Miljørapportering 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljørapportering 2012"

Transkript

1 Miljørapportering 2012

2 Indhold Ledelsens beretning... 2 Fakta om virksomheden... 3 Selskaber i TREFOR... 4 Koncernoversigt... 6 Datterselskaber... 7 TREFOR El-net A/S... 7 TREFOR Varme A/S... 8 TREFOR Vand A/S... 9 TREFOR Entreprise A/S TREFOR Bredbånd A/S TREFOR Energi A/S TREFOR Invest Midtjysk Køleservice A/S dominus A/S Miljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik Kortlægning Massebalance Ydre miljø Solgt el Solgt fjernvarme Solgt vand Brændselsceller hos TREFOR Solceller hos TREFOR Anlægsdata Vandforbrug Forbrug af materialer Brændstofforbrug Luftudledning Affald Spildevand Ekstern støj Risiko og driftsforstyrrelser Krav til underleverandører Vedligeholdelse af arealer Sikkerhed og sundhed Arbejdsulykker Fysioterapeutordning Sundhedsordning for medarbejdere Arbejdspladsvurdering APV Elsikkerhed Kemiske stoffer Medarbejdertilfredshedsundersøgelser Vurdering og prioritering Det videre arbejde Miljøhandlingsplan & mål Miljøredegørelse 2012 side 1

3 Ledelsens beretning Nærværende miljøredegørelse er den 10. miljøredegørelse som TREFOR aflægger og omhandler regnskabsåret 1/1-31/ Redegørelsen beskriver TREFORs og datterselskabernes væsentlige miljøpåvirkninger, miljømål og resultater på miljøområdet. TREFOR har siden 2003 været medlem af Green Network og udarbejder hvert år en samlet miljøredegørelse for TREFOR og datterselskaberne, således eksterne og interne interessenter har mulighed for at læse om TREFORs miljøindsats og resultater. TREFOR har en grøn holdning, og som en dynamisk privat erhvervsvirksomhed tager TRE- FOR ansvar for at gå foran i hensynet til miljø og ressourcer. Vi arbejder fokuseret og deltager aktivt i mange udviklingsprojekter og bidrager dermed til positiv udvikling af både samfund og vores fælles miljø. TREFOR arbejder med energioptimering, udvikling af ny energiteknologi og miljørigtige løsninger. Vi sætter hele tiden nye mål for energi, vand og det samlede miljø- og arbejdsmiljøområde og resultaterne heraf vil få stor betydning i de kommende år. God fornøjelse med læsningen. Kolding 25. marts 2013 Knud Steen Larsen Administrerende direktør Pia Conradsen Proces- og kvalitetschef Miljøredegørelse 2012 side 2

4 Fakta om virksomheden Navn og adresse: Ejerforhold: Telefon: Fax: Hjemmeside: CVR-nr./P nr.: Ansvarlig ledelse: TREFOR Kokbjerg Kolding Privat erhvervsvirksomhed organiseret som en selvejende institution trefor.dk Se oversigt næste side Knud Steen Larsen Administrerende direktør Jens Christian Sørensen Økonomidirektør Miljøkontaktperson: Antal ansatte: Hovedaktiviteter: Pia Conradsen Proces- og kvalitetschef 510 TREFOR beskæftiger sig med en række forretningsområder: el, vand, fjernvarme og bredbånd, energihandel, installationsløsninger, avancerede styringer indenfor klima og varme, køletekniske anlæg, solceller, jordvarmeanlæg og varmepumper, totalleverandør inden for entrepriseopgaver, nye energiteknologier og energibesparende løsninger samt vindmølleparker og finansiel kapitalforvaltning. Tilsynsmyndighed: Miljøgodkendelser: Kolding Kommune, Vejle Kommune, Fredericia Kommune, Middelfart Kommune og Vejen Kommune. Ifølge bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder er dele af virksomheden kategoriseret som en liste G 201/G202 virksomhed. (G201 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW). (G202 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet indfyret effekt på mellem 1 og 5 MW). TREFOR Varme A/S 29. juli 2009: Miljøgodkendelse af varmecentraler i Vejle 11. marts 2009: Miljøgodkendelse af varmecentraler i Kolding 3. november 2004: Miljøgodkendelse af Erritsø Varmeværk 11. juli 2000: Miljøgodkendelse af varmecentraler i Kolding 28. januar 1999: Miljøgodkendelse af varmecentraler i Vejle Regnskabsår: 1. januar 31. december 2012 Miljøredegørelse 2012 side 3

5 Selskaber i TREFOR (Moderselskab samt 100 % ejede datterselskaber) CVR nr. Virksomhed Produktionsenhedsnummer Adresse/benævnelse TREFOR Kokbjerg 30, Kolding TREFOR A/S Kokbjerg 30, Kolding TREFOR Bredbånd A/S Kokbjerg 30, Kolding TREFOR El-net A/S Kokbjerg 30, Kolding TREFOR Entreprise A/S Kokbjerg 30, Kolding TREFOR Vand A/S Kokbjerg 30, Kolding TREFOR Varme A/S Kokbjerg 30, Kolding TREFOR Energi A/S Kokbjerg 30, Kolding TREFOR Invest F.M.B.A. Otto Mønsteds Plads 9, København dominus A/S Gavnøvej 2 A, Tjørring, Herning Midtjysk Køleservice A/S Gl. Landevej 55, Erritsø, Fredericia Miljøredegørelse 2012 side 4

6 Om TREFOR TREFOR er en dynamisk privat erhvervsvirksomhed, der med sine ca. 510 medarbejdere i dag er en af Trekantområdets største private virksomheder. TREFOR sælger energimæssige løsninger og energirådgivning, sælger el og naturgas, sælger og monterer solceller, jordvarmeanlæg og varmepumper, bygger og køber vindmøller, leverer fibernet og løser installationsopgaver inden for el, vvs, ventilation, fiberteknik, automatik. TREFOR har således en stor portefølje af kommercielle forretningsmæssige aktiviteter. Derudover leverer TREFOR el, fjernvarme og rent drikkevand til Trekantområdet og Fyn. TREFOR er kendetegnet ved vækst, innovation, høj effektivitet og konkurrencedygtige priser og bygger på en forretningsmodel, der udvikler TRE- FOR i takt med markedet, lovgivningen, den politiske dagsorden og konkurrencesituationen. TREFOR har gennemgået en forandringsproces og er i dag en moderne privat erhvervsvirksomhed, der både beskæftiger sig med regulerede aktiviteter og kommercielle aktiviteter. TREFOR har udviklet de kommercielle aktiviteter, så de er fuldt ud konkurrencedygtige. I 2012 udgjorde de kommercielle aktiviteter cirka halvdelen af virksomhedens samlede omsætning, og salget kommer fra hele Danmark. De kommercielle aktiviteter drives ud fra de konkurrencemæssige vilkår, der er på markedet, og al koncernintern samhandel foregår ligeledes ud fra markedsmæssige betingelser. TREFOR er gennem TREFOR Energi A/S medejer af Danmarks største el-handelsselskab, Energi Danmark A/S. I 2012 forsynede TREFOR: El Vand Varme kunder kunder kunder Vi beskæftiger os med totalservice indenfor elinstallation, belysning, vvs-installation, fjernvarme, ventilation, automatik og styring i TREFOR Entreprise A/S. I dominus A/S laver vi styringssystemer og anlæg til optimal klima- og varmestyring i alle størrelser af bygninger. TREFOR tilbyder energiløsninger indenfor: Varmepumper Solceller Brændselsceller Vindmøller Energibesparende løsninger De seks forretningsområder: El-net, vand, varme, energi, entreprise og bredbånd er organiseret i datterselskaber. Derudover har TREFOR et syvende datterselskab dominus A/S. TREFOR A/S udfører administration, markedsføring, døgnovervågning og installation af målere for hele koncernen. Miljøredegørelse 2012 side 5

7 Koncernoversigt TREFOR forventer at investere 5 mia. kr. frem mod 2025 i udvikling og fremtidssikring af el-, vand- og varmenettet samt i udvikling af nye energiteknologier, nye forretningsområder og fibernettet. TREFOR har en grøn holdning, og som en dynamisk privat erhvervsvirksomhed tager TRE-FOR ansvar for at gå foran i hensynet til miljø og ressourcer. Derfor tager TREFOR aktivt del i udviklingen af fremtidens klimavenlige energiteknologier og hjælper kunderne med at finde den løsning, der bedst til boligen eller virksomheden. Vi ønsker at være på forkant med udviklingen og under hensyn til markedsvilkår og politiske tiltag, tager TREFOR ansvar for at drive udvikling og innovation indenfor nye energiformer. Miljøredegørelse 2012 side 6

8 Datterselskaber TREFOR El-net A/S TREFOR El-net er Danmarks femtestørste eldistributionsselskab. TREFOR El-net optimerer løbende udbygning, vedligeholdelse, drift og overvågning af hele områdets elnet, så elforsyningen er og forbliver så effektiv som muligt. På 60kV har der været 5 fejl, med fordelingen, 3 stk. på Effektafbryder/felt, 1 stk. på jordkabel (olie/papir) og 1 stk. på jordkabel (plast). Den samlede afbrudshyppighed (SAIFI) er 0,36 og den samlede afbrudsvarighed (SAIDI) er 16,8. Selskabet arbejder ud fra målsætningen om at drive selskabets distributionsnet, så kunderne oplever høj leveringssikkerhed og kvalitet kombineret med lave priser. Disse mål skal opnås på både kort og lang sigt. TREFOR El-net A/S placerede sig i 2012 for 3. år i træk som elbranchens mest effektive elselskab. Dette øger værdiskabelsen i nærområdet, da kunderne kan nyde godt af en leveringssikker og effektiv leverandør, der samtidig leverer strømmen til nogle af landets laveste priser. Harteværket er en lille leverandør af el. Elproduktionen er produceret med vand, som i dag drives af en fond, hvor TREFOR El-net A/S udelukkende står for driften. Længden af ledningsnettet er ca.: 60 kv højspænding 273 km 10 kv højspænding km 0,4 kv lavspænding km Der er 45 hovedtransformerstationer, som omformer spændingen fra 60 kv til 10 kv, og der er transformerstationer, som omformer spændingen fra 10 kv til 0,4 kv. I 2012 har der været 45 fejl på 10kV niveau med direkte årsag til kundeafbrud. Disse fordeler sig med 3 stk. på afbryder/lastadskiller, 3 stk. på endemuffer, 20 stk. på jordkabel (olie/papir), 6 stk. på jordkabel (plast), 13 stk. på muffer. Forventet udvikling og nye tiltag TREFOR arbejder konstant med at fremtidssikre elnettet, så det er parat til de krav fremtiden stiller. I 2012 har der været stort fokus på udviklingen af det intelligente elsystem (smart grid), så elsystemet er klar til at håndtere fremtidens udfordringer med flere vindmøller, varmepumper og elbiler. Selskabet har leveret de energibesparelser, som svarer til de politisk stillede krav. For at høste erfaringer har TREFOR derfor engageret sig aktivt indenfor el i transportsektoren gennem både test en elbil projektet og et eget projekt om elbiler og ladeinfrastruktur i kommunerne i Trekantområdet. I et fremtidigt samfund der på sigt bliver uafhængig af fossile brændstoffer, kommer energisektoren til at få en central rolle. Nøglen til dette bliver det intelligente elsystem (Smart grid). Smart Grid er vejen til at udvikle et elsystem, der kan skabe et fleksibelt, intelligent elforbrug med de komponenter, der er nødvendige for effektivt at integrere mere vindmøllestrøm, flere elproduktionsapparater på husstandsniveau, Miljøredegørelse 2012 side 7

9 elektriske varmepumper samt el- og plug-in hybridbiler. TREFOR arbejder med udviklingen af Smart Grid og dermed udviklingen af et elsystem, der kan håndtere fremtidens krav om at integrere vedvarende energi og give kunderne fleksible muligheder. TREFOR tager aktivt del i branchens smart grid løsninger og fokus på koncernens udviklingsmuligheder inden for smart grid og smart house løsninger. Varmen, der er købt i 2012 fordeler sig, som vist i skemaet: Produktion af fjernvarme (MWh) Køb fra TVIS inkl. Shell Køb fra TAS Vi udbygger og forstærker leveringssikkerhed og infrastrukturen og dette i takt med indpasning af de politiske mål for vedvarende energi. Køb fra DAKA spildvarme TREFOR har i 2012 deltaget i et pilotprojekt omkring intelligent styring af nettet, hvor forskellige tekniske anlægsløsninger blev afprøvet. Formålet er at foretage effektiv netplanlægning og driftsoptimering af distributionsnettet. I det kommende år vil TREFOR blandt andet fokusere på styring af fleksibelt elforbrug, planlægning og prognosticering, overvågning og målinger. TREFOR Varme A/S TREFOR Varme arbejder med tre hovedområder: Forsyningssikkerhed, effektivitet og fremtidssikring. Selskabet lægger stor vægt på at vedligeholde, forny og investere for at sikre at nettet, produktionskapaciteten og styringssystemerne er i orden. Derfor er der udarbejdet langsigtede nethandlingsplaner, som på et overordnet niveau beskriver de aktiviteter, som skal gennemføres frem til Varmeleverancen kommer hovedsageligt fra TVIS, som Skærbækværket og Shell-raffinaderiet er varmeproducerende til. I Kolding kommer varmeleverancen også fra affaldsforbrændingsanlægget, der er drevet af det fælles interessentselskab TAS (Trekantområdets Affaldsselskab I/S), og endelig kommer der varme fra DAKA. I Kolding, Vejle og Fredericia suppleres med varme produceret på fjernvarmecentralernes kedler, når forsyningen fra TVIS enten er utilstrækkelig eller falder ud. Egenproduktion olie Egenproduktion naturgas Egenproduktion træpiller TVIS leverancen udgør 75,9 %, TAS udgør 21,0 %, DAKA spildvarme udgør 0,4 %, og den resterende produktion udgør i alt 2,7 %. Den meget kolde vinter i 2011 strakte sig også ind i begyndelsen af 2012 og har betydet et større indkøb af varme fra TVIS samt et øget forbrug af træpiller til opvarmning. Egenproduktion af naturgas er øget væsentligt ift. 2011, idet der er foretaget en omlægning, således der nu anvendes naturgas på kedlerne i stedet for olie, hvilket er miljømæssigt mere bæredygtigt. I TREFOR Varme er der i alt 24 fjernvarmecentraler. Herudover er der i hele varmesystemet otte pumpestationer og et samlet ledningsnet på km. Der har i flere år foreligget miljøgodkendelser for varmecentralerne i Vejle og Kolding. Miljøgodkendelserne for de fem varmecentraler i Fredericia blev sat i gang efter en dialog med Fredericia Kommunes. Derfor foreligger således miljøgodkendelse for Erritsø fjernvarmecentral. Der er blevet repareret 24 brud på fjernvarmenettet i 2012, hvor der i 2011 var repareret 52 brud. Miljøredegørelse 2012 side 8

10 Der blev solgt MWh, hvilket svarer til en omsætning på 496 mio. kr. Virkningsgraden blev i 2012 på 77,4 %, dvs. samme niveau som i En vurdering af tabet pr. meter fjernvarmenet, som giver et billede af effektiviteten af nettets drift, indikerer et faldende tab pr. meter, hvilket er tilfredsstillende. Der er sket en effektivisering af driften for varmeforsyningen, herunder en sænkning af fremløbs-temperaturen, og den omfattende renovering af fjernvarmenettet påvirker nettabet i nedadgående retning. Graddagetallet var i 2012 på mod normalåret, som ligger på TREFOR Varme A/S har syv varmeværker, der er omfattet af loven for CO 2 -kvoter. Det betyder, at varmeværkerne skal have deres udledning af CO 2 verificeret en gang årligt for at sikre, at der ikke bliver udledt mere CO 2 end tilladt. Energispareordningens krav om energibesparelser er indfriet gennem opnåede besparelser på pumper, ledningsnet, konverteringer til fjernvarme samt indkøb af energibesparelser. mulige langsigtede fjernvarmepris fra 2018, hvor aftalen med Dong udløber. Dette arbejde resulterede i, at man i fællesskab ved årets slutning var i stand til at afgive et indikativt bud til TVIS (Trekantområdets Varme I/S) på en fremtidig varmepris baseret på biomasse, hvilket i øvrigt støtter fint op omkring regeringens målsætning om at gøre varmeforsyning i Danmark 100 % fossilfri inden Der vil i løbet af 2013 blive truffet afgørelse om, den fremtidige varmeforsyning skal komme fra det fælles biomassebaserede kraftvarmeværk eller om det DONG ejede anlæg Skærbækværket skal ombygges til biomasse. TREFOR har stiftet selskabet 3 KV A/S, som skal rumme opførelsen af biomasse kraftvarmeanlægget, ligesom der er indkøbt en grund af Kolding kommune til placeringen af anlægget. TREFOR Vand A/S TREFOR Vand er det største private vandforsyningsselskab i Danmark. Selskabets overordnede målsætninger er at sikre rent og velsmagende drikkevand, der sundhedsmæssigt og teknisk er af høj kvalitet, og som overholder myndighedernes kvalitetskrav for godt drikkevand til borgerne i Trekantområdet og Middelfart. Denne opgave løses med stor omhu og i henhold til DS/EN ISO 22000:2005 Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed. TREFOR Vand er ISO certificeret i henhold til denne ISO standard. TREFOR Vand A/S leverer friskt og sundt drikkevand til Vejle, Middelfart, Fredericia og Kolding. Ledningsnettet er nu km. Vandet kommer fra ca. 100 boringer i området og ledes til behandling på et af de 10 vandværker, inden vandet bliver pumpet videre til kunden. Forventet udvikling og nye tiltag I 2012 har TREFOR i samarbejde med de øvrige fjernvarmeværker i området arbejdet målrettet med et kraftvarmeprojekt baseret på 100 % biomasse. Formålet med dette arbejde er at sikre fjernvarmekunderne i Trekantområdet den billigst Nedenfor ses fordelingen af den mængde vand, der er produceret på de forskellige vandværker i Miljøredegørelse 2012 side 9

11 Udpumpet vand m 3 fra vandværkerne 2012 Ledningsrenoveringen i Middelfart, Fredericia, Vejle og Kolding omfattede i 2012 over 60 veje med en samlet ledningslængde på ca. 32 km stikog forsyningsledning. Renoveringen svarer til 1,7 % af det samlede net. I 2012 er udbygningen med sektionsmålerbrønde fortsat samlet set er der etableret 9 brønde i 2012, så det samlede antal nu er i alt på 45 sektionsmålerbrønde. Ligeledes er der i 2012 arbejdet videre med instrumentering og dataopsamling via SRO for 10 brønde, så det samlede antal brønde med instrumentering og dataopsamling via SRO er klar for i alt 42 brønde. Der er registreret 222 brud i 2012, hvilket er lidt højere end i 2011 med 213 brud. Antallet af brud er stadig et højt antal, men dog mindre end 299 brud i Brudene optræder overvejende på de stive ledninger (støbejern og eternit), som ikke kan modstå de små jordsætninger i lerjorden, der kommer ved skift i vandindholdet i takt med tørre og våde perioder. Der er anlagt 7 km nye distributions-, forsyningsog stikledninger i bolig- og erhvervsudstykninger. I 2012 er anlagt i alt 38 km transmissions-, distributions- og forsyningsledninger og 0,5 km råvandsledninger. Hertil kommer ca. 8 km stikledninger. I 2012 er der etableret i alt 330 nye tilslutninger, hvor der er sat målere op og udført installationseftersyn. På Follerup Vandværk er der i 2012 foretaget udskiftning af filtersand på 6 forfiltre. Det gamle filtermateriale som udgør 204 ton sand og grus blev deponeret på kontrolleret losseplads. På Lysholt Vandværk er der i 2012 foretaget udskiftning af filtersand på 6 forfiltre. Det gamle filtermateriale som udgør ca. 200 ton sand og grus blev deponeret på kontrolleret losseplads. Indsatsplaner pr. vandværk: Godkendte indsatsplaner: Svenstrup Vandværk Staurbyskov Vandværk Kongsted Vandværk Follerup Vandværk Lysholt Vandværk Hedensted Kildefelt Søndre Vandværk Kolding (i udkast) Kortlægningen i gang: Trudsbro Vandværk Tørskind Vork Vandværk Østre Vandværk Miljøredegørelse 2012 side 10

12 Vandkvalitet Drikkevand har status af levnedsmiddel, og det stiller store krav til omgangen med drikkevand. Det er TREFOR Vands politik, at drikkevand, der leveres til selskabets kunder, overvåges i hele processen fra det hentes op fra undergrunden, til det løber ud af borgernes vandhaner. Rent drikkevand er en essentiel fødevare, og vi gør en stor indsats for at sikre vores kunder den bedst mulige vandkvalitet og forsyningssikkerhed. TREFOR Vand A/S blev certificeret efter DS/EN ISO 22000:2005 standard i 2011 og har siden driftet og udviklet systemet, så TREFOR Vand i dag har et konsistent og moderne fødevaresikkerhedssystem, hvilket i særlig grad kommer vores store kunder i fødevareindustrien til gode. Certificeringsselskabet var på opfølgningsbesøg i 2012, og resultatet heraf var tilfredsstillende. Forventet udvikling og nye tiltag Kvalitet, forsyningssikkerhed og effektiv drift vil også være i fokus i Det er i overensstemmelse med TREFOR Vands langsigtede nethandlingsplan, der løbende er til revurdering for til enhver tid at sikre, at driften af selskabet er på forkant med markedssituationen. uanset om det er for en privat boligejer, erhvervsvirksomhed, boligforening, fjernvarmeselskab, region eller kommune. Elinstallation: Elforsyningsanlæg Vejbelysning Almindelige elinstallationer Opmåling og ledningsregistrering Nedgravning af tomrør til lys-ledere Fiberkundeinstallationer Vvs-installation og ventilation: Almindelige vvs installationer Servicetjek af fjernvarmeinstallationer Fjernvarmeledninger Ventilationsopgaver Køleopgaver Automatik til varme- og ventilationsanlæg Varmepumper og jordvarme Også i 2013 vil der være øget fokus på benchmarking og procesbenchmarkings tal for at sikre, at TREFOR Vand fortsat drives som et af landets bedste vandforsyningsselskaber. Det forcerede renoveringsarbejde på distributionsanlægget vil fortsætte, således at målet med en total udskiftning af stive forsyningsledninger kan opnås i TREFOR Entreprise A/S TREFOR Entreprise A/S har specialiseret sig inden for el, fiberteknik, vvs, ventilation, bygningsautomatik, køleteknik og fjernvarmeledninger. Selskabet løser opgaver inden for et bredt arbejdsfelt, hvilket er en stor fordel for kunden. På den måde er der kun behov for ét firma til hele opgaven. Selskabet kan løse opgaven, Miljøredegørelse 2012 side 11

13 TREFOR Entreprise oplevede også i 2012 en stigende efterspørgsel inden for vedvarende energi, især på solcelleområdet, hvor selskabet i samarbejde med TREFOR Energi har solgt og etableret flere solcelleanlæg. For TREFOR Entreprise er en skærpet miljøindsats en naturlig del af hverdagen, uanset om det gælder de ansattes arbejdsmiljø, eller det drejer sig om påvirkninger til omgivelserne. Der er i dag en meget veludbygget sorterings- og genbrugsordning for emballage, restprodukter og affald, ligesom selskabet arbejder målrettet og struktureret med at optimere arbejdsmiljøet og undgå arbejdsulykker. TREFOR Bredbånd A/S TREFOR Bredbånd ejer sammen med 14 andre danske energiselskaber indholdsselskabet Waoo! Formålet med Waoo! er at opnå stordriftsfordele i forhold til køb af indhold og optimering af produktudbuddet for at gøre ejerkredsen mere konkurrencedygtig inden for tv, internet og telefoni til privatmarkedet. Samtidig er energiselskaberne med den fælles satsning i Waoo! med til at støtte og drive udviklingen i Danmark frem mod et højhastighedssamfund. I 2012 er der lanceret en række nye tjenester, blandt andet Waoo! Forening som er et stærkt og konkurrencedygtigt fiberbredbåndsprodukt til boligforeningssegmentet. Boligforeningen ØsterBO i Vejle indgik i 2012 aftale med TREFOR Bredbånd om Waoo! Forening til alle ØsterBOs husstande. TREFOR Bredbånd Erhverv har valgt fortsat at stå for salget til de større erhvervskunder under eget brand og i samarbejde med Nianet A/S. Nianet indgik i 2012 en 4 årig aftale vedr. leverance af fiberforbindelser til Staten herunder bl.a. Forsvaret, ministerier, domstole og Folketinget. Aftalen har haft en positiv effekt, og i 2012 har TREFOR Bredbånd etableret fiber til en lang række nye kunder på baggrund af aftalen. Derudover er en del af forretningen baseret på energirådgivningsaktiviteter, hvor der udføres energirådgivning, energimærkning, undervisning m.m. TREFOR Energi ejer 16,49 % af Energi Danmark A/S, som er Danmarks største energihandelsselskab. Energi Danmark A/S formidler indkøb af el til TREFOR Energi. TREFOR har en klar vision om at bidrage til udbredelsen af vedvarende energi. Dette sker gennem selskabet European Wind Investment A/S (EWIII), hvor TREFOR ejer ca. 68 % af aktierne. EWII bygger og køber vindmølleparker og gennem EWII har TREFOR medvirket til, at udledningen af CO 2 er reduceret med ca tons i Derudover lancerede TREFOR i efteråret 2012 en stor markedsføringskampagne for vindstrøm og tilbød kunderne TREFOR Vindstrøm til samme lave pris som TREFORs Basis-el produkt samt 100 kr. i rabat. Med valg af vindstrøm er kunderne garanteret, at den mængde strøm de bruger, indkøbes som certificeret vindmøllestrøm, således at kunderne hermed bidrager til at fremme udbygningen af vedvarende energi. Vindstrømkampagnen havde den højeste effekt nogensinde hos TREFOR, hvilket indikerede kundernes interesse for miljørigtig energi. Energimærkning af erhvervsbygninger har fortsat været et fokusområde i 2012 og er blevet som et etableret forretningsområde. TREFOR Energi har i 2012 opretholdt sin DS ISO 9001:2008 certificering i energimærkning af bygninger. TREFOR Energi A/S TREFOR Energi arbejder med kommercielt salg af energi inden for el og gas i hele Danmark. Miljøredegørelse 2012 side 12

14 TREFOR Invest TREFOR Invest er en investeringsforening, hvor størstedelen af koncernens kapital forvaltes i aktier og obligationer, der lever op til et fastlagt etisk kodeks for investeringerne. Denne del styres af en professionel forvaltning. Den øvrige del af TREFOR Invest har investeret i vindmølleselskabet EWII (European Wind Investment A/S) og teknologivirksomheden IRD A/S, som producerer brændselsceller. Igennem de to selskaber investerer TREFOR i grøn teknologi og miljøvenlige energiløsninger. dominus A/S dominus er et kommercielt selskab i TREFOR koncernen, som beskæftiger sig med projektering og styring af varme, køling, ventilation og belysning. Selskabet har base i Herning og er en af Danmarks førende virksomheder inden udvikling af CTS-anlæg intelligent energistyring til erhvervsvirksomheder. Selskabet rådgiver, sælger, monterer og servicerer CTS-anlæg, bygningsautomatik og intelligente bygningsinstallationer for erhvervsvirksomheder i hele landet. Midtjysk Køleservice A/S Midtjysk Køleservice er et kommercielt selskab, som er ejet af TREFOR Entreprise. Selskabet har base i Fredericia og er et autoriseret kølefirma, der yder rådgivning, projektering, salg og service inden for klima-, køle- og frostanlæg til erhvervsvirksomheder over hele landet. Selskabet er totalleverandør af køleanlæg fra køleindustriens førende producenter. Midtjysk Køleservice har landsdækkende montage og service for erhverv, og sælger, servicerer og rådgiver private kunder om hårde hvidevarer. Miljøredegørelse 2012 side 13

15 Miljøpolitik TREFOR har siden 2003 været medlem af Green Network og udarbejder hvert år en samlet miljøredegørelse for TREFOR og datterselskaberne, så eksterne og interne interessenter har mulighed for at se TREFORs miljø-præstationer. Vores medlemskab af Green Network giver os et netværk, hvor vi kan både kan få sparring omkring vores miljøforbedringer samt deltage i et udviklende og lærerigt forum af både private og offentlige virksomheder, hvor vidensdeling omkring miljøindsatser og resultaterne heraf, er med til at øge niveauet for at nå næste års målsætninger. I 2011 modtog TREFOR et diplom for miljøredegørelse 2010 fra Green Network, TREFOR har således modtaget diplom fire gange for miljøredegørelser. En grøn dimension betyder for TREFOR: At TREFOR bidrager til varige energibesparelser hos kunderne. At TREFOR tager ansvar for en effektiv energiudnyttelse med udgangspunkt i Trekantområdet til gavn for kommende generationer. At TREFOR på enkelte forretningsaktiviteter er i front som en grøn energi- og klimavirksomhed i Danmark. At TREFOR systematisk arbejder med at udvikle, producere og markedsføre produkter og ydelser, der mindsker trækket på naturens ressourcer og reducerer udslippet af CO 2. TREFOR arbejder løbende på forbedringer og sætter hele tiden nye mål for energi, vand og det samlede miljø- og arbejdsmiljøområde. TREFOR arbejder målrettet på at være en miljøbevidst virksomhed, hvor aktiviteterne er baseret på bæredygtige løsninger. Dette vil TREFOR opnå ved at: minimere forbruget af råstoffer og energi samt nedbringe affaldsmængder. motivere medarbejderne til miljørigtig adfærd gennem uddannelse og inddragelse i miljøarbejdet. lade ressourcer og miljøforhold indgå som væsentlige parametre ved planlægning og investering i nye aktiviteter. overholde love og myndighedskrav på miljøområdet. tilskynde leverandører til at inddrage miljøforhold i produktion og produkter. prioritere en åben og saglig dialog med kunder, myndigheder og andre interessenter samt løbende orientere offentligheden om virksomhedens miljøforhold. fortsætte arbejdet med at opnå en mere effektiv udnyttelse af vand og energi hos kunderne, bl.a. gennem direkte kunderådgivning. Arbejdsmiljøpolitik TREFOR vil arbejde målbevidst på at skabe et sundt, sikkert og udviklende arbejdsmiljø for alle ansatte og dermed sikre, at TREFOR kan fastholde og tiltrække gode og kvalificerede medarbejdere. Derfor vil TREFOR arbejde med, kontinuerligt at forbedre arbejdsmiljøindsatsen ved at sætte nye mål og retningslinjer. at motivere og uddanne medarbejderne på alle niveauer til at tage ansvar for deres egen og deres kollegers sikkerhed og sundhed. at lade arbejdsmiljø være en væsentlig parameter ved ombygninger, ændringer og nyinvesteringer. at samarbejde aktivt med relevante myndigheder, BST og øvrige i arbejdsmiljøspørgsmål. Samfundsansvar (CSR) TREFOR har i flere år arbejdet med elementerne omkring samfundsansvar og vi rapporterede på samfundsansvar for første gang i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for Miljøredegørelse 2012 side 14

16 Igen i 2012 har TREFOR udarbejdet en særskilt rapportering om Samfundsansvar i forbindelse med årsregnskabet For os er samfundsansvar, at vi i TREFOR integrerer socialt, samfundsmæssigt og miljømæssigt hensyn i vores aktiviteter ved at påvirke de forhold, vi selv har direkte indflydelse på overfor vores væsentligste interessenter: Kunder Medarbejdere Samfund Med udgangspunkt i TREFORs forretningsstrategi integrerer vi hensynet til kunder, medarbejdere, det omgivende lokalsamfund og samfundet i øvrigt i vores forretningsaktiviteter. Energi til livet I 2012 har både ledelse og medarbejdere med Energi til hele livet deltaget i de mange aktiviteter, som er igangsat i forbindelse med TRE- FORs sundhedsindsats, der har været fokusområde også i hele TREFOR koncernen gennem Sundhed er her bredt forstået og omhandler såvel kost, motion, sunde vaner som fysisk og mentalt overskud. Den 12. januar 2012 blev TREFOR sundhedscertificeret og markerede sig senere på foråret som en af landets 10 sundeste virksomheder. Sundt arbejdsmiljø En forudsætning for et sundt og sikkert arbejdsmiljø er en målrettet indsats på arbejdsmiljøområdet. I TREFOR har vi en effektiv og velfungerende arbejdsmiljøorganisation. Vi prioriterer bl.a. at uddanne vores medarbejdere inden for arbejdsmiljøområdet og at inddrage arbejdsmiljøorganisationen i sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål. Det er stort fokus på arbejdsulykker og nær-vedulykker for at sikre, at arbejdsrutiner til stadighed forbedres, så vi undgår, at ulykkerne sker igen, og medarbejderne bliver mere opmærksomme på at undgå arbejdsulykker. Miljøredegørelse 2012 side 15

17 Kortlægning Massebalancen viser TREFORs ind- og udstrømme for regnskabsåret 1/1-31/ De væsentligste ressourceparametre er el-, vand- og naturgasforbrug. De væsentligste miljøparametre er luftudledninger som følge af tab i ledningsnettet. Massebalance Luftudledning: CO 2: ,5 ton SO 2: 6,1 ton NO x: 34,3 ton Tab fra ledningsnet: El: MWh Fjernvarme: MWh Fjernvarme (Spædevand): m³ Vand: m 3 Miljøredegørelse 2012 side 16

18 Ydre miljø Solgt el Enhed Total Total Total Total Total Købt el MWh/år Solgt el MWh/år Tab i ledningsnet MWh/år Tab % 3,5 2,7 2,7 3,0 2,6 Solgt fjernvarme Enhed Total Total Total Total Total Køb og produktion Solgt fjernvarme Tab i ledningsnet Virkningsgrad MWh/år MWh/år MWh/år % 74,0 76,1 78,6 77,4 77,4 Tab % 26,0 23,9 21,4 22,6 22,0 Virkningsgraden er på niveau med sammenlignelige varmeværker. Tabet i ledningsnettet er yderligere reduceret fra 2008 til 2012, hvilket skyldes, at der også i 2012 er iværksat flere initiativer for at nedbringe tabet, bl.a. er der sat fokus på at reducere kundernes behov for høj fremløbstemperatur og på at forbedre kundernes afkøling. Renoveringen af de dårligst isolerede ledningsstrækninger er intensiveret. For at vurdere effektiviteten af nettet sammenlignes tabet pr. meter rør. TAB i DOBBELTRØR Enhed Total Total Total Total Total Tab pr. meter dobbeltrør MWh 0,230 0,225 0,216 0,196 0,196 Tabet pr. meter fjernvarmerør er over en årrække reduceret, hvilket skyldes primært en lavere fremløbstemperatur. Niveauet for 2012 er dog på samme niveau som for Solgt vand Enhed Total Total Total Total Total Oppumpet vand m³/år Solgt vand m³/år Tab i ledningsnet m³/år Tab % 7,5 6,0 9,9 14,3 12,0 Miljøredegørelse 2012 side 17

19 I forhold til det forholdsvis store tab i nettet på i 2011, er det samlede tab i 2012 reduceret, men er ikke på samme niveau som årene før. Årsagen til stigningen i vandtabet i 2011 og 2012 skal findes i forskelle i målerparkens virkemåde. Grundet fokus på renoveringer har dette indvirket positivt på det samlede vandtab, således dette total set i 2012 ligger på et lavere niveau end i Undersøgelserne omkring målerparkens virkemåde fortsættes for at kortlægge alle forhold af betydning. Energiforbrug Det totale energiforbrug for TREFOR er opgjort for de forskellige energityper. Det øgede oliebrug skyldes en noget koldere og længere vinterperiode end forventet. Elforsyningen leveres af TREFOR El-net A/S. Elforbrug på varmecentraler og vandværker anvendes hovedsageligt til drift af store pumper. ENERGIFORBRUG/ÅR Enhed Total Total Total Total Total El MWh/år Naturgas MWh/år Fjernvarme MWh/år Olie MWh/år Træpiller MWh/år Total MWh/år Olieforbruget er nedbragt væsentligt, idet der er foretaget en omlægning, således der nu anvendes naturgas på kedlerne i stedet for olie, hvilket er miljømæssigt mere bæredygtigt. Naturgasforbrug Naturgasforbruget på MWh i 2012 er primært brugt til opvarmning af bygningerne på Kokbjerg. NATURGASFORBRUG Enhed Total Total Total Total Total Varmeværker MWh/år Opvarmning MWh/år Total MWh/år Miljøredegørelse 2012 side 18

20 Olie Olie anvendes på fjernvarmecentralerne som supplement, hvis TVIS skulle svigte. Træpiller Træpiller anvendes på fjernvarmecentralen Hovergården i Vejle, hvor varmen produceres på et biomasseanlæg. Brændselsceller hos TREFOR I 2012 har TREFOR implementeret fem anlæg med metanol-brændselsceller (DMFC) i TREFORs teknikstationer til fibernet. For TREFORs eget anlæg har 2012 været lidt et stand still periode for vores brændselsceller, da µchp anlæggene har været under en grundig opdatering for at få forbedret levetiden og driftsstabiliteten på dem. Derfor har det ikke været muligt i 2012 at køre ret meget med hverken Brintanlægget eller brændselscellerne. IRD har nu fundet frem til flere forbedringer, som er blevet implementeret i den nye Gamma Update version. Der implementeres 4 nye opdaterede anlæg af i Q2 2013, der skal kunne give nogle bedre driftsdata næste år. Solceller hos TREFOR På taget af TREFORs hovedkontor i Kolding er der monteret solceller. Anlægsdata Moduler 48 stk. REC Solar Premium 215 WP Modultype Polykrystalinske siliciumceller Tolerance output +/- 5 % Moduleffektivitet 13 % Installeret effekt 10,320 WP Inverter Fronius IG plus ,5 kwdc nom Produktion Total siden opsætnings 1. marts Enhed Total Total Total produceret kwh Svarende til mængde CO 2 Ton 13,71 4,64 Maksimal ydelse net W Maksimal spænding net V Maksimal spænding moduler V Driftstid for inverter Timer Miljøredegørelse 2012 side 19

energi til livet Årsrapport 2014

energi til livet Årsrapport 2014 energi til livet Årsrapport 2014 Indhold: Læs TREFORs miljøredegørelse 2014 Læs TREFORs rapportering om samfundsansvar 2014 Koncernoversigt Bestyrelse og direktion Repræsentantskab Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 Årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 2 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014-3 Indholdsfortegnelse Forord............................

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 CVR 35861564 AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 Det er AURA Energis aspiration at være kendt som et førende og troværdigt energiselskab i Danmark. Vi opfylder kundernes individuelle behov gennem branchens

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010 Den gode historie om Roskilde Forsyning videnregnskab 2010 2 Den gode historie om Roskilde Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Virksomheden Roskilde Forsyning... 5 2.1 Roskilde Forsynings vision

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s

Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s Redegørelse for Arbejdsmiljø Miljø Sundhed Socialt Engagement Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse Side 3 Basisoplysninger Side 4 Fremstilling af glasuld

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 02 INDHOLD INTRODUKTION Forsyning Helsingør A/S 03 Et nyt selskab med fokus på kunderne 04 Bestyrelse og direktion 06 Ledelsespåtegning 07 Selskabsstruktur 08 2011 Revisionspåtegning 09

Læs mere

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED Forord Det danske elsystem står over for store omvæltninger i de kommende år. Vedvarende energikilder som vindog solenergi vil fremover

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 det vil kommune OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Grønt regnskab 2013 Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 forord GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE KOLDING KOMMUNE BY-

Læs mere

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10 ÅRSRAPPORT 2013 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10 Ledelsesberetning HOFOR koncernen 12 Fjernvarme 23 Bygas 29 Vand 33 Spildevand 37 Fjernkøling 43

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Integreret miljø- og energiledelse

Integreret miljø- og energiledelse Integreret miljø- og energiledelse erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport Kirsten Pommer Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag Grønne veje til vækst Inspiration til kommunale tiltag Indhold Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst............................ 3 Stadig potentiale

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Koncernårsrapport. Energinet.dk ejer energiens motorveje og er med til at omstille Danmark til vedvarende energi

Koncernårsrapport. Energinet.dk ejer energiens motorveje og er med til at omstille Danmark til vedvarende energi Koncernårsrapport 2012 Energinet.dk ejer energiens motorveje og er med til at omstille Danmark til vedvarende energi Nøgletal Finansielle nøgletal Resultatopgørelse 2012 2011 2010 2009 2008 Omsætning DKK

Læs mere

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Indholdsfortegnelse Det grønne regnskab 2013... 3 Statoil Refining Denmark A/S... 4 Miljøuheld 12 Brand 12 Klager 12 Basisoplysninger... 5 Dialog 13 Ledelsens

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Årsrapport 2013. CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår

Årsrapport 2013. CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår Årsrapport 2013 CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere