KVARTERSHUS FOR SENIORER. Udviklingsprojekt støttet af EGV Fonden og udarbejdet af Malene Abildgaard & Marianne Byskov Madsen - marts 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVARTERSHUS FOR SENIORER. Udviklingsprojekt støttet af EGV Fonden og udarbejdet af Malene Abildgaard & Marianne Byskov Madsen - marts 2007"

Transkript

1 KVARTERSHUS FOR SENIORER Udviklingsprojekt støttet af EGV Fonden og udarbejdet af Malene Abildgaard & Marianne Byskov Madsen - marts 2007

2 >For at forstå udfordringerne på ældre- og it-området er det nødvendigt at fokusere på den manglende indbyrdes forståelse livsformerne imellem samt det faktum, at de forskelligartede livsformer i høj grad udfordres af det homogeniserende ældrebillede i den generelle samfundstænkning. Det er...i opgøret med alderstænkningen, at vi skal finde grundlaget for at gøre teknologi og ældre til en positiv cocktail.< Citat fra bogen >Ung teknoligi og gamle mennesker - en livsformsbaseret analyse af ældres it-brug< udgivet af Instituttet for Fremtidsforskning

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD DET VIRTUELLE >netbasered< KVARTERSHUS SENIORKARAKTERISTIKA HVERDAGSROMANTIKEREN DEN LOKALE HELT VIDENSAKROBATEN DEN RYGSÆKREJSENDE KVARTERSHUSET - ET FÆLLESHUS+ KVARTERSHUSET - NOGET AT VÆRE FÆLLES I... FORSKELLIGE PROFILER PROFIL-SPEKTRUM EN SENIORPORTAL NETADGANG TIL DET VIRTUELLE KVARTERSHUS SCENARIE 1 SCENARIE 2

4 FORORD Det faktum at mange seniorer frygter at blive ensomme i deres alderdom har været motivationen for at arbejde med netop >KVARTERSHUS<-projektet. Projektet, som det her ses, er en sammenfatning af tidligere projekters erfaringer, samt resultatet af en bearbejdning og videreudvikling af indsamlet materiale i forbindelse med research og registrering af eksisterende fælleshuse og kulturhuse. Resultatet er et konkluderende materiale, der viser vores bud på fremtidens samlingssted for seniorer - fremtidens >KVARTERSHUS<. Projektet er støttet af EGV Fonden. Frygten for ensomheden, mener vi, vil kunne imødekommes ved at udvikle dét, vi kalder et kvartershus. Mange boligkomplekser og -områder har i dag et fælleshus, der fungerer som en forlængelse af den private bolig. Et kvartershus kunne være et udvidet fælleshus, som ikke kun boligernes beboere kan have glæde af, men som kan anvendes i mere bred forstand - af beboere fra hele kvarteret og fra nabokvarterer, måske af andre aldersklasser end seniorer, af forbipasserende osv. På den måde, er det vores intention, at der bringes liv dertil, hvor seniorerne opholder sig, hvorved isolation og ensomhed forhåbentlig kan minimeres og i bedste fald undgås. Også forskellige småerhverv - som er særlig relevante for seniorer i dagligdagen - kunne have til huse her og nyde gavn af de fælles faciliteter. For nutidens og især fremtidens seniorer er dét, man med størst sikkerhed kan slå fast, at denne aldersgruppe er karakteriseret af at være meget forskellige. Denne forskellighed, mener vi, skal smitte af på kvartershusene, der derfor kan gives forskellige profiler. Et resultat af at profilere kvartershusene forskelligt er, at de tilbud, der gives i kvartershusene vil være spredt over større geografiske områder, end hvis alle kvartershuse var ens. Som følge af seniorernes forskellighed vil de blive tiltrukket af forskellige kvartershuse, hvilket vil fordre at kvartershusenes tilbud koordineres. Til dette formål er vores hovedtanke at skabe et overordnet omdrejningspunkt, dét vi kalder >Det Virtuelle KVARTERSHUS<. Malene Abildgaard & Marianne Byskov Madsen, begge arkitektstuderende, marts 2007 EGV Fonden - Ensomme Gamles Værn - blev stiftet i 1910 med det formål at arbejde for en værdig alderdom. Fondens vision er at udnytte sine midler til at forske i og afhjælpe sociale problemer, ensomhed og nød hos gamle mennesker. Protektor for fonden har siden 2001 været Hans Kongelige Højhed Prins Henrik. byskov madsen + abildgaard består af stud.arch. Marianne Byskov Madsen og stud.arch. Malene Abildgaard, begge studerende ved Arkitektskolen Aarhus. For yderligere info se 4

5 >Fremtidens lokalcenter vil være forankret i fremtidens teknologi, og vil altid være on-line så der kan zappes ind og ud i hele verden< Citat fra >Konkurrenceprogram - Idékonkurrence om fremtidens lokalcenter< - Aarhus Kommune

6 DET VIRTUELLE >netbaserede< KVARTERSHUS >Det virtuelle KVARTERSHUS< er ikke et fysisk sted eller hus, men derimod en internetportal til oplysning og formidling om aktiviteter/arrangementer og et >værktøj< til at skabe forbindelse mellem seniorer. Gennem >Det Virtuelle KVARTERSHUS< - som er en hjemmeside - gives via links adgang til en lang række andre hjemmesider, hvor bl.a. tilmelding til aktiviteter/arrangementer kan foretages. Vi forudsætter i den forbindelse, at det i fremtiden vil være almindeligt, at alt - det være sig foreninger, klubber, butikker, serviceydende steder osv. osv. - har sin egen hjemmeside samt at brugen af IT blandt seniorer er en selvfølgelighed. Internetportalen, som >Det Virtuelle KVARTERSHUS< udgør, vil derfor være et uundværligt værktøj til at navigere rundt i >det virtuelle hav af tilbud<. På internetportalen skal der for overskuelighedens skyld være mulighed for at søge på aktiviteter/arrangementer ud fra forskellige søgekriterier: tidspunkter, specifikke aktiviteter og geografiske steder. Internetportalen skal favne bredt, således at der kan søges på alt lige fra bingo i det lokale kvartershus til sejlads i havnen. At gå i sit lokale kvartershus for at drikke en kop kaffe og læse dagens avis >på traditionel vis< kræver naturligvis ikke et besøg på portalen - men måske kunne >Det virtuelle KVARTERSHUS< bevirke, at man får lyst til at gøre mere og andet end >det traditionelle<, hvis blot man bliver præsenteret for tilbudene. Det faktum, at der i fremtiden vil være flere seniorer og dét, at tendensen går i retning af, at der ikke kan gives et entydigt billede på, hvem en senior er, betyder at der i fremtiden er brug for et bredt spektrum af kvarterhus-profiler, således at en bred vifte af aktiviteter tilbydes. Vi forestiller os, at dette kan sikres ved at spektret af kvartershus-profiler spænder over de to yderpunkter; >kvartershus med ikke-stedsspecifik profil< og >kvartershus med stedsspecifik profil<. De ikke-stedsspecifikke kvartershuse udgøres måske langt hen af vejen af de eksisterende lokalcentre, mens fremtidige kvartershuse kan tænkes som stedsspecifikke kvartershuse - f.eks. i tilknytning til en sejlklub på havnen, hvor sejlads vil være et stedsspecifikt tilbud. 6

7 >Langt de fleste ældre besider evnen og viljen til fortsat at realisere deres forståelser af et godt liv. It kan og bør blive et nødvendigt og nyttigt redskab hertil< Citat fra bogen >Ung teknoligi og gamle mennesker - en livsformsbaseret analyse af ældres it-brug< udgivet af Instituttet for Fremtidsforskning

8 Hvad karakteriserer den typiske senior nu? - og i fremtiden? Er over 55 år Har ikke hjemmeboende børn Er enten: stadig på arbejdsmarkedet, pensioneret og aktiv, pensioneret og mindre aktiv eller sengeliggende Har fået/får mulighed for at hellige sig egne interesser `på fuld tid` og på alle tider af døgnet Må før eller siden overveje sin boligsituation i `den tredje alder` - er meget bevidst om sit boligvalg Er ofte velhavende; boligejere kan sælge deres bolig med stort overskud Forbliver raske i `den høje alder` og bliver dermed ældre Hvad karakteriserer yderligere de seniorer, som KVARTERSHUS-projektet henvender sig til? Projektets målgruppe omfatter flere forskellige seniortyper, da kvartershusene kan ligge mange forskellige steder og have forskellige profiler. Vi har valgt at opdele målgruppen i fire seniortyper: hverdagsromantikeren, den lokale helt, vidensakrobaten og den rygsækrejsende. Fælles for de fire seniortyper gælder, at lyst - men ikke tvang - til fællesskab er til stede - dog fællesskab af forskellig karakter og i forskeliigt omfang. Interessen for at benytte IT som en hjælp, et redskab, en begejstring eller et nødvendigt onde skal være til stede i et eller andet omfang. seniorkarakteristika 8

9 Hverdagsromantikeren DEN LOKALE HELT - med tid og overskud VIDENSAKROBATEN Den rygsækrejsende foretrækker de trygge rammer/det kendte typisk bosat i parcelhuse samlet i enklaver - som f.eks. seniorbofællesskaber med stærkt fokus på sikkerhed enklaverne kan have hver deres identitet og skaber derved et landskab af forskellighed tager del i aktiviteter i lokalområdet vælger sted frem for aktivitet briger ca 80% af al sin tid i boligen børn og børnebørn bor i lokalområdet og ses dagligt t a g e r d e l i a k t i v i t e t e r i l o k a l o m r å d e t, m e n b e v æ g e r s i g o g s å a f o g t i l l æ n g e r e v æ k v æ l g e r i k k e n ø d v e n d i g v i s a k t i v i t e t e f t e r p l a - c e r i n g / s t e d b r u g e r c a 8 0 % a f a l s i n t i d i l o k a l o m r å d e t b o s a t i p a r c e l h u s / a n d e l s b o l i g b e l i g g e n d e i e t t r a n s f o r m e r e t k v a r t e r s o m d a n n e r d e t f y s i s k e f u n d a m e n t f o r e t v æ r d i f æ l l e s s k a b a l l e y d e r e t b i d r a g - r e s s o u r c e r t æ l l e r f r e m - f o r a l d e r o g k ø n. B i d r a g e n e r e g i s t r e r e s i d e t f æ l l e s r e s s o u r c e r e g n s k a b b ø r n o g b ø r n e b ø r n i n æ r h e d e n - s e s o f t e centralt beliggende boliger med arkitektonisk identitet - f.eks. middelstore ejerlejligheder med terrasse søger mod større byer med kulturelle tilbud og benytter sig af det store udvalg af aktiviteter, der findes sådanne steder højteknologisk og fleksibel bolig - videreudvikling af minimalboligen, men boligerne hænger f.eks. ikke på ledige gavle - bygges på steder, hvor der er plads eller hvor det kan betale sig at rive det eksisterende byggeri ned boligen er teknologisk yderst fleksibel med nye IKT er (Informations- og Kommunikationsteknologier) bruger ca 20% af al sin tid i boligen børn og børnebørn bor ikke i nærheden, men ses dog jævnligt vælger aktivitet frem for sted flytter sig fysisk, er verdensborger typisk bosat i transformerede parcelhuse, der er opdelte i to til fem selvstændige enheder som ejer-, lejer- og andelsboliger har ofte en timeshare-bolig i et andet land børn og børnebørn bor i nærheden - ses ofte i de perioder, senioren er hjemme >zapper< mellem DK og omverdenen bruger ca 20% af al sin tid i boligen vigtige ejendele: personlig helbredsalarm, legetøj til børnepasning samt husalarm med fjernstyrring, v i g t i g e e j e n d e l e : r e s s o u r c e r e g n s k a b, f o r s i k - r i n g t i l æ l d r e b o l i g e r i f æ l l e s s k a b e t o g v a n d - r e n s e r! er konstant >online< vigtige ejendele: digitalt rabatkort til kultur, madboks til varer, softwareagent vigtige ejendele: mobil IKT, klippekort til seniorfitness og rejsetaske INSPIRATION: >Bag facaden< - Instituttet for Fremtidsforskning

10 Jeg holder af hverdagen... sø til optimistjoller, lystfiskeri og svømning Parcelhuse samlet i enklaver: kameraovervågning og privat vagtværn ude og inde er klart defineret kvartershus visuel kontakt på tværs af enklaven skaber tryghed både fælles og egen have hverdagsromantikeren INSPIRATION: >Bag facaden< - Instituttet for Fremtidsforskning

11 J e g v i l o g k a n s e l v... oprindelige parcelhusgrundskel kvartershus børnehave delebilstation T r a n s f o r m e r e t p a r c e l h u s - / a n d e l s - b o l i g k v a r t e r : d a n n e r d e t f y s i s k e f u n d a - m e n t f o r e t v æ r d i f æ l l e s s k a b vandrensningsanlæg v æ r d i e r n e k a n v æ r e a l t f r a ø k o l o g i o v e r a f p r ø v n i n g a f n y e f a m i l i e f o r m e r t i l k u n s t fælles urtehave værksted e n s l a g s l a n d s b y m e d t e m a e t > e n s u n d s j æ l i e t s u n d t l e g e m e < D E N L O K A L E H E L T - m e d t i d o g o v e r s k u d INSPIRATION: >Bag facaden< - Instituttet for Fremtidsforskning

12 Livslang læring... T e r r a s s e b y g g e r i med lejligheder fra m2: boliger i centrum ejer lejer andel kvartershus blandede ejerformer højteknologiske og fleksible boliger husbådpladser boligprisen er høj, men teknologien i boligen, beliggenheden og den arkitektoniske identitet i byggeriet er på absolut højeste niveau. vidensakrobaten INSPIRATION: >Bag facaden< - Instituttet for Fremtidsforskning

13 At rejse er at leve... deleparcelhus 3 enheder seperate haver kvartershus parcelhus 1 enhed familiebolig Transfor meret parcelhusk var ter: fælles have offentlig transport eksisterende parcelhuse, som opdeles i 2-5 selvstædige enheder billig lejebolig med egen have - der til timeshare lejlighed i udlandet delebilstation deleparcelhus 3 enheder fælles have Den r ygsæk rejsende INSPIRATION: >Bag facaden< - Instituttet for Fremtidsforskning

14 >Det sociale liv...forskellige former for >person to person-< programmer. Programmer, hvor to personer og eventuelt også deres computere interagerer direkte med hinanden via internettet, måske uden at de indvolverede personer har et nærmere kendskab til hinanden< Citat fra bogen; >Ung teknologi og gamle mennesker - en livsformsbaseret analyse af ældres it-brug< udgivet af Instituttet for Fremtidsforskning

15 KVARTERSHUSET - et fælleshus+ for hele kvarteret FÆLLESHUSET Indeholdende f.eks. hobbyværksteder, gæsteværelser, storkøkken og opholdsrum. Faciliteter der udelukkende er forbeholdt selve seniorbebyggelsen. KVARTERSHUSET ET KVARTERSHUS ER ET UDVIDET FÆLLESHUS - dvs. at det udover at indeholde de traditionelle fællesfaciliteter også indeholder f.eks. småerhverv og andre >hjælpefunktioner< Ved at integrere relevante småerhverv bliver et kvartershus til hele kvarterets ejendom. I stedet for - som det er tilfældet med et fælleshus - kun at være forbeholdt seniorbebyggelsen, kan et kvartershus også benyttes af de omkringliggende boligbebyggelser - på den måde kan >seniorghettodanneler< forhåbentlig undgås. 15

16 ET KVARTERSHUS - noget at være fælles i - noget at være fælles om opholdsrum hobbyværksteder Faciliteter der kun benyttes af beboerne i bebyggelsen. Således vil lokalerne aldrig være beslaglagt af andre beboere fra kvarteret, men altid stå til rådighed for bebyggelsens beboere. Faciliteter der står til rådighed for hele kvarteret gæsteværelser storkøkken gymnastik- /bevægelsesrum småerhverv reception fælles udeophold 16

17 >REJSER & KULTURER< >BØRNEBØRN & -VENNER< Her afholdes ofte rejseforedrag og rejseberetninger, der er foto-mørkekammer til nostalgikerne, digitalt fotoredigeringsværksted og madlavning fra forskellige lande. >HAVE- OG UDELIV< Dette er især mødestedet for seniorer med følge af deres børnebørn eller andre børnevenner og aktiviteterne fastlægges i forhold hertil - f.eks. arrangeres >bytte-legetøj-dage<. >OMSORG & TRYGHED< KVARTERSHUSET skal kunne.....afspejle den forskellighed, fremtidens seniortyper karakteriseres af - dette gøres eksempelvis ved at give lokalområdets kvartershuse forskellige profiler....have blik for stærke såvel som for svage seniorer - skal kunne favne bredt. Kvartershuset for de haveelskende seniorer, der ikke længere har kræfter til at passe egen have - men som fortsat ønsker at have glæde af de grønne fingre på interesseplan. Her lægges ekstra vægt på tryghed for brugerne - der fokuseres især på de ældste seniorer. Dette kvartershus har en høj personalebemanding og sin egen lille minibus. forskellige profiler 17

18 eksempelvis BØRNEBØRN & -VENNER eksempelvis SEJL- & ROKLUB KVARTERSHUS med en ikke-stedsspecifik profil KVARTERSHUS med en stedsspecifik profil De forskellige profiler som kvartershusene skal have, kan være mere eller mindre stedsspecifikke - med andre ord; de kan have relation til deres nærmiljø i større eller mindre omfang. Her har vi opstillet et eksempel på hver af de to yderpunkter i profil-spektret; på den ene fløj er kvartershuset med en ikke-stedsspecifik profil; >BØRNEBØRN & -VENNER<, hvor aktiviteter og arrangementer som oftest foregår indendørs. På modsatte fløj er kvartershuset med en stedsspecifik profil; >SEJL- & ROKLUB<, som qua sin profil er afhængig af sin beliggenhed. Altså kan aktiviteterne i kvartershuset >SEJL- & ROKLUB< ikke foregå i kvartershuset >BØRNEBØRN & -VENNER<, hvorimod det modsatte er muligt. profil-spektrum 18

19 >Fællesskaber. Allerede i dag findes der mange former for fællesskaber på internettet. Netop dets evne til at samle folk, der lever langt fra hinanden, men har en eller anden fælles interesse, er meget karakteristisk for interenettet. Bredbåndsinternettet vil kunne forstærke dette, fordi man vil have mulighed for at kommunikere på flere forskellige måder.< Citat fra bogen; >Ung teknologi og gamle mennesker - en livsformsbaseret analyse af ældres it-brug< udgivet af Instituttet for Fremtidsforskning

20 >DET VIRTUELLE KVARTERSHUS< Samler seniortilbud og skaber forbindelser mellem seniorer på tværs af kvarterer og bydele og giver mulighed for at kontakter kan etableres og interessefællesskaber opstå. It-delen skal derfor være et værktøj, der kan hjælpe med at knytte menneskelige kontakter og ikke en erstatning herfor. På de følgende sider er tankerne bag >DET VIRTUELLE KVARTERSHUS< forsøgt mere konkret illustreret. >www...< en seniorportal 20

21 Adgangen til >DET VIRTUELLE KVARTERSHUS< sker via... BÆRBAR COMPUTER - på familiebesøg, i sommerhuset m.m. PDA OG TELEFON - lille og handy, når man er på farten FLADSKÆRM - hjemme i egen bolig, som TV eller computer STATIONÆR PC - i egen bolig TOUCHSCREEN-SKÆRME - i alle kvartershuse (net)adgang til >det virtuelle kvartershus< 21

22 >Derfor kan vi ikke svare på, om ældre mennesker i dag anvender teknologi. I stedet kan vi svare på, hvordan forskellige ældre mennesker har forskellige muligheder for at integrere informationsteknologien i deres dagligliv. Eller mere præcist, hvordan teknologien kan være en støtte og styrke i udlevelsen af den livsform, man som mennekser bærer med sig - også ind i alderdommen.< Citat fra bogen; >Ung teknologi og gamle mennesker - en livsformsbaseret analyse af ældres it-brug< udgivet af Instituttet for Fremtidsforskning

23 Dette et forslag til en hjemmesideopbygning 1 af >DET VIRTUELLE KVARTERSHUS<. Når man entréer >DET VIRTUELLE KVARTERSHUS< bliver man budt velkommen(1) med en præsentation af >DAGENS AKTIVITETER<(2), og får derefter mulighed for at søge på en bestemt aktivitet(3) eller et specifikt sted(4) for afholdelse af aktiviteter. En 3D-bymodel(5) fungerer som en slags Krakkort, hvor en blinkende prik viser, hvor den søgte aktivitet eller det søgte sted er placeret. Derudover kan man >gå på opdagelse< rundt i byen. 4 6 Feltet >BRUGER TIL BRUGER<(6) giver mulighed for udveksling af tips og idéer mellem brugerne af >DET VIRTUELLE KVARTERSHUS<. >www.det_virtuelle_kvartershus.dk< 23

24 SCENARIE 1 Gennem >DET VIRTUELLE KVARTERSHUS< kommer fire seniorer fra forskellige bydele i kontakt med hinanden og mødes herefter ugentligt om en fælles interesse i kvartershuset ved parcelhusenklaven. transformeret parcelhuskvarter - opdelt i selvstændige enheder transformeret parcelhuskvarter - værdifællesskab terrassebyggeri ved vandet parcelhuse - samlet i enklaver 24

25 SCENARIE 2 Senioren i parcelhuskvarteret får gennem >DET VIRTUELLE KVARTERSHUS< kendskab til en aktivitet, der foregår i sommerhalvåret i kvartershuset ved vandet. På den måde får senioren dyrket en speciel interesse, der kræver faciliteter, som ikke findes hjemme i parcelhuskvarteret. transformeret parcelhuskvarter - opdelt i selvstændige enheder transformeret parcelhuskvarter - værdifællesskab terrassebyggeri ved vandet parcelhuse - samlet i enklaver 25

26 >Organisering af interessegrupper og netværk, lokalt og globalt... Folk med særinteresser, der tidligere var spredte og få kan via internettet samle sig og tale med én stemme og handle, som var de én samlet gruppe.< Citat fra bogen; >Ung teknologi og gamle mennesker - en livsformsbaseret analyse af ældres it-brug< udgivet af Instituttet for Fremtidsforskning

27

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne

LEV DRØMMEN. - skab rammerne LEV DRØMMEN - skab rammerne NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker, der trækker sig tilbage

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne for aktive bofællesskaber

LEV DRØMMEN. - skab rammerne for aktive bofællesskaber LEV DRØMMEN - skab rammerne for aktive bofællesskaber NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker,

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Fremtidens almene bolig I Furesø kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Fremtidens almene bolig I Furesø kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Fremtidens almene bolig I Furesø kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1853

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Ungdomsboliger ved Gentofte Sportspark

Ungdomsboliger ved Gentofte Sportspark Ungdomsboliger ved Gentofte Sportspark Output fra indledende konceptidé-workshop 29.06.2015 Boligkoncept: Hold 1 1//HVEM VIL VI GERNE PÅVIRKE? Hvem er den primære bruger af vores boligkoncept-idé? Unge

Læs mere

Nutidens og fremtidens seniorer og boligen

Nutidens og fremtidens seniorer og boligen Nutidens og fremtidens seniorer og boligen Forventningernes samfund Vi forventer konstant fremgang helst med omkring 2,6% i DK hvert år Det gælder det såvel det materielle som det immaterielle i livet

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Fremtidens fællesskaber. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Fremtidens fællesskaber. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Fremtidens fællesskaber Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader på vej fra oase til oasen Dagen som en lang,

Læs mere

BAG FACADEN -scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014

BAG FACADEN -scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 BAG FACADEN -scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Projektet er gennemført af Instituttet for Fremtidsforskning med økonomisk støtte fra Fonden Realdania, september 2004 PROGRAM 09.00: Præsentation

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Ráðstevna : : Norrøna Felagið í Føroyum : : Nordens Hus : : 15. Maj 2010

Ráðstevna : : Norrøna Felagið í Føroyum : : Nordens Hus : : 15. Maj 2010 Ráðstevna : : Norrøna Felagið í Føroyum : : Nordens Hus : : 15. Maj 2010 Brynhild Næs Petersen : : brynhildnp@olivant.fo :: Hanne-Louise Johannesen : : hanne-louise@usynligebyer.dk : : www.cafe-pantopia.net

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Livskvalitet i seniorbofællesskaber

Livskvalitet i seniorbofællesskaber 5. april 2017 Livskvalitet i seniorbofællesskaber Af Kenneth Thue Nielsen & Max Pedersen Om undersøgelsen Bygger ovenpå tidligere undersøgelse blandt formændene i landets seniorbofællesskaber Målgruppen

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Idéer og input fra dialogmøder

Idéer og input fra dialogmøder Idéer og input fra dialogmøder december 2014. På fire dialogmøder i efteråret 2014 mødtes borgere, erhvervsliv, foreninger og politikere for at fylde den nye visionen ud med konkrete eksempler på de mange

Læs mere

Medlemskabstyper for fremtiden

Medlemskabstyper for fremtiden Medlemskabstyper for fremtiden Med denne publikation ønsker Dansk Golf Union (DGU) at rådgive de danske golfklubber om, hvordan de for fremtiden skal sammensætte deres medlemskabstyper, og hvorfor de skal

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Godt liv på landet i fremtiden

Godt liv på landet i fremtiden Godt liv på landet i fremtiden Næstved kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846

Læs mere

Erfaringer fra Personas miniprojekt 2013 Maj 2013

Erfaringer fra Personas miniprojekt 2013 Maj 2013 Erfaringer fra Personas miniprojekt 2013 Maj 2013 Lene Nielsen lene@itu.dk IT Universitet Center for Personaforskning og -anvendelse Hold masken 24/05/13 2 Hvorfor personas? Fordi vi designer @l mennesker

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Bosætning og udviklingen af byer og lokalområder på Nordfyn. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Bosætning og udviklingen af byer og lokalområder på Nordfyn. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Bosætning og udviklingen af byer og lokalområder på Nordfyn Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Visionens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Vision for alle børn og unges læring, udvikling

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅD. Hosea Dutschke 12. november 2014

DANSKE ÆLDRERÅD. Hosea Dutschke 12. november 2014 DANSKE ÆLDRERÅD Hosea Dutschke 12. november 2014 Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo i den kærlige kommune? Medmenneskelighed Medborgerskab Kommunen - et kærligt fællesskab Kærlig Kommune er Aarhus Kommunes

Læs mere

Fremtidens almene bolig i Danmark

Fremtidens almene bolig i Danmark Fremtidens almene bolig i Danmark Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1853 1860 1867

Læs mere

Nu åbner. Egebjerg Demokratek. Med indvielse. Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30

Nu åbner. Egebjerg Demokratek. Med indvielse. Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30 Nu åbner Egebjerg Demokratek Med indvielse Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30 Har du lyst til at låne bøger? Vil du debattere lokale forhold? Vil du debattere kommunale forhold? Vil du læse aviser?

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden.

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden. SYNLIGGØR DIT KLIMA De globale klimaforandringer er nogle af vor tids største udfordringer. Indsatsen for at bekæmpe klimaændringer og finde nye miljøvenlige energiløsninger berører alle dele af samfundet

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

KARLSKRONA2 - FRAMING A VIRTUAL NEIGHBORHOOD

KARLSKRONA2 - FRAMING A VIRTUAL NEIGHBORHOOD KARLSKRONA2 - FRAMING A VIRTUAL NEIGHBORHOOD af Rune Nielsen, Arkitekturnet juni 2001: http://www.arkitekturnet.dk/forskning/0106rn.htm På Internettet kan borgerne i den svenske by Karlskrona besøge en

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Politik for seniorliv

Politik for seniorliv Politik for seniorliv Hvorfor en politik for seniorliv? I løbet af de næste 10 år møder Aalborg Kommune væsentlige udfordringer på ældreområdet blandt andet i form af en ændret alderssammensætning i befolkningen.

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Livsformer og byroller

Livsformer og byroller Livsformer og byroller Plan 09 Aalborg # 1 Plan 09 ekspertseminar 26. maj 2008 i Aalborg Formål Supplerende undersøgelse i Plan 09 projektet for Aalborg Prøve at bruge livsformbegrebet som en synsvinkel

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Dit liv på nettet - Forforståelse

Dit liv på nettet - Forforståelse Dit liv på nettet - Forforståelse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Denne vejledning har til formål at klæde læreren

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Bosætning og fastholdelse i Jammerbugt kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Bosætning og fastholdelse i Jammerbugt kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Bosætning og fastholdelse i Jammerbugt kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD?

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? 12 TEMA: STRATEGI ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? ARTIKEL AF MIKAEL VEST Oplever I som virksomhed ofte, at dagligdagens udfordringer overskygger langsigtet tænkning? Hvis ja, så er her en række tips

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Spørgsmål og svar (Q and A)

Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og bemærkninger fra høringsprocessen med tilhørende svar fra medborgerskabsudvalget. Q and A offentliggøres også på medborgerskabiaarhus.dk sammen med øvrige bilag

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Udsigten til den anden teenagefase hurra eller Uha! Fremtidsforsker Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning

Udsigten til den anden teenagefase hurra eller Uha! Fremtidsforsker Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Udsigten til den anden teenagefase hurra eller Uha! Fremtidsforsker Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Fremtidens seniorer. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, lic.scient. pol.

Fremtidens seniorer. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, lic.scient. pol. Fremtidens seniorer Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, lic.scient. pol. Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890

Læs mere

Dit bibliotek. sammen kan vi mere.

Dit bibliotek. sammen kan vi mere. Dit bibliotek sammen kan vi mere Koldingbibliotekernes Vision 2014-2017 Dit bibliotek sammen kan vi mere Det er Koldingbibliotekernes vision at være en lokal nøglespiller og et nationalt forbillede i forhold

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Bofællesskabet Tulipangården

Bofællesskabet Tulipangården Bofællesskabet Tulipangården Tulipangården er et bofællesskab for enlige over 50 år, hvor hver beboer har sin egen lejlighed. Vi søger nye beboere til vores bofællesskab, som er beliggende på Tulipanvej

Læs mere

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv Æ L D R EPO LITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken Politikken tager udgangspunkt i følgende emner: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser.

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. Modul 1: Digital Adfærd Hvornår er vi digitale Frame 1: Hvornår er vi digitale Intro:

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Boligefterspørgsel, bosætning og planstrategi i Assens Kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Boligefterspørgsel, bosætning og planstrategi i Assens Kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Boligefterspørgsel, bosætning og planstrategi i Assens Kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Et år senere, den 22. november 2012 forbereder jeg mig på mit bud på stillingen som generalsekretær

Et år senere, den 22. november 2012 forbereder jeg mig på mit bud på stillingen som generalsekretær Jeg har i to år taget tilløb til dette oplæg. For to år siden, den 19. november 2011 stod jeg lige her til Dansk Sejlunions klubkonference. Jeg var som generalsekretær i Det Danske Spejderkorps inviteret

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Hovedbudskab Byliv, social mangfoldighed og social bæredygtighed handler ikke kun om det, der foregår

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

EUTOPIA. Gentænkning af ældres boligsituationer og børns hverdagsinstitutioner, så generationer mødes af Heidi Jacobsgaard Schøbel

EUTOPIA. Gentænkning af ældres boligsituationer og børns hverdagsinstitutioner, så generationer mødes af Heidi Jacobsgaard Schøbel EUTOPIA Gentænkning af ældres boligsituationer og børns hverdagsinstitutioner, så generationer mødes af Heidi Jacobsgaard Schøbel Er blevet til med støtte fra Ensomme Gamles Værn Intention 7 INDHOLD Forord

Læs mere