2. marts 2010 Godkendt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. marts 2010 Godkendt"

Transkript

1 ..... Stikprøve DISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE S ON V I I AF T LSTA DSRAPPORTE I P1 P1 FOR BRSKIKKFD& BYGNINGSSAGKYNDGF Fors i de Revision sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til 3juni2013 Advarsel 2juni2016 Hurtige besigtigelser 23. maj 2012 Advarsel 22. maj 2015 Opfølgning på sanktion 21. september2010 Acceptabel Andet: 3-års rutinekontrol 2. marts 2010 Godkendt 10. marts 2009 Godkendt Stikprøve 16. oktober2007 Påtale 15. oktober oktober2007 Påtale 15. oktober oktober2007 Godkendt Ko ntakto p lys n inger Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Søren Erik Krogh Nordisk Skyttevej nordengnorden Delvist ig (BS) Engineering Aps Ørsted (Mobil) g.dk Syns-og Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et Ejendommen Ejer Navn Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ejend om mens beliggenhed Billedtekst Bygning A - Beboelse Oversigtsbilleder 18.juIi2Ol3lO:18 Sagenlukket

2 Bygning B - Overdækning (udestue) Bygning C - Carport/udhus. Bygning D - Halvtag Sagsforløb Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 01-nov-12 08:31 Udtrukket til kontrol ScanJour journalnr. 01-nov-12 08:31 er tildelt syn- og skønsmand til kontrol 25-feb-13 14:24 Syn- og skønsmand har erklæret sig habil Habilitetserklæring 18. juli :18 Sagen lukket 2

3 25-feb-13 14:24 Syn- og skønsmand har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 15-mar-13 10:00 Kontrolbesøg udført af Syn- og skønsmand 22-mar-13 19:15 Kontrolrapport udarbejdet 27-mar-13 10:16 Høring iværksat 11-apr-13 05:00 s tidsfirst udløb 1 1-apr-13 10:46 Søgt ny deadline: 17. apr apr-13 10:46 Ny deadline for BS kommentar: 17. apr apr-13 10:47 Høring iværksat 17-apr-13 08:36 kommenteret høring 30-apr-13 13:37 Syn- og skønsmand kommenteret høringssvar 03-maj-13 12:49 Kontrolrapport godkendt af NS 13-maj-13 14:11 Indstilling til nævn 24-maj-13 12:46 Indkaldelse til nævnsmøde 03-jun-13 12:59 Sagen lukket af Nævnssekretariatet Indledning Tilstandsrapport for ejendommen Indrapporteret Ejendommen besigtiget Følgende materiale forelå BBR Tidligere tilstandsrapport nr. Energ imærke Andre Der er udført energimærke, samtidig med denne tilstandsrapport. El-tjek udført af bygningsoplysninger autoriseret el-installatør samtidig med besigtigelsen til tilstandsrapport. Plantegning dateret september Byg ningsbeskrivelse Boligtype Enfamilieshus Hustype Typehus Ejendommen Tagets restlevetid Note Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider, kan taget forventes at holde 10 år eller længere. Tabelopslag for tagets restlevetid er baseret på tagbelægningen Nr Bygn Anvendelse Ar Etager ud over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet tagetage Brutto etage areal Brutto etage areal kælder og ni2 total m2 kælder m2 m2 bolig m2 erhverv tagetage i A Beboelse 1971 i i B Overdækning 1971 i C Carport/udhus 1971 i DHalvtag 0 i juli :18 Sagen lukket 3

4 bygninger? Bemærkninger 1. Bygningsdele der er Nej gjort utilgængelige? 2. Bygningsdele, der Ja: AB - Tagfiade, mod nord, var delvist dækket af sne. Carport med fladt tag var delvist dækket af sne ikke kunne besigtiges? under besigtigelsen. Kompost dynge ved østfacade skjuler delvis sokkel/facade. 3. Bemærkninger til Ja: A - Der er ikke konstateret punkterede termoruder, men da synligheden afhænger af bla. termoruder? temperatur og lysforhold, tages der forbehold. 4. Fravalg af sekundære Ja: D - Bygning D er ikke medtaget i denne rapport på grund af begrænset byggeteknisk værdi og i. l ;. ir74i Bygning D skønnes at være brugbar, selvom der kan registreres plasttag med lav taghældning, manglende inddækning mod bygning C, manglende tagrende og manglende afstand mellem beklædning og terræn. 5. Afvigelser fra BBR? Ja: BD - Begrundelse for fejl: BS burde have medtaget denne bygning, da denne er over 4m2 jf. Håndbogen afsnit Samt at begrundelsen for fravalg ikke er tilstrækkelig jf. afsnit i håndboaen. Bygning B er suppleret med facader. Bygningen er ikke opvarmet. Bygning D er ikke medtaget Ii BBR. Arealer er skønnet. 18. juli :18 Sagen lukket 4

5 Bygning A (Beboelse - 198m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning A 1.1 Tagbelægning/rygning K2: Enkelte tegl på den sydvendte tagfiade har mindre kantskader. Note: Karakteren K2 er anvendt da teal Al På tagets sydside kan der i mange tagsten konstateres frostskader, enkelte skader er meget dybe, hvilket bla. kan ses midt på tagfiaden i nederste tagstensrækker. Note: Har karakteren K3, da det skønnes at frostskaderne kan udvikle sig til huller eller være årsag til at tagstenene kan revne. Ved huller og revner er der fare for fugtindtrængning med heraf følgende vandskader på lofter og nedbrydning i træunderlaget. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Mangelfuld beskrivelse og for lav karakter. Al 18. juli :18 Sagen lukket 5

6 1.1 Ingen bemærkninger Tagbelægning/rygning Genereret HS-nr Kontrolrapport status Side 18. juli :18 Sagen lukket 6

7 0 På tagets nordside kan der i mange tagsten konstateres frostskader, enkelte skader er med meget dybe kratere, hvilket bla. kan ses fra taget på carporten. På taget i vestenden er der en enkelt revnet tagsten. Note: Har karakteren K3, da det skønnes at frostskaderne kan udvikle sig til huller eller være årsag til at tagstenene kan revne. Ved huller og revner er der farefor fugtindtrængning med heraf følgende vandskader på lofter og nedbrydning i træunderlaget. Karakter: K3 18. juli :18 Sagen lukket 7

8 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. n er vurderet til 0, da tagfiaden mod nord var delvis dækket af sne jf. pkt. 2 under bemærkninger Ingen bemærkninger Tagbelægning/rygning Beskrivelse at skade/mangel: Der er ikke tilstrækkelig antal tagstensbindere til fastholdelse at tagstenene. På ejendommens opførelsestid var kravet, at der skal være tagstensbindere i hver 5. tagsten. Siden 1987 har kravet været i hver 3. tagsten. Note:Har karakteren K3 da der er fare for stormskader. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet Forholdet er renoveret af forsikringsselskab. Uenig om relevans. Begrundelse og fejlangivelse fastholdes. 18. juli :18 Sagen lukket 8

9 1.5 Udvendigt træværk Ingen bemærkninger ved tag,% Dele af vindskede og stern er nedbrudt, er konstateret ved gavlhjørner mod nordøst, sydøst og sydvest. Karakter: K2 Beorundelse for feil: Forholdet er ikke beskrevet. Den saokvndiae har ikke kommenteret dette punkt. 18. juli :18 Sagen lukket 9

10 1.11 Ventilation K2: Utilstrækkelig ventilation af tagrum. Isoleringen ligger flere steder for tæt ved udhænget. Note: Friskluftarealet bør som minimum være 1:500 del af det bebyggede areal. Manglende ventilation af I. Al Som BS tekst. og som beskrevet kan manglende ventilation medføre risiko for skader på andre bygningsdele. Karakteren bør derfor være K3. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forkert karakter. Ventilation er ganske vist ikke jævnt fordelt, men der er ikke synlige skader som tegn på manglende ventilation. Skadeangivelsen og pointtallet fastholdes. Al Genereret HE-nr Xontrolrapport status Side 18. juli :18 Sagen lukket 10

11 1.16 Bemærkninger til skorsten Ingen bemærkninger Indvendig i tagrum er der tegn på utæthed ved skorstensinddækningen. Note: Ved manglende tætning kan der ved snefygning og stærk slagregn være risiko for vandskader på loft- og vægbeklædning Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet Kontrol af lille utæthed ved skorstensinddækning var som skrevet, og som udtalt af kontrol ikke synlig ved udførelse af tilstansrapport, da der var sne på taget. OK - Skadeangivelsen og pointtallet frafaldes Ydervægge i bygning A 2.1 Facader/gavle Kl: Fugeskade på den østvendte gavl. 18juli :18 Sagen lukket 11

12 2.1 Facader/gavle Revnedannelser i facade ved rulleskifte ved NV hjørne, på vestgavl ved plantekumme. Karakter: Kl Becirundelse for feil: Skaden er ikke beskrevet af BS 18. juli :18 Sagen lukket 12

13 2.1 Facader/ciavle Al Revnedannelser i vestgavl/facade ved vindue samt ved rulleskifte ved Sø hjørne. Karakter: Kl Bearundelse for fejl: Skaden er ikke beskrevet af BS Den sagkyndige har ikke kommenteret deffe punkt. Al 18. juli :18 Sagen lukket 13

14 2.1 Facader/aavle Træbeklædning på gavl mod vest er revnet og er stedvis nedbrudt, især midt på gavl. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Skaden er ikke beskrevet af BS Læmure K2: Pudsskade ved terræn i den vestvendte sokkel. Note: Risiko for opfugtning med efterfølgende frost skader. 3. Vinduer og døre i bygning A 3.1 Døre Kl: Mindre skade på karmtræ ved dør til skarnrum. 3.1 Døre Kl: Mindre skade på indvendig dør. Al Skaden kunne ikke umiddelbart findes. Karakter: Ingen Begrundelse for fejl: Skaderne er ikke stedfæstet med beskrivelse af, hvor skaden bla. kan ses. Al 18. juli :18 Sagen lukket 14

15 3.2 Vinduer K2: r_1_rs_.._.j....._.j _..J.._..J _.._I. L..... fli.l. A_j._I. 1_._._j_. 4geholdelse. Al Vinduesrammen har dybe revnedannelser ved bundrammens hjørnesamlinger og bundrammen har sat sig. Er konstateret ved gavlvindue mod øst. Note: Der er fare for fugtindtrængning med heraf følgende nedbrydninger. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Upræcis stedfæste og omfangsbeskrivelse, da der er tale om et vindue mod øst. Al 18. juli :18 Sagen lukket 15

16 3.2 Vinduer lnqen bemærkninqer Der er stedvis nedbrydning i stuevindue med blyindfattede ruder mod vest, er bl.a.konstateret nederst ved lodposter. Karakter: K2 Bearundelse for feil: Skaden er ikke beskrevet. 18. juli :18 Sagen lukket 16

17 3.3 Fuger Ingen bemærkninger Mørtelfuger omkring vinduer og døre er flere steder revnede og løse og stedvis udfaldne. Kan bla. ses ved fordør, køkkenvindue, bryggersvindue, vinduer mod vest og øst. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Skaden er ikke beskrevet 1B.juIi2Ol3lO:18 Sagenlukket 17

18 I 4. Fundamentlsokler i bygning A 4.2 Sokkel Al Skadebeskrivelse er korrekt, men der mangler stedfæstelse af hvor skaden kan ses, f.eks. ved fortrappe. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Skaderne er ikke stedfæstet med beskrivelse at, hvor skaden bla. kan ses 4.3 Udvendige trapper K2: Enkelte skifertavler i bagtrappe mangler fuld vedhæftning til underlaget. Mindre revne forekommer. Note: Risiko for frostskade Al 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning A 5.0 IB: Ingen bemærkninger Kældre/krybekældre/terr ændæk 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i bygning A 6.1 Gulvkonstruktion/- K2: En del klinker i bryggers mangler fuld vedhæftning til underlaget. Note: Karakteren K2 er anvendt belægning,da skader er konstateret hvor der ikke er stor vandbelastning. Risiko for at klinkerne med tiden kan løsne sig. 18.juIi2Ol3lO:18 Sagenlukket 18

19 6.1 Gulvkonstruktion/- Ingen bemærkninger belæcinin Gulvfliser gæstebadeværelse/bruseniche mangler stedvis fuld vedhæftning til underlaget, er bla. konstateret i bruseniche ved ydervæg, samt et område ved toilet. Note: Der er fare for fugtindtrængning og der kan opstå mug og skimmel i hulrum under fliser, dels yder fliser med mangelfuld vedhæftning ikke en tilstrækkelig vådrumstæt overflade. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Skaden er ikke beskrevet. 18juli :18 Sagen lukket 19

20 I 18. juli :18 Sagen lukket 20

21 6.1 Gulvkonstruktion/- Ingen bemærkninger belægning Gulvfliser i badeværelse mangler næsten overalt fuld vedhættning til underlaget, er konstateret på gulvet mellem skabe, vaskeskabe og bruseniche. Note: Har K3 da gulvet er vådzone. Da fliser med mangelfuld vedhæftning ikke yder tilstrækkelig vådrumstæt overflade, er der fare for fugtindtrængning og der kan opstå mug og skimmel i hulrum under fliser. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Skaden er ikke beskrevet. 18. juli :18 Sagen lukket 21

22 6.2 Vægkonstruktion/ belægning Ingen bemærkninger Vægfliser i gæstebadeværelse ved bruser mangler stedvis fuld vedhæftning til underlaget. Note: Der er fare for fugtindtrængning og dels kan der opstå mug og skimmel i hulrum under fliser, dels yder fliser med mangelfuld vedhæftning ikke en tilstrækkelig vådrumstæt overflade. Karakter: K3 Begrundelse for feil: Skaden er ikke beskrevet. 18. juli :18 Sagen lukket 22

23 6.2 Vægkonstruktion/- Ingen bemærkninger belægning Nederste 2 rækker vægfliser i bruseniche i badeværelse mangler fuld vedhæftning til underlaget. Note: Der er fare for fugtindtrængning og dels kan der opstå mug og skimmel i hulrum under fliser, dels yder fliser med mangelfuld vedhæftning ikke en tilstrækkelig vådrumstæt overflade. Karakter: K3 Bearundelse for feil: Skaden er ikke beskrevet. 6.4 Gulvafløb K2: Gulvafløb under skabselement i bryggers har lavtsiddende skål. Note: Risiko for følgeskader i tilstødende konstruktioner/installationer. Karakteren K2 er anvendt da skader er konstateret hvor der ikke er stor vandbelastning. 6.4 Gulvafløb K3: Alle gulvafløb i badeværelser har afstand mellem rist og skål. Afstand er i badeværelse afdækket af plastrammer. Note: Det skønnes, at risiko for skader er minimeret, men metoden er ikke VA godkendt, altså ikke forskriftsmæssigt udført. 18. juli :18 Sagen lukket 23

24 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning A 7.0 Gulvkonstruktion og IB: Ingen bemærkninger gulve Gulvfliser i forgang mangler stedvis fuld fastklæbning til underlaget, er konstateret ved fordør. Karakter: Kl Beørundelse for fejl: Skaden er ikke medtaaet af BS 18. juli :18 Sagen lukket 24

25 7.0 Gulvkonstruktion og gulve Ingen bemærkninger Gulvfiiser i stue ved brændeovn mangler fastklæbning til underlaget ved de to yderste rækker fliser, der er fugeudfald ved enkelte fliser. Karakter: Kl Becirundelse for fejl: Skaden er ikke medtaciet af BS Den sacikvndicie har ikke kommenteret dette Iunkt. 18. juli :18 Sagen lukket 25

26 8. Indervægge/skillevægge i bygning A 8.1 Indvendige vægge IK1: Mindre pudsskade i skarnrum. 8.1 Indvendige vægge Der er revnedannelser mellem væg og pladeafdækning over vinduer mod syd ved soveværelse og arbejdsværelse. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Skaden er ikke registreret 18juli :18 Sagen lukket 26

27 8.1 Indvendige vægge Beskrivelse at skade/mangel: Der er løstsiddende puds og revnedannelse i indvendig facademur ved Ioftfudadgående hjørne i stue. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Skaden er ikke recistreret Den_sagkyndige_har_ikke_kommenteret_dette_punkt. 9. Lofter/etageadskillelser i bygning A 9.2 Loftbeklædning Kl: Loftbeklædningen i badeværelse mangler fuld befæstigelse i det ene hjørne. 10. Indvendige trapper i bygning A.1 lo.o Indvendige trapper IB: Ingen bemærkninger II 18. juli :18 Sagen lukket 27

28 11. VVS-installationer i bygning A 11.0 VVS-installationer Beskrivelse at skade/mangel: Varmeveksler i bryggers har korrosion og rustansamlinger ved flere rørsamlinger. Note: Har karakteren K3 da der er fare for utætheder med heraf følgende skader. Karakter: K3 Bearundelse for feil: Manalende reaistrerina af BS Karakter K3 er overvurderet. Der er farer for utætheder. Skadeangivelsen og pointtallet fastholdes. 18. juli :18 Sagen lukket 28

29 11.1 Vandinstallationer - - n_bem -- incier Der er fast forbindelse mellem vandsinstallationen og varmeinstallationen for efterfyldning af vand. Dette er kun tilladt, hvis der samtidig er indføjet en kontraventil, der sikrer at der ikke sker tilbageløb til koldtvandsinstallationen. Karakter: K3 Beqrundelse for fejl: Forholdet er ikke nævnt. 18. juli :18 Sagen lukket 29

30 11.3 Afløbsinstallationer I Afløb fra sikkerhedsventil ved varmeveksler skal føres til afløbssystem, hvilket ikke er tilfældet. Underliggende rør og installationer har begyndende rustdannelser. Note: Har karakteren K3, da der er fare for opfugtning/skade på andre bygningsdele. Karakter: K3 Begrundelse for feil: Forholdet er ikke beskrevet. 18. juli :18 Sagen lukket 30

31 11.5 Andet 0 Brændeovn i stuen: ndmuringssten er revnet. Karakter: Kl. Begrundelse for fejl: Overset forhold juli :18 Sagen lukket 31

32 Bygning B (Overdækning - 20m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning B 1.0 Tagkonstruktion/- IB: Ingen bemærkninger belægning/skorsten 2. Ydervægge i bygning B 2.0 Ydervægge Træbeklædning mod øst på udestuen, står helt ned på terræn og bliver opfugtet fra fliserne. Nederste del af beklædningen har begyndende nedbrydning. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Skaden er ikke beskrevet af BS. 3. Vinduer og døre i bygning B 3.2 Vinduer K2: Bundkarme/rammer er opfugtede og med nedbrudt træ. Note: Vinduerne er placeret tæt på terræn. Alder/manglende vedligeholdelse. 18. juli :18 Sagen lukket 32

33 4. Fundament/sokler i bygning B 4.0 Fundament/sokler IB: Ingen bemærkninger 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning B 5.0 IB: Ingen bemærkninger Kældre/krybekældre/terr ændæk 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i bygning B 6.0 Vådrum IB: Ingen bemærkninger (badeværelse, toilet og bryggers) 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning B 7.0 Gulvkonstruktion og IB: Ingen bemærkninger gulve 8. Indervægge/skillevægge i bygning B 8.0 IB: Ingen bemærkninger Indervægge/skillevægge 9. Lofter/etageadskillelser i bygning B 9.0 IB: Ingen bemærkninger Lofter/etageadskillelser 10. Indvendige trapper i bygning B 10.0 Indvendige trapper IB: Ingen bemærkninger 1 1. VVS-installationer i bygning B 11.0 VVS-installationer IB: Ingen bemærkninger III 18.juIi2Ol3lO:18 Sagenlukket 33

34 Bygning C (Carportludhus - 50m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning Tagkonstruktion!- IB: Ingen bemærkninger belægning/skorsten 1.0 Tagkonstruktion!- Ingen bemærkninger belægning/skorsten 0 Beskrivelse at skade/mangel: Tagpaptaget har utilstrækkelig fald til afløb og har vandansamling midt på taget, der er en del dampbuler i tagbelægningen. Note: Har K3 da er fare for at der opståer utætheder ved dampbulerne og ved vandansamlinger er der fare for frostskader og forøget nedbrydning af tagpaptaget. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. n er vurderet til 0 da tagfiaden delvis var dækket af sne jf. pkt. 2 under bemærkninger Ydervægge i bygning C 2.0 Ydervægge IIB: Ingen bemærkninger 18. juli :18 Sagen lukket 34

35 3. Vinduer og døre i bygning C 3.1 Døre Al Dør til depotrum mod øst. Der er nedbrydning og delaminering nederst i dørramme samt nedbrydning nederst i dørkarm. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Skaden er mangelfuld beskrevet. Al 4. Fundament/sokler i bygning C 4.0 Fundament/sokler IB: Ingen bemærkninger 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning C 5.1 Gulvkonstruktion Kl: Mindre ujævnheder i betonpladen. 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i bygning C 6.0 Vådrum IB: Ingen bemærkninger (badeværelse, toilet og bryggers) Genereret HE.nr Kontrolrapport status Side 18. juli :18 Sagen lukket 35

36 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning C 7.0 Gulvkonstruktion og IB: Ingen bemærkninger gulve 8. Indervægge/skillevægge i bygning C 8.0 IB: Ingen bemærkninger Indervægge/skillevægge 9. Lofter/etageadskillelser i bygning C 9.0 IB: Ingen bemærkninger Lofter/etageadskillelser 10. Indvendige trapper i bygning Indvendige trapper IB: Ingen bemærkninger 1 1. VVS-installationer i bygning C 11.0 VVS-installationer IB: Ingen bemærkninger Sammenfatning af huseftersyn - for beboelsesdelen Bygningsdel / installation IB KO Kl K2 <3 UN NOTE i Tagkonstruktion/-belægning/skorsten x 2 x 2 Ydervægge x i i x 3, Vinduer og døre 2 3 x 4. FundamenUsokler x i i x 5 Kældre/krybekældre/terrændæk Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) x 2 i x 7. Gulvkonstruktion og gulve x 8. Indervægge/skillevægge x i 9 Lofter/etageadskillelser X i 10. Indvendige trapper x 11. /NS-installationer x Generelle kommentarer til bygningernes tilstand Beskrivelse Ejendommen er opført i 1971 i tidssvarende materialer. Der forekommer enkelte mangler og skader som skal udbedres, før almindelig vedligeholdelse kan anses for at være tilstrækkelig. Tag over carport/udhus var delvist dækket af sne under besigtigelsen. Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen 0. Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten 0.1 Hvem har bestilt tilstandsrapporten? Dig selv 0.2 Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget af din ejendom? Ja 1. Generelle oplysninger 18. juli :18 Sagen lukket 36

37 - kælder tagstene 1.1 Hvor mange år har du ejet ejendommen? Siden oktober I hvilken periode har du boet på ejendommen? Hele perioden. i 1.2 Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer (feks. Ja, Badeværelse og klinker udskiftet tag, fjernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, bryggers. indretning af bad / toilet i rum, der ikke tidligere har været anvendt hertil, mv.)? Er det sket med bygningsmyndighedernes tilladelse? 1.3 Er bygninger eller dele af bygninger udført helt eller delvist som selvbyg? Nej 1.4 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller nsektskader i: / krybekælder I ventileret hulrum? Ja, Alle tagsten har fået en gummifuge. Nyt loft i stuen. - yder- og indervægge / skillevægge? Nej - vinduer / døre? Nej - lofter I etageadskillelser? Nej - gulve? Nej -tage Nej 2. Tage i 2.1 Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller inddækninger)? Ja, Er forbedret - har fået en gummifuge i 2.2 Er der, eller har der været, skader i / ved skorsten (f.eks. løbesod, revner, Ja, Total renovering af skorsten utætheder eller afskallinger)? efteråret Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb? Nej 2.4 Er adgangen til skunkrum blokeret? Nej, Der er ingen skunk. Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret? 2.5 Er adgangen til tagrum blokeret? Nej 3. Yder- og indervæggelskillevægge 3.1 Er der revner eller andre skader, som er dækket af møbler eller andet inventar? Nej 3.2 Er der fugtpletter eller mug / skimmel, som er dækket af møbler eller andet Nej inventar? 4. Fundamenterlsokler 4.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet i forbindelse med opførelsen? Ved ikke 4.2 Er huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstrafunderet efter opførelsen)? Ved ikke 4.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Ved ikke Er der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport? Nej 5. Kælder I krybekælder I ventileret hulrum 5.1 Er der kælder! krybekælder / ventileret hulrum? Nej 5.2 Er adgangen til krybekælder blokeret? 5.3 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet Nej (ikke gulvafløb)? 5.4 Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen I krybekælderen! Nej ventilerede hulrum? 5.5 Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament? Nej 5.6 Er der en grundvandspumpe? Nej 6. Gulve 6.1 Er der skader (f.eks. revner eller fugtskader) ved de gulve, som er dækket af Nej tæpper, møbler eller andet inventar? 6.2 Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge af skæve Nej gulve? 7. Vinduer og døre 7.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? Nej 7.2 Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (f.eks. vinduer og døre som ikke kan Nej åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er utætte over for nedbør)? 8. Lofterletageadskillelser 8.1 Er der udført nedsænkede lofter (dvs, nyt loft opsat under det gamle)? Ja, Der er sat nye lofter under det gamle soveværelse, 3 værelser og badeværelse i oktober Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 18. juli :18 Sagen lukket 37

38 9.1 Er der, eller har der været, problemer med afløb (feks. stoppede afløbsrør eller Nej opstigende kloakvand)? 9.2 Er der løse / revnede fliser på gulv eller vægge? Nej 10. VVS-installationer 10.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? Nej 10.2 Er dele af VVS-installationerne (dvs. vandinstallationer, varmeanlæg og afløb) Nej udført af personer uden autorisation? 10.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? Nej 10.4 Er der, eller har der været, rørskade på kloak! skjulte rør? Nej 10.5 Er der varmeinstallationer og!ellertermostatventiler, der ikke virker? Nej Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler Bemærkninger Sælger var tilstede Sælger havde ikke udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet Sælgers oplysninger har ikke kunne fremskaffes på grund af Bemærkninger Bygningskonstruktioner 1.0 Tagkonstruktion/-belægning/skorsten A Kommentar Indbyggede tagrender. A Sadeltag A Gitterspær A Taghældning grader A Tagbelægning - Tegl Falstegi. A Skorsten - Muret B Ensidigt fald B Bjælkespær B Taghældning grader B Tagbelægning - Plastplader C Built-up C C C Bjælkespær Taghældning grader Tagbelægning - Tagpap/tagduge 2.0 Ydervæ ge A A A Hulmur Formur - Tegl/kalksandsten Bagmur - Tegl/kalksandsten A Bagmur - Andet; Type: Det skønnes at bagmur er udført af moler B Hulmur Skønnes. B B Formur - Tegl/kalksandsten Bagmur - Tegl/kalksandsten 3.0 Vinduer og døre A B C Træ Træ Træ 4.0 Fundament/sokler A Beton B Beton C Beton 5.0 Kældre/krybekældre/terrændæk i A Terrændæk A Støbt beton A Drænlag/kapillarbrydende lag: Type. Ikke oplyst. Genereret HE-nr Kontrolrapport atatua Side 18. juli :18 Sagen lukket 38

39 B Letbeton Terrændæk B Støbt beton C Terrændæk C Støbt i beton 6.0 Vådrum badeværelse, toilet og bryggers) A A Vægkonstruktioner, uorganisk Gulvkonstruktioner, uorganisk 7.0 Gulvkonstruktion og gulve A Gulv på struer etler bjælker A Klinkegulv på beton Vådrum og entre og foran pejs i stuen.. B Gulv på struer eller bjælker C Andet, Typ Beton. 8.0 lndervæ 9ge/skillevægge A Inder-/skillevægge - I 9.0 Lofter/etageadskillelser A Kommentar Listeloft C Kommentar Trælofter Indvendige trapper A Kommentar I Etplanshus uden trappe VVS-installationer A Fjernvarme A Gulvvarme, Type Vandbaseret. A Vandstop A Andet, Type: Indbygningspejs i stuen. 18, juli :18 Sagen lukket 39

40 Særlige forhold vedrørende vurderingen af tilstandsrapporten Sammentælling med reduktion for ejendommens kompleksitet Aktør Point Beregnet reduktion Ændret reduktion Begrundelse Resultat Syns- og Skønsmand 67 7% ikke angivet ikke angivet % ikke angivet ikke angivet 0 0 7% ikke angivet ikke angivet 0 Syns- og 64 7% ikke angivet ikke angivet 59 Skønsmand Syns- og Skønsmand 0 7% ikke angivet ikke angivet 0 Revisionens usikkerhed Aktør Usikkerhed Kommentar Lav Usikkerheden er lav. Ikke angivet Ikke angivet Lav Usikkerheden er lav Ikke angivet Andre forhold af betydning Aktør øvrige forhold Ingen bemærkninger. 18.juIi2Ol3lO:18 Sagenlukket 40

41 Nævnets afgørelse 18. juli :18 Sagen lukket 41

42 Endelig afgørelse Beskikket bygningssagkyndig 1085 Søren Erik Krogh Nordisk Engineering Aps. Skyttevej Ørsted Dato: 3. juni 2013 J.nr.: Afgørelse - teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den må betegnes som fejlbehæftet på grænsen til alvorligt fejlbehæftet. Det er nævnets afgørelse, at beskikket bygningssagkyndig Søren Erik Krogh tildeles en påtale for fejl i denne tilstandsrapport. Der foreligger en gældende advarsel med udløb den 22. maj 2015, der skal tages i betragtning ved tildeling af sanktion. Det er nævnets afgørelse, at denne advarsel skal skærpe den aktuelle påtale til en advarsel. Sagsfremstilling: Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig Søren Erik Krogh den 11. februar Søren Erik Krogh har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 11. april Kontrolrapporten er udarbejdet af syns- og skønsmand og afsluttet den 3. maj Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 3. juni Søren Erik Krogh, der var underrettet om muligheden for fremmøde, var ikke mødt, men havde fremsendt sine skriftlige bemærk ninger til nævnet (vedhæftet). Begrundelse: Det er nævnets vurdering, at de enkelte fejlangivelser i kontrolrapporten er veldokumenterede, og at afvejningen foretaget i over ensstemmelse med den vejledende vægtskala for alvoren af fejl i tilstandsrapporter samt hidtidig praksis i den tekniske revision. Tilstandsrapporten vurderes samlet set at være fejlbehæftet på grænsen til alvorligt fejlbehæftet, og den kan dermed være misvisende for brugere, der disponerer i tillid til, at de anførte oplysninger er fyldestgørende. Da kontrolrapporten ik ke angiver betydelige fejl over niveau A, er det nævnets afgørelse, at fejlene i tilstandsrapporten kun skal medføre en påtale. Der foreligger en gældende advarsel med udløb den 22. maj 2015, der skal tages i betragtning ved tildeling af sanktion. Denne er vægtet i grænseområdet for en inddragelse, og det er nævnets vurdering, at advarslen skal skærpe den aktuelle påtale til en ad varsel. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt andre oplysninger, som efter nævnets vurdering kan påvirke konklusionen. 18. juli :18 Sagen lukket 42

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og .. Stor.. -. Stikprøve TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16.

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen I I TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium IAfslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd ig (BS) Navn Firma Adresse Telefon

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig 335 Victor Dyrnesli Nielsen Dato: J.nr.: H-ll-00335-0019 fgørelse - teknisk revision af tilstandsrapporten H-1 1-00335-0019:

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket L rir dig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30.

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. august 2018 Kontaktoplysninger

Læs mere

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Beskikket l gkyndig Dato: 25. januar 213 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn

Læs mere

OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE

OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE I I K LG ESG REF OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE Forside Rev is jon sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til. I... I,,..., I....... Kontaktoplysninger Navn

Læs mere

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN I IM OR ESIIKKEDE BYGNINGSAGKYNDIGF Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning

Læs mere

Kontaktoplysninger. Ejendommen

Kontaktoplysninger. Ejendommen . Skrivebordkontrol TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på sanktion 24. juni 2013 Påtale 23. juni

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 27. maj 2013 Advarsel 26. maj 2016 Opfølgning på sanktion

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Jacobsen dresse Byagervej 123 Postnr. 8330 Dato 28-08-2008 By Beder Udløbsdato 28-02-2009 H-08-0-0186 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-751141 Matrikel/Ejerlav: 8Ø Beder By, Beder Internt

Læs mere

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer:

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Vestre Teglgade 10, 4. sal 2450 København SV

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Vestre Teglgade 10, 4. sal 2450 København SV KLAGESAG REF: 13123 Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-14-01005-0007 Opfølgning på sanktion 14. april 2014 Fejlbehæftet (uden sanktion) H-13-01005-0088

Læs mere

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen 1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER DISCIPLINÆR- 00 I UN I I\ VI I P1 1k I I I... MIN IN FOR RFSKIFROE BYRNNGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 25-08-2014 af factum2 aarhus for: Nr Ønløvvej 15 6230 Rødekro Kommunenr./Ejendomsnr.: 580/9184 Matrikel/Ejerlav: 13 NR. ØNLEV, RISE Anvendelse af og

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved. Bagergade 40 B 5700 Svendborg 62216979. 20222745 (Mobil) Ny Munkegade 10 8000 Århus C

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved. Bagergade 40 B 5700 Svendborg 62216979. 20222745 (Mobil) Ny Munkegade 10 8000 Århus C TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 5. februar 2016 Påtale 4. februar 2019 H-13-00667-0147 Opfølgning

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja

Navn Firma Adresse Telefon  Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 28. august 2012 Skrivebordkontrol 27. juli 2011 Opfølgning

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 13. juli 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 13. juli 2012. Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marianne Bech Larsen dresse Spelmanns Toft 53 Postnr. 6720 Dato 08-09-2010 By Fanø Udløbsdato 08-03-2011 H-10-0-0225 Kommunenr./Ejendomsnr. 563-59060 Matrikel/Ejerlav: 112DX Rindby

Læs mere

Huseftersyn. Til dig, der skal købe

Huseftersyn. Til dig, der skal købe for ejendommen Sælger: Ulla & Søren Hansen dresse Greve lle 7 Postnr. 2650 Dato 13-09-2010 By Hvidovre Udløbsdato 13-03-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-23231 Matrikel/Ejerlav: 14LD Hvidovre By, Risbjerg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Janick ndré Navne dresse Hjortespringvej 108 Postnr. 2730 Dato 04-06-2011 By Herlev Udløbsdato 04-12-2011 H-11-0-0072 Kommunenr./Ejendomsnr. 163-18209 Matrikel/Ejerlav: 12S Herlev

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Flemming & Stine Nielsen. By Haderslev. Udløbsdato 15-02-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Flemming & Stine Nielsen. By Haderslev. Udløbsdato 15-02-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Flemming & Stine Nielsen dresse Fjelstrupvej 61 Postnr. 6100 Dato 15-08-2010 By Haderslev Udløbsdato 15-02-2011 H-10-0-0074 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-4436 Matrikel/Ejerlav: 279

Læs mere

Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter. Tilstandsrapport (ikke udfyldt)

Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter. Tilstandsrapport (ikke udfyldt) 4. Tilstandsrapport Side 1 af 1 Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter Tilstandsrapport (ikke udfyldt) 4. Tilstandsrapport Side 1 af 1 4. HEweb system til at udarbejde

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG&

DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG& Beboelse- S RE S Q A F s A DSR A PPORE DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG& Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Starup dresse Lindegade 5F Postnr. 6580 Dato 03-10-2010 By Vamdrup Udløbsdato 03-04-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-254584 Matrikel/Ejerlav: 14DF V. Vamdrup By, Vamdrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Tim Brockway Johansen dresse Tilst Vestervej 39 Postnr. 8381 Dato 27-09-2010 By Tilst Udløbsdato 27-03-2011 H-10-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-499590 Matrikel/Ejerlav: 8H Tilst

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Bjarne Thorlund dresse Bjergegade 74 Postnr. 6870 Dato 20-05-2010 By Ølgod Udløbsdato 20-11-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 573-107727 Matrikel/Ejerlav: 3CD Ølgod By, Ølgod Internt

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjallerup. Udløbsdato 28-10-2010. Lb. nr. H-10-02591-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjallerup. Udløbsdato 28-10-2010. Lb. nr. H-10-02591-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Boet efter Niels R Bøgh dresse Snerlevej 6 Postnr. 9320 Dato 28-04-2010 By Hjallerup Udløbsdato 28-10-2010 H-10-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 810-11178 Matrikel/Ejerlav: 1EG Klokkerholm,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Almind. Udløbsdato 11-10-2011. Lb. nr. H-11-00064-0079. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Almind. Udløbsdato 11-10-2011. Lb. nr. H-11-00064-0079. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: jarne Højrup Nielsen dresse Egevænget 15 Postnr. 6051 Dato 11-04-2011 y lmind Udløbsdato 11-10-2011 H-11-000-0079 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-204041 Matrikel/Ejerlav: 9T lmind y,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 25-08-2011. Lb. nr. H-11-02588-0028. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 25-08-2011. Lb. nr. H-11-02588-0028. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heidi Starck Adresse Stenskovvej 40 Postnr. 4684 Dato 25-02-2011 By Holmegaard Udløbsdato 25-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-7863 Matrikel/Ejerlav: 7AI Fensmark By, Fensmark Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Værløse. Udløbsdato 23-01-2009. Lb. nr. H-08-00371-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Værløse. Udløbsdato 23-01-2009. Lb. nr. H-08-00371-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette Kyvsgaard dresse Poppel lle 22 Postnr. 3500 Dato 23-07-2008 By Værløse Udløbsdato 23-01-2009 H-08-00-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 190-3618 Matrikel/Ejerlav: 316 Hareskov By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Peter Søndergaard Kristensen. By Kolding. Udløbsdato 30-04-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Peter Søndergaard Kristensen. By Kolding. Udløbsdato 30-04-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Peter Søndergaard Kristensen dresse Solsortevej 24 Postnr. 6000 Dato 31-10-2010 y Kolding Udløbsdato 30-04-2011 H-10-0-0107 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-126571 Matrikel/Ejerlav: 101R

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 19-03-2011. Lb. nr. H-10-01977-0127. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 19-03-2011. Lb. nr. H-10-01977-0127. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jens Paulsen dresse Ryes Møllevej 56 Postnr. 6100 Dato 19-09-2010 By Haderslev Udløbsdato 19-03-2011 H-10-0-0127 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-8987 Matrikel/Ejerlav: 518 Sdr. Otting

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Industrivej 53 7620 Lemvig Granlunden 6, 1. 9310 Vodskov

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Industrivej 53 7620 Lemvig Granlunden 6, 1. 9310 Vodskov TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Andet: Stikprøve 31. august 2015 Påtale 30. august 2018 H-14-02378-0029

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen. By Roskilde. Udløbsdato 07-01-2012

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen. By Roskilde. Udløbsdato 07-01-2012 for ejendommen Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen dresse Vor Frue Hovedgade 35 Postnr. 4000 Dato 07-07-2011 By Roskilde Udløbsdato 07-01-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-45693 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Til dig, der skal købe

Huseftersyn. Til dig, der skal købe for ejendommen Sælger: Lotte uhl Larsen og Henrik Larsen dresse Frydenlund Park 12 Postnr. 2950 Dato 20-06-2011 y Vedbæk Udløbsdato 20-12-2011 H-11-00-0213 Kommunenr./Ejendomsnr. 230-011474 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Dorte Nymand dresse Skovvænget 9 Postnr. 4862 Dato 31-05-2011 y Guldborg Udløbsdato 30-11-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-21051 Matrikel/Ejerlav: 19R Soesmarke y, Majbølle Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 03-05-2011. Lb. nr. H-10-02018-0289. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 03-05-2011. Lb. nr. H-10-02018-0289. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nn Sofi Schou dresse Kildemarksvej 42 Postnr. 4700 Dato 03-11-2010 By Næstved Udløbsdato 03-05-2011 H-10-0-0289 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-16311 Matrikel/Ejerlav: 88 Næstved Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vojens. Udløbsdato 23-07-2011. Lb. nr. H-11-02448-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vojens. Udløbsdato 23-07-2011. Lb. nr. H-11-02448-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lars Lei Stokholm dresse Lokesager 15 Postnr. 6500 Dato 23-01-2011 y Vojens Udløbsdato 23-07-2011 H-11-0-0006 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-17125 Matrikel/Ejerlav: 1653 Vojens Ejerlav,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lennart Christensen & boet ef. Susanne Brix-Jensen. By Hvidovre. Udløbsdato 31-07-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lennart Christensen & boet ef. Susanne Brix-Jensen. By Hvidovre. Udløbsdato 31-07-2011 for ejendommen Sælger: Lennart Christensen & boet ef. Susanne Brix-Jensen dresse Dryadevej 26B Postnr. 2650 Dato 31-01-2011 By Hvidovre Udløbsdato 31-07-2011 H-11-0-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-14364

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAG ENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket I is - - ndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Paula Schytt & Richard Kristensen. By Hvidovre. Udløbsdato 23-12-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Paula Schytt & Richard Kristensen. By Hvidovre. Udløbsdato 23-12-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Paula Schytt & Richard Kristensen dresse Rylevej 3 Postnr. 2650 Dato 23-06-2010 By Hvidovre Udløbsdato 23-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-108113 Matrikel/Ejerlav: 9 K vedøre By,

Læs mere

Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter

Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter Scan-jour Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporterne H 05- -0179 og H 06- -0151. Påtalen tildeles i

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 12-12-2011. Lb. nr. H-11-02020-0046. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 12-12-2011. Lb. nr. H-11-02020-0046. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Peter Børge Kisbye Adresse Lille Sandbjerg 9 Postnr. 3210 Dato 12-06-2011 By Vejby Udløbsdato 12-12-2011 H-11-0-0046 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-6345 Matrikel/Ejerlav: 2EZ Hesselbjerg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 13-07-2009. Lb. nr. H-09-02448-0005. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 13-07-2009. Lb. nr. H-09-02448-0005. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Uwe Petersen dresse Kelstruphave 115 Postnr. 6100 Dato 13-01-2009 y Haderslev Udløbsdato 13-07-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-6739 Matrikel/Ejerlav: 31 Kelstrup, Vilstrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 09-11-2011. Lb. nr. H-11-01818-0067. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 09-11-2011. Lb. nr. H-11-01818-0067. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: For Harry Christoffersen dresse Ellekratvej 1D Postnr. 5210 Dato 09-05-2011 y Odense NV Udløbsdato 09-11-2011 H-11-0-0067 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-597238 Matrikel/Ejerlav: 25U

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ------------ --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ---------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 09-------0154

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bo Schou Jørgensen. By Martofte. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bo Schou Jørgensen. By Martofte. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lars o Schou Jørgensen dresse Fynshovedvej 604 Postnr. 5390 Dato y Martofte Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 440-1154 Matrikel/Ejerlav: 18 Martofte y, Stubberup Internt sagsnummer

Læs mere

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS)

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS) TEKNISK RE S O AF T LSTA DSRAPPORTEN OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Frank Scholkman 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lillevangen 7 4600 Køge Dato: 3-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 259-96952 Matr. nr./ejerlav 13hc ØLSEMGLE BY, ØLSEMGLE EBS sagsnr. 47657

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT runo Seneka 1 ES - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Munkeskovvej 3-4690 Dato: 30-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-1749 Matr. nr./ejerlav Årløse Y, Terslev matr. nr 9d, 9h, 9f ES sagsnr. 60350

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 14. august 214 Påtale 13. august 217 Skrivebordkontrol

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Albrektse og Henrik Hansen. By Ølstykke. Udløbsdato 27-11-2009. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Albrektse og Henrik Hansen. By Ølstykke. Udløbsdato 27-11-2009. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke lbrektse og Henrik Hansen dresse Egevej 10 Postnr. 3650 Dato 27-05-2009 By Ølstykke Udløbsdato 27-11-2009 H-09-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9711 Matrikel/Ejerlav: 7TF

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen entredøren indkørsel - - FOR TEKN i SK RE V S i i ON AF T LSTANSRAPPORTEN I - ISCIPIJNÆR OG RSKKKEO& Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader

Læs mere

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de ... Huige.. -. Opfølgning. Opfølgning TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR OG I V I I I P1 FOR RESkKEE BYGNINGSSAGYNDIGE Fors i de Revis jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Ole Hartmann Hede. By Haderslev. Udløbsdato 11-01-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Ole Hartmann Hede. By Haderslev. Udløbsdato 11-01-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Hans Ole Hartmann Hede dresse Solvang 35 Postnr. 6100 Dato 11-07-2011 y Haderslev Udløbsdato 11-01-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-11457 Matrikel/Ejerlav: 4112 Haderslev Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aarup. Udløbsdato 26-11-2011. Lb. nr. H-11-02709-0056. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aarup. Udløbsdato 26-11-2011. Lb. nr. H-11-02709-0056. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kurt Hugo Hansen dresse Skrænten 15 Postnr. 5560 Dato 26-05-2011 y arup Udløbsdato 26-11-2011 H-11-0-0056 Kommunenr./Ejendomsnr. 420-019137 Matrikel/Ejerlav: 3 R Skydebjerg y, arup

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Ole Sahl Nielsen dresse Slagtergade 36 Postnr. 6100 Dato 08-11-2010 y Haderslev Udløbsdato 08-05-2011 H-10-0-0179 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-9478 Matrikel/Ejerlav: 91 Haderslev Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Tina Nyland & Peter Knudsen. By Haderslev. Udløbsdato 07-04-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Tina Nyland & Peter Knudsen. By Haderslev. Udløbsdato 07-04-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Tina Nyland & Peter Knudsen dresse Øsbygade 15 Postnr. 6100 Dato 07-10-2009 y Haderslev Udløbsdato 07-04-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-12445 Matrikel/Ejerlav: 43 Øsby Ejerlav,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 10-08-2011. Lb. nr. H-11-02495-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 10-08-2011. Lb. nr. H-11-02495-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ninna Ingeborg Juul dresse Udsigtshøjen 1 Postnr. 8800 ato 10-02-2011 y Viborg Udløbsdato 10-08-2011 H-11-0-0006 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-111625 Matrikel/Ejerlav: 15ep Overlund

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9071 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tæring i radiator i værelse Skader i murværk under skydedør Revner i vægge

Læs mere

Revis jon sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revis jon sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN DISCIPLiNÆR OG KLAGENÆVNET FOR BOSKIRKEDE BYGNINGSSAGKYNRIGE Forside Revis jon sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haslev. Udløbsdato 30-03-2016. Lb. nr. H-15-02945-0072. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haslev. Udløbsdato 30-03-2016. Lb. nr. H-15-02945-0072. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: oet eft. Per-Ole Egede dresse Munkeskovvej 3- Postnr. 4690 ato 30-09-2015 y Haslev Udløbsdato 30-03-2016 H-15-0-0072 Kommunenr./Ejendomsnr. 320-1749 Matrikel/Ejerlav: 9 Årløse y,

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors ide Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013 Påtale 26. maj 2016 Skrivebordskontrol 8. maj 2008

Læs mere

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen Tilstandsvurdering for ejendommen Sælger Jenny Marie Jensen Adresse Veddingevej 18 Post nr. By 4550 Asnæs Kommunenr./Ejendomsnr. 306 Matrikel/Ejerlav: 3b/ Vedding By, Fårevejle Dato for gennemgang 21.5.2015

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Henrik og Tina Mielke Ravn dresse Zeises Have 2 Postnr. 6100 Dato 20-02-2011 y Haderslev Udløbsdato 20-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-11155 Matrikel/Ejerlav: 1585 Sdr. Otting

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 07-09-2015. Lb. nr. H-15-00365-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 07-09-2015. Lb. nr. H-15-00365-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 07-03-2015 By Bagenkop Udløbsdato 07-09-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Maria og Jens Christian Falck Jensen. By Stenløse. Udløbsdato 22-10-2008

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Maria og Jens Christian Falck Jensen. By Stenløse. Udløbsdato 22-10-2008 for ejendommen Sælger: Rikke Maria og Jens Christian Falck Jensen dresse Søsumvej 10 Postnr. 3660 Dato 22-04-2008 By Stenløse Udløbsdato 22-10-2008 H-08-0-0029 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-7106 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Lindhardt Kristensen. By Silkeborg. Udløbsdato 21-04-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Lindhardt Kristensen. By Silkeborg. Udløbsdato 21-04-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rasmus Lindhardt Kristensen dresse Frederiksberggade 63 Postnr. 8600 Dato 21-10-2015 By Silkeborg Udløbsdato 21-04-2016 H-15-0-0081 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-6977 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et .. Andet TE dnisk RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTE DISCIPLINÆR OG r i v i i i P1 FOR BESKKEO& BYGNINGSSAGYNDIGE Forside Rev is jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Læs mere

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato lafgørelse Gældende til 16. september2013 Advarsel I 15. september2016

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato lafgørelse Gældende til 16. september2013 Advarsel I 15. september2016 beliggenhed -- - - Stikprøve TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DSRAPPORTEN DISCIPIJNÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato lafgørelse Gældende til 16.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Juelsminde. Udløbsdato 06-12-2015. Lb. nr. H-15-00134-0155. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Juelsminde. Udløbsdato 06-12-2015. Lb. nr. H-15-00134-0155. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Helga Dahl dresse Gludvej 63 Postnr. 7130 Dato 06-06-2015 By Juelsminde Udløbsdato 06-12-2015 H-15-00-0155 Kommunenr./Ejendomsnr. 766-12287 Matrikel/Ejerlav: 12C Sønderby By, Glud

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ----------- --------------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporterne

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aars. Udløbsdato 10-03-2016. Lb. nr. H-15-02698-0107. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aars. Udløbsdato 10-03-2016. Lb. nr. H-15-02698-0107. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Orla Lund Knudsen dresse Stærevej 9 Postnr. 9600 Dato 10-09-2015 By ars Udløbsdato 10-03-2016 H-15-0-0107 Kommunenr./Ejendomsnr. 820-16652 Matrikel/Ejerlav: 1 fv Bakgård, ars Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Steffen Morris Floodness. By Ringe. Udløbsdato 30-09-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Steffen Morris Floodness. By Ringe. Udløbsdato 30-09-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Steffen Morris Floodness dresse Rynkebyvej 6 Postnr. 5750 Dato 31-03-2011 y Ringe Udløbsdato 30-09-2011 H-11-00-0047 Kommunenr./Ejendomsnr. 430-15034 Matrikel/Ejerlav: 4 Rynkeby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 06-07-2016. Lb. nr. H-16-02698-0001. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 06-07-2016. Lb. nr. H-16-02698-0001. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Per Lundorff dresse Fyrrehøjen 4 Postnr. 8800 Dato 06-01-2016 By Viborg Udløbsdato 06-07-2016 H-16-0-0001 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-27438 Matrikel/Ejerlav: 15bø OVERLUND BY, SMILD

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Bente & Laurits Børge Pedersen. By Hadsund. Udløbsdato 26-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Bente & Laurits Børge Pedersen. By Hadsund. Udløbsdato 26-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Bente & Laurits Børge Pedersen dresse Kystvejen 209 Postnr. 9560 Dato 26-08-2015 By Hadsund Udløbsdato 26-02-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 846-6345 Matrikel/Ejerlav: 17 ls By, ls Internt

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Martofte. Udløbsdato 07-01-2015. Lb. nr. H-14-00882-0106. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Martofte. Udløbsdato 07-01-2015. Lb. nr. H-14-00882-0106. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Evald Jensen dresse Sømærkevej 65 Postnr. 5390 Dato 07-07-2014 By Martofte Udløbsdato 07-01-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 440-4397 Matrikel/Ejerlav: 3E Nordskov By, Stubberup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Carsten & Rikke Camilla Meilbøg. By Hedehusene. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Carsten & Rikke Camilla Meilbøg. By Hedehusene. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Carsten & Rikke Camilla Meilbøg dresse Stjernedalen 3 Postnr. 2640 Dato 01-12-2014 By Hedehusene Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0217 Kommunenr./Ejendomsnr. 169-82049 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 16-10-2012. Lb. nr. H-12-02674-0048. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 16-10-2012. Lb. nr. H-12-02674-0048. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Per Østergaard dresse Østervænget 28 Postnr. 6710 Dato 16-04-2012 By Esbjerg V Udløbsdato 16-10-2012 H-12-0-0048 Kommunenr./Ejendomsnr. 561-192219 Matrikel/Ejerlav: 6DE Hjerting

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Henrik og Annette Rasmussen. By Næstved. Udløbsdato 05-08-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Henrik og Annette Rasmussen. By Næstved. Udløbsdato 05-08-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Henrik og nnette Rasmussen dresse Heibergsvænge 1 Postnr. 4700 Dato 05-02-2016 By Næstved Udløbsdato 05-08-2016 H-16-0-0025 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-14410 Matrikel/Ejerlav: 13Z

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hinnerup. Udløbsdato 25-03-2016. Lb. nr. H-15-02566-0187. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hinnerup. Udløbsdato 25-03-2016. Lb. nr. H-15-02566-0187. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Erling Kvist ndersen dresse Nørregade 16 Postnr. 8382 Dato 25-09-2015 By Hinnerup Udløbsdato 25-03-2016 H-15-0-0187 Kommunenr./Ejendomsnr. 710-10567 Matrikel/Ejerlav: 13BX Hår By,

Læs mere

DISCIPLINÆR. OG I VI I I FOR aeskik:ede BYGMNGSSAGKYNDGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja

DISCIPLINÆR. OG I VI I I FOR aeskik:ede BYGMNGSSAGKYNDGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTEN DISCIPLINÆR. OG I VI I I FOR aeskik:ede BYGMNGSSAGKYNDGE Forside Rev is ion sove rsig t Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE S ON VI I AF T LSTANDSRAPPORTEN I Oe S(KD YGNNGSSAGYNDIG Fors ide Revisionsoversigt I Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til 24. juni 2013 Påtale 23.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Miljøministeriet, Naturstyrelsen. By Gadstrup. Udløbsdato 02-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Miljøministeriet, Naturstyrelsen. By Gadstrup. Udløbsdato 02-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Miljøministeriet, Naturstyrelsen dresse skhavevej 1, Hastrup Postnr. 4621 Dato 02-03-2015 y Gadstrup Udløbsdato 02-09-2015 H-15-0-0032 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-196099 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere