Velkommen til foråret 2013!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til foråret 2013!"

Transkript

1

2 Velkommen til foråret 2013! Kære psykologistuderende Kursusgruppen vil gerne ønske dig et godt nytår og velkommen til et nyt semester. Det sidste halve år har budt på logistiske udfordringer i forbindelse med flytningen af Psykologisk Institut - udfordringer som vi håber at have bedre styr på nu, og som I, der deltager til vores kurser og foredrag, forhåbentlig ikke kommer til at mærke til fremover. Til gengæld har vi allerede nye udfordringer på banen. Disse er dog nogen vi selv har valgt at tage op, for at gøre det nemmere for jer der bruger vores tilbud. Vi vil i dette semester forsøge os med onlinetilmelding til kurser på billetto.dk, så I undgår at skulle sidde i kø i lang tid foran FAPIA-kontoret, og så I der bor langt væk, har bedre muligheder for at tilmelde jer kurser. Vi håber, forsøget vil forløbe smertefrit, så det kan blive en permanent løsning. I det forgangne år har vi sagt farvel til en hel håndfuld kursusgruppemedlemmer og sagt velkommen til lige så mange. I starten af året måtte vi sige farvel til Mette Vincentz-Nielsen og Carina Nygaard, og i sommeren sagde også Lise Fischer- Mogensen farvel til gruppen for at få mere tid til praktik og arbejde. Sammen med hende forlod Anne Mette Ravn gruppen, da hun efter at have afleveret speciale valgte at sige farvel til Danmark for en stund til fordel for et vikariat på Viken Senter for Psykiatri og Sjelesorg i Norge. I stedet fik vi fornøjelse af at byde velkommen til Mette Djernes Nielsen, Ditte Chor, Lasse 2 Petersen, Cecilia Avendaño og Michael Møller Lauridsen. Vi har allerede nydt godt af deres store arbejdsomhed og dejlige humør. I efteråret måtte vi sige farvel til Jacob Vestergaard, som tager et semester til Singapore på udveksling. Vi ønsker ham god tur, og siger mange tak for hans lange og tro tjeneste i kursusgruppen! Derudover siger vi farvel Didde Møller, der snart er færdig med sit speciale. Også stort tak til hende ikke mindst for hendes fantastiske evne til at skaffe gode kursusholdere i hus. Deres efterfølgere bliver Theis Rethoré og Marlene Kjeldsen. Vi har allerede erfaret at de begge er et par festlige typer, som vi glæder os til at lære bedre at kende. I foråret 2013 får vi desuden glæden af at have Maja Åvist tilbage som aktivt medlem efter hendes højskoleophold, men må i stedet sige midlertidigt farvel til Tina Lapirtis, der vil ud og opleve verden lidt god tur! Vi håber, at I finder vores program for foråret 2013 lige så spændende, som vi selv gør. Vi har som altid gjort vores bedste for at finde spændende, kompetente og alsidige kursus- og foredragsholdere, der kan give jer et indblik i den psykologiske praksis. Vel mødt! De bedste hilsner Kursusgruppen 3

3 Kursusgruppens medlemmer er Cecilia Avendaño Tlf: Ida Knakkergaard Haun Tlf: Lasse Petersen Tlf: Marlene Crone Kjeldsen Tlf: Michael Møller Lauridsen Tlf: Ditte Chor Tlf: Karen Vedel Tlf: Maja Åvist Tlf: Mette Djernes Nielsen Tlf: Theis Réthoré Tlf: Foredrag: Forbrugerpsykologi Ved. Psykolog Thomas Koester - Human Factors Specialist at FORCE Technology Forbrugerpsykologi beskæftiger sig med menneskets oplevelser og adfærd i relation til køb og forbrug af produkter og services. Man forsøger at finde svar på spørgsmål såsom hvad udløser impulskøb? Hvordan foregår forbrugerens beslutningsprocesser? Hvad er forklaringen på at nogen forbrugere nyder at shoppe mens andre bare skal have overstået indkøbene hurtigst muligt? Er der kønsforskelle hvad angår indkøbsadfærd og -vaner? Kan man bruge produkter til at skabe sig selv en ny identitet? Hvordan skal man designe sine produkter så forbrugerne får mest mulig lyst til at eje dem? Og hvordan skal man designe butikker og indkøbsmiljøer så kunderne synes at det er rart at shoppe? Kom og hør om spørgsmål som disse og andre emner såsom forbrug af kosmetisk kirurgi, ritualer knyttet til forbrug og børns oplevelse af indkøbsmiljøer. Foredraget tager udgangspunkt i psykolog, cand.psych. Thomas Koesters eget arbejde i FORCE Technology s afdeling for anvendt psykologi med projekter for blandt andet danske supermarkeder, forlystelsesparker, privathospitaler og havecentre og er krydret med en masse konkrete eksempler på metoder, teori, observationer og resultater af undersøgelser. Tina Lapirtis Tlf: Tid: Fredag d. 22. februar 2013 kl Kontaktpersoner: Lasse Petersen og Theis Réthoré 5

4 Foredrag: Militærpsykologi d. 1/ ved Niels-Ole Døssing Militæret eller, som det oftest omtales i dag: forsvaret, er også et rum, et hus, hvor nogle mennesker finder sig til rette og bestræber sig på at handle målrettet i et fællesskab. Eksistentielt set kan man sige, at enhver indretter sig i rum - begyndende med huden, så kroppen, så tøjet, så rummet omkring sig, så materien eller huset. Man finder et sted at være, finder ud af det, tilpasser sig, og engang imellem ser man på, hvor det er, man er, og reflekterer over det. Foredraget vil tage udgangspunkt i samspillet mellem den totale institution, forsvaret, og den enkelte, soldaten, og forsøge at finde de steder, hvor tilpasningen går igen som mønster og reflektere over, hvad der gør sig gældende i det. Udgangspunktet er konkrete cases fra behandlingen af repatrierede soldater og beskrivelsen af, hvordan de behandlingsmæssigt konkret er forsøgt hjulpet, men perspektivet og rammerne er alligevel psykologiens symboltydning: hvad siger psykologien om og til det samspil, man kan observere, og hvad i al verden skal man tænke om det? Referencer er foruden basal viden om PTSD, tænkere som Michel Foucault, Søren Kierkegaard, Martin Heidegger og objektrelations teoretikerne og deres praksis, men der diskuteres også gerne kognitive indfaldsvinkler. Foredrag: Internetpsykologi hvad ved vi egentlig om internetpsykologi? Dette arrangement tager udgangspunkt i et oplæg fra internetpsykolog og foredragsholder Anders Colding-Jørgensen, hvorefter vi som psykologistuderende får en unik chance for at deltage i en debat om, hvad vores opfattelse er af internetpsykologi og hvad denne niche kan bidrage med i nuog fremtidens psykologi. Anders Colding-Jørgensen skriver om sig selv: Som foredragsholder går jeg efter at inspirere og provokere til eftertanke. Jeg giver ikke praktiske anvisninger og sådan-gør-du-instruktioner. Jeg er i virkeligheden alt for utålmodig til at være en god underviser. Det, jeg bedst kan lide, er at detonere en mental håndgranat midt i mit publikums vante forestillinger. At skabe en varig forandring i deres måde at se mennesker, organisationer og internet på. Formen for dette arrangement vil være mere debatpræget end et traditionelt foredrag, hvilket i virkeligheden er særligt passende til et emne, der er alt andet end traditionelt. Det er ikke et krav, at du allerede kender til internetpsykologi, men blot at du har interesse for at udforske emnet med dine medstuderende samt en kompetent pioner og foredragsholder inden for området. Tid: Fredag d. 1. marts kl Kontaktpersoner: Ditte Chor & Michael Lauridsen 6 Tid: Fredag d. 8. Marts kl Kontaktpersoner: Marlene Crone Kjeldsen og Ditte Chor. 7

5 Foredrag: Offer for seksuelt misbrug Om Christine Centerets arbejde med ofre for seksuelle misbrug. Se evt. Christine Centeret er en åben, anonym rådgivning for mennesker, der har været udsat for incest eller andet seksuelt misbrug i barndommen. Rådgivningen er nonterapeutisk og åben for kvinder, mænd, pårørende og andre, der har interesse i emnet Foredrag: Compassion-focused therapy (CFT) ved Christina Schlander CFT hører til 3. generation af kognitiv adfærdsterapi. Medfølelsesfokuseret terapi (CFT) er praktiseret gennem mindst 30 år, og der er megen evidens der støtter tilgangen indenfor behandling af bl.a. depression, angst, spiseforstyrrelser mv. CFT er særlig rettet mod at facilitere selv-medfølelse og egenomsorg hos klienter, der i udpræget grad har tendens til at opleve skam og selvkritik og som hyppigt belastes af reaktioner fra det urgamle trusselssystem; angst og aggression. Skam og selvkritik vides i dag at spille en central rolle i udviklingen og vedligeholdelsen af en række lidelser og problemer fx angst, depression, personlighedsforstyrrelse og PTSD. Compassion Focused Therapy har bl.a. rødder i kognitiv adfærdsterapi, mindfulnesstræning, moderne neuropsykologi og neurovidenskab. Desuden er der inspiration fra psykodynamisk terapi (gestalt terapi) og humanistisk psykologi. Tid: Fredag d. 22. Marts 2013 kl Kontaktpersoner: Karen Vedel Essensen i medfølelsesfokuseret terapi er en kærlig grundholdning, der indebærer en stærk bevidsthed om egne og andre levende væseners psykiske smerte kombineret med et ønske om at gøre, hvad man kan for at mindske den. Medfølelse har i over 3000 år været kendt som en af menneskesindets vigtigste og mest karakteristiske egenskaber. Medfølelse bliver opfattet som et vigtigt middel til at regulere og balancere vores følelsessystem, omskiftelige sind og på forholdet til andre mennesker. Tid: Fredag d. 5. April 2013 kl Kontaktpersoner: Karen Vedel 8 9

6 Foredrag: Skizofreni kampen mod stemplet Mads Fabricius, triatlet og ekstremsportsudøver, vil i dette foredrag fortælle sin personlige historie om livet med en skizofrenidiagnose. Stemmer og tvangstanker var hverdag, indtil han opdagede, at de kunne håndteres ved hjælp af sport. Mads vil fortælle om de tider, hvor han var allermest syg, og om hvordan han oplevede sin sygdom. Han vil berette om, hvordan sporten blev hans redning; om hvordan hans krop helbredte hans sjæl. Kom og hør historien om, hvordan man kan gå fra at være en isoleret skizofrenipatient til at finde vejen tilbage til livet, ved at bruge motion som terapi. En historie om en rejse, hvor motionen satte gang i de processer som i sidste ende førte til en raskmelding. Mads Fabricius har de sidste par år deltaget ved flere af verdens største triathlon-konkurrencer og har flere danmarksrekorder i langdistancecykling. Han er i dag rask som følge af den intensive træning, og bruger i dag al sin tid på at undersøge, hvordan man tager kontrol over sit eget sind. Kursus: Mindfulness & Meditation psykologi i et østligt og vestligt perspektiv Ved Dr. Rashmi Singla & Mads Autrup Mindfulness stammer oprindeligt fra buddhismen, men er i de seneste år blevet integreret som et terapeutisk redskab og sundhedsfremmende praksis i den vestlige psykologi. Pågældende kursus har til formål at give en teoretisk og praktisk forståelse af mindfulness og meditation, ved inddragelse af nuancerede østlige og vestlige perspektiver. Formålet med kurset er: - At skabe indsigt i centrale begreber om mindfulness og meditation. - At skabe indsigt i casestudier, som benytter mindfulness og meditation i psykologien og erhvervslivet. - At skabe forståelse for betydninger, muligheder og begrænsninger i forhold til udbredelsen og anvendelsen af mindfulness og meditation i vesten. Kurset veksler mellem teoretiske oplæg fra underviserne, øvelser så som meditation og yogaøvelser, plenumdrøftelser, gruppedrøftelser, refleksionssessioner og film/ videoklip. Tid: Fredag d. 12. April kl Kontaktpersoner: Maja Åvist og Mette Djernes Tid: Lørdag og søndag den Marts 2013 fra kl Sted: 1325: 120, 128, 320, : 122, : 130 FAPIA-medlemmer 630 kr. ikke-medlemmer: 780 kr Tilmeldingsperiode: Februar elektronisk på Billetto.dk Antal deltagere: Max 20 - heraf 2 arrangører Kontaktpersoner: Ditte Chor & Michael Lauridsen 10 11

7 Kursus i Gestaltterapi Ved Niels Hoffmeyer, Cand. Psych. Aut. og leder af Institut for Gestaltanalyse. Kurset omhandler gestaltterapi som teori såvel som metode og vil således veksle mellem oplæg og øvelser. Kurset vil indeholde: 1. Et indledende foredrag om terapi og gestaltterapiens placering i dette univers. 2. Hvad skal og kan gestaltterapi bruges til og hvor er dens svagheder. 3. De centrale begreber i gestaltterapi gennemgås. 4. Øvelser hvor deltagerne prøver nogle af dens metoder. Deltagerne vil blive trænet i at lave gestaltterapi med demonstrationer, med gruppearbejde og med opsamling. Niels Hoffmeyer er autoriseret psykolog samt stifter og leder af Institut for Gestaltanalyse siden Instituttet er en terapeutisk efter- og videreuddannelsesvirksomhed og Niels Hoffmeyer underviser i psykoterapi, individuel såvel som gruppe, yder supervision, og underviser i at give supervision. Kursus: Gruppeterapi ved Per Thorseth Kursets indhold: At lede en gruppeterapi er som at være instruktør i en teatergruppe, hvor personer og roller skal afstemmes i forhold til hinanden. Det gælder om ikke at lukke op for mere, end man er i stand til at styre. I samspillet mellem deltagerne vil vi se på hvordan, der kan åbnes op for uhensigtsmæssige reaktionsmåder og dårlige vaner. Dette åbner øjnene for nytænkning og ved hjælp af nye redskaber, vil der blive vist, hvordan man kan træne sig i nye og mere hensigtsmæssige roller og adfærdsmønstre. Tackling af forskellige personlighedstyper vil blive demonstreret, og vi vil se på, hvordan man som ledende terapeut kan forholde sig i forhold til sin egen udvikling som instruktør og kommende psykolog. Metode: Metoden er Pers egen udviklet gennem 25 år. Den er en blanding af Psykodrama og Systemisk terapi. Psykodramateknikkerne ses som gode til at åbne op for følelserne og de systemiske teknikker som gode til at beskytte dem. Han er overvejende praktiker og fascineret af at bruge kroppen som instrument. Tid: Lørdag og søndag den Marts 2013 fra kl Sted: 1325: 120, 128, 320, : 122, : 130 FAPIA-medlemmer 530 kr. ikke-medlemmer: 650 kr Tilmeldingsperiode: Februaer elektronisk på Billetto.dk Antal deltagere: Min 20 max 25 - heraf 2 arrangører Kontaktpersoner: Ida Knakkergaard Haun og Maja Åvist 12 Tid: Lørdag og søndag den April 2013 fra kl Sted: 1325: 120, 128, 320, : 122, : 130 FAPIA-medlemmer 560 kr. ikke-medlemmer: 700 kr Tilmeldingsperiode: 4-9. Marts elektronisk på Billetto.dk Antal deltagere: Max 20 - heraf 2 arrangører Kontaktpersoner: Cecilia Avendaño & Theis Réthoré 13

8 Kursus: Metoder i kognitiv adfærdsterapi (KAT) Ved cand.psych.aut., specialpsykolog i psykiatri Christian Møller Pedersen, specialist og supervisor i psykoterapi, specialist i psykopatologi Kurset vil give en systematisk indføring i praktisk anvendelse af en række centrale metoder i Kognitiv Adfærdsterapi: Caseformulering, psykoedukation, socialisering til terapiformen, opstilling af problemliste og målsætning, registrering, situationsanalyse (kolonneskema eller kædeanalyse), forandringsstrategier (herunder eksponering, responshindring, struktureret problemløsning, kognitiv omstrukturering og adfærdseksperimenter) samt tilbagefaldsforebyggelse og afslutning. Formålet med kurset er, at deltagerne tilegner sig praktisk erfaring med de nævnte terapeutiske færdigheder, og deltagerne skal derfor være indstillede på aktiv deltagelse, gennem afprøvning af metoderne i forhold til almindelige dagligdags problemsituationer fra eget liv. Kursusformen vil veksle mellem teoretiske oplæg, rollespil og fælles erfaringsopsamling. Et vist teoretisk kendskab til modeller og metoder i kognitiv adfærdsterapi er en fordel, men ikke et krav. Det vil dog være en fordel at have prøvet kræfter med terapeutisk arbejde før, fx i interventionsmetode. Christian Møller Pedersen er til daglig ansat som ledende psykolog på Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov. Kursus: Introduktion til Mentaliseringsbaseret terapi (MBT) ved cand.psych Anders Løfting og cand.psych. Kenni Graversen Dette kursus vil fokusere på både den teoretiske og praktiske del af mentaliseringsbaseret terapi (MBT). Den teoretiske del af kurset vil indeholde en introduktion til selve mentaliseringsbegrebet, hvorefter terapeutens holdning, assessment af mentalisering og den overordnede behandlingsstruktur ved MBT vil blive gennemgået. Herunder vil de grundlæggende teknikker og interventioner, der kendetegner MBT blive fremlagt. Den teoretiske del af kurset vil være baseret på oplæg fra kursusholderne med efterfølgende opsamling og diskussion i grupper og på plenum. Den teoretiske del af kurset danner baggrund for en efterfølgende praktisk del. I den praktiske del vil interventioner og værktøjer ved MBT blive indlært via rollespilsøvelser. Under vejledning vil kursusdeltagerne parvis kunne skiftes til at have rollen som terapeut og klient og på den måde foretage terapeutiske samtaler, hvori de tillærte redskaber indgår. Tid: Fredag den 19. april kl 15-21, og lørdag den 20. April 2013 fra kl Sted: 1325: 120, 128, 328, 020, 028, : 118, 130 FAPIA-medlemmer 630 kr. ikke-medlemmer: 780 kr Tilmeldingsperiode: Marts elektronisk på Billetto.dk Antal deltagere: Max 20 - heraf 2 arrangører Kontaktpersoner: Karen Vedel Nielsen & Marlene Kjeldsen Tid: Lørdag og søndag den Maj 2013 fra kl Sted: 1325: 120, 128, 320, : 122, : 130 FAPIA-medlemmer 630 kr. ikke-medlemmer: 780 kr Tilmeldingsperiode: April elektronisk på Billetto.dk Antal deltagere: Max 20 - heraf 2 arrangører Kontaktpersoner: Lasse Petersen & Mette Djernes 14 15

Kursusprogram E11. Foredrag: Konflikthåndtering

Kursusprogram E11. Foredrag: Konflikthåndtering Kursusprogram E11 Foredrag: Konflikthåndtering ved Cand. Phil i pædagogik Karin Nielsen I de fleste situationer, hvor vi er sammen med andre mennesker, interagerer vi uden de store problemer, men engang

Læs mere

Kursugruppen prsæsenterer KURSUSKATALOG efterår 2012. Coaching som samtaleteknik. Kursus... Parterapi. Børn, unge og sorg. Her ligger lokalerne

Kursugruppen prsæsenterer KURSUSKATALOG efterår 2012. Coaching som samtaleteknik. Kursus... Parterapi. Børn, unge og sorg. Her ligger lokalerne Kursugruppen prsæsenterer KURSUSKATALOG efterår 2012 PEU ap er et ger o l o k y s P r fo k i t E Jura og i DRE ARBEJD SGLÆDE g tli ps rig... flygtninge og k FOREDR Kursus... VEJEN TIL BE øs Her ligger

Læs mere

Maria Blichfeldt Tlf: 53500545 Mail: maria.blichfeldt@gmail.com. Mail: clara.herskind1@gmail.com. Anne-Sofie Fredslund Tlf: 29674946.

Maria Blichfeldt Tlf: 53500545 Mail: maria.blichfeldt@gmail.com. Mail: clara.herskind1@gmail.com. Anne-Sofie Fredslund Tlf: 29674946. Velkommen til foråret 2015! Kære skønne studerende på Psykologisk Institut. I Kursusgruppen er vi glade for at kunne tilbyde jer kurser og foredrag igen i dette semester. Vi er stolte af, i dette forår

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Praktisk information 2. Foredrag: Reklamens psykologi 3. Foredrag: Mit liv som voksen med ADHD 4

Indholdsfortegnelse. Praktisk information 2. Foredrag: Reklamens psykologi 3. Foredrag: Mit liv som voksen med ADHD 4 Indholdsfortegnelse Kære medstuderende, Det er med stor glæde, at vi fra Kursusgruppen kan tilbyde hele fire foredrag og seks kurser i foråret 2012. Både emnerne og oplægsholderne er valgt med omhu, så

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT)

Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT) Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT) Handlingens kraft kognitiv adfærdsterapi og mindfulness En manual til psykiske vanskeligheder Udarbejdet af Janus Jakobsen Udgave d 12/1 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Familien i alkoholbehandling

Familien i alkoholbehandling Familien i alkoholbehandling - metode og inspiration fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familien i alkoholbehandling - metode

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling 2006 meta hodos efteruddannelse INDLEDNING: meta hodos efteruddannelse er udviklet på basis af mange års gode erfaringer

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

At bryde ensomheden ved at tale med andre

At bryde ensomheden ved at tale med andre At bryde ensomheden ved at tale med andre Samtalegruppe for unge med selvskadende adfærd med en narrativ og kognitiv tilgang Evalueringsrapport 2010 Birgitte Schjær Jensen CAFA Rapporten er udgivet i 2010

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk August 2006 15 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Tema: Sygdomsangst og behandling Mindfullness meditations-terapi Ny DSI-rapport om angstlidelser Møde med Aron T. Beck Efterårets foredrag ISSN 1601-8591

Læs mere

TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT BEHANDLINGSMETODE, PRAKSISBESKRIVELSE OG EFFEKTUNDERSØGELSE

TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT BEHANDLINGSMETODE, PRAKSISBESKRIVELSE OG EFFEKTUNDERSØGELSE Mette Auener Gammeltoft, Lene Correll og Nicolai Halberg Center for Traumeterapi, KKU - Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT

Læs mere

Relationer. Side 6-12 TEMA

Relationer. Side 6-12 TEMA DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 1-2013 Relationer Måske er jeg bange for at lukke et andet menneske ind, fordi jeg er mere følsom end andre. Jeg føler, jeg risikerer at brænde nallerne, hvis jeg

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

DCAA-nyt. www.dcaa.dk. Årgang 27. nr. 1. Maj 2010. Udgivet af DCAA, Dansk Center vedr. Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme

DCAA-nyt. www.dcaa.dk. Årgang 27. nr. 1. Maj 2010. Udgivet af DCAA, Dansk Center vedr. Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme DCAA-nyt Årgang 27. nr. 1. Maj 2010 Udgivet af DCAA, Dansk Center vedr. Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme www.dcaa.dk Hvem står bag dette blad? Det gør Dansk Center vedrørende Alkoholisme og andre

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

NYHEDSBREV 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING. Nu er det mændenes tur! FORÅRET 2014. Vi er godt på vej!

NYHEDSBREV 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING. Nu er det mændenes tur! FORÅRET 2014. Vi er godt på vej! 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING Af Mai-Britt Haugaard Jeppesen, Bydelsmødrenes Landsorganisation Vi er godt på vej! Vi skal ha slået alle myterne ihjel. Vi skal kende til fakta, så direkte udtalte

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

2-årig klinisk specialistuddannelse i eksistentiel ericksoniansk psykoterapi

2-årig klinisk specialistuddannelse i eksistentiel ericksoniansk psykoterapi 2-årig klinisk specialistuddannelse i eksistentiel ericksoniansk psykoterapi August 2014 Maj 2006 Specialistuddannelse for psykologer, læger, psykiatere og andre akademikere, der arbejder med samtaler

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi.

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi. 1 Kognitiv terapi - en behandlingsform i udvikling V/ Morten Sveistrup Hecksher f.1961 Aut. psykolog, specialist godkendt i psykoterapi og supervisor på videreuddannelses niveau MSH er stifter og indehaver

Læs mere

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet?

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Visionær Ledelse Forlaget Andersen 6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Af Dorthe Bastian, Colea Consult doba@colea.dk Indhold Denne dokumentation har følgende indhold: 1. Indledning Hvad

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Salsa. megareksi. rådgivning. - mændenes spiseforstyrrelse LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. som selvværdsværktøj

Salsa. megareksi. rådgivning. - mændenes spiseforstyrrelse LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. som selvværdsværktøj LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Salsa som selvværdsværktøj Officiel åbning af åben personlig rådgivning Ny rådgivning for unge nydanske kvinder med spiseforstyrrelser megareksi - mændenes

Læs mere