DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid..."

Transkript

1 D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk l ikk ki. Og hvo ikk va og lov. Dgag log fokllig kog og høvig o ag. Hvoå bgy Daak å a lig la, vi k i ag? D k ov ag ag å fa ca. å 70 il å 00 pio kal vi ogå fo vikigi og ilal. D va lvfølglig g o fokl på Daak i bgyl og luig af 700 å, fæll fo hl pio, a va i, hvo k g: To på oik gu o ov fo y o, kio. D fø igig by blv gulag. Rgl og lov blv kv, å f ku ik, og la fik é kog. På æ 0 i ka u v a lø opgav læ g o i, hvo Daak blv il. Ha u bug fo hjælp uvj, ka u fi va på i 7 Opgav Vi u af a...? Ko u og oplv

2 Hv o opfø Fiku -vikig a fo hl faili kap, kæligh, f og foviklig på c. E jov kig i i vikig v. hil hil - vlko il vikigi Liv hj Ti fa ca. å 70 il å 00 kal vi fo Vikigi. Vikigi fi ku i la, vi i ag k o Daak, Nog, Svig, Ila, Fæø og Gøla. Vikig al oloik, og kv ikk bogav, u. Vikig k fo a ag på og og ply u o i Euopa. Sah og ok, a fl vikig va flig folk, jl u fo a hal a ll boæ ig fo a bliv bø. D ku ku la ig gø, foi vikig va g ygig kibbygg, øæ og avigaø. På bøg ho vikigfaili GRØNLAND Vikig bo a i laby, hvo yk jo. Laby va plac æ på va, å l ku jl il og fa va lig g væ a j ov la, a ku va få og ålig vj. Vikig va ok ikk å g al, vi i ag - va ogå bå gla og k af, u og jov og ul og æ. På bill u ypik vikiglaghu. Hvoa va o a bo i? Hva lug af? Hvilk ly ku a hø? Va o kol ll va? i i I Rib Vikigc ka a æ Lj kou hu og i Sagla bjg Rav la ka a bøg halp. i i g ilba j a o æ Fi kpl på hv af a v a ækk g il fokllig iuaio på bill. Så få u fol af, hvoa vill væ a bøg vikigfaili. ISLAND SKANDINAVIEN NORGE SVERIGE ATLANTERHAVET DUBLIN ØSTERSØEN YORK RUSLAND Hø Føl Foo: Sagla Lj NORDAMERIKA DANELAGEN FRANKERIRGET PARIS VINLAND KIEV Lug D y, a va ho i vikig hjl vill væ al fo bvælig, å a va u a jl. Tæk hvi ia fik øj ukk u? SPANIEN KONSTANTINOPEL BYZANTINSKE RIGE MIDDELHAVET Sag Si y Si

3 Vikigbø f Kog Skjol og okig Rokil Fjo opkal Naioalpak Skjolug La a o, bo i. o a akig af hal, ha læg. V Lj Muu ka Bø i vikigi h og a bø i ag. Vikig, a av va agik, og a fik a v, o av bø. Ka u gæ, hva i vikigav bø? Tæk g ll av og bill. Tip: ka go væ fl g il bill A Rava Bja Bila Da Ulfhil E go hioi! Ogå i vikigi ku a go li go hioi. Of hal o hl og gu, va pæ uholig, å a o vi køb a o bål fo a hol va. Hioi blv foal of af kjal. D va æ, o lv af a j u og foæll hioi. D ag, vi k, fø kv ag å og ha ok æ ig uvj. Så lv o vi ha ogl go hioi, å ok ikk hl a, gø jo ikk ålig. Hvi u all ha læ A A-hioi o Bowulf, å ha u hø o Flala. I vikligh fogik hioi i Lj. H hol fø ak kog il. D fø kog h Kog Skjol. Du ka lv læ hioi o Kog Skjol, ll åk få i o ll fa il a læ høj, åa o vikigbø hø. I Vikigi kv a ikk ikk bogav, u. D h f alfab, kal fuhak va ku få vikigi gik ikk i kol, og i Bø. a o, fø u ka u? po, ku kiv u på lij. Fø kiv u o u o. D all fi ig Så ka u ikk hu kå på og va, lo ka bå å Vikig Valkyi Ru kog. D va uf folk log Skjol o Da iby. Og la, vi i ag k og. E kib ko jl o. E jlig oag k k i gu Oi og Tho, l og ov hov på ku lill g, o lå på kjo a ky. Obo på kib va a ha å væ af, og hyl ha o kog op, igig fo ha løf D kog. gu Oi. Oi f og kæp ig E gag fo lææææg i hav a ak, blv øv og ply af f. Ma ba il u h a Si 6 k g v/w h i j p b l g ka a bva på u D fl uk hav. b Naioalu i Kø o alig af på Foo: Naioalu o y va al... og hav ig på jag, ø ha bjø. Skjol Skjol vok op. E ag ha og og kæp bjø, af MEN ha pæ i bæl!!!!! ol Skj b ag Bjø våb. fag, iil ha æ å luff a. Ha hol bjø bi a ha lykk il i. Ha kab f ll g Skjol blv go kog fo a f og ku æb bjø. Ko gavil ov fo i æ,. Ha gav gav il faig og va abo og jog f på flug l blv gal. Da ha ø, Skjo g jæl. Ko og y vill o, o g va g ka, ukk øj og og lag ha i bå a a il ha æ ha ba ilbag il gu, o i i i u på hav, og ha b våb. D kubb bå hav ha. Si 7 Foo: Lj Muu I vikigi va a ikk ba på a å o i ag. Ma blv huig vok. Bø kull hjælp il i faili a lav a, vak øj, gå i ak og a fik.

4 Sjov og lg Slvo bø i vikigi og ilal bug g i på a abj, å va ogå i il lg. Nå a yk iæ, gal oik o, læ a al, hva a kull ku fo a kla ig bå hov og hæ. I lg ku a øv ig på hvag abj og åk il kap. Vikig øv ig v a ø a og ufo hia il y. D blv hol æv, og va ikk liggylig, hv a hav v i i. Lg va ikk ku fo bø. Vok lg ogå. Fa ilak aga k vi kløgig, æk afolk, va go il pig, ka og løb. D a hø, a og ku løb huig, h ka. Foo: Glv Lgpak I Glv Lgpak ka a fl f kæ pøv u af vikiglg og fi ig kla o a vill hav. ig vik æg o Slå på hæ To pill ligg lig ovfo hia. Ma å ku ø på hæ og fø. Foøg a klapp i opill på håygg aiig, a u lv ugå a bliv klapp. D, fø ha klapp a 0 gag, ha vu. H kpl på lg, o bø og vok ha lg i vikigi. Du ka lg i v i kol ll i øk og foæl, å I på fi. Gå il Ila f il. Sa bgg fø bag lij a l kav hå hv i M æklo lag å klo plac f og bug klo f, a ka. D a på å p Kop g. a il a ko ilba i ipuk ø jo. Vi. væk g læ klo i få ka, o Si 8 Tæk øa hak o fø. D i hæ øg a a Spill i h i. Tag fa. Fo hia å ikk ø jo a ækk h å h a a v, a a ig o i væl i u af balac a væl. ll h fo ikk lv a g ø u kal Si 9

5 Hvi a vil vi o vikig kif fa gal gu il ki o, å ka a på Mu Rib Vikig bøg y uillig D Ki Vikig D gal gu E y gu I løb af 700-all ko uk fa Syuopa il Daak fo a gø vikig ki. Fø u kog Haal Blåa va kio al ub. D v vi, foi ha i Jllig, Daak hova gag, lo o u opill i ca. å 96. På å bla a Haal o va ig hl Daak og Nog og gjo a ki. S kal fo fo Daak åba. D ha ikk aig ag ag å, fø folk hol hl op a o på gal gu. Vikig o på fl gu. Gu bo i Agå fo kal gu ogå fo a. Alilig k bo i Migå. Rgbu Bifo a bo ll Agå og Migå. I Ugå bo jæ, va lag o, hælig og g æk kæp. Hl va ø ig. Gæ ugag... I Jllig ka a aig Haal u. D og aig g vi ikk v o hjælp akæolog a lø yi h I ag i il i ag, ug og å, åa ha ikk ali væ. Tilig fulg a åi og ol og å gag ov hil. Fo a æ gu gav vikig ugag av f a av, vi bug i ag. Ka u gæ hvilk? Må ag. Vikig o a å blv ukk h ov ahil på vog af h Alvi. Ty ag, o va gu fo kig, og lov Gu kog, Oi ag. Ha of i øj i Mi bø fo a få alv vio. Ha o av Hugi og Mui, flyv u i v fo a ku foæll Oi o al, hva ha. favlæg Jllig løb fovu. Jllig ha ikk væ al i flo fav, i i hvoa u, v å Ju af l ggiv Pøv a favlægg æl ak gag å u. blå ø gul hvi økgå Tho ag. M i o yk kæp ha o o i ha Mjøl. Nå ha kø i i vog ukk af g Tago og Tagi, o i Migå. 0 7 På ag kull vikig vak. På oloik h ba løgh å ka u ok gæ, hvilk ag? Ty i i høj hå, a ha lag ulv i læk fo a a: Ty ha bå få ugag og o jællak ø opkal f ig - hvilk? 9 Fj og Fja ag. D øk og gu fo kæligh og fugbah. Fj ha ava fo a afgø go på ak, og Fja fo a kæligh ll k vok. Sol ag. Sol blv ukk h ov hil af h Åvåg og Alæk, ulv Skoll lig i hæl. Jo gå u i Ragaok ag, Skoll få fa på ol og lug. V b af ø ka a i Bøgc Fuglgå læ g o gal gu. Si 60 Si 6

6 I vikigi og ilal pi a al i ag - ok gø og vællig. Fa ag j og vikig pæ y ava ig hj: valø, cio, fk, kao, kal, pb og hviløg. Vikig k ikk il f.k. kaofl og oa, o fø ko il Euopa fa Syaika i luig af ilal. Spi o vikig bål i hav o o og lav obø ov il. Pøv i Foo: D Gyl Sva D ikk og hygglig opkif på o l og ag igig go! H a lav vikigflabø. D ll koia, k. al ælk, pk. hoig, k. ko poio: l lu va, l kæ kol hakk bla ilæ ogå og halv ug). Dj ka og ca. kg gof l (halv hv ø a og ugl ja hviøl. Væ og kyi fa bææl, li havgy ll l i, å j bliv g. Dæ ø og æl hv ilæ, å lig y havgø bag ogl iu Bø. klapp il fla y bø ll ull o, kugl i l fa. Dj va i bål. på hv i på pa ll i Rokil og i caf aua Skk R v På? a l Sv u. På D Gyl va og av i. æg vikiga kk Løb æ i læ ag i u ka j Muu og ag på lal i v Lihol Hø il g ka u j ilba Milalc g. vi igig kogbø ilal ha fa a il, a v b ig ilb a va ikk bl o, hvoa vik i vikigi, o i y Vi v ikk å g k og igi Ma bug a. af u lav pæ Hvoa lav a a i ilal? D fl ak bø ka go li lvpoj, og åa ha væ lig i ilal. M hvoa lav a åa? Fi fø all igi i gal opkif. V hjælp af lå æ u igi i i ky-og-væ E go Poj af Kalfvlv. TAg Kalv Lv / kiæ i yck / ag Løg / kiæ gak aa / y ui Sø / al oc ky Igf / Pb / Nglick oc Vjbæ. Tag aa Ml oc Va oc giø Dy aff / El op / oc giff Lv ui / oc lg Dck ofv / la aa bagi halffi : Si 6 Til hav I vikigi uvikl a y kibyp, o gjo ulig a jl på og lag u i v. Vikig j il Fæø, Gøla og Noaika fo a boæ ig gag bo ikk a k. D j il Egla, Skola og Nofakig fo a jæl fa ig klo. Og j g Rula hl il Iabul, o vikig kal Miklagå. På j hal lokal og bag ykk, ku og y ava ig hj. I ilal og a ikk læg på og, hal gjo a aig i o il. Ny og ø kib gjo ulig a jl u og hj o æg va. Skib la gal Du k ikk all lg gælg. Ma ka på capll hu hj, i o i uk igpla v a i, a på gulv. Lg bgy g il af i blø lag ka la ib Sk : ig a og, kal l bo T. D po, gib y bg, huig fi på o og ø. f.k T. Ha ig K. D foæ: Skib la ig, æv, bigl, a ag og føl på og, o a ka obo på fi a og o ku væ ilal kib i vikigi ll, kap og klu.. F.k. kag, ka, ki, ha u i Nå u ha læ all y o, o a hl ikk læ g få hv 0 fa gag. Dla o. D, ku il a fi på fo ifi, ikk fi o i æ, fo a å ugå, og. ag ilb il ku vi Foo: Milalc og Vikigkibu/ViiDak Vlbko Lo Hv Så ø blo Viu E plao 9 Væk Va Ko fa hav 6 Få il a gæ 7 Sal og? 8 Hovigi 0 Fof igig vikigkib, i Rokil ka a u og jl i På Vikigkibu Fjo. Ma ka ogå ko l ki Ro af bu fu på v Nykøbig Fal På Milalc ib. k ig vik u ko. llig kib fa ilal ka a fl fok Si 6

7 Fa igbog il bog liv Vil u hø pæ hioi o, å ly a Blå på Tllbog u Haal il i powalk Valhalla, Hl ll Hiig Ma ig, a fø kog af Daak va vikig Go Gal. Ef ha ko ha ø Haal Blåa. På å foæ f il i ag. M kog og oig ha ikk ali haf å l v a hol fa i ag. D va vigig a vi, a a va æk. Så va ikk og, pøv a ag ag fa. Og hvoa ku a gø? l. D ø af fo ålig og fo Fø i i blv k ikk å ga. Dø va fo og, all k li a, å fø bø ll i kig g, bgav a g il. Foi kib bø å g fo viki kibæig hvo a hav fi og ig ø i kib, i ll i igig kib. D faig ill o op, å lig kib i u. blv fo bæ og bgav Maghav bygg bog il a bky ig lv og la. Haal Blåa bygg i å 980 igbog Tllbog, Fyka, Aggbog og Nobakk. S kog bygg ogå bog, i. Såa hav, a va bgy a gø i Syuopa. I 60 bygg Vala So af Daak ø ilalbog Voigbog Slo. Kik hav g ag og bygg ogå i. E af Daak agful æ i ilal va bikop Abalo. Ha påbgy byggi af uvæ Rokil Dokik i 70. Foo: Tllbog D va g y fo kog a bygg å o. Hvoa fik o å il? Si i 900-all bgy kog a opkæv ka I 000-all ifø kog pg h a lå ø D fø ak lovalig blv ifø af kog i på Voigbog Slo blv a iø bø ilfal pg kog. Si 6 I app Bogc ka a ali fi ilalbog lig i æh af hvo, a bo ll på fi. Nå vikig ø gav a gav i gav. H u gig af gavgav, vik ighøvig ha få. af gav ka ikk pa i - ka u fi? Foo: Vikigu Laby Foo: Rokil Dokik Foo: A Wickö, Daak Bogc Haal ha væ på og, Abalo og Vala på koog - ka u hjælp a fi hj? I ilal, hvo all va blv ki, blv ig k bgav i i kik og faig på kikgå. Ma blv ali bgav aig o ø, å a ku Ju, å ha ag gopo ol. På Fy blv viki ghøvig bg av i i kib li Ki. På Vi u fo kigu Lab y ka a læ o ig. I gal kik ha j il ø ka a gav fo alig, p bgav i i ki æ og i k. D ø b g H fl af avlkik Ro ak kog kil Dokik. og oig b fø ki gav hl ilbag vikigkog Haa fa l Blåa. Si 6

8 v Vil u ø folk og fæ fa ilal, å ag il Milalc Væk k Hioi g Ulvbo og lc Mila Bohol F., g Nykøbi Okig luig af 000-all lu vikigi. D va ikk åa, a folk, lv gag, blv ig o, a u vi ikk læg vikig, o abj foi, blv ig o, a Daak u hav æ ig å g, a a ka kal y pio. M hva hav æ ig? Folk boa ig i by, o blv fl af og va g ø h hav b uligh fo a iv hal. D gal gu blv ikk ilb læg, i va all ki. D blv bygg kik og klo ov hl la, og ug æ og på koog il hllig by Jual j, o ku ag fl å. I Daak fik vi fo fø gag kv lov fo, hvoa a kull opfø ig. M lvo kog lv kv lov, va ikk ali lig go il a ovhol, fo va ag fj o ag. På kolbæk Foo: Ulvbog Gu f - Vlko il ilal Lig o i vikigi va bao i ilal ogå ko. Bø kull abj og hjælp il i faili. Fa 70 va ig bø hlig, hvi fik lov il a gå i fø kol. D h klokol og kaalkol. Ma kv ikk læg u, va gå ov il alfab, vi bug i ag. Bø læ auligvi ogå al og aaik. Fa 00-all fik ag købæ laikol h kull bø læ al fæigh på gal pog lai. D ha hl ikk ikk væ l! vi aig bug i ag. o på lai, a å g, gav? Fobi all y lig gi å Ha u lav i lki å og y. D b, o ig a : hå E hjælp Løg og lai Fi u af o u vill ha vu kap o ag i Daak i ilal v a pøv pil / Hva lav alilig bø? Håvækø blv a i læ, å va yv å. D og yv å a bliv ulæ. Håvæk ø blv hj og fø hu. Of log ogå i abj i fa væk. D ku bug, å blv gif. D blv oal gif, hav a abj o fa. Foo: Soø Klokik o i. D fø bøg g i kol va hio fa af ig vig g i a E uk i lu blv kv af k Ga Daak hioi Saxo, o kv væ k af af va E. D. 00-all Bif by Da kiv i ha la b på v u Dao Abalo, ha op k bi, æ lo af Aba ig ægig i Soø, hvo a i o hi v k o Daak på bog. Saxo i u vil vi Hv. g lig g i a kik o ag pill Saxo Rj øv p å, i xo Sa lig ilal. og iig i i Si 66 Si 67

9 Koog og i lal. Pav i Ro va kæp ag i hl Euopa i i Kio ko fa y og fik og fo a gob ko i å 09, a a kull ag på øv i kik, og ha b ig, og ag kog hu ig p va fø. I o koog Ju hvo, ia Palæ la ig hll og af. kull væ ygig il a lå kig ha blv kal i. Ha M på koog va y lag blv lå il i i 87. So va fø ak, a Val kog k a D il h. i 9, a ak fik ik la. D va på af i og bal il og ko g a på og Ha flag Dabog. Giv ag - bli affy Fo a ku ob hig la va vigig, a a hav igig våb. I Syuopa hav a opfu bli, lag kaaki. Ka u fi u af, hvilk ål a? Si 68 Fa luig af 800-all bygg a kik i Daak. E af fø va i Rib va af æ. D fø kik blv bygg i Rokil okig 00. D ukk okik a ka i ag fø bygg ca. 00. D blv ogå bygg ag klo. H bo uk og o. D vi g o hlb pla, å i klo opo fø hopial. D fyg ygo va p ll D o ø, o op io halv l af ak bfolkig ø af i 8. Slvo uk vi g o ygo og ici, å ku alig ka ogå a hav kyhlg ilky i kik ll klo. E kyhlg, a ka b il o bkyl. Ma ha og bug fo og, ha ilhø kyhlg likvi. D all b ykk kogl ll åb blo. okil Dokik i bgyl af 00-all, a bu hav kyhlg. D vill gø bø. Pav i Ro kull gok. Rokil fo o pæ af. D å gå, jl, i, og ig gå og gå og gå fø ko f. D pæ hav a æ ø: Sak Luciu vi ig fo ha og ag: D ig, kal væ kyhlg fo okik. D vil jg væ i al vigh, il i, og I kal ag i hovkal hj il Rokil. Luciu va pav i Ro fo cika.800 å i. Luciu by ly. Ha blv halhugg, foi ha va ki, va lig fobu a væ ki gag. Luciu blv a fo a væ hllig a, hlg, og ha blv f kal Sak Luciu. Næ ag blv o pæ fø h il kik fo a vælg likvi. D fik øj på hovkal, kaiu, ly o ol. D va Sak Luciu kaiu. Dø gik på å i opfyll. Pæ j u hj Luciu hovkal. M lig fø å Rokil k og fofælig: I Rokil Fjo hu på i fyglig havæo. Da kib ko jl, blæ op il kafig o. Fo a il o å a of af paag obo. D ak lo og ab blv op pæ, hav kai i i ak. Ha hav ikk ly il a ø, å ha kyll hjkall gag i pa va og ka va i fjo. Sak lag o ig. Da hø a æo : O, hllig Luciu, hvofo bæ u ig il og fojag ig fa i bolig, hvo jg ha vu ui af jæl, og iv ig i ly u i y øk? Luciu va fobal, og æo fova ak bøl i va, og ig ha i. Sa å pæ ikk hj il Rokil yba likvi. D foæll, a i a hvk pæ ll folk i Rokil ogi blv vig af kyhlg. v På o ig ag il. Ryg ig, a æo og vikigk gal ilbag il fjo. Hjælp h Dokik a fi all! fo gag Haal Blåa, å Dæo ka opp koogby. Tag Kalubog igig af i på u u i by, o u i g o ko fa po fi i app. I 6 fa Rfoaio i Daak. D ak afluig på ilal. Dak va ikk læg kaolikk, poa a lag ki. All klo blv lag. Ma ka og aig bøg ag af u o i la, f.k. Ø Klo, Eu Klo, Bøglu Klo, Æblhol Klo, Gåbøklo Muu og Duhol Klo. Foo: Avokov Kloui Ri kull lv f ogl ælig gl. I ilig al blv ha h il a faili fo a læ go a, a v v bo, væ høflig ov fo gæ, pill uik, yg og foæll hioi, a a og bgå ig i fi lkab. Ha læ lvfølglig ogå a i, a gå på jag, a lå, åk ogå a læ og g. Pig blv hj og læ a fø hu, a y og bo og pill uik. Sak Luciu og havæo Si 69

10 Fa i vil vikigg il oi ilal Å 9. Du i Ela kog Vala, hvo I vi lag og få Dabog hj - fj fl f. Tag på j g i, hvo Daak blv kab o afu ku vil vikig ll oig i å fø i ål. Hv pill fi lv bik (lill, ø ll kap). I kal ogå bug ig. Følg pill iuk på fl. Å 7. Du blv aa o u v byggi af Rokil Dokik - v ogag. = by pla og bik pill il høj START Å 79. Å 8. Du ag på og og ha go vi i jl - yk fl f. Å 9. Du fag i kap ll jæ, a og ki - yk fl ilbag... Å 6. Voigbog Slo å fæig, og kal fj fa - yk fl f. Å. Du ha ovå Jyk Lov, og i faghull - v ogag. Å. Du ha ikk lav i lki i laikol og få fiig - v ogag. Å 980. Du ha få job o ø v byggi af Tllbog - v ogag Å 00. So ø i Rib j u go og ha å il go h - yk o fl f. Si 70 Å 066. Vikigi lu, ikk u kap pig u ov. Å 09. Muk hol guj fo lag i fø koog - i u ov. Mål Å 6. Si 7

11 k a Da i l v l op k i o hi på g Ta Daak i ag og hl a i vikigi og ilal. Ma ka og få fol af, hvoa liv va gag v a bøg ogl af ag pæ hioik aakio, o ligg p ov hl la. H ka a oplv al lig fa æg vikig- og ilalou, lv pøv kæf liv i foi og bøg u jov akivi fo bå bø og vok. Go foøjl! 0 0 Bohol Milalc 06 Eu Klo Æblhol Klo Fiku Vikigpil 06 Skjolug La Rokil-Lj Muu Sagla Lj 7 Mu Rib Vikig Rib Vikigc Kog Jllig Bok Vikighav Ø Klo 6 Mogå, Åhu 7 Vikiguu Noa, Åhu Duhol Klo Kalubog Muu 0 Aggbog Naupak Åo Vikigby i Sbbu Nojylla Hioik Muu, Aalbog Gåbø Klo Muu, Aalbog Lihol Høj Mu Bøglu Klo Tllbog Glv Lgpak 6 Soø Klokik 7 Daak Bogc Si Vikigu Laby Ulvbog Hioik Væk 0 Vikigc Fyka 6 Muu Lolla-Fal Vikigkibu Rokil Rokil Dokik 09 0 Naioalu, Købhav 8 Milalc Si 7

12 SVAR Sva på opgav i ag = bliv lav a lug = fik i pa, øg fa bål hø = il ki, ha lå, ul ka, gy bobl føl = blø ul ka il ga y = hvi ikk a ig fo, å lå a ig ov fig Sva på opgav i 60 Må ag = Maag Ty ag = Tiag Oi ag = Oag Tho ag = Toag Fj og Fja ag = Fag Baag = Løag Sol ag = Søag Ulv b Ty a af h Fi Sø Tiø ogå opkal f Ty Sva på opgav i 6 M E Sva på opgav i 6: Dgav Pigav A ø Rava - av Bja bjø Bila lill bø Da ak Ulfhil - ulv Vikig Valkyi Ru Skjol Oi DOMMYo (a xcl ANNONCE... ikk ØDT S E A L N T E G I N G E 8 K A L F V E 0 S M Ø R 6 L N I 7 P E C K E V J Ø G B E R Æ 9 L E V E R R A N D Sva på opgav i 6 Vikigkog Haal Blåa kal hj il Tllbog Kog Vala So kal hj il Voigbog Slo og Gåå Bikop Abalo kal hj il Rokil Dokik Sva på opgav i 6 Abåu/ aio/obillfo/kolak/cykl Sva på opgav i 67 Poi Sva på opgav i 68 Milalbog igig Slagak. Dabog igig Capigvog fok Kolofo Ugiv af: Øak Tui Sø af: Abjak Fifo Rakio: Sa Jakob, Ki Boup og Doh Da A Layou og illuaio: Mai Ø Rau, aio.k E o ak fo hjælp il all ak vikig- og illaakio fo ipiaio il opgav og ihol. Tak il pojk Da Daak blv il fo poc okig ié, ihol og oyllig. Øak Tui Bagåpla 700 Næv T Viiaak.k Si 7 Si 7

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 17 Guø Du Læ o på b B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: yhå H h bå bu på u j øhå H bu å u, o u v oå yhå H bu h ø o bå b h bu hå H bu o bå v h ø bu på T p på h Foæ, hv h! 1 17 Guø Hvo? Du æ 17 Guø Hv? S bo Læ

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk MIDDELALDEREN Tj bj C B W på wb www.g. Sgg : : g : gægg : g Ð : ø D ø Eg Ly H j Ð Ag, K. S ø Ab b bp HbgB H Håå b g S y g Vbg D g æg Jy S ø j æ D å bæ Hby H Håå py Å O (Hg) ø S ø y j E p p Hbg yg bp Ab

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos Lokalavis H OS KV IC K LY & S U P E R B E S T 11 ias4you.k PIGERNES AFTEN TORSDAG DEN 5. MARTS... sup go ilbu og fokælls il pig hl fm il kl. 21.00 hos A L mo, Buik Chalo, Ca4you, C Pøls, Ckiosk/Skjol Bu,

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

RED BARNET NR. 5 DECEMBER 2011. Det nytter at give - vi fortæller historierne

RED BARNET NR. 5 DECEMBER 2011. Det nytter at give - vi fortæller historierne RED BARNET NR. 5 DECEMBER 2011 D y a giv - vi æll hioi A giv gav - Ma il g hl kopp å a ka a hjælp. O ko fa Mahila o å o lig væ u a løb oioløb il l R Ba abj. Hu f g uag løb å lag a fø æ fal af. M va hl

Læs mere

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/ Kulumiljø Kolæi o ii f bvivæi Nv N. Do 5 To io fo bo æ boliomå m mmby hu æy på Fæø o i Tóhv. 9 2 6 21 22 23 25 9 18 19 4 26 27 11 5 28 9 8 2 1 Ii á G Mi i 195 blv opf æhubbyl f.. i øby v Bóbi o l Jó Puo;

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. Af Mi M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 8-10 li FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅ: S, il fæi- iål fløb fyl. ÆRINGSMÅ OG TEGN PÅ ÆRING: S i læiål l å å læi. D jli ii il fløb Bifi i isi. il byi. Vjli å yb fløb, l ø i

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

Kerneprocesser Familieydelser

Kerneprocesser Familieydelser c Filil Filil øi 5.1 M øi filil 5.1.1 Ol ll filil øi 5.1.2 Afø filil øi 5.1.3 Aø i Ol ll Ol ll Ol ll øi øi øi hli øil ø l 5.1.2.1 5.1.2.2 5.1.2.3 F høi f ilii 5.1.3.1 Filil øi 5.2 Filil hå lø æi 5.5 M

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg G G ol by j, y h l o h ø, o D D? h o D. o l l o, h o l h h o p l o b å øj u å l h, på bu hu h,, h bu,. ø b 2 G D Røl Op J p op o o l ol l h bo: Cl Vlh. D ocll oo ho øl Cl, h l æ på u u o øl bo o ob, o

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE ANSK RAA IRÆT SAFUNSFAG K A E R AT E R I UNERVISNINGSATERIALE FRA 6. KLASSE T A V l, L p T S c A f Cl L Kj c lb Kl A l T P f K T O P j ù ù KAERATER ER PROUCERET AF TEATER O OG BLACK BOX TEATRE Kpl l p@.

Læs mere

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse.

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. E ti. Si t, u. S oå i i bo. E bi. i 23. i 24. E bi. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06 L K ILBU BÆI P 4 KL. 24 K 30 KU I VIKL 3 V. OB30 // B. 06 69 KU I L K 74 V. K4 // B. 69 KU BILLI BLIV IKK!!! BÆK 6 K! OV 100 FØ L IL Ø IF K BØ O V KØB P d 2-3 6 J BOBØ 175 V. OB6 // B. 35 99 KU IKK KVLIFYVÆKI

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby Issø-sko, fding Kikby Uyghd vd sko Uygg punk na udpgning i i 3 i i 3 i Uygg sækning na udpgning Issø-sko, fding Kikby i i 3 i i 3 i Piva-/Fisko, Egbjg Fisko Skoafikks foding Lok ai i k ø h k u ø ig a ng

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

Retshistorie, retslære og retssociologi

Retshistorie, retslære og retssociologi R, æ c V 2001/02 1 Lu Hb: Iuk Nu Fk-R Kukb (Kb 1716; 5 u, 1751), Cp XI [Sp ] Ffy [f æ] k å, f æ,,, å, å é kk B å æ, u bf fæ bå pf p L fæ f b f H å k b u [ f u f ækb] Sæ k kk å b, kk fæ å k På k fk på ff

Læs mere

Fra silo til helhed @jtm_hedensted HEDENSTEDERNE

Fra silo til helhed @jtm_hedensted HEDENSTEDERNE F hh @j_h HEDENSTEDERNE Bfu Ku fæb A æ, å bv jb u Bu f p hjæp M v ø 46.000 fæb 4 Kpv Sc O Læ Bæf F & Fæb Chf y pv: pf fp v v b Af A T, c.pych. u., EhvvPh, UKON Muvh fchf p p p u f h c f h c, p M. æ v

Læs mere

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24.

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. Si t, u. S oå i i bo. i 23. i 24. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D å ao. D åb t iu. D

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk December 2015. sådan!

MuligHeden. www.ikast-brande.dk December 2015. sådan! MuliH wwwi-b Dcb 2015 å! Så! T å å 12 i ui M ié bl l Du i u i u f u i MuliH i hå Ku l bløb, MuliH iå l f bl D by i, i hl æ ii yb l i D by hll i, i hl fæll l i Vi fæ f ful ublæi T il ll h ill il iiw l ié,

Læs mere

DEN GODE FORTÆLLING K APITEL HANDLINGEN. Fag: dansk. I dette kapitel skal I lære om: Hvordan man opbygger handlingen i film.

DEN GODE FORTÆLLING K APITEL HANDLINGEN. Fag: dansk. I dette kapitel skal I lære om: Hvordan man opbygger handlingen i film. K APITEL 3 HANDLINGEN DEN GODE FORTÆLLING Tyi L Rx I pil l I læ H pby hli i fil. Kll bll. H b pæ il hli. G. F 46 D lø f. Vi på hl æl, f yl y p. Hli, i på h. På b f å h cp l fili. H il?, pø h ø. D j i hl.

Læs mere

KÆRE DU :-) Tusind tak for, at du nu sidder på Bådteatret og skal se vores lille forestilling Nyhavns Roser.

KÆRE DU :-) Tusind tak for, at du nu sidder på Bådteatret og skal se vores lille forestilling Nyhavns Roser. 1 KÆRE DU :-) Tu k fo u u på Bå o k vo fo Nyv Ro. Fo o må bv j op f T Bouo o PoA o bv pu om j v væ ukø. Ko f S T o M m køkk m æ o åb j jæ. J v kk vv. J må væ m pojk. Smm om p o m m æ ø Juu oå på bø. O

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r 3 R y 2 ø pæ V R y D, æ h Ry B v æ æ, p ø æ h æ D æ y yv, v D 1 D D y h j ø p M M ø hæ æ, h : v y y y v L h v p A æ h y y y T yv H, æ R y 2 æ V D D pæ ph ø : A B R æ F, : h v ø v, S c y j Ty v h pp A,

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

A15001U SR A15 2,6 0,7 0,0 S ,8 A16001U SR A16 2,1 1,7 0,0 S ,6

A15001U SR A15 2,6 0,7 0,0 S ,8 A16001U SR A16 2,1 1,7 0,0 S ,6 Udløb Type Bassin Deloplande A A(red) A(fra) Qa Qt+i Opland Overløb Vandm. BOD Total N Total P A10001U SR A6A, A11, A10 47,5 12,2 0,0 S2 67.151 672 134 33,6 A1001U SR A1, A8, A1C 47,2 8,0 0,0 SOP1 44.255

Læs mere

Så er der fest i Det lille Elevråd

Så er der fest i Det lille Elevråd Hovå kol o kolfitioi Apil 2011 Elv fa Søvi bøt y kol Oa. 9. at va Søvi 6. kla på bø i Hovå. D ko kl. 9.00. Vi tat at bliv lt op i 4 upp 20 lv på hvt hol, 5 fa 6.a, 5 fa 6.b, 5 fa 6.c o 5 fa Søvi 6.kla.

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler I y G æ E æøj bj Hh å h Ih O G æ 3 Pæ æføb 6 T 1: Væ å 7 T 2: F æå 8 T 3: Afæ c 10 T 4: O 11 T 5: Pæ 12 T 6: T æjø 14 T 7: Må ff 14 Sb æjø 15 Væ y b 15 K 16 S h ff 16 Sb 18 Pæ h 18 Pæ 19 B b øb f 19 Af

Læs mere

Facebook.com/TTDM2015. VELKOMMEN Entré: 75 kr. Egne mad- og drikkevarer må ikke medbringes. Lørdag d. 5/9 kl. 11.00 DMDyrskuepladsen i Thisted

Facebook.com/TTDM2015. VELKOMMEN Entré: 75 kr. Egne mad- og drikkevarer må ikke medbringes. Lørdag d. 5/9 kl. 11.00 DMDyrskuepladsen i Thisted Facbc/TTD215 VKON é: 75 a- ia å i bi øa 5/9 l 11 DDypla i Thi TRAKTORTRÆK 215 U b U b l l i Bl U b Bli Bli l U bu b U b l i Bl l l bu i Bli Bl l U b U b l il Bl Bli U U b U b l U b b l i Bl l l i i Bl

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE DN RIGTIG GUIDSKOL RUN Bøg o ogå på: SPANIN 5 UGRS GUIDSKOL I S I ØSTN DRJSLDRUDDANNL DN JOBGARANTI I HL VR DNING UNIK RFUNDRINGSOR OG KARRIR PRSONLIG UDVIKLING VNNR FOR LIVT SUS D! SPORTSGUIDKUR NYH LAD

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

TRIN: klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

TRIN: klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. A M M B J TRIN: 8.-9. VARIGHED: 6-8 FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S h æh- å øb py h. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S æå p på på æ h. D j øb Dbæ S. by. Vj å yb øb ø. L h øb bå : K Læå Uø Op Pæ S E KOM GODT

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

191HJ001896 :61639190

191HJ001896 :61639190 F d hu Kon an 950 udg p md 2 302 Udb a 50 B N udg 5 028 3 904 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Sag 78 1 3 1972 1 293 191HJ001896 Kon a K anra ndommæg T 61639190 Ema an a@danbo g d Ana g ndommæg K anra ndommæg

Læs mere

Vaskemaskiner. Pris v. mere end 1 stk.: 44. Vaskemaskine F1492TD. Kapacitet: 8 kg. Centrifugering: 1400 o/min.

Vaskemaskiner. Pris v. mere end 1 stk.: 44. Vaskemaskine F1492TD. Kapacitet: 8 kg. Centrifugering: 1400 o/min. G A UD y-g... b V å Bgæ! Kc: 7 kg Dy Bgæ! Boch ovkmk P v. m 1 k.: 39 Kffmk Aom xc o Boch vkmk Vkmk WA28361N Kc: 7 kg Cfgg: 1400 o/m. Uk Hg 15 m., U/håvk, Fvk/k 10 ko 1150 w Uvg vmå 2 vmgm M kffmk 288,P

Læs mere

Tilbageblik og fremsyn. Indhold. 16 Dagligvarer når det passer. 10 Udnyt hullet i markedet

Tilbageblik og fremsyn. Indhold. 16 Dagligvarer når det passer. 10 Udnyt hullet i markedet 4 6 10 14 16 20 Ihl 4 DLF åæf 2015 Scb k il f ilæ, å il Åæf 2015, h l ku l å Tili Hl & C C. Fcifikk bku, kull læ, lb iækkl. Tilbblik fy 14 Fkuå 2015 Ekki f DLF il 2015-2018 ll i ful. Få k æi f l f å,.

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

Sådan gør du! 2. Sådan nu er du klar til at folde alle arkene på midten. ,,, , hop-4. hop-3. hop-5 ,,,,, , hop-6, hop-7. hop-9, ,,, d...

Sådan gør du! 2. Sådan nu er du klar til at folde alle arkene på midten. ,,, , hop-4. hop-3. hop-5 ,,,,, , hop-6, hop-7. hop-9, ,,, d... Julkal Såda gø du! Væsgo! Du sd lg u md ås julkal fa Ko To som ka gø js cmb du sjov fyld md bvægls I å ag julkal udgagspuk 18 gudbvægls som da bass fo bas moosk udvklg D hl kl Ba følg suko I kla l a komm

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid 2015/16 D U B U L C V FR f FR w h FR hw på N R N O K å y m vp L T F R FRØBJ j p p f f m - fmv hw f u f T - Kuuhu A www.. Tf. 64 71 20 31 Kæ V Cu mm D u v hu v v m f, m u på m hvvp på T. Fmv V Cu f på f.

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Storstrøm Bridge project

Storstrøm Bridge project Sampl dawigs fo th tchical dialogu fo th Stostøm Bidg poct 93200 Stostøm Bidg Sptmb 2014 Rvisio 1 a d Sigatu: v l bøl Bakk Fæ gga a dsv GULDBORGSUND Stømm poduktiosskol 29 8 Gåbs Masdø Kalv G åb s Vodigbog

Læs mere

STATIONS MODERNI- SERINGER

STATIONS MODERNI- SERINGER T- 2015-16 TRU. 372 Offi STTIOS MOERI- SERIER PLER FOR 2017-2019 I EOL TIL KOTRKT MELLEM TRSPORT- O BYISMIISTERIET O SB OM TRFIK UFRT SOM OFFETLI SERICE I PERIOE 2015-2024 1 Rih: R i hi SB h f i i i i

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl F v Up f hlpl Hlvåpp 12 v Mål f v j Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v j ål fll l fll v F fhl l vvlå Hlpl S Fællc S Rl 12 K jpl fpll l Sj I 17 h v 18 vh Mål Væh 11 Njyll jpl p

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 7. november Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Faaborg.

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 7. november Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Faaborg. 2014-17 Rf Kmmuby : 7. vmb 2016 Tpuk: 17:00.: S: D: Fb Ik C T y A A - k k L b T b S m S v S K Å P m K m A C B P E m B c p V b k c k O u F k K N S S u k b m C u B S c j A m P A Fvæ: Afbu: Kmmuby 2014-17,

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208611

.48716100. Sagsnr :208611 Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Ø mo g,3200h Kon an p 500 Sagn 208611 udg md 16 621 1 Da o05 01 B BONDEHUSI DYLFORENDENAFBLI NDGRUSVEJILANDLI

Læs mere

Kapitlet starter med ganske kort at repetere vokalerne. Eleverne skal arbejde med vokalernes rene lyde i de ord, de selv skal skrive.

Kapitlet starter med ganske kort at repetere vokalerne. Eleverne skal arbejde med vokalernes rene lyde i de ord, de selv skal skrive. Sd d-vjd 1 2 3 D fø ap hæf v v få, a h a abjd a. D åd, d abjd d, å baa, a a v a væ d hav udb af d. Va a Sd 2-8 Læå f d fø ap, a v æ: a d a væ va hv av. a d a d d av, å d a. a av d d f a fd udd. Ud abjd

Læs mere

Grundejerforeningen VED SØNDERSØ

Grundejerforeningen VED SØNDERSØ Vedtægter for Grundejerforeningen VED SØNDERSØ 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen VED SØNDERSØ. Grundejerforeningens hjemsted Ll. Værløse i Furesø Kommune. 2. Formål:

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal:

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal: Af M M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 1 Sv l vby. Vjl må yb fløb, lv mø.

Læs mere

Oure Friskole. Utrygheder ved skolen. Utrygge punkter Antal udpegninger. Utrygge strækninger Antal udpegninger 5 til til til 5.

Oure Friskole. Utrygheder ved skolen. Utrygge punkter Antal udpegninger. Utrygge strækninger Antal udpegninger 5 til til til 5. Oue ikole Uyghede ved kolen Piv-/ikole, Oue ikole Uygge punke Anl udpegninge 5 il 5 il 5 3 il il 3 il Uygge ækninge Anl udpegninge 5 il il 5 3 il il 3 il Svfodeling Skolefikken fodeling Svpocen f kolevejlyen

Læs mere

Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune

Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune F æ pp - f u f, pup pæ f N H T f æ f H æ f INDHOLDFOTGNL. INDLDNING.... LNLÆGNINGFOHOLD.... pæ.... ppæ..... pp -..... F f.... LOFOHOLD.... p- fæy.... y.... MILØMÆIG ONN.... ØONOMI FOHOLD.... TIDLN....

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Sagsnr :090000924MP. :JensHougaar

Sagsnr :090000924MP. :JensHougaar V a,1 am Kon an 1 495 ug p m 2 Ub a 75 B N j ug 7 132 5 769 Bo gm2 S u Væ Byggå G unm2 En g Sag 169 1 4 1963 749 F 090924MP Kon a JnHougaa nommæg,mde T 31621618 Ema Jn Hougaa @anbo g Ana gj nommæg JnHougaa

Læs mere

MC Hansen. Se side 19

MC Hansen. Se side 19 faxbug NR. - ONSDAG DEN 2. JANUAR 203 - ÅRGANG WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgav: www.faxbug.dk Billig D jæld a oplv a og bliv billig, di va fald i pi i å - hvi du få d fa Fax Fjva...

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Hvinningdal Aktivitetsforening

Hvinningdal Aktivitetsforening Hvga Avfog HAv fo HA85 - N. 90 - Ju 2014 HA85 å a væ gg jov... Bamo Rua fa ubmab fobo Go gag m æo 2014 håbo Faa bag ha LEDER ho INDHOLD Jubæumumm Iho Kæ Hvga, D m oh o, a jg by vomm HAv ugv. 90. M jubæumugv

Læs mere

Slutprodukt alle grupper kan finde noget om alle fokuspunkter til alle tider i en Reklamefilm for en transport-form.

Slutprodukt alle grupper kan finde noget om alle fokuspunkter til alle tider i en Reklamefilm for en transport-form. T. F å,. M: E ø bj hv hv bj åæ. G b bj ø v y. D bv- ;, v, hv. D v bj åæ åæ. S R -. P v b bj G Dv. D å ;, v,. D v hv c- æ v/ hv bj. E c c xbj v v å v hv b. - h å å b ( å). H j (,. T: B bj å ø v. D v Mx-.

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Eleverne præsenteres for forløbets læringsmål og får en kort præsentation af genren. Her er læringsmålene, som eleverne møder dem:

Eleverne præsenteres for forløbets læringsmål og får en kort præsentation af genren. Her er læringsmålene, som eleverne møder dem: Af Mi M B J TRIN: 7.-9. kl VARIGHED: 6-8 lki FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, hvilk fæih- viål fløb fyl h. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S vi v læiål kl å å læi h. D vjli iuki il fløb Øjvibi i iskiv.k il vbyi.

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere