KVARTERSHUS FOR SENIORER. Udviklingsprojekt støttet af EGV Fonden og udarbejdet af Malene Abildgaard & Marianne Byskov Madsen - marts 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVARTERSHUS FOR SENIORER. Udviklingsprojekt støttet af EGV Fonden og udarbejdet af Malene Abildgaard & Marianne Byskov Madsen - marts 2007"

Transkript

1 KVARTERSHUS FOR SENIORER Udviklingsprojekt støttet af EGV Fonden og udarbejdet af Malene Abildgaard & Marianne Byskov Madsen - marts 2007

2 >For at forstå udfordringerne på ældre- og it-området er det nødvendigt at fokusere på den manglende indbyrdes forståelse livsformerne imellem samt det faktum, at de forskelligartede livsformer i høj grad udfordres af det homogeniserende ældrebillede i den generelle samfundstænkning. Det er...i opgøret med alderstænkningen, at vi skal finde grundlaget for at gøre teknologi og ældre til en positiv cocktail.< Citat fra bogen >Ung teknoligi og gamle mennesker - en livsformsbaseret analyse af ældres it-brug< udgivet af Instituttet for Fremtidsforskning

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD DET VIRTUELLE >netbasered< KVARTERSHUS SENIORKARAKTERISTIKA HVERDAGSROMANTIKEREN DEN LOKALE HELT VIDENSAKROBATEN DEN RYGSÆKREJSENDE KVARTERSHUSET - ET FÆLLESHUS+ KVARTERSHUSET - NOGET AT VÆRE FÆLLES I... FORSKELLIGE PROFILER PROFIL-SPEKTRUM EN SENIORPORTAL NETADGANG TIL DET VIRTUELLE KVARTERSHUS SCENARIE 1 SCENARIE 2

4 FORORD Det faktum at mange seniorer frygter at blive ensomme i deres alderdom har været motivationen for at arbejde med netop >KVARTERSHUS<-projektet. Projektet, som det her ses, er en sammenfatning af tidligere projekters erfaringer, samt resultatet af en bearbejdning og videreudvikling af indsamlet materiale i forbindelse med research og registrering af eksisterende fælleshuse og kulturhuse. Resultatet er et konkluderende materiale, der viser vores bud på fremtidens samlingssted for seniorer - fremtidens >KVARTERSHUS<. Projektet er støttet af EGV Fonden. Frygten for ensomheden, mener vi, vil kunne imødekommes ved at udvikle dét, vi kalder et kvartershus. Mange boligkomplekser og -områder har i dag et fælleshus, der fungerer som en forlængelse af den private bolig. Et kvartershus kunne være et udvidet fælleshus, som ikke kun boligernes beboere kan have glæde af, men som kan anvendes i mere bred forstand - af beboere fra hele kvarteret og fra nabokvarterer, måske af andre aldersklasser end seniorer, af forbipasserende osv. På den måde, er det vores intention, at der bringes liv dertil, hvor seniorerne opholder sig, hvorved isolation og ensomhed forhåbentlig kan minimeres og i bedste fald undgås. Også forskellige småerhverv - som er særlig relevante for seniorer i dagligdagen - kunne have til huse her og nyde gavn af de fælles faciliteter. For nutidens og især fremtidens seniorer er dét, man med størst sikkerhed kan slå fast, at denne aldersgruppe er karakteriseret af at være meget forskellige. Denne forskellighed, mener vi, skal smitte af på kvartershusene, der derfor kan gives forskellige profiler. Et resultat af at profilere kvartershusene forskelligt er, at de tilbud, der gives i kvartershusene vil være spredt over større geografiske områder, end hvis alle kvartershuse var ens. Som følge af seniorernes forskellighed vil de blive tiltrukket af forskellige kvartershuse, hvilket vil fordre at kvartershusenes tilbud koordineres. Til dette formål er vores hovedtanke at skabe et overordnet omdrejningspunkt, dét vi kalder >Det Virtuelle KVARTERSHUS<. Malene Abildgaard & Marianne Byskov Madsen, begge arkitektstuderende, marts 2007 EGV Fonden - Ensomme Gamles Værn - blev stiftet i 1910 med det formål at arbejde for en værdig alderdom. Fondens vision er at udnytte sine midler til at forske i og afhjælpe sociale problemer, ensomhed og nød hos gamle mennesker. Protektor for fonden har siden 2001 været Hans Kongelige Højhed Prins Henrik. byskov madsen + abildgaard består af stud.arch. Marianne Byskov Madsen og stud.arch. Malene Abildgaard, begge studerende ved Arkitektskolen Aarhus. For yderligere info se 4

5 >Fremtidens lokalcenter vil være forankret i fremtidens teknologi, og vil altid være on-line så der kan zappes ind og ud i hele verden< Citat fra >Konkurrenceprogram - Idékonkurrence om fremtidens lokalcenter< - Aarhus Kommune

6 DET VIRTUELLE >netbaserede< KVARTERSHUS >Det virtuelle KVARTERSHUS< er ikke et fysisk sted eller hus, men derimod en internetportal til oplysning og formidling om aktiviteter/arrangementer og et >værktøj< til at skabe forbindelse mellem seniorer. Gennem >Det Virtuelle KVARTERSHUS< - som er en hjemmeside - gives via links adgang til en lang række andre hjemmesider, hvor bl.a. tilmelding til aktiviteter/arrangementer kan foretages. Vi forudsætter i den forbindelse, at det i fremtiden vil være almindeligt, at alt - det være sig foreninger, klubber, butikker, serviceydende steder osv. osv. - har sin egen hjemmeside samt at brugen af IT blandt seniorer er en selvfølgelighed. Internetportalen, som >Det Virtuelle KVARTERSHUS< udgør, vil derfor være et uundværligt værktøj til at navigere rundt i >det virtuelle hav af tilbud<. På internetportalen skal der for overskuelighedens skyld være mulighed for at søge på aktiviteter/arrangementer ud fra forskellige søgekriterier: tidspunkter, specifikke aktiviteter og geografiske steder. Internetportalen skal favne bredt, således at der kan søges på alt lige fra bingo i det lokale kvartershus til sejlads i havnen. At gå i sit lokale kvartershus for at drikke en kop kaffe og læse dagens avis >på traditionel vis< kræver naturligvis ikke et besøg på portalen - men måske kunne >Det virtuelle KVARTERSHUS< bevirke, at man får lyst til at gøre mere og andet end >det traditionelle<, hvis blot man bliver præsenteret for tilbudene. Det faktum, at der i fremtiden vil være flere seniorer og dét, at tendensen går i retning af, at der ikke kan gives et entydigt billede på, hvem en senior er, betyder at der i fremtiden er brug for et bredt spektrum af kvarterhus-profiler, således at en bred vifte af aktiviteter tilbydes. Vi forestiller os, at dette kan sikres ved at spektret af kvartershus-profiler spænder over de to yderpunkter; >kvartershus med ikke-stedsspecifik profil< og >kvartershus med stedsspecifik profil<. De ikke-stedsspecifikke kvartershuse udgøres måske langt hen af vejen af de eksisterende lokalcentre, mens fremtidige kvartershuse kan tænkes som stedsspecifikke kvartershuse - f.eks. i tilknytning til en sejlklub på havnen, hvor sejlads vil være et stedsspecifikt tilbud. 6

7 >Langt de fleste ældre besider evnen og viljen til fortsat at realisere deres forståelser af et godt liv. It kan og bør blive et nødvendigt og nyttigt redskab hertil< Citat fra bogen >Ung teknoligi og gamle mennesker - en livsformsbaseret analyse af ældres it-brug< udgivet af Instituttet for Fremtidsforskning

8 Hvad karakteriserer den typiske senior nu? - og i fremtiden? Er over 55 år Har ikke hjemmeboende børn Er enten: stadig på arbejdsmarkedet, pensioneret og aktiv, pensioneret og mindre aktiv eller sengeliggende Har fået/får mulighed for at hellige sig egne interesser `på fuld tid` og på alle tider af døgnet Må før eller siden overveje sin boligsituation i `den tredje alder` - er meget bevidst om sit boligvalg Er ofte velhavende; boligejere kan sælge deres bolig med stort overskud Forbliver raske i `den høje alder` og bliver dermed ældre Hvad karakteriserer yderligere de seniorer, som KVARTERSHUS-projektet henvender sig til? Projektets målgruppe omfatter flere forskellige seniortyper, da kvartershusene kan ligge mange forskellige steder og have forskellige profiler. Vi har valgt at opdele målgruppen i fire seniortyper: hverdagsromantikeren, den lokale helt, vidensakrobaten og den rygsækrejsende. Fælles for de fire seniortyper gælder, at lyst - men ikke tvang - til fællesskab er til stede - dog fællesskab af forskellig karakter og i forskeliigt omfang. Interessen for at benytte IT som en hjælp, et redskab, en begejstring eller et nødvendigt onde skal være til stede i et eller andet omfang. seniorkarakteristika 8

9 Hverdagsromantikeren DEN LOKALE HELT - med tid og overskud VIDENSAKROBATEN Den rygsækrejsende foretrækker de trygge rammer/det kendte typisk bosat i parcelhuse samlet i enklaver - som f.eks. seniorbofællesskaber med stærkt fokus på sikkerhed enklaverne kan have hver deres identitet og skaber derved et landskab af forskellighed tager del i aktiviteter i lokalområdet vælger sted frem for aktivitet briger ca 80% af al sin tid i boligen børn og børnebørn bor i lokalområdet og ses dagligt t a g e r d e l i a k t i v i t e t e r i l o k a l o m r å d e t, m e n b e v æ g e r s i g o g s å a f o g t i l l æ n g e r e v æ k v æ l g e r i k k e n ø d v e n d i g v i s a k t i v i t e t e f t e r p l a - c e r i n g / s t e d b r u g e r c a 8 0 % a f a l s i n t i d i l o k a l o m r å d e t b o s a t i p a r c e l h u s / a n d e l s b o l i g b e l i g g e n d e i e t t r a n s f o r m e r e t k v a r t e r s o m d a n n e r d e t f y s i s k e f u n d a m e n t f o r e t v æ r d i f æ l l e s s k a b a l l e y d e r e t b i d r a g - r e s s o u r c e r t æ l l e r f r e m - f o r a l d e r o g k ø n. B i d r a g e n e r e g i s t r e r e s i d e t f æ l l e s r e s s o u r c e r e g n s k a b b ø r n o g b ø r n e b ø r n i n æ r h e d e n - s e s o f t e centralt beliggende boliger med arkitektonisk identitet - f.eks. middelstore ejerlejligheder med terrasse søger mod større byer med kulturelle tilbud og benytter sig af det store udvalg af aktiviteter, der findes sådanne steder højteknologisk og fleksibel bolig - videreudvikling af minimalboligen, men boligerne hænger f.eks. ikke på ledige gavle - bygges på steder, hvor der er plads eller hvor det kan betale sig at rive det eksisterende byggeri ned boligen er teknologisk yderst fleksibel med nye IKT er (Informations- og Kommunikationsteknologier) bruger ca 20% af al sin tid i boligen børn og børnebørn bor ikke i nærheden, men ses dog jævnligt vælger aktivitet frem for sted flytter sig fysisk, er verdensborger typisk bosat i transformerede parcelhuse, der er opdelte i to til fem selvstændige enheder som ejer-, lejer- og andelsboliger har ofte en timeshare-bolig i et andet land børn og børnebørn bor i nærheden - ses ofte i de perioder, senioren er hjemme >zapper< mellem DK og omverdenen bruger ca 20% af al sin tid i boligen vigtige ejendele: personlig helbredsalarm, legetøj til børnepasning samt husalarm med fjernstyrring, v i g t i g e e j e n d e l e : r e s s o u r c e r e g n s k a b, f o r s i k - r i n g t i l æ l d r e b o l i g e r i f æ l l e s s k a b e t o g v a n d - r e n s e r! er konstant >online< vigtige ejendele: digitalt rabatkort til kultur, madboks til varer, softwareagent vigtige ejendele: mobil IKT, klippekort til seniorfitness og rejsetaske INSPIRATION: >Bag facaden< - Instituttet for Fremtidsforskning

10 Jeg holder af hverdagen... sø til optimistjoller, lystfiskeri og svømning Parcelhuse samlet i enklaver: kameraovervågning og privat vagtværn ude og inde er klart defineret kvartershus visuel kontakt på tværs af enklaven skaber tryghed både fælles og egen have hverdagsromantikeren INSPIRATION: >Bag facaden< - Instituttet for Fremtidsforskning

11 J e g v i l o g k a n s e l v... oprindelige parcelhusgrundskel kvartershus børnehave delebilstation T r a n s f o r m e r e t p a r c e l h u s - / a n d e l s - b o l i g k v a r t e r : d a n n e r d e t f y s i s k e f u n d a - m e n t f o r e t v æ r d i f æ l l e s s k a b vandrensningsanlæg v æ r d i e r n e k a n v æ r e a l t f r a ø k o l o g i o v e r a f p r ø v n i n g a f n y e f a m i l i e f o r m e r t i l k u n s t fælles urtehave værksted e n s l a g s l a n d s b y m e d t e m a e t > e n s u n d s j æ l i e t s u n d t l e g e m e < D E N L O K A L E H E L T - m e d t i d o g o v e r s k u d INSPIRATION: >Bag facaden< - Instituttet for Fremtidsforskning

12 Livslang læring... T e r r a s s e b y g g e r i med lejligheder fra m2: boliger i centrum ejer lejer andel kvartershus blandede ejerformer højteknologiske og fleksible boliger husbådpladser boligprisen er høj, men teknologien i boligen, beliggenheden og den arkitektoniske identitet i byggeriet er på absolut højeste niveau. vidensakrobaten INSPIRATION: >Bag facaden< - Instituttet for Fremtidsforskning

13 At rejse er at leve... deleparcelhus 3 enheder seperate haver kvartershus parcelhus 1 enhed familiebolig Transfor meret parcelhusk var ter: fælles have offentlig transport eksisterende parcelhuse, som opdeles i 2-5 selvstædige enheder billig lejebolig med egen have - der til timeshare lejlighed i udlandet delebilstation deleparcelhus 3 enheder fælles have Den r ygsæk rejsende INSPIRATION: >Bag facaden< - Instituttet for Fremtidsforskning

14 >Det sociale liv...forskellige former for >person to person-< programmer. Programmer, hvor to personer og eventuelt også deres computere interagerer direkte med hinanden via internettet, måske uden at de indvolverede personer har et nærmere kendskab til hinanden< Citat fra bogen; >Ung teknologi og gamle mennesker - en livsformsbaseret analyse af ældres it-brug< udgivet af Instituttet for Fremtidsforskning

15 KVARTERSHUSET - et fælleshus+ for hele kvarteret FÆLLESHUSET Indeholdende f.eks. hobbyværksteder, gæsteværelser, storkøkken og opholdsrum. Faciliteter der udelukkende er forbeholdt selve seniorbebyggelsen. KVARTERSHUSET ET KVARTERSHUS ER ET UDVIDET FÆLLESHUS - dvs. at det udover at indeholde de traditionelle fællesfaciliteter også indeholder f.eks. småerhverv og andre >hjælpefunktioner< Ved at integrere relevante småerhverv bliver et kvartershus til hele kvarterets ejendom. I stedet for - som det er tilfældet med et fælleshus - kun at være forbeholdt seniorbebyggelsen, kan et kvartershus også benyttes af de omkringliggende boligbebyggelser - på den måde kan >seniorghettodanneler< forhåbentlig undgås. 15

16 ET KVARTERSHUS - noget at være fælles i - noget at være fælles om opholdsrum hobbyværksteder Faciliteter der kun benyttes af beboerne i bebyggelsen. Således vil lokalerne aldrig være beslaglagt af andre beboere fra kvarteret, men altid stå til rådighed for bebyggelsens beboere. Faciliteter der står til rådighed for hele kvarteret gæsteværelser storkøkken gymnastik- /bevægelsesrum småerhverv reception fælles udeophold 16

17 >REJSER & KULTURER< >BØRNEBØRN & -VENNER< Her afholdes ofte rejseforedrag og rejseberetninger, der er foto-mørkekammer til nostalgikerne, digitalt fotoredigeringsværksted og madlavning fra forskellige lande. >HAVE- OG UDELIV< Dette er især mødestedet for seniorer med følge af deres børnebørn eller andre børnevenner og aktiviteterne fastlægges i forhold hertil - f.eks. arrangeres >bytte-legetøj-dage<. >OMSORG & TRYGHED< KVARTERSHUSET skal kunne.....afspejle den forskellighed, fremtidens seniortyper karakteriseres af - dette gøres eksempelvis ved at give lokalområdets kvartershuse forskellige profiler....have blik for stærke såvel som for svage seniorer - skal kunne favne bredt. Kvartershuset for de haveelskende seniorer, der ikke længere har kræfter til at passe egen have - men som fortsat ønsker at have glæde af de grønne fingre på interesseplan. Her lægges ekstra vægt på tryghed for brugerne - der fokuseres især på de ældste seniorer. Dette kvartershus har en høj personalebemanding og sin egen lille minibus. forskellige profiler 17

18 eksempelvis BØRNEBØRN & -VENNER eksempelvis SEJL- & ROKLUB KVARTERSHUS med en ikke-stedsspecifik profil KVARTERSHUS med en stedsspecifik profil De forskellige profiler som kvartershusene skal have, kan være mere eller mindre stedsspecifikke - med andre ord; de kan have relation til deres nærmiljø i større eller mindre omfang. Her har vi opstillet et eksempel på hver af de to yderpunkter i profil-spektret; på den ene fløj er kvartershuset med en ikke-stedsspecifik profil; >BØRNEBØRN & -VENNER<, hvor aktiviteter og arrangementer som oftest foregår indendørs. På modsatte fløj er kvartershuset med en stedsspecifik profil; >SEJL- & ROKLUB<, som qua sin profil er afhængig af sin beliggenhed. Altså kan aktiviteterne i kvartershuset >SEJL- & ROKLUB< ikke foregå i kvartershuset >BØRNEBØRN & -VENNER<, hvorimod det modsatte er muligt. profil-spektrum 18

19 >Fællesskaber. Allerede i dag findes der mange former for fællesskaber på internettet. Netop dets evne til at samle folk, der lever langt fra hinanden, men har en eller anden fælles interesse, er meget karakteristisk for interenettet. Bredbåndsinternettet vil kunne forstærke dette, fordi man vil have mulighed for at kommunikere på flere forskellige måder.< Citat fra bogen; >Ung teknologi og gamle mennesker - en livsformsbaseret analyse af ældres it-brug< udgivet af Instituttet for Fremtidsforskning

20 >DET VIRTUELLE KVARTERSHUS< Samler seniortilbud og skaber forbindelser mellem seniorer på tværs af kvarterer og bydele og giver mulighed for at kontakter kan etableres og interessefællesskaber opstå. It-delen skal derfor være et værktøj, der kan hjælpe med at knytte menneskelige kontakter og ikke en erstatning herfor. På de følgende sider er tankerne bag >DET VIRTUELLE KVARTERSHUS< forsøgt mere konkret illustreret. >www...< en seniorportal 20

21 Adgangen til >DET VIRTUELLE KVARTERSHUS< sker via... BÆRBAR COMPUTER - på familiebesøg, i sommerhuset m.m. PDA OG TELEFON - lille og handy, når man er på farten FLADSKÆRM - hjemme i egen bolig, som TV eller computer STATIONÆR PC - i egen bolig TOUCHSCREEN-SKÆRME - i alle kvartershuse (net)adgang til >det virtuelle kvartershus< 21

22 >Derfor kan vi ikke svare på, om ældre mennesker i dag anvender teknologi. I stedet kan vi svare på, hvordan forskellige ældre mennesker har forskellige muligheder for at integrere informationsteknologien i deres dagligliv. Eller mere præcist, hvordan teknologien kan være en støtte og styrke i udlevelsen af den livsform, man som mennekser bærer med sig - også ind i alderdommen.< Citat fra bogen; >Ung teknologi og gamle mennesker - en livsformsbaseret analyse af ældres it-brug< udgivet af Instituttet for Fremtidsforskning

23 Dette et forslag til en hjemmesideopbygning 1 af >DET VIRTUELLE KVARTERSHUS<. Når man entréer >DET VIRTUELLE KVARTERSHUS< bliver man budt velkommen(1) med en præsentation af >DAGENS AKTIVITETER<(2), og får derefter mulighed for at søge på en bestemt aktivitet(3) eller et specifikt sted(4) for afholdelse af aktiviteter. En 3D-bymodel(5) fungerer som en slags Krakkort, hvor en blinkende prik viser, hvor den søgte aktivitet eller det søgte sted er placeret. Derudover kan man >gå på opdagelse< rundt i byen. 4 6 Feltet >BRUGER TIL BRUGER<(6) giver mulighed for udveksling af tips og idéer mellem brugerne af >DET VIRTUELLE KVARTERSHUS<. >www.det_virtuelle_kvartershus.dk< 23

24 SCENARIE 1 Gennem >DET VIRTUELLE KVARTERSHUS< kommer fire seniorer fra forskellige bydele i kontakt med hinanden og mødes herefter ugentligt om en fælles interesse i kvartershuset ved parcelhusenklaven. transformeret parcelhuskvarter - opdelt i selvstændige enheder transformeret parcelhuskvarter - værdifællesskab terrassebyggeri ved vandet parcelhuse - samlet i enklaver 24

25 SCENARIE 2 Senioren i parcelhuskvarteret får gennem >DET VIRTUELLE KVARTERSHUS< kendskab til en aktivitet, der foregår i sommerhalvåret i kvartershuset ved vandet. På den måde får senioren dyrket en speciel interesse, der kræver faciliteter, som ikke findes hjemme i parcelhuskvarteret. transformeret parcelhuskvarter - opdelt i selvstændige enheder transformeret parcelhuskvarter - værdifællesskab terrassebyggeri ved vandet parcelhuse - samlet i enklaver 25

26 >Organisering af interessegrupper og netværk, lokalt og globalt... Folk med særinteresser, der tidligere var spredte og få kan via internettet samle sig og tale med én stemme og handle, som var de én samlet gruppe.< Citat fra bogen; >Ung teknologi og gamle mennesker - en livsformsbaseret analyse af ældres it-brug< udgivet af Instituttet for Fremtidsforskning

27

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Fremtidens almene bolig i Danmark

Fremtidens almene bolig i Danmark Fremtidens almene bolig i Danmark Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1853 1860 1867

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE Humlebæk v.1 jmdanmark.dk byen ved øresund Humlebæk side 3 JM Danmark, der er en af nordens førende projektudviklere af boliger og boligområder, opfører de kommende

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Fremtidens fællesskaber. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Fremtidens fællesskaber. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Fremtidens fællesskaber Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader på vej fra oase til oasen Dagen som en lang,

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

De usikre! Give me direction!

De usikre! Give me direction! De usikre! Give me direction! Unge, som har tøj, penge, mobil og I- pod Unge, som har ondt i selvværdet Unge, som ikke kan hente støtte derhjemme De får det ikke længere i folkeskolen Hjælp af en voksen,

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn,

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Livsformer og byroller

Livsformer og byroller Livsformer og byroller Plan 09 Aalborg # 1 Plan 09 ekspertseminar 26. maj 2008 i Aalborg Formål Supplerende undersøgelse i Plan 09 projektet for Aalborg Prøve at bruge livsformbegrebet som en synsvinkel

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO INTRO Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO KAREN FEDER Pædagog Uddannet pædagog i år 2000 Arbejdet 5 år som observationspædagog En bred viden om mennesker og

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Ansøgning om tilskud til en Juniorklub i Ollerup.

Ansøgning om tilskud til en Juniorklub i Ollerup. Ollerup d 13/3-11 Ansøgning om tilskud til en Juniorklub i Ollerup. Initiativgruppen bag en juniorklub i Ollerup består af forældre til børn i 1. - 3. klasse på Ollerup friskole, men støttet af forældrebestyrelserne

Læs mere

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Er vores undervisningsaktiviteter en sekundær sag? diskussionsoplæg Windows 8 & Læring De næste 40 minutter 3 indspark

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Hvordan vil vi kommunikere, mødes og innovere i fremtiden anno 2030?

Hvordan vil vi kommunikere, mødes og innovere i fremtiden anno 2030? Hvordan vil vi kommunikere, mødes og innovere i fremtiden anno 2030? TØIs jubileumsfeiring 19. juli 2014 Forskningschef Marianne Lev Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem gunnar.kramp@alexandra.dk Alexandra Instituttet A/S Anvendelsesorienteret forskning Pervasive computing it i alting Viden baseret på den nyeste forskning

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Ejendomsmarkedet og priserne i Østjylland i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d.

Ejendomsmarkedet og priserne i Østjylland i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Ejendomsmarkedet og priserne i Østjylland i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Privat forbrug Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Odense kommunes seniorlivspolitik

Odense kommunes seniorlivspolitik Odense kommunes seniorlivspolitik Indholdsfortegnelse Forord 04-05 Indledning 06-07 Visioner og temaer 08-09 Mennesket - det aktive seniorliv 10-13 Pleje og omsorg 14-17 Byrum og boliger 18-19 Mødet med

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning

Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning Hvem er vi? Dania Regnskab er et dansk selskab, som er beliggende i centrum af København ved Rådhuspladsen. Vi tilbyder udover traditionelle

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Under åben himmel - en bolig og et hjem til hjemløse

Under åben himmel - en bolig og et hjem til hjemløse Under åben himmel - en bolig og et hjem til hjemløse Hjemløshed - problemstilling - en bolig er en menneskeret side 2 I Danmark har enhver borger iht. FN s Menneskerettighedserklærings artikel 25 ret til

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Corporate Membership. Vi tager os af jeres udstationerede medarbejdere. Danes Worldwide

Corporate Membership. Vi tager os af jeres udstationerede medarbejdere. Danes Worldwide Corporate Membership Vi tager os af jeres udstationerede medarbejdere Danes Worldwide Haldor Topsøe A/S er som firma meget glad for medlemskabet af Danes Worldwide. Vores udsendte medarbejdere nyder godt

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE Krumtappen et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 Velkommen Aktivitets - og samværstilbuddet Krumtappen er et 104 tilbud, der drives af Ballerup Kommune. Krumtappen

Læs mere

FREMTIDENS KOLLEKTIVE ÆLDREBOLIGER

FREMTIDENS KOLLEKTIVE ÆLDREBOLIGER FREMTI DENS F FREMTIDENS KOLLEKTIVE ÆLDREBOLIGER F F Kapitel 5 Kapitel 5. Om at bo i et fællesskab Formålet med denne del af processen og skemaet er at skabe fælles forventninger til det at bo i et fællesskab.

Læs mere

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer Seniorbofællesskabet Den 3. Revle Vore valg Vore erfaringer November 2014 Oplægget omfatter Almindeligste fremgangsmåde ved oprettelse af seniorbofællesskaber de seneste 15 år Vores lange forløb i korte

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Dagens aktuelle nyheder om personlig branding!

Dagens aktuelle nyheder om personlig branding! Dagens aktuelle nyheder om personlig branding! Ingenting kommer af ingenting, undtagen lommeuld. De menneskelige love er skrøbelige. Mange lever et helt liv uden at blive opdaget. Storm P.(1882-1949) Personlig

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Danske Naturister i Frederiksberg Svømmehal www.naturister.dk

Danske Naturister i Frederiksberg Svømmehal www.naturister.dk Bestyrelsesmøde den 5. januar 2014 i Deltagere: Helle Kristensen, Laila Qvant, Helge Bøgegaard og Søren Kristensen. Invitation til fællesmøde med DN København Bestyrelsen har modtaget en invitation til

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

På toppen hele arbejdslivet

På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet Vejledning 1 På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet er en aktivitetsrække fyldt med saft og kraft. Aktiviteter til dig i generation plus og fastansat i Fredensborg

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden?

Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden? Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden? DETAILUDDANNELSE - HORSENS 2014 MODUL BESKRIVELSER FORMÅL: I en hård konkurrence situation er det nødvendigt konstant at fokusere på forretningens

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

AFS. ledin & co. + + + 22650 + + + 0893 Sjælland USF B. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO.

AFS. ledin & co. + + + 22650 + + + 0893 Sjælland USF B. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby AFS. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO. Tlf 45 87 55 44 E-mail info@ledin.dk Web www.ledin.dk Navn Vej...................... Nr......... Postnr......

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning Map of the future Innovation Bolig og Beklædning Hvordan navigerer din virksomhed i fremtidens livsstils industri? Kunne det være interessant med et landkort over fremtidens ukendte territorier? Ville

Læs mere

Værd at vide om. seniorbofællesskaber

Værd at vide om. seniorbofællesskaber Værd at vide om seniorbofællesskaber Seniorbofællesskabernes historie Arkitektfirmaet MW Det første seniorbofællesskab i Danmark blev etableret i 1987 i København. Initiativet kom fra ni enlige kvinder,

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere