KVARTERSHUS FOR SENIORER. Udviklingsprojekt støttet af EGV Fonden og udarbejdet af Malene Abildgaard & Marianne Byskov Madsen - marts 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVARTERSHUS FOR SENIORER. Udviklingsprojekt støttet af EGV Fonden og udarbejdet af Malene Abildgaard & Marianne Byskov Madsen - marts 2007"

Transkript

1 KVARTERSHUS FOR SENIORER Udviklingsprojekt støttet af EGV Fonden og udarbejdet af Malene Abildgaard & Marianne Byskov Madsen - marts 2007

2 >For at forstå udfordringerne på ældre- og it-området er det nødvendigt at fokusere på den manglende indbyrdes forståelse livsformerne imellem samt det faktum, at de forskelligartede livsformer i høj grad udfordres af det homogeniserende ældrebillede i den generelle samfundstænkning. Det er...i opgøret med alderstænkningen, at vi skal finde grundlaget for at gøre teknologi og ældre til en positiv cocktail.< Citat fra bogen >Ung teknoligi og gamle mennesker - en livsformsbaseret analyse af ældres it-brug< udgivet af Instituttet for Fremtidsforskning

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD DET VIRTUELLE >netbasered< KVARTERSHUS SENIORKARAKTERISTIKA HVERDAGSROMANTIKEREN DEN LOKALE HELT VIDENSAKROBATEN DEN RYGSÆKREJSENDE KVARTERSHUSET - ET FÆLLESHUS+ KVARTERSHUSET - NOGET AT VÆRE FÆLLES I... FORSKELLIGE PROFILER PROFIL-SPEKTRUM EN SENIORPORTAL NETADGANG TIL DET VIRTUELLE KVARTERSHUS SCENARIE 1 SCENARIE 2

4 FORORD Det faktum at mange seniorer frygter at blive ensomme i deres alderdom har været motivationen for at arbejde med netop >KVARTERSHUS<-projektet. Projektet, som det her ses, er en sammenfatning af tidligere projekters erfaringer, samt resultatet af en bearbejdning og videreudvikling af indsamlet materiale i forbindelse med research og registrering af eksisterende fælleshuse og kulturhuse. Resultatet er et konkluderende materiale, der viser vores bud på fremtidens samlingssted for seniorer - fremtidens >KVARTERSHUS<. Projektet er støttet af EGV Fonden. Frygten for ensomheden, mener vi, vil kunne imødekommes ved at udvikle dét, vi kalder et kvartershus. Mange boligkomplekser og -områder har i dag et fælleshus, der fungerer som en forlængelse af den private bolig. Et kvartershus kunne være et udvidet fælleshus, som ikke kun boligernes beboere kan have glæde af, men som kan anvendes i mere bred forstand - af beboere fra hele kvarteret og fra nabokvarterer, måske af andre aldersklasser end seniorer, af forbipasserende osv. På den måde, er det vores intention, at der bringes liv dertil, hvor seniorerne opholder sig, hvorved isolation og ensomhed forhåbentlig kan minimeres og i bedste fald undgås. Også forskellige småerhverv - som er særlig relevante for seniorer i dagligdagen - kunne have til huse her og nyde gavn af de fælles faciliteter. For nutidens og især fremtidens seniorer er dét, man med størst sikkerhed kan slå fast, at denne aldersgruppe er karakteriseret af at være meget forskellige. Denne forskellighed, mener vi, skal smitte af på kvartershusene, der derfor kan gives forskellige profiler. Et resultat af at profilere kvartershusene forskelligt er, at de tilbud, der gives i kvartershusene vil være spredt over større geografiske områder, end hvis alle kvartershuse var ens. Som følge af seniorernes forskellighed vil de blive tiltrukket af forskellige kvartershuse, hvilket vil fordre at kvartershusenes tilbud koordineres. Til dette formål er vores hovedtanke at skabe et overordnet omdrejningspunkt, dét vi kalder >Det Virtuelle KVARTERSHUS<. Malene Abildgaard & Marianne Byskov Madsen, begge arkitektstuderende, marts 2007 EGV Fonden - Ensomme Gamles Værn - blev stiftet i 1910 med det formål at arbejde for en værdig alderdom. Fondens vision er at udnytte sine midler til at forske i og afhjælpe sociale problemer, ensomhed og nød hos gamle mennesker. Protektor for fonden har siden 2001 været Hans Kongelige Højhed Prins Henrik. byskov madsen + abildgaard består af stud.arch. Marianne Byskov Madsen og stud.arch. Malene Abildgaard, begge studerende ved Arkitektskolen Aarhus. For yderligere info se 4

5 >Fremtidens lokalcenter vil være forankret i fremtidens teknologi, og vil altid være on-line så der kan zappes ind og ud i hele verden< Citat fra >Konkurrenceprogram - Idékonkurrence om fremtidens lokalcenter< - Aarhus Kommune

6 DET VIRTUELLE >netbaserede< KVARTERSHUS >Det virtuelle KVARTERSHUS< er ikke et fysisk sted eller hus, men derimod en internetportal til oplysning og formidling om aktiviteter/arrangementer og et >værktøj< til at skabe forbindelse mellem seniorer. Gennem >Det Virtuelle KVARTERSHUS< - som er en hjemmeside - gives via links adgang til en lang række andre hjemmesider, hvor bl.a. tilmelding til aktiviteter/arrangementer kan foretages. Vi forudsætter i den forbindelse, at det i fremtiden vil være almindeligt, at alt - det være sig foreninger, klubber, butikker, serviceydende steder osv. osv. - har sin egen hjemmeside samt at brugen af IT blandt seniorer er en selvfølgelighed. Internetportalen, som >Det Virtuelle KVARTERSHUS< udgør, vil derfor være et uundværligt værktøj til at navigere rundt i >det virtuelle hav af tilbud<. På internetportalen skal der for overskuelighedens skyld være mulighed for at søge på aktiviteter/arrangementer ud fra forskellige søgekriterier: tidspunkter, specifikke aktiviteter og geografiske steder. Internetportalen skal favne bredt, således at der kan søges på alt lige fra bingo i det lokale kvartershus til sejlads i havnen. At gå i sit lokale kvartershus for at drikke en kop kaffe og læse dagens avis >på traditionel vis< kræver naturligvis ikke et besøg på portalen - men måske kunne >Det virtuelle KVARTERSHUS< bevirke, at man får lyst til at gøre mere og andet end >det traditionelle<, hvis blot man bliver præsenteret for tilbudene. Det faktum, at der i fremtiden vil være flere seniorer og dét, at tendensen går i retning af, at der ikke kan gives et entydigt billede på, hvem en senior er, betyder at der i fremtiden er brug for et bredt spektrum af kvarterhus-profiler, således at en bred vifte af aktiviteter tilbydes. Vi forestiller os, at dette kan sikres ved at spektret af kvartershus-profiler spænder over de to yderpunkter; >kvartershus med ikke-stedsspecifik profil< og >kvartershus med stedsspecifik profil<. De ikke-stedsspecifikke kvartershuse udgøres måske langt hen af vejen af de eksisterende lokalcentre, mens fremtidige kvartershuse kan tænkes som stedsspecifikke kvartershuse - f.eks. i tilknytning til en sejlklub på havnen, hvor sejlads vil være et stedsspecifikt tilbud. 6

7 >Langt de fleste ældre besider evnen og viljen til fortsat at realisere deres forståelser af et godt liv. It kan og bør blive et nødvendigt og nyttigt redskab hertil< Citat fra bogen >Ung teknoligi og gamle mennesker - en livsformsbaseret analyse af ældres it-brug< udgivet af Instituttet for Fremtidsforskning

8 Hvad karakteriserer den typiske senior nu? - og i fremtiden? Er over 55 år Har ikke hjemmeboende børn Er enten: stadig på arbejdsmarkedet, pensioneret og aktiv, pensioneret og mindre aktiv eller sengeliggende Har fået/får mulighed for at hellige sig egne interesser `på fuld tid` og på alle tider af døgnet Må før eller siden overveje sin boligsituation i `den tredje alder` - er meget bevidst om sit boligvalg Er ofte velhavende; boligejere kan sælge deres bolig med stort overskud Forbliver raske i `den høje alder` og bliver dermed ældre Hvad karakteriserer yderligere de seniorer, som KVARTERSHUS-projektet henvender sig til? Projektets målgruppe omfatter flere forskellige seniortyper, da kvartershusene kan ligge mange forskellige steder og have forskellige profiler. Vi har valgt at opdele målgruppen i fire seniortyper: hverdagsromantikeren, den lokale helt, vidensakrobaten og den rygsækrejsende. Fælles for de fire seniortyper gælder, at lyst - men ikke tvang - til fællesskab er til stede - dog fællesskab af forskellig karakter og i forskeliigt omfang. Interessen for at benytte IT som en hjælp, et redskab, en begejstring eller et nødvendigt onde skal være til stede i et eller andet omfang. seniorkarakteristika 8

9 Hverdagsromantikeren DEN LOKALE HELT - med tid og overskud VIDENSAKROBATEN Den rygsækrejsende foretrækker de trygge rammer/det kendte typisk bosat i parcelhuse samlet i enklaver - som f.eks. seniorbofællesskaber med stærkt fokus på sikkerhed enklaverne kan have hver deres identitet og skaber derved et landskab af forskellighed tager del i aktiviteter i lokalområdet vælger sted frem for aktivitet briger ca 80% af al sin tid i boligen børn og børnebørn bor i lokalområdet og ses dagligt t a g e r d e l i a k t i v i t e t e r i l o k a l o m r å d e t, m e n b e v æ g e r s i g o g s å a f o g t i l l æ n g e r e v æ k v æ l g e r i k k e n ø d v e n d i g v i s a k t i v i t e t e f t e r p l a - c e r i n g / s t e d b r u g e r c a 8 0 % a f a l s i n t i d i l o k a l o m r å d e t b o s a t i p a r c e l h u s / a n d e l s b o l i g b e l i g g e n d e i e t t r a n s f o r m e r e t k v a r t e r s o m d a n n e r d e t f y s i s k e f u n d a m e n t f o r e t v æ r d i f æ l l e s s k a b a l l e y d e r e t b i d r a g - r e s s o u r c e r t æ l l e r f r e m - f o r a l d e r o g k ø n. B i d r a g e n e r e g i s t r e r e s i d e t f æ l l e s r e s s o u r c e r e g n s k a b b ø r n o g b ø r n e b ø r n i n æ r h e d e n - s e s o f t e centralt beliggende boliger med arkitektonisk identitet - f.eks. middelstore ejerlejligheder med terrasse søger mod større byer med kulturelle tilbud og benytter sig af det store udvalg af aktiviteter, der findes sådanne steder højteknologisk og fleksibel bolig - videreudvikling af minimalboligen, men boligerne hænger f.eks. ikke på ledige gavle - bygges på steder, hvor der er plads eller hvor det kan betale sig at rive det eksisterende byggeri ned boligen er teknologisk yderst fleksibel med nye IKT er (Informations- og Kommunikationsteknologier) bruger ca 20% af al sin tid i boligen børn og børnebørn bor ikke i nærheden, men ses dog jævnligt vælger aktivitet frem for sted flytter sig fysisk, er verdensborger typisk bosat i transformerede parcelhuse, der er opdelte i to til fem selvstændige enheder som ejer-, lejer- og andelsboliger har ofte en timeshare-bolig i et andet land børn og børnebørn bor i nærheden - ses ofte i de perioder, senioren er hjemme >zapper< mellem DK og omverdenen bruger ca 20% af al sin tid i boligen vigtige ejendele: personlig helbredsalarm, legetøj til børnepasning samt husalarm med fjernstyrring, v i g t i g e e j e n d e l e : r e s s o u r c e r e g n s k a b, f o r s i k - r i n g t i l æ l d r e b o l i g e r i f æ l l e s s k a b e t o g v a n d - r e n s e r! er konstant >online< vigtige ejendele: digitalt rabatkort til kultur, madboks til varer, softwareagent vigtige ejendele: mobil IKT, klippekort til seniorfitness og rejsetaske INSPIRATION: >Bag facaden< - Instituttet for Fremtidsforskning

10 Jeg holder af hverdagen... sø til optimistjoller, lystfiskeri og svømning Parcelhuse samlet i enklaver: kameraovervågning og privat vagtværn ude og inde er klart defineret kvartershus visuel kontakt på tværs af enklaven skaber tryghed både fælles og egen have hverdagsromantikeren INSPIRATION: >Bag facaden< - Instituttet for Fremtidsforskning

11 J e g v i l o g k a n s e l v... oprindelige parcelhusgrundskel kvartershus børnehave delebilstation T r a n s f o r m e r e t p a r c e l h u s - / a n d e l s - b o l i g k v a r t e r : d a n n e r d e t f y s i s k e f u n d a - m e n t f o r e t v æ r d i f æ l l e s s k a b vandrensningsanlæg v æ r d i e r n e k a n v æ r e a l t f r a ø k o l o g i o v e r a f p r ø v n i n g a f n y e f a m i l i e f o r m e r t i l k u n s t fælles urtehave værksted e n s l a g s l a n d s b y m e d t e m a e t > e n s u n d s j æ l i e t s u n d t l e g e m e < D E N L O K A L E H E L T - m e d t i d o g o v e r s k u d INSPIRATION: >Bag facaden< - Instituttet for Fremtidsforskning

12 Livslang læring... T e r r a s s e b y g g e r i med lejligheder fra m2: boliger i centrum ejer lejer andel kvartershus blandede ejerformer højteknologiske og fleksible boliger husbådpladser boligprisen er høj, men teknologien i boligen, beliggenheden og den arkitektoniske identitet i byggeriet er på absolut højeste niveau. vidensakrobaten INSPIRATION: >Bag facaden< - Instituttet for Fremtidsforskning

13 At rejse er at leve... deleparcelhus 3 enheder seperate haver kvartershus parcelhus 1 enhed familiebolig Transfor meret parcelhusk var ter: fælles have offentlig transport eksisterende parcelhuse, som opdeles i 2-5 selvstædige enheder billig lejebolig med egen have - der til timeshare lejlighed i udlandet delebilstation deleparcelhus 3 enheder fælles have Den r ygsæk rejsende INSPIRATION: >Bag facaden< - Instituttet for Fremtidsforskning

14 >Det sociale liv...forskellige former for >person to person-< programmer. Programmer, hvor to personer og eventuelt også deres computere interagerer direkte med hinanden via internettet, måske uden at de indvolverede personer har et nærmere kendskab til hinanden< Citat fra bogen; >Ung teknologi og gamle mennesker - en livsformsbaseret analyse af ældres it-brug< udgivet af Instituttet for Fremtidsforskning

15 KVARTERSHUSET - et fælleshus+ for hele kvarteret FÆLLESHUSET Indeholdende f.eks. hobbyværksteder, gæsteværelser, storkøkken og opholdsrum. Faciliteter der udelukkende er forbeholdt selve seniorbebyggelsen. KVARTERSHUSET ET KVARTERSHUS ER ET UDVIDET FÆLLESHUS - dvs. at det udover at indeholde de traditionelle fællesfaciliteter også indeholder f.eks. småerhverv og andre >hjælpefunktioner< Ved at integrere relevante småerhverv bliver et kvartershus til hele kvarterets ejendom. I stedet for - som det er tilfældet med et fælleshus - kun at være forbeholdt seniorbebyggelsen, kan et kvartershus også benyttes af de omkringliggende boligbebyggelser - på den måde kan >seniorghettodanneler< forhåbentlig undgås. 15

16 ET KVARTERSHUS - noget at være fælles i - noget at være fælles om opholdsrum hobbyværksteder Faciliteter der kun benyttes af beboerne i bebyggelsen. Således vil lokalerne aldrig være beslaglagt af andre beboere fra kvarteret, men altid stå til rådighed for bebyggelsens beboere. Faciliteter der står til rådighed for hele kvarteret gæsteværelser storkøkken gymnastik- /bevægelsesrum småerhverv reception fælles udeophold 16

17 >REJSER & KULTURER< >BØRNEBØRN & -VENNER< Her afholdes ofte rejseforedrag og rejseberetninger, der er foto-mørkekammer til nostalgikerne, digitalt fotoredigeringsværksted og madlavning fra forskellige lande. >HAVE- OG UDELIV< Dette er især mødestedet for seniorer med følge af deres børnebørn eller andre børnevenner og aktiviteterne fastlægges i forhold hertil - f.eks. arrangeres >bytte-legetøj-dage<. >OMSORG & TRYGHED< KVARTERSHUSET skal kunne.....afspejle den forskellighed, fremtidens seniortyper karakteriseres af - dette gøres eksempelvis ved at give lokalområdets kvartershuse forskellige profiler....have blik for stærke såvel som for svage seniorer - skal kunne favne bredt. Kvartershuset for de haveelskende seniorer, der ikke længere har kræfter til at passe egen have - men som fortsat ønsker at have glæde af de grønne fingre på interesseplan. Her lægges ekstra vægt på tryghed for brugerne - der fokuseres især på de ældste seniorer. Dette kvartershus har en høj personalebemanding og sin egen lille minibus. forskellige profiler 17

18 eksempelvis BØRNEBØRN & -VENNER eksempelvis SEJL- & ROKLUB KVARTERSHUS med en ikke-stedsspecifik profil KVARTERSHUS med en stedsspecifik profil De forskellige profiler som kvartershusene skal have, kan være mere eller mindre stedsspecifikke - med andre ord; de kan have relation til deres nærmiljø i større eller mindre omfang. Her har vi opstillet et eksempel på hver af de to yderpunkter i profil-spektret; på den ene fløj er kvartershuset med en ikke-stedsspecifik profil; >BØRNEBØRN & -VENNER<, hvor aktiviteter og arrangementer som oftest foregår indendørs. På modsatte fløj er kvartershuset med en stedsspecifik profil; >SEJL- & ROKLUB<, som qua sin profil er afhængig af sin beliggenhed. Altså kan aktiviteterne i kvartershuset >SEJL- & ROKLUB< ikke foregå i kvartershuset >BØRNEBØRN & -VENNER<, hvorimod det modsatte er muligt. profil-spektrum 18

19 >Fællesskaber. Allerede i dag findes der mange former for fællesskaber på internettet. Netop dets evne til at samle folk, der lever langt fra hinanden, men har en eller anden fælles interesse, er meget karakteristisk for interenettet. Bredbåndsinternettet vil kunne forstærke dette, fordi man vil have mulighed for at kommunikere på flere forskellige måder.< Citat fra bogen; >Ung teknologi og gamle mennesker - en livsformsbaseret analyse af ældres it-brug< udgivet af Instituttet for Fremtidsforskning

20 >DET VIRTUELLE KVARTERSHUS< Samler seniortilbud og skaber forbindelser mellem seniorer på tværs af kvarterer og bydele og giver mulighed for at kontakter kan etableres og interessefællesskaber opstå. It-delen skal derfor være et værktøj, der kan hjælpe med at knytte menneskelige kontakter og ikke en erstatning herfor. På de følgende sider er tankerne bag >DET VIRTUELLE KVARTERSHUS< forsøgt mere konkret illustreret. >www...< en seniorportal 20

21 Adgangen til >DET VIRTUELLE KVARTERSHUS< sker via... BÆRBAR COMPUTER - på familiebesøg, i sommerhuset m.m. PDA OG TELEFON - lille og handy, når man er på farten FLADSKÆRM - hjemme i egen bolig, som TV eller computer STATIONÆR PC - i egen bolig TOUCHSCREEN-SKÆRME - i alle kvartershuse (net)adgang til >det virtuelle kvartershus< 21

22 >Derfor kan vi ikke svare på, om ældre mennesker i dag anvender teknologi. I stedet kan vi svare på, hvordan forskellige ældre mennesker har forskellige muligheder for at integrere informationsteknologien i deres dagligliv. Eller mere præcist, hvordan teknologien kan være en støtte og styrke i udlevelsen af den livsform, man som mennekser bærer med sig - også ind i alderdommen.< Citat fra bogen; >Ung teknologi og gamle mennesker - en livsformsbaseret analyse af ældres it-brug< udgivet af Instituttet for Fremtidsforskning

23 Dette et forslag til en hjemmesideopbygning 1 af >DET VIRTUELLE KVARTERSHUS<. Når man entréer >DET VIRTUELLE KVARTERSHUS< bliver man budt velkommen(1) med en præsentation af >DAGENS AKTIVITETER<(2), og får derefter mulighed for at søge på en bestemt aktivitet(3) eller et specifikt sted(4) for afholdelse af aktiviteter. En 3D-bymodel(5) fungerer som en slags Krakkort, hvor en blinkende prik viser, hvor den søgte aktivitet eller det søgte sted er placeret. Derudover kan man >gå på opdagelse< rundt i byen. 4 6 Feltet >BRUGER TIL BRUGER<(6) giver mulighed for udveksling af tips og idéer mellem brugerne af >DET VIRTUELLE KVARTERSHUS<. >www.det_virtuelle_kvartershus.dk< 23

24 SCENARIE 1 Gennem >DET VIRTUELLE KVARTERSHUS< kommer fire seniorer fra forskellige bydele i kontakt med hinanden og mødes herefter ugentligt om en fælles interesse i kvartershuset ved parcelhusenklaven. transformeret parcelhuskvarter - opdelt i selvstændige enheder transformeret parcelhuskvarter - værdifællesskab terrassebyggeri ved vandet parcelhuse - samlet i enklaver 24

25 SCENARIE 2 Senioren i parcelhuskvarteret får gennem >DET VIRTUELLE KVARTERSHUS< kendskab til en aktivitet, der foregår i sommerhalvåret i kvartershuset ved vandet. På den måde får senioren dyrket en speciel interesse, der kræver faciliteter, som ikke findes hjemme i parcelhuskvarteret. transformeret parcelhuskvarter - opdelt i selvstændige enheder transformeret parcelhuskvarter - værdifællesskab terrassebyggeri ved vandet parcelhuse - samlet i enklaver 25

26 >Organisering af interessegrupper og netværk, lokalt og globalt... Folk med særinteresser, der tidligere var spredte og få kan via internettet samle sig og tale med én stemme og handle, som var de én samlet gruppe.< Citat fra bogen; >Ung teknologi og gamle mennesker - en livsformsbaseret analyse af ældres it-brug< udgivet af Instituttet for Fremtidsforskning

27

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Instituttet for Fremtidsforskning September 2004 BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Kristina L. Søgaard,

Læs mere

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger MARTS 2010 Modelprogram for plejeboliger Titel Modelprogram for plejeboliger Udgiver Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Ansvarlig institution Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter Modelprogrammet

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport Social innovation ved nybyggeri og renovering Analyserapport Oktober 2013 Indhold Baggrund 3 Projektets metode 5 Konceptet 7 Trin 1: Afklaring af byggeriets beboersammensætning, sociale formål og karakteristika

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport

Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport HOPE-konference den 8. maj 2008 i København Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport HOPE Housing for Older People in Europe HOPE Housing for Older People in Europe HOPE Housing for Older

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Helhedsplan for Trigeparken

Helhedsplan for Trigeparken Oktober 2008 Helhedsplan for Trigeparken Afdeling 19 og 20 Udarbejdet for: Udarbejdet af: www.niraskon.dk Oktober 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrunden for udarbejdelse af helhedsplanen 5 2. Beskrivelse

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling.

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Vidensdeling i danske virksomheder - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Fremforsk, Center for fremtidsforskning Praktikant Julie Nygaard,

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Over hækken. En antropologisk undersøgelse af individualitet, valg og fællesskaber i nye parcelhuskvarterer i Danmark. Siv Raun Andersen. Nr.

Over hækken. En antropologisk undersøgelse af individualitet, valg og fællesskaber i nye parcelhuskvarterer i Danmark. Siv Raun Andersen. Nr. DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Over hækken En antropologisk undersøgelse af individualitet, valg og fællesskaber i nye parcelhuskvarterer i Danmark Siv Raun Andersen Nr. 107/2004

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Best practice case med udgangspunkt i eventen Grøn Vinter Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den

Læs mere

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Hovedopgave udarbejdet af Mikkel Mathiasen SØK4A Vejleder:Kennetk Cortzen Antal anslag: 115.500 Måned: Maj År: 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering...

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere