Kursugruppen prsæsenterer KURSUSKATALOG efterår Coaching som samtaleteknik. Kursus... Parterapi. Børn, unge og sorg. Her ligger lokalerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursugruppen prsæsenterer KURSUSKATALOG efterår 2012. Coaching som samtaleteknik. Kursus... Parterapi. Børn, unge og sorg. Her ligger lokalerne"

Transkript

1 Kursugruppen prsæsenterer KURSUSKATALOG efterår 2012 PEU ap er et ger o l o k y s P r fo k i t E Jura og i DRE ARBEJD SGLÆDE g tli ps rig... flygtninge og k FOREDR Kursus... VEJEN TIL BE øs Her ligger lokalerne Coaching som samtaleteknik ili m fa ÆR EF TISK A TER ER ED DIGH i o Sp og ol yk AG... ti ra ar N pi a er Børn, unge og sorg vt i og ol yk ps rts Parterapi

2 Velkommen til efteråret 2012! Kære medstuderende. Vi i Kursusgruppen glæder os over med denne folder at kunne præsentere efterårets kursusprogram. Vi synes selv, det er blevet til nogle spændende og varierede arrangementer, og vi håber, i er enige i, at der er noget for enhver smag og interesse. Kursusgruppen vil gerne sige tak for jeres store opbakning i foråret der var overvældende interesse for alle vores foredrag og kurser. Mange kurser var fyldt op allerede på første tilmeldingsdag, og ved enkelte foredrag blev vi desværre nødt til at afvise nogen i døren, da de reserverede lokaler af sikkerhedsmæssige hensyn, ikke kunne rumme alle interesserede. At kurserne bliver hurtigt fyldt op, kan vi ikke gøre noget ved. Vi har valgt at holde deltagerantallet på personer, da vi mener, det er meget vigtigt, at den enkelte deltager får mest muligt ud af kurserne. Derfor opfordres I til at møde op i god tid til tilmeldingen, der foregår på FAPIA-kontoret, hvis I vil sikre jer en plads på et af efterårets kurser. Kommer I først sidst i tilmeldingsperiodenog kurset er fyldt op, har vi dog altid ventelister til vores kurser, og det er før set, at man kan være heldig at komme med på et afbud, selvom man står som fx nr. 7 på ventelisten. Vi ønsker ikke at afvise nogen til vores foredrag, og derfor har vi i dette semester valgt at reservere auditorier til disse arrangementer. Dog med undtagelse af foredraget Jura og Etik for Psykologer, der fordi det lægger op til diskussion blandt de fremmødte, har deltagerbegrænsning på 30 personer. Vi er stolte af, for første gang i Kursusgruppens historie at kunne præsentere hele fem foredrag og seks kurser. Vi håber derfor, I vil benytte jer af tilbuddene, som vi har gjort os umage for at gøre så attraktive som muligt. Kursus: Fra individuel- til par- og familieterapi ved cand. psych. Trine Storch, cand. psych. Anne Østlund og cand. psych Morten Prahl. Se mere på Et praksisnært kursus med fokus på udfordringer og muligheder i par- og familieterapi. Under kurset vil vi komme omkring nogle af de dilemmaer, udfordringer, muligheder og begrænsninger der ligger i valget mellem terapi med en eller terapi med flere. Vi vil bl.a. fokusere på: 2 15 Hvad taler for valget af parterapi og/eller familieterapi frem for individuel terapi? Betydningen af det indledende møde i par- og familieterapi. Hvad gør man i praksis? Hvilke udfordringer står terapeuten overfor i arbejdet med par og familier? Terapeutens neutralitet - hvordan forholder man sig upartisk overfor flere? Hvilke problemstillinger oplever vi typisk i par og familieterapi? Hvilke terapeutiske begreber/teorier oplever vi som nyttige praktiske værktøjer i arbejdet med par og familier? Hvad vil det sige at være familiepsykolog? Arbejdet vil være dialogbaseret såvel i den store gruppe som i mindre grupper, hvor der også vil være indlagt forskellige øvelser. Tid: Lør. d. 24. november og søn. d. 25. november kl begge dage FAPIA-medlemmer 530 kr. ikke-medlemmer: 650 kr Tilmeldingsperiode: 29. september - 2. oktober på FAPIA-kontoret Kontaktpersoner: Karen Vedel & Michael Lauridsen

3 Kursus: Coaching som samtaleteknik ved erhvervspsykolog, cand.psych.aut. Hanna El-kholy Uanset hvilken retning man vælger som psykolog, vil det være til stor gavn at have nogle grundlæggende samtaleteknikker i værktøjskassen. Coaching er et udviklingsredskab, som du kan anvende til at udfolde dit eget og andres fulde potentiale. På dette kursus i coaching vil vi komme omkring: Hvad er coaching? Hvornår kan vi bruge coaching? Rammesætning for den gode samtale Kontrakt Spørgeteknikker Konkrete coachingværktøjer/redskaber Metoder til afrunding af en samtale På dette kursus vil vi udelukkende fokusere på coaching i individuelle samtaleforløb. Du vil på de 2 dage veksle mellem rollerne som coach, klient og observatør. Således er det vigtigt, at du inden kurset har gjort dig klart, hvilke personlige problematikker eller udviklingsområder, du har lyst til at sætte i spil. Arbejdsformen vil veksle mellem korte teoretiske oplæg, træning, feedback, refleksion og dialog. I efterårssemesteret vil Kursusgruppen lige som resten af Psykologisk Institut være flyttet over i universitetsparken, hvor vores arrangementer også vil blive afholdt. Præcist hvilke lokaler de enkelte arrangementer finder sted i, er beskrevet inde i folderen under de enkelte arrangementer. Tilmeldingen foregår som det plejer på FAPIA-kontoret, der nu er placeret i bygning Hvis man går ind i Samfundsfaglig Kantine og op på 1. sal, skal man gå til venstre gennem den lille læsesal, FAPIA-kontoret ligger til venstre på gangen udenfor læsesalen. Vi håber denne folder vil kunne svare på dine spørgsmål angående vores arbejde og arrangementer. Er du i tvivl om noget, eller har du andre spørgsmål til Kursusgruppen, er du meget velkommen til at tage fat i en af os på instituttet, eller sende os en mail. Du finder en liste og billede af Kursusgruppens medlemmer på side 4 i denne folder. Kursusgruppen søger jævnligt nye medlemmer, så hvis du kunne tænke dig at være med i en gruppe, hvor socialt samvær og praktisk, fagligt arbejde går op i en højere enhed, så hold øje med opslag rundt omkring på instituttet, eller send os en uopfordret ansøgning. Med disse ord vil vi gerne ønske jer et godt semester og et godt efterår. Vi glæder os til forhåbentligt at se mange af jer til vores arrangementer - Kursusgruppen Tid: Lørdag og søndag d november 2012, fra kl FAPIA-medlemmer 630 kr. ikke-medlemmer: 760 kr Tilmeldingsperiode: 29. oktober -2. november på FAPIA-kontoret Kontaktpersoner: JacobVestergård & Lasse Petersen 14 3

4 Kursusgruppens medlemmer er Kursus: Positiv Psykoterapi ved cand. psych. Christian Møller Pedersen Fra venstre Telefon nr: adresse: Ditte Chor Maja Åvist Michael Møller Lauridsen Tina Lapirtis Ida Knakkergaard Haun (kasserer) Karen Vedel (formand) Jacob Vestergård Didde Møller Mette Djernes Nielsen Lasse Petersen Cecilia Avendaño Christian Møller Pedersen er specialpsykolog i psykiatri samt specialist og supervisor i psykoterapi og psykopatologi. Han er daglig leder af Klinik for Selvmordsforebyggelse i Århus og har bidraget til bogen Positiv psykologi (2008), og til Kognitiv terapi, nyeste udvikling (2012). På dette kursus vil psykolog Christian Møller Pedersen fokusere på, hvordan positiv psykologi kan bidrage med modeller og metoder til klinisk psykologi mht. både assessment og terapi. Teoretisk tager kurset udgangspunkt i Martin Seligmans idé om det behagelige, det engagerede og det meningsfulde liv. Konkret skal vi beskæftige os med, hvordan disse tre elementer kan bygges ind i terapiforløb og kombineres med standardmetoder ift. f.eks. depression og angst. Undervisningen vil bestå af oplæg, diskussion og rollespil. Deltagerne opfordres til på forhånd at tage en gratis personlighedstest vedrørende signaturstyrker på internettet (VIA-IS), og resultatet heraf vil danne udgangspunkt for lidt personligt udviklingsarbejde på kurset. Derud over vil der blive rig lejlighed til at træne diverse metoder indenfor positiv psykoterapi, ligesom der udleveres en lille manual til terapiformen. Tid: Fredag d. 9. november kl 15-21, lørdag d. 10. november kl FAPIA-medlemmer 580 kr. ikke-medlemmer: 700 kr Tilmeldingsperiode: oktober på FAPIA-kontoret Kontaktpersoner: Didde Møller & Cecilia Avendaño 4 13

5 Kursus: At skabe rammer for psykologisk arbejde med børn ved cand. Pæd. Psych. Berit Falkenstrøm og cand. Pæd. Psych. Lone Bryder At skabe en god relation til børn og unge kræver personlige kompetencer og stiller krav til psykologens egen udvikling. Vi vil arbejde med metoder til at skabe en terapeutisk alliance til børn og unge. Vi vil konkretisere, hvad den svære samtale kan indeholde ved hjælp af praktiske eksempler fra vores daglige praksis, bl.a. ved videoklip og cases. Kursusdeltagerne får her mulighed for at arbejde selvstændigt i grupper. Vi vil arbejde med børn i en almen udvikling samt børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og opmærksomhedsforstyrrelser. Berit Falkenstrøm er ansat i PPR, Vejle og har tidligere beskæftiget sig med belastede familier gennem arbejde på Familieinstitutionen Bethesda. Lone Bryder er ansat i PPR, Vejle og har mange års erfaring med børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.de har begge privat praksis i Horsens og er i gang med specialistuddannelsen i børneneuropsykologi. Foredrag: Børn, unge og sorg ved Helga Mosdal, cand. psych., specialist i psykotraumatologi. Foredraget tager udgangspunkt i det kliniske arbejde i Rådgivningen Børn Unge & Sorg, der har afdelinger i København, Odense og Århus. Det er et gratis behandlingstilbud til børn og unge fra 0 28 år, der lever med alvorligt syge forældre/søskende eller som har mistet forældre/ søskende efter alvorlig sygdom, selvmord eller ulykker. Helga Mosdal vil fortælle om målgruppen, hvilke problemstillinger og reaktioner, der er karakteristiske for målgruppen, og hvordan der arbejdes terapeutisk med disse i de forskellige tilbud. Hun vil komme ind på forskellige tilgange der bruges i arbejdet med børn og unge, forskellige metoder afhængig af problemstilling og alder. Endeligt vil der også blive talt om, hvordan man som professionel kan være opmærksom på disse børn og unges behov, herunder hvordan man kan øge opmærksomheden på de problemer, der kan være tegn på en mere kompliceret og behandlingskrævende sorgproces. Arbejdet vil blive illustreret vha. eksempler fra praksis. Helga Mosdal arbejder i Rådgivningens afdeling i Århus. Tid: Lørdag og søndag november kl begge dage FAPIA-medlemmer 530 kr. ikke-medlemmer: 650 kr Tilmeldingsperiode: oktober på FAPIA-kontoret Kontaktpersoner: Karen Vedel & Ida Knakkergaard Tid: Fredag d. 28. september 2012 kl Sted: Lokale 011, bygning 1324 Antal deltagere: Ubegrænset Kontaktpersoner: Didde Møller & Michael Møller Lauridsen 12 5

6 Foredrag: Jura og Etik for Psykologer ved cand. jur. Dagmar Brøndt Kjær, Dansk Psykologforening. Kursus: Narrativ Terapi ved cand. psych. Anette Rønnow Fuglsang. Enhver psykolog vil gennem sit arbejde møde forskellige juridiske og etiske problemstillinger og dilemmaer, der ikke har en enkelt løsning. Hvordan forholder psykologen sig fx når vedkommende: får oplysninger om belastende begivenheder i hjemmet hos sin unge klient? der er ansat i Kriminalforsorgen, får oplysninger fra en klient, der kan føre til opklaring af en mordsag? der er hyret af en virksomhedsleder til at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø, får meldinger fra en stor del af de ansatte om utilfredshed med ledelsens udemokratiske tilgang? Dette er eksempler på problemstillinger, der vil blive taget op i foredraget, med henblik på at klargøre de juridiske forpligtelser og lovgivninger der sætter rammer for det psykologiske arbejde, herunder tavshedspligt og den skærpede indberetningspligt. Hvad har disse rammer af konsekvenser for skabelsen af tillid og alliance i det psykologiske arbejde? Foredraget vil lægge op til debat blandt de fremmødte, og for at få mest muligt ud af en sådan debat, vil der kun være plads til 30 deltagere til foredraget. Så kom i god tid det er først til mølle! Tid: Fredag d. 5. Oktober kl Sted: Lokale 036, bygning 1325 Antal deltagere: Max 30 - heraf to kursusarrangører Kontaktpersoner: Karen Vedel & Cecilia Avendaño På dette kursus vil der blive introduceret nogle grundideer samt praksisformer inden for den narrative tilgang. Vi skal på opdagelse i, hvordan man arbejder med problemhistorier samt de foretrukne historier, som er i overensstemmelse med, hvordan et menneske ønsker at leve sit liv. Vi skal bl.a. træne: eksternalisering af problemer problemet er problemet og personen er personen. Bevidning en metode hvor vi som tilhørere deler, hvad der vækkes i os, når vi lytter til et andet menneskes fortælling. Dokumentation i form af brev- eller digtskrivning, som er en terapeutisk intervention til at fastholde vigtige ord. Anette Rønnow Fuglsang vil gerne invitere ind i et seriøst men i høj grad legende rum, hvor fokus vil være rettet mod den praksisnære brug af den narrative tilgang, og hvor man sammen kan udforske og mest af alt træne en række forskellige praksiskort. Anette Rønnow Fuglsang er cand. psych. og har de sidste 15 år primært arbejdet med familiebehandling. Hun har pt. egen praksis og ansat på Vuggestedet i Aarhus. Ligeledes er hun ekstern lektor på Psykologisk institut, hvor hun underviser i interventionsmetode. Tid: Lør. d. 27. oktober og søn. d. 28. oktober kl begge dage FAPIA-medlemmer 530 kr. ikke-medlemmer: 650 kr Tilmeldingsperiode: oktober på FAPIA-kontoret Kontaktpersoner: Tina Lapirtis & Mette Djernes 6 11

7 Kursus: Terapeutiske Færdigheder ved cand. psych. Helge Lassen Med udgangspunkt i en psykodynamisk referenceramme ser vi på, hvad der er virksomt i den terapeutiske proces. Vi arbejder med terapeutens indre indstilling på den ene side og konkrete interventionsmetoder på den anden side. Sammensmeltningen mellem terapeutens indre indstilling og de konkrete metoder skaber det rum, hvor terapien for alvor kan udfolde sig. Hvad angår terapeutens indre indstilling, vil vi bl.a. arbejde med selvkontakt, centrering, nærvær, sansning, empati og resonanskassen. Hvad angår interventionsmetoderne, vil vi bl.a. arbejde med samtalen, fra tanke til krop, kroppens informationer, at finde det indre rum, ressourcer og følelser. Formen vil veksle mellem teoretiske oplæg, refleksion, øvelser og opsamling på plenum. Vi vil låne fra mange terapeutiske retninger. Det fælles for dem er, at de kan bruges til at bringe klienten i en dybere selvkontakt. Kursusholder Helge Lassen er autoriseret psykolog og ansat ved Kræftens Bekæmpelse. Desuden har han en privat praksis og kursusvirksomhed. Foredrag: Mødet med østlig psykologi, flygtninge og krig ved stud. cand. psych. Kasper Haun I grænselandet mellem Burma og Thailand ligger en klinik, der yder gratis læge- og psykologhjælp til de mange burmesere, der bliver tvunget til at forlade deres hjemland pga. krig mellem regeringens militær og etniske oprørsgrupper. I dette foredrag fortæller psykologistuderende Kasper Haun om sit 6 mdr. arbejdsophold på klinikken i grænselandet. Dette var en uofficiel del af hans studieforløb som et alternativ til et udvekslingsophold et alternativ som bød på uforudsigelige, men gode erfaringer og spændende oplevelser. Kasper vil ud fra en oplevelsesorienteret og kulturpsykologisk vinkel berette om de udfordringer, der opstod i mødet med en fremmed kultur i uvante omgivelser. Arbejdet med flygtninge i en østlig kultur skulle vise sig at sætte spørgsmålstegn ved anvendeligheden af den vestlige måde at forstå psykologi på. At arbejde i en kultur, der langt fra er psykologiseret, skabte for Kasper en eksistentiel krise for opfattelsen af begreber som angst, PTSD og selvet. Han kom gennem krisen med en mere nuanceret og kulturafhængig forståelse af disse begreber. Dette vil være et centralt tema for foredraget. Tid: Lørdag og søndag den oktober 2012 fra kl FAPIA-medlemmer 630 kr. ikke-medlemmer: 760 kr Tilmeldingsperiode: september på FAPIA-kontoret Kontaktpersoner: Ida Knakkergaard & Ditte Chor Læs evt. mere i Kaspers artikel: Tid: Fredag d. 26. Oktober kl Sted: Lokale 011, bygning 1324 Antal deltagere: Ubegrænset Kontaktpersoner: Tina Lapirtis Jensen & Mette Djernes Nielsen 10 7

8 Foredrag: Sportspsykologi ved cand.psych og selvstændig sportspsykolog Nikolaj Bonde Korsgaard. Sportspsykologi er en gren af psykologien i kraftig fremvækst. Der forskes i talentudvikling, life skills og mentaltræning. Forbund og klubber opruster indsatsen på det mentale område for at vinde de sidste procenter og det moderne liv rummer for mange et stort fokus på præstation. Men hvad dækker sportspsykologien egentlig over som fagområde? Hvad er typiske arbejdsopgaver? Hvordan bliver man sportspsykolog? Hvilke udfordringer møder man i arbejdet som sportspsykolog? Disse spørgsmål, samt konkrete eksempler på mentale værktøjer, som eksempelvis spændingsregulering, indre dialog og visualisering, kan du få indblik i på dette foredrag. Kom og hør om en psykologfaglig position der rummer pædagogiske, kliniske og arbejds-organisationspsykologiske dimensioner! Nikolaj Bonde Korsgaard er selvstændig sportspsykolog. Han fungerer som ekstern lektor på Aalborg Universitet, ekstern sportspsykologisk konsulent for Team Danmark, sportspsykolog hos AGF og mentaltræner for en lang række udøvere fra et hav af sportsgrene fra unge talenter til erfarne professionelle på den internationale scene. Foredrag: Vejen til bedre arbejdsglæde ved adm. direktør Kim Axelson Kim Axelson er administrerende direktør for AFA JCDecaux, der er noget så usædvanligt som en kombination af en entreprenør-, design-, projekt-, rengørings-, og mediesalgsvirksomhed! Selskabet har i dag omkring 200 ansatte og er markedsleder på sit felt. Ledelse og fremdrift sker ud fra lommefilosofien at: Det skal være sjovt at gå på arbejde og det skal være fedt at være kunde Kodeordene er holdning, respekt, nærvær og humør-oplevelser. På en god times tid (og lidt til, måske) kan du høre, hvordan der på kort tid er skabt høj medarbejdertilfredshed, medleven hos kunder, lavere sygefravær og et ordentligt hop i omsætningen. Medarbejderne bliver rystet bedre sammen og for mere energi og glæde i dagligdagen bl.a. gennem en række selvopfundne og utraditionelle aktiviteter. Her er tale om en self-made mand, der har prøvet det meste inden for ledelse. Han har en stærk tro på sine ideer og evnen til at skabe fremdrift på sin egen facon. Få et kik i Kim Axelsons værktøjskasse og se, hvordan du kan skabe vækst og humør på arbejde og succes personligt. Tid: Fredag d. 2. November 2012 kl Tid: Fredag d. 16. November 2012 kl Sted: Lokale 011, bygning 1324 Sted: Lokale 011, bygning 1324 Antal deltagere: Ubegrænset Antal deltagere: Ubegrænset Kontaktpersoner: Ida Knakkergaard & Lasse Petersen Kontaktpersoner: JacobVestergård & Ditte Chor 8 9

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Faglighed, kompetenceudvikling, forkælelse og socialt samvær

Faglighed, kompetenceudvikling, forkælelse og socialt samvær Faglighed, kompetenceudvikling, forkælelse og socialt samvær Velkommen Super fedt og meget vellykket kursus! Tillykke med det. Lad det blive en tilbagevendende tradition. Det er dejligt at blive nurset

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen

INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen Rapport fra konferencen INDHOLD Forord.... 3 Velkomsttale v/ Jane Findahl, medlem af KL s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg... 4 Ministerens budskaber til

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog Kursuskatalog 2 Naturligvis 2013 Forord Naturligvis 2013 indeholder som sædvanlig en bred vifte af FIU-kurser, der alle har mangfoldighed og

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

Børn og unge i hjerneskaderamte

Børn og unge i hjerneskaderamte Børn og unge i hjerneskaderamte familier Børn og unge i hjerneskaderamte familier - at arbejde med børn og unge som pårørende Et inspirationskatalog Psykolog Tonny Andersen, Vejlefjord Neurorehabilitering

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Job og identitet

9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Job og identitet 18 9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening Job og identitet Jobbet har en afgørende betydning for os, og det er her, vi finder en stor del af vores identitet. Men hvad hvis vi mister jobbet?

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Tæt på mistrivsel Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Introduktion Indhold Introduktion...2 I tvivl om mistrivsel...4 Et overset problem...6 En fælles indsats...

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere