DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG&

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG&"

Transkript

1 Beboelse- S RE S Q A F s A DSR A PPORE DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG& Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 14. august 2014 Fejlbehæftet (uden sanktion) Stikprøve 9. december 2013 Acceptabel Hurtige besigtigelser 9. august 2012 Acceptabel Hurtige besigtigelser 13. september 2010 Acceptabel Få karakterer 7. august 2009 Godkendt Karakterfordeling 7. januar 2009 Godkendt Stikprøve 16. november2007 Godkendt Andet 1. maj 2007 Godkendt Kontaktoplysninger Bygningssagkynd ig(bs) Syns- og skønsmand Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Nej Ja Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et Ejendom men Ejer Navn Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Nej Ejendom mens beliggenhed Billedtekst Litra A - set fra gadeside Oversigtsbilleder 21. august :54 Sagen lukket

2 Beboelse- Carport/udhus - Overdækning - Drivhus - Litra B - tilbygning - set fra haveside Litra C - set fra gadeside Litra D - set fra haveside Litra E - set fra haveside 21. august :54 Sagen lukket 2

3 Sag sfo ri Øb Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 06-feb-14 11:45 Udtrukket til kontrol ScanJourjournalnr. 06-feb-14 11:45 Bygningssagkyndig er tildelt syn- og skønsmand til kontrol 12-mar-14 14:52 Syn- og skønsmand har erklæret sig habil 12-mar-14 14:52 Syn- og skønsmand har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 19-mar-14 12:00 Kontrolbesøg udført af Syn- og skønsmand 09-maj-14 15:22 Kontrolrapport udarbejdet 20-maj-14 10:56 Kontrolrapport udarbejdet 20-maj-14 12:46 Høring iværksat 05-jun-i 4 04:00 Bygningssagkyndigs tidsfrist udløb io-jun-i4 08:56 Søgt ny deadline: 17. jun i0-jun-i4 08:56 Ny deadline for BS kommentar: i7. iun io-jun-14 08:57 Høring iværksat 14-jun-i 4 12:39 Bygningssagkyndig kommenteret høring 20-jun-i4 15:04 Syn- og skønsmand kommenteret høringssvar 07-jul-i 4 ii: 19 Kontrolrapport godkendt af NS 28-jul-i4 09:09 Indstilling til nævn 06-aug-14 14:26 Indkaldelse til nævnsmøde 14-aug-14 10:42 Sagen lukket af Nævnssekretariatet Indledning Tilstandsrapport for ejendommen Indrapporteret Ejendommen besigtiget 20i4-Oi-28 Følgende materiale forelå BBR Tidligere tilstandsrapport nr. Energimærke Andre bygningsoplysninger Ingen tilgængelig energimærke Bygningstegninger fra Weblager.dk 21. august :54 Sagen lukket 3

4 .. Manglende Tagbelægninger, Rækkehus Bygningsbeskrivelse Boligtype Hustype Ejendommen Rækkehus Rækkehus i etage/med krybekælder og eternitbølgetag Dødsbo Tagets restlevetid Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider, kan bygningens tag (bygning A) forventes at holde højest 5 år. Note Tabelopslag for tagets enkelte dele viser følgende forventede restlevetider Tagbelægning højest 5 år Undertag taget er opført uden undertag lnddæ taget er opført uden inddækning Nr Bygn Anvendelse Ar Etager sct over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet tagetage Brutto etage areal Brutto etage areal kælder og m2 total m2 kælder rn2 m2 bolig m2 erhverv tagetage i A Beboelse i B Beboelsetilbygning C Carport/udhus 1982 I D Overdækning E Drivhus 0 i Fejlangivelse Beskrivelse: Al Som BS har anført under Hustype - i etage/med krybekælder og Bygningssagkyndig eternitbølgetag, og TR har tilføjet + tilbygning m/taghældning Begrundelse for fejl: BS skulle have tilføjet -i-tilbygning mftaghældning i forbindelse beskrivelse af hustypen, hvilket ikke er gjort. Vægtning: korrekt beskrivelse af hustype, laveste vægtes på A-niveau. Det er ofte vanskelig at finde en tilbygning der passer på de faktiske forhold altså med taghældning,_krybekælder eller_ikke,_materialer mv. Der er korrekt, at der ikke altid lige er en hustypebeskrivelse til det hus, man har besigtiget, men det er ikke tilfældet for denne ejendom. Her er faktisk en korrekt hustypebeskrivelse. Al Bemærkninger i. Bygningsdele der er Nej gjort utilgængelige? 2. Bygningsdele, der Ja: ABCD - skotrender,tagrender, inddækninger på taget mv. kan ikke set for sne. ikke kunne besigtiges? Krybekælder er kun set 3 meter fra nedgangsrum pga. manglende kravlehøjde. Der er ikke adgang til loftrum over tilbygning fra Der er faste gulvbelægninger i gang, stuer, værelser og køkken. Gulve herunder er ikke set. 3. Bemærkninger til Ja: AB - Der tages forbehold for evt, punkterede termoruder der ikke var synlige/duggede under termoruder? gennemgangen. Punkterede termoruder / dug viser sig ofte kun ved bestemte vejrligsforhold. 4. Fravalg af sekundære Nej bygninger? 5. Afvigelser fra BBR? ija: DE - Overdækning og drivhus er ikke nævnt i BBR. 21. august :55 Sagen lukket 4

5 Bygning A (Beboelse - 74m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning A 1.1 Ingen bemærkninger Tagbelægning/rygning Fejlangivelse A3 Bygningssagkyndig Beskrivelse: Taget på ejendommen er et ældre bølgeeternittag, som for år tilbage er blevet malerbehandlet. Der ses i rygning to beskadigede rygningsplader. Note: Som tagplader er konstrueret ligger tagplader med dobbeltoverlæg, og de skader, som ses på rygningsplader, vurderes ikke at give nærliggende risiko for fugtindtrængning. Karater: Kl Begrundelse for fejl: BS har ikke beskrevet skaden. Vægtning: Omkostninger til udskiftning af beskadigede rygningsplader ligger under kr og vægtes derfor på midterste A-niveau. Skadet rygning kunne ikke ses for sne (se forbehold i tr side 7). 0 Det er korrekt, at BS har taget et forbehold for sne på taget, derfor frafalder TS denne 0 skadesbeskrivelse. 21. august :55 Sagen lukket 5

6 1.5 Udvendigt træværk Ingen bemærkninger ved tag Fejlangivelse A3 Bygningssagkyndig Beskrivelse: Der registreres kraftig nedbrydning i såvel sternbrædt samt dækbrædt mod gadeside. Karater: K2 Begrundelse for fejl: BS har ikke beskrevet skaden. Vægtning: Omkostninger til udskiftning af nedbrudt sternbrædt og dækbrædt ligger under kr oa væotes derfor oå midterste A-niveau. Råd i udhængstræ kunne ikke ses for sne (se forbehold i tr side 7). 0 Dette forhold kunne registreres ved blot at sætte en stige til tagrende/ udhæng og er ret åbenlyst. Derfor finder TR ikke, at forbeholdet for sne på tag m.m. vil kunne fraskrive BS for ikke at have beskrevet nedbrudt sternbræt og dækbræt. A3 Genereret Hø-nr Kontrolrapport status Side 21. august :55 Sagen lukket 6

7 1.6 Tagrender/tagnedløb Ingen bemærkninger 21. august :55 Sagen lukket 7

8 Fejlangivelse A3 Beskrivelse: Skjult tagrende mod gadeside er helt fyldt op med mos og løvfald, og der ses 2 til 3 cm vand i hele tagrendens længde. Under værelsesvindue til højre for entredør ses udtæthed på den skjulte tagrende. Note: Utæthederne har forårsaget fugtophobning i underliggende udhængslister samt sokkel og murværk. 21. august :55 Sagen lukket 8

9 Bygningssagkyndig Karater: K3 Begrundelse for fejl: BS har ikke beskrevet skaden. Vægtning: Omkostninger for udskiftning af utæt skjult tagrende ligger under kr og vægtes derfor oå midterste A-niveau. Fyldt og utæt tagrender kunne ikke ses for sne (se forbehold i tr side 7). 0 Måske har BS ikke kunnet se uttætheden i selve tagrenden, men de skader, som A3 utætheden har forårsaget (fugt på underliggende murværk), som indikerer utæt tagrende har været tilstede også forbindelse med BS besigtigelse af ejendommen og skulle have været registreret af BS. TR fastholder skadesbeskrivelsen Andet K2: Loftiem er uisoleret og utæt. Note: Dette kan medføre kondens i loftrummet. 21. august :55 Sagen lukket 9

10 115 Andet Ingen bemærkninger 21. august :55 Sagen lukket 10

11 S;n:ogSkønsmand B8 21 august Sagen lukket 11

12 Genereret 21. august :55 HE-nr Kontrolrapport status Sagen lukket Side 12

13 Beskrivelse: Bølgeeternittaget er på et tidspunkt blevet malerbehandlet og i den forbindelse også afrenset inden malerbehandlingen. Ved en besigtigelse i tagrummet kunne der konstateres asbestslam på oversiden af isoleringen i form af lysegrå striber. Note: Asbest kan være sundhedsfarligt, men er her sammenkittet og ikke støvende. Da der ikke er daglig færdsel i tagrummet vurderes risikoen for sundhedsskade overvejende at være teoretisk. Karater: K2 Begrundelse for fejl: BS har ikke beskrevet forholdet. Vægtning: Omkostninger til at fjerne asbestslammet på isoleringen i tagrummet vurderes at kunne udføres for kr og vægtes på midterste B -niveau. 21. august :55 Sagen lukket 13

14 Bygningssagkyndig På grund af snedækket tag, var jeg ikke klar over at taget var afrenset og malerbehandlet, 0 derfor tillagde jeg ikke forholde til at være af betydning. Og i et dødsbo, kan man jo ikke spørge sælger om, hvad det kunne være årsag til granulat lignende rester i loftrummet. Med en lygte I hånden og en besigtigelse i loftrummet ses det tydeligt, at der forekommer B8 asbestslam på overside af isolering i tagrummet. Det kræver ingen yderligere oplysninger fra_evt,_sælger_eller_at_have_besigtiget_taget_for_at_konstatere_dette_forhold. 2. Ydervægge i bygning A 2.0 Ydervægge IS: Ingen bemærkninger 21. august :55 Sagen lukket 14

15 3. Vinduer og døre i bygning A 3.2 Vinduer Ingen bemærkninger 21. august :55 Sagen lukket 15

16 MG) CD CD CD M 0 I CD CC, x 4-., DC 0 DC 0 0 ø DC 0 ø

17 Beskrivelse: Bundgiaslister og sideglaslister p vinduer med gadeside er monteret med ikke rustfrie skruer! søm. Karater: K2 Begrundelse for fejl: BS har ikke beskrevet skaden. Vægtning: Omkostninger for udskiftning af skruer og søm. som er rustangrebet, ligger under kr og vægtes derfor på midterste A-niveau. 21. august :55 Sagen lukket 17

18 Bygningssagkyndig 3.2 Vinduer Ingen bemærkninger Overfladerust på skruehoveder i metal glasliste har jeg skønnet som kosmetisk i et hus fra A 1969 og bygningsdelen har ikke mistes sin funktion. Rust i stjernesøm i vindueskarm kunne jeg under min gennemgang den 27/5 nemt afrense også dette forhold har jeg vurderet til ubetydelig. Det er vinduer fra huset opførelse som ikke er malerbehandlet i mange år, almindelig malerbehandling vil fjerne disse småskader. Inden yderligere bemærkninger - TR fastholder sin vurdering A3 21. august :55 Sagen lukket 18

19 Fejlangivelse A3 21. august :55 Sagen lukket 19

20 :! I 21. august :55 Sagen lukket 20

21 Bygningssagkyndig Beskrivelse: I stort værelse mod gade forekommer der mellem vinduespartier et ventilationsparti. Indvendig låge til dette ventilationsparti er defekt i øverste hængsel. Karater: K2 Begrundelse for fejl: BS har ikke beskrevet skaden. Vægtning: Omkostninger for montering af nyt hængsel vurderes at kunne udføres for under kr og vægtes derfor på midterste A-niveau. Der er kun foretaget stikprøvekontrol af indvendige låger i vinduer. Lågen mod den manglende hængsel, har jeg ikke kontrolleret. 21 august :55 Sagen lukket 21

22 Stikprøvekontrol af vinduers funktion er korrekt, men den omhandlende låge var åben og fremstod, som billedet viser på besigtigelsesdagen. Forholdet var åbenlyst og skulle have været konstateret af BS. TR fastholder sin bemærkning. A3 3.3 Fuger Ingen bemærkninger 21. august :55 Sagen lukket 22

23 Fejla ngivelse A3 Bygningssagkyndig Beskrivelse: Silikonefuger omkring stuevindue med have (mod drivhus) er med revnedannelse og har ikke vedhæftning ind mod murværket. Note: Der gives Kl p.g.a vinduer ikke bliver udsat for regn og vind, da vinduet vender ud mod det mindre drivhus på gavl mod have. Karater: Kl Begrundelse for fejl: BS har ikke beskrevet skaden. Vægtning: Omkostninger for udskiftning at defekt sikikonefuge ligger under kr og vægtes derfor på midterste A-niveau. Fugen har vedhæftning lidt bag forsiden/front. 0 Ingen yderligere bemærkninger. TR fastholder beskrivelsen. A3 21. august :55 Sagen lukket 23

24 3.4 Sålbænke K2: To sålbænkeklinker mod vej er revnet. 4. Fundament/sokler i bygning A 4.0 Fundament/sokler IB: Ingen bemærkninger 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning A 5.0 IB: ngen bemærkninger Kældre/krybekældre/terr ændæk 21. august :55 Sagen lukket 24

25 5.7 Andet Fejlangivelse B8 Beskrivelse: Fra krybekælderlem kan der registeres vand på gulv Ca. ud for, hvor badeværelset er ovenover. Note: Det har ikke været muligt at undersøge forholdet yderligere pga. ringe tilgængelighed i krybekælderen. Forholdet bør undersøges nærmere. Karater: UN Begrundelse for fejl: BS har ikke beskrevet skaden.det vand, som ses på gulvet i krybekælderen kan ses fra krybekælderlemmen og burde have været anført i tilstandsrapport. Da ejendommen også var fraflyffet ved BS s besigtigelse, vurderes forholdet at have været til stede ved BS s besigtigelse af ejendommen Vægtning: Omkostninger og årsagen til vand på krybekældergulv kan ikke vurderes, og som følge heraf vægtes det på midterste B-niveau. 21. august :55 Sagen lukket 25

26 Bygningssagkyndig o 1 fr august Sagen lukket 26

27 Under udarbejdelse af tilstandsrapporten den 28. januar var jeg nede i krybekælderen under lemmen ved hoveddøren, på grund af manglende kravlehøjde kunne jeg dog ikke kravle rundt i krybekælderen og har derfor kun set krybekælderen 3meter fra nedgangshullet (se også forbehold i tr side 7). Under min gennemgang den 27/5 kunne jeg konstater overfladefugt på gulvet længere inde i krybekælderen samtidig var der fugt/vanddråber på undersiden af loftisoleringen samt på rør ved lem og mug på træplade på gulv under lem, dette er ikke beskrevet i revisors kontrolrapport og fugten har angiveligt udviklet sig siden han var der og derfor også fra jeg udarbejde tilstandsrapporten til revisor var i krybekælderen. I alle tilfælde så det ikke sådan ud, da jeg udarbejdede min tilstandsrapport den 28januar 2014 (se foto som jeg har taget den 27/5). Der var en rigtig fugtig kælderlugt som jeg 21august :55 Sagen lukket 27

28 helt sikkert ville have bemærket sammen med overstående forhold. Overstående forhold har jeg meddelt bobestyrer som har anmeldt fugtskaden til forsikrinasselskabet oa der er fundet utæt fiernvarmerør lænaere inde i krvbelælder. Det er TR s vurdering, at der ikke er sket de store ændringeraf krybekælderen fra TR s besigtigelse og frem til, BS besigtiger ejendommen igen d. 27. maj. De billeder, som BS nu fremviser fortæller jo ikke hvorvidt fugten på krybekældergulvet har forekommet ved BS s første besigtigelse eller den ikke har. Det er IKKE nødvendigt at kravle ind i krybekælderen for at konstatere vandet på krybekældergulvet, men det kan ses fra krybekælderlem. Det er TR s vurdering, at der også forekom vand på gulvet i forbindelse med BS s besigtigelse af ejendommen og fastholder derfor skadebeskrivelsen. B8 21. august :55 Sagen lukket 28

29 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i bygning A 6.3 Fuaer Fejlangivelse B8 Beskrivelse: Ved overgang gulv og væg i bruseniche ses flisefuge af være defekt og med revnedannelse. Note: Når der er defekte fuger i vandbelastede områder (bruseniche) i badeværelse, er der stor risiko for fugtskader i de underliggende gulvkonstruktoner. Med henvisning til skadesbeskrivelse vedr, vand på krybekælderguiv kan årsagen til dette vand skyldes de defekte fuger i brusenichen. Forholdet bør undersøge nærmere. Karater: UN BS har ikke beskrevet skaden. Vægtning: Omkostninger for opretning at defekt fuge i bruseniche vurderes at kunne udføres for under kr men henset til de følgeskader de dårlige fuger har medført (vand på krybekældergulv), løftes forholdet derfor op B-niveau, 21. august :55 Sagen lukket 29

30 Bygningssagkyndig Flisefuger slipper vedhæftning i hjørne, under min gennemgang den 27/5 kunne 0 konstateres at fugen var fastsiddende og der kunne ikke konstateres gennemgående revner længere ned bag fugen ellere ned i betondækket. Skaden kan ikke medføre de aktuelle fugtproblemer i krybekælderen, huset har jo heller ikke været i brug i længere tid. Under udarbejdelse af tilstandsrapporten skønnede jeg fugen for tæt uden risiko for svigt indenfor overskuelig tid. TR fastholder skadesbeskrivelse og finder grundlæggende ikke BS s vurdering af de defekte_fuger_i_brusenichen_korrekt. 6.5 Fald mod gulvafløb K2: Der er ringe / ingen fald på gulv i hjørne af bruseniche. Note: Manglende fald på gulv til gulvafløb, kan_medføre_kalkaflejringer_på_gulv_samt_gener_i_daglig_brug. B8 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning A 7.2 Belægninger K2: Gulv ved dør på værelse er itu /giver efter ved personlast (under tæppe). 8. Indervægge/skillevægge i bygning A 8.0 IB: Ingen bemærkninger Indervægge/skillevægge 9. Lofter/etageadskillelser i bygning A 9.0 IB: Ingen bemærkninger Lofter/etageadskillelser I 1. VVS-installationer i bygning A 11.1 Vandinstallationer Kl: Der mangler afløb fra overtryksventil ved veksler i bryggers. II 21. august :55 Sagen lukket 30

31 11.1 Vandinstallationer Fejlangivelse A3 Beskrivelse: Ved stophane i bryggers ses der kraftig tæring på vandrør. Note: Tæringen ved stophanen vil kunne forårsage lækage og vandskade i bryggers. Karater: K3 BS har ikke beskrevet skaden. Vægtning: Omkostning for udskiftning aftæretvandrør ligger under kr og vægtes derfor på midterste A-niveau. Bygningssagkyndig Under min gennemgang den 27/5 kunne jeg uden særlig værktøj, afrense overfladerust på kugleventil (se foto). Det er typisk ir/rust som forekommer, hvor to forskellige metalgrupper er sammensat. Under udarbejdelse af tilstandsrapporten skønnede jeg forholdet som kosmetisk og uden betydning for bygningsdelens funktion. 21. august :55 Sagen lukket 31

32 Det billede, som BS fremsender er ikke taget fra den sammen vinkel af røret og viser derfor ikke undersiden af røret, hvor TR kunne konstatere korrosion på røret. BS skulle have beskrevet korrosionen på vandrøret. Derfor fastholde TR A3 Fejlangivelse A3 Bygningssagkyndig Beskrivelse: Til højre for entredør ses vandrer ført igennem ventilationsrist i sokkel til udensdørshane. Opsætning af udendørshane vurderes ikke at være udført af aut. installatør. Note: Det ses ikke muligt at lukke for vandet til udendørshane eller anden frostsikring, og der er stor risiko for frostsprængninger, med dertil følgende vandskader. Karater: K3 Begrundelse for fejl: BS har ikke beskrevet skaden. Vægtning: Omkostning for frostsikring og korrekt opsætning af udendørshane ligger under kr og vægtes derfor på midterste A-niveau. Ved simpel afprøvning af udendørs vandhanen kan det konstateres, at der ikke er 0 vandtryk på samtidig med, at der er vandtryk på indvendig haner. Det må derfor være muligt,_at_lukke_eller_andet_sted_i_huset_(evt,_i_krybekælder). Vi har stadig med en åbenlys ikke lovlig vandinstallation at gøre her, som burde have været registreret af BS. TR fastholder skadesbeskrivelsen. A3 21. august :55 Sagen lukket 32

33 Bygning B (Beboelse - tilbygning - 19m2) 21. august :55 Sagen lukket 33

34 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning B 1.1 Ingen bemærkninger Tagbelægning/rygn ing Genereret FIE-nr Kontrolrapport status Side 21. august :55 Sagen lukket 34

35 Fejlangivelse N - C15 ; -. -.)_:. % ç. - -., k - -:s ø - zç _ I!/ii1iIUiiIibir 1 1% - % % % q-r-,-j : 21. august :55 Sagen lukket 35

36 Genereret 21. august :55 HE-nr Kontrolrapport status Sagen lukket Side 36

37 1984. b,. -,.z.- -.:- L., - Bygningssagkyndig Beskrivelse: Taget over sidebygningen er et bølgeeternittag, som er under kraftig nedbrydning. Note: Det vurderes, at taget på sidebygningen er oplagt i forbindelse med sidebygningen er opført - Tagplader er eternittagplader, produceret uden asbest, og i den den periode (1984 til 1988) var det kendt, attagpladerne blev nedbrudt væsentlig hurtigere end forventet. Som tagpladerne forefindes, er der stor risiko for, at der forekommer udtærheder. Karater: K3 Begrundelse for fejl: BS har ikke beskrevet skaden. Vægtning: Omkostningerne for udskiftning aftaget på sidebygningenn vurderes at kunne udføres for kr og bør som følge heraf vægtes på midterste C-niveau. Det er normal praksis for bygningssagkyndige, at besigtigelse aftaget kræver skærpet opmærksomhed, - og her har BS svicjtet som ekspert, on derfor skæroes væaten til C15. Nedbrudte tagplader kunne ikke ses under min gennemgang den 28. januar på grund af snedække (se forbehold i TR side 7). Der må godt nok have ligget meget sne på taget, for de skader, som ses på denne del af 0 taget, er så åbenlyse, at de også ville have været mulige at konstatere hvis bare et lille stykke tag havde været mulig at besigtige, men det kræver, at man sætter en stige til tagrende, kravler op på den og ser på tagbelægningen, også selv om der er taget forbehold for sne. Det tror jeg ikke BS har gjort. BS har taget et forbehold for sne på taget, derfor frafalder TR denne skadesbeskrivelse. 1.5 Udvendigt træværk K2: Der er råd i vindskede mod nabo. ved tag 2. Ydervægge i bygning B 2.0 Ydervægge IB: Ingen bemærkninger 21 august :55 Sagen lukket 37

38 3. Vinduer og døre i bygning B Vinduer og døre IB: Ingen bemærkninger 4. Fundament/sokler i bygning B 4.0 Fundamentlsokier IB: Ingen bemærkninger 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning B 7.0 Gulvkonstruktion og IB: Ingen bemærkninger gulve 9. Lofter/etageadskillelser i bygning B 9.0 IB: Ingen bemærkninger Lofter/etacieadskillelser 21. august :55 Sagen lukket 38

39 Bygning C (Carport/udhus - 36m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning Tagfald K3: Der er ikke tilstrækkelig tagfald for bølgeeternitplader. Note: Dette kan medføre indsivning af fugt i pladeoverlæg. 1.5 Udvendigt træværk 1(2: Der er råd i stern ved tagrende mod indgang. ved tag 2. Ydervægge i bygning Facader/gavle K2: Der er råd i beklædning om port og mod nabo. 3. Vinduer og døre i bygning Døre 1(2: Dererrådiportplade. 21. august :55 Sagen lukket 39

40 Bygning 0 (Overdækning - 25m2) 21, august :55 Sagen lukket 40

41 I 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning D 1.2 Tagfald Fejlangivelse I. B8 Bygningssagkyndig Beskrivelse: PVC-tag over udestue ses der lunkedannelse. Note: Hvor der forekommer lunkedannelse på PVC-tag over udestue, ses der blank vand. Karater: K2 Begrundelse for fejl: BS har ikke beskrevet skaden. Vægtning: Omkostninger for udskfitning PVC tagplader på udestuen ligger mellem kr og kr oa væates oå midterste B-niveau. Lunkedannelse på overdækning kunne ikke ses for snedække (se forbehold i TR side 7). 0 Her kan BS ikke fraskrive sit ansvar, med henvisning til at der er taget forbehold for sne på taget. Lunkerne på taget kan også registrere indvendig fra. TR fastholder skadebeskrivelsen. 1.3 K3: Tag / inddækning mod hovedhuset og taget er utæt. Note: Der kan ses fugt på underside af lægter Skotrender/inddækninge mv. B8 21. august Sagen lukket 41

42 1.5 Udvendigt træværk K2: Der er råd i vindskede over drivhus. ved tag Fejlangivelse A3 Bygningssagkyndig Beskrivelse: Vindskede på udestue forekommer med råddannelse endestykket. Karater: K2 Begrundelse for fejl: BS har ikke beskrevet skaden. Vægtning: Omkostninger for udskfitning af nedbrudt vindskede på udestuen ligger under kr og vægtes på midterste A-niveau. Skaden er beskrevet på side 10 tilstandsrapporten. 0 Hvis BS blot havde sat sin stige til udestuetaget, så have BS også registreret råddannelsen i vindskeden. TR finder ikke, at et forbehold for sne gennerelt fraskriver BS for at skadeabeskrive så åbenlyse forhold. TR fastholder skadebeskrivelsen. A3 2. Ydervægge i bygning D 2.0 Ydervægge IB: Ingen bemærkninger II 21. august :55 Sagen lukket 42

43 I - kælder - yder- - vinduer Bygning E (Drivhus - 8m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning E 1.0 Tagkonstruktion!- IB: Ingen bemærkninger belægning/skorsten 2. Ydervægge i bygning E 2.0 Ydervægge IB: Ingen bemærkninger 3. Vinduer og døre i bygning E Vinduer og døre IB: Ingen bemærkninger Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen 0. Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten 0.1 Hvordan fandt du den bygningssagkyndige? Hvis på anden vis, angiv hvilken. 0.2 Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget af din ejendom? 1. Generelle oplysninger 1.1 Hvor mange år har du ejet ejendommen? hvilken periode har du boet på ejendommen? 1.2 Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer (f.eks. udskiftet tag, fjernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, indretning af bad / toilet i rum, der ikke tidligere har været anvendt hertil, mv.)? Er det sket med bygningsmyndighedernes tilladelse? 1.3 Er bygninger eller dele af bygninger udført helt eller delvist som selvbyg? 1.4 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i: 2. Tage / krybekælder / ventileret hulrum? og indervægge / skillevægge? / døre? - lofter / etageadskillelser? - gulve? -tage 2.1 Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller inddækninger)? 2.2 Er der, eller har der været, skader i / ved skorsten (f.eks. løbesod, revner, utætheder eller afskallinger)? 2.3 Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb? 2.4 Er adgangen til skunkrum blokeret? Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret? 2.5 Er adgangen til tagrum blokeret? 3. Yder- og indervæggelskillevægge 3.1 Er der revner eller andre skader, som er dækket af møbler eller andet inventar? 3.2 Er der fugtpletter eller mug / skimmel, som er dækket af møbler eller andet inventar? 4. Fundamenterlsokler 4.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet i forbindelse med opførelsen? 4.2 Er huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstrafunderet efter opførelsen)? Geriereret HE-nr Kontrolrapport status Side 21 august :55 Sagen lukket 43

44 4.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Er der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport? 5. Kælder I krybekælder I ventileret hulrum 5.1 Er der kælder / krybekælder / ventileret hulrum? 5.2 Er adgangen til krybekælder blokeret? 5.3 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet (ikke gulvafløb)? 5.4 Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen / krybekælderen / ventilerede hulrum? 5.5 Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament? 5.6 Er der en grundvandspumpe? 6. Gulve 6.1 Er der skader (f.eks. revner eller fugtskader) ved de gulve, som er dækket af tæpper, møbler eller andet inventar? 6.2 Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge af skæve gulve? 7. Vinduer og døre 7.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? 7.2 Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (feks. vinduer og døre som ikke kan åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er utætte over for nedbør)? 8. Lofterletageadskillelser 8.1 Er der udført nedsænkede lofter (dvs, nyt loft opsat under det gamle)? 9. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 9.1 Er der, eller har der været, problemer med afløb (f.eks. stoppede afløbsrør eller opstigende kloakvand)? 9.2 Er der løse / revnede fliser på gulv eller vægge? 10. VVS-installationer 10.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? 10.2 Er dele af VVS-installationerne (dvs. vandinstallationer, varmeanlæg og afløb) udført af personer uden autorisation? 10.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? 10.4 Er der, eller har der været, rørskade på kloak / skjulte rør? 10.5 Er der varmeinstallationer og / eller termostatventiler, der ikke virker? 11. VVS-installationer Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler Bemærkninger Sælger var ikke tilstede Sælger havde ikke udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet Sælgers oplysninger har ikke kunne fremskaffes på grund af Bemærkninger Ejendommen sælges som et dødsbo, sælgeroplysningsskemaet er derfor ikke besvaret. II 21. august :55 Sagen lukket 44

45 0 CD -I CD CD CO CD ø CD w 1< CD 0 CD 03 Én Én 0 Cl, (n WO DC 0 ø DC ø 0) CD

46 IE;-13- CD CD H G) CD CD ø CD 0 cn; DCC ø 0 ø DC c ø

47 Særlige forhold vedrørende vurderingen af tilstandsrapporten Sammentælling med reduktion for ejendommens kompleksitet Aktør Point Beregnet reduktion Ændret reduktion Begrundelse Resultat Skønsrnafld 75 15% 15% Reduktionen på 63 sammentællingen er ændret fra 2% (udregnet at programmet) til 15% hvilket svare til husets kompleksitet og alder Bygningssagkyndig 0 2% ikke angivet ikke angivet 0 Bygningssagkyndig 0 2% ikke angivet ikke angivet 0 Søflsrn 0afld 57 15% 15% Reduktionen på 48 sammentællingen er ændret fra 2% (udregnet af programmet) til 15% hvilket svarer til husets kompleksitet og alder. Syns- og Skønsmand 0 2% ikke angivet ikke angivet 0 Revisionens usikkerhed Aktør Usikkerhed Kommentar Bygningssagkyndig Bygningssagkyndig Lav Ikke angivet Ikke angivet Lav Ikke angivet Ejendommen er et rækkehus, som fremstår uden møbler og let tilgængelig. Bygningen er opført i kendte byggematerialer og i en alm. byggeskik fra 70érne. Ingen yderligere bemærkninger. Andre forhold af betydning Aktør Bygningssagkyndig Bygningssagkyndig øvrige forhold Ingen bemærkninger Jeg kan ikke forstår, at kontrolrapporten medtager skader og forhold jeg ikke kunne se under udarbejdelse af tilstandsrapporten og som der er taget forbehold for i tilstandsrapporten. BS har taget forbehold for sne på taget m.m., men flere af de skader, som er beskrevet i og omkring taget i denne tekniske revision, ville BS have kunnet kostatere, hvis der blot var sat en stige til taget. BS har taget forbehold for, at krybekælder kun er besigtiget fra krybekælderlem og 3 meter ind i krybekælder. Det fugt, som TR anfører denne tekniske revsion har været mulig at registere fra krybekælderlem. 21. august :55 Sagen lukket 47

48 21. august :55 Sagen lukket 48

49 Nævnets afgørelse 21 august :55 Sagen lukket 49

50 Dato: 13. august 2014 J.nr.: XX Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten XX Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten XX er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn et sådant omfang, at den må betegnes som fejibehæftet grænseområdet for acceptabel. Det er nævnets afgørelse, at den tekniske revi sion afsluttes med prædikatet Fejlbehæftet uden sanktion. Sagsfremstilling: Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig xx den 29. januar XX har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. juni Kontrolrapporten er udarbejdet af syns- og skønsmand XX og afsluttet den 7. juli Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde 11. august2014. XX med bisidder XX havde foretræde under behandlingen af sin sag og fremkom med bemærk ninger det væsentlige som en uddybning og fotodokumentation af sine kommentarer til den foreløbige kontrolrapport (fotos vedhæftet). Begrundelse: Det er nævnets vurdering, at de enkelte fejlangivelser i kontrolrapporten bortset fra nedenstående er veldokumenterede, og at af vejningen er foretaget overensstemmelse med den vejledende vægtskala for alvoren af fejl i tilstandsrapporter, samt hidtidig praksis i den tekniske revision. Nævnet har revurderet følgende fejlangivelser i kontrolrapporten: Under punkt 3.2 bygning A frafaldes fejlangivelsen A3, da det ikke findes godtgjort, at forholdet var konstaterbart ved besigtigel sen. Under punkt 5.7 bygning A frafaldes fejlangivelsen B8, da det ikke findes godtgjort, at forholdet var konstaterbart ved besigtigel sen. Under punkt 6.3 bygning A reduceres fejlens vægt B8 til A3, da følgeskaderisikoen ved den defekte fuge vurderes af mindre om fang, og ikke kan godtgøres at være årsag til vand i krybekælder. Under punkt 2.3 bygning D frafaldes fejlangivelsen B8, da den bygningssagkyndige under fremmødet godtgjorde for nævnet, at lunkerne i plasttaget ikke kunne konstateres indefra, da de var skjult bag et solgardin. Under punkt 1.5 bygning D frafaldes fejlangivelsen A3, da skaden er beskrevet i tilstandsrapporten under samme punkt. Tilstandsrapporten XX vurderes samlet set at være fejlbehæftet i grænseområdet for acceptabel, og den kan der med i mindre omfang være misvisende for brugere, der disponerer i tillid til at de anførte oplysninger er fyldestgørende. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt andre oplysninger, som efter nævnets vurdering kan påvirke konklusionen. 21, august :55 Sagen lukket 50

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Beskikket l gkyndig Dato: 25. januar 213 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn

Læs mere

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN I IM OR ESIIKKEDE BYGNINGSAGKYNDIGF Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning

Læs mere

Kontaktoplysninger. Ejendommen

Kontaktoplysninger. Ejendommen . Skrivebordkontrol TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på sanktion 24. juni 2013 Påtale 23. juni

Læs mere

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer:

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen I I TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium IAfslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd ig (BS) Navn Firma Adresse Telefon

Læs mere

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen 1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER DISCIPLINÆR- 00 I UN I I\ VI I P1 1k I I I... MIN IN FOR RFSKIFROE BYRNNGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og .. Stor.. -. Stikprøve TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16.

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 27. maj 2013 Advarsel 26. maj 2016 Opfølgning på sanktion

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved. Bagergade 40 B 5700 Svendborg 62216979. 20222745 (Mobil) Ny Munkegade 10 8000 Århus C

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved. Bagergade 40 B 5700 Svendborg 62216979. 20222745 (Mobil) Ny Munkegade 10 8000 Århus C TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 5. februar 2016 Påtale 4. februar 2019 H-13-00667-0147 Opfølgning

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 25-08-2014 af factum2 aarhus for: Nr Ønløvvej 15 6230 Rødekro Kommunenr./Ejendomsnr.: 580/9184 Matrikel/Ejerlav: 13 NR. ØNLEV, RISE Anvendelse af og

Læs mere

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30.

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. august 2018 Kontaktoplysninger

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig 335 Victor Dyrnesli Nielsen Dato: J.nr.: H-ll-00335-0019 fgørelse - teknisk revision af tilstandsrapporten H-1 1-00335-0019:

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket L rir dig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

2. marts 2010 Godkendt

2. marts 2010 Godkendt ..... Stikprøve DISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE S ON V I I AF T LSTA DSRAPPORTE I P1 P1 FOR BRSKIKKFD& BYGNINGSSAGKYNDGF Fors i de Revision sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 13. juli 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 13. juli 2012. Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE

OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE I I K LG ESG REF OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE Forside Rev is jon sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til. I... I,,..., I....... Kontaktoplysninger Navn

Læs mere

Revis jon sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revis jon sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN DISCIPLiNÆR OG KLAGENÆVNET FOR BOSKIRKEDE BYGNINGSSAGKYNRIGE Forside Revis jon sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Jacobsen dresse Byagervej 123 Postnr. 8330 Dato 28-08-2008 By Beder Udløbsdato 28-02-2009 H-08-0-0186 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-751141 Matrikel/Ejerlav: 8Ø Beder By, Beder Internt

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 14. august 214 Påtale 13. august 217 Skrivebordkontrol

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Starup dresse Lindegade 5F Postnr. 6580 Dato 03-10-2010 By Vamdrup Udløbsdato 03-04-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-254584 Matrikel/Ejerlav: 14DF V. Vamdrup By, Vamdrup Internt

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Vestre Teglgade 10, 4. sal 2450 København SV

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Vestre Teglgade 10, 4. sal 2450 København SV KLAGESAG REF: 13123 Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-14-01005-0007 Opfølgning på sanktion 14. april 2014 Fejlbehæftet (uden sanktion) H-13-01005-0088

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja

Navn Firma Adresse Telefon  Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 28. august 2012 Skrivebordkontrol 27. juli 2011 Opfølgning

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Industrivej 53 7620 Lemvig Granlunden 6, 1. 9310 Vodskov

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Industrivej 53 7620 Lemvig Granlunden 6, 1. 9310 Vodskov TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Andet: Stikprøve 31. august 2015 Påtale 30. august 2018 H-14-02378-0029

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bo Schou Jørgensen. By Martofte. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bo Schou Jørgensen. By Martofte. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lars o Schou Jørgensen dresse Fynshovedvej 604 Postnr. 5390 Dato y Martofte Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 440-1154 Matrikel/Ejerlav: 18 Martofte y, Stubberup Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Bjarne Thorlund dresse Bjergegade 74 Postnr. 6870 Dato 20-05-2010 By Ølgod Udløbsdato 20-11-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 573-107727 Matrikel/Ejerlav: 3CD Ølgod By, Ølgod Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Janick ndré Navne dresse Hjortespringvej 108 Postnr. 2730 Dato 04-06-2011 By Herlev Udløbsdato 04-12-2011 H-11-0-0072 Kommunenr./Ejendomsnr. 163-18209 Matrikel/Ejerlav: 12S Herlev

Læs mere

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato lafgørelse Gældende til 16. september2013 Advarsel I 15. september2016

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato lafgørelse Gældende til 16. september2013 Advarsel I 15. september2016 beliggenhed -- - - Stikprøve TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DSRAPPORTEN DISCIPIJNÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato lafgørelse Gældende til 16.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marianne Bech Larsen dresse Spelmanns Toft 53 Postnr. 6720 Dato 08-09-2010 By Fanø Udløbsdato 08-03-2011 H-10-0-0225 Kommunenr./Ejendomsnr. 563-59060 Matrikel/Ejerlav: 112DX Rindby

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ------------ --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ---------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 09-------0154

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 25-08-2011. Lb. nr. H-11-02588-0028. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 25-08-2011. Lb. nr. H-11-02588-0028. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heidi Starck Adresse Stenskovvej 40 Postnr. 4684 Dato 25-02-2011 By Holmegaard Udløbsdato 25-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-7863 Matrikel/Ejerlav: 7AI Fensmark By, Fensmark Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 09-11-2011. Lb. nr. H-11-01818-0067. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 09-11-2011. Lb. nr. H-11-01818-0067. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: For Harry Christoffersen dresse Ellekratvej 1D Postnr. 5210 Dato 09-05-2011 y Odense NV Udløbsdato 09-11-2011 H-11-0-0067 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-597238 Matrikel/Ejerlav: 25U

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen Tilstandsvurdering for ejendommen Sælger Jenny Marie Jensen Adresse Veddingevej 18 Post nr. By 4550 Asnæs Kommunenr./Ejendomsnr. 306 Matrikel/Ejerlav: 3b/ Vedding By, Fårevejle Dato for gennemgang 21.5.2015

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjallerup. Udløbsdato 28-10-2010. Lb. nr. H-10-02591-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjallerup. Udløbsdato 28-10-2010. Lb. nr. H-10-02591-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Boet efter Niels R Bøgh dresse Snerlevej 6 Postnr. 9320 Dato 28-04-2010 By Hjallerup Udløbsdato 28-10-2010 H-10-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 810-11178 Matrikel/Ejerlav: 1EG Klokkerholm,

Læs mere

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de ... Huige.. -. Opfølgning. Opfølgning TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR OG I V I I I P1 FOR RESkKEE BYGNINGSSAGYNDIGE Fors i de Revis jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen. By Roskilde. Udløbsdato 07-01-2012

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen. By Roskilde. Udløbsdato 07-01-2012 for ejendommen Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen dresse Vor Frue Hovedgade 35 Postnr. 4000 Dato 07-07-2011 By Roskilde Udløbsdato 07-01-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-45693 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET PORRSKIKKEDEBVGNNGSSÅGKVNDIG Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Paula Schytt & Richard Kristensen. By Hvidovre. Udløbsdato 23-12-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Paula Schytt & Richard Kristensen. By Hvidovre. Udløbsdato 23-12-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Paula Schytt & Richard Kristensen dresse Rylevej 3 Postnr. 2650 Dato 23-06-2010 By Hvidovre Udløbsdato 23-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-108113 Matrikel/Ejerlav: 9 K vedøre By,

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.: Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAG ENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket I is - - ndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten

Læs mere

Huseftersyn. Til dig, der skal købe

Huseftersyn. Til dig, der skal købe for ejendommen Sælger: Lotte uhl Larsen og Henrik Larsen dresse Frydenlund Park 12 Postnr. 2950 Dato 20-06-2011 y Vedbæk Udløbsdato 20-12-2011 H-11-00-0213 Kommunenr./Ejendomsnr. 230-011474 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Værløse. Udløbsdato 23-01-2009. Lb. nr. H-08-00371-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Værløse. Udløbsdato 23-01-2009. Lb. nr. H-08-00371-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette Kyvsgaard dresse Poppel lle 22 Postnr. 3500 Dato 23-07-2008 By Værløse Udløbsdato 23-01-2009 H-08-00-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 190-3618 Matrikel/Ejerlav: 316 Hareskov By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Peter Søndergaard Kristensen. By Kolding. Udløbsdato 30-04-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Peter Søndergaard Kristensen. By Kolding. Udløbsdato 30-04-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Peter Søndergaard Kristensen dresse Solsortevej 24 Postnr. 6000 Dato 31-10-2010 y Kolding Udløbsdato 30-04-2011 H-10-0-0107 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-126571 Matrikel/Ejerlav: 101R

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Flemming & Stine Nielsen. By Haderslev. Udløbsdato 15-02-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Flemming & Stine Nielsen. By Haderslev. Udløbsdato 15-02-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Flemming & Stine Nielsen dresse Fjelstrupvej 61 Postnr. 6100 Dato 15-08-2010 By Haderslev Udløbsdato 15-02-2011 H-10-0-0074 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-4436 Matrikel/Ejerlav: 279

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ----------- --------------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporterne

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen entredøren indkørsel - - FOR TEKN i SK RE V S i i ON AF T LSTANSRAPPORTEN I - ISCIPIJNÆR OG RSKKKEO& Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et .. Andet TE dnisk RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTE DISCIPLINÆR OG r i v i i i P1 FOR BESKKEO& BYGNINGSSAGYNDIGE Forside Rev is jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Læs mere

Huseftersyn. Til dig, der skal købe

Huseftersyn. Til dig, der skal købe for ejendommen Sælger: Ulla & Søren Hansen dresse Greve lle 7 Postnr. 2650 Dato 13-09-2010 By Hvidovre Udløbsdato 13-03-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-23231 Matrikel/Ejerlav: 14LD Hvidovre By, Risbjerg

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors ide Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013 Påtale 26. maj 2016 Skrivebordskontrol 8. maj 2008

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vojens. Udløbsdato 23-07-2011. Lb. nr. H-11-02448-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vojens. Udløbsdato 23-07-2011. Lb. nr. H-11-02448-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lars Lei Stokholm dresse Lokesager 15 Postnr. 6500 Dato 23-01-2011 y Vojens Udløbsdato 23-07-2011 H-11-0-0006 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-17125 Matrikel/Ejerlav: 1653 Vojens Ejerlav,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 03-05-2011. Lb. nr. H-10-02018-0289. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 03-05-2011. Lb. nr. H-10-02018-0289. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nn Sofi Schou dresse Kildemarksvej 42 Postnr. 4700 Dato 03-11-2010 By Næstved Udløbsdato 03-05-2011 H-10-0-0289 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-16311 Matrikel/Ejerlav: 88 Næstved Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 12-12-2011. Lb. nr. H-11-02020-0046. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 12-12-2011. Lb. nr. H-11-02020-0046. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Peter Børge Kisbye Adresse Lille Sandbjerg 9 Postnr. 3210 Dato 12-06-2011 By Vejby Udløbsdato 12-12-2011 H-11-0-0046 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-6345 Matrikel/Ejerlav: 2EZ Hesselbjerg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Almind. Udløbsdato 11-10-2011. Lb. nr. H-11-00064-0079. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Almind. Udløbsdato 11-10-2011. Lb. nr. H-11-00064-0079. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: jarne Højrup Nielsen dresse Egevænget 15 Postnr. 6051 Dato 11-04-2011 y lmind Udløbsdato 11-10-2011 H-11-000-0079 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-204041 Matrikel/Ejerlav: 9T lmind y,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Dorte Nymand dresse Skovvænget 9 Postnr. 4862 Dato 31-05-2011 y Guldborg Udløbsdato 30-11-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-21051 Matrikel/Ejerlav: 19R Soesmarke y, Majbølle Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lennart Christensen & boet ef. Susanne Brix-Jensen. By Hvidovre. Udløbsdato 31-07-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lennart Christensen & boet ef. Susanne Brix-Jensen. By Hvidovre. Udløbsdato 31-07-2011 for ejendommen Sælger: Lennart Christensen & boet ef. Susanne Brix-Jensen dresse Dryadevej 26B Postnr. 2650 Dato 31-01-2011 By Hvidovre Udløbsdato 31-07-2011 H-11-0-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-14364

Læs mere

Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter. Tilstandsrapport (ikke udfyldt)

Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter. Tilstandsrapport (ikke udfyldt) 4. Tilstandsrapport Side 1 af 1 Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter Tilstandsrapport (ikke udfyldt) 4. Tilstandsrapport Side 1 af 1 4. HEweb system til at udarbejde

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour --------------- --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ------------------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 08- -0049 af 31. marts 2008, jf. 10, stk. 2, i bekendtgørelse

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 19-03-2011. Lb. nr. H-10-01977-0127. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 19-03-2011. Lb. nr. H-10-01977-0127. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jens Paulsen dresse Ryes Møllevej 56 Postnr. 6100 Dato 19-09-2010 By Haderslev Udløbsdato 19-03-2011 H-10-0-0127 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-8987 Matrikel/Ejerlav: 518 Sdr. Otting

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 10. oktober 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 10. oktober 2012. J. nr.: Dato: 1. oktober 212 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Frank Scholkman 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lillevangen 7 4600 Køge Dato: 3-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 259-96952 Matr. nr./ejerlav 13hc ØLSEMGLE BY, ØLSEMGLE EBS sagsnr. 47657

Læs mere

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN I FOR RSKIFEDE BYGNINGSSAKYNOIC.R Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium øjslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE S ON VI I AF T LSTANDSRAPPORTEN I Oe S(KD YGNNGSSAGYNDIG Fors ide Revisionsoversigt I Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til 24. juni 2013 Påtale 23.

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Tim Brockway Johansen dresse Tilst Vestervej 39 Postnr. 8381 Dato 27-09-2010 By Tilst Udløbsdato 27-03-2011 H-10-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-499590 Matrikel/Ejerlav: 8H Tilst

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 26-11-2016. Lb. nr. H-16-00616-0044. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 26-11-2016. Lb. nr. H-16-00616-0044. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jytte Kristensen dresse Boelsmosevej 9 Postnr. 3230 Dato 26-05-2016 By Græsted Udløbsdato 26-11-2016 H-16-00-0044 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-1335 Matrikel/Ejerlav: 15G Udsholt By,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13091

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13091 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13091 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 16. september 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 11.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 13-07-2009. Lb. nr. H-09-02448-0005. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 13-07-2009. Lb. nr. H-09-02448-0005. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Uwe Petersen dresse Kelstruphave 115 Postnr. 6100 Dato 13-01-2009 y Haderslev Udløbsdato 13-07-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-6739 Matrikel/Ejerlav: 31 Kelstrup, Vilstrup Internt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10112. Besigtigelse dato: 11. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10112. Besigtigelse dato: 11. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10112 Besigtigelse dato: 11. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning og snit Bilag 1 Fotos

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Tina Nyland & Peter Knudsen. By Haderslev. Udløbsdato 07-04-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Tina Nyland & Peter Knudsen. By Haderslev. Udløbsdato 07-04-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Tina Nyland & Peter Knudsen dresse Øsbygade 15 Postnr. 6100 Dato 07-10-2009 y Haderslev Udløbsdato 07-04-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-12445 Matrikel/Ejerlav: 43 Øsby Ejerlav,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Thavarajah Sabanathan. By Trige. Udløbsdato 24-01-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Thavarajah Sabanathan. By Trige. Udløbsdato 24-01-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Thavarajah Sabanathan dresse Vestermøllevej 34 Postnr. 8380 Dato 24-07-2015 By Trige Udløbsdato 24-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-925662 Matrikel/Ejerlav: 8GR Trige By, Trige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema for ejendommen på: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aarup. Udløbsdato 26-11-2011. Lb. nr. H-11-02709-0056. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aarup. Udløbsdato 26-11-2011. Lb. nr. H-11-02709-0056. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kurt Hugo Hansen dresse Skrænten 15 Postnr. 5560 Dato 26-05-2011 y arup Udløbsdato 26-11-2011 H-11-0-0056 Kommunenr./Ejendomsnr. 420-019137 Matrikel/Ejerlav: 3 R Skydebjerg y, arup

Læs mere

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS)

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS) TEKNISK RE S O AF T LSTA DSRAPPORTEN OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Stephan S. Neimers. By Helsinge. Udløbsdato 01-05-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Stephan S. Neimers. By Helsinge. Udløbsdato 01-05-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter Stephan S. Neimers dresse Skovbrynet 6 Postnr. 3200 Dato 01-11-2015 By Helsinge Udløbsdato 01-05-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-24788 Matrikel/Ejerlav: 2S Kagerup By,

Læs mere

Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter

Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter Scan-jour Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporterne H 05- -0179 og H 06- -0151. Påtalen tildeles i

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Ole Hartmann Hede. By Haderslev. Udløbsdato 11-01-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Ole Hartmann Hede. By Haderslev. Udløbsdato 11-01-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Hans Ole Hartmann Hede dresse Solvang 35 Postnr. 6100 Dato 11-07-2011 y Haderslev Udløbsdato 11-01-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-11457 Matrikel/Ejerlav: 4112 Haderslev Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rødkærsbro. Udløbsdato 28-04-2015. Lb. nr. H-14-03479-0284. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rødkærsbro. Udløbsdato 28-04-2015. Lb. nr. H-14-03479-0284. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Energinet dresse Højbjerg Huse 12 Postnr. 8840 Dato 28-10-2014 By Rødkærsbro Udløbsdato 28-04-2015 H-14-0-0284 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-200594 Matrikel/Ejerlav: 5I Højbjerg By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Martofte. Udløbsdato 07-01-2015. Lb. nr. H-14-00882-0106. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Martofte. Udløbsdato 07-01-2015. Lb. nr. H-14-00882-0106. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Evald Jensen dresse Sømærkevej 65 Postnr. 5390 Dato 07-07-2014 By Martofte Udløbsdato 07-01-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 440-4397 Matrikel/Ejerlav: 3E Nordskov By, Stubberup Internt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 110005 Besigtigelse d. 30. maj 2011 Kl. 11:00 Slagelse den 1. juni 2011 Oversigt over klagepunkter: 1. Der er for stor spærafstand, 106 113 cm. 2. Forankring af taget overholder ikke

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Lindhardt Kristensen. By Silkeborg. Udløbsdato 21-04-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Lindhardt Kristensen. By Silkeborg. Udløbsdato 21-04-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rasmus Lindhardt Kristensen dresse Frederiksberggade 63 Postnr. 8600 Dato 21-10-2015 By Silkeborg Udløbsdato 21-04-2016 H-15-0-0081 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-6977 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

DISCIPLINÆR. OG I VI I I FOR aeskik:ede BYGMNGSSAGKYNDGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja

DISCIPLINÆR. OG I VI I I FOR aeskik:ede BYGMNGSSAGKYNDGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTEN DISCIPLINÆR. OG I VI I I FOR aeskik:ede BYGMNGSSAGKYNDGE Forside Rev is ion sove rsig t Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Kurt Alex Lykkemeier. By Højby. Udløbsdato 03-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Kurt Alex Lykkemeier. By Højby. Udløbsdato 03-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter Kurt Alex Lykkemeier Adresse Syrenager 12 Postnr. 4573 Dato 03-06-2015 By Højby Udløbsdato 03-12-2015 H-15-0-0161 Kommunenr./Ejendomsnr. 306-26060 Matrikel/Ejerlav: 8AV

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja bygningssagkynd ig Syns- og

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja bygningssagkynd ig Syns- og OISCIPUNÆR- OG T E N1S, I% I I RE VI S ON I AF T I LSTA P1 DS RAPPORTE 1 l FOR BESKIKVDE RYGMNGSSÅGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversgt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 259-011000

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 259-011000 for ejendommen Sælger: Køge Kommune dresse yledet 16, Lellinge Postnr. 4600 Dato y Køge Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 259-011000 Matrikel/Ejerlav: 5 Lellinge, Køge Jorder Internt sagsnummer NTJ Indhold

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 17-06-2015. Lb. nr. H-14-02783-0108. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 17-06-2015. Lb. nr. H-14-02783-0108. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette Susanne Jensen dresse Højens lle 23 Postnr. 9400 Dato 17-12-2014 By Nørresundby Udløbsdato 17-06-2015 H-14-0-0108 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-132570 Matrikel/Ejerlav: 8N Lindholm

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Ole Sahl Nielsen dresse Slagtergade 36 Postnr. 6100 Dato 08-11-2010 y Haderslev Udløbsdato 08-05-2011 H-10-0-0179 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-9478 Matrikel/Ejerlav: 91 Haderslev Internt

Læs mere