TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen"

Transkript

1 I I TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium IAfslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd ig (BS) Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Syns- og skønsmand Sagsbehandler Nævnssekretariat i et Ejendommen Billedtekst Bygning A. Beboelse.!Oversigtsbilleder 27. marts :22 Sagen lukket

2 Bygning B. Garage/udhus. Bygning C. Carport/udhus. Bygning D. Overdækning. 27. marts :22 Sagen lukket 2

3 Bygning E. Udhus/skur. Bygning F. Legehus.. Bygning G. Drivhus. Sagsfo ri Øb Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 01-okt-14 07:49 Udtrukket til kontrol ScanJourjournalnr. 01-okt-14 07:49 Bygningssagkyndig er tildelt syn- og skønsmand til kontrol 02-okt-14 12:49 Syn- og skønsmand har erklæret sig habil Habilitetserklæring fra I 27. marts :22 Sagen lukket 3

4 02-okt-14 12:49 Syn- og skønsmand har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 09-okt-14 11:27 Kontrolbesøget blev aflyst 09-okt-i 4 11:27 Udtrukket til kontrol ScanJour journalnr. 09-okt-14 11:27 Bygningssagkyndig er tildelt syn- og skønsmand til kontrol 22-okt-14 17:02 Syn- og skønsmand har erklæret sig habil Habilitetserklæring fra I 22-okt-14 17:02 Syn- og skønsmand har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 05-nov-14 15:00 Kontrolbesøg udført af Syn- og skønsmand 08-nov-14 10:09 Kontrolrapport udarbejdet 17-nov-14 09:17 Høring iværksat 28-nov-14 09:29 Bygningssagkyndig kommenteret høring 01-dec-14 15:34 Syn- og skønsmand kommenteret høringssvar 09-dec-14 09:25 Kontrolrapport godkendt af NS 05-mar-15 10:42 Indstilling til nævn 18-mar-15 08:53 Indkaldelse til nævnsmøde 25-mar-15 13:28 Sagen lukket af Nævnssekretariatet Indledning Tilstandsrapport for ejendommen lndrapporteret Ejendommen besigtiget II II Følgende materiale forelå BBR Tidligere tilstandsrapport Søgt på heweb.dk - ikke fundet nr. Energimærke Andre Sælger var ikke i besiddelse af bygningstegninger, disse var derfor ikke til rådighed ved huseftersynet. bygningsoplysninger Sælger var til stede ved besigtigelsen. 27. marts :22 Sagen lukket 4

5 Der Facade Bygningsbeskrivelse Boligtype Enfamilieshus Hustype Typehus Ejendommen Ejerbolig Tagets restlevetid Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider, kan bygningens tag (bygning A) forventes at holde 10 år eller længere. Note Tabelopslag for tagets enkelte dele viser følgende forventede restlevetider Tagbelægning Undertag lnddækning 10 år eller længere taget er opført uden undertag 10 år eller længere Nr Bygn Anvendelse Ar Etager ud over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet tagetage Brutto etage areal Brutto etage areal kælder og m2 total m2 kælder m2 rn2 bolig m2 erhverv tagetage i A Beboelse B Garage/udhus 1980 i C Carport/udhus D Overdækning 0 i E Udhus/skur 0 i F Legehus 0 i BGDnvhus Bemærkninger 1. Bygningsdele der er I Nej gjort utilgængelige? 2. Bygningsdele, der Ja: BCE - ikke kunne besigtiges? mod nord er ikke besigtiget da disse ligger i skel. 3. Bemærkninger til Ja: A - tages forbehold for eventuelle punkterede termoruder, ud over de i rapporten anførte. termoruder? Punkterede termoruder er vanskelige at konstatere pga. lys- og/eller temperaturforholdene på undersøgelsestidspunktet. 27. marts :22 Sagen lukket 5

6 4. Fravalg af sekundære bygninger? FejIangveIse Ja: FG - Litra FG er ikke medtaget på grund af byggeteknisk ringe værdi. Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade/mangel: Bygning F skønnes at være brugbar, selvom der kan registreres at enkelte glas er revnet og der mangler et enkelt glas i siden og træliste mellem aluminium/bundramme og sokkel er nedbrudt, manglende tagnedløb og enkelte revner i sokkel. Begrundelse for fejl: BS burde have medtaget denne bygning jf. Håndbogen afsnit samt at begrundelsen for fravalg ikke er tilstrækkelig jf. afsnit i håndbogen. Teknisk bygningsværdi vurderes til kr. 500/kvm og opmålt til 6 kvm. Vægtes på A-niveau, udfra bvoningernes samlede tekniske værdi kr Jeg vurderede at bygningen ikke var meget værd på grund at at der var revnet en rude, manglede en rude, sokkelen var revnet hjørnerne, uden tagrender og fordi at aluminumsrammen i bunden ikke var monteret på træremmen, på facaden mod nord. Teknisk bygningsværdi vurdres til 100/kvm, da et nyt drivhus på 6,2m koster 2900v- Der henvises til håndbogen afsnit hvor der bla. står at alle bygninger skal medtages i tilstandsrapporten. Med hensyn til fejlens niveauplacering er pointtallet som udgangspunkt lagt på det midterste trin i A niveau () Herefter justeres niveauet op eller ned ud fra de eventuelle skærpende eller formildende omstændigheder. Skadeangivelsen og pointtallet fastholdes. Al 5. Afvigelser fra BBR? DEFG - Bygning DEFG ses ikke at være registreret i BBR. 27. marts :22 Sagen lukket 6

7 Bygning A (Beboelse - 199m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning A 1.1 Ingen bemærkninger Tagbelægning/rygning Fejlangivelse Beskrivelse af skade/mangel: Tagstenstaget på især østsiden har en del alge- og mosdannelse. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: BS har har ikke beskrevet forholdet. Bygningssagkyndig Vedhæftet: pdf Alge- og mosdannelse er ikke medtaget, da dette ikke er en skaden. Jf. Miljøstyrelsen (se vedhæftede fil) og udleveret materiale under uddannelsen til bygningssagkyndig, udgør mos og lav ingen risiko for skade, og da der ingen tegn er på at mosen skulle have løftet tagstene fra hinanden mener jeg ikke her er tale om en skade. 0 Mosdannelse i et sådan omfang, som det ses på taget, skal anføres i tilstandsrapporten. Al Fejlangivelsen fastholdes, men fejlens vægt reduceres til Al. (se referencer) 27. marts :22 Sagen lukket 7

8 1.1 Ingen bemærkninger Tagbelægning/rygning Fejlangivelse Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade/mangel: På vestsiden ved tagvindue er der 2 stk revnede tagsten, som er repareret med fugemasse. Note: Har karakteren K3 da levetiden for tagsten, der er repareret med fugemasse skal forventes at være relativ kort. Ved de reparerede revner er der risiko for nye revnedannelser, fugtindtrængning og nedbrydning i underliggende træ i tagkonstruktionen samt vandskader på loft. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Blev ikke registretret ved besigtigelsen, skulle selvfølgelig have været med. Ingen yderligere kommentarer. I Skadeangivelsen og pointtallet fastholdes. 27. marts :22 Sagen lukket 8

9 1.6 Tarender/taonedIøb inoen bemærknincier Fejlangivelse Bygningssagkyndig Beskrivelse at skade/mangel: Tagrendejern og rørholdere til tagnedløb er rustne, hvilket bla. kan ses ved Sø hjørne. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Skaden er ikke registreret af BS. Jeg har ikke beskrevet skaden da jeg er af den klare opfattelse at skaden hører alderen 0 og type til. Der henvises til HB afsnit 4.04 hvor der bl.a. står. Åbenlyse fejl skal registreres og det skal i den forbindelse understreges, at selv om et skadesforhold er forventeligt, så er det stadigvæk en skade, som skal registreres. Skadeangivelsen_og_pointtallet_fastholdes. 27. marts :22 Sagen lukket 9

10 1.6 Tagrender/tagnedløb I Fejlangivelse Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade/mangel: Tagnedløb på bygningens østside har utætheder bla. hvor nedløbsrøret er tapet. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Skaden er ikke rnitrrt at BS. Jeg reg isterede ikke skaden under begbgelsen, jeg syntes karakteren er lidt høj, da et nyt nedløbsrør 75x6000 mm kan købes for 400v- Al Med hensyn til fejlens niveauplacering er pointtallet som udgangspunkt lagt på det midterste trin i A niveau () Herefter justeres njveauet op eller ned ud fra de eventuelle skærpende eller formildende omstændigheder. Skadeangivelsen_og_pointtallet_fastholdes. 1.8 Spær og lægter IK1:_Lægter_har_mistarvning_fra_fugt_og_kondens Ventilation K3: Isoleringen i tagrum er ført helt ud mod tagfiaden. Note: Der bør være min 50 mm fra overside isolering til underside af undertaget for at sikre tilstrækkelig ventilation af tagrummet, manglende ventilation at tagrummet kan medfører risiko for tugtbetingede skader på andre bygningsdele Andet Kl: Loftlem er uden tætningsliste. Note: Kan give anledning til kondensdannelse med risiko for efterfølgende skimmel eller råd, der er dog ikke målt unormal høj fugtighed i lemmen og dens omgivelser 2. Ydervægge i bygning A 2.0 Ydervægge IB: Ingen bemærkninger 3. Vinduer og døre i bygning A 3.l Døre K2: Der er punkterede ruder iterrassedøren. 27. marts :22 Sagen lukket 10

11 Eksempler 3.1 Døre Fejlangivelse Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade/mangel: For- og bagdør er delamineret i dørrammen og fordøren er nedbrudt ved fyldning nederst i sidepartiet. Note: Dørene har karakteren K2 da dørrammen er fremstillet at limtræ der nedbrydes, når der trænger vand ind i de åbentstående limsamlingerne. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Skaden er ikke medtaget af BS.. Er jkke medtaget da jeg stjkprøvevjs ikke fandt nedbrydning i døre eller sideparti med mit 0 fladbor, jeg syntes det er en lille smule svært at naviger imellem hvilke skader der høre alderen og typen til og hvilke der ikke gør, jeg er af den klare opfattelse at laminerede dørrammer hører til opførelsestidspunktet, og må vel derfor være forventelig. Skaden er ikke noteret da jeg generelt mener den høre ind under hvad der er forventelig i et hus at denne alder og type. Der henvises ligeledes til HB afsnit 4.04 hvor der bla. står. Abenlyse fejl skal registreres, også selvom de ikke ser ud til at have gjort skade i lang tid. Hvis den bygningssagkyndige mener, at der ikke er problemer forbundet med byggefejlen, skal begrundelsen skrives i noten under skadesbeskrivelsen. Da dørramme er revnet er der farer for fugtindtrængning og heraf følgende skader. Der henvises iøvrigt til Oversigt over byggeskik og byggeteknik afsnit 3. vinduer og yderdøre - på opmærksomheds punkter. Skadeangivelsen og pointtallet fastholdes. 27. marts :22 Sagen lukket 11

12 3.1 Døre Fejlangivelse Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade/mangel: Indvendig dør på 1. sal til soveværelse binder/går mod karm. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Skaden er ikke beskrevet. Jeg har ikke registreret at døren binder, jeg kan ikke se at det skulle reducer bygningens 0 funktion og værdi nævneværdi eller på nogen måde afdække tegn på skader eller fysiske forhold, der kan udvikle sig til en skade. Nævnets afgørelse Der henvises til HB afsnit 4.04 hvor der bla. står. Abenlyse fejl skal registreres. Skadeangivelsen og pointtallet fastholdes. Fejlangivelsen frafaldes, da BS ikke skal afprøve bygningsdeles funktion. 3.2 Vinduer K2: Vinduer i gavlen mod syd i stueplan er med nedbrydning. 27. marts :22 Sagen lukket 12

13 3.2 Vinduer I Fejlangivelse Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade/mangel: Glasmonteringsbånd langs nederste glasliste ligger generelt lavt på alle vinduer i nord, øst- og vestfacade og der forekommer revner / utætheder ved glaslisten. Note: Der er fare for fugtindtrængning, med heraf følgende skade. Karakter: K2 Becirundelse for feil: Skaden er ikke beskrevet. Skaden er ikke registeret da der ikke er tegn på nedbrydning i glaslister eller 0 vinduesrammer, dette holdt op imod alderen på vinduerne, 34 år, kan jeg ikke se at der skulle være risiko for en skade der bevirker at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Der henvises ligeledes til HB afsnit 4.04 hvor der bla. står. Abenlyse fejl skal registreres, også selvom de ikke ser ud til at have gjort skade i lang tid. Hvis den bygningssagkyndige mener, at der ikke er problemer forbundet med byggefejlen, skal begrundelsen skrives i noten under skadesbeskrivelsen. Skadeangivelsen og pointtallet fastholdes. 27. marts :22 I Sagen lukket 13

14 3.2 Vinduer lnqen bemærkninger Fejlangivelse Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade/mangel: Gavlvindue mod syd ved Sø hjørne i stueetage. Termorude er revnetlpunkteret. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Skaden er ikke beskrevet. Jeg har ikke beskrevet skaden da jeg er af den klare opfattelse at skaden er beskrevet 0 under pkt 3.2, hvor jeg skriver at vinduerne i sydgavlen er nedbrudte. Jeg har ikke beskrevet 2 skader på den sammen bygningsdel for at lette forståelse, jeg mener det giver et forkert indtryk hvis jeg først skriver at bygningsdelen er nedbrudt, og herefter skriver at dele af bygningsdelen også er nedbrudt. Alle skader skal beskrives. Her er der tale om en selvstændig karm som kan repareres/ udskiftes og termoruden kan også selvstændig udskiftes. Skadeangivelsen og pointtallet fastholdes. 27. marts :22 Sagen lukket 14

15 3.3Fuaer I. Fejlangivelse Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade/mangel: Generelt ligger fugen mellem vinduers bundkarm og sålbænk så langt ude at fugen lukker for funktionen af bundkarmens drypnot, hvorved drypnotens beskyttende funktion er virkningsløs. Trænedbrydning som følge heraf, kan konstateres ved vinduer i stueetagen mod syd. Note: Der er nærliggende risiko for fugtbetingede skader i alle bundkarme med tiden. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Fugen skal ikke nødvendigvis være trukket tilbage, hvis ikke vinduerne er udført med 0 drypnæse, vinduer i huset er fra 1980 og de vinduer der er orienteret mod nord, øst og vest er ikke med nedbrydning. At vinduerne mod syd er med nedbrydning vurder jeg skyldes deres orientering, da der er skiftet 2 vinduer på i sal mod syd, og de 2 vinduer i stueplan mod syd er nedbrudte. altså er samtlige vinduer mod syd enten skiftet er med nedbrydning. Jeg mener ikke man kan konkluder at nedbrydning i vinduerne mod syd skyldes fugen, hvorfor har de andre vinduer det så ikke? vindurne er 34 år gammel og har snart udtjent deres forventede levetid, jeg mener nedbrydningen skyldes deres orientering. Nedbrydningen af vinduerne skyldes også vinduernes orientering, men her skyldes nedbrydningen også indtrængning af vand i den frarevnede fuge under vindueskarmen. Skadeangivelsen_og_pointtallet_fastholdes. 27. marts :22 Sagen lukket 15

16 3.3 Fuger Fejlangivelse i ;;,_ Beskrivelse af skade/mangel: De elastiske fuger om vinduer på 1. sal i nordgavl er nedbrudte og revnede. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Skaden er ikke beskrevet. Bygningssagkyndig Al Jeg registrede ikke skaden, da jeg ikke var på taget at garagen, på grund at vand på taget, og da de resterende fuger omkring vinduerne så fine ud, var der ikke noget der sagde mig at lige netop disse fuger var dårlige. Jeg mener karakteren er lige i overkanten da det vil koste Ca. 25,- Ibm af fuge vinduerne, i alt Ca. 250 Ingen yderligere kommentarer. I Skadeangivelsen og pointtallet fastholdes. 27. marts :22 Sagen lukket 16

17 4. Fundamentlsokler i bygning A [42 Sokkel Kl: Overkant af sokkel har ikke tilstrækkelig afstand til terræn ved terrassen mod øst. 4.2 Sokkel Kl: Der er klinker på fortrappen med manglende vedhæftning til underlaget. 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning A 5.0 IB: Ingen bemærkninger Kældre/krybekældre/terr ændæk 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i bygning A 6.1 Gulvkonstruktion/- K3: Der er gulvklinker i badeværelset i stueplan med mangelfuld vedhæftning til underlaget. Note: belægning Forholdet medfører risiko for indtrængning at vand eller fugt til bagvedliggende konstruktioner. 6.2 Vægkonstruktion/- K3: Der er vægfliser i brusenichen i stueplan med mangelfuld vedhættning til underlaget Note: belægning Forholdet medfører risiko for indtrængning at vand eller fugt til bagvedliggende konstruktioner. 6.4 Gulvafløb K3: Der er anvendt forhøjer ringe i gulvafløb i badeværelse i stueplan. Note: Ikke alle typer af forhøjer ringe_er_godkendt_og_må derfor ikke anvendes i_gulvafløb. 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning A 7.0 Gulvkonstruktion og IB: Ingen bemærkninger gulve 8. Indervægge/skillevægge i bygning A 8.0 IB: Ingen bemærkninger I ndervægge/skillevægge 9. Lofter/etageadskillelser i bygning A 9.0 IB: Ingen bemærkninger Lofter/etageadskillelser 10. Indvendige trapper i bygning A Lio.o Indvendige trapper IB: Ingen bemærkninger II i 1. VVS-installationer i bygning A 11.1 Vandinstallationer Kl: Der mangler aut vandstop på vandtilførelsen til vaskemaskine i bryggers. Note: Det vurderes dog at risikoen for vandskade er minimal, da der er gulvafløb i rummet 11.3 Afløbsinstallationer K3: Der ses vand under afløbsrør fra badeværelse på 1 sal i skunkrum mod nordvest. Note: Der er risiko for vandskade på underligende konstruktioner, det vurderes at afløbsrøret i skunkrum er utæt. 27. marts :22 Sagen lukket 17

18 Bygning B (Garageludhus - 30m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning B 1.0 Tagkonstruktion!- IB: Ingen bemærkninger belægning/skorsten 1.0 Tagkonstruktion!- Ingen bemærkninger belægning/skorsten Fejlangivelse._ - Beskrivelse af skade/mangel: Tagpaptaget har utilstrækkelig fald til afløb og har vandansamling flere steder på taget. Der er en del buler, som skønnes at være dampbuler i tagbelægningen. Note: Har K3, da er fare for at der opståer utætheder ved dampbulerne og ved vandansamlinger er der fare for frostskader og forøget nedbrydning af tagpaptaget.. Bygningssagkyndig Nævnets afgørelse Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Jeg vurder ikke at striberne på taget er dampbuler, men det underliggende materiale. 0 Dette vurder jeg ud fra at bulerne forekommer pr. ca 15 cm og er i fuld længde af tagfiaden. Dampbuler opstår hvis der trænger vand ind i en luftiomme mellem to tagpaplag, hvis det skulle være tilfældet her skulle overpap være rullet sammen og svejset på langs. Lunkerne er ikke registreret ved besigtigelsen, da det regnede, og det var derfor ikke mulig at se. Men set ud fra billederne og ved den tekniske revision, er ingen af lunkeme dybere end 10 mm, eller over 2 m2 (overholder TOR s lunkekrav i TOR-anvisning 30) derfor mener jeg ikke disse skal medtages. Taget har ikke tilstrækkelig fald og opfylder ikke TOR s anvisninger. Tagunderlaget består af krydsfiner, de konstaterede buler burde have været beskrevet i tilstandsrapporten. Skadeangivelsen og pointtallet fastholdes. Fejlangivelsens vægt reduceres til Al, idet det ikke findes fuldt godtgjort, at der er tale om_dampbuler,_men_lunker_burde_være_beskrevet. 27. marts :22 Sagen lukket 18

19 2. Ydervægge i bygning B Ydervægge IB: Ingen bemærkninger 3. Vinduer og døre i bygning B h3.o Vinduer og døre IB: Ingen bemærkninger 27. marts :22 Sagen lukket 19

20 3.1 Døre Fejlangivelse Beskrivelse af skade/mangel: Indvendig dørplade mellem garage og depotrum er defekt forneden. Bygningssagkyndig Karakter: K2 Beqrundelse for feil: Skaden er ikke beskrevet. Skaden er ikke registret, da der er tale om en indvendig dør i udhus/garage. Skal denne medtages må karakterende være Kl, da der er tale om en mindre alvorlig skade if. hår - 27 Al Skaden er mere end smådefekter på dørpladen (huller) SkadeangiveIspg_pointtalIet fastholdes. Genereret HE-ar Kontrolrapport status Side 27. marts :22 Sagen lukket 20

21 3.3 Fuger Fejlangivelse I Ingen bemærkninger Beskrivelse af skade/mangel: De elastiske fuger om garageport er nedbrudte og revnede. Karakter: K2 Bygningssagkyndig..J...I_... C... Al Blev ikke registreret under besigtigelsen, jeg mener dog at karakteren K2 burde værre Kl da karmen er trukket tilbage i murhullet og desuden sider under et udhæng, så risikoen for skade er minimal. Denne skade bør have karakteren K2 da fugen er utæt og nedbrudt. Skadeangivelsen_og_pointtallet_fastholdes. 27. marts :22 Sagen lukket 21

22 4. Fundament/sokler i bygning B 4.0 Fundament/sokler IB: Ingen bemærkninger 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning B 5.0 IB: Ingen bemærkninger Kældre/krybekældre/terr ændæk 8. Indervægge/skillevægge i bygning B 8.1 Indvendige vægge Kl: Der ses områder med afskallet vægpuds i garagen. 11. VVS-installationer i bygning B 11.1 Vandinstallationer K3: Der er tæring på vandrør under sikkerhedsventilen i gargagen/udhus. Note: Der er risiko for vandskade Vandinstallationer K2: Der er uisolerede vandrør i garagen. Note: Der er risiko for vandskade ved frostsprængning. 27. marts :22 Sagen lukket 22

23 11.1 Vandinstallationer Fejlangivelse Al Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade/mangel: Afløb fra sikkerhedsventil ved varmtvandsbeholder i udhus skal føres til afløbsinstallation, hvilket ikke er tilfældet ved den aktuelle installation. Karakter: Kl Beorundelse for feil: Skaden er ikke beskrevet. Jeg har ikke vurderet at der er risiko for skade, jeg har sammenlignet det med afløb fra en 0 sikkerhedsventil inden i huset der er ført til gulv med afløb. I denne situation vil vandet fra sikkerhedsventilen ramme et betongulv og løbe ud af udhuset og ud i haven. Skaden bør registreres. Herudover er der ingen yderligere kommentarer. Skadeangivelsen_og_pointtallet_fastholdes Varmeinstallationer K2: Der er uisolerede varmerør i garagen. Note: Der er risiko for vandskade ved frostsprængning. Al 27. marts :22 Sagen lukket 23

24 Bygning C (Carportludhus - 8m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning C 1.0 Tagkonstruktion/- IB: Ingen bemærkninger belægning/skorsten 2. Ydervægge i bygning Ydervægge IB: Ingen bemærkninger 3. Vinduer og døre i bygning Vinduer og døre IB: Ingen bemærkninger 4. Fundament/sokler i bygning C 4.0 Fundamentlsokler IB: Ingen bemærkninger 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning IB: Ingen bemærkninger Kældre/krybekældre/terr ændæk 27. marts :22 Sagen lukket 24

25 Bygning D (Overdækning - 10m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning D 1.0 Tagkonstruktion!- IB: Ingen bemærkninger belæonino/skorsten 27. marts :22 Sagen lukket 25

26 - kælder - yder- - vinduer - lofter - gulve? Bygning E (Udhuslskur - 10m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning E 1.0 Tagkonstruktion/- IB: Ingen bemærkninger belægning/skorsten 2. Ydervægge i bygning E 2.0 Ydervægge IB: Ingen bemærkninger 3. Vinduer og døre i bygning E 3.0 Vinduer og døre IB: Ingen bemærkninger 4. Fundament/sokler i bygning E 4.0 Fundament/sokler IB: Ingen bemærkninger Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen i 0. Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten 0.1 Hvordan fandt du den bygningssagkyndige? Hvis på anden vis, angiv hvilken. Min ejendomsmægler bad et forsikringsselskab om at finde én efter aftale med mig 0.2 Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget af din ejendom? Ja, I 1. Generelle oplysninger 1.1 Hvor mange år har du ejet ejendommen? 24 år I hvilken periode har du boet på ejendommen? Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer (f.eks. Ja, Nyt tagpap på garagen i 2010 udskiftet tag, fjernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, indretning af bad / toilet i rum, der ikke tidligere har været anvendt hertil, mv.)? Er det sket med bygningsmyndighedernes tilladelse? Nej 1.3 Er bygninger eller dele af bygninger udført helt eller delvist som selvbyg? Nej 1.4 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i: / krybekælder / ventileret hulrum? Nej og indervægge / skillevægge? Nej / døre? Ja, 2 stk vinduer skiftet 1 sal sydgavl, 2 stk vinduer stueplan sydgavl trænger til at blive skiftet. / etageadskillelser? Nej Nej -tage Nej 2. Tage 2.1 Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller inddækninger)? Nej 2.2 Er der, eller har der været, skader i / ved skorsten (f.eks. løbesod, revner, utætheder eller afskallinger)? Nej 2.3 Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb? Nej 2.4 Er adgangen til skunkrum blokeret? Nej Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret? 27. marts :22 Sagen lukket 26

27 i i i 2.5 Er adgangen til tagrum blokeret? Nej 3. Yder- og indervæggelskillevægge 3.1 Er der revner eller andre skader, som er dækket af møbler eller andet inventar? Nej 3.2 Er der fugtpletter eller mug / skimmel, som er dækket at møbler eller andet inventar? Nej 4. Fundamenterlsokler 4.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet forbindelse med opførelsen? Ved ikke 4.2 Er huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstrafunderet efter opførelsen)? Nej 4.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Nej Er der den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport? Nej 5. Kælder! krybekælder I ventileret hulrum 5.1 Er der kælder / krybekælder I ventileret hulrum? Nej 5.2 Er adgangen til krybekælder blokeret? Nej 5.3 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet (ikke gulvafløb)? Nej 5.4 Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen I krybekælderen / ventilerede hulrum? Nej 5.5 Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament? Ved ikke 5.6 Er der en grundvandspumpe? Nej 6. Gulve 6.1 Er der skader (f.eks. revner eller fugtskader) ved de gulve, som er dækket af tæpper, møbler eller andet inventar? Nej 6.2 Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge at skæve gulve? Nej 7. Vinduer og døre 7.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? Ja, 2 stk. i terrassedør, og i vinduer i sydgavl stueplan. 7.2 Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (f.eks. vinduer og døre som ikke kan Nej åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er utætte over for nedbør)? 8._Lofterletageadskillelser 8.1 Er der udført nedsænkede lofter (dvs, nyt loft opsat under det gamle)? Ja, Badeværelse og værelse stueplan 9. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 9.1 Er der, eller har der været, problemer med afløb (f.eks. stoppede afløbsrør eller opstigende kloakvand)? Nej 9.2 Er der løse I revnede fliser på gulv eller vægge? Nej 10. VVS-installationer 10.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? Nej 10.2 Er dele at VVS-installationerne (dvs. vandinstallationer, varmeanlæg og afløb) udført at personer uden autorisation? Nej 10.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? Nej 10.4 Er der, eller har der været, rørskade på kloak! skjulte rør? Nej 10.5 Er der varmeinstallationer og / eller termostatventiler, der ikke virker? Nej 11. VVS-installationer Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler Bemærkninger Sælger var tilstede Sælger havde udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet 27. marts :22 Sagen lukket 27

28 w z Cl, 0 Cl, -I 0 z -I cl) -I Cl, 0 Cl, D D - 1 D -4, 1 Cl) Cl, WO 1 D 0 2) -4, 0) 0 01 ( 3 ( 3 x m 3 D (n 0)0 0) ) CO

29 t 0 a CI) < C) >> w = - 0 (n WO O r JCn

30 Særlige forhold vedrørende vurderingen af tilstandsrapporten Sammentælling med reduktion for ejendommens kompleksitet Aktør Point Beregnet reduktion Ændret reduktion Begrundelse Resultat Syns- og 43 6% ikke angivet ikke angivet 40 Skønsmand Bygningssagkyndig 8 6% ikke angivet ikke angivet 7 Syns- og 41 6% ikke angivet ikke angivet 38 Skønsmand Syns- og 0 6% ikke angivet ikke angivet 0 Skønsmand Revisionens usikkerhed Aktør Usikkerhed Kommentar Lav Usikkerheden er lav. Bygningssagkyndig Ikke angivet Lav Usikkerheden er lav. Ikke angivet Andre forhold af betydning Aktør Bygningssagkyndig øvrige forhold Ingen. Ingen yderligere kommentarer. 27. marts :22 Sagen lukket 30

31 Nævnets afgørelse 27. marts :22 Sagen lukket 31

32 Dato: 25. marts 2015 J. nr.: F Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten F er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den må betegnes som fejibehæftet. Det er nævnets afgørelse, at beskikket bygningssagkyndig tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. Sagsfremstilling: Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig i den 25. september har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 8. december Kontrolrapporten er udarbejdet af syns- og skønsmand og afsluttet den 8. december Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 23. marts der var underrettet om muligheden for fremmøde, var ikke mødt. Begrundelse: Det er nævnets vurdering, at de enkelte fejlangivelser i kontrolrapporten bortset fra nedenstående er veldokumenterede, og at af vejningen er foretaget i overensstemmelse med den vejledende vægtskala for alvoren af fejl i tilstandsrapporter, samt hidtidig praksis i den tekniske revision. Under punkt 3.1 bygning A frafaldes, da BS ikke skal afprøve bygningsdeles funktion. Under punkt 1.0 bygning B reduceres fejlangivelsens vægt til Al, idet lunker burde være beskrevet, men det findes ikke godt gjort, at der er tale om dampbuler. Tilstandsrapporten I vurderes samlet set at være fejlbehæftet, og den kan dermed være misvisende for brugere, der disponerer i tillid til, at de anførte oplysninger er fyldestgørende. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt andre oplysninger, som efter nævnets vurdering kan påvirke konklusionen. 27. marts :22 Sagen lukket 32

33 Baggrund: Det fremgår af 14, i bekendtgørelsen nr at 14. december 2012 om huseftersynsordningen, at bygningsgennemgangen skal foretages med professionel omhu og med brug at den indsigt og erfaring, som kan forventes af bygningssagkyndige. Næv net vurderer kvaliteten at de sagkyndiges arbejde gennem rutinemæssig kontrol af tilstandsrapporterne, jf. 12 i bekendtgørelsen nr. 20 at 12. januar 2011 om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, og kan, jf. 7, af egen drift indlede en disciplinærsag mod en beskikket bygningssagkyndig. Der er fastlagt retningslinjer for de sagkyndiges arbejde i Håndbog for de beskikkede bygningssagkyndige og i ordningens ob ligatoriske nyhedsbreve, jf. 11, nr. i, i bekendtgørelse nr. 18. Fejl i tilstandsrapporterne vurderes i relation til de konsekvenser, der kan være for brugerne, i form at økonomiske fejldispositio ner, personskaderisiko mv. Disciplinær- og klagenævnet har udarbejdet en vejledende vægtskala for fejlenes alvor. Skalaen kan ses på sekretariatets hjemmeside, Hvis en tilstandsrapport efter nævnets samlede vurdering af revisionsmaterialet findes fejlbehæftet, alvorligt fejlbehæftet eller uac ceptabel, vil det som udgangspunkt medføre en sanktion overfor den sagkyndige, jf. 3, stk. 1, eller 2, i lov nr af 21. decem ber 2010 om beskikkede bygningssagkyndige m.v. I værste fald, jf. stk. 3, vil den sagkyndiges beskikkelse i huseftersynsordnin gen blive inddraget. Konsekvenser af afgørelsen: En påtale gælder i 3 år fra det tidspunkt den meddeles den bygningssagkyndige. Så længe påtalen er gældende, kan en yderlige re påtale som følge af teknisk revision medføre en advarsel. En tredje påtale kan derefter medføre, at den sagkyndiges beskikkel se i huseftersynsordningen inddrages, eller at den sagkyndige pålægges en bøde på maksimalt kr. Hvis der foreligger en påtale, og en senere teknisk revision i sig selv indebærer en advarsel, kan det ligeledes medføre, at beskik kelsen inddrages, eller at der pålægges en bøde. Efter en påtale udtages der yderligere en at den beskikkede bygningssagkyndiges tilstandsrapporter til teknisk revision. Denne til standsrapport skal være dateret efter, at påtalen er meddelt. Klagevejledning: Nævnets afgørelse om en påtale til en beskikket bygningssagkyndig kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 10 i lov om beskikkede bygningssagkyndige mv. Afgørelsen kan, jf. 11 i lov om beskikkede bygningssagkyndige indbringes for domstolene efter dansk rets almindelige regler. lndbringelsen skal i givet fald ske inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den bygningssagkyndige. Norman E. Cleaver Formand jki 27. marts :22 Sagen lukket 33

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Beskikket l gkyndig Dato: 25. januar 213 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn

Læs mere

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30.

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. august 2018 Kontaktoplysninger

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og .. Stor.. -. Stikprøve TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16.

Læs mere

2. marts 2010 Godkendt

2. marts 2010 Godkendt ..... Stikprøve DISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE S ON V I I AF T LSTA DSRAPPORTE I P1 P1 FOR BRSKIKKFD& BYGNINGSSAGKYNDGF Fors i de Revision sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende

Læs mere

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN I IM OR ESIIKKEDE BYGNINGSAGKYNDIGF Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer:

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Kontaktoplysninger. Ejendommen

Kontaktoplysninger. Ejendommen . Skrivebordkontrol TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på sanktion 24. juni 2013 Påtale 23. juni

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 27. maj 2013 Advarsel 26. maj 2016 Opfølgning på sanktion

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig 335 Victor Dyrnesli Nielsen Dato: J.nr.: H-ll-00335-0019 fgørelse - teknisk revision af tilstandsrapporten H-1 1-00335-0019:

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved. Bagergade 40 B 5700 Svendborg 62216979. 20222745 (Mobil) Ny Munkegade 10 8000 Århus C

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved. Bagergade 40 B 5700 Svendborg 62216979. 20222745 (Mobil) Ny Munkegade 10 8000 Århus C TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 5. februar 2016 Påtale 4. februar 2019 H-13-00667-0147 Opfølgning

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE

OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE I I K LG ESG REF OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE Forside Rev is jon sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til. I... I,,..., I....... Kontaktoplysninger Navn

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG&

DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG& Beboelse- S RE S Q A F s A DSR A PPORE DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG& Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ------------ --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ---------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 09-------0154

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket L rir dig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Vestre Teglgade 10, 4. sal 2450 København SV

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Vestre Teglgade 10, 4. sal 2450 København SV KLAGESAG REF: 13123 Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-14-01005-0007 Opfølgning på sanktion 14. april 2014 Fejlbehæftet (uden sanktion) H-13-01005-0088

Læs mere

Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter

Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter Scan-jour Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporterne H 05- -0179 og H 06- -0151. Påtalen tildeles i

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour --------------- --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ------------------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten

Læs mere

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen 1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER DISCIPLINÆR- 00 I UN I I\ VI I P1 1k I I I... MIN IN FOR RFSKIFROE BYRNNGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 08- -0049 af 31. marts 2008, jf. 10, stk. 2, i bekendtgørelse

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Industrivej 53 7620 Lemvig Granlunden 6, 1. 9310 Vodskov

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Industrivej 53 7620 Lemvig Granlunden 6, 1. 9310 Vodskov TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Andet: Stikprøve 31. august 2015 Påtale 30. august 2018 H-14-02378-0029

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 13. juli 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 13. juli 2012. Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Jacobsen dresse Byagervej 123 Postnr. 8330 Dato 28-08-2008 By Beder Udløbsdato 28-02-2009 H-08-0-0186 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-751141 Matrikel/Ejerlav: 8Ø Beder By, Beder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Bjarne Thorlund dresse Bjergegade 74 Postnr. 6870 Dato 20-05-2010 By Ølgod Udløbsdato 20-11-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 573-107727 Matrikel/Ejerlav: 3CD Ølgod By, Ølgod Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Starup dresse Lindegade 5F Postnr. 6580 Dato 03-10-2010 By Vamdrup Udløbsdato 03-04-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-254584 Matrikel/Ejerlav: 14DF V. Vamdrup By, Vamdrup Internt

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 25-08-2014 af factum2 aarhus for: Nr Ønløvvej 15 6230 Rødekro Kommunenr./Ejendomsnr.: 580/9184 Matrikel/Ejerlav: 13 NR. ØNLEV, RISE Anvendelse af og

Læs mere

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen Tilstandsvurdering for ejendommen Sælger Jenny Marie Jensen Adresse Veddingevej 18 Post nr. By 4550 Asnæs Kommunenr./Ejendomsnr. 306 Matrikel/Ejerlav: 3b/ Vedding By, Fårevejle Dato for gennemgang 21.5.2015

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Janick ndré Navne dresse Hjortespringvej 108 Postnr. 2730 Dato 04-06-2011 By Herlev Udløbsdato 04-12-2011 H-11-0-0072 Kommunenr./Ejendomsnr. 163-18209 Matrikel/Ejerlav: 12S Herlev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 25-08-2011. Lb. nr. H-11-02588-0028. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 25-08-2011. Lb. nr. H-11-02588-0028. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heidi Starck Adresse Stenskovvej 40 Postnr. 4684 Dato 25-02-2011 By Holmegaard Udløbsdato 25-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-7863 Matrikel/Ejerlav: 7AI Fensmark By, Fensmark Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjallerup. Udløbsdato 28-10-2010. Lb. nr. H-10-02591-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjallerup. Udløbsdato 28-10-2010. Lb. nr. H-10-02591-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Boet efter Niels R Bøgh dresse Snerlevej 6 Postnr. 9320 Dato 28-04-2010 By Hjallerup Udløbsdato 28-10-2010 H-10-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 810-11178 Matrikel/Ejerlav: 1EG Klokkerholm,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marianne Bech Larsen dresse Spelmanns Toft 53 Postnr. 6720 Dato 08-09-2010 By Fanø Udløbsdato 08-03-2011 H-10-0-0225 Kommunenr./Ejendomsnr. 563-59060 Matrikel/Ejerlav: 112DX Rindby

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ----------- --------------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporterne

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Værløse. Udløbsdato 23-01-2009. Lb. nr. H-08-00371-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Værløse. Udløbsdato 23-01-2009. Lb. nr. H-08-00371-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette Kyvsgaard dresse Poppel lle 22 Postnr. 3500 Dato 23-07-2008 By Værløse Udløbsdato 23-01-2009 H-08-00-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 190-3618 Matrikel/Ejerlav: 316 Hareskov By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Peter Søndergaard Kristensen. By Kolding. Udløbsdato 30-04-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Peter Søndergaard Kristensen. By Kolding. Udløbsdato 30-04-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Peter Søndergaard Kristensen dresse Solsortevej 24 Postnr. 6000 Dato 31-10-2010 y Kolding Udløbsdato 30-04-2011 H-10-0-0107 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-126571 Matrikel/Ejerlav: 101R

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja

Navn Firma Adresse Telefon  Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 28. august 2012 Skrivebordkontrol 27. juli 2011 Opfølgning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 19-03-2011. Lb. nr. H-10-01977-0127. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 19-03-2011. Lb. nr. H-10-01977-0127. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jens Paulsen dresse Ryes Møllevej 56 Postnr. 6100 Dato 19-09-2010 By Haderslev Udløbsdato 19-03-2011 H-10-0-0127 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-8987 Matrikel/Ejerlav: 518 Sdr. Otting

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 14. august 214 Påtale 13. august 217 Skrivebordkontrol

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 03-05-2011. Lb. nr. H-10-02018-0289. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 03-05-2011. Lb. nr. H-10-02018-0289. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nn Sofi Schou dresse Kildemarksvej 42 Postnr. 4700 Dato 03-11-2010 By Næstved Udløbsdato 03-05-2011 H-10-0-0289 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-16311 Matrikel/Ejerlav: 88 Næstved Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Til dig, der skal købe

Huseftersyn. Til dig, der skal købe for ejendommen Sælger: Ulla & Søren Hansen dresse Greve lle 7 Postnr. 2650 Dato 13-09-2010 By Hvidovre Udløbsdato 13-03-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-23231 Matrikel/Ejerlav: 14LD Hvidovre By, Risbjerg

Læs mere

Revis jon sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revis jon sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN DISCIPLiNÆR OG KLAGENÆVNET FOR BOSKIRKEDE BYGNINGSSAGKYNRIGE Forside Revis jon sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen. By Roskilde. Udløbsdato 07-01-2012

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen. By Roskilde. Udløbsdato 07-01-2012 for ejendommen Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen dresse Vor Frue Hovedgade 35 Postnr. 4000 Dato 07-07-2011 By Roskilde Udløbsdato 07-01-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-45693 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ------------ --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 09-------0032

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bo Schou Jørgensen. By Martofte. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bo Schou Jørgensen. By Martofte. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lars o Schou Jørgensen dresse Fynshovedvej 604 Postnr. 5390 Dato y Martofte Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 440-1154 Matrikel/Ejerlav: 18 Martofte y, Stubberup Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Dorte Nymand dresse Skovvænget 9 Postnr. 4862 Dato 31-05-2011 y Guldborg Udløbsdato 30-11-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-21051 Matrikel/Ejerlav: 19R Soesmarke y, Majbølle Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 12-12-2011. Lb. nr. H-11-02020-0046. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 12-12-2011. Lb. nr. H-11-02020-0046. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Peter Børge Kisbye Adresse Lille Sandbjerg 9 Postnr. 3210 Dato 12-06-2011 By Vejby Udløbsdato 12-12-2011 H-11-0-0046 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-6345 Matrikel/Ejerlav: 2EZ Hesselbjerg

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 110005 Besigtigelse d. 30. maj 2011 Kl. 11:00 Slagelse den 1. juni 2011 Oversigt over klagepunkter: 1. Der er for stor spærafstand, 106 113 cm. 2. Forankring af taget overholder ikke

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Almind. Udløbsdato 11-10-2011. Lb. nr. H-11-00064-0079. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Almind. Udløbsdato 11-10-2011. Lb. nr. H-11-00064-0079. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: jarne Højrup Nielsen dresse Egevænget 15 Postnr. 6051 Dato 11-04-2011 y lmind Udløbsdato 11-10-2011 H-11-000-0079 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-204041 Matrikel/Ejerlav: 9T lmind y,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Flemming & Stine Nielsen. By Haderslev. Udløbsdato 15-02-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Flemming & Stine Nielsen. By Haderslev. Udløbsdato 15-02-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Flemming & Stine Nielsen dresse Fjelstrupvej 61 Postnr. 6100 Dato 15-08-2010 By Haderslev Udløbsdato 15-02-2011 H-10-0-0074 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-4436 Matrikel/Ejerlav: 279

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT runo Seneka 1 ES - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Munkeskovvej 3-4690 Dato: 30-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-1749 Matr. nr./ejerlav Årløse Y, Terslev matr. nr 9d, 9h, 9f ES sagsnr. 60350

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato lafgørelse Gældende til 16. september2013 Advarsel I 15. september2016

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato lafgørelse Gældende til 16. september2013 Advarsel I 15. september2016 beliggenhed -- - - Stikprøve TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DSRAPPORTEN DISCIPIJNÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato lafgørelse Gældende til 16.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter. Tilstandsrapport (ikke udfyldt)

Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter. Tilstandsrapport (ikke udfyldt) 4. Tilstandsrapport Side 1 af 1 Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter Tilstandsrapport (ikke udfyldt) 4. Tilstandsrapport Side 1 af 1 4. HEweb system til at udarbejde

Læs mere

Huseftersyn. Til dig, der skal købe

Huseftersyn. Til dig, der skal købe for ejendommen Sælger: Lotte uhl Larsen og Henrik Larsen dresse Frydenlund Park 12 Postnr. 2950 Dato 20-06-2011 y Vedbæk Udløbsdato 20-12-2011 H-11-00-0213 Kommunenr./Ejendomsnr. 230-011474 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Paula Schytt & Richard Kristensen. By Hvidovre. Udløbsdato 23-12-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Paula Schytt & Richard Kristensen. By Hvidovre. Udløbsdato 23-12-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Paula Schytt & Richard Kristensen dresse Rylevej 3 Postnr. 2650 Dato 23-06-2010 By Hvidovre Udløbsdato 23-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-108113 Matrikel/Ejerlav: 9 K vedøre By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lennart Christensen & boet ef. Susanne Brix-Jensen. By Hvidovre. Udløbsdato 31-07-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lennart Christensen & boet ef. Susanne Brix-Jensen. By Hvidovre. Udløbsdato 31-07-2011 for ejendommen Sælger: Lennart Christensen & boet ef. Susanne Brix-Jensen dresse Dryadevej 26B Postnr. 2650 Dato 31-01-2011 By Hvidovre Udløbsdato 31-07-2011 H-11-0-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-14364

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Ole Sahl Nielsen dresse Slagtergade 36 Postnr. 6100 Dato 08-11-2010 y Haderslev Udløbsdato 08-05-2011 H-10-0-0179 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-9478 Matrikel/Ejerlav: 91 Haderslev Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 13-07-2009. Lb. nr. H-09-02448-0005. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 13-07-2009. Lb. nr. H-09-02448-0005. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Uwe Petersen dresse Kelstruphave 115 Postnr. 6100 Dato 13-01-2009 y Haderslev Udløbsdato 13-07-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-6739 Matrikel/Ejerlav: 31 Kelstrup, Vilstrup Internt

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema for ejendommen på: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vojens. Udløbsdato 23-07-2011. Lb. nr. H-11-02448-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vojens. Udløbsdato 23-07-2011. Lb. nr. H-11-02448-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lars Lei Stokholm dresse Lokesager 15 Postnr. 6500 Dato 23-01-2011 y Vojens Udløbsdato 23-07-2011 H-11-0-0006 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-17125 Matrikel/Ejerlav: 1653 Vojens Ejerlav,

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAG ENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket I is - - ndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen entredøren indkørsel - - FOR TEKN i SK RE V S i i ON AF T LSTANSRAPPORTEN I - ISCIPIJNÆR OG RSKKKEO& Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 09-11-2011. Lb. nr. H-11-01818-0067. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 09-11-2011. Lb. nr. H-11-01818-0067. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: For Harry Christoffersen dresse Ellekratvej 1D Postnr. 5210 Dato 09-05-2011 y Odense NV Udløbsdato 09-11-2011 H-11-0-0067 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-597238 Matrikel/Ejerlav: 25U

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aarup. Udløbsdato 26-11-2011. Lb. nr. H-11-02709-0056. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aarup. Udløbsdato 26-11-2011. Lb. nr. H-11-02709-0056. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kurt Hugo Hansen dresse Skrænten 15 Postnr. 5560 Dato 26-05-2011 y arup Udløbsdato 26-11-2011 H-11-0-0056 Kommunenr./Ejendomsnr. 420-019137 Matrikel/Ejerlav: 3 R Skydebjerg y, arup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Lejff Buus & Lis Buus. By Karup J. Udløbsdato 09-05-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Lejff Buus & Lis Buus. By Karup J. Udløbsdato 09-05-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter Lejff Buus & Lis Buus dresse Åhusevej 60 Postnr. 7470 Dato 09-11-2015 By Karup J Udløbsdato 09-05-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-210060 Matrikel/Ejerlav: 3G Torp Gde.,

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H. Påtalen tildeles i henhold til 7 stk. 2, i bekendtgørelse nr.

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors ide Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013 Påtale 26. maj 2016 Skrivebordskontrol 8. maj 2008

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET PORRSKIKKEDEBVGNNGSSÅGKVNDIG Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Frank Scholkman 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lillevangen 7 4600 Køge Dato: 3-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 259-96952 Matr. nr./ejerlav 13hc ØLSEMGLE BY, ØLSEMGLE EBS sagsnr. 47657

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour xxxxxxx Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 08-xxxxx-0026 af

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 26-11-2016. Lb. nr. H-16-00616-0044. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 26-11-2016. Lb. nr. H-16-00616-0044. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jytte Kristensen dresse Boelsmosevej 9 Postnr. 3230 Dato 26-05-2016 By Græsted Udløbsdato 26-11-2016 H-16-00-0044 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-1335 Matrikel/Ejerlav: 15G Udsholt By,

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et .. Andet TE dnisk RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTE DISCIPLINÆR OG r i v i i i P1 FOR BESKKEO& BYGNINGSSAGYNDIGE Forside Rev is jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Læs mere

Scan-jour og -310 Påtale 16. oktober 2007 for fejl i en tilstandsrapport

Scan-jour og -310 Påtale 16. oktober 2007 for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour 414-00145 og -310 Påtale 16. oktober 2007 for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles hermed beskikket bygningssagkyndig Frank Scholkman en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 06-01984-0312.

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Tim Brockway Johansen dresse Tilst Vestervej 39 Postnr. 8381 Dato 27-09-2010 By Tilst Udløbsdato 27-03-2011 H-10-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-499590 Matrikel/Ejerlav: 8H Tilst

Læs mere

DISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-maiI Tilstede ved kontrol Ja

DISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-maiI Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK RE S ON AF T LSTA SRAPPORTEN ISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNIGE Fors i de Rev is jo sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger

Læs mere

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H 06- -0010, dateret, jf. 7 stk.

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG. Strandmarksvejen 2, Nexø.

BYGGETEKNISK GENNEMGANG. Strandmarksvejen 2, Nexø. Bornholms Byggerådgivning ApS. BYGGETEKNISK GENNEMGANG af ejendommen Strandmarksvejen 2, Nexø. 2. udgave, 21.08.2014. Dato 21.08.2014 BB-arkiv: Strandmarksvej 2 Init.: TRJ Side 2 af 28 DATA / STAMOPLYSNINGER:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 06-07-2016. Lb. nr. H-16-02698-0001. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 06-07-2016. Lb. nr. H-16-02698-0001. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Per Lundorff dresse Fyrrehøjen 4 Postnr. 8800 Dato 06-01-2016 By Viborg Udløbsdato 06-07-2016 H-16-0-0001 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-27438 Matrikel/Ejerlav: 15bø OVERLUND BY, SMILD

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haslev. Udløbsdato 30-03-2016. Lb. nr. H-15-02945-0072. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haslev. Udløbsdato 30-03-2016. Lb. nr. H-15-02945-0072. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: oet eft. Per-Ole Egede dresse Munkeskovvej 3- Postnr. 4690 ato 30-09-2015 y Haslev Udløbsdato 30-03-2016 H-15-0-0072 Kommunenr./Ejendomsnr. 320-1749 Matrikel/Ejerlav: 9 Årløse y,

Læs mere

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN I FOR RSKIFEDE BYGNINGSSAKYNOIC.R Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium øjslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på

Læs mere

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de ... Huige.. -. Opfølgning. Opfølgning TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR OG I V I I I P1 FOR RESkKEE BYGNINGSSAGYNDIGE Fors i de Revis jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 17-06-2015. Lb. nr. H-14-02783-0108. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 17-06-2015. Lb. nr. H-14-02783-0108. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette Susanne Jensen dresse Højens lle 23 Postnr. 9400 Dato 17-12-2014 By Nørresundby Udløbsdato 17-06-2015 H-14-0-0108 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-132570 Matrikel/Ejerlav: 8N Lindholm

Læs mere

Der kan iflg. sælger forekomme mindre vandindtrægninig/utætheder. særlige vejrforhold (sne/fygesne) er påkrævet, så risiko for

Der kan iflg. sælger forekomme mindre vandindtrægninig/utætheder. særlige vejrforhold (sne/fygesne) er påkrævet, så risiko for dresse: Gavlbakken 21 Post nr.: 2730 Herlev Reference: HM Skønnede udbedringspriser for reparationer nævnt i tilstandsrapporten: 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.3 Skotrender/ inddækninger Der

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Miljøministeriet, Naturstyrelsen. By Gadstrup. Udløbsdato 02-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Miljøministeriet, Naturstyrelsen. By Gadstrup. Udløbsdato 02-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Miljøministeriet, Naturstyrelsen dresse skhavevej 1, Hastrup Postnr. 4621 Dato 02-03-2015 y Gadstrup Udløbsdato 02-09-2015 H-15-0-0032 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-196099 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.: Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Steffen Morris Floodness. By Ringe. Udløbsdato 30-09-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Steffen Morris Floodness. By Ringe. Udløbsdato 30-09-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Steffen Morris Floodness dresse Rynkebyvej 6 Postnr. 5750 Dato 31-03-2011 y Ringe Udløbsdato 30-09-2011 H-11-00-0047 Kommunenr./Ejendomsnr. 430-15034 Matrikel/Ejerlav: 4 Rynkeby

Læs mere

HE infomøder 2015 ARKITEKT JENS KIELDSEN SEKRETARIATET FOR DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

HE infomøder 2015 ARKITEKT JENS KIELDSEN SEKRETARIATET FOR DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE HE infomøder 2015 ARKITEKT JENS KIELDSEN SEKRETARIATET FOR DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Nævnets sammensætning Norman E. Cleaver Formand, Landsdommer Helen Amundsen Forbrugerrådet

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Albrektse og Henrik Hansen. By Ølstykke. Udløbsdato 27-11-2009. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Albrektse og Henrik Hansen. By Ølstykke. Udløbsdato 27-11-2009. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke lbrektse og Henrik Hansen dresse Egevej 10 Postnr. 3650 Dato 27-05-2009 By Ølstykke Udløbsdato 27-11-2009 H-09-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9711 Matrikel/Ejerlav: 7TF

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Kurt Alex Lykkemeier. By Højby. Udløbsdato 03-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Kurt Alex Lykkemeier. By Højby. Udløbsdato 03-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter Kurt Alex Lykkemeier Adresse Syrenager 12 Postnr. 4573 Dato 03-06-2015 By Højby Udløbsdato 03-12-2015 H-15-0-0161 Kommunenr./Ejendomsnr. 306-26060 Matrikel/Ejerlav: 8AV

Læs mere