BORUP VARMEVÆRK STRATEGI VARMEVÆRKETS STRATEGISKE UDFORDRINGER VISION HANDLINGSPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORUP VARMEVÆRK STRATEGI 2012-2015 VARMEVÆRKETS STRATEGISKE UDFORDRINGER VISION HANDLINGSPLAN 2012-2015"

Transkript

1 BORUP VARMEVÆRK STRATEGI VARMEVÆRKETS STRATEGISKE UDFORDRINGER Borup Varmeværk har vurderet de strategiske udfordringer værket står overfor i perioden og disse kan kategoriseres i følgende hovedområder som har indflydelse på Borup Varmeværks strategi: Driftsikkerhed Kapacitetsbehov og forsyningssikkerhed Udviklingen i energipriser/-former Reducere miljøbelastning udefra kommende krav Pris-/kundestrategi Service og rådgivning til brugerne Hvert af disse områder har værkets bestyrelse og medarbejdere prioriteret og iværksat handlinger for på en række aktiviteter i Resultatet heraf er handlingsplanen gengivet nedenfor. VISION sikre høj forsynings- og driftssikkerhed Borup Varmeværks vil fremme den samlede driftøkonomi på værket til gavn for forbrugerne fastholde og styrke den prismæssige konkurrencedygtighed overfor alternative opvarmningsformer Sikre et konkurrencedygtigt forbrugerejet A.m.b.a med en kompetent og handlekraftig ledelse. sikre effektive anlæg hos forbrugerne, herunder sagkyndig service og energirådgivning sikre miljøvenlig fjernvarme ved at reducere miljøbelastningen i alle led i forsyningen. HANDLINGSPLAN Borup Varmeværks strategi for perioden er sammensat af følgende hovedtemaer: Pris- og effektiviseringsstrategi Rådgivning og service Forsyningssikkerhed og vedligeholdelse Miljøpolitik og arbejdsmiljø 1

2 PRIS- OG EFFEKTIVITETSSTRATEGI Borup Varmeværk vil fortsat sikre at vi er konkurrencedygtige over for alternative muligheder i vores forsyningsområde. Borup Varmeværk har fokus på at fastholde det konkurrencedygtige prisniveau der gælder i dag Borup Varmeværk vil forbedre omkostningsstyring og effektivitet i produktionen Borup Varmeværk har fokus på service og effektivitet til den eksisterende kundeportefølje Strategien skal sikres igennem følgende tiltag: Halmvarme vil fortsat være den primære produktionsform i planperioden, men der gennemføres løbende vurdering af fremtidige produktionsformer, herunder tæt overvågning af halmmarkedet og energimarkedets udvikling Der forventes stigende konkurrence på halmmarkedet, bestyrelsen vil se på kommende kapacitets udvidelser, f.eks. i form af et nyt Filsværk, supplerende Halmværk, Større akkumulerings tank eller Solfangere, være muligheder som vurderes både økonomisk og miljø rigtigt. Effektivitet skal sikres gennem opstilling af mål for effektivisering samt sammenligning med værker af samme type og størrelse som Borup Varmeværk. Udvidelse af Varmeværkets forsyningsområde, har bevirket at produktionsudstyret har opnået sin maksimale udnyttelse, hvilket har betydet at bestyrelsen kikker på nye muligheder for at etablere produktion med andre brændsels former end olie og halm. Opkøb af Halmværket giver mulighed for at etablere disse udvidelser på grunden ved Halmværket. Pris og effektivitet Scenarier/forhandlingsansvarlig Ultimo 2013 Formand Energimarkedets udvikling Effektivitet omkostningsstyring drift Målepunkter opstilles 1 gang årligt januar Evalueres 1 gang årligt Strategiudvalg Økonomi /Teknik udvalg 2

3 RÅDGIVNING OG SERVICE Fokus på information og rådgivning til forbrugerne om effektive anlæg i hjemmet Kvalitetssikring af underleverandørernes service og miljøprofil Medarbejdere og bestyrelsens rådgivning og kompetencer skal styrkes gennem fortsat kompetenceudvikling og uddannelse Strategien skal sikres igennem følgende tiltag: Borup Varmeværk har som led i udarbejdelse af strategiplanen, vil vi i 2012 gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt alle værkets brugere. Undersøgelsen gennemføres hvert 3 år fremover. Målet er at tilfredshed med information og service skal øges og i 2012 udgøre 90 % af de adspurgte. Indsatsen skal især styrkes på områderne rådgivning til kunder om returtemperatur, maksimal fremløbstemperatur og afkøling på informationsmøder, hjemmesiden vil løbende blive mere levende og opdateres løbende med råd/informationer. Borup Varmeværk har i perioden fokus på kvalitetssikring af underleverandørers rådgivning og service. Borup Varmeværk vil sikre, at Driftslederens rådgivning om effektiv drift/vedligehold hos kunder er kompetent. Der stilles krav om kompetenceudvikling og uddannelse. Rådgivning og service Infomøder/informationer om effektive anlæg/ artikler Aftales 1 gang årligt november Presseudvalg Hjemmeside ny struktur/indhold/nye faciliteter Løbende Presseudvalg Spørgeskemaundersøgelse August 2012 Presseudvalg Kvalitetssikring underleverandører Kravspecifikation 2012 Driftschef/Teknik Bygninger og drift forhold gennemgang 1 gang årlig Driftschef 3

4 FORSYNINGSSIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE Borup varmeværk vil sikre høj forsyningssikkerhed og vedligeholdelse af værkerne gennem effektive styringssystemer. I perioden investeres op til 2 mio. kr. årligt. Strategien skal sikres igennem følgende tiltag: Intern vedligeholdelse. Vedligeholdelsesplan (komponenters status, sporbarhed kontrolpunkter/nøgletal). Teknikudvalg udarbejder status en gang årligt, til sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen. System til ledningsregistrering, herunder risiko for brud, under/overkapacitet samt lednings- og varmetab. Der er installeret vejrstation og temperaturstyringsværktøj for at styre fremløbstemperaturen. Risikoplan for svigt i forsyning/nødplaner Kapacitetsanalyse. Der er i planperioden forventninger om behov for yderligere kapacitet etableres. Al kapacitets udvidelse vil foregå på grunden Bækgårdsvej 62/Halmværket. Forsyningssikkerhed og vedligeholdelse Vedligeholdelsesplan /Tilstandsrapport værket Ledningsregistrering/vedligehold Temperaturstyring besparelser beregning Investeringsplan reguleres Kapacitet/risikoplan Evaluering/justeres November 2012 November 2012 Maj 2012 August/sep 2012 driftschef /Teknik Økonomiudvalg Forretningsudvalg 4

5 MILJØPOLITIK OG ARBEJDSMILJØ Borup Varmeværk ønsker at minimere forurening og ressourceforbrug mest mulig under hensyn til omkostningerne i værket. Strategien skal sikres igennem følgende tiltag: Værkets bestyrelse har fokus på miljø/arbejdsmiljø og fører løbende tilsyn med miljøforholdene. Der gennemføres APV 1 gang årligt, og værket udarbejder en miljøprofil, herunder håndtering via vor oplagsplads af jordaffald etc. Borup Varmeværk vil fremme forståelsen for vedligeholdelse og forbedring af anlæg i hjemmet gennem direkte rådgivning og tilskud til forbrugere der sikrer reduktion i energiforbrug f.eks. rådgviningstilskud til forbrugere med dårlig afkøling, infomøder og via rådgivning på hjemmesiden. Værket iværksættes risikovurderinger ift. miljø/arbejdsmiljø ulykker I samarbejde med Køge kommune arbejdes på at forbedre og minimere, udslip af Noxs/Co2 Deponering af aske giver problemer, bestyrelsen overvejer forskellige løsnings forslag. Miljøprofil Miljøprofil kravspec, affaldshåndtering, egen håndtering, underleverandører APV Afkøling Afkøling evalueres årligt Tilskud, infomøder og direkte rådgivning ultimo / /2013 Teknik driftschef FU udvalg Presseudvalg INVESTERINGSPLAN Der forventes en årlig investering på cirka 2 mio. kr pr. år i perioden til drift og vedligeholdelse, jvf. nedenstående investeringsoversigt. Investeringsplan for perioden : Optimering af ledningsnet Opdatering af drift/ vedligeholdelsessystemer Efteruddannelse i ny teknologi Miljøinvesteringer Fremadrettede investeringer i produktionen 4.2 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0,2 mio. kr. 3.0 mio. kr. 5

6 Indtægter (pr. krone) Varmebidrag Fast bidrag Finansielle Lejeindtægt Afkølingsstraf 70% 24% 2% 1% 3% Udgifter (pr. krone) Varmekøb Ledningsnet Driftvedligehold El & vand Kemikalier mv Afskrivninger Personale omkostninger Administration 64% 10% 4% 2% 1% 8% 8% 3% ORGANISATION Udvalgsstruktur 2012: Forretningsudvalg: Sven, Kurt, Walter, Henning Teknik: Kurt, Karsten, Bjarne, Torben H. PR: Henning, Walther, Torben, Hanne/web master Strategi/organisation: Sven, Henning Halmkontrakter/priser: Sven, Walther, Bjarne Økonomiudvalg: Sven, Walther Organisation Organisation medarbejderprofil : Kompetencer/arbejdsopgaver, Mus-samtaler plan for kompetenceudvikling 2012 Maj Formand/strategiudvalg/ driftschef Bestyrelsessammensætning-/opgaver udvalg, udvalgsopgaver, kompetenceudvikling, ansvar etc. juni 2012 Formand Justering af vedtægter samt teknisk bestemmelser for fjernvarmelevering Implementering og sammenkørsel af halm- og varmeværk til en enhed. Nye projektopgaver samt sagsbehandling ifb. med investeringer/anskaffelser PR Formand 6

7 Hjemmeside: Indhold og struktur. medio 2012 PR/web master Hanne Kravspec. - formidling på hjemmeside Teknik Eavluering af kapacitetsplan/ risikovurdering. juni 2012 FU.Afkøling,- evaluering årligt i maj 2012 Teknik. kommende vintersæson om infomøder, status af hjemmeside- PR udvalg. oktober 2012 Bestyrelse løbende tilpasninger / opgaver-formand Udvalg,- kompetenceudvikling - ansvar. juni Formand 7

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Grobund. Virksomhedsstrategi 2013 2016. Virksomhedsstrategi 2013 2016 NaturErhvervstyrelsen

Grobund. Virksomhedsstrategi 2013 2016. Virksomhedsstrategi 2013 2016 NaturErhvervstyrelsen Grobund Virksomhedsstrategi 2013 2016 1 2 NaturErhvervstyrelsen Virksomhedsstrategi 2013 2016 En af de største udfordringer, verden står overfor i dag, er at udnytte naturressourcerne på den mest fornuftige

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 2013

Virksomhedsplan 2012 2013 Virksomhedsplan 2012 2013 Forord Nærværende virksomhedsplan er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016, som blev vedtaget af bestyrelsen den 30. april 2012. Virksomhedsplanen

Læs mere

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010 Den gode historie om Roskilde Forsyning videnregnskab 2010 2 Den gode historie om Roskilde Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Virksomheden Roskilde Forsyning... 5 2.1 Roskilde Forsynings vision

Læs mere

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner, Søren Nellemann, Photopop Layout Kastrup &Grafisk design Tryk CS Grafisk A/S STRATEGIPLAN 2013-2016 Side 2 Midttrafik strategiplan

Læs mere

Miljørapportering 2012

Miljørapportering 2012 Miljørapportering 2012 Indhold Ledelsens beretning... 2 Fakta om virksomheden... 3 Selskaber i TREFOR... 4 Koncernoversigt... 6 Datterselskaber... 7 TREFOR El-net A/S... 7 TREFOR Varme A/S... 8 TREFOR

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr. Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.: 2014-70008 Titel: Grønt Regnskab for Aalborg

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Nukissiorfiit Beretning og Regnskab for året 2007

Nukissiorfiit Beretning og Regnskab for året 2007 Nukissiorfiit Beretning og Regnskab for året 2007 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 KORT OM NUKISSIORFIIT...2 ELMYNDIGHEDEN...3 LEDELSESPÅTEGNING...4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING...5 NUKISSIORFIITS

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Nuuk, februar 2014. Navnet på strategien Sassarta (lad os træde frem) symboliserer en naturlig fortsættelse af Sassarit (træd frem), den kompetenceudvikling

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas Grønt regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Gas Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen, Energi og Renovation, Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: Marts 2015 Sagsnr.: 2014-188668 Dok.nr.:

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 CVR 35861564 AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 Det er AURA Energis aspiration at være kendt som et førende og troværdigt energiselskab i Danmark. Vi opfylder kundernes individuelle behov gennem branchens

Læs mere

II. Ministerielle tiltag mht. styring/motivering

II. Ministerielle tiltag mht. styring/motivering 24. september 2008, J.nr. AU-2008-623-018, EMB: Notat om universiteternes energiforbrug/-besparelser ifølge lovgivning og finanslovforslag, PSO-midler til energieffektivisering, nye ministerielle tiltag

Læs mere

Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplan for 2012-2013

Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplan for 2012-2013 Svendborg Kraftvarme A/S Virksomhedsplan for 202-203 Forord Nærværende dokument er den første virksomhedsplan for Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplanen er udarbejdet det af selskabets direktion og

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere