QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "QMS- håndbog Kvalitet og Miljø"

Transkript

1 QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015

2 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret om entreprenøropgaver og senere udlægning af asfalt, som blev købt hos andre firmaer. Selskabet voksede støt og roligt og i efteråret 2000 påbegyndte vi egenproduktion af asfalt i Langeskov på Fyn. I løbet af 2003 og 2004 fik vi for alvor fodfæste på markedet og nåede en medarbejderstab på ca. 80 ansatte. Så godt var fodfæstet, at vi i 2005 kunne overtage aktiviteterne i det offentligt ejede Nyborgselskab Tarco A/S med alle de tilknyttede aktiviteter. Tarco A/S havde da eksisteret som selskab i 85 år. Nogle aktiviteter blev solgt fra, nogle få helt lukket, men den primære del, asfaltudlægning og asfaltproduktion, blev lagt sammen med Munck Intercon a/s, og aktiviteterne fortsættes nu under det fælles navn Munck Asfalt a/s. På denne måde er det lykkedes på mindre end 15 år at skabe et firma med 85 års brancheerfaring. Både antallet af medarbejdere og omsætningen steg så meget, at vi i både 2002 og 2003 blev valgt som Gazellevirksomhed af Børsen. I 2003 blev vi desuden kåret som Entrepreneur of the Year på Fyn og i 2007 modtog vi Nyborg Erhvervspris for den gode evne til at se muligheder og opnå resultater. Det øgede aktivitetsniveau nødvendiggjorde en højere grad af styring af kvalitets- og miljøindsatsen. Derfor begyndte vi allerede i 2002 miljøcertificering. Siden har vi fulgt op på de gode resultater med både kvalitetsstyring arbejdsmiljøcertificering samt CE-mærkning af asfalt, overfladebehandling og bindemidler Denne håndbog er et resultat af erfaringer fra både Munck Intercon a/s og Tarco Vej A/S som nu er Munck Asfalt a/s - en virksomhed med ca. 300 medarbejdere, fem stationære asfaltfabrikker og eget anlæg til produktions af emulsions- og bitumenprodukter i Nyborg. Vi er således klar til at rådgive og servicere vores mange trofaste kunder og samarbejdspartnere. Med venlig hilsen Munck Asfalt a/s Hans Christian Munck Adm. direktør

3 Kunden i centrum Grundlaget for firmaets vækst er kundernes tillid til medarbejdere og produkter. Det er derfor vigtigt for os altid at fokusere på at opfylde kundens forventninger og behov. Dette gælder uanset om det drejer sig om krav stillet i udbudsmateriale fra større offentlige kunder på store asfaltentrepriser, eller det er en mundtlig forespørgsel på en opgave fra en privat kunde. For Munck Asfalt er det ikke kun produktet der er vigtigt - vi ønsker at etablere gode relationer til tilfredse kunder. Vi betragter kunden som vores vigtigste aktiv, og vi rådgiver derfor om de bedst egnede produkter, naturligvis under hensyntagen til forventet anvendelse og økonomiske forudsætninger. Udvikling Kundetilfredshed Rådgivning Kunde Tilbud Behovsvurdering Kontrol Aflevering Dialog Gode relationer Kunden i centrum For til stadighed at kunne forbedre os, er det vigtigt at kende den enkelte kundes mening om os og vores produkter. Vi opfordrer derfor til, at så mange kunder som muligt giver deres mening til kende vedrørende kontakten med og holdningen til Munck Asfalt.

4 Beskrivelse af ledelsessystemet Munck Asfalts aktiviteter kan deles op i kerne- og støtteprocesser. Vore kerneprocesser er udførelse af vejentrepriser og produktion af vejmaterialer (asfalt, stenmaterialer, bitumenemulsioner og andre bitumenprodukter). Støttefunktionerne omfatter salg/marketing, udvikling og kontrol, værksteder samt administrative funktioner, herunder økonomi og IT. Ledelsessystemet hos Munck Asfalt er et samlet system, som både dækker kvaliteten af ydelserne til kunden, hensynet til det eksterne miljø samt arbejdsmiljøet for vores medarbejdere. Formålet med kvalitetsledelse er at sikre en ensartet kvalitet overfor kunderne. Munck Asfalt lægger derfor vægt på at have fagligt kompetente og dygtige medarbejdere, som kan give kvalificeret rådgivning og tilbyde fleksible løsninger af kundernes behov. Vi skal hele tiden gøre det bedre og billigere men naturligvis ikke på bekostning af kvalitet og service. Fra 2008 er indført CEmærkning af asfalt og fra 2011 er indført CE-mærkning af overfladebehandling og bindemidler. Formålet med miljø- og arbejdsmiljøledelse er at sikre vi til stadighed lever op til gældende lovgivning indenfor miljø og arbejdsmiljø, og at vi konstant arbejder på løbende forbedringer. De vigtigste miljøforhold ved produktion og udlægning af asfalt og emulsionsprodukter er forbrug af råvarer og energi. Desuden medfører produktionen af asfalt og emulsionsprodukter udsendelse af støj og støv samt stoffer til luften. De vigtigste arbejdsmiljøforhold er støj, vibrationer og støv fra asfaltproduktionen samt ulykkesrisici ved arbejde på anlæggene og ved kørsel med maskiner. For udlægningsholdene er der desuden særlig fokus på tunge løft og risiko for påkørsel. Det gode arbejdsmiljø er højt prioriteret hos Munck Asfalt og derfor indgår det rummelige arbejdsmarked, senioraftaler, jobfleksibilitet og uddannelse naturligt i virksomhedens ledelsesstil. Systemet er opdelt i 3 niveauer. Niveau 1 er denne håndbog, der overordnet beskriver ledelsessystemet, virksomheden og kundekontaktflade. De beskrevne politikker er gældende for alle medarbejdere tilknyttet de certificerede dele. Ledelsen i Munck Asfalt fastlægger politikkerne og stiller samtidig de nødvendige ressourcer til rådighed til løbende forbedring af systemet. Der er nedsat en Q/M gruppe som består af den administrerende direktør og virksomhedens ledergruppe. Ledelsen evaluerer på regelmæssige Q/M-møder, hvorvidt systemet lever op til forventningerne, og hvordan systemet kan forbedres. Samtidig vurderes, om politikker og mål fortsat er relevante og realistiske. Niveau 2 er en detaljeret beskrivelse af de enkelte kerne- og støtteprocesser, og samspillet imellem disse (procedurer). I niveau 2 findes også de mål og målsætninger, som ledelsen har opstillet som nødvendige for virksomhedens fortsatte udvikling. Niveau 2 beskriver desuden procedurer for registreringer til overvågning og intern audit samt sikring af løbende forbedringer af produkter, service og ledelsessystem. Niveau 3 er specifikke instruktioner til arbejdsprocesserne både med hensyn til at beskrive opgaverne samt ansvar og beføjelser. Detaljeringsgraden for instruktionerne er tilpasset således, at alle vigtige forhold for arbejdets udførelse er medtaget både med hensyn til at sikre en ensartet kvalitet og hensynet til miljø og arbejdsmiljø. Der er således instruktioner for alle funktioner og arbejdsområder, som er nødvendige for at sikre en effektiv planlægning og styring af aktiviteterne. Gennem uddannelse og efterprøvning sikres, at alle berørte medarbejdere forstår og følger systemet, samt at systemet til stadighed forbedres til gavn for kunder, det omgivende miljø og medarbejdernes sikkerhed.

5 Overordnet organisationsdiagram for Munck Asfalt a/s

6 Kvalitetspolitik Munck Asfalt vil være en virksomhed med en høj kvalitetsstandard indenfor produkter, entrepriser og rådgivningen af kunder. Vi skal hele tiden gøre det bedre og billigere, men naturligvis ikke på bekostning af kvalitet og service. Virksomhedens aktiviteter skal, under skyldig hensyntagen til økonomien, udvikles i takt med tidens tekniske formåen og ny teknologi. Medarbejdere skal gennem uddannelse sikres nødvendig ekspertise og engagement, således at der kan tilbydes fleksible løsninger af kundernes behov. Kvalitetssystemet evalueres for løbende at forbedre systemets kvalitetsniveau og effektivitet, og for at sikre at virksomheden overholder gældende lovkrav. Kvalitetspolitikken ajourføres løbende for at sikre, at virksomheden lever op til de krav, som teknologien, samfundsudviklingen og vore kunder sætter i fremtiden. Munck Asfalt a/s kvalitetsstyringssystem er dokumenteret, og certificeret efter ISO 9001:2008, EN serien, EN 12271, EN 13808, EN og EN Miljø- og arbejdsmiljøpolitik Munck Asfalt a/s vil være en virksomhed med en høj standard indenfor miljø- og arbejdsmiljø og at fungere i et positivt samspil med vore omgivelser og relevante myndigheder. Gennem anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi vil vi til stadighed arbejde på, at virksomhedens drift belaster miljøet mindst muligt pr. produceret enhed. Forbruget af ressourcer som råstoffer og energi reduceres, hvor det er muligt, og forurening fra virksomhedens aktiviteter skal minimeres. Disse mål søges opnået gennem systematisk miljøledelse i et tæt samarbejde mellem ansatte, myndigheder og leverandører. Munck Asfalt vil være en rummelig arbejdsplads, som tilbyder sine medarbejdere et sikkert og sundt arbejdsmiljø med gode psykiske og fysiske forhold. Et sundt arbejdsmiljø skal således sikre medarbejdernes trivsel og modvirke risikoen for unødvendige belastninger og farer. Medarbejderne skal motiveres gennem minimering af fysiske og psykiske arbejdsbelastninger. Vi forpligter os til forebyggelse af arbejdsskader og arbejdsrelateret sygdom og løbende forbedring af arbejdsmiljøledelsen og arbejdsmiljøpræstationen, som er en integreret del af virksomhedens miljøarbejde, der foregår i nært samarbejde med virksomhedens arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen. Der skal informeres åbent om Munck Asfalt's miljø- og arbejdsmiljøforhold, bl.a. gennem den offentligt tilgængelige miljøredegørelse og i den interne medarbejderinformation. Virksomhedens aktiviteter skal udvikles i takt med tidens tekniske formåen og med skyldig hensyntagen til økonomien. Miljø- og arbejdsmiljøpolitikken evalueres løbende for at sikre, at virksomheden lever op til de krav som teknologien, samfundsudviklingen og vore kunder sætter i fremtiden. Vi forpligter os til i enhver henseende at overholde gældende lovgivning indenfor både miljø og arbejdsmiljø. Munck Asfalt a/s miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem er certificeret efter ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008

Integreret miljø- og energiledelse

Integreret miljø- og energiledelse Integreret miljø- og energiledelse erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport Kirsten Pommer Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Samfundsansvar 2013 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2013 Samfundsansvar...3 CSR politik for Arkil

Læs mere

HELE DANMARK. i ét slag 1+1 = 2 2. 310 mio. kroner. >VISION OKNygaard vil være landsdækkende totalleverandør af udearealer og landskaber.

HELE DANMARK. i ét slag 1+1 = 2 2. 310 mio. kroner. >VISION OKNygaard vil være landsdækkende totalleverandør af udearealer og landskaber. STRATEGIAVIS // MAJ 2013 HELE DANMARK i ét slag OK Grøn Anlæg og Nygaard lægges sammen til én ny landsdækkende virksomhed, som bliver en af branchens førende virksomheder med en placering på top 3 listen

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ NR. 1 - MAJ 2015 RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ 7 MINUTTER PÅ FLASKE NYE CERTIFICERINGER TIL HAVNEN LOGISTIK SKAL DER TIL NYT WEBSITE BEDSTE REGNSKAB TIL

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Abena. en ansvarlig samarbejdspartner. Ansvarligt indkøb. Ansvarligt salg. Ansvarlig virksomhed

Abena. en ansvarlig samarbejdspartner. Ansvarligt indkøb. Ansvarligt salg. Ansvarlig virksomhed Abena en ansvarlig samarbejdspartner Ansvarligt indkøb. Ansvarligt salg. Ansvarlig virksomhed Hos Abena går kompetence og social ansvarlighed hånd i hånd. Derfor er vi en ansvarlig samarbejdspartner Indledning

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat.

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Forord Denne rapport er skrevet på baggrund af et projekt, som har

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold er Vestas Wind Systems A/S statusrapport til FN s Global Compact. Rede gørelsen er en del af årsrapporten 2009 for Vestas

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014

Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014 Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere