DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid..."

Transkript

1 D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk l ikk ki. Og hvo ikk va og lov. Dgag log fokllig kog og høvig o ag. Hvoå bgy Daak å a lig la, vi k i ag? D k ov ag ag å fa ca. å 70 il å 00 pio kal vi ogå fo vikigi og ilal. D va lvfølglig g o fokl på Daak i bgyl og luig af 700 å, fæll fo hl pio, a va i, hvo k g: To på oik gu o ov fo y o, kio. D fø igig by blv gulag. Rgl og lov blv kv, å f ku ik, og la fik é kog. På æ 0 i ka u v a lø opgav læ g o i, hvo Daak blv il. Ha u bug fo hjælp uvj, ka u fi va på i 7 Opgav Vi u af a...? Ko u og oplv

2 Hv o opfø Fiku -vikig a fo hl faili kap, kæligh, f og foviklig på c. E jov kig i i vikig v. hil hil - vlko il vikigi Liv hj Ti fa ca. å 70 il å 00 kal vi fo Vikigi. Vikigi fi ku i la, vi i ag k o Daak, Nog, Svig, Ila, Fæø og Gøla. Vikig al oloik, og kv ikk bogav, u. Vikig k fo a ag på og og ply u o i Euopa. Sah og ok, a fl vikig va flig folk, jl u fo a hal a ll boæ ig fo a bliv bø. D ku ku la ig gø, foi vikig va g ygig kibbygg, øæ og avigaø. På bøg ho vikigfaili GRØNLAND Vikig bo a i laby, hvo yk jo. Laby va plac æ på va, å l ku jl il og fa va lig g væ a j ov la, a ku va få og ålig vj. Vikig va ok ikk å g al, vi i ag - va ogå bå gla og k af, u og jov og ul og æ. På bill u ypik vikiglaghu. Hvoa va o a bo i? Hva lug af? Hvilk ly ku a hø? Va o kol ll va? i i I Rib Vikigc ka a æ Lj kou hu og i Sagla bjg Rav la ka a bøg halp. i i g ilba j a o æ Fi kpl på hv af a v a ækk g il fokllig iuaio på bill. Så få u fol af, hvoa vill væ a bøg vikigfaili. ISLAND SKANDINAVIEN NORGE SVERIGE ATLANTERHAVET DUBLIN ØSTERSØEN YORK RUSLAND Hø Føl Foo: Sagla Lj NORDAMERIKA DANELAGEN FRANKERIRGET PARIS VINLAND KIEV Lug D y, a va ho i vikig hjl vill væ al fo bvælig, å a va u a jl. Tæk hvi ia fik øj ukk u? SPANIEN KONSTANTINOPEL BYZANTINSKE RIGE MIDDELHAVET Sag Si y Si

3 Vikigbø f Kog Skjol og okig Rokil Fjo opkal Naioalpak Skjolug La a o, bo i. o a akig af hal, ha læg. V Lj Muu ka Bø i vikigi h og a bø i ag. Vikig, a av va agik, og a fik a v, o av bø. Ka u gæ, hva i vikigav bø? Tæk g ll av og bill. Tip: ka go væ fl g il bill A Rava Bja Bila Da Ulfhil E go hioi! Ogå i vikigi ku a go li go hioi. Of hal o hl og gu, va pæ uholig, å a o vi køb a o bål fo a hol va. Hioi blv foal of af kjal. D va æ, o lv af a j u og foæll hioi. D ag, vi k, fø kv ag å og ha ok æ ig uvj. Så lv o vi ha ogl go hioi, å ok ikk hl a, gø jo ikk ålig. Hvi u all ha læ A A-hioi o Bowulf, å ha u hø o Flala. I vikligh fogik hioi i Lj. H hol fø ak kog il. D fø kog h Kog Skjol. Du ka lv læ hioi o Kog Skjol, ll åk få i o ll fa il a læ høj, åa o vikigbø hø. I Vikigi kv a ikk ikk bogav, u. D h f alfab, kal fuhak va ku få vikigi gik ikk i kol, og i Bø. a o, fø u ka u? po, ku kiv u på lij. Fø kiv u o u o. D all fi ig Så ka u ikk hu kå på og va, lo ka bå å Vikig Valkyi Ru kog. D va uf folk log Skjol o Da iby. Og la, vi i ag k og. E kib ko jl o. E jlig oag k k i gu Oi og Tho, l og ov hov på ku lill g, o lå på kjo a ky. Obo på kib va a ha å væ af, og hyl ha o kog op, igig fo ha løf D kog. gu Oi. Oi f og kæp ig E gag fo lææææg i hav a ak, blv øv og ply af f. Ma ba il u h a Si 6 k g v/w h i j p b l g ka a bva på u D fl uk hav. b Naioalu i Kø o alig af på Foo: Naioalu o y va al... og hav ig på jag, ø ha bjø. Skjol Skjol vok op. E ag ha og og kæp bjø, af MEN ha pæ i bæl!!!!! ol Skj b ag Bjø våb. fag, iil ha æ å luff a. Ha hol bjø bi a ha lykk il i. Ha kab f ll g Skjol blv go kog fo a f og ku æb bjø. Ko gavil ov fo i æ,. Ha gav gav il faig og va abo og jog f på flug l blv gal. Da ha ø, Skjo g jæl. Ko og y vill o, o g va g ka, ukk øj og og lag ha i bå a a il ha æ ha ba ilbag il gu, o i i i u på hav, og ha b våb. D kubb bå hav ha. Si 7 Foo: Lj Muu I vikigi va a ikk ba på a å o i ag. Ma blv huig vok. Bø kull hjælp il i faili a lav a, vak øj, gå i ak og a fik.

4 Sjov og lg Slvo bø i vikigi og ilal bug g i på a abj, å va ogå i il lg. Nå a yk iæ, gal oik o, læ a al, hva a kull ku fo a kla ig bå hov og hæ. I lg ku a øv ig på hvag abj og åk il kap. Vikig øv ig v a ø a og ufo hia il y. D blv hol æv, og va ikk liggylig, hv a hav v i i. Lg va ikk ku fo bø. Vok lg ogå. Fa ilak aga k vi kløgig, æk afolk, va go il pig, ka og løb. D a hø, a og ku løb huig, h ka. Foo: Glv Lgpak I Glv Lgpak ka a fl f kæ pøv u af vikiglg og fi ig kla o a vill hav. ig vik æg o Slå på hæ To pill ligg lig ovfo hia. Ma å ku ø på hæ og fø. Foøg a klapp i opill på håygg aiig, a u lv ugå a bliv klapp. D, fø ha klapp a 0 gag, ha vu. H kpl på lg, o bø og vok ha lg i vikigi. Du ka lg i v i kol ll i øk og foæl, å I på fi. Gå il Ila f il. Sa bgg fø bag lij a l kav hå hv i M æklo lag å klo plac f og bug klo f, a ka. D a på å p Kop g. a il a ko ilba i ipuk ø jo. Vi. væk g læ klo i få ka, o Si 8 Tæk øa hak o fø. D i hæ øg a a Spill i h i. Tag fa. Fo hia å ikk ø jo a ækk h å h a a v, a a ig o i væl i u af balac a væl. ll h fo ikk lv a g ø u kal Si 9

5 Hvi a vil vi o vikig kif fa gal gu il ki o, å ka a på Mu Rib Vikig bøg y uillig D Ki Vikig D gal gu E y gu I løb af 700-all ko uk fa Syuopa il Daak fo a gø vikig ki. Fø u kog Haal Blåa va kio al ub. D v vi, foi ha i Jllig, Daak hova gag, lo o u opill i ca. å 96. På å bla a Haal o va ig hl Daak og Nog og gjo a ki. S kal fo fo Daak åba. D ha ikk aig ag ag å, fø folk hol hl op a o på gal gu. Vikig o på fl gu. Gu bo i Agå fo kal gu ogå fo a. Alilig k bo i Migå. Rgbu Bifo a bo ll Agå og Migå. I Ugå bo jæ, va lag o, hælig og g æk kæp. Hl va ø ig. Gæ ugag... I Jllig ka a aig Haal u. D og aig g vi ikk v o hjælp akæolog a lø yi h I ag i il i ag, ug og å, åa ha ikk ali væ. Tilig fulg a åi og ol og å gag ov hil. Fo a æ gu gav vikig ugag av f a av, vi bug i ag. Ka u gæ hvilk? Må ag. Vikig o a å blv ukk h ov ahil på vog af h Alvi. Ty ag, o va gu fo kig, og lov Gu kog, Oi ag. Ha of i øj i Mi bø fo a få alv vio. Ha o av Hugi og Mui, flyv u i v fo a ku foæll Oi o al, hva ha. favlæg Jllig løb fovu. Jllig ha ikk væ al i flo fav, i i hvoa u, v å Ju af l ggiv Pøv a favlægg æl ak gag å u. blå ø gul hvi økgå Tho ag. M i o yk kæp ha o o i ha Mjøl. Nå ha kø i i vog ukk af g Tago og Tagi, o i Migå. 0 7 På ag kull vikig vak. På oloik h ba løgh å ka u ok gæ, hvilk ag? Ty i i høj hå, a ha lag ulv i læk fo a a: Ty ha bå få ugag og o jællak ø opkal f ig - hvilk? 9 Fj og Fja ag. D øk og gu fo kæligh og fugbah. Fj ha ava fo a afgø go på ak, og Fja fo a kæligh ll k vok. Sol ag. Sol blv ukk h ov hil af h Åvåg og Alæk, ulv Skoll lig i hæl. Jo gå u i Ragaok ag, Skoll få fa på ol og lug. V b af ø ka a i Bøgc Fuglgå læ g o gal gu. Si 60 Si 6

6 I vikigi og ilal pi a al i ag - ok gø og vællig. Fa ag j og vikig pæ y ava ig hj: valø, cio, fk, kao, kal, pb og hviløg. Vikig k ikk il f.k. kaofl og oa, o fø ko il Euopa fa Syaika i luig af ilal. Spi o vikig bål i hav o o og lav obø ov il. Pøv i Foo: D Gyl Sva D ikk og hygglig opkif på o l og ag igig go! H a lav vikigflabø. D ll koia, k. al ælk, pk. hoig, k. ko poio: l lu va, l kæ kol hakk bla ilæ ogå og halv ug). Dj ka og ca. kg gof l (halv hv ø a og ugl ja hviøl. Væ og kyi fa bææl, li havgy ll l i, å j bliv g. Dæ ø og æl hv ilæ, å lig y havgø bag ogl iu Bø. klapp il fla y bø ll ull o, kugl i l fa. Dj va i bål. på hv i på pa ll i Rokil og i caf aua Skk R v På? a l Sv u. På D Gyl va og av i. æg vikiga kk Løb æ i læ ag i u ka j Muu og ag på lal i v Lihol Hø il g ka u j ilba Milalc g. vi igig kogbø ilal ha fa a il, a v b ig ilb a va ikk bl o, hvoa vik i vikigi, o i y Vi v ikk å g k og igi Ma bug a. af u lav pæ Hvoa lav a a i ilal? D fl ak bø ka go li lvpoj, og åa ha væ lig i ilal. M hvoa lav a åa? Fi fø all igi i gal opkif. V hjælp af lå æ u igi i i ky-og-væ E go Poj af Kalfvlv. TAg Kalv Lv / kiæ i yck / ag Løg / kiæ gak aa / y ui Sø / al oc ky Igf / Pb / Nglick oc Vjbæ. Tag aa Ml oc Va oc giø Dy aff / El op / oc giff Lv ui / oc lg Dck ofv / la aa bagi halffi : Si 6 Til hav I vikigi uvikl a y kibyp, o gjo ulig a jl på og lag u i v. Vikig j il Fæø, Gøla og Noaika fo a boæ ig gag bo ikk a k. D j il Egla, Skola og Nofakig fo a jæl fa ig klo. Og j g Rula hl il Iabul, o vikig kal Miklagå. På j hal lokal og bag ykk, ku og y ava ig hj. I ilal og a ikk læg på og, hal gjo a aig i o il. Ny og ø kib gjo ulig a jl u og hj o æg va. Skib la gal Du k ikk all lg gælg. Ma ka på capll hu hj, i o i uk igpla v a i, a på gulv. Lg bgy g il af i blø lag ka la ib Sk : ig a og, kal l bo T. D po, gib y bg, huig fi på o og ø. f.k T. Ha ig K. D foæ: Skib la ig, æv, bigl, a ag og føl på og, o a ka obo på fi a og o ku væ ilal kib i vikigi ll, kap og klu.. F.k. kag, ka, ki, ha u i Nå u ha læ all y o, o a hl ikk læ g få hv 0 fa gag. Dla o. D, ku il a fi på fo ifi, ikk fi o i æ, fo a å ugå, og. ag ilb il ku vi Foo: Milalc og Vikigkibu/ViiDak Vlbko Lo Hv Så ø blo Viu E plao 9 Væk Va Ko fa hav 6 Få il a gæ 7 Sal og? 8 Hovigi 0 Fof igig vikigkib, i Rokil ka a u og jl i På Vikigkibu Fjo. Ma ka ogå ko l ki Ro af bu fu på v Nykøbig Fal På Milalc ib. k ig vik u ko. llig kib fa ilal ka a fl fok Si 6

7 Fa igbog il bog liv Vil u hø pæ hioi o, å ly a Blå på Tllbog u Haal il i powalk Valhalla, Hl ll Hiig Ma ig, a fø kog af Daak va vikig Go Gal. Ef ha ko ha ø Haal Blåa. På å foæ f il i ag. M kog og oig ha ikk ali haf å l v a hol fa i ag. D va vigig a vi, a a va æk. Så va ikk og, pøv a ag ag fa. Og hvoa ku a gø? l. D ø af fo ålig og fo Fø i i blv k ikk å ga. Dø va fo og, all k li a, å fø bø ll i kig g, bgav a g il. Foi kib bø å g fo viki kibæig hvo a hav fi og ig ø i kib, i ll i igig kib. D faig ill o op, å lig kib i u. blv fo bæ og bgav Maghav bygg bog il a bky ig lv og la. Haal Blåa bygg i å 980 igbog Tllbog, Fyka, Aggbog og Nobakk. S kog bygg ogå bog, i. Såa hav, a va bgy a gø i Syuopa. I 60 bygg Vala So af Daak ø ilalbog Voigbog Slo. Kik hav g ag og bygg ogå i. E af Daak agful æ i ilal va bikop Abalo. Ha påbgy byggi af uvæ Rokil Dokik i 70. Foo: Tllbog D va g y fo kog a bygg å o. Hvoa fik o å il? Si i 900-all bgy kog a opkæv ka I 000-all ifø kog pg h a lå ø D fø ak lovalig blv ifø af kog i på Voigbog Slo blv a iø bø ilfal pg kog. Si 6 I app Bogc ka a ali fi ilalbog lig i æh af hvo, a bo ll på fi. Nå vikig ø gav a gav i gav. H u gig af gavgav, vik ighøvig ha få. af gav ka ikk pa i - ka u fi? Foo: Vikigu Laby Foo: Rokil Dokik Foo: A Wickö, Daak Bogc Haal ha væ på og, Abalo og Vala på koog - ka u hjælp a fi hj? I ilal, hvo all va blv ki, blv ig k bgav i i kik og faig på kikgå. Ma blv ali bgav aig o ø, å a ku Ju, å ha ag gopo ol. På Fy blv viki ghøvig bg av i i kib li Ki. På Vi u fo kigu Lab y ka a læ o ig. I gal kik ha j il ø ka a gav fo alig, p bgav i i ki æ og i k. D ø b g H fl af avlkik Ro ak kog kil Dokik. og oig b fø ki gav hl ilbag vikigkog Haa fa l Blåa. Si 6

8 v Vil u ø folk og fæ fa ilal, å ag il Milalc Væk k Hioi g Ulvbo og lc Mila Bohol F., g Nykøbi Okig luig af 000-all lu vikigi. D va ikk åa, a folk, lv gag, blv ig o, a u vi ikk læg vikig, o abj foi, blv ig o, a Daak u hav æ ig å g, a a ka kal y pio. M hva hav æ ig? Folk boa ig i by, o blv fl af og va g ø h hav b uligh fo a iv hal. D gal gu blv ikk ilb læg, i va all ki. D blv bygg kik og klo ov hl la, og ug æ og på koog il hllig by Jual j, o ku ag fl å. I Daak fik vi fo fø gag kv lov fo, hvoa a kull opfø ig. M lvo kog lv kv lov, va ikk ali lig go il a ovhol, fo va ag fj o ag. På kolbæk Foo: Ulvbog Gu f - Vlko il ilal Lig o i vikigi va bao i ilal ogå ko. Bø kull abj og hjælp il i faili. Fa 70 va ig bø hlig, hvi fik lov il a gå i fø kol. D h klokol og kaalkol. Ma kv ikk læg u, va gå ov il alfab, vi bug i ag. Bø læ auligvi ogå al og aaik. Fa 00-all fik ag købæ laikol h kull bø læ al fæigh på gal pog lai. D ha hl ikk ikk væ l! vi aig bug i ag. o på lai, a å g, gav? Fobi all y lig gi å Ha u lav i lki å og y. D b, o ig a : hå E hjælp Løg og lai Fi u af o u vill ha vu kap o ag i Daak i ilal v a pøv pil / Hva lav alilig bø? Håvækø blv a i læ, å va yv å. D og yv å a bliv ulæ. Håvæk ø blv hj og fø hu. Of log ogå i abj i fa væk. D ku bug, å blv gif. D blv oal gif, hav a abj o fa. Foo: Soø Klokik o i. D fø bøg g i kol va hio fa af ig vig g i a E uk i lu blv kv af k Ga Daak hioi Saxo, o kv væ k af af va E. D. 00-all Bif by Da kiv i ha la b på v u Dao Abalo, ha op k bi, æ lo af Aba ig ægig i Soø, hvo a i o hi v k o Daak på bog. Saxo i u vil vi Hv. g lig g i a kik o ag pill Saxo Rj øv p å, i xo Sa lig ilal. og iig i i Si 66 Si 67

9 Koog og i lal. Pav i Ro va kæp ag i hl Euopa i i Kio ko fa y og fik og fo a gob ko i å 09, a a kull ag på øv i kik, og ha b ig, og ag kog hu ig p va fø. I o koog Ju hvo, ia Palæ la ig hll og af. kull væ ygig il a lå kig ha blv kal i. Ha M på koog va y lag blv lå il i i 87. So va fø ak, a Val kog k a D il h. i 9, a ak fik ik la. D va på af i og bal il og ko g a på og Ha flag Dabog. Giv ag - bli affy Fo a ku ob hig la va vigig, a a hav igig våb. I Syuopa hav a opfu bli, lag kaaki. Ka u fi u af, hvilk ål a? Si 68 Fa luig af 800-all bygg a kik i Daak. E af fø va i Rib va af æ. D fø kik blv bygg i Rokil okig 00. D ukk okik a ka i ag fø bygg ca. 00. D blv ogå bygg ag klo. H bo uk og o. D vi g o hlb pla, å i klo opo fø hopial. D fyg ygo va p ll D o ø, o op io halv l af ak bfolkig ø af i 8. Slvo uk vi g o ygo og ici, å ku alig ka ogå a hav kyhlg ilky i kik ll klo. E kyhlg, a ka b il o bkyl. Ma ha og bug fo og, ha ilhø kyhlg likvi. D all b ykk kogl ll åb blo. okil Dokik i bgyl af 00-all, a bu hav kyhlg. D vill gø bø. Pav i Ro kull gok. Rokil fo o pæ af. D å gå, jl, i, og ig gå og gå og gå fø ko f. D pæ hav a æ ø: Sak Luciu vi ig fo ha og ag: D ig, kal væ kyhlg fo okik. D vil jg væ i al vigh, il i, og I kal ag i hovkal hj il Rokil. Luciu va pav i Ro fo cika.800 å i. Luciu by ly. Ha blv halhugg, foi ha va ki, va lig fobu a væ ki gag. Luciu blv a fo a væ hllig a, hlg, og ha blv f kal Sak Luciu. Næ ag blv o pæ fø h il kik fo a vælg likvi. D fik øj på hovkal, kaiu, ly o ol. D va Sak Luciu kaiu. Dø gik på å i opfyll. Pæ j u hj Luciu hovkal. M lig fø å Rokil k og fofælig: I Rokil Fjo hu på i fyglig havæo. Da kib ko jl, blæ op il kafig o. Fo a il o å a of af paag obo. D ak lo og ab blv op pæ, hav kai i i ak. Ha hav ikk ly il a ø, å ha kyll hjkall gag i pa va og ka va i fjo. Sak lag o ig. Da hø a æo : O, hllig Luciu, hvofo bæ u ig il og fojag ig fa i bolig, hvo jg ha vu ui af jæl, og iv ig i ly u i y øk? Luciu va fobal, og æo fova ak bøl i va, og ig ha i. Sa å pæ ikk hj il Rokil yba likvi. D foæll, a i a hvk pæ ll folk i Rokil ogi blv vig af kyhlg. v På o ig ag il. Ryg ig, a æo og vikigk gal ilbag il fjo. Hjælp h Dokik a fi all! fo gag Haal Blåa, å Dæo ka opp koogby. Tag Kalubog igig af i på u u i by, o u i g o ko fa po fi i app. I 6 fa Rfoaio i Daak. D ak afluig på ilal. Dak va ikk læg kaolikk, poa a lag ki. All klo blv lag. Ma ka og aig bøg ag af u o i la, f.k. Ø Klo, Eu Klo, Bøglu Klo, Æblhol Klo, Gåbøklo Muu og Duhol Klo. Foo: Avokov Kloui Ri kull lv f ogl ælig gl. I ilig al blv ha h il a faili fo a læ go a, a v v bo, væ høflig ov fo gæ, pill uik, yg og foæll hioi, a a og bgå ig i fi lkab. Ha læ lvfølglig ogå a i, a gå på jag, a lå, åk ogå a læ og g. Pig blv hj og læ a fø hu, a y og bo og pill uik. Sak Luciu og havæo Si 69

10 Fa i vil vikigg il oi ilal Å 9. Du i Ela kog Vala, hvo I vi lag og få Dabog hj - fj fl f. Tag på j g i, hvo Daak blv kab o afu ku vil vikig ll oig i å fø i ål. Hv pill fi lv bik (lill, ø ll kap). I kal ogå bug ig. Følg pill iuk på fl. Å 7. Du blv aa o u v byggi af Rokil Dokik - v ogag. = by pla og bik pill il høj START Å 79. Å 8. Du ag på og og ha go vi i jl - yk fl f. Å 9. Du fag i kap ll jæ, a og ki - yk fl ilbag... Å 6. Voigbog Slo å fæig, og kal fj fa - yk fl f. Å. Du ha ovå Jyk Lov, og i faghull - v ogag. Å. Du ha ikk lav i lki i laikol og få fiig - v ogag. Å 980. Du ha få job o ø v byggi af Tllbog - v ogag Å 00. So ø i Rib j u go og ha å il go h - yk o fl f. Si 70 Å 066. Vikigi lu, ikk u kap pig u ov. Å 09. Muk hol guj fo lag i fø koog - i u ov. Mål Å 6. Si 7

11 k a Da i l v l op k i o hi på g Ta Daak i ag og hl a i vikigi og ilal. Ma ka og få fol af, hvoa liv va gag v a bøg ogl af ag pæ hioik aakio, o ligg p ov hl la. H ka a oplv al lig fa æg vikig- og ilalou, lv pøv kæf liv i foi og bøg u jov akivi fo bå bø og vok. Go foøjl! 0 0 Bohol Milalc 06 Eu Klo Æblhol Klo 9 0 Fiku Vikigpil 06 Skjolug La Rokil-Lj Muu 0 0 Sagla Lj 7 Mu Rib Vikig Rib Vikigc Kog Jllig Bok Vikighav Ø Klo 6 Mogå, Åhu 7 Vikiguu Noa, Åhu Duhol Klo Kalubog Muu 0 Aggbog Naupak Åo Vikigby i Sbbu Nojylla Hioik Muu, Aalbog Gåbø Klo Muu, Aalbog Lihol Høj Mu Bøglu Klo Tllbog Glv Lgpak 6 Soø Klokik 7 Daak Bogc Si Vikigu Laby Ulvbog Hioik Væk 0 Vikigc Fyka 6 Muu Lolla-Fal 8 0 Vikigkibu Rokil Rokil Dokik 09 0 Naioalu, Købhav 8 Milalc Si 7

12 SVAR Sva på opgav i ag = bliv lav a lug = fik i pa, øg fa bål hø = il ki, ha lå, ul ka, gy bobl føl = blø ul ka il ga y = hvi ikk a ig fo, å lå a ig ov fig Sva på opgav i 60 Må ag = Maag Ty ag = Tiag Oi ag = Oag Tho ag = Toag Fj og Fja ag = Fag Baag = Løag Sol ag = Søag Ulv b Ty a af h Fi Sø Tiø ogå opkal f Ty Sva på opgav i 6 M E Sva på opgav i 6: Dgav Pigav A ø Rava - av Bja bjø Bila lill bø Da ak Ulfhil - ulv Vikig Valkyi Ru Skjol Oi DOMMYo (a xcl ANNONCE... ikk ØDT S E A L N T E G I N G E 8 K A L F V E 0 S M Ø R 6 L N I 7 P E C K E V J Ø G B E R Æ 9 L E V E R R A N D Sva på opgav i 6 Vikigkog Haal Blåa kal hj il Tllbog Kog Vala So kal hj il Voigbog Slo og Gåå Bikop Abalo kal hj il Rokil Dokik Sva på opgav i 6 Abåu/ aio/obillfo/kolak/cykl Sva på opgav i 67 Poi Sva på opgav i 68 Milalbog igig Slagak. Dabog igig Capigvog fok Kolofo Ugiv af: Øak Tui Sø af: Abjak Fifo Rakio: Sa Jakob, Ki Boup og Doh Da A Layou og illuaio: Mai Ø Rau, aio.k E o ak fo hjælp il all ak vikig- og illaakio fo ipiaio il opgav og ihol. Tak il pojk Da Daak blv il fo poc okig ié, ihol og oyllig. Øak Tui Bagåpla 700 Næv T Viiaak.k Si 7 Si 7

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Hvinningdal Aktivitetsforening

Hvinningdal Aktivitetsforening Hvga Avfog HAv fo HA85 - N. 90 - Ju 2014 HA85 å a væ gg jov... Bamo Rua fa ubmab fobo Go gag m æo 2014 håbo Faa bag ha LEDER ho INDHOLD Jubæumumm Iho Kæ Hvga, D m oh o, a jg by vomm HAv ugv. 90. M jubæumugv

Læs mere

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE DN RIGTIG GUIDSKOL RUN Bøg o ogå på: SPANIN 5 UGRS GUIDSKOL I S I ØSTN DRJSLDRUDDANNL DN JOBGARANTI I HL VR DNING UNIK RFUNDRINGSOR OG KARRIR PRSONLIG UDVIKLING VNNR FOR LIVT SUS D! SPORTSGUIDKUR NYH LAD

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

MC Hansen. Se side 19

MC Hansen. Se side 19 faxbug NR. - ONSDAG DEN 2. JANUAR 203 - ÅRGANG WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgav: www.faxbug.dk Billig D jæld a oplv a og bliv billig, di va fald i pi i å - hvi du få d fa Fax Fjva...

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet Muu 2.0 Kcpuvkg f upuk F2009, IT-Uv Gupp 8 K Eckbg, kc@u.k Eb M Øu, @u.k J Df, j@u.k Th Eck, h@u.k K Svg, kv@u.k Vj E Nøkjæ Afvg 15. j 2009 u u j J på vø T g Jh på u F g å, g. F M g, å g g P på øg fu.

Læs mere

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI F d hu Kon an 495 udg p md 1 Udb a 25 B N j udg 2 643 2 075 Bo gm2 S u Væ B ggå G undm2 Sag 56 1 2 1961 1970 430 05214F0261 Kon a A anhan n ndha,j ndom mæg & a ua MDE T 20291701 Ema a an han n@danbo g

Læs mere

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV V a,1 am Kon an 1 995 udg p md 2 Udb a 100 B N j udg 9 760 7 677 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 226 2 4 1900 1976 2 410 D 256008681 Ana gj ndommæg Sø nlgaa d BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV FLOTOG MEGETRUMMELI

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208791. udhus.

.48716100. Sagsnr :208791. udhus. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 Sagn 208791 udg md 2 Da o22 06 B V S ügan dhupå g u 65m2 dhu,op nd g a1967,mn

Læs mere

www.tistrupfestuge.dk

www.tistrupfestuge.dk g u F Tirup 2014 www.irupfug.k 1 Foror Fik/påægbor Så år Tirup Fug r for ør. - For ug, r r bv i ær V år ri og ro mør r bv æv ug r mg g, rfor prøvr vi i år kor ug i. Drfor rr fug i år før og 6. ugu m Mii

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden!

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden! OCCO i f! Pi li ui OCCO A/ K- 9 - Pø Kø l. 7 Fx 9 6 C umm if@cc. www.cc. OCCO i f! l Pili p.. ui. Pø. / il il l. /. / G. / / 9 um, u cm.,-,-,-,- / 9 um, cm. 9,- 9,- 9,- 9,- / 9 m, u cm. 9,- 9,- 9,- 9,-

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K RULLE-MARIE - en vejledning til laerer og foraeldre af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K F O R L A G 2 Rulle-Marie - en vejledning til lærer og forældre Anbring Rulle-Marie i danskbogen,

Læs mere

Sagsnr :BO15076. :SusanneMadsen

Sagsnr :BO15076. :SusanneMadsen Sa gop Ad Bo b o j 63,4700Næ d Kon an p 1 795 Sagn BO15076 udg md 3 Da o21 05 B Dj g umm g amd4god æ og80m2høj æ db ggnd ndna b nd j d ag d" S ømmha a ",på1315m2 g und Hu,dop ø gu nogmd n ag,b op a mmdna

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor A Allé 13, 1. sal, høsholm Koo Sious aou Iovaio Få m d lo m 2 fly il foskpak Edomm Edomm lid i auskø omivls md skov-lid aal hl æ vd. Byi mov maka md so viduspai fa ulv-il-lof d iv od lysidfald il all koo.

Læs mere

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal!

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal! V ch lv * Nu ch ll Sku-bukk lv, u k f. I lbuv g f UNDER lv! Vkk IWB51251C ECO Kc: 5 kg Vfbug: 43 l/vk Mål: H:85 B:59,5 D:53 c Søgåb: Bgæ l! Ovkk KD12WC 12 kuv Øv kuv juéb Lyvu: 49 B(A) Mål: H:82 B:59,5

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget.

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget. 1 Tk: Tk Ac Hm m b H kk u h k pmu kk kk p b Tk M L Ek cb kku-æ Tk E Fø Tk A Kch kku b E pc k kb m m A k ub P u m m b! ET SENDEBUD E y bm U Wök k p by Nø m Du S ypk æk by m æk b købmæ pk m k hæk: ømæk m

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

dr. neergaardsvej 5C, hørsholm Kontorer - værksteder

dr. neergaardsvej 5C, hørsholm Kontorer - værksteder d. aadsv 5C, høsholm Koo - væsd Sious aou Iovaio Få m d lo m2 fly il fospa Edomm domm Lmål I spædd pyamidfom dom fa 88 udls fa 41-147 m² oo- 3 so ooum fa 41-147 m² o laloal i sua. D i al 11 pyamid som

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

VISION Inden for specialiserede sektorer, vil Frode Laursen være industirens klare valg - som Nordens bedste logistikpartner.

VISION Inden for specialiserede sektorer, vil Frode Laursen være industirens klare valg - som Nordens bedste logistikpartner. 60 Å JBÆ 1948-2008 V fo pcili ko, vil o u væ iui kl vlg - om o b logiikp. Vi vil opbygg ffkiv og kompl kuløig om c om vo lgholl. Vi kl gm pciliig, lgigh og åb pæiooiig å vo mål. Å Vi kl uø vikomhkulu om

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Uderøgele af forældre brugerilfredhed med dagilbud i kommue Sep. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommue, om de pørgmål,

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Tag mig med hjem! Play-Doh tips og sjov LEG OG LÆ NYE KREATIONER, DER GIVER MANGE TIMERS GOD LEG FOR DIG OG DIT BARN MERE!

Tag mig med hjem! Play-Doh tips og sjov LEG OG LÆ NYE KREATIONER, DER GIVER MANGE TIMERS GOD LEG FOR DIG OG DIT BARN MERE! Play-Doh tips og sjov LG OG LÆ MD O R S D B DS B Y KRAIOR, DR GIVR MAG IMRS GOD LG FOR DIG OG DI BAR FRA GG V LUK OP RDR., OG S MR! R D L O F S I V I AK ag mig med hjem! 05 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208703

.48716100. Sagsnr :208703 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad To nån14,udho S and,3230g æ Kon an p 1 225 Sagn 208703 udg md 1 Da o18 02 B Cha m nd,o ma dhu Dj gg undpå,b

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Underøgele af forældre brugerhed med dagilbud i kommun Apr. 2012 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommun, om de pørgmål, der

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub O Fotogafik Amatøklb ofa-fotoklbk oktob-cmb 2005 a lm o H g li E to o F Foma ha ot I kokc, bå klbb it og atioal i SDF, vi oft bill af atioll tig, fmm miljø ll måk hlt abtakt motiv Alt amm bill, om ligg

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl A gade50,2a,4ro de Roenb ggade19,1130københank T 70231033 Fax70231036 www emanbo g d n o@emanbo g d Sa gop Ad eeg den envæe27,3600f ed und Kon an p 2 295 Sagn 36001032 udg md 3 Da o20 03 Be e e F on æ

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

.184ETB10156. KabelTV. ngen

.184ETB10156. KabelTV. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U B 6 A F NANS ER NGSF ORS AG RTPBRT NT 6 6

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

Frederikssund Bibliotek/

Frederikssund Bibliotek/ Frederikssund Bibliotek/ yt Bibliotek i Frederikssund/02/05/2012/ ideóplæg v./schmidt hammer lassen architects t særegent træk ved Frederikssund bymidte er de mange små smøger og sidegader, for bløde trafikanter,

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Lokalplan 257. for Aurehøj Gymnasium

Lokalplan 257. for Aurehøj Gymnasium Lokalplan 257 for Aurehøj Gymnasium INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 257 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER Skrubberuphavn T K S T R O G N O D R 1. udgave - 1. oplag Udgivet 2010 af Ulla Abdullas Cocobongoband - www.cocobongo.dk Illustrationer: Pia Thaulov Foto: Niels Jensen Alle rettigheder tilhører Ulla Abdullas

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H A K B m A m SORGENFR GÅRDSVE 6 ST TH 800KONGENS YNGBY

Læs mere

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk Augu oko b 2012 Gupp. Guppld Mogn Bhnn Bnvj 32 M Hol Bændkov Bøkopvj 18, Pjdd 2328 6288 7553 7919/4093 9051 mogn.bhnn@kfumcou.dk mhol@homl.com bulowk@gml.com chlo.kkgd@homl.com boj46@mn.com 7593 2767/3045

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208783

.48716100. Sagsnr :208783 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad W p Ån8,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 250 Sagn 208783 udg md 2 Da o08 06 B LM j ö dhum o a Høj ggndpådj g,o

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

Til de voksne. De letteste

Til de voksne. De letteste Til de voksne Det er en magisk verden der åbner sig for børn, når de begynder, at kunne læse selv, og på biblioteket kan I finde mange gode bøger til børnenes allerførste læsning på egen hånd. I denne

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret Glostrup Kommune Lokalplan GL 91 for Søndervangskvarteret April 2008 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det pågældende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere