f f, å v gæk uhygglig go å p å mg uifom.. D ø o f g u b Tchü f Wof, Øig huig hil i piviig fo y gæ. S go, gæ gl og humø høj. Lig om li å på picic i, hvo vi ækk op m ll mulig lækki. På ll må mg lg f klig gå hvg i Dmk. T h il 1 / 5 l f f v h b f o l lli g f o c k i g. y, v f, h i m y ik o l i o o g g l m h v f h b u i g i g. H o l gæ g m, u m T h il p å l f. o m b I f m i m uk k y g g o p å v o ig bug f i o g g b å i C h v i lo g m ik k b jlu. Så j o b. S3

4 HDVIG RNRUP-SUNDQUIST Jobkoul Vi h ogå job il ig! Ho o få u jobgi. D by, hv kvlific lv ilby k uljob i jbch lig f jl il cpioi. D huvi f jobmuligh, om v på ig. All på guikol komm u il jobml ho koul f vo jobc, å u k komm i bj ik f ku. Som guikol k Svic & Co. ilby u gui job i m é fim. D muligh fo kif f olgui il kigui ll omv. Vi u bhjælplig m y jobmuligh fo gui, om ll h væ u æo. T JOBCNTRVIHJÆLPR DIG UD I VRDN VI HAR KONTAKTRN Diplom f guikol og polig ml på kol øgl il mg gui- og vicjob, vo mg p ilby. Som gok lv f kol lov vi ig k job i ul i ygg mm m go lø- og bjfohol. Søl f ll k gui u i g ho Svic & Co. Dil kl g o l vk, omæ, fæig og ilæig. Al f pcifikk øk og fpøgl på pol i bch, h lv jobkok i fo fø må f guikolfoløb. D j i g mllm k. og k. f k, og om lvfølg få ll gui bl bolig, foikig, po, uifom m l måli. Du få go gui koglig bhlig på iio i fom f iviio il mig, b og fygo. KVALIFICRT TIL JOB Svic & Co. g æl il ll kvlific lv. M 80 % f lv i g kvlific og få ffølg jobgi. Du kl vi b f ig lv i ll iuio. Svic & Co. iukø og jobkoul fgø, om lv h vi i og kiv lgl gm hl ku. Du vu puk om moh, ocil og kulul foål m.m., m ul f fokllig guipøv. GNNMSNIT AF ANSÆTTLSSPROCNTN I RJSBRANCHN FTR NDT GUIDUDDANNLS Kl S4 il ob v

5 UNIK RFUNDRINGSORDNING ARBJDR DU I DT SAMM FIRMA I 12 MÅNDR LLR FIR FULD SÆSONR, KAN DU FÅ RFUNDRT OP TIL KR AF DIN GUIDSKOLPRIS Mg f vo Kyp m i fuigoig, ik ig klækklig bou, å u h bj i mm vikomh i mi å ll vi l æo. D fokllig f p il p hvo mg fu, m gl k u g m mllm k og k HVM VIL DU ARBJD FO f hv væ gui fo Bvo Tou i m 12 må h jg op få fu hl bløb, jg i i i gv fo mi guikol ho Svic & Co. Jg h lv lg pg u, jg på kol, m foi jg f mi kvlificig il job fik bj ho P g på koo! Bvo Tou, og h væ ho m i ov å, å h jg fkik gå på guikol gi. Guiliv kø, og jg k vm bfl il ll, ovvj! Sff Fk, Bvo Tou IKK NOGT MN LLR MÅSK Vo gui mg kiv i bch, og hovp få job umilb f guikol. Vo lv h iv i og pg i iø guikol, fo y vi ikk b jobgi vi k ogå ik ig, u få pg u f 12 må ll 4 æo i job ho mm Kyp. Svic & Co. fomil ilbgblig il ig, å lig foløb om fl. Oig gæl fo guiul i Spi. R? HR FÅR DU JOB KYPARTNR: H lkb, om m i fuigoig. PARTNR: Di lkb æ ligl Svic & Co. gui. DANMARKS DYGTIGST RJSLDR ko pig og ilog m Svic & Co. h giv o b fouæig fo æ ygig jl, om Bvo Tou vmæk. Som Dmk j ø uby f chj æk mbjp omkig ul og kuig øvig. Vi bøg uligvi guikol i Spi og vi glæ o il æff ig. CARSTN ANDRSN, BRAVO TOURS, ANSVARLIG FOR UDLANDSPRSONAL S5

6 GUIDUDDANNLSN MIT LIVS FDST OPL VLS! SAVNR D T SÅ GR ÆNS LØST! TA OS TILBAG! Vic o Wibo, Fcboo Spig u Di k om m i k ci.!? uig HR R DIT NY HJM: D A N M O R P L AQUA HOT 5 UGRS OPHOLD I SPANIN NYT ATTRAKTIVT 4-STJRNT HOTL Nå m vil læ, bj hå og uvikl ig lv, vigig bo go, pi go og ov go. Mi i kø omgivl f hv og byliv ligg Aqu Hol Pom****, hvo u kl bo og koc ig 100 % om bliv gui. Guikol ligg på Co Bv i Spi ku 55 kilom f cum f Bclo. Holl ligg æm på og ku 100 m f cum f by Pi M. 4-STJRND FACILITTR På Aqu Hol Pom bo u på obblvæl mm m lv (væl mulig mo illæg). Holl væl h blko og ll uy m bl.. lli-v, ikkhbok og klimlæg. Øk u hvuig k book mo mi illæg. Du få uligvi g b og oil, og gøig fl gg om ug, m glmæig ukifig f håklæ og gøj. V holl poolomå k u læ på guiopgv, m u y ol og kop pk kff. H ol, b og cfé. Du muligh fo fi, p og mg. S6 Tålø i fi i fællomå og k bug mo gby. Uviig på kol fogå pimæ i holl kofclokl og fælll. Svic og Co. ill høj kv il fcili, og Aqu Hol Pom h bl.. l i mo AV-uy il uviig. Mg f i ykk vi uviig ufo, foi l kivi fogå v poolomå, på og i omå omkig holl. MMMM...MAD U m og ikk u hl ikk. Dfo vigig, u få go og oli måli, å u h gi il læ. M i i ophol iklu impo mog- og fbuff m mg fokllig kol og vm. Afm bå f lækk mu m l f lokl klk il pk iol m f iiol køkk. Vlbkomm. Læ m om holl på

7 GUIDUDDANNLSN BILLT TIL PARADIS A BRAVA PINDA D MAR COST LOKALT NÅR DT R BDST Vo guikolhol ligg i vlbl fiomå i Pi M, om ibgb f hygglig fiby. D ikk ø, lokl chm ik, og u omkig i gbill fi u hygglig må cf og u, lokk m klk pcili. By k fo i fik og ligg æ fiby Clll, S Su og Llo M, om h m f fimig, ilækk gæ f hl uop. Hvi u vil yk moio, k u pill i, quh, bmio, cykl ll g ig løbu lg læk pom v Milhv. Pi M h hygglig gmml bymi m mll g og lokl, billig cfé og u. H li liv, fo h, lokl lv bo. D fl buikk h åb hl å, og u k få m il lv pi i Dmk. N TUR TIL LLORT D MAR H u vlfoj fif, ll h u ly il byu, å ligg Llo M ikk lg f Pi M. Nå guiku i gg i yæo, lv liv ful u i wk ligom i Dmk. D lokl ibygg imøkomm, å u k g fipu i pk glo bå m holl pol og lokl. Pi M VIL GRN TAKK JR FOR AT I ÅBNR DNN DJLIG GUID VRDN FOR SÅ MANG MNNSKR, JG VIL ALDRIG FORTRYD, AT JG VALGT LIG PRÆCIS JRS GUIDSKOL! 1000 TAK! ØNSKR ALL NY LVR N FD OPLVLS. NYD HVRT MINUT. Jp W. Ki, Fcbook ci. BARCLONA OG KA TALONIN:» L Sg Fmili ki» Gåg Rmbl gu io L C hmp mp Nou på C Pi M k» Cmp Nou io*» Gui uikk byg igvæk» D olympik om å» Dlímu i Figu» Nuoplvl i Py æ» Miipu Ao *) F.C. Bclo hj mmb, hvo ll S vic & Co. lv k komm il fo bolkmp og oplv j LIV! S7

8 GUIDUDDANNLSN 250 TIMRS UNDRVISNING ALT DTT ANKOMST TIL GUIDSKOLN Nå u komm il guikol, få u ulv ufølig km. Hl kuupio pæ, å u f h ovblik ov, hv kl k. SKOLNS VÆRDIGRUNDLAG Vi foku på, u uvikl ig polig og bliv m i ælg ig lv. D y oi om føllmæig illig pæg hl kolfoløb. D hl om k ig lv, b hk fokllig iuio og om bliv b il olk mk igl. FØLG DN RØD TRÅD Foløb opbygg om på fi m gui og gæ. Du læ vælig ig om jbch, og pkik og iiviull opgv, u LÆRR DU T KURSUS MD POWR DU R KONSTANT I OVRHALINGSBANN k u i, ik l il guijobb. D hl illg, å u k kl guijob, å ku gmfø. N TYPISK DAG PÅ SKOLN Uviig of kl om mog. f fomig ufoig hol i f kl il 15.00, hvo u k likk ol v pool ll g kølig ukk. Afim bug il l uviig m ik lio il vikligh jbch. Pogmm pæ og fvkl m folæig, guppbj, iiviull opgv og cbj. Uviig fogå i k mpo m foku på lig by oig. V ku fluig ovækk iiol iplom il ll. FØLG MD OG LÆR...» Akivi- og imiolæ» Av og bluig i pki» Cb og ckik» Dkoio og img» DiSC-polighpofil» Føhjælpkuu» Gæbyig i pki» Guijobb i mg fc» Kommuikio og billpog» Koukiv fbck» Kivi, flkibili og yækig» Koppog» Kululæ og ilpig i ul» LIV filmopgl f gui på job» Luff» Mmo-kik» Mk og polighkkb» NLP (Nuo Liguiik Pogmmig)» Poblmløig» Pæiokik» Rjfoikig v uopæik» Slgkik» Sviciuio» Svickik» Sikkh, bkbpl og kihåig» Tmbuilig i pki» Tmwok» Uholig» Vilj, poiivi og vimli KSMPL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FRDAG LØRDAG SØNDAG Akom/fj i pki Svic og pykologi Cb og ckik Akom/fj i bu Mmo - Læ huk Akom/fj i bu - km 1/2 FRIDAG Hv vic? Si NLP Svickik Sviciuio Slgholig Cb og ckik Gui om kivivæ Akom/fj i bu Tmwok i ciopk Jobb om gui Kulu og ivl i ul Akom/fj i bu - km Vlkommø i pki m/ koppog 1/2 FRIDAG Rjhioi NLP Afpjlig og o Slgmoll og lg i pki Akivigui i pki Tmwok i ciopk Kulu og ivl i ul Tæig i vlkommø Rjklog AFTN PÅ HOTLLT lvgm FRI Showim lvcb Sikkhøvl i kiiuio FRI D o klf koik jfog S8

9 GUIDUDDANNLSN MØD VORS DYGTIG INSTRUKTØRR SRVIC & CO. S UNDRVISR STÅR KLAR TIL AT LÆR DIG OM DIG SLV OG RJSBRANCHN PALL HØJSHOLT Sif f Svic & Co. F bgyl h væ l f viio, ll kl ku lg, foi ll k bliv gui, og ll k få jobgi! Vi foku på mklig kvli. I Svic & Co. o vi på gui-g, om ogå u bi. D kl b lipp fi. Mi uviig g uggpuk i i holig il ig lv og il liv gl. Di moivio og vilj fgø fo i v il gø fokl. FARSHAD KHOLGHI Dbø, fof, kupill og foghol Mi fog ho Svic & Co. g uggpuk i, hvo u k uvikl ig polig. Jg bug mi g oplvl f mø m Dmk og kulufokll, jg h mø på go og o. Hvo æff u igig vlg, og hvo pioi u poiiv oplvl. Al mm g m mil på læb og m humo i højæ. KIM LKJÆR Føhjælpiukø u Dk Føhjælp Rå Vi k liv, og guig føhjælpuviig bø væ obligoik, hvi m kl bj i fj g m figæ i ll l. Vi få i imllm ilbgmlig om, hvo gui h væ m il gø fokl i livu iuio. D gø mi bj på guikol k migfyl. MICHAL JUHL FDDRS Mj f Im og JobKpul Guiul hl om mg m iioll fæigh. D hl i lig å høj g om mklig foål og lio. I mi uviig komm jg u hu på lv og ipi il ø bvih om polig kb, komp vækb kæv. D lg kompc, om i øvig fgø fko fo ucc i ll lg bkæfigl. ODDBJØRN BY Fof og ok m i hukomml Som gui kl u ku huk l og læ y of huig. All k læ huk b, og jg k giv ig ogl kikk, om u k bug f i liv, liggylig hv u bj m. Mmo h ym, om jg bj m. D kobl i lgihukomml il y ig, om u kl huk. D m og ligil. TOBIAS KARLSSON HNRIK GROV OLSN MICHAL GRAHN RANDI LYNGGAARD Kuuvlig f mg å bj i jbch bå om gui og om lgog vickoul h k jg vigigh i, u om gui ikk blo kl hv jk på fglig ihol, om guijobb ilby ig. D ogå y vigig u k ig lv go ok il lv ku hå y og uk. Nop i polig kompc æ i foku u i guiul ho Svic & Co. D og pfom Vi h jg oplv o l f v, og jg h oplv, hv vil ig væ k ig bå på go og o. D mg pllll il guijobb. Du kl væ foggm, hv mo il ill ig op fo ø fomlig, og u kl pfom mkiml hv gg. Al k jg hjælp ig m bliv b il. Og j, vi kl lvfølglig ogå! Buikchf i Tli Slg o l f gui hvg. Mi uviig gå i yb m mkim, giv gæ ly il køb, og gø miig gui i il hå lg på pkful må. Gæ få li k oplvl på jmål, og fohåblig m il gø fi hl pfk. I mi uviig komm u il oplv lg på y og ipi må. Slgchf i Ski Bvkig I ko ubul v, hvo o foku på uhlig oplvl, u i k på lv jmål, y vigig, komm gui olig u il ku g hå om gæ, kollg og ikk mi m lv. A ku y vigig kihjælp, m vi, hvo m kl ckl plulig opå kiik iuio, k giv o ikkh il yu gui. KASPR D CHON Pkoul i Pivikig Nå m bj om gui, øvig, m foå vigigh f go mbj. Jg m il læ ig, hvilk mkim, få m il fug opiml, og hvo må fokll i i væmå k gø o ulg i i m ivl og pæio. Jg bj m mbj, m ogå m i polig må fmå på ovfo og jg giv ig ogl vækøj, om u k g m ig u i jobb. CHRISTOFFR KAMRONN MAGNUS WILSTRUP Koul og polæ ho Im D gkb, om m ilg ig u i v, k m ikk læ ig il. D kl læ på hå må, og v polvlig hjmm i No. Dfo gui-ul ik vj il polig uviklig. Jg øg fo, u på guikol gm i fæ få iig i guppymik og oll folig. D ul i uccfyl mbj. SIDSL NDRBY Cific DiSC-uvi Igm guikol bliv lv pæ fo fokllig vækøj om bå k bug i jobb om jl ll polig. f vækøj, om jg pæ m fo DiSC PoPofil f Dicov. D pofil giv lv o og mg ylig iig i g fæ og ivkæf og ikk mi f go gui bvi om i yk og ufoig, og bliv i g i mi uviig. Ulchf A væ vi il polig og fglig uviklig vo lv gå igm på 5 ug, kb o glæ og ovkl hv gg. F vi mog lv i lufhv, il vi m vi u i hl v, foøjl vjl komm gui vi kiv og kiv uviig. Vi polig kompc, fig og vilj, kb på væ f l, bggu og ioli væk f ocil kvli k væ fæll om f liv. S9

10 RUNDRJSLDRUDDANNLS GUID PÅ DIN GN RUNDRJS R D L S J R D N BLIV RU MÅLRTTT RJSLDRUDDANNLS TIL RUNDRJSR I HL VRDN I SAMARBJD MD D SKANDINAVISK RJSARRANGØRR THAILAND, VITNAM, LAOS OG CAMBODJA - 4 LAND PÅ 7 UGR! Huvi f oplvl, mål ulfoløb, ikk fi i Skivi, iiol iplom og uik jobgi ho f vo mg p i jbch! Svic & Co. h kb y og l ul fo ug mk, vil læ og og om g vil lg u i v i lkb m ug. Guikol i Thil fo ig, h øm om komm il bj om ujl, foi u lk koik l og h i fo fj kulu ll fo ig om b go ku æk ig g i guiul i Ø. UDVIKLING FRA START TIL SLUT Ul på Svic & Co. ujlkol kill ig l f guikolophol i Spi. D foløb m bgæ l lg, om h foku på iiviull opgv, om ujl kl ku hå. Ul uku giv ig muligh fo læ oi bg jobb, fø u lv få lov il pøv kæf m i g uj. D gjo pl il, u k oplv og uvikl ig f il lu, miig m, u ufok Ø m ygig og b ujiukø om i uvi. S10 UDDANNLSSFORLØB Guul i Thil Ruj l 1 i Thil, Lo og Vim Polig guiæig o locio i Vim Ruj l 2 i Vim, Cmboj og Thil Afluig og vluig i Thil Jobgi i jbch Thil 2. Lo 3. Vim 4. Cmboj 1 4 T ig m p l

11 RUNDRJSLDRUDDANNLS Fø og fmm, å gå på guiko l f m fi k og viulig oplv l. Nå m å få lov il hv oplvl omm på i f jo, å jo ikk mi lokk. Syøi i 7 ug, m y iy k, kuluopgl og hl y lvmå: Hvi ikk ly fi, å m jg og gl. Jcob, lv på uj lul NORD, VST ØSTN R BDST Ø mm om ogl f ø vijcuzzi Jugl jmål fo Skivik gæ. H fi hl pkk m kihvi og kl blå mikofo i hå og kigg u f v, bfolkig, li mø ig mil og o fou i bu, m om y hjælpom. H koik m, uf f u fomil, l u h læ, ø blig f ciogæ og ky i mg fv, bk k u ikk ugå muk, m ml hæ bukk ig i mø og gyl mæk u i mv. buh, om ivi ig i mfu, hvo øjom liv ggbvi il b fv. MULIGHDRN R DIN Vi flu uj i Thil, hvo i ug pg fm H fi iio m o ubø iolpk, mo jobb om ujl, og hvo vo jobc hjælp hvo lf lv i om i m ik mioi, og kvlific lv vi. Vo ujlv i høj ku i hvo høj bjg kb kuli i i liv vy. Hioi bch og f i kuu v ll kvlific lv i lg og mik, myik og ovo l f gligg, pæ job ll 3 ug f ul fluig. oby om v fo ig og ko ovl fopl ig yb i. Ikk ulig, fl uj gå il Ø, og fo k vi hll ikk fi b plc vo ujlul. GUID PÅ DIN GN RUNDRJS f 3 ug guul i Hu Hi i Thil, hvo u læ lmilig jlkukb, j u f på fø l f uj. H oplv u, hvo uj g og ufø i pki. Du j gm Thil, vi Lo og i i Vim. H få u vækøj, om u kl bug, å u på ku l lv kl væ m il g u mm m i kollg. D lig by oig, å b! I Vim kl u fo fø gg lv u og gui. H æ u lv mm, fo i fø uflug, om u mm m i kollg f hol ufø og få bøm. Vim by ogå på hv f oplvl. Du komm il oplv ufoglmmlig mpl og pgo og få, hvo gø imk å i v, m lokl lmæ plj hø. Du få chm by, m ogå kø, iby il oklig ll yog u plm. F Vim foæ uj i i Cmboj og u il Thil. På u gm Cmboj bliv u ufo i i v i guiig i bu. H ovg u guiæ v i f chuffø og l gupp. Fø gg u i m FAKTA OM RUND RJS OG RUNDRJS LDR uj læg v u flug på op il p ug, hv o gæ b ylig l f fmm l og fov, u jl v m om jmål, lv gø i fo vj. Wil Rujl li f gui gæ ougu u på kio i og vi m i fm og å må og mi k om gæ ikk å, om lv vill h v fu fm il. Rujl k l lv æig ku u. Slvf ølg l i g upp lig m hjælp f lok lgui D kæ v æ og lok l. k poligh. Rujl h gæ æ på og m og vig ig ig hl i lv op il gæ, fo v k l l å væ ig. M ocil m iig m, m y lk b. Duo i g v o mæg m m k l væ il, om go il fo mi l på ui ik må. Rujl k l væ v bv i g b lu og h v ly il ig. På u j op å i u io, hv o i imllm m ø il huig fi mi ki løig på, hv o ø v ig ku h mm. l m S11

12 SPORTSGUIDKURSUS i mi Sk b f L lo M BLIV SPORTSGUIDCIAL DAN FORLÆNG DIN GUIDUD NLS MD T SP f hl o fol v g i guiul vi Svic & Co., mg jobmuligh ffølg. Ov 60 fokllig lkb m ilkyig il jbch å kl il æ ig, å guiul lu. Nogl f i lkb uby pcil j il gæ og fo kl bug, om h ælig foål fo, hv op gæ h f bhov. A om h ly il uppl guiul, m ovbygig, gø m ælig komp il bj ifo pcilfl. To gg om å, f okob og pilul bliv f gufoløb fluig ilbu k poku. D kuu ik f guiul lu i Pi M og k ilkøb p. S12 - l p Kl g! Sm ll lik mpi i!

13 SPORTSGUIDKURSUS NÅR DIT AKTIV LIV GÅR HÅND I HÅND Lv u kiv liv, og g u go kombi guijobb m bj m po og kivi, å h u u uik muligh fo, kombi b f bgg v. M Spo og Liukuu giv u ig lv muligh fo, bj på ogl f ø og b poo i v. D fl og fl chlkb om uby kiv fi, å muligh fo kombi jobb om gui m m f kivi oplg. Du bhøv ikk væ pofiol pouøv, vigig, u ygig vicgiv og u y kiv livil. f flu guul og ffølg kuu æ vo p kvlific mbj, om kl bug il Tm. Du ikk foplig il, øg bj ho pæci m, foi u lg i ku. MD DIT GUIDJOB KURST OMHAND LR BLANDT AND T:» Ogiig f p o bgivh» Al om ckoc p» Akiv gæ vic» Ko og kop» Akivi fo ll l» Tg æig m gupp på fi» Jobb på po o» Gui, iukø ll i?» Aflu ml Svic & Co. mbj m lg ækk o u om i v, å bjgiv ogå muligh. Ligl k Svic & Co. væ bhjælplig m fi Spo og kiv job, hvi å lkb ikk øk ilby ig æl. Xxxxx Sp ig u i! S13

14 ALPINKURSUS BLIV SKI- OG SNOWBOARDGUID ANDORRA DT R HR, DT SNR! ALPIN-MODULT R T TILBUD I DIRKT FORLÆNGLS AF NOVMBR/ DCMBR GUIDUDDANNLSN Offpi Vl Tho LILL LAND - STOR BJRG Alpi-moul fogå i Pyæ i mii Ao må fi im køl f guikol på Co Bv. Ao h uop lv x-f pi og kpoc æ på ul, og l by på å uoplvl m mukk bjg og fik luf. Si, m bm ikk mi, go kifohol m up lækk æ fo kiløb på ll ivu. SYV DAG PÅ PISTRN Alpi-moul bå f yv hl g på pi, ikluiv lifko m pofioll kilæ. Lommpg bhøv u ikk mg f, fo h ig billig. D uviig ll ug g, og mål giv ig upplm il i op ovå guikol. D uligvi ilg fiim, hvo i l k ufo på ki ll på owbo. HNRIK DUUS Iukø, Svic & Co. Kl il piuviig Skimoul fo ll. Bå go kiløb, m ogå, om lig h å på ki, k få m u f moul i Ao. Uviig illg, å m få iblik i, hvo kigui bj, miig m m æ i kifæigh. S14

15 N GUIDUDDANNLS HOS SRVIC & CO. R N S C C U S T R T N DOKUM RING LLR SKRIV TIL N TIDLIGR LV ALLRD I DAG f hv kuufoløb pøg vi lv, om h få ful vlu fo pg. Spøgkm, om ulv il hv kl lv i fluigf, ufyl oym. Spøgmål bv på kl f 1-5, hvo 5 høj kk. Df bbj lv v iik. D ml bømml f kol iukø, lv uviig m ku om hlh opco hv gg m gmilig ul på m 4,5. m lfoum og -mil på ilig lv, om å kl il v på i pøgmål. På vo Fcbooki k u ogå læ ilæg f ilig lv og kiv m vkomm. FÅ N VALURING FRA N TIDLIGR LV Rig ll -mil lv il ilig lv og hø, hv u k fov. og, u vil hv uyb, h vi lg li LIVSVARIGT MDLMSKAB På vo b jobb fo lv og mbjp fi u joboc fo ogl f m kiv job i fo bch. D h, b- ch fi ig. Vi giv ig æk muligh fo foæ i ki i jbch. Di køb f ku iklu livvig mlmkb ho Svic & Co. HLL KATHRIN RASMUSSN Rjkoul ANRKNDT KURSUSBVIS D flu iplom k f jbch. D i polig bvi på, u h gmfø ku og kl il ufoig, v ig i viklig jv. Bå u og f i i om gui i ul k u få hjælp ho Svic & Co. U hl i ælfoløb i ul fug vi om fgfoig m å og polig vjlig. LVRNS TILFRDSHD MD SKOLFORLØBT SOM HLHD 5: 4: 3: 2: 1: Sæl ilf M ilf Tilf Mi ilf Ikk ilf m Døm f kolfoløb ufyl ll lv ilfhkm. H u ul. jobb Kl il i g v

16 ! i mi liv må D b k fou, jg h ik fo ALL bfl ll g! m v ø. K åb om u f! lig mg m m ko k u SÅ lm g Ho i G i k A m D b å jg v p å i o i l o k D i & Co. gu ik og S vic f v bb.. Skol Spi il ømmjo æ 4 æ o pigb, hf ll ækl lvi G Jg h o h æ h i j ki. Mi og y T og b g o hil ui Hi i T u... Øig, T Hu m com h io i D l. i g mig vil glæ j l A Ho Kl il mo g l Alig h j g u å mg på å ko i. A lig h jg mg fo b æ å og og føl mig i mi på guiko, om l og i gui bch. Si Dmg R G IN L A F B N A T S D B VORS VORS GUIDR RJSR UD PÅ KSOTISK DSTINATIONR OVR HL KLODN. HR SS T UDPLUK AF TILSNDT TAMFOTOS TRUSTPILOT Gl lv b mbø. Vi ol ov l vo lv bømm o, og gø o l på Tupilo, om ufhægig pol fo kumll. Nå vi bliv bøm h, h lv bv kiik og h lv g illig il, hvilk ifomio vil big vi. Vi k i æ ll ilkiv. Dfo m vi ikk, fi m l fom fo mkføig. Af ll jlkb i Dmk ligg Svic & Co. i kiv u umm i kgoi j på Tupilo. Gå lv i og læ mll på S16 Tk og k. Fo fik guikol og ikk mi fo hjælp mig u i v f job. Nogl gg foå jg ikk lv, hvo o poiiv æig k i mi liv i jg pkk k og og på guikol. Hvi u ovvj øjblik, kom f! Sø Fii Ohø j!

17 DIN GUIDUDDANNLS N INVSTRING I FRMTIDN HNRIK FUTTRUP Dikø ho Sp Pofil A/S u vil! Du k hv Hik Fuup h lg hvvki bg ig, om l f øv ll i o vikomh om k OK og kivik SAPA. I g h lg ikø i Dfo R A/S og fug i fl vikomhbyl. På Svic & Co. ul i Spi vg Hik hl uik u viig i jobøgig. Smm m hvvl fækk æk i og u vikligomå iiviul ho hv kl lv, og ubj i mbj m DiSC hligpl, åb og ælig bygg på kl lv æg væi. DT R SUND FORNUFT AT LV I NUT, MNS DU TÆNKR LANGSIGTT Få lø fo j og oplv, og muligh fo få l f blig f guiul u Du læ f b. Top pofioll uvi og hvvl bliv fløj fo uvi ig i lig pæci pcil Blåmpl uviigmbj m Rokil Hlkol. D guikol m migiv fg u kool f Uviigmiii Du ikk bu f é bm jlkb m få ul, gggiv il ll yp f guijob Følg i hj og bug i hov i i vlg f jobvj. Rjbch h hl: ch-, ki, kivi-, cmpig-, uj-, bø-, og kyoggui Auomik og gi mlmkb f Dmk jobc fo gui vi giv ig jobgi og å v, å læg u vi vilj Vi vjl, p og giv ig fbck hl vj. Di guiul 100 % hvvoi og i gvj il jbch og væk f kollg i hl v Mål ulfig f viklig liv. fg og fgø på flll f vigå ul og i hl hvvliv gl. DiSC DiSC PoPofil åb fo iiv æig i foå i ypik fæ, å u k ælg ig lv og i yk b mulig. Svic & Co. mo hvvul, foku på hlig. Du kl mæk ul på i g kop. Fm i ly m om vik go, m ogå ufo og om kl ku på. Vi bug DiSC Clic PoPofil il fækk i og i mu ypik fæ, og v m om vækøj og foålmm i fobil m vo uviig i lg, vic, ll, mwok og polig uviklig. DiSC PoPofil iklu i i guiul og komm ogå i pil, å u på og f guikol kl øg bj. D DiSC bug v ov, vil fl HR-flig i jbch æ o pi på, u k fmvi i DiSC PoPofil. Smm m hvvl fækk æk i og uvikligomå iiviul ho hv kl lv. H g lv DiSC PoPofil ogå m i bgig og ubj hligpl, åb og ælig bygg på kl po æg væi, ufoig og bhov. S17

18 DT NÆST LILL SKRIDT KAN BLIV DIT STØRST S VRDN OG FÅ LØN FOR DT - MD JOBGARANTI! ARBJD T ÅR OG FÅ DIN PNG RTUR HAR DU SPØRGSMÅL? Vi håb, bochu h giv ig v på ækk f i pøgmål. H u fl, i vi kl v lfo og -mil fo hjælp ig. Du k ogå ch m o ik på hjmmi. Mø o på Fcbook og læ ll y ilæg f bå ilig og komm lv. Vo b klm, vo ilig lv giv o, å øg f Svic & Co. DNN BROCHUR D ml ulovig m pi fi u på p løbl, vlg i bochu m ku, hvi u h få bochu il. H u fu bochu på ul, bibliok ll lig fi ifomio på vo hjmmi. ll ig il o, å vi ulovig il ig. Vo pi olpi m kmlg ulpkk, iklu l uviig og uviigmil m fly og holophol m mog- og fm. VIL DU VID MR? Bøg o på hvo u ogå k ilml ig vo yhbv, å u li op. MJØLNRSVJ ÅBYHØJ TLF: FAX: Svic & Co. A/S (CVR-umm: ) illu jgifo Svic & Co. ill AAA f Solii kivuigkl. Svic & Co. f mi m ig gil ilbu il ll, vil pøv ig lv f og om mg væ, å m hjmm i mm. På guikol k u på fi k og ufo ig lv f il lu og é yk k! Rmm, om bå mm og ygg, giv muligh fo k ig u i og, m l ig hv o, m u og å h ll m iig ki jov. Hvi S vic & Co. hv ki, jg v ug, å hv jg ok væ f o gg. Lo Hi Foghol jpc.k BSTIL DIN GUIDSKOL

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

VISION Inden for specialiserede sektorer, vil Frode Laursen være industirens klare valg - som Nordens bedste logistikpartner.

VISION Inden for specialiserede sektorer, vil Frode Laursen være industirens klare valg - som Nordens bedste logistikpartner. 60 Å JBÆ 1948-2008 V fo pcili ko, vil o u væ iui kl vlg - om o b logiikp. Vi vil opbygg ffkiv og kompl kuløig om c om vo lgholl. Vi kl gm pciliig, lgigh og åb pæiooiig å vo mål. Å Vi kl uø vikomhkulu om

Læs mere

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal!

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal! V ch lv * Nu ch ll Sku-bukk lv, u k f. I lbuv g f UNDER lv! Vkk IWB51251C ECO Kc: 5 kg Vfbug: 43 l/vk Mål: H:85 B:59,5 D:53 c Søgåb: Bgæ l! Ovkk KD12WC 12 kuv Øv kuv juéb Lyvu: 49 B(A) Mål: H:82 B:59,5

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet Muu 2.0 Kcpuvkg f upuk F2009, IT-Uv Gupp 8 K Eckbg, kc@u.k Eb M Øu, @u.k J Df, j@u.k Th Eck, h@u.k K Svg, kv@u.k Vj E Nøkjæ Afvg 15. j 2009 u u j J på vø T g Jh på u F g å, g. F M g, å g g P på øg fu.

Læs mere

Hvinningdal Aktivitetsforening

Hvinningdal Aktivitetsforening Hvga Avfog HAv fo HA85 - N. 90 - Ju 2014 HA85 å a væ gg jov... Bamo Rua fa ubmab fobo Go gag m æo 2014 håbo Faa bag ha LEDER ho INDHOLD Jubæumumm Iho Kæ Hvga, D m oh o, a jg by vomm HAv ugv. 90. M jubæumugv

Læs mere

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget.

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget. 1 Tk: Tk Ac Hm m b H kk u h k pmu kk kk p b Tk M L Ek cb kku-æ Tk E Fø Tk A Kch kku b E pc k kb m m A k ub P u m m b! ET SENDEBUD E y bm U Wök k p by Nø m Du S ypk æk by m æk b købmæ pk m k hæk: ømæk m

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden!

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden! OCCO i f! Pi li ui OCCO A/ K- 9 - Pø Kø l. 7 Fx 9 6 C umm if@cc. www.cc. OCCO i f! l Pili p.. ui. Pø. / il il l. /. / G. / / 9 um, u cm.,-,-,-,- / 9 um, cm. 9,- 9,- 9,- 9,- / 9 m, u cm. 9,- 9,- 9,- 9,-

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

www.tistrupfestuge.dk

www.tistrupfestuge.dk g u F Tirup 2014 www.irupfug.k 1 Foror Fik/påægbor Så år Tirup Fug r for ør. - For ug, r r bv i ær V år ri og ro mør r bv æv ug r mg g, rfor prøvr vi i år kor ug i. Drfor rr fug i år før og 6. ugu m Mii

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk Augu oko b 2012 Gupp. Guppld Mogn Bhnn Bnvj 32 M Hol Bændkov Bøkopvj 18, Pjdd 2328 6288 7553 7919/4093 9051 mogn.bhnn@kfumcou.dk mhol@homl.com bulowk@gml.com chlo.kkgd@homl.com boj46@mn.com 7593 2767/3045

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV V a,1 am Kon an 1 995 udg p md 2 Udb a 100 B N j udg 9 760 7 677 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 226 2 4 1900 1976 2 410 D 256008681 Ana gj ndommæg Sø nlgaa d BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV FLOTOG MEGETRUMMELI

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI F d hu Kon an 495 udg p md 1 Udb a 25 B N j udg 2 643 2 075 Bo gm2 S u Væ B ggå G undm2 Sag 56 1 2 1961 1970 430 05214F0261 Kon a A anhan n ndha,j ndom mæg & a ua MDE T 20291701 Ema a an han n@danbo g

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208791. udhus.

.48716100. Sagsnr :208791. udhus. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 Sagn 208791 udg md 2 Da o22 06 B V S ügan dhupå g u 65m2 dhu,op nd g a1967,mn

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Frederikssund Bibliotek/

Frederikssund Bibliotek/ Frederikssund Bibliotek/ yt Bibliotek i Frederikssund/02/05/2012/ ideóplæg v./schmidt hammer lassen architects t særegent træk ved Frederikssund bymidte er de mange små smøger og sidegader, for bløde trafikanter,

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Sagsnr :BO15076. :SusanneMadsen

Sagsnr :BO15076. :SusanneMadsen Sa gop Ad Bo b o j 63,4700Næ d Kon an p 1 795 Sagn BO15076 udg md 3 Da o21 05 B Dj g umm g amd4god æ og80m2høj æ db ggnd ndna b nd j d ag d" S ømmha a ",på1315m2 g und Hu,dop ø gu nogmd n ag,b op a mmdna

Læs mere

MC Hansen. Se side 19

MC Hansen. Se side 19 faxbug NR. - ONSDAG DEN 2. JANUAR 203 - ÅRGANG WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgav: www.faxbug.dk Billig D jæld a oplv a og bliv billig, di va fald i pi i å - hvi du få d fa Fax Fjva...

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H A K B m A m SORGENFR GÅRDSVE 6 ST TH 800KONGENS YNGBY

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K EJ ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m J N M m mæ m J N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m J N H V m K U 7 B 6 8 7 A F I NANSI ERI

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013

VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013 VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013 JANUAR 1. januar Tirsdag LM GK 2. januar Onsdag TH KB 3. januar Torsdag LM HØ 4. januar Fredag EU TI 5. januar Lørdag Helg EU TI 6. januar Søndag Helg EU TI 7. januar Mandag

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse!

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse! CSI Kiilkik uøl ici D blv bå fbyl! Bviføl fø... Vi kl fi ly p, k pkl fbyl! Hv h bå fbyl hv få? Sæ flih på fi! Bliv ipi f kiil v-kii, læ i uvii kl ll fiki viklih i pæ pklibj. D hæf ihl ipii il ækk pæ fø

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere