Beretning til generalforsamling 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning til generalforsamling 2013"

Transkript

1 Beretning til generalforsamling 2013 Til sommer kan vi fejre støtteforeningens 2-årige fødselsdag. I løbet af de 2 år har 141 meldt sig ind i foreningen og vi har til dato indsamlet godt kr.. Pengene er indsamlet på forskellig vis, dels ved at afholde en årlig støttefest, dels ved at skaffe nye medlemmer og dels ved at søge økonomisk støtte fra fonde. Den årlige støttefest er et stort arbejde, men absolut den største indtægtskilde. Antallet af medlemmer stiger støt og det er vi meget glade for. De mange medlemmer er, udover ved at betale deres årlige kontingent, med til at støtte indsamlingen ved at gøre foreningen kendt i en bredere kreds. Flere af medlemmerne giver store pengegaver ud over kontingentet, og er også med til at skaffe små og store gaver til auktionen og til loppemarkedet. Og endelig er der også flere og flere medlemmer, der deltager aktivt i arbejdet omkring støttefesten, loppemarked og fondsansøgninger. Fondsansøgningerne har indtil nu ikke givet de store resultater, formentlig fordi vores forenings formål ikke helt har passet ind i fundatserne for de enkelte fonde. I det forløbne år har vi dog modtaget kr. fra CISU s oplysningspulje. Pengene var øremærket til at invitere Zippy og Silole (formand og næstformand for Nenkashe, Kenya) til Danmark, som led i en oplysningskampagne. I det kommende år, vil vi udvide vor indsamling med afholdelse af loppemarked den 1. juni Hjemmesiden For at minimere de administrative udgifter har nenkashe.dk og mailen været foreningens hovedkommunikationsorganer. Vi er taknemmelige for at Magnus stadig giver sig tid til at hjælpe os med at opdatere og vedligeholde hjemmesiden, det holder udgifterne for hjemmesiden nede på knap 200 kr.. På hjemmesiden ligger alt om foreningen; vedtægter, beslutningsreferater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, indsamlingsstatus, nyhedsbreve fra såvel Nenkashe Kenya, som Nenkashe, Danmark og billeder fra Kostskolen i Kenya og fra Støttefesten. På sigt ønsker vi også, at det er muligt at yde donationer og at indbetale kontingent direkte på hjemmesiden, men endnu er vi ikke nået dertil. Siden maj 2012 har vi analyseret vores hjemmeside med Googles analyseværktøj; Google Analytics Visits. Antallet af nye brugere har været støt stigende. Hvis I går ind på nenkashe.dk kan I se, at vi også følger hvor de forskellige brugere af hjemmmesiden logger på fra f.eks. vi haft besøg fra Brasilien, Australien England og USA! 1

2 Vores Facebook-side har nu fungeret et år. Omkring støttefesten lavede vi et fremstød på Facebook, men mediet kræver, at man er inde på siden hver dag, og det har der ikke været kræfter til. Vi leder med lys og lygte efter en, der vil påtage sig den opgave at holde vores Facebook-side levende og aktuel. Vi har fået nyt Logo. Siden foreningens stiftelse, har vi arbejdet på at finde et godt Logo uden at finde det helt rigtige. I sommer blev vi overhalet af vores kenyanske søsterorganisation, som sendte os deres nye smukke logo. Vi er blevet enige om at bruge fælles logo. Vi har allerede anvendt det til brevpapir, labels, badges, pengekatte til støttefesten og til vores nye postkort. I foråret 2012 besluttede vi at melde os ind i CISU, som er den organisation, der administrerer Danidas midler til Ngo organisationer i DK. CISU har en oplysningspulje, som vi søgte om penge til at finansiere en oplysningskampagne om masaipigernes vilkår i Kenya med Silole og Zippy som hovedaktører i en foredragsrække. Vi blev indmeldt i CISU 14 dage før deadline for ansøgning til oplysningspuljen, og det lykkedes os at nå at formulere en god ansøgning. Vi fik kr. til at betale for at de to kom til DK i forbindelse med Støttefesten i oktober. Desværre blev Zippy syg, så Silole kom alene. En del af den refunderede flybillet fik vi lov at bruge til at finansiere trykning af vores nye postkort. Vi har netop afleveret afrapporteringen til CISU, og har fået stor ros tilbage for den indsats vi har ydet for pengene. Et medlemskab af CISU koster 1200 kr. pr. år. Fordi vi er en lille organisation med en total omsætning på under kr. pr. år, fik vi 50 % rabat på kontingentet, og det har vi også fået i år. Vi mener at et medlemskab er en god investering, da CISU har kurser og fyraftensmøder, som er relevante for vores forening. CISU yder også gratis projektrådgivning, som vi kan benytte, hvis vi vil søge deres projektpulje til f.eks. at styrke indsatsen for at give de ikke boglige elever et uddannelsestilbud (den slags tilbud findes pt. Ikke). I vores iver for at opfylde betingelserne for at få del i oplysningspuljen, valgte vi at deltage i Verdens Bedste nyheders oplysningskampagne, U-landsbistand bærer frugt! Det var en stor mundfuld, hvor vi delte oplysningsmateriale og 1800 æbler ud på Christianshavns Torv en tidlig morgen den 14. september. Det var hårdt, men også sjovt, og vi lærte en hel del om FN s 2015 mål om at reducere fattigdommen i verden. Siloles besøg var en stor succes, og gav samtidig bestyrelsen mulighed for at gennemdrøfte samarbejdet mellem vore to søsterorganisationer og lægge linjerne for det fremtidige samarbejde mellem vore to foreninger. Formålet med deres besøg var en oplysningskampagne om masaipigernes vilkår i Kenya og om det arbejde NEC udfører for at sikre skolegang, uddannelse og sundhed til masaipiger, der er flygtet fra tvangsægteskab og pigeomskæring. Alle Siloles foredrag blev mødt med stor interesse. Mange fik ny viden, og flere af eleverne på Borups Højskole var dybt berørte over at høre om FGM. Oplysningskampagnen gav også en del nye medlemskaber. Foredragsrækken bredte sig over forskellige målgrupper. Udover eleverne på Borups Højskole var der foredrag i Ældresagen på Frederiksberg, for cafégæster i Rejseboghandlen Tranquebar i Borgergade, for menigheden i Nathanaels Kirken og for de fremmødte til Støttefesten den 6. oktober 2012, hvor Siloles 2

3 tilstedeværelse var det store trækplaster. Vi skønner at Silole fik kontakt med omkring 500 personer i de 14 dage, besøget varede. I forbindelse med vores samarbejde med VBN søgte vi om at få hjælp til at udarbejde et informationspostkort, desværre lykkedes samarbejdet om postkortet ikke, men heldigvis fik vi lov at bruge nogle af de tiloversblevne penge fra oplysningspuljen til at producere et info-postkort, som vi med hjælp fra Josephine, Camilla og FOA fik trykt på særdeles favorable vilkår. Da CISU betalte trykningen, skulle postkortet selvfølgelig indeholde informationer om FN s 2015 mål for at reducere fattigdom i verden og om VBN, men der er også blevet plads til at man kan skrive lidt på kortet. Pressedækningen er ikke lykkedes så godt i år, selvom vi har brugt meget tid på at kontakte diverse medier i forbindelse med Siloles besøg og med Støttefesten. Det nærmeste vi kom, var en aftale med Danmarks Radio, som desværre blev aflyst på grund af interviewerens akutte sygdom. Vi må erkende, at vi skal være meget tidligere ude for at få presseaftaler omkring støttefesten. Vi er nu 141 medlemmer. Man bliver medlem, hvis man har indbetalt 150 kr. Er det indbetalte beløb større end 150 kr., er resten af det indbetalte beløb blevet registreret som en gave til foreningen. Da både kontingentet og pengegaverne går til pigernes skolegang har vi ikke set noget problem i det. Undtaget herfra er de få gavegivere, som ikke ønsker at være medlemmer af foreningen. Kontingentet gælder for ét år. For at forenkle administrationen vil kontingentet for det pågældende år fremover forfalde til betaling 1. marts. De der melder sig ind i løbet af året, kan derfor risikere at den første kontingentindbetaling kun gælder for en mindre del af et år, men da kontingentet er forholdsvis beskedent, giver det ikke mening at regne den givne procentdel af kontingentet ud. Når foreningen er blevet stor nok, kan vi blive godkendt af Skat til at medlemmerne kan fratrække deres bidrag til foreningen på deres selvangivelse. Ud over at foreningen skal have mindst 100 medlemmer og have indsamlet mindst kr. i gnst. i 3 år kræver Skat også at foreningen skal indberette medlemmernes indbetalinger, navn og CPR-nummer. Den årlige Støttefest blev afholdt den 6. oktober. Festen blev en stor succes, som gav over kr. netto til indsamlingen. Siloles besøg var med til at gøre støttefesten til noget helt særligt. Silole havde medbragt smukke stoffer, tasker og smykker fra Kenya. Stor tak til Anne Grethe Holmsgaard, som styrede Auktionen. Til næste støttefest, skal vi have udgivet et auktionskatalog, så flere får lyst til at komme og byde på de mange smukke ting. Stor tak også til Jess Myrthu, som afsluttede støttefesten med Bankospil. Det betyder meget for støttefesten, at kendisserne er med til at løfte festen og tiltrække flere købelystne gæster. Else Maries ide med at arrangere Catwalk med afrikanske kvinder og børn var, sammen med Siloles tilstedeværelse, med til at bringe Afrika til Danmark. Maria Niaz organiserede catwalken, og ikke et øje var tørt, da de lækre unge piger vuggede hen over gulvet fulgt af små børn med hovedet fyldt med fletninger. En anden nyhed var Børnehjørnet, hvor vi var heldige at Janne Kjærsgaard sagde ja til at optræde for børnene, som Den blå heks, mens forældre og bedsteforældre boltrede sig i børneloppetingene. 3

4 Mange mennesker har givet gaver til foreningen, nogle som gavekort, andre i form af ting til salg ved støttefestens auktion, loppemarked, som præmier ved bankospillet og andre igen som rede penge. Det var helt overdådigt. Stor tak til Nathanaels Kirken, som stiller lokaler til vores rådighed til møder og især til støttefesten. Det betyder at vi sparer leje af lokaler, som f.eks. i et medborgerhus kan komme op på kr. Samtidig kan vi selv indkassere betaling af cafe-varer vi sælge til festen det ville heller ikke være muligt i et medborgerhus. I år besluttede vi at servere middag for hjælperne, i stedet for at afholde en medlemsfest som afslutning på støttefesten, som var et alt for stort arbejde ovenpå selve støttefesten. Stor tak til Restaurant Sundby Sejl, som forærede os den flotte middag til 20 hjælpere, en overvældende flot gave til foreningen. At afholde en støttefest kræver også diverse tilladelser fra politiet og bevillingsmyndighederne til både udskænkning, indsamling og bankospil, men også oprydning og opbevaring af tiloversblevne loppeting. Vi er så heldige, at Bente og hendes mand har stillet hele deres loft til rådighed, så her bliver alle lækkerierne opbevaret indtil næste loppemarked. Stor tak til alle jer, der arbejdede så hårdt den dag og som også sørgede for at der mødte et, købestærkt og engageret publikum frem. Nyt fra Kenya Vi har netop modtaget en omhyggelig årsrapport fra NEC, Kenya. Organisationen vi støtter er en Community Based Organisation, med 9 medlemmer. NEC er en af de meget få organisationer, der tager sig af maasai-pigernes særlige situation i Kajiado området i det sydlige Kenya. Foreningens hovedformål er at sikre pigerne skolegang og uddannelse, når de er flygtet fra vold, omskæring og tvangsægteskaber. Lige nu har NEC ansvaret for 31 piger, heraf er 15 rescue-girls og 2 drenge. To af pigerne bor på børnehjem. Derudover betaler foreningen for dagskole til 2 forældreløse piger, som indtil nu har boet hos deres blinde alkoholiserede bedstemor. Dagskolen har etableret et safe house, hvor pigerne kan bo. Ud over at skaffe penge til de 33 børns skolegang, tøj, mad, ophold i skoleferierne, lægehjælp og medicin m.m. arbejder NEC med: At aflægge forsoningsbesøg - i samarbejde med Childrens Office og de lokale og religiøse ledere - til pigernes familier. Besøgene bliver samtidig brugt til at diskutere vigtigheden af at pigerne får en uddannelse og at familierne lægger de gamle traditioner for FMG og barneægteskaber væk. At vejlede alle børnene ved starten og slutningen af hvert semester, med en særlig indsats til de børn, der er på vej til secondary school (et af NES s medlemmer er uddannet skolevejleder). At udvikle mentorordninger, hvor universitetsstuderende og ældre elever er mentorer for de yngre børn At arbejde for at forældrene tager medansvar for børnenes skolegang og uddannelse. 4

5 Samtidig arbejder NEC ihærdigt på at rejse fondsmidler, finde sponsorer og på at tilvejebringe erhvervsskolemuligheder til de piger, der ikke kan gå videre til en secondary school. Og endelig arbejder NEC med at forbedre den ernæringsmæssige standard i de berørte lokalområder. NEC viser gode resultater. Der er et velfungerende samarbejde med de lokale myndigheder og med pigernes forældre. Flere forældre er begyndt at tage medansvar for pigernes skolegang og ferier. Der er fundet lokale sponsorer til flere af børnene og med assistance fra childrens office, er én af de to drenge sikret støttet til universitets- eller collegesniveau. Der er nu også fundet en skole til Malel, som nu har det så godt, at hun har lyst til at gå i skole. Vi har også modtaget det årlige regnskab fra NEC, Kenya. Regnskabet er blevet gennemgået af en lokal revisor, efter International Financial standards. Revisoren har ingen bemærkninger til regnskabet. Vores danske støtteforening har gennem 2012 dækket udgifterne for 21 piger af de 31 piger, dvs. vi afholder alle udgifterne til skolepenge, skoleuniformer, bøger, eksamensafgifter, skoleudflugter, udgifter til ferier, læge og medicin og til toiletsager. Nenkashe Danmark i dag Bestyrelsen har tilmeldt sig CISU`S fyraftensmøder med henblik på: projektrådgivning, vil NEC kunne anvende CISU`S projektmidler til f.eks. at anskaffe en bil til projektet? at søge penge til at udbygge partnerskabet mellem vore to foreninger få mere viden og flere ideer til fundraising PR-indsatsen omkring den årlige støttefest skal intensiveres og skal starte langt tidligere. Vi har også overvejet at få en artikel om projektet i et af ugebladene. Vi afholder Loppemarked på Frederiksberg Rådhusplads i juni 2013 Bestyrelsen overvejer medlemskab af Mellemfolkeligt Samvirke - og hermed overgiver jeg min beretning til Generalforsamlingen. 5

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 32 juni 2011

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 32 juni 2011 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 32 juni 2011 1 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen s. 1 Kommende markeder s. 1 Ref. fra generalforsaml. s. 2 Årsberetningen for SB s. 3 Deltidsseminariet s. 5 lille bedste

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 1 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 6 Årsregnskabet s. s. 7 Fra deltidsseminariet s. 9 Webside lille bedste s.11

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

KORT NYT Af Karsten Dam

KORT NYT Af Karsten Dam -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 2.2010 1 KORT NYT Af Karsten Dam 2 Som nævnt i sidste nummer har vi haft flere repræsentanter i Uganda denne sommer. Vores bestyrelsesmedlem Birgitte Bech beretter

Læs mere

Seniorhænder til Afrika og Asien ShAA

Seniorhænder til Afrika og Asien ShAA Seniorhænder til Afrika og Asien ShAA ShAA-Nyt nr. 13 2010 5. februar 2010 Indhold Leder... 1 Nyt om bedstemødrene i Osu og James Town... 2 Kinkey, sardiner på dåse, søde børnebørn og kattekillinger...

Læs mere

Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år - 2005

Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år - 2005 Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år - 2005 Allerede i Foreningen Skole for livets første år har vi haft succes: Kostskolen Life Education School, som vi støtter, har øget

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien Jeg, Rikke Stauning Klestrup sagskoordinator og socialrådgiver i DanAdopt, havde under mit sidste besøg I Etiopien i marts 2014, mulighed for

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2010

NYHEDSBREV OKTOBER 2010 NYHEDSBREV OKTOBER 2010 Kære Alle Nu er det igen blevet tid til lidt nyheder fra My African Child. I dette nyhedsbrev kan I bl.a. læse om formandens, Iben Hansen, tur til Tanzania, hvor hun besøgte foreningens

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

STAIRWAY NEWS STAIRWAY ET PROJEKT FOR GADEBØRN OG BØRNS RETTIGHEDER I FILIPPINERNE

STAIRWAY NEWS STAIRWAY ET PROJEKT FOR GADEBØRN OG BØRNS RETTIGHEDER I FILIPPINERNE NYHEDSBREV FRA FORENINGEN STAIRWAY DANMARK NR. 2 2008 STAIRWAY NEWS STAIRWAY ET PROJEKT FOR GADEBØRN OG BØRNS RETTIGHEDER I FILIPPINERNE På vej ind i fremtiden Den franske kunstner Sophie Jo har malet

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER Juni 2013 TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER ROSKILDE FESTIVAL SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ TIL UNGE HJEMLØSE side 2 side 4 side 6 En sammenhængende

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Referat af generalforsamling i foreningen Ethiopiens Børn

Referat af generalforsamling i foreningen Ethiopiens Børn Referat af generalforsamling i foreningen Ethiopiens Børn Den 25. april 2008 Sted: Københavns åbne gymnasium med 33 deltagere. 1. Velkomst ved foreningen formand Jens Bencke 2. Valg af Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Nyhedsbrevet. Haruna møder sine danske sponsorer. tanzibarn.dk. Det er stadig muligt at købe foreningens støttevin til 50 kr. flasken.

Nyhedsbrevet. Haruna møder sine danske sponsorer. tanzibarn.dk. Det er stadig muligt at købe foreningens støttevin til 50 kr. flasken. EFTERÅR 2013 tanzibarn.dk Nyhedsbrevet STØTTEFORENINGEN FOR USA RIVER Det er stadig muligt at købe foreningens støttevin til 50 kr. flasken. Overskuddet fra salget går til foreningens arbejde. Læs mere

Læs mere

Indledning En stor tak til Gitta Ny struktur og formand 40 års fødselsdag

Indledning En stor tak til Gitta Ny struktur og formand 40 års fødselsdag Indledning Endnu et godt år er nu overstået. Der er sket rigtig meget i klubben i årets løb, meget har været rigtigt godt, men der har også været noget, vi ikke har været glade for. I denne beretning vil

Læs mere

STAIRWAY HJÆLPER ORKANENS OFRE. Læs mere side 3

STAIRWAY HJÆLPER ORKANENS OFRE. Læs mere side 3 STAIRWAY NEWS MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN STAIRWAY DANMARK DECEMBER 2013 FOR BØRNS RETTIGHEDER, MOD SEXMISBRUG AF BØRN - I FILIPPINERNE OG RESTEN AF VERDEN STAIRWAY HJÆLPER ORKANENS OFRE Læs mere side 3

Læs mere

DANSK KHERWARA MISSION

DANSK KHERWARA MISSION DANSK KHERWARA MISSION NR. 1 FORÅR 2015 71. ÅRG. Kære Læsere Det er forår. Alting klippes ned. Der beskæres i buskadser ogbudgetter. Sådan skriver Benny Andersen i sin sang om forårssolen. REGNSKAB Også

Læs mere