Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig."

Transkript

1 Ledig og hvad nu?

2 Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene udbetalt? y Hvad skal du gøre, hvis du bliver syg? Ud over lidt praktiske oplysninger, indeholder pjecen også forskellig information om dine muligheder for at deltage på kurser, mens du er ledig. Vil du have mere uddybende information om regler og pligter, kan du læse pjecen Orientering om arbejdsløshedsforsikring. y Må du deltage på et kursus? y Hvordan udfylder du et dagpengekort? 2

3 Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet al sagsbehandling og service omkring dagpenge, efterløn mm. i én fælles a-kasse. Kontakt a-kassen, hvis du har spørgsmål om : y udbetaling af ydelser fra a-kassen y arbejde og ophold i andre EØSlande y retten til dagpenge, efterløn og udbetalinger y behandling af klager y tilsyn og kontrolforanstaltninger fra offentlige myndigheder. Kontakt din lokale HK-afdeling, hvis du har spørgsmål om : y medlemskab og kontingent y formidling af job y lokale arbejdsmarkedsforhold og beskæftigelsesmuligheder y kvalitetssikring af CV på jobnet.dk y jobsøgning y pligt til rådighed herunder kontrol af aktiv jobsøgning y eventuel aktivering via jobcentrene. Hvis du har et særligt behov for personlig rådgivning og vejledning, kan du henvende dig i din lokale HK-afdeling. Telefonnummer og øvrige kontaktoplysninger til din lokale HK-afdeling finder du på vores hjemmeside : hk.dk 3

4 Første dag uden arbejde Den første dag, du er ledig, er det vigtigt, at du tilmelder dig enten elektronisk eller ved personlig henvendelse på det lokale jobcenter, da udbetalingen af dagpenge først kan finde sted fra den dag, du er blevet registreret som ledig. I jobcenteret vil du blive orienteret om regler for af- og tilmelding til jobcentret, CVbank og jobcentrets forskellige servicetilbud. Du kan tilmelde dig elektronisk på adressen jobnet.dk Hvad skal du sende til a-kassen? Når du søger om dagpenge, skal du udfylde og sende følgende til din a-kasse : y Ledighedserklæring for lønmodtagere (AR251) eller ledighedserklæring for nyuddannede og værnepligtige (AR265) samt erklæring om fravær (AR296). Blanketterne kan hentes elektronisk på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside : ams.dk eller de kan fås i a- kassen. De skal sendes til a-kassen udfyldt og underskrevet. y Kopi af opsigelsen. y Evt. ansættelsesbrev eller kontrakt. y Hjemsendelsespapirene, hvis du har været værnepligtig. Alt efter hvilke oplysninger, du har givet på ledighedserklæringen, kan det være, du bliver nødt til at udfylde yderligere blanketter. Du finder denne og øvrige pjecer på hka-kasse.dk, under Nyhedsbrev og pjecer. 4

5 Betingelser for dagpenge Som lønmodtager skal du opfylde følgende betingelser for at få dagpenge : y Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst ét år. y Som fuldtidsforsikret, skal du mens du har været medlem, dokumentere løntimer. y Som deltidsforsikret, skal du mens du har været medlem, dokumentere løntimer. Timerne skal ligge inden for de seneste 3 år. Står arbejdstimerne ikke på lønsedlerne, kan a-kassen indhente de relevante oplysninger hos din tidligere arbejdsgiver. y Som nyuddannet eller nyudlært, skal du have været medlem af a- kassen i mindst én måned. Uddannelsen skal have varet mindst 18 måneder, og du skal være optaget som medlem senest 2 uger efter uddannelsens afslutning. y Værnepligtige, se afsnittet som lønmodtager. y Har du været selvstændig erhvervsdrivende, kan du læse mere om reglerne på hka-kasse.dk eller kontakte din a-kasse. 5

6 CV og jobformidling Når du bliver ledig, skal du lægge dit CV ind på jobnet.dk, inden der er gået 3 uger, fra du meldte dig ledig. Har du været ledig før, vil jobcentret straks aktivere dit tidligere CV. Du skal selv opdaterer CV et. Hjemmesiden jobnet.dk, er det sted, hvor jobcentret opbevarer dit CV til brug for formidling af arbejde. Behøver du en guide i at udfylde dit CV på jobnet.dk, så læs vores pjece Vejledning til udfyldelse af CV på jobnet. dk. Du kan finde pjecen på hka-kasse. dk under Nyhedsbrev og pjecer. Hvad er et CV Et CV er en slags historie om, hvad du har af uddannelse, hvor du tidligere har arbejdet, og dine faglige og personlige kvalifikationer. Du kan også skrive hvilke ønsker, du har til dit fremtidige job. Formålet med et CV Dit CV er et redskab til at hjælpe dig hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet. Det er også et redskab, som arbejdsgivere bruger, når de søger nye medarbejdere. Det er derfor vigtigt, at dit CV er så fyldestgørende som muligt. Det betyder også, at du løbende skal vedligeholde dit CV, hvis du får nye erfaringer eller kvalifikationer. Du skal derfor mindst hver 7. dag bekræfte, at du stadig søger job. Det er på denne måde, du holder dit CV aktivt. Du kan ikke få dagpenge, så længe dit CV ikke er aktivt. Dit CV skal opfylde nogle minimumskrav, hvilket vi kan hjælpe dig med. En vigtig samtale med fokus på arbejde Skulle du mod forventning være ledig i flere uger, skal a-kassen holde en personlig samtale med dig inden 4 uger efter, du er blevet ledig. Under samtalen bliver du vejledt om de særlige forhold, du skal være opmærksom på som dagpengemodtager. Ved samtalen vil der været et særligt fokus på, hvordan du hurtigt kommer i arbejde igen. Vi vil tale om dine kvalifikationer, dine kompetencer og ønsker til arbejde. Desuden vil der være opmærksomhed på et eventuelt behov for uddannelse. Du skal tage kopier af dine ansøgninger med til samtalen. Sammen finder vi ud af, om du præsenterer dine kvalifikationer bedst muligt over for arbejdsgiveren. Arbejdsgiverne søger medarbejdere via jobnet.dk. 6

7 En skriftlig plan for din jobsøgning Samtalen skal munde ud i, at vi i fællesskab aftaler en plan for din jobsøgning. I planen vil der stå, hvilke mål du har for at komme i arbejde. Der vil stå, hvilken form for arbejde du søger, og hvor du vil søge rent geografisk. med fokus på dine muligheder for at komme i arbejde igen. Det er vigtigt, at du forbereder dig til samtalen. Gør dig derfor allerede nu nogle tanker om, hvordan du selv ser, at du hurtigst muligt kommer i arbejde igen. Vil du vide lidt mere om din forberedelse til samtalen, kan du kontakte din lokale afdeling. Du kan se adresserne på HK s hjemmeside hk.dk. HK Jobformidling Vi får løbende henvendelser fra arbejdsgivere, som mangler ansatte. Vi har derfor en database til HK Jobformidling. Når du bliver ledig, trækker vi / du dit CV fra jobnet.dk til HK Jobformidling via mithk.dk. Herved får vi også mulighed for at tilbyde dig et arbejde, hvis der kommer et job, der matcher dit CV. Du kan også bruge HK Jobformidling til at søge arbejde på. HK Jobformidling har forbindelse til andre databaser med ledige job, ligesom den søger på virksomheders hjemmesider. Både jobcentret og a-kassen vil, så længe du er ledig, løbende holde samtaler med dig 7

8 Uddannelse som ledig Som ledig må du godt deltage på kurser, som kan give dig flere kvalifikationer til at søge job på. Nyledige har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, hvor du selv kan finde et uddannelsesforløb uden at aftale en jobplan med jobcentret. Disse forløb kan eksempelvis foregå på en erhvervsskole. Uddannelsesydelse Inden for de første 6 / 9 måneders ledighed, kan du også gennemføre en erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU), hvor du kan få uddannelsesydelse. Andre muligheder er uddannelser på folkeskole- og gymnasieniveau og videregående uddannelser, der udbydes som åbne uddannelser. Her kan du også modtage uddannelsesydelse. Godtgørelserne svarer til højeste dagpengesats. Hvilke uddannelser, du har ret til, er betinget af din uddannelsesbaggrund. Du kan få flere oplysninger herom på vidar.dk. Når det gælder danskundervisning, er mulighederne næsten ubegrænsede. Læs mere i pjecen Orientering om arbejdsløshedsforsikring. Uddannelse eller kursus på dagpenge Når du er ledig, kan du som udgangspunkt ikke deltage i undervisning og få dagpenge samtidig. Der er dog visse undtagelser : y Uddannelses- / kursusforløb under 20 timer pr. uge som ikke er støtteberettiget under Statens Uddannelsesstøtte. y Kurser af op til 2 ugers varighed arrangeret af fagforeningen, a-kassen eller jobcentret. y Folkeskolens 8., 9. eller 10. klasses undervisning. y Højskole, daghøjskole eller produktionsskole når du er under 25 år og sammenlagt har været ledig i mindre end 6 måneder. Her udbetales dagpenge med halvdelen af den maksimale sats. Når du har sammenlagt 6 måneders ledighed, eller hvis du fylder 25 år, kan du ikke modtage dagpenge under forløbet længere. 8

9 Er du under 30 år eller fyldt 60 år, kan du deltage i åben uddannelse inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed årige kan deltage inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed. Betingelsen er, at du i forvejen har en erhvervsuddannelse på mindst 18 måneder, og formålet skal være at ajourføre og vedligeholde dine faglige kvalifikationer. Før du kan deltage i undervisning, skal a-kassen og jobcentret have besked, og du skal være parat til at afbryde undervisningen, hvis du tilbydes arbejde også selv om du har betalt for undervisningen. Under kursusforløbet skal du desuden fortsat udfylde dagpengekort og være aktivt arbejdssøgende. Spørg om mulighederne i HK s A-kasse eller på uddannelsesinstitutionerne. Skriftlig opsigelse og opsigelsesvarsler Sørg altid for at få en skriftlig opsigelse, hvor årsagen er oplyst. Er der tale om nedsættelse af arbejdstiden, skal opsigelsesvarslet også overholdes. De almindelige regler for opsigelse er som følger : y Når ansættelsestiden skal beregnes, medregnes prøvetid og eventuelt vikararbejde. y Er du opsagt med et for kort varsel, skal du straks klage til din arbejdsgiver. y Nægter arbejdsgiveren at ændre dit for korte opsigelsesvarsel, skal du omgående kontakte din faglige afdeling i HK. Har du været Er der et Skal senest gives ved ansat : varsel på : udløbet af : Under 6 mdr. 1 mdr. 5 måneders ansættelse Indtil 3 år 3 måneder 2 år og 9 måneders ansættelse Indtil 6 år 4 måneder 5 år og 8 måneders ansættelse Indtil 9 år 5 måneder 8 år og 7 måneders ansættelse Over 9 år 6 måneder herudover 9

10 Udbetaling af dagpenge Dagpengene, som udbetales for 5 dage pr. uge, svarer til 90 % af den hidtidige indtægt, dog højst den maksimale dagpengesats (denne kan du se på : hka-kasse.dk). Satsen reguleres hvert år i starten af januar i forhold til lønudviklingen på arbejdsmarkedet. Nyuddannede og værnepligtige får udbetalt en særlig dimittendsats, der svarer til 82 % af den til enhver tid gældende maksimale dagpengesats for henholdsvis fuldtids- og deltidsforsikrede. Hvis du får dagpenge efter reglerne om dimittendsats, eller er du optaget i a- kassen efter endt uddannelse, får du tidligst ret til en beregnet individuel dagpengesats, når der er gået 6 måneder fra den dag, du opnåede ret til dagpenge. Beregningen foretages på baggrund af 3 måneders løn, optjent efter uddannelsen er slut. Du kan ikke afspadsere overskydende timer under sygdom, ferie eller karantæne. Hvordan udbetales dine dagpenge? Dagpengene udbetales til din Nem- Konto. Hver måned modtager du en opgørelse, der viser, hvor meget du får udbetalt, og hvornår beløbet er til din disposition. Desuden kan opgørelsen indeholde vigtige oplysninger, som du bør være opmærksom på. Husk, at din NemKonto altid skal være ajourført. Overskydende timer Har du inden for de seneste 3 måneder / 12 uger før ledighed, arbejdet eller fået løn for mere end 37 timer pr. uge (for fuldtidsforsikrede), eller over 30 timer pr. uge (for deltidsforsikrede), kan du ikke modtage dagpenge, før de overskydende timer er afspadseret efter arbejdsophøret. 10 De aktuelle udbetalingsperioder og dagpengesatser kan du se på :

11 Sådan beregner vi dine dagpenge De dagpenge, du modtager, mens du er ledig, beregnes i forhold til de seneste 3 måneders arbejdsløn. Du behøver ikke at have været beskæftiget i hele perioden, men der skal være løntimer på mindst 2 / 3 af fuld overenskomstmæssig arbejdstid. Barselsorlov Ønsker du at gå på barselsorlov, så kontakt din kommune, idet du som ledig på barsel modtager dagpenge fra kommunen. Du skal blot huske at give jobcentret besked. Når din barselsorlov er slut, skal du igen tilmelde dig / møde op den første dag i jobcentret, og du skal meddele a-kassen, at du nu igen er aktivt arbejdssøgende og i øvrigt har børnepasningsmuligheder, og kan tilbydes job. 11

12 Særlige ting du skal være opmærksom på Ferie Ønsker du at holde ferie, kan du benytte digital selvbetjening, når du skal have udbetalt dine feriepenge fra Feriekonto. Du skal kun have underskrevet dit feriekort af a-kassen, hvis du har fået feriekortet fra en arbejdsgiver. Har du ikke selv optjent feriegodtgørelse, fordi du har fået udbetalt ydelser fra a-kassen og / eller syge- / barselsdagpenge fra kommunen, kan du søge om at få feriedagpenge. Kontakt a-kassen vedrørende dette. Sygdom Bliver du syg, kan du ikke få udbetalt dagpenge fra a-kassen, men skal have udbetalt sygedagpenge. På første sygedag skal du straks give besked om det til jobcentret. Hvis du forventer at være syg i mere end 14 dage, skal du også afmelde dig som ledig i jobcentret. Når du igen bliver rask, skal du omgående give besked til social- og sundhedsforvaltningen / sygesikringen, a-kassen og jobcentret. Husk, at hvis du afmelder dig som ledig, skal du tilmeldes igen, for at du kan blive registreret som ledig og arbejdssøgende, og dermed blive berettiget til at modtage dagpenge igen. Husk, at du skal registrerer din ferie på jobnet.dk, så snart du har planlagt din ferie, og senest 14 dage før du holder ferien. Så ved vi, at du i den periode står til rådighed på ændrede vilkår. Navne- og adresseændring Skifter du navn, eller flytter du til en anden adresse, skal du meddele det til a-kassen og jobcentret. Det er altid dit ansvar, at a-kassen og jobcentret har opdaterede oplysninger. 12

13 Dagpengeperiode I dagpengeperioden kan du modtage dagpenge i sammenlagt 2 år inden for 3 år. I denne periode modtager du almindelige dagpenge. Deltager du i aktivering, svarer lønnen / -udbetalingen til din individuelle dagpengesats, og mindst 82 % af den maksimale dagpengesats. Er du under 25 år, er satsen dog i nogle tilfælde 50 % af den maksimale dagpengesats. Særlige regler for årige født før 1 / For årige er der en særregel om forlænget dagpengeret. Er du ledig ved udløbet af dagpengeperioden, og opfylder du anciennitetskravet for at kunne gå på efterløn ved det fyldte 60. år, kan du have ret til dagpenge, indtil du fylder 60. Ophør af dagpenge Uanset ovenstående, ophører din ret til dagpenge altid med udgangen af den måned, hvor du fylder 65 år. 13

14 Udfyld dit dagpengekort på mithk.dk Du skal udfylde og sende dit dagpengekort på mithk.dk. Det er den nemmeste måde at få udbetalt dagpenge på. Dit kort bliver først gjort tilgængeligt på mithk.dk, når a-kassen har godkendt din ret til dagpenge. Du får et brev fra os, når din sag er godkendt. Hvornår kan og skal du sende dagpengekortet Du kan tidligst udfylde og sende kortet på den sidste dag i dagpengeperioden (en søndag) og ikke senere end 3 måneder efter. Vil du have dagpenge til tiden, som er den sidste bankdag i måneden, skal du sende kortet senest dagen efter udløbet af dagpengeperioden (en mandag). Løbende registrering af oplysninger til brug for dit endelige dagpengekort Det kan være svært at huske en hel måneds aktivitet, som efterfølgende skal oplyses på dit månedlige dagpengekort. I mithk.dk har du mulighed for dagligt at registrere dine oplysninger om arbejde, ferie, sygdom og så videre. 14

15 Når tidspunktet kommer, hvor du skal udfylde / indsende dit endelige dagpengekort, bliver dine registreringer automatisk overført til dette kort. Pinkode For at få adgang til mithk.dk, skal du bruge en pinkode. Har du ikke allerede en kode, eller har du glemt den, kan du bestille en ny på mithk.dk. Mithk.dk og guide til dagpengekortet Du finder en generel vejledning i brugen af mithk.dk og de programmer, der er nødvendige for at få adgang til de forskellige muligheder på forsiden af mithk.dk. Når du logger dig ind på mithk.dk, vil du se 3 tekstbokse på forsiden. Du skal vælge tekstboksen længst til højre, der har overskriften A-kassen. Vælg derefter Udbetaling fra a-kassen i menuen. Når du har udfyldt og sendt kortet, får du en skærmkvittering på, at kortet er modtaget. Du kan nu vælge at afslutte kortet, få vist / udskrive kvittering og det indsendte kort eller få sendt kvitteringen sammen med en kopi af kortet i en . Indsendte blanketter Du kan se, rette og slette blanketter du har tastet indtil kl. 24:00 samme dag. Hvis du opdager en fejl i dit indsendte kort efter kl. 24:00, skal du genfremsende kortet. Det gør du fra menupunktet Indsendte blanketter. Her kan du også se dine udbetalingsspecificationer. Teknisk support Oplever du tekniske problemer med mithk.dk, kan du få hjælp fra vores callcenter hver dag mellem kl. 06:00 til kl. 24:00 på telefon I venstre side får du nu en menu, hvor du kan vælge at se en præsentation om, hvordan du udfylder et dagpengekort. Det er også i denne menu, du kan gå direkte til Indsend udbetalingskort og finde det dagpengekort du skal udfylde. Husk, at læse vejledningen til kortet, som er placeret som et link i øverste højre hjørne på kortet. 15

16 HK s A-kasse Postboks 106, 0900 København C Mail : Telefon Hvad indebærer ledighed? Som nyledig gør du dig sikkert nogle tanker om, hvad der nu sker. I denne pjece finder du en kort orientering om, hvordan dagpengesystemet er opbygget, og hvilke rettigheder og pligter du har. At beskrive systemet i detaljer, vil føre for vidt. Så har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i denne pjece, er du altid velkommen til at kontakte a-kassen. Du kan også finde mere uddybende information i vores pjece Orientering om arbejdsløshedsforsikring. Hovedformålet med de tiltag, du bliver mødt med fra jobcentret og a-kassen, er at hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Det er vigtigt, at du altid reagerer på henvendelser fra jobcentret og / eller a- kassen. Det er ligeså vigtigt, at du husker at meddele jobcentret og a-kassen, hvis der sker ændringer i din situation, eller du ønsker at foretage dig noget, der kan få betydning for din ret til dagpenge. Er du i tvivl, så kontakt a-kassen. De vil altid hjælpe dig. Har du spørgsmål om medlemskab, CV eller jobformidling, er det din lokale HK-afdeling, du skal kontakte. HK lagernummer November 2011

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Ikke ledig mere Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Kontakt til Jobcentret og ASE Arbejde på nedsat tid Uddannelse Diverse forhold Ret til Dagpenge Værd at vide - når du skal på dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Vigtig! Husk altid NemID (nøgle-kort), når du møder i afdelingen. Værd at vide om Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Faglig Fælles Akasse - 1 Indhold

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Alt, hvad du skal vide, gøre og forholde dig til som ledig Det er aldrig sjovt at blive ledig, men du har heldigvis forberedt dig på situationen ved at blive medlem

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse Værd at vide om ledighed 1 A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere