ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING"

Transkript

1 ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

2 Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser løsøre og ansvar - og de nye betingelser viser forbedringer og viser hvor der er skærpelser Vi har her valgt kun at skrive om de dækninger på Landbrugsforsikringen, hvor der er sket ændringer. Så vær opmærksom på, hvilke dækninger der gælder for din police, og at du kan have dækninger, som ikke er nævnt her. Du kan se i din police, hvilke dækninger du har. Har du spørgsmål, kan du kontakte Alm. Brand på telefon GENERELT (afsnit 10) Forsikringens varighed og opsigelse + Du kan nu opsige forsikringen med 1 måneds varsel til hovedforfald/flerårig periode udløb. Alm. Brand kan nu opsige forsikringen med 1 måneds varsel til hovedforfald/flerårig periode udløb. + Du kan opsige forsikringen fra anmeldelsen af skaden og indtil 1 måned (tidl. 14 dage) efter udbetaling eller afvisning af erstatningen. Alm. Brand kan opsige forsikringen fra anmeldelsen af skaden og indtil 1 måned (tidl. 14 dage) efter udbetaling eller afvisning af erstatningen. Vi kan opsige forsikringen eller ændre betingelser og/eller pris med øjeblikkelig virkning ved risikoforandring og/eller ejerskifte. Vi kan ændre betingelser og/eller pris med 1 måneds varsel (tidl. 3 måneder til hovedforfaldsdag). Opkrævning af præmie Vi kan nu opkræve gebyrer ved kundeydelser f.eks. besigtigelser, fremsendelse af dokumenter og lign. p.t. opkræver vi ingen ud over ved for sen betaling.

3 Indeksregulering Fremover indeksregulerer vi policens generelle selvrisiko. Tvister Der er ikke længere mulighed for at afgøre tvister ved voldgift. FÆLLESBESTEMMELSER (afsnit 20) + Forsikringen dækker nu overalt i Danmark. + Vi har hævet summen til genfremstilling af data på elektroniske medier m.m. til kr. (basis 2010). + Vi kar hævet summen for rede penge m.m. til kr. (basis 2010). BRAND, TYVERI OG VAND (afsnit 100) + Dækningen omfatter tyveri, simpelt tyveri og hærværk fra ubenyttede bygninger. + Dækningen omfatter tilsodning fra elektriske apparater. + Dækningen omfatter nu langsom udsivning fra skjulte vand-, varme- og afløbsrør i bygning. Dækningen omfatter ikke el-skade forårsaget af dyr. Dækningen omfatter ikke simpelt tyveri af ATV ere og selvkørende plæneklippere/græsslåmaskiner. Det betyder, at du fremover bør opbevare sådanne maskiner i forsvarligt aflåst bygning. Dækningen omfatter ikke udstrømning af væsker som følge af byggefejl, fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller fejlmontering. Dækningen omfatter ikke simpelt tyveri af byggematerialer.

4 DRIFTSTAB (afsnit 200) + Fremover gælder der altid mindst en dækningsperiode på 18 måneder, hvor din nuværende dækningsperiode kan være ned til 12 måneder. + Dækningen omfatter nu driftstab som følge af skade på markvandingsanlæg. LØNOMKOSTNINGER (afsnit 215) + Dækningen indeholder nu en ny mulighed for at få omfattet omkostninger til løn i en periode på op til 12 måneder for at fastholde nøglemedarbejdere. HAGLSKADE (afsnit 350) + Dækningen omfatter nu skade på afgrøder, der ikke er høstet rettidigt. VENTILATIONSSVIGT (afsnit 355) Ved en skade skal du kunne dokumentere, at der har været foretaget eftersyn af anlægget. Det er en betingelse for erstatning, at alarmen er tilsluttet på skadetidspunktet. Vi har indført krav om, at alle telefonnumre, der er indkodet som alarmmodtagere, skal være aktuelle og i drift. TRANSPORT (afsnit 400) Vi har nu præciseret, hvilke genstande der er omfattet af dækningen. Vær opmærksom på, at transport af heste ikke er omfattet. PRODUKTIONSTAB (afsnit 505) Ved en skade skal du kunne dokumentere, at der har været foretaget eftersyn af anlægget. Det er en betingelse for erstatning, at alarmen er tilsluttet på skadetidspunktet.

5 KØLE OG DYBFROST (afsnit 510) + Dækningen kan nu omfatte andre landbrugsprodukter (tidl. kun pelsdyrskind). Vi har indført krav om, at produkter skal være i fejlfri stand ved oplagringens start. Dækningen omfatter ikke produktbeholdninger, der er kølet med tøris og krystalis. KØRSELSKASKO (afsnit 515) + Dækningen omfatter tilkoblede redskaber til landbrugsdrift på op til kr. Dækningen omfatter ikke skade på redskaber, der tilhører 3. mand. Dækningen omfatter ikke skade som følge af overbelastning. Selvrisiko gælder også, når maskine/redskab er overladt til værksted. FÆLLESBESTEMMELSER ANSVAR (afsnit 600) + Dækningssummen på 10. mio. kr. er ikke længere fordelt på ting- og personskade, hvilket jo betyder, at du nu har dækning på op til 10 mio. kr. for både ting- og personskade. + Selvrisiko kan højst være på kr. (basis 2010) uanset den valgte generelle selvrisiko. Dækningen omfatter ikke skade, der sker ved sikredes grove tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger. fortsættes på bagsiden

6 Vær opmærksom på, at brochuren er vejledende, og ved en eventuel skade, er det dine nye betingelser nr. 5601, der er gældende. LANDBRUGSANSVAR (afsnit 605) + Dækningen omfatter automatisk landbrugsturisme. Det er en forudsætning for erstatning, at ud- og opgravning m.m. sker på den forsikrede virksomheds jorde. (Selvrisiko som på policen i øvrigt før 10 % min kr./maks kr.). Dækningen omfatter nu ikke ansvar for hunde. Har du fremover behov for denne dækning, skal du kontakte os for en separat Hundeansvarsforsikring. LÅN OG LEJE (afsnit 615) + Landbrugets maskinoversigt er udgået som referenceramme. Dækningen omfatter ikke skade opstået i forbindelse med byggeri, reparationer m.m. PRODUKTANSVAR UDVIDET (afsnit 630) + Dækningen omfatter skade på ting med op til kr. pr. år. RETSHJÆLP (afsnit 700) + Vi har forhøjet erstatningssummen til kr. (tidligere kr.) + Du kan nu anmelde en skade uden tidsmæssig begrænsning efter dækningens ophør. (Tidligere skulle det være inden 6 måneder) _B550b_varsling Alm. Brand Marketing + Vi har ophævet begrænsning af udbetaling på kr. pr. år.

Landbrugsforsikring. Landbrugsforsikring

Landbrugsforsikring. Landbrugsforsikring Landbrugsforsikring Landbrugsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Landbrugsforsikrin - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden forsikring

Læs mere

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring Forsikringsbetingelser for Autoforsikring 29.03.2012 Indholdsfortegnelse for Autoforsikring 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Friskadedækning 4. Afsavnsdækning Forsikringsbetingelserne for ovennævnte

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Betingelsesnummer: Bil 1.1

Betingelsesnummer: Bil 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: Bil 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Indboforsikring Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

Motorcykelforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Motorcykelforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Motorcykelforsikring.

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Påhængskøretøjsforsikring (camping)

Påhængskøretøjsforsikring (camping) Påhængskøretøjsforsikring (camping) Forsikringsbetingelser Kaskodækning For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Campingvognsforsikring. 1 Hvad omfatter

Læs mere

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Motorcykelforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER MOTORCYKEL Forsikringsbetingelser nr. MC

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring

Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring 01.07.2013 Indholdsfortegnelse for MC-Forsikring 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Branddækning Forsikringsbetingelserne for ovennævnte dækninger gælder kun,

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Motorcykelforsikring 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Påhængsvognsforsikring Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser PÅH-3 Gældende fra 01.08.2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring - DAF

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring - DAF Forsikringsbetingelser for Autoforsikring - DAF 01.07.2013 Indholdsfortegnelse for Autoforsikring - DAF 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Kasko/Udvidet glasskadedækning 4. Bilafsavnsdækning Forsikringsbetingelserne

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet Kolonihaveforbundet Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Ny police til Kolonihaveforbundet Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

Læs mere

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012 ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk COVER UNDERWRITTEN

Læs mere