Miljørapportering 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljørapportering 2012"

Transkript

1 Miljørapportering 2012

2 Indhold Ledelsens beretning... 2 Fakta om virksomheden... 3 Selskaber i TREFOR... 4 Koncernoversigt... 6 Datterselskaber... 7 TREFOR El-net A/S... 7 TREFOR Varme A/S... 8 TREFOR Vand A/S... 9 TREFOR Entreprise A/S TREFOR Bredbånd A/S TREFOR Energi A/S TREFOR Invest Midtjysk Køleservice A/S dominus A/S Miljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik Kortlægning Massebalance Ydre miljø Solgt el Solgt fjernvarme Solgt vand Brændselsceller hos TREFOR Solceller hos TREFOR Anlægsdata Vandforbrug Forbrug af materialer Brændstofforbrug Luftudledning Affald Spildevand Ekstern støj Risiko og driftsforstyrrelser Krav til underleverandører Vedligeholdelse af arealer Sikkerhed og sundhed Arbejdsulykker Fysioterapeutordning Sundhedsordning for medarbejdere Arbejdspladsvurdering APV Elsikkerhed Kemiske stoffer Medarbejdertilfredshedsundersøgelser Vurdering og prioritering Det videre arbejde Miljøhandlingsplan & mål Miljøredegørelse 2012 side 1

3 Ledelsens beretning Nærværende miljøredegørelse er den 10. miljøredegørelse som TREFOR aflægger og omhandler regnskabsåret 1/1-31/ Redegørelsen beskriver TREFORs og datterselskabernes væsentlige miljøpåvirkninger, miljømål og resultater på miljøområdet. TREFOR har siden 2003 været medlem af Green Network og udarbejder hvert år en samlet miljøredegørelse for TREFOR og datterselskaberne, således eksterne og interne interessenter har mulighed for at læse om TREFORs miljøindsats og resultater. TREFOR har en grøn holdning, og som en dynamisk privat erhvervsvirksomhed tager TRE- FOR ansvar for at gå foran i hensynet til miljø og ressourcer. Vi arbejder fokuseret og deltager aktivt i mange udviklingsprojekter og bidrager dermed til positiv udvikling af både samfund og vores fælles miljø. TREFOR arbejder med energioptimering, udvikling af ny energiteknologi og miljørigtige løsninger. Vi sætter hele tiden nye mål for energi, vand og det samlede miljø- og arbejdsmiljøområde og resultaterne heraf vil få stor betydning i de kommende år. God fornøjelse med læsningen. Kolding 25. marts 2013 Knud Steen Larsen Administrerende direktør Pia Conradsen Proces- og kvalitetschef Miljøredegørelse 2012 side 2

4 Fakta om virksomheden Navn og adresse: Ejerforhold: Telefon: Fax: Hjemmeside: CVR-nr./P nr.: Ansvarlig ledelse: TREFOR Kokbjerg Kolding Privat erhvervsvirksomhed organiseret som en selvejende institution trefor.dk Se oversigt næste side Knud Steen Larsen Administrerende direktør Jens Christian Sørensen Økonomidirektør Miljøkontaktperson: Antal ansatte: Hovedaktiviteter: Pia Conradsen Proces- og kvalitetschef 510 TREFOR beskæftiger sig med en række forretningsområder: el, vand, fjernvarme og bredbånd, energihandel, installationsløsninger, avancerede styringer indenfor klima og varme, køletekniske anlæg, solceller, jordvarmeanlæg og varmepumper, totalleverandør inden for entrepriseopgaver, nye energiteknologier og energibesparende løsninger samt vindmølleparker og finansiel kapitalforvaltning. Tilsynsmyndighed: Miljøgodkendelser: Kolding Kommune, Vejle Kommune, Fredericia Kommune, Middelfart Kommune og Vejen Kommune. Ifølge bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder er dele af virksomheden kategoriseret som en liste G 201/G202 virksomhed. (G201 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW). (G202 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet indfyret effekt på mellem 1 og 5 MW). TREFOR Varme A/S 29. juli 2009: Miljøgodkendelse af varmecentraler i Vejle 11. marts 2009: Miljøgodkendelse af varmecentraler i Kolding 3. november 2004: Miljøgodkendelse af Erritsø Varmeværk 11. juli 2000: Miljøgodkendelse af varmecentraler i Kolding 28. januar 1999: Miljøgodkendelse af varmecentraler i Vejle Regnskabsår: 1. januar 31. december 2012 Miljøredegørelse 2012 side 3

5 Selskaber i TREFOR (Moderselskab samt 100 % ejede datterselskaber) CVR nr. Virksomhed Produktionsenhedsnummer Adresse/benævnelse TREFOR Kokbjerg 30, Kolding TREFOR A/S Kokbjerg 30, Kolding TREFOR Bredbånd A/S Kokbjerg 30, Kolding TREFOR El-net A/S Kokbjerg 30, Kolding TREFOR Entreprise A/S Kokbjerg 30, Kolding TREFOR Vand A/S Kokbjerg 30, Kolding TREFOR Varme A/S Kokbjerg 30, Kolding TREFOR Energi A/S Kokbjerg 30, Kolding TREFOR Invest F.M.B.A. Otto Mønsteds Plads 9, København dominus A/S Gavnøvej 2 A, Tjørring, Herning Midtjysk Køleservice A/S Gl. Landevej 55, Erritsø, Fredericia Miljøredegørelse 2012 side 4

6 Om TREFOR TREFOR er en dynamisk privat erhvervsvirksomhed, der med sine ca. 510 medarbejdere i dag er en af Trekantområdets største private virksomheder. TREFOR sælger energimæssige løsninger og energirådgivning, sælger el og naturgas, sælger og monterer solceller, jordvarmeanlæg og varmepumper, bygger og køber vindmøller, leverer fibernet og løser installationsopgaver inden for el, vvs, ventilation, fiberteknik, automatik. TREFOR har således en stor portefølje af kommercielle forretningsmæssige aktiviteter. Derudover leverer TREFOR el, fjernvarme og rent drikkevand til Trekantområdet og Fyn. TREFOR er kendetegnet ved vækst, innovation, høj effektivitet og konkurrencedygtige priser og bygger på en forretningsmodel, der udvikler TRE- FOR i takt med markedet, lovgivningen, den politiske dagsorden og konkurrencesituationen. TREFOR har gennemgået en forandringsproces og er i dag en moderne privat erhvervsvirksomhed, der både beskæftiger sig med regulerede aktiviteter og kommercielle aktiviteter. TREFOR har udviklet de kommercielle aktiviteter, så de er fuldt ud konkurrencedygtige. I 2012 udgjorde de kommercielle aktiviteter cirka halvdelen af virksomhedens samlede omsætning, og salget kommer fra hele Danmark. De kommercielle aktiviteter drives ud fra de konkurrencemæssige vilkår, der er på markedet, og al koncernintern samhandel foregår ligeledes ud fra markedsmæssige betingelser. TREFOR er gennem TREFOR Energi A/S medejer af Danmarks største el-handelsselskab, Energi Danmark A/S. I 2012 forsynede TREFOR: El Vand Varme kunder kunder kunder Vi beskæftiger os med totalservice indenfor elinstallation, belysning, vvs-installation, fjernvarme, ventilation, automatik og styring i TREFOR Entreprise A/S. I dominus A/S laver vi styringssystemer og anlæg til optimal klima- og varmestyring i alle størrelser af bygninger. TREFOR tilbyder energiløsninger indenfor: Varmepumper Solceller Brændselsceller Vindmøller Energibesparende løsninger De seks forretningsområder: El-net, vand, varme, energi, entreprise og bredbånd er organiseret i datterselskaber. Derudover har TREFOR et syvende datterselskab dominus A/S. TREFOR A/S udfører administration, markedsføring, døgnovervågning og installation af målere for hele koncernen. Miljøredegørelse 2012 side 5

7 Koncernoversigt TREFOR forventer at investere 5 mia. kr. frem mod 2025 i udvikling og fremtidssikring af el-, vand- og varmenettet samt i udvikling af nye energiteknologier, nye forretningsområder og fibernettet. TREFOR har en grøn holdning, og som en dynamisk privat erhvervsvirksomhed tager TRE-FOR ansvar for at gå foran i hensynet til miljø og ressourcer. Derfor tager TREFOR aktivt del i udviklingen af fremtidens klimavenlige energiteknologier og hjælper kunderne med at finde den løsning, der bedst til boligen eller virksomheden. Vi ønsker at være på forkant med udviklingen og under hensyn til markedsvilkår og politiske tiltag, tager TREFOR ansvar for at drive udvikling og innovation indenfor nye energiformer. Miljøredegørelse 2012 side 6

8 Datterselskaber TREFOR El-net A/S TREFOR El-net er Danmarks femtestørste eldistributionsselskab. TREFOR El-net optimerer løbende udbygning, vedligeholdelse, drift og overvågning af hele områdets elnet, så elforsyningen er og forbliver så effektiv som muligt. På 60kV har der været 5 fejl, med fordelingen, 3 stk. på Effektafbryder/felt, 1 stk. på jordkabel (olie/papir) og 1 stk. på jordkabel (plast). Den samlede afbrudshyppighed (SAIFI) er 0,36 og den samlede afbrudsvarighed (SAIDI) er 16,8. Selskabet arbejder ud fra målsætningen om at drive selskabets distributionsnet, så kunderne oplever høj leveringssikkerhed og kvalitet kombineret med lave priser. Disse mål skal opnås på både kort og lang sigt. TREFOR El-net A/S placerede sig i 2012 for 3. år i træk som elbranchens mest effektive elselskab. Dette øger værdiskabelsen i nærområdet, da kunderne kan nyde godt af en leveringssikker og effektiv leverandør, der samtidig leverer strømmen til nogle af landets laveste priser. Harteværket er en lille leverandør af el. Elproduktionen er produceret med vand, som i dag drives af en fond, hvor TREFOR El-net A/S udelukkende står for driften. Længden af ledningsnettet er ca.: 60 kv højspænding 273 km 10 kv højspænding km 0,4 kv lavspænding km Der er 45 hovedtransformerstationer, som omformer spændingen fra 60 kv til 10 kv, og der er transformerstationer, som omformer spændingen fra 10 kv til 0,4 kv. I 2012 har der været 45 fejl på 10kV niveau med direkte årsag til kundeafbrud. Disse fordeler sig med 3 stk. på afbryder/lastadskiller, 3 stk. på endemuffer, 20 stk. på jordkabel (olie/papir), 6 stk. på jordkabel (plast), 13 stk. på muffer. Forventet udvikling og nye tiltag TREFOR arbejder konstant med at fremtidssikre elnettet, så det er parat til de krav fremtiden stiller. I 2012 har der været stort fokus på udviklingen af det intelligente elsystem (smart grid), så elsystemet er klar til at håndtere fremtidens udfordringer med flere vindmøller, varmepumper og elbiler. Selskabet har leveret de energibesparelser, som svarer til de politisk stillede krav. For at høste erfaringer har TREFOR derfor engageret sig aktivt indenfor el i transportsektoren gennem både test en elbil projektet og et eget projekt om elbiler og ladeinfrastruktur i kommunerne i Trekantområdet. I et fremtidigt samfund der på sigt bliver uafhængig af fossile brændstoffer, kommer energisektoren til at få en central rolle. Nøglen til dette bliver det intelligente elsystem (Smart grid). Smart Grid er vejen til at udvikle et elsystem, der kan skabe et fleksibelt, intelligent elforbrug med de komponenter, der er nødvendige for effektivt at integrere mere vindmøllestrøm, flere elproduktionsapparater på husstandsniveau, Miljøredegørelse 2012 side 7

9 elektriske varmepumper samt el- og plug-in hybridbiler. TREFOR arbejder med udviklingen af Smart Grid og dermed udviklingen af et elsystem, der kan håndtere fremtidens krav om at integrere vedvarende energi og give kunderne fleksible muligheder. TREFOR tager aktivt del i branchens smart grid løsninger og fokus på koncernens udviklingsmuligheder inden for smart grid og smart house løsninger. Varmen, der er købt i 2012 fordeler sig, som vist i skemaet: Produktion af fjernvarme (MWh) Køb fra TVIS inkl. Shell Køb fra TAS Vi udbygger og forstærker leveringssikkerhed og infrastrukturen og dette i takt med indpasning af de politiske mål for vedvarende energi. Køb fra DAKA spildvarme TREFOR har i 2012 deltaget i et pilotprojekt omkring intelligent styring af nettet, hvor forskellige tekniske anlægsløsninger blev afprøvet. Formålet er at foretage effektiv netplanlægning og driftsoptimering af distributionsnettet. I det kommende år vil TREFOR blandt andet fokusere på styring af fleksibelt elforbrug, planlægning og prognosticering, overvågning og målinger. TREFOR Varme A/S TREFOR Varme arbejder med tre hovedområder: Forsyningssikkerhed, effektivitet og fremtidssikring. Selskabet lægger stor vægt på at vedligeholde, forny og investere for at sikre at nettet, produktionskapaciteten og styringssystemerne er i orden. Derfor er der udarbejdet langsigtede nethandlingsplaner, som på et overordnet niveau beskriver de aktiviteter, som skal gennemføres frem til Varmeleverancen kommer hovedsageligt fra TVIS, som Skærbækværket og Shell-raffinaderiet er varmeproducerende til. I Kolding kommer varmeleverancen også fra affaldsforbrændingsanlægget, der er drevet af det fælles interessentselskab TAS (Trekantområdets Affaldsselskab I/S), og endelig kommer der varme fra DAKA. I Kolding, Vejle og Fredericia suppleres med varme produceret på fjernvarmecentralernes kedler, når forsyningen fra TVIS enten er utilstrækkelig eller falder ud. Egenproduktion olie Egenproduktion naturgas Egenproduktion træpiller TVIS leverancen udgør 75,9 %, TAS udgør 21,0 %, DAKA spildvarme udgør 0,4 %, og den resterende produktion udgør i alt 2,7 %. Den meget kolde vinter i 2011 strakte sig også ind i begyndelsen af 2012 og har betydet et større indkøb af varme fra TVIS samt et øget forbrug af træpiller til opvarmning. Egenproduktion af naturgas er øget væsentligt ift. 2011, idet der er foretaget en omlægning, således der nu anvendes naturgas på kedlerne i stedet for olie, hvilket er miljømæssigt mere bæredygtigt. I TREFOR Varme er der i alt 24 fjernvarmecentraler. Herudover er der i hele varmesystemet otte pumpestationer og et samlet ledningsnet på km. Der har i flere år foreligget miljøgodkendelser for varmecentralerne i Vejle og Kolding. Miljøgodkendelserne for de fem varmecentraler i Fredericia blev sat i gang efter en dialog med Fredericia Kommunes. Derfor foreligger således miljøgodkendelse for Erritsø fjernvarmecentral. Der er blevet repareret 24 brud på fjernvarmenettet i 2012, hvor der i 2011 var repareret 52 brud. Miljøredegørelse 2012 side 8

10 Der blev solgt MWh, hvilket svarer til en omsætning på 496 mio. kr. Virkningsgraden blev i 2012 på 77,4 %, dvs. samme niveau som i En vurdering af tabet pr. meter fjernvarmenet, som giver et billede af effektiviteten af nettets drift, indikerer et faldende tab pr. meter, hvilket er tilfredsstillende. Der er sket en effektivisering af driften for varmeforsyningen, herunder en sænkning af fremløbs-temperaturen, og den omfattende renovering af fjernvarmenettet påvirker nettabet i nedadgående retning. Graddagetallet var i 2012 på mod normalåret, som ligger på TREFOR Varme A/S har syv varmeværker, der er omfattet af loven for CO 2 -kvoter. Det betyder, at varmeværkerne skal have deres udledning af CO 2 verificeret en gang årligt for at sikre, at der ikke bliver udledt mere CO 2 end tilladt. Energispareordningens krav om energibesparelser er indfriet gennem opnåede besparelser på pumper, ledningsnet, konverteringer til fjernvarme samt indkøb af energibesparelser. mulige langsigtede fjernvarmepris fra 2018, hvor aftalen med Dong udløber. Dette arbejde resulterede i, at man i fællesskab ved årets slutning var i stand til at afgive et indikativt bud til TVIS (Trekantområdets Varme I/S) på en fremtidig varmepris baseret på biomasse, hvilket i øvrigt støtter fint op omkring regeringens målsætning om at gøre varmeforsyning i Danmark 100 % fossilfri inden Der vil i løbet af 2013 blive truffet afgørelse om, den fremtidige varmeforsyning skal komme fra det fælles biomassebaserede kraftvarmeværk eller om det DONG ejede anlæg Skærbækværket skal ombygges til biomasse. TREFOR har stiftet selskabet 3 KV A/S, som skal rumme opførelsen af biomasse kraftvarmeanlægget, ligesom der er indkøbt en grund af Kolding kommune til placeringen af anlægget. TREFOR Vand A/S TREFOR Vand er det største private vandforsyningsselskab i Danmark. Selskabets overordnede målsætninger er at sikre rent og velsmagende drikkevand, der sundhedsmæssigt og teknisk er af høj kvalitet, og som overholder myndighedernes kvalitetskrav for godt drikkevand til borgerne i Trekantområdet og Middelfart. Denne opgave løses med stor omhu og i henhold til DS/EN ISO 22000:2005 Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed. TREFOR Vand er ISO certificeret i henhold til denne ISO standard. TREFOR Vand A/S leverer friskt og sundt drikkevand til Vejle, Middelfart, Fredericia og Kolding. Ledningsnettet er nu km. Vandet kommer fra ca. 100 boringer i området og ledes til behandling på et af de 10 vandværker, inden vandet bliver pumpet videre til kunden. Forventet udvikling og nye tiltag I 2012 har TREFOR i samarbejde med de øvrige fjernvarmeværker i området arbejdet målrettet med et kraftvarmeprojekt baseret på 100 % biomasse. Formålet med dette arbejde er at sikre fjernvarmekunderne i Trekantområdet den billigst Nedenfor ses fordelingen af den mængde vand, der er produceret på de forskellige vandværker i Miljøredegørelse 2012 side 9

11 Udpumpet vand m 3 fra vandværkerne 2012 Ledningsrenoveringen i Middelfart, Fredericia, Vejle og Kolding omfattede i 2012 over 60 veje med en samlet ledningslængde på ca. 32 km stikog forsyningsledning. Renoveringen svarer til 1,7 % af det samlede net. I 2012 er udbygningen med sektionsmålerbrønde fortsat samlet set er der etableret 9 brønde i 2012, så det samlede antal nu er i alt på 45 sektionsmålerbrønde. Ligeledes er der i 2012 arbejdet videre med instrumentering og dataopsamling via SRO for 10 brønde, så det samlede antal brønde med instrumentering og dataopsamling via SRO er klar for i alt 42 brønde. Der er registreret 222 brud i 2012, hvilket er lidt højere end i 2011 med 213 brud. Antallet af brud er stadig et højt antal, men dog mindre end 299 brud i Brudene optræder overvejende på de stive ledninger (støbejern og eternit), som ikke kan modstå de små jordsætninger i lerjorden, der kommer ved skift i vandindholdet i takt med tørre og våde perioder. Der er anlagt 7 km nye distributions-, forsyningsog stikledninger i bolig- og erhvervsudstykninger. I 2012 er anlagt i alt 38 km transmissions-, distributions- og forsyningsledninger og 0,5 km råvandsledninger. Hertil kommer ca. 8 km stikledninger. I 2012 er der etableret i alt 330 nye tilslutninger, hvor der er sat målere op og udført installationseftersyn. På Follerup Vandværk er der i 2012 foretaget udskiftning af filtersand på 6 forfiltre. Det gamle filtermateriale som udgør 204 ton sand og grus blev deponeret på kontrolleret losseplads. På Lysholt Vandværk er der i 2012 foretaget udskiftning af filtersand på 6 forfiltre. Det gamle filtermateriale som udgør ca. 200 ton sand og grus blev deponeret på kontrolleret losseplads. Indsatsplaner pr. vandværk: Godkendte indsatsplaner: Svenstrup Vandværk Staurbyskov Vandværk Kongsted Vandværk Follerup Vandværk Lysholt Vandværk Hedensted Kildefelt Søndre Vandværk Kolding (i udkast) Kortlægningen i gang: Trudsbro Vandværk Tørskind Vork Vandværk Østre Vandværk Miljøredegørelse 2012 side 10

12 Vandkvalitet Drikkevand har status af levnedsmiddel, og det stiller store krav til omgangen med drikkevand. Det er TREFOR Vands politik, at drikkevand, der leveres til selskabets kunder, overvåges i hele processen fra det hentes op fra undergrunden, til det løber ud af borgernes vandhaner. Rent drikkevand er en essentiel fødevare, og vi gør en stor indsats for at sikre vores kunder den bedst mulige vandkvalitet og forsyningssikkerhed. TREFOR Vand A/S blev certificeret efter DS/EN ISO 22000:2005 standard i 2011 og har siden driftet og udviklet systemet, så TREFOR Vand i dag har et konsistent og moderne fødevaresikkerhedssystem, hvilket i særlig grad kommer vores store kunder i fødevareindustrien til gode. Certificeringsselskabet var på opfølgningsbesøg i 2012, og resultatet heraf var tilfredsstillende. Forventet udvikling og nye tiltag Kvalitet, forsyningssikkerhed og effektiv drift vil også være i fokus i Det er i overensstemmelse med TREFOR Vands langsigtede nethandlingsplan, der løbende er til revurdering for til enhver tid at sikre, at driften af selskabet er på forkant med markedssituationen. uanset om det er for en privat boligejer, erhvervsvirksomhed, boligforening, fjernvarmeselskab, region eller kommune. Elinstallation: Elforsyningsanlæg Vejbelysning Almindelige elinstallationer Opmåling og ledningsregistrering Nedgravning af tomrør til lys-ledere Fiberkundeinstallationer Vvs-installation og ventilation: Almindelige vvs installationer Servicetjek af fjernvarmeinstallationer Fjernvarmeledninger Ventilationsopgaver Køleopgaver Automatik til varme- og ventilationsanlæg Varmepumper og jordvarme Også i 2013 vil der være øget fokus på benchmarking og procesbenchmarkings tal for at sikre, at TREFOR Vand fortsat drives som et af landets bedste vandforsyningsselskaber. Det forcerede renoveringsarbejde på distributionsanlægget vil fortsætte, således at målet med en total udskiftning af stive forsyningsledninger kan opnås i TREFOR Entreprise A/S TREFOR Entreprise A/S har specialiseret sig inden for el, fiberteknik, vvs, ventilation, bygningsautomatik, køleteknik og fjernvarmeledninger. Selskabet løser opgaver inden for et bredt arbejdsfelt, hvilket er en stor fordel for kunden. På den måde er der kun behov for ét firma til hele opgaven. Selskabet kan løse opgaven, Miljøredegørelse 2012 side 11

13 TREFOR Entreprise oplevede også i 2012 en stigende efterspørgsel inden for vedvarende energi, især på solcelleområdet, hvor selskabet i samarbejde med TREFOR Energi har solgt og etableret flere solcelleanlæg. For TREFOR Entreprise er en skærpet miljøindsats en naturlig del af hverdagen, uanset om det gælder de ansattes arbejdsmiljø, eller det drejer sig om påvirkninger til omgivelserne. Der er i dag en meget veludbygget sorterings- og genbrugsordning for emballage, restprodukter og affald, ligesom selskabet arbejder målrettet og struktureret med at optimere arbejdsmiljøet og undgå arbejdsulykker. TREFOR Bredbånd A/S TREFOR Bredbånd ejer sammen med 14 andre danske energiselskaber indholdsselskabet Waoo! Formålet med Waoo! er at opnå stordriftsfordele i forhold til køb af indhold og optimering af produktudbuddet for at gøre ejerkredsen mere konkurrencedygtig inden for tv, internet og telefoni til privatmarkedet. Samtidig er energiselskaberne med den fælles satsning i Waoo! med til at støtte og drive udviklingen i Danmark frem mod et højhastighedssamfund. I 2012 er der lanceret en række nye tjenester, blandt andet Waoo! Forening som er et stærkt og konkurrencedygtigt fiberbredbåndsprodukt til boligforeningssegmentet. Boligforeningen ØsterBO i Vejle indgik i 2012 aftale med TREFOR Bredbånd om Waoo! Forening til alle ØsterBOs husstande. TREFOR Bredbånd Erhverv har valgt fortsat at stå for salget til de større erhvervskunder under eget brand og i samarbejde med Nianet A/S. Nianet indgik i 2012 en 4 årig aftale vedr. leverance af fiberforbindelser til Staten herunder bl.a. Forsvaret, ministerier, domstole og Folketinget. Aftalen har haft en positiv effekt, og i 2012 har TREFOR Bredbånd etableret fiber til en lang række nye kunder på baggrund af aftalen. Derudover er en del af forretningen baseret på energirådgivningsaktiviteter, hvor der udføres energirådgivning, energimærkning, undervisning m.m. TREFOR Energi ejer 16,49 % af Energi Danmark A/S, som er Danmarks største energihandelsselskab. Energi Danmark A/S formidler indkøb af el til TREFOR Energi. TREFOR har en klar vision om at bidrage til udbredelsen af vedvarende energi. Dette sker gennem selskabet European Wind Investment A/S (EWIII), hvor TREFOR ejer ca. 68 % af aktierne. EWII bygger og køber vindmølleparker og gennem EWII har TREFOR medvirket til, at udledningen af CO 2 er reduceret med ca tons i Derudover lancerede TREFOR i efteråret 2012 en stor markedsføringskampagne for vindstrøm og tilbød kunderne TREFOR Vindstrøm til samme lave pris som TREFORs Basis-el produkt samt 100 kr. i rabat. Med valg af vindstrøm er kunderne garanteret, at den mængde strøm de bruger, indkøbes som certificeret vindmøllestrøm, således at kunderne hermed bidrager til at fremme udbygningen af vedvarende energi. Vindstrømkampagnen havde den højeste effekt nogensinde hos TREFOR, hvilket indikerede kundernes interesse for miljørigtig energi. Energimærkning af erhvervsbygninger har fortsat været et fokusområde i 2012 og er blevet som et etableret forretningsområde. TREFOR Energi har i 2012 opretholdt sin DS ISO 9001:2008 certificering i energimærkning af bygninger. TREFOR Energi A/S TREFOR Energi arbejder med kommercielt salg af energi inden for el og gas i hele Danmark. Miljøredegørelse 2012 side 12

14 TREFOR Invest TREFOR Invest er en investeringsforening, hvor størstedelen af koncernens kapital forvaltes i aktier og obligationer, der lever op til et fastlagt etisk kodeks for investeringerne. Denne del styres af en professionel forvaltning. Den øvrige del af TREFOR Invest har investeret i vindmølleselskabet EWII (European Wind Investment A/S) og teknologivirksomheden IRD A/S, som producerer brændselsceller. Igennem de to selskaber investerer TREFOR i grøn teknologi og miljøvenlige energiløsninger. dominus A/S dominus er et kommercielt selskab i TREFOR koncernen, som beskæftiger sig med projektering og styring af varme, køling, ventilation og belysning. Selskabet har base i Herning og er en af Danmarks førende virksomheder inden udvikling af CTS-anlæg intelligent energistyring til erhvervsvirksomheder. Selskabet rådgiver, sælger, monterer og servicerer CTS-anlæg, bygningsautomatik og intelligente bygningsinstallationer for erhvervsvirksomheder i hele landet. Midtjysk Køleservice A/S Midtjysk Køleservice er et kommercielt selskab, som er ejet af TREFOR Entreprise. Selskabet har base i Fredericia og er et autoriseret kølefirma, der yder rådgivning, projektering, salg og service inden for klima-, køle- og frostanlæg til erhvervsvirksomheder over hele landet. Selskabet er totalleverandør af køleanlæg fra køleindustriens førende producenter. Midtjysk Køleservice har landsdækkende montage og service for erhverv, og sælger, servicerer og rådgiver private kunder om hårde hvidevarer. Miljøredegørelse 2012 side 13

15 Miljøpolitik TREFOR har siden 2003 været medlem af Green Network og udarbejder hvert år en samlet miljøredegørelse for TREFOR og datterselskaberne, så eksterne og interne interessenter har mulighed for at se TREFORs miljø-præstationer. Vores medlemskab af Green Network giver os et netværk, hvor vi kan både kan få sparring omkring vores miljøforbedringer samt deltage i et udviklende og lærerigt forum af både private og offentlige virksomheder, hvor vidensdeling omkring miljøindsatser og resultaterne heraf, er med til at øge niveauet for at nå næste års målsætninger. I 2011 modtog TREFOR et diplom for miljøredegørelse 2010 fra Green Network, TREFOR har således modtaget diplom fire gange for miljøredegørelser. En grøn dimension betyder for TREFOR: At TREFOR bidrager til varige energibesparelser hos kunderne. At TREFOR tager ansvar for en effektiv energiudnyttelse med udgangspunkt i Trekantområdet til gavn for kommende generationer. At TREFOR på enkelte forretningsaktiviteter er i front som en grøn energi- og klimavirksomhed i Danmark. At TREFOR systematisk arbejder med at udvikle, producere og markedsføre produkter og ydelser, der mindsker trækket på naturens ressourcer og reducerer udslippet af CO 2. TREFOR arbejder løbende på forbedringer og sætter hele tiden nye mål for energi, vand og det samlede miljø- og arbejdsmiljøområde. TREFOR arbejder målrettet på at være en miljøbevidst virksomhed, hvor aktiviteterne er baseret på bæredygtige løsninger. Dette vil TREFOR opnå ved at: minimere forbruget af råstoffer og energi samt nedbringe affaldsmængder. motivere medarbejderne til miljørigtig adfærd gennem uddannelse og inddragelse i miljøarbejdet. lade ressourcer og miljøforhold indgå som væsentlige parametre ved planlægning og investering i nye aktiviteter. overholde love og myndighedskrav på miljøområdet. tilskynde leverandører til at inddrage miljøforhold i produktion og produkter. prioritere en åben og saglig dialog med kunder, myndigheder og andre interessenter samt løbende orientere offentligheden om virksomhedens miljøforhold. fortsætte arbejdet med at opnå en mere effektiv udnyttelse af vand og energi hos kunderne, bl.a. gennem direkte kunderådgivning. Arbejdsmiljøpolitik TREFOR vil arbejde målbevidst på at skabe et sundt, sikkert og udviklende arbejdsmiljø for alle ansatte og dermed sikre, at TREFOR kan fastholde og tiltrække gode og kvalificerede medarbejdere. Derfor vil TREFOR arbejde med, kontinuerligt at forbedre arbejdsmiljøindsatsen ved at sætte nye mål og retningslinjer. at motivere og uddanne medarbejderne på alle niveauer til at tage ansvar for deres egen og deres kollegers sikkerhed og sundhed. at lade arbejdsmiljø være en væsentlig parameter ved ombygninger, ændringer og nyinvesteringer. at samarbejde aktivt med relevante myndigheder, BST og øvrige i arbejdsmiljøspørgsmål. Samfundsansvar (CSR) TREFOR har i flere år arbejdet med elementerne omkring samfundsansvar og vi rapporterede på samfundsansvar for første gang i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for Miljøredegørelse 2012 side 14

16 Igen i 2012 har TREFOR udarbejdet en særskilt rapportering om Samfundsansvar i forbindelse med årsregnskabet For os er samfundsansvar, at vi i TREFOR integrerer socialt, samfundsmæssigt og miljømæssigt hensyn i vores aktiviteter ved at påvirke de forhold, vi selv har direkte indflydelse på overfor vores væsentligste interessenter: Kunder Medarbejdere Samfund Med udgangspunkt i TREFORs forretningsstrategi integrerer vi hensynet til kunder, medarbejdere, det omgivende lokalsamfund og samfundet i øvrigt i vores forretningsaktiviteter. Energi til livet I 2012 har både ledelse og medarbejdere med Energi til hele livet deltaget i de mange aktiviteter, som er igangsat i forbindelse med TRE- FORs sundhedsindsats, der har været fokusområde også i hele TREFOR koncernen gennem Sundhed er her bredt forstået og omhandler såvel kost, motion, sunde vaner som fysisk og mentalt overskud. Den 12. januar 2012 blev TREFOR sundhedscertificeret og markerede sig senere på foråret som en af landets 10 sundeste virksomheder. Sundt arbejdsmiljø En forudsætning for et sundt og sikkert arbejdsmiljø er en målrettet indsats på arbejdsmiljøområdet. I TREFOR har vi en effektiv og velfungerende arbejdsmiljøorganisation. Vi prioriterer bl.a. at uddanne vores medarbejdere inden for arbejdsmiljøområdet og at inddrage arbejdsmiljøorganisationen i sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål. Det er stort fokus på arbejdsulykker og nær-vedulykker for at sikre, at arbejdsrutiner til stadighed forbedres, så vi undgår, at ulykkerne sker igen, og medarbejderne bliver mere opmærksomme på at undgå arbejdsulykker. Miljøredegørelse 2012 side 15

17 Kortlægning Massebalancen viser TREFORs ind- og udstrømme for regnskabsåret 1/1-31/ De væsentligste ressourceparametre er el-, vand- og naturgasforbrug. De væsentligste miljøparametre er luftudledninger som følge af tab i ledningsnettet. Massebalance Luftudledning: CO 2: ,5 ton SO 2: 6,1 ton NO x: 34,3 ton Tab fra ledningsnet: El: MWh Fjernvarme: MWh Fjernvarme (Spædevand): m³ Vand: m 3 Miljøredegørelse 2012 side 16

18 Ydre miljø Solgt el Enhed Total Total Total Total Total Købt el MWh/år Solgt el MWh/år Tab i ledningsnet MWh/år Tab % 3,5 2,7 2,7 3,0 2,6 Solgt fjernvarme Enhed Total Total Total Total Total Køb og produktion Solgt fjernvarme Tab i ledningsnet Virkningsgrad MWh/år MWh/år MWh/år % 74,0 76,1 78,6 77,4 77,4 Tab % 26,0 23,9 21,4 22,6 22,0 Virkningsgraden er på niveau med sammenlignelige varmeværker. Tabet i ledningsnettet er yderligere reduceret fra 2008 til 2012, hvilket skyldes, at der også i 2012 er iværksat flere initiativer for at nedbringe tabet, bl.a. er der sat fokus på at reducere kundernes behov for høj fremløbstemperatur og på at forbedre kundernes afkøling. Renoveringen af de dårligst isolerede ledningsstrækninger er intensiveret. For at vurdere effektiviteten af nettet sammenlignes tabet pr. meter rør. TAB i DOBBELTRØR Enhed Total Total Total Total Total Tab pr. meter dobbeltrør MWh 0,230 0,225 0,216 0,196 0,196 Tabet pr. meter fjernvarmerør er over en årrække reduceret, hvilket skyldes primært en lavere fremløbstemperatur. Niveauet for 2012 er dog på samme niveau som for Solgt vand Enhed Total Total Total Total Total Oppumpet vand m³/år Solgt vand m³/år Tab i ledningsnet m³/år Tab % 7,5 6,0 9,9 14,3 12,0 Miljøredegørelse 2012 side 17

19 I forhold til det forholdsvis store tab i nettet på i 2011, er det samlede tab i 2012 reduceret, men er ikke på samme niveau som årene før. Årsagen til stigningen i vandtabet i 2011 og 2012 skal findes i forskelle i målerparkens virkemåde. Grundet fokus på renoveringer har dette indvirket positivt på det samlede vandtab, således dette total set i 2012 ligger på et lavere niveau end i Undersøgelserne omkring målerparkens virkemåde fortsættes for at kortlægge alle forhold af betydning. Energiforbrug Det totale energiforbrug for TREFOR er opgjort for de forskellige energityper. Det øgede oliebrug skyldes en noget koldere og længere vinterperiode end forventet. Elforsyningen leveres af TREFOR El-net A/S. Elforbrug på varmecentraler og vandværker anvendes hovedsageligt til drift af store pumper. ENERGIFORBRUG/ÅR Enhed Total Total Total Total Total El MWh/år Naturgas MWh/år Fjernvarme MWh/år Olie MWh/år Træpiller MWh/år Total MWh/år Olieforbruget er nedbragt væsentligt, idet der er foretaget en omlægning, således der nu anvendes naturgas på kedlerne i stedet for olie, hvilket er miljømæssigt mere bæredygtigt. Naturgasforbrug Naturgasforbruget på MWh i 2012 er primært brugt til opvarmning af bygningerne på Kokbjerg. NATURGASFORBRUG Enhed Total Total Total Total Total Varmeværker MWh/år Opvarmning MWh/år Total MWh/år Miljøredegørelse 2012 side 18

20 Olie Olie anvendes på fjernvarmecentralerne som supplement, hvis TVIS skulle svigte. Træpiller Træpiller anvendes på fjernvarmecentralen Hovergården i Vejle, hvor varmen produceres på et biomasseanlæg. Brændselsceller hos TREFOR I 2012 har TREFOR implementeret fem anlæg med metanol-brændselsceller (DMFC) i TREFORs teknikstationer til fibernet. For TREFORs eget anlæg har 2012 været lidt et stand still periode for vores brændselsceller, da µchp anlæggene har været under en grundig opdatering for at få forbedret levetiden og driftsstabiliteten på dem. Derfor har det ikke været muligt i 2012 at køre ret meget med hverken Brintanlægget eller brændselscellerne. IRD har nu fundet frem til flere forbedringer, som er blevet implementeret i den nye Gamma Update version. Der implementeres 4 nye opdaterede anlæg af i Q2 2013, der skal kunne give nogle bedre driftsdata næste år. Solceller hos TREFOR På taget af TREFORs hovedkontor i Kolding er der monteret solceller. Anlægsdata Moduler 48 stk. REC Solar Premium 215 WP Modultype Polykrystalinske siliciumceller Tolerance output +/- 5 % Moduleffektivitet 13 % Installeret effekt 10,320 WP Inverter Fronius IG plus ,5 kwdc nom Produktion Total siden opsætnings 1. marts Enhed Total Total Total produceret kwh Svarende til mængde CO 2 Ton 13,71 4,64 Maksimal ydelse net W Maksimal spænding net V Maksimal spænding moduler V Driftstid for inverter Timer Miljøredegørelse 2012 side 19

energi til fremtiden Miljøredegørelse 2013

energi til fremtiden Miljøredegørelse 2013 energi til fremtiden Miljøredegørelse 2013 Vi tager ansvar, og vi tager stilling til miljøet... Indhold: Ledelsens beretning Fakta om virksomheden Oversigt over selskaber i TREFOR Om TREFOR Koncernoversigt

Læs mere

Dansk handlefrihed TRE-FOR

Dansk handlefrihed TRE-FOR Dansk handlefrihed TRE-FOR Perspektiverne for Mikrokraftvarme v/ Martin Vesterbæk, Projektleder Agenda Kort om TRE-FOR. Pilotprojekt med mikrokraftvarme Perspektiverne for mikrokraftvarme Spørgsmål. Fakta

Læs mere

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Godt på vej mod fremtiden TREFOR er en dynamisk energikoncern. Vi er i konstant bevægelse for at tilpasse os markedsforhold og kundernes behov,

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

TRE-FOR. Nyt koncept for elever og lærlinge v/hr-chef Marianne Quistgaard Iversen

TRE-FOR. Nyt koncept for elever og lærlinge v/hr-chef Marianne Quistgaard Iversen TRE-FOR Nyt koncept for elever og lærlinge v/hr-chef Marianne Quistgaard Iversen 5 hurtige om TRE-FOR TRE-FOR Koncernen Fakta om koncernen TRE-FOR Vision TRE-FOR skaber merværdi for kunderne, koncernen

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00.

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Program: Velkomst v. Borgerforeningen i Fandrup. Gennemgang af projektet v. Leo Munk og Børge Sørensen Plan & Grøn Energi. Farsø Varmeværk v. Formand Søren

Læs mere

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: ISO 22000/FSSC

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: ISO 22000/FSSC Bureau Veritas Netværksgruppe: ISO 22000/FSSC Fødevaresikkerhed stiller krav til alle aktører i hele forsyningskæden, og netværksgruppen for fødevarevirksomheder er et samlingspunkt, hvor vi på kryds og

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Innovative Løsninger til Landsbyer

Innovative Løsninger til Landsbyer Innovative Løsninger til Landsbyer Martin Vesterbæk Projektleder/Maskinmester Mail: mave@trefor.dk 28-11-2014 Tlf:28357339 Hvem er TREFOR 627 engagerede medarbejdere pr. 1. nov 2014 Multiforsyningsselskab

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Alle fortjener fjernvarme...

Alle fortjener fjernvarme... Alle fortjener fjernvarme... 1 Forbrugerne sparer og sparer... I Østerby betyder det 1.018 tons CO 2 mindre om året for 276 husstande Side 2 skift fra naturgas til fjernvarme I Rudersdal spares der tillige

Læs mere

Ledelseshåndbog. Niveau 1

Ledelseshåndbog. Niveau 1 Ledelseshåndbog Niveau 1 Ledelseshåndbog niveau 1 Revision: 26. oktober 2012 Udarbejdet af: Allan Bruus Ikraft. Dato: Indholdsfortegnelse Niveau 1... 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemstruktur 4 Politikker

Læs mere

BORUP VARMEVÆRK STRATEGI 2012-2015 VARMEVÆRKETS STRATEGISKE UDFORDRINGER VISION HANDLINGSPLAN 2012-2015

BORUP VARMEVÆRK STRATEGI 2012-2015 VARMEVÆRKETS STRATEGISKE UDFORDRINGER VISION HANDLINGSPLAN 2012-2015 BORUP VARMEVÆRK STRATEGI 2012-2015 VARMEVÆRKETS STRATEGISKE UDFORDRINGER Borup Varmeværk har vurderet de strategiske udfordringer værket står overfor i perioden 2012-2015 og disse kan kategoriseres i følgende

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning.

BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. Vallensbæk den 26. november 2013 BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013 Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. REGNSKAB Årsregnskabet, som er det 48. regnskab,

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen.

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. CSR i Semler Gruppen I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. Vi er vores samfundsansvar bevidst og er involveret i en række velgørende aktiviteter -

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 LOGO1TH_LS_POSrød det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab 2010 GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 Grønt regnskab 2010 - Kolding Kommune Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

BORUP VARMEVÆRK STRATEGI 2014-2017

BORUP VARMEVÆRK STRATEGI 2014-2017 VARMEVÆRKETS STRATEGISKE UDFORDRINGER Borup Varmeværk har vurderet de strategiske udfordringer værket står overfor i perioden 2014-2017. Disse kan kategoriseres i følgende hovedområder som har indflydelse

Læs mere

Nye roller for KV-anlæggene

Nye roller for KV-anlæggene Nye roller for KV-anlæggene Gastekniske Dage 2010 Vejle, 12. maj 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Uafhængighed af fossile brændsler Hvad angår Danmark, der vil jeg

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER Til Kolding Kommune Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 2. Generelle forudsætninger 4 2.1 Forudsætninger fra Lokalplan 4 2.2

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Smart Grid: Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering? v/ Chefkonsulent Steen Kramer Jensen, Energinet.dk 1 Agenda Energinet.dk?

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst Kenneth Diget Danmarks største kundejede energiselskab 400.000 kunder 10 procent af Danmarks samlede elforbrug Fremtidens energi -

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Fremtidens fjernvarme

Fremtidens fjernvarme Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 89 Offentligt Fremtidens fjernvarme Et koncept for et skalérbart fjernvarmenet, der ved hjælp af lodrette jordvarmeboringer og varmepumper,

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme

Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme TotalVarme Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme Vi gør det let for jer fordi I får en samlet løsning med kraftvarme ekspertise inden for alle områder. Erfaring

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilaget beskriver den dokumentation, som sælger er forpligtet til at levere til køber. Dette bilag er med direkte relation til

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013 Energistyrelsens Klimaregnskab 2013 Klimaregnskab 2013 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. CVR 59 77 87 14 EAN: 5798000020009 ISBN: 978-87-93071-74-2 København 26. marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Scandic Aalborg den 21. januar 2014 Per Jan Pedersen Energisynskonsulent Mobilnr. 045 2964 6562 Energi Nord A/S Over Bækken

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere