Ejerforeningen Dageløkke Feriecenter Husorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Dageløkke Feriecenter Husorden"

Transkript

1 Ejerforeningen Dageløkke Feriecenter Husorden Baggrund Denne husorden er fastsat i henhold til vedtægternes 20 og 21: 20: Medlemmet og de personer, der opholder sig i hans lejlighed, må nøje efterkomme de af bestyrelsen fastsatte husorden. 21: Såfremt et medlem overtræder de af generalforsamlingen fastsatte vedtægter og den fastsatte husorden, kan foreningen i tilfælde af grov eller oftere gentagen misligholdelse af forpligtelser i overensstemmelse med ejerlejlighedens regler herom pålægge medlemmet at fraflytte lejligheden med et passende varsel. Generelle bestemmelser Bestyrelsen gennemgår husorden løbende. Husorden er ikke alene gældende for ejerne, men for alle som opholder sig på foreningens områder uanset om de er ejere, lejere eller gæster. Generel adfærd: Alle skal optræde hensynsfuldt. Der må ikke spilles musik på et niveau som kan virke forstyrrende. Fra kl til 6.00 skal der være roligt. Brug af støjende værktøj herunder boremaskiner må ikke finde sted efter kl Der må ikke spilles bold mellem bygningerne. Der må ikke fordres fugle/dyr i nærheden af bygningerne. Hunde skal føres i snor på fællesområder. Efterladenskaber skal fjernes. Gentagen hundegøen er ikke acceptabelt. Det er ikke tilladt at spille bold, tegne eller male på bygningernes træ- eller murværk eller på anden måde beskadige bygningerne.

2 Fællesfaciliteter Sommersæsonen: I henhold til Skov- og Naturstyrelsen må fritidshuse benyttes fra den 1. april til den 30. oktober. I resten af året må fritidshuse kun benyttes i 4 uger til kortvarige ophold, herunder weekendophold. Pensionister må bebo deres hus i henhold til gældende lovgivning. Sæsonen i Dageløkke starter den 1. april. (Palmesøndag når denne er før den 1. april) Udendørsbelysningen slukker klokken 24. Hallen er åben med følgende faciliteter: Legeplads, boldbaner, værelser, toilet, vaskeri og fiskerenseplads. Udendørsområdet omfatter legeplads, minigolfbane samt petanquebane. Viceværten har træffetid mandag til fredag fra klokken Viceværten kan normalt træffes på telefon fra 8-16 mandag til fredag. Vintersæsonen: Går fra 1. november til 1. april Udendørsbelysningen slukker klokken 24. Hallen er aflåst og der skal buges nøgle. Der vil være både opbevaring i en del af hallen fra. 15. oktober til 15.april. Legepladsområdet og badmintonbaner er åbent. Hoppepuden vil være lukket og poletter til vaskemaskine købes ved viceværten. Der ryddes sne i fornødent omfang. Viceværten har træffetid mandag til fredag fra klokken Der vil blive afviklet maksimalt ferie i denne periode. Viceværten kan normalt træffes på telefon fra 8-16 mandag til fredag. Området: Parkering sker på de indrettede parkeringsområder. Bilkørsel og parkering mellem bygninger er ikke tilladt. Dog kan viceværten kan give dispensation i forbindelse med ombygning og reparation af bygningerne. Sandblæsning af både er ikke tilladt på nogen del af foreningens område. Både skal placeres på den dertil indrettede plads ved vandværksgrunden og må ikke placeres andre steder, på nær kortvarig parkering øst for hallen. Campingvogne og både må parkeres på pladsen øst for hallen i indtil 1 uge Der er vaskerum med vaskemaskine, centrifuge og tørretumbler på vest siden af hallen. Efter brug afleveres disse i ryddelig stand. Poletter købes ved købmanden. Der er 3 gæsteværelser i hallen. Udlejning sker ved henvendelse til viceværten. Hallen indeholder tennis- og badmintonbaner. Der er derudover legeplads med bordtennisbord og mooncars. Området passer af vicevært på nær hækkene ved ejerlejlighed 123 og 124.

3 Ejerlejlighederne Indvendig og udvendig vedligeholdelse på hviler den enkelte ejer i henhold til vedtægten 19: Bygningerne vedligeholdes så de fremtræder i pæn vedligeholdelsesstand. Alle bygninger gennemgås visuelt en gang om året af foreningen. Huse hvor der konstateres manglende vedligeholdelse vil modtage meddelelses fra bestyrelsen med opfordring til at få den manglende vedligeholdelse udført. Konstateres der herudover væsentlige mangler som kan påvirke andre ejeres bygning vil der blive krævet udbedring af disse. Udbedres manglen ikke kan de i henhold til vedtægten blive foretaget på ejers regning. Ejerne gennemgår selv hustage og inddækninger for utætheder. Lukning af vand i terrassehusene: Viceværten kan yde hjælp til at lukke for vandet i terrassehusene for vinderperioden. Der ydes kun bistand én gang pr. sæson. Husejer skal selv kontakte viceværten og ejerforeningen påtager sig ikke nogen form for ansvar for vandspild, idet ejeren skal selv løbende skal kontrollere, at vandet er korrekt og forsvarligt lukket. Bygningernes udseende 19 i vedtægten: Forsvarlig vedligeholdelse af alle fælles faciliteter og fælles arealer foranstaltes af ejerforeningen for dennes regning, mens såvel den indvendige som udvendige vedligeholdelse af de enkelte ejerlejligheder påhviler de enkelte medlemmer, hvorved bemærkes, at den udvendige vedligeholdelse dog skal ske i samråd med ejerforeningen således, at ejerlejlighederne bevarer et ensartet præg. Hvis en ejerlejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat frist. Oversiddes denne frist, kan bestyrelsen sætte lejligheden i stand for ejerens regning og om fornødent søge fyldestgørelse i foreningens panteret i henhold til nærværende vedtægter. Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre eller ydersiderne af vinduernes træværk eller lade opsætte skilte, reklame m.v. uden bestyrelsens samtykke. En ejer kan ikke uden bestyrelsens skriftlige godkendelse foretage ændring af bærende konstruktioner. Som vilkår for at godkende en ombygning kan bestyrelsen stille krav om, at ombygningen sker på grundlag af sædvanligt projekt, udføres af autoriserede håndværkere og i øvrigt i overensstemmelse med sædvanlige byggeforskrifter, offentlige krav m.v. Bygningerne skal som beskrevet i vedtægten have et ensartet præg. Der må ikke ændres på bygningerne oprindelige farvepalet. Denne er følgende: Terrassehuse Murværk: Dyrup Acryl - Hvid800 Sternbrædder, døre og udhus: Gori88 Grøn Umbra 720

4 Vinduer og gangdør: Samme hvide eller grønne farve. Hegn på læmur: Samme hvide eller grønne farve. Sokkel: Ubehandlet eller Grå Umbra. Marinahuse Murværk: Dyrup Acryl - Hvid800. Vinduer og døre: Gori88 - Blå RAL 5009 eller Gori88 - Hvid Træbeklædning: Gori88 - Lys Grå Umbra Sokkel: Ubehandlet eller Grå Umbra Rækværk mod vest: Må opføres i 2 på én i en højde af 92 cm. samt 62 cm Svømmehalshuse (ejerlejlighed ) Murværk: Blå RAL Sternbrædder, vinduer og døre: Gori88 - Hvid. Træbeklædning: Gori88 - Lys Grå Umbra. Sokkel: Ubehandlet eller Grå Umbra. Skal i øvrigt fremstå som ved opførsel og være ens. Havnehuse (ejerlejlighed ) Træbeklædning: Hvid lud og oliebehandling. Skal i øvrigt fremstå som ved opførsel og være ens. Søhuse (ejerlejlighed 123 og 124) Skal fremstå som ved opførsel og skal være ens. Søhusene er ved opførelsen opdelt i tre grundfarver: Dageløkke rød Hygæa Ext. Profdæk 20 Nr: Nu: Ny: Ng: Base 3: 9591 ml Dageløkke Grå Hygæa Ext. Profdæk 20 Ni: Nw Nl: Base 1: 9 liter Dageløkke sort Hygæa Ext. Profdæk 20 Standard sort: 10 liter

5 Bygningsændringer Bygningsarbejder med et omfang på mere end 3 timer må ikke foretages i sommerperioden fra 15. juni til 15. august Ved enhver ændring af bygningerne skal der fremsendes ansøgning til bestyrelsen. Herudover skal der indhentes byggetilladelse ved Langelands kommune for de bygningsarbejder hvor det i henhold til bygningsreglementet kræves. Der må ikke igangsættes noget byggeri inden tilladelse fra foreningen. Det påhviler ejer personlig at fremsende kopi af eventuel tilladelse fra Langelands kommune. Der er ikke givet nogen generel fuldmagt til nogen håndværker omkring afvigelser til dette. Såfremt ændringer vedrører bestyrelsen eller suppleanters ejendom skal den til enhver tid siddende revisor og revisorsuppleant sikre at ændringerne overholder de udstukne regler. Ved varmt arbejde påhviler det ejer at give bestyrelsen dokumentation for at den der udfører arbejdet har godkendelse til dette. Der skal endvidere ske anmeldelse til vicevært inden påbegyndelse af arbejdet. Der skal vedlægges et certifikat hvoraf det fremgår, at det firma der udfører arbejdet er certificeret til at udføre varmt arbejde. Hvis en ejer ikke overholde dette og der sker en skade, så vil der i henhold til vores forsikringsbetingelser være en selvrisiko på kr. (i 2008), som vil blive pålagt ejer. Varmt arbejde er arbejde med tagdækning eller arbejde med svejsning, skæring, lodning, tørring, opvarmning og andet varmeudviklende værktøj. Læhegn må alene opsættes i henhold til tegningsmateriale Der må ikke sættes klart glas eller råglas op som læmure til erstatning for de murede mure (Marinaog terassehuse) eller træ beklædningen (Havne-, Svømmehal- og Søhusene). Det må ikke opsættes parabol. Det må ikke opsættes brændeovne. Brændeovne der blev opstat og godkendt i forbindelse med den 1. byggetilladelse inden indlemmelse i ejerforeningen kan fortsat benyttes. Der må lægges fliser eller tilplantes på trekanten der opstår mellem terassehusene. Beplantningen må ikke være sådan at udsyn generes. Ændringen skal godkendes af viceværten. Der må opsætte solfanger (Solar Wall), hvis denne opsættes på redskabsrummets dør ved terrassen. Der skal søges om opsætning ved ejerforeningen, og der skal fremsendes tegning og beskrivelse samt datablad, tegning og dokumentation for at støjgrænsen der ifølge miljølovgivningen er højst 35 Db(A) målt 2 meter væk. overholdes. Det er ejers ansvar at støjgrænserne overholdes. Klager over dette rette til tilsynsmyndigheden som er Langelands kommune. Brugsperioden er 1. oktober til 1. april. Der må opsættes varmepumpe når følgende overholdes: Pumpen opsættes enten o i redskabsrummet o ved terrassen o i værelsesudbygningen o med en anden placering så den ikke er synlig udefra.

6 Der skal være ensfarvet udluftningsrist, udluftningshætte og størrelse. Der skal etableres afløb til kloak eller faskine ved udedel med varmetråd. Pumpen skal være med inverter, og støjgrænsen er ifølge miljølovgivningen højst 35 Db(A) målt 2 meter væk. Der skal være en afstand på 2,5 meter til nabo iflg. bygningsreglementet. Dispensation kan dog gives af Langelands Kommune Der skal søges om opsætning, og der skal fremsendes tegning og dokumentation for at støjgrænsen overholdes. Det er ejers ansvar at støjgrænserne overholdes. Klager over dette rette til tilsynsmyndigheden som er Langelands kommune. Brugsperioden er 1. oktober til 1. april. Forsikring: Følgende forsikringer er tegnet: Bygningsforsikring; Alle huse er bygningsforsikret gennem ejerforeningen til nyværdi. Erhvervsløsøreforsikring: Dækker al løsøre i hele centeret incl. indbo i de enkelte huse. Driftstabforsikring Dækker hvis der opstår et driftstab ved en forsikringsskade Erhvervsretshjælpsforsikring Arbejdsskadeforsikring Ved forsikringsskader er der en selvrisiko, som betales af ejer. Dette gælder dog ikke glas, rør og kummer. Markiser er ikke dækket af forsikringen. Beskrivelse af forsikringerne kan ses på hjemmesiden. Forsikringsskader kan alene anmeldes til foreningens vicevært. Overholdes dette ikke kan det medføre tab af ret til erstatning. 16. februar 2014

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement.

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus 1. Navn. medlemskab. værneting m.v. Foreningens navn er "Ejerforeningen Vestervang I". Foreningen har hjemsted i Vestervang 39, lejlighed

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 11 63 64 TELEFAX +45 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk Danske Bank reg. nr. 9541 konto nr. 2501709207 Giro reg. nr.

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015 Information om Indhold Side 2 Indhold Velkommen 3 Adresser 4 Ejerforeningen Ejerforeningens bestyrelse Bolignettet Bolignettets bestyrelse Administrator Elektricitet Vand Varme Telefoner, internet mv.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Råder etskatalog Individuel råderet Kollektiv råderet Installationsret B - ordning Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Generelt side 3 o Baggrund o Begreber Individuel råderet side

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Husorden for ejerforeningen Fyrholm

Husorden for ejerforeningen Fyrholm Husorden for ejerforeningen Fyrholm Kære naboer, Fyrholm indgår i en af Københavns mest spændende bebyggelser, Sluseholmen, som er anlagt med sigte på at skabe gode udfoldelsesmuligheder så tæt på centrum

Læs mere