SKANDINAVISK DESIGN BAG MYTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKANDINAVISK DESIGN BAG MYTEN"

Transkript

1 SKANDINAVISK DESIGN BAG MYTEN SKOLETJENESTEN / KUNSTINDUSTRIMUSEET

2 2 01. Bjørk på coveret til pladen Homogenic fra Thougt I could organize freedom how Scandinavian of me synger hun på pladen. Hun bevæger sig i alle genrer, over alle grænser både kunstnerisk, kulturel, geografisk. Hun har et nordisk/islandsk udgangspunkt som er stærk influeret af det flerkulturelle og mangetydige. Forestillingen om det særligt demokratiske ved skandinavisk design er på samme måde en kolos på lerfødder. Hele den kulturelle mangfoldighed, der præger dagens skandinaviske lande, udgrænses i bestræbelserne på at opretholde forestillingen om en skandinavisk enhedskultur og de designere, der ikke med vold og magt kan indpasses i myten om skandinavisk design, udgrænses på samme måde. Forestillingen om det særligt funktionelle ved skandinavisk design er også et luftkastel. Traditionen bygger nemlig på en fastlåst og forenklet forestilling om funktionalitet til trods for, at den stigende internationalisering netop viser, at design skal kunne forbruges på mangfoldige måder og leve op til meget forskelligartede behov. Hele forestillingen om skandinavisk design som en monolitisk og uforanderlig størrelse er i det hele taget beskæmmende i sin uvidenhed, intolerance og manglende vilje til at se i øjnene, at verden og Skandinavien har forandret sig siden 1930 erne. (Den svenske designteoretiker dr.phil. Linda Rampells provokerende analyse af skandinavisk design i Design matter nr. 3, 2004) Begrebet skandinavisk design blev for første gang fremført på en udstilling i USA i Denne udstilling blev fulgt op af andre udstillinger rundt omkring i Europa, og det betød, at begrebet snart blev spredt over hele verden. Det er et meget bredt begreb, der dækker et utal af stilretninger, udviklinger og tendenser på kryds og tværs af lande, regioner og skoler. Derfor er det også et begreb, der forenkler i forsøget på at skabe en fælles skandinavisk identitet. Det er endvidere et begreb, som ofte ser bort fra de mange påvirkninger, som de skandinaviske designere har fået fra den internationale designscene. Skandinavisk design er særligt i den udenlandske markedsføring blevet lanceret som en bevægelse, der lægger vægt på det simple, ukomplicerede, naturbundne, folkelige og den demokratiske funktionalitet. 02.Typisk svensk interiør, skabt af den østrigske arkitekt Josef Frank i 1930 erne. Han mente at komfort, enkelthed, lys og luft og den nære kontakt til naturen var vigtige elementer i et hjem. Modernismens designhistorie er fuld af lignende overfladiske beskrivelser af nordisk design. Til stadighed gentages myter om nordisk design som forbundet med... isolasion, nærhed til naturen, protestantisk puritanisme... analyserne om denne enkelthed adskiller sig ikke fra den enkelhed, vi også finder andre steder i verden, for eksempel i Japan, i USA, i Holland eller i Tyskland. (Vidar Halén, direktør for Kunstindustrimuseet i Oslo og kurator for udstillingen Scandinavian design beyond the myth ) 03. Den danske møbeldesigner Finn Juhls Hjem fra 1950 erne. Et enkelt lyst, enkelt, og afdæmpet interiør, med stole skabt af Børge Mogensen, skabt for FDB som led et i demokratisk møbelprogram, støttet af socialdemokratiet i 1940 erne. PH. Lampen ligeledes et moderne ikon for oplysning, demokrati og moderne enkelthed. Skandinavisk design er synonymt med den funktionalisme og modernisme, der udviklede sig i 1950 erne og 1960 erne. Dette begreb var bredt dækkende og betegnede en markedsføringsstrategi og et kulturelt projekt, som skulle repræsentere Skandinavien. Der blev skabt en fortælling, der skulle øge salget og skabe en fælles skandinavisk identitet. De designobjekter, der blev skabt i denne periode, er blevet til moderne ikoner, som i dag er indbegrebet af god smag. Mange af dem er stadig i produktion og bliver solgt som klassiske designmøbler. Men det var bestemt ikke alle de skandinaviske produkter, der nåede ud over rampen og kom i produktion. I Danmark var der f.eks. mange store møbelfabrikker, der havde de fornødne midler til at markedsføre produkter i udlandet. Det samme var ikke tilfældet på Island, som ikke havde det store produktionsapparat, men som havde nogle ganske fine møbeldesignere, som måske netop på grund af den manglende markedsføring aldrig rigtigt brød igennem.

3 3 I lanceringen af skandinavisk design i såvel indland som udland er det ofte blevet gentaget, at skandinavisk design lægger vægt på det humane, fornuftige og den lavmælte, gennemarbejdede formgivning. En formgivningsstrategi, der lægger vægt på stoflighed og materialeautenticitet æstetiske idealer, der er nært forbundet med tanker om humanitet og demokrati. 04. Dansk design udstilling på Triennalen i Milano i Dansk design blev kraftigt markedsført i udlandet i 1950 eren og det var med til at skabe dansk designs succes i 1950 erne. Svensk form arkiv/fotograf Aragozzi, Milan. Det demokratiske ideal Med hensyn til de demokratiske idealer, som har været dyrket i nordisk design er denne ide nært knyttet til et socialdemokratisk ideologisk projekt, der har stærk sammenhæng med efterkrigstidens forestilling om det gode design eller det, vi i Danmark kalder demokratisk design. Ideen var at skabe gode, gennemtænkte produkter til den brede befolkning i form af gennemtænkte, enkle og holdbare møbler og produkter. Hensigten var at opdrage befolkningen i den gode smag og kvalitet. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det overhovedet er et særligt demokratisk træk at etablere statsanerkendte smagskriterier, eller om der ikke snarere er tale om at pådutte andre mennesker den rigtige stil.i de senere år har der været et stærkt oprør mod ideen om smagsmonopoler i flere af de skandinaviske lande. En lang række af bøger og udstillinger har forholdt sig kritisk reflekterende til begreber som demokratisk design og til forestillingen om den gode smag. 05. Præsident John F. Kennedy siddende i én af den danske designers Hans J. Wegner runde stole, designet 1949 og kaldet The chair. Skandinavisk design i kontrast til radikal modernistisk design Begrebet om skandinavisk formgivning tegner et billede af en formgivningstradition, der står i skarp kontrast til mange af de europæiske avantgardebevægelser, der med deres radikale design afviser historier, og som kompromisløst kaster sig ud i nye radikale formeksperimenter, som blandt andet indbefatter: radikal konstruktivisme, analytisk abstraktion, materialeminimering, askese, repetative mønstre og utopiske idealforestillinger. Det skandinaviske design fremstår ved første øjekast langt mere modereret og upåfaldende i forhold til de radikale modernistiske bevægelser i det øvrige Europa. Ser man nærmere på skandinavisk design, har de andre europæiske bevægelser bestemt også øvet stor indflydelse på skandinavisk design. Historien om skandinavisk design har altså aldrig været så entydig og simpel. 06. Et billede fra den svenske udstilling Please disturb me foråret 2005 i Stockholm, i Svensk form. En række unge svenskere og en række indvandrere, har stillet spørgsmålstegn til de skandinaviske designidealer. 07. En af Italiens fremtrædende designere Andrea Brandi siddende I Gunilla Allard's stol, 'Cinema'. Verden vil kun ændre sig hvis mennesket drømmer om en anden verden. Skandinaviske designere skulle begynde at drømme eksperimentere og vise interesse for det irrationelle og de fabulerende sider ved den skandinaviske kultur. De skandinaviske designere bør befri dem selv fra en ensidet og rationel tilgang til design og i stedet arbejde med kompleksitet, diversitet og alternative måder at tænke design på. (Andrea Brandi)

4 4 08.Til venstre. Ung skandinavisk formgivning. Kjole, Cybercouture Hyper Mix, designet af Pia Myrwol og Karim Rashid i Kjolens design bestemmes af køberen, som selv indsætter mønstre på et dertil indrettet websides. Derefter produceres det Skræddersyede design til køberen. Mode til de individualistiske generationer. (Skandinavian design beyond the myth) 09.Til højre. Langbenet myre skabt af Ask Emil Forlev Skovgaard i Kunne ses som en humoristisk kommentar til Arne Jacobsens altoverskyggende rolle i dansk design. (Kataloget til Scandinavian design beyond the myth) 11.Thomas Bernstrand Do Swing lampe skabte for det eksperimenterende hollandske designer kollektiv og firma DROOG.. Han har selv udtalt at lampen er skabt som en opfordring til at bryde reglerne for god opførsel og godt design. Skandinavisk design, redefinering 1990 erne Et andet problem med dette entydige billede af skandinavisk design er formgivningen. Nutidens design udtrykker en mangfoldighed af forskellige udtryk skabt af individualistiske generationer, der i langt højere grad er inspireret af den globale scene. Det moderne samfund har mistet troen på de store, overordnede fortællinger eller ideologier. Det var en proces, der for alvor startede i 1960 erne med et massivt opgør med modernismen inden for både design- og kunstscenen. Dette opgør med modernismen resulterede i en kunst- og designscene, der i langt højere grad var fragmenteret i en mængde små fortællinger og forskellige stilarter. Modernismens overordnede principper eller doktriner for, hvad der er smuk eller grimt, funktionelt eller ufunktionelt, demokratisk eller udemokratisk, blev erstattet af formgivning, der ikke var så doktrinær, men som i langt højere grad afhang af en individuel fortolkning og synsvinkel. 10. Re-design af Marcel Breuers modernistiske Wassily stol fra 1925, skabt af Alessandro Mendini i Den enkle lette stol er blevet forsynes med vilde dekorationer, som en kommentar til at ornamenter og dekoration var bandlyst i modernismen. I postmodernismen hyldes dekorationen og kreativitetens irrationelle og anarkistiske elementer frisætte og det geniale, vilde eller gale indfald hyldes. Skandinavisk design i den postmoderne æra Det internationale postmoderne design havde sin store gennemslagskraft i midten af 1980 erne. Designere, kunsthåndværkere og arkitekter reagerede imod modernismen og neutrale formsprog og satte spørgsmålstegn ved historiens store sociale utopier, hvor design fungerer som en drivkraft i udviklingen af et ligeværdigt og demokratisk samfund. Det er i denne periode, at de postmoderne parafraser og den eklektiske brug af historiske citater når sit højdepunkt. De skandinaviske designere forholder sig meget kritisk til begrebet skandinavisk design i denne periode. I 1990 erne begynder flere af de skandinaviske designere at genfortolke den skandinaviske designtradition ud fra en nutidens optik, hvor de forholder sig udfordrende til traditionen, gennem en enten poetisk, kritisk reflekterende eller humoristisk returnering. I 1990 erne er der mange af de skandinaviske designere, der arbejder i internationale firmaer uden for Skandinavien, f.eks. Magis, Adidas og Capellini.

5 5 Genfortolkning af skandinaviske designidealer i 1990 ernes design I 1990 erne fortsætter bruddet med moderne design, formgivere fælder skellet mellem design, kunsthåndværk og kunst og arbejder med hybridformer, der ikke lader sig indordne i et bestemt mønster. Det klassiske designprincip, at form følger funktion, udvides med strategier, hvor det enkelte produkt skaber sig egen fortælling om hverdagslivet i informationssamfundets smeltedigel. Inspirationen hentes fra massemedierne, populærkulturen og forbrugssamfundet. Modernismens regelrette, maskuline æstetik er blevet erstattet af nye, afsøgende formuniverser, der åbner for en vidtfavnende æstetisk diskurs, hvor der både er plads til det konceptuelle, det tvetydige, det overdrevne, det forvrængede, kitsch, det banale, det karikerede og det ironiske. Men dette er selvfølgelig en tendens, som findes inden for formgivningens eksperimenterende miljøer. En lang række af designere arbejder nemlig i dag ufortrødent videre ud fra én ide om skandinavisk design. 12. Høj stol BD 6 skabt af svenskeren Björn Dahlström fra En stol der videre fører arven fra den skandinaviske modernisme. 13. Hans sandgren Jacobsens Gallery! taburetter er oprindeligt skabt til et kunstgalleri i København. Bugen af formbøjet finer har en lang historie i Skandinavien,(der arbejdes også med formbøjet træ uden for Skandinavien) Både Alvar Aalto, Bruno Mathsson og Arne jacobsen er blandt de internationale pionerer. Skandinavisk design som myte Udstillingen Scandinavian design beyond the myth vil gøre op med mytedannelser omkring skandinavisk design. Men hvordan kan en moderne myte overhovedet defineres og forstås? Når vi i det daglige siger, at noget er en myte, henviser det som oftest til, at vi mener, at der er tale om en forkert opfattelse af en sag. Herigennem er myte blevet synonym med overtro og det fejlagtige. Dertil kommer, at myte ofte er synonym med anakronisme, dvs. at myten tilhører en forgangen kulturs syn på verden. Men myten står først og fremmest i modsætning til den rationelle videnskab. Oplysningstiden er en periode i Europas historie, der kan tidsfæstes fra ca ca. 1780, og som vil alle myter til livs. Oplysningstiden fokuserer først og fremmest på den menneskelige fornuft og den videnskabelige rationalitet. Myten kom til at stå som modbillede til det nye, oplyste verdensbillede. Myten kan helt overordnet ses som et forsøg på dels at skabe en kollektiv bevidsthed, dels som en skabelse af falsk bevidsthed. Antropologer og sociologer har haft øje for mytens mange positive egenskaber i form af sammenbindende fortællinger, der sikrede sammenhæng og stabilitet.

6 6 14. Roland Bartes. Billedet er et af Roland Barthes klassiske analyseeksempler fra essayet Billedets retorik1964. Det er en tekst der beskæftiger sig med billeder og genstande som tegn. Selve billedet indeholder et denotativt beskrivende niveau:tomater, løg, champignon, pasta, revet ost, en konservesdåse med ukendt indhold, samt et indkøbsnet. Et konnotativt, symbolsk niveau: iscenesatte italienskhed med associationer til friske råvarer, kvalitet og den hyggelige famile restaurant. Roland Barthes myteopfattelse En af de tænkere, som har været optaget af den moderne myte som skaber af falsk bevidsthed, er Roland Barthes ( ). Roland Barthes var maxist, strukturalist og poetisk essayist. Han reflekterede over de moderne myter, som de optræder i reklamer, film,tour de France, biler m.m. Barthes påpegede, at de moderne myter er magtens instrument, og dens fordækte karakter fandtes i selve mytens form. Myten fordrejer og forvansker en betydning og får den til at se naturlig ud. Heri ligger dens forløjede væsen. At omforme det historiske til natur er selve mytens princip. Roland Barthes påpeger, at myten forsimpler og postulerer, at der findes ufravigelige simple essenser, som at skandinavisk design er minimalistisk (det er det også andre steder), at det er demokratisk (det kan diskuteres), at det er forbundet med naturen (det har det været, men er det ikke nødvendigvis i dag), at det er humant, venligt og imødekommende (det er der bestemt en række af de førende funktionelle designere, der har været, men det er ikke æstetiske og etiske fordringer,der nødvendigvis gælder for scenen i dag). Myten er en fabel, der ved første øjekast fortæller uskyldige historier, der holder alle former for uorden og modsætninger uden for deres rækkevidde. Den lader, som om dens budskab er naturligt, eviggyldigt og ikke betinget af nogle ganske bestemte historiske eller politiske forhold. I forhold til begrebet skandinavisk design, som opstod i 1950 erne ud fra en modernistisk forståelsesramme, har der i længere tid eksisteret en modmyte eller modfortælling baseret på en anden opfattelse af design og dens forhold til senmoderniteten. Modfortællingen opstår, når myten er ved at forgå når en postmoderne forståelsesramme erstatter en modernistisk. Sammensatheden et værn mod mytedannelser Roland Barthes har selv peget på kunstformer, som i selve deres natur modsætter sig enhedstænkningen, som meget hurtigt kan omdannes til myte. Han har plæderet for det åbne og sammensatte kunstværk/design, som ikke er entydigt, men opfordrer til righoldige aflæsninger. Om denne sammensathed skriver Barthes:.. det var en sammensat kunst, som stødte an mod flere forskellige holdninger, flere forskellige sprog. Sådanne kunstnere fremkalder en fuldkommen glæde, fordi de giver et billede af en kultur, der på én gang er differentieret og kollektiv: pluralistisk. Dette billede fungerer altså som den tredje term, den subversive term i den modsætning, vi er lukket inde i: massekultur eller finkultur. (Roland Barthes)

7 7 Nye begreber om design fra Italo Calvino Lethed, hurtighed, nøjagtighed, synlighed, mangfoldighed og sammensathed Bruddet med modernismen betyder også et brud med en særlig begrebsverden og optik på design. Mange af de etablerede aflæsningsformer og kategoriseringer har svært ved at definere, indfange og beskrive, hvad det er, der sker på designscenen i dag. Udstillingen Scandinavian design beyond the myth forsøger at belyse den nye designscene i dens rigdom og nuancer. Den modernistiske forståelsesramme rækker bestemt ikke alene, og i stedet har man valgt at inddrage en række centrale begreber hos den italienske tænker og forfatter Italo Calvino ( ). Årsagen til, at Calvino inddrages i denne designudstilling, er, at han er optaget af de visuelle fremtrædelsesformer i forhold til farver, former, objekter, geometri og strukturer. Herved berører han grundelementerne i kunsthåndværkerens og designerens verden. Italo Calvino har i Forestillinger om det nye årtusind, som var seks foredrag på Harvard Universitet i 1986, skrevet om de 6 begreber, som har en dyb rodfæstelse i den europæiske kultur, men som samtidig er begreber ladet med en særlig kreativ energi og refleksiv dybde. Disse begreber er lethed, hurtighed, nøjagtighed, synlighed, sammensathed og mangfoldighed. I udstillingen grupperes gestandene efter disse begreber. Det er begreber, der både har rødder i modernismen, og som samtidig rækker ind i den postmoderne nutid. Italo Calvinos begreber danner bro mellem modernismen og postmodernismen Italo Calvino interesserer sig for virkelighedens mange niveauer og deres interne forbindelser mellem bystrukturer, stjernebilleder, materialeteksturer på den ene side og socialitet, kommunikation og livsformer på den anden. Herved går han imod forsimplede, generelle, abstrakte begreber, der har det med at få verden til at stivne og tørre ud. Italo Calvino har øje for det finurlige, det sjove, det alvorlige, underfundige, det præcise, det vægtige og flygtige og beskæftiger sig herved med verden i sin rigdom. Han har øje for skønheden i dens mangfoldige former, som den kan komme til udtryk i en matematisk formel, en skyformation eller et fint udskåret træskærerarbejde. Italo Calvino blev med Hvis en vinternat en rejsende fra 1979 udråbt til den store postmoderne forfatter. Romanen bestod af en række begyndelser på meget forskellige romanformer og var altså en romanen om romaner en såkaldt metaroman. I denne roman skiftes der bestandigt perspektiv, og der jongleres med et utal af genrer og stilarter, uden at nøjagtigheden og præcisionen forsvinder. Calvino har ikke bare i Hvis en vinternat en rejsende, men også i mange andre af sine romaner arbejdet med det modsætningsfyldte og mangetydige, uden at klarhed, nøjagtighed og præcision blev tabt af syne. Denne bestræbelse er ikke en postmodernistisk opfindelse, men ses igennem store dele af europæisk litteratur, filosofi, malerkunst og kan på ingen måde sidestilles med postmodernismens fade eklekticisme, hvor den forskelsløse flimren blev det evidente. I modernismen ses en stræben mod det entydige, stringente, cool og formelprægede, længslen, klarhed, enhed og stringens. Disse idealer finder man også hos Calvino, men han er udmærket klar over, at idealforestillinger holder former for skønhed, sandhed og idéverdener ude.

8 8 Lethed 15. Ingo Mauer Birdy Letheden er et begreb, som fødes af sin modsætning tyngde. Mennesket har gennem årtusinder været optaget af at kunne overskride de jordiske forhold, at kunne hæve sig op og få klarhed over det uigennemskuelige og labyrintiske liv. Længslen efter lethed er et æstetisk og åndeligt ideal, der modsætter sig livets uudholdelige tyngde, uigennemsigtighed, langsomhed og gentagelse. Hos Calvino er letheden forbundet med det åndelige, det legende, tankens hurtighed og skønhed, elegance og poesi. I hans litterære univers møder man svævende byer, svævende himmellegemer, Klatre Baroner i træernes kroner. Han gør selv opmærksom på, at denne trang til lethed er forbundet med en længsel efter at fjerne sig fra tyngden i hverdagslivet. I litteraturens og poesiens verden har letheden været en kvalitet, som er blevet dyrket. Calvino gør også opmærksom på det komplekse i ideen om lethed: det er ikke et entydigt begreb. Det er forbundet med den naturvidenskabelige vision om at ophæve enhver tyngde. Nutidens informationsteknologi skaber stadig hurtigere informationsstrømme og smart design, der adlyder vægtløse mikrochips. Stræben efter lethed giver forskellige udslag, alt efter om man befinder sig i modernismens maskinalder eller i det højteknologiske postmoderne samfund. Lethed i modernistisk design Længslen efter lethed er i det 20. århundredes design og kunst ofte udtryk for et ønske om at overskride den sanselige erfarings grænse og et ønske om at frigøre sig fra den tyngde, stabilitet og stasis, som kunst og design før det moderne repræsenterede. Længslen efter at frigøre sig fra tyngde er derfor forbundet med utopiske forestillinger om nye sociale og politiske organiseringer. Herved bliver design således ikke længere en bekræftelse af det værende, men en markering af det, der burde være. Denne længsel ses ikke blot i skandinavisk design, men i hele den modernistiske bevægelse som sådan. I det modernistiske design er letheden forbundet med det mobile, det transparente, med materialeminimering og med abstraktion. Tænkere som Walter Benjamin ser modernismens nye lysfyldte, lette interiører som et opgør med den kvalmende balsamering, som mennesket havde oplevet i 1800-tallets historicistiske interiører. Nu bliver menneskets opholdsrum til et gennemgangsrum for alle tænkelige kræfter og bølger af lys og luft. (Walter Benjamin, Passageværket ) 16. Le Corbusiers ViIla Savoye, Frankrig Her dyrkes letheden. Ideen er at frigøre sig fra hele den historiske tynde. Ideen om tabula rasa får modernisterne til at sværge til lette materialer, transparens og til skelettynde konstruktioner. De nye materialer i boligen er glas, stålmøbler betrukket med ofte transparente materialer. Til ideen om lethed knytter der sig en forestilling om analytisk klarhed, rationalitet, drømmen om at skære ind til benet til en ubrydelig essens. Lethedsidealet er gennemgribende i modernismens design. Det kan f.eks. ses hos Le Corbusier i hans Villa Savoye fra , hvor den hvide oceandam-

9 9 17. Myren af arne jacobsen, En skellet tynd stol. perlignende bygning er hævet op på tynde søjler (Piloties) og herved bliver svævende let, som et utøjlet fartøj parat til at lægge fra kaj. Her ligger også et ønske om at skabe design og arkitektur ud fra universelle principper, som hæver sig over det lokale. Idealet om det lette og af stedet uafhængig arkitektur fremkom som en modreaktion mod den nazistiske dyrkelse af den stedsbundne arkitektur. Lethedsidealet kommer tydeligt til udtryk i Arne Jacobsens bygninger og design, hvor der arbejdes med tynde skeletagtige strukturer og former, som Myren fra 1952 er et godt eksempel på. Letheden er forbundet med modernismens apoteose som abstraktion. Denne kølighed og abstraktion fortsætter i minimalismen, hvor ting på ingen måde må repræsentere, men først og fremmest er reducerede til ren funktion, struktur og mønster. Det ses kan ses hos Mies van der Rohe, i hans designmøbler og i hans cutainwall-bygninger, og i Donald Judds minimalistiske møbler og installationer. Lethed i det højteknologiske samfund Den moderne IT-teknologi er i sig selv også let og luftigt og hurtig i forhold til den fysiske verden, der i modsætning til det virtuelle univers forekommer tung, fyldig og langsom. De fysiske produkter bliver udviklet i et tempo, der forsøger at holde trit med de nye IT-teknologiske muligheder, og det resulterer i et produktmarked, hvor der hele tiden presses nye produkter og produktversioner ud til forbrugerne. 18. Let og luftig trappe, Rødovre Rådhus af Arne Jacobsen, Det virtuelle univers er let, føjeligt og hurtigt i og står i modsætning til materielt design der arbejder med materialernes struktur, tekstur, egenskaber og modstand i vilje til at blive formgivet. Lethed i 1990 ernes skandinaviske design I de sidste årtier har designere arbejdet videre med letheden, dels som videreførelse af den modernistiske tradition, og dels ud fra en mere poetisk, humoristisk kommentar. Jonas Bolins lamper af tyl giver associationer til balletpigernes lette og svævende dans. Det er en spidsfindig bricolage-ide om at omprogrammere former fra et funktionsområde til et andet. Jonas Bolin startede sin karriere som designer med at skabe en provokerende anderledes stol, der på en gang fungerede som en art installation og som et stykke funktionelt design en stol. Det var tilbage i Siden da har Bolin lavet en lang række bemærkelsesværdige designgenstande, der meget ofte er blevet sjove, anderledes og humoristiske. Et andet eksempel på en ny måde at arbejde med letheden på er teltet Sky skabt af Monica Förster i Her arbejdes der igen på at omforme vores billede af, hvordan et telt skal se ud.teltet ligner en stor hvid sky og udfylder herved ikke blot en funktion, at skabe ly for nogle på tur, men bliver også et poetisk tegn på noget af det mest lette, flygtige og udefinerlige, vi kender skyen. 20. Jonas Bohlin lette lamper af tyl Sverige. Se forsiden. 21.Teltet Sky, design Monica Förster, Sverige 1999.

10 10 Synlighed Når jeg har taget synligheden med i min liste over værdier vi må værne om, er det for at gøre opmærksom på den risiko vi løber for at miste en grundlæggende menneskelig evne, evnen til at se skarpe billeder med lukkede øjne, til at få farver og former til at dukke frem. (Italo Calvino, Amerikanske forelæsninger ) Italo Calvino er optaget af synlighed på flere forskellige måder. Han er optaget af de billeder, som en tekst kan skabe, og af de forskellige blikformer på verden, som kan udtrykkes i en tekst, i visuel kunst, arkitektur eller genstande. Synlighed i Calvinos forstand handler både om den synlige verdens genstande, tegn og strukturer og de indre mentale billeder, som kunsten kan mane frem. Italo Calvino er optaget af den synlige verdens mangfoldige overflader og variationer, men han tegner også visuelle strukturer og billeder af det, der normalt ikke er synligt: udvekslinger, blikke og konflikter på kryds og tværs af det æstetiske og sociale rum. Calvino gør opmærksom på, at det at se er en fortolkende proces. Den mentale biograf aktiveres af den synlige verden, f.eks. design og kunsthåndværk. Calvinos pædagogiske vision er at hjælpe os til at visualisere og definere vores egen indre vision, uden at kvæle den og uden at lade den styrte ud i en kaotisk labil fantasering. 22. Bloc af Harri Koskinen. Lyskilden bliver synlig. Design og synlighed Design er på en gang en synliggørelse af en funktion, et tegn, et blik og en forestillingsverden, måske en utopi. Design er en anskuelse af verden og er et arbejde med det synlige materie på en sådan måde, at brugerens forestillingsevner og fantasi inddrages. I udstillingen Scandinavian design beyond the myth lægges der vægt på synligheden i design som konkret synlighed. I traditionelt skandinavisk design blev der lagt vægt på at skabe et behageligt lys, der ikke blændede, og som ikke skabte hårde skygger, men bløde modulerede overgange. Det ses ikke mindst hos den danske designer P.H., hvis lamper er indbegrebet af disse kvaliteter. Som reaktion mod dette har de yngre designere været optaget af at gøre det usynlige synligt. Harry Koskinen, der er en af Finlands unge succesfulde designere, skabte i 1997 lampen Bloc, der ligner en lysende isblok. Han har skabt en poetisk og billedrig lampe, der synliggør pæren frem for at skjule den. I Anna von Schewens højtalere fra 2001 ses en leg med funktion og synlighed, idet vi ved første øjekast slet ikke vil opfatte dem som højtalere, men måske snarere som nogle skulpturer eller bizarre puder. Her leges der med hele vores ide om at kunne afkode et objekts funktion. Resultatet er blevet disse smukke højtalere, som man også kan bruge som puder og derved få musikken direkte ind i øret.

11 11 Hurtighed Motoriseringens århundrede har fastslået hurtigheden som målbar værdi og hastighedsrekorderne markerer maskinernes og menneskenes fremskridt. Men sindets hurtighed kan ikke måles Sindets hurtighed har en egen værdi, fordi det frembringer en særlig glæde hos den som frembringer den. (Italo Calvino, Amerikanske forelæsninger ) 23. Pacatti Motorcyklel af Fabio Taglioni. Hurtighed er et begreb, der er forbundet med sin modsætning, langsomhed. For Italo Calvino er hurtighed forbundet med sindets bevægelighed. Han er opmærksom på, at hurtighed også kan være et udtryk for rastløshed og flygtig tilfældighed og årsag til glemsel. Men i den hurtigt tænkte tanke eller ide kan der også ligge en klarhed. Det hurtige udtryk er ikke nødvendigvis hovedløst. Calvino priser selv hurtigheden i sin litterære stil. I De usynlige byer skriver han i korte, præcise sentenser i en hurtig fortællestil, der foretager bemærkelsesværdige, hurtige spring og sammenkoblinger, således at vores evne til at fantasere og skabe associationer vækkes. 24.Tatlins tårn, USSR af Vladimir Tatlin, Hurtighedens design i det 20. og 21. århundrede Designere og arkitekter har gennem det 20. og 21. århundrede været optaget af hurtigheden. Der er en direkte sammenhæng mellem vores fascination af hurtighed og den tiltagende industrialisering. Det 20. århundrede har været besat af at slå sine egne hastighedsrekorder, og det stigende tempo har haft direkte indflydelse på formgivningens udvikling. Den stigende hastighed har afgørende betydning for, hvordan vi oplever bevægelse, rum, tid og materiale, og derfor har den en direkte indflydelse på formgivningens udvikling i det 20. århundrede. Designere og arkitekter har været tvunget til at forholde sig til det moderne samfunds rastløse krav om mobilitet, intensitet og hurtig bevægelse. Fartglædens formgivning udmønter sig på meget forskellig vis. Først og fremmest har ingeniører og arkitekter været med til at opfinde og udforme det 20. århundredes fartmaskiner: biler, fly og rumraketter, og nyt, hurtigt kommunikationsdesign som telefoner, logoer, cd-rom er, lysreklamer, mobilt design og computere. Hos modernistiske designere og arkitekter som Arne Jacobsen og Kjærholm implementeredes farten i formsproget gennem dyrkelsen af centrifugerende spiralbevægelser, roterende elementer, maskinelle former, fabriksramper, siddemaskiner, katapultsæder, flyvlette materialer og bevægelige spil med vand, lys og glas. Det moderne, industrielle design inkarnerer fart og bevægelse i såvel form som fremstilling. Den hurtige produktion kan aflæses i de metalliske overflader uden ornamenter, i den geometriske strenghed og i den matematiske klarhed. 25. Mies van der Rohe, Seagram Bygningen, USA

12 12 Nutidens hurtige skandinaviske designudtryk I dag arbejder de yngre skandinaviske designere videre med hurtigheden i form og udtryk og modsætter sig derved en række af de gode gamle dyder som langsomhed, ægthed og fordybelse i skandinavisk design. Et af de gode eksempler på et moderne hurtigt designudtryk ses i rygsækken BoblBee, designet af Jonas Blankin i Det er en forrygende rygsæk, der udstråler hurtighed, informationsteknologi og techno. Det er på alle måder fjeldrævens modsætning. Den er designet til det moderne bymenneske, som har sin bærbare computer og sine cd-skiver med sig rundt. 26.Tapio Wirkala, skål af birkekrydsfinér, fra Finland. Et skandinavisk design ikon. Skandinavisk design og langsomheden I skandinavisk møbeldesign og kunsthåndværk har langsomhed i form af håndværk, materialefordybelse og formbearbejdelse været den faktor, der gav tingene deres særlige kvalitet, og som har gjort dansk design berømt i udlandet. Designere som Tapio Wirkala,Alvar Aalto, Bruno Mathsson, Finn Juel, Hans Wegner og Børge Mogensen er med deres særlige kvalitet og finish forbundet med langsomhed.at bruge træ som materiale er i sig selv et udtryk for langsommelighed. Hans Wegner taler på holistisk vis om, at man skal være vokset op sammen med træet for at kunne forstå det. Bag snedkermøblernes perfekte og glatte fremtoning ligger en langvarig proces, der omfatter omhyggelig formbearbejdelse, konstruktion, samling, slibning, polering og overfladebehandling. Arbejdet kræver præcision og tålmodighed og tager hensyn til åreforløb og tæthed for at give træet liv og dybde. Nøjagtighed Krystallet er med sine eksakte facetter og evne til at reflektere lyset en model for det fuldkomne, som jeg personlig har regnet som et emblem. Boblbee, rygsæk designet af Jonas Blankin, Sverige. Italo calvino ser også nøjagtigheden som en stor kvalitet i litteratur, kunst og design. Modsætningen til nøjagtighed er ubestemthed, det vage og uklare. Italo Calvino er optaget af geometri, formler, symmetrier, rækkefølger og kombinatorikker. Litteratur, design og kunst er for Calvino en udkrystallisering af tilværelsens mangfoldighed til en klar form. For Italo Calvino kan nøjagtigheden komme til udtryk på to måder: På den ene side gennem abstrakte skemaer, geometri og matematik, og på den anden side gennem en minutiøs beskrivelse af verdens fylde og mangfoldighed gennem et præcist sprog. Calvino vil begge dele på en gang; den kølige matematiske og abstrakte tilgang til verden reducerer opfattelsen af virkeligheden til næsten ingenting. På den anden side er verden så mangfoldig, at det tenderer til at blive kaos, hvis verden ikke ses gennem en styrende struktur, teori, geometri eller skema. Nøjagtighed og design I design er nøjagtighed særdeles vigtig. For at kunne skabe en form efter et indre billede eller en tegning kræves der præcition og nøjagtighed. Geometri, skala, balance og præcision er helt grundlæggende elementer i et arbejde med design. I modernismen har den matematiske og formelprægede side af nøjagtigheden præget udviklingen af design. Den nøjagtige beskrivelse af det mang-

13 13 foldige finder man derimod snarere i det postmoderne, måske mest nøjagtigt og præcist formuleret i dekonstruktionen, der gennem nøjagtige podede og krydslagte strukturer og former bevidst arbejde med design, der kan indeholde mangfoldigheden. 31. Carina Seth-Anderson 1997 Sverige. Præcision og nøjagtighed. Nøjagtigt skandinavisk design i 1990 erne Carina Set Andersens Glasvaser fra 1997, der er formet som cylinderere, der stables inden i hinanden, er et ultamitivt billede på, hvor stor skønhed der kan opstå af at arbejde med nøjagtighed og præcision. De stablede vaser bliver til en tårnlignende skulptur, der er det udtrykte billede på klarhed og nøjagtighed. Et andet eksempel på nøjagtighed er Martin Bodelsen Kahldahls stribede keramikvase Andre planer fra Han arbejder med en meget præcis form, der opnår et yderligere nøjagtigt udtryk gennem de præcise striber. Hele denne hvilende og balancerede orden sættes så i bevægelse gennem en række præcise udskydninger i formen. Herved dekomponeres det stramme, nøjagtige udtryk, og der indstiftes en rytme og forskydninger i strukturen. Det er gennem disse forstyrrende elementer, at formen for alvor bliver interessant at se på. Mangfoldighed Hvem er vi? Andet end en uendelighed af kombinationer, af erfaringer, oplysninger, læsninger og forestillinger? Hvert liv er en encyklopædi, et bibliotek, en inventarliste over genstande, en markedsplads for stilretninger, hvor alt til stadighed kan blandes og ordnes på ny på alle tænkelige måder. (Italo Calvino om mangfoldighed i Amerikanske forlægninger ) 32. Martin Bodelsen Kaldahl, Danmark Calvino har øje for mangfoldigheden. Han interesserer sig både for klarhed, abstrakte formler og geometri, men også for det kaotiske liv, som udspiller sig imellem arkitektur, stjernebilleder, fysiske love og matematiske formler. Mangfoldigheden er for ham et æstetisk ideal, han vil tegne verden op i dens uigennemsigtighed og dens uendelige komplikationer og talløse facetter. Mangfoldigheden taler til vores nysgerrighed og opdagelseslyst vi drages også mod det, som ikke er præcist og afklaret ved første øjekast, det som skal tydes og tolkes for at give mening. I modernismens design har det mangfoldige udtryk ikke været det, man efterstræbte. Enhed, gennemskuelighed, konstruktionsmæssig klarhed og systematik og rationelle produktionsprocesser har været dens altovervejende kendetegn. Det var en æstetik, hvor maskinen og industriproduktionens formelprægede prototyper blev metafor for det gode nye. Modernismen har gennem længere tid været udsat for angreb, men også for nyfortolkning. Den amerikanske æstetiske teoretiker Rosalin Krauss har interesseret sig for modernismen og dens myter og etablerede forståelsesrammer og fortolkningspraksisser. I sin fornyende og radikale forskning omkring modernismens betydning lægger hun vægt på nogle af de labyrintiske aspekter ved en række af modernismens hovedværker. Hun har blandt andet aflæst Mies van der Rohes Barcelona Pavillon fra 1929 som en bygning, der iscenesætter en leg med det centrumsløse rum og med antydninger af et labyrintisk forløb, bygget op

14 14 ved hjælp af skærme. Herved aflæser hun et af modernismens hovedværker ud fra nogle helt andre fortolkningsprincipper end dem, man normalt vil bruge, og antyder, at der i modernismens klare univers ligger nogle modpotentialer, der inddrager det labyrintiske, komplekse og mangfoldige i sin struktur og form. 34. Glas Block af Oiva Toikka, Finland. Mangfoldighed i skandinavisk design fra 1990 erne Postmodernismen og de dekonstruktive bevægelser kan se som et opgør med modernismens snævre fornuftprægede doktriner, som i sin stræben efter stringens, klarhed og nøjagtighed kom til at holde andre form verdenen. I dekonstruktionen er hele ideen at frisætte de former, begreber, termer og ideer, som modernismen har holdt ude: det nonfunktionelle, det disprogrammerede og det sammensatte. Udstillingen Scandinavian design beyond the myth sætter fokus det mangfoldige udtryk i 1990 ernes design. Et af de objekter er en glasblok skabt af Oive Toikka fra Finland. En blok, hvis udtryk er både poppet og broget. Det sammensatte Dette er en kategori, som Calvino kun nåede at skitsere, før han døde, så det er ikke en klart beskrevet kategori. Men det er vigtigt for Calvino, at viden og erkendelsen af verden er sammensat. Han har været optaget af at beskrive de modsatrettede tilgange til verden, som han bevidst arbejder med i sine romaner gennem det, han kalder for flamme og krystal. Calvino ser krystallet som et billede på uforanderlighed og regularitet i specifikke strukturer. Flammen ser han som en form i konstant bevægelse. Han skriver: Krystal og flamme, to former for fuldkommen skønhed som øjet ikke kan ikke løsrive sig fra, to måder at vokse i tiden på, at forbruge den omkringliggende materie på, to moralske symboler på, to absolutter, to kategorier for klassificering hændelser og ideer, stil og følelser. (Italo Calvino, Amerikanske forelæsninger ) 35. Old News, designet af Liselotte Risell. Danmark Med Amerikanske forelæsninger beskriver Calvino netop kategorier, som står i modsætning til hinanden, men som i deres sammensathed giver en rigdom i form og fortoning af virkeligheden i det æstetiske værk. Et godt eksempel på et sådant sammensat designobjekt kunne være Liselotte Risells lampe old news fra 2002, der meget præcist viser et sammenstød mellem gammelt og nyt, mellem to æstetiske idealer, det transparente, klare, nøjagtige over for den gulnede, draperede skærm. Et andet eksempel kunne være Ida Bjørks nyfortolkning af den norske sweater. Her arbejder hun bevidst med dekomposition, et uensartet sammensat mønster, der består af mange forskellige rødlige farvetoner og et utal af forskellige strikketeknikker. Det er en sweater, der er irregulær, strittende og mangetydig, men alligevel velkomponeret.

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Vigtige stilarter i det 20. århundrede

Vigtige stilarter i det 20. århundrede OVERBLIK - DESIGN, KUNST & ARKITEKTUR TIDSLINIE 1900 ART NOUVEAU (SKØNVIRKE - DK) 1910 RUSSISK KONSTRUKTIVISME 1919 BAUHAUS 1920 ART DECO 1940 CINEMA NOIR 1948 BLUE NOTE 1950 SWISS STYLE 1957 SAUL BASS

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Børnekultur og børns kultur børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Det børnekulturelle system Den litterære institution (forfattere manus forlag konsulenter bøger formidlere) Den dramatiske

Læs mere

DANISH RETRO. - en hyldest til de ukendte hænder

DANISH RETRO. - en hyldest til de ukendte hænder DANISH RETRO - en hyldest til de ukendte hænder OM DANISH RETRO DANISH RETRO en hyldest til de ukendte hænder er et dansk design-brand, som producerer og markedsfører retro-stole fra 1940 erne og 50

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

FARTENS OG LANGSOMHEDENS FORMER

FARTENS OG LANGSOMHEDENS FORMER FARTENS OG LANGSOMHEDENS FORMER SKOLETJENESTEN / KUNSTINDUSTRIMUSEET 2 Hvorfor skal et askebæger se ud som om det kører 70 km i timen? (Arne Jacobsen) En by skabt til fart er en by skabt til succes. (Le

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

PIET HEIN (1905-1996) BRUNO MATHSSON (1907-1988) ARNE JACOBSEN (1902-1971) DESIGN BESKRIVELSE GARANTI

PIET HEIN (1905-1996) BRUNO MATHSSON (1907-1988) ARNE JACOBSEN (1902-1971) DESIGN BESKRIVELSE GARANTI BORD SERIE Bordserien omfatter Super-Elliptiske og Super-Cirkulære borde designet af Piet Hein og Bruno Mathsson samt cirkulære, kvadratiske og rektangulære borde designet af Arne Jacobsen Inspirationen

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave.

Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave. Birk Centerpark 5 Tel. +45 87 55 05 00 teko@viauc.dk DK-7400 Herning CVR 30 77 30 47 www. Viauc.dk/teko Specialevalgs skema Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave. Navn: Ida Leerbæk

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT!

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! I DAG BETRAGTES KØN IKKE SOM NOGET GUDGIVET ELLER EN UDELUKKENDE NATURGIVEN STØRRELSE. I DET SENMODERNE SAMFUND ER KØN I HØJERE GRAD EN FLYDENDE OG ÅBEN KATEGORI, DER

Læs mere

Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske,

Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske, Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske, religiøse eller organisatoriske bindinger At faglighed, fællesskab

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode

Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode Innovativt lederskab, kommunikation og idéudvikling Husker du magien i at sætte et kaleidoskop for øjet og forsvinde ind i de smukke mønstre, denne lille,

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Fredericia Furniture Designdreven ledelse

Fredericia Furniture Designdreven ledelse Fredericia Furniture Designdreven ledelse Fredericia Furniture er en af Danmarks førende møbelproducenter og blev etableret i 1911 af N. P. Ravnsø under navnet Fredericia Stolefabrik. I 1955 overtog Andreas

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Dit barns intelligenstype

Dit barns intelligenstype Dit barns intelligenstype Både lærere, psykologer og børneforældre vil til enhver tid skrive under på, at vores unger har forskellige evner og talenter. De er dygtige på hver deres vis, for intelligens

Læs mere

ET STED MELLEM HIMMEL OG STUE

ET STED MELLEM HIMMEL OG STUE ET STED MELLEM HIMMEL OG STUE Situationsplan 1:100 Et vigtigt greb i processen af hvilket som helst projekt og til ethvert formål er analyse og ideologi. Via programmet og sitet får vi vigtige oplysninger

Læs mere

Ren minimalisme for ordensmennesker

Ren minimalisme for ordensmennesker Vibeke og Steffen von Monrath Bruun gik grundigt til værks, da de overtog et af de karakteri stiske Friis og Moltke-vinkelhuse på Tingstedet i Brabrand. Huset blev gennemrenoveret og fremstår i dag som

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld?

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Lars Geer Hammershøj Fremme af kreativitet i form af leg er med henblik på barnets menneskelige og sociale dannelse, hvorimod fremme af kreative

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 Overordnet formål med P-fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-fag, som omfatter Billedkunst, Håndværk og design og Madkundskab. Undervisningen i de tre

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

White Words Peter Callesen

White Words Peter Callesen White Words Peter Callesen White Words Et udsmykningsprojekt til KUA 2 Tårnet set fra stueetagen i Læringsgaden White Words - Detaljebilleder fra model Toppen af tårnet set fra 3. sal White Window, 2010

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

5627 Marguerithe blomme

5627 Marguerithe blomme 5627 Marguerithe blomme rue de paris collection 2011 Læn dig tilbage og find roen midt i Byernes By Nyt møder gammelt. Klassisk møder det utraditionelle. Det er stemningen på boulevarder og gader i Paris,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

25% DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET. NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser. SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler SPAR OP TIL

25% DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET. NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser. SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler SPAR OP TIL DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET BAD & BRUS INSPIRATION OG GODE KAMPAGNEPRISER NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser SPAR OP TIL 25% SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler Dansani /

Læs mere

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 Farver ses og opleves med både intellekt og følelser. I useumsbygningen undersøger seks kunstnere, hvad farver gør ved

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag DESIGN I DIALOG MED STEDET På denne workshop skal I arbejde med, hvordan man i dialog med et udvalgt sted og andre dogmer, kan inddrage arbejdet med forskellige designparametre

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

ARNE JACOBSEN 1902-1971 MÅL DESIGN GARANTI POLSTRING

ARNE JACOBSEN 1902-1971 MÅL DESIGN GARANTI POLSTRING GRand Prix Arne Jacobsens Grand Prix stol blev introduceret af Fritz Hansen på designernes forårsudstilling på det Danske Kunstindustrimuseum i København i 1957. Senere samme år blev stolen udstillet på

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Er vores undervisningsaktiviteter en sekundær sag? diskussionsoplæg Windows 8 & Læring De næste 40 minutter 3 indspark

Læs mere

10-trins raket til logo-design

10-trins raket til logo-design 10-trins raket til logo-design Stjerne-modellen Dette notat er udarbejdet i forbindelse med foredrag og kurser som supplement til bogen Virksomhedens logo. Ideen er, at det skal fungere sammen med bogen,

Læs mere

firmaidentitet Joen Asmussen 4 sem grafi sk

firmaidentitet Joen Asmussen 4 sem grafi sk firmaidentitet Joen Asmussen 4 sem grafi sk idefasen Ideer til fi rmaet. Brainstorms innovativt åbent friskt nyt overraskende genkendeligt eksperimenterende anderledes originalt ægte udviklende hvidt kærligt

Læs mere

Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

Finn Juhls Høvdingestol: Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. 8 Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. investering møbler Danske designmøbler Priserne på danske designermøbler er steget eksplosivt det seneste år, og

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Indledning. Om bogens baggrund og formål

Indledning. Om bogens baggrund og formål Indledning Om bogens baggrund og formål Nærværende bog fokuserer på en af de mest toneangivende genretendenser i 1990 ernes danske litteratur, kendt under betegnelsen kortprosa. Bogen præsenterer en komparativ

Læs mere

Er virkeligheden opdaget eller opfundet?

Er virkeligheden opdaget eller opfundet? Er virkeligheden opdaget eller opfundet? Af Carsten Hjorth Pedersen, pædagogisk konsulent i Kristent Pædagogisk Institut. Mange pædagogiske strømninger påvirker undervisningen i grundskolen. Lærebøgerne

Læs mere

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer:

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer: Dansk Årsplan Dansk (7) 7. klasse 2013-2014 Oversigt Dansk i 6/7 klasse er planlagt differentieret efter niveau og timeantallet er: 3 * 90 min. Det første modul vil 7 kl. Modtage klasseundervisning, mens

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

ASSAK. Jessie Kleemann

ASSAK. Jessie Kleemann ASSAK Jessie Kleemann Rummet er fyldt med grønlandske symboler - det er ikke til at tage fejl af, mens man bevæger sig rundt. Men det er alt sammen lidt i overkanten. Den traditionelle grønlandske perlekrave

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Spørgsmålene nedenfor er alle fra før 2011, hvor eksamensprojektet blev indført på c-niveau, men de kan evt. bruges som inspiration i forbindelse med udformningen

Læs mere

De 250 almindeligste adjektiver på dansk

De 250 almindeligste adjektiver på dansk De 250 almindeligste adjektiver på dansk n-form t-form e-form komparativ = mere superlativ ubestemt =mest oversættelse absolut absolut absolutte absolut absolut adskillig adskilligt adskillige - - afgørende

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 WWW Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 Arbejdstitel: "Internet på hovedet" Projektet tager udgangspunkt i det formelt

Læs mere