DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid..."

Transkript

1 D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk l ikk ki. Og hvo ikk va og lov. Dgag log fokllig kog og høvig o ag. Hvoå bgy Daak å a lig la, vi k i ag? D k ov ag ag å fa ca. å 70 il å 00 pio kal vi ogå fo vikigi og ilal. D va lvfølglig g o fokl på Daak i bgyl og luig af 700 å, fæll fo hl pio, a va i, hvo k g: To på oik gu o ov fo y o, kio. D fø igig by blv gulag. Rgl og lov blv kv, å f ku ik, og la fik é kog. På æ 0 i ka u v a lø opgav læ g o i, hvo Daak blv il. Ha u bug fo hjælp uvj, ka u fi va på i 7 Opgav Vi u af a...? Ko u og oplv

2 Hv o opfø Fiku -vikig a fo hl faili kap, kæligh, f og foviklig på c. E jov kig i i vikig v. hil hil - vlko il vikigi Liv hj Ti fa ca. å 70 il å 00 kal vi fo Vikigi. Vikigi fi ku i la, vi i ag k o Daak, Nog, Svig, Ila, Fæø og Gøla. Vikig al oloik, og kv ikk bogav, u. Vikig k fo a ag på og og ply u o i Euopa. Sah og ok, a fl vikig va flig folk, jl u fo a hal a ll boæ ig fo a bliv bø. D ku ku la ig gø, foi vikig va g ygig kibbygg, øæ og avigaø. På bøg ho vikigfaili GRØNLAND Vikig bo a i laby, hvo yk jo. Laby va plac æ på va, å l ku jl il og fa va lig g væ a j ov la, a ku va få og ålig vj. Vikig va ok ikk å g al, vi i ag - va ogå bå gla og k af, u og jov og ul og æ. På bill u ypik vikiglaghu. Hvoa va o a bo i? Hva lug af? Hvilk ly ku a hø? Va o kol ll va? i i I Rib Vikigc ka a æ Lj kou hu og i Sagla bjg Rav la ka a bøg halp. i i g ilba j a o æ Fi kpl på hv af a v a ækk g il fokllig iuaio på bill. Så få u fol af, hvoa vill væ a bøg vikigfaili. ISLAND SKANDINAVIEN NORGE SVERIGE ATLANTERHAVET DUBLIN ØSTERSØEN YORK RUSLAND Hø Føl Foo: Sagla Lj NORDAMERIKA DANELAGEN FRANKERIRGET PARIS VINLAND KIEV Lug D y, a va ho i vikig hjl vill væ al fo bvælig, å a va u a jl. Tæk hvi ia fik øj ukk u? SPANIEN KONSTANTINOPEL BYZANTINSKE RIGE MIDDELHAVET Sag Si y Si

3 Vikigbø f Kog Skjol og okig Rokil Fjo opkal Naioalpak Skjolug La a o, bo i. o a akig af hal, ha læg. V Lj Muu ka Bø i vikigi h og a bø i ag. Vikig, a av va agik, og a fik a v, o av bø. Ka u gæ, hva i vikigav bø? Tæk g ll av og bill. Tip: ka go væ fl g il bill A Rava Bja Bila Da Ulfhil E go hioi! Ogå i vikigi ku a go li go hioi. Of hal o hl og gu, va pæ uholig, å a o vi køb a o bål fo a hol va. Hioi blv foal of af kjal. D va æ, o lv af a j u og foæll hioi. D ag, vi k, fø kv ag å og ha ok æ ig uvj. Så lv o vi ha ogl go hioi, å ok ikk hl a, gø jo ikk ålig. Hvi u all ha læ A A-hioi o Bowulf, å ha u hø o Flala. I vikligh fogik hioi i Lj. H hol fø ak kog il. D fø kog h Kog Skjol. Du ka lv læ hioi o Kog Skjol, ll åk få i o ll fa il a læ høj, åa o vikigbø hø. I Vikigi kv a ikk ikk bogav, u. D h f alfab, kal fuhak va ku få vikigi gik ikk i kol, og i Bø. a o, fø u ka u? po, ku kiv u på lij. Fø kiv u o u o. D all fi ig Så ka u ikk hu kå på og va, lo ka bå å Vikig Valkyi Ru kog. D va uf folk log Skjol o Da iby. Og la, vi i ag k og. E kib ko jl o. E jlig oag k k i gu Oi og Tho, l og ov hov på ku lill g, o lå på kjo a ky. Obo på kib va a ha å væ af, og hyl ha o kog op, igig fo ha løf D kog. gu Oi. Oi f og kæp ig E gag fo lææææg i hav a ak, blv øv og ply af f. Ma ba il u h a Si 6 k g v/w h i j p b l g ka a bva på u D fl uk hav. b Naioalu i Kø o alig af på Foo: Naioalu o y va al... og hav ig på jag, ø ha bjø. Skjol Skjol vok op. E ag ha og og kæp bjø, af MEN ha pæ i bæl!!!!! ol Skj b ag Bjø våb. fag, iil ha æ å luff a. Ha hol bjø bi a ha lykk il i. Ha kab f ll g Skjol blv go kog fo a f og ku æb bjø. Ko gavil ov fo i æ,. Ha gav gav il faig og va abo og jog f på flug l blv gal. Da ha ø, Skjo g jæl. Ko og y vill o, o g va g ka, ukk øj og og lag ha i bå a a il ha æ ha ba ilbag il gu, o i i i u på hav, og ha b våb. D kubb bå hav ha. Si 7 Foo: Lj Muu I vikigi va a ikk ba på a å o i ag. Ma blv huig vok. Bø kull hjælp il i faili a lav a, vak øj, gå i ak og a fik.

4 Sjov og lg Slvo bø i vikigi og ilal bug g i på a abj, å va ogå i il lg. Nå a yk iæ, gal oik o, læ a al, hva a kull ku fo a kla ig bå hov og hæ. I lg ku a øv ig på hvag abj og åk il kap. Vikig øv ig v a ø a og ufo hia il y. D blv hol æv, og va ikk liggylig, hv a hav v i i. Lg va ikk ku fo bø. Vok lg ogå. Fa ilak aga k vi kløgig, æk afolk, va go il pig, ka og løb. D a hø, a og ku løb huig, h ka. Foo: Glv Lgpak I Glv Lgpak ka a fl f kæ pøv u af vikiglg og fi ig kla o a vill hav. ig vik æg o Slå på hæ To pill ligg lig ovfo hia. Ma å ku ø på hæ og fø. Foøg a klapp i opill på håygg aiig, a u lv ugå a bliv klapp. D, fø ha klapp a 0 gag, ha vu. H kpl på lg, o bø og vok ha lg i vikigi. Du ka lg i v i kol ll i øk og foæl, å I på fi. Gå il Ila f il. Sa bgg fø bag lij a l kav hå hv i M æklo lag å klo plac f og bug klo f, a ka. D a på å p Kop g. a il a ko ilba i ipuk ø jo. Vi. væk g læ klo i få ka, o Si 8 Tæk øa hak o fø. D i hæ øg a a Spill i h i. Tag fa. Fo hia å ikk ø jo a ækk h å h a a v, a a ig o i væl i u af balac a væl. ll h fo ikk lv a g ø u kal Si 9

5 Hvi a vil vi o vikig kif fa gal gu il ki o, å ka a på Mu Rib Vikig bøg y uillig D Ki Vikig D gal gu E y gu I løb af 700-all ko uk fa Syuopa il Daak fo a gø vikig ki. Fø u kog Haal Blåa va kio al ub. D v vi, foi ha i Jllig, Daak hova gag, lo o u opill i ca. å 96. På å bla a Haal o va ig hl Daak og Nog og gjo a ki. S kal fo fo Daak åba. D ha ikk aig ag ag å, fø folk hol hl op a o på gal gu. Vikig o på fl gu. Gu bo i Agå fo kal gu ogå fo a. Alilig k bo i Migå. Rgbu Bifo a bo ll Agå og Migå. I Ugå bo jæ, va lag o, hælig og g æk kæp. Hl va ø ig. Gæ ugag... I Jllig ka a aig Haal u. D og aig g vi ikk v o hjælp akæolog a lø yi h I ag i il i ag, ug og å, åa ha ikk ali væ. Tilig fulg a åi og ol og å gag ov hil. Fo a æ gu gav vikig ugag av f a av, vi bug i ag. Ka u gæ hvilk? Må ag. Vikig o a å blv ukk h ov ahil på vog af h Alvi. Ty ag, o va gu fo kig, og lov Gu kog, Oi ag. Ha of i øj i Mi bø fo a få alv vio. Ha o av Hugi og Mui, flyv u i v fo a ku foæll Oi o al, hva ha. favlæg Jllig løb fovu. Jllig ha ikk væ al i flo fav, i i hvoa u, v å Ju af l ggiv Pøv a favlægg æl ak gag å u. blå ø gul hvi økgå Tho ag. M i o yk kæp ha o o i ha Mjøl. Nå ha kø i i vog ukk af g Tago og Tagi, o i Migå. 0 7 På ag kull vikig vak. På oloik h ba løgh å ka u ok gæ, hvilk ag? Ty i i høj hå, a ha lag ulv i læk fo a a: Ty ha bå få ugag og o jællak ø opkal f ig - hvilk? 9 Fj og Fja ag. D øk og gu fo kæligh og fugbah. Fj ha ava fo a afgø go på ak, og Fja fo a kæligh ll k vok. Sol ag. Sol blv ukk h ov hil af h Åvåg og Alæk, ulv Skoll lig i hæl. Jo gå u i Ragaok ag, Skoll få fa på ol og lug. V b af ø ka a i Bøgc Fuglgå læ g o gal gu. Si 60 Si 6

6 I vikigi og ilal pi a al i ag - ok gø og vællig. Fa ag j og vikig pæ y ava ig hj: valø, cio, fk, kao, kal, pb og hviløg. Vikig k ikk il f.k. kaofl og oa, o fø ko il Euopa fa Syaika i luig af ilal. Spi o vikig bål i hav o o og lav obø ov il. Pøv i Foo: D Gyl Sva D ikk og hygglig opkif på o l og ag igig go! H a lav vikigflabø. D ll koia, k. al ælk, pk. hoig, k. ko poio: l lu va, l kæ kol hakk bla ilæ ogå og halv ug). Dj ka og ca. kg gof l (halv hv ø a og ugl ja hviøl. Væ og kyi fa bææl, li havgy ll l i, å j bliv g. Dæ ø og æl hv ilæ, å lig y havgø bag ogl iu Bø. klapp il fla y bø ll ull o, kugl i l fa. Dj va i bål. på hv i på pa ll i Rokil og i caf aua Skk R v På? a l Sv u. På D Gyl va og av i. æg vikiga kk Løb æ i læ ag i u ka j Muu og ag på lal i v Lihol Hø il g ka u j ilba Milalc g. vi igig kogbø ilal ha fa a il, a v b ig ilb a va ikk bl o, hvoa vik i vikigi, o i y Vi v ikk å g k og igi Ma bug a. af u lav pæ Hvoa lav a a i ilal? D fl ak bø ka go li lvpoj, og åa ha væ lig i ilal. M hvoa lav a åa? Fi fø all igi i gal opkif. V hjælp af lå æ u igi i i ky-og-væ E go Poj af Kalfvlv. TAg Kalv Lv / kiæ i yck / ag Løg / kiæ gak aa / y ui Sø / al oc ky Igf / Pb / Nglick oc Vjbæ. Tag aa Ml oc Va oc giø Dy aff / El op / oc giff Lv ui / oc lg Dck ofv / la aa bagi halffi : Si 6 Til hav I vikigi uvikl a y kibyp, o gjo ulig a jl på og lag u i v. Vikig j il Fæø, Gøla og Noaika fo a boæ ig gag bo ikk a k. D j il Egla, Skola og Nofakig fo a jæl fa ig klo. Og j g Rula hl il Iabul, o vikig kal Miklagå. På j hal lokal og bag ykk, ku og y ava ig hj. I ilal og a ikk læg på og, hal gjo a aig i o il. Ny og ø kib gjo ulig a jl u og hj o æg va. Skib la gal Du k ikk all lg gælg. Ma ka på capll hu hj, i o i uk igpla v a i, a på gulv. Lg bgy g il af i blø lag ka la ib Sk : ig a og, kal l bo T. D po, gib y bg, huig fi på o og ø. f.k T. Ha ig K. D foæ: Skib la ig, æv, bigl, a ag og føl på og, o a ka obo på fi a og o ku væ ilal kib i vikigi ll, kap og klu.. F.k. kag, ka, ki, ha u i Nå u ha læ all y o, o a hl ikk læ g få hv 0 fa gag. Dla o. D, ku il a fi på fo ifi, ikk fi o i æ, fo a å ugå, og. ag ilb il ku vi Foo: Milalc og Vikigkibu/ViiDak Vlbko Lo Hv Så ø blo Viu E plao 9 Væk Va Ko fa hav 6 Få il a gæ 7 Sal og? 8 Hovigi 0 Fof igig vikigkib, i Rokil ka a u og jl i På Vikigkibu Fjo. Ma ka ogå ko l ki Ro af bu fu på v Nykøbig Fal På Milalc ib. k ig vik u ko. llig kib fa ilal ka a fl fok Si 6

7 Fa igbog il bog liv Vil u hø pæ hioi o, å ly a Blå på Tllbog u Haal il i powalk Valhalla, Hl ll Hiig Ma ig, a fø kog af Daak va vikig Go Gal. Ef ha ko ha ø Haal Blåa. På å foæ f il i ag. M kog og oig ha ikk ali haf å l v a hol fa i ag. D va vigig a vi, a a va æk. Så va ikk og, pøv a ag ag fa. Og hvoa ku a gø? l. D ø af fo ålig og fo Fø i i blv k ikk å ga. Dø va fo og, all k li a, å fø bø ll i kig g, bgav a g il. Foi kib bø å g fo viki kibæig hvo a hav fi og ig ø i kib, i ll i igig kib. D faig ill o op, å lig kib i u. blv fo bæ og bgav Maghav bygg bog il a bky ig lv og la. Haal Blåa bygg i å 980 igbog Tllbog, Fyka, Aggbog og Nobakk. S kog bygg ogå bog, i. Såa hav, a va bgy a gø i Syuopa. I 60 bygg Vala So af Daak ø ilalbog Voigbog Slo. Kik hav g ag og bygg ogå i. E af Daak agful æ i ilal va bikop Abalo. Ha påbgy byggi af uvæ Rokil Dokik i 70. Foo: Tllbog D va g y fo kog a bygg å o. Hvoa fik o å il? Si i 900-all bgy kog a opkæv ka I 000-all ifø kog pg h a lå ø D fø ak lovalig blv ifø af kog i på Voigbog Slo blv a iø bø ilfal pg kog. Si 6 I app Bogc ka a ali fi ilalbog lig i æh af hvo, a bo ll på fi. Nå vikig ø gav a gav i gav. H u gig af gavgav, vik ighøvig ha få. af gav ka ikk pa i - ka u fi? Foo: Vikigu Laby Foo: Rokil Dokik Foo: A Wickö, Daak Bogc Haal ha væ på og, Abalo og Vala på koog - ka u hjælp a fi hj? I ilal, hvo all va blv ki, blv ig k bgav i i kik og faig på kikgå. Ma blv ali bgav aig o ø, å a ku Ju, å ha ag gopo ol. På Fy blv viki ghøvig bg av i i kib li Ki. På Vi u fo kigu Lab y ka a læ o ig. I gal kik ha j il ø ka a gav fo alig, p bgav i i ki æ og i k. D ø b g H fl af avlkik Ro ak kog kil Dokik. og oig b fø ki gav hl ilbag vikigkog Haa fa l Blåa. Si 6

8 v Vil u ø folk og fæ fa ilal, å ag il Milalc Væk k Hioi g Ulvbo og lc Mila Bohol F., g Nykøbi Okig luig af 000-all lu vikigi. D va ikk åa, a folk, lv gag, blv ig o, a u vi ikk læg vikig, o abj foi, blv ig o, a Daak u hav æ ig å g, a a ka kal y pio. M hva hav æ ig? Folk boa ig i by, o blv fl af og va g ø h hav b uligh fo a iv hal. D gal gu blv ikk ilb læg, i va all ki. D blv bygg kik og klo ov hl la, og ug æ og på koog il hllig by Jual j, o ku ag fl å. I Daak fik vi fo fø gag kv lov fo, hvoa a kull opfø ig. M lvo kog lv kv lov, va ikk ali lig go il a ovhol, fo va ag fj o ag. På kolbæk Foo: Ulvbog Gu f - Vlko il ilal Lig o i vikigi va bao i ilal ogå ko. Bø kull abj og hjælp il i faili. Fa 70 va ig bø hlig, hvi fik lov il a gå i fø kol. D h klokol og kaalkol. Ma kv ikk læg u, va gå ov il alfab, vi bug i ag. Bø læ auligvi ogå al og aaik. Fa 00-all fik ag købæ laikol h kull bø læ al fæigh på gal pog lai. D ha hl ikk ikk væ l! vi aig bug i ag. o på lai, a å g, gav? Fobi all y lig gi å Ha u lav i lki å og y. D b, o ig a : hå E hjælp Løg og lai Fi u af o u vill ha vu kap o ag i Daak i ilal v a pøv pil / Hva lav alilig bø? Håvækø blv a i læ, å va yv å. D og yv å a bliv ulæ. Håvæk ø blv hj og fø hu. Of log ogå i abj i fa væk. D ku bug, å blv gif. D blv oal gif, hav a abj o fa. Foo: Soø Klokik o i. D fø bøg g i kol va hio fa af ig vig g i a E uk i lu blv kv af k Ga Daak hioi Saxo, o kv væ k af af va E. D. 00-all Bif by Da kiv i ha la b på v u Dao Abalo, ha op k bi, æ lo af Aba ig ægig i Soø, hvo a i o hi v k o Daak på bog. Saxo i u vil vi Hv. g lig g i a kik o ag pill Saxo Rj øv p å, i xo Sa lig ilal. og iig i i Si 66 Si 67

9 Koog og i lal. Pav i Ro va kæp ag i hl Euopa i i Kio ko fa y og fik og fo a gob ko i å 09, a a kull ag på øv i kik, og ha b ig, og ag kog hu ig p va fø. I o koog Ju hvo, ia Palæ la ig hll og af. kull væ ygig il a lå kig ha blv kal i. Ha M på koog va y lag blv lå il i i 87. So va fø ak, a Val kog k a D il h. i 9, a ak fik ik la. D va på af i og bal il og ko g a på og Ha flag Dabog. Giv ag - bli affy Fo a ku ob hig la va vigig, a a hav igig våb. I Syuopa hav a opfu bli, lag kaaki. Ka u fi u af, hvilk ål a? Si 68 Fa luig af 800-all bygg a kik i Daak. E af fø va i Rib va af æ. D fø kik blv bygg i Rokil okig 00. D ukk okik a ka i ag fø bygg ca. 00. D blv ogå bygg ag klo. H bo uk og o. D vi g o hlb pla, å i klo opo fø hopial. D fyg ygo va p ll D o ø, o op io halv l af ak bfolkig ø af i 8. Slvo uk vi g o ygo og ici, å ku alig ka ogå a hav kyhlg ilky i kik ll klo. E kyhlg, a ka b il o bkyl. Ma ha og bug fo og, ha ilhø kyhlg likvi. D all b ykk kogl ll åb blo. okil Dokik i bgyl af 00-all, a bu hav kyhlg. D vill gø bø. Pav i Ro kull gok. Rokil fo o pæ af. D å gå, jl, i, og ig gå og gå og gå fø ko f. D pæ hav a æ ø: Sak Luciu vi ig fo ha og ag: D ig, kal væ kyhlg fo okik. D vil jg væ i al vigh, il i, og I kal ag i hovkal hj il Rokil. Luciu va pav i Ro fo cika.800 å i. Luciu by ly. Ha blv halhugg, foi ha va ki, va lig fobu a væ ki gag. Luciu blv a fo a væ hllig a, hlg, og ha blv f kal Sak Luciu. Næ ag blv o pæ fø h il kik fo a vælg likvi. D fik øj på hovkal, kaiu, ly o ol. D va Sak Luciu kaiu. Dø gik på å i opfyll. Pæ j u hj Luciu hovkal. M lig fø å Rokil k og fofælig: I Rokil Fjo hu på i fyglig havæo. Da kib ko jl, blæ op il kafig o. Fo a il o å a of af paag obo. D ak lo og ab blv op pæ, hav kai i i ak. Ha hav ikk ly il a ø, å ha kyll hjkall gag i pa va og ka va i fjo. Sak lag o ig. Da hø a æo : O, hllig Luciu, hvofo bæ u ig il og fojag ig fa i bolig, hvo jg ha vu ui af jæl, og iv ig i ly u i y øk? Luciu va fobal, og æo fova ak bøl i va, og ig ha i. Sa å pæ ikk hj il Rokil yba likvi. D foæll, a i a hvk pæ ll folk i Rokil ogi blv vig af kyhlg. v På o ig ag il. Ryg ig, a æo og vikigk gal ilbag il fjo. Hjælp h Dokik a fi all! fo gag Haal Blåa, å Dæo ka opp koogby. Tag Kalubog igig af i på u u i by, o u i g o ko fa po fi i app. I 6 fa Rfoaio i Daak. D ak afluig på ilal. Dak va ikk læg kaolikk, poa a lag ki. All klo blv lag. Ma ka og aig bøg ag af u o i la, f.k. Ø Klo, Eu Klo, Bøglu Klo, Æblhol Klo, Gåbøklo Muu og Duhol Klo. Foo: Avokov Kloui Ri kull lv f ogl ælig gl. I ilig al blv ha h il a faili fo a læ go a, a v v bo, væ høflig ov fo gæ, pill uik, yg og foæll hioi, a a og bgå ig i fi lkab. Ha læ lvfølglig ogå a i, a gå på jag, a lå, åk ogå a læ og g. Pig blv hj og læ a fø hu, a y og bo og pill uik. Sak Luciu og havæo Si 69

10 Fa i vil vikigg il oi ilal Å 9. Du i Ela kog Vala, hvo I vi lag og få Dabog hj - fj fl f. Tag på j g i, hvo Daak blv kab o afu ku vil vikig ll oig i å fø i ål. Hv pill fi lv bik (lill, ø ll kap). I kal ogå bug ig. Følg pill iuk på fl. Å 7. Du blv aa o u v byggi af Rokil Dokik - v ogag. = by pla og bik pill il høj START Å 79. Å 8. Du ag på og og ha go vi i jl - yk fl f. Å 9. Du fag i kap ll jæ, a og ki - yk fl ilbag... Å 6. Voigbog Slo å fæig, og kal fj fa - yk fl f. Å. Du ha ovå Jyk Lov, og i faghull - v ogag. Å. Du ha ikk lav i lki i laikol og få fiig - v ogag. Å 980. Du ha få job o ø v byggi af Tllbog - v ogag Å 00. So ø i Rib j u go og ha å il go h - yk o fl f. Si 70 Å 066. Vikigi lu, ikk u kap pig u ov. Å 09. Muk hol guj fo lag i fø koog - i u ov. Mål Å 6. Si 7

11 k a Da i l v l op k i o hi på g Ta Daak i ag og hl a i vikigi og ilal. Ma ka og få fol af, hvoa liv va gag v a bøg ogl af ag pæ hioik aakio, o ligg p ov hl la. H ka a oplv al lig fa æg vikig- og ilalou, lv pøv kæf liv i foi og bøg u jov akivi fo bå bø og vok. Go foøjl! 0 0 Bohol Milalc 06 Eu Klo Æblhol Klo 9 0 Fiku Vikigpil 06 Skjolug La Rokil-Lj Muu 0 0 Sagla Lj 7 Mu Rib Vikig Rib Vikigc Kog Jllig Bok Vikighav Ø Klo 6 Mogå, Åhu 7 Vikiguu Noa, Åhu Duhol Klo Kalubog Muu 0 Aggbog Naupak Åo Vikigby i Sbbu Nojylla Hioik Muu, Aalbog Gåbø Klo Muu, Aalbog Lihol Høj Mu Bøglu Klo Tllbog Glv Lgpak 6 Soø Klokik 7 Daak Bogc Si Vikigu Laby Ulvbog Hioik Væk 0 Vikigc Fyka 6 Muu Lolla-Fal 8 0 Vikigkibu Rokil Rokil Dokik 09 0 Naioalu, Købhav 8 Milalc Si 7

12 SVAR Sva på opgav i ag = bliv lav a lug = fik i pa, øg fa bål hø = il ki, ha lå, ul ka, gy bobl føl = blø ul ka il ga y = hvi ikk a ig fo, å lå a ig ov fig Sva på opgav i 60 Må ag = Maag Ty ag = Tiag Oi ag = Oag Tho ag = Toag Fj og Fja ag = Fag Baag = Løag Sol ag = Søag Ulv b Ty a af h Fi Sø Tiø ogå opkal f Ty Sva på opgav i 6 M E Sva på opgav i 6: Dgav Pigav A ø Rava - av Bja bjø Bila lill bø Da ak Ulfhil - ulv Vikig Valkyi Ru Skjol Oi DOMMYo (a xcl ANNONCE... ikk ØDT S E A L N T E G I N G E 8 K A L F V E 0 S M Ø R 6 L N I 7 P E C K E V J Ø G B E R Æ 9 L E V E R R A N D Sva på opgav i 6 Vikigkog Haal Blåa kal hj il Tllbog Kog Vala So kal hj il Voigbog Slo og Gåå Bikop Abalo kal hj il Rokil Dokik Sva på opgav i 6 Abåu/ aio/obillfo/kolak/cykl Sva på opgav i 67 Poi Sva på opgav i 68 Milalbog igig Slagak. Dabog igig Capigvog fok Kolofo Ugiv af: Øak Tui Sø af: Abjak Fifo Rakio: Sa Jakob, Ki Boup og Doh Da A Layou og illuaio: Mai Ø Rau, aio.k E o ak fo hjælp il all ak vikig- og illaakio fo ipiaio il opgav og ihol. Tak il pojk Da Daak blv il fo poc okig ié, ihol og oyllig. Øak Tui Bagåpla 700 Næv T Viiaak.k Si 7 Si 7

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Nye innovationsformer

Nye innovationsformer Ny vasfm KOLOFON Ffa g llægg: Ma Js, Ksa Nls, Lass Sæ Js, M Lu, Sg Skv-Has, Rb Sgaa As g Aa Maa Auchamp Mgafklv: Asg Møll-Ols, Sø Rh, Mlla Klys, Ja-Chsa Buu g Jak Kss Ugv 2013 1. ugav, 1. plag Ugv af:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

abe agurk alarm albue alf alfabet altan ananas april ar arm avis avokado bad bade bage

abe agurk alarm albue alf alfabet altan ananas april ar arm avis avokado bad bade bage abe agurk alarm albue alf alfabet altan ananas april ar arm avis avokado bad bade bage bal balje bamse banan bane banjo bank bar barn baron bas basun bat ben bi bid bide bikini bil birk bjerg bjørn blad

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

De danske Hav-Fiskerier,

De danske Hav-Fiskerier, De danske Hav-Fiskerier, Geografisk Tidsskrift, Bind 6 (1882) Link til pdf: http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/gto/gto_0006-pdf/gto_0006_67630.pdf Link til webside: http://tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=67630

Læs mere

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark Fo på dn god ndvining og dnd æing - Dn a vaidiion i Danma NOKUT åonfnc dn 20 maj 2015 V. An Døg, diø Danma Adiinginiion Faa om vidgånd ddann i Danma - 46 vidgånd ddanniniion - 62 pocn af 2013-ngdomågangn

Læs mere

Fanø Nordsøbad Med Illustrationer, Kort og Bebyggelsesplan

Fanø Nordsøbad Med Illustrationer, Kort og Bebyggelsesplan Fanø Nordsøbad Med Illustrationer, Kort og Bebyggelsesplan Indeholder foruden fotografier gengivelser af skitser af Holger Drachmann. Træstik udført af xylograf F.Hendriksen Udgivet af Badebestyrelsens

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden Danmaks Tekniske Museum O P T I K & L Det kunstige øje - om mikoskopet og dets veden Y S Til læeen At bille både e fysik og kultuhistoie, e fo mange bøn en velbevaet hemmelighed. Dette til tods fo at alle

Læs mere

Her finder I de sange, som vi synger mest her i børnehaven. Tre små ællinger.

Her finder I de sange, som vi synger mest her i børnehaven. Tre små ællinger. Her finder I de sange, som vi synger mest her i børnehaven. Tre små ællinger. Tre små ællinger jeg engang så, Tykke og tynde var ude at gå, Men den ene lille ælling med en fjer på sin bag drillede de andre

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1 Side 4. ~~ M.rkl_gnlngen bagy_der Aften Kl. 2145 Oli!: urer til KJ. 430 'ærdlelølygterne lendes 2135 0R'.ukke. '10. Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ns OG relt og A t.. h a to.h han har

Læs mere

I EN SKOV EN HYTTE LÅ BALDER

I EN SKOV EN HYTTE LÅ BALDER BALDER Balder kravler rundt på kroppen hvor tror du mon, han lander nu? Han sidder her oppe på mit hoved, pas nu på han ikke falder ned for Balder han er fuld af ballade Nu faldt han lige ned. I EN SKOV

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

Nordiske sange. Sommerkursus Århus 2008. 1. Danmark nu blunder den lyse nat Thøger Larsen 1914 Melodi Oluf Ring, 1922

Nordiske sange. Sommerkursus Århus 2008. 1. Danmark nu blunder den lyse nat Thøger Larsen 1914 Melodi Oluf Ring, 1922 Sommerkursus Århus 2008 Nordiske sange 1. Danmark nu blunder den lyse nat Thøger Larsen 1914 Melodi Oluf Ring, 1922 Danmark, nu blunder den lyse nat bag ved din seng, når du sover. Gøgen kukker i skov

Læs mere

UNDERSØGELSER AF FORHISTORISK ULD OG TØIRESTER

UNDERSØGELSER AF FORHISTORISK ULD OG TØIRESTER STAVANGER MUSEUM / KKAARSHEFTE, ÅRHG. 19(1908), Ill. S. 1-24 Ill. UNDERSØGELSER AF FORHISTORISK ULD OG TØIRESTER fundne J NORSKE GRAVHAUGER. Af JOHAN HJORTH, OGNE. JÆDEREN. Under urbciclct moe] et prissh

Læs mere

Tiden den gik, en pige jeg fandt, måneskinsture sammen os bandt. Nede ved havnen vi sværmed vi to, lige til byen forstummed i ro.

Tiden den gik, en pige jeg fandt, måneskinsture sammen os bandt. Nede ved havnen vi sværmed vi to, lige til byen forstummed i ro. WÜtz Üá ÑÜ á Dragør, du perle ved Øresunds kyst, her har jeg levet med liv og med lyst. Fra jeg var lille - til jeg blev stor, klang i mit hjerte de jublende ord. Dragør Dragør, - dejlige by, lige skøn

Læs mere

2014 i ord og billeder

2014 i ord og billeder 1300 kursst går Ranrs HF & VUC, r har 125 medarbejre. Skolens toårge HF egn sg unge, r vl have en gymnasal uddannelse, mens enkeltfag fagpakk VUC egn sg bå unge voksne med fag fra 9. klasse højeste gymnasale

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Fortsættelse af Over Jerstal Menigheds historie fortalt af Lars Krüger.

Fortsættelse af Over Jerstal Menigheds historie fortalt af Lars Krüger. Over Jerstal Menighed iflg. Lars Krüger Side 1 af 13 Fortsættelse af Over Jerstal Menigheds historie fortalt af Lars Krüger. Jeg kom til Over Jerstal menighed i foråret 1 969, fra det der dengang hed Århus

Læs mere

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT POSEIDON 2-19 X POSEIDON 2-21, 2-21 XT POSEIDON 2-24, 2-24 XT POSEIDON 2-28, 2-28 XT Instruktionsbog... 3-8 Instruksjonsbok... 9-14 Instruktionsbok... 15-20 Käyttöohje... 21-26 Betriebsanleitung... 27-32

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

Harmonik en toneart og dens akkorder

Harmonik en toneart og dens akkorder Harmonik en toneart og dens akkord Harmonik sammenhængen mellem en toneart og dens akkord, og typiske måd at bruge disse akkord på. Hvis man har en melodi kan kendskab til harmonik hjælpe en til at finde

Læs mere