Miljørapportering 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljørapportering 2012"

Transkript

1 Miljørapportering 2012

2 Indhold Ledelsens beretning... 2 Fakta om virksomheden... 3 Selskaber i TREFOR... 4 Koncernoversigt... 6 Datterselskaber... 7 TREFOR El-net A/S... 7 TREFOR Varme A/S... 8 TREFOR Vand A/S... 9 TREFOR Entreprise A/S TREFOR Bredbånd A/S TREFOR Energi A/S TREFOR Invest Midtjysk Køleservice A/S dominus A/S Miljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik Kortlægning Massebalance Ydre miljø Solgt el Solgt fjernvarme Solgt vand Brændselsceller hos TREFOR Solceller hos TREFOR Anlægsdata Vandforbrug Forbrug af materialer Brændstofforbrug Luftudledning Affald Spildevand Ekstern støj Risiko og driftsforstyrrelser Krav til underleverandører Vedligeholdelse af arealer Sikkerhed og sundhed Arbejdsulykker Fysioterapeutordning Sundhedsordning for medarbejdere Arbejdspladsvurdering APV Elsikkerhed Kemiske stoffer Medarbejdertilfredshedsundersøgelser Vurdering og prioritering Det videre arbejde Miljøhandlingsplan & mål Miljøredegørelse 2012 side 1

3 Ledelsens beretning Nærværende miljøredegørelse er den 10. miljøredegørelse som TREFOR aflægger og omhandler regnskabsåret 1/1-31/ Redegørelsen beskriver TREFORs og datterselskabernes væsentlige miljøpåvirkninger, miljømål og resultater på miljøområdet. TREFOR har siden 2003 været medlem af Green Network og udarbejder hvert år en samlet miljøredegørelse for TREFOR og datterselskaberne, således eksterne og interne interessenter har mulighed for at læse om TREFORs miljøindsats og resultater. TREFOR har en grøn holdning, og som en dynamisk privat erhvervsvirksomhed tager TRE- FOR ansvar for at gå foran i hensynet til miljø og ressourcer. Vi arbejder fokuseret og deltager aktivt i mange udviklingsprojekter og bidrager dermed til positiv udvikling af både samfund og vores fælles miljø. TREFOR arbejder med energioptimering, udvikling af ny energiteknologi og miljørigtige løsninger. Vi sætter hele tiden nye mål for energi, vand og det samlede miljø- og arbejdsmiljøområde og resultaterne heraf vil få stor betydning i de kommende år. God fornøjelse med læsningen. Kolding 25. marts 2013 Knud Steen Larsen Administrerende direktør Pia Conradsen Proces- og kvalitetschef Miljøredegørelse 2012 side 2

4 Fakta om virksomheden Navn og adresse: Ejerforhold: Telefon: Fax: Hjemmeside: CVR-nr./P nr.: Ansvarlig ledelse: TREFOR Kokbjerg Kolding Privat erhvervsvirksomhed organiseret som en selvejende institution trefor.dk Se oversigt næste side Knud Steen Larsen Administrerende direktør Jens Christian Sørensen Økonomidirektør Miljøkontaktperson: Antal ansatte: Hovedaktiviteter: Pia Conradsen Proces- og kvalitetschef 510 TREFOR beskæftiger sig med en række forretningsområder: el, vand, fjernvarme og bredbånd, energihandel, installationsløsninger, avancerede styringer indenfor klima og varme, køletekniske anlæg, solceller, jordvarmeanlæg og varmepumper, totalleverandør inden for entrepriseopgaver, nye energiteknologier og energibesparende løsninger samt vindmølleparker og finansiel kapitalforvaltning. Tilsynsmyndighed: Miljøgodkendelser: Kolding Kommune, Vejle Kommune, Fredericia Kommune, Middelfart Kommune og Vejen Kommune. Ifølge bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder er dele af virksomheden kategoriseret som en liste G 201/G202 virksomhed. (G201 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW). (G202 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet indfyret effekt på mellem 1 og 5 MW). TREFOR Varme A/S 29. juli 2009: Miljøgodkendelse af varmecentraler i Vejle 11. marts 2009: Miljøgodkendelse af varmecentraler i Kolding 3. november 2004: Miljøgodkendelse af Erritsø Varmeværk 11. juli 2000: Miljøgodkendelse af varmecentraler i Kolding 28. januar 1999: Miljøgodkendelse af varmecentraler i Vejle Regnskabsår: 1. januar 31. december 2012 Miljøredegørelse 2012 side 3

5 Selskaber i TREFOR (Moderselskab samt 100 % ejede datterselskaber) CVR nr. Virksomhed Produktionsenhedsnummer Adresse/benævnelse TREFOR Kokbjerg 30, Kolding TREFOR A/S Kokbjerg 30, Kolding TREFOR Bredbånd A/S Kokbjerg 30, Kolding TREFOR El-net A/S Kokbjerg 30, Kolding TREFOR Entreprise A/S Kokbjerg 30, Kolding TREFOR Vand A/S Kokbjerg 30, Kolding TREFOR Varme A/S Kokbjerg 30, Kolding TREFOR Energi A/S Kokbjerg 30, Kolding TREFOR Invest F.M.B.A. Otto Mønsteds Plads 9, København dominus A/S Gavnøvej 2 A, Tjørring, Herning Midtjysk Køleservice A/S Gl. Landevej 55, Erritsø, Fredericia Miljøredegørelse 2012 side 4

6 Om TREFOR TREFOR er en dynamisk privat erhvervsvirksomhed, der med sine ca. 510 medarbejdere i dag er en af Trekantområdets største private virksomheder. TREFOR sælger energimæssige løsninger og energirådgivning, sælger el og naturgas, sælger og monterer solceller, jordvarmeanlæg og varmepumper, bygger og køber vindmøller, leverer fibernet og løser installationsopgaver inden for el, vvs, ventilation, fiberteknik, automatik. TREFOR har således en stor portefølje af kommercielle forretningsmæssige aktiviteter. Derudover leverer TREFOR el, fjernvarme og rent drikkevand til Trekantområdet og Fyn. TREFOR er kendetegnet ved vækst, innovation, høj effektivitet og konkurrencedygtige priser og bygger på en forretningsmodel, der udvikler TRE- FOR i takt med markedet, lovgivningen, den politiske dagsorden og konkurrencesituationen. TREFOR har gennemgået en forandringsproces og er i dag en moderne privat erhvervsvirksomhed, der både beskæftiger sig med regulerede aktiviteter og kommercielle aktiviteter. TREFOR har udviklet de kommercielle aktiviteter, så de er fuldt ud konkurrencedygtige. I 2012 udgjorde de kommercielle aktiviteter cirka halvdelen af virksomhedens samlede omsætning, og salget kommer fra hele Danmark. De kommercielle aktiviteter drives ud fra de konkurrencemæssige vilkår, der er på markedet, og al koncernintern samhandel foregår ligeledes ud fra markedsmæssige betingelser. TREFOR er gennem TREFOR Energi A/S medejer af Danmarks største el-handelsselskab, Energi Danmark A/S. I 2012 forsynede TREFOR: El Vand Varme kunder kunder kunder Vi beskæftiger os med totalservice indenfor elinstallation, belysning, vvs-installation, fjernvarme, ventilation, automatik og styring i TREFOR Entreprise A/S. I dominus A/S laver vi styringssystemer og anlæg til optimal klima- og varmestyring i alle størrelser af bygninger. TREFOR tilbyder energiløsninger indenfor: Varmepumper Solceller Brændselsceller Vindmøller Energibesparende løsninger De seks forretningsområder: El-net, vand, varme, energi, entreprise og bredbånd er organiseret i datterselskaber. Derudover har TREFOR et syvende datterselskab dominus A/S. TREFOR A/S udfører administration, markedsføring, døgnovervågning og installation af målere for hele koncernen. Miljøredegørelse 2012 side 5

7 Koncernoversigt TREFOR forventer at investere 5 mia. kr. frem mod 2025 i udvikling og fremtidssikring af el-, vand- og varmenettet samt i udvikling af nye energiteknologier, nye forretningsområder og fibernettet. TREFOR har en grøn holdning, og som en dynamisk privat erhvervsvirksomhed tager TRE-FOR ansvar for at gå foran i hensynet til miljø og ressourcer. Derfor tager TREFOR aktivt del i udviklingen af fremtidens klimavenlige energiteknologier og hjælper kunderne med at finde den løsning, der bedst til boligen eller virksomheden. Vi ønsker at være på forkant med udviklingen og under hensyn til markedsvilkår og politiske tiltag, tager TREFOR ansvar for at drive udvikling og innovation indenfor nye energiformer. Miljøredegørelse 2012 side 6

8 Datterselskaber TREFOR El-net A/S TREFOR El-net er Danmarks femtestørste eldistributionsselskab. TREFOR El-net optimerer løbende udbygning, vedligeholdelse, drift og overvågning af hele områdets elnet, så elforsyningen er og forbliver så effektiv som muligt. På 60kV har der været 5 fejl, med fordelingen, 3 stk. på Effektafbryder/felt, 1 stk. på jordkabel (olie/papir) og 1 stk. på jordkabel (plast). Den samlede afbrudshyppighed (SAIFI) er 0,36 og den samlede afbrudsvarighed (SAIDI) er 16,8. Selskabet arbejder ud fra målsætningen om at drive selskabets distributionsnet, så kunderne oplever høj leveringssikkerhed og kvalitet kombineret med lave priser. Disse mål skal opnås på både kort og lang sigt. TREFOR El-net A/S placerede sig i 2012 for 3. år i træk som elbranchens mest effektive elselskab. Dette øger værdiskabelsen i nærområdet, da kunderne kan nyde godt af en leveringssikker og effektiv leverandør, der samtidig leverer strømmen til nogle af landets laveste priser. Harteværket er en lille leverandør af el. Elproduktionen er produceret med vand, som i dag drives af en fond, hvor TREFOR El-net A/S udelukkende står for driften. Længden af ledningsnettet er ca.: 60 kv højspænding 273 km 10 kv højspænding km 0,4 kv lavspænding km Der er 45 hovedtransformerstationer, som omformer spændingen fra 60 kv til 10 kv, og der er transformerstationer, som omformer spændingen fra 10 kv til 0,4 kv. I 2012 har der været 45 fejl på 10kV niveau med direkte årsag til kundeafbrud. Disse fordeler sig med 3 stk. på afbryder/lastadskiller, 3 stk. på endemuffer, 20 stk. på jordkabel (olie/papir), 6 stk. på jordkabel (plast), 13 stk. på muffer. Forventet udvikling og nye tiltag TREFOR arbejder konstant med at fremtidssikre elnettet, så det er parat til de krav fremtiden stiller. I 2012 har der været stort fokus på udviklingen af det intelligente elsystem (smart grid), så elsystemet er klar til at håndtere fremtidens udfordringer med flere vindmøller, varmepumper og elbiler. Selskabet har leveret de energibesparelser, som svarer til de politisk stillede krav. For at høste erfaringer har TREFOR derfor engageret sig aktivt indenfor el i transportsektoren gennem både test en elbil projektet og et eget projekt om elbiler og ladeinfrastruktur i kommunerne i Trekantområdet. I et fremtidigt samfund der på sigt bliver uafhængig af fossile brændstoffer, kommer energisektoren til at få en central rolle. Nøglen til dette bliver det intelligente elsystem (Smart grid). Smart Grid er vejen til at udvikle et elsystem, der kan skabe et fleksibelt, intelligent elforbrug med de komponenter, der er nødvendige for effektivt at integrere mere vindmøllestrøm, flere elproduktionsapparater på husstandsniveau, Miljøredegørelse 2012 side 7

9 elektriske varmepumper samt el- og plug-in hybridbiler. TREFOR arbejder med udviklingen af Smart Grid og dermed udviklingen af et elsystem, der kan håndtere fremtidens krav om at integrere vedvarende energi og give kunderne fleksible muligheder. TREFOR tager aktivt del i branchens smart grid løsninger og fokus på koncernens udviklingsmuligheder inden for smart grid og smart house løsninger. Varmen, der er købt i 2012 fordeler sig, som vist i skemaet: Produktion af fjernvarme (MWh) Køb fra TVIS inkl. Shell Køb fra TAS Vi udbygger og forstærker leveringssikkerhed og infrastrukturen og dette i takt med indpasning af de politiske mål for vedvarende energi. Køb fra DAKA spildvarme TREFOR har i 2012 deltaget i et pilotprojekt omkring intelligent styring af nettet, hvor forskellige tekniske anlægsløsninger blev afprøvet. Formålet er at foretage effektiv netplanlægning og driftsoptimering af distributionsnettet. I det kommende år vil TREFOR blandt andet fokusere på styring af fleksibelt elforbrug, planlægning og prognosticering, overvågning og målinger. TREFOR Varme A/S TREFOR Varme arbejder med tre hovedområder: Forsyningssikkerhed, effektivitet og fremtidssikring. Selskabet lægger stor vægt på at vedligeholde, forny og investere for at sikre at nettet, produktionskapaciteten og styringssystemerne er i orden. Derfor er der udarbejdet langsigtede nethandlingsplaner, som på et overordnet niveau beskriver de aktiviteter, som skal gennemføres frem til Varmeleverancen kommer hovedsageligt fra TVIS, som Skærbækværket og Shell-raffinaderiet er varmeproducerende til. I Kolding kommer varmeleverancen også fra affaldsforbrændingsanlægget, der er drevet af det fælles interessentselskab TAS (Trekantområdets Affaldsselskab I/S), og endelig kommer der varme fra DAKA. I Kolding, Vejle og Fredericia suppleres med varme produceret på fjernvarmecentralernes kedler, når forsyningen fra TVIS enten er utilstrækkelig eller falder ud. Egenproduktion olie Egenproduktion naturgas Egenproduktion træpiller TVIS leverancen udgør 75,9 %, TAS udgør 21,0 %, DAKA spildvarme udgør 0,4 %, og den resterende produktion udgør i alt 2,7 %. Den meget kolde vinter i 2011 strakte sig også ind i begyndelsen af 2012 og har betydet et større indkøb af varme fra TVIS samt et øget forbrug af træpiller til opvarmning. Egenproduktion af naturgas er øget væsentligt ift. 2011, idet der er foretaget en omlægning, således der nu anvendes naturgas på kedlerne i stedet for olie, hvilket er miljømæssigt mere bæredygtigt. I TREFOR Varme er der i alt 24 fjernvarmecentraler. Herudover er der i hele varmesystemet otte pumpestationer og et samlet ledningsnet på km. Der har i flere år foreligget miljøgodkendelser for varmecentralerne i Vejle og Kolding. Miljøgodkendelserne for de fem varmecentraler i Fredericia blev sat i gang efter en dialog med Fredericia Kommunes. Derfor foreligger således miljøgodkendelse for Erritsø fjernvarmecentral. Der er blevet repareret 24 brud på fjernvarmenettet i 2012, hvor der i 2011 var repareret 52 brud. Miljøredegørelse 2012 side 8

10 Der blev solgt MWh, hvilket svarer til en omsætning på 496 mio. kr. Virkningsgraden blev i 2012 på 77,4 %, dvs. samme niveau som i En vurdering af tabet pr. meter fjernvarmenet, som giver et billede af effektiviteten af nettets drift, indikerer et faldende tab pr. meter, hvilket er tilfredsstillende. Der er sket en effektivisering af driften for varmeforsyningen, herunder en sænkning af fremløbs-temperaturen, og den omfattende renovering af fjernvarmenettet påvirker nettabet i nedadgående retning. Graddagetallet var i 2012 på mod normalåret, som ligger på TREFOR Varme A/S har syv varmeværker, der er omfattet af loven for CO 2 -kvoter. Det betyder, at varmeværkerne skal have deres udledning af CO 2 verificeret en gang årligt for at sikre, at der ikke bliver udledt mere CO 2 end tilladt. Energispareordningens krav om energibesparelser er indfriet gennem opnåede besparelser på pumper, ledningsnet, konverteringer til fjernvarme samt indkøb af energibesparelser. mulige langsigtede fjernvarmepris fra 2018, hvor aftalen med Dong udløber. Dette arbejde resulterede i, at man i fællesskab ved årets slutning var i stand til at afgive et indikativt bud til TVIS (Trekantområdets Varme I/S) på en fremtidig varmepris baseret på biomasse, hvilket i øvrigt støtter fint op omkring regeringens målsætning om at gøre varmeforsyning i Danmark 100 % fossilfri inden Der vil i løbet af 2013 blive truffet afgørelse om, den fremtidige varmeforsyning skal komme fra det fælles biomassebaserede kraftvarmeværk eller om det DONG ejede anlæg Skærbækværket skal ombygges til biomasse. TREFOR har stiftet selskabet 3 KV A/S, som skal rumme opførelsen af biomasse kraftvarmeanlægget, ligesom der er indkøbt en grund af Kolding kommune til placeringen af anlægget. TREFOR Vand A/S TREFOR Vand er det største private vandforsyningsselskab i Danmark. Selskabets overordnede målsætninger er at sikre rent og velsmagende drikkevand, der sundhedsmæssigt og teknisk er af høj kvalitet, og som overholder myndighedernes kvalitetskrav for godt drikkevand til borgerne i Trekantområdet og Middelfart. Denne opgave løses med stor omhu og i henhold til DS/EN ISO 22000:2005 Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed. TREFOR Vand er ISO certificeret i henhold til denne ISO standard. TREFOR Vand A/S leverer friskt og sundt drikkevand til Vejle, Middelfart, Fredericia og Kolding. Ledningsnettet er nu km. Vandet kommer fra ca. 100 boringer i området og ledes til behandling på et af de 10 vandværker, inden vandet bliver pumpet videre til kunden. Forventet udvikling og nye tiltag I 2012 har TREFOR i samarbejde med de øvrige fjernvarmeværker i området arbejdet målrettet med et kraftvarmeprojekt baseret på 100 % biomasse. Formålet med dette arbejde er at sikre fjernvarmekunderne i Trekantområdet den billigst Nedenfor ses fordelingen af den mængde vand, der er produceret på de forskellige vandværker i Miljøredegørelse 2012 side 9

11 Udpumpet vand m 3 fra vandværkerne 2012 Ledningsrenoveringen i Middelfart, Fredericia, Vejle og Kolding omfattede i 2012 over 60 veje med en samlet ledningslængde på ca. 32 km stikog forsyningsledning. Renoveringen svarer til 1,7 % af det samlede net. I 2012 er udbygningen med sektionsmålerbrønde fortsat samlet set er der etableret 9 brønde i 2012, så det samlede antal nu er i alt på 45 sektionsmålerbrønde. Ligeledes er der i 2012 arbejdet videre med instrumentering og dataopsamling via SRO for 10 brønde, så det samlede antal brønde med instrumentering og dataopsamling via SRO er klar for i alt 42 brønde. Der er registreret 222 brud i 2012, hvilket er lidt højere end i 2011 med 213 brud. Antallet af brud er stadig et højt antal, men dog mindre end 299 brud i Brudene optræder overvejende på de stive ledninger (støbejern og eternit), som ikke kan modstå de små jordsætninger i lerjorden, der kommer ved skift i vandindholdet i takt med tørre og våde perioder. Der er anlagt 7 km nye distributions-, forsyningsog stikledninger i bolig- og erhvervsudstykninger. I 2012 er anlagt i alt 38 km transmissions-, distributions- og forsyningsledninger og 0,5 km råvandsledninger. Hertil kommer ca. 8 km stikledninger. I 2012 er der etableret i alt 330 nye tilslutninger, hvor der er sat målere op og udført installationseftersyn. På Follerup Vandværk er der i 2012 foretaget udskiftning af filtersand på 6 forfiltre. Det gamle filtermateriale som udgør 204 ton sand og grus blev deponeret på kontrolleret losseplads. På Lysholt Vandværk er der i 2012 foretaget udskiftning af filtersand på 6 forfiltre. Det gamle filtermateriale som udgør ca. 200 ton sand og grus blev deponeret på kontrolleret losseplads. Indsatsplaner pr. vandværk: Godkendte indsatsplaner: Svenstrup Vandværk Staurbyskov Vandværk Kongsted Vandværk Follerup Vandværk Lysholt Vandværk Hedensted Kildefelt Søndre Vandværk Kolding (i udkast) Kortlægningen i gang: Trudsbro Vandværk Tørskind Vork Vandværk Østre Vandværk Miljøredegørelse 2012 side 10

12 Vandkvalitet Drikkevand har status af levnedsmiddel, og det stiller store krav til omgangen med drikkevand. Det er TREFOR Vands politik, at drikkevand, der leveres til selskabets kunder, overvåges i hele processen fra det hentes op fra undergrunden, til det løber ud af borgernes vandhaner. Rent drikkevand er en essentiel fødevare, og vi gør en stor indsats for at sikre vores kunder den bedst mulige vandkvalitet og forsyningssikkerhed. TREFOR Vand A/S blev certificeret efter DS/EN ISO 22000:2005 standard i 2011 og har siden driftet og udviklet systemet, så TREFOR Vand i dag har et konsistent og moderne fødevaresikkerhedssystem, hvilket i særlig grad kommer vores store kunder i fødevareindustrien til gode. Certificeringsselskabet var på opfølgningsbesøg i 2012, og resultatet heraf var tilfredsstillende. Forventet udvikling og nye tiltag Kvalitet, forsyningssikkerhed og effektiv drift vil også være i fokus i Det er i overensstemmelse med TREFOR Vands langsigtede nethandlingsplan, der løbende er til revurdering for til enhver tid at sikre, at driften af selskabet er på forkant med markedssituationen. uanset om det er for en privat boligejer, erhvervsvirksomhed, boligforening, fjernvarmeselskab, region eller kommune. Elinstallation: Elforsyningsanlæg Vejbelysning Almindelige elinstallationer Opmåling og ledningsregistrering Nedgravning af tomrør til lys-ledere Fiberkundeinstallationer Vvs-installation og ventilation: Almindelige vvs installationer Servicetjek af fjernvarmeinstallationer Fjernvarmeledninger Ventilationsopgaver Køleopgaver Automatik til varme- og ventilationsanlæg Varmepumper og jordvarme Også i 2013 vil der være øget fokus på benchmarking og procesbenchmarkings tal for at sikre, at TREFOR Vand fortsat drives som et af landets bedste vandforsyningsselskaber. Det forcerede renoveringsarbejde på distributionsanlægget vil fortsætte, således at målet med en total udskiftning af stive forsyningsledninger kan opnås i TREFOR Entreprise A/S TREFOR Entreprise A/S har specialiseret sig inden for el, fiberteknik, vvs, ventilation, bygningsautomatik, køleteknik og fjernvarmeledninger. Selskabet løser opgaver inden for et bredt arbejdsfelt, hvilket er en stor fordel for kunden. På den måde er der kun behov for ét firma til hele opgaven. Selskabet kan løse opgaven, Miljøredegørelse 2012 side 11

13 TREFOR Entreprise oplevede også i 2012 en stigende efterspørgsel inden for vedvarende energi, især på solcelleområdet, hvor selskabet i samarbejde med TREFOR Energi har solgt og etableret flere solcelleanlæg. For TREFOR Entreprise er en skærpet miljøindsats en naturlig del af hverdagen, uanset om det gælder de ansattes arbejdsmiljø, eller det drejer sig om påvirkninger til omgivelserne. Der er i dag en meget veludbygget sorterings- og genbrugsordning for emballage, restprodukter og affald, ligesom selskabet arbejder målrettet og struktureret med at optimere arbejdsmiljøet og undgå arbejdsulykker. TREFOR Bredbånd A/S TREFOR Bredbånd ejer sammen med 14 andre danske energiselskaber indholdsselskabet Waoo! Formålet med Waoo! er at opnå stordriftsfordele i forhold til køb af indhold og optimering af produktudbuddet for at gøre ejerkredsen mere konkurrencedygtig inden for tv, internet og telefoni til privatmarkedet. Samtidig er energiselskaberne med den fælles satsning i Waoo! med til at støtte og drive udviklingen i Danmark frem mod et højhastighedssamfund. I 2012 er der lanceret en række nye tjenester, blandt andet Waoo! Forening som er et stærkt og konkurrencedygtigt fiberbredbåndsprodukt til boligforeningssegmentet. Boligforeningen ØsterBO i Vejle indgik i 2012 aftale med TREFOR Bredbånd om Waoo! Forening til alle ØsterBOs husstande. TREFOR Bredbånd Erhverv har valgt fortsat at stå for salget til de større erhvervskunder under eget brand og i samarbejde med Nianet A/S. Nianet indgik i 2012 en 4 årig aftale vedr. leverance af fiberforbindelser til Staten herunder bl.a. Forsvaret, ministerier, domstole og Folketinget. Aftalen har haft en positiv effekt, og i 2012 har TREFOR Bredbånd etableret fiber til en lang række nye kunder på baggrund af aftalen. Derudover er en del af forretningen baseret på energirådgivningsaktiviteter, hvor der udføres energirådgivning, energimærkning, undervisning m.m. TREFOR Energi ejer 16,49 % af Energi Danmark A/S, som er Danmarks største energihandelsselskab. Energi Danmark A/S formidler indkøb af el til TREFOR Energi. TREFOR har en klar vision om at bidrage til udbredelsen af vedvarende energi. Dette sker gennem selskabet European Wind Investment A/S (EWIII), hvor TREFOR ejer ca. 68 % af aktierne. EWII bygger og køber vindmølleparker og gennem EWII har TREFOR medvirket til, at udledningen af CO 2 er reduceret med ca tons i Derudover lancerede TREFOR i efteråret 2012 en stor markedsføringskampagne for vindstrøm og tilbød kunderne TREFOR Vindstrøm til samme lave pris som TREFORs Basis-el produkt samt 100 kr. i rabat. Med valg af vindstrøm er kunderne garanteret, at den mængde strøm de bruger, indkøbes som certificeret vindmøllestrøm, således at kunderne hermed bidrager til at fremme udbygningen af vedvarende energi. Vindstrømkampagnen havde den højeste effekt nogensinde hos TREFOR, hvilket indikerede kundernes interesse for miljørigtig energi. Energimærkning af erhvervsbygninger har fortsat været et fokusområde i 2012 og er blevet som et etableret forretningsområde. TREFOR Energi har i 2012 opretholdt sin DS ISO 9001:2008 certificering i energimærkning af bygninger. TREFOR Energi A/S TREFOR Energi arbejder med kommercielt salg af energi inden for el og gas i hele Danmark. Miljøredegørelse 2012 side 12

14 TREFOR Invest TREFOR Invest er en investeringsforening, hvor størstedelen af koncernens kapital forvaltes i aktier og obligationer, der lever op til et fastlagt etisk kodeks for investeringerne. Denne del styres af en professionel forvaltning. Den øvrige del af TREFOR Invest har investeret i vindmølleselskabet EWII (European Wind Investment A/S) og teknologivirksomheden IRD A/S, som producerer brændselsceller. Igennem de to selskaber investerer TREFOR i grøn teknologi og miljøvenlige energiløsninger. dominus A/S dominus er et kommercielt selskab i TREFOR koncernen, som beskæftiger sig med projektering og styring af varme, køling, ventilation og belysning. Selskabet har base i Herning og er en af Danmarks førende virksomheder inden udvikling af CTS-anlæg intelligent energistyring til erhvervsvirksomheder. Selskabet rådgiver, sælger, monterer og servicerer CTS-anlæg, bygningsautomatik og intelligente bygningsinstallationer for erhvervsvirksomheder i hele landet. Midtjysk Køleservice A/S Midtjysk Køleservice er et kommercielt selskab, som er ejet af TREFOR Entreprise. Selskabet har base i Fredericia og er et autoriseret kølefirma, der yder rådgivning, projektering, salg og service inden for klima-, køle- og frostanlæg til erhvervsvirksomheder over hele landet. Selskabet er totalleverandør af køleanlæg fra køleindustriens førende producenter. Midtjysk Køleservice har landsdækkende montage og service for erhverv, og sælger, servicerer og rådgiver private kunder om hårde hvidevarer. Miljøredegørelse 2012 side 13

15 Miljøpolitik TREFOR har siden 2003 været medlem af Green Network og udarbejder hvert år en samlet miljøredegørelse for TREFOR og datterselskaberne, så eksterne og interne interessenter har mulighed for at se TREFORs miljø-præstationer. Vores medlemskab af Green Network giver os et netværk, hvor vi kan både kan få sparring omkring vores miljøforbedringer samt deltage i et udviklende og lærerigt forum af både private og offentlige virksomheder, hvor vidensdeling omkring miljøindsatser og resultaterne heraf, er med til at øge niveauet for at nå næste års målsætninger. I 2011 modtog TREFOR et diplom for miljøredegørelse 2010 fra Green Network, TREFOR har således modtaget diplom fire gange for miljøredegørelser. En grøn dimension betyder for TREFOR: At TREFOR bidrager til varige energibesparelser hos kunderne. At TREFOR tager ansvar for en effektiv energiudnyttelse med udgangspunkt i Trekantområdet til gavn for kommende generationer. At TREFOR på enkelte forretningsaktiviteter er i front som en grøn energi- og klimavirksomhed i Danmark. At TREFOR systematisk arbejder med at udvikle, producere og markedsføre produkter og ydelser, der mindsker trækket på naturens ressourcer og reducerer udslippet af CO 2. TREFOR arbejder løbende på forbedringer og sætter hele tiden nye mål for energi, vand og det samlede miljø- og arbejdsmiljøområde. TREFOR arbejder målrettet på at være en miljøbevidst virksomhed, hvor aktiviteterne er baseret på bæredygtige løsninger. Dette vil TREFOR opnå ved at: minimere forbruget af råstoffer og energi samt nedbringe affaldsmængder. motivere medarbejderne til miljørigtig adfærd gennem uddannelse og inddragelse i miljøarbejdet. lade ressourcer og miljøforhold indgå som væsentlige parametre ved planlægning og investering i nye aktiviteter. overholde love og myndighedskrav på miljøområdet. tilskynde leverandører til at inddrage miljøforhold i produktion og produkter. prioritere en åben og saglig dialog med kunder, myndigheder og andre interessenter samt løbende orientere offentligheden om virksomhedens miljøforhold. fortsætte arbejdet med at opnå en mere effektiv udnyttelse af vand og energi hos kunderne, bl.a. gennem direkte kunderådgivning. Arbejdsmiljøpolitik TREFOR vil arbejde målbevidst på at skabe et sundt, sikkert og udviklende arbejdsmiljø for alle ansatte og dermed sikre, at TREFOR kan fastholde og tiltrække gode og kvalificerede medarbejdere. Derfor vil TREFOR arbejde med, kontinuerligt at forbedre arbejdsmiljøindsatsen ved at sætte nye mål og retningslinjer. at motivere og uddanne medarbejderne på alle niveauer til at tage ansvar for deres egen og deres kollegers sikkerhed og sundhed. at lade arbejdsmiljø være en væsentlig parameter ved ombygninger, ændringer og nyinvesteringer. at samarbejde aktivt med relevante myndigheder, BST og øvrige i arbejdsmiljøspørgsmål. Samfundsansvar (CSR) TREFOR har i flere år arbejdet med elementerne omkring samfundsansvar og vi rapporterede på samfundsansvar for første gang i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for Miljøredegørelse 2012 side 14

16 Igen i 2012 har TREFOR udarbejdet en særskilt rapportering om Samfundsansvar i forbindelse med årsregnskabet For os er samfundsansvar, at vi i TREFOR integrerer socialt, samfundsmæssigt og miljømæssigt hensyn i vores aktiviteter ved at påvirke de forhold, vi selv har direkte indflydelse på overfor vores væsentligste interessenter: Kunder Medarbejdere Samfund Med udgangspunkt i TREFORs forretningsstrategi integrerer vi hensynet til kunder, medarbejdere, det omgivende lokalsamfund og samfundet i øvrigt i vores forretningsaktiviteter. Energi til livet I 2012 har både ledelse og medarbejdere med Energi til hele livet deltaget i de mange aktiviteter, som er igangsat i forbindelse med TRE- FORs sundhedsindsats, der har været fokusområde også i hele TREFOR koncernen gennem Sundhed er her bredt forstået og omhandler såvel kost, motion, sunde vaner som fysisk og mentalt overskud. Den 12. januar 2012 blev TREFOR sundhedscertificeret og markerede sig senere på foråret som en af landets 10 sundeste virksomheder. Sundt arbejdsmiljø En forudsætning for et sundt og sikkert arbejdsmiljø er en målrettet indsats på arbejdsmiljøområdet. I TREFOR har vi en effektiv og velfungerende arbejdsmiljøorganisation. Vi prioriterer bl.a. at uddanne vores medarbejdere inden for arbejdsmiljøområdet og at inddrage arbejdsmiljøorganisationen i sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål. Det er stort fokus på arbejdsulykker og nær-vedulykker for at sikre, at arbejdsrutiner til stadighed forbedres, så vi undgår, at ulykkerne sker igen, og medarbejderne bliver mere opmærksomme på at undgå arbejdsulykker. Miljøredegørelse 2012 side 15

17 Kortlægning Massebalancen viser TREFORs ind- og udstrømme for regnskabsåret 1/1-31/ De væsentligste ressourceparametre er el-, vand- og naturgasforbrug. De væsentligste miljøparametre er luftudledninger som følge af tab i ledningsnettet. Massebalance Luftudledning: CO 2: ,5 ton SO 2: 6,1 ton NO x: 34,3 ton Tab fra ledningsnet: El: MWh Fjernvarme: MWh Fjernvarme (Spædevand): m³ Vand: m 3 Miljøredegørelse 2012 side 16

18 Ydre miljø Solgt el Enhed Total Total Total Total Total Købt el MWh/år Solgt el MWh/år Tab i ledningsnet MWh/år Tab % 3,5 2,7 2,7 3,0 2,6 Solgt fjernvarme Enhed Total Total Total Total Total Køb og produktion Solgt fjernvarme Tab i ledningsnet Virkningsgrad MWh/år MWh/år MWh/år % 74,0 76,1 78,6 77,4 77,4 Tab % 26,0 23,9 21,4 22,6 22,0 Virkningsgraden er på niveau med sammenlignelige varmeværker. Tabet i ledningsnettet er yderligere reduceret fra 2008 til 2012, hvilket skyldes, at der også i 2012 er iværksat flere initiativer for at nedbringe tabet, bl.a. er der sat fokus på at reducere kundernes behov for høj fremløbstemperatur og på at forbedre kundernes afkøling. Renoveringen af de dårligst isolerede ledningsstrækninger er intensiveret. For at vurdere effektiviteten af nettet sammenlignes tabet pr. meter rør. TAB i DOBBELTRØR Enhed Total Total Total Total Total Tab pr. meter dobbeltrør MWh 0,230 0,225 0,216 0,196 0,196 Tabet pr. meter fjernvarmerør er over en årrække reduceret, hvilket skyldes primært en lavere fremløbstemperatur. Niveauet for 2012 er dog på samme niveau som for Solgt vand Enhed Total Total Total Total Total Oppumpet vand m³/år Solgt vand m³/år Tab i ledningsnet m³/år Tab % 7,5 6,0 9,9 14,3 12,0 Miljøredegørelse 2012 side 17

19 I forhold til det forholdsvis store tab i nettet på i 2011, er det samlede tab i 2012 reduceret, men er ikke på samme niveau som årene før. Årsagen til stigningen i vandtabet i 2011 og 2012 skal findes i forskelle i målerparkens virkemåde. Grundet fokus på renoveringer har dette indvirket positivt på det samlede vandtab, således dette total set i 2012 ligger på et lavere niveau end i Undersøgelserne omkring målerparkens virkemåde fortsættes for at kortlægge alle forhold af betydning. Energiforbrug Det totale energiforbrug for TREFOR er opgjort for de forskellige energityper. Det øgede oliebrug skyldes en noget koldere og længere vinterperiode end forventet. Elforsyningen leveres af TREFOR El-net A/S. Elforbrug på varmecentraler og vandværker anvendes hovedsageligt til drift af store pumper. ENERGIFORBRUG/ÅR Enhed Total Total Total Total Total El MWh/år Naturgas MWh/år Fjernvarme MWh/år Olie MWh/år Træpiller MWh/år Total MWh/år Olieforbruget er nedbragt væsentligt, idet der er foretaget en omlægning, således der nu anvendes naturgas på kedlerne i stedet for olie, hvilket er miljømæssigt mere bæredygtigt. Naturgasforbrug Naturgasforbruget på MWh i 2012 er primært brugt til opvarmning af bygningerne på Kokbjerg. NATURGASFORBRUG Enhed Total Total Total Total Total Varmeværker MWh/år Opvarmning MWh/år Total MWh/år Miljøredegørelse 2012 side 18

20 Olie Olie anvendes på fjernvarmecentralerne som supplement, hvis TVIS skulle svigte. Træpiller Træpiller anvendes på fjernvarmecentralen Hovergården i Vejle, hvor varmen produceres på et biomasseanlæg. Brændselsceller hos TREFOR I 2012 har TREFOR implementeret fem anlæg med metanol-brændselsceller (DMFC) i TREFORs teknikstationer til fibernet. For TREFORs eget anlæg har 2012 været lidt et stand still periode for vores brændselsceller, da µchp anlæggene har været under en grundig opdatering for at få forbedret levetiden og driftsstabiliteten på dem. Derfor har det ikke været muligt i 2012 at køre ret meget med hverken Brintanlægget eller brændselscellerne. IRD har nu fundet frem til flere forbedringer, som er blevet implementeret i den nye Gamma Update version. Der implementeres 4 nye opdaterede anlæg af i Q2 2013, der skal kunne give nogle bedre driftsdata næste år. Solceller hos TREFOR På taget af TREFORs hovedkontor i Kolding er der monteret solceller. Anlægsdata Moduler 48 stk. REC Solar Premium 215 WP Modultype Polykrystalinske siliciumceller Tolerance output +/- 5 % Moduleffektivitet 13 % Installeret effekt 10,320 WP Inverter Fronius IG plus ,5 kwdc nom Produktion Total siden opsætnings 1. marts Enhed Total Total Total produceret kwh Svarende til mængde CO 2 Ton 13,71 4,64 Maksimal ydelse net W Maksimal spænding net V Maksimal spænding moduler V Driftstid for inverter Timer Miljøredegørelse 2012 side 19

energi til fremtiden Miljøredegørelse 2013

energi til fremtiden Miljøredegørelse 2013 energi til fremtiden Miljøredegørelse 2013 Vi tager ansvar, og vi tager stilling til miljøet... Indhold: Ledelsens beretning Fakta om virksomheden Oversigt over selskaber i TREFOR Om TREFOR Koncernoversigt

Læs mere

energi til livet Miljøredegørelse 2014

energi til livet Miljøredegørelse 2014 energi til livet Miljøredegørelse 2014 Indhold Ledelsens beretning... 2 Fakta om virksomheden... 3 Selskaber i TREFOR... 4 Om TREFOR... 5 Energi til livet... 5 En bæredygtig fremtid... 5 Koncernoversigt...

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

2010 Miljøredegørelse

2010 Miljøredegørelse 2010 Miljøredegørelse Indholdsfortegnelse 1. Ledelsens beretning... 1 2. Fakta om virksomheden... 2 2.1 Oversigt over selskaber i TRE-FOR... 3 3. Om TRE-FOR... 4 4. Beskrivelse af datterselskaber... 6

Læs mere

Miljøansvarlighed Miljøredegørelse 2011

Miljøansvarlighed Miljøredegørelse 2011 Miljøansvarlighed Miljøredegørelse 2011 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsens beretning... 1 2. Fakta om virksomheden... 2 2.1 Oversigt over selskaber i TRE-FOR... 3 3. Om TRE-FOR... 4 4. Beskrivelse af datterselskaber...

Læs mere

Dansk handlefrihed TRE-FOR

Dansk handlefrihed TRE-FOR Dansk handlefrihed TRE-FOR Perspektiverne for Mikrokraftvarme v/ Martin Vesterbæk, Projektleder Agenda Kort om TRE-FOR. Pilotprojekt med mikrokraftvarme Perspektiverne for mikrokraftvarme Spørgsmål. Fakta

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Godt på vej mod fremtiden TREFOR er en dynamisk energikoncern. Vi er i konstant bevægelse for at tilpasse os markedsforhold og kundernes behov,

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Informationsteknologi, planlægning og borgerinddragelse TREFOR Energi A/S v/henrik Lunde

Informationsteknologi, planlægning og borgerinddragelse TREFOR Energi A/S v/henrik Lunde Informationsteknologi, planlægning og borgerinddragelse TREFOR Energi A/S v/henrik Lunde Koncern overblik TREFOR TREFOR A/S TREFOR INVEST TREFOR Vand A/S 45,73 % IRD A/S 2 Stensåsa Vindkraft AB Lerkaka

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013-2 Udarbejdet af Byggeri og Natur 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014 Basisoplysninger Varde Forsyning A/S Navn Varde Forsyning A/S DIN Forsyning fra marts 2015 Adresse Gl. Kærvej 15, 6800 Varde Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7994 8000 7474 7474 Hjemmeside www.vardeforsyning.dk

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

TRE-FOR. Nyt koncept for elever og lærlinge v/hr-chef Marianne Quistgaard Iversen

TRE-FOR. Nyt koncept for elever og lærlinge v/hr-chef Marianne Quistgaard Iversen TRE-FOR Nyt koncept for elever og lærlinge v/hr-chef Marianne Quistgaard Iversen 5 hurtige om TRE-FOR TRE-FOR Koncernen Fakta om koncernen TRE-FOR Vision TRE-FOR skaber merværdi for kunderne, koncernen

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 2015. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00.

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Program: Velkomst v. Borgerforeningen i Fandrup. Gennemgang af projektet v. Leo Munk og Børge Sørensen Plan & Grøn Energi. Farsø Varmeværk v. Formand Søren

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang Fremtidens boligopvarmning Afdelingsleder John Tang Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % af boliger På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

BORUP VARMEVÆRK STRATEGI 2012-2015 VARMEVÆRKETS STRATEGISKE UDFORDRINGER VISION HANDLINGSPLAN 2012-2015

BORUP VARMEVÆRK STRATEGI 2012-2015 VARMEVÆRKETS STRATEGISKE UDFORDRINGER VISION HANDLINGSPLAN 2012-2015 BORUP VARMEVÆRK STRATEGI 2012-2015 VARMEVÆRKETS STRATEGISKE UDFORDRINGER Borup Varmeværk har vurderet de strategiske udfordringer værket står overfor i perioden 2012-2015 og disse kan kategoriseres i følgende

Læs mere

Grønt Regnskab 2015 Fredericia Kommune

Grønt Regnskab 2015 Fredericia Kommune Grønt Regnskab 215 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Indledning og sammenfatning... 2 Elforbruget i kommunens bygninger og gadebelysning... 5 Varmeforbruget i kommunens bygninger...

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001

Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001 Ishøj Kommune Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001 Foto : Indkørsel til Ishøj Varmeværk Ishøj Varmeværk - Industrivangen 34-2635 Ishøj - Tlf.: 43 57 76 76 - E-mail : sf@ishoj.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Smart Grid i Danmark Perspektiver

Smart Grid i Danmark Perspektiver Smart Grid i Danmark Perspektiver Samarbejdsprojekt mellem Dansk Energi, energiselskaber og Energinet.dk Peder Ø. Andreasen, Adm. direktør Energinet.dk Trends i udviklingen der påvirker værdien af et Smart

Læs mere

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: ISO 22000/FSSC

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: ISO 22000/FSSC Bureau Veritas Netværksgruppe: ISO 22000/FSSC Fødevaresikkerhed stiller krav til alle aktører i hele forsyningskæden, og netværksgruppen for fødevarevirksomheder er et samlingspunkt, hvor vi på kryds og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2014

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2014 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2014 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2014. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer

Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer Albertslund 26. januar 2009 Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer Introduktion til Albertslund Klimaplanen Fjernvarme

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Læsevejledning Dette er det Grønne Regnskab for Slagelse Kommunes egen drift. Dokumentet redegør dermed for ressourceforbruget i de kommunale bygninger og udvalgte medarbejders kørsel. Det Grønne Regnskab

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

ENERGI FYN. Jette Kjær Projektleder.

ENERGI FYN. Jette Kjær Projektleder. ENERGI FYN Jette Kjær Projektleder jik@energifyn.dk HVEM ER ENERGI FYN? Forbrugerejet andelsselskab. Ejet af 175.000 andelshavere på Fyn. 6. største energiselskab i Danmark. Distribuerer el til godt 2/3

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 CO 2 -regnskab 2013 - for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Team Bæredygtig Udvikling November 2014 Forsiden: viser Hjørring Kommunes nyrenoveret

Læs mere

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Baseret på resultater udarbejdet af projektets Arbejdsgruppe fremlagt af Poul Erik Morthorst, Risø - DTU Teknologirådets scenarier for energisystemet

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015 Udarbejdet af Trafik og Ejendom CO2 opgørelse 2015 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2015. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Regnskabsåret 2012/2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Håndbogen - baggrund - indhold - anvendelse v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Baggrund Viden findes; fokus på implementering i virksomhederne Baggrund Et miljøråd DTL presentation DTL presentation

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a 2013-14 De aktiviteter, Brunata International a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Nærværende

Læs mere

JPH ENERGI A/S. Rådgivende ingenørfirma VI RÅDGIVER OM FREMTIDENS ENERGIANLÆG

JPH ENERGI A/S. Rådgivende ingenørfirma VI RÅDGIVER OM FREMTIDENS ENERGIANLÆG JPH ENERGI A/S Rådgivende ingenørfirma VI RÅDGIVER OM FREMTIDENS ENERGIANLÆG RÅDGIVENDE INGENIØRER JPH Energi A/S er ét af de mest erfarne rådgivende ingeniørfirmaer indenfor energianlæg, damp- og kedelanlæg,

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER Til Kolding Kommune Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 2. Generelle forudsætninger 4 2.1 Forudsætninger fra Lokalplan 4 2.2

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2013

Energistrategi Evaluering 2013 Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen 1 VE% Andel vedvarende energi (uden Shell) 12,0 10,0 10,7 9,5 8,0 6,0 6,2 6,7 6,8 VE%EU 4,0 2,0-2006 2008 2009 2011 2013

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 24-06-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO2 regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2015... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere