Beretning til generalforsamling 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning til generalforsamling 2012"

Transkript

1 Beretning til generalforsamling 2012 Der er endnu ikke gået et år siden foreningen blev stiftet, et år, der på mange måder har været overvældende, men som også har åbnet mange døre og har ført til mange spændende kontakter. Vi er ved at nå medlem nummer 100 og har allerede indsamlet mere end kr. Vi er dog stadig en meget ung forening, som prøver næsten alt for første gang - og det tager tid at bryde nye veje. Når man starter en forening, er der f.eks. mange indledende procedurer, som skal være i orden: Foreningen skal registreres og have sit se.nr., og den skal have en bankkonto. Vi måtte finde ud af, om vores forening er skattepligtig, og henvendte os derfor til Skat. Vi fik det svar, at foreningen hører under reglerne om selskabsskattelovgivning. Derefter er vi kun skattepligtige ved egentlig erhvervsmæssig virksomhed. Overskud der indvindes ved leverancer til medlemmer, betragtes ikke som indvundet ved erhvervsmæssig virksomhed. Foreningen skal derfor ikke indsende selvangivelse. Vi havde på den stiftende generalforsamling givet foreningen et meget langt navn, så meget tidligt fik den kælenavnet Nenkashe, Danmark, og samtidig fik foreningen i Kenya kælenavnet Nenkashe, Kenya. Allerede på den stiftende generalforsamling kom der mange ideer frem, og idestrømmen fortsatte på de første bestyrelsesmøder. En del ideer er allerede sat i værk, andre er i rugekasse. Foreningen har modtaget mange gaver, nogle allerede inden den blev stiftet. En af de første store gaver var, at Nathanaels Kirken gæstfrit har åbnet sine døre for vores stiftende generalforsamling, for Støttefesten og for denne generalforsamling. Hvordan skaffer vi flere penge? Vi har satset på tre områder; afholdelse af en støttefest, at skaffe flere medlemmer og at sende ansøgning om økonomisk støtte til forskellige fonde. Støttefesten blev berammet til den 19. november langt ude i fremtiden, syntes vi, da den blev planlagt, men tiden blev hurtigt knap! For at skaffe flere medlemmer bombarderede vi alle hele vores netværk, familie, venner og arbejdskammerater. Og der blev sendt ansøgning om økonomisk støtte til tre relevante fonde, dog uden det gav nogen penge, formentlig fordi foreningen stadig var så nystartet. 1

2 PR for foreningen. En af de næste ting vi tog hul på var, at udbrede kendskabet til foreningen og at lægge en PRstrategi. Som det første udarbejdede vi en lille brochure, til uddeling ved arrangementer, og til udsendelse via mail til de nye medlemmer. Derefter blev der udarbejdet et baggrundspapir om projektet, til brug ved forberedelse til interviews eller til opslag i lokale beboerhuse m.m. For at styrke projektets troværdighed, udarbejdede vi også et lille skrift om Siloles baggrund. Allerede tidligt blev der udskrevet en Logokonkurrence. Der indkom flere forslag, men det har været vanskeligt at finde et logo, som vi alle var helt tilfredse med. Lige nu har vi det sidste forslag til bearbejdning hos grafikeren Jakob Stig Nielsen fra firmaet Duotone. Jakob er endnu en af dem, der arbejder gratis for vores forening Det er dejligt der findes foreninger som jeres rundt omkring i landet, skrev han, da han sendte sine første forslag i efteråret. Vi besluttede at sende nyhedsbrev ud via mail 2-3 gange årligt og lidt hyppigere på hjemmesiden. Det første interview om foreningen blev sendt i Frederiksberg lokalavis i september. Det næste interview, som omhandlede Støttefesten, blev udsendt i november, både i Frederiksberg lokalavis og i Amagerbladet. Interviewene har ført til flere medlemskaber og har formentlig også medvirket til det store fremmøde ved støttefesten. I slutningen af september tog vi hul på Facebook, og fik sendt information ud om Støttefesten. Invitationen bredte sig, og vi fik flere henvendelser ad den vej, blandt andet fra en norsk kvinde! Foreningen bør have sin egen Facebook-side, og til det, har vi brug for en Facebook-kyndig, som har tid og som synes det er sjovt at udvikle informationer om foreningen på det medie. Op til støttefesten blev Maria og jeg interviewet i TV-Lorry - hele 11 minutter fik vi dagen inden støttefesten! Vi har overvejet at der blev skrevet en artikel i Alt for damerne, at vi kontaktede et eller flere medicinalfirmaer m.h.p. støtte til NEC s arbejde med forebyggelse af HIV og AIDS, men det er endnu ikke blevet til noget. Hjemmesiden At oprette en hjemmeside var en af de første opgaver vi kastede os ud i. Da foreningen har besluttet, at de administrative udgifter skal være så små som muligt, valgte vi, at alt information, mødeindkaldelser, referater og korrespondance m.m. blev sendt via nettet. Derfor var vi taknemmelige for at Magnus S. Nielsen sagde ja til at oprette en hjemmeside, som bestyrelsen med supervision af Magnus, nemt kan opdatere og vedligeholde. 2

3 Hjemmesiden indeholder blandt andet foreningens vedtægter, beslutningsreferater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, indsamlingsstatus, nyheder fra såvel Nenkashe Kenya, som Nenkashe, Danmark og billeder fra Kostskolen i Kenya og fra Støttefesten. Den begyndte vi at tælle, hvor mange, der besøger hjemmesiden. Det tællesystem vi har valgt tæller alle, der pt. er online, antallet af besøgende indenfor de sidste 24 timer, den sidste uge og den sidste måned. I den første måned har der været 502 besøgende på Vi kunne have valgt at tælle unikke brugere, dvs. at vi kun talte hver ny besøgende på hjemmesiden, men har valgt, at registrere alle der besøger hjemmesiden og ikke kun førstegangsbesøgende. Ud over denne tælling, har Magnus aktiveret et statistisk program under Google, som analyserer brugen af vores hjemmeside. Lige nu undersøger bestyrelsen mulighederne for at indbetale kontingent og pengegaver direkte via nettet gennem en virtuel dankortterminal fra NETS/Pbs. Medlemsliste Det har ikke været helt nemt at holde styr på vores medlemsliste. Nogle sender deres indbetaling via netbanken, men glemmer at medsende navn og mailadresse. Andre sender deres adresse via en mail fra hjemmesiden, men glemmer at indbetale kontingentet. Nogle betaler via venner, der har netbank. Nogle sender en rundhåndet gave, uden at fortælle os, at der indeholdt i gaven er 150 kr. til medlemskontingent, så det har været lidt af et detektivarbejde at holde styr på medlemsliste og mailliste. Bestyrelsen har indført forskellige procedurer for at sikre os, at vi tager godt i mod nye medlemmer og får sagt tak til alle, der har sendt foreningen pengegaver, og at vi til stadighed har en ajourført udsendelsesliste. De indbetalinger der ligger over 150 kr., som er medlemskontingentet for et år, har bestyrelsen besluttet at bogføre som en gave fra den pågældende. Da både kontingentet og pengegaverne går til pigernes skolegang har vi ikke set noget problem i det. Undtaget herfra er de enkelte gavegivere, som ikke ønsker at være medlemmer af foreningen. Når foreningen er blevet stor nok kan vi blive godkendt af Skat til at medlemmerne kan fratrække deres bidrag til foreningen på deres selvangivelse. Ud over at foreningen skal være stor nok (over 100 medlemmer i gennemsnit over 3 år), kræves en årlig bruttoindtjening på over kr.. Endelig kræver Skat også at foreningen skal indberette medlemmernes indbetalinger, navn og CPR-nummer. Gaver til foreningen Allerede inden foreningens stiftelse begyndte interesserede at sende penge til den midlertidige konto vi havde oprettet. De første kr. blev sendt til Kenya i maj, og ved foreningens stiftelse havde vi allerede indsamlet 6600 kr. Ved den stiftende generalforsamling kom der flere gaver, 3

4 maleren Birgitte Siert tilbød foreningen en samling malerier og Nathanaels Kirken tilbød os at lægge rum til en maleriudstilling i forbindelse med den planlagte støttefest. Som optakt til støttefesten blev firmaer og enkeltpersoner kontaktet med henblik på at give gaver til bortauktionering og udlodning. At det lykkedes at få det overvældende antal smukke, værdifulde og spændende gaver til vores støttefest er Marias store fortjeneste. Hun kan få selv det mest stenhårde hjerte til at smelte, når hun fortæller om de små maasai-piger, der tager sagen i egen hånd, og flygter fra vold, omskæring og tvangsægteskaber - i nattens mulm og mørke på bare tæer ud på den store savanne, mellem slanger og løver og så er det ikke engang en overdrivelse!! Støttefest Allerede fra starten besluttede vi at afholde en støttefest i november. Vi bad om ideer til festen på hjemmesiden, men kun ganske få reagerede. Så gik bestyrelsen i gang med planlægningen - et stort, spændende og overvældende arbejde. Støttefesten blev en stor succes, og indsamlingen på dagen gav mere end kr. Der er ingen tvivl om, at det er en god måde at indsamle penge på, men der er heller ingen tvivl om, at der er brug for mange, mange flere medlemmer til at løse den store opgave. Ansøgning om at låne Sognegården i Nathanaels Kirke til støttefesten, gav visse vanskeligheder, men endte med at lykkes, og lokalet fungerede fint til festen, om end der næsten ikke kunne presses flere mennesker ind under auktionen. Vi bestemte tidligt, at der skulle være loppemarked, auktion og bankospil begyndte at indsamle gode loppeting og fine ting til auktionen. Især loppemarkedet og auktionen tiltrak mange mennesker. Et par medlemmer tilbød at lave fodbad med fodmassage, også det blev en stor succes. På maleriudstillingen blev der solgt billeder for kr., men der er stadig mange billeder tilbage. Nogle har vi taget med i dag, for at få ideer til hvordan og hvor vi kan sælge de resterende billeder. Kaffe og te serveringen blev også flittigt besøgt og de flot dekorerede cup-cakes tiltrak sig stor opmærksomhed. Der blev også serveret udsøgt fadøl, og derudover var der folkemusikunderholdning ved spillemandsgruppen Spilop. På støttefesten lancerede vi for første gang Sølv- og Guldmedlemskaber, og solgte vores første Guldmedlemskab, som dækker skolegang for et barn i et år. Et Sølvmedlemskab dækker skolegang for ét, ud af det kenyanske skoleårs tre semestre. Efter vi netop har modtaget det reviderede regnskab med budget for 2012, kan vi se, at den samlede udgift til et barns skolegang, tøj, transport og daglige fornødenheder er 4500 kr. for et skoleår og 1500 kr. for hvert af de tre semestre, så derfor har vi justeret guld og sølvmedlemsskaberne til de rette priser. Vi bestemte tidligt, at vi ville holde en medlemsfest med spisning samme dag som støttefesten, og begyndte at forberede os på reglerne for madlavning og bespisning, og fandt ud af, at 4

5 festmiddagen skulle være en lukket fest for medlemmer. Det blev en dejlig fest med udsøgt mad. Siloles festtale blev læst op af Marianne, mens Silole deltog i festlighederne over Skype. Kvaliteten af Skype var knapt så god, men det var alligevel dejligt at have kontakten med hende under festen. Hvad vi ikke havde tænkt på var, at politiet og bevillingsmyndighederne også har skrappe regler for afholdelse af en offentlig indsamling, som f.eks. banko, så i sidste øjeblik måtte vi indføre Banko-medlemsskaber. At Støttefesten blev så stor en succes, skyldtes ikke mindst at skuespilleren Flemming Jensen og kommunikationsrådgiveren Jess Myrthu havde sagt ja til at lede henholdsvis auktionen og bankospillet, de var et trækplaster uden lige, og var tillige særdeles underholdende. Samtidig udførte den samlede bestyrelse og nogle særdeles engagerede medlemmer en kæmpe indsats. Stor tak til alle jer, der arbejdede så hårdt den dag og som også sørgede for at der mødte et købestærkt og engageret publikum frem. Nenkashe Kenya i dag NEC, Kenya arbejder mellem en myriade af forskellige hjælpeorganisationer i Kajiado området i det sydlige Kenya. NEC er en af de meget få organisationer, der tager sig af maasai-pigernes særlige situation. Foreningens hovedformål er at sikre pigerne skolegang og uddannelse når de er flygtet fra vold, omskæring og tvangsægteskaber. Lige nu betaler Nenkashe, Kenya skolegang og daglige fornødenheder for 42 piger og 2 drenge, heraf for 10 piger, der ankom i begyndelsen af året. Foreningen støtter også børn der kommer på anden vis, som da foreningen blev kontaktet af lederen af en landsby, som havde 3 forældreløse børn på 5, 11 og 15 år, som også havde mistet deres tante og onkel, der ellers havde forsørget dem. Nu er de tre børn anbragt på et børnehjem, mens NEC, Kenya og Childrens Office og en af børnenes slægtninge prøver at finde en løsning for deres fremtid. Vi har indgået en aftale med NEC, Kenya om at de sender os en årsrapport og et revideret regnskab, og har netop modtaget et detaljeret revideret regnskab, årsrapport og budget for I den anledning ønskede deres revisor et brev fra NEC, DK, hvor vi gjorde rede for hvem vi er, og hvad vores indsamlede penge skal anvendes til. Brevet blev sendt i begyndelsen af februar. Udgangspunktet for præciseringen af hvad pengene skulle bruges til var, at NEC, Kenya gerne vil begynde første fase af opførelsen af en vocational school. Nenkashe, Danmark har indsamlet penge nok til at dække de samlede udgifter i et år for 16 pigers skolegang, skoleuniformer, sundhed, daglige fornødenheder, ferie m.m. Da flere af pigerne er ved at være teenagere, vil nogle af dem snart være på vej ud af skolen. Nogle vil være i stand til at gå videre ad den akademiske vej, andre har brug for en mere praktisk uddannelse, som kan sætte dem i stand til at klare sig selv. Det aktualiserer Nenkashe, Kenyas planer om at gå videre med byggeriet af en vocational school. 5

6 Skolen skal bruges til undervisning af mellem 16 og 20 piger, og til ophold for de få piger, som ikke kan holde skoleferierne hos deres egne familier. Lige nu ligger grunden til skolen klar, doneret af Silole og hendes søskende. De endelige arkitekttegninger af skolen er ved at blive udarbejdet. Byggeriet vil foregå i 2 faser. Første fase vil omfatte; bygning af skur til en vagtmand, et latrin, anlæggelse af et hegn omkring hele grunden, køb af en liters vandbeholder, bygning af en vandtank i beton, at søge efter vand i undergrunden til en brønd, brøndboring og plantning af træer på grunden. Byggeriets 2. faste, bygning af selve skolen, er under planlægning. Bestyrelsen har besluttet, at Nenkashe, Danmark koncentrerer vores indsats om at dække udgifterne til så mange af pigernes skolegang og daglige udgifter som muligt. De vil give Nenkashe Kenya mulighed for at bruge nogle af deres midler til at starte 1. fase af skolen. Ønsker for den nære fremtid Bestyrelsen er ved at undersøge mulighederne for et medlemskab af Projektpuljen (Udenrigsministeriets ulandsmidler), så vi kan indgå i deres projektnetværk, få gratis rådgivning og kurser og med tiden søge penge derfra til blandt andet at udbygge partnerskabet mellem vore to foreninger. Bestyrelsen overvejer også et medlemskab af Mellemfolkeligt Samvirke, eller af andre lignende organisationer vi med fordel kan samarbejde med. Endelig arbejder bestyrelsen på at Silole kommer til Danmark i forbindelse med Støttefesten lørdag den 6. oktober 2012, hvor hendes tilstedeværelse vi være et stort trækplaster. Vi forestiller os også, at vi kan arrangere støttearrangementer med Silole som trækplaster f.eks. i Café Tranquebar i Borgergade og i Café Mandela på Vesterbro. Et møde med Silole Mpoke Grønlykke her i Danmark kunne give os en velkommen lejlighed til at gennemdrøfte og lægge linjerne for det fremtidige samarbejde mellem vore to foreninger. Hermed fremlægger jeg min beretning for generalforsamlingen, Saida Karin Sonne 6

Beretning til generalforsamling 2013

Beretning til generalforsamling 2013 Beretning til generalforsamling 2013 Til sommer kan vi fejre støtteforeningens 2-årige fødselsdag. I løbet af de 2 år har 141 meldt sig ind i foreningen og vi har til dato indsamlet godt 150.000 kr.. Pengene

Læs mere

KORT NYT Af Karsten Dam, næstformand BiA

KORT NYT Af Karsten Dam, næstformand BiA -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 3.2010 1 2 KORT NYT Af Karsten Dam, næstformand BiA Sogneindsamling 2011 Vi vil som sædvanlig gerne slå et stort slag for Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling.

Læs mere

- i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 4 December 2012-15. årgang. Børn i Afrika

- i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 4 December 2012-15. årgang. Børn i Afrika - i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 4 December 2012-15. årgang Børn i Afrika Kort nyt Af Karsten Dam Generalforsamling og ny formand Ved generalforsamlingen den14. oktober valgtes ny bestyrelse.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

AKO Aktive Kristnes Omsorgsarbejde

AKO Aktive Kristnes Omsorgsarbejde AKO Aktive Kristnes Omsorgsarbejde JULI 2014 AKO har gjort en forskel i 25 år Nyt nødhjælpslager i Rumænien Forrygende start for ny AKO genbrugsbutik Håb og liv, der hvor håbløsheden er stor... Af Søren

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Bøvling Valgmenighed Beretning for året 2014/2015 I 2014 fik vi ny biskop i Viborg Stift. Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Læs mere

KORT NYT Af Karsten Dam

KORT NYT Af Karsten Dam -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 2.2010 1 KORT NYT Af Karsten Dam 2 Som nævnt i sidste nummer har vi haft flere repræsentanter i Uganda denne sommer. Vores bestyrelsesmedlem Birgitte Bech beretter

Læs mere

SOS-Børneby Nyt Nr. 3, september 2008

SOS-Børneby Nyt Nr. 3, september 2008 SOS-Børneby Nyt Nr. 3, september 2008 LANGSIGTET HJÆLP TIL NØDLIDENDE BØRN Prinsesse Benedikte: Livet sat i perspektiv Læs side 6-7 Året der gik: 2007 i tal og tekst Midt i bladet Leder Vi vil hjælpe en

Læs mere

Nyhedsbrevet. Haruna møder sine danske sponsorer. tanzibarn.dk. Det er stadig muligt at købe foreningens støttevin til 50 kr. flasken.

Nyhedsbrevet. Haruna møder sine danske sponsorer. tanzibarn.dk. Det er stadig muligt at købe foreningens støttevin til 50 kr. flasken. EFTERÅR 2013 tanzibarn.dk Nyhedsbrevet STØTTEFORENINGEN FOR USA RIVER Det er stadig muligt at købe foreningens støttevin til 50 kr. flasken. Overskuddet fra salget går til foreningens arbejde. Læs mere

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2015-1 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Årsberetninger fra 2014 SvaleNyt 1 2015 Indhold ÅRSBERETNINGER FRA 2014: Formandens beretning....4 Regnskabsåret

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2010

NYHEDSBREV OKTOBER 2010 NYHEDSBREV OKTOBER 2010 Kære Alle Nu er det igen blevet tid til lidt nyheder fra My African Child. I dette nyhedsbrev kan I bl.a. læse om formandens, Iben Hansen, tur til Tanzania, hvor hun besøgte foreningens

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere