Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig."

Transkript

1 Ledig og hvad nu?

2 Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene udbetalt? y Hvad skal du gøre, hvis du bliver syg? Ud over lidt praktiske oplysninger, indeholder pjecen også forskellig information om dine muligheder for at deltage på kurser, mens du er ledig. Vil du have mere uddybende information om regler og pligter, kan du læse pjecen Orientering om arbejdsløshedsforsikring. y Må du deltage på et kursus? y Hvordan udfylder du et dagpengekort? 2

3 Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet al sagsbehandling og service omkring dagpenge, efterløn mm. i én fælles a-kasse. Kontakt a-kassen, hvis du har spørgsmål om : y udbetaling af ydelser fra a-kassen y arbejde og ophold i andre EØSlande y retten til dagpenge, efterløn og udbetalinger y behandling af klager y tilsyn og kontrolforanstaltninger fra offentlige myndigheder. Kontakt din lokale HK-afdeling, hvis du har spørgsmål om : y medlemskab og kontingent y formidling af job y lokale arbejdsmarkedsforhold og beskæftigelsesmuligheder y kvalitetssikring af CV på jobnet.dk y jobsøgning y pligt til rådighed herunder kontrol af aktiv jobsøgning y eventuel aktivering via jobcentrene. Hvis du har et særligt behov for personlig rådgivning og vejledning, kan du henvende dig i din lokale HK-afdeling. Telefonnummer og øvrige kontaktoplysninger til din lokale HK-afdeling finder du på vores hjemmeside : hk.dk 3

4 Første dag uden arbejde Den første dag, du er ledig, er det vigtigt, at du tilmelder dig enten elektronisk eller ved personlig henvendelse på det lokale jobcenter, da udbetalingen af dagpenge først kan finde sted fra den dag, du er blevet registreret som ledig. I jobcenteret vil du blive orienteret om regler for af- og tilmelding til jobcentret, CVbank og jobcentrets forskellige servicetilbud. Du kan tilmelde dig elektronisk på adressen jobnet.dk Hvad skal du sende til a-kassen? Når du søger om dagpenge, skal du udfylde og sende følgende til din a-kasse : y Ledighedserklæring for lønmodtagere (AR251) eller ledighedserklæring for nyuddannede og værnepligtige (AR265) samt erklæring om fravær (AR296). Blanketterne kan hentes elektronisk på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside : ams.dk eller de kan fås i a- kassen. De skal sendes til a-kassen udfyldt og underskrevet. y Kopi af opsigelsen. y Evt. ansættelsesbrev eller kontrakt. y Hjemsendelsespapirene, hvis du har været værnepligtig. Alt efter hvilke oplysninger, du har givet på ledighedserklæringen, kan det være, du bliver nødt til at udfylde yderligere blanketter. Du finder denne og øvrige pjecer på hka-kasse.dk, under Nyhedsbrev og pjecer. 4

5 Betingelser for dagpenge Som lønmodtager skal du opfylde følgende betingelser for at få dagpenge : y Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst ét år. y Som fuldtidsforsikret, skal du mens du har været medlem, dokumentere løntimer. y Som deltidsforsikret, skal du mens du har været medlem, dokumentere løntimer. Timerne skal ligge inden for de seneste 3 år. Står arbejdstimerne ikke på lønsedlerne, kan a-kassen indhente de relevante oplysninger hos din tidligere arbejdsgiver. y Som nyuddannet eller nyudlært, skal du have været medlem af a- kassen i mindst én måned. Uddannelsen skal have varet mindst 18 måneder, og du skal være optaget som medlem senest 2 uger efter uddannelsens afslutning. y Værnepligtige, se afsnittet som lønmodtager. y Har du været selvstændig erhvervsdrivende, kan du læse mere om reglerne på hka-kasse.dk eller kontakte din a-kasse. 5

6 CV og jobformidling Når du bliver ledig, skal du lægge dit CV ind på jobnet.dk, inden der er gået 3 uger, fra du meldte dig ledig. Har du været ledig før, vil jobcentret straks aktivere dit tidligere CV. Du skal selv opdaterer CV et. Hjemmesiden jobnet.dk, er det sted, hvor jobcentret opbevarer dit CV til brug for formidling af arbejde. Behøver du en guide i at udfylde dit CV på jobnet.dk, så læs vores pjece Vejledning til udfyldelse af CV på jobnet. dk. Du kan finde pjecen på hka-kasse. dk under Nyhedsbrev og pjecer. Hvad er et CV Et CV er en slags historie om, hvad du har af uddannelse, hvor du tidligere har arbejdet, og dine faglige og personlige kvalifikationer. Du kan også skrive hvilke ønsker, du har til dit fremtidige job. Formålet med et CV Dit CV er et redskab til at hjælpe dig hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet. Det er også et redskab, som arbejdsgivere bruger, når de søger nye medarbejdere. Det er derfor vigtigt, at dit CV er så fyldestgørende som muligt. Det betyder også, at du løbende skal vedligeholde dit CV, hvis du får nye erfaringer eller kvalifikationer. Du skal derfor mindst hver 7. dag bekræfte, at du stadig søger job. Det er på denne måde, du holder dit CV aktivt. Du kan ikke få dagpenge, så længe dit CV ikke er aktivt. Dit CV skal opfylde nogle minimumskrav, hvilket vi kan hjælpe dig med. En vigtig samtale med fokus på arbejde Skulle du mod forventning være ledig i flere uger, skal a-kassen holde en personlig samtale med dig inden 4 uger efter, du er blevet ledig. Under samtalen bliver du vejledt om de særlige forhold, du skal være opmærksom på som dagpengemodtager. Ved samtalen vil der været et særligt fokus på, hvordan du hurtigt kommer i arbejde igen. Vi vil tale om dine kvalifikationer, dine kompetencer og ønsker til arbejde. Desuden vil der være opmærksomhed på et eventuelt behov for uddannelse. Du skal tage kopier af dine ansøgninger med til samtalen. Sammen finder vi ud af, om du præsenterer dine kvalifikationer bedst muligt over for arbejdsgiveren. Arbejdsgiverne søger medarbejdere via jobnet.dk. 6

7 En skriftlig plan for din jobsøgning Samtalen skal munde ud i, at vi i fællesskab aftaler en plan for din jobsøgning. I planen vil der stå, hvilke mål du har for at komme i arbejde. Der vil stå, hvilken form for arbejde du søger, og hvor du vil søge rent geografisk. med fokus på dine muligheder for at komme i arbejde igen. Det er vigtigt, at du forbereder dig til samtalen. Gør dig derfor allerede nu nogle tanker om, hvordan du selv ser, at du hurtigst muligt kommer i arbejde igen. Vil du vide lidt mere om din forberedelse til samtalen, kan du kontakte din lokale afdeling. Du kan se adresserne på HK s hjemmeside hk.dk. HK Jobformidling Vi får løbende henvendelser fra arbejdsgivere, som mangler ansatte. Vi har derfor en database til HK Jobformidling. Når du bliver ledig, trækker vi / du dit CV fra jobnet.dk til HK Jobformidling via mithk.dk. Herved får vi også mulighed for at tilbyde dig et arbejde, hvis der kommer et job, der matcher dit CV. Du kan også bruge HK Jobformidling til at søge arbejde på. HK Jobformidling har forbindelse til andre databaser med ledige job, ligesom den søger på virksomheders hjemmesider. Både jobcentret og a-kassen vil, så længe du er ledig, løbende holde samtaler med dig 7

8 Uddannelse som ledig Som ledig må du godt deltage på kurser, som kan give dig flere kvalifikationer til at søge job på. Nyledige har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, hvor du selv kan finde et uddannelsesforløb uden at aftale en jobplan med jobcentret. Disse forløb kan eksempelvis foregå på en erhvervsskole. Uddannelsesydelse Inden for de første 6 / 9 måneders ledighed, kan du også gennemføre en erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU), hvor du kan få uddannelsesydelse. Andre muligheder er uddannelser på folkeskole- og gymnasieniveau og videregående uddannelser, der udbydes som åbne uddannelser. Her kan du også modtage uddannelsesydelse. Godtgørelserne svarer til højeste dagpengesats. Hvilke uddannelser, du har ret til, er betinget af din uddannelsesbaggrund. Du kan få flere oplysninger herom på vidar.dk. Når det gælder danskundervisning, er mulighederne næsten ubegrænsede. Læs mere i pjecen Orientering om arbejdsløshedsforsikring. Uddannelse eller kursus på dagpenge Når du er ledig, kan du som udgangspunkt ikke deltage i undervisning og få dagpenge samtidig. Der er dog visse undtagelser : y Uddannelses- / kursusforløb under 20 timer pr. uge som ikke er støtteberettiget under Statens Uddannelsesstøtte. y Kurser af op til 2 ugers varighed arrangeret af fagforeningen, a-kassen eller jobcentret. y Folkeskolens 8., 9. eller 10. klasses undervisning. y Højskole, daghøjskole eller produktionsskole når du er under 25 år og sammenlagt har været ledig i mindre end 6 måneder. Her udbetales dagpenge med halvdelen af den maksimale sats. Når du har sammenlagt 6 måneders ledighed, eller hvis du fylder 25 år, kan du ikke modtage dagpenge under forløbet længere. 8

9 Er du under 30 år eller fyldt 60 år, kan du deltage i åben uddannelse inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed årige kan deltage inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed. Betingelsen er, at du i forvejen har en erhvervsuddannelse på mindst 18 måneder, og formålet skal være at ajourføre og vedligeholde dine faglige kvalifikationer. Før du kan deltage i undervisning, skal a-kassen og jobcentret have besked, og du skal være parat til at afbryde undervisningen, hvis du tilbydes arbejde også selv om du har betalt for undervisningen. Under kursusforløbet skal du desuden fortsat udfylde dagpengekort og være aktivt arbejdssøgende. Spørg om mulighederne i HK s A-kasse eller på uddannelsesinstitutionerne. Skriftlig opsigelse og opsigelsesvarsler Sørg altid for at få en skriftlig opsigelse, hvor årsagen er oplyst. Er der tale om nedsættelse af arbejdstiden, skal opsigelsesvarslet også overholdes. De almindelige regler for opsigelse er som følger : y Når ansættelsestiden skal beregnes, medregnes prøvetid og eventuelt vikararbejde. y Er du opsagt med et for kort varsel, skal du straks klage til din arbejdsgiver. y Nægter arbejdsgiveren at ændre dit for korte opsigelsesvarsel, skal du omgående kontakte din faglige afdeling i HK. Har du været Er der et Skal senest gives ved ansat : varsel på : udløbet af : Under 6 mdr. 1 mdr. 5 måneders ansættelse Indtil 3 år 3 måneder 2 år og 9 måneders ansættelse Indtil 6 år 4 måneder 5 år og 8 måneders ansættelse Indtil 9 år 5 måneder 8 år og 7 måneders ansættelse Over 9 år 6 måneder herudover 9

10 Udbetaling af dagpenge Dagpengene, som udbetales for 5 dage pr. uge, svarer til 90 % af den hidtidige indtægt, dog højst den maksimale dagpengesats (denne kan du se på : hka-kasse.dk). Satsen reguleres hvert år i starten af januar i forhold til lønudviklingen på arbejdsmarkedet. Nyuddannede og værnepligtige får udbetalt en særlig dimittendsats, der svarer til 82 % af den til enhver tid gældende maksimale dagpengesats for henholdsvis fuldtids- og deltidsforsikrede. Hvis du får dagpenge efter reglerne om dimittendsats, eller er du optaget i a- kassen efter endt uddannelse, får du tidligst ret til en beregnet individuel dagpengesats, når der er gået 6 måneder fra den dag, du opnåede ret til dagpenge. Beregningen foretages på baggrund af 3 måneders løn, optjent efter uddannelsen er slut. Du kan ikke afspadsere overskydende timer under sygdom, ferie eller karantæne. Hvordan udbetales dine dagpenge? Dagpengene udbetales til din Nem- Konto. Hver måned modtager du en opgørelse, der viser, hvor meget du får udbetalt, og hvornår beløbet er til din disposition. Desuden kan opgørelsen indeholde vigtige oplysninger, som du bør være opmærksom på. Husk, at din NemKonto altid skal være ajourført. Overskydende timer Har du inden for de seneste 3 måneder / 12 uger før ledighed, arbejdet eller fået løn for mere end 37 timer pr. uge (for fuldtidsforsikrede), eller over 30 timer pr. uge (for deltidsforsikrede), kan du ikke modtage dagpenge, før de overskydende timer er afspadseret efter arbejdsophøret. 10 De aktuelle udbetalingsperioder og dagpengesatser kan du se på :

11 Sådan beregner vi dine dagpenge De dagpenge, du modtager, mens du er ledig, beregnes i forhold til de seneste 3 måneders arbejdsløn. Du behøver ikke at have været beskæftiget i hele perioden, men der skal være løntimer på mindst 2 / 3 af fuld overenskomstmæssig arbejdstid. Barselsorlov Ønsker du at gå på barselsorlov, så kontakt din kommune, idet du som ledig på barsel modtager dagpenge fra kommunen. Du skal blot huske at give jobcentret besked. Når din barselsorlov er slut, skal du igen tilmelde dig / møde op den første dag i jobcentret, og du skal meddele a-kassen, at du nu igen er aktivt arbejdssøgende og i øvrigt har børnepasningsmuligheder, og kan tilbydes job. 11

12 Særlige ting du skal være opmærksom på Ferie Ønsker du at holde ferie, kan du benytte digital selvbetjening, når du skal have udbetalt dine feriepenge fra Feriekonto. Du skal kun have underskrevet dit feriekort af a-kassen, hvis du har fået feriekortet fra en arbejdsgiver. Har du ikke selv optjent feriegodtgørelse, fordi du har fået udbetalt ydelser fra a-kassen og / eller syge- / barselsdagpenge fra kommunen, kan du søge om at få feriedagpenge. Kontakt a-kassen vedrørende dette. Sygdom Bliver du syg, kan du ikke få udbetalt dagpenge fra a-kassen, men skal have udbetalt sygedagpenge. På første sygedag skal du straks give besked om det til jobcentret. Hvis du forventer at være syg i mere end 14 dage, skal du også afmelde dig som ledig i jobcentret. Når du igen bliver rask, skal du omgående give besked til social- og sundhedsforvaltningen / sygesikringen, a-kassen og jobcentret. Husk, at hvis du afmelder dig som ledig, skal du tilmeldes igen, for at du kan blive registreret som ledig og arbejdssøgende, og dermed blive berettiget til at modtage dagpenge igen. Husk, at du skal registrerer din ferie på jobnet.dk, så snart du har planlagt din ferie, og senest 14 dage før du holder ferien. Så ved vi, at du i den periode står til rådighed på ændrede vilkår. Navne- og adresseændring Skifter du navn, eller flytter du til en anden adresse, skal du meddele det til a-kassen og jobcentret. Det er altid dit ansvar, at a-kassen og jobcentret har opdaterede oplysninger. 12

13 Dagpengeperiode I dagpengeperioden kan du modtage dagpenge i sammenlagt 2 år inden for 3 år. I denne periode modtager du almindelige dagpenge. Deltager du i aktivering, svarer lønnen / -udbetalingen til din individuelle dagpengesats, og mindst 82 % af den maksimale dagpengesats. Er du under 25 år, er satsen dog i nogle tilfælde 50 % af den maksimale dagpengesats. Særlige regler for årige født før 1 / For årige er der en særregel om forlænget dagpengeret. Er du ledig ved udløbet af dagpengeperioden, og opfylder du anciennitetskravet for at kunne gå på efterløn ved det fyldte 60. år, kan du have ret til dagpenge, indtil du fylder 60. Ophør af dagpenge Uanset ovenstående, ophører din ret til dagpenge altid med udgangen af den måned, hvor du fylder 65 år. 13

14 Udfyld dit dagpengekort på mithk.dk Du skal udfylde og sende dit dagpengekort på mithk.dk. Det er den nemmeste måde at få udbetalt dagpenge på. Dit kort bliver først gjort tilgængeligt på mithk.dk, når a-kassen har godkendt din ret til dagpenge. Du får et brev fra os, når din sag er godkendt. Hvornår kan og skal du sende dagpengekortet Du kan tidligst udfylde og sende kortet på den sidste dag i dagpengeperioden (en søndag) og ikke senere end 3 måneder efter. Vil du have dagpenge til tiden, som er den sidste bankdag i måneden, skal du sende kortet senest dagen efter udløbet af dagpengeperioden (en mandag). Løbende registrering af oplysninger til brug for dit endelige dagpengekort Det kan være svært at huske en hel måneds aktivitet, som efterfølgende skal oplyses på dit månedlige dagpengekort. I mithk.dk har du mulighed for dagligt at registrere dine oplysninger om arbejde, ferie, sygdom og så videre. 14

15 Når tidspunktet kommer, hvor du skal udfylde / indsende dit endelige dagpengekort, bliver dine registreringer automatisk overført til dette kort. Pinkode For at få adgang til mithk.dk, skal du bruge en pinkode. Har du ikke allerede en kode, eller har du glemt den, kan du bestille en ny på mithk.dk. Mithk.dk og guide til dagpengekortet Du finder en generel vejledning i brugen af mithk.dk og de programmer, der er nødvendige for at få adgang til de forskellige muligheder på forsiden af mithk.dk. Når du logger dig ind på mithk.dk, vil du se 3 tekstbokse på forsiden. Du skal vælge tekstboksen længst til højre, der har overskriften A-kassen. Vælg derefter Udbetaling fra a-kassen i menuen. Når du har udfyldt og sendt kortet, får du en skærmkvittering på, at kortet er modtaget. Du kan nu vælge at afslutte kortet, få vist / udskrive kvittering og det indsendte kort eller få sendt kvitteringen sammen med en kopi af kortet i en . Indsendte blanketter Du kan se, rette og slette blanketter du har tastet indtil kl. 24:00 samme dag. Hvis du opdager en fejl i dit indsendte kort efter kl. 24:00, skal du genfremsende kortet. Det gør du fra menupunktet Indsendte blanketter. Her kan du også se dine udbetalingsspecificationer. Teknisk support Oplever du tekniske problemer med mithk.dk, kan du få hjælp fra vores callcenter hver dag mellem kl. 06:00 til kl. 24:00 på telefon I venstre side får du nu en menu, hvor du kan vælge at se en præsentation om, hvordan du udfylder et dagpengekort. Det er også i denne menu, du kan gå direkte til Indsend udbetalingskort og finde det dagpengekort du skal udfylde. Husk, at læse vejledningen til kortet, som er placeret som et link i øverste højre hjørne på kortet. 15

16 HK s A-kasse Postboks 106, 0900 København C Mail : Telefon Hvad indebærer ledighed? Som nyledig gør du dig sikkert nogle tanker om, hvad der nu sker. I denne pjece finder du en kort orientering om, hvordan dagpengesystemet er opbygget, og hvilke rettigheder og pligter du har. At beskrive systemet i detaljer, vil føre for vidt. Så har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i denne pjece, er du altid velkommen til at kontakte a-kassen. Du kan også finde mere uddybende information i vores pjece Orientering om arbejdsløshedsforsikring. Hovedformålet med de tiltag, du bliver mødt med fra jobcentret og a-kassen, er at hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Det er vigtigt, at du altid reagerer på henvendelser fra jobcentret og / eller a- kassen. Det er ligeså vigtigt, at du husker at meddele jobcentret og a-kassen, hvis der sker ændringer i din situation, eller du ønsker at foretage dig noget, der kan få betydning for din ret til dagpenge. Er du i tvivl, så kontakt a-kassen. De vil altid hjælpe dig. Har du spørgsmål om medlemskab, CV eller jobformidling, er det din lokale HK-afdeling, du skal kontakte. HK lagernummer November 2011

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ?

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? Denne pjece er forbeholdt dig, som snart skal på arbejdsfordeling på din virksomhed. I pjecen står der nogle af de informationer, du allerede har fået på virksomheden eller i

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER Dagpenge for en hel måned ad gangen Mulighed for dagpenge i længere tid Optjening af dagpengeret ud fra din indkomst Det er nogle af de nye regler, som du kan

Læs mere

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015 MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 2 DAGPENGEREGLER Udgivet af Socialpædagogerne, juni 2017 Foto: Colourbox FRA 1. JULI 2017 3 Nye regler om dagpenge og efterløn I denne pjece kan du læse om de vigtigste

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide NOVEMBER 2015 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Værd at vide under sygdom 9 Hvis du får arbejde på nedsat

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Om at være ledigt medlem af en a-kasse

Om at være ledigt medlem af en a-kasse Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være ledigt medlem af en a-kasse INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. NÅR DU BLIVER LEDIG...3 3. INDEN FOR DEN 1. MÅNED...4 4. MENS DU ER LEDIG...4 5. A-KASSEN...5 6. JOBCENTERET...5

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 14 Hvis du får arbejde på nedsat tid 17 Bliv dygtigere mens du går ledig 19 Hvis

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du bliver ledig ret og pligt for ledige Når du bliver ledig - ret og pligt for ledige er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv.

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Vigtigt: Husk altid at tage NemID (nøgle-kort) med til din 3F-afdeling Værd at vide om Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Faglig Fælles Akasse

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid April 2013 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold.............................................................. Side Betingelserne for ret til supplerende

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

Ny i dagpengesystemet?

Ny i dagpengesystemet? Jobsøgning Nøglebegreber Udbetalinger Ny i dagpengesystemet? Guide til det væsentligste Kære medlem Med denne pixibog har vi bestræbt os på at udvælge de emner og svare på de spørgsmål som vores medlemmer

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv.

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Vigtigt: Husk altid at tage NemID (nøgle-kort) med til din 3F-afdeling Værd at vide om Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Faglig Fælles Akasse

Læs mere

Nye regler om dagpenge og efterløn

Nye regler om dagpenge og efterløn A-KASSE Nye regler om dagpenge og efterløn Læs i denne pjece om de vigtigste nye regler, og hvad de betyder for dig MARTS 2017 RIV UD OG GEM 2 FOA NYE REGLER OM DAGPENGE OG EFTERLØN Sådan optjener du ret

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide januar 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 13 Hvis du får arbejde på nedsat tid 16 Bliv dygtigere mens du går ledig 18

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer.

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Juridisk vejledning Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Nogle aktiviteter kan være udfyldt på forhånd, fordi vi allerede har oplysningerne.

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Værd at vide om. Net-dagpengekort - Cv-kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv.

Værd at vide om. Net-dagpengekort - Cv-kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Vigtigt: Husk altid at tage NemID (nøgle-kort) med til din 3F-afdeling Værd at vide om Net-dagpengekort - Cv-kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Faglig Fælles Akasse

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING TAST på www.mit3f.dk DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Vi anbefaler NemID.

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal du bl.a. opfylde et krav om arbejde af en vis varighed

Læs mere

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk Indhold 1. Log på vores hjemmeside 2. Sådan finder dagpengekort, efterlønskort og øvrige blanketter 3. Bekræft dine kontaktoplysninger

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Selvbetjening i BFA Juli 2017

Selvbetjening i BFA Juli 2017 Selvbetjening i BFA Juli 2017 Benyt hjemmesiden www.bf-a.dk Klik på menupunktet Log ind Selvbetjening foroven på siden. Vi anbefaler, at du bruger NemID og indtaster dit bruger-id og din adgangskode. Du

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere